Page 18

El Llobregós El Segarra-Garrigues, una obra hidràulica faraònica Després de la construcció del pantà de Rialb, l’obra més esperada entre els habitants de les comarques veïnes és el canal Segarra-Garrigues, que tranformarà més de 70.000 hectàrees de secà en regadiu. Primer, la concentració parcel·lària És un procés previ a la construcció de la xarxa de regadiu. El seu objectiu és aconseguir constituir explotacions d’estructura i dimensions adequades, adjudicant a cada propietari, en el mínim nombre de finques, un valor equivalent al que tenien les parcel·les aportades. Totes les finques tindran accés a camí. La concentració de les parcel·les resultant és molt avantatjosa per als pagesos, ja que permetrà un estalvi de maquinària, d’energia i de temps, comporta la construcció d’una nova xarxa de camins (entre 6 i 8 metres d’amplada) i desguassos. Les finques es registraran a nom de l’actual propietari, lliurant-los noves escriptures. En general suposa una revalorització notable del patrimoni. Tot aquest procés és gratuït. Afectació del canal Segarra-Garrigues al Llobregós El canal regarà la conca del Llobregós només fins a la cota 410 metres, un fet realment desconcertant si tenim en compte que molt a prop, concretament a Guissona, es regarà en una cota molt superior. Els 410 metres s’assoleixen a Sanaüja, a l’alçada de Torre Combelles. Per tant, a més de Sanaüja també regaran Oliola, Ponts i Vilanova de l’Aguda. Els municipis de la vall que queden exclosos del canal són Biosca, Massoteres, Torà, Ivorra, Castellfollit de Riubregós i La Molsosa.

18

EL CANAL EN XIFRES Municipis afectats ................................ 77 Comarques afectades ............................ 6 Hectàrees de regadiu .................... 70.150 Quilòmetres de canonades ............ 3.500 Basses de regulació ............................. 43 Estacions de bombament .................... 17 Dotació d’aigua (en Hm3) .................. 342 Regants beneficiats ....................... 17.000 Pressupost (en milions d’EUR) ...... 1.069 Les comarques són: la Noguera, el Segrià, el Pla d’Urgell, l’Urgell, la Segarra i les Garrigues. El pressupost contempla la xarxa de regadiu i la concentració parcel·lària. Més informació: http://www.regsega.net

Afectació a Sanaüja Sanaüja regarà, mitjançant el canal, 380 hectàrees amb una dotació d’aigua de 6.500 m3/ ha, amb la qual cosa s’assegura en el futur el subministrament d’aigua per als conreus, granges i indústria. A part, rebrà una altra dotació d’aigua potable per al consum de la població. No s’ha d’oblidar que les explotacions pageses de Sanaüja es beneficiaran també dels importants beneficis que comporta la concentració parcel·lària. Ara per ara, no sembla que els pagesos tinguin intenció d’introduir nous cultius de regadiu, però almenys hi estarà garantit el proveïment d’aigua. En paraules de l’alcalde de la població Antoni Mosella “regar o no regar no és la qüestió, l’important és que arribi l’aigua al poble”. En aquest moment a Sanaüja s’està fent la concentració, que no té cap cost per a l’Ajuntament ni per als pagesos. Tot el procés (redacció del projecte i execució) és gratuït. Un cop acabada la fase de la concentració s’iniciarà la construcció del canal, el rec i tota la xarxa de canonades.

Llobregós Informatiu 6  

Número 6 de la revista Llobregós

Llobregós Informatiu 6  

Número 6 de la revista Llobregós

Advertisement