Page 1

CROSS HANDS NEWS www.llanellilabour.org.uk

Nia Griffith MP says the Gwendraeth Valley needs Investment too

Minister for Regeneration visits the area

I invited the Deputy Minister for Regeneration to visit the Gwendraeth Valley and discuss what additional support could Alun Davies AM, Nia Griffith MP, Dave Gilbert CCC, Cllr Clive be given to the area. As Scourfield and Leighton Andrews AM, the Assembly Government’s part of the visit, the Deputy Minister for Regeneration. Minister accompanied me to meet staff at Filsol Ltd, in Ponthenri. Filsol has led the way in developing solar panel technology and I congratulate them for winning high profile contracts and securing the jobs of workers in the valley. We also had a very constructive meeting with the Gwendraeth Transition Energy Group who presented some very exciting ideas for generating power locally and the challenge must now be to make these plans a reality for the benefit of all in the Gwendraeth valley. Burger Van success After backing Mal Evans’ campaign to keep his burger van at the Co-op car park and talking to the Co-op management, I am delighted that he will be allowed to continue to rent his pitch there.

Welsh name for Cross Hands This is not just a matter of a name, but a matter of pride in our heritage and making the most of local legends to encourage tourists to stop and visit nearby attractions, bringing trade to the area, rather than just driving through.

Nia Griffith MP, Alun Davis AM and Leighton Andrews AM listening to the Gwendraeth Transition Energy Group.

Cross Hands roundabout I am continuing to campaign for part-time lights on the roundabout at Cross Hands.

Printed and promoted by Ryan Thomas, 3, Heol Las, Cross Hands, SA14 6RG


NEWYDDION CROSS HANDS

www.llanellilabour.org.uk Mae Angen Buddsoddi yn y Gwendraeth, Medd Nia Griffith AS Leighton Andrews, AC, Dirprwy Weinidog dros Adfywio yn dod i Gwm Gwendraeth Gwahoddais y Dirprwy Weinidog dros Adfywio i ddod i Gwm Gwendraeth i drafod pa gymorth ychwanegol Alun Davies AC, Nia Griffith AS, Dave Gilbert CSG, y Cyng. Clive Scourfield and Leighton Andrews AC, Dirprwy Weinidog dros Adfywio sydd ar gael i’r ardal. Fel rhan o’r ymweliad, yn y Cynulliad. fe ddaeth y Gweinidog gyda fi i gwrdd â staff yn Filsol Cyf, ym Mhonthenri. Mae Filsol wedi bod yn flaengar ym maes datblygu technoleg ar gyfer paneli haul a charwn eu llongyfarch ar ennill contractau mawr eu bri ac felly sicrhau swyddi i’r Cwm. Fe gawsom hefyd gyfarfod adeiladol iawn gyda Grŵp Ynni Trawsnewidiol y Gwendraeth a gyflwynodd syniadau cyffrous iawn yngylch cynhyrchu ynni yn lleol, a’r sialens nawr yw sut i wneud realiti o’r syniadau yma er budd i bawb yng Nghwm Gwendraeth. Llwyddiant ar y stondyn byrgyrs

Wedi cefnogi ymdrech Mal Evans i gadw ei stondyn fyrgyrs ar faes parcio’r Co-op ac hefyd wedi siarad gyda rheolwyr y siop, rwy’n bles ei fydd yn cadw i weithio ar y safle.

Enw Cymraeg ar Cross Hands Nid mater o’r enw yn unig ond un o falchder yn ein hetifeddiaeth, yn defnyddio ein hanes lleol i argymell twristiaid i ymweld a’n golygfeydd, ac i ddod a masnach i’r ardal yn hytrach na gyrru heibio.

Nia Griffith AS, Alun Davis AC a Leighton Andrews AC yn gwrando ar Grŵp Ynni Trawsnewidiol y Gwendraeth.

Cylchfan Cross Hands Rwy’n parhau i ymgyrchu dros gael goleudau traffig rhan amser ar safle cylchfan Cross Hands.

Printed and promoted by Ryan Thomas, 3, Heol Las, Cross Hands, SA14 6RG

Cross Hands Labour News March 2009  

The March 2009 edition of the Labour Party Newsletter. Argraffiad Mawrth 2009 o newyddion y Blaid Lafur Cross Hands.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you