Page 1

Bases Concurs Fotografia i Imatge “In the name of love” Bases del Concurs L’Ajuntament de Llinars del Vallès, des de la Masoveria i el Punt Dona, convoca el concurs de fotografia i imatge In the name of love. •

Participants:

Podran participar aquelles persones que ho desitgin i que la seva edat estigui compresa entre els 12 i els 99 anys (excepte les persones que formin part del jurat). •

Tema:

El tema del concurs és l’amor. L’amor en el concepte més ampli de la paraula: amor de parella, amor d’amistat, amor familiar..., amor per altres persones! •

Obres

1. Les fotografies i imatges poder ser en blanc i negre o en color. 2. Estan permesesles manipulacions mitjançant tècniques manuals o fent ús de la tecnologia. 3. Espodran presentar un màxim de 3 fotografies o imatges per autor/a. 4. Cada fotografia o imatge ha d’anar acompanyada d’un text, eslògan, poema, etc., que descrigui la fotografia o imatge presentada a concurs. 5. Cadafotografia o imatge no pot superar els 5 MB i s’ha d’enviar en format JPGo GIF. 6. Les fotografies o imatges que no compleixin aquests requisits, quedaran excloses del concurs.

Presentació i identificació

1. La fotografia o imatge acompanyada del text, s’ha d’enviar per correu electrònic a l’adreça concursinthenameoflove@gmail.com 2. En el cas que es presenti més d’una obra, s’haurà d’enviar per separat (d’una en una). 3. En el correu ha de constar: -

NOM I COGNOMS

-

DATA DENAIXEMENT

-

DNI

-

TÍTOLDEL’OBRA

-

TELÈFONDECONTACTE


-

CORREUELECTRÒNICDECONTACTE

Termini de presentació

El termini per presentar les fotografies o imatges finalitza el divendres 13 d’abril a les 24 h. Les fotografies o imatges que es presentin fora d’aquest termini no s’admetran a concurs. •

Jurat i veredicte

El jurat el formaran dos professionals del món de la fotografia i la imatge i un/a representant de l’Ajuntament de Llinars del Vallès. El seu veredicte serà inapel·lable. Aquest veredicte es donarà a conèixer el dia 23 d’abril de 2012, en el mateix acte del lliurament de premis. •

Entrega de premis

L’adjudicació de premis es farà el dia 23 d’abril de 2012, a les 18 h a la sala d’actes de la Biblioteca de Llinars del Vallès. •

Exposició

Les obres presentades a concurs seran exposadesa la Biblioteca en un format de llibre gegant del dia 23 d’abril al 19 de maig. Addicionalment, s’elaborarà un llibre virtual amb totes les imatges presentades a concurs, identificant l’autor/a. Aquest llibre estarà disponible per a la seva visualització a partir del dia 25 d’abril a les 11 h. L’enllaç per accedir-hi es farà públic el dia 25 d’abril a les 11 h al web i a la pàgina de Facebook de l’Ajuntament de Llinars del Vallès.

Premis

S’estableixen dues categories: Categoria A: De 12 a 35 anys. Val de compra de 120 €* Categoria B: De 36 a 99 anys. Val de compra de 120 €* Els premis podrien ser declarats deserts si, a criteri del jurat, cap fotografia o imatge posseís els mèrits necessaris. *Els vals de compra seran bescanviables en qualsevol de les botigues adherides a la Unió de Botiguers de Llinars del Vallès, en un termini màxim de 15 dies, a comptar des de la data de lliurament dels premis (és a dir, l’últim dia per a bescanviar els vals de compra serà dissabte 5 de maig).


Aclariments

Les fotografies o imatges premiades quedaran en propietat de l’Ajuntament, que es reserva el dret d’ús, reproducció i exhibició pública d’aquestes obres. El jurat estarà facultat per resoldre qualsevol qüestió de la seva competència que es susciti.

La presentació de les obres comporta l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven.

Beses concurs In the name of love  

Bases del concurs In the name of love