Page 1

EL BARROC


INDEX: -Que és? -Característiques Generals -Les formes musicals -Els instruments -L'orquestra barroca -Fotos de músics: -A.Vivaldi -


El barroc Què és?: Dit de l'estil artístic que es desenvolupà a Europa durant el període comprès entre el Renaixement i el neoclàssic, o, més restringidament, entre el manierisme i el rococó, i que ha donat nom a l'època del Barroc.

Característiques Generals El barroc es desenvolupà al llarg dels segles XVII i XVIII. El barroc reproduí les característiques socials de l'època: • • • •

Abundància, quasi exagerada, d'elements decoratius Gust per contrastos. Imitació de la natura. Interès pel transcendental, lo solemne i ho magnífic

Un fet a tenir em compte és la gran influència de les institucions polítiques i religioses en el desenvolupament artístic. La música d'aquesta època és plena de contrasts: tímbrics, melòdics i rítmics. Es produeix una gran riquesa i desenvolupament dels instruments. Pren molta importància la música instrumental, igualant-se a la música vocal.

"Il concerto" Pintura de P. Longhi. En primer terme apareixen dos violins solistes. Igualment les tècniques d'impressió de partitures, fan que aquestes siguin a l'abast d'un públic més ampli. Les formes musicals Apareixen noves formes musicals com la suite, encara que es segueix emprant les formes musicals antigues com la canzona, ricercare, toccata. Aquestes formen prenen un altre caràcter, donat el desenvolupament de noves tècniques. Representació d'una cantata al palau del Cardenal Polignac per celebrar el naixement del delfí de França.


L'orquestra es modifica i les formes musicals que interpreta també. Se'ls hi dona una estructura a la sonata, el concert, la fuga. En aquesta transformació la secció de corda prendrà un paper molt important. En la manera de fer música destaca la contraposició de melodies i de timbres. També és important la presència del baix continu. Les formes de la música instrumental són: la Suite, la Sonata, el Rondó i el Concerto. Pel que fa a la música Vocal, podem diferenciar entre Profana i Religiosa. Una cerimònia a la basílica de St. Marc de Venècia. La música tenia un paper molt important al llarg de tot l'acte. La música Profana és la música que no està relacionada amb la litúrgia religiosa. Destaquen els Madrigals, la Cantata, el Singspiel, la Sarsuela i la Òpera. L'església necessitava una música conforme a les grans cerimònies: La música Religiosa. Entre les formes pròpies de la música religiosa trobem: l'oratori, la cantata i la passió. Els instruments Alguns dels instruments dels Renaixement deixen de fer-se servir. Altres com la trompeta, el trombó, la flauta, l'orgue i el clavicèmbal es varen perfeccionar. Apareixen instruments nous: l'oboè, el fagot, el timbal i la guitarra. Cal remarcar l'aparició de la família del violí (violí, viola, violoncel i contrabaix) que assumiran un paper importantíssim en la música barroca. Els artesans van tenir un paper molt important en el desenvolupament de la música barroca. Aconseguint un alt nivell de precisió en la construcció dels instruments L'orquestra barroca L'orquestra barroca, normalment és formada per: Instruments de corda: 5 violins primers 5 violins segons 4 violes 5 violoncels 2 contrabaixos Instruments de vent: 2 oboès 2 flautes 2 fagots 2 trompetes 2 trompes Instruments de percussió: 2 timbals Baix continu: Serà interpretat pel clavicèmbal, l'arpa o l'orgue. Els compositors del Barroc


Aquesta època és plena de compositors, que varen aconseguir un gran nivell musical, i pàgines d'una gran bellesa. Destaquen, entre altres, els noms de: A. Vivaldi, S. Corelli, T. Albinoni, J. S. Bach, H. Purcell, G. F. Häendel, G.F. Telemann i P. Rameau. Al llarg d'aquesta pàgina estàs sentint la Primavera de A. Vivaldi.


A.VIVALDI

H채endel


El barroc  

Parla del barroc