Page 1

Eleverne fra 2. klasserne i Fårevejle fik sig en dejlig oplevelse, Teater Vestvolden tog dem på en fantasifuld rejse ud i rummet! Chapper begiver sig i teatrets bus (rumraketten) op mellem stjerner og planeter. Han har nemlig fået af vide af hans mor at hans morfar nu bor på en stjerne... Undervejs møder han både flyvende tallerkner, rumvæsner og en mystisk mælkevej.


Kære alle i Sydskolen Så nærmer julen sig med hastige skridt og Kære alle i Sydskolen Vi nærmer os afslutningen på 2016, og Sydskolen lukker ned for at gå på juleferie. Årets sidste nyhedsbrev er ”på gaden” med gode historier fra Sydskolens matrikler. I tiden der er gået siden det sidste nyhedsbrev, har vi blandt andet arbejdet videre med elevinddragelse i skolen. Elevrådsformændene fra Nord- og Sydskolens udskolinger har været inviteret til møde med Børne- og Uddannelsesudvalget for at tale om elevrådsarbejdet og samarbejdet med Danske Skoleelever. Dette har ført til, at skolerne har lavet en aftale med Danske Skoleelever om at Odsherred Kommune skal være ”Elevvenlig kommune”. At være elevvenlig kommune betyder bl.a. at vi skal etablere et fælles elevråd i kommunen, og eleverne skal inddrages mere i de politiske beslutninger, der har indflydelse på deres skolegang. Vi ser frem til samarbejdet og til at blive endnu bedre til at inddrage eleverne. Børne- og Uddannelsesudvalget har sendt en ny børnepolitik i høring og den understøtter også ønsket og forventningerne til at børn og unge skal inddrages i de sammenhænge, hvor det har indflydelse på deres liv. Som noget nyt har skolebestyrelsen ønsket plads i vores nyhedsbrev og I kan finde deres indlæg længere inde i brevet. Som det fremgår af indlægget, er der en del ledige pladser i bestyrelsen og derfor udskrives der suppleringsvalg i slutningen af januar. Der kommer flere oplysninger om dette på Forældreintra; men der skal allerede nu lyde en stor opfordring til at interesserede forældre henvender sig. Vi har et stort ønske om at udvikle skolen sammen med forældrene og derfor prioriteres samarbejdet i afdelingsrådene og skolebestyrelsen meget højt. Skolebestyrelsen har arbejdet målrettet på Sydskolens værdiregelsæt henover efteråret. Der har været afholdt møde med afdelingsrå-

2

dene for at få sat ord på forældrenes perspektiver i forhold til arbejdet med trivsel og forebyggelsen af mobning. Med det formål at værdiregelsættet bliver så præcist som muligt. Tusind tak til de forældre der mødte op og bidrog til en rigtig god og givende dialog. Sydskolens elevråd har arbejdet med elevperspektivet i forbindelse med værdiregelsættet. De har bl.a. diskuteret hvornår en skoledag er en god skoledag, og hvordan de selv og de voksne skal handle når der foregår mobning. Efterfølgende har elevrådsformænd og næstformænd for Sydskolens afdelinger været sammen for at arbejde videre med emnerne. Eleverne har været meget engagerede i arbejdet og gjort et kæmpe stort og flot arbejde i forhold til at beskrive, hvordan de gerne vil have det skal være at gå i skole. Skolebestyrelsen forventer at værdiregelsættet er endelig godkendt på deres møde i januar, og efterfølgende lægges det færdige resultat på Skoleintra og Sydskolens hjemmeside. Jeg vil slutte af med at ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Tak for samarbejdet i året der er gået. Venlig hilsen Dorthe Baun Skoleleder


Små og store arbejder sammen 6.kl. og 0. kl. samarbejder en dejlig vinterdag sidst i november. I uge 45 deltog 6. klasse i et landsdækkende projekt kaldet "Genplant planeten". Det var et projekt som havde til grundformål at give børnene indsigt i, hvor vigtige træer er for vores klima her på jorden. I ugerne op til selve plantningen havde eleverne fra 6. klasse i natur/teknik arbejdet intenst med emnet og stiftet bekendtskab med begreber såsom global opvarmning, kulstofkredsløb, CO2-binding og grøn energi. På selve plantedagen samarbejdede vi med 0. klasserne, så de på den måde kunne lære de lidt større elever bedre at kende, men også få en mulighed for at følge udviklingen af deres "egne" træer op gennem deres skolegang. Der blev i alt plantet 100 træer, og eleverne skrev deres navne på dem, de var med til at plante. Alle træer blev sponsoreret af Dansk Skovforening.

3


Matematikkens dag

I 5. klasse regner vi med sandsynlighed. Vi vil undersøge, hvor meget vand der skal være i en flaske for at lave ”bottleflip” - det perfekte ”bottleflip”.

I 4. klasse undersøger vi matematikken i forskellige kasinospil. Kortene er på bordet, og det er lærerigt og hyggeligt.

Her i 6. klasse har vi bagt lune regnestykker. Vi smager og bager med matematik.

4


Litteraturfestival

Sidst i november havde vi besøg af den tidligere storyboard-tegner og forfatter Jan Kjær, som har tegnet freelance for Lego og Starwars. Han lærte blandt andet børnene tricks til at tegne monstre, ud fra en ged, edderkop og krokodille.

5


Vi juler I specialklasserækken fejrede vi julens komme d. 1 dec. Hele dagen var der stor aktivitet på juleværksteder, ved vores runde borde i aulaen. Der blev klippet pynt og lavet dekopage, produceret juledekorationer og snittet små pindenisser. Alt imens vi indtog store mængder af pebernødder og lyttede til julemusik.

Om eftermiddagen var juletræet færdig pyntet og vi klar til at tage imod vores forældre. Der blev hygget med gløgg og æbleskiver. Og der var en del forældre, der også gik om bord i glanspapir og stjernestrimler. Aftenens højdepunkt var vores mellemtrins klasse som optrådte med nummeret ” Jutlandia” af Kim Larsen. Hele klassen sang til nummeret, samtidig med at pigerne var klædt ud som sygeplejersker og drengene som soldater, med hjemmelavede geværer lavet i håndværk og design. Sangen blev fremført under stort drama med sårede solda-

ter og tilløbende sygeplejersker. Der blev kvitteret med en stor klapsalve fra begejstrede forældre. Specialklasserækken ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår

6


Jul på Sydskolen Vig JULESTUE PÅ Sydskolen VIG TORSDAG 24. NOVEMBER Vi havde en rigtig hyggelig dag med glade børn og voksne- vi blev i alt 500 mennesker, -dejligt! Mange værksteder, der blev

trillet havregrynskugler, klippe-klistret julepynt, spist æbleskiver og gløgg og det allerbedste: man kunne besøge spøgelseskælderen, hvor lærere og elever fra 4. og 5. var klar med gys og gru! En stor grufuld succes, som måtte gentages dagen efter i skoletiden, så alle kunne nå at få ”en tur”! Elever giver den gas i motionscentret!

Flere gange om ugen er der et ekstraordinært højt aktivitetsniveau i spinning-rummet i Vig Motionscenter. Elever fra 4. og 5. klasse på Sydskolen i Vig er i centret, for at prøve kræfter med spinningcyklerne. Vi har gennem flere år gået med tanker om, at lave et samarbejde med det lokale motionscenter, nu er det kørt i stilling og indtil videre har programmet været sammensat af body bike, TRX og body plus. Seje elever og dygtige instruktører, alt sammen i flotte nye omgivelser!

Nyt Håndværk og design lokale indviet Borgmester Thomas Adelskov hjalp os i starten af november med at indvie vores nye flotte lokale til faget Håndværk og Design. Lokalet er blevet taget i brug og eleverne udfolder deres kreative idéer.

7


Nyt fra skole Kære forældre på Sydskolen.

HUSK: Vores børn bruger rigtig mange af deres vågne timer på at gå i skole, hvor vi forældre ikke er til stede.

Så det er DIG vi står og mangler i skolebestyrelsen (eller måske én DU kender). Hvis vi forældre ønsker

at bruge vores ret til at have medbestemmelse på skolens virke, så er det altafgørende at der er flere forældre der stiller op til skolebestyrelsen.

Til februar 2017, afholder vi suppleringsvalg til skolebestyrelsen. Det betyder i praksis, at du har muligheden for at blive valgt ind i skolebestyrelsen for resten af dette skoleår og det kommende. Derved har du muligheden for kun at binde dig for 1,5 år, og altså ikke for de 4 år, som vi andre blev valgt for.

Skolebestyrelsen er sammensat af forældre, medarbejdere, ledelse og elevrådsformænd. Vi har cirka 1

møde om måneden fra kl. 17:30-20 på ”rullende ugedage”, der planlægges for et skoleår ad gangen. Møderne afholdes på skift på de 4 afdelinger, Vig, Fårevejle, Asnæs og Hørve.

Desværre må vi erfare, at vi mangler forældre, der ønsker at være med til at have indflydelse på skolens arbejde. I hvert fald kan vi konstatere, at vi pt. kun er 7 forældre i skolebestyrelsen, hvilket vil sige at vi mangler 8 forældre.

I Sydskolens skolebestyrelse er vi i gang med en masse spændende arbejde, der i den grad kommer til at

vedrøre alle vores børn på samtlige 4 materialer i Sydskolen. Et kort oprids af de ting vi allerede har udarbejdet: - Princip for lejrskoler - Princip for skole/hjem samarbejdet og kommunikation imellem skole og hjemmet - Høringssvar til budgettet - vi blev hørt og det medførte ændringer - Høringssvar omkring Børn og unge tandplejen i Odsherred - Høringssvar omkring omprioriteringsbidraget - herunder lukning af afd. Grevinge

8


ebestyrelsen - Åben skole - herunder en ny portal "Skolen i virkeligheden - Udarbejdelse af værdiregelsættet herunder antimobbe strategi

Så kære medforældre, det er i skolebestyrelsen vi har muligheden for at påvirke de beslutninger der danner grundlag for vores børns skoledag. Hvis du nu sidder og tænker at det ikke betyder noget, at vi kun er 7 forældre, for vi bliver alligevel ikke hørt, så kan vi med ro i sindet sige, at det ikke passer. Faktum er at

i de situationer, hvor der vil blive en afstemning i skolebestyrelsen, så er det flertallet der bestemmer. Det er en af grundene til at det er så vigtigt for forældrenes indflydelse, at vi er fuldtallige i bestyrelsen, så vi har chance for at danne et flertal ved en afstemning.

Nogle af de opgaver der står øverst på listen den kommende tid er følgende: - Profilering af Sydskolen - hvordan skal vi sælge vores skole til kommende elever/forældre - Elevernes inddragelse i skolebestyrelsesarbejdet - hvordan gør vi det interessant - Sidste fase i værdiregelsættet herunder antimobbestrategi - Princip for klassekasser/forældreråd i de enkelte klasser - Det videre arbejde med åben skole

Er du en af de forældre vi mangler, eller har du et bud på hvem det kunne være? Så kontakt formand for skolebestyrelsen, Lene Terkelsen på mail: terkelsen@dbmail.dk Eller næstformand for skolebestyrelsen, Maria Allenfeld Jensen på mail: mor_maria@hotmail.com.

Til slut vil vi ønske alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og lykkebringende nytår.

De bedste hilsner Lene Terkelsen - Formand for skolebestyrelsen Maria Allenfeld Jensen - Næstformand for skolebestyrelsen

9


Nyhedsbrev sydskolen 9  

Nyhedsbrev for Sydskolens afdelinger

Nyhedsbrev sydskolen 9  

Nyhedsbrev for Sydskolens afdelinger

Advertisement