Page 1

Žični program Bürstenprogramm


Kazalo

Ščetke ročne žične Handdrahtbürsten

6

Ščetke za profesionalce

7

Krožne , čelne in čopičaste ščetke, cofaste

Bürsten für professionelle anwandungen Rund- und Topfbürsten, Pinselbürsten, gezopfte Bürsten

Ščetke Hoby

Krožne in čelne ščetke

8

Hobbybürsten

Rund- und Topfbürsten

Ščetke industrijske krožne Rundbürsten für die Industrie

9

Ščetke dimnikarske in ročaji Kaminfegerbürsten und Haltegriffe

10

Ščetke za čiščenje kotlov Bürsten zur Reinigung von Kesseln

11

Program za dimnikarje - držala Programm für Kaminfeger - Haltegriffe - Drahtstiele

13


ŽIMA ponuja prvorazredne ščetke vsem zahtevnim in domačim mojstrom. Za vsako še tako zahtevno delo/obdelavo bomo našli pravo ščetko za vas, to je osnovno vodilo podjetja. Letno se proizvede nekaj sto različnih tipov žičnih ščetk, tako za industrijo, kot za »domačo« uporabo. Prisotne so tako v metalni industriji, predelovalni industriji, ladjedelstvu, lesarstvu-, avtomobilska- ali steklopredelovalna industrija, livarne, laserska tehnika,... pa do ogrevalnih sistemov. Že desetletja razvija podjetje svoj produktni asortima in servis, tako da smo vedno na najvišjem nivoju. To vam garantiramo zavzeti in kompetentni sodelavci.

ŽIMA bietet erstklassige Erzeugnisse für alle anspruchsvollen Meister und Heimwerker. Für jede Anwendung die perfekte Bürste liefern, das ist unser Motto. Jährlich werden mehrere Hundert verschiedene Bürsten produziert für die Industrie- und »Heim-« Anwendung. Ob Metallindustrie, metallverarbeitendes Gewerbe, Schiffsbau, Holz, Automobil- oder Glasindustrie, Gießereien, Laserhandwerk und Heizungsbau. Seit drei Generationen entwickelt das Unternehmen die Produkt- und Servicepalette immer weiter auf den jeweils neuesten Stand. Dahinter stehen einsatzfreudige und kompetente Mitarbeiter.


 Know-how o ščetkah Bürsten – Know-how Obdelava zvarov Schweißnahtbearbeitung To delo zahteva visok in agresiven učinek ščetke. Najboljše rezultate dosežete s cofastimi okroglimi in lončaste ščetkami, pri težje dostopnih mestih tudi s cofastimi končnimi ali s cofastimi koničnimi ščetkami. Priporočena hitrost: 35-45 m/s Diese Arbeit verlangt eine hohe und aggressive Bürstenleistung. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit gezopften Rund- und Topfbürsten, bei schlecht zugänglichen Stellen auch mit gezopften Pinselbürsten oder Kegelbürsten. Empf. Geschwindigkeit: 35-45 m/s

Obdelava kovin Bearbeiten von Metall Uporabljajte za to cofaste ščetke. Splošno uporabne so cofaste konične ščetke. Primerne so za obdelavo robov, utorov ampak tudi površin. S to ščetko lahko čistite tudi betonske površine. Priporočena hitrost: 35-45 m/s Verwenden Sie dafür Zopfbürsten. Uni¬versell einsetzbar sind Zopfkegelbürsten. Sie eignen sich gut für das Bearbeiten von Kanten, Nuten aber auch Flächen. Mit dieser Bürste können Sie auch Be¬tonflächen reinigen. Empf. Geschwindigkeit: 35-45 m/s

Obdelava površin: odstranitev rje, odstranitev lakov Oberflächenbearbeitung: Entrosten, Entlacken ... Če uporabljate kotni brusilnik, obdelujte jeklene pločevine in kovinske površine npr. na avtomobilu ali ograjah s šaličastimi ščetkami. Za vrtalke so dobavljive šaličaste in krožne ščetke z osjo. Priporočena hitrost: 20-35 m/s Wenn Sie einen Winkelschleifer ein-setzen, bearbeiten Sie Stahlbleche und metallische Oberflächen z. B. am Auto oder an Zäunen mit der Topfbürste. Für die Bohrmaschine sind Topf- und Rundbürsten mit Schaft erhältlich. Empf. Geschwindigkeit: 20-35 m/s

Posnetje Entgraten Najbolje uspe posnetje rezilnih robov, če uporabljate ščetke z valovito žico. Za stabilne brusilne naprave izberite krožno ščetko, za vrtalke pa krožne ščetke z osjo. Priporočena hitrost: 25-35 m/s Das Entgraten von Schnittkanten gelingt am besten, wenn Sie Bürsten mit gewelltem Draht verwenden. Für den Schleifbock wählen Sie eine Rundbürste, für die Bohrmaschine eine Rundbürste mit Schaft. Empf. Geschwindigkeit: 25-35 m/s

Zaščita podvozja; bolj groba dela s ščetko na vrtalki Unterbodenschutz; grobe Bürstarbeiten mit der Bohrmaschine Za to je cofasta krožna ščetka najbolj uporabna. Sama se čisti, lepljenje je izključeno. To ščetko lahko tudi splošno uporabljate za agresivno krtačenje. Priporočena hitrost: 5-25 m/s. Hierfür ist die Zopfrundbürste bestens geeignet. Sie reinigt sich selbst, ein Verkleben ist ausgeschlossen. Diese Bürste können Sie auch universell für aggressives Bürsten einsetzen. Empf. Geschwindigkeit: 5-25 m/s

Dela na avtomobilu Arbeiten am Auto S ščetko z osjo na vrtalki ste dobro pripravljeni za vsa popravljalna dela na avtomobilu. Z njo z lahkoto odstranite rjo in staro barvo. Priporočena hitrost: 5-25 m/s (obdelava površin); 35-45 m/s (poliranje) Mit einer Schaftbürste auf Ihrer Bohrmaschine sind Sie für alle Reparaturarbeiten am Auto gut gerüstet. Mit ihr entfernen Sie mühelos Rost und alte Farbe. Empf. Geschwindigkeit: 5-25 m/s (Oberflächenbearbeitung) 35-45 m/s (Polieren)


 Čiščenje zvarov pri izdelkih iz nerjavečega jekla Anlassfarben bei Edelstahlschweißnähten entfernen Z krožnimi ščetkami, z ali brez osi, z valovito nerjavečo jekleno žico lahko enostavno očistite zvare na zvarih iz nerjavečega jekla. Tako odpadeta obvezno pranje in sušenje, kot je sicer potrebno pri odstranitvi s kemikalijami. Priporočena hitrost: 30-45 m/s Mit Schaftrundbürsten und Rundbürsten mit gewelltem Edelstahldraht lassen sich Anlassfarben auf Edelstahlsweißnähten mühelos entfernen. Gegenüber dem Entfernen mit Chemikalien entfällt somit das obligatorische Waschen und Trocknen. Empf. Geschwindigkeit: 30 - 40 m/s

Čiščenje, poliranje, strukturiranje z abrazivnimi vlakni Reinigen, polieren und strukturieren mit Schleifkorn Abrazivna ščetka ima plastična vlakna, ki vsebujejo brusna telesca. Za to ščetko se pravilno odločite, ko želite čistiti ali polirati zelo občutljive površine. Ščetke je tudi primerna za les in plastiko. Priporočena hitrost: 5-20 m/s In der Schleifkornbürste sind die Schleifkörper in die Kunstborsten eingearbeitet. Mit diesem Bürstentyp liegen Sie richtig, wenn Sie besonders empfindliche Oberflächen reinigen oder polieren wollen. Die Bürste ist auch für Holz und Kunst¬stoff geeignet. Empf. Geschwindigkeit: 5-20 m/s

Uporaba pri težko dostopnih območjih Einsatz in schwer zugänglichen Bereichen S končno ščetko pridete tudi v ozke odprtine. Cofaste končne ščetke se odprejo s sredobežnostjo in zmorejo zato očistiti skrite fuge in notranje površine. Priporočena hitrost: 5-35 m/s (pri uporabi) Mit der Pinselbürste kommen Sie auch in schmale Öffnungen. Gezopfte Pinselbürsten öffnen sich durch die Fliehkraft und können deshalb versteckte Fugen und innen liegende Flächen reinigen. Empf. Geschwindigkeit: 5-35 m/s (nach Einsatz)

Čiščenje cevi, izvrtin in zvitih delov Reinigen von Rohren, Bohrungen und gewundenen Teilen Za čiščenje cevi, izvrtin in zvitih delov vstavite cilindrsko ščetko v vašo vrtalko. Delajte z nizkim številom obratov. Priporočena hitrost: upoštevajte opozorila! Zum Reinigen von Rohren, Bohrungen und gewundenen Teilen setzen Sie eine Zylinderbürste auf Ihre Bohrmaschine. Arbeiten Sie mit langsamer Drehzahl. Empf. Geschwindigkeit: Hinweise beachten!

Univerzalno orodje Universelles Werkzeug Če ne morete ali ne želite uporabiti strojno napravo, sežite po ročni ščetki. Bodite pozorni na pravi žični material. Debela žica za trdo obdelavo, tanka žica za rahlo čiščenje. Wenn Sie keine Maschinen einsetzen können oder wollen, greifen Sie auf die Handbürste zurück. Achten Sie dabei auf das richtige Drahtmaterial. Dicke Drähte für harte Bearbeitung, dünne Drähte für leichte Reinigung.

Jeklena žica: Stahldraht:

Za obdelavo kovinskih površin Zur Bearbeitung von Metalloberflächen

Jeklena cofasta žica: Stahldraht gezopft:

Zelo trda in agresivna Besonders hart und aggressiv

Jeklena valovita žica: Stahldraht gewellt:

Mehka in fleksibilna, agresivnost odvisna od debelosti žice Weich und flexibel, je nach Drahtstärke unterschied­lich aggressiv

Žica V2A: V2A-Draht:

Za čiščenje nerjavečih površin Zum Reinigen von rostfreien Oberflächen

Medna žica: Messingdraht:

Za čiščenje občutljivih ali medeninastih površin Zum Reinigen von empfindlichen oder Messing­oberflächen

Brusilni nylon: Schleifnylon:

Za poliranje, brušenje in strukturiranje fine do srednje trdote Zum Polieren, Schleifen und Strukturieren von feiner bis mittlerer Härte


 Materiali za žične ščetke Besatzmaterialien für Bürsten Jeklena žica – JEK Stahldraht glatt / gewellt – STA Zaradi našega nenehnega razvoja proizvodnje se v sodelovanju z različnimi žičnimi proizvajalci izdelujejo žice, ki zadostujejo vašim specialnim potrebam. Za zagotavljanje ustrezne trdnosti so zalite z manganom. S tem pridobi žica višjo upogibno trdnost in dosega daljšo življenjsko dobo. Im Zuge konsequenter Produktentwicklung werden in Zusammenarbeit mit mehreren Drahtwerken Drähte hergestellt, welche unseren speziellen Anforderungen entsprechen. Sie sind in der Regel mit Mangan legiert, um die Zähigkeit zu erhöhen. Der Draht erhält so eine höhere Biegewechselfestigkeit und erreicht längere Standzeiten.

Žica iz visoko trdnega jekla – VTJ Hochfester Stahldraht – STH Uporabljamo jo predvsem za cofaste ščetke, za ščetke za postrganje zarobka ter za ščetke za cevovodne sisteme. Po posebnem naročilu lahko to kakovost vgradimo tudi pri drugih tipih ščetk. Odlikujeta jo predvsem visoka natezna trdnost in upogibna trdnost, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo tudi v primeru ekstremnih obremenitev. Kommt vor allem bei gezopften Bürsten, Entgrat- und Pipelinebürsten zum Einsatz. Daneben können wir diese Qualität auf Wunsch auch bei allen anderen Bürstentypen einsetzen. Er zeichnet sich vor allem durch seine hohe Zugfestigkeit bei gleichzeitig hoher Biegewechselfestigkeit aus, was für lange Standzeiten auch bei extremen Bürstanwendungen sorgt.

Žica s pomedeninanim jeklom – PMJ (Monodraht) Vermessingter Stahldraht (Monodraht) – STM Visoka natezna trdnost za daljšo življenjsko dobo povezana z večjim rezalnim učinkom. Najprimernejša za zahtevna dela kot sta npr. postrganje zarobka in krtačenje. Hohe Zugfestigkeit für längere Standzeit verbunden mit höherer Schneidleistung. Dadurch optimal bei anspruchsvolleren Entgrat- und Bürstarbeiten.

Pletena žica – PLJ Litzendraht – STL Pomedeninana jeklena žica kot pletenica. V zvezi z visoko natezno trdnostjo postreže ta žica z najdaljšo življenjsko dobo pri težjih delih kot so postrganje zarobka in krtačenje. Vermessingter Stahldraht in Seilkonstruktion. In Verbindung mit der hohen Zugfestigkeit bringt dieser Draht die höchsten Standzeiten bei schweren Bürst- und Entgratarbeiten.

Nerjaveča jeklena žica – NRJ/NR4 Rostfreier Stahldraht – ROF/RO4 Se uporablja za obdelovanje nerjavečih materialov kot so npr. neželezne kovine ali nerjaveče jeklo, z materialno št. 1.4301 (AISI 304). Te žice so odporne proti koroziji in visokim temperaturam. Dodatno nudimo ščetke z nerjavečo žico (NR4), ki se odlikuje po posebej visoki odpornosti proti kislinam in lugom, z materialno št. 1.4401 (AISI 316) ter nerjavečo žico, ki je odporna proti visoki vročini, z materialno št. 1.4860. Zum Bearbeiten von rostfreien Materialien wie z.B. NE-Metallen oder rostfreiem Stahl, mit der Werkstoffnummer (WNr.) 1.4301 (AISI 304). Diese Drähte sind beständig gegen Korrosion und hohe Temperaturen. Zudem bieten wir Bürsten mit einem rostfreien Draht (RO4), welcher eine besonders hohe Resistenz gegenüber Säuren und Laugen aufweist mit der WNr. 1.4401 (AISI 316) sowie einen hochhitzebeständigen rostfreien Draht mit der WNr. 1.4860.
Žica z nerjavečim jeklom, visoko trdno – VTN Rostfreier Stahldraht hochfest – ROH Ta žica se odlikuje po boljši natezni trdnosti. Poleg podobni odpornoste proti kislinam, lugom, koroziji in visokim temperaturam kot materialna št. 1.4301 zaznamujejo krtače s to žico tudi daljše življenjske dobe tudi pri ekstremnih obremenitvah. Materialni št. 1.4310 (AISI 301) in 1.4300 HLS (AISI 302). Dieser Draht zeichnet sich durch eine bessere Zugfestigkeit aus. Neben einer ähnlichen Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen, Korrosion und hohen Temperaturen wie WNr. 1.4301 überzeugen Bürsten mit diesem Draht durch höhere Standzeiten auch bei extremen Anwendungen. WNr. 1.4310 (AISI 301) und WNr. 1.4300HLS (AISI 302).

Medeninasta žica (CuZn) – MED Messingdraht (CuZn) – MES Ta žica je mehkejša kot jeklena. Med drugim je priporočljiva tudi za uporabo z lahkimi lugi. V glavnem rabimo medeninasto žico za obdelavo neželeznih kovin. Ist weicher als Stahldraht. Unter anderem ist es auch für den Umgang mit leichten Laugen geeignet. Hauptsächlich wird Messingdraht zur Bearbeitung von NE-Metallen benötigt.

Ravna, valovita, cofasta: Glatt, gewellt, gezopft: Kovinske žice lahko predelamo v ščetke v ravni, valoviti ali cofasti obliki. Žični cof se vedno naredi iz ravne žice in je ob enakem premeru žice trdnejši kot posamezna žica. Valovite žice se upirajo ena na drugo in s tem povečajo stabilnost pri krtačenju. Metalldrähte können glatt, gewellt oder gezopft zu Bürsten verarbeitet werden. Ein Drahtzopf wird immer aus glatten Drähten hergestellt und ist bei gleichem Drahtdurchmesser härter als ein einzelner Draht. Gewellte Drähte stützen sich gegenseitig ab und erhöhen dadurch die Stabilität beim Bürsten.

Fizikalne lastnosti Physikalische Eigenschaften JEK STA

VTJ STH

Mat.št. WNr.

NRJ ROF

NR4 RO4

VTN ROH

1.4301

1.4401

1.4310

1.4300 HLS

PMJ/PLJ STM/STL

MED MES

Natezna trdnost v N/mm2 Zugfestigkeit in N/mm2

18002100

23002500

19002200

16001800

21002300

21502470

23002600

900-1200

Spec.teža v g/cm3 Spez. Gewicht in g/cm3

7,85

7,85

7,85

7,85

7,85

7,85

7,85

8,50

Odpornost proti toploti v °C Temperaturbe-ständigkeit v °C

Do 300°C

Do 350°C

Do 300°C

Do 180°C

Do 450°C

Do 450°C


 Ščetke ročne žične Handdrahtbürsten Uporabljamo in vidimo jih vedno in povsod: v obdelavi kovin, na gradbišču, v vsakem zaboju za orodje … tako zajema naš popolni program ročnih ščetk vse možne vrste žičnih materialov: Tako močno jekleno kot tudi fino medeninasto žico. Standardne ročne ščetke imajo ročaj iz bukovega lesa in vsaj eno luknjo za obešanje. Za posebne aplikacije vam nudimo ročne ščetke s plastičnim ročajem. Za zelo fina dela priporočamo npr. ščetko za avtosvečke. Man braucht und sieht sie immer und überall: in der Metallverarbeitung, auf der Baustelle, in jedem Werkzeugkasten ... Dem entsprechend umfasst unser vollständiges Handbürsten-Programm sämtliche Besatzarten, vom kräftigen Stahl- bis zum feinsten Messingdraht. Die Standard-Handbürsten haben einen Griff aus Buchenholz und mindestens 1 Aufhängeloch. Für besondere Anwendungen stehen Handbürsten mit Kunststoffgriffen zur Auswahl. Für filigrane Arbeiten eignet sich die Zündkerzenbürste.

Naziv izdelka

Pakirano

Št. artikla

Koda

Produkt

Packung

Art. Nr.

Strichkode

Ščetka žična 1 vrstna Drahtbürste 1-reihig

1 kos/Stk

422701

Ščetka žična 2 vrstna Drahtbürste 2-reihig

1 kos/Stk

622702

Ščetka žična 3 vrstna Drahtbürste 3-reihig

1 kos/Stk

622703

Ščetka žična 4 vrstna Drahtbürste 4-reihig

1 kos/Stk

622704

Ščetka žična 5 vrstna Drahtbürste 5-reihig

1 kos/Stk

622705

Ščetka žična 6 vrstna Drahtbürste 6-reihig

1 kos/Stk

622706

Ščetka za avtosvečke Zündkerzenbürste

1 kos/Stk

623710

Ščetka MS - 3 vrstna Messingbürste 3-reihig

1 kos/Stk

623713

Ščetka MS - 4 vrstna Messingbürste 4-reihig

1 kos/Stk

623714

Ščetka MS - 5 vrstna Messingbürste 5-reihig

1 kos/Stk

623715

Ščetka MS - 6 vrstna Messingbürste 6-reihig

1 kos/Stk

623716

Ščetka 3 vrstna - inox Bürste, rostfrei, 3-reihig

1 kos/Stk

623707

Ščetka 4 vrstna - inox Bürste, rostfrei, 4-reihig

1 kos/Stk

623717

Ščetka 5 vrstna - inox Bürste, rostfrei, 5-reihig

1 kos/Stk

623718

Ščetka 6 vrstna - inox Bürste, rostfrei, 6-reihig

1 kos/Stk

623719


 Ščetke za profesionalce

Krožne , čelne in čopičaste ščetke, cofaste

Bürsten für professionelle Anwendung Rund- und Topfbürsten, Pinselbürsten, gezopfte Bürsten

Uporabljajo se za montažo na kotne brusilnike z navojem M14 ter na vrtalnike. Ščetke so izdelane iz visokokvalitetnih in proti vibracijam odpornih žic. Tovrstne ščetke se uporabljajo za bolj zahtevna dela kot so predobdelava kovinskih delov pred lakiranjem, odstranjevanje žlindre, rje, betonskih ostankov. Zur Verwendung mit Eckschleifern mit M14-Gewinde und mit Bohrmaschinen. Die Bürsten sind aus hochqualitativem und vibrierbeständigem Draht gearbeitet. Diese Art von Bürsten wird für anspruchsvollere Arbeiten verwendet wie z.B. Metalluntergrundvorbereitung vor dem Lackieren, Entfernung von Schlacke, Rost und Betonresten. Naziv izdelka

Pakirano

Št. artikla

Koda

Produkt

Packung

Art. Nr.

Strichkode

Ščetka šalčasta Ø 80 M14 Topfbürste Ø 80 M14

1 kos/Stk

628770

Ščetka šalčasta Ø 100 M14 Topfbürste Ø 100 M14

1 kos/Stk

628771

Ščetka šalčasta Ø 120 M14 Topfbürste Ø 120 M14

1 kos/Stk

628772

Ščetka cofasta lončasta Ø 65 mm M14 Topfbürste, gezopft Ø 65 mm M14

1 kos/Stk

428300

Ščetka cofasta lončasta Ø 80 M14 Topfbürste, gezopft Ø 80 mm M14

1 kos/Stk

428301

Ščetka cofasta lončasta Ø 100 mm M14 Topfbürste, gezopft Ø 100 mm M14

1 kos/Stk

428302

Ščetka cofasta konična Ø 100 mm M14 Topfbürste, gezopft Ø 100 mm M14

1 kos/Stk

428303

Ščetka cofasta konična Ø 115 mm M14 Topfbürste, gezopft Ø 115 mm M14

1 kos/Stk

428304

Ščetka cofasta konična Ø 100 mm M14 nerjavna Topfbürste, gezopft Ø 100 mm M14 rostfrei

1 kos/Stk

428305

Ščetka lončasta Ø 60 mm M14 Topfbürste Ø 60 mm M14

1 kos/Stk

428308

Ščetka lončasta Ø 60 mm M14 nerjavna Topfbürste Ø 60 mm M14 rostfrei

1 kos/Stk

428309

Ščetka lončasta Ø 80 mm M14 Topfbürste Ø 80 mm M14

1 kos/Stk

428310

Ščetka lončasta Ø 100 mm M14 Topfbürste Ø 100 mm M14

1 kos/Stk

428311

Ščetka cofasta krožna Ø 75 mm z trnom Ø 6 mm Rundbürste, gezopft Ø 75 mm mit Schaft Ø 6 mm

1 kos/Stk

428312

Ščetka cofasta lončasta Ø 75mm z trnom Ø 6 mm Topfbürste, gezopft Ø 75mm mit Schaft Ø 6 mm

1 kos/Stk

428313

Ščetka cofasta čopič Ø 19 mm z trnom Ø 6 mm Pinselbürste, gezopft Ø 19 mm mit Schaft Ø 6 mm

1 kos/Stk

428314

Ščetka cofasta čopič Ø 22 mm z trnom Ø 6 mm Pinselbürste, gezopft Ø 22 mm mit Schaft Ø 6 mm

1 kos/Stk

428315

Ščetka cofasta čopič Ø 29 mm z trnom Ø 6 mm Pinselbürste, gezopft Ø 29 mm mit Schaft Ø 6 mm

1 kos/Stk

428316


 Ščetke Hoby

Krožne in čelne ščetke

Hobbybürsten

Rund- und Topfbürsten Naziv izdelka

Pakirano

Št. artikla

Koda

Produkt

Packung

Art. Nr.

Strichkode

Ščetka krožna Ø 60-6 mm Rundbürste Ø 60-6 mm

1 kos / Stk

626750

Ščetka krožna Ø 80-6 mm Rundbürste Ø 80-6 mm

1 kos / Stk

626751

Ščetka čelna Ø 60-6 mm Topfbürste Ø 60-6 mm

1 kos / Stk

626752

Ščetka čelna Ø 75-6 mm Topfbürste Ø 75-6 mm

1 kos / Stk

626753

Ščetka krožna Ø 60 mm MED Rundbürste Ø 60 mm MED

1 kos / Stk

651173

Ščetka krožna Ø 80 mm MED Rundbürste Ø 80 mm MED

1 kos / Stk

651174

Ščetka čelna Ø 60 mm MED Topfbürste Ø 60 mm

1 kos / Stk

651175

Ščetka čelna Ø 80 mm MED Topfbürste Ø 80 mm

1 kos / Stk

651176

Ščetka krožna Ø 50 mm Rundbürste Ø 50 mm

1 kos / Stk

426742

Ščetka krožna Ø 60 mm Rundbürste Ø 60 mm

1 kos / Stk

426743

Ščetka krožna Ø 75 mm Rundbürste Ø 75 mm

1 kos / Stk

426744

Ščetka krožna Ø 100 mm Rundbürste Ø 100 mm

1 kos / Stk

426745

Ščetka čelna Ø 50 mm Topfbürste Ø 50 mm

1 kos / Stk

426746

Ščetka čelna Ø 75 mm Topfbürste Ø 75 mm

1 kos / Stk

426747

Ščetka končna Ø 10 mm Topfbürste Ø 10 mm

1 kos / Stk

426748

Ščetka končna Ø 17 mm Topfbürste Ø 17 mm

1 kos / Stk

426749

Ščetka končna Ø 25 mm Topfbürste Ø 25 mm

1 kos / Stk

426750

Ščetka šalčasta Ø 60 mm - m14 Topfbürste Ø 60 mm - m14

1 kos / Stk

428773

Ščetka šalčasta Ø 75 mm - m14 Topfbürste Ø 75 mm - m14

1 kos / Stk

428774

Ščetka šalčasta Ø 80 mm - m14 Topfbürste Ø 80 mm - m14

1 kos / Stk

428775

Ščetka šalčasta Ø 100 mm - m14 Topfbürste Ø 100 mm - m14

1 kos / Stk

428776


 Ščetke industrijske krožne Rundbürsten für die Industrie Različnih trdot in premerov za vse vrste industrijskih strojev. Ščetke prilagajamo različnim premerom gredi. Rundbürsten für die Industrie haben wir in verschiedenen Härtegraden und mit verschiedenen Durchmessern für alle Arten von industriellen Maschinen. Die Bürsten können von uns einzelnen Achsendurchmessern angepasst werden. Naziv izdelka

Pakirano

Št. artikla

Koda

Verpackung

Art. Nr.

Strichkode

Ščetka krožna Ø 100 mm Rundbürste Ø 100 mm

1 kos/Stk

625730

Ščetka krožna Ø 125 mm Rundbürste Ø 125 mm

1 kos/Stk

625731

Ščetka krožna Ø 150 mm Rundbürste Ø 150 mm

1 kos/Stk

625732

Ščetka krožna Ø 170 mm Rundbürste Ø 170 mm

1 kos/Stk

625733

Ščetka krožna Ø 200 mm Rundbürste Ø 200 mm

1 kos/Stk

625734

Ščetka krožna Ø 250 mm Rundbürste Ø 250 mm

1 kos/Stk

625735

Ščetka krožna Ø 300 mm Rundbürste Ø 300 mm

1 kos/Stk

625736

Ščetka krožna Ø 180 - cofasta Rundbürste Ø 180 - gezopft

1 kos/Stk

625740

Produkt


10 Ščetke dimnikarske in ročaji Kaminfegerbürsten und Haltegriffe Ščetke za čiščenje dimnih tuljav so izdelane iz visoko kvalitetne patentirane žice. Vse ščetke imajo pritrdilni vijak za pritrditev ročaja. Die Bürsten zur Reinigung von Schornsteinen sind aus hochqualitativem und patentiertem Draht hergestellt. Alle Bürsten haben eine Befestigungsschraube für das Anbringen des Haltegriffs. Naziv izdelka

Pakirano

Št. artikla

Koda

Verpackung

Art. Nr.

Strichkode

Ščetka Ø 120 mm Solo Bürste Ø 120 mm Solo

1 kos/Stk

651063

Ščetka Ø 130 mm Solo Bürste Ø 130 mm Solo

1 kos/Stk

451079

Ščetka Ø 140 mm Solo Bürste Ø 140 mm Solo

1 kos/Stk

651065

Ščetka Ø 150 mm Solo Bürste Ø 150 mm Solo

1 kos/Stk

451081

Ščetka Ø 160 mm Solo Bürste Ø 160 mm Solo

1 kos/Stk

651067

Ščetka Ø 170 mm Solo Bürste Ø 170 mm Solo

1 kos/Stk

451082

Ščetka Ø 180 mm Solo Bürste Ø 180 mm Solo

1 kos/Stk

651068

Ščetka Ø 200 mm Solo Bürste Ø 200 mm Solo

1 kos/Stk

651070

Ščetka Ø 220 mm Solo Bürste Ø 220 mm Solo

1 kos/Stk

451083

Ščetka Ø 250 mm Solo Bürste Ø 250 Solo

1 kos/Stk

451084

Ščetka Ø 120 mm PPL Bürste Ø 120 mm PPL

1 kos/Stk

651115

Ščetka Ø 130 mm PPL Bürste Ø 130 mm PPL

1 kos/Stk

451085

Ščetka Ø 140 mm PPL Bürste Ø 140 mm PPL

1 kos/Stk

651140

Ščetka Ø 160 mm PPL Bürste Ø 160 mm PPL

1 kos/Stk

651206

Ščetka Ø 180 mm PPL Bürste Ø 180 PPL

1 kos/Stk

651310

Ščetka Ø 200 mm PPL Bürste Ø 200 mm PPL

1 kos/Stk

451086

Ročaj l=1m Haltegriff l = 1 m

1 kos/Stk

451074

Ročaj l=5m Haltegriff l = 5 m

1 kos/Stk

451076

Ročaj l = 10 m Haltegriff l = 10 m

1 kos/Stk

451078

Ročaj l = 12 m Haltegriff l = 12 m

1 kos/Stk

451183

Ročaj l = 15 m Haltegriff l = 15 m

1 kos/Stk

451080

Produkt


11 Ščetke za čiščenje kotlov Bürsten zur Reinigung von Kesseln Izdelujemo vse vrste cilindričnih (navitih) ščetk od premera Ø 7mm do 1000 mm (oziroma po naročilu). Ščetke naredimo iz jeklene medeninaste in nerjaveče žice, najlona, abrazivnih materialov, žime in ostalih umetnih in naravnih materialov. Ščetke za čiščenje koltov in peči izdelamo glede na željeno trdoto in premer. Za čiščenje dimnikov iz nerjaveče pločevine priporočamo ščetke iz naylona ali žime. Ščetke so z navojem M 10 in M 12 mm. Zvezde izdelujemo z luknjo Ø 8 ali Ø 10 mm, za kroglo pa Ø 27 mm. Držala so dolžine do 20 m. Ščetke direktno navite na držala iz pocinkane žice so dolžine do 10 m. Wir stellen alle Arten von zylindrischen Bürsten mit Durchmessern Ø von 7 bis 1000 mm auch je nach Bestellung her. Die Bürsten können dabei aus Stahl, Messing oder rostfreiem Stahl, Nylon, Schleifmaterialien, Pferdehaar sowie anderen synthetischen und natürlichen Materialien sein. Bürsten zum Reinigen von Öfen und Kesseln fertigen wir je nachgewünschter Härte und Durchmesser. Für das Reinigen von Kaminen aus rostfreiem Blech empfehlen wir Nylon- oder Pferdehaarbürsten. Die Bürsten haben ein M10- oder M12-Außengewinde. Sterne fertigen wir mit Lochdurchmessern von 8 oder 10 mm, Sterne für Kugeln haben Ø 27mm. Haltegriffe-Drahtstiele haben eine Länge von bis zu 20 Metern. Bürsten mit angedrehtem Haltegriff aus verzinktem Draht haben eine Länge von bis zu 10 Metern.

Naziv izdelka

Pakirano

Št. artikla

Koda

Verpackung

Art. Nr.

Strichkode

Ščetka Ø 20 mm Bürste Ø 20 mm

1 kos / Stk

624728

Ščetka Ø 25 mm Bürste Ø 25 mm

1 kos / Stk

624729

Ščetka Ø 30 mm Bürste Ø 30 mm

1 kos / Stk

624738

Ščetka Ø 35 mm Bürste Ø 35 mm

1 kos / Stk

624730

Ščetka Ø 40 mm Bürste Ø 40 mm

1 kos / Stk

624739

Ščetka Ø 45 mm Bürste Ø 45 mm

1 kos / Stk

624731

Ščetka Ø 50 mm Bürste Ø 50 mm

1 kos / Stk

624740

Ščetka Ø 55 mm Bürste Ø 55 mm

1 kos / Stk

624732

Produkt


12 Naziv izdelka

Pakirano

Št. artikla

Koda

Verpackung

Art. Nr.

Strichkode

Ščetka Ø 60 mm Bürste Ø 60 mm

1 kos / Stk

624723

Ščetka Ø 65 mm Bürste Ø 65 mm

1 kos / Stk

624734

Ščetka Ø 70 mm Bürste Ø 70 mm

1 kos / Stk

624741

Ščetka Ø 75 mm Bürste Ø 75 mm

1 kos / Stk

624735

Ščetka Ø 80 mm Bürste Ø 80 mm

1 kos / Stk

624742

Ščetka Ø 85 mm Bürste Ø 85 mm

1 kos / Stk

624736

Ščetka Ø 90 mm Bürste Ø 90 mm

1 kos / Stk

624743

Ščetka Ø 95 mm Bürste Ø 95 mm

1 kos / Stk

624737

Ščetka Ø 100 mm Bürste Ø 100 mm

1 kos / Stk

624727

Ščetka Ø 30 mm Bürste Ø 30 mm ppl

1 kos / Stk

424744

Ščetka Ø 40 mm Bürste Ø 40 mm ppl

1 kos / Stk

424745

Ščetka Ø 50 mm Bürste Ø 50 mm ppl

1 kos / Stk

424746

Ščetka Ø 60 mm Bürste Ø 60 mm ppl

1 kos / Stk

424747

Ščetka Ø 70 mm Bürste Ø 70 mm ppl

1 kos / Stk

424748

Ščetka Ø 80 mm Bürste Ø 80 mm ppl

1 kos / Stk

424749

Ščetka Ø 100 mm Bürste Ø 100 mm ppl

1 kos / Stk

424750

Ščetka za cevi pravokotna 85 x 30 mm Rohrbürste, rechteckig 85 x 30 mm

1 kos / Stk

624733

Produkt


13 Program za dimnikarje - držala Programm für Kaminfeger - Haltegriffe - Drahtstiele So termično obdelana in so iz kvalitetne žice 1700 N/mm2. Imajo standardizirano glavo za zvezde, ščetke in ščetke z vijakom. Izdelujemo držala iz žice Ø 5 mm, iz pletene žice 3 x 3 mm, plastificirana in pletena držala za velike obremenitve z možnostjo pritrditve prebijalnih konic in krogel. Za pritrditev krtač, prebijalnih konic in krogel imajo držala navoj M12 mm. Dolžine držal so od 1 m do 20 m. Das Material der Haltegriffe qualitativ hochstehender Draht mit 1.700 N/mm2 und thermisch bearbeitet. Sie haben ein standardisiertes Kopfteil mit Schraubenmutter, M12, für verschiedene Bürstentypen. Wir haben folgende Drahtstiele im Angebot: Draht mit Ø 5 mm, geflochtener Draht mit 3x3 mm sowie geflochtene Haltegriffe für größere Belastungen mit der Möglichkeit, durchschlagende Endstücke und Kugeln daran zu befestigen. Längen reichen von 1 bis 20 Metern.

Držala pletena Ø 3x3 z navojem M12

Pakirano

Geflochtene Haltegriffe mit Ø=3x3mm und M12-Gewinde Verpackung

Št. artikla

Koda

Art. Nr.

Strichkode

Držalo 1 m Haltegriff 1 m

1 kos/Stk

451171

Držalo 1 m Haltegriff 2 m

1 kos/Stk

451172

Držalo 5 m Haltegriff 5 m

1 kos/Stk

451173

Držalo 8 m Haltegriff 8 m

1 kos/Stk

451174

Držalo 10 m Haltegriff 10 m

1 kos/Stk

451175

Držalo 12 m Haltegriff 12 m

1 kos/Stk

451176

Držalo 15 m Haltegriff 15 m

1 kos/Stk

451177

Držalo 20 m Haltegriff 20 m

1 kos/Stk

451178

Možnost izvedbe držal: • polna jeklena žica Ø 5 mm • pocinkana pletena žica Ø 3 x 3 mm, Ø 9 mm • plastificirana držala


ŽIMA d.d., Tovarna ščetk Stantetova ulica 9 1295 Ivančna Gorica Tel. : 01 788 75 59 Faks: 01 788 75 64 info@zima.si www.zima.si ŽIMA d.d., Bürstenfabrik Stantetova ulica 9 SI-1295 Ivancna Gorica Slowenien Tel.: +386 1 788 75 59 Fax: +386 1 788 75 64 info@zima.si www.zima.si

Zima zlo/zicn Slo/Deu v01_10-2007

Žima žične ščetke  

ŽIMA ponuja prvorazredne ščetke vsem zahtevnim in domačim mojstrom. Za vsako še tako zahtevno delo/obdelavo bomo našli pravo ščetko za vas,...

Žima žične ščetke  

ŽIMA ponuja prvorazredne ščetke vsem zahtevnim in domačim mojstrom. Za vsako še tako zahtevno delo/obdelavo bomo našli pravo ščetko za vas,...

Advertisement