In_certeses 3

Page 1

In_certeses 3 (16_12_17) Treballs de recerca. Alumnes de batxillerat de la promociรณ 2016-2018

1


2


In_certeses Fer recerca és estar en camí cap a la veritat, no posseir-la. És en la incertesa, no en la seguretat impossible, mesquina, que aquest camí té el seu origen, i només a partir d’ella apareix, audaç, la pregunta. Privilegi del savi, la pregunta ens permet avançar en el sentit del coneixement i de la ciència, on cada hipòtesi és, encara i sempre, allò que ja era quan la paraula es deia en grec: únicament un pas que ha de ser cada vegada superat. En la recerca no assolim definitivament la veritat: només perfeccionem i acotem les nostres incerteses. “A la realitat li plau amagar-se” Heràclit d’Efes (ca. 550 - ca. 480 a. C.)

3


4


Sumari general 7 _Treballs de Recerca presentats. Resums i dades de referència 43 _Índex alfabètic d’autors i de títols dels treballs

5


6


Treballs de Recerca presentats. Resums i dades de referència

7


8


El treball es proposa investigar el fenomen de la immigració ghanesa a la ciutat de Vic en els darrers anys, d’ençà del 2000, quan la comunitat estava formada per un grup molt petit de persones. El 2016 la població estrangera d’origen ghanès a la ciutat es va situar prop de les 1.700 persones, essent amb diferència la segona comunitat d’origen estranger més nombrosa al municipi, després de la procedent del Marroc. La recerca es proposa esbrinar els motius d’aquest fenomen migratori i les seves característiques, així com les percepcions i les condicions d’existència de les persones que formen aquest col·lectiu. L’estudi combina l’ús de fonts secundàries que ens aproximen genèricament al fenomen migratori i a les causes de l’emigració ghanesa, amb l’anàlisi de les fonts estadístiques relatives a la població d’aquest origen a Catalunya i a Vic. Finalment, a través d’enquestes i entrevistes, s’intenta esbossar les condicions laborals i de vida d’aquest col·lectiu.

Qui no s’ha meravellat amb l’efecte que agafa una pilota de futbol quan se la fa girar ràpidament en un xut de falta? L’explicació que es pot donar a aquest fenomen, l’efecte Magnus, també serveix per dissenyar un tipus molt especial d’embarcació. El present treball vol estudiar les variables que afecten el moviment d’un vaixell que basa el seu sistema de propulsió en l’efecte Magnus: el rotor Flettner o vela giratòria. Per tal de portar-lo a la pràctica, s’ha dissenyat i construït una maqueta amb dos sistemes rotors. Amb aquesta maqueta s’ha pogut estudiar la influència de la intensitat del vent, la velocitat i el sentit de gir dels rotors, així com la conveniència d’utilitzar un únic rotor o més d’un per optimitzar el moviment del vaixell.

Adade, Henrietta La immigració ghanesa a Catalunya durant els últims anys. El cas de Vic

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: David Cao

Ahadme Yahyai, Gassan Un vaixell amb veles giratòries? Estudi de l’efecte Magnus en embarcacions amb rotors Flettner Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla Col·laboradors: Albert Altarriba Bartés (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya); Pati Roura Gil (Fundació Johan Cruyff); Jaume Torras Planas (F. C. Barcelona)

El títol del treball ja explica l’objectiu que es busca: es tracta d’investigar si hi ha relació entre el trastorn mental i la violència. Es vol trencar el tòpic que una persona amb una malaltia mental és una persona amb brots violents. Això porta l’autora a buscar si hi ha algunes malalties mentals que poden provocar comportaments violents. És per això que s’interessa pels trastorns psicòtics –especialment per l’esquizofrènia–, pels trastorns depressius –en concret pel trastorn bipolar–, per les addiccions i per les toxicomanies i, finalment, pels trastorns de control d’impulsos –ho precisa en el trastorn explosiu intermitent. El treball acaba amb unes entrevistes en profunditat a persones expertes en el tractament d’aquestes malalties.

Albacete Rodriguez, Mireia Transtorns mentals i violència

Camp/disciplina: Psicologia Tutor/a: Ignasi Roviró Col·laboradors: Mercè Aubareda, Hospital de Manlleu; Andreu Anglada

9


Alboquers Puigdomènech, Laura L’inoxidable, la veritat sobre la seva essència

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Marta Dorca

Alcántara Aubareda, Olívia No et necessito, doctor

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Lluïsa Prat

Almató Baucells, Albert L’esquí. Enginyeria dels materials, disseny gràfic i disseny de producte

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Carles Saborit

10

Un dels principals problemes de l’acer és la seva corrosió pel contacte amb l’oxigen de l’atmosfera. En aquest estudi s’ha volgut analitzar si el procés de corrosió d’aquests aliatges es veu afectat per les seves aplicacions quotidianes. Es va començar fent un breu estudi del mercat dels inoxidables de forma global i a nivell particular dels dos inoxidables que s’analitzaran: el 304 i el 316. Després es van seleccionar els medis en funció de les aplicacions dels dos aliatges. A continuació es va procedir a l’obtenció de les mostres i a l’estudi del seu estat inicial (massa, característiques, aspecte, pH del medi...). Seguidament es van col·locar les mostres en els medis i es van dur a terme les observacions durant deu dies. Finalment, es va fer una anàlisi comparativa entre l’estat inicial i el final per tal de poder determinar els efectes del medi en els dos aliatges.

Aquesta recerca parteix dels camps de la psiquiatria i la salut mental. El treball se sustenta en dos grans pilars: la consciència de malaltia i el compliment de la medicació, i concretament analitza com aquests dos aspectes actuen en l’evolució del trastorn mental, específicament en el cas de l’esquizofrènia. Després d’una aproximació teòrica sobre el trastorn mental sever, el treball recull els resultats d’un estudi comparatiu encaminat a determinar i a examinar si els pacients ingressats en una llarresidència, on hi ha una supervisió del compliment de la pauta psicofarmacològica i un treball terapèutic sobre la consciència de malaltia, presenten menys descompensacions del seu trastorn i menys assistències vigents i/o ingressos hospitalaris.

El treball parla de l’esquí des de punts de vista totalment diferents. La primera part, més teòrica, és una breu història de l’esquí i una explicació de les diferents modalitats que es practiquen actualment. La part pràctica té dues vessants: la primera fa referència al disseny gràfic i consisteix en el disseny, a través del Photoshop, d’una nova imatge de marca per a l’empresa Rossignol, que s’ha aplicat en la imatge d’un esquí. La segona fa referència al disseny del producte. S’ha visitat l’empresa Rossignol d’Artés, on s’ha pogut veure tot el procés de fabricació, s’ha fet un estudi dels materials amb què es fabriquen els esquís i s’ha estudiat el perquè de les mides i les formes que tenen. A través de l’AutoCAD i el Solid Edge, i amb la informació que s’ha recollit, s’ha dissenyat un esquí destinat al freestyle i al freeride, del qual s’ha fet una maqueta en 3D.


El treball consisteix a fer una recerca a fons de l’ONG vigatana Fundació Humanitària Dr. Trueta. Amb vint-i-cinc anys d’història, el seu l’objectiu és la millora del benestar i la salut dels països on treballa mitjançant donacions de fàrmacs i material sanitari. D’altra banda, una part del treball consisteix en la creació d’una organització pròpia dedicada a la reducció de les conseqüències de les sequeres en diferents països mitjançant la construcció de pous d’aigua. S’hi expliquen tots els passos a seguir per portar-la a terme. El treball en general ajuda a entendre tot el món de les ONG ja que s’explica de manera comprensiva i entenedora.

Almató Furriols, Carla Recerca de la fundació humanitària Dr. Trueta i creació d’una ONG Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Oriol Marsó Col·laboradors: Carles Furriols (Fundació Dr. Trueta)

El treball té com a objectiu posar de manifest la relació de color que s’estableix entre l’envàs d’un producte i la seva publicitat. L’estudi i la posterior anàlisi s’ha realitzat buscant la predominança d’un color en els diferents productes que es distribueixen seriadament en un supermercat.

Aranda Portús, Joana El color en la publicitat. Relació entre el color d’un envàs i la seva publicitat Camp/disciplina: Arts i Disseny Tutor/a: Mireia Puntí

Podem augmentar el temps de conservació de la fruita? Per respondre a aquesta pregunta, s’intenta buscar quina seria la millor manera de conservar les fruites el màxim de temps possible sense que aquestes quedessin malmeses, ni per la deshidratació ni pel possible desenvolupament de fongs. En un primer assaig s’exposen diverses fruites a diferents condicions ambientals; i, en un segon assaig, es contempla la possibilitat d’aplicar diverses solucions casolanes en la manera de rentar la fruita com a possible tractament per prevenir els fongs o eliminar-los.

Blanco Dorca, Miquel Llarga vida a la fruita!

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Lluïsa Prat

11


Calvo Castellà, Marc La tecnologia on el límit és la teva imaginació

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Carles Saborit

Capdevila Oriol, Judit La nissaga mèdica Bayés

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: David Cao Col·laboradors: Antoni Bayés de Luna; Antoni Bayés Genís; Clàudia Bayés Genís. Bayés Consultori. Centre Mèdic Vic Antoni Bayés de Luna; Antoni Bayés Genís; Clàudia Bayés Genís

Caro Tarrés, Mireia Cinc sentits, una sola decisió: el joc del neuromàrqueting en el punt de venda

Camp/disciplina: Psicologia Tutor/a: Oriol Marsó

12

L’objectiu del treball és conèixer més a fons la domòtica i les seves aplicacions. Per fer-ho, s’ha dut a terme una primera part de recerca d’informació per conèixer bé què és la domòtica, amb tots els components que hi estan relacionats, per determinar quines serien les millors opcions a l’hora de posar-la en pràctica. Un cop acabat aquest primer tram d’introducció teòrica, comença la construcció de la maqueta, gràcies a un disseny previ realitzat primer amb l’ordinador, i després a mà més detalladament. Per acabar, s’han muntat els circuits elèctrics i s’han programat, per tal de tenir una casa domòtica, és a dir, automatitzada.

La recerca pretén reconstruir la història de la nissaga mèdica vigatana Bayés, la qual abasta un període temporal ampli que comença a mitjan segle XIX i arriba fins a l’actualitat, tot comprenent cinc generacions. El cos central del treball el constitueixen els capítols destinats a reconstruir el recorregut personal i professional del principal representant de cada generació. Per fer-ho, hem fet ús d’un repertori ampli de fonts històriques, tant primàries com secundàries, majoritàriament textuals però també iconogràfiques i orals. En aquest sentit, cal destacar la consulta de fonts efectuada en institucions vigatanes com l’Arxiu Municipal, l’Arxiu i Biblioteca Episcopal, el Registre de la Propietat o l’arxiu familiar dels Bayés. En la mateixa línia, també cal destacar el testimoniatge directe d’Antoni Bayés de Luna, representant de la quarta nissaga de metges, i la col·laboració dels seus fills, Antoni i Clàudia.

Segur que alguna vegada t’has preguntat per què en una botiga hi sona una música concreta o per què fa una olor determinada. Aquest treball té l’objectiu d’entendre i raonar aquests fets, que no són atzarosos, i explicar una nova tècnica evolutiva i emergent del màrqueting, el neuromàrqueting. Per això s’analitzarà com les empreses juguen amb els cinc sentits: vista, olfacte, oïda, tacte i gust, a més d’emprar altres mètodes coneguts que apel·len als sentiments, amb l’objectiu de persuadir el consumidor. A través del treball de camp, que consta d’una enquesta i diversos experiments socials, s’estudiaran les reaccions impulsives que ens porten a escollir un producte o un altre.


En aquest treball es tracta la religió Wicca, coneguda com la bruixeria contemporània, i se’n desenvolupa tota la seva simbologia i característiques. També es fa referència a la connotació que aquesta religió té en la societat i es relaciona amb les conclusions que l’autora del treball va extreure convivint amb alguns membres de la religió Wicca.

Casadesús Güell, Clàudia Els enigmes de la «bruixeria»

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

L’objectiu principal del treball és analitzar la importància de la ment irracional en el món comercial, a partir de les bases que es planteja el neuromàrqueting, per tal de descobrir el centre dels pensaments dels consumidors en el moment de prendre decisions de compra. En la part teòrica s’explica l’evolució del màrqueting fins a la unió d’aquesta disciplina amb les neurociències, i s’analitza el concepte de neuromàrqueting i la seva relació amb les tècniques que aquest utilitza. Per a la demostració del neuromàrqueting, el treball refà experiments ja realitzats per experts a l’inici d’aquest mètode, com l’Efecte Àncora, el Desafiament Pepsi o la prova del Goril·la Invisible, amb la finalitat de comprovar els efectes del neuromàrqueting en casos reals.

Casanovas Riera , Anna Neuromàrqueting: la seducció emocional dels consumidors

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Carme Codina Col·laboradors: José Antonio Corral Marfil. Professor de Màrqueting (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)

Aquest treball de recerca tracta principalment sobre una descripció exhaustiva del funcionament dels avions, a partir d’una recerca bibliogràfica. S’exposen totes les seves parts, així com també els mecanismes que hi intervenen. Dins de la segona part del treball es defineix la carrera professional que condueix a l’ofici de pilot a través d’una entrevista. A més d’això, a partir d’una enquesta s’ha determinat com de segura se sent la gent utilitzant aquest mitjà de transport i si aquesta opinió influeix en la inclinació a viatjar.

Casas Bermudez, Carla Un vol: més de cent vides en joc. L’avió és un mitjà de transport segur?

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Toni Torrents

13


Casas Noguer, Marc Vehicle convencional versus vehicle elèctric: un sol guanyador?

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: David Cao

Casellas Erra, Aina Roba: on, com, quina? Estudi de mercat sobre el consum de roba dels adolescents

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Isabel Jordà Col·laboradors:

L’objecte d’aquest treball és donar resposta a la hipòtesi que el vehicle elèctric substituirà el vehicle convencional en un futur no gaire llunyà. Previsiblement, la seva implantació progressiva transformarà en breu la indústria automobilística, els nostres hàbits de consum i la nostra realitat urbana. A partir d’aquest plantejament inicial i mitjançant diferents estudis elaborats per organismes oficials i consultores mundials, es presenta quina és la situació actual de la qüestió i com es planteja l’escenari de futur en els propers anys. El treball presta una atenció especial a quin és l’estat del fenomen a Espanya. Així mateix, es realitzen dos estudis de cas breus centrats en els municipis de Vic i Barcelona.

El primer objectiu d’aquest treball de recerca és conèixer el perfil de consum de roba dels adolescents d’entre 14 i 18 anys a la comarca d’Osona, tot i que ens centrem principalment a la ciutat de Vic. A partir d’aquí, es formula un segon objectiu: projectar una sèrie de propostes per al comerç de Vic, per tal d’incrementar el consum dels adolescents a la ciutat, tenint en compte els perfils obtinguts i les seves preferències a l’hora de comprar. El treball es va dur a terme a partir d’una enquesta, la qual va ser contestada per 118 adolescents de la comarca d’Osona. Un cop obtinguts tots els resultats, es va fer el buidatge i es van analitzar els resultats per tal de comprovar si s’havien assolit els objectius plantejats inicialment.

Xavier Farrés (professor de la Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya)

Castañé Soldevila, Júlia Xina, la fàbrica del món. Sector porcí (20062017)

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla Col·laboradors: Josep Collado (president de la FECIC) Pere Roma (propietari d’un escorxador d’Avinyó) David Moya (director general d’Euromed)

14

En aquest treball s’analitza l’evolució del sector porcí a la Xina entre els anys 2006 i 2017, prenent com a base del treball una contextualització econòmica del país i, posteriorment, el desenvolupament del sector de gran a petita escala. Per poder analitzar la transformació del sector s’ha utilitzat el mètode de l’entrevista, amb l’objectiu de determinar l’evolució des d’un punt de vista diferent, el de l’empresari. Per a la realització del treball s’ha partit d’unes preguntes concretes: Com ha influenciat el creixement econòmic xinès en el sector porcí? Quina ha estat la seva evolució? Per contestar aquestes preguntes es van marcar una sèrie d’objectius per confirmar o refusar les hipòtesis inicials, que es poden resumir en observar l’evolució de l’economia de la Xina, concretar el curs del sector porcí i preveure el futur del creixement econòmic i del sector.


Aquest treball consisteix en un estudi quantitatiu i qualitatiu de la informació publicada als diaris catalans i espanyols el 12 de setembre de 2013, amb relació a la Via Catalana del dia anterior. Els objectius, entre d’altres, són aconseguir descobrir si la premsa actual és rigorosa amb la informació que publica, és a dir, si no es deixa influenciar per les pròpies ideologies a l’hora de redactar-la; i, en el cas que no ho sigui, descriure detalladament quines eines fa servir cada diari per manipular el lector. A més, la voluntat a l’hora de fer la recerca també és fomentar els treballs relacionats amb la ciència social del periodisme a l’etapa de batxillerat. Per aconseguir fer la recerca s’ha usat una metodologia de taules d’anàlisi, que contenen la informació extreta, i la redacció de les anàlisis corresponents. En el cas de l’ètica, les taules s’han basat en dos codis deontològics de la professió periodística.

Codina Belmar, Berta Viure enganyats: l’objectivitat i l’ètica en la premsa actual

Urani a Osona? Per a algunes persones aquesta pregunta els porta a la memòria el record del que va ser una gran mobilització a nivell comarcal per a la lluita contra l’explotació d’aquest mineral. Ara, quaranta anys més tard d’aquell esdeveniment, es vol demostrar si realment hi ha indicis de radioactivitat a la nostra comarca i, en cas afirmatiu, quin tipus de radiació es detecta. En aquesta recerca s’ha estudiat l’activitat radioactiva en diferents zones del Collsacabra, on hi havia constància de la mesura de nivells molt alts de radiació a finals de la dècada dels 70. Per fer-ho s’han utilitzat comptadors Geiger-Müller i diferents tècniques de detecció de cada tipus de radiació.

Coll Casellas, Pau Urani a Osona? Estudi de la presència d’urani a la nostra comarca

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla Col·laboradors: Judit Pons; Osona Salut Mental

El treball pren com a context la darrera gran crisi financera del 2007. Els primers capítols tenen com a objectiu presentar els factors determinants d’aquest fenomen econòmic, així com el seu desenvolupament i les seves conseqüències, tant a escala global com a nivell de l’Estat espanyol. Seguidament, el treball para atenció en la desaparició de les caixes d’estalvis, una de les conseqüències més evidents de la Gran Recessió. El nostre estudi se centra, concretament, en el cas de la Caixa de Manlleu, entitat fundada el 1896 i de la qual reconstruïm particularment els darrers anys de trajectòria, que inclouen la fusió amb les caixes de Sabadell i Terrassa per formar Unnim i la seva posterior absorció per part del BBVA, en un context de profunda reestructuració del sistema financer a Espanya. A partir de la combinació de fonts primàries i secundàries, la recerca es proposa aportar una mica de llum sobre les causes de la desaparició de l’entitat manlleuenca i les repercussions de la seva extinció.

Colom Carbonell, Gil La desaparició de la Caixa de Manlleu en el context de la crisi financera global

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: David Cao

15


Colomer Rosell, Núria L’altra cara: estudi de gènere del Carnaval de Terra Endins

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

Cortés Altarriba, Mireia Adaptació de la selecció de Les Transformacions de Francesc Alegre

Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Isabel Jordà Col·laboradors:

El Carnaval de Torelló és una de les festes més arrelades de la Vall del Ges, on participa gent de tot Osona. Un dels col·lectius que el viuen amb més intensitat és el dels joves, i aquest treball de recerca té per objectiu principal analitzar la dimensió social d’aquesta festivitat centrant-se en un estudi de gènere. Per tal de mirar si hi ha diferències entre com viuen els nois i les noies el Carnaval de Terra Endins primerament s’ha fet una recerca històrica dels principals actes del carnaval, per veure com ha evolucionat el paper de la dona en aquesta festa. A continuació, es van realitzar entrevistes a membres de les principals entitats organitzadores del carnaval per tal de conèixer la seva opinió sobre el gènere en la celebració. Finalment es va fer una enquesta als joves que es va analitzar utilitzant eines estadístiques.

L’objectiu d’aquest treball és adaptar la selecció de Les Metamorfosis d’Ovidi que apareixen a les proves PAU dels pròxims dos anys. L’edició de Les metamorfosis seleccionada ha estat la de la primera traducció al català, de Francesc Alegre. Per realitzar l’adaptació s’han seguit els següents criteris: la correcció de les faltes d’ortografia i el canvi de paraules obsoletes que ja no es troben al diccionari DIEC. Posteriorment s’han publicat aquestes adaptacions perquè puguin ser útils per a altres estudiants. Per dur a terme aquest projecte s’ha pogut comptar amb l’accés a la transcripció de Les Transformacions, facilitada per Pere Bescós i la Universitat Pompeu Fabra.

Pere Bescós (Universitat Pompeu Fabra)

de Salsas Vilà, Laia Insolàfrica: història i projecte solidari l’ONG

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Isabel Jordà Col·laboradors: Responsables de l’ONG Infoàfrica

16

El treball es divideix en dues parts. La primera part consisteix en l’explicació detallada de la creació de l’ONG osonenca Insolàfrica (dedicada a l’ajuda sanitària i a la formació de personal d’infermeria en una de les zones menys poblades del Camerun). Aquesta part exposa totes les dificultats que va comportar crear aquesta entitat per arribar al reconeixement del seu pla d’estudis dins el sistema educatiu local. A la segona part es fa un estudi a través d’enquestes lliurades als estudiants camerunesos de la primera promoció per tal de poder extreure conclusions socioeconòmiques i valorar la seva situació personal i la seva opinió sobre l’ONG.


L’objectiu principal d’aquesta recerca consisteix a demostrar el potencial fertilitzant d’un adob totalment natural preparat a base d’un fermentat d’ortigues, molt ric en sals minerals (de manera destacada en nitrats) i nutrients. A més, també s’ha volgut comprovar la capacitat (recollida en diversos blogs en línia d’agricultura i ecologia) d’aquest mateix fermentat com a insecticida. El procés ha constat de la recerca bibliogràfica pertinent, l’elaboració pròpia del fermentat, les seves dilucions successives per obtenir tant el fertilitzant com l’insecticida i l’estudi diari experimental de l’efecte causat per les dues substàncies en dues espècies vegetals, l’alfàbrega i la menta.

Espona Puntí, Arnau Una mala herba? Estudi de les propietats fertilitzants i insecticides dels components d’un fermentat d’ortiga

Els objectius d’aquest treball són: aprendre el funcionament de les quinieles i els diferents sistemes i opcions de joc possibles, per intentar trobar un sistema que sigui rendible. Per fer això, s’han ideat sistemes propis, utilitzant dades estadístiques i criteris objectius, que s’han comprovat i estudiat mitjançant dades de temporades passades per veure els resultats que s’haurien obtingut.

Famada Casas, Aleix Estudi de les quinieles i les apostes esportives

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Marta Dorca

Camp/disciplina: Matemàtiques Tutor/a: Oriol Marsó

El treball fa una recerca sobre el que va ser la Batalla de l’Ebre utilitzant metodologies molt diverses. Sobre la base de les entrevistes realitzades a dos testimonis de la Batalla de l’Ebre de diferents edats, Jesús Borrull Todó –en aquell moment un nen de quatre anys– i Tomàs Bes Samper, un soldat al front, s’analitza el contingut de la premsa mitjançant les portades més destacades del diari La Vanguardia durant aquell període de la Guerra i es descriuen els moments clau del desenvolupament de la batalla a partir de mapes extrets d’obres bibliogràfiques especialitzades. També es fa una descripció dels principals museus i centres d’interpretació de la Batalla de l’Ebre i es realitza una recerca bibliogràfica de les principals obres que expressen amb més claredat i contundència diferents àmbits del conflicte per tal de comprendre el que va suposar la batalla més transcendental de la Guerra Civil espanyola.

Foz Borrull, Laia Les veus de l’Ebre: espais i testimoniatge de la Batalla de l’Ebre

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Carme Codina

17


Franquesa Vila, Roger El comerç en línia i el seu funcionament

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Monica Vallín

Freixa Arumí, Núria Xocolata negra, la nova arma contra la hipertensió? Estudi sobre els efectes de les diferents marques de xocolata negra del mercat amb relació a la hipertensió Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios

Funes Genís, Victòria El màrqueting d’influencers a les empreses

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Isabel Jordà

18

El treball consta de quatre parts que aborden diferents temes. En primer lloc trobem la definició del comerç en línia i els seus tipus. A la segona part es parla de la seva evolució, els mètodes de pagament i els seus punts forts i febles. El tercer bloc explica com crear un negoci electrònic; i, finalment, en l’últim bloc trobem els inconvenients del comerç en línia i de quines maneres es poden evitar. Amb aquest treball es pretén donar resposta a les qüestions enumerades. A banda de la recerca bibliogràfica, s’ha realitzat una enquesta per poder comparar les respostes dels usuaris amb els punts investigats i, d’aquesta manera, obtenir conclusions.

Des de sempre la xocolata ha estat un aliment controvertit, desitjat i odiat a la vegada. Però el que poca gent coneix és que la xocolata és un aliment molt beneficiós que, entre d’altres efectes, és un gran vasodilatador. Per tant, podria ser utilitzat per disminuir els valors de la pressió arterial, ajudant aquelles persones que tenen hipertensió. L’objectiu del treball ha estat determinar quina marca de xocolata negra disminueix més la pressió arterial i si podria utilitzar-se com a suplement en les dietes dels hipertensos per ajudar-los a normalitzar els valors de la pressió.

El màrqueting d’influencers és un nou tipus de màrqueting fruit de l’aparició de la web 2.0 i la presència de les xarxes socials a la vida quotidiana de les persones. L’objectiu d’aquest treball és analitzar la influència d’aquest màrqueting en la facturació de les empreses i també comprovar si la relació empresa-influencer és recíproca o no. Primerament s’ha estudiat un marc teòric que analitza passat, present i futur del màrqueting d’influencers, juntament amb les xarxes socials més utilitzades, i la psicologia que hi ha al seu darrere. Posteriorment s’han elaborat enquestes passades a tres tipus diferents de mostra: els influencers, les empreses que utilitzen els seus serveis i, finalment, els seguidors. L’objectiu era poder obtenir diferents punts de vista del mateix concepte per tal de poder extreure’n conclusions.


El treball es basa a conèixer, de manera paral·lela, la vida de dos exiliats catalans a França: la primera és Maria Espinalt Vintró que, després de viure la Guerra Civil a Manresa, s’exilià en imposar-se la dictadura franquista; el segon és Josep Maria Tarragó, exiliat també a França després de ser empresonat per publicar idees polítiques que eren contràries al règim. En un moment, la vida d’aquests dos exiliats es va trobar a París, i junts van formar part, Tarragó com a fundador i Maria com a treballadora, d’una agència d’informació creada a París l’any 1944 anomenada Pharos. Per poder conèixer la vida d’ambdós exiliats i la història de Pharos s’han fet servir fonts bibliogràfiques com ara un llibre d’Antoni Pladevall on parla de Maria Espinalt, fonts documentals com fotografies, premsa i arxius i, finalment, fonts orals, a través d’entrevistes fetes a Maria Espinalt i a dos bons amics dels protagonistes del treball, mossèn Pladevall i el mossèn Gros.

Garrido Salgot, Marta Dues vides a l’exili

El treball parteix d’un doble objectiu. Per una banda, l’autor ha seguit un procés d’investigació per descobrir els passos del seu besavi, Ramon Mas Nuri, durant la Guerra Civil espanyola i en els primers anys de la postguerra, primer a l’exili a França i, en la seva tornada a Espanya, els diversos anys que va passar en els Batallons Disciplinaris destinats als republicans (1937-1944). Per aconseguir la documentació sobre la seva història s’ha contactat amb arxius i centres de documentació nacionals i internacionals. El segon objectiu ha estat l’elaboració d’un curt cinematogràfic: Una carta, una adaptació de la història de Ramon Mas.

Giol Gort, Ferran Una carta. La història de Ramon Mas Nuri

El treball consisteix en una comparació de dos sistemes educatius, el d’Espanya i el de Dinamarca. L’objectiu principal és veure quins punts forts i quins punts febles té cada un d’aquests països en referència a l’educació. Per tal de fer aquesta comparació d’una manera més concreta, ens hem basat en el funcionament de dues escoles localitzades a Dinamarca i a Espanya. Trobem una primera part teòrica, que ens situa de manera geogràfica, econòmica i històrica en els dos països, seguida d’una comparació de les escoles i els seus projectes educatius. El treball s’acompanya d’una part pràctica que ha consistit en la realització de diverses entrevistes, a un alumne i a un professor de cada país. Finalment, s’han extret les conclusions de les diverses comparacions realitzades al llarg del treball.

Griera Adam, Emma La base del nostre futur, l’educació a Dinamarca i a Espanya

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Carme Codina

Camp/disciplina: Educació

Anna Jiménez Marta Dorca Llavina

19


Jimenez Aulet, Berta L’esquizofrènia: realitat i prejudicis

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a:

Els objectius del treball són identificar els elements que intervenen en la detecció de l’esquizofrènia i constatar quina és la percepció social d’aquest trastorn, així com la seva variabilitat en funció del grau de coneixement que se’n té. Per poder assolir aquests objectius s’ha utilitzat una combinació de metodologia quantitativa i qualitativa: d’una banda, s’han portat a terme entrevistes exploratòries a un psicòleg clínic i a un psiquiatre i, d’altra banda, s’ha realitzat una enquesta a dues mostres de població d’entre 15 i 25 anys i d’entre 40 i 50 anys, respectivament.

Albert Espona

Jorba Solsona, Mariona Comparació del sistema educatiu cubà i el sistema educatiu espanyol

Camp/disciplina: Educació Tutor/a: Anna Jiménez

Jucglà Luna, Xènia Les xarxes socials «són» moda. Anàlisi de la influència de la moda a través de les xarxes socials en els joves Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Oriol Marsó

20

Aquest treball tracta sobre el sistema educatiu de dos països, un amb un règim comunista, el cas de Cuba, i un altre amb un sistema democràtic, com és el cas d’Espanya. La primera part del treball consta d’una petita introducció general de cada país, on s’explica la seva localització, el clima, la llengua, l’economia, la història... Continua amb una segona part en la qual es desenvolupa el sistema educatiu de cada país i les lleis educatives des del seu origen. Finalment, la recerca es tanca amb una part pràctica en el qual predominen les entrevistes que han facilitat l’entesa de l’evolució i el desenvolupament dels dos sistemes educatius. Es considera que els objectius proposats s’han complert, ja que a través de les entrevistes realitzades s’ha pogut extreure unes conclusions on es veu perfectament la gran diferència entre aquests dos sistemes educatius.

L’objectiu d’aquest treball és analitzar si els joves d’avui dia estan influenciats per les marques de roba conegudes i, paral·lelament, identificar la relació que existeix entre el món de la moda i les xarxes socials. Les conclusions s’han extret a partir d’un estudi de diferents xarxes i de les respostes obtingudes a partir d’una enquesta.


En el present treball es proposa establir l’existència o la inexistència de relacions entre l’estigma i la discriminació soferts per les persones seropositives i els avenços científics succeïts des del descobriment de la malaltia fins a l’actualitat, així com determinar el grau de discriminació existent actualment i dibuixar els patrons del perfil d’aquells que mostren actituds més discriminatòries. Per tal de determinar els canvis evolutius en l’estigma s’han utilitzat enquestes del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS), i el progrés científic s’ha analitzat a partir de les línies cronològiques establertes pel Departament de Salut de l’administració nord-americana (CDC). D’altra banda, l’estat actual de la discriminació contra les persones portadores del VIH ha estat determinat a través d’una enquesta d’elaboració pròpia, i les dades del perfil d’aquells en qui es denota discriminació han estat extretes de les enquestes del CIS i de l’enquesta elaborada a títol personal.

Juvany Torrescasana, Joel Ciència i societat: l’estigmatització de la SIDA

Cada país té el seu propi sistema educatiu, una manera d’organitzar-se per permetre l’educació de la població. El sistema està basat en uns principis rectors particulars, orientats a assolir els objectius que cada país es proposa d’aconseguir. El principal d’aquests objectius, compartit per tots els sistemes, és educar la població per propiciar el progrés dels individus i també del país. El que s’ha intentat en aquest treball, a partir de la investigació bibliogràfica i les enquestes, és trobar les diferències i les semblances entre els sistemes educatius de dos països de mons ben diferents, Espanya i l’Índia. És cert que els dos països tenen problemes importants a resoldre amb relació a l’educació, i per això també s’ha intentat posar de manifest les idees que cada país pot aportar a l’altre per tal de millorar el sistema.

Kanda Dipika, Mancy Estudiar a Índia i a Espanya. Comparació dels sistemes educatius dels dos països

En aquest treball s’analitza l’epidemiologia de la tuberculosi comparant dades en diferents àmbits com Catalunya, Espanya i Europa. S’estudien diferents períodes (1990-2015) i variables com l’edat, el sexe, el lloc de naixement i situacions acompanyants. Els principals resultats mostren que la tuberculosi afecta més homes que dones, encara que en aquestes darreres estigui augmentant. El grup més afectat és el de 25-35 anys. El tabaquisme i la precarietat són els factors de risc més prevalents i la meitat de casos afecten immigrants. La comarca d’Osona mostra una taxa d’incidència mitjana respecte a altres comarques. El mateix passa amb Catalunya en relació amb la resta de comunitats autònomes. Espanya ha passat de tenir una incidència elevada de casos de tuberculosi a tenir-ne un nombre semblant al dels països del nostre entorn. La tuberculosi continua essent una malaltia infecciosa vigent encara, però amb tendència a disminuir la seva incidència.

Kanterewicz Solerdelcoll, Júlia Epidemiologia de la tuberculosi en diferents àmbits geogràfics: estudi comparatiu

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Lluïsa Prat Col·laboradors: José A. Muñoz-Moreno (psicòleg i investigador de la Fundació Lluita contra la Sida - IrsiCaixa) José A. Muñoz-Moreno

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Toni Torrents

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Enric Roca Col·laboradors: Anna Vilamala Bastarras i Josep Vilaró Pujals (Consorci Hospitalari de Vic)

21


Kwabeng Thompson, Matted Owusu Disseny i construcció d’un cotxe

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura

Els objectius d’aquest treball són descobrir quin procediment es fa servir per dissenyar un automòbil, quines parts el formen i com es construeixen, conèixer diferents tipus de motors i comparar la seva eficiència i la seva tracció. Per aconseguir això s’ha buscat informació detallada sobre l’automòbil i, a partir d’aquesta informació, s’ha intentat després dissenyar un model d’automòbil propi.

Tutor/a: Toni Torrents

Lledó Carpio, Ivet Estudi comparatiu dels aliments deshidratats amb els naturals. Es mantenen els valors nutricionals? Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Toni Torrents

Martori Núñez, Pau Desafiant la gravetat. Estudi biomecànic del salt en el basquetbol

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

22

Actualment podem trobar molts aliments per al consum que han passat per diferents tractaments tecnològics, fent que així es puguin conservar més temps sense perdre cap valor nutricional. Però, és cert això? Aquest treball se centra en l’anàlisi i la comparació dels diferents valors energètics i els diferents nutrients dels aliments que han passat pels processos físics de la deshidratació i la liofilització, aliments que actualment ocupen un lloc important en l’alimentació de moltes persones de totes les edats. Es pretén arribar així a una conclusió sobre si, provocant aquesta pèrdua d’aigua necessària per conservar els aliments, es modifiquen o no els diferents tipus de nutrients i el seu valor energètic, respecte als d’un aliment natural, i com és aquesta variació segons la composició de cada aliment.

El salt és un dels elements característics en un gran nombre d’esports, i el basquetbol no n’és una excepció. Moltes accions de joc requereixen el salt per aconseguir un avantatge: el salt entre dos, el rebot, l’esmaixada, el tir en suspensió, etc. En aquesta recerca s’ha estudiat l’acció del salt vertical en un grup de jugadors de basquetbol. Per fer-ho s’han utilitzat les plataformes de contacte i la captació de dades mitjançant vídeo digital. Les dades recollides han servit per realitzar les correccions i les millores tècniques de cada un dels jugadors. Finalment s’ha proposat un pla de treball per a la millora de la tècnica del salt.


Actualment és habitual que un familiar, amic o conegut presenti alguna al·lèrgia o intolerància a algun aliment. Com afecta tenir una intolerància alimentària greu en el dia a dia d’una persona? Aquest treball s’endinsa en el món de les intoleràncies a la lactosa i al gluten, les més abundants en el segle XXI, amb l’objectiu de determinar amb quins problemes es troben les persones que les pateixen durant la seva vida quotidiana. Per fer-ho s’han estudiat uns aspectes claus: la qualitat i el preu dels aliments destinats als intolerants i l’oferta d’aquests aliments en bars i restaurants.

Mas Incógnito, Aida La vida quotidiana d’un intolerant alimentari: problemes i adversitats

L’objectiu del treball de recerca és recuperar la història familiar a través de la memòria oral de l’avi matern de l’autora del treball, Cioban Viorel Constantin, que va viure el període comunista de Romania. Per tant, el treball de recerca es basa a estudiar i interpretar aquest procés històric, per tal de definir els aspectes socials i culturals de la vida de Constantin i entendre la situació política que va viure, i així respondre a la pregunta: com es viu el comunisme des de baix? El mètode principal que s’ha utilitzat per recopilar informació ha estat l’entrevista realitzada a Constantin, es tracta d’una entrevista amb profunditat en la qual s’ha centrat a conèixer aspectes relacionats amb experiències personals de la seva vida durant l’època comunista. D’aquesta manera, a través de la biografia de l’avi de l’autora, amb una òptica bastant singular i única de veure la vida comunista, s’explica el període que més ha marcat la història romanesa, la dictadura de Ceaușescu.

Milu, Elena Adina «Epoca de aur». Una vida a Romania

El treball s’inscriu en el projecte Vic&pèdia, fruit de la col·laboració entre el Col·legi Sant Miquel dels Sants i el Patronat d’Estudis Osonencs. Engegat l’any 2013, té com a objectius: inventariar i analitzar les entrades relacionades amb Osona a la Viquipèdia; ordenar i fer visible la informació existent, i enriquir i ampliar els continguts osonencs a l’enciclopèdia digital. Havent constatat les enormes deficiències que presentava l’entrada dedicada al municipi de Seva, i seguint el model que ofereixen altres municipis, el treball s’ha proposat ampliar-ne i millorar-ne el contingut. Amb prèvia edició dels continguts a la Viquipèdia, s’ha fet una tasca de cerca, obtenció i processament de la informació tenint present que els materials havien de ser buidats a l’enciclopèdia digital.

Mirambell Masramon, Maria Projecte Vic&pèdia. Seva, de la falda del Montseny a l’enciclopèdia global

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: David Cao Col·laboradors: Patronat d’Estudis Osonencs

23


Molas Almató, Cristina L’art de l’elegància

Camp/disciplina: Arts i Disseny

L’objectiu del treball de recerca és estudiar el procés de disseny i creació de les joies. Es fa a travésd’un estudi de la història de la joieria, des dels seus principis fins a l’actualitat. També s’analitzen els materials que s’utilitzen, com l’or i els diamants, i una part important del treball es basa en la manera de treballar de les empreses més importants i valuoses en aquest sector. Per finalitzar-lo, s’ha creat una col·lecció d’alta joiera seguint un procés de disseny que prèviament s’ha planificat.

Tutor/a: Sílvia Junoy

Molist Miquel, Jordi La borsa i els brokers

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla

Montañà Barnolas, Maria Rosa Estudi de la població de cabirol al municipi de Rupit i Pruit

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios

24

L’estudi de la borsa i els brokers en el sistema financer té per objectiu determinar el seu funcionament i la seva estructura, l’assessorament dels brokers per aconseguir el màxim benefici amb el capital invertit i veure si realment la borsa és un bon sistema per guanyar diners. Mitjançant una recerca informativa i unes enquestes, es pretén extreure tota la informació rellevant de cara a una argumentació detallada i una definició elaborada dels objectius del treball, i extreure uns criteris útils per a la seva comprensió. S’ha realitzat un pla d’empresa per constatar la viabilitat del sector quant a l’assessorament. Les conclusions obtingudes constaten la necessitat de tenir coneixements financers i la importància de tenir un perfil determinat d’inversor.

Aquest treball se centra en el canvi produït en l’etologia del cabirol (Capreolus capreolus) a causa del seu augment demogràfic al municipi de Rupit i Pruit. Per fer-ho s’ha entrevistat els veïns de la localitat i s’han realitzat diferents mostrejos per tal de quantificar el nombre de cabirols de la zona, fotografiar-los i estudiar i comparar el comportament dels individus observats. Com a resultat final obtenim una sèrie de mapes demogràfics, fitxes d’identificació dels exemplars i les seves fotografies corresponents.


Aquest treball és un estudi sobre la importància dels productes de marca blanca i una comparació entre aquestes i les marques líders. Analitza la influència de la crisi en les marques blanques, i l’opinió i el coneixement que en té el consumidor. La metodologia seguida ha estat, en primer lloc, extreure informació sobre l’origen, l’evolució i l’actualitat de les marques blanques, tot relacionant-ho amb la crisi econòmica. I, en segon lloc, una part més pràctica, que ha consistit en una entrevista i una enquesta per conèixer respectivament el punt de vista del venedor i del consumidor, i, finalment, avaluar-ne els resultats.

Morcillo Agrasot, Berta La importància econòmica de la marca blanca en una època negra

Els principals objectius d’aquest estudi són l’anàlisi de la qualitat de vida de les persones que pateixen escoliosi i l’evolució d’aquesta malaltia a diferents edats. En la hipòtesi inicial es valora la cirurgia com a possible solució, tenint en compte els efectes positius i negatius que se’n deriven. S’ha analitzat l’eficàcia d’aquest tractament quirúrgic i d’altres mètodes de correcció d’aquesta anomalia anatòmica de la columna vertebral. Igualment s’ha comparat l’opinió de persones amb escoliosi i sense escoliosi sobre diferents aspectes de la seva vida quotidiana, amb relació a determinades característiques anatòmiques, lesions traumàtiques i hàbits de cada individu relacionats amb l’aparició de l’escoliosi. La metodologia emprada s’ha basat en la realització d’enquestes a persones afectades i no afectades i en entrevistes a professionals.

Muntal Prat, Maria Conviure amb l’escoliosi

Tal i com podem deduir del títol del treball, es buscava resoldre una pregunta general, de la qual vam extreure diferents objectius que s’anirien resolent al llarg de la recerca. L’objectiu principal era saber què s’adequava millor a cada persona segons la seva mentalitat: si invertir en productes financers (d’alt o baix risc) o bé comprar un pis i posar-lo en lloguer per tal d’obtenir una rendibilitat determinada mensualment. La metodologia utilitzada en la realització d’aquest treball ha estat diversa: la consulta de notícies, fragments de textos, crítiques d’economistes o llibres de text, així com una part pràctica que ha consistit en una visita a una entitat bancària realitzant diferents propostes d’inversió amb els tipus interès i els productes financers reals del mercat actual.

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Carles Saborit

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Enric Roca Col·laboradors: Àngel Serra Jubany (Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya)

Nogué Ullastre, Martí Invertir o estalviar?

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla

25


Noguera Retamal, Lucas Patricio Creació d’una casa familiar mitjançant la tecnologia 3D

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura

L’objectiu d’aquest treball és construir una casa de dues plantes impresa mitjançant la tecnologia 3D. Per solucionar els problemes habituals d’aquest tipus d’impressió la casa s’ha dissenyat per peces. S’han buscat les millors solucions de disseny, s’han dibuixat tots els plànols i amb l’ajuda del software adequat s’han creat les peces definitives per fer el muntatge final de la maqueta.

Tutor/a: Oriol Marsó

Ordeig Gonzalez, Helena La veu poètica d’Ane Santiago

Camp/disciplina: Humanitats Tutor/a: Carme Codina

Ordeix Casellas, Laia Estudi del receptor de glucosa GLUT-1 en tumors sòlids pediàtrics i la seva implicació en la captació de micel·les glicosilades Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Enric Roca Col·laboradors: Àngel Montero Carcaboso, Maria Cuadrado Vilanova, Helena Castillo Écija, Guillem Pascual Pasto (Grup de recerca en farmacologia preclínica i alliberament de fàrmacs en tumors sòlids infantils. Fundació per a la Recerca i la Docència de Sant Joan de Déu) SI (Àngel Montero Carcaboso, Maria Cuadrado Vilanova) 26

Aquest és un estudi de l’obra poètica d’Ane Santiago Quintas, una jove poeta de 22 anys nascuda a Ermua (Biscaia, País Basc). Santiago forma part de l’era dels anomenats instapoetes i publica poemes en el seu perfil d’Instagram. El treball se centra, en primer lloc, en l’anàlisi del nou moviment sorgit a Instagram anomenat Instapoesia, al qual pertany la poesia d’Ane Santiago, que es difon a través de les xarxes socials. S’expliquen els seus orígens, els mètodes de difusió, els grans perfils de poetes que tenen un nombre abundant de seguidors, el públic que els llegeix i el tipus de llenguatge que caracteritza aquesta poesia. El segon objectiu és l’estudi de l’obra poètica que Ane Santiago té editada en paper, els poemaris Cartas a ninguna parte (2016) i Retratos de lo invisible (2017): els gèneres, la forma, la temàtica i el tractament del llenguatge. El treball conclou amb una comparativa entre aquesta nova poesia i els cànons propis de la poesia tradicional.

Els càncers infantils es diferencien considerablement dels càncers en adults. Generalment no són deguts a factors ambientals com l’estil de vida, tal i com succeeix en força càncers en adults, i la seva biologia és diferent. L’estudi que es presenta forma part d’un projecte més global d’investigació en tumors sòlids infantils i la seva farmacologia. Les cèl·lules tumorals es caracteritzen per una àvida captació de glucosa. Un dels objectius d’aquest treball, mitjançant immunohistoquímica i RT-qPCR, és identificar la presència del receptor de glucosa Glut1 en models PDX de rabdomiosarcoma, neuroblastoma, Ewing sarcoma i osteosarcoma, i en xenografts de la línia cel·lular Rh30, així com també en teixits control humans sans; constatar si hi ha alguna diferència entre els diferents teixits tumorals, i comprovar si els receptors abunden més en els tumors que en els teixits sans. Aquesta característica de les cèl·lules tumorals ha permès desenvolupar una conformació del medicament Dasatinib, que oferís a aquest fàrmac especificitat per als tumors de rabdomiosarcoma infantil. Es va encapsular en micel·les decorades amb glucosa.


El treball s’endinsa en l’ús de les cèl·lules en la investigació. S’interessa tant pels diversos tipus de de les cèl·lules mare (com ara les totipotents, les pluripotents i les multipotents) com per les seves fonts d’obtenció (les embrionàries i les adultes). Es planteja el problema ètic que per obtenir-les de fonts embrionàries s’han utilitzat embrions, un problema que la ciència ha d’abordar amb tota la seva amplitud. Amb tot, si tinguéssim un control sobre la diferenciació d’aquestes cèl·lules es podria pensar en la possibilitat de generar, a partir d’elles, diferents teixits i òrgans. El treball al laboratori pot donar-nos cèl·lules mare pluripotents induïdes (IPS), gràcies a la reprogramació genètica a partir d’una cèl·lula madura especialitzada: aquesta pot ser una solució al problema ètic plantejat. Finalment, el treball aborda les diferents teràpies cel·lulars que existeixen en l’actualitat.

Oriol Barnolas, Ariadna Les cèl·lules mare: problemes ètics i teràpia cel·lular

El treball consisteix a estudiar i aplicar la metodologia que segueixen els interioristes a l’hora de crear un espai interior. Per fer-ho ha calgut dur a terme una recerca a fons dels diferents corrents d’interiorisme i de la seva història. L’objectiu del treball és aconseguir re-dissenyar l’interior d’una masia antiga per tal de convertir-la en un espai més innovador, còmode i pràctic. S’ha intentat realitzar el procés d’interiorisme d’una manera el màxim de realista possible, mitjançant plànols i maquetes en tres dimensions. La metodologia seguida ha consistit a fer un primer estudi de les característiques principals de l’arquitectura de les antigues masies catalanes; tot seguit, un estudi de l’interiorisme, i, finalment, l’aplicació dels conceptes i processos estudiats en els apartats interiors.

Palomeque Casals, Oriol Reestructuració i aplicació del procés d’interiorisme a una masia del segle XX

La mel és un producte que tots coneixem, però: sabem en realitat per què cada mel que trobem té un gust diferent? Com és que la mel que comprem cada any és sempre una mica diferent tot i provenir del mateix lloc? En aquest treball s’han analitzat dues mels de mil flors de llocs diferents per tal de discernir d’on venen aquestes diferències.

Palomera Casas, Bruna La mel i les seves diferències

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ignasi Roviró

Camp/disciplina: Art i Disseny Tutor/a: Sílvia Junoy

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Marta Dorca

27


Pena Blancafort, Mireia Lliure i no esclava

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Maite Godayol

Pérez Pou, Clara Telenotícies de TV3: Evolució del format

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Carme Codina

Poblet Herrera, Guillem Memòries d’una Guerra Civil

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Jiménez

28

Aquest treball de recerca tracta sobre la dona i el món laboral durant el tardofranquisme, i de la recuperació dels seus drets durant la transició democràtica espanyola des d’un punt de vista basat en la vida de dues de les juristes catalanes més rellevants: Maria Montserrat Serrallonga i Sivilla, primera dona cap dels serveis jurídics de Barcelona, i Eva Labarta i Ferrer, primera dona que va exercir d’advocada defensora a la sala militar del Tribunal Suprem. Ambdues d’ideologies diferents, una conservadora i l’altra progressista, llur objectiu comú ha sigut lluitar contra la societat masclista de l’època que els impedia exercir la seva professió. Per fer-ho, s’ha utilitzat diferents documentals basats en l’època històrica tractada i diversos llibres, en concret Catalanes del segle XX, de Pilar Godayol Nogué, i Una vida a Sant Gervasi, de Maria Montserrat Serrallonga Sivilla. També s’ha realitzat una entrevista a Eva Labarta Ferrer, on ha explicat àmpliament la seva vida i gràcies a la qual s’han pogut satisfer les incògnites sorgides al llarg del treball.

El treball parteix de dos objectius principals. Per una banda analitza l’evolució del format del «Telenotícies» de TV3 i els canvis que s’hi han dut a terme des de la primera emissió –el 1984–, fins a l’actualitat: canvis tecnològics, escenogràfics i de difusió de les notícies. D’altra banda, l’autora ha presenciat una emissió del «Telenotícies Vespre» en directe i ha pogut reflexionar sobre el paper de les notícies i la seva vinculació amb el moment actual, a partir d’una entrevista realitzada a Toni Cruanyes, així com també amb l’observació de les tasques que hi ha implícites en l’elaboració del programa: gravació, edició, realització, càmeres... Per acabar, es fa una reflexió sobre el format i la funció informativa del telenotícies actual.

Aquest treball tracta de la Guerra Civil espanyola. L’objectiu ha estat fer una recerca dels fets que van passar des de l’any 1936 fins al 1939. Què va originar i qui va dur a terme els fets, amb les seves conseqüències, es desenvolupa a la part teòrica. La informació ha estat traçada a partir de diferents fonts, sobretot escrites (en format paper i digital) i també orals, tal com es mostra a la part pràctica del treball. En aquesta segona part es fa referència a la investigació dels fets a partir d’entrevistes i d’un dietari. Per fer les entrevistes s’han escollit persones properes i una de cada franja d’edat, fent així que les respostes siguin de diversos punts de vista, combinant les preguntes objectives i subjectives. En referència al dietari, ha estat desenvolupat a partir de la proximitat amb una persona d’edat avançada, a la qual s’ha pogut preguntar com ho va viure en primera persona i quines conseqüències va rebre la seva família amb relació a la Guerra Civil espanyola.


Durant els darrers anys hi ha hagut una especial curiositat per a la recerca de diferents mètodes educatius. Aquest treball tracta d’unificar les dues pedagogies que van marcar el segle passat, Waldorf i Montessori amb la neurociència, una branca científica actual especialitzada en l’estudi del sistema nerviós. Els objectius d’aquest treball que han determinat la recerca feta, han estat dos. La primera pregunta formulada va ser per a determinar si el que deien les pedagogies del S.XX és el què intenta explicar avui en dia la neurociència. Un cop extretes les conclusions d’aquesta hipòtesi, s’han establert uns criteris d’avaluació que determinen un nou model educatiu. Aquest nou model d’escola basat en la Llibertat, la Independència, la Creativitat i les Emocions (LICE), intenta apropar-se a l’àmplia varietat d’alumnes que ens trobem avui en dia a les aules i poder cobrir totes les necessitats que aquests requereixen. Gràcies a la consulta de diferents llibres escrits per David Bueno i Francisco Mora tant com en la recerca d’informació sobre els grans pedagogs que abasta aquest treball, s’ha pogut completar la recerca.

Pous Grau, Sara LICE: Disseny d’un nou model d’escola

Aquest treball de recerca consisteix en una anàlisi comparativa de tres sectors diferents que actuen en un mercat econòmic, per veure quin ha estat el que s’ha vist més afectat a causa de la crisi de l’any 2007 a nivell espanyol. Els tres sectors en qüestió són: la construcció, l’alimentació i l’automobilisme. Per assolir l’objectiu de comparar-los i veure quin ha estat més afectat, analitzarem dades d’abans de la crisi, de durant i de després, per veure com han canviat l’activitat i els ingressos de cada sector a partir de gràfics i dades econòmiques, i es du a terme una anàlisi comparativa, la qual ens permet extreure conclusions que ens ajudaran a saber quin dels tres sectors ha estat el més afectat per aquesta crisi.

Prat Pou, Joel Crisi 2007: Anàlisi de diferents sectors

Actualment vivim en un món tecnològicament canviant on les mesures de seguretat estan en constant evolució. Fins ara els objectes convencionals de seguretat eren les claus i les contrasenyes alfanumèriques. En els darrers anys, però, han aparegut altres dispositius de seguretat, i els més acceptats popularment són els biomètrics. En aquesta recerca s’estudien diferents tècniques biomètriques informàtiques que s’apliquen als sistemes de seguretat, principalment en edificis, i es desenvolupa un prototip basat en el reconeixement dactilar per obrir una porta. El projecte tecnològic utilitza l’entorn Arduino per a la programació de les ordres a portar a terme segons es reconegui o no l’empremta dactilar.

Puigdesens Casals, Joaquim Nosaltres som la clau més segura. Disseny i construcció d’un sistema de seguretat biomètric

Camp/disciplina: Educació Tutor/a: Anna Jiménez

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Miquel Padilla

29


Puigvendrelló Comerma, Clàudia Aspirina, Ibuprofèn i Paracetamol, utopia o realitat?

Camp/disciplina: Ciències

Aquests fàrmacs, són realment tan beneficiosos com es diu? És conscient la societat dels efectes perjudicials que provoquen? Fins a quin punt ens poden arribar a perjudicar? L’objectiu d’aquest treball era respondre principalment a aquestes preguntes, entendre per què són tan utilitzats actualment i quin concepte en té la societat en general. Per fer-ho es va realitzar un estudi comparatiu dels tres medicaments a nivell químic i social.

Tutor/a: Marta Dorca

Pujol Pujol, Anna Estudi de la relació de la música i la lògica matemàtica a través d’habilitats cognitives i intel·ligències múltiples Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Oriol Marsó Col·laboradors:

Aquest treball és un estudi basat en la relació de la música i les matemàtiques a partir de les habilitats cognitives i les diferents intel·ligències múltiples. S’hi estudia també la neurologia i les parts del cervell relacionades amb la música. Aquesta relació s’ha estudiat a partir de les respostes a un test lògico-matemàtic i les variables de l’edat i els anys cursats en estudis de música. Els resultats d’aquest test han indicat que dels dos grups estudiats, músics i no-músics, els músics han obtingut millors resultats que els no-músics; després s’ha diferenciat entre els músics aficionats i els no-aficionats, i finalment s’han destacat certes diferències entre les diferents franges d’edat.

Marià Gràcia (Escola de Música de Vic)

Quintana Costa, Bernat Estudi de la variació de la concentració de sals al Ter

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Marta Dorca

30

En aquest estudi es vol analitzar la influència que tenen els municipis per on passa el riu Ter amb la concentració de sals que porta l’aigua. S’ha començat fent una recerca d’informació sobre el riu Ter i de l’històric dels paràmetres fisicoquímics. A partir d’aquí s’han marcat uns punts de mostreig escollits a partir de les localitzacions on podria canviar la concentració de les sals. Després s’ha recollit una mostra d’aigua de cada punt per analitzar-ne diferents paràmetres fisicoquímics que permetran determinar aquesta influència.


Aquest treball de recerca es basa en la realització d’una anàlisi del coneixement que té un sector de la població sobre les diferents tècniques de reproducció assistida i sobre el grau d’acceptació d’aquestes tècniques. L’estudi inclou també una valoració dels possibles problemes ètics derivats de la seva utilització i l’enfocament o la visió que tenen diferents religions sobre la reproducció humana assistida. La metodologia emprada és la de l’entrevista.

Ribé Rodó, Alba Societat i tècniques de reproducció assistida

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Enric Roca

L’objectiu principal d’aquest treball de recerca és comparar i estudiar els sabons industrials, els sabons del mercat i els sabons casolans en funció de la seva composició i de l’efectivitat que tenen contra els microorganismes, en aplicar-los en les superfícies de les instal·lacions de les indústries càrnies. A més, aprofitant l’oportunitat de fer una estada a l’estiu a Gualtieri (Itàlia), s’ha realitzat un estudi comparatiu entre Catalunya i Itàlia quant a la legislació sobre la higiene alimentària.

Riera Castells, Paula Bioseguretat a les indústries càrnies catalana i italiana

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Lluïsa Prat Col·laboradors: Proquímia i Ghinzelli SRL

Una bona nutrició és bàsica per a la vida d’un esportista. Els suplements energètics són aliments nutricionals que aporten energia a l’organisme per tal d’assolir el màxim rendiment esportiu. Aquests es presenten en diferents formats, com ara en gel, barreta o beguda, i s’utilitzen molt en esports de resistència. Però, els esportistes són realment conscients del que ingereixen? Saben, en funció de l’esport que fan i de la intensitat amb què el practiquen, quin és el millor suplement i en quina quantitat? En fan un ús adequat? L’objectiu d’aquest treball ha estat contestar totes aquestes preguntes a partir de l’anàlisi de diferents etiquetes de suplements i comparar les respostes obtingudes amb els resultats d’una enquesta realitzada a esportistes que consumeixen aquest tipus d’aliments.

Riera Freixanet, Maria Suplements energètics: sabem què són i quan i com els hem de consumir?

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios

31


Rovira Andújar, Anna El llindar anaeròbic dels nedadors (estudi comparatiu del test de 30 minuts i el test de lactat) Camp/disciplina: Ciències Tutor/a:

Entenem per llindar anaeròbic el nivell màxim d’intensitat d’activitat física assolible en el qual l’àcid làctic no arriba a acumular-se a la sang. Els entrenadors de natació, es poden refiar dels mètodes més comuns per determinar aquest llindar a l’hora de preparar entrenaments adequats? No tots els clubs tenen suficients recursos per dur a terme els testos de lactat; per aquesta raó en aquest treball s’estudia la fiabilitat del test de 30 minuts, molt més econòmic i fàcil d’executar, comparant-lo amb el test de lactat.

Lluïsa Prat Col·laboradors: Jaume Comas, Natació Club Torelló

Roviró Aliguer, Arnau Estudi i reedició en 3D del model actual d’implant dental

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Enric Roca

Saborit Valencia, Arnau Physics works, I’m telling you! L’ús dels principis físics en el disseny de videojocs

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Miquel Padilla Col·laboradors: Òscar Raga – Fisioteràpia i Readaptació Esportiva

32

L’objectiu d’aquest estudi és l’anàlisi de l’efectivitat, els possibles beneficis i els inconvenients de la implantologia dental, així com el disseny i la reedició d’un model 3D d’implant dental convencional. També s’efectua una anàlisi del coneixement i l’opinió d’un sector de la població respecte a la conveniència de tenir una boca sana i a l’ús d’aquesta tècnica. La metodologia emprada es basa en la realització d’enquestes, entrevistes a professionals i la utilització del programa Sketch Up per a la realització dels models 3D. També es plantegen algunes possibles propostes de millora referides a la tècnica de col·locació i el disseny anatòmic d’aquest tipus de pròtesis, amb la finalitat d’aconseguir millores diverses per al pacient.

L’evolució dels videojocs és directament proporcional a l’evolució de les videoconsoles. Sense la seva revolució tecnològica no hi hauria un increment tan espectacular de les prestacions i la qualitat dels videojocs. Cap joc d’acció no tindrà una bona valoració si no disposa d’un bon motor de física, i aquesta tendència es va expandint ràpidament a altres gèneres, com els jocs d’estratègia o els puzles. En aquest projecte tecnològic es pretén dissenyar les primeres fases d’un joc que simula els principis de la física en l’acció d’encistellar una pilota de basquetbol, de manera que s’observin els efectes de variar diferents paràmetres físics que poden afectar la seva execució. Per al desenvolupament del videojoc s’ha utilitzat la plataforma Unity, ja que és una eina ideal per a la iniciació en el disseny de jocs en 2D i 3D.


L’objectiu del treball és dissenyar i dimensionar l’estructura d’un pavelló esportiu. Després de valorar les diferents opcions, s’ha elaborat el disseny amb tots els plànols necessaris per a la seva construcció. Per assolir-ho s’ha fet un estudi dels diferents elements presents en l’estructura, incloent-hi tots els càlculs necessaris per a la seva estabilitat i resolent les necessitats prèvies. El resultat final serà una proposta viable per a la seva construcció.

Sala Busquets, Pep Disseny d’un pavelló d’hoquei patins

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Sílvia Junoy

Aquest treball té com a objectiu principal reformar un cobert de tal manera que esdevingui una casa rural, aplicant-hi algunes idees de l’arquitectura bioclimàtica. Primerament es va fer una recerca dels conceptes arquitectònics bioclimàtics i es va complementar la informació amb una entrevista. També es va fer un estudi de la zona on pertany el cobert i una recerca de les normes que calia complir. Es van desenvolupar un conjunt d’idees i es va obtenir el resultat final que es pot contemplar a través de diferents plànols i d’una maqueta.

Sala Dorca, Mariona Arquitectura bioclimàtica aplicada a una casa rural

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Carles Saborit Col·laboradors: Pere Alemany Miralpeix; Alfons Giol Amich; Josep Rovira Collell

L’estudi parteix dels jocs olímpics com a excusa per analitzar els elements de proximitat i de distància entre dues cultures, l’antiga i la moderna. Metodològicament, el treball parteix d’una recerca bibliogràfica destinada a identificar els diferents elements que formen les bases dels Jocs en cada una de les dues èpoques, i culmina amb una anàlisi comparativa de la qual s’extrauran unes conclusions.

Sala Sánchez, Arnau Jocs Olímpics antics i moderns: dues realitats i un fons comú

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Albert Espona

33


Salarich Nogué, Joaquim Disseny d’un habitatge sostenible

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Sílvia Junoy

Sánchez Ricart, Sandra Projecte arquitectònic d’un edifici entre mitgeres

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura

L’objectiu del treball és dur a terme un projecte arquitectònic per tal de dissenyar un immoble. La peculiaritat d’aquest immoble és la sostenibilitat, ja que s’hi utilitzen energies renovables, que aprofiten els recursos naturals per transformar-los en energia, reduint així el consum energètic. Per arribar al disseny final de l’habitatge, s’ha fet un estudi de les característiques de l’arquitectura segons el clima on es troba i també sobre quines energies renovables es poden aplicar a l’àmbit domèstic. La metodologia emprada a l’hora de realitzar el projecte pràctic ha estat seguir el procés de realització d’un projecte arquitectònic, fent uns estudis previs per elaborar-ne els plànols posteriorment.

El propòsit d’aquest treball es basa en la realització d’un projecte arquitectònic d’un edifici unifamiliar entre mitgeres. La metodologia seguida es basa primerament en la recerca dels diferents corrents arquitectònics i autors dels segles XX i XXI, i l’estudi dels documents bàsics del projecte arquitectònic, per finalment dur a terme el projecte de l’habitatge, que inclou una memòria descriptiva i constructiva, la reproducció de diferents plànols i la imatge final de la proposta.

Tutor/a: Sílvia Junoy

Sayós Crosas, Clara La química, una ciència infravalorada

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Marta Dorca

34

La química no és només la ciència que estudia la matèria i els processos relacionats amb ella, sinó que també forma part dels éssers vius i és especialment important en la societat humana. Tot i així, gran part de la població en té una visió negativa. D’una banda, amb aquest treball es pretén analitzar amb profunditat aquesta percepció. De l’altra, es vol contribuir a la divulgació d’aquesta ciència a partir d’un blog de creació pròpia. La recerca s’ha dut a terme a partir de l’anàlisi d’informació, majoritàriament de la xarxa, així com de l’opinió d’un centenar de persones nascudes entre 1945 i 2002.


En els últims anys l’ús de la biomassa com a combustible per escalfar les llars s’ha vist incrementat. Aquest augment és degut al fet que la biomassa és una font d’energia renovable i, per tant, és una alternativa als combustibles fòssils habituals, el gasoil i el gas. Ara bé, són igual de rendibles econòmicament la biomassa i els productes fòssils? En aquest treball s’ha contestat aquesta pregunta a partir de l’estudi del consum de diversos tipus de combustibles (pèl·let, llenya, gasoil i estella) en dues cases diferents.

Serra Garet, Marc L’eficiència de la biomassa

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Ariadna Palacios

En aquest estudi es pretén analitzar, a partir de tota la informació donada a la memòria del treball, diferents diaris digitals d’àmbit estatal i nacional per tal de determinar el perquè de la posició que assoleixen els uns en detriment dels altres a la pàgina de resultats que dona Google en cercar una informació. L’anàlisi del treball es fa a partir de SEO (Search Engine Optimitzation, en català: optimització dels motors de cerca), que són un seguit de tècniques que ajuden a fer que una pàgina web assoleixi una posició més elevada en la pàgina de resultats que surten a Google.

Serra Pou, Marçal SEO i periodisme: posicionament de diaris digitals

El treball es basa en una introducció a la borsa que pretén demostrar que no és tan complexa com es considerar a nivell social, per la qual cosa els possibles inversors acudeixen a professionals quan volen invertir. També es concreten factors que s’han de tenir en compte per voler treure rendiment de les inversions a partir de simulacions a temps real amb un valor de 10.000 euros virtuals.

Serra Toscano, Albert Simulacions a la borsa

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Isabel Jordà

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Toni Torrents

35


Solà Grau, Laura Estudi de la creació d’un restaurant

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Isabel Jordà

Solà Inaraja, Olímpia Els colors de la ciutat. Estudi cromàtic de les façanes del centre històric de Vic

Camp/disciplina:

Aquest treball de recerca consisteix en la creació d’un restaurant de tapes sense gluten a Vic. És possible tenir èxit muntant un restaurant de tapes sense gluten? La hipòtesi de l’autora deia que sí que era possible, ja que és una idea innovadora i si es treballa i es fan les coses ben fetes, podria tenir futur. A més, el mercat no cobreix la demanda i les necessitats de les persones celíaques. La conclusió a la qual s’ha arribat coincideix amb la hipòtesi de l’inici. Per dur a terme aquest estudi l’autora ha cercat informació sobre la creació d’una empresa o negoci, enfoncant-ho sobretot cap al sector de l’hostaleria.

L’objectiu principal del treball és investigar els motius que determinen els colors dominants d’una ciutat. L’estudi s’ha realitzat a partir del color de les façanes de la ciutat de Vic, fonamentalment des de l’àmbit arquitectònic i normatiu, i també s’han tingut en compte criteris de restauració i aspectes de l’àmbit geològic.

Art i Disseny Tutor/a: Mireia Puntí

Titei, Paula Disseny d’un hotel

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Sílvia Junoy

36

El treball de recerca realitzat es basa en el disseny d’un hotel de quatre estrelles d’estil racionalista. Per dur-lo a terme s’ha fet primer l’estudi de l’evolució de l’arquitectura al llarg de la història, s’han analitzat hotels de diferents parts del món i s’ha tingut en compte la normativa hotelera. El resultat ha estat la proposta de construcció d’un hotel amb totes les característiques i instal·lacions necessàries per al seu funcionament a través d’una memòria, uns plànols i la imatge de l’edifici finalitzat.


En aquest treball s’ha volgut dissenyar un sistema de seguretat per a una empresa mitjançant Arduino i diferents sensors. Primer s’ha fet un fonament teòric dels diferents components que ens ofereix Arduino, tant controladors com actuadors o sensors, i després s’ha fet una recerca de llenguatges per veure quin seria el millor per programar la nostra placa Arduino. A la part pràctica s’ha construït una maqueta, en la qual s’han instal·lat els diferents sensors i actuadors, representant una de les sales d’una empresa, per tal de poder comprovar la resposta de cada sensor.

Tomàs Rifà, Biel La domòtica aplicada a la seguretat d’una empresa

El treball té com a objectiu mostrar la correlació existent entre la personalitat, els motius que ens porten al consum de determinats aliments i els hàbits alimentaris. Per complir amb l’objectiu, el punt de partida va ser fer un estudi empíric consistent en una enquesta formada per tres blocs: personalitat, motius de consum i hàbits alimentaris. Es van utilitzar tres qüestionaris per cobrir els tres blocs esmentats: Model dels Big Five (BFT), el Food Choice Questionnaire (FCQ) i les recomanacions alimentàries de la SENC, respectivament. Amb els resultats obtinguts es va dur a terme un estudi descriptiu interpretant les dades segons el gènere, l’edat i el nivell d’educació, i seguidament es va fer una anàlisi correlacional, amb la finalitat d’establir relacions de concomitància entre les tres variables.

Torrabias Gotarra, Irene Som el que mengem (estudi de correlació entre la personalitat, els motius de consum i els hàbits alimentaris)

Aquest treball parteix de l’objectiu d’analitzar si les estades acadèmiques a l’estranger influeixen en l’enriquiment de les habilitats transversals o no cognitives, i en quin grau aquestes es desenvolupen. Per portar a terme aquesta investigació s’han enquestat estudiants internacionals i nacionals, i posteriorment s’han comparat els resultats d’aquests dos grups d’individus. S’ha pogut constatar que existeix una relació entre la mobilitat estudiantil i el desenvolupament de les habilitats no cognitives. Variables com el sexe, l’edat i el tipus i la durada de les estades influeixen també clarament en l’enriquiment d’aquestes competències.

Torrabias Gotarra, Mar Les experiències acadèmiques a l’estranger i el desenvolupament de les competències transversals

Camp/disciplina: Enginyeria i Arquitectura Tutor/a: Carles Saborit

Camp/disciplina: Psicologia Tutor/a: Monica Vallín

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Monica Vallín

37


Torras Febrer, Berta Completament iguals? Anàlisi dels aspectes de personalitat i conducta en bessons monozigòtics i dizigòtics Camp/disciplina: Psicologia

El treball pretén determinar les coincidències de personalitat i conducta en els bessons, tenint en compte la diferència entre parelles monozigòtiques i dizigòtiques. Després d’una aproximació teòrica que ha tingut en compte aspectes biològics i psicològics, per assolir l’objectiu principal s’han combinat la metodologia qualitativa (amb la realització d’una entrevista a una psicòloga) i la quantitativa, amb la comparació entre els resultats d’un test de personalitat homologat i un qüestionari d’elaboració pròpia.

Tutor/a: Albert Espona

Tremosa Roura, Emma La força d’un poble. La lluita antiurani a Osona (1979-1982)

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: David Cao

Vall-Arderiu Vernis, Carlota L’escola Andersen: similituds entre el projecte i l’Escola Nova 21

Camp/disciplina: Educació Tutor/a: Anna Jiménez

38

El treball es proposa resseguir l’origen, el desenvolupament i el desenllaç de la lluita antiurani que va tenir lloc a la comarca d’Osona entre els anys 1979 i 1982, en el context històric de la transició democràtica. A més de recuperar les fites més destacades i emblemàtiques de la mobilització, l’estudi pretén identificar i examinar els principals agents de la protesta, els arguments utilitzats públicament pels antiurani i les formes d’organització i acció col·lectiva emprades. El treball també apunta la cobertura diferenciada que el fenomen va rebre per part dels dos mitjans de premsa comarcal de referència en aquell moment, l’Ausona i El 9 Nou. L’elaboració del treball se sustenta, fonamentalment, en fonts primàries: textuals, iconogràfiques i testimonials. L’estudi també pretén ser un homenatge a la força d’un poble, la qual es va posar de manifest en aquesta protesta, una de les majors mobilitzacions socials viscudes a la comarca d’Osona en les dècades finals del segle XX.

Aquest treball de recerca consisteix en l’estudi de l’evolució de la història de l’escola Andersen, creada en època franquista. L’objectiu principal és descobrir-la, des dels seus primers dies fins a l’actualitat. La metodologia que s’ha utilitzat ha estat recórrer a les fonts escrites i les fonts orals que tenen a veure amb l’escola, el projecte Rosa Sensat o l’Escola Nova 21. Una primera part és teòrica, on s’explica detalladament tot el que fa referència a l’escola: des de la seva formació fins a la seva organització interna. Tot seguit es presenten les explicacions sobre el sistema educatiu, el projecte Rosa Sensat, l’Escola Nova 21 i altres. Finalment, a través d’algunes entrevistes a persones representatives de l’Andersen, s’han esbrinat més coses de l’escola i s’ha pogut interioritzar en més aspectes, alguns dels quals van més enllà dels que es troben en les fonts escrites que també s’han consultat en realitzar aquest treball de recerca.


Les cardiopaties isquèmiques (CI) són la principal causa de mortalitat en l’ésser humà a nivell global. L’infart de miocardi és una de les manifestacions més greus en què presenten les CI. Es produeix a conseqüència de l’obstrucció d’una artèria coronària i comporta la necrosi del territori que irriga l’artèria obstruïda. Aquesta lesió cardíaca és irreversible i en alguns casos pot produir la mort. En el camp de la cardiologia, s’està investigant per tal de poder regenerar la part necrosada i restablir la funcionalitat del cor. Aquest treball s’ha centrat en les cèl·lules pluripotents induïdes (iPSCs), i més en concret en unes vesícules extracel·lulars, anomenades exosomes, secretades per diferents cèl·lules. L’objectiu principal ha estat obtenir i caracteritzar aquestes vesícules per tal de ser utilitzades en regeneració cardíaca, emprant com a tècnica principal la citometria. S’ha constatat que les iPSCs produeixen exosomes, circumstància que dona a aquest tipus cel·lular una infinitat d’opcions en el camp de la teràpia cel·lular i, consegüentment, en la regeneració cardíaca.

Valls Masoliver, Clàudia Obtenció i caracterització de vesícules extracel·lulars de cèl·lules pluripotents induïdes, per a la reparació cardíaca

Aquest treball de recerca consisteix en una investigació de la manera com funcionen les cooperatives. S’han analitzat tres cooperatives diferents, comparant-les entre elles i parant atenció especialment en la gestió dels beneficis que generen. Per dur a terme aquesta recerca s’han fet servir diverses fonts d’informació, especialment d’Internet, i per a la part pràctica s’han realitzat entrevistes a les cooperatives estudiades, que són La Fageda Cooperativa, la Cooperativa Plana de Vic i Llet Nostra.

Vilà Dosta, Anna L’economia social i solidària: on van destinats els beneficis de les cooperatives?

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Enric Roca Col·laborador: Antoni Bayés Genís, Carolina Gálvez Montón i Oriol Iborra Egea (Grup d’investigació en insuficiència i regeneració cardíaca (ICREC), Institut d’Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (Antoni Bayés Genís, Carolina Gálvez Montón i Oriol Iborra Egea)

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Toni Torrents

El treball té com a objectiu descobrir la influència que tenen tant la personalitat com les relacions socials en la música que les persones acostumen a escoltar i a considerar que els agrada. Per assolir aquest objectiu s’ha dissenyat un experiment consistent a fer escoltar les mateixes peces musicals a una sèrie de persones que tenien relacions de parentiu i amistat, i en el qual s’han utilitzat com a instruments un test de personalitat homologat i un qüestionari d’elaboració pròpia.

Vilà Vila, Cristina El que la música diu de tu. La influència de la personalitat i l’entorn social en els gustos musicals Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Albert Espona

39


Viladecàs Mirón, Ariadna El lloc de treball diu molt de tu. La influència de la motivació i la satisfacció dels treballadors en el rendiment empresarial Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Albert Espona

Vilalta Vila, Oriol La dislèxia. Anàlisi de l’efectivitat del mètode TALEC en els nens

Camp/disciplina: Psicologia

Ser capaç de satisfer les necessitats i les expectatives dels treballadors de qualsevol empresa requereix tenir en compte el grau de satisfacció, motivació i implicació de cadascun d’ells. En aquest sentit, la gestió dels recursos humans és un element imprescindible per poder detectar en qualsevol cas les anomalies que afecten directament el rendiment final de l’empresa. Aquest estudi permet comparar el comportament i la motivació dels treballadors de l’empresa Fussimanya, depenent del lloc de treball, i identificar les seves principals necessitats per afavorir un bon clima laboral i/o tenir el rendiment prèviament determinat des de la direcció de l’empresa per tal de poder complir els objectius. Per aconseguir aquests objectius s’han utilitzat instruments propis de les metodologies qualitativa i quantitativa.

Aquest treball tracta de la dislèxia, un trastorn molt freqüent que impedeix que un nen amb una intel·ligència, motivació i escolarització normals pugui aprendre a llegir i escriure de manera fluida. A partir d’una aproximació teòrica a les causes, la part pràctica del projecte consisteix en una avaluació del mètode TALEC com a sistema de detecció de la dislèxia en els nens, a partir de la seva aplicació a casos reals.

Tutor/a: Albert Espona

Vilaró Pijoan, Lluís El petroli, la font d’energia més gran del planeta

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla Col·laborador: Brian Capel (Dr. de Low-Cost Fuel)

40

Aquest treball consta de la realització d’estudis macroeconòmics i microeconòmics de la font d’energia més gran del planeta (des del primer moment en què s’extreu el petroli fins a la derivació d’aquest producte en la gasolina), mitjançant els quals es pot analitzar el nivell de competència existent i necessària en tots els mercats que s’ocupen dels procediments d’obtenció, distribució i venda del producte final. Un dels objectius principals d’aquest treball és la recerca de la localització més competitiva i efectiva per a la construcció d’una estació de servei al municipi de Vic, a partir de l’estudi dels mercats globals: estatals, autonòmics i locals. Un altre dels objectius és poder determinar d’on prové el preu del producte.


Aquest treball està orientat a fer una anàlisi comparativa entre les crisis de 1929 i de 2008. L’objectiu d’aquesta recerca històrica és obtenir i comprendre, mitjançant la comparació, els punts que tenen en comú i els punts divergents que trobem en les dues etapes de recessió més importants dels últims cent anys. És per això que el treball es troba dividit en tres grans blocs. En el primer s’expliquen l’origen de la crisi de 1929 i les seves respectives conseqüències i polítiques de recuperació. En el segon apartat hi trobem explicada la crisi de 2008, on s’observen el seu origen, les seves conseqüències i les polítiques de recuperació que es van aplicar. En últim lloc, en el tercer bloc, es troba l’anàlisi comparativa on s’arriba a l’objectiu ja esmentats de la recerca: establir els punts en comú i els punts divergents entre ambdues recessions econòmiques. Per a la realització del treball s’ha establert una metodologia basada en tres elements. Primerament la lectura de dos llibres relacionats amb les crisis de 1929 i de 2008. Per altra banda, s’han analitzat notícies i dades que van aparèixer als mitjans de comunicació. Finalment, s’han analitzat recursos d’Internet, que oferissin informació fiable, per complementar així la informació del treball.

Vilaseca Panadero, Pol Anàlisi comparativa entre les crisis econòmiques de 1929 i de 2008

El tractament de fonts primàries a l’hora estudiar el moviment de la població és essencial per conèixer de primera mà com es formen els pobles i les ciutats. En aquesta investigació es parteix de la consulta de les dades de l’Arxiu Municipal de Torelló al llarg de trenta anys: entre el 1950 i el 1980, quan es produeix una arribada massiva d’immigrants provinents d’altres parts de l’Estat espanyol que canvià la composició i la fisonomia d’aquest poble de la comarca d’Osona. S’estudia la quantitat i l’origen d’aquesta immigració alhora que, per comprendre’n bé totes les circumstàncies, s’ubica el fenomen dins del context polític, econòmic i social. El pla d’estabilització econòmica del govern espanyol de 1959 i el desenvolupament posterior del turisme seran dos factors indispensables per comprendre bé aquest fenomen migratori.

Viñas Portús, Fortià L’emigració espanyola a partir de l’any 1959 i l’estudi migratori referit al municipi de Torelló

La sostenibilitat energètica a escala planetària passarà, en un futur no gaire llunyà, pels reactors de fusió nuclear, petites «estrelles» fabricades a la Terra que utilitzen camps elèctrics i magnètics per confinar plasma. Les reaccions de fusió han estat presents des que l’univers era molt jove i són la principal font d’energia que fa brillar (i viure) les estrelles. Podem produir reaccions de fusió a petita escala? El present projecte tecnològic pretén dissenyar i construir un fusor de Farnsworth, un dispositiu que permet fusionar nuclis de deuteri per produir heli. Aquest treball requereix un estudi profund dels dispositius utilitzats i de la física de la reacció.

Vivet Parés, Arnau El Sol dins d’un pot. Implementació d’un reactor de fusió nuclear per confinament electrostàtic

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Pla

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Ignasi Roviró

Camp/disciplina: Ciències Tutor/a: Miquel Padilla

41


Vivet Subirachs, Judit Geobiologia, salut i benestar

Camp/disciplina: Ciències socials Tutor/a: Anna Jiménez

Youssaf Ryad, Cristian Maher Deficiències motores i sensorials. Comparativa entre l’Escola White Angel (Egipte) i l’Escola Estel (Catalunya) Camp/disciplina: Educació Tutor/a: Carme Codina

Zhang, Yiwen «Our Journey». Estudi i creació d’un còmic

Camp/disciplina: Art i Disseny Tutor/a: Mireia Puntí

42

El tema central del treball és la geobiologia, un tema que des de sempre ha despertat un gran interès a l’autora. És un tema controvertit i poc conegut, sobretot en el nostre país, però que els últims anys està sortint més a la llum. En el treball es desenvolupa aquesta ciència: en què consisteix, com ens afecta, les seves aplicacions en la nostra vida quotidiana i els perjudicis de no tenir-la present. El treball està dividit en cinc parts: una primera on es defineix, i se n’explica els orígens i les persones que s’hi dediquen. Una segona, on es classifiquen les geopaties. A la tercera part es desenvolupen les teràpies i tractaments. A la següent s’hi transcriuen una sèrie d’entrevistes a geobiòlegs actuals; i, finalment, el treball es tanca amb un comentari sobre el llibre La buena onda, de Pere León.

Les escoles especials, ¿tenen més semblances que diferències, encara que estiguin situades en realitats culturals i geogràfiques molt allunyades? A partir d’aquesta pregunta i de l’afirmació que es fa al principi del treball, l’autor es planteja com a objectius d’estudi l’anàlisi de l’Escola White Angel d’Egipte i l’Escola Estel, una de les pioneres de Catalunya en aquest àmbit educatiu. L’autor, després de realitzar entrevistes a un representant de cada escola, i d’exposar el sistema de funcionament detallat dels dos centres, conclou que l’alumnat d’un i altre país té moltes similituds, però que el nombre de recursos que es destinen a aquests centres influeix positivament o negativament en l’evolució d’aquests alumnes.

El treball s’inicia amb l’estudi de l’evolució del còmic des de la seva aparició fins a l’actualitat. Posteriorment es fa una anàlisi dels diferents elements textuals i visuals que determinen el llenguatge narratiu del còmic i, finalment, es dissenya i es configura un còmic aplicant els resultats de l’estudi anterior. Our Journey és el còmic resultant, que tracta del viatge de dues amigues.


Índex alfabètic d’autors i treballs

43


44


A _Henrietta Adade La immigració ghanesa a Catalunya durant els últims anys. El cas de Vic

9

_Gassan Ahadme Yahyai Un vaixell amb veles giratòries? Estudi de l’efecte Magnus en embarcacions amb rotors Flettner

9

_Mireia Albacete Rodriguez Transtorns mentals i violència

9

_Laura Alboquers Puigdomènech L’inoxidable, la veritat sobre la seva essència

10

_Olívia Alcántara Aubareda No et necessito, doctor

10

_Albert Almató Baucells L’esquí. Enginyeria dels materials, disseny gràfic i disseny de producte

10

_Carla Almató Furriols Recerca de la fundació humanitària Dr. Trueta i creació d’una ONG

11

_Joana Aranda Portús El color en la publicitat. Relació entre el color d’un envàs i la seva publicitat

11

B _Miquel Blanco Dorca Llarga vida a la fruita!

11

C _Marc Calvo Castellà La tecnologia on el límit és la teva imaginació

12

_Judit Capdevila Oriol La nissaga mèdica Bayés

12

_Mireia Caro Tarrés Cinc sentits, una sola decisió: el joc del neuromàrqueting en el punt de venda

12

_Clàudia Casadesús Güell Els enigmes de la «bruixeria»

13

_Anna Casanovas Riera Neuromàrqueting: la seducció emocional dels consumidors

13

_Carla Casas Bermudez Un vol: més de cent vides en joc. L’avió és un mitjà de transport segur?

13

_Marc Casas Noguer Vehicle convencional versus vehicle elèctric: un sol guanyador?

14

_Aina Casellas Erra Roba: on, com, quina? Estudi de mercat sobre el consum de roba dels adolescents

14

_Júlia Castañé Soldevila “Xina, la fàbrica del món. Sector porcí (2006-2017)”

14

45


_Berta Codina Belmar Viure enganyats: l’objectivitat i l’ètica en la premsa actual

15

_Pau Coll Casellas Urani a Osona? Estudi de la presència d’urani a la nostra comarca

15

_Gil Colom Carbonell La desaparició de la Caixa de Manlleu en el context de la crisi financera global

15

_Núria Colomer Rosell L’altra cara: estudi de gènere del Carnaval de Terra Endins

16

_Mireia Cortés Altarriba Adaptació de la selecció de Les Transformacions de Francesc Alegre

16

D _Laia de Salsas Vilà Insolàfrica: història i projecte solidari l’ONG

16

E _Arnau Espona Puntí Una mala herba? Estudi de les propietats fertilitzants i insecticides dels components d’un fermentat d’ortiga

17

F _Aleix Famada Casas Estudi de les quinieles i les apostes esportives

17

_Laia Foz Borrull Les veus de l’Ebre: espais i testimoniatge de la Batalla de l’Ebre

17

_Roger Franquesa Vila El comerç en línia i el seu funcionament

18

_Núria Freixa Arumí Xocolata negra, la nova arma contra la hipertensió? Estudi sobre els efectes de les diferents marques de xocolata negra del mercat amb relació a la hipertensió

18

_Victòria Funes Genís El màrqueting d’influencers a les empreses

18

G _Marta Garrido Salgot Dues vides a l’exili

19

_Ferran Giol Gort Una carta. La història de Ramon Mas Nuri

19

_Emma Griera Adam La base del nostre futur, l’educació a Dinamarca i a Espanya

19

J _Berta Jimenez Aulet L’esquizofrènia: realitat i prejudicis

46

20


_Mariona Jorba Solsona Comparació del sistema educatiu cubà i el sistema educatiu espanyol

20

_Xènia Jucglà Luna Les xarxes socials «són» moda. Anàlisi de la influència de la moda a través de les xarxes socials en els joves

20

_Joel Juvany Torrescasana Ciència i societat: l’estigmatització de la SIDA

21

K _Mancy Kanda Dipika Estudiar a Índia i a Espanya. Comparació dels sistemes educatius dels dos països

21

_Júlia Kanterewicz Solerdelcoll Epidemiologia de la tuberculosi en diferents àmbits geogràfics: estudi comparatiu

21

_Matted Owusu Kwabeng Thompson Disseny i construcció d’un cotxe

22

LL _Ivet Lledó Carpio Estudi comparatiu dels aliments deshidratats amb els naturals. Es mantenen els valors nutricionals?

22

M _Pau Martori Núñez Desafiant la gravetat. Estudi biomecànic del salt en el basquetbol

22

_Aida Mas Incógnito La vida quotidiana d’un intolerant alimentari: problemes i adversitats

23

_Elena Adina Milu «Epoca de aur». Una vida a Romania

23

_Maria Mirambell Masramon Projecte Vic&pèdia. Seva, de la falda del Montseny a l’enciclopèdia global

23

_Cristina Molas Almató L’art de l’elegància

24

_Jordi Molist Miquel La borsa i els brokers

24

_Maria Rosa Montañà Barnolas Estudi de la població de cabirol al municipi de Rupit i Pruit

24

_Berta Morcillo Agrasot La importància econòmica de la marca blanca en una època negra

25

_Maria Muntal Prat Conviure amb l’escoliosi

25

N _Martí Nogué Ullastre Invertir o estalviar?

25

47


_Lucas Patricio Noguera Retamal Retamal Creació d’una casa familiar mitjançant la tecnologia 3D

26

O _Helena Ordeig Gonzalez La veu poètica d’Ane Santiago

26

_Laia Ordeix Casellas Estudi del receptor de glucosa GLUT-1 en tumors sòlids pediàtrics i la seva implicació en la captació de micel·les glicosilades

26

_Ariadna Oriol Barnolas Les cèl·lules mare: problemes ètics i teràpia cel·lular

27

P _Oriol Palomeque Casals Reestructuració i aplicació del procés d’interiorisme a una masia del segle XX

27

_Bruna Palomera Casas La mel i les seves diferències

27

_Mireia Pena Blancafort Lliure i no esclava

28

_Clara Pérez Pou Telenotícies de TV3: Evolució del format

28

_Guillem Poblet Herrera Memòries d’una Guerra Civil

28

_Sara Pous Grau LICE: Disseny d’un nou model d’escola

29

_Joel Prat Pou Crisi 2007: Anàlisi de diferents sectors

29

_Joaquim Puigdesens Casals Nosaltres som la clau més segura. Disseny i construcció d’un sistema de seguretat biomètric

29

_Clàudia Puigvendrelló Comerma Aspirina, Ibuprofèn i Paracetamol, utopia o realitat?

30

_Anna Pujol Pujol Estudi de la relació de la música i la lògica matemàtica a través d’habilitats cognitives i intel·ligències múltiples

30

Q _Bernat Quintana Costa Estudi de la variació de la concentració de sals al Ter

30

R _Alba Ribé Rodó Societat i tècniques de reproducció assistida

31

_Paula Riera Castells Bioseguretat a les indústries càrnies catalana i italiana

31

48


_Maria Riera Freixanet Suplements energètics: sabem què són i quan i com els hem de consumir?

31

_Anna Rovira Andújar El llindar anaeròbic dels nedadors (estudi comparatiu del test de 30 minuts i el test de lactat)

32

_Arnau Roviró Aliguer Estudi i reedició en 3D del model actual d’implant dental

32

S _Arnau Saborit Valencia Physics works, I’m telling you! L’ús dels principis físics en el disseny de videojocs

32

_Pep Sala Busquets Disseny d’un pavelló d’hoquei patins

33

_Mariona Sala Dorca Arquitectura bioclimàtica aplicada a una casa rural

33

_Arnau Sala Sánchez Jocs Olímpics antics i moderns: dues realitats i un fons comú

33

_Joaquim Salarich Nogué Disseny d’un habitatge sostenible

34

_Sandra Sánchez Ricart Projecte arquitectònic d’un edifici entre mitgeres

34

_Clara Sayós Crosas La química, una ciència infravalorada

34

_Marc Serra Garet L’eficiència de la biomassa

35

_Marçal Serra Pou SEO i periodisme: posicionament de diaris digitals

35

_Albert Serra Toscano Simulacions a la borsa

35

_Laura Solà Grau Estudi de la creació d’un restaurant

36

_Olímpia Solà Inaraja Els colors de la ciutat. Estudi cromàtic de les façanes del centre històric de Vic

36

T _Paula Titei Disseny d’un hotel

36

_Biel Tomàs Rifà La domòtica aplicada a la seguretat d’una empresa

37

_Irene Torrabias Gotarra Som el que mengem (estudi de correlació entre la personalitat, els motius de consum i els hàbits alimentaris)

37

_Mar Torrabias Gotarra Les experiències acadèmiques a l’estranger i el desenvolupament de les competències transversals

37 49


_Berta Torras Febrer Completament iguals? Anàlisi dels aspectes de personalitat i conducta en bessons monozigòtics i dizigòtics

38

_Emma Tremosa Roura La força d’un poble. La lluita antiurani a Osona (1979-1982)

38

V _Carlota Vall-Arderiu Vernis L’escola Andersen: similituds entre el projecte i l’Escola Nova 21

38

_Clàudia Valls Masoliver Obtenció i caracterització de vesícules extracel·lulars de cèl·lules pluripotents induïdes, per a la reparació cardíaca

39

_Anna Vilà Dosta L’economia social i solidària: on van destinats els beneficis de les cooperatives?

39

_Cristina Vilà Vila El que la música diu de tu. La influència de la personalitat i l’entorn social en els gustos musicals

39

_Ariadna Viladecàs Mirón El lloc de treball diu molt de tu. La influència de la motivació i la satisfacció dels treballadors en el rendiment empresarial

40

_Oriol Vilalta Vila La dislèxia. Anàlisi de l’efectivitat del mètode TALEC en els nens

40

_Lluís Vilaró Pijoan El petroli, la font d’energia més gran del planeta

40

_Pol Vilaseca Panadero Anàlisi comparativa entre les crisis econòmiques de 1929 i de 2008

41

_Fortià Viñas Portús L’emigració espanyola a partir de l’any 1959 i l’estudi migratori referit al municipi de Torelló

41

_Arnau Vivet Parés El Sol dins d’un pot. Implementació d’un reactor de fusió nuclear per confinament electrostàtic

41

_Judit Vivet Subirachs Geobiologia, salut i benestar

42

Y _Cristian Maher Youssaf Ryad Deficiències motores i sensorials. Comparativa entre l’Escola White Angel (Egipte) i l’Escola Estel (Catalunya)

42

Z _Yiwen Zhang «Our Journey». Estudi i creació d’un còmic

50

42


Correcció i revisió dels textos: Mercè Rial. Carme Codina, Albert Espona, Vanesa Ferreres

51


52