Page 1

LLIBERADA FERRARONS Butlletí informatiu sobre la Causa de Canonització de la Serventa de Déu LLIBERADA FERRARONS i VIVÉS donzella, model de joves obreres. OLOT — Juliol 1991

N.° 13

La Causa de la Lliberada Des de l'any passat que el nostre butlletí no ha informat sobre la causa de la Lliberada. Podria semblar que el tren del procés hagués entrat per una via morta. Res d'això: Podem dir que en aquests últims mesos s'hi ha treballat amb més intensitat que mai. Ja està a punt la part documental de la Positio sobre les virtuts, la qual s'està imprimint per a que el Relator pugui lliurar-la a la Sagrada Congregació, i passar a la nova fase, que és l'examen que n'han de fer els historiadors y teòlegs a fi que en donguin el seu vot. Tot aixe,per a provar la heroïcitat de les virtuts de la Serventa de Déu. A la Sagrada Congregació hi ha una llarga llista d'espera, ja que són moltes les causes que s'hi acumulen, encara que el Papa actual ha fet el camí més expeditiu, multiplicant el personal que hi treballa i alliberant els processos de formulismes inútils. Ens consta, però, que el cas de la nostra Lliberada ha despertat allí força simpatia, precisament pel seu estat laical, ja que són poques relativament les causes de laics que hi arriben. I el cas d'ella encara es fa més interessant, precisament, perquè es tracta d'una pobra treballadora de fàbrica. La Causa de la Lliberada té un mèrit indiscutible. No hi ha al seu darrere cap Congregació religiosa especialment interessada, ni cap poderosa entitat que l'empenyi, però en canvi hi té tot un poble que no dubta de la seva santedat i del seu poder d'intercessió, i a pesar de la pobresa de mitjans, sempre ha trobat devots i voluntaris per a portar la Causa endavant. El que cal fer és pregar molt perquè Déu Nostre Senyor vulgui exalçar la seva Serventa amb algun signe, ja que aquestes són les actuals exigències, i que les gràcies i favors amb que les persones se sentin afavorides siguin comunicades al Vice-postulador pels efectes posteriors. ,


Notes biogràfiques xm. La fama de santedat en vida Tot el que s'ha dit respecte a la mort i enterrament de la Lliberada és exponent de la seva fama de santedat. Fama que ja tenia en vida, però que quedà palesa quan es produí el seu traspàs, amb la gentada que acudí a veure el seu cadàver i que el va acompanyar en el seu enterrament: «La causa de la gentada, com es deixava entendre —diu l'agutzil Francesc Genís, enviat allí per a posar ordre—, era la fama de santedat, a més dels senyals que havien aparegut en el seu cos». Es pot dir que tots els testimonis, que sota jurament testificaren davant notari, confirmen aquesta fama de santedat, ja directament, ja indirecte. Ens limitem a citar aquí alguna mostra: Albert Costa s'expressava així: “Ja de petita tenia molt bona reputació, la qual va conservar tota la vida, amb grans sofriments, i va morir amb fama de santedat». El P. Segimon Puig, carmelita, diu: "Quan encara vivia, m'havia expressat d'ella, humanament parlant, dient que era una santeta, i em consta que aquesta és la fama que ha deixat després de morta». Aquesta fama no restà limitada a Olot, sinó que s'havia escampat per diversos indrets: El caputxí, P. Jaume Guiu, certificà: “Vaig sentir anomenar-la santa, i aquesta és l'opinió que s'ha escampat per diversos de manera semblant s'expressaren l'advocat i aleshores alcalde d'Olot Narcís Masmitjà i el també caputxí Llorenç Toronell. Joan Calvó i Morató, testimonià: "La fama de les seves virtuts i olor de santedat s'han escampat no sols per aquesta província, sinó també a altres, i moltíssims han demanat trocets de roba del seu ús i fulles de roses desfullades per les mans de la mateixa Lliberada». De que aquesta fama s'havia escampat també fora d'Olot, n'és un testimoni significatiu el P. Francesc X. Butifià, fill de Banyoles, el qual escriu en la biografia La devota artesana: «Nunca he olvidado los encomios con que, cuando nino, oía de la enferma, entonces todavía en vida. Por todas partes se difundía el aroma de sus maximas y ejemplos, y la fama de su vida extraordinaria resonaba muchas leguas a la redonda, a cuyo eco acudían muchos a admirar a la pobre Enferma, a quien la voz de gente sencilla apellidaba la santa. De Banolas, mi pueblo natal, conocí a no pocos que en este número se contaban...». Però els més convençuts de la santedat de Lliberada eren els seus propis directors espirituals, que, per altra part, eren els qui millor la coneixien. El P. Anton Bonavia, que fou el seu director durant més de tretze anys, anava escrivint en forma de diari les coses extraordinàries que observava en la seva dirigida. El rev. Lluís Vila, informant al P. Bonavia, recull en les seves cartes numerosos casos de persones que s'encomenaven a les oracions de la Serventa de Déu i se sentien afavorides: “Coses meravelloses —escriu— s'obren per les seves súpliques».


Quadre reliqures de Lliberada

D'ella escriu en una carta a D. Josep de Trinxeria el Dr. Masmitjà: "Librada Ferrarons, no temo errar en lo que digo, desde sus tiernos anos hasta que dió su espíritu al Creador, corrió con pasos de gigante en el camino de la perfección cristiana, esmaltando su alma con las piedras preciosas de toda clase de virtudes [...]. Dios se la Ilevó consigo y a nosotros nos dejó el consuelo de sus súplicas [...] y un modelo exquisito de santidad". I en altra carta, al seu cosí Antoni Casabó: «Librada Ferrarons y Vivés, después de haber ejercitado en vida las virtudes cristianas en grado heroico, según, hablando a lo humano, se puede decir: de haber sido la admiración de los que penetramos el retrete precioso de su espíritu, y de otros, ha muerto en muy buen olor de santidad».

COMUNIQUEU-NOS, SI US PLAU, ELS FAVORS REBUTS PER INTERCESSIÓ DE LA SERVENTA DE DÉU, LLIBERADA FERRARONS / VIVÉS. És cosa important per al procés.


Favors rebuts per mediació de la Serventa de Déu LLIBERADA FERRARONS Joana Babot Boixeda, després de llegir una biografia de la Serventa de Déu vaig sentir dintre meu simpatia tan gran que al trobar-me apurada, en vàries circumstàncies d'aflictives, li he demanat ajuda i la he trobada. Per haver rebut dos favors importants, C. G. Ventralló. Per diverses gràcies obtingudes per mediació de la Lliberada, A. F. E.

Per la cura d'un familiar meu. Carme Ferrés. Per haver obtingut una gràcia molt especial. T. M.

ORACIÓ PER A DEMANAR LA CANONITZACIÓ DE LA SERVENTA DE DÉU LLIBERADA FERRARONS Oh bon Jesús, Senyor nostre, que moríreu crucificat per la salvació de l'humà llinatge! Per l'amor amb que atraieu a Vós les ànimes dels escollits, concediu-nos que prompte poguem veure enlairada a l'honor dels altars vostra fidelíssima Serventa Lliberada, la qual, enamorada de la vostra creu, visqué enmig del món meravellant-lo amb les seves virtuts i esperit de sacrifici. Per aquest fi adorant la vostra sagrada passió i invocant a la Santíssima Trinitat us resem tres Parenostres.

Per a la comunicació de gràcies rebudes, així com per la remesa de donatius a fi de sufragar les despeses de la Causa de Canonització, els interessats es poden adreçar: Vice-postulador. Jaume Llagostera. Pares Carmelites, Verge del Portal. 10 Telèfon (972) 26 05 93 17800 OLOT (Girona)

Amb aproma0 ecles/ashca

Donatius per a la Causa de Canonització de LLIBERADA FERRARONS: Maria Matalbat Canova, 1.000 ptes.; M. C., 2.000 ptes.; M.4 Assumpta Costa, 7.000 ptes.; LluIsa Llagostera i Solà, 1.000 ptes.; Emília Guardiola, 1.000 ptes.; Família Dorca, 2.000 ptes.; Carme March Masegur, 5.000 ptes.; Caixetes, 90.250 ptes.;

D. R., 3.000 ptes.; S. T. J., 5.000 ptes.; Per una gràcia obtinguda, 9.000 ptes.; Joaquim Estella, Teia, 1.000 ptes.; Família Cortada-Domènech, 5.000 ptes.; Família 011er, 3.000 ptes.; Pagès-Reixach, 1.000 ptes. Irnp BONET • OLOT — D ■pnell legal GE-874 86

núm 13  

Butlletí informatiu sobre la Causa de Beatificació i Canonització de la Serventa de Déu LLIBERADA FERRARONS i VIVÉS donzella, model de joves...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you