LKPG Magazine #7-12

Page 49

46-47 DIBB & Musikens historia_b #07-12_LKPG Magazine 2012-08-24 16.47 Sida 47

NÄR DU VILL HA DET GJORT! UTEPLATS / ALTAN TILLBYGGNAD / UTERUM

DETALJARBETEN

UTEPLATS / ALTAN

Då är vi byggföretaget för din renovering eller nybyggnation. ¤ ơ ¤ ͚͜ ¤ Ǥ Sveriges Stilbyggare AB erbjuder komplett bygghjälp för privatpersoner, från ritning till slutbesiktning.

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ơ ͚͜ Ǥ

Ǥ Ǥ