Page 1

Què és Au pair?: Au pair (igual/"a la par"), és una paraula que procedeix del francès. S'utilitza sense traduir per denominar a la persona que es acollida temporalment per una família a canvi de treball, com cuidar als nens, fer tasques de la casa, és a dir, donar un suport als pares, però sempre depenent molt de la família. Normalment conviu amb la família com un membre més i rep una petita remuneració. L'objectiu principal de l'Au pair es aprendre la llengua i la cultura del país de visita. Normativa: El Programa Au pair està regulat pel Consell d'Europa mitjançant l'acord signat a Estrasburg el 24 de novembre de 1969 sobre la col·locació “Au Pair” (BOE núm. 214/1988, de 6 de setembre de 1988). Aquest acord va ser ratificat per Bèlgica, Dinamarca, França, la República Federal d'Alemanya, Grècia, Itàlia, Luxemburg, Noruega i Suïssa. L'ingrés d'Espanya es produeix el 24 de juny de 1988 (BOE núm. 214 de 6 de setembre de 1988). La signatura d'aquest acord va ser el resultat de consideracions com: - “…realitzar una unió més estreta entre els membres de la CE amb la intenció d'afavorir el seu progrés social…” - “…constitueixen una categoria especial, que no és la d'estudiant ni la de treballador, però que participa alhora d'ambdues, i per tant, cal preveure per a aquestes persones disposicions apropiades…” - “…haurien de rebre una especial protecció…”

Agències que gestionen treball d'Aud'Au-pair: Web

Adreça

Au-Pair in Britain

http://www.aupairinginbritain.com/home.html

Au-Pair Plus

http://www.aupairpluschildren.es/

Childcare International

http://www.childint.co.uk/

Nanny Job

http://www.nannyjob.co.uk/

Au-Pair Box

http://www.au-pair-box.com/

Web de la Generalitat de Catalunya amb consells pràctics sobre el treball d'Au-pair: http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec77839a410b0c0e1a0/?vg nextoid=af4615cfebc3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=af4615cfebc3b010Vgn VCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&vgnextrefresh=1&contentid=98e093de1686c010Vg nVCM1000000b0c1e0aRCRD

Au pair  

Normativa:Normativa:Normativa:Normativa: El Programa Au pair està regulat pel Consell d'Europa mitjançant l'acord signat a Estrasburg el 24...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you