Page 10

06-09 Film_The lucky one_b #04-12_LKPG 2012-04-13 18.55 Sida 8

FILM

romanfigur till liv. Utöver att se ut som en marinsoldat tog Zac i lika hög grad med sig ett förråd av smärta och styrka. I Zac Efrons förberedelser för att spela en erfaren marinsoldat ingick en flera månader lång fysisk utbildning med produktionens militärkonsult James Dever, en pensionerad sergeant som tillbringat tjugofem år i USA:s marinkår, och som gick upp klockan halv fyra på morgonen under inspelningen för att fortsätta träningen. Det och en strikt diet lade till över 15 kilo muskler på  skådespelaren. Som kronan på verket i den yttre förvandlingen offrade Zac Efron sitt hår. Det inre arbetet var lika krävande, om inte mer. För att sätta sig in i sin rollfigurs psyke reste

Zac Efron med Scott Hicks till Camp Pendleton för att prata med marinsoldater och försöka se kriget genom deras ögon. Några av de marinsoldater som Zac Efron och Scott Hicks träffade hade  lyckoamuletter som de bar med sig i strid. Scott Hicks berättar: – En sergeant tog fram de knappt igenkännliga resterna av ett spelkort, som han hade burit med sig i flera strider. Han hade tappat det, vilket retade honom, men han fann det igen av en ren slump under märkliga omständigheter. Det var mycket rörande. Centralt i filmen är Logans förhållande till vad han kommer att uppfatta som sin egen lyckoamulett, fotografiet av den okända kvinnan.

/

106.9 MER MUSIK BÄTTRE BLANDNING LKPG Magazine Fyra 2012

Zac Efron menar: – Bara att hitta bilden räddade hans liv. Han var på rätt plats vid rätt tillfälle. Logan kan inte heller stilla sin nyfikenhet på kvinnan på bilden, som utan sin vetskap räddat livet på honom. Han bestämmer sig för att försöka hitta henne, så han söker igenom internet för att identifiera fyren i bakgrunden på bilden. Med sin hund Zeus vid sin sida tar han sig från Colorado till Louisiana. Beth Green, kvinnan på bilden, spelas av Taylor Schilling, som fick rollen för att hon, säger Scott Hicks, »förmedlar komplexa känslouttryck på ett enastående sätt – man ser så mycket djup i hennes ögon«. ■

LKPG Magazine #4-12  

Linköpings eget livsstilsmagasin #4-2012

LKPG Magazine #4-12  

Linköpings eget livsstilsmagasin #4-2012

Advertisement