Page 49

BOND 12

00-00_Omslag LKPG_b #04-12_LKPG Magazine 2012-04-13 19.53 Sida 2

3$5 (

//(

Säljstartat! * /$ 9, /

New England-stil i Ullstämma, Bronslunden

(

)|UVPDNDY

VRPPDUHQ Vist v

3$5(//( B r o k i n dsl e d e n

ägen

6 b

*

+lUKLWWDUGXDOOWGXEHK|YHUWLOO KHPPHWI|UDWWWULYDVQlUVROHQV VWUnODUQXE|UMDUYlUPD

5

9,//$*(

3UHPLlUI|UEDUH0LQHUDOVKRV 3DUHOOH9LOlUGLJOlJJDGHQ SHUIHNWDPDNHXSJUXQGHQ

Övre Ullstämma

Bronsängen Bronslunden

*5b6 9LVWnUI|UHWWEUHWWXWEXGDYHQGDVW PDQOLJWPRGHRFKPHGVLQDROLND PlUNHQEMXGHUGHSnVWLOVlNUDSODJJ LQI|UYnUHQRFKVRPPDUHQ

I naturskÜna Ullstämma uppfÜr vi Bronslunden med 27 stycken klassiska kedjehus i New England-stil i tvü plan om 121 kvm respektive 141 kvm. Här für du ett modernt boende i en avkopplande miljÜ som bjuder pü en härlig �pü-landet-känsla� men med LinkÜpings city endast 7 km bort. Vi har nu säljstartat Bronslunden sü passa pü att anmäla ditt intresse redan nu. Kontakta Per Martinsson 013-24 93 32, per.martinsson@riksbyggen.se Läs mer pü www.riksbyggen.se/bronslunden

ZZZĂ€OE\WHUJDOOHULDQVH

Riksbyggen utvecklar, fÜrvaltar och fÜrbättrar rummen som du bor och arbetar i.

0nQGDJ²IUHGDJ /|UGDJ 6|QGDJ

LKPG Magazine #4-12  

Linköpings eget livsstilsmagasin #4-2012

Advertisement