Page 1

TUMBLE NEWS www.llanellilabour.org.uk

Nia Griffith MP says the Gwendraeth Valley needs Investment too

Alun Davies AM, Nia Griffith MP, Dave Gilbert CCC, Cllr Clive Scourfield and Leighton Andrews AM, the Assembly Government’s Deputy Minister for Regeneration.

Minister for Regeneration visits the area

I invited the Deputy Minister for Regeneration to visit the Gwendraeth Valley and discuss what additional support could be given to the area. As part of the visit, the Minister accompanied me to meet staff at Filsol Ltd, in Ponthenri. Filsol has led the way in developing solar panel technology and I congratulate them for winning high profile contracts and securing the jobs of workers in the valley. We also had a very constructive meeting with the Gwendraeth Transition Energy Group who presented some very exciting ideas for generating power locally and the challenge must now be to make these plans a reality for the benefit of all in the Gwendraeth valley. Minister takes a tour of Filsol Solar Ltd. Nia Griffith MP, Alun Davis AM and Leighton Andrews AM listening to the Gwendraeth Transition Energy Group. Printed and promoted by Morton Squires Secretary of the Tumble branch Labour party, both of 43, Lletty Road , Upper Tumble, SA14 6BN.


NEWYDDION Y TYMBL

www.llanellilabour.org.uk Mae Angen Buddsoddi yn y Gwendraeth, Medd Nia Griffith AS

Alun Davies AC, Nia Griffith AS, Dave Gilbert CSG, y Cyng. Clive Scourfield and Leighton Andrews AC, Dirprwy Weinidog dros Adfywio yn y Cynulliad.

Leighton Andrews, AC, Dirprwy Weinidog dros Adfywio yn dod i Gwm Gwendraeth Gwahoddais y Dirprwy Weinidog dros Adfywio i ddod i Gwm Gwendraeth i drafod pa gymorth ychwanegol sydd ar gael i’r ardal. Fel rhan o’r ymweliad, fe ddaeth y Gweinidog gyda fi i gwrdd â staff yn Filsol Cyf, ym Mhonthenri. Mae Filsol wedi bod yn flaengar ym maes datblygu technoleg ar gyfer paneli haul a charwn eu llongyfarch ar ennill contractau mawr eu bri ac felly sicrhau swyddi i’r Cwm. Fe gawsom hefyd gyfarfod adeiladol iawn gyda Grŵp Ynni Trawsnewidiol y Gwendraeth a gyflwynodd syniadau cyffrous iawn yngylch cynhyrchu ynni yn lleol, a’r sialens nawr yw sut i wneud realiti o’r syniadau yma er budd i bawb yng Nghwm Gwendraeth. Mae'r Gweinidog yn ymweld â Filsol Solar LTD Nia Griffith AS, Alun Davis AC a Leighton Andrews AC yn gwrando ar Grŵp Ynni Trawsnewidiol y Gwendraeth. Argraffwyd a hyrwyddwyd gan Morton Squires Ysgifennydd Cangen Tymbl y Blaid Lafur 43, Heol Lletty, Upper Tumble, SA14 6BN

Labour Tumble Newsletter March 2009  

The March 2009 edition of the Tumble Labour Party Newsletter. Argraffiad Mawrth 2009 o gylchgrawn Llafur y Tymbl.

Labour Tumble Newsletter March 2009  

The March 2009 edition of the Tumble Labour Party Newsletter. Argraffiad Mawrth 2009 o gylchgrawn Llafur y Tymbl.

Advertisement