Page 1


10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år på Skt. Josefs Skole er et tilbud om seriøs undervisning i moderne lokaler, spændende projekter, nærværende lærere, studieture, uddannelsesvejledning og nye venner. Vi forventer, at du betragter skolen som en arbejdsplads, og at du møde hver dag – velforberedt og klar til at tage aktivt del i dagens arbejde. Til gengæld garanterer vi, at du bliver mødt af engagerede lærere. Og du får en personlig vejleder, der er klar til at give dig den støtte, du har brug for i din faglige og personlige udvikling. Alle vores elever fortsætter på en ungdomsuddannelse – enten på gymnasiet eller en erhvervsuddannelse.

2


Intro-tur og studierejse

Året begynder med en intro-tur, som vi bruger til at prøve grænser af og lære hinanden at kende. Og hen mod skoleårets slutning samler vi kræfter til de obligatoriske afgangsprøver ved at tage på studietur til en europæisk storby. At rejse og tage på tur sammen giver en oplevelser for livet. Det er en vigtig del af det at gå i skole.

3


Obligatoriske fag Obligatoriske fag På Skt. Josefs Skole oprettes der i skoleåret 2012-13 tre 10. klasser. Fælles for alle elever er obligatoriske lektioner i dansk, engelsk, matematik og løb. Ved årets begyndelse tester vi dit faglige niveau i de obligatoriske fag, og sammen med din vejleder vælger du derefter de moduler, du ønsker at følge.

International linie Den internationale linje er et nyt studieforberedende tilbud, og her arbejder vi gennem hele skoleåret med temaer, der tager udgangspunkt i livet i forskellige europæiske lande. Vi fokuserer på sprog (tysk, fransk og engelsk), international kultur, kommunikation og samfundsforhold – alt sammen med udgangspunkt i Europa. Faget indeholder et kursus i fransk for begyndere og fører frem til afgangsprøven i tysk (FS10).

4


Liniefag Fit for Life Er du vild med at bevæge dig i naturen og kan lide anderledes fysiske udfoldelser. Har du altid tænkt, at den traditionelle idræt mangler udfordringer og oplevelser – så er Fit for Life lige noget for dig! I Fit for Life vil vi lægge vægt på at komme ud af huset, og vi vil i forløbet komme på overlevelsesture. I den praktiske del vil du stifte bekendtskab med klatring, kano og kajak, orienteringsløb, inliners samt alt, du skal bruge for at overleve i naturen. I den teoretiske del skal vi lære om krop og sundhed, førstehjælp og lidt teoretisk viden om kort og kompas.

Drama Dramalinjen er for dig, der tænder på et kreativt univers af skuespil, performance og show. Vi har brug for alle slags kreative talenter, når vi i løbet af året arbejder med forskellige genrer og forestillingstyper, som vi optager på video og/eller optræder med. Har du aldrig prøvet at synge eller stå på en scene før, kan du stadig godt være med – måske opdager du et talent, du ikke vidste, du havde!

5


Valgfag

Medier og journalistik Drømmer du om en fremtid som journalist? Og har du mod på allerede nu at kaste dig over arbejdet med trykte og elektroniske medier i teori og praksis? Så er Medier og journalistik lige noget for dig. På Medier og journalistik arbejder vi med tekst og tale, billeder og lyd, dramaturgi og fortælleteknik i teori og praksis. I den praktiske del lærer du at fortælle en god historie – både i form af en god tekst, der præsenteres med indbydende billeder og et godt layout og i form af videoog lydproduktioner. I den teoretiske del skal vi analysere og vurdere produktioner – for eksempel film, tv-programmer, reklamer, fotos og musikvideoer og tekster fra nyhedsmedier, så du lærer at forholde dig kritisk til den fagre nye medieverden. I løbet af året skal vi også besøge forskellige medievirksomheder.

6


Science Sæt turbo på din forståelse af naturvidenskab. Vi beskæftiger os med emner indenfor Biologi, Fysik, Kemi og Geografi. Vi vil bruge fagene til at komme helt rundt om de udvalgte emner. Et emne vil typisk inkludere et virksomhedsbesøg eller en ekskursion til en spændende lokalitet. Det kunne fx være Niels Bohr Instituttet, Campus Pharma, Novo Nordisk, Geocenter Møn, Zoologisk have. Derudover vil vi på skolen arbejde eksperimentelt og teoretisk med emnet. Faget fører frem til en afgangsprøve.

Samfundsfag i praksis Vi kalder det samfundsfag i praksis, fordi vi ikke vil nøjes med at sidde på skolen og læse om, hvordan samfundet er skruet sammen. Vi skal arbejde med det danske retssystem og tager en tur i byretten for at se, hvordan anklager, forsvarer og dommer udfylder deres roller. Vi besøger Folketinget for at se og høre, hvordan det politiske system fungerer. Og når vi arbejder med privatøkonomi, tager vi en tur i banken og lærer at læse en lønseddel, lægge et budget og høre mere om, hvordan man finansierer køb af bil og lejlighed. Sidst, men ikke mindst, besøger vi en a-kasse, en fagforening og en arbejdsgiverforening for at høre, hvordan parterne på det danske arbejdsmarked spiller sammen.

7


Mere information Du kan læse mere om Skt. Josefs Skole og vores 10. klasser på www.sktjosefsskole.skoleintra.dk Samme sted kan du finde en tilmeldingsblanket. Vi holder informationsmøde på skolen torsdag 17. november kl. 19-21, og derefter holder vi individuelle optagelsessamtaler. Husk, at selv om du har tilmeldt dig 10. klasse på Skt. Josefs Skole på www.optagelse.dk, skal du henvende dig direkte til skolen og aftale tid for en optagelsessamtale.

Fredriksborgvej 10, 4000 Roskilde 46 35 25 26

NOV. 2011

Skt. Josefs Skole

Folder 10.klasse 2011  

Folder 10.klasse 2011