Page 1

Infor EAM

Facility Management Nyilvántartás | Munkaszervezés | Anyaggazdálkodás | Diszpécserközpont | CAD modul | Mobil integráció


Létesítménygazdálkodás és karbantartás A létesítménygazdák számára mindig kihívást jelent pénzforrásokat előteremteni az épületek és berendezések felújítási projektjeire, illetve a fenntartási feladatokra. A vállalati költségvetések megcsappanásával azonban napjainkban ez még nehezebb feladattá vált.

A

vállalatvezetés

sok

esetben

alaptevékenységek

koncentrál

beruházási

az

döntési helyzetek támogatására. Az Infor

fejlesztésére

EAM segítségével jobban alátámaszthatók a

során

tőkeberuházásokkal, felújítási projektekkel,

és a költségcsökkentéseknek először az

illetve tervszerű karbantartási munkákkal

üzemeltetési, karbantartási büdzsék esnek

kapcsolatos kiadások azáltal, hogy analitikai

áldozatul.

eszközrendszere segítségével forgatókönyv-

A

döntései

létesítmény-üzemeltetéssel

alaptevékenységként

foglalkozó

cégek

esetében a probléma úgy jelentkezik, hogy

ügyfeleik

változatlan

alacsonyabb

szolgáltatási

szerűen kimutathatók ez egyes döntések pozitív, illetve negatív következményei.

árakon

színvonalat

várnak el és folyamatosan keresik a

Az Infor EAM a következő területeken is előnyöket nyújt a vállalatok számára:

költségcsökkentési lehetőségeket. Minden esetben érvényes, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket az eddigieknél szigorúbban

kell

kézben

tartani

és

alátámasztani. Többek között ebben nyújt segítséget

egy

eszközmenedzsment

(EAM) alapokon fejlesztett számítógépes

Szolgáltatási minőség javítása Reakcióidők csökkentése Beruházási döntések támogatása Készletszintek csökkentése

létesítménygazdálkodási (CAFM) rendszer.

Energiafelhasználás mérséklése

Az Infor EAM (korábbi nevén Datastream 7i)

Berendezések életciklusának kiterjesztése

CAFM szoftver segítségével azonosíthatók és jobban kézben tarthatók az üzemeltetéssel, karbantartással kapcsolatos költségek. A rendszer ezen túlmenően fel van készítve az energia menedzsmenttel, illetve a

Erőforrások hatékonyabb kihasználása Átláthatóbb költséggazdálkodás, költségcsökkentés

környezeti terheléssel kapcsolatos, az utóbbi

Jobb megfelelés a törvényi, biztonsági

időben igen kritikussá vált témakörök és

és vállalati előírásoknak

Az Infor EAM CAFM rendszer egy nagy múltú, több verziót megélt web-alapú szoftvermegoldás. Jellemzői között megemlítendő, hogy igen rugalmasan alakítható, könnyen bevezethető és rendkívül felhasználóbarát.


Eszközmenedzsment és munkaszervezés A rendszer alapja egy hierarchikus struktúrába rendezett

nyilvántartási

rend,

amely

segítségével könnyen azonosítható, követhető és elemezhető a létesítmények, berendezések, illetve rendszerek elhelyezkedése, mozgása, valamint A

munka-

költségek

és

költségelőzménye.

tetszőleges

bontásban

anyagköltség, munkadíj, bérleti díj, stb. – elemezhetők és ezek a költségek a szintén

mint például készletmozgások kezelése, be-

függő karbantartás arányának növelését.

és kivételezések, vagy rendelési mennyiségek

Amennyiben egy vizsgálat eredménye

automatikus számítása múltbeli felhasználási

meghaladja

trendek

úgy

alapján.

Az

anyagbeépülés,

az

előre

automatikusan

definiált

tűrést,

munkautasítások

futásteljesítmények, élettartamok követése

generálódnak. A vizsgálatokhoz mérési

és elemzése pedig segítséget nyújt a helyes

pontok, tényezők, feltételek és bejárási utak

karbantartási-

kapcsolhatók.

és

felülvizsgálati

tervek

kialakításában, illetve a legjobban teljesítő anyagok és alkatrészek azonosításában.

Beszerzés

Mobil munkavégzés Az Infor EAM segítségével gyorsabbá és hatékonyabbá tehető az ügyfelek

Az Infor EAM segítségével mindig a megfelelő

kiszolgálása

anyagok kerülnek beszerzésre a megfelelő

munkatársak munkája.

időben. A rendszer felügyeli a szállítási

Ügyfélszolgálat, diszpécser modul: A

időket, segít a szállítók értékelésében, kezel

rendszerben teljes körű tudásbázis építhető

katalógusokat, árajánlatokat, bizonylatokat.

fel, amely segítségével az operátorok

A szigorú kontroll és az egységes adatbázis

gyorsan hozzáférnek az információkhoz és

révén kiküszöbölhetők az elhamarkodott,

érdemben tudják kezelni a bejelentéseket.

Készletgazdálkodás

vagy redundáns beszerzések.

A Munka modullal integrált funkció a

A szoftver támogatja a kellő pillanatban

Felügyelet, Felülvizsgálat, Diagnosztika

nyilvántartott ügyfélszerződések feltételei szerint tovább is számlázhatók. A rendszer segítségével átfogó tervezett és megelőző karbantartási tervek definiálhatók és a munkaszervezéstől a munkák lejelentéséig számos tranzakció automatizálható.

rendelkezésre álló alkatrész-ellátást és az optimális raktárkészlet kialakítását. Gazdag funkcionalitással támogat olyan tranzakciókat

Speciális funkciók támogatják az állapot-

és

a

terepen

dolgozó

munkautasítások útjának egész folyamatát áramvonalasítja. Mobilitás: A terepen dolgozó technikusok számára

átfogó

funkcióhalmaz

áll


karbantartási döntésekbe történő beépítése következésképpen költségcsökkenést és hatékonyabb üzemeltetést eredményez.

Beruházás- és költségvetéstervezés Az Infor EAM segítségével azonosíthatók az eszköz- és ingatlanállomány összetételében eszközölt

olyan

alacsonyabb

változtatások,

fogyasztást,

amelyek

alacsonyabb

emisszió szinteket és alacsonyabb költségeket eredményeznek. A szoftvermegoldás kezeli a

költségvetéseket

alakulásának rendelkezésre az információk elérésére, rögzítésére és módosítására pillanatnyi helyzetüktől függetlenül, akár automatikus szinkronizációval. Kézi számítógépek és Internet kapcsolat segítségével bármikor elérhetők a munkautasítások és gépnaplók az EAM központi adatbázisából, a munkák pedig valós időben jelenthetők készre. Ezen Személyre szabott KPI műszerfal

kívül mérőóra állásokat és diagnosztikai értékeket lehet rögzíteni a rendszerben. A munkavégzés és adatgyűjtés gyakorlatilag minden aspektusa automatizálható.

energia felhasználás, valamint a kapcsolódó költségek és emissziós értékek bekapcsolása az eszközmenedzsment döntésekbe. Az egyéb

teljesítmény

paraméterek közé történő integrálásával átfogóbb

képet

eszközök,

berendezések

gyakorolt

hatásáról.

kaphatunk

az

egyes

üzletvitelünkre

Nem

csupán

a

fogyasztási trendek azonosíthatók, hanem az egyes fogyasztók üzemeltetésének, karbantartásának,

vagy

cseréjének

környezeti hatásait is elemezhetjük.

GIS térképek és CAD állományok kezelése

Az eszközök szintjén beállított riasztási határértékek segítségével nagyobb figyelem fordítható a fogyasztási és működési valamint

a

A

nagyobb

paraméterek

követését

és

kézben tartását, valamint segíti a beruházási tervezés folyamatát, lehetővé téve többéves beruházási tervek és hatásvizsgálatok elkészítését.

A

rendszer

végigköveti

a

beszerzési folyamat minden lépését, az igényléstől az üzembehelyezésig.

Szolgáltatás menedzsment Az Infor EAM a szolgáltató cégek számára nyújt segítséget a szolgáltatási szerződések (SLA) összeállításában és a szolgáltatási szintek teljesülésének ellenőrzésében. A

munkája az adott feladattal a munka jellege, helyszíne, vagy egyéb szempontok alapján.

Jelentések A

felhasználók

a

rendszerbe

történő

belépést követően egy teljesen személyre szabott KPI műszerfallal találkoznak, ahol figyelemmel kísérhetik az általuk fontosnak ítélt teljesítménymutatókat. Ezenkívül egy sor előre definiált jelentésből is választhatnak, legyen

szó

ingatlanokról,

eszközökről,

anyagokról, beszerzésekről, ütemtervekről, karbantartásimunkákról,felújításiprojektekről, költségvetésekről, vagy szolgáltatásokról. A rendszerben lehetőség van teljesen egyedi

Jelzési rendszer

paraméterekre.

figyelemmel

azok

összehangolható a szerződéses partnerek

Az Infor EAM innovációihoz tartozik az

Eszköznyilvántartás, dokumentumok csatolása

támogatja

rendszer segítségével könnyen és hatékonyan

Fenntarthatóság

energiafelhasználás

és

figyelem,

alakulásának

riportok szerkesztésére is.


LEED standard menedzsment Az egyes létesítmények és eszközök energiafelhasználásának és környezeti hatásának mérésével és elemzésével könnyebben teljesíthetők a LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) minősítés követelményei. Az Infor EAM a következő funkciókkal nyújt ebben támogatást: Energiafelhasználás hasonlítása bázis értékekhez: A specifikáció szerinti, vagy az üzembehelyezéskor mért bázisértékekhez viszonyítva tudjuk figyelemmel kísérni a létesítmények, berendezések adott működési paramétereit és következtetéseket tudunk levonni a hatékonyabb működtetés érdekében. Energia hatékonyság optimalizálása: A fenti funkción túlmenően a rendszer a létesítmények és berendezések paramétereinek egymáshoz való viszonyításában is segít (benchmarking), ezzel támogatva a legjobb tapasztalatok azonosítását és az optimális stratégia kialakítását. Hűtőszerek kezelése: A szivárgási hibák következetes kezelésével, a cserélendő egységek követésével könnyebben teljesíthetők a törvényi előírások. Munkahelyi minőség biztosítása: Valós idejű adatok tanulmányozásával tudjuk biztosítani olyan minőségi paraméterek megfelelőségét mint például a levegő hőmérséklet, vagy szellőzés. Újrahasznosítható anyagok követése: Külön funkcióval és jelzésekkel követhetők az újra felhasználható anyagok, alkatrészek.

Az LLP Hungary az Infor hivatalos partnere és termékeinek forgalmazója Az LLP Csoport a közép-kelet európai régióban és az azon túl működő helyi és nemzetközi vállalatok számára nyújt tanácsadási és szoftver szolgáltatásokat. Az LLP a tanácsadói és projekt menedzsment szakértelmét ötvözi a nemzetközi szoftver termékekkel és fejlesztésekkel, annak érdekében, hogy megfizethető és reális megoldásokat kínáljon. A Csoport a különböző helyi és regionális szervezetek működési, pénzügyi, elemzési, ügyfélkapcsolati és jelentési igényeire koncentrál. Az LLP az Infor FMS SunSystems, az Infor EAM, a Microsoft Dynamics NAV, a Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM, a Pivotal és a systems@work megoldások viszonteladója Belgiumban, Bulgáriában, Csehországban, Horvátországban, Luxemburgban, Magyarországon, Oroszországban, Romániában és Szlovákiában jelenlévő tanácsadó és fejlesztő csapatával.

LLP Hungary 1138 Budapest Révész u. 27-29. Tel: (+36) 1 412 2400 Fax: (+36) 1 412 2401 contact@hu.llpgroup.com

www.llpgroup.com

BELGIUM BULGARIA CZECH REPUBLIC CROATIA FRANCE HUNGARY LUXEMBOURG MEXICO ROMANIA RUSSIA SLOVAKIA

Infor EAM Facility Management  

Infor EAM létesítménygazdálkodóknak

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you