In_certeses 4

Page 1

In_certeses 4 (15_12_18) Treballs de recerca. Alumnes de batxillerat de la promociรณ 2017-2019

1


2


In_certeses Fer recerca és estar en camí cap a la veritat, no posseir-la. És en la incertesa, no en la seguretat impossible, mesquina, que aquest camí té el seu origen, i només a partir d’ella apareix, audaç, la pregunta. Privilegi del savi, la pregunta ens permet avançar en el sentit del coneixement i de la ciència, on cada hipòtesi és, encara i sempre, allò que ja era quan la paraula es deia en grec: únicament un pas que ha de ser cada vegada superat. En la recerca no assolim definitivament la veritat: només perfeccionem i acotem les nostres incerteses. “Per copiar la veritat ens cal un òrgan molt més fi que per defensar l’error” J.W. Goethe (1749 - 1832)

3


4


Sumari general _Treballs de Recerca presentats. Resums i dades de referència _Índex alfabètic d’autors i de títols dels treballs

7 37

5


6


Treballs de Recerca presentats. Resums i dades de referència

7


8


Parets de colors, pallassos lluint bates blanques i voluntaris i voluntàries amb el millor dels seus somriures són imatges habituals avui dia en un centre de salut. Cada ingrés a l’hospital compta amb una realitat concreta al darrere, cada infant hi entra amb unes pors diferents i amb una família preocupada i plena de dubtes. Fer vida en un lloc que no és la pròpia casa mai no és fàcil, i d’això cada dia en són més conscients els hospitals pediàtrics, on a poc a poc es va donant més importància a les emocions i a la manera de gestionar-les. El treball està basat en entrevistes, realitzades a persones que han viscut de primera o de segona mà una hospitalització infantil, de les quals s’han extret les conclusions sobre els objectius marcats, ja que han estat considerades com la metodologia més fiable per contrastar la part teòrica sobre l’educació i la gestió emocional.

Alonso Quintana, Paula L’educació i la gestió emocional d’un infant en un centre de salut

Els nombres primers són fonamentals en el món de les matemàtiques, ja que són considerats els pilars de l’aritmètica, uns elements imprescindibles tant per la seva presència com per la seva naturalesa i utilitat. Els objectius principals d’aquest treball de recerca consisteixen a analitzar i estudiar els nombres primers, així com la teoria i les seves propietats bàsiques. Complementàriament, es vol conèixer i examinar la rellevant hipòtesi de Riemann i l’antic teorema d’Euclides. La metodologia del treball ha consistit en la realització d’un aprenentatge del funcionament del llenguatge de programació Python per tal de poder implementar validacions del teorema d’Euclides i de la hipòtesi de Riemann.

Antentas Oliveras, Sara Els nombres primers: el teorema d’Euclides i la hipòtesi de Riemann

Camp/disciplina: Psicologia Tutor/a: Anna Jiménez

Camp/disciplina: Matemàtiques Tutor/a: Toni Torrents Col·laboradors: Jordi Surinyac (UVic)

A partir de l’any 2008, al món occidental la pobresa i la desigualtat de la renda han augmentat de forma exponencial a causa de la situació macroeconòmica. Aquest fenomen ha afectat, fonamentalment, els sectors més vulnerables de la societat. L’objectiu del treball ha estat fer una anàlisi comparativa dels nivells de pobresa i desigualtat de la renda entre Catalunya i Espanya abans i després de la recessió econòmica.

Anton Valls, Miquel La cara fosca del capitalisme. Pobresa i desigualtat de la renda abans i després de la recessió econòmica Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mireia Carbonell Col·laboradors: L’Àrea de Serveis Socials de la Mancomunitat la Plana

9


Arboix Rossinés, Carlota Àtic busca terrat. Creixement vertical de les ciutats a través de la construcció modular Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Mireia Puntí

Arbós Gómez, Isabel El doblatge de les pel·lícules en català i espanyol: descripció, anàlisi i percepció

Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Isabel Jordà Col·laboradors: Escola Catalana de Doblatge

Arumí Masramon, Albert Estalvi energètic i reducció de costos d’una fàbrica càrnia

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Sílvia Junoy

10

La construcció està patint un canvi important de model. Aquest canvi s’ha originat pels nous paràmetres d’edificació i confort enfocats a un consum d’energia més baix i sostenible. Durant anys la ciutat de Barcelona s’ha anat estenent horitzontalment fins a arribar als límits de la seva capacitat territorial. En aquest treball l’objectiu principal és descobrir i analitzar una proposta alternativa que consisteix a desplegar el creixement vertical de la ciutat aprofitant els terrats per a l’edificació. La metodologia utilitzada per a la recerca d’informació ha consistit en entrevistes personals amb els responsables de l’empresa “La casa por el tejado”. El treball es complementa amb el disseny d’un tipus d’habitatge seguint els paràmetres de l’empresa esmentada.

Després d’haver investigat sobre el doblatge i el procés que se segueix per adaptar les pel·lícules, el treball se centra en les característiques i els criteris lingüístics del doblatge en llengua catalana i en llengua espanyola. L’objectiu de la part pràctica és analitzar diversos diàlegs de pel·lícules recents, que han estat doblades de l’anglès a les dues llengües cooficials a Catalunya, per tal de comparar-ne les traduccions. En relació, també, amb l’aspecte de la llengua, a través d’enquestes fetes a persones d’edats diverses es vol valorar la percepció que aquestes tenen del doblatge en català i en espanyol i les seves preferències a l’hora d’escollir la versió en la qual volen veure els films. Finalment, cal afegir que tant l’anàlisi com les enquestes en què es basen les conclusions del treball tenen el seu origen en les entrevistes inicials a professionals vinculats a escoles de doblatge.

L’estalvi energètic és un factor que cal que tinguem present en la societat actual per frenar el canvi climàtic i evitar danys al planeta. En el treball s’ha fet recerca de diferents tipus d’energies renovables per tal de conèixer mètodes per estalviar energia. Després s’ha investigat quins tipus de materials es poden utilitzar en una construcció industrial per tal d’aconseguir millores en aquest estalvi. Finalment, s’ha fet l’anàlisi del consum energètic d’una empresa càrnia a partir del consum real i dels materials i acabats que conformen l’edifici. Un cop feta aquesta anàlisi, es proposen diversos canvis per aconseguir fer l’empresa més eficient i reduir-ne els costos, afavorint el màxim estalvi possible.


La insuficiència cardíaca (IC) es manifesta quan el cor és incapaç d’expulsar la sang que li arriba en cada cicle cardíac en la mesura en què ho hauria de fer. És la primera causa d’hospitalització en persones majors de 65 anys i és la patologia del cor que creix més en prevalença en el nostre entorn. El treball s’ha centrat en una qüestió primordial: la seva deducció abans que es manifesti. Amb aquest objectiu s’han estudiat les microvesícules en sang de pacients amb diferents nivells d’aquesta patologia. Això ens permet conèixer el tipus cel·lular del qual provenen aquestes microvesícules per tal de distingir les diferents cèl·lules que es presenten a la sang dels pacients estudiats, amb la finalitat de tenir-les com a referència per preveure la possibilitat d’una insuficiència cardíaca en un futur.

Ausió Font, Anna Microvesícules com a biomarcadors de diferències biològiques i patològiques

Actualment el món de les xarxes socials ha passat, inconscientment, a formar part del nostre dia a dia i, com a conseqüència, les grans marques de moda s’han vist obligades a canviar les diferents tècniques de màrqueting amb què es promocionen, per poder captar l’atenció dels consumidors. Així, han passat de fer les seves campanyes de màrqueting de manera tradicional a fer-les a partir del màrqueting digital, és a dir, a les xarxes socials. Aquest treball es basa en observar la relació que hi ha entre la moda i les xarxes socials actualment. L’estudi d’aquesta relació s’ha fet a partir d’unes enquestes a persones de diverses edats i de l’anàlisi de dos anuncis publicitaris diferents, cosa que ha comportat l’aplicació de tots els conceptes estudiats anteriorment.

Autet Riera, Maria Influència de les xarxes socials en el món de la moda

El retinoblastoma és el càncer ocular pediàtric més freqüent. En aquest treball s’estudia la resposta immunitària de les cèl·lules de retinoblastoma davant d’un medi amb Interferó gamma, mitjançant la tècnica de la citometria de flux i la realització d’un Array de citoquines. Es tracta de determinar l’expressió de les proteïnes PD-L1 i CTLA-4 que permeten al tumor evadir-se del sistema immunitari. L’objectiu de l’estudi és millorar una nova teràpia que s’ha desenvolupat per tractar aquest tipus de càncer. Aquesta teràpia utilitza un adenovirus oncolític modificat genèticament per matar les cèl·lules canceroses, i representa una nova opció per a aquells pacients amb tumors quimioresistents, pels als quals no existeix cap altre tractament que l’extirpació de l’ull o ulls afectats, cosa que causa la ceguera parcial o total.

Badia Aixut, Miquel Estudi de la resposta immunitària de les cèl·lules de retinoblastoma en un medi amb interferó gamma

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Enric Roca Col·laboradors: Dra. Teresa Padró. Alba Vilella (ICCC)

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Sílvia Junoy

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Enric Roca Col·laboradors: Dr. Ángel Montero Carcaboso. Dr. Guillem Pascual Pastó. Maria Cuadrado Vilanova (Institut de Recerca Sant Joan de Déu)

11


Barbu, Valentin List-It, una carrera plena d’obstacles

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Oriol Marsó

Barniol Colom, Marina L’ortoqueratologia: la gran desconeguda

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios Col·laboradors: Miquel Estrada, òptic

Bosch Masip, Núria “Cracking Shakespeare’s Code”. Els llatinismes a les obres de William Shakespeare i les seves traduccions al català Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Carme Codina Col·laboradors: Pere Bescós (StM i UPF). Dídac Pujol (UPF)

12

Les xarxes socials han tingut molt èxit els últims anys, gràcies a la possibilitat de generar i consumir contingut sense proximitat física entre els interlocutors. Aquest és el tema principal d’aquest treball, que tracta les plataformes socials des de l’àmbit empresarial, tot proposant com a repte l’estudi dels diversos factors que intervenen en la creació i el llançament al mercat d’una nova xarxa. La metodologia emprada per al compliment dels objectius marcats ha estat l’aplicació teòrica a un cas imaginari, intentant escollir les alternatives que permetessin la creació i el llançament del servei pensat amb el mínim possible de recursos. El resultat final ha estat l’elaboració de List-It, una plataforma social que ofereix la possibilitat de compartir amb la resta del món les aficions de cadascú en forma de llista i que, tot i ser un producte que es diferencia de la resta, competiria en un mercat amb unes oportunitats de creixement molt escasses.

Actualment, i de forma exponencial, està creixent en la població la miopia, un defecte refractiu de l’ull que impedeix que tinguem una visió nítida a distàncies llunyanes. El treball es basa en l’estudi de tres casos que utilitzen l’ortoqueratologia, un mètode desconegut per molta gent, que es basa en l’ús de lentilles nocturnes per tal de veure-hi bé durant el dia sense la necessitat de portar ni ulleres ni lents de contacte. És un mètode conservador (ja que no hi ha intervenció quirúrgica) que redueix l’evolució de la miopia i és reversible, de manera que sempre es pot abandonar per tornar al tractament convencional. A més, a partir de la realització d’una enquesta, s’intenta mostrar el coneixement i les falses creences relacionades amb la visió. La pregunta clau és: per què un mètode tan còmode i pràctic és utilitzat per tan poca gent?

Veni, vidi, vici o Cucullus non facit monachum són alguns dels llatinismes que es troben a les obres de William Shakespeare, que en conjunt conformen un corpus considerablement extens. L’objectiu d’aquest treball és l’estudi i la comparació de les traduccions d’aquests llatinismes, mitjançant un buidatge efectuat amb programació amb Python. Aquest estudi se centra en les vuit obres amb el major volum de frases llatines i mostra i explica aquestes expressions en forma de catàleg, relacionant-les amb el seu context històric i sociocultural, així com les influències que s’hi troben. Posteriorment, s’il·lustren les tècniques que els traductors catalans van emprar a l’hora d’adaptar-les a la nostra llengua.


El bitcoin neix el 2009 després d’una gran crisi financera i es presenta com una alternativa al sistema fiat actual. Aquest nou mitjà de pagament té l’atractiu principal que el control és totalment descentralitzat en comparació amb el control centralitzat portat a terme pels bancs centrals en el sistema monetari tradicional. La seva aparició generarà simpatia i portarà a la creació d’altres criptomonedes com ethereum o ripple, entre d’altres. El 2017 el valor del bitcoin superarà la bombolla especulativa més gran de la història, la de les tulipes (1643-1637). L’objectiu del treball és conèixer millor el bitcoin i el món de les criptomonedes. A través de la documentació i la recerca s’ha intentat donar resposta a la gran hipòtesi plantejada en el títol del treball. En la part pràctica s’ha elaborat un smart contract per entendre un dels usos que la tecnologia del blockchain i les criptomonedes ofereixen. En l’àmbit més financer s’expliquen els passos a seguir per invertir en una ICO (Initial Coin Offering), un nou mètode de finançament per a les empreses i una nova manera d’invertir per als més atrevits.

Canadell Pujadas, Joan Bitcoin, actiu especulatiu o mitjà de pagament?

El treball és un estudi sobre per què l’arc en forma de catenària va ser utilitzat com a element estructural per Antoni Gaudí, Eero Saarinen, etc. i també com a sistema primari en un pont d’arc. L’objectiu és demostrar les qualitats geomètriques i estructurals d’aquest tipus d’arc mitjançant una anàlisi i comparació estructural de tres models, reals i simulats. Aquests models estan dissenyats a partir d’un model penjant amb l’objectiu de poder projectar una forma catenària perfecta.

Capdevila Muntadas, Josep Estudi de l’arc en catenària com a element estructural

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mireia Carbonell Col·laboradors: Albert Armisen (UVic)

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Carles Saborit

L’objectiu inicial del treball era construir un dron com els que es poden comprar a les botigues, però després es va optar pel repte de construir-ne un que no tingués cap hèlix que el fes volar. Aquest aparell basa el seu vol en una llei molt coneguda pels físics: l’efecte Magnus. En el treball, un cop explicat què és un dron i en què consisteix l’efecte Magnus, es comença la construcció des de zero, ja que és una màquina única en el seu àmbit. Construir un aparell com aquest implica entendre i aplicar l’efecte Magnus, dissenyar plànols, decidir quins materials són els més adequats, triar quins motors caldrà utilitzar, fer tot el muntatge al mil·límetre i, en darrer lloc, esperar que voli per poder fer un seguit de proves.

Casadesús Albó, Arnau Volar sense quatre hèlixs

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Carles Saborit

13


Casanovas Pons, Ricard Clik! Un teclat adaptat per a nens amb discapacitats

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Carles Saborit Col·laboradors: Hospital Sant Joan de Déu

Castejón Raventós, Marta La violència filio-parental. Un conflicte familiar

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Ibàñez Col·laboradors: Anna Cirera (CRAE la Serra), Teresa Gutiérrez (UAB, Facultat de Psicologia), Asociación Raíces, Susanna Vilaseca, Anna Segura (Dep. Psicologia de la UVic), Mònica Muñoz (Amalgama7)

Castells Oriol, Eva Les noves tendències del màrqueting

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla Col·laboradors: Agència publicitat: Havas i Isobar

14

El DIPG és un tipus de càncer cerebral de creixement que sol afectar nens d’entre sis i vuit anys. Ara per ara és incurable i té una esperança de vida de menys d’un any després de la seva detecció. Malauradament, l’autor d’aquest treball i la seva família van haver de conviure amb aquesta malaltia durant gairebé un any, ja que el germà petit la va patir. Un dels principals problemes va ser resoldre les dificultats de comunicació, degut a l’avenç ràpid de la malaltia i a la variació constant de les condicions físiques a les quals el pacient es va haver d’enfrontar. El treball aprofundeix en el que va suposar la malaltia, aprèn el procés de recerca i disseny d’una eina de comunicació que hauria fet molta falta en el cas esmentat i presenta finalment un model de teclat dissenyat en 3D del qual fa un prototip a escala real.

Aquesta recerca tracta de la violència filio-parental, violència dels fills cap als pares. És un fenomen especialment delicat: té lloc dins l’àmbit familiar i als pares els resulta extremadament difícil denunciar la situació pel vincle evident amb els agressors. Els objectius han estat descobrir factors de risc comuns que puguin propiciar aquesta violència, conèixer diferents mesures preventives que els pares podrien seguir per evitar-la i aproximar-se a la realitat humana del conflicte. Aquests nois i noies són perillosos per a la societat? Podran establir relacions sanes en un futur? Com viuen? Quines són les seves personalitats? Com es relacionen entre ells i amb altres persones? Això ha estat possible a partir d’una recerca teòrica, un voluntariat en un centre de menors especialitzat en violència filio-parental, visites a un altre centre de menors i a una associació especialitzada en la problemàtica, i entrevistes i enquestes a professionals diversos.

Aquest treball analitza l’evolució de les estratègies de màrqueting, partint de la hipòtesi que les noves tecnologies han influenciat les empreses a l’hora de comunicar-se amb els seus clients. Les empreses han de decidir una altra alternativa per promocionar el seu producte fent ús de noves estratègies, i en aquest sentit la revolució digital ha modificat la forma de comunicar la marca als clients potencials, obligant a evolucionar els mitjans de comunicació tradicionals i forçant les empreses a adaptar-se al nou entorn. Per a l’anàlisi s’ha utilitzat la metodologia basada en l’entrevista, amb l’objectiu de determinar l’evolució des d’una perspectiva professional i fer una comparació de les estratègies de màrqueting que s’han fet servir al llarg del temps.


L’oxidació enzimàtica és el procés pel qual els aliments passen a ser de color bru i sovint es deterioren i no són comestibles. Aquest treball té com a objectiu principal buscar la manera més eficaç d’evitar aquest procés. Per estudiar el retard en l’embruniment dels aliments, a partir de l’experimentació s’ha comprovat la influència de diferents factors ambientals i l’eficàcia del tractament amb solucions de diferent pH.

Castro Soldevila, Carla El color bru dels aliments

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Lluïsa Prat

El tema principal d’aquest treball és la fusta com a principal element de construcció, tant d’habitatges unifamiliars d’una o dues plantes com d’edificis o blocs de pisos. Els objectius del treball són l’estudi dels avantatges, els sistemes i el futur de la construcció amb fusta, així com de la història, les característiques i les propietats del material en si. El procediment seguit ha passat, inicialment, per conèixer la fusta com a material de construcció i la seva composició i característiques. Seguidament s’ha fet recerca sobre el sector de la construcció amb fusta i els sistemes constructius utilitzats, deixant clars els avantatges que presenten. Finalment, s’ha realitzat a escala la maqueta d’un habitatge unifamiliar simulant en la mesura que s’ha pogut els procediments i tècniques estudiats.

Caus Font, Ramon Habitatges amb estructures de fusta. La millor alternativa sostenible als materials de construcció actuals

El treball presenta una anàlisi del futbol com a concepte esportiu, social i també (d’acord amb l’evolució dels darrers anys) econòmic. L’objectiu és la comprensió del futbol als països d’Europa on és important i la seva influència en les respectives societats. A partir d’un estudi dels models de repartiment de les cinc grans lligues europees, es conforma un model que sigui útil per a totes les lligues del continent i que millori els ja existents. L’elecció d’aquest tema s’explica per la consideració que la gran majoria de criteris de repartiment de drets televisius necessiten una gran reforma, per tal de fer de les lligues un producte molt més potent del que ja són ara i donar-los un grau d’interès popular més heterogeni; es busca, doncs, descentralitzar el poder econòmic dels equips per tal d’aconseguir competicions molt més interessants i amb un component de sorpresa.

Codina Fabré, Aleix La importància dels drets televisius a la indústria del futbol. Comparativa dels models de repartiment existents a les grans lligues d’Europa i creació d’un nou model

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Sílvia Junoy

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Carme Codina Col·laboradors: Xavier Ginesta (UVic)

15


Codinachs Casassas, Jan Estudi del consum energètic d’un habitatge

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a:

Aquest treball té l’objectiu de calcular el cost energètic d’un habitatge, o sigui, la despesa que han d’assumir els seus usuaris en concepte de calefacció, il·luminació, aigua calenta, etc., per tal de, després d’obtenir els resultats, buscar possibles millores i solucions per aconseguir reduir el consum. Paral·lelament a la disminució de costos, es busca minimitzar l’impacte mediambiental que provoquen les diferents fonts d’energia utilitzades per cobrir les necessitats bàsiques d’un habitatge, com són una bona il·luminació o una temperatura ambient adequada.

Sílvia Junoy

Codinachs Ureña, Arnau Ral·li a fons

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Carles Saborit

Coll Martos, Abril La rehabilitació i la reinserció sociolaboral dels presos

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla Col·laboradors: L’educadora social de la presó de Lledoners

16

Un ral·li sempre ha estat un tipus de competició difícil de conèixer, segurament a causa de la dificultat que suposa participarhi, o bé pel poc ressò que ha aconseguit tenir entre la societat. Aquest treball de recerca s’orienta a apropar al lector tots aquells factors interns que envolten un ral·li, però que normalment queden en un segon pla. La metodologia utilitzada per al compliment dels objectius ha comportat estructurar el treball en tres parts: una introducció del tema, l’elaboració d’un estudi sobre l’organització interna de la competició i, finalment, una aplicació pràctica dels conceptes estudiats. El resultat final ha estat el descobriment de tots els factors organitzatius que s’amaguen darrere d’un ral·li, així com l’elecció de la millor mecànica per a un vehicle de competició, de la mà d’un pilot.

En aquest treball es busca aclarir si hi ha una reinserció sociolaboral dels presos que sigui efectiva al 100 % i si l’Estat i les institucions penitenciàries fan tot el possible perquè aquests prenguin consciència del que han fet i vulguin dur a terme un canvi en el seu modus vivendi. L’objectiu principal del treball, però, va més enllà de poder respondre aquestes preguntes. L’autora ha aspirat a formar-se una opinió personal argumentada sobre si tothom es mereix una segona oportunitat o no, i de fet aquesta ha estat la motivació principal de la recerca. La part pràctica consta d’una entrevista a una educadora social que treballa a la presó de Lledoners i comentaris sobre dades relacionades amb la reinserció dels presos.


La immunodeficiència combinada greu (IDCG) és una malaltia minoritària (ja que només es dona en 1 de cada 50.000 naixements) causada per diferents defectes genètics, que afecta el sistema immunitari. En el treball s’expliquen una sèrie de conceptes bàsics sobre aquest sistema i, a partir de la informació obtinguda amb entrevistes a diferents professionals, es descriuen la malaltia i la seva evolució des dels anys cinquanta fins a l’actualitat, tant pel que fa a la seva detecció com al seu tractament i a l’índex de supervivència dels pacients. També es realitza un estudi del grau de coneixement de la malaltia per part dels joves de setze i disset anys a partir d’una enquesta.

Comellas Ortega, Júlia Els nens bombolla

Aquest treball parteix de la hipòtesi que existeix una relació directa entre la ideologia política i la renda econòmica d’una persona. Per comprovar si aquesta hipòtesi és certa s’analitzen totes les ideologies polítiques existents i es relacionen amb els partits polítics espanyols actuals, i després se segmenta la societat espanyola segons el seu nivell de renda. Un cop estudiats els dos factors, s’analitzen els programes econòmics de cada partit polític per tal de poder-los relacionar amb el sector de població que en surt més beneficiat i així poder extreure unes conclusions. Es fa un estudi comparatiu del resultat de les últimes cinc eleccions espanyoles amb l’anàlisi dels programes i de l’etapa econòmica que estava passant el país en el moment de les eleccions. El treball també ha comportat la realització d’una enquesta.

Cunill Sayol, Marc Existeix una relació directa entre la ideologia política i el nivell de renda d’una persona?

Recentment hi ha hagut un gran interès des del sistema educatiu del nostre país per ajudar els alumnes que pateixen el trastorn de la dislèxia a les aules. En aquest treball s’ha fet una recerca, mitjançant diverses fonts, sobre els tipus de dislèxia que hi ha, els signes de risc, la seva detecció i el protocol a seguir un cop s’identifica. En la part pràctica del treball, l’objectiu ha estat detectar el trastorn de la dislèxia en l’escriptura en tres voluntaris, analitzant textos cedits per ells mateixos mitjançant una taula d’elaboració pròpia per tal d’avaluar el seu grau en cada cas. Per realitzar-la, s’han tingut en compte altres models a seguir, com dos protocols que fan referència a la detecció i l’actuació en dues regions de l’Estat espanyol.

De la Osa Soldado, Ainoa DiSlèxiA De la DeTeCcIÓ

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Lluïsa Prat

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla

Camp/disciplina: Psicologia Tutor/a: Anna Jiménez

17


Dorca Tomàs, Arnau Poesia? I si et dic Miquel Martí i Pol?

Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Carme Codina Col·laboradors:

El resultat final d’aquest treball és un documental en el qual coneixerem el poeta de Roda de Ter en les seves múltiples facetes. Es parla amb les persones que més el van conèixer i es repassa la seva figura per tal de descobrir-ne aspectes tant personals com artístics, en el 15è aniversari de la seva mort. També es mostra la feina feta des de la Fundació Miquel Martí i Pol per tal de promoure la conservació i la difusió del llegat i el patrimoni literari del poeta. D’altra banda, es té en compte el procés d’introducció a les escoles de la seva obra poètica per part del mestre i editor Ramon Besora, que en parla des del vessant pedagògic. És, per tant, un treball on trobem testimonis de persones de tots els àmbits que donen una visió completa de l'autor.

Montse Caralt (Fundació Miquel Martí i Pol). M. Àngels Martí, Lluís Solà Sala

Espinosa Vila, Clàudia Estudi de l’obesitat infantil al Col·legi Sant Miquel dels Sants Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios

Espona Canal, Berta Tots, diferentment iguals. El tractament i la percepció de la diversitat funcional a Osona i a Guelmim: anàlisi comparativa Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Albert Espona

18

L’obesitat infantil és una malaltia molt estesa al món occidental, i en els últims quaranta anys ha multiplicat per deu les seves xifres. Aquest fet és conseqüència bàsicament d’un augment en la ingesta d’aliments d’alt contingut calòric i rics en greixos, i d’un descens en l’activitat física. L’objectiu d’aquest treball ha estat buscar si hi ha un relació directa entre els nens i nenes de primer i segon de primària del Col·legi Sant Miquel dels Sants que tenen obesitat i els hàbits alimentaris i l’estil de vida que segueixen. També s’ha estudiat els seus hàbits generals de vida. Per veure si hi ha aquesta relació s’han realitzat enquestes als alumnes, i se’ls ha pesat i se n’ha mesurat l’alçada i el perímetre de la cintura i del maluc.

Partint d’una perspectiva sociològica, el treball presenta una anàlisi comparada del tractament que reben les persones amb diversitat funcional en un centre de la població de Guelmim (al sud del Marroc) i a l’escola d’educació especial l’Estel de Vic. Es pretén veure si el lloc geogràfic en el qual està situat un centre d’educació especial influeix en la seva dinàmica de funcionament i en el disseny de la seva estructura. Per altra banda, també es planteja la qüestió de si el fet de tenir familiars amb diversitat funcional canvia la mirada d’un subjecte en front d’aquesta circumstància. El gruix del treball es fonamenta en les metodologies qualitatives, entre les quals destaquen principalment el treball de camp dut a terme al centre DEFI de Guelmim, amb el suport de l’ONG Nou Sol, i la recerca i entrevistes realitzades a l’escola Estel, integrada en l’Associació Sant Tomàs d’Osona.


Realment s’han traduït bé els jocs de paraules de la molt coneguda novel·la de Lewis Carroll Alícia al país de les meravelles? En aquest treball s’han identificat, buidat i classificat els diferents puns (jocs de paraules) que apareixen a l’obra i se n’ha efectuat una anàlisi. A continuació, s’ha seguit el mateix protocol en les respectives traduccions al català, amb la finalitat d’avaluar i considerar si els jocs de paraules s’han aconseguit adaptar a la nostra llengua o, al contrari, se n’ha perdut l’humor, eliminant per tant una de les grans atraccions de la novel·la original i un dels trets característics de l’autor.

Estavillo Bonet, Noah «Curioser and Curioser». Anàlisi comparativa de les traduccions en català dels jocs de paraules d’Alícia al país de les meravelles

Els objectius principals d’aquest treball són aprendre el funcionament intern de les criptomonedes (blockchain, proof of work, etc.) i el seu ús en el món actual, i obtenir coneixements per poder mirar la rendibilitat de les inversions en diferents criptomonedes i aprendre com invertir-hi, a curt i llarg termini, amb una seguretat mínima per evitar la pèrdua del capital. Per aconseguir això s’utilitzen diferents indicadors econòmics, gràfics, indicadors dins els gràfics, fonts fiables d’informació sobre l’evolució i les novetats, etc. Com a treball de camp es presenta la creació d’una criptomoneda i una simulació d’inversió amb criptomonedes a curt i llarg termini.

Farré Casacuberta, Miquel dels Sants Funcionament i inversió de les criptomonedes

Les formigues són insectes de l’ordre dels himenòpters i de la família Formicidae. En aquest treball es busca identificar i quantificar el nombre de gèneres de la família Formicidae presents en un tram de la ciutat de Vic, ubicat prop del riu Gurri, i comparar-lo amb els gèneres presents a Catalunya. Les formigues són obtingudes a través de la captura directa a la zona d’estudi i posteriorment són identificades al laboratori amb l’ajut de la lupa binocular i mitjançant claus dicotòmiques per determinarne els gèneres.

Farrés Serra, Roger Entre formigues

Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Carme Codina

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Oriol Marsó

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Lluïsa Prat

19


Fort Autet, Gil Lectura d‘El Príncep de Maquiavel

Camp/disciplina: Humanitats

L’autor d’aquest treball exposa, en primer lloc, i sintèticament, la política i la situació social del temps de Maquiavel. S’interessa també per les edicions i les traduccions de l’obra més important d’aquest pensador florentí. Acabada aquesta part introductòria presenta una lectura del contingut d’aquesta obra cabdal del pensament polític. És una lectura introductòria, d’aproximació, a un text ric i complex. Acaba el treball amb una síntesi conclusiva.

Tutor/a: Ignasi Roviró

Gibert Moreno, Pau Un jove del Poblenou

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

Gil Roca, Jana El preu d’un somriure

Camp/disciplina: Psicologia Tutor/a: Maite Godayol

20

Aquest treball de recerca ha consistit en l’elaboració de la biografia d’un familiar de l’autor a través de fonts documentals i orals pertanyents al context històric de la dictadura franquista. L’objectiu és comprovar si el biografiat, tenint en compte la seva situació en aquell moment, compleix amb les idees que tenim sobre les condicions de vida de la postguerra a Barcelona: la influència de la religió, la marginació social a causa de la ideologia familiar, i d’altres. La metodologia utilitzada per elaborar el treball ha consistit en la catalogació de les fonts documentals aportades pel protagonista en l’entrevista que se li ha fet, que ens ajuden a reconstruir la seva vida i a entendre com una conjuntura determinada influeix en la manera de ser d’una persona. Les fonts documentals han estat llibretes, llibres i cartes que s’han catalogat i transcrit. L’entrevista realitzada amb un qüestionari obert i transcrita posteriorment ha estat complementada per una altra de realitzada per al projecte de recerca de quart d’ESO, i que ara s’ha recuperat.

T’has parat mai a pensar com n’eres de feliç quan tenies deu anys? O com en són de feliços ara els nens i les nenes del teu entorn? D’això és del que tracta aquest treball, que es basa en la comparació de la influència de l’entorn en la felicitat dels infants ghanesos i dels catalans, amb un únic objectiu: veure si realment els uns són igual de feliços que els altres. Per fer-ho s’han passat uns qüestionaris a nens d’entre vuit i dotze anys on se’ls pregunta sobre qüestions referides a la felicitat, que després serviran per fer una comparació de la felicitat entre ambdós països.


El treball para atenció principalment en la publicitat i l’efecte que causa en la societat, tant a través de les xarxes socials com de qualsevol altre mitjà de comunicació. Per altra banda, fa referència a la moda i a com aquest sector fa servir les xarxes socials per tal de donar-se a conèixer i arribar als diferents públics. Per poder comprovar la hipòtesi inicial s’han portat a terme unes enquestes a certs usuaris i se n’han extret conclusions.

Griera Serra, Júlia La publicitat i les tendències de la moda en la societat actual Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Isabel Jordà

El treball consta d’una primera part teòrica on s’expliquen els termes de competència empresarial i s’exposa una classificació dels mercats segons la competència i les seves característiques. Posteriorment, en un últim bloc més pràctic, s’han analitzat situacions reals de creació de càrtels i d’abusos de posició dominant. Finalment s’exposa com han actuat els organismes reguladors per tal d’eliminar aquestes situacions il·legals. L’objectiu és conèixer els diferents tipus de mercats que hi ha segons la competència empresarial i quines pràctiques es donen que siguin contràries a la lliure competència.

Guasch Montesinos, Gerard La competència empresarial. La creació de càrtels i els abusos de posició dominant

Possiblement un dels camps de més recorregut actual i futur, i que comporta el disseny i l’ús de les tecnologies més avançades, és el que té com a finalitat l’estudi de les condicions de vida en un viatge interplanetari. L’ésser humà ja ha viatjat a la Lluna i ara posa la seva mirada en el planeta Mart. L’Estació Espacial Internacional (ISS) és un bon camp de proves per als efectes que tant els futurs exploradors com altres éssers vius que realitzin aquest viatge interplanetari (animals i plantes) patiran per l’absència de gravetat a l’interior de les naus espacials. Abans, però, de la ISS o dels vols de gravetat zero, els efectes de gravetat reduïda s’estudiaven en torres de llançament. L’objectiu d’aquesta recerca és reproduir condicions de microgravetat en una torre de llançament dissenyada i construïda a aquest efecte. S’han analitzat les característiques que proporciona la torre, s’han estudiat fenòmens com oscil·lacions, combustions o dinàmica de fluids en condicions de microgravetat i s’han comparat els resultats amb els que es produeixen a la superfície terrestre.

Guillamet Alegre, Adrià Viure en microgravetat. Estudi de l’absència de gravetat en fenòmens de la vida quotidiana

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mireia Carbonell

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

21


Jufré Vilamala, Maria Estratègia cap a l’èxit de Coca-cola. Anàlisi i creació d’un anunci publicitari Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Isabel Jordà

Amb l’objectiu d’ampliar els coneixements i descobrir quina ha estat la clau de l’èxit de la companyia Coca-Cola per captivar el seu públic, s’ha realitzat una anàlisi de diversos anuncis a partir dels quals s’han pogut extreure un seguit de conclusions. Paral·lelament, per acompanyar aquest estudi i poder apreciar el pas del temps en la publicitat audiovisual de la marca, s’ha elaborat un vídeo recopilatori. Finalment, i amb la finalitat de posar en pràctica els coneixements adquirits, s’ha creat un anunci de caràcter audiovisual d’acord amb els criteris de la companyia promocionant el refresc.

Col·laboradors: Empresa Coca-cola

López Catalán, Marina Què és el que mengem? Estudi organolèptic de productes ecològics i convencionals Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Lluïsa Prat

López Morales, Pau L’actualitat en 280 caràcters. Anàlisi de la fiabilitat de Twitter com a mitjà de comunicació Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Albert Espona

22

Cada vegada són més les persones que es preocupen per la seva salut, i com a conseqüència intenten portar una alimentació sana i equilibrada. El problema, però, apareix a l’hora de comprar. Tots hauríem de preguntar-nos si els productes amb els quals omplim els nostres carros de la compra són suficientment bons i sans. Aquí apareix la idea d’aquest projecte: quan ens parem a pensar què és el que realment mengem? Tots nosaltres hem sentit a parlar dels aliments ecològics, però realment sabem què són? Per què es denominen així? Què els diferencia de la resta d’aliments? Aquest treball de recerca té com a objectiu respondre totes aquestes qüestions. Per fer-ho s’ha dut a terme una comparació a nivell organolèptic de dos aliments, tomàquets i patates, amb tres procedències diferents: d’un proveïdor convencional, d’un proveïdor ecològic i d’un hort convencional.

El treball, que parteix d’una identificació de les característiques i de la breu història de Twitter, pretén determinar, mitjançant una anàlisi comparativa entre aquesta xarxa social i la premsa digital, la seva fiabilitat com a mitjà de comunicació i la seva eficàcia a l’hora de condicionar o identificar els estats d’opinió.


Aquest projecte tracta sobre la utilitat dels jocs amb finalitats terapèutiques per als malalts d’Alzheimer i la necessitat d’adaptació de les noves tecnologies com a suport vàlid per desenvolupar-los. A més, aborda l’estudi de tot allò necessari per dur a terme el desenvolupament pràctic d’una aplicació mòbil. Això implica des de l’estudi de la malaltia i la incidència dels jocs com a teràpia fins a l’estudi del desenvolupament tecnològic i de negoci necessaris per a la materialització d’un nou concepte de joc, que finalment és portada a la pràctica. Inclou, per tant, una primera part d’estudi de la malaltia i la capacitat d’incidència dels jocs en la seva evolució, una segona part en què s’analitzarà el model de negoci basat en el concepte de joc creat per a aquest treball, per poder vehicular el producte cap al mercat, i, finalment, l’estudi dels conceptes i les tècniques necessaris per desenvolupar una aplicació mòbil real.

López Puigbò, Roger Desenvolupament d’una aplicació mòbil enfocada als malalts d’Alzheimer

El malestar en la cultura, publicada el 1929, és una de les obres més representatives de Sigmund Freud, el pare de la psicoanàlisi, i una de les de més contingut crític respecte de la cultura de tot el segle XX . El tema que s’hi estudia són les restriccions i exigències que imposa la cultura contra els instints naturals dels humans. Així doncs, els humans ens trobem en una cruïlla d’eixos existencials: hi ha, d’una banda, els requisits que la cultura demana a cada membre del cos social, i, d’altra banda, el impulsos propis de l’espècie que s’expressen en els instints. El treball s’ha realitzat a través de la necessària recerca d’informació i d’una lectura personal.

Marcos Aoukhiyad, Abel La psicoanàlisi. El malestar en la cultura

L’objectiu global del treball és respondre a la pregunta sobre si els usos que donem als antibiòtics poden ser perjudicials. De manera específica s’ha estudiat l’efecte de l’amoxicil·lina i de la doxiciclina sobre un dels bacteris de la flora intestinal humana, el Lactobacillus acidophilus. Aquest microorganisme té un notable efecte beneficiós per a l’home, ja que regenera la flora intestinal i inhibeix el creixement d’altres organismes patògens. Per mitjà de la prova MIC (Minimum inhibitory concentration), s’ha realitzat una comparativa de la capacitat d’aquests dos antibiòtics d’inhibir el creixement del bacteri obtingut del iogurt i s’ha identificat la concentració més baixa en la qual resulten més eficaços. L’ús d’antibiòtics és una via temporal per al control de poblacions bacterianes. Després d’aplicar un medicament antimicrobià sobre una soca durant un llarg període de temps, aquesta desenvolupa resistències per sobreviure en un entorn amb la seva presència.

Masoliver Bigas, Marta Resistència als antibiòtics. Anàlisi de l’efecte de l’amoxicil·lina i la doxiciclina sobre el bacteri Lactobacillus acidophilus

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Toni Torrents

Camp/disciplina: Psicologia Tutor/a: Ignasi Roviró

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Enric Roca Col·laboradors: Dr. Josep Ma Fernández Novell. Dr. Javier Méndez (Departament de Microbiologia. Facultat de Biologia UB)

23


Mompin Sánchez, Ivet Estem sols a l’Univers? Paradoxa de Fermi i exoplanetes Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Toni Torrents

Morera Carrera, Ferran Les transmissions esportives en català. Comparativa entre la retransmissió del Futbol Club Barcelona a Catalunya Ràdio i RAC1. Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Carme Codina

Mulet Solà, Roger El codi indesxifrable. Estudi del codi criptogràfic de Vigenère

Camp/disciplina: Matemàtiques Tutor/a: Toni Torrents

24

Aquest treball intenta valorar el compliment dels postulats de la paradoxa d’Enrico Fermi en un exoplaneta concret. Es parteix d’una anàlisi quantitativa de les característiques físiques de K2-3d, un planeta extrasolar relativament proper a nosaltres. El marc teòric estableix les condicions que requereix un planeta per ser habitable i les causes que van afavorir l’aparició de la vida a la Terra, les quals ens serveixen com a model a l’hora d’estudiar altres sistemes planetaris. En el treball s’intenta fer evident la paradoxa que suposa disposar de dades que indiquen altes possibilitats d’existència de vida al planeta esmentat i, en canvi, constatar que les observacions no corroboren el que l’estudi suggereix, de manera que apareixen noves preguntes: podria ser que les dades obtingudes fins ara fossin defectuoses o incompletes?

La primera retransmissió de futbol en català a la ràdio, el 5 de setembre de 1976 a Ràdio Barcelona, va encetar una nova etapa de les transmissions esportives. Amb més de quaranta anys d’història, s’hi han anat sumant diferents emissores que han contribuït, en les últimes dècades, a la conversió del futbol en un dels principals focus mediàtics de la nostra societat. L’objectiu d’aquest treball ha estat investigar la història de les retransmissions esportives en català i les principals veus periodístiques que han anat cobrint al llarg dels anys aquest tipus d’esdeveniments. La finalitat de la part pràctica ha estat l’anàlisi d’una mateixa retransmissió en les dues emissores més importants del nostre territori, Catalunya Ràdio i RAC1, per establir una comparativa.

El principal objectiu d’aquest treball és estudiar i mostrar des dels aspectes criptogràfics com funciona el codi de Vigenère. Tot i ser molt antic, encara ara ofereix oposició davant de la criptoanàlisi per intentar trencar-la. Per això en el treball s’utilitza l’entorn de programació Scratch per mostrar visualment els passos de xifratge i desxifratge d’aquest codi d’alta seguretat amb l’objectiu de fer-lo més fàcilment comprensible.


La Unió Europea està essent posada en qüestió amb una intensitat sense precedents. Aquest projecte polític, iniciat un cop acabada la Segona Guerra Mundial, ha de fer front en l’actualitat a l’atac constant dels anomenats partits euroescèptics, que estant vivint un creixement electoral espectacular fins al punt d’haver assolit el govern de més d’un estat, algun tan important com Itàlia. El treball, que parteix del previ reconeixement dels elements històrics i conceptuals en què podria fundar-se una certa identitat comuna per al conjunt del continent, es pregunta si el fenomen de l’euroescepticisme és conseqüència d’unes causes equiparables en els diversos països o si, per contra, es deu a les contingències internes de cada lloc. Per respondre a aquesta pregunta s’ha utilitzat el mètode de la política comparada a partir de la selecció de set països, dels quals s’ha analitzat el context socioeconòmic i la resposta que els partits euroescèptics han donat als problemes que cada un d’ells ha travessat en els darrers anys.

Nogué Guerrero, Gerard Europa en crisi. Una aproximació al fenomen de l’euroescepticisme a través de la política comparada

El treball presenta la realització d’un pla d’empresa per a un projecte de producció i distribució de menús directament a les empreses. El document permetrà decidir sobre la viabilitat del projecte i veure si aquest és prou sòlid per crear el negoci, o bé si és necessari que se’n recondueixi algun aspecte, comercial, productiu, d’organització o financer. També permetrà analitzar la futura situació de l’empresa davant del mercat real i els seus competidors, així com determinar el model de direcció i organització adequades per assolir els objectius fixats. Com a objectiu empresarial, es proposa elaborar un disseny realista del pla productiu per quantificar la producció i les hores de mà d’obra necessàries. Els objectius socials estan encaminats a les persones amb la finalitat de donar-los feina, i, consegüentment, intentar augmentar la plantilla proporcionalment a la producció.

Noguera Parcet, Joan ‘Just do it’

El camp de la medicina ha evolucionat molt des que a l’antiguitat l’home va introduir en la seva dieta les primeres plantes remeieres. Amb el temps, s’ha passat de les substàncies naturals a substàncies més artificials. L’objectiu d’aquest treball és recuperar l’ús de plantes medicinals com a remeis, per tal de substituir els medicaments d’una farmaciola. Les metodologies emprades han estat la recerca bibliogràfica i les entrevistes a una farmacèutica i a un herbolari. Finalment, s’han elaborat remeis com pomades, tintures i olis.

Noguera Pol, Joan La farmaciola natural. Remeis amb plantes medicinals

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Albert Espona

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Lluïsa Prat

25


Pallarès Riera, Jordi Pla de xoc! Estudi dels principis de conservació en les col·lisions entre hover balls en en el pla Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

Panadès Mas, Pau Vendre a la ment del consumidor

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla

Plans Bellavista, Ariadna Comparativa d’una dieta cetogènica respecte a l’alimentació de Catalunya, de Michigan (EUA) i de l’alimentació equilibrada recomanada universalment Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios

26

L’estudi de les col·lisions es basa en dos principis fonamentals de la física: la conservació de l’energia i la conservació del moment lineal o quantitat de moviment. Cap de les col·lisions imaginables, des dels accidents de trànsit fins als xocs protó-protó al Gran Col·lisionador d’Hadrons del CERN, poden violar-los. La present recerca vol estudiar aquests dos principis de conservació en les col·lisions produïdes entre dues pilotes aerolliscadores o hover balls, tant en una com en dues dimensions. Per poder-ho fer, s’han analitzat les dades captades mitjançant vídeo digital de diferents situacions i s’ha comprovat si els xocs eren elàstics o inelàstics estudiant-ne el coeficient de restitució. S’ha utilitzat el concepte de centre de masses del sistema per demostrar els principis de conservació i, a més, s’ha determinat la variació de l’energia cinètica en col·lisions totalment inelàstiques.

En aquest treball s’intenta definir què és el neuromàrqueting i quina funció té. S’ha estudiat com aquest s’ocupa d’entendre com funciona el cervell mitjançant diferents tècniques científiques. També s’ha volgut conèixer si el seu únic objectiu és comprendre els consumidors per donar-los una millor satisfacció a l’hora de consumir un producte o servei, o si té per objectiu obtenir informació per tal de manipular el comportament dels individus. Amb l’objectiu de saber si el neuromàrqueting és aplicable a la vida quotidiana, i a partir d’un experiment, s’ha pogut comprovar la hipòtesi que les emocions i les necessitats inconscients són més determinants en la decisió de compra que les decisions racionals i conscients.

El càncer o neoplàsia és una malaltia molt coneguda per la seva gran incidència i la seva elevada taxa de mortalitat. Durant el seu tractament, una alimentació correcta pot tenir un paper clau per millorar la qualitat de vida del pacient, afavorint-ne la recuperació. Un exemple del que es coneix com a tractament nutricional és la dieta cetogènica. L’objectiu del treball és determinar quina alimentació haurà de canviar més aspectes per adaptar-se a una dieta cetogènica: l’alimentació de Catalunya, la de Michigan o l’alimentació equilibrada recomanada per l’Organització Mundial de la Salut. Per fer-ho s’ha fet una recerca inicial per definir cada alimentació, s’han estudiat els fonaments d’una dieta cetogènica i s’ha realitzat una comparació entre alimentacions basada en la ingesta de les biomolècules energètiques i dels valors energètics totals.


La publicitat és una eina d’informació i comunicació que des dels seus orígens ha anat evolucionant i ampliant els objectius. Aquest treball consisteix en la creació d’una campanya de sensibilització, centrada en la creació d’un anunci televisiu, i l’anàlisi de la seva eficàcia a l’hora de conscienciar el públic sobre un problema social, concretament l’assetjament escolar. Per fer possible aquesta anàlisi es porta a terme la comparació entre dues enquestes. Una d’elles va dirigida a les persones que no han vist l’anunci, per constatar quin és el grau de sensibilització de la població, mentre que l’altra és resposta per les persones que sí que l’han vist, per tal de comprovar quin impacte ha tingut sobre elles.

Pujol Elguedj, Oihane Anàlisi de l’eficàcia d’una campanya de sensibilització: el cas del ‘bullying’

L’objectiu d’aquest treball de recerca és explicar els perills d’Internet i tot el que podem fer per evitar-los. Cada cop són més les eines de les quals disposem per tal de protegir-nos i no som realment conscients de la utilitat que poden arribar a tenir. Per poder conèixer i validar tota la informació, s’ha hagut d’accedir a les clavegueres d’Internet. En aquest treball trobarem també una radiografia de tot aquest món perillós i il·legal.

Ramos Bover, Joan Nil Estem protegits del món virtual? Què estem fent malament?

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Albert Espona

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Oriol Marsó

L’educació ha tingut sempre un paper fonamental en la societat, tant en l’evolució personal com professional de les persones. És, però, una experiència fàcil de gaudir per a tots els alumnes? Aquesta recerca té la intenció d’aprofundir en aspectes relatius a l’ensenyament, l’aprenentatge i la conducta des de diferents àmbits, com el psicopedagògic, l’educatiu i el jurídic, fent especial èmfasi en l’assetjament escolar i les metodologies educatives alternatives. Mitjançant una àmplia recerca bibliogràfica, s’ha constituït una primera part del projecte on es poden observar qüestions rellevants de caràcter teòric sobre el bullying. També s’ubiquen en aquest marc les diferents metodologies educatives alternatives i els diferents pedagogs que les van instituir. En segon terme, la part pràctica s’ha realitzat a partir de visites a escoles, entrevistes i enquestes, amb les quals es pretén tractar la correlació existent entre el bullying i el diferent desenvolupament que pot tenir si es parteix d’una metodologia educativa o d’una altra.

Rojas Barahona, Ainhoa Respecte com a repte. El ‘bullying’ i les metodologies alternatives

Camp/disciplina: Educació Tutor/a: Anna Jiménez

27


Roqueta Fusté, Anna Cèl·lules mare: la nostra assegurança de vida. Anàlisi de la metodologia emprada per a l’obtenció i utilització de les cèl·lules mare neonatals. Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Enric Roca Col·laboradors: Dra. Alba Casamayor Genescà i Dra. Irene Oliver Vila (CELLAB). Dra. Begoña Aran ( CMRB)

Sabala Jarque, Mateu L’adaptació d’‘El 9 Nou’ a l’era digital

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

Salvans Baucells, Judit Paràsits a la cuina! Estudi de les variables que afecten els corrents de Foucault Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

28

Les cèl·lules mare són cèl•lules indiferenciades que tenen la capacitat d’autorenovació i/o la potencialitat de diferenciació cap a diversos tipus cel•lulars. Aquest és el motiu pel qual tenen aplicacions en el camp de la medicina regenerativa. Un dels objectius principals d’aquest treball se centra en l’anàlisi de la metodologia emprada per a l’obtenció i la conservació de les cèl•lules mare neonatals. S’ha realitzat el seguiment d’un cas clínic d’isquèmia irreversible del peu, tractat amb cèl•lules mare mesenquimals, i s’ha efectuat una anàlisi d’altres malalties tractades amb cèl•lules mare mesenquimals i de sang de cordó umbilical. La part pràctica de l’estudi, que inclou una prospecció del coneixement que té un sector de la població sobre aquest tipus cel•lular, s’ha realitzat en un banc de cèl•lules mare de cordó umbilical.

Aquesta recerca, tal com diu el títol, vol conèixer com s’ha adaptat El 9 Nou d’Osona a l’era digital. Primer es va fixar un objectiu que era analitzar si aquesta adaptació havia estat positiva. Per això l’autor va passar aproximadament un mes observant com funcionava l’empresa, durant el qual va poder entrevistar dos periodistes, Vicenç Bigas i Jordi Sunyer. El treball es reforça amb una enquesta per veure l’opinió de la població. Al final s’extreuen diverses conclusions sobre l’ús de les xarxes socials i la premsa digital, i l’evolució del diari, la televisió i la ràdio d’El 9 Nou.

En el nostre dia a dia utilitzem aparells dels quals desconeixem el funcionament. Un d’aquests és la cuina d’inducció que actualment podem trobar a moltes llars. Poques persones saben que funciona amb el mateix principi que els detectors de metalls o els frens utilitzats en els trens d’alta velocitat i en les muntanyes russes. En aquest treball s’estudien les variables que afecten el fenomen físic implicat en els exemples anteriors: els corrents de Foucault o corrents paràsits. A partir de l’anàlisi de dades captades amb vídeo digital del moviment relatiu de diferents imants de neodimi respecte de plans inclinats metàl·lics, s’ha estudiat la influència de la intensitat dels imants i de la naturalesa dels metalls utilitzats en l’aparició i efecte dels citats corrents.


Molts de nosaltres hem quedat fascinats alguna vegada per una jugada de futbol, ping-pong o tennis en la qual s’ha donat un efecte gairebé impensat a la pilota, corbant-la i fent-li descriure trajectòries difícilment predictibles. Aquest fenomen és anomenat efecte Magnus i és el responsable que un cos en rotació immers en un fluid experimenti una desviació de la direcció original del moviment. En aquesta recerca s’ha identificat la força de Magnus en diferents punts de la trajectòria d’una pilota de ping-pong amb efecte i s’han estudiat les variables que afecten la intensitat d’aquesta força, com les que influeixen en la força de fregament de l’aire. Per fer-ho, s’han analitzat els llançaments de pilotes de ping-pong amb efecte executats per un robot a partir de la captació de dades mitjançant vídeo digital.

Santamaria Aldomà, Martí Punt de partit. Estudi de l’efecte Magnus en la trajectòria d’una pilota de ping-pong

Música i literatura han anat sovint lligades al llarg de la història. Le Nozze di Figaro, de Wolfrang Amadeus Mozart, i Il Barbiere di Siviglia, de Gioachino Rossini, són dues òperes basades en la Trilogia de Fígaro, de Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Aquest treball s’ha realitzat amb l’objectiu de trobar les similituds i diferències entre les dues òperes a través d’una anàlisi comparativa, per tal de descobrir el grau d’influència que Mozart va exercir en Rossini. Tenint en compte que l’obra literària de referència es va gestar al voltant de la Revolució Francesa i en el context de la Il·lustració, també és motiu d’estudi la relació que s’estableix entre el llibre i el libretto.

Sanuy Danés, Carla Fígaro entre òperes. Anàlisi comparativa de Le nozze di Figaro i Il barbiere di Siviglia

Actualment estem vivint una època de canvis constants, tant a gran escala com en el dia a dia. Aquest treball de recerca té per objectiu conèixer si la globalització és la causa principal d’aquest món canviant, i si és realment una realitat comparable al que va ser en els seus temps la Revolució Industrial. Mitjançant consultes bibliogràfiques i la consulta en diferents mitjans de comunicació s’ha aconseguit la informació necessària per definir el terme «globalització» i assolir els objectius del treball. A més a més, s’ha obtingut la informació d’un especialista, que ha mostrat la globalització des del punt de vista de diferents institucions que vetllen per al desenvolupament del planeta. La part pràctica es basa en una anàlisi comparada de casos reals i actuals relacionats amb diferents tipus de globalització.

Serra Estevadeordal, Pol Canvis constants. Els efectes de la globalització

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Mireia Puntí

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Jiménez

29


Serrat Salgueda, Pau Amazon. De la compra en línia a un negoci global

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a:

El treball està enfocat a estudiar el funcionament d’Amazon Logistics, una empresa logística que ha crescut de manera exponencial a escala mundial en els darrers anys. L’objectiu principal ha estat obtenir un punt de vista més proper de tot el que no se sap quan es fa una compra en línia, dels processos que es fan servir i de la manera com s’organitza l’empresa dins dels seus magatzems. Per simular aquests magatzems, s’ha construït una petita maqueta de fusta de 2 x 2 caselles que funciona de manera autònoma a partir d’una placa PicAXE.

Carles Saborit

Spodina, Daria Audrey Hepburn i l’elegància

Camp/disciplina: Art i Disseny Tutor/a: Mireia Puntí

Aquest treball té com a objectiu principal aproximar-se al concepte de l’elegància i establir elements per a la seva interpretació a través de la figura de l’actriu Audrey Hepburn, considerada una de les persones més elegants de totes les èpoques. El món de la moda genera moltes expectatives en la nostra societat. Conèixer si un concepte tan clàssic com l’elegància encara és vigent avui i descobrir en quin grau és important són altres objectius secundaris. El treball inclou una entrevista amb la directora de la casa Dior a Barcelona i una enquesta dirigida a un segment de població interessat en aquest àmbit.

Subiranas Casellas, Júlia L’era de la robotització

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla Col·laboradors: Sílvia Tió (Randstad) i Jordi Guasch (Everis)

30

En aquest treball es relaciona l’era de la robotització amb el món empresarial. El principal objectiu és veure la importància de l’element humà dins de l’empresa i com la robotització progressiva està afectant determinats llocs de treball. També es fa referència a la intel·ligència artificial tal com la coneixem avui dia. L’última part tracta sobre l’ètica en relació amb la ciència. La metodologia utilitzada ha estat diversa: anàlisi d’articles periodístics, lectura d’estudis i fragments de textos i realització de dues entrevistes a dos especialistes que treballen dins l’àmbit de l’empresa i una enquesta per tal de copsar el grau de coneixement d’aquesta realitat entre la població.


Actualment el reggaeton és un estil musical mundialment escoltat, sobretot entre el públic jove. L’èxit d’aquesta música ha portat l’autora a analitzar les possibles similituds entre el regaetton i la poesia trobadoresca, igualment exitosa en els segles XII-XIII. En aquest treball s’ analitzen les lletres i els aspectes musicals de cada estil, sense perdre de vista l’objectiu de conèixer ambdues èpoques. Per tal d’assolir els objectius, s’ha fet una recerca sobre els dos estils i a continuació s’han seleccionat diversos textos per tal d’obtenir un mostreig i poder portar a terme una comparació per cercar semblances a través del comentari temàtic i estilístic dels textos i dels musicogrames que analitzen els aspectes musicals de les diferents obres.

Teixidó Rivera, Estel Lírica trobadoresca i reggaeton. Tenen més semblances que diferències?

L’ésser humà sempre ha tingut fascinació per volar. La tecnologia ens ha permès no només assolir el somni del vol sinó també dominar àmpliament els seus fonaments. Aquest fet queda reflectit en la destresa i capacitat física dels pilots d’acrobàcia. El vol acrobàtic té la categoria d’esport (se celebra el Campionat del Món d’aquesta disciplina des del 1969) i el públic queda meravellat de les maniobres que els pilots són capaços de realitzar i enllaçar en un espai força reduït. El present treball vol modelitzar les acceleracions que pateix un pilot d’acrobàcia. A aquest efecte s’ha instal·lat un acceleròmetre i un sensor d’altitud a l’interior d’una avioneta elèctrica de ràdio control per tal d’identificar les diferents components de l’acceleració en cada una de les maniobres acrobàtiques i de verificar quina d’aquestes components és la més significativa al llarg de la competició.

Torrescasana Pujols, Oriol El domini dels cels. Estudi cinemàtic i dinàmic del vol acrobàtic

El treball és un estudi experimental fonamentat en la determinació de la freqüència cardíaca de Daphnia magna a partir de la incidència de diferents factors químics i físics. Les dàfnies són petits crustacis emprats com a bioindicadors de toxicitat molt vulnerables a diferents substàncies. En un aquari s’han creat les condicions més òptimes possibles per a l’obtenció d’un cultiu amb un creixement exponencial, gràcies a la reproducció partenogenètica del cladòcer. S’han renovat periòdicament les condicions del cultiu per tal que es mantinguessin adequades. Les observacions i recomptes s’han efectuat al laboratori mitjançant un microscopi òptic i un comptador digital. S’ha treballat amb diferents concentracions de diverses substàncies, com ara cafeïna, nicotina, adrenalina o èter etílic, canviant la llum i la temperatura, per tal de comprovar l’efecte estimulant, depressor o neutre sobre l’activitat cardíaca i avaluar la veracitat de les hipòtesis plantejades.

Tortadès Segura, Gisela Incidència de diferents factors físics i químics en la freqüència cardíaca de Daphnia magna

Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Carme Codina

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Enric Roca

31


Tuneu Vilella, Joan Les solucions aplicades al sector bancari per afrontar la recessió econòmica. Quin efecte van tenir sobre la població osonenca? Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mireia Carbonell Col·laboradors: Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya (AICEC)

Valls Font, Àlex La influència de les TIC en la societat contemporània Camp/disciplina: Ciències socials

El principal objectiu d’aquest treball de recerca és conèixer com va afectar a la població osonenca la reestructuració bancària. La recessió econòmica iniciada el 2008 va portar quasi a la fallida la major part del sector bancari català i espanyol. Les institucions europees, conjuntament amb els governs de cada país, van proposar diverses solucions per evitar la fallida del sistema financer espanyol. Aquestes solucions van tenir conseqüències per als clients dels bancs. A la primera part del treball s’exposen les causes de la caiguda del sistema financer espanyol i les solucions que es van portar a terme, a partir de la lectura de diversos llibres i articles que s’han escrit sobre el tema. La part pràctica es basa en una enquesta dirigida a la població osonenca major de 25 anys per tal de poder conèixer com van viure aquest procés de reestructuració bancària en la pròpia pell. A més, per complementar aquests resultats s’ha realitzat una entrevista a un exempleat de caixa i de banca per conèixer com va viure aquest procés de primera mà. Finalment, l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya ha contestat diverses preguntes. És possible que hi hagi algú que no sàpiga què són les TIC només llegint les sigles, però probablement utilitza cada dia aquestes noves tecnologies. Aquest treball té com a objectiu principal detectar la influència, l’ús i el grau de coneixement de les TIC en els àmbits educatiu, laboral i quotidià, i ha estat realitzat a partir de dues enquestes, dirigides respectivament a la població jove i a la població adulta.

Tutor/a: Albert Espona

Vega Duran, Albert L’impacte de l’economia col·laborativa a Osona

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mireia Carbonell

32

En aquest treball hi ha dos objectius principals: el primer és conèixer què és l’economia col·laborativa, les causes del seu auge i la seva evolució fins a l’actualitat. El segon és saber la importància i l’ús que té a Osona. La primera part del treball s’ha portat a terme a través de la lectura d’algun llibre i d’articles i webs relacionades, i la part pràctica s’ha basat en la realització d’una enquesta.


Aquest és un treball d’una temàtica diferent, que no s’acostuma a estudiar: la sonoritat en un concert. És un treball que té l’objectiu de buscar una sonoritat al màxim d’uniforme possible, de manera que la música se senti igual de bé a tot el recinte. Altres objectius són l’estudi de la física del so, juntament amb l’estudi dels equips de so i les necessitats d’un concert en relació amb aquests. Per aconseguir aquests objectius s’ha fet una recerca dels aspectes físics del so i de les característiques dels equips. Després s’han obtingut uns càlculs en relació a uns equips concrets que han estat escollits per a aquest treball. I, finalment, s’han comprovat aquests càlculs en un muntatge real i en un espai concret, on es van realitzar unes mesures demostratives.

Vergés Ortega, Joan Com et sona?

Es tracta d’un treball de sociologia que analitza les problemàtiques amb què es troben els esportistes d’alt nivell en el procés de la retirada, i sobretot en l’etapa posterior a aquest moment. La investigació, que parteix de conclusions d’alguns estudis ja publicats, combina la metodologia qualitativa (amb entrevistes a exesportistes i a un psicòleg) i la quantitativa (amb enquestes a la població en general i a esportistes en actiu). L’anàlisi dels diversos resultats ha permès contrastar les expectatives dels esportistes encara en actiu amb l’experiència dels ja retirats i comparar la percepció de la població aliena a l’esport amb la realitat.

Vidal Alcubierre, Laia Un futur incert. Anàlisi sociològica del procés de retirada dels esportistes d’elit

El treball tracta sobre l’estudi del TDAH i els processos atencionals. Es fa una explicació sobre com afecta aquest trastorn i es mostra com es poden avaluar les dificultats atencionals. S’ha fet una comparació entre els resultats de tres proves psicològiques que mesuren l’atenció sostinguda, és a dir, la concentració, la memòria visual i la velocitat de processament, que són les tres àrees afectades pel TDAH. S’han utilitzat les proves de Claus, Cares i la Figura de Rei per avaluar l’atenció en un grup d’alumnes d’edats situades entre sis i catorze anys de Ghana i s’han buscat els resultats d’aquestes proves en un grup equivalent d’alumnes d’Osona. L’objectiu del treball és estudiar si hi ha uns resultats molt diferents en les proves d’atenció entre els dos grups d’alumnes, i veure quines diferències importants es donen en les condicions d’aprenentatge i si el tipus d’organització escolar afecta els processos atencionals dels alumnes.

Vidal Bayés, Andrea Els processos atencionals en infants de Ghana i d’Osona

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Carles Saborit

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Albert Espona

Camp/disciplina: Psicologia Tutor/a: Maite Godayol

33


Vilà Pla, Marçal L’error de Philipp Lenard i l’encert d’Albert Einstein. Estudi històric i experimental de l’efecte fotoelèctric Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

Vilamala Amblàs, Júlia Moda: innovació? Tot està fet, tot està per fer Camp/disciplina: Art i Disseny Tutor/a: Sílvia Junoy

Vilaplana Lluch, Margarida Sents el que escoltes?

Camp/disciplina: Psicologia Tutor/a: Anna Jiménez

34

El debat sobre la naturalesa de la llum va donar lloc a una forta polèmica entre els físics Isaac Newton i Christiaan Huygens durant el segle XVII, però no és fins a principis del segle XX que la revolucionària física quàntica resoldrà aquest problema. Un fenomen que la física clàssica no pot explicar, l’efecte fotoelèctric, serà clau per defensar el comportament corpuscular de la llum. Albert Einstein va aconseguir justificar l’efecte fotoelèctric amb la teoria quàntica de Max Planck, i això li va valdre el premi Nobel l’any 1921. El físic alemany Phillip Lenard ja havia realitzat prèviament un exhaustiu estudi sobre aquest fenomen però va arribar a una conclusió errònia. En aquesta recerca s’analitza l’efecte fotoelèctric des d’un punt de vista històric a partir dels articles científics publicats per Heinrich Rudolf Hertz, Philipp Lenard, Albert Einstein i Robert Andrews Millikan. També s’ha construït un aparell casolà per reproduir els experiments i resultats de Lenard.

En aquest treball es desgrana el concepte de moda, i es veu tot el procés que els dissenyadors han de seguir per portar a terme cada disseny i cada col·lecció en el timing establert per a les presentacions en societat o desfilades. També es pot veure com d’un rebuig animal, com és la pell, es pot arribar a aconseguir un producte de luxe molt apreciat en la societat en què vivim. Darrere d’aquest sector tan frivolitzat hi ha una gran indústria, un sector que està en permanent investigació, tant de colors i tonalitats com de materials, i un màrqueting d’avantguarda amb les millors estratègies per tal de fer que el consumidor final acabi desitjant cada peça d’una col·lecció. Com a part pràctica, s’ha realitzat una col·lecció de bosses de mà seguint un estil de línia minimalista a través dels passos descrits a la part teòrica. Algunes d’aquestes bosses s’han pogut confeccionar utilitzant la pell com a material principal de la col·lecció.

Encara que pugui no haver-hi cap relació directa, darrera de cada cançó hi ha unes emocions i uns motius vivencials pels quals aquesta s’ha escrit, i molts, sense voler-ho, se sentiran identificats amb vivències semblants a les que explica l’autor. És a partir d’aquesta curiositat que l’objectiu d’aquest treball de recerca és poder entendre quina relació hi ha entre les emocions i la música. El treball està dividit en dos grans blocs. El primer és la part teòrica, on s’expliquen, amb el suport de diverses fonts, aspectes importants com la personalitat, el caràcter, les emocions, la memòria emocional, etc. En el segon bloc, a través d’una enquesta, s’ha analitzat com influeix la música en cada un de nosaltres i en les nostres emocions.


L’objectiu d’aquest treball és, principalment, plantejar un habitatge en una ciutat espanyola mediterrània que estigui adaptat a la cultura siriana, per tal que un grup de refugiats puguin instal·lar-s’hi i sentir-s’hi al màxim de còmodes i acceptats possible. S’ha fet recerca sobre el conflicte sirià; s’ha estudiat l’arquitectura i la forma de vida de Síria, i també s’ha buscat informació sobre l’arquitectura sensorial per tal de crear espais agradables per a les persones refugiades. Finalment, s’ha fet un projecte d’un habitatge tipus i s’ha acabat creant una maqueta per exposar tots els conceptes treballats anteriorment.

Villà Alsina, Maria Adaptació d’una arquitectura mediterrània per a refugiats sirians

La publicitat exterior a les ciutats conviu i gairebé està essent substituïda per sistemes publicitaris més moderns, com per exemple la televisió, Internet, etc. Això pot posar en perill l’existència d’aquest suport a mitjà termini. Concretament, per poder entendre l’eficiència real que aquesta publicitat té a la ciutat de Vic es planteja un estudi partint de dos enfocaments diferents: per una banda es fa un estudi de camp per analitzar amb detall els quatre suports publicitaris principals existents a la ciutat (on estan situats, quins productes s’hi anuncien i a quin sector pertanyen) i, per altra banda, es porta a terme una enquesta a persones residents o visitants freqüents que permeti entendre l’eficàcia d’aquesta publicitat en funció de la ubicació i del producte que s’hi anuncia.

Viñas Arumí, Cèlia Comprem el que veiem?

Any rere any, països relativament petits lideren la gran majoria dels rànquings de benestar, riquesa, innovació o felicitat per sobre de les grans potències mundials. És un fet que països com Noruega, Finlàndia, Suïssa o Singapur són un exemple a seguir en moltes matèries, malgrat la seva baixa població. Però quin és l’origen d’aquest desenvolupament econòmic? Existeixen polítiques comunes que hagin portat a certs petits estats a l’èxit? En aquest treball s’han estudiat les característiques dels països petits i les conseqüències que tenen sobre ells les relacions internacionals de caràcter econòmic, polític i militar. A més, s’ha intentat donar resposta a aquestes preguntes mitjançant la comparació de la política econòmica d’una selecció de països, així com amb l’anàlisi de les seves dades macroeconòmiques.

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Sílvia Junoy

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

Viñas Jiménez, Pol Anàlisi macroeconòmica dels països petits. Un model a seguir? Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Mireia Carbonell

35


36


Índex alfabètic d’autors i treballs

37


38


A _Alonso Quintana, Paula L’educació i la gestió emocional d’un infant en un centre de salut

9

_Antentas Oliveras, Sara Els nombres primers: el teorema d’Euclides i la hipòtesi de Riemann

9

_Anton Valls, Miquel La cara fosca del capitalisme. Pobresa i desigualtat de la renda abans i després de la recessió econòmica

9

_Arboix Rossinés, Carlota Àtic busca terrat. Creixement vertical de les ciutats a través de la construcció modular

10

_Arbós Gómez, Isabel El doblatge de les pel·lícules en català i espanyol: descripció, anàlisi i percepció

10

_Arumí Masramon, Albert Estalvi energètic i reducció de costos d’una fàbrica d’embotits

10

_Ausió Font, Anna Microvesícules com a biomarcadors de diferències biològiques i patològiques

11

_Autet Riera, Maria Influència de les xarxes socials en el món de la moda

11

B _Badia Aixut, Miquel Estudi de la resposta immunitària de les cèl·lules de retinoblastoma en un medi amb interferó gamma

11

_Barbu, Valentin List-It, una carrera plena d’obstacles

12

_Barniol Colom, Marina L’ortoqueratologia: la gran desconeguda

12

_Bosch Masip, Núria “Cracking Shakespeare’s Code”. Els llatinismes a les obres de William Shakespeare i les seves traduccions al català

12

C _Canadell Pujadas, Joan Bitcoin, actiu especulatiu o mitjà de pagament?

13

_Capdevila Muntadas, Josep Estudi de l’arc en catenària com a element estructural

13

_Casadesús Albó, Arnau Volar sense quatre hèlixs

13

_Casanovas Pons, Ricard Clik! Un teclat adaptat per a nens amb discapacitats

14

_Castejón Raventós, Marta La violència filio-parental. Un conflicte familiar

14

39


_Castells Oriol, Eva Les noves tendències del màrqueting

14

_Castro Soldevila, Carla El color bru dels aliments

15

_Caus Font, Ramon Habitatges amb estructures de fusta. La millor alternativa sostenible als materials de construcció actuals

15

_Codina Fabré, Aleix La importància dels drets televisius a la indústria del futbol. Comparativa dels models de repartiment existents a les grans lligues d’Europa i creació d’un nou model

15

_Codinachs Casassas, Jan Estudi del consum energètic d’un habitatge

16

_Codinachs Ureña, Arnau Ral·li a fons

16

_Coll Martos, Abril La rehabilitació i la reinserció sociolaboral dels presos

16

_Comellas Ortega, Júlia Els nens bombolla

17

_Cunill Sayol, Marc Existeix relació directa entre la ideologia política i el nivell de renda d’una persona?

17

D _De la Osa Soldado, Ainoa DiSlèxiA De la DeTeCcIÓ

17

_Dorca Tomàs, Arnau Poesia? I si et dic Miquel Martí i Pol?

18

E _Espinosa Vila, Clàudia Estudi de l’obesitat infantil al Col·legi Sant Miquel dels Sants

18

_Espona Canal, Berta Tots, diferentment iguals. El tractament i la percepció de la diversitat funcional a Osona i a Guelmim: anàlisi comparativa

18

_Estavillo Bonet, Noah «Curioser and Curioser». Anàlisi comparativa de les traduccions en català dels jocs de paraules d’Alícia al país de les meravelles

19

F _Farré Casacuberta, Miquel dels Sants Funcionament i inversió de les criptomonedes

19

_Farrés Serra, Roger Entre formigues

19

_Fort Autet, Gil Lectura d’El Príncep de Maquiavel

20

40


G _Gibert Moreno, Pau Un jove del Poblenou

20

_Gil Roca, Jana El preu d’un somriure

20

_Griera Serra, Júlia La publicitat i les tendències de la moda en la societat actual

21

_Guasch Montesinos, Gerard La competència empresarial. La creació de càrtels i els abusos de posició dominant

21

_Guillamet Alegre, Adrià Viure en microgravetat. Estudi de l’absència de gravetat en fenòmens de la vida quotidiana

21

J _Jufré Vilamala, Maria Estratègia cap a l’èxit de Coca-cola. Anàlisi i creació d’un anunci publicitari

22

L _López Catalán, Marina Què és el que mengem?. Estudi organolèptic de productes ecològics i convencionals

22

_López Morales, Pau L’actualitat en 380 caràcters. Anàlisi de la fiabilitat de Twitter com a mitjà de comunicació

22

_López Puigbò, Roger Desenvolupament d’una aplicació mòbil enfocada als malalts d’Alzheimer

23

M _Marcos Aoukhiyad, Abel La psicoanàlisi. El malestar en la cultura

23

_Masoliver Bigas, Marta Resistència als antibiòtics. Anàlisi de l’efecte de l’amoxicil·lina i la doxiciclina sobre el bacteri lactobacillus acidophilus

23

_Mompin Sánchez, Ivet Estem sols a l’Univers? Paradoxa de Fermi i exoplanetes

24

_Morera Carrera, Ferran Les transmissions esportives en català. Comparativa entre la retransmissió del Futbol Club Barcelona a Catalunya Ràdio i RAC1

24

_Mulet Solà, Roger El codi indesxifrable. Estudi del codi criptogràfic de Vigenère

24

N _Nogué Guerrero, Gerard Europa en crisi. Una aproximació al fenomen de l’euroescepticisme a través de la política comparada

25

_Noguera Parcet, Joan “Just do it”

25

41


_Noguera Pol, Joan La farmaciola natural. Remeis amb plantes medicinals

25

P _Pallarès Riera, Jordi Pla de xoc! Estudi dels principis de conservació en les col·lisions entre hover balls en el pla

26

_Panadès Mas, Pau Vendre a la ment del consumidor

26

_Plans Bellavista, Ariadna Comparativa d’una dieta cetogènica respecte a l’alimentació de Catalunya, de Michigan (EUA) i de l’alimentació equilibrada recomanada universalment

26

_Pujol Elguedj, Oihane Anàlisi de l’eficàcia d’una campanya de sensibilització: el cas del “bullying”

27

R _Ramos Bover, Joan Nil Estem protegits del món virtual? Què estem fent malament?

27

_Rojas Barahona, Ainhoa Respecte com a repte. El ‘bullying’ i les metodologies alternatives

27

_Roqueta Fusté, Anna Cèl·lules mare: la nostra assegurança de vida. Anàlisi de la metodologia emprada per a l’obtenció i utilització de les cèl·lules mare neonatals

28

S _Sabala Jarque, Mateu L’adaptació d’‘El 9 Nou’ a l’era digital

28

_Salvans Baucells, Judit Paràsits a la cuina! Estudi de les variables que afecten els corrents de Foucault

28

_Santamaria Aldomà, Martí Punt de partit. Estudi de l’efecte Magnus en la trajectòria d’una pilota de ping-pong

29

_Sanuy Danés, Carla Fígaro entre òperes. Anàlisi comparativa de Le nozze di Figaro i Il barbiere di Siviglia

29

_Serra Estevadeordal, Pol Canvis constants. Els efectes de la globalització

29

_Serrat Salgueda, Pau Amazon. De la compra en línia a un negoci global

30

_Spodina, Daria Audrey Hepburn i l’elegància

30

_Subiranas Casellas, Júlia L’era de la robotització

30

T _Teixidó Rivera, Estel Lírica trobadoresca i reggaeton. Tenen més semblances que diferències? 42

31


_Torrescasana Pujols, Oriol El domini dels cels. Estudi cinemàtic i dinàmic del vol acrobàtic

31

_Tortadès Segura, Gisela Incidència de diferents factors físics i químics en la freqüència cardíaca de Daphnia magna

31

_Tuneu Vilella, Joan Les solucions aplicades al sector bancari per afrontar la recessió econòmica. Quin efecte van tenir sobre la població osonenca?

32

V _Valls Font, Àlex La influència de les TIC en la societat contemporània

32

_Vega Duran, Albert L’impacte de l’economia col·laborativa a Osona

32

_Vergés Ortega, Joan Com et sona?

33

_Vidal Alcubierre, Laia Un futur incert. Anàlisi sociològica del procés de retirada dels esportistes d’elit

33

_Vidal Bayés, Andrea Els processos atencionals en infants de Ghana i d’Osona

33

_Vilà Pla, Marçal L’error de Philipp Lenard i l’encert d’Albert Einstein. Estudi històric i experimental de l’efecte fotoelèctric

34

_Vilamala Amblàs, Júlia Moda: innovació? Tot està fet, tot està per fer

34

_Vilaplana Lluch, Margarida Sents el que escoltes?

34

_Villà Alsina, Maria Adaptació d’una arquitectura mediterrània per a refugiats sirians

35

_Viñas Arumí, Cèlia Comprem el que veiem?

35

_Viñas Jiménez, Pol Anàlisi macroeconòmica dels països petits. Un model a seguir?

35

43


Correcció i revisió dels textos: Mercè Rial. Carme Codina, Albert Espona, Vanesa Ferreres 44


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.