Page 1

•00-•00_Omslag_LKPG_ #10-10_LKPG Magazine 2010-11-19 19.30 Sida 1

LKPG MAGAZI N E / T IO 2010

L I V S S T I L

|

S H O P P I N G

|

T R E N D

|

I N R E D N I N G

LINKÖPINGS STÖRSTA LIVSSTILSMAGASIN

MATILDA BOSON

ÄR TILLBAKA PÅ HEMMAPLAN

God helg önskar LKPG

Foto: Kristin Carlén

WWW.LKPGMAGAZINE.SE

Tio 2010


00-00_Omslag_LKPG_ #10-10_LKPG Magazine 2010-11-19 18.01 Sida 2

%R R P

H

Livet är ett lotteri. Det kan vi försäkra. Inget kan förhindra att du drar en nit. Men vi kan lindra följderna. Grunden för det är vår innehållsrika VILLAHEMFÖRSÄKRING. Vi är också ovanligt bra på att riva tråkiga nitlotter snabbt och få dem att kännas som – ja, som vinster!

ZZZÀOE\WHUJDOOHULDQVH

Är du villaägare? Ring oss på 013-29 06 99 och fråga hur vi förvandlar nitar till vinster med vår 0nQGDJIUHGDJ /|UGDJ 6|QGDJ

VILLAHEMFÖRSÄKRING Det kan du bara vinna på! Till och med den 10/12 2010 får alla villaägare som ringer en Trisslott.


W

01-03_Filbyter ann #10-10_LKPG 2010-11-19 17.49 Sida 2

-XONODSSDUI|U

KHODIDPLOMHQ %220(5$1*

OD 3R

3\UH 2  Q U

W

0RUJRQURFNVWO[[V[[O ÀQQVlYHQLURVD8QLVH[NU 1HFHVVlULFDQYDVRFKVNLQQ ÀQQVlYHQLU|WW/LWHQNU6WRUNU

(635,7 +lUKLWWDUGXMX MXOONODSSDUWLOOEnGH KHQQHRFKKRQRP

9,//$*( 7MHMPLGGDJNU ,GLRWNXQVNDS²6SHOHWRPDOOWGHWGlU VRPGXLQWHÀFNOlUDGLJLVNRODQNU 6SDUJULVNU 9LOODJHHJQDJO|JJNU

$327(.(7 &OLQLGHUPIRUPHQ&OHDQVLQJIRDPPO RFK)DFHFUHDPPONU 2UGLQDULHNU $SROLYDERG\VRXIÁpVROPRJQDIUXNWHUPO HQGU|PDYIUXNWRFKSDVVLRQNU $SROLYDGXVFKJHOVROPRJQDIUXNWHUNU $SROLYDERG\ORWLRQVROPRJQDIUXNWHUNU

32 3 2/$5123<5(7 &DUGLJDQI|USRMNDUNU )LQE\[DNU 6OLSVNU

)|UOlQJG|SSHWWLGLQI|UMXO 
01-03_Filbyter ann #10-10_LKPG 2010-11-19 17.49 Sida 3

*DQW6WR UHOO H 3DUH

ZZZÀOE\WHUJDOOHULDQVH

0nQGDJIUHGDJ /|UGDJ 6|QGDJ


01-03_Filbyter ann #10-10_LKPG 2010-11-19 17.49 Sida 4

-XONODSSDUI|U

KHQQ QH H 

%-g51%25*

 

-XONODSSVER[SDFNNDOVRQJHUPHGNRUWOHNNU &XSFDNHKLSVWHUWURVDÃ&#x20AC;QQVLROLNDIlUJHUNU %K WURVDEDOFRQHWWHPHGPDWFKDQGH KLSVWHUWURVDNUUHVSHNWLYHNU*$176725( &URFROHDWKHUKDQGEDJNU U

%·&+,& %· +DOVEDQGÃ&#x20AC;QQVLVYDUWRFKOLODNU 6YDUWOLQQHPHGVWUDVVNU6MDOLSlOV lNWDNDQLQ Ã&#x20AC;QQVLVYDUWU|WWRFKVLOYHUNU 6MDOLIXVNSlOVVYDUWRFKJUnNU )HVWOLQQH=KHQ]LSlUOEURGHUDWNU 5|GWXQLNDÃ&#x20AC;QQVlYHQLVYDUWNU

3$5(//( 1DUFLVR5RGULTXH](VVHQFHHGSPO6HQVXHOOGRIW DYP\VNQ|WI|UÃ&#x20AC;QDGPHGIlUVNDEORPPRU )ODVNDQlUPnODGPHGVLOYHUODFNSnLQVLGDQNU

%,$1&2 $IWRQYlVNDVYDUWHOOHUQRXJDWIlUJDG NXYHUWYlVNDPHGVLOYHUGHWDOMHUNU 3OnQERNVYDUWHOOHUEHLJHNU 6NLQQKDQGVNDUGDPVYDUWDHOOHUJUn 6NLQQKDQGVNDUPHGVLOYHUNHGMHGHWDOMNU

0$<· < 66+23 1DWWOLQQHLVLGHQV[ONU 5RFNLVLGHQV[ONU

)|UOlQJG|SSHWWLGLQI|UMXO 


04-05_Ledare #10-10_LKPG 2010-11-19 17.50 Sida 4-XONODSSDUI|U

I|UKRQ I| QR RP $&7,9(/,)(

*5b6 7VKLUWIUnQ$GULDQ+DPPRQG )LQQVLVYDUWHOOHUYLWNU

3($.3(5)250$1&( %REWQHFNODPPXOOVWU|MDI|UKHUUDU 6WRUOHNP[ONU

3HDN3HUIRUP DQ

+HQUL/OR\G5:5=LS *URYVWLFNDGKDOY]LSWU|MDPHG EURG\USnYlQVWHUlUP VN|QW\QJGLSODJJHWNU

ZZZÃ&#x20AC;OE\WHUJDOOHULDQVH

)|UOlQJG|SSHWWLGLQI|UMXO 


04-05_Ledare #10-10_LKPG 2010-11-19 17.51 Sida 5

LEDARE

Dags att göra om hemma?

Hur känner du inför julen? Det tycks finnas tre julkategorier av människor.

De som knappt kan bärga sig med glittrande stjärnor, ståtliga stakar, doftande pepparkaksbak, perfekt tempererade knäckkok, granhuggning och paketsmussel, och så de som helst av allt vill slippa alltihop, gå i decemberide och vakna upp lagom till en sprakande nyårsfest. Julhatarens dröm är att i mitten av november i Rapports halvåttasändning få höra att julen ställts in med omedelbar verkan. För gott. Mittimellankategorin är kanske den vanligaste jultypen; han ojar sig och bävar en smula över allt som borde hinnas med, men samtidigt tycker han att det är en ganska mysig tid på året. Kan man bara låta bli att stressa upp sig och sänka sin skyhöga ambitionsnivå, så brukar det bli jul ändå. För egen del stänger jag hellre igen dörren till mitt ide i januari, när stjärnor och julgransljus släckts ner och mörkret tar vid på allvar. Men nu i advent, när vintermörkret möter det glimmande ljuset, kylan stämmer träff med värmen och resultatet ofta måste betraktas som skön magi, känns det riktigt bra i själen. Hur mycket eller lite jul vi gör, är förstås en smaksak. Har man mycket att stå i i december så är planering a och o. Varför inte bege dig ut på julshopping i god tid i år, och köpa alla julklappar redan nu? Stäm träff med en vän, ta en julfika, njut av stämningen och hitta de perfekta julklapparna, de där som är omtänksamma och som tagit lite tid att både klura ut och slå in fint. Det är så lätt annars att man glömmer bort vad julen är till för. Man ska vara snäll när det är jul, det vet man ju sedan barnsben. Men det finns ett bestånd som, med rätta, bävar för att delta i högtidligheterna. De är ett gäng på cirka tre miljoner och har kommit till av endast en anledning; att under några veckor stoltsera i våra vardagsrum, beundras av familj, släkt och vänner och bre sina friska gröna grenar över inslagna paket till nära och kära. Vackert dekorerad ska den sprida den där riktiga stämningen av jul som bara en äkta gran kan. Men handen på hjärtat, hur snäll brukar du vara mot din gran? Hur du handskas med granen och får den att må som en kung kan du, bland mycket annat, läsa om i detta nummer. Till sist vill vi på LKPG Magazine önska alla en riktigt god och omtänksam jul och ett gott nytt 2011. Vi är tillbaka med ett nytt nummer i slutet av januari.

Jag hjälper dig hitta stilen! stile hitta

Hej! Mitt namn är ä Rosie R i o och ch jag jobbar som ningsrådgivare på Colorama. inredningsrådgivare tapeter? Hur skall man tänkaa när man väljer färg & tapeter? all man börja Vart skall förnya ett rum? a när man vill förn Vilken roll spelar ljussättning ljussättning och och ljusinsläpp? Hur får man till helheten? Det finns inga regler gäller inredning. egler när det gälle saker man bör ta ta hänsyn till. Däremot finns dett saker tad Jag kommer gärna hem och bostad ch ser din bos em till dig o permed nya ögon. Resultatet atet av mitt arbete blir ett perh inbjudande hem som du kom sonligt och kommer trivas i! Boka B oka mig för ett hembesök eller kontakta veta mer. a osss i butiken för att få ve ta me r.

Vii ses! V

Boka ett ! k hembesö

MARIE BERGGREN REDAKTIONSCHEF

Rosie 37 51 68 68 013-37 013rosie.linkoping@colorama.se

Omslag: Matilda Boson FOTOGRAFERAD AV KRISTIN CARLÉN

Nummer 10 (nr 42 sedan start) Årgång 5 LKPG Magazine kommer ut 10 ggr per år. Adress: LKPG Media AB, Platensgatan 1 A, Box 436, 581 04 LINKÖPING. Tel: 013-465 04 30 Vd / Chefredaktör / Ansvarig utgivare: Mikael Frennesson, 0709-34 38 90 Försäljningschef: Peter Lindgren, 0707-52 62 53 Annonsbokning: Tiva Angeli, 0703-13 54 00. Camilla Hast, 0709-89 34 37. Redaktionschef: Marie Berggren, 0709-89 34 36. Produktion: Fabian Wellving, 0709-89 34 32. Maria Tjernström, 0709-89 34 34. Daniel Atterbom, 0766-36 91 99. Mats Larsson, 0705-95 92 72. Maila enligt modellen fornamn.efternamn@lkpgmagazine.se Omslagsfoto: Kristin Carlén Hemsida: www.lkpgmagazine.se Distribution till hushållen:

Upplaga: 30 000 ex Tryck: Scanweb OY

LKPG Magazine är ett registrerat varumärke. Citera oss gärna, bara källan anges. För insänt, ej beställt material, ansvaras ej. Eventuell vinstskatt i samband med av oss anordnade tävlingar betalas av vinnaren. Vi reserverar oss för att färgerna i tryck eventuellt ej överensstämmer med verkligheten och ansvarar endast för fel i annons begränsat till högst annonskostnaden. Åsamkad skada pga uteblivet eller felaktigt införande ansvaras ej.

IINREDNINGSRÅDGIVNING N R E DN I NGSRÅDG IVN I NG B BERNDTS E R N DTS FÄRG FÄRG AB L LINKÖPING I N KÖPI NG s 013-37 013-37 51 60 60 ROXTORPSGATAN ss MÅNMÅN-FRE 10-18.30 LÖR FR E 10-18. 30 s L R OXTOR PSGATA AN ÖR 10-14 TORVINGEGATAN MÅN-TOR 7-16.30 -16.30 s FRE FR E 7-16 7-16 T ORVI NG EGATA AN 1 s MÅN -TOR 7 WWW.COLORAMA.SE WW W.COLORAMA.SE


06-07_Nöjessida_b #10-10_LKPG 2010-11-19 17.51 Sida 6

Hologram på riktigt

NÖJE LKPG bäst just nu

Vi listar vad som är mest sevärt på film, dvd och TV för tillfället BIO THE NEXT THREE DAYS (Thriller, Drama) John Brennans fru är dömd för mord, men han är övertygad om att hon är oskyldig och har en farlig plan för att frita henne.

DVD TROLLTYG I TOMTESKOGEN Den klassiska filmen från 80-talets jular finns nu på DVD. Så att du kan möta Fjant, Kostja och alla de andra när du vill. TV HALV ÅTTA HOS MIG (Underhållning) Helt vanligt folk, inspirerande matlagning och Helge Skoog precis lagom med underhållning en vanlig vardagskväll. TV JULKALENDERN (Serie) Älska eller hata den. Är det den bästa som gjorts eller var det bättre förr? Oavsett vilket är den en tradition lika självklar som Kalle Anka.

Håll utkik efter

Vi tipsar dig om vad du inte ska missa den närmaste tiden BIO THE TOURIST (Thriller, Drama) En man åker till Venedig för att läka sitt krossade hjärta, men dras in i en katt-och-råttalek då han träffar Elise.

Floppvarning

Vi tipsar dig om saker som kan få svårt att leva upp till förväntningarna TV VECKANS KANIN (Underhållning) Kanske en kul idé, om kaninen inte hade ägnat större delen av tiden åt att leta sina offer. Lägg ner eller skaffa en kompetent kanin.

Toy Story 3 kommer på DVD och Blue-ray

FOTO: DAVID JAMES

TV IVANHOE (Äventyr, Romantik) Det är en tradition av rang att spendera några timmar i tv-soffan framför filmatiseringen av Sir Walter Scotts klassiker varje år.

Det är femton år sedan den första Toy Storyfilmen hade premiär. Då var den något som revolutionerade filmskapandet, den vann fyra Oscars och blev 1995-års mest inkomstbringande film. När det nu blev dags för filmmakarna att damma av de gamla karaktärerna för att göra Toy Story 3 upptäckte de hur mycket det digitala filmskapandet har gått framåt sedan 90-talets början. Att skapa filmen blev ett krävande arbete och en närmast arkeologisk djupdykning i arkiven som sysselsatte 200 personer. Filmmakarna var redan från början överens om att en bra historia och ett bra manus var avgörande för att kunna följa upp de tidigare succéerna. Målet var att få alla tre filmerna att kännas som varsin del av en storslagen berättelse. Under hösten har filmen gått upp på bio här i Sverige och lagom till julhandeln släpps den på DVD och Blue-ray. Dessutom finns den som tv-spel. Så för alla oss som missade att se den på bio kommer nu chansen att se den igen.

Marcus HELLNER & Johan OLSSON OS-guldmedaljörer och hjältar

Skjortor 2 för 799 kr

IKANO-huset 013-10 02 01 BROTHERS.SE

LKPG Magazine Tio 2010

Ford sugen på att spela Indiana När Harrison Ford spelade Indiana Jones i Indiana Jones och Kristalldödskallens rike 2008 trodde nog de flesta av oss att det var sista gången han svingade piskan. Men för ett tag sedan meddelade han att han skulle älska att göra ännu en film om den äventyrlige arkeologen. Den 68-årige Hollywoodveteranen har redan avslöjat att han och producenten George Lucas pratat om att göra en ny film, och nu säger han att arbetet går framåt och att han åter igen är redo att ta på sig skinnhatten. – George jobbar på något men jag har inte sett det på papper än. Vi har pratat lite om det. Det skulle vara kul, jag skulle älska att göra det, säger han till The Sun. Den första filmen om Dr Henry Jones, Jakten på den försvunna skatten, hade premiär 1981. Sedan dess har det blivit ytterligare tre filmer om Indiana, varav den senaste spelade in hela 786 miljoner kronor. Hur det går för film nummer fem återstår att se.

Hologram är något som förekommer då och då i science fiction-filmer och serier. Redan 1977 fick vi se ett hologram av prinsessan Leia i Star Wars som vädjade om hjälp. Idag, drygt trettio år senare säger sig forskare vid universitetet i Arizona ha skapat en prototyp av vad de kallar holografisk tredimensionell telenärvaro. Alltså ett hologram som både kan visa rörelse och beskådas ifrån flera vinklar. Ännu så länge befinner sig tekniken på prototypstadiet, men om sju till tio år kan en konsumentversion bli tillgänglig.

Jackson tjänar mer död än levande Michael Jackson må vara död, men han är långt ifrån bortglömd. Tvärt om faktiskt. Under sin livstid lyckades han aldrig med att nå toppen på Forbes kändislista men efter sin död har han dragit in mer pengar ä någon annan musiker eller skådespelare. Enligt listan över de 100 rikaste och mäktigaste kändisarna är det bara Oprah Winfrey som tjänat mer än honom under det senaste året. Med sina 1,8 miljarder kronor toppar han också listan över vilka avlidna kändisar som tjänar mest. Tvåa och trea kommer Elvis Presley och J.R.R. Tolkien. Något som ytterligare kommer att spä på hans förmögenhet är albumet som släpps 14 december. Titeln är kort och gott Michael och albumet innehåller tidigare outgivna låtar. Låtarna ska alla vara inspelade av Michael Jackson och några få övriga inblandade och är en blandning av låtar som han spelade in strax innan sin död och äldre material som han fort-farande arbetade med. Ett par av låtarna finns redan på hans hemsida för den som är nyfiken.


06-07_Nöjessida_b #10-10_LKPG 2010-11-19 17.52 Sida 7

Magnus Larsson magnus.y.larsson@seb.se 013-328 13 34

Vi hälsar Magnus välkommen till SEB

Per Kostmann, företagsmarknadschef Fredrik Björk, privatmarknadschef Peter Norell, Kontorschef

Telefon: 0771-62 10 00 Fax: 013-14 69 29 Postadress: Box 369, 581 03 Linköping. Besöksadress: Stora Torget 5


08-09_Boksidan_b #10-10_LKPG 2010-11-19 17.52 Sida 8

BÖCKER

Nytt från

le Carré

Engelsmannen John le Carré heter egentligen David Cornwell och fyller 80 år nästa år. Nu är han aktuell med en ny roman, Vår egen förrädare. Efter studier i Oxford arbetade John le Carré som lärare vid Eton och som diplomat i Bonn 1960–64. Han blev världskänd när han 1963 gav ut Spionen som kom in från kylan, den mest berömda av alla agentskildringar. Den har följts av en lång rad förstklassiga romaner där han skildrat spioneriets och förräderiets drivkrafter och hans böcker har översatts till trettiosex språk. Nu är John le Carré aktuell med en ny roman, Vår egen förrädare, som handlar om ryska gangsters, girighet och korruption. I en intervju i brittiska Sunday Telegraph berättar David Cornwell alias John le Carré att han på 80-talet avböjde ett möte med Kim Philby, en av världens mest kända dubbelagenter, och sannolikt den som ändade Cornwells egen karriär som brittisk agent för både MI5 och MI6. – Jag kunde omöjligt ha tagit honom i hand, säger han till tidningen. Den handen var dränkt i blod. Det skulle ha varit motbjudande. Bara Gud vet hur många agenter Philby förrådde. De torterades på fruktansvärda sätt. Hans senaste bok, hans 22:a, heter Vår egen förrädare. Den utspelar sig mot bakgrund av finanskrisens kreditåtstramning. Den har beskrivits som en mästerlig historia om ett ungt par från London som under en semester i Antigua träffar en karismatisk rysk miljonär vid namn Dima. Han äger en halvö, bär en diamantsmyckad klocka och en tatuering på knogen på LKPG Magazine Tio 2010

sin högra hand och vill spela tennis. Dessutom är han ute efter en hel del annat. Vår egen förrädare är en berättelse om girighet och korruption som löper fram och tillbaka från Gulagarkipelagens arktiska helvete till ett schweiziskt alphus i skuggan av berget Eiger. – Att skriva färdigt en bok, det är lite som att få barn, säger le Carré till Sunday Telegraph. Man får en känsla av lättnad och tillfredsställelse när man kommer till slutet. En känsla av att ha fört hem sin familj, sina romanfigurer. Sedan kommer en sorts förlossningsdepression och sedan mycket snabbt en ny horisont i form av en ny bok. Jag tröstar mig med att nästa gång kommer jag att lyckas bättre. Det var under en resa till Moskva för nästan 20 år sedan som le Carré kom i kontakt med förebilden för Dima. Le Carré hade sagt till en gammal kontakt i KGB att han ville träffa en av de stora skurkarna i Ryssland, och tillsammans med sin livvakt med det dråpliga namnet Pussia blev le Carré tillsagd att vänta på nattklubben som Dima ägde i Moskva. Le Carrés instruktioner var att komma klockan två på natten utan beväpning. – När vi gick in såg vi ett gäng vresiga män med granater fastspända vid midjan, berättar le Carré för Sunday Telegraph. Därinne såg det ut lite som en amfiteater med bord och ett litet dansgolv. Efter en lång väntan behagade Dima komma till klubben. Han var flankerad av en flock hårdingar och ett uppbåd av vackra, lättklädda unga kvinnor. Han var ett stort monstrum till karl som såg ut som Telly Savalas. Precis som jag beskriver honom i boken. Så småningom fick le Carré veta att han hade lov att gå fram till Dima. – Jag gick dit bort och det enda sättet jag kunde komma nära honom var genom att knäböja på dansgolvet vid hans fötter. Det var som att stirra in i ögonen på en tiger. Det fanns ingenting där bakom ögonen. Hans folk var mycket bistra och tjejerna var redan uttråkade av mig. Och jag visste inte vad katten jag skulle fråga honom. Så jag sa: »Det sägs att du är en skurk, en gangster.« Han nickade. Jag sa: »Det måste vara mycket lätt att vara en gangster i den här sortens ekonomi. Hur stor är din förmögenhet?« Dima ryckte bara på axlarna. – Jag sa: »Tio miljoner dollar?« Han svarade inte. »Femtio miljoner?« Ingenting. Le Carré berättade då att ett skurksamhälle får konsekvenser för skurkarnas barn och barnbarn. – När rånarbaronerna kom till USA på tjugotalet lät de döda människor. De gjorde rån. Men sedan, när deras barn och barnbarn föddes, slutade de, därför att det bestulna samhälle som de hade skapat började drabbat deras egna. Och jag frågade Dima om han tänkte göra något liknande. Han böjde sig ner till min tolk och talade snabbt på ryska. Jag nickade som en dåre, utan att veta om han

LKPG bäst just nu Vi listar läsvärda böcker i december ...

MARIO VARGAS LLOSA DEN STYGGA FLICKANS RACKARTYG De är femton när de träffas första gången, Lily och Ricardo. Han blir handlöst kär och avvisas, men ödet vill att de ska mötas fler gånger under de kommande decenierna. NISSE SIMONSON LIVET ÄR INTE SÅ TOKIGT OM MAN BEAKTAR ALTERNATIVET Nisse Simonson har gjort sig känd som en klok gubbe. Här berättar han om sin livsfilosofi, med avstamp från sina fyrtio år som läkare. UWE TIMM I SKUGGAN AV MIN BROR I december 1942 ansluter sig Karl-Heinz Timm till Waffen-SS. Året därpå dör han på ett sjukhus i Ukraina. Det här är hans brors porträtt utav honom. KARIN ALFREDSSON KLOCKAN 21:37 En ung polsk kvinna är gravid, men ett barn nu skulle ödelägga hennes liv. I ett land där abort är förbjudet är det inte lätt att bli av med ett barn. Tredje boken i serien om Ellen Elg. KLAS GUSTAFSON GÖSTA EKMAN : FARBRORN SOM INTE VILL VA' STOR Den farbroderlige Gösta undrar fortfarande vad han ska bli, när han blir stor. En biografi över en av våra mest älskade skådespelare.

Håll utkik efter

Vi tipsar dig om vad du inte ska missa att läsa i vinter... SERGEJ LUKJANENKO NATTPATRULLEN Anton vakar över Moskvas gator och försöker skydda vanligt folk från Mörkrets vampyrer. En natt möter han Svetlana, som bär på en förbannelse vilken hotar hela staden.

Decembertipset

För dig som vill stänga dörren om dig och krypa upp i läsfåtöljen… PETRA HOLST JAG BRUKADE DRÖMMA OM DIG Tess som längtade så efter sitt första barn tvingas inse att han inte är den pojke hon drömde om. Love har autism och plötsligt står hon inför en helt ny tillvaro.

Topplistor SKÖNLITTERATUR NOVEMBER 1. DEN DÖENDE DETEKTIVEN LEIF G. W. PERSSON (Albert Bonniers) 2. PAGANINIKONTRAKTET LARS KEPLER (Albert Bonniers) 3. STRINDBERGS STJÄRNA JAN WALLENTIN (Albert Bonniers) 4. MINNEN TORGNY LINDGREN (Norstedts) 5. DET FÖRDOLDA MICHAEL HJORT & HANS ROSENFELDT (Norstedts) POCKETTOPPEN NOVEMBER 1. HUNDRAÅRINGEN SOM KLEV UT GENOM FÖNSTRET OCH FÖRSVANN JONAS JONASSON (Pocketförlaget) 2. IGELKOTTENS ELEGANS MURIEL BARBERY (Sekwa förlag) 3. LYCKAN, KÄRLEKEN & MENINGEN MED LIVET ELIZABETH GILBERT (Bonnier) 4. HYPNOTISÖREN LARS KEPLER (Månpocket) 5. FYRVAKTAREN CAMILLA LÄCKBERG (Månpocket) Källa: Svensk Bokhandel. Listorna bygger på uppgifter från cirka 300 bokhandlar och varuhus.

var arg eller inte. Tolken tittade på mig förläget och sa: »David, jag måste tyvärr tala om att herr Dima säger: Dra åt helvete.« Vid ett annat tillfälle i S:t Petersburg (dåvarande Leningrad), även det ett möte med en skurk på en skum nattklubb, kunde Cornwell inte förstå varför stället var fullt av servitörer och horor, men det fanns inga gäster. – Jag fick en obehaglig föraning. Som om klubben skulle sprängas i luften och alla utom vi visste om det. Jag bad tolken att fråga kökspersonalen vad som pågick. Han kom tillbaka och sa att allt var okej, men vi borde lämna stället. Snart. Det visade sig att ägarna hade hyrt tjetjener som livvakter för att skydda nattklubben och ryssarna bojkottade den. Gud vet vad de hade planerat. Vi lämnade platsen omedelbart. ■ TEXT DANIEL ATTERBOM FOTO STEPHEN CORNWELL


08-09_Boksidan_b #10-10_LKPG 2010-11-19 17.53 Sida 9

Här är hela vårt Dream Team: Privat

Fredrik Björk 013-328 13 06

Andreas Andersson 013-328 13 01

Jessika Andersson 013-328 13 31

Åsa Ekström 013-328 13 08

Anne Eriksson 013-328 13 09

Camilla Hellberg 013-328 13 37

Jenny Håkansson 013-328 13 11

Annika Karlsson 013-328 13 36

Magnus Larsson 013-328 13 34

Anders Nordström 013-328 13 18

Gunnar Orlunder 013-328 13 21

Eva Sagent 013-328 13 27

Joakim Lönn 013-328 13 15

Sara Nellmark 013-328 13 16

Susan Niroozad 013-328 13 26

Caroline Nordahl 013-328 13 38

Jan-Åke Säberg 013-328 13 29

Madeleine Ripstein 013-328 13 25

Peter Silstrand 013-328 13 28

Lars Wedén 013-328 13 32

Lars-Gunnar Åström 013-328 13 35

Företag

Per Kostmann 013-328 13 13

Anna Wirén 013-328 13 33

Kapitalrådgivning

Mikael Gustafsson 013-328 13 02

Jonas Lundberg 013-328 13 14

Trygg Liv

Fredrik Johansson 013-328 13 12

Kontorschef

Barbro Karlsson-Skärlund

011-338 30 15

Pernilla Lindström 013-328 13 17

Krister Persson 013-328 13 22

Telefon: 0771-62 10 00 Fax: 013-14 69 29 Postadress: Box 369, 581 03 Linköping. Besöksadress: Stora Torget 5

Peter Norell 013-328 13 19


10-11_Johnells_b #10-10_LKPG 2010-11-19 17.53 Sida 10

Grand


10-11_Johnells_b #10-10_LKPG 2010-11-19 17.54 Sida 11

NU HAR VI SLAGIT UPP PORTARNA TILL VÅR NYA BUTIK I GRÄNDEN, VÄLKOMMEN IN OCH SHOPPA!

opening GRÄNDEN 013-12 28 64


12-15_RED Film_b #10-10_LKPG 2010-11-19 17.55 Sida 12

Farliga pensionärer Retired Extremely Dangerous

En film om

text Daniel Atterbom foto nfdfilm.se

Red betyder röd på engelska, men i denna film är det en förkortning för »retired, extremely dangerous«, vilket fritt översatt betyder att de må vara pensionerade, men de är ännu oerhört farliga. De är före detta CIA-agenter. LKPG Magazine Tio 2010

Den amerikanska underrättelsetjänsten CIA:s namn är en förkortning för Central Intelligence Agency, vilket på byråkratsvenska skulle bli Centrala underrättelsestyrelsen. CIA bildades så sent som 1947, vilket var nästan fyrtio efter dess brittiska motsvarighet Secret Intelligence Service, SIS. Den senare är mer känd under sitt ursprungliga namn Military Intelligence Section 6, MI6, och fick sin första chef 1909. Länge saknades det i USA en modern underrättelsetjänst. Statsmannen Henry L. Stimson, som krönte sin karriär som USA:s krigsminister 1940–46, sa i ett berömt uttalande redan 1929: »Gentlemen don’t read each other’s mail« (Gentlemen läser inte varandras post). Andra världskriget ändrade på det, och CIA:s föregångare Office of Strategic Services (OSS) skapades 1942. USA hade redan 1941 knäckt

det japanska chiffret, så de visste att ett anfall på amerikanska styrkor skulle komma 1941, de visste bara inte att det skulle bli just mot Pearl Harbor. CIA finns i en byggnad utanför huvudstaden Washington D.C. i ett område som heter Langley. Utanför byggnaden finns ett citat från Johannes evangelium, kapitel 8, vers 32 i Nya testamentet. Det är från den engelska King James's Bible och lyder i 1917 års svenska Bibelöversättning: »Och I skolen då förstå sanningen, och sanningen skall göra eder fria.« Till CIA rekryterades en del män, och det var framför allt män, med examina från prestigefyllda universitet. Den amerikanske journalisten Evan Thomas har i The Very Best Men: The Daring Early Years of the CIA beskrivit hur fyra av dessa män fick sina liv förstörda av att bekämpa kommunismen


12-15_RED Film_b #10-10_LKPG 2010-11-19 17.55 Sida 13

Mary-Louise Parker är känd och prisbelönad för serier som Vita huset, Weeds och Angels in America.

John Malkovich är känd för I huvudet på John Malkovich och de Oscarnominerade I skottlinjen och En plats i mitt hjärta.

å USA:s vägnar. En tog sitt liv, en drack ihjäl sig och en fick sparken efter det misslyckade försöket att invadera Kuba vid Grisbukten 1961.

När CIA bildades 1947 var Harry Truman ameri-

Morgan Freeman vann en birollsoscar för Million Dollar Baby. Han har flera nomineringar inklusive De oövervinnerliga.

När Kubas diktatur störtades av Fidel Castro och hans revolutionärer 1959 var deras politik i början inte kommunistisk, detta kom först efter det att USA inte välkomnat den nya regimen. Under Eisenhowers sista år som president sköt Sovjetunionen ned ett amerikanskt spionplan av typen U2 och Kuba närmade sig Sovjetunionen. Då satte CIA igång den misslyckade invasionen av Kuba vid Grisbukten som ägde rum 1961. Den nyblivne presidenten John F. Kennedy vägrade att ge amerikanskt flyg- och flottstöd till invasionen, som misslyckades. CIA förlät aldrig president Kennedy, och länge har obekräftade rykten om att CIA mördade Kennedy florerat. Så sent som 2009 skrev New York Times i ämnet och citerade Gerald Posner, som skrivit boken Case Closed om Kennedymordet: – De flesta konspirationsteoretiker begriper

Bruce Willis har vunnit en Emmy för Vänner och en Golden Globe för Par i brott.

inte det här, men om det faktiskt hade existerat en CIA-komplott skulle det inte finnas några dokument om det. Kennedys efterträdare Lyndon Johnson gick bättre ihop med CIA, delvis för att Johnson var lite rädd för organisationen, delvis för att han helt ignorerade den. Det sistnämnda var ett misstag som bidrog till Vietnamkrigets fiasko. Efter att han lämnat presidentposten konstaterade Johnson i en intervju att USA haft »ett eget jävla AB Mord« i Latinamerika. En av dem som CIA, med hjälp av maffian, försökt att mörda var Kubas ledare Fidel Castro.

CIA:s inblandning mot Chiles valde president Salvador Allende 1973 ledde till denne dog i en militärkupp. Pinochets efterföljande långa diktatur

kansk president, och han var inte lika förtjust i att använda underrättelsetjänsten för olagliga aktioner som sin efterträdare Dwight Eisenhower. Eisenhower hade varit amerikansk general under andra världskriget och lett bland annat invasionen på D-dagen. Som yrkesmilitär ville han undvika krig, vilket ledde till att CIA började blanda sig i andra länders politik. I länder som Iran, Guatemala och Dominikanska republiken var CIA med och störtade regimer, i en del fall folkvalda sådana. Regimen i Iran skulle dock USA, sett ur dagens perspektiv, ha föredragit framför den som nu styr landet.

Ernest Borgnine fick redan 1955 både en Oscar och ett Golben Glob-pris för huvudrollen i Marty.

Tio 2010 LKPG Magazine


•12-15_RED Film_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.46 Sida 14

Helen Mirren har nominerats till en Oscar fyra gånger och vann för sitt monarkiska porträtt i The Queen 2006.

skapade även politiska motståndare i USA. Efter att Johnsons efterträdare som president, Richard Nixon, tvingats bort efter Watergateskandalen utredde den amerikanska senaten CIA. Då var CIA:s anseende i botten.

vicepresident, av politiska skäl namngav en kvinnlig CIA-agent, Valerie Plame Wilson, för media dömdes Libby till fängelse och böter. President George W. Bush benådade honom från fängelsedomen. Valerie Plame Wilson flyttade med sin familj från Washington.

Senatens utredning rensade luften, och under Ronald Reagan, president 1981–89, använde Vita huset återigen CIA för att nå politiska mål. Efter att USA vunnit det kalla kriget mot kommunismen spådde många att CIA hade spelat ut sin roll. Istället kom CIA att användas i det som skulle kallas för kriget mot terrorismen. Under presidenterna Bill Clinton och George W. Bush har USA misslyckats med att döda Osama bin Ladin, trots att de har försökt. Det, tillsammans med oförmågan att ställa samman de olika amerikanska underrättelsetjänsternas information inför attacken den 11 september, visar att CIA inte är lösningen på alla USA:s problem. Den svenske USA-kännaren Erik Åsards senaste bok om USA heter Den sårbara supermakten. CIA:s agenter är hemliga och när Scooter Libby, den förre stabschefen till USA:s dåvarande

LKPG Magazine Tio 2010

Det finns sedan 1974 en minnesvägg på huvudkontoret i Langley över CIA-agenter som dött i tjänsten. Där finns nu 102 stjärnor uthuggna i väggen, som är gjord av vit marmor från Vermont. Paramilitära tjänstemän från CIA:s avdelning för speciella aktiviteter utgör en majoritet av dem som hyllas där. Deras namn är hemliga, men vi kan konstatera att det år 1997 fanns 70 stjärnor, så CIA:s krig mot USA:s fiender fortsätter in i våra dagar. Den aktuella filmen Red bygger på en amerikansk seriebok i tre delar av britten Warren Ellis (manus) och amerikanen Cully Hamner (bilder). Den är inte är utgiven på svenska. Serieboken är mera allvarlig, medan filmen drar mer åt det komiska hållet. Filmen har fler personer än vad serien har. Manusförfattaren Warren

Ellis säger: – Ja, filmen Red är mycket annorlunda än serien. Inte minst eftersom det behövdes mer material än vad som fanns i själva serien. Red är en film med stjärnor som är vuxna: Bruce Willis är 55 år, Mary-Louise Parker är 46, Helen Mirren är 65, Morgan Freeman är 73, John Malkovich är 56 och Richard Dreyfuss är 62. Äldst är Ernest Borgnine, 93 år. Det visar att även äldre människor kan bära upp en film, och faktum är att äldre filmstjärnor blivit så vanliga i denna sorts filmer att genren på engelska kallas för geriaction, vilket på svenska blir ungefär åldringsaction. Willis spelar en före detta CIA-man vars hem besöks av mördare, och handlingen spinns vidare kring konspirationer med förgreningar till Sydamerika och Vita huset. John Malkovich spelar en typisk roll. Helen Mirren är lika majestätisk som agent som hon är som drottning. ■


12-15_RED Film_b #10-10_LKPG 2010-11-19 17.56 Sida 15


16-17_Evenemang_b #10-10_LKPG 2010-11-19 17.56 Sida 16

27-28 nov ADVENTSMARKNAD I GAMLA LINKÖPING Traditionsenlig julmarknad med försäljning på Gamla Linköpings gator och torg. Dessutom är det öppet i de julpyntade museihemmen. Tid: 11.00-16.00

28 nov 1 dec

2 dec

BARNTEATER PÅ SAGATEATERN Det pysslas och fejas inför julen. Allt måste bli färdigt och julklapparna slås in. Med mycket humor och värme sprider vi julstämning med musik och sånger som vi känner igen. Ålder 4-9 år. Pris: 40 kr. Tid: 15.00.

CHRISTIAN KJELLVANDER Sveriges mesta och bästa folkmusikska country-pop-och-rockikon gästar Sagateatern och Lucky You. Pris: 250 kr + förköpsavgift. Tid: 19.30.

5 dec LILLA JULMARKNADEN I GAMLA LINKÖPING Julmarknad med Gamla Linköpings butiker och hantverkare. Marknadsförsäljning på gator och torg. Öppet i julpyntade museihem där det visas gammaldags julförberedelser. Tid: 11.00-16.00

10 dec

ADVENTSKONSERT MED CHORUS LIN Linköpings blandade studentkör Chorus Lin sprider julkänsla med en stämningsfull adventskonsert. Pris: Gratis. Plats: Slaka kyrka. Tid: 19.00-20.00 www.choruslin.se

7 dec MAGNUS BETNÉR – LIVETS ORD Han berör och upprör, ingen lämnas oberörd när Magnus är tillbaka för Sveriges största standup-turné: 90 minuter helt nytt material som du inte har sett i TV. Plats: Crusellhallen Tid: 19.30. www.arenabolaget.se

TIPSA OSS OM EVENEMANG Vi tar gärna emot tips på kul och udda grejer som händer i Linköping med omnejd. Maila ditt tips till kalender@lkpgmagazine.se Sista dag att tipsa till februarinumret är den 14 januari. Skriv »Evenemang« i ämnesraden.

8 dec JUL I FOLKTON För fjärde året i rad besöker Jul i Folkton Linköping. Ale Möller, Sofia Karlsson, Lena Willemark, Lisa Rydberg, Esbjörn Hazelius, Roger Tallroth, Olle Linder bjuder på en konsert om julen förr och nu i alla dess former.Plats: Konsert & Kongress www.arenabolaget.se

16 dec 18 dec 25 dec LKPG HA HA! Sista torsdagen varje månad presenterar LKPG Haha! de bästa komikerna från Östergötland och resten av Sverige på Café M. Tid: 19.00 Pris: 50 kr www.lkpghaha.se

JULSHOW MED CHRISTER SJÖGREN Christer Sjögren bjuder på klassisk stämningsfull julshow. Med sig har han härliga Annelie Rydé, Magnus Spångbergs orkester och Örebro Gospel. Plats: Crusellhallen Tid: 20.00 www.arenabolaget.se

31 dec 16 jan LINKÖPINGS OFFICIELLA NYÅRSFIRANDE Kom och fira med hela familjen på Stora torget i Linköping. På programmet: Nyårskören – »På slaget«, dansuppvisning, eldslukare. Plats: Stora Torget Tid: 17.00-18.00 www.linkoping.se

JULGRANSPLUNDRING Dansa ut julen tillsammans med museipedagog Barbro Johansson. Östergötlands länsmuseum i samarbete med Folkuniversitetet. Plats: Länsmuseumet. Tid: 13.00-15.00 Pris: Gratis.

Hitta fina erbjudande på

JULSÅNG MED KFUM-KÖREN Linköpings KFUM-kör under ledning av Ulla Gerardson ger en stämningsfull julkonsert. Sångsolist: Rolf Vårdstedt. Medverkar gör även Linköpings Lucia. Plats: S:t Larskyrkan. Tid: 18.00 Pris: 100 kr, skolungdom (upp till gymnasiet) 40 kr.

JUL, JUL STRÅLANDE JUL... Julkonsert med julkören samt julsolister. Ledare är Jörgen Ralphsson och Lars Åberg. Plats: Linköpings Domkyrka Tid: 18.00 Pris: Gratis.

13-30jan

December

HANDBOLLS VM Vintern 2011 har Linköping nöjet att vara med och arrangera herrarnas världsmästerskap i handboll. 17, 18 och 20 januari spelas matcher i Linköping. Matcher kommer också att spelas i Malmö, Lund, Kristianstad, Göteborg, Skövde, Jönköping och Norrköping.

GAMMALDAGS JULBUTIK Julbutik med julhantverk, julinredning, julklappar och juldelikatesser. Vi tillverkar en egen julkollektion bl a den populära Ledbergstomten. Tid: Ons- fre 12-18, lör-sön 11-15. Plats: Ledberg www.hantverksgarden.com

www .didriksons.se

Öppettider Mån-Tors kl 12-18, Lördagar kl 11-14, Floragatan 4, Tel 013-21 91 20, www.didriksons.se

LKPG Magazine Tio 2010

Vi behöver Er hjälp för att få information om evenemang runt om i Östergötland. Allt från att klättra i träd till vinprovningar. Gärna udda och roliga evenemang. Vi förbehåller oss rätten att välja ut det som passar. Införandet är helt gratis. Maila in era uppgifter på: kalender@lkpgmagazine.se

Evenemangskalender december – januari


16-17_Evenemang_b #10-10_LKPG 2010-11-19 17.57 Sida 17

Boomerang Effekten innebär att du kan lämna in ditt gamla Boomerangplagg i butiken och få 10% avdrag på ditt nyinköpta plagg som tack för hjälpen. Läs mer på boomerang.se.

Boomerang Filbytergallerian, Linköping

Tio 2010 LKPG Magazine


18-19_LHC-Jari_Tolsa_b #10-10_LKPG 2010-11-19 17.57 Sida 18

StĂśrst i Ă&#x2013;stergĂśtland pĂĽ tidningar & tidskrifter Svenska & utländska. Nu Ăśppet även pĂĽ sĂśndagar LinkĂśping ¡ TrädgĂĽrdstorget 4

Ă&#x2026;rets jultidningar är äntligen här! En bra julklapp är självklart jultidningar. PĂĽ Press Stop hittar du hela sortimentet. Visst är det ändĂĽ härligt sĂĽ här i juletider att sätta sig i favoritfĂĽtĂśljen med en kopp glĂśgg och lussebulle, samtidigt som man drĂśmmer sig tillbaka till barndommens svunna tider när man läste sin favoritserietidning. Eller varfĂśr inte kĂśpa som julklapp? Här finns nĂĽgot fĂśr alla oavsett om det är till syrran, brorsan, pappa, mamma eller farmor och farfar. Ă&#x2026;rets skĂśrd har en salig blandning att erbjuda med allt frĂĽn spänning till humor... Välkommen in till en av Sveriges stĂśrsta tidningsbutiker där du även kan passa pĂĽ att kĂśpa nästa ĂĽrs kalender.

-XOHQKDUNRPPLWWLOO   +HPPDKRV(PPD  

Tävling Malmbergs Ur Optik lottar ut tre Ice-klockor. Lämna in kupongen hos Malmbergs Ur pü Nygatan 26, eller gü in pü www.lkpgmagazine.se och besvara frügan:

Ice har en kollektion som är dÜpt efter en sorts godis. Vilken? Lakrits Choklad ZZZKHPPDKRVHPPDVH ZZZKHPPDKRVHPPDVH

.ORVWHUJDWDQ/LQN|SLQJ 

LKPG Magazine Tio 2010

Marshmallows Senast 19 december 2010 fĂśr att vara med i utlottningen.


18-19_LHC-Jari_Tolsa_b #10-10_LKPG 2010-11-19 17.58 Sida 19

Jari Tolsa Jari Tolsa trivs med att bo och spela i Linköping. Hans bästa ishockeyminne är hans SM-guld med Frölunda. Han hoppas att få vinna ett SM-guld med LHC.

Född 1981 i Göteborg. Längd 185 cm. Vikt 88 kg. Familj Sambo och barn. Position Forward. Skjuter Vänster. Landskamper 23 A, 39 J. Moderklubb Mölndal IF. Andra klubbar Frölunda, Espoo Blues, Modo. Draftad Detroit 1999, 4:e rundan, nr 120 totalt. Säsonger i LHC Två. SKJORTA, PARK LANE, 499 KR. JACKA, SEBAGO, 1 995 KR. BÄLTE, TOPECO, 299 KR. MANCHESTERBYXA, SIR, 1 099 KR.

Du har tröja nummer 26, är det något speciellt med det? – Nej, den betyder inte något speciellt, den var ledig när jag kom till LHC. Du beskrivs på LHC:s hemsida så här: »En hårt arbetande forward som i början av 2000-talet var en del av den framgångsrika dragkedjan. En duktig skridskoåkare, med sina främsta egenskaper i det defensiva spelet. Energisk. Bra på att forechecka.« Håller du med? – Ja, det stämmer väl (skratt). När började du åka skridskor, och hur blev du bra på det? – Jag tror nog min far tog med mig till bandybanan när jag var tre år. Jag åkte på utebanan, under allmänhetens åkning. När jag var fyra, fem år åkte jag mer. Jag gick i en hockeyskola för att lära mig åka skridskor. Är det stora skillnader mellan att spela för Frölunda, Espoo Blues, Modo respektive LHC? Är något likadant? – Nej, det inte så stora skillnader, det är nästan samma överallt. Det var annorlunda i Finland, där är det mer fram och tillbaka och större skillnader mellan topp- och bottenlagen. Jag talar finska, så det flöt på ganska bra där, men jag ville tillbaka till Sverige. Jag trivs jättebra i LHC och det känns bra att vara här. I Elitserien är det jämnare lag än i den finska ligan. Har du har spelat i TV-pucken för Göteborg? – Ja, det har jag gjort, men vi vann inte. Om du fick ändra på en regel i ishockey, vad skulle det vara? – Det skulle kanske vara icingregeln, att man kör touch-icing som i NHL. Vad är ditt bästa ishockeyminne? – Definitivt mitt SM-guld med Frölunda. Om LHC vinner SM är det stort. Vad slösar du gärna pengar på? – Godis och snus, mycket snus. Vad har du alltid i ditt kylskåp? – Mjölk. Vilken pryl kan du inte leva utan? – Mobilen är det självklara svaret. Vad tittar du helst på i teve? – Det är blandat, jag hinner inte se mycket, en film någon gång då och då. Vem skulle du vilja byta jobb med för en dag? – Jag är nöjd med det jobb jag har. Var det något speciellt som fick dig att flytta till Linköping och LHC? – Framför allt är det ett bra lag, en bra stad – en bra klubb helt enkelt. Vad är det bästa med att bo i Linköping? – Det är en bra stad där allt ligger tillsammans, stadskärnan och arenan. Det är nära till allt. Linköping liknar Göteborg som stad. Vad är det bästa med att spela i Linköping? – Det bästa är att det är väldigt duktiga ishockeyspelare. Du gör nu, om jag har räknat rätt, din elfte säsong som senior. Hur länge tror du att du håller på om du är skadefri? – Jag kan hålla på hur länge som helst, bara kroppen är frisk och jag mår bra, så åtminstone några år till. Tror du på en högre makt? – Jag tror på något, vad det är vet jag inte. Gör LHC en bra säsong i år? text Daniel Atterbom – Ja, det gör vi med det lag vi har. ■ foto Kristin Carlén

FRÅN NOREN ENGLUND, ÅGATAN 19.

Tio 2010 LKPG Magazine


20-21_Handboll_b #10-10_LKPG 2010-11-19 17.58 Sida 20

Anders

G Gummesson text Daniel Atterbom foto Kristin Carlén

mediemannen & handbollsfesten

Det är sällan stora mästerskap äger rum i Norrköping eller Linköping. Äldre minns VM i fotboll 1958. – Det närmaste jag kan minnas, säger Anders Gummesson när vi träffas på Wayne’s Coffee, är EM i basket 2003. Då, precis som nu, gick en av grupperna i Norrköping. Jag minns inte att det har varit någon mer stor tävling på den nivån.

Anders säger att han inte är så kunnig på sport, men att han är proffs på media, vilket inte är någon överdrift. Han är till exempel presstalesman för Norrköping Dolphins, och samma dag som denna tidning träffar honom är han citerad i både Aftonbladet och Extra Östergötland. – De citerade mig rätt, sa han när han ögnat igenom texterna. Anders betonar hur stort VM i handboll är för Linköping. – För det första är det stort att Sverige har fått ett handbolls-VM. Det är 24 nationer från alla fem världsdelarna som kommer till Sverige i januari. Att Linköping och Norrköping får vara spelplatser för en av grupperna är fantastiskt. Jag är inte riktigt säker på att alla har greppat att det är så stort. Det kommer hundratals journalister för att bevaka VM i handboll. – Vi som är med och jobbar med det märker hur stort det är. Vi försöker kommunicera det. Intresset är stort, inte bara i regionen Östergötland, utan även från de länder som deltar. När det gäller handboll är Linköping och Norrköping inte lika framgångsrika som i andra boll- eller pucksporter. – Vad vi däremot har är folk som duktiga på att marknadsföra oss. Vi har sålt in det hela, och vi har arenor som är bra, vilket har bidragit när man skulle lägga ut tävlingen på olika orter i Sverige. Man ville inte sprida den för långt ut norrut, så då fokuserade man sig på Norrköping och söderut. Norrköping är den nordligaste orten i detta VM i handboll. – Stockholm har inga matcher, vilket kanske retar stockholmarna lite, ler Anders. Men det har vi LKPG Magazine Tio 2010

inga problem med. De får komma hit och titta. Det är grupp B som går i Linköping/Norrköping. Grupp A går i Kristianstad och Lund. Grupp C går i Malmö och Lund. Grupp D går i Göteborg. – Det är i grupp D som Sverige spelar sina matcher. En semifinal och finalen går i Malmö. Den andra semifinalen går i Kristianstad. Finalen är så gott som slutsåld och de danska journalisterna är lyriska över Malmö Arena. De kallar Malmö för sin hemmaplan, vilket är mysigt bara det. Danskarna hoppas på en finalplats. De spelar i grupp C.

mer till oss. De ska inte behöva leta efter självklarheter. All den service som vi kan ge kommer vi att ge. Det gäller transporter och service kring matcherna. – Det fungerade bra 2003 med EM i basket, och det kommer att fungera bra med VM i handboll. Jag har som vanligt lyckats hitta bra medarbetare. Det går åt ett stort gäng, vi kommer att vara en 15–20 stycken på varje arena som bara ägnar oss åt media.

De jobbar i skift. Det finns biljetter kvar till grupp B. – De sex lagen i grupp B är Island, Norge, Österrike, Ungern, Japan och Brasilien. Norge och Island är bland de bästa handbollslagen i världen, men Japan och Brasilien vet vi inte så mycket om. Det är eliten av eliten, de 24 bästa landslagen i världen som är med i VM. Det blir bra handboll i Linköping och Norrköping. I Norrköping går matcherna i Himmelstalundshallen. – Den gamla, goa hallen från 1977. I Linköping är det Cloetta Center. – Det betyder att arenan i Linköping kan ta in dubbelt så många besökare. Cloetta Center tar in 8 500, Himmelstalundshallen tar in 4 300. Först spelas matcher i två dagar i Norrköping, sedan är det en dags uppehåll, sedan tre dagar i Linköping och så vidare, sammanlagt 15 matcher. – Det är sex matcher i Norrköping och nio matcher i Linköping. Alla lagen i grupp B möter varandra. Tre lag i gruppen går vidare till andra omgången, som spelas i Jönköping. En del av Anders Gummessons fritid är en del av hans jobb. – Jag jobbar med samma saker på min fritid som jag arbetar med annars. Jag är professionell även på min fritid, men det är skillnad på när jag kan ta betalt och inte. Anders har inte varit aktiv idrottsman. – Nej, jag får inte de här uppdragen för mitt stora sportkunnande. Jag anses vara bra på medierelationer. Jag har ett bra kontaktnät och jag vet vad media behöver. Servicen ska fungera när de kom-

– Vi börjar klockan 12 varje dag och slutar tidigast vid midnatt. Så det går åt en del folk även om vi bara är två dagar på varje ställe. Det är ett stort intresse från media. – Vi räknar med en 150 journalister i Linköping och Norrköping. VM kommer att televiseras, vackert ord, till vartenda land. I Sverige är det TV4 som sänder, och norrmännen kommer att skicka ett eget TV-team. Det kommer att vara 12–15 kameror på varje arena, vilket är en stor idrottsproduktion. Vi ska göra vårt bästa för att det ska stå i varenda tidning. Det kommer att bli festligt, folkligt och fullsatt. – Vi kommer att ha »fan zones«, där det är meningen att fansen ska ha lite kul före matcherna. I Norrköping är det på Skandiateatern och i Linköping på Konsert & Kongress. Det ska vara kul, underhållning och förhoppningsvis ska man kunna möta en spelare. Det kommer, säger Anders, att märkas att VM i handboll äger rum i Linköping och Norrköping. – Redan i november kommer det upp affischer och infartsskyltar som kommunicerar att den stora festen börjar i januari. Vi hoppas att biljetter till VM i handboll blir årets julklapp.

Arrangörerna hoppas att Linköping och Norrköping får många besökare. – Grand Hotel i Norrköping blir boende för VIP-gäster och domare. Ett hotell i Linköping blir mediehotellet och det kommer att gå buss mellan hotellen och arenorna. ■


20-21_Handboll_b #10-10_LKPG 2010-11-19 17.59 Sida 21

Anders Gummesson Arbetar som mediekonsult i Tobiander Consulting. Aktuell Presschef för grupp B i VM i handboll som spelas i Norrköping och Linköping. Bor i Norrköping sedan 1974. Familj Singel. Fritid »Den går ihop med mitt arbete. Jag gillar att laga mat till vänner, det är det roligaste som finns.«

S P I T S P P A L JULK JULPRIS

JULERBJUDANDE

375:ord.pris 425:-

499:ord.pris 1000:-

JULPRIS

225:ord.pris 300:-

PLATENSGATAN 8 • 013-31 29 60

Madelene Schultzberg (–18,8 kg)

VÄGSKÄL ÄR DU OCKSÅ DÄR, VID VÄGSKÄLET? Bra, då kan vi se till att du lyckas. Hos oss får du en personlig hälsorådgivare som hjälper dig att äta rätt och träna mer. Våra kunder går ner i snitt 10,8 kilo de första tio veckorna och behåller sin nya vikt efter ett år. Det här har gjort oss till världsledande på varaktig viktminskning. På www.itrim.se träffar du fler människor som berättar om sina vägskäl i livet. ITRIM LINKÖPING: GRÄNDEN DUVAN 3, TELEFON 013 31 33 00 lats på Boka p ta viktis s årets ! sgrupp g in minskn dig på l ä Anm im.se www.itr

Tio 2010 LKPG Magazine


22-23_Brothers_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.00 Sida 22

Brothers julkampanj försöker alltid överraska. I år är modellerna längdskidåkarna Marcus Hellner och Johan Olsson. Det är första gången som killarna tar klivet in i modebranschen och agerar modeller, och de gillar det. Eftersom världscupen startade den 20/11 tog vi ett snack med dem när de var på besök i Stockholm.

Hellner och Olsson årets Brothersmodeller:

I skidspåret är vi Marcus Hellner och Johan Olsson är avslappnade där de sitter iklädda kläder från Brothers. De har just haft lunch och paus i det intervjumaraton som en dag med pressen innebär. De är intresserade av kläder och är glada över att få vara med i Brothers julkampanj. – Ja, definitivt, säger Marcus. – När vi fick erbjudandet, säger Johan, tänkte jag: »Ja, vad kul!« Albert Engström menade att kläderna gör mannen, och vad få tänker på är att klädseln är viktig i skidåkning. – Ja, klädseln är väldigt viktig när man åker skidor, säger Johan. Man måste ha bra och funktionella tävlingskläder. Sedan vid sidan av är det för oss som för alla människor: Det är kul att vara välklädd. – Eftersom bilderna ser så bra ut, var det bara roligt att vara med, säger Marcus. Det känns unikt, det vi har gjort. Det blir skoj när bilderna sätts upp, vi hade nog inte räknat med att det skulle bli riktigt så bra och snyggt som det blev.

Eftersom det är Brothers de är modeller för, pratar vi om bröder och brödraskap. Marcus

LKPG Magazine Tio 2010

Hellner har ingen bror, med det har Johan Olsson. – Jag har en storebror, säger Johan. Min bror åkte skidor och det är honom som jag har att tacka för min framgång. Han tog med mig ut i skidspåret och piskade på mig. Rockbandet Dire Straits har gjort låten »Brothers in Arms« där de jämför ett band med legosoldater. Man kan säga att samma laganda eller broderskap finns i det svenska skidlandslaget. – Det tycker jag, säger Marcus. Vi har en stor laganda, det är en del i vår framgång. Man kan säga att vi är bröder. Vi är i hyfsat olika ålder och vi har olika roller inom laget. Vi har olika personligheter. Det fungerar enormt bra och vi hjälper varandra och unnar varandra framgångarna. – Det har definitivt betytt mycket för mig, fyller Johan i. Vi måste pusha varandra, hjälpas åt med träningen. Det är ju som att ha ett jobb och lagkamraterna blir som arbetskamrater.

Att träna skidåkning tar alltså tid, oftast åker de med bara naturens ljud i öronen, men det händer att de åker skidor med musik i lurarna.

– Fast det är sällan, säger Marcus. Det är under träningen, om man känner för något annorlunda. Då kan man ha lite olika musik, hårdrock – framför allt tuffare musik. Just nu lyssnar jag på Swedish House Mafia. När de tränar skidåkning är det inte hur många kilometer de åker per vecka utan snarare hur mycket tid de åker som är viktigt. – Vi räknar i tid, säger Marcus, jag åker mest 20 timmar i veckan plus styrketräning. Det är ett heltidsjobb. – Jag skiljer på rullskidsåkning och vanlig åkning, säger Johan. Som mest åker jag nio till tio mil per dag på rullskidor: 6,5 mil på förmiddagen och 3,5 mil på eftermiddagen. Det är mer än ett heltidsjobb. Det är svårt att lägga ifrån sig skidåkandet, man har med sig det hela tiden. Det är en livsstil att klara av det. Många skidåkare träffar sina respektive genom skidåkningen. Beror det på att träningen och skidåkningen tar så mycket tid? – Nej, inte för min del, säger Marcus. Jag träffar så mycket folk som möjligt, jag träffar gärna andra än skidåkare, så det blir att man umgås mycket både med skidåkare och med andra.


22-23_Brothers_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.00 Sida 23

Marcus Hellner Född 25 november 1985 i Lerdala. Redan andra året på gymnasiet deltog han i ungdoms-OS i Slovenien. Han vann brons i det klassiska loppet. Genombrottet kom när Hellner deltog i VM 2007 i Sapporo. Han blev nia på 15 km fristil och blev därmed näst bäste svensk på distansen. I OS 2010 i Vancouver var Marcus Hellner med i det svenska stafettlaget som tog OS-guld.

Johan Olsson Född Född 19 mars 1980 i Skultuna. Genombrottet kom med sjätteplatsen på 15 km klassiskt i OS i Turin 2006. I samma OS tog han även brons i herrarnas stafett. Säsongen 2008/2009 tog Johan sin första världscupseger i Davos, och senare en tredjeplats i italienska Valdi di Dentro, båda på favoritdistansen 15 km klassiskt. I OS i Vancouver 2010 vann Johan Olsson en bronsmedalj såväl i skiathlonloppet som på femmilen, dessutom var Johan med i det svenska stafettlaget som tog OS-guld.

alla bröder – Min fru har åkt skidor, säger Johan, här skiljer jag mig från Marcus, men det är som han säger: Vi träffar rätt mycket folk och vi skidåkare umgås mycket med varandra. Till viss del är vi lika som personer, samtidigt som vi är individualister allihop, och vi umgås med varandra. Om man har mycket tur hittar man någon som tycker och tänker likadant som en själv.

Johan och Marcus tycker att de har blivit bättre skidåkare av att konsumera kultur. – Tidigare trodde jag att det bara var att åka, men nu känner jag mer och mer att det är viktigt att kunna slappna av från idrottsutövandet. I all elitidrott, om det ska fungera, måste man ta sig tid och ha andra intressen. Man måste ha något annat att göra förutom att åka skidor, annars blir det en bubbla av det hela. Det är skönt att tänka på något annat, alla behöver komma bort från vad de gör. – Jag håller med, säger Marcus, det är enormt viktigt att ha andra intressen. Jag och andra läser böcker, vi är intresserade av musik och kultur över huvud taget. Om man ska ha en hållbar livsstil med vår tuffa träning är det

viktigt att man kopplar av med annat.

Johan har tagit hjälp av en mental coach i många år. – Jag har jobbat med en coach i åtta år. Det har varit ett enormt lyft för mig. Jag lärde mig att slappna av och ser på mitt idrottsutövande på ett annat sätt idag. Tidigare tänkte jag på längdskidor 24 timmar om dygnet. Det är en livsstil att vara skidåkare, men det är ingen hållbar livsstil om man är jättestressad över träningen. Man måste slappna av om det ska vara hållbart i längden. Det har hjälpt mig att hitta mig själv. − Jag har ingen mental tränare, säger Marcus. Men jag har haft flera mentorer som jag har kunnat ventilera saker lite grann med. I den här sporten har vi alla haft olika upplevelser och det är bra att ha någon att prata med som kan tänka sig in i att vara i tävlingssituationer. n text Daniel Atterbom Foto Tobias Lundkvist

Tio 2010 LKPG Magazine


•24-27_Cattis_b #10-10_LKPG 2010-11-19 19.03 Sida 24

Trendkoll PRINT & GRAFISKA FORMER Mönstrade klänningar i chiffong, trikå och satin överlever den varma årstiden och följer med in i vintermånaden. Helt rätt är både volang, trekvartsärmar och klänningar med spetsdetaljer. Folklorismen erbjuder lager på lager med vackert dekorerade plagg med influenser från hela världen.

Cattis skönhet&mode Jag är precis hemkommen från världens kanske mäktigaste modestad och det är alltid skönt att kliva av flyget och komma tillbaka till verkligheten. Vad som dock slog mig från alla intryck som jag packat ner i resväskan är hur långt efter vi är i service, utbud och butiksmiljö. Det är inte bara en nackdel utan ska användas som en utgångspunkt för att skapa attityd i sortimentet, lyssna på oss konsumenter och höja ribban inom handeln. Åker man utomlands, möts man av leende butikspersonal redan i entrédörren som hälsar en välkommen. Går man snabbt in och ut ur butiken får man ändå ett lika trevligt bemötande på vägen ut. Under de sista timmarna höjs musiken, personalen laddar och rör sig till rytmen, en dj står bredvid den stora godisskålen och man känner pulsen och glädjen. Jag vet inte om glädjen är för att arbetsdagen snart är över, det kvittar, jag får i alla fall inspiration att spendera mina sista slantar och hänförs samtidigt av den genomtänkta och städade miljön runtomkring. Ett bra exempel på nytänkande ligger inte många mil ifrån oss, butiken Sabina and Friends i Stockholm har till exempel skapat en medlemsklubb, inte den som du får 10% rabatt i utan en klubb där ett medlemskap ger kunderna möjligheten att låna kläder, både festblåsor och vardagsplagg. Man bestämmer själv vilken typ av abonnemang man vill ha för att få tillgång till x antal plagg i månaden. Det kallar jag nytänkande och helt rätt i tiden för oss som önskar en ständigt uppdaterad garderob till bästa möjliga prislapp. Branschtidningen Habit berättar också att framgångsrika butiker är de som inser vikten av sociala medier och hur man kopplar sitt utbud till e-handel som ständigt ökar i samma takt som vi får mindre tid över att ge oss ut att shoppa. Skyltfönstren är också något som lockar min blick, promenerar man kvällstid kan ytterligare köp göras i tanken för att sedan omvandlas i praktiken dagen efter. Vi måste alltså bli bättre på att marknadsföra stilar, trender och produkter för att skapa köplust. Stora gallerior i Europa har uteserveringar och nattklubbar i fastigheten, Dubai Mall har ett enormt akvarie med simmande hajar och fiken är i det närmaste futuristiska. Slutligen vill jag rikta ett par ord till oss konsumenter, ge tips till din favoritbutik, berätta vad du önskar se mer av, klaga inte på ljudnivån och handla inte enbart i stora kedjor för då dödar vi de små nischade butikerna och konkurrensen likaså. Vi måste sluta vara statister i »lagom landet« och tillsammans skapa en kreativ stad att vistas i. Det är en marknadsekonomi, vi konsumenter styr utbudet.

Catarina Löfgren, Trendredaktör & Certifierad Makeupartist catarina.lofgren@lkpgmagazine.se LKPG Magazine Tio 2010

STICKAT & VARMT Mysigast med vintern är att du fortfarande kan kombinera ett kvinnligt mode där längden slutar över knäet men där vi bär material som fortfarande värmer oss. Långa stickade tröjor matchas snyggt med allt från färgade strumpbyxor till stilrena mörka blåjeans. Lusekoftan är en skön trend i fler bemärkelser för oss nordbor och vi kan frossa i oändliga mönster.

MÖSSOR MED MYS Storstickade mössor och vantar kan man inte få nog av. Köp många olika varianter i härliga pastellfärger som ger en schysst effekt mot den gnistrande vita miljön som kommer oss till mötes.

SMIDIGT MED CAPE Det finns inga mer svepskäl för att inte se elegant ut, höjden av lathet och bekvämlighet gestaltas i en snygg och bekväm cape. Känns inte längre tantiga utan helt rätt i tiden.

FUSKPÄLS & ULL För en citychic stil bär fodrade fuskpälsar i klassiska ljusa toner, kombineras perfekt till slitna jeans och höga pumps. Modet influeras också av Fårö med sina fodrade väskor, jackor och skor i fårull.


24-27_Cattis_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.01 Sida 25

TipsNyheter FESTFIN â&#x20AC;&#x201C; INSPIRATION FRĂ&#x2026;N KĂ&#x201E;NDISARNA Nu bĂśrjar inbjudningarna falla ner i brevlĂĽdan, Facebook-eventen haglar tätt och mailen ĂśverĂśses med jul- och nyĂĽrstillställningar. Här kommer bästa tipsen fĂśr en glamourĂśs look. Använd skuggor som innehĂĽller mycket skimmer, fräcka lĂśsnaglar och fejkfransar. Tänk pĂĽ att bestämma din klädsel innan du ger dig ut fĂśr att shoppa makeup och smycken. Ska du bära kalla färger som grĂĽtt, silver och svart är det snyggast att sminka dig i samma kyliga toner med metalliska inslag, nyansera dina läppar i rosa och bär ljusa silveroch strasssmycken. Hittar du istället en blĂĽsa i varma färger sĂĽ som rĂśtt, brunt och guld väljer du smycken i samma färgton. Frossar i rubinrĂśda läppar och antikinspirerade halsband och Ăśrhängen. Hinner du inte fĂśrbereda allt kan du kopiera kändisarnas festutstyrslar.

Sno Rihannaâ&#x20AC;&#x2122;s eldiga stil med volymkjol och korsettinspirerad topp.

:[VYNH[HU3PURÂ&#x20AC;WPUN   4rU-YL3Â&#x20AC;Y:Â&#x20AC;U   

Irina Shayk visar att en klassisk look i svart och vitt fortfarande fungerar.

Ashlee Simpson bär sin lilla svarta som gnistrar ikapp med strülkastarna.

MünadensTrendspaning Kim Kardashian och hennes syster fotograferades pü en av deras tätt fÜrekommande shoppingrundor. Münga känner igen dom frün E!s reality-serie, Keeping Up with the Kardashians och de är fÜr tillfället stora trendsättare i USA. Här ses dom anamma det rüdande modet ut i fingerspetsarna, det grafiska djurmÜnstret och säsongens hetaste pälsar.

       Tio 2010 LKPG Magazine


24-27_Cattis_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.02 Sida 26

Trendspaning 2.

1.

5.

3. 4. 6.

7. 8. LKPG Magazine Tio 2010


24-27_Cattis_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.02 Sida 27

1.

SMYCKEN I Ă&#x2013;VERFLĂ&#x2013;D Ă&#x201E;lskar krimskrams och kan inte lĂĽta bli att shoppa när jag ser guldgnistrande smycken i gammaldags tappning. MĂśrka stenar ger ett sofistikerat intryck och nu ska de ocksĂĽ vara chockerande stora.

2.

GUBBTRĂ&#x2013;JAN Ă&#x2026;rets mest tacksamma plagg där vi tjejer slipper tänka pĂĽ figuren och kan känna oss bĂĽde vardagsklädda men ändĂĽ klassiska. Modellerna finns med stora knappar, fickor och schyssta spännen, här fĂĽr man dock lägga en tanke även pĂĽ linnet under som ska skapa en snygg kontrast.

3.

LITEN & NĂ&#x201E;TT Kuvertväskan blir vĂĽr kavaljer pĂĽ alla julmiddagar och fester framĂśver. Den är enkel att bära och det allra viktigaste fĂĽr plats i den. Smart lĂśsning är väskan med armring, dĂĽ tappar du inte bort den i kvällsdimman.

4.

BĂ&#x201E;STA BASPLAGGET Mitt tips är att ha mĂĽnga skjortor i garderoben, de kan användas till bĂĽde slitna jeans, stilren kavaj eller till den knälĂĽnga kjolen. Tänk pĂĽ att kĂśpa en figursydd skjorta, gärna i stretchmaterial fĂśr bästa passform och variera dig sedan med ett tunt bälte i midjan, lĂĽnga hängsmycken eller en nätt scarf runt halsen.

5.

SENSAI CELLULAR PERFORMANCE HYDRACHANGE ESSENCE En helt fantastisk ansiktskräm som innehüller mycket fukt och efterlämnar en silkeslen känsla. Vürda din hud i vinter, den ska stü emot büde värmeväxlingar, fukt och andra fria radikaler. Kanebos hudserier gÜr sällan nügon besviken.

6.

SKINNKJOLEN Vilken butik du än gür in i sü märker du snart att de korta skinnkjolarna är frontade precis vid entrÊn. När vädret är kallare kombineras de bäst till mÜrka stickade strumpbyxor, skjorta och hÜga stÜvlar.

7.

SMĂ&#x2026; SĂ&#x2013;TA DOFTER Victoria's Secret är mest kända fĂśr sina enastĂĽende underklädesvisningar med de främsta toppmodellerna i världen, en av modellerna fĂĽr ocksĂĽ den stora äran att bära deras ÂťMiljon-BHÂŤ. FĂśretaget startade i USA 1977 och de tillverkar och marknadsfĂśr ocksĂĽ badkläder, nattlinnen, kosmetik och parfymer. Jag fastnade direkt fĂśr deras lyxiga sortiment av sensuella dofter och färgstarka läppglans med smak av sĂśta frukter.

8.

HELLRE FLER VĂ&#x201E;SKOR Ă&#x201E;N EN DYR Det är i alla fall min filosofi, jag vill kunna byta väskor som strumpor. Ă&#x2026;rets kanske viktigaste accessoar ska matcha bĂĽde ditt ytterplagg och din arbetsoutfit, dagtid som nattetid. DĂĽ krävs det tveklĂśst mer än en väska.

cUH HWV WV MXONODSSDU KLWWDUGXKRVRVV

 

 

 

+DOVEDQG VE %HDXWLIXO % W LQUHG U 

 Exklusivt fĂśr dig

5JQTĹ&#x160;WJIBS¢WFOQSFTFOULPSU Ĺ&#x201D;XXXCPNBOTCVUJLTF Tio 2010 LKPG Magazine


28-29-Ikano-huset_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.05 Sida 28

Catarina Löfgren ny centrumchef

Kreativitet och nytänkande på Ikano-huset nästa år Grattis till att ha blivit centrumchef för Ikano-huset! – Tack så mycket, det känns väldigt spännande att få arbeta med Linköpings största köpcentrum. När tillträdde du? – Jag tillträdde i slutet av september och har precis hunnit installera mig och träffat alla handlare. Kommer kunderna att se några skillnader inom kort eller på lång sikt? – Jag hoppas det, bland annat kommer vi att uppdatera vår grafiska profil, vilket innebär att annonserna kommer att upplevas som nya och fräscha. Vi arbetar också med att göra vissa visuella förändringar för att skapa en mysfaktor i gallerian. Vi har genomfört en stor kundundersökning, där det bland annat framkom att kunderna eftersökte fler avkopplande platser för en stund av lugn och ro. Vi kommer därför att skapa trevliga lounger och även se över utemiljön när vårsolen tittar fram. LKPG Magazine Tio 2010

Vilka fler ingår i centrumledningen? – Vi är ett jättebra team på plats som verkar för att handlarna ska må bra och för att kunderna ska trivas hos oss. Johanna arbetar som marknadskoordinator och ansvarar för vårt gedigna kundklubbsregister och planerar de fyra årliga kundklubbsdagarna som ska fyllas med bra erbjudanden och happenings för våra trogna kunder. Hon producerar också tv- och radioreklam. Karin arbetar som marknadsassistent och är vår egen kreatör av annonser och presentationer. Hon ansvarar också för hemsidan, som jag kan avslöja kommer att genomgå en enorm förvandling under nästa år. Karin planerar och genomför även våra event. – Vi har också två otroligt skickliga och duktiga drifttekniker, Hasse och Dick. De ser till att fastigheten underhålls och att planerade projekt genomförs. Det är guld värt att ha bra kompetens i gruppen. Kan du berätta om framtida event och påhitt?


28-29-Ikano-huset_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.05 Sida 29

– Vi har otroligt mycket spännande på gång, inför nästa år är våra ledord kreativitet, nytänkande och attityd. Vi kommer att börja året med ett stort modeprojekt som sträcker sig från februari till slutet av april. Alla Linköpings ungdomar ges dels möjligheten att komma på spännande kvällar med mycket fashion och happenings, dels kommer de också att få möjlighet att delta i ett arbete som mynnar ut i en stor modefest. Vi skapar event för alla viktiga dagar i livet, bröllop, studenten och andra festligheter. Vi sitter också och arbetar med ett stort Tornbyprojekt som kommer att bli vår absolut största satsning nästa år, men det kan jag inte avslöja mer om nu. Under hösten kommer kunderna att delta i en stor tävling med ett fantastiskt pris och vi satsar hårt på nytänkande i fråga om aktiviteter för hela familjen.

Är detta ett drömjobb för dig? – Ja, det är verkligen det bästa arbetet man kan ha, det är intensivt men man är alltid glad när man stiger upp på morgonen. Det är roligt att få arbeta med så många duktiga handlare och jag får utlopp för kreativt tänkande och problemlösning. Det är givetvis fantastiskt att få skapa roliga aktiviteter till våra kunder. Är det ett jobb man söker eller blev du tillfrågad? – Jag blev tillfrågad om att söka. Jag arbetade på Filbytergallerian tidigare. Där var jag från maj 2008 till det att jag anställdes på Ikano-huset. Det är världens bästa jobb. Berätta vad du har gjort tidigare. – Jag har arbetat med artister och event runt om

i Sverige och i Europa, det var med Carola, Nanne Grönvall, Da Buzz, Jan Johansen med flera. Vi var ett team som satte upp stora shower. Det var kul och lärorikt. Man utvecklas mycket när man är ute på vägen och får lösa problem allt eftersom de dyker upp. Jag är även utbildad makeupartist, jag har i flera år jobbat på Canal+ och femman på hockeymatcherna då jag har sminkat kommentatorerna. Det har jag nog inte tid att göra mer. – Jag har även drivit en ideell sminkskola för ungdomar. Där har cirka 500 elever gått hos mig, 24 utbildningstimmar. Vi ville hitta en gemensam nämnare för ungdomar i 13-årsåldern. Det gjorde jag på KFUM, som arbetar mycket med ungdomsverksamhet. Jag är uppvuxen i ett familjeföretag, min far har två McDonaldsrestauranger här i stan. Jag har gått i den hårda skolan från början. Jag har dessutom arbetat i butik och drivit eget företag.

Kläderna kommer från MQ.

Idag är Ikano-huset cirka 63 butiker på 48 000 kvadratmeter, kommer ni att bli fler framöver? – Tveklöst ja. Har du några planer för er kundklubb med cirka 15 000 medlemmar? – Vi utlovar häftigare kundklubbsdagar fyllda med kanonerbjudanden, spännande tävlingar, resor och upplevelser. Jag vill också framhäva att vi är ett gäng som jobbar med Ikano-huset, tillsammans med våra duktiga butiker. Vi har en enormt spännande framtid som kommersiell galleria. Men det är det som sagt lite för tidigt att säga något om. n

Catarina Löfgren Aktuell Centrumchef för Ikano-huset i Linköping och moderedaktör i LKPG Magazine. Bor I Linköping. Fritid »När jag har någon fritid så försöker jag träna och umgås så mycket som möjligt med familjen.« 

text Daniel Atterbom foto Niclas Albinsson

Tio 2010 LKPG Magazine


30-31_Kalle P_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.06 Sida 30

du i t ta r h r EN ä H NING na M Ä T fi JULS ssor av a R m oc h APPA L K L JU

SHOPPING GRAN TINEK HOME Strömgatan 4 Inredning Strömgatan 4 Pris liten vit 50 kr Mellan svart 65 kr

RED LOVE Halsband Lotta Design Klostergatan 41 Pris 169 kr

GOD JUL ORD Finns även i vitt. Village Filbytergallerian Pris 199 kr

Strömgatan 4, Tannefors i Linköping. 070-372 42 84 Öppettider tors 12–18, fre 12–18, lör 11–15 stromgatan4.blogspot.com

Vackraste Julklapparna...

Nygatan 36. Linköping. 013-10 46 36

LKPG Magazine Tio 2010

SONIZE Väska och scarf. Norén & Englund Ågatan 19 Pris väska 535 kr Scarf 195 kr

SIGGES TÄNDBITAR Supersmarta tändbitar. Slipp tidningspapper och tändvätska. Påse med 50 bitar. Didriksons brasvärme Floragatan 4 Pris 40 kr/st eller 3st 100 kr MYSIG STICKAD TRÖJA Dam. Storlek xs–xl. 50 procent bomull, 50 procent ull. Finns även i off white. Boomerang Filbytergallerian Pris 1 299 kr


30-31_Kalle P_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.06 Sida 31

Marie Nordlander Bor Linköping. Yrke Ägare och inköpschef på Kalle P. Sko. Familj Maken Peter och två barn. Fritid Friskis & Svettis, sommarstället.

Peter Nordlander Bor Linköping. Yrke Ägare och VD på Kalle P. Sko. Familj Frun Marie och två barn. Fritid Sommarstället, båten, musik.

Kalle P – Östergötlands egen skokedja text Maria Tjernström foto Kristin Carlén

1972 flyttade den före detta Linköpingsbon Karl-Erik Persson tillbaka till staden med sin familj. Han hade i många år jobbat inom skobranschen och kände att det var dags att starta något eget. Han fick erbjudande om en lokal i nyöppnade Skäggetorp Centrum. – Nuförtiden finns det ju centrum överallt, men då var det något nytt och stort, minns hans dotter Marie Nordlander som nu jobbar som inköpare på Kalle P Sko. Ungefär samtidigt fastnade reklambyrån som jobbade med att ta fram namn och logotyp till Karl-Eriks nystartade företag för hans smeknamn från ungdomen – Kalle P, och så föddes Östergötlands egen skokedja. Idag består kedjan av tio butiker. Den senaste i raden är butiken i nyöppnade Hageby. – Vi har funderat länge på att öppna i Norrköping, men inte hittat rätt läge, säger Peter Nordlander, Maries man och VD för Kalle P Sko. I och med nybygget i Hageby kände de dock att de hade hittat rätt. – Hageby var ett gammalt centrum och många tänker på det så, men den nya gallerian är mycket finare, säger Peter. – Ja, vi som har fått se alla ritningar såg ju vilket potential det har, fyller Marie i. Vissa tankar finns också på att öppna en butik i Norrköping city, men just nu ligger fokus på att jobba in varumärket Kalle P hos Norrköpingsborna.

Hos Kalle P hittar du skor av hög kvalitet och komfort. Både för dam, herr och barn. – En del vill inte jobba med barnskor, säger Marie. Men vi tycker att det är viktigt att barn har bra skor. Förutom bra skor finns här engagerad och utbildad personal. Skulle du sedan ha oturen att falla för en sko som inte finns i din storlek kan du få den skickad från en annan av Kalle P:s butiker om den finns där. – Många stora kedjor vill inte göra det. De har ju rätt stora avstånd, men vi har ju nära och kör varor till våra butiker minst en gång i veckan, så då kan vi göra det, förklarar Peter.

Nu är vintern i antågande och med den de varmare skorna. På damsidan får stövlarna lämna lite plats för bootsen, även om stövlarna inte försvinner helt. Även för herrar är boots populära, men också kängor. – Det mer dressade modet gör att vi också vill ha snyggare skor, det tycker vi är kul, säger Marie. Vill du att dina skor ska överleva slasket och kylan bör du också komma ihåg att ta hand om dem. Rengöra, vårda och skydda. Är du osäker på vad som gäller för just dina skor så har personalen på Kalle P koll på läget. – Dessutom måste man komma ihåg att låta skorna vila, påminner Peter. De behöver torka ordentligt och långsamt, inte i torkskåp. Därför ska man inte ha samma skor två dagar i rad. Glädjande instruktioner för den som behöver en bra anledning att köpa ett par skor till. n

Tio 2010 LKPG Magazine


32-33_Gränden_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.07 Sida 32

Joakim Nättsjö Bor Norrköping. Titel Centrumledare i Gränden, Linden och Spiralens köpcentrum. Fritid Spinninginstruktör på Friskis & Svettis.

Gränden ger puls åt Linköpings shoppingliv För en stund hette den Galleria Leo, men den slutade nog aldrig att vara Gränden för Linköpingsborna. Sedan den 15 januari i år är det Fastighets AB LE Lundberg, eller Lundbergs som de brukar kallas, som äger Gränden och målet med verksamheten är klart. − Gränden ska vara den naturliga mötesplatsen, säger Joakim Nättsjö, centrumledare på Gränden. Om man ska möta en vän på stan ska »Vi möts på Gränden« vara den självklara tanken. Hitintills verkar de vara på god väg att nå det målet. Renoveringen som länge pågått är nu avslutad och lagom till julhandeln är alla gallerians lokaler uthyrda. De senaste i raden av butiker som kommit till Gränden är Johnells och Mist of Stockholm. Dessutom har MR of Sweden flyttat till nya, större lokaler i gallerian. − MR of Sweden har funnits hos oss länge och det är roligt att det går så bra så de kan utöka, tycker Joakim. Och på tal om stora lokaler. Sveriges största MQ har flyttat in i Gränden. En stor och fräsch butik med många och riktigt snygga kläder.

LKPG Magazine Tio 2010

− Det är roligt att de väljer att lägga sin största butik i Linköping. Vi är ju trots allt en liten stad jämfört med Stockholm eller Göteborg och öppningen har varit en succé. Två av Grändens butiker var också nominerade till »Årets butik« på Handelsgalan den 11 november; JC och Brothers & Sisters. Intersports butikschef Niklas Malm nominerades till Årets ledare.

Ända sedan Lundbergs tog över Gränden har de arbetat med att hitta tillbaka till Grändens själ. Att byta ut namnet Leo var det första som stod på listan. − Det har ju alltid varit Gränden i folkmun, menar Joakim. Vi ville ta tillbaka det gamla namnet som är ett starkt varumärke. Förutom det har det också jobbats en hel del med att göra Gränden till en galleria där kunderna trivs. Ordning och reda, trevlig och tillmötesgående personal och ett bra utbud av butiker har stått på agendan och resultatet märks. Joakim jämför det med att bjuda hem någon på middag. − Har man bjudit hem någon ser man

ju till att hemmet är rent och fräscht, man har förberett sig och får gästerna att känna sig välkomna. Så ska det vara att komma in i våra butiker, förklarar han. Ger man så får man, det är min devis.

Joakim beskriver Gränden som Linköpings hjärta och här är det som upplagt för puls. Här finns en mix av butiker som gör att de flesta kan hitta något och hungriga shoppare kan slå sig ner på något av de två caféerna. Dessutom anordnas event av olika slag. Närmast på tur står Tomtenatta den 2 december. Då sparkar julhandeln igång på riktigt med extraöppet till klockan 23, erbjudanden från Grändens olika butiker och en rad mindre evenemang under kvällen. Ett gyllene tillfälle att påbörja sin julklappshandel, eller kanske unna sig själv något, med andra ord. n text Maria Tjernström foto Kristin Carlén


32-33_Gränden_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.07 Sida 33

Smaka S ma ak ka vå v vår år å r G Godare odare Jul Jul på på Apotek Hjärtat! A potek H järtat! Hjärtats senap, Hjärtats senap, kryddiga kryddiga tteer, eer, saffran saffran o och ch a annat nnat som som s sätter ätter smak smak på på julen. julen.

FÄRSKA F FÄ ÄRSKA R

PASTA! P PA ASTA TA! Serveras S erver ras a r rykande yka y kand de eh het! ett! Alltid m Alltid Allt minst ins ffem e olik r rät ättter te samt samt olika rätter vegetarisk v egetarisk ktt alternativ alternat a lternativ iv vegetariskt

DAGENS D DA AG GENS ENS PASTA PASTA PA TA 11 1 10000 - 14 143300

79:7 79 9::9

iinkl. nkl. bröd brö & dryck dryc yc

Apotek Hjärtat Gränden, änden, Vårdcentralen, Vårdcentralen, Linghem, Linghem, T Tanneforsgatan anneforsgatan 11, 11, Westmangatan Westmangatan 25 25 Kundkontakt: 0771 0771 - 405 405 405 405 Kundkontakt: a apotekhjärtat.se potekhjärtat.se

&),"94%2'!,,%2)!.s.%$2%0,!. Tio 2010 LKPG Magazine


34-35_Johnells_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.08 Sida 34

XO 1\¥UVßQ Hud-, Fot-, Kroppsvård Kroppsvård, Massage, Frisör & Hår vård aglar, Manikyr & Make up, Kläder & Smycken

Naglarr å Biosculptures produkter

Ny epok inom hudvård, som får Din hud att stråla!

Hår vård Hårvård

Köp Exuviance Age Reverse dag- och nattkräm och få ögonkrämen

Boka din feststyling hos Caroline från 150:-

Massage

FFina in erbjuda e u anden and från rå å Exuvian E i nce c

GRATIS! (värde ca 600:-)

Boka din januarimassage och du får 20% rabatt

EXKLUSIV JULBOX FRÅN REDKEN

Kläder o Smycken

Det finns ingen tid att förlora! Ta kontroll över hudens åldrande med dermatologiskt utvecklade produkter, som har kliniskt bevisad effekt.

695 KR

Julklappar hos Hagdahls & Co från butik No 36 och Lotta Design Bästa juklappen är en upplevelse. Ge bort ett presentkort

Presentko ort Presentkort

Färdigpackad box som innehåller Shampoo, conditioner & treatment. (värde 950kr)

Erbjudandet gäller t.o.m 2010-12-31

BÄST I TEST! Exuviance vårdande foundation - en revolution i dina dagliga hudvårdsrutiner!

Platensgatan 2, LINKÖPING 013-12 40 00, www.hagdahls.com

Semesterkänsla – året runt

Easy Living Residence – Linköping Nu får hemma en ny innebörd. Easy Living Residence är ett unikt sätt att bo. Kring vackra lägenheter samlar vi allt du behöver: Åretruntpool, solterrass, bastu, gym, festlokal, relaxlounge, övernattningslägenhet m.m.

Intresset för våra nya lägenheter i Linköping har varit stort och försäljningen pågår för fullt. Boka ett möte med oss för att välja just din drömlägenhet!

Även utanför hemmet finns goda möjligheter till ett aktivt liv, med Vallaskogen runt knuten och nära till golfbanan. Området gränsar till flera stora arbetsplatser, som Mjärdevi Science Park och universitetsområdet.

För mer information kontakta Patrice Wedlund på 013-474 27 53 eller besök oss på www.karnhem.se

% & 4 * ( / t ) & - ) & 5 t 5 3 : ( ( ) & 5 t 1 3 * 4 7 ­ 3 5

LKPG Magazine Tio 2010

Hudvård H Hudvå dvå ård d


34-35_Johnells_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.08 Sida 35

Timo Sandberg Bor Norrköping. Familj Sambo och barn. Yrke Butikschef. Fritid Driver Café Fräcka Fröken i Linköping, så mer jobb (ler).

Johnells blir större och flyttar till Gränden Sedan mars 2002 har Johnells huserat på Tanneforsgatan 11, en era som nu är över. Den 25 november invigdes nämligen deras nya butik i galleria Gränden. − Vi har letat större lokaler ett bra tag nu, säger Timo Sandberg butikschef på Johnells. Dessutom känns det bra att komma in i en galleria. Den gamla lokalen på 115 kvadratmeter har bytts mot en mer än dubbelt så stor i nyligen färdigrenoverade Gränden och äntligen har Johnells utrymme för hela sitt koncept, att vara en premiumbutik med hög kvalitet, hög modegrad och bra service. När LKPG Magazine träffar Timo Sandberg pågår planeringen inför kommande inköp för fullt och han lovar att det förutom nya märken, som Tommy Hilfiger, Peak och Hansen & Jacob, också kommer att bli mer djup i det nuvarande sortimentet. − När vi får mer utrymme kan vi ju också ta in fler produkter från våra nuvarande märken också. Medan Johnells nu gör sig hemmastadda i sina nya lokaler pågår under hela december en rea i deras gamla lokal. Där säljs kläder från både Linköpingsbutiken och från övriga Johnellsbutiker i landet. Något att lägga på minnet för den som skrivit upp kläder på listan över julklappar att handla.

− Ja, det är ju lite ovanligt att ha rea innan jul, ler Timo. En annan anledning till att ta en sväng förbi såväl reabutiken som Johnells nya butik är att de plagg du hittar där i hög grad är unika. − Vi ägnar oss inte åt mängdförsäljning utan tar in små kvantiteter av utvalda plagg, förklarar Timo. Alldeles utmärkt för den som vill vara ensam om sin nya, snygga skjorta på jobbet efter jul, med andra ord. Dessutom har personalen i butiken skräddarkunskaper, så skulle du hitta en kostym du gillar men som inte riktigt passar kan de hjälpa dig att justera det.

För den som känner sig lite vilse i modevärlden är Timos tips för vintersäsongen plagg inspirerade av engelska skolpojkar och rävjakt. Alltså klassiska tyger och mönster som tweedkavajen. − Vi ser mycket fiskbensmönster, tunga tyger och detaljer som armbågslappar. Dessutom tycks snygga jeans vara på väg in på det som tidigare varit chinosens domäner. Välkommet av dem som trivs bäst i dessa såväl praktiska som snygga plagg som givetvis återfinns i Johnells sortiment. Så vill du att årets mjuka klappar, till dig själv eller någon annan, ska vara både moderiktiga och unika är det dit du ska styra stegen. n text Maria Tjernström foto Kristin Carlén

Tio 2010 LKPG Magazine


36-37_Boomerang_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.09 Sida 36

SHOPPING Välk Vä älkomm men ti till ll oss ss

APPARTMET 1 Skorstensfri kamin i en ny serie för bioetanol, från Scandinavisk Spismiljö. Kräver inget tillstånd för att monteras och passar lika bra i villan som i lägenheten. Didriksons brasvärme Floragatan 4

l

NIGHTSKY Halsband.

Lotta Design Klostergatan 41 Pris 229 kr

013 12 70 30

VAGABOND Damstövel. Kalle P Sko Nygatan 24 Pris 1 200 kr

DS ACTION TITANIUM Shock-resistant Sapphire crystal Water-resistant 200 m WWW.CERTINA.COM

Nygatan 26 (HM-huset) • tel 013-12 18 41 • www.malmbergsuroptik.se

LKPG Magazine Tio 2010

SVART SKINNVÄSKA OCH RUBBER HALSBAND Väska från Frontrow living. Halsband finns i olika storlekar. No 36 Nygatan 36 Pris väska 1 199 kr Halsband 1 450 kr

LJUSLYKTA G&C Strömgatan 4 Inredning Strömgatan 4 Pris 120 kr


36-37_Boomerang_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.09 Sida 37

EMD kl 21 EMD har släppt nytt album, ”Rewind” och kommer att bjuda på en exklusiv akustiskt spelning med efterföljande skivsignering!

TOMTENATTA 2/12 ÖPPET TILL 23 shoppa alla julklappar i Gränden!

Må-Fr 10-19, Lö 10-16, Sö 12-16 www.galleriagranden.se


•38-47 Matilda Boson_b #10-10_LKPG 2010-11-19 19.13 Sida 38

PROFILEN

Matilda Boson Född 4 december 1981 i Linköping. Bor I Linköping, pendlar till Stockholm. Yrke Handbollsspelare i Spårvägen och managementkonsult. Position Vänstersexa. Tidigare klubbar Malmslätt, RP, Skövde, FCK Håndbold och Ålborg DH. Landskamper 162. Landslagsmål 405. Mästerskap EM 2002, EM 2004, EM 2006, OS 2008, EM 2008, VM 2009. Familj Mamma, pappa, lillebror, sambo. Favoritfilmer Love Actually, en romantisk komedi, och Blood Diamond, en thriller. Favoriter på TV Situationskomedier som Vänner. »Men jag tittar inte så mycket på TV.«

LKPG Magazine Tio 2010


38-47 Matilda Boson_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.10 Sida 39

Matilda

Boson text Daniel Atterbom foto Kristin Carlén

Matilda Boson bor i Linköping, men spelar handboll för Spårvägen i Stockholm. Dessutom har hon påbörjat en karriär när det gäller ledarskap, organisationsutveckling och event. LKPG pratade med en glad och lycklig person i ständig rörelse.

M

atilda Boson är uppväxt i Malmslätt.

– Det var tryggt, väldigt tryggt, säger Matilda Boson när hon pratar med LKPG Magazine. Jag bodde med alla kompisar inom en armlängds avstånd. Det var nära till alla handbollshallar, fotbollsplaner och skolor. Man kunde cykla runt hur man ville. Som ung var Matilda Boson intresserad av idrott. Hon började spela handboll som nioåring. – Vi skulle spela skolhandboll i Linköping. Det var i trean, alla andra tjejer i klassen spelade och då ville jag också vara med. Som ung höll hon på med andra sporter parallellt med handbollen. – Jag höll på med fotboll länge, tills jag var 17 år. Jag spelade golf, det gör jag fortfarande på hobbynivå, men inte så ofta längre. Jag höll på med lite basket, jag höll på med gymnastik. Tennis var jag lite inne på ett tag, skrattar Matilda. Hon skrattar ofta. Det finns en lättsamhet och glädje hos henne, men även allvar. Hon sa tidigare i år att »det är 50–50 att jag fortsätter spela handboll i höst«. – För det första tycker jag fortfarande att handboll är väldigt roligt. Det är min absolut största drivkraft. Förra spelåret flyttade jag hem från Danmark. Jag tycker att det är kul att spela handboll, både i ett klubblag och i landslaget, och jag ville prova ett år till. Sedan fick jag ett bra erbjudande från Spårvägen med ett jobb. Jag kan kombinera handbollen med en framtida karriär. Det blir en lätt övergång när jag kan

hålla på med handboll och börja träna mig när det gäller näringslivet. Här föll idrotten och det civila livet samman, bostad, klubb och jobb löste sig. – Det blev Spårvägen och Stockholm för att jag ville flytta hem till Linköping tillsammans med min sambo. Stockholm är det enda alternativet om jag vill behålla min plats i landslaget, vilket jag vill försöka. Det finns en nackdel. Matilda ville ha tröjan med lyckotalet nummer 14 som hon har i landslaget, men i Spårvägen har hon fått nummer 4. Hon har 14 som sitt turnummer eftersom hon gjorde ett hole-in-one på hål nummer 14 på en golfbana.

I hårdsatsande Spårvägen, som bara blev tia förra året, återförenades Matilda med Tomas Ryde, tidigare förbundskapten och mästartränare i Champions League med Viborg 2006. Det var han som tog ut henne till hennes första mästerskap: EM 2002. – Att Tomas är i Spårvägen är ett viktigt skäl till att jag gick dit. Med honom vet jag att jag får en viss kvalitet. Han är en av de absolut bästa tränare som jag någonsin har haft. Jag hade honom som tränare när jag var 16 år gammal och han fick mig att inse att om jag bara ansträngde mig lite extra kunde jag bli en bra handbollsspelare. Han var den person som fick in mig i näringslivet. Jag har alltid haft bra kontakt med honom.

Tio 2010 LKPG Magazine


38-47 Matilda Boson_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.10 Sida 40

Jag har inte vunnit någon medalj, men för mig var OS guld värt.

JULKLAPPSÖNSKNINGAR

Genom den nya klubben Spårvägen, »ett gott gäng som är en blandning av unga talanger och veteraner som jag«, siktar Matilda på EM i Danmark/Norge som spelas i december. Dit har Sverige kvalificerat sig. – Det ska bli väldigt kul att spela en EMturnering till. Jag är en »stamspelare« i lands-laget. Jag har spelat längre än någon annan. Jag vet inte om jag blir uttagen, det skulle vara om någon annan är bättre, men det är inte någon än så länge.

Matilda har gjort sex stora mästerskap med det svenska landslaget.

Make up • Hudvård • Presentkort Kurser • Frans-Brynfärg inkl plock Väskor • Penslar PLATENSGATAN 1 • LINKÖPING • 013-23 85 00 • www.facestockholm.se

LKPG Magazine Tio 2010

Första gången var EM 2002 i Danmark, där Sverige förlorade de tre matcherna i gruppspelet och blev sist med noll poäng. – Det var en oerhört stor besvikelse. Vi kom direkt från juniorlandslaget där vi var väldigt duktiga som lag. Jag hade nog inte fattat att om man inte vann några matcher fick man åka hem. Jag hade aldrig upplevt det. Efter tre dagar när vi inte hade vunnit något fick vi åka hem från det EM som jag hade drömt om. Det var ledsamt. Även i EM 2004 blev Sverige sist med noll poäng. – Då hände samma sak igen, men då var jag i alla fall förberedd på det. Då var vi igång med ett generationsskifte. Vi var många unga tjejer, men det var fortfarande inte kul att åka ut fort. EM 2006 spelades i Sverige och här blev Sverige näst sist i sin grupp i gruppspelet efter att ha slagit Ukraina. I andra omgången besegrade Sverige både Danmark och Spanien och hamnade på sjätte plats efter att ha förlorat mot Ungern i kampen om femteplatsen. – Ja, det är en av mina mest fantastiska prestationer någonsin, och att spela på hemmaplan! Det är en av mina största upplevelser på en handbollsplan. Det går inte att förklara med ord, att spela i Sverige för extremt mycket publik. Med hjälp av nya ledare skapade vi något jättebra utifrån de förutsättningar vi hade. Vi var ett gäng spelare som gjorde det bra tillsammans.


38-47 Matilda Boson_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.10 Sida 41

Nästa mästerskap var OS 2008 i Kina. Där gick Sverige till kvartsfinal, men förlorade mot Norge, som tog OS-guld. – Det är så klart mitt absolut bästa mästerskap. Vi vann OS-kvalet och för mig är det, brukar jag säga, mina guldmedaljer. Jag har inte vunnit någon medalj, men för mig var OS guld värt. Från att inte ha spelat i något mästerskap, eller ha fått åka hem efter gruppspelet, till att spela i OS där bara tolv lag var med, var – tycker jag – som att vinna guld. Det är mitt bästa handbollsminne. Vi kom på åttonde plats, och bara att gå vidare från den gruppen – vi slog lag som vi inte hade slagit förut i täta matcher… Det är sådana saker som är fantastiska. Att vi lyckades vinna den sista matchen mot Tyskland med en boll och avgöra i sista anfallet! Vi fick jubla och insåg att vi var kvar i OS en vecka. Det var underbart.

Resan till Kina och OS är den häftigaste resa hon har gjort. – Kina och OS, att få bo i OS-byn, det är oslagbart. Trots att Matilda har rest så mycket i världen har hon mest sett hotellrum och träningshallar. – Det är alltid så att folk säger att man har rest mycket, och det har jag gjort, men det är mycket hallar, hotellrum och bussar till och från. Men några timmar varje gång vi har varit ute har jag fått vara med om att se kulturer och sevärdheter. I nästa mästerskap, EM 2008, blev Sverige tvåa i gruppspelet och slutade nia totalt. – Det gick i Makedonien. Vi var ett gäng som hade hängt ihop ett tag. Vi var en stomme som hade upplevt ett fantastiskt OS. Så vi hade ganska höga mål, som kanske var lite orealistiska. Det var okej, vi förlorade två matcher. Det var inte mycket, men vi hade hoppats på mer då. Det var det sista EM:et där Per Johansson och Ulf Schefvert var förbundskaptener innan de slutade, vilket var sorgligt. I VM 2009 missade Sverige att gå vidare på grund av att landslaget förlorat inbördes möten med grupptvåan Frankrike och grupptrean Tyskland. – Igen var det en besvikelse. Det var den mest traumatiska upplevelsen under min karriär. Återigen kom vi i en grupp som var svår. I gruppen fanns tre lag som ligger i världstoppen, och vi kom inte sist. Vi visste innan sista matchen mot Danmark att vi inte hade någon chans, nej, det var hemskt. Egentligen gjorde vi ganska bra prestationer där också, det är sorgligt att om man förlorar en match så är allting kört. Vi förlorade fel match. Det var riktigt jobbigt, det var jättesvårt att komma hem och komma över det sedan. Vi var kvar och spelade någonting som heter President's cup i en hel vecka mot lag som knappt kan spela handboll, och vi som nästan gått vidare. Det var en hård upplevelse på det sättet, men det var en fantastisk upplevelse att spela VM och återvända till Kina.

Trots, eller kanske tack vare, sina upplevelser hittar Matilda motivationen att fortsätta ett mästerskap till. Hon kan kombinera sin civila karriär med handboll på landslagsnivå – Det finns ytterligare ett skäl. Stommen i landslagstruppen har varit med i tio år. Vi startade med en grupp som svetsades samman till ett fantastiskt gäng. Nu är det en helt annan grupp i landslaget. Jag tycker att det kan bli roligt att uppleva en grupp till, ett nytt gäng landslagsspelare som spelar ihop. Jag är kulturbärare från tidigare landslag. Det motiverar mig. Hon umgås mycket med andra handbollstjejer. – Ja, det gör jag. Inte just med spelarna i Spårvägen, det hinner jag inte, eftersom jag far fram och tillbaka, mest med tåg. Det är ju annars naturligt. Men jag gjorde det speciellt i Danmark. Där blir man varandras familj, speciellt när man har svenskar nära sig. Av dem som jag spelat med i landslaget är det många tjejer som jag umgås med privat, många av mina bästa kompisar kommer därifrån.

OFFICIAL PAR TNER – THOMA S SA BO

1\JDWDQ/,1.g3,1* ,.$12+XVHW/,1.g3,1*

Tio 2010 LKPG Magazine


38-47 Matilda Boson_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.11 Sida 42

6INNBILJETTERTILL½LMEN$EVIL 'kINPkWWWLKPGMAGAZINESE SENASTOCHSVARAPkFRkGAN 6ILKENAVFyLJANDE½LMERHAR -.IGHT3HYAMALAN).4%REGISSERAT 3JiTTESINNET 83IGNS 0ARANORMAL!CTIVITY &EMVINNAREFkRTVkBILJETTERVAR

Nu när Matilda snart fyller 30 ĂĽr ser hon slutet pĂĽ sin karriär som elitspelare i handboll. â&#x20AC;&#x201C; Jag vet fortfarande inte vad jag vill bli när jag är stor, skrattar hon. När jag var yngre drĂśmde jag om att spela handboll, att spela i landslaget och bli Danmarksproffs, och jag uppfyllde mina drĂśmmar genom att gĂśra just det. Men det var nog inte min drĂśm när jag var sex ĂĽr. DĂĽ ville jag bli som mamma och pappa. Pappa har ett eget fĂśretag och mamma är ekonom. Nu har Matilda alltsĂĽ ett jobb vid sidan om handbollen. â&#x20AC;&#x201C; Jag är managementkonsult. Jag arbetar med utveckling av organisationer, man kan säga att jag är under utbildning i det fĂśretag där jag jobbar. Jag hoppas att jag snart kan flyga lite mer pĂĽ egna vingar. Just nu delar Matilda sin tid mellan handboll och managementkonsultjobb ganska lika, 50â&#x20AC;&#x201C;50. â&#x20AC;&#x201C; Dessutom hĂĽller jag själv pĂĽ med fĂśreläsningar. Jag pratar om min resa, jag kallar det ÂťFrĂĽn noll till hundraÂŤ. Jag pratar om hur man skapar ett vinnande team, hur man skapar en kultur i ett lag eller i ett fĂśretag. Det fĂĽr jag hjälp med utifrĂĽn och det vill jag hĂĽlla pĂĽ med i framtiden. Det är ocksĂĽ en stor del av det jag gĂśr. FĂśr Matilda är det roligt att kombinera sin erfarenhet av lagidrott med att jobba med management och evenemang. â&#x20AC;&#x201C; Jag har under min tid som handbollsspelare varit en del av sĂĽ mĂĽnga olika organisationer med mĂĽnga olika ledare. Jag har upplevt fantastiska saker och dĂĽliga saker. Jag har spelat i olika idrottskulturer i olika lag och med landslaget. Jag har fĂĽtt ett stort intresse fĂśr att fĂśrsĂśka fĂśrstĂĽ vad som fĂĽr människor att prestera sitt yttersta, och vad som fĂĽr människor att inte gĂśra det. Samma person kan prestera pĂĽ tvĂĽ olika sätt vid olika tillfällen. Det tycker jag är intressant. Jag har ju själv en uppfattning om hur jag fungerar, bĂĽde bra och dĂĽligt. Jag är intresserad av människor och utveckling. Jag älskar att fĂślja med en tjej som är ung och lovande i handboll och se henne bli en av de stora spelarna. Det finns uppenbarligen likheter mellan ledarskap och att vara handbollsspelare. â&#x20AC;&#x201C; Enligt min mening finns det likheter, skrattar Matilda. Jag tror verkligen att jag kan en massa saker som andra människor skulle ha nytta av. En vanlig dag fĂśr Matilda brukar innefatta träning, hon tränar ibland med LinkĂśpings herrlag som spelar i division 1, även om det inte alltid är handboll. â&#x20AC;&#x201C; Jag gĂĽr till kontoret, ja, det beror pĂĽ var jag är, om jag är i Stockholm eller i LinkĂśping. Jag ägnar mig ĂĽt nĂĽgon typ av träning varje dag. Ibland har jag en vilodag. Om det inte är handboll sĂĽ är det lĂśp-, styrke- eller konditionsträning. Men jag märker att jag har mindre tid att träna nu än när jag bodde i Danmark. När Matilda bor i Stockholm, bor hon hos sin lillebror. â&#x20AC;&#x201C; Jag bor i hans kĂśk när jag är där. Det är bra, och jag hoppas att han tycker att det är kul. Om man som jag varit borta mycket har man inte haft nĂĽgot vardagsliv med familjen, sĂĽ jag tycker att det är helt fantastiskt att fĂĽ stĂśra honom (skratt).

LinkĂśping är fortfarande hemma fĂśr Matilda och hon tänker sig att bo kvar här efter karriären. â&#x20AC;&#x201C; Ja, det är min plan. Jag tänker ägna mig ĂĽt management och event. Hon är ingen kändis som blir uttittad pĂĽ stan. â&#x20AC;&#x201C; Det har hänt, men det var en del i Danmark. Där fĂśrekommer handboll mer pĂĽ TV och i tidningar. Runt mästerskap är det oftast nĂĽgra av oss handbollstjejer som fĂĽr synas i media, men gemene man har ingen aning om vem jag är. LKPG Magazine Tio 2010


38-47 Matilda Boson_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.11 Sida 43

ia

sofia

susanne w

susanne g

malin

carina

Tio 2010 LKPG Magazine


38-47 Matilda Boson_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.11 Sida 44

Jag älskar att följa med en tjej som är ung och lovande i handboll och se henne bli en av de stora spelarna.

LKPG Magazine Tio 2010


38-47 Matilda Boson_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.12 Sida 45

Det finns inte heller någon kändis som hon skulle vilja vara. – Nej, jag kommer inte på någon så här på stående fot. En bra fråga. Matilda är nöjd med att ha uppnått så mycket i livet. – Rent handbollsmässigt är det att få ha varit proffs och ha spelat med de spelare som jag har spelat med. Jag har spelat med några av världens bästa spelare. Sedan är det, som jag har sagt, OS-resan, och som alla människor säger lite »helylle«: mina fantastiska vänner och min familj. Ibland blir hon trött på handboll. Det är inte kul hela tiden. – Nej, jag skulle ljuga om jag sa att det alltid är kul. Ibland blir man trött, och då får man låta det vara ett tag, så brukar alltid glädjen komma tillbaka. Det viktigaste för mig är att det ska vara roligt och så länge det är det fortsätter jag. Om jag skulle tycka att det är tråkigt i längre perioder kommer jag att sluta. Det är inget som jag gör som ett jobb, fast det kanske är det.

Ge bort rt en p.a.u p.a.u.s u.s i julklap julklapp pp E PRES

NTKO

RT

Med dussinet säsonger som senior är det förståeligt att Matilda ser

NYHET! NY Senaste LPG maskinen maskin för ansikte & kropp FÖR ANSIKTET

FÖR KROPPEN

- naturlig ansiktslyftning, slätar urerr. ut och tar fram ansiktets konturer

- reducerar celluliter, formar kroppens konturerr, fastare och spänstigare hud, samt lindrar muskel och ledvärk.

Prova-på-pris

Prova-på-pris

35 min

395kr

45 min

495kr

Gäller t.o.m 31/12-2010

framåt, mot slutet av karriären. – Svårt att säga hur länge jag håller på, som sagt funderade jag på att sluta förra året. Det blir nog inte fem år till. Det går att hålla på upp i åldrarna om man är skadefri. Hon har aldrig ångrat sitt val av sport. – Nej, handboll är jättekul. Jag hade nog gillat fotboll också, eftersom jag höll på länge, men ingenting går att jämföra med handboll. Det är mycket mål och fysisk kontakt. Jag tycker att det är en fantastisk sport. Jag fick dessutom vara proffs i Danmark, och det är inte alla idrotter där man kan få betalt för att tävla. Hon saknar sina vänner från Danmark. – Jag har fått några riktigt bra vänner som bor kvar i Ålborg. Just nu har jag inte bott hemma så länge och är glad över dem och det som finns hemma. Det bästa med att bo i Linköping är att hon har sin familj här. – Förutom min lillebror finns de här, plus alla vänner och den trygghet som jag har saknat alla år som jag har varit borta. Det är nära till allt i jämförelse med andra städer. Hemma i Linköping lägger Matilda gärna pengar på mat. Mjölk finns alltid i kylskåpet. »Det är så gott.« Hon gillar att gå ut och äta och att handla kläder. – Jag har många favoritbutiker, jag älskar butiker, H&M är min favorit. Det bästa hon har köpt är inte vad man väntar sig. – Det kan vara min nya trenchcoat från Burberry's som jag köpte på second hand. Det var ett fynd. Hennes bil är också ett fynd på sätt och vis. – Nu kör jag en Alfa Romeo, det är också ett bra köp. Den kommer från mina föräldrar, jag köpte den av dem. Den är inte ny, den var med mig i Danmark och fick följa med hem och bli svensk igen.

BÄST I TEST Plaza Kvinna maj 2010

Bilen är densamma, men det finns stora skillnader mellan att spela för svenska lag som består av hel- och halvamatörer och proffslag i Danmark. – Likheten är att alla som är med har glädjen för handboll. Alla som väljer att spela i laget tycker att handboll är det roligaste som finns. Det är lika överallt. Annars är det stora skillnader mellan Sverige och Danmark. Att, som i Danmark, kunna vara handbollspelare enbart, är ju optimalt: att kunna vila mellan träningar och träna extra mycket. Här i Sverige måste man antingen jobba eller plugga vid sidan av, och då märks klassskillnaden. I Danmark är handboll mycket större än i Sverige. Här är den inte lika professionell och allomfattande, utan det är bara en del av ens liv. I Danmark är det verkligen blodigt allvar. På gott och ont. Den del av Sverige där handbollen är stor är Skåne. – Det har självklart med närheten till Danmark att göra. Matilda är inte helt nöjd med sin sport. Hon vill ändra på en regel i handboll.

Klostergatan Klostergatan 68 LINKÖPING (Quality Hotel Ekoxen) 013-14 60 50 www.pausekoxen.se www.pausekoxen.se

Tio 2010 LKPG Magazine


•38-47 Matilda Boson_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.45 Sida 46

– Den där nya regeln att ytterspelare inte får spärra, säger hon. Det kanske är lite avancerat, men de som följer handboll vet vad jag pratar om. På tal om att byta, om hon fick byta jobb med någon en dag blir det en äldre man. – Statsministern kanske, ler Matilda. Det vore kul att få bestämma över hela Sverige. När vi pratas vid är Matilda på väg till en kurs i kommunikologi. Det är studiet av struktur och dynamik i kommunikation och förändring. Allt beteende och all upplevelse är inom kommunikologin definierat som kommunikation. – Alla som jobbar på det managementbolag som jag börjat på har den här kursen som grund. Hur man pratar med människor och jobbar med förändringsarbete och så vidare. Det är en utbildning i sju moment som är på en vecka vardera. Jag har gått två moduler av sju.

Handboll, jobb, träning, matcher, föreläsningar,

rörlig person som Matilda skulle inte heller klara sig utan sin mobiltelefon, som är en Iphone. – Då vet jag inte vad jag skulle göra, skrattar hon. Det är min nya favorit, jag har blivit beroende av den. Matilda tror på en högre makt, men att man styr sitt öde själv. – Jag tror att man påverkar sig själv mycket. Men jag tror att universum jobbar med en om man vet vad man vill. Jag tror på hårt jobb. Finns det då något som hon skulle vilja ändra på i sitt liv? – Nej, inte direkt. Jag har haft ett oerhört fantastiskt liv, det skulle vara att jag på något sätt hade fått en medalj någonstans. Jag har mina upplevelser som jag är nöjd med. Någon kanske tycker utifrån att jag inte har varit så framgångsrik eftersom jag inte har vunnit någon medalj. Jag tycker att alla resor, att utvecklas från A till B och vidare, det är för mig att vara framgångsrik, och jag är väldigt nöjd. n

event, resor med mera fyller hennes dagar. En så pass

KOMMANDE HEMMAMATCHER: DECEMBER To 2/12 Lö 4/12 To 9/12 Må 13/12 Sö 26/12 To 30/12 JANUARI Ti 4/1 To 6/1 Lö 8/1 Ti 25/1 To 27/1

19.00 16.00 19.00 19.00 16.00 19.00

LULEÅ SÖDERTÄLJE DJURGÅRDEN MODO TIMRÅ AIK

19.00 16.00 18.30 19.00 19.00

BRYNÄS FÄRJESTAD AIK HV71 SKELLEFTEÅ

BILJETTER: www.ticnet.se • Ticnet tel: 0771-HOCKEY Samtliga ATG-ombud • LHC Kundcenter Team Sportia Linköping

Alla resor, att utvecklas från A till B och vidare, det är för mig att vara framgångsrik.


38-47 Matilda Boson_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.12 Sida 47

Apoteket Filbyter har allt Du kan önska Dig!

Årets senap är lite starkare och kryddigare dessutom går 5 kr till SOS barnbyar

Pris 45 kr

Öppettider: Mån-Fre 10–19 Lör 10–16 Sön 12–16

Filbytergallerian, Linköping, www.apoteket.se

Simplices - moderna klassiker 75 klassiker av 20 mästare www.simplices.com www.houseforlife.se 0703 - 46 11 18

Alltså! Alltså! Vi vann! vann! Årets Årets bar barnbutik nbutik 2010! 2010! Kom Kom och och fira fira med med o oss! ss! U Under nder hela hela november november och och d december e cember fi firar rar vi vi med med 5 50% 0% rabatt rabatt på på hela he l a Unikollek tionen. Unikollektionen. Välkommen! Välkommen!

S Stockholm: tockhol m: Odengatan Odengatan 102 102 | Åsögatan Åsögatan 130 130 L Linköping: inköping: S Storgatan torgatan 50 50 | w www.unibarn.se w w.unibarn.se Tio 2010 LKPG Magazine


48-49_Noren Englund_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.13 Sida 48

SHOPPING APPARTMET 2 Skorstensfri kamin i en ny serie för bioetanol, från Scandinavisk Spismiljö. Kräver inget tillstånd för att monteras och passar lika bra i villan som i lägenheten. Didriksons brasvärme Floragatan 4

GANT PARK HILL Finns i fem färger. Malmbergs Ur Optik Nygatan 26 Pris från 1 690 – 1 890 kr

ETT J L I B 1 = ER TCH 3 MA

U SER D JET T A DAG IL B N M E M ER SA Ö P AV V ID K H E R U N D C T A 3M

PORSLINSMUGG ATHMOSPHERE OCH CARL CEDERSTRÖMS TEBLANDNING. Te med smak av blåbär och tranbär 100g. Flygvapenmuseum Carl Cederströmsgata 2, Malmslätt Pris mugg 45 kr/st 4-pack 160 kr Te 30 kr

ECCO Herrkänga. Xpedition. Kalle P Sko Nygatan 24 Pris 1 700 kr

13–30 JANUARI · BILJETTER: TICNET.SE

HJÄRTATS SENAP OCH PEPPARMYNTOLJA Apotek Hjärtat Pris Rörstrandsmugg 79 kr Glasburk 39 kr Pepparmyntolja 39 kr LKPG Magazine Tio 2010


48-49_Noren Englund_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.14 Sida 49

d JJu ul & G Gott n tt år å P

elverkstad

44,, 11 11,, 18 december mbe

kkl. 12 - 115

Pak tinslagnin ng

20 20 - 23 december december

ÖPPETTIDER JULEN 4 11 - 12 dec 18 - 19 dec ula on Juldage Annandagen

10 - 18 10 - 18 0 - 18 gtt S ngt 9 - 17

kl. kl. 12 - 20


50-51_Hanna Westman_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.14 Sida 50

n a m t s e W a n n Ha

Linköpings sångfågel Hanna Westman är 18 år, läser Samhällsprogrammets tvärvetenskapliga inriktning på Katedralskolan i Linköping och har precis avslutat ett prov i svenska och religion när LKPG Magazine får sig en pratstund. Hon beskriver sig själv som utåtriktad, glömsk och glad och hennes vänner ler igenkännande. Glad har hon all anledning att vara för just nu går det bra för henne. Hon har vunnit EastFMs tävling Skivkontraktet och under sommaren fått spela in en singel på bolaget EMI. Sedan september kan den höras på EastFM samt på Spotify och när LKPG träffar henne har den precis börjat spelas även på P3. − Det känns jättebra. I helgen hade jag en spelning på Ikanohuset i samband med deras modevisning och fick signera singlar, berättar Hanna med ett leende. Dessutom har en av hennes producenter ytterligare låtmaterial som han vill spela in med henne och erbjudanden om spelningar står hon inte utan. Det är inte någon nykomling i musikbranschen som vi talar med. Hanna har tävlat i musik sedan hon var 12 år gammal och för två år sedan sökte hon till Idol. Hon kom vidare till Globen, men när det var 36 tävlande kvar åkte hon ut. − Det var det bästa och det värsta jag har gjort, sammanfattar hon. Det är en stor press. Jag var bara 16 år och sjöng live i Globen. På frågan om hon kan tänka sig att söka till Idol igen blir svaret ett fundersamt kanske. Förutom att syssla med musik bloggar Hanna på westmanshanna.se. Där delar hon med sig av sin vardag med fokus på mode och bloggen har blivit populär. − Det varierar lite men i snitt har jag runt 2000 besökare på

LKPG Magazine Tio 2010

en dag, säger hon. Inspirationen till sina ouftits får hon lite överallt ifrån, folk på stan, andra bloggare, bilder från modevisningar och så vidare. För den som tittar in på bloggen står det snart klart att hon har talang för att mixa och matcha. Hon behärskar också den ädla konsten att hitta plagg i second handbutiker. − Man får ha tålamod och ta sig tid att rota. − När vi går in i en second handbutik så vet vi att det här kommer att ta tid, fyller vännerna i. Hanna menar också att det gäller att vara kreativ och inte bara se plagget framför sig utan också vad man kan göra med det och hur man kan matcha det med något annat. I vår tar Hanna studenten. Efter det är planen att jobba, resa och ta livet lite som det kommer ett tag. Någon gång i framtiden blir det nog mer studier och så småningom vill hon jobba med något kreativt. Om inte musik så kanske reklam eller journalistik. Kreativ, glad och utåtriktad har hon alla förutsättningar att lyckas och när LKPG säger hejdå är det med känslan av att linköpingsborna inte har sett det sista av Hanna Westman. n text Maria Tjernström foto Privat


50-51_Hanna Westman_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.15 Sida 51

FESTLIGT GLITTRANDE

Ekholmen Centrum 013-15 01 55 Vard a 9.30 9.30-19 Lรถrd 9.30-15 www.boutiquebla.se

www.boutiquebla.se Filbytergallerian i Linkรถping (nedre plan) 013-10 30 60


52-53-Nyårshundar_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.16 Sida 52

Svenska Kennelklubben (SKK) menar att »nyår är hundens helvetesafton«. Det firas med smällar och färgglada explosioner på himlen, men för hundar och hundägare innebär smällandet en lång pina.

Nyår – hundens helvetesafton Förbud mot så kallade smällare infördes redan år 2000, men i stället saluförs raketer med smällarens ljudeffekter – vilket dessvärre fortfarande är lagligt. Problemen kvarstår för åtminstone en tredjedel av landets hundar och deras familjer, menar SKK. Det innebär att många hundar inte kan komma ut och rastas ordentligt under långa perioder, eftersom hundägaren inte vet när en smällare kan komma att fyras av. Många hundar ligger under möblerna i timtal, darrande av rädsla, och vägrar komma fram. Deras familjer inte kan fira en normal nyårshelg,

eftersom de måste stänga in sig i sina hem med fördragna gardiner och ha högljudd musik på för att stänga ute ljudet. Svenska Kennelklubben hoppas att regeringen kan ta lärdom av Norge, som har en betydligt restriktivare lagstiftning vad gäller fyrverkerier. I Norge har man till exempel helt förbjudit raketer på pinne samt begränsat tiden för övriga fyrverkerier till klockan 18–02 på nyårsafton. Resultatet blev 80 procent färre ögonskador och att inte en enda brand orsakades av fyrverkerier. Med tanke på att,

Goda råd till hundens bästa vän Det enklaste är att prioritera sin hund på nyårsafton. Passa på att på eftermiddagen ge hunden en ordentlig långpromenad så att den blir riktigt trött. Ta ut hunden på sista promenaden så tidigt som möjligt och försök att undvika smällarna. Var lugn själv och lugna din hund, till exempel genom att krama och klappa den. Var hemma och gå lägg er när fyrverkerierna börjar. Om hunden är rädd, ha den i sängen, eller om det går låt den gömma sig i källaren. Nyår kan man fira en annan natt.

Efter att ha rådfrågat en veterinär kan du ge hunden ett lätt lugnande örtmedel med start någon dag innan det börjar smälla. Upprepa dosen efter fem, sex timmar. Ett beprövat medel som är baserat på vänderot. Det ska vara ofarligt, fritt från biverkningar och kan inte överdoseras. Doseringen är svår att ange exakt, eftersom det är individuellt hur det påverkar hundar, men utgå från en tablett per 6 kg kroppsvikt, upp till 8 tabletter, som är maxdosen.

Man kan ta med sig hunden bort från staden, men av egen erfarenhet vet jag att fyrverkerier även kan höras och ses på landet.

Undvik att ge din hund lugnande receptbelagda läkemedel. »Att använda acepromazin är rena djurplågeriet ...« menar Ulla Björnehammar, leg. veterinär, ordförande i Manimalis, i Svensk Veterinärtidning nr 13-2008. Ackordera inte heller bort hunden på nyår. Prioritera din hund. n

Träna din hund med hjälp av inspelade ljud. Köp CD-skivan »Fyrverkeri, åska och skott« på nätet. Den innehåller ljud för hundträning och kostar 198 kronor. Gå till www.jycke-tryck.se/bocker.html D.A.P. (Dog Appeasing Pheromone) är ett syntetiskt framställt feromon motsvarande hundens eget lugnande feromon som ökar hundens grundtrygghet på ett naturligt sätt. D.A.P. finns i form av doftavgivare, sprej och halsband. Det säljs via veterinär och apotek.

LKPG Magazine Tio 2010

text Daniel Atterbom

enligt SKK, fyrverkeripjäser allvarligt skadar cirka 300 personer i Sverige årligen, de flesta barn och ungdomar, så är det ett resultat att sträva efter – även om man inte bryr sig om hundarna och hundägarna. Från regeringens sida händer i stort sett ingenting. Svenska Kennelklubben uppvaktade försvarsminister Sten Tolgfors i maj 2009, men han gav inga löften om förbättringar.


52-53-Nyรฅrshundar_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.17 Sida 53

ARIOM

ECCO PPEARL EARL

ELLA curling

1500,Ord pris 1800,-

Pris 1000 kr 36 โ€“ 46 Svart mocka, stl 36โ€“46

ECCO PEARL PEARL, tECCO t

damstรถvel i skinn, GoreTex Gor eT Te ex

Nygatan 24, IKANO-huset Linkรถping; Hageby Norrkรถping

5 (1b525 7 6 , ,$/ 87 63(&5(b1' 0$ 1b5

3c %2.$ ,17 7,' (5 1 (7) c

 5$% $77

3c 81' (56 g.1 ,1* 

*(%257(77  35(6(17.257 ,-8/./$33 +RVRVVNDQGXVHGDQDQYlQGD    SUHVHQWNRUWHWRDYVHWWRPGXEDUD   VNDN|SDIRGHUWLOOEHK|UHOOHUJ|UD    HQXQGHUV|NQLQJ 

gSSHW0nQ 7RUVย‡7LV2QVย‡)UH     1\D7DQQHIRUVYlJHQย‡/LQN|SLQJย‡7HO    

ZZZGMXUGRNWRUQVH

  

 

 

 

 9LlOVNDUGMXU  Tio 2010 LKPG Magazine


54-55 Julgran_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.18 Sida 54

3666667

Få julgranen att stå fram till påska Klart att det ska vara en riktig gran. En som har vuxit i skogen, som luktar som en gran ska och som har lite charmigt sneda grenar. Inte någon massproducerad, extremt symetrisk PVC-gran som smälter om någon gren kommer för nära de elektriska ljusen. Nej, en riktig gran ska det vara. Som luktar och glittrar och barrar. Okej, kanske inte barrar. Fast det går väl inte att undvika?

Nja, helt utan lite barr på golvet kommer du inte igenom julhelgen om du nu har valt att ta in en levande gran. Men det finns saker som du kan göra för att undvika att granen liknar en naken vägruska redan innan Kalle Anka kickar igång. A och O är att få tag i en så färsk gran som möjligt. En gran som kapats redan i september kan ju av förklarliga skäl känna sig lite vissen vid lucia. Passa på att skaka lite på din tilltänkta gran hos försäljaren. Ramlar barren av redan då kan du vara säker på att du kommer att ha hemmet fullt av dem innan knäcken är slut. När du sedan har valt ut din julgran, låt den anpassa sig till inomhustemperaturer stegvis. Visst kan vi människor tycka att det är rent ut sagt ljuvligt att kliva från närmare 20-gradig kyla och in i stugvärmen. Men en intet ont anande julgran blir minst sagt chockad över den plötsliga säsongsväxlingen. Låt därför granen stå i ett garage eller förråd och tina i minst ett dygn innan du tar in den. Se också till att den har vatten att dricka under tiden.

Så är det dags att placera granen i sin fot. Se till att skaka av döda

9$5)¸5),//9,+$',*"  

barr utomhus, några finns det alltid, och såga en ny snittyta på stammen. När detta väl är gjort, var noga med att inte slå rotändan mot golvet, då stängs nämligen ledningsbanorna för vatten och granen kommer att torka ut. Sedan är det bara att ställa granen på önskad plats, helst inte bredvid ett element eller annan värmekälla, och börja rikta upp den så att den blir rak. Här kan det vara läge att ge barnen julmust och pepparkakor så att du garanterat kan arbeta ostört en stund. När granen slutligen är rak är det bara att börja vattna. Under de första dygnen kommer granen sannolikt att dricka mer än en julgransfot med vatten per dag, men det lugnar ner sig. Se bara till att rotändan hela tiden är under vatten och strunta i huskurer som socker, magnecyl eller växtnäring i vattnet. Det leder inte till något annat än kladd i julgransfoten.

Sådär, nu borde granen stå om inte till påsk så i alla fall till tjugondagen. Annars är det bara att försöka igen nästa år. n text Maria Tjernström

LKPG Magazine Tio 2010


54-55 Julgran_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.18 Sida 55

SHOPPING

ELODIE DETAILS Ă&#x2026;kpĂĽse med avtagbar Ăśverdel. Vind- och vattenavstĂśtande med hĂĽl fĂśr fempunktsbälte. Drybib, halsskydd, med fleecefoder och fuktabsorberande Ăśvre lager. Uni Storgatan 50 Pris ĂĽkpĂĽse 999 kr Halsskydd 85 kr SNOWFLAKE Armband. Lotta Design Klostergatan 41 Pris 169 kr

HENRI LLOYD Rymlig väska och necessär i kraftig canvas. Finns i rÜd, navy och beige. Och även i stÜrre storlekar. Active Life Filbytergallerian Pris väska 1 000 kr Necessär 300 kr

6WRUJDWDQÂ&#x2021;/,1.g3,1*Â&#x2021; ZZZZLVVLQJVJXOGVH

KRUBBA Village Filbytergallerian Pris figurset 269 kr Hus 79 kr

CHOKLADFONDUESET Makaroom Storgatan 42 Pris 159 kr

Tio 2010 LKPG Magazine


56-57_NULINK_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.19 Sida 56

OM

GAR E A T E FÖR

ill t n a d u j b n I ff 00 ä r t e t Skatber klockan 09g.0e0n 1- ,1L2i.nköping

IG S D L L I T

byvä cem 10 de etings, Torn g a lm, d Fre l Me tockho e t S o O H Sky , BD rklund ad som blir Plats: ö j B y mm tet. er, v sult To skattenyhet inför årsskif n o k e t Skat m bl a er tips talar o an” samt g vi fick itt och r f s ”kvar i d a ostn . et är k fe i pausen g a r d f e r a ö k F på bjuder träff katte s n e ill men t åningen! m o k l Vä :e v på 19 0. er 201 b m e c 3 de enast onomi.se s n a l Anmä info@rtlek

Ägarledda företag är vår specialitet Vi vänder oss till små och medelstora företag och organisationer. RTL Ekonomi & Revision AB Roxviksgatan 5, Box 1933, 581 18 Linköping Telefon +46 (0)13 35 88 20 Fax +46 (0)13 12 27 10 www.rtlekonomi.se


56-57_NULINK_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.19 Sida 57

Fyra snabba till... Magnus Petersson, vd för NuLink Hur står sig Linköping i nuläget som region jämfört med övriga större eller likvärdiga regioner i landet? – Vi står oss riktigt bra. Med ett perspektiv på fem år bakåt ligger vi i klass med Göteborg, vilket måste anses som bra i en nationell jämförelse. Vi har många etableringar på gång och företagen i Linköping skapar en god tillväxt i kommunen. Dagligen träffar vi presumtiva företagare med intressanta affärsidéer och kreativa uppslag, och det borgar för att tillväxten av nya företag är god. Jämfört med 2009 har vi totalt cirka 300 nya företag i Linköping.

Anser du att politiker och näringsliv bör ha ett mer omfattande samarbete med Norrköping i frågor som kan gynna hela vår region? – Samarbetsklimatet har inte varit bättre än nu mellan de stora kommunerna. Det är dock nödvändigt att samarbeta med övriga kommuner, i en ännu större omfattning, för att lära av dessa, men också för att gemensamt skapa tillväxt i hela regionen. Potentialen i en regiontillväxt avseende näringslivet ligger i samarbetet över ett större område än bara Linköping och Norrköping. Det finns goda möjligheter till snabb regionutveckling genom att fokusera på kommuner med mindre stark tillväxt än dessa två kommuner.

Ostlänken har ju länge ansetts vara ett av landets viktigaste regionutvecklingsprojekt. Vilka blir de långsiktiga konsekvenserna för Linköping och Fjärde storstadsregionens utvecklingsmöjligheter så länge Ostlänken inte prioriteras? – Nu vet vi att Ostlänken inte är prioriterad och då måste vi arbeta med det som fokus under de kommande fyra åren. Flyget och vägtransporterna får naturligtvis en större belastning och det blir ännu viktigare att prioritera övriga infrastrukturfrågor.

Finns någon »plan B« för hur man i framtiden – på ett miljövänligt sätt – löser det faktum att arbetspendlingen mellan Östergötland och Stockholm i framtiden kommer att bli avsevärt mer omfattande? – Jag vet att det diskuteras privata initiativ vilket skulle kunna vara ett sätt att komma runt dagsläget. Satsningen på andra miljövänliga tranportslag och fordon med extremt låga utsläppsnivåer är också viktigt i denna fråga. ■

NuLinks Småföretagarlots – en gräddfil till bärkraftiga företag Efter 2008 års dip i konjunkturen pekar nu kurvan uppåt igen. För Linköpings del innebär det en förnyad tro på framtiden med färre arbetslösa och fler som vill och vågar satsa på eget företag. Över 80 procent av alla företag i Linköping har färre än fem anställda. På NuLink, Näringslivsutveckling i Linköping, ett bolag inom Linköpings kommun, satsar man därför extra på att på olika sätt hjälpa och underlätta för småföretagare, både vid nyetableringar och när verksamheten kommit igång. Därför finns småföretagarlotsen, en personlig service helt anpassad till småföretagarens behov av personliga råd och information. – Ofta behöver man som företagare få tag på personer inom kommunen för att komma vidare i sin verksamhet, men det kan vara svårt att veta vem man ska vända sig till. Det kan röra sig om alltifrån tillstånd till att hitta lämpliga lokaler eller mark, berättar småföretagarlotsen Helena Thun, som på kontoret på Storgatan lotsar ungefär fem potentiella nyföretagare i veckan så att de kommer i kontakt med rätt personer.

NuLinks Småföretagarlots välkomnar både befintliga och potentiella företagare. Genom lång erfarenhet och bred kunskap kan man vara ett viktigt stöd och bollplank för den som vill sjösätta eller utveckla sin affärsidé vidare. NuLink har nära kontakt med Linköpings näringsliv och en annan värdefull hjälp på vägen mot ett bärkraftigt företag är tjänstepaketet Startklar som hjälper nyföretagaren att komma igång och hitta utvecklingsmöjligheter. NuLink anordnar regelbundet olika akti-

viteter, till exempel seminarier, mässor och företagsluncher. Det är ofta värdefulla möten som ger möjlighet att träffa aktörer som Nyföretagarcentrum, Almi, banker och försäkringsbolag. Företagsluncherna är också ett tillfälle att skapa nätverk till företaget inom exempelvis finansiering och marknadsföring. I Startklar-paketet ingår även NuLinks Webexpo där företagaren kan publicera sitt företag på NuLinks web, vilket underlättar att komma i kontakt med kunder och andra företag. NuLink CRM Service är ett verktyg för att söka företag, skapa prospects och göra digitala utskick.

Ett annat tjänstepaket är TUFF, som står för Tillväxt, Utveckling, Framtidstro och Företagande. – Vi vill inte bara se fler företag i Linköping, det är lika viktigt att de som finns går så bra som möjligt och här kan vi ge personlig service och utbildning anpassad efter verksamheten, berättar Helena Thun. Vi erbjuder praktiskt inriktade utbildningar inom företagande och marknadsföring, där även anställda är välkomna. Det kan vara områden som bokföring, försäljning, marknadsföring eller utbildning i styrelsearbete. Alla våra tjänster är kostnadsfria. ■ text Marie Berggren porträttfoto Kristin Carlén

Tio 2010 LKPG Magazine


58-59_The Office_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.20 Sida 58

Eva Holmgren, The Office, Linda Sporre, Effect och Stefan Wilhelmsson, Mongara.

The Office

Inte vilket kontorshotell som helst Den 9 september invigdes The Office @ Linköping, ett kontorshotell med det lilla extra. Eva och Fredrik Holmgren, som tidigare varit hyresgäster i Stångåstadens kontorshotell på Stora Torget, har nu tagit över verksamheten och skapat ett för Linköping nytt koncept. En mötesplats för företagare. – I de flesta kontorshotell hyr du ett skal som du sedan får fylla själv, förklarar Eva. Hos oss finns allt redan på plats; internet, skrivare, möbler, kaffe. Det är bara att ta med din dator hit och börja jobba. I de nyrenoverade lokalerna finns plats för 20 till 25 personer, beroende på hur tätt man vill sitta, och redan nu har fem företag flyttat in. Med sitt centrala läge, moderna inredning och målsättningen att skapa en kreativ mötesplats för småföretagare är The Office en attraktiv plats att arbeta på. Det hela började egentligen 2007 när Eva och Fredrik flyttade tillbaka till Linköping för att ta över fastighetsbolaget Senga. – Vi jobbade tillsammans hemifrån i en dag, sedan sa vi båda två att det här går inte, ler Eva. Eva flyttade in på kontorshotellet vid Stora Torget. Efter en tid började några av »kontorsgrannarna« att flytta ut, till slut var det knappt några kvar. En idé om att ta över kontorshotellet växte fram. Erfarenhet fanns redan från

fastighetsbranschen och hyresvärden var snabbt med på de nya idéerna. – Vi har ett bra samarbete med Stångåstaden och det är glädjande att vi snabbt fann en bra samarbetsform, säger Eva.

I september invigdes alltså de nya lokalerna och nog är de lokaler värda att fira. Snygga, stilrena och moderna. – Det finns undersökningar som säger att den fysiska arbetsmiljön blir allt viktigare för oss, säger Eva. Vi har jobbat mycket med stilen för att få ihop en personlig och samtidigt representativ miljö. En balans som de lyckats hitta hos The Office. Förutom kontorsutrymmen får den som hyr in sig här tillgång till kök, paushörna och mötesrum som alla är inredda i enhetlig stil och givetvis utrustat med den teknik som kan behövs.

– Vi hoppas att affärsgemenskapen mellan The Office hyresgäster leder till samarbete och i bästa fall mer affärer, säger Eva. Vad som händer i framtiden återstår att se. Men potentialen, viljan och ambitionerna att bli ett koncept att räkna med finns tveklöst hos The Office. n text Maria Tjernström foto Kristin Carlén


58-59_The Office_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.21 Sida 59

In sp ira tio n! ResterĂśds kalsonger

 klänning Rils siden 

Meyer byxa

 

Blazer Stones  Chinos Park Lane  Skjorta Oscar Bälte Portia 

Stola maximilleĂ&#x2026;gatan 19 â&#x20AC;˘ 013-13 04 05


60-61_Vinterdäck_b pü #10-10_LKPG 2010-11-19 18.22 Sida 60

   

JUL

STĂ&#x201E;MNING!

ÂťRattmuff pĂĽÂŤ och Âťrattmuff avÂŤ är en replik som blev känd i ett humorprogram pĂĽ 80-talet. När det gäller vinterdäckens pĂĽ och av sĂĽ ska de enligt lag ligga pĂĽ under perioden 1 december â&#x20AC;&#x201C; 31 mars, men de är tillĂĽtna frĂĽn den 1 oktober â&#x20AC;&#x201C; 30 april. Har du ännu inte checkat in sommardäcken pĂĽ däckhotellet är det alltsĂĽ mycket hĂśg tid.

Vinterdäck pü

Bra däck kan vara din bästa livfÜrsäkring LJUSLYKTOR med tomtar. Frün Harvesttime.

Utedass 229:Kälke 229:-

TOMTAR

Nääsgränsgürden.

Tomtemor 129:Tomtefar 139:-

SMIDESLYKTOR

i olika storlekar & modeller. Bildex. â&#x20AC;&#x153;Stockholmâ&#x20AC;? fr. 179:-

Vi kan kĂśpa hur mĂĽnga livfĂśrsäkringar och bilfĂśrsäkringar som helst fĂśr att gardera oss och slippa ifrĂĽn problem, men det smartaste vi kan gĂśra är att lägga ett par extra kronor pĂĽ riktigt bra vinterdäck. Kanske är det din bästa livfĂśrsäkring, just med betoningen pĂĽ att rädda livet pĂĽ dig. Inte bara ersätta med pengar, om nĂĽgot gĂĽr fel. Viktigt är att komma ihĂĽg att däcken mĂĽste ha ett mĂśnsterdjup pĂĽ minst 3 millimeter â&#x20AC;&#x201C; helst 4-5 millimeter â&#x20AC;&#x201C; fĂśr att vara godkända. Tyvärr fuskas det en hel del med detta djup, ofta pĂĽ grund av att däck fĂśr mĂĽnga är en stor investering. Färska undersĂśkningar visar att var tredje bilist har fĂśr nedslitna däck. Dessa trafikanter gĂśr trafiken farligare bĂĽde fĂśr dem själva och andra. Ska man dĂĽ satsa pĂĽ dubbar eller inte pĂĽ de handflatsstora ytor som ska hĂĽlla dig kvar pĂĽ vägen i vinter? Svaret är att det finns inga perfekta däck fĂśr alla situationer. Det viktigaste är att ha vinterdäck av hĂśg kvalitet, att mĂśnsterdjupet är godkänt och att de bästa däcken sitter bak. Samt att lufttrycket är det rätta och, naturligtvis, att kĂśrningen anpassas till underlaget.

OLJELYKTA

WOOD frĂĽn Pulz. Fr. 699:TĂĽl att vara utomhus!

GLASLYKTOR ONYX

FrĂĽn Herstal. 2-pack 199:-

Välkomna till Julen hos

Nya Tanneforsv. 46 Tel 013-35 10 63 LKPG Magazine Tio 2010

Alla vinterdäck har en mjukare gummiblandning än sommardäck, vilket ger ett bättre väggrepp vid lĂĽga temperaturer. Dubbfria däck är fĂśr nordiska fĂśrhĂĽllanden oftast ett bra alternativ till dubbdäck. I Norge har man infĂśrt avgifter fĂśr att fĂĽ ner andelen dubbdäck. Det har lett till att mycket färre trafikanter använder dubbdäck, men de allvarliga trafikolyckorna har ändĂĽ inte Ăśkat. Antisladdsystem (Ă&#x201E;ven kallat ESP, DSC, VDC, DSTC eller ESC) är ocksĂĽ mycket betydelsefullt fĂśr att fĂśrhindra olyckor. Om bilen saknar antisladdsystem är Trafikverkets rĂĽd att inte kĂśra med odubbade däck.

Dubbdäcken ger vissa fÜrdelar vid fÜrrädisk is, men inte pü rü is eller snÜ. Dubbfria vinterdäck kan sättas pü tidigare pü säsongen, vilket gÜr att du är rustad fÜr vinterväglag när den fÜrsta fÜrrädiska halkan kommer. Man für helt enkelt väga fÜr- och nackdelar fÜr att komma fram till den bästa lÜsningen. Och fÜr münga av oss är det bäst att använda dubbfritt, även om en ny studie frün Trafikverket visar att dubbar faktiskt minskar risken fÜr dÜdsolyckor med 42 procent. Gislaved Nordfrost, Continental Conti Winter Viking och Nokian Hakkapeliitta. Vad som är bäst beror till stor del pü vem man frügar och vem som testar. Ovanstüende räknas enligt tester som riktigt bra däck och ska man välja mellan dem sü kanske prislappen blir avgÜrande. När du ska kÜpa däck, jämfÜr gärna priser mellan lokala däckhandlare, däckverkstäder och handlare pü Internet. Vilken av alla som har bäst pris, beror pü vilken dimension och storlek du ska ha, sü det lÜnar sig att jämfÜra. Pü Däckonline finns mÜjlighet att fü sina vinterdäck skickade, monterade och balanserade pü Üver 600 däckverkstäder i landet. Detta innebär att däcken skickas till en lokal handlare i din närhet, där de sedan fixar balansering, montering och byte av däck pü din bil. Praktiskt, bekvämt och ofta billigast! n Läs mer: www.bythjul.com www.gummihuset.se www.dackonline.se

Källor: Trafikverket och Bäst i Test


60-61_Vinterdäck_b på #10-10_LKPG 2010-11-19 18.23 Sida 61

SHOPPING

SKISSBLOCK OCH BLYERTSPENNA A4 Athmosphere. Flygvapenmuseum Carl Cederströmsgata 2, Malmslätt Pris skissblock 79 kr Penna 10 kr/st

DUNS Klänning, storlek 68 -110, body storlek 56 – 74, babymössa storlek 39-45. Alla i ekologisk bomull. Uni Storgatan 50 Pris klänning 299 kr Body 210 kr Babymössa 139 kr

Dags att göra om hemma?

Jag hjälper dig hitta stilen! stile hitta

Hej! Mitt namn är ä Rosie R i o och ch jag jobbar som ningsrådgivare på Colorama. inredningsrådgivare tapeter? Hur skall man tänkaa när man väljer färg & tapeter? all man börja Vart skall förnya ett rum? a när man vill förn Vilken roll spelar ljussättning ljussättning och och ljusinsläpp? Hur får man till helheten?

RED LOVE BRACELET Armband Lotta Design Klostergatan 41 Pris 199 kr

LACOSTE PIKÉTRÖJA En klassisk piké från Lacoste är en omtyckt julklapp att både ge och få. Active Life Filbytergallerian Pris 900 kr

KÖKSSET FRÅN CULT Makaroom Storgatan 42 Pris diskmedelspump 199 kr Detta set 525 kr

Det finns inga regler gäller inredning. egler när det gälle saker man bör ta ta hänsyn till. Däremot finns dett saker tad Jag kommer gärna hem och bostad ch ser din bos em till dig o permed nya ögon. Resultatet atet av mitt arbete blir ett perh inbjudande hem som du kom sonligt och kommer trivas i! Boka B oka mig för ett hembesök eller kontakta veta mer. a osss i butiken för att få ve ta me r.

Vii ses! V

Boka ett ! k hembesö

Rosie 37 51 68 68 013-37 013rosie.linkoping@colorama.se

IINREDNINGSRÅDGIVNING N R E DN I NGSRÅDG IVN I NG B BERNDTS E R N DTS FÄRG FÄRG AB L LINKÖPING I N KÖPI NG s 013-37 013-37 51 60 60 ROXTORPSGATAN ss MÅNMÅN-FRE 10-18.30 LÖR FR E 10-18. 30 s L R OXTOR PSGATA AN ÖR 10-14 TORVINGEGATAN MÅN-TOR 7-16.30 -16.30 s FRE FR E 7-16 7-16 T ORVI NG EGATA AN 1 s MÅN -TOR 7 WWW.COLORAMA.SE WW W.COLORAMA.SE


62-63_Viltolyckor_b #10-10 _LKPG 2010-11-19 18.24 Sida 62

Är du rätt försäkrad om du möter honom i vinter? Text Peter Moberg foto Panthermedia

De flesta möten du har ute i trafiken passerar tämligen obemärkt. Bilar, mopeder och motorcyklar svischar förbi på din vänstra sida utan några som helst bekymmer. Men så plötsligt finns det där, mitt framför dig, på din körbana – viltet – som du bara läst om i tidningen eller hört andra berätta om. PANG! Kollisionen är kraftig, bilens lyktor slocknar, rutorna krossas, glassplitter yr in i bilen. Efter några sekunder blir allt stilla och tyst. Du börjar inse vad som hänt och första tanken är givetvis att kolla om du och eventuella passagerare är skadade. Lyckligtvis klarade sig alla utan skador denna gång. Du går ur bilen och ser att det ligger ett dött djur på vägen. Du ser också de omfattande skador som uppstått på bilen efter mötet med djuret. Nu dyker nästa tanke upp – hur är bilen försäkrad? Tecknade jag vagnskadeförsäkring efter att den treåriga vagnskadegarantin gick ut, eller hur gjorde jag? Antalet vilda djur och särskilt vildsvinen ökar i länet. Detta medför också ett ökat antal viltolyckor som alltid leder till en mer eller mindre dramatisk inverkan på den drabbades privatekonomi. För att minimera kostnaderna gäller det att ha bilen rätt försäkrad.

Rätt ersättning för bilens skador För att kunna få ersättning för skadorna på bilen, räcker det inte med trafikförsäkring eller halvförsäkring. Bilen måste vara helförsäkrad, d v s även ha en vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti. I vissa fall kan det räcka med trafik/halvförsäkring samt en tilläggsförsäkring för viltolycka. Har du enbart trafikförsäkring får du endast ersättning för eventuella personskador som drabbar dig och dina passagerare – aldrig för skador som uppkommer på den egna bilen. En vagnskadeförsäkring eller vagnskadegaranti ersätter skador som uppkommer vid alla typer av kollisionsskador – även viltolyckor. Då är det bara självrisken som du själv får betala. Du kan också teckna en så kallad MER-försäkring som gör att Östgöta Brandstodsbolag betalar hela skadekostnaden, inklusive självrisk, vid viltolycka. Med en MER-försäkring får du dessutom möjlighet att ha hyrbil till väldigt förmånliga villkor. Hyrbilen har du under tiden din bil är på reparation eller under den tid det tar att skaffa en annan bil. n

LKPG Magazine Tio 2010


62-63_Viltolyckor_b #10-10 _LKPG 2010-11-19 18.24 Sida 63

”Antalet vilda djur, och särskilt vildsvinen, ökar i vårt län.”

Du kan förebygga att en viltolycka sker och effekten av den, genom att: • alltid anpassa hastigheten. • alltid använda bilbälte. • inte bara ha uppsikt på vägen, utan även terrängen runt omkring. • vara extra uppmärksam vid gryning och skymning. • tänka på att en del djur är flockdjur, kommer det upp ett djur på vägen kan det komma flera. • tänka på att vilda djur även finns i tätort.

Om olyckan ändå är framme:

Vilt i din närhet I Linköpingstrakten bör du vara särskilt vaksam efter vilt vid bland annat följande platser och längs med följande vägsträckor: Området runt Kåparpsrondellen, Rv 34 söder om Brokindskorset. Åtvidabergsvägen vid Sviestad, väg 687 mellan Harvestad och Brokind. Väg 1050 mellan Stora Sjögestad och Fornåsa.

• Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer. • Markera alltid olycksplatsen så att jägare med hund kan hitta platsen. • Ring 112 och anmäl olyckan. • Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen. • Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.

Du kan också läsa mer om viltolyckor på Nationella Viltolycksrådets hemsida: www.viltolycka.se

Tio 2010 LKPG Magazine


64-65_Brandsäker jul_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.25 Sida 64

En God Jul

är en jul utan bränder

December är den mest branddrabbade månaden under året. En ökning av tillbud brukar ta fart kring första advent och sedan blir de allt fler med en toppnotering på julafton. 80 procent av bränderna beror på bortglömda och obevakade levande ljus. Genom att följa rekommendationerna här kan de flesta bränder undvikas och julen bli den mysiga tid vi drömmer om.

Brandvarnaren Ha som regel att alltid prova din brandvarnare den första advent. Se till att den är fri från damm, och att den fungerar. Testa både med tryckknappen och genom att blåsa ut ett ljus under den. Det är lätt hänt att glömma detta, men även om man har tioårsbatteri måste man göra denna koll. Ett tips för flera våningsplan är sammankopplingsbara brandvarnare. Om du får rökutveckling i källaren så vaknar du om du ligger på övervåningen. Nu finns även trådlösa system som är enkla att montera.

Levande ljus står för de flesta tillbuden. Det är den gamla regeln som gäller fortfarande; siste man släcker alltid ljusen. Man bör se upp med hur ljusen är ställda. Tänk på att barn och husdjur lätt kan stöta till ett ljus. Ljusstakar ska helst vara obrännbara och absolut inte fyllda med kruttorr mossa. Värmeljus kan var förrädiska, eftersom det finns olika blandningar i dessa. De kan bli mycket varma om man ställer dem inne i en tomte eller liknande. Ett ljus ska aldrig ställas på tv:n. Alla vet hur mycket damm som ofta finns bakom den, och ramlar ljuset ner och det börjar brinna i plasten och dammet så är man illa ute. I ett sådant läge gäller det att handla snabbt dra ur kontakten häll på vatten eller använd brandsläckare om du har tillgång

LKPG Magazine Tio 2010

till en sådan. Detsamma gäller för blommor på tv:n. När man vattnar så rinner det ibland över och in i elektroniken med kortslutning som följd. Sista tanken när det gäller ljus är att det är lättast att glömma ljusen när det är ljust ute. De flesta ljusbränderna inträffar mellan klockan 12.00–18.00.

Hemförsäkring En självklarhet för de flesta, men tyvärr har inte alla det. Det finns fall där lägenheter är lägenheter är utbrända och de boende står helt utan försäkring. Kolla upp ditt skydd och ta gärna fotografier på värdefulla föremål och förvara dem på en säker plats. Det är inte lätt att komma ihåg alla prylar man har.

I köket Många bränder startar i köket under julen. Ha alltid en rengjord köksfläkt som är fri från fett. Gammalt fett kan fatta eld om du får en brand. En vanlig brandorsak är en glömd kastrull på spisen. Om man distraheras av något och lämnar exempelvis smör i en kastrull går det snabbt tills det brinner och det gäller då att agera snabbt. Kväv elden med ett lock eller en matta. Det gäller att inte bli handlingsförlamad. Försök att tänka innan olyckan är framme och ha ett pasande lock i nrheten och lämna inte spisen. Häll absolut inte vatten i kastrullen. Då uppstår en ångexplosion och elden ökar kraftigt.

Hjälpmedel En brandfilt kan vara ovärderlig i vissa fall, bara man vet hur man använder den, och man har den lättillgänglig. Att behöva leta efter den i 15 minuter är inget alternativ. En brandsläckare är ovärderlig, exempelvis en 6 kilos pulversläckare som finns i järnhandeln eller hos brandberedskapsfirmor (kolla Gula Sidorna). Viktigt är också att läsa och känna på släckaren så att man förstår hur den fungerar. Även här gäller tänk efter före olyckan och ha den bra placerad.

Rädda, varna, larma, släck Om det börjar brinna, rädda, varna, larma, släck. Försök att tänka på den ramsan så går det lättare om olyckan skulle vara framme. Rädda folk i fara, varna omgivningen och larma räddningstjänsten via 112. Försök att släcka om du har släckare men ta absolut inga risker. När du lämnar rummet där det brinner, stäng alltid dörren för att hindra rökspridning. Har du möjlighet så gå ut och möt räddningstjänsten och berätta vad som hänt. Ofta är den informationen oerhört viktig. Om du bor i lägenhet och det brinner på annan plats i huset så är det viktigt att stanna kvar i lägenheten och invänta räddningstjänst eller polis. Det kan bli katastrof om alla kommer ut i trapphuset. Har du en brand i din lägenhet och bedömer att du inte kan släcka den är det viktigt att se till att alla kommer ut. Om möjligt stänger du dörren till brandrummet, innan du lämnar lägenheten och stänger lägenhetsdörren. Det är mycket viktigt att den stängs då röken annars sprider sig ut i trapphuset. ■


•64-65_Brandsäker jul_b #10-10_LKPG 2010-11-19 19.38 Sida 65

SHOPPING KAXIG JULKLAPP Kohuvud med eller utan stenar från Thomas Sabo. Guldmagasinet Nygatan 20 Pris med stenar 3 980 kr Utan stenar 1 790 kr

Väntans tider

STENSTRÖMS Cashmerekofta. Norén & Englund Ågatan 19 Pris 2 395 kr

Förklädesklänning 199 sek Julkalender 349 sek

NYHET FRÅN OSCAR JACOBSSON Optiker Almå Nygatan 20 Pris 2 130 kr

Öppet mån–fre 10–18, lör 10–15. Storgatan 42, 582 23 Linköping. Tel: 013-14 46 80. www.makaroom.se THE BRIDGE Dokumentportfölj och plånbok med plats för många kort, i italienskt oxskinn. Stephanie Bags Storgatan 25 Pris plånbok 1 595 kr Datorväska 3 699 kr.( 0b5 0 1<77 VAGABOND Herrkänga. Kalle P Sko Nygatan 24 Pris 1 200 kr

APOTEKETS SENAP Original och kryddig i glasburk eller keramikburk. Apoteket AB Filbytergallerian Pris glasburk 45 kr Keramikburk 79 kr

Tio 2010 LKPG Magazine


66-67-Stilbyggare_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.27 Sida 66

Slutfakturan från byggföretaget behöver inte bli någon otrevlig överraskning. Sveriges Stilbyggare AB i Linköping lanserar nu Mitt bygge, en webbtjänst som gör att du får full kontroll över ditt projekt och kan följa det in i minsta detalj.

Trött på struliga hantverkare?

Full kontroll – Det finns ingen annan som har något liknande, berättar företagets VD Anders Lundmark. Men vi har redan förfrågningar från flera andra bygg- och entreprenadföretag som vill använda det, så förhoppningsvis blir det en standard att vara så här öppen. Anders Lundmark är sedan många år en driftig entreprenör. Han var för 15 år sedan med och startade bolaget Visit, som var Linköpings största privata kabel-TVoch internetoperatör. Visit köptes senare av Comhem 2005. Samma år utsågs företaget av Veckans Affärer till årets superföretag i regionen. Efter det var Anders med och startade Kanal Lokal. Han hade inga planer på att börja i byggbranschen. – Att jag börjat med detta beror på att jag privat byggt om och anlitat byggare. Jag lovade mig själv att om jag någon gång startade ett byggföretag skulle jag göra det mera kundvänligt. Det ska vara överskådligt och kunden ska känna sig delaktig. Visit var ett serviceföretag och det ska även Sveriges Stilbyggare vara. Vi säljer en tjänst som kunden vet vad den är och vad man betalar för. När Sveriges Stilbyggare började var bland det första de gjorde att implementera ett stort affärsdatasystem, vilket kanske inte är vanligt när man startar ett byggföretag. Det är utvecklat av Anders kollega Anders Jacobsson, som har varit med och skapat IT-verktyget. – Han är duktig affärskonsult och ett proffs på att implementera affärsstödssystem i större byggbolagsorganistioner.

LKPG Magazine Tio 2010

Redan från början dokumenterades allting i systemet. – När vi började 2009 så byggde vi upp ett paket av rutiner, till exempel hur vi skapar offerter med relevant material. Vi behöver inte gissa. När kunden sedan gör sin beställning lägger vi upp det i en produktionsapparat. Sedan tidsredovisar hantverkarna mot det här systemet. Fakturor redovisar mot offerten. Om det uppstår en avvikelse så korrigeras den automatiskt vid nästa offert. Sveriges Stilbyggare har byggt ett webbgränssnitt till affärsdatasystemet. Kunderna får samma information som leverantören. – När någon blir kund hos oss så får denne inloggningsuppgifter till systemet. Vi har byggt en kundapplikation, en webbtjänst, som vi kallar Mitt bygge. Där kan kunden själv följa byggnationen. Det finns till exempel en dagbok där man kan se vad alla gör varje dag. Det har tagit nio månader att utveckla och trimma in systemet. Sveriges Stilbyggare fick hjälp av Tillväxtverket att utveckla tjänsten. Tillväxtverket är en myndighet för hållbar tillväxt vars roll är att stärka regional utveckling och underlätta företagande och entreprenörskap i Sverige. – Vi sökte pengar från Tillväxtverket och vi har erhållit en del medel för utvecklingen av tjänsten. Nu har vi provkört den mot ett antal tjänster och fått igång kundsupport. Som vanligt är det en del problem att lösa i inledningsfasen. Nu utvecklas Mitt bygge så att kunden ska kunna se hur det går i sin Iphone eller en liknande telefon.


66-67-Stilbyggare_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.27 Sida 67

på ditt bygge – Man kan helt enkelt se vad som händer direkt i telefonen. Utöver privatpersoner säljer Sveriges Stilbyggare tjänsten Mitt bygge till andra byggfirmor. – Vi har en egen IT-avdelning som utvecklar den, vilket känns enormt positivt. Vi har, i likhet med andra byggföretag, duktiga hantverkare. Det vi vill göra är att få ut informationen till kunden. Vi gör fel precis som alla andra, men vi tar fullt ansvar för våra fel. Vi försöker lära oss av felen i och med att vi har allting dokumenterat. Vi använder fortlöpande besiktningsmän till alla våra arbeten för att slippa problem. Vi rådfrågar dem hela tiden. Vi är ödmjuka. Byggbranschen är konservativ, och vi kommer in och ser det här utifrån med nya ögon. Vi har ju tidigare arbetat med konsumentförsäljning och vi vänder oss i huvudsak till privatpersoner. Många byggföretag ratar att jobba för privatpersoner på grund av att det blir komplicerat.

bättre kommunikation heter IT. Det är fundamentet som skiljer oss från andra byggföretag. Vi har tagit ett informationsgrepp om marknaden. Vi satsar på att dokumentera fel och brister och försöka lära oss utifrån dem.

Under de nio månader som Sveriges Stilbyggare utvecklat Mitt bygge har ett antal företag varit, som Anders säger, »tålmodiga« med dem. – Eftersom det lackar mot jul, vill vi likt ett julkort tacka dem via LKPG: Crendo Fastighetsförvaltning, Tholmarks Uthyrning, Optimera i Linköping, Hjulsbro Elservice, Stensätt i Linköping AB, Färgservice i Linköping, Tillväxtverket via Almi i Linköping och Handelsbanken i Linköping. Ett särskilt tack vill vi rikta till Lars Henrik Friman och Stina Lundmark. ■ text Daniel Atterbom foto Shutterstock

Problem uppstår när beställaren är okunnig, vilket har sin förklaring. – En privatperson beställer inte byggtjänster lika ofta som ett professionellt företag, vilket gör att de senare är duktigare på att beställa. För att jobba mot och hjälpa privatpersoner med att bygga om och bygga till krävs det ett IT-verktyg så att man löpande kan stämma av. Kunden är ju i nio fall av tio inte hemma när vi utför jobbet. Därför har vi utvecklat Mitt bygge och vi tror att lösningen för

Sveriges Stilbyggare AB Gillbergagatan 25 Box 66 581 02 Linköping Telefon 0708-34 00 00 www.stilbyggare.se

Tio 2010 LKPG Magazine


68-69 Produktbilder_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.28 Sida 68

Adventsmys på Village. Vi har julklapparna till ditt hem, din familj och dina vänner. På bilden: JULGRAN figur 43 cm 229 kr GOD JUL hänge 8x5 cm 69 kr GOD JUL löpare 40x150 cm 149 kr GOD JUL mugg/kruka 11 cm 79 kr PLAIN skål 17x10 cm 69 kr

FÖNSTERSTJÄRNA av plåt 329 kr RAND lykta 7 cm 29 kr ÄPPLE kuddfodral 50x50 cm 159 kr

ÄPPLE hänglykta 18 cm 119 kr 25 cm 149 kr

Village finns numera i Filbytergallerian. Filbytergallerian, Linköping | 013-10 54 50 | www.village.se

S E X I G S O F I S T I K E R A D S Y N D I G B R O A D W AY M U S I K A L ”Kanonsuccé” ”en galakväll i glitter och glamour, musikaliskt en alptoppsupplevelse” nummer.se

"Den häftiga och färgstarka scenografin och de rappa dansnumren är fantastiska" Folkbladet

”…skicklig ensemble… flott och påhittigt…” Svenska Dagbladet

Petra Nielsen som Velma Kelly Karin Oscarsson som Roxie Hart Richard Carlsohn som Billy Flynn Liselott Lindeborg som Mama Morton Stefan Persson som Amos Hart mfl Book by Fred Ebb & Bob Fosse, Lyrics by Fred Ebb, Music by John Kander Based on the Play Chicago by Maurine Dallas Watkins. Förlag NORDISKA Aps - Köpenhamn

LKPG Magazine Tio 2010

17 DEC – 19 FEB

PÅ STORA TEATERN LINKÖPING

Biljetter: 020-51 51 20 www.ostgotateatern.se


68-69 Produktbilder_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.28 Sida 69

SHOPPING

LONGIUNES PRIMA LUNA Tre storlekar, Saphireglas. Malmbergs Ur Optik Nygatan 26 Pris från 7 950 kr

ARENABOLAGET PRESENTERAR

ELDKVARN Fredag 14 januari 20:00 Konsert & Kongress Folkkära Eldkvarn är tillbaka i Linköping. Sveriges Rolling Stones skulle man kunna kalla veteranerna i Eldkvarn. Sedan starten hemma i Norrköping 1971 har de hunnit att turnera sverige runt mer än någon annan. Baren med trubadur är öppen under kvällen.

BILL WYMAN´S RHYTHM KINGS Fredag 26 januari 19:30 Konsert & Kongress

JEANS Detaljrika jeans från Adrian Hammond. Gräs Filbytergallerian Pris 1 499 kr

Med bl. a. Albert Lee, Georgie Fame, Beverley Skeete, Terry Taylor, Graham Broad, Nick Payn, Frank Mead, Geraint Watkins.

HYLLNING TILL TINA TURNER

SIMPLY THE BEST GLADYS DEL PILAR + SJUMANNABAND

Fredag 28 januari 19:30 Konsert & Kongress NYHET FRÅN OSCAR JACOBSSON Optiker Almå Nygatan 20 Pris 1 990 kr

Tributeshowen som ger oss en makalös tolkning av en av modern tids mest unika artister. Missa inte årets ösigaste tributeshow!

U2 UK Lördag 29 januari 20:00 Konsert & Kongress

STICKAD TRÖJA Herr. 50 procent bomull, 50 procent ull. Finns även i blått. Storlek xs–xxl. Boomerang Filbytergallerian Pris 1 499 kr

U2 UK hyllar U2, ett av världens största band. Med en färgsprakande show hyllar detta band sina hjältar, Bono, The Edge, Larry Mullen Jr och Adam Clayton.

HÅKAN HELLSTRÖM Turnépremiär - 10 februari 20:00 Cloetta Center Vad kan man säga? En fantastisk artist och ännu mer fantastiskt att han faktiskt nu gästar oss i Linköping. Det är nu tio år sedan ”Känn ingen sorg för mig Göteborg” började spelas på radio. Några månader senare släpptes albumet med samma namn, sedan dess har inget varit sig likt.

HOVHWLOO Y OH S S X Q H W U R *HE \FNHURPpå QnJRQGXW att köpa enabolaget finns Ar Presentkort från pings Turistbyrå. ress samt Linkö ng Ko & t er ns Ko

BJÖRN AXEN Apoteket AB Filbytergallerian Pris hårspray 109 kr Hårmousse 109 kr Smoothing cream 109 kr Fiber fudge 129 kr

För mer information och biljetter: arenabolaget.se

Tio 2010 LKPG Magazine


70-73-Hemma Hos strömgatan_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.29 Sida 70

HEMMA HOS

Stämning och mys i

Sassas hus Ett stenkast från Stångåpromenaden i Tannefors ligger ett vackert 40-talshus. När LKPG Magazine kommer på besök är sig inget riktigt likt här. I alla rum har nämligen Julen gjort sig rejält hemmastadd. Stig på i Sassa Hårtes kreativa hus på Strömgatan 4 och låt dig inspireras!

D

et börjar bli tradition att gå hem till

Sassa Hårte på julinspiration i slutet av november. Julen står ju för generositet och det är just den känslan man känner när man kliver innanför dörren hos Sassa. I källaren driver hon året runt sin inredningsbutik Strömgatan 4 Inredning, men i mitten av november, när julen står för dörren, öppnar hon upp hela sitt hem och ställer till med julmarknad. Efter anmälan är det bara att titta in och umgås, mysa, hitta udda inredningsdetaljer och framför allt, insupa mängder med härlig stämning och inspiration. – Julen kan vara så många olika saker. Jag vill bjuda på en annorlunda upplevelse och överraska lite grann, ge ett mervärde för besökarna, förklarar Sassa medans hon visar runt i det stämningsfulla huset som från början var ett tvåfamiljshus. Julen behöver inte alls vara så ångestladdad som många upplever den. Glädjande nog verkar många ha släppt på kraven och hittat en mer behaglig nivå på firandet. Jag upplever att man idag gärna firar mer tillsammans och att man sätter sin egen personliga

LKPG Magazine Tio 2010

prägel mycket mer än man gjort tidigare. Man går mer på känslan för stunden och byter sitt pynt oftare och så blandar man gärna gammalt med nytt. Sassa beskriver sina julrum som »skyltfönster«, varje tema och rum blir en »scen« där olika inredningsföremål sätts samman och blir en helhet som besökarna kan plocka idéer ifrån. Det är inte Sassas vanliga »hem« hon visar upp utan just genomtänkt inspiration i temaform. Hon vill inte veta av något »tuttinuttigt« perfekt visningshem, utan är väldigt klar med att här är det den sköna mixen av olika stilar, mönster och färger som ska ge besökarna en annorlunda upplevelse. – Det finns så mycket mer än bara den vita inredningsstilen och allt fler längtar efter färger och vackra mönster i sina hem, erfar Sassa. Hon har alltid varit den där idésprutan som inspirerat människor i sin omgivning. Men det var inte förrän för tre år sedan hon tog steget och startade sin inredningsbutik Strömgatan 4 hemma i källaren. – Vi flyttade hit i augusti 2007 och jag kände direkt


70-73-Hemma Hos strömgatan_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.29 Sida 71

Jag vill bjuda på en annorlunda upplevelse och överraska lite grann, ge ett mervärde för besökarna.

Tio 2010 LKPG Magazine


70-73-Hemma Hos strömgatan_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.30 Sida 72

att källaren, med egen ingång, skulle passa utmärkt som butikslokal. Så i november samma år öppnade jag Strömgatan 4 Inredning, berättar Sassa.

Under många år arbetade hon som textillärare, ett yrke som hon nu släppt helt och hållet för att få ägna sig åt heminredning på heltid. Hon tyckte mycket om sitt tidigare arbete, men kände att hon var färdig med skolvärlden och ville satsa på något nytt. – Jag har alltid känt starkt för att arbeta kreativt, berättar Sassa. Jag brås nog på min mormor som i början av 1900-talet började tillverka sängskåp, något som nog var ovanligt på den tiden. Jag är uppvuxen med hemslöjdsvärlden där min mamma arbetade, och pappa, som visserligen var millitär till yrket, hade en tydlig konstnärlig ådra. Och min syster jobbar även hon kreativt som AD. Idag har Sassa tre olika ben att stå på. Förutom butiken, som är en riktig pärla för genuint inredningsroade, är hon även svensk agent för det danska inredningsmärket Engleblomst. På husets övervåning har Sassa inrett ett helt rum bara för Engleblomst sortiment, ett så kallat »showroom«, där både inredningsbutiker och privatpersoner kan handla ur sortimentet. Hon är dessutom bloggerska och man kan följa Sassa och hennes nyheter och projekt via bloggen. Det tredje benet i verksamheten är inredningsuppdragen. Just nu är Sassa involverad i stylingen av visningslägenheterna i de nya bostadsrättsföreningarna Banken och Rosenkällan vid Garnisonen. – Det var genom bekanta, och på grund av alla mina idéer, som jag fick mina första uppdrag som inredare och jag har genom åren haft många spännande uppdrag och inrett bland annat bostäder, sommarhus och hotell.

I sin butik har Sassa satsat på märken hon själv tycker mycket om och som hon i flera fall är helt ensam om i Linköping att sälja. En favorit hos Sassa är Kamelo med sin afrikainspirerade inredning i form av lampskärmar av fågelfjädrar, underbara plädar, handgjort porslin med mycket »själ« och unika smycken. Men här finns också heminredning från Anna O, Spira, Mairo, Affari, Housedoctor, Olsson & Jensen, Chhatwal & Jonsson och Edvard Eliasson, bara för att nämna några. Oavsett om man gillar den röda, traditionella julen, den naturinspirerade julen i grönt och beige eller den något avskalade i vitt, beige och svart, så hittar man inspiration hemma hos Sassa och i hennes mysiga källarbutik. Helgen den 20-21 november hade hon återigen huset fullt av allt det som hör julen till; juldekorationer, blommor, fika, generositet och trivsam gemenskap för alla som kände sig manade. Sassa menar att idéer sprider sig som ringar på vattnet, de sprider sig väldigt lätt och föder nya idéer. Men hinner hon inte tröttna på julbestyr när hon »gör jul« på det här sättet redan i mitten av november? – Nej, det är ju bara den här perioden och det blir precis lagom mycket jul för mig, avslutar idésprutan Sassa med ett leende. ■ Sassas blogg hittar du på http://stromgatan4.blogspot.com

Nu bygger vi

Kvarteret Tinnerbäcken www.stangastaden.se LKPG Magazine Tio 2010

text Marie Berggren foto Kristin Carlén

fördel 55+


70-73-Hemma Hos strömgatan_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.30 Sida 73

KRÖNIKAN ANN ÖGÅRD STERN

foto mats Larsson

Vi behöver gröna oaser Tänkte ta tillfället i akt i denna årets sista krönika att slå ett slag för grönskan. Vi nordbor med vinter och kallt och mörkt en väldigt stor del av året, behöver verkligen göra allt för att pigga upp oss med ljus och grönska som kanske kan förlänga sommarkänslan och lätta upp lite i mörkret. I många storstäder världen över är man extremt uppfinningsrik och duktig på att mitt i betongdjungeln hitta sätt att få in gröna oaser i och kring boendet. Fenomen som Guerilla gardening (se www.guerillagardening.org) dyker upp överallt i storstäderna, som en sorts aktion där man helt enkelt tar över en bit mark som inte används eller som är outnyttjad och »ful« för att odla eller plantera något. I New York har man gått ett steg längre och legaliserat detta. Som ett resultat av 70-talets finanskris övergavs massor av områden i New York. En del av dessa togs över, mer eller mindre olagligt, guerilla gardening, av de som bodde i områdena. De förvandlade de övergivna platserna till grönskande oaser. Detta ledde till att man 1978 bildade Green Thumb, (se www.greenthumbnyc.org) en organisation som idag inbegriper 600 trädgårdar och cirka 20 000 medlemmar enbart i NYC, som fyller flera viktiga funktioner – som att skapa grönområden, social samvaro och förbättring av miljön. Fantastisk idé, tycker jag! Här i Sverige har vi visserligen koloniträdgårdar, men de är ju inte tillgängliga för så många. Tänk om vi kunde skapa något liknande Green Thumb här!

Lite kan man ju fixa själv hemma. Antingen på balkongen eller varför inte inne i bostaden. Tidigare har jag skrivit om hur trenden har varit, att flytta ut vardagsrummet i trädgården, och hur utemöblerna mer och mer liknar de man har inne – nu är det dags att flytta in trädgården i vardagsrummet! Klä in en vägg med balkonglådor för inomhusbruk, bygg gärna på höjden och ställ inte bara krukor på golvet och i fönstren. Trädgårdsföretagens nyheter för 2011 handlar mycket om att kunna skapa mycket grönska på liten yta, anpassat till cityliv. Om du inte har en inglasad balkong eller uterum får du odla i vardagsrummet. Hasselfors tillverkar ett vitrinskåp för växter och en odlingsbänk på ben, som man mycket väl kan ha inomhus. Närodlat och ekologiskt pratas det också mycket om, så mycket mer närodlat än hemma i vardagsrummet kan det väl inte bli, så det är bara att sätta igång! ■

Har du svårt att få till det därhemma? Ta hjälp av ett proffs! Kontakta inredare och stylist Ann Ögård Stern på telefon 0703-46 11 18 eller läs mer på www.houseforlife.se

GOD JUL & T ÅR T Y N T T O G "),254/2s%.42³0!24)%2s!,5-).)5-0!24)%2 54%25- ).2%$.).'3',!3s',!32%0!2!4)/.%2/).2!-.).'!2

Vi fyll

er

50år

Julstjärna 4 st 100 kr

Öppettider Måndag-Fredag 10-19 Lörd 10-16 Sönd 12-16 Välkommen! Repslagaregatan 18 • Tel 013-13 72 00

Tio 2010 LKPG Magazine


74-75 Vinterljus_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.31 Sida 74

Ljuset är tillbaka. Kanske har du redan varit ute och kollat på Vinterljus som i år genomförs för sjätte året. Tanken är att fler Linköpingsbor ska tycka att det är mysigt att vistas på allmänna platser i stan. Strategin för Vinterljus, förutom att skapa tryggare utemiljöer, är att locka till härliga ljus-, och ibland även ljudupplevelser, och att främja folkhälsan genom att folk lockas vara ute och röra på sig mer den mörka årstiden.

Ljus n o i t a n i c s fa Vinterljus för trygghet, hälsa och upplevelser

Är man barn kanske Domkyrkoparken lockar lite extra. I mörkret bakom Stadshuset omsluts man av de subtilt spöklika ljusinstallationerna i det som kallas Sleepy Hollow, en lite utmanande installation där skräck bidrar till att skapa trygghet. Sleepy Hollow är bara en av alla de faschinerande ljusinstallationer som visas. Vid Lilla Torget bjuds man på lite trygg hemkänsla i form av två stora vardagsrumslampor. Mellan Naturcentrum och Krogfallsgården i Trädgårdsföreningen finns installationen Där men här som är sju »trattar« som strålar ner på marken och som öppnar sig när man stiger in i dem. Ljuden som då hörs kommer från världens alla hörn, bland annat kan man höra valsång och djungelljud. I Trädgårdsföreningen finns flera ljusupplevelser placerade. – Vi har totalt 13 installationer i år, berättar Jenny Mathiasson, projektledare och landskapsarkitekt vid Miljö- och samhällsbyggnadskontoret. En av de mest spännande nyheterna är att vi förvandlar en hel trädgård med hjälp av ljus. Det är landshövding Elisabeth Nilssons trädgård vid slottet som man kan besöka torsdag till söndag mellan kl. 16.00 och 20.00. Den tar emot nyfikna fram till nyår då den kommer att ersättas med en stor ljusprojicering på en vägg. Premiär för den blir i samband med nyårsfirandet som, precis som förra året, kommer att äga rum där. Den cirka fem kilometer långa slingan i de centrala delarna av Linköping gör det betydligt trevligare ge sig ut på promenad i vinterkvällen. I år har man satsat på något färre ljusinstallationer, men i gengäld lagt mer krut på själva upplevelsen. – Flera av ljusinstallationerna kommer att bli LKPG Magazine Tio 2010

kvar även efter den 9 januari då Vinterljus officiellt släcks ner för säsongen, berättar stadsträdgårdsmästare Lotta Johansson. Några mörka, och som många upplever det, otrygga platser, exempelvis ljuskonstverket Glödande kol vid Tullbron, kommer att bli permanent upplysta.

I år innehåller Vinterljus också en Barnens julkalender. Från den första till och med den 24 december kommer en ny »lucka« att öppnas dagligen. Det är barnteckningar som producerats i samarbete med Ateljé Passagen och 24 av barnens bilder kommer att ljusprojiceras på S:t Larskyrkans torn på entrésidan. Vinterljus involverar många olika kompetenser på planerings- och genomförandestadiet, bland annat scenografer, ljussättare och konstnärer. Utsikt, en del av Tekniska Verken, har en marknadsavdelning och egna ljussättare och ingenjörer som bidrar med teknisk kompetens. Från idé till genomförande kan det vara en trixig väg att gå och Utsikt hjälper även till med att hitta platser med elförsörjning till vinterljuset. En mängd olika hänsyn ska tas. – En ljusinstallation upplevs exempelvis olika beroende på om det är mörkt och grått ute eller om det är snö som lyser upp, och ljuset måste synas oavsett väder. Det är en utmaning att få allt att fungera optimalt. Är det kallt länge, som förra vintern, kan det ställa till bekymmer med tekniken. Vi hoppas på en mild vinter i år, ler Lotta.

Så passa på att ta med hela familjen, grannarna, vännerna eller tillfälliga besökare och se vår stad i ett annat ljus. Vinterljus har blivit omåttligt populärt och förra året var uppskattningsvis mellan

50 000-70 000 personer var ute och vandrade. Det finns orter som har liknande ljusevent, men förmodligen är Linköpings Vinterljus unikt genom att det håller på i nästan två månader. – Man kan både som privatperson och företag gå guidade turer eller lyssna på föreläsningar om ljus och ljussättning. Det finns också möjlighet till skräddarsydda vandringar, till exempel om man som företag är intresserat av att lära sig mer om det tekniska arbetet med ljuset, eller göra det som ett event, kanske med en middag, med sin personal. Det mesta går att lösa. Vi vill att så många som möjligt, både vanligt folk och professionella ska få så mycket kunskap och glädje som möjligt av Vinterljus, förklarar Jenny Mathiasson.

Att lyfta fram vikten av god belysning smittar förhoppningsvis av sig, både till privatpersoner och till andra som vill använda ljus på ett kreativt och trygghetsfrämjande sätt. – Vi håller Vinterljus till allmänna platser där många kan se och ha nytta av det, men vi hoppas kunna inspirera till exempel fastighetsägare till att förbättra ljusmiljön även i boendemiljöer. Både Jenny och Lotta vill särskilt trycka på att de gärna tar emot önskemål och förslag från allmänheten på trygghetsfrämjande eller kul saker man skulle vilja se med ljus. För idéer är det gott om bland Linköpingsborna. – En spännande sak som finns att se under Vinterljus är det Pepparkakshus som finns vid Bi-odlareförenings hus. Helene Hagström lämnade in sin idé som ett medborgarförslag och den har nu blivit verklighet. För sin idé blev hon utsedd till »Årets Ljushuvud«, något vi nu vill göra till tradition, avslutar Lotta och Jenny. n text Marie Berggren foto Kristin Carlén


74-75 Vinterljus_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.31 Sida 75

SHOPPING SILVERSMYCKEN FRÅN LOTTA DJOSSOV No 36 Nygatan 36 Pris armband 895 kr Örhänge 695 kr Halsband 795 kr

Y NU I TORNB DEN ALLRA FINASTE Tillverkad från den första pressningen. Olivolja från Monini Mozzarella Nygatan 11 Pris 89 kr

BYGG SJÄLV Trämodell av helikopter. Flygvapenmuseum Carl Cederströmsgata 2, Malmslätt Pris 35 kr

SKJORTA FRÅN SAVVY CITIZEN Stilren skjorta från det nya svenska märket Savvy Citizen. Gräs Filbytergallerian Pris 799 kr

EN TILL

MM VÄLKO

NYA BLOMSTERLANDET I TORNBY

BARON COUNTRY Godkänd kabinväska. Axelrem och lås. Volym 50 liter. Stephanie Bags Storgatan 25 Pris 1 995 kr

Att våga genomföra något man funderat på länge kräver inspiration och mod. Och lite erfarenhet från någon som vet. På Blomsterlandet får du alltid nya tips och råd av våra duktiga medarbetare. Dessutom kan du välja mellan massor av spännande växter, blommor och tillbehör. Helt enkelt det mesta som sätter grön kant på din tillvaro.

LA ROCHE-POSAY För känslig hud. Bodylotion 400 ml, rengöringslotion 200 ml, lugnande crème till ansikte och hals 40 ml. Apotek Hjärtat Tanneforsgatan 11 och Gärnden Pris bodylotion 249 kr Rengöringslotion 129 kr Lugnande crème 159 kr

Lev livet lite grönare Linköping Fröstorpsgatan 1, Tornby Öppet: vard 10-19, lör 10-17, sön 10-17 Pris avser växt om inget annat anges. Reservation för slutförsäljning och tryckfel. www.blomsterlandet.se

Tio 2010 LKPG Magazine


76-77 Notiser_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.32 Sida 76

Julmusik i Domkyrkan SĂśndag 28 nov. kl 18.00 Adventsfest! Kom med och sjung!

SĂśndag 12 dec. kl 19.00 Ad Libitums egen jul med Janne Schaffer och BjĂśrn J:son Lindh EntrĂŠ

Tisdag 14 dec. kl 19.30 A Festival of Nine Lessons and Carols

LĂśrdag 18 dec. kl 16.00 O. Messiaen: La NativitĂŠ du Seigneur

Nytt frĂĽn Thomas Sabo Den 17 november visades Thomas Sabos senaste kollektion pĂĽ Guldmagasinet. De närvarande fick mĂśjlighet att klämma, känna, beskĂĽda och framfĂśrallt prova nytillskotten. Det bjĂśds pĂĽ bubblande dryck och glamour som sig bĂśr. Ă&#x201E;ven i ĂĽr presenterades de sĂĽ typiska Sabo-motiven inspirerade av Rockâ&#x20AC;&#x2122;nâ&#x20AC;&#x2122;roll med tredimensionella drakar, dĂśdskallar och kors. Kaxigt och stilfullt som alltid. FĂśr den som känner sig sugen finns bĂĽde denna och tidigare kollektioner att kĂśpa pĂĽ Guldmagasinet. n

Tisdag 21 dec. kl 19.30 H. Rosenberg: Den heliga natten

www.linkopingsdomkyrka.se

LINKĂ&#x2013;PINGS DOMKYRKOFĂ&#x2013;RSAMLING

JULSTĂ&#x2013;K PĂ&#x2026; FLYGVAPENMUSEUM JULSHOPPA i vĂĽr museibutik. Vi har snygga designprylar, roliga leksaker, JRGVDNHUFRRODPRGHOOĂ \JSODQRFK mycket mer. PAUSA i Calle C Restaurang & cafĂŠ. Vi serverar dagens lunch alla dagar!

STROSA runt i vüra utställningar och upplev Flygvapenmuseum. Det ger ny kraft! EntrÊavgift frün 40:-.

Carl CederstrĂśms gata 2 LinkĂśping Tfn 013-495 97 00 ZZZĂ&#x20AC;\JYDSHQPXVHXPVH

LKPG Magazine Tio 2010

SPELA om LinkĂśping Sedan sex ĂĽr tillbaka har We are sailing skapat spel fĂśr mĂĽnga av Sveriges städer och nu har turen kommit till LinkĂśping. Anledningen är att de tycker att fler än Stockholmarna ska fĂĽ spela om sin hemstad. Inspirationen till spelet LinkĂśping â&#x20AC;&#x201C; Spelet om din stad kommer frĂĽn Monopol, men bestĂĽndsdelarna och designen är ändrade fĂśr att passa LinkĂśpingsborna. Dessutom ska man istället fĂśr att bygga hus och hotell anlägga parker, bygga vindkraftverk och skaffa internetuppkoppling. Spelet kommer att finnas i handeln frĂĽn och med bĂśrjan av december. Som upplagt fĂśr en kamp om staden sĂĽ fort julmaten är uppäten med andra ord. n


76-77 Notiser_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.32 Sida 77

Redovisnings- och finansieringstjänster · Styrelserepresentation · Protokollskrivning · Bevakning och administration av samhällssubventioner · Kundwebb · Hyresförhandlingar · Kontraktskrivning · Köhantering · Administration av föreningens avgifter för garage, p-platser, förråd · Lånehantering · Föreningsservice · Planering och hantering av årsstämma och styrelsemöten · Arkivering · Lekplatsbesiktning · Posthantering · Energioptimering · Energibesiktning · Underhållsplanering · Individuell mätning · Obligatorisk ventilationskontroll · Löpande bokföring · Kassafunktion · Ekonomisk rapportering · Leverantörsfakturor · Bokslut och årsredovisning · Revision · Momsredovisning · Deklarationer · Skatter och arbetsgivaravgifter · Löner och arvoden · Ekonomisk uppföljning och planering · Budgetarbetet · Prognos · Flerårsbudget · Delårsbokslut · Likviditetsbudget och uppföljning · Fastighetsjuridisk rådgivning · Internetlösningar för föreningen · Stöd i ombildningsfrågor · Fastighetsservice · Jour · Mindre byggarbeten · Skötsel av tekniska installationer · Trädgårdsutveckling · Trädgårdsskötsel · Teknisk förvaltning · Hyresgästkontakter · Myndighetsbesiktningar · Felavhjälpande underhåll som säkerställer fastighetens funktionalitet · Installationsservice · Driftsövervakning · Systematiskt brandskyddsarbete · Statuskontroll av lägenheter · Ekonomisk förvaltning · Uthyrning och kontraktshantering · Lånehantering · Ekonomisk uppföljning och planering · Bokföring & bokslut · Nybyggnation · Ombyggnad · Renovering · Planering · Projektledning · Utförande · Uppföljning · Arbetsmiljökrav · Anbudsupphandlingar · Försäkringsavtal · Myndighetskrav · Besiktningar · Kalkyler · Projektplaner · Information till boende · Takrenovering · Fasader · Renovering av balkonger · Byte av fönster · Stambyten och renovering av badrum · Uppgradering av elinstallationer · Energiåtgärder · Upprustning av källarutrymmen · Renovering av trapphus · Markarbete och yttre miljö · Renovering av P-däck · Byggnation av återvinningshus · Tillgänglighetsanpassning · Påbyggnad/förtätning · Miljöförbättrande åtgärder

Dessutom besiktar vi lekplatser www.anfang.se

Riksbyggen utvecklar attraktiva bostadsmiljöer och förvaltar hem och lokaler för bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare. Bland våra tjänster hittar du allt från byggprojektledning till besiktningar och kontroller. Vi fixar det mesta helt enkelt!

Välkommen till Riksbyggen! Anders Whass, Projektledare

Om du vill har mer information – kontakta oss! 0771-860 860 · info@riksbyggen.se · riksbyggen.se

UPPLEV C I JULETID! Upptäck en ny miljö för företaget, vännerna eller familjen. Utforska en smakupplevelse i julens tecken, ett besök i vår domteater och våra utställningar. - Glögg och tilltugg - Dombiljett inkl. entré till utställningarna - C:s jultallrik med mat från trakten - Kaffe & chokladkaka För bokning och mer information om julpaketet, besök visualiseringscenter.se.

tis-ons, lör-sön tors-fre

11-18 11-21

Visualiseringscenter C Kungsgatan 54, Norrköping 011-15 63 00

VISUALISERINGSCENTER.SE

Tio 2010 LKPG Magazine


78-79 Ljusglimten_2 #10-10_Layout 1 2010-11-19 17.03 Sida 1

Min egen lilla

Skogskoja By Ljusglimten

1. PH 50 i olika färger

4. Enigma

2008 firade PH 5 50 år. Louis Poulsen firade det med att lansera jubileumsversionen PH 50. Till skillnad mot sin föregångare är den högblank och finns i fem nya färger, men med samma klassiska look och härligt varma ljus.

Japansk minimalism från designern Schoichi Uchiyama. Den ultratunna stålwiren ger skärmarna och lampan ett lätt och svävande intryck.

Just nu: 4

5. Vinterträd

995 kr

2. Golvlampa Gammaldags skärmar till modern fot. Har både läsfunktion och mysbelysning. Skärmar finns i stor sortering.

4 400 kr Klassisk ljusstake från Markslöjd. Finns i vitt och rött.

895 kr

2 100 kr

3. Lykta Lyktan Milk eldas med luktfri olja och passar lika bra ute som inne. Varm och mysig belysning för sena vinterkvällar. Finns i två storlekar.

från 795 kr Konstsmide Klassiskt luciatåg

599 kr

Klassisk ljusstake i mässing.

399 kr

Ljusstake Nusnäs

599 kr

Se vad lite ljus kan göra i mör kret


78-79 Ljusglimten_2 #10-10_Layout 1 2010-11-19 17.03 Sida 2

1.

4.

2.

5.

3. SÖNDA G ÖPPET S12-16 Drottninggatan 51• 013-12 54 28


80-81 Blomsterlandet_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.33 Sida 80

Blomsterlandet öppnar nytt i Tornby Den 11 november slog Blomsterlandet upp portarna till sin nya butik på Fröstorpsgatan i Tornby. Sedan i mars har bygget pågått och nu står alltså butiken klar. När LKPG Magazine pratar med butikschefen Bosse Hidenfalk är det fortfarande full rulle. Sedan öppningen har det varit fullt med folk och man håller som bäst på att se till att parkeringsytan utökas. De nya lokalerna, som byggts speciellt för Blomsterlandet, är nu fyllda med inne- och uteväxter, sidenväxter, tillbehör, fågelmat och juldekorationer. In i det sista har det alltså jobbats för att få allt klart och en stressad men nöjd Bosse konstaterar att det nu känns jättekul att få komma igång i de nya lokalerna. ■ text Maria Tjernström foto Kristin Carlén

LKPG Magazine Tio 2010


80-81 Blomsterlandet_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.34 Sida 81

EN K I N I L K CH O T A CENTRUPM R E D N A X E R HA

T A T T T E Y G L R FTILL TRÄDGÅRDSTO 1 n a t a g u t s d a B a r o St

YA N S G N I P LINKÖ ENTRAL VÅRDåCtt ännu större f j da ju Nu har vi h kan erb er c o r e s r u res ettid rösa öpp ällse n e g ig d kv ngs med som förlä pet. Välkommen öp och helg hos oss. ig i att lista d

R ÖPPET FÖTION INAidigt VACC er dig sm

j lp , Vi hjä ccination a v in i d l ll för med a ehöver in b u d c t e intyg n in. älkomme V . a s e r din

www.centrumkliniken.nu Vii arbetar V arbetar på uppdrag uppdrag av: av: C Centrumkliniken entrumkliniken SStora tora Badstuga Badstugatan tan 1 582 23 Linköping

www.centrumkliniken.nu www.centrumkliniken.nu 013-482 05 02 info@centrumkliniken.nu inf nffo o@centrumkliniken.nu


82-83_Chicago_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.35 Sida 82

musikalen som har det mesta text Maria Tjernström foto Kristin Carlén

Mord, drama och all that jazz. En historia som fortfarande är aktuell, med sång- och dansnummer som förtrollar. I höst är det Östgötateatern som sätter upp detta odödliga storverk. musikalen Chicago 1976 hade Europapremiär på Norrköpings stadsteater. Nu är den åter i Östergötland och den 17 december är det premiär i Linköping. Då bjuder Östgötateatern oss åter igen på historien om Roxie Hart, Velma Kelly och deras kamp för en stund i rampljuset. Vid rodret denna gång står regissören och koreografen Mattias Carlsson. När LKPG Magazine möter honom har repetitionerna pågått i fyra veckor. Men hur är det då att sätta tänderna i en sådan klassiker som Chicago? – Det är bra. Allt är så otroligt bra skrivet. Om man bara litar på det som är skrivet så går det

vägen, säger Mattias. Att Chicago är en klassiker råder det väl knappast någon tvekan om. Den har spelats otaliga gånger på Broadway, West End och världen över. Filmatiseringen från 2002 har belönats med 6 Oscars och ännu visar musikalen inga tecken på att falla i glömska. Vad är det som gör Chicago så stor? – Dels är det en bra historia, funderar Mattias. Sedan är den alltid aktuell. Den handlar om rädslan, om jakten på berömmelse. Det är något vi ser idag i till exempel Idol. Man vill bli berömd, men vad händer när man kliver ut ur den bubblan? Då måste man hitta tillbaka till sig själv. När Östgötateatern sätter upp Chicago kommer de dock att gå ifrån den konceptversion som musikalen länge varit låst i, både på Broadway och när den kom till Stockholm för några år sedan. – Vi har fått fria händer och kommer att återgå mer till att berätta historien. Närma oss pjäsen helt enkelt. Dock lovar Mattias att all den härliga musiken fortfarande kommer att finnas med. Att hitta skådespelare som klarar av den utmaning som Chicago innebär har inte heller varit några problem. Visst krävs det att de kan såväl sjunga och

dansa som agera. Men Mattias kan lugnt konstatera att Östgötateatern har en vana att lära upp just sådana skådespelare och att det finns väldigt många talanger i huset. Det är första gången som Mattias regisserar en större musikal, men vanan finns där. Både från teatern och från hans arbete med koreografin till den norska schlagerfestivalen. Så att axla rollen som regissör för Chicago har inte varit några problem. Nyckeln till det hela är engagemang. – Det är det viktiga. Så länge man går in för det med engagemang så blir det kul det man gör. Att engagemanget finns där råder det ingen tvekan om. När det blev tal om att sätta upp Chicago var Mattias en av dem som lobbade för saken. Önskan om att få sätta upp en musikal även nästa höst finns där också, även om ingenting ännu är planerat. – Det finns så många jag skulle vilja göra. Listan är lång. Men Sunset Boullevard eller Fantomen, det skulle vara kul.

Om det fortfarande finns någon som inte vet om de vill se Chicago, vad skulle du säga till dem? Varför ska man se Chicago? – För att det är förbaskat bra musik. Man blir glad av att se den. n


82-83_Chicago_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.36 Sida 83

En musikal för både gammal och ung – Välkomna. Mina damer och herrar, nu ska ni få uppleva en historia om mord, girighet, korruption, våld, rovdrift, äktenskapsbrott och bedrägeri – allt detta som fyller våra hjärtan till bredden. Det finns ingenstans som dessa ord låter lika spännande som i teaterns fantastiska värld. Detta är inledningen till den klassiska musikalen Chicago. Min farmor och jag har så länge jag kan minnas gått på musikaler och teatrar tillsammans. Det var hon som introducerade mig i teaterns underbara värld. Vi har sett många olika sorters pjäser, allt från Pelle Svanslös och Mozart till världsberömda Mamma Mia i London. Under alla dessa år så har jag varit allra mest förtjust i musikaler. Det är något visst med att gå på en musikal, där man får härliga rysningar i hela kroppen. Ända sedan jag för ett par år sedan såg filmen Chicago så har jag haft en önskan att också se den på teatern – där den har sitt ursprung. Chicago hade faktiskt sin Europapremiär 1976 i Norrköping.

Under mitt år som utbytesstudent i USA så underrättade farmor mig regelbundet om vilka pjäser som spelades här hemma. Men jag gav nästan upp hoppet om att få se Chicago på hemmaplan när farmor berättade att Östgötateatern förmodligen inte skulle sätta upp några fler musikaler. Därför var det otroligt kul när beskedet kom att den återigen skulle spelas i Norrköping och Linköping och då var det ju såklart självklart att det var jag och farmor som skulle gå och se den. Vi som sett så många pjäser genom åren – du och jag farmor! Min farmor och jag fick möjlighet att se genrepet inför Norrköpingspremiären, vilket kändes lite speciellt, och vi älskade den. Den är en av de bästa musikal-

erna jag någonsin sett och vi kommer definitivt att se den igen nu när den också går upp i Linköping. Med det menar jag verkligen vad jag säger – att den är bra! Jag tycker det är fantastiskt att Östgötateatern har kunnat nå publiken på ett sådant magiskt sätt. Chicago bygger på verkliga händelser under 20-talet, där våld, fördärv och allmän laglösenhet var vardag. Det hände att kvinnorna mördade sina män/älskare och hamnade i fängelse. I efterhand, när de insett vad de hade gjort, kunde de med hjälp av giriga och manipulerade advokater ändra hela sin berättelse och bli frikända. Kvinnorna visste att allt hängde på pressen, så de utnyttjade sitt utseende och sitt agerande i häktet, bara för att få hamna på första sidan.

Musikalen är skapad av John Kander och Fred Ebb. Den handlar om Roxie Hart som drömmer om att bli en stor artist i krogvärlden. För att nå sitt mål inleder hon en affär med Fred Casely som lovar att hjälpa henne. Men det visar sig att han ljugit för henne, så hon mördar honom och hamnar i fängelse. Där träffar Roxie sin idol Velma Kelly som inte är så trevlig som hon först trott. Detta gör att hon anlitar den girige och manipulerande försvarsadvokaten Billy Flynn. Det är tack vare Billy som Roxie blir den stjärna hon så länge drömt om. Men ärkefienden Velma Kelly vägrar att ge sig utan strid. Med storslagna dansnummer, livenummer med fantastiska sånger och den verklighetsbaserade historien har Chicago blivit en av de mest framgångsrika musikalerna någonsin. I rollerna som Velma Kelly, Billy Flinn och Roxie Heart ser vi Petra Nielsen, Richard Carlsohn och Karin Oscarsson. Liselott Lindeborg spelar Mama Morton. Regissör och koreograf är Mattias Carlsson. Han har tidigare koreograferat uppsättningarna Guys & Dolls, Spelman på taket, Röda Nejlikan och

Cabaret. Han har även koreograferat den norska melodifestivalen. Petra Nielsen är Chicago-veteran. Hon har tidigare spelat rollen som Roxie Hart i London, på Broadway, i Stockholm och i Göteborg. I Östgötateaterns uppsättning får hon nu prova på rollen som Velma Kelly. Petra har på Östgötateatern medverkat i Guys & Dolls och Petra von Kants bittra tårar. Richard Carlsohn har varit med i ett flertal stora uppsättningar, bland dem Cats, The Phantom of the Opera, Les Misérables, Röda Nejlikan och Cabaret. Karin Oscarsson har även hon varit med i många musikaler på Östgötateatern, bland annat Spelman på taket, Romeo och Julia, Röda Nejlikan, Dissocialia och Cabaret.

I den här musikalen är det verkligen dansnumren som sätter sprätt på föreställningen, man får nästan lust att själv ställa sig upp dansa med. Trots att musikalen ursprungligen är på engelska, så har de lyckats bra med att översätta den till svenska. Teaterdekoren gör att man blir glad när man tittar på musikalen, det tyckte både jag och farmor. Det här är en så rolig värld. Teater är absolut inte bara Shakespeare, som man får lära sig i skolan, det är så otroligt mycket mer. Har du aldrig varit på en teaterföreställning, eller om du sett en som inte höll måttet, låt i så fall Chicago ge dig en chans att upptäcka musikalvärlden. Har du ingen att gå med, tag med dina mor- eller farföräldrar så får ni en trevlig kväll tillsammans. Uppsättningen av Chicago spelas i Linköping från och med 17 december och fram till 19 februari. Slutligen vill jag bara säga en sak: ..and »all that jazz«. n text Michelle Frennesson foto Anders Kratz

Tio 2010 LKPG Magazine


84-85 Restaurangguide_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.38 Sida 84

ÄTA UTE I LKPG

Storan Restaurang och Bar Stora Torget 9 013-10 31 90

Strandgatan Två

Möt Linköping från sin godaste sida. Här finns något för alla smaker!

restaurangguide lkpg

Restaurant Sangria

Nationernas Hus

Platensgatan 1 013-12 69 88

Ågatan 55 013-28 67 70

Tapas Bar och Restaurang

Strandgatan 2 013-485 00 00

Sparregatan 5 013-12 59 40

The Champ

Bielkegatan 1 013-12 11 21

Storgatan 1 013-14 14 34

Överste Mörner Stora Torget 8 013-31 06 47

MEDELHAVET Afrodite Nygatan 29 013-14 40 54

Trattoria Da Vinci

ÖVRIGT Charken Stora Torget 7 013-12 22 26

Collegium Konferens & Restaurang Teknikringen 7 013-20 44 00

Aioli Hantverkaregatan 1 013-485 11 05

De fyra årstiderna Nya Tanneforsvägen 66 013-10 37 06

Bellos Mat & Dryck

ASIATISKT

CAFÉER

China Garden

Berget Café & Tehus

Nya Tanneforsvägen 35 013-10 06 01

Klostergatan 38 013-13 18 11

Ghingis

Coffeehouse by George

Klostergatan/Ågatan 013-13 52 70

Stora torget 6 013- 35 30 00

CityBowl Storgatan 11 013-13 45 55

De Klomp S:t Larsgatan 13 013-14 50 60

Hamlet Restaurang

Ha Long Restaurang

Espresso House

S:t Larsgatan 12 013-12 55 86

Nygatan 25 013-12 11 95

Kikkobar

Fräcka Fröken’s

Ågatan 39 013-13 13 10

Ågatan 22 013-10 40 11

Ågatan 43 013-13 33 90

Ming Palace

Steve’s Coffee

Storgatan 38 013-13 50 62

Ågatan 39 013-31 06 46

La Scala Restaurang & Bar

Nangs Kitchen

Waynes Coffee

Storgatan 72 013-13 83 82

Nygatan 20 013-14 44 54

Nori

Ågatan Bar, Mat, Café

Kök: Japanskt Sparregatan 3 013-13 01 33

Ågatan 38 013-10 33 30

Östgötagatan 013-12 50 88

MAT/PUB/BAR

Thai Coconut

Kungsgatan 22 013-10 25 10

Wasabi Sushi Bar Storgatan 27 013-12 83 88

Yogi Kök: Indiskt Platensgatan 5 013-10 09 60

LKPG Magazine Tio 2010

Harrys Restaurang & Bar

Storgatan 48 013-14 55 61

O'Learys Tannforsgatan 3 013-12 93 12

Pitcher’s Ågatan 57 013-14 96 00

BAR BQ Bar & Grill

Bar & Kök Ågatan 43 013-10 01 11

Bishops Arms Ågatan 27 013-10 09 93

Platensgatan 4 013-35 21 21

Plaza Restaurang & Nattclub Ågatan 28 013-14 83 80

Drottningbaren Elsa Brändströms gata 2 013-12 75 55

Brasserie Britto Klostergatan 68 (Ekoxen) 013-25 26 10

Hagdahls Kök Vasavägen 16 013-14 14 89

Brigaden Restaurang & Konferens

Klostergatan 25b 013-14 11 21

Brigadgatan 17 013-12 52 00

Konsert & Kongress

Grekiska kolgrillsbaren

Hälsofreak

Konsistoriegatan 7 013-190 00 00

Rejmes Lunchrestaurang Vigfastgatan 1 013-20 35 24

Restaurang Kasken Gasverksgränd 2 013-13 56 22

Restaurang L’orient Drottninggatan 18 013-14 95 95

Restaurang & Pizzeria Ekkällan Garnisonsvägen 10 013-14 70 00

Restaurang Viktor Industrigatan 15 013-13 77 97

Scandic Frimurarehotellet S:t Larsgatan 14 013-495 30 00

Stångs Magasin Södra Stånggatan 1 013-31 21 00

Sörgårdens Gästgiveri Skeda Udde 013-870 75

Landeryds Golf

Texas Longhorn

Bogestad Gård 013-36 22 15

S:t Larsgatan 25 C 013-14 40 61

Drottninggatan 26 013-14 37 65

Laszlo’s Krog & Catering

Tornet Konferens & Restaurang

Le Bistro

Hjulsbrovägen 38 013-15 15 85

S:t Larsgatan 25 c 013-10 05 50

Kniv å gaffel

Sandbäcksgatan 19 013-12 38 37

Mozzarella Ristorante Nygatan 11 013-13 44 86

Platå

Sol & Ris

S:t Larsgatan 25 A 013-13 13 00

Storgatan 37 013-10 15 65

Apotekaregatan 8 013-10 41 26

P2 Golf Inn Universitetsvägen (Linköpings Golfbana) 013-14 42 05

Napoli Restaurang & Pizzeria Djurgårdsgatan 33 A 013-10 03 78

LHC Event/ Cloetta Center Kök: Lunch Gumpekullavägen 1 013-37 12 80

Matverksta’n Brogatan 1 013-13 57 27

Meza

Restaurang Parisien

Bielkegatan 2 013-17 80 25

Gustav Adolfsgatan 11 013-12 46 66

Mjellerumsgården

Restaurang Gula Huset

Restaurang Riva

Klostergatan 19 013-13 88 38

Ågatan 43 013-14 45 15

Restaurang 55:an

Restaurant Olympia

Ågatan 55 013- 31 85 85

Platensgatan 3 013-12 33 66

Valla Fritidsområde 013-12 27 30

Modmed G:a Tanneforsvägen 51 (Scandic City) 013-495 54 07

Tornbyvägen 1 013-12 15 54

Valdemars kvarterskrog Nya Tanneforsvägen 43 013-12 53 99

Vesterby Golf Västerby Gård, Rimforsa, Linköping 013-36 22 55

Von Dufva Restaurang & Café Gränden Duvan 3 013-37 62 00

Wärdshuset Gamla Linköping Gästgivaregatan 1 013-13 31 10


•84-85 Restaurangguide_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.49 Sida 84

KROGTIPS

Italiensk matkärlek ligtvis italiensk pasta, antipasti, kött, fågel och sallader. Prova också deras härliga fisk och skaldjursrätter. Man kan här även köpa med sig olika italienska matvaror och delikatesser.

BÄSTA PASTAN

MOZZARELLA I en trevlig och lagom avslappnad miljö serverar Mozzarella genuin, italiensk mat till rimliga priser. Förutom olika pizzor finns natur-

 f W Z k @3DVWD‡3L]]D‡0HDW‡)LVK‡6HDIRRG‡$QWLSDVWL     

PRISEXEMPEL Förrätt Bruschetta romana 68 kr. Pizza la Scampi med vitlöksmarinerade jätteräkor, purjolök, färsk tomat och ruccola 98 kr. Tiramisu 65 kr. ADRESS Nygatan 11 TELEFON 013-13 44 86 HEMSIDA www.mozzarella.nu ÖPPETTIDER Alla dagar 11-22 Fredag-lördag 11-tills vidare

Sportbar med god mat och god mat med mexikanska influenser. 18 tv-skärmar med senaste tekniken finns utplacerade i lokalen.

LYCKAD KOMBO

ADRESS Storgatan 1 TELEFON 013-14 14 34 HEMSIDA www.thechamp.nu ÖPPETTIDER Måndag-fredag 15-24, Lördag 12-24, Sönd 13-24. VIP-rum (upp till 60 personer)

THE CHAMP Längst ner på Storgatan hittar man sportbaren The Champ, en lyckad kombination av sport av alla de slag

Hembakade frestelser mysig miljö och ta en lätt lunch eller fika i timmar. Passa på att avnjuta Fräckas egenblandade espresso med en harmonisk balans och en karaktär av choklad. Passar lika bra i slät kopp som i latten. Vill du jobba samtidigt finns här dessutom trådlöst nätverk, så du kan utan problem bli kvar här hela dagen.

EGET KAFFE

FRÄCKA FRÖKENS Gott kaffe, hembakade frestelser och fräscha smårätter. Allt under samma tak. Norrköpings favoritcafé finns numera också i Linköping. Här kan du slå dig ner i en modern men

ADRESS Ågatan 22 TELEFON 013-10 40 11 HEMSIDA www.frackafroken.se ÖPPETTIDER Måndag-lördag 10-21 Söndag 11-21.

Tio 2010 LKPG Magazine


86-87_Vinsida_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.39 Sida 86

SHOPPING

ZZZHYHQWNRFNVH

HÄNGE MED STING Tuff julklapp från Thomas Sabo. Med eller utan stenar Guldmagasinet Nygatan 20 Pris med stenar 2 790 kr Utan stenar 1 790kr

MEALBARS Innehåller lika mycket näring som en fullvärdig måltid. Ett klokare val än de flesta snabbmatsalternativen, även för dig som eftersträvar viktbalans. Itrim Linköping Gränden Duvan 3 Pris 99 kr/ 4 st

__.2&..1,9$5_.g.65('6.$3_9,17,//%(+g5_ .2&..1,9$5_.g.65('6.$3_9,17,//%(+g5_

)5,$+(0/(9(5$16(5 ,120/,1.g3,1* 

LOVELY Berlock Lotta Design Klostergatan 41 Pris 49 kr

CONTURA 556 Braskamin med stora sidoglas för känslan av öppen eld. Kan även utrustas med en mjukstängande dörr och kokplatta. Kaminen levereras i grå eller svart färg. Didriksons brasvärme Floragatan 4

BUSNEL Sylvia cape i ull. Norén & Englund Ågatan 19 Pris 2 595 kr

LKPG Magazine Tio 2010


86-87_Vinsida_b #10-10_LKPG 2010-11-19 18.40 Sida 87

Crémant Champagne må stå i särklass bland mousserande viner. Det hindrar inte att det görs en hel del schysst bubbel även annorstädes. Gemensamt för vinerna är att de tillverkas enligt samma metod som champagnerna med en andra jäsning på flaska för att åstadkomma bubblorna. Cava i Spanien och cap classique i Sydafrika är två exempel. Liksom crémant som är temat för den här månaden. Ordet crémant är härlett ur franskans crémeux som betyder krämig. Ursprungligen användes crémant för att beteckna en champagne med mildare mousse, tre atmosfärers tryck i flaskan i stället för sex. Champagnehuset Mumm sålde till exempel ett läckert krämigt bubbel av chardonnaydruvor från byn Cramant med det ordleksliknande namnet Crémant de Cramant på etiketten. Men när den starka champagnelobbyn, som försvarar allt som har med champagne att göra med närmast fundamentalistisk iver, ville förbjuda övriga franska bubbelviner att ange »méthode champenoise« på etiketten gick man på pumpen. Lösningen blev att använda crémant som morot och numera är den beteckningen förbehållen andra franska kvalitetsbubbel utom champagne. Idag är crémant en etablerad samlingsbeteckning för mousserande viner från åtta franska vindistrikt plus Luxemburg. De franska distrikten är Alsace, Bourgogne, Bordeaux, Die, Gaillac, Jura, Limoux och Loire. Reglerna för hur vinet ska göras är i princip kopierade på dem för champagne och gemensamma för alla distrikten. Däremot är de druvsorter som tillåts anpassade till varje enskilt distrikts traditioner och förutsättningar. Å andra sidan är chardonnay tillåten i nästan alla distrikt fast den annars är förbjuden för stilla vin. Som i Alsace till exempel. Ramverket är således fastlagt och i alla distrikt finns ambitiösa vinproducenter som gör bra crémant. Och personliga ska tilläggas. För man siktar inte på att göra någon sorts lågpriskopior av champagne. Istället vill man framhäva sitt ursprung. På Langlois-Chateau i Loire säger François-Régis de Fougeroux att man visst skulle kunna göra ett elegant mousserande vin av bara chardonnay. Likadant låter det i de andra distrikten. Den egna druvskatten hålls högt och vinerna får karaktär därav. För den nyfikne vinvännen erbjuder crémant därför en hel del spännande viner att testa. Med detta nu inte sagt att vinerna kan mäta sig med bra champagne. Däremot att det finns bra crémant för runt en hundring som kan klå enkel champagne för dubbla priset. Och en del felprispositionerade skumpor som kostar ännu mer för den delen. Kanske något att tänka på när man vill hålla igen mitt i veckan men ändå få ett glas bra bubbel. ■ ULF JANSSON

Vintips

MAT & DRYCK

För dig som vill smaka på crémant Langlois Crémant de Loire Brut NR 7404, PRIS 119 KR Champagnehuset Bollinger står bakom det här vinet. Bollys vällagrade champagner går hem i stugorna i Sverige och det födde idén att man skulle lagra sitt crémantvin tre år för den svenska marknaden i stället för två. Därmed har vinet fått extra dimensioner som vi kan gotta oss åt till skillnad från fransoser, engelsmän, tyskar, amrisar och annat kreti och pleti som får nöja sig med normalköret. Langlois crémant har bra djup i doften och rundade toner av moget gult äpple, persika, citronskal, vax, ylle och mineral. Smaken är torr, medelfyllig och utvecklad med fin mousse och bra syra. Ett Loirebubbel med extra dimensioner som passar bra till finare fisk- och skaldjursrätter. 2007 Blason de Bourgogne Rosé Brut Nr 7687, PRIS 89 KR Fem burgundiska kooperativ samarbetar om varumärket Blason de Bourgogne som mest står för vit och röda bourgogne. I det här fallet rör det sig dock om ett crémant de Bourgogne och de som gjort vinet är Cave de Bailly som är beläget en bit utanför Chablis. Druvmixen består av 90 procent pinot noir och 10 procent gamay. Doften är ung och fruktig med röda bär, mineral och rött äpple i tonerna. Smaken är torr, god, och fruktig med bra mousse, trevlig nyansering och fin struktur. Ett rosébubbel som funkar fint till lax- och kycklingrätter.

2005 Delmas Brut NR 7694 PRIS 119 KR Det här vinet är ett crémant de Limoux och har sitt ursprung i södra Frankrike sydväst om Toulose. För varmt för riktigt bra bubbel kan tyckas, men druvorna odlas på 300 meters höjd över havet och vingårdarna ligger dessutom blåsigt till. Syrarika druvsorter som mauzac och chenin blanc bidrar även de till spänsten. Delmas Brut har en ganska mogen doft med inslag av äpplen, bröd, citron, mineral och lite choklad. Smaken är nyansrik och har bra syra, fin längd och en hel del mineraltoner i avslutningen. Grillade skaldjur med aioli är inte fel till.

2002 André Clouet Brut Millésimé Nr 90165, PRIS 259 KR Till sist ändå en champagne för dig som inte vill sätta nyåret på spel med något okänt. Lilla familjefirman André Clouet gör den här fantastiska årgångsskumpan av druvor från Bouzy som är en av de allra bästa byarna i Champagne. Åtta år gammalt har vinet fått en svårslagen komplexitet. En tillfällig nyhet på Systemet nu december som alla kommer att slåss om så var ute i tid. Doften är stor och utvecklad med bröd, röda bär, mogna äpplen, choklad, kryddor och lite fat. Smaken är riktigt torr, fint mogen och komplex med krämig mousse och rena, goda syror. En champagne för matbordet snarare än apéritif. Och definitivt inget till nyårsraketerna.

Tio 2010 LKPG Magazine


88-Till sist_b #-10-10_NKPG 2010-11-19 18.40 Sida 1

TILL SIST.

Ulf Jansson Ålder: 59 Bor: Stockholm Familj: Hustru Aktuell: Vinskribent i NKPG Magazine och med presentboken Bengt Bouquet – vinnörden korkar upp

Ulf Jansson

DEN PERFEKTA PRESENTBOKEN FÖR VINFANTASTER Ulf Jansson är vår vinskribent men alla har kanske inte koll på att han sedan snart 40 år är en av Sveriges skickligaste och mest meriterade serietecknare. Hans mest kända serie är Ratte, som gick i Aftonbladet i många år. Nu släpps hans presentbok Bengt Bouquet – Vinnörden korkar upp. Ulf har tecknat den i tidningen Munskänken i över 15 år. Boken består dels av serier, som alla är publicerade förut, dels av illustrationer som har tecknats och färglagts speciellt för boken. – Jag minns inte exakt när serien började, säger Ulf. Då visste jag inte vad det skulle bli. Jag tecknade till att börja med reportage i serieform. Alla andra skrev reportage i Munskänken. Jag ville göra något annorlunda, så jag ritade några rutor. Det var så det började. Sedan fick jag någon historia av en kompis som jag ritade. Därefter hade någon annan en historia, och så ritade jag karikatyrer av medlemmar i föreningen. Genom åren har det blivit rätt många så när tillfället kom att samla ihop allting i en bok kändes det naturligt att den skulle göras som en presentbok. – Den är perfekt att ta med sig som en present när man är bortbjuden till någon som gillar vin. Den funkar nämligen lika bra för amatörer såväl som på oss professionella. För Ulf, som idag arbetar som professionell vinskribent vid sidan om serietecknandet, är Munskänkarna ett bra kontaktnät. – På så sätt träffar jag andra som är lika nördiga som jag. Vi kan syssla med smala saker när det gäller vin. – Mitt vinintresse är snudd på lika gammalt som mitt intresse för tecknade serier. Serieintresset sträcker sig tillbaka till övre tonåren, lumpartiden. Vinintresset kom när jag var 22–23 år. Jag läste mycket innan jag började prova viner. Jag fascinerades av ämnet för att det är så rikt. Det finns historia, geografi, teknik och sedan druvsorter. Det har alltid funnits en fas när jag känt att nu kan jag det här, men då öppnas en ny dörr till ett nytt rum. Så har det varit hela tiden för Ulf. – Om jag ska vara krass så har vin passat mig. Jag kommer från Sundsvall, som ligger

LKPG Magazine Tio 2010

Bengt Bouquet

VINNÖRDEN KORKAR UPP

i ett brännvinsbälte – då blir man bara full och det är jag inte intresserad av. Alternativet är öl, och det var dåligt med öl när jag växte upp. Dessutom blir man däst av det. Så det blev vin. När jag var 26 år gick jag en vinkurs. Jag anmälde mig på skoj, och läraren var högt uppsatt inom Munskänkarna, som är en ideell förening. Han var höjdare i stekvändarorden Chaine des Rotisseurs och professionellt var han reklamare. Han blev min första vinlärare. Sedan har det rullat på. För den som är intresserad av vin och vill veta mer har Ulf följande råd: – Man ska söka sig till människor som kan lära en mer. Jag gillar Munskänkarna – gå gärna in på vår hemsida. Vi har sektioner i både Linköping och Norrköping. Framför allt får man prova viner organiserat. Vi har förmodligen Sveriges bästa vinkurser till ett billigt pris. Ulf har varit med i vad man kan kalla för »vinprovarlandslaget«. – På 80-talet skickade Munskänkarna lag till Tyskland. Tyskarna inbjöd till VM för tyska viner. Då var det tio länder med, däribland Sverige. Jag var med två gånger och vi blev tvåa bägge gångerna. En av de saker som Ulf och andra vinexperter säger är att man inte behöver dricka stora mängder vin. Det räcker att man provsmakar vinerna. Berusningen är inte vad vinkännare eftersträvar. Att det blev serier om viner är självklart för en av Sveriges bästa serietecknare. – Jag ritar nog något i varje nummer av Munskänken, men det behöver inte vara någon

Smakprov ur årets roligaste presentbok för vinfantaster Perfekt att ge bort när man är bortbjuden. Beställ direkt från www.bengtbouquet.com Pris 199 kr (exkl frakt)

serie. Om jag får till en bild som fungerar med krönikan, det behöver inte vara någon rolig bild, så använder jag den. Ibland ritar jag och Bengt Bouquet får säga något förnumstigt. Förebilden för figuren Bengt Bouquet är en

amerikan som heter Robert Parker. – Robert Parker är värsta vingurun. Han är numera ett varumärke, men redan på den tiden hade många hans kritik och poängsättningar så att säga under kudden. Han populariserade vin mycket i USA genom att införa en bedömningsskala på 100 poäng. Om ett vin fick 97 poäng så visste man att det var bra. Han har bildat skola. Ulf tecknade inte av Robert Parker. – Jag gjorde något åt det hållet. Sedan rullade det på. Jag hade inga tankar om det. Det kom någon idé då och då. Jag har jobbat sporadiskt med det här i alla år. Sedan när jag kom på att man faktiskt skulle kunna göra något av honom utvecklade jag honom till en riktig seriefigur. Seriefigurens utseende har förändrats genom åren. – Jag har slitit på honom i kanske 15 år. Just nu tecknar Ulf bara två serier. Förutom Bengt Bouquet gör han Benny – golvets hjälte i tidningen Golv till Tak. – Benny ritar jag enligt ett utgivningsschema. Med Bengt Bouquet är det annorlunda. Den har ingen deadline och där kan jag ha två till tre på lager. Den är populär. – Just nu är Bengt Bouquet favoriten, för den är det som jag arbetat med senast. När man jobbar med dem tycker man att det är kul, men det går upp och ned. Ibland har jag dåliga idéer och känner mig mindre inspirerad. Så lossnar det och jag tycker att det är roligt igen. n text Daniel Atterbom


00-00_Omslag_LKPG_ #10-10_LKPG Magazine 2010-11-19 18.01 Sida 2

%R R P

H

Livet är ett lotteri. Det kan vi försäkra. Inget kan förhindra att du drar en nit. Men vi kan lindra följderna. Grunden för det är vår innehållsrika VILLAHEMFÖRSÄKRING. Vi är också ovanligt bra på att riva tråkiga nitlotter snabbt och få dem att kännas som – ja, som vinster!

ZZZÀOE\WHUJDOOHULDQVH

Är du villaägare? Ring oss på 013-29 06 99 och fråga hur vi förvandlar nitar till vinster med vår 0nQGDJIUHGDJ /|UGDJ 6|QGDJ

VILLAHEMFÖRSÄKRING Det kan du bara vinna på! Till och med den 10/12 2010 får alla villaägare som ringer en Trisslott.


•00-•00_Omslag_LKPG_ #10-10_LKPG Magazine 2010-11-19 19.30 Sida 1

LKPG MAGAZI N E / T IO 2010

L I V S S T I L

|

S H O P P I N G

|

T R E N D

|

I N R E D N I N G

LINKÖPINGS STÖRSTA LIVSSTILSMAGASIN

MATILDA BOSON

ÄR TILLBAKA PÅ HEMMAPLAN

God helg önskar LKPG

Foto: Kristin Carlén

WWW.LKPGMAGAZINE.SE

Tio 2010

LKPG Magazine #10-10  

Linköpings gratismagazine #10-2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you