Page 31

desenvolupament i de creació de riquesa. I en l’àmbit personal representa apostar per la preservació d’una elevada qualitat de vida, quelcom cada vegada més anhelat i més necessari. La degradació d’un Paisatge és un viatge sense retorn, que sempre ens aboca a una realitat futura pitjor que la present: en tenim múltiples exemples al nostre voltant. Aquí, som encara a temps d’impedir-ho. Depèn de tots nosaltres, ciutadans que vivim en aquest territori, però de manera molt especial dels nostres representants de l’àmbit local, prendre consciència d’aquestes circumstàncies, assumir com a pròpia una Cultura del Paisatge i frenar el més aviat possible el malbaratament indiscriminat i groller d’una font tan extraordinària de riquesa.

núm. 54

qualitat de vida. També és el recull d’un passat lentament sedimentat, amb múltiples capes, distribuïdes aquí i allà, que ens recorden constantment com el territori ha estat gestionat, treballat i en darrer terme viscut al llarg dels temps. Però també té, en termes més prosaics, una clara dimensió econòmica, tan important com les altres, malgrat que en el nostre cas la bellesa paisatgística del nostre entorn encara no hagi començat a ser convenientment explotada. La dinamització futura, moderna i sostenible, de les activitats agrícoles, ramaderes, turístiques i de serveis de la comarca hauria de passar pel manteniment d’un nivell molt elevat d’exigència paisatgística. La qual cosa vol dir convertir aquest Paisatge en un actiu estratègic de futur, tot assumint les conseqüències i els efectes que d’aquest fet es derivin. La demanda de preservació i millora del Paisatge no ha de ser vista com una amenaça, perquè no ho és pas. En termes econòmics es tracta, en realitat, d’una important oportunitat d’estabilitat, de

Fòrum l’Espitllera, 3 de febrer de 2012

31

Llobregós Informatiu 54  

Número 54 de la revista Llobregós

Llobregós Informatiu 54  

Número 54 de la revista Llobregós

Advertisement