Page 1

1


PRI VI LEG ED


Indholdsfortegnelse Introduktion Problemformulering AfgrĂŚnsning Metode Lab Modellen Papanek modellen

Lab model Nekrolog Internt data Eksternt data Destillering af stamdata Formulering af kernefortĂŚlling Eventyrmodellen Handling i kernefortĂŚlling

Papanek modellen Konklusion Perspektivering Litteraturliste

1 2 2 3 3 3 4 4 4 5 6 6 7 7 8 10 10 11


CASE#2 STORYTELLING

LARS KLINGGAARD

09MMD2B AARHUS TECT

Introduktion I dag er det ikke kun nok for en virksomhed at have et godt produkt at sælge. Det er blevet meget vigtig for virksomheden at fortælle kunden historien om virksomheden, og produktet de køber. Dels fordi der er så mange virksomheder der tilbyder det samme produkt og derfor skal udskille sig fra de andre. Men også fordi kunden gerne vil føle sig som en del af virksomheden, og derved spille på det emotionelle. Jeg har fået til opgave at kigge på Privileged’s identitet og image, og prøve at skabe en unik og stærk kernefortælling, der skal overbevise kunden om at Privileged er stedet hvor de skal købe fra næste gang. Dette vil blive den gennemgående tråd genne rapporten. Privileged er et firma, der blev dannet i foråret 2009. Privileged designer og sælger t-shirts over nettet og i udvalgte butikker på landsplan. Virksomheden har hovedkontor i Holstebro hvor de er 3 fast ansatte. Derudover hyrer de forskellige artister til at være hoveddesignere på deres kollektioner. Privileged har allerede en hjemmeside, dog mangler siden at blive færdiggjort, og da siden ikke har optjent sit formål har Privileged valgt at få lavet en professionel hjemmeside udefra. Privileged kunne godt tænke sig at få en hjemmeside der har lige så meget fokus på artisterne der designer tøjet som tøjet selv, da deres koncept bygger lige så meget på historien som designet. Da Privileged spiller meget på historien bag tøjet, er det meget vigtig for dem at der skal være en god storytelling på hjemmeside. Derfor ligger de vægt på at tøjet bliver præsenteret korrekt, og at hjemmeside fortæller den historie som artisten gerne vil frem med.

1

PAGE ---> PRIVILEGED


CASE#2 STORYTELLING

LARS KLINGGAARD 09MMD2B AARHUS TECT

Problemformulering I denne opgave vil jeg forsøge at besvare nogle spørgsmål omkring min kunde Privileged. • Hvordan kan jeg ændre Privileged’s kommunikation til kunden, så de bliver mere synlige? • Hvordan kan storytelling styrke Privileged’s brand? • Hvordan kan jeg få deres hjemmeside til at fremstå mere professionel og integrere storytelling på hjemmesiden? I min undersøgelse vil jeg prøve at afklare overstående spørgsmål. Privileged kan få en mere personlig og emotionel hjemmeside, der har stort præg af storytelling. Formålet med undersøgelsen er at skabe en dissideret kernefortælling, da der er mange idéer i virksomheden, og derfor gøre det mere sammenhængende. Derud over vil jeg undersøge hvordan storytelling kan integreres på hjemmesiden, da den nuværende hjemmeside ikke når ud til kunderne, fordi historien ikke er synlig nok.

Afgrænsning Jeg har i rapporten valgt at fokusere på LAB modellen, da det er en god fremgangsmåde. Man kan derved komme frem til en god konklusion på kort tid. Yderligere har jeg valgt at bruge Papanek modellen til at afgrænse hjemmesidens funktionalitet og æstetik for at sætte fokus på de to vigtige ting i et webdesign. Ved redesignet af hjemmesiden har jeg valgt at kode en forside og kollektionside. Resten af hjemmesiden vil jeg lave mockup i Photoshop, da jeg mener det er en god måde at illustrere idéen af designet på siden.

2

PRIVILEGED<--PAGE


CASE#2 STORYTELLING

LARS KLINGGAARD

09MMD2B AARHUS TECT

Metode Lab Modellen Lab modellen er et værktøj man kan bruge til at afklare virksomhedens kernefortælling. Modellen er opdelt i 5 dele, hvor man sætter ord på virksomhedens værdier, mission, vision og deres mål. Ved det første trin gennemgår man en process hvor man skriver virksomhedens nekrolog. Ved at gøre dette får man sat ord på hvad og hvilke ting man vil savne hvis virksomheden skulle lukke. I trin 2 undersøger man identiteten og image af virksomheden. Her beskrives virksomhedens interne selvopfattelse, og hvilken opfattelse omverden har af virksomheden, derudfra får man et indblik i hvordan deres image er. Ved trin 3 sammenligner man de interne og eksterne beskrivelse og finder de fælles træk og problemer der måske kan være. I trin 4 formulerer man kernefortællingen for virksomheden i form af de informationer man samlede i de 3 forrige trin. Ved den sidste trin, trin 5 undersøger man om virksomhedens kernefortællingen er unik.

Papanek modellen Papanek modellen er et værktøj man bruger til at sætte ord på hvordan funktion og æstetik skal spille sammen i et design. Her har vi seks elementer; metode, brug, behov, telesis, association og æstetik, som i samspil giver et design som både tilgodeser funktion og æstetisk værdi. Elementerne kan bruges til at analysere et hvilket som helst design, og dermed også designet af en webside. Jeg vil i afsnittet med Papanek kort beskrive de forskellige elementer der er tilstede ved designet af Privileged’s hjemmeside.

3

PAGE ---> PRIVILEGED


CASE#2 STORYTELLING

LARS KLINGGAARD 09MMD2B AARHUS TECT

Lab model I dette afsnit vil jeg udføre den omtalte lab model, først har jeg fået Privileged til at skrive deres nekrolog. Derefter vil jeg redegøre for intern og ekstern date, hvilket jeg vil bruge til at afklare Privileged’s kernefortælling.

Nekrolog Hvis Privileged var væk i morgen - Hvilket tab vil de efterladte stå tilbage med? Det er med en kæmpe sorg i hjertet, at jeg må bringe denne meddelelse til det danske folk. Privileged T-shirt mærket, som altid holdt det undergrund, er dybt tragisk myrdet af en branche hvor det mainstreame dominerer brugernes valg. En tæt Tee med V-hals, frem for en løs og lidt mere alternativ style kunne bare ikke vinde. Det vil blive et kæmpe tab for vores kunder, de som tog produktet til sig, for at kunne identificere med arbejdet og historien bag. De der ville bakke op om den danske undergrund og dens udøvere - De som trodsede ”pop pop” Nik og Jay generationen med T-shirt hvor motivet var mere end en kvinde der kunne ligge og sende frække signaler. De vil mærke dette tab kraftigere end nogen andre! Privileged vil dog stadig leve videre i undergrunden. Hver gang en person udfolder sig kreativt eller tænker skævt, udnytter han/hun en evne og det er da at være privilegeret. Privileged var en forskel i forhold til at sælge mode. Brandet var økologisk og alle styles og motiver var lavet af kunstner og designer fra den danske undergrund. Det er ikke bare tabet af et tee-brand, det er et tab af et stykke dansk kultur. Vi som stod mærket nært er rystet over dette drab og i dyb sorg

Internt data Grundlæggelsen af Privileged skete i efteråret 2009 hvor to venner fik en den idé, at de ville lave noget nyskabende. En nat hvor de var samlet, kom ideén. Musik, kunst, foto og design i en sammenhæng. Privileged blev dannet, og de to unge mænd begyndte deres virksomhed i den lille to-værelses lejlighed i Holstebro. Efter nogen tid blev der besluttet at det skulle være et T-shirt brand. Designeren af de forskellige stilarter ville være anderledes kreative underground kunstnere. Konceptet skulle hedde Story-Shirts hvor der ville blive fortalt om artisten og hans eller hendes idéer og historier om de forskellige t-shirts.

4

PRIVILEGED<--PAGE


CASE#2 STORYTELLING

LARS KLINGGAARD

09MMD2B AARHUS TECT

Privileged lægger stor vægt på nogle punkter. Her iblandt det forhold de har til kunden. Virksomheden mener selv, at måden de adskiller sig fra andre brands er, at de fortæller en historie om designeren og tøjet, hvilket gør at kunden bliver mere indraget i processen. Dette er med til at kunden føler sig en del af virksomheden, og på baggrund af det får kunden ikke bare nyt tøj, men også en oplevelse. Privileged bliver solgt både på nettet og i butikker. Ved salg på nettet oplever man at Privileged gerne vil indrage kunden i historien, da man på deres hjemmeside kan læse mere om artisten som har designet tøjet. Da Privileged i foråret skulle ud og finde butikker der ville danne et samarbejde, var de meget kritiske omkring hvilke butikker der skulle samarbejdes med. I butikken kan sælgeren dog ikke fortælle historien om tøjet og artisten. Derfor er det vigtigt at butikkerne har den rette stemning og udstråler et image, så kunden føler Privileged’s concept. Sælgeren skal tage sig tid til kunden, og opfylde kundens behov og ønsker. For Privileged er det meget vigtigt at virke troværdige og opbygge et godt forhold til kunden, og det gøres blandt andet ved det ovennævnte. Dette beskriver en del af Privileged’s kernefortælling, da det er med til at skabe emotionel identifikation for kunden.

Eksternt data Da jeg snakkede med nogle af Privileged’s kunder, kom jeg frem til nogle gennemgående temaer i de historier som kunderne fortalte. Det første var at de fleste kunder var rigtig glade for kvaliteten af tøjet. Især trykkene på tøjet var populært. I mange tilfælde synes kunderne at tøj med tryk på fra andre mærker havde en tendens til at blive grimt efter nogen tid, men dette synes ikke at være tilfældet hos Privileged. Kunderne var også rigtig glade for Privileged’s kundeservice. De fleste havde købt tøjet på nettet, men havde nogle spørgsmål til købet, hvorefter de ringede til Privileged hvor medarbejderen var både venlig og imødekommende. Herefter bestilte de varen og modtog den i de fleste tilfælde inden for 2 dage. Nogle af kunderne opdagede at tøjet havde en historie, som var med til at påvirke dem i en positiv retning. De fleste havde som sagt købt tøjet på nettet, hvor nogle af dem havde læst om de forskellige artister som havde designet tøjet, og hvordan det var lavet. Produktionen var kunderne meget glade for. Privileged laver økologisk tøj og har fairtrade mærket, hvilket kunderne lagde stor vægt på.

5

PAGE ---> PRIVILEGED


CASE#2 STORYTELLING

LARS KLINGGAARD 09MMD2B AARHUS TECT

Destillering af stamdata Som det fremgår af stamdataerne, går mange af tingene igen i Privileged’s identitet og image. Det der er blevet fremhævet mest ved intern og ekstern data, er den historie tøjet fortæller. På det interne plan prøver Privileged at gøre købet til mere en bare et køb. De forsøger at overbringe en historie om artisten og tøjet. Lytter man til nogle af kunderne, så virker det. Kunderne følte at tøjet have en identitet og ikke bare var stof. Ud over den historie tøjet skal fortælle, spiller Privileged meget på at deres brand er økologisk og fairtrade. Dette spiller også en rolle for kunden, i og med at forbrugeren er blevet mere bevist over disse ting. Ser man på forskellene ved intern og ekstern data, er der noget der springer i øjnene. Det er, at ikke alle kunder havde læst og oplevet historien om artisten. Og det er her den falder igennem. Privileged sælger meget på at tøjet har en historie de gerne vil frem med. Men ikke alle kunder får denne historie. De kunder der ikke havde læst om artisten mm, havde ikke formået at finde det på deres hjemmeside. Så det er her vi har GAB mellem identitet og image. Dette har meget at gøre med at Privileged mest bliver solgt på nettet, da de først nu har lavet aftaler med forretningerne, og ikke har haft mulighed for udfolde sig i butikkerne med diverse promotion. De har holdt sig til salg på nettet, hvor de ikke har formået at vise kunden den historie de gerne ville frem med, til dels fordi historien har været gemt på deres hjemmeside.

Formulering af kernefortælling Jeg vil her prøve at formulere, hvad der efter min mening, er Privileged’s kernefortælling, og hvordan de kan gøre brug af det på deres hjemmeside. Det at sælge tøj i dag er meget anderledes end for år tilbage. Dengang handlede det om at have de største designer til at designe tøjet. Det gør det så vidt stadigvæk, men i dag er historien også vigtig. Her kommer Privileged godt igennem. Privileged har en god grund idé i form af det de lægger i deres brand, men at det ikke i alle tilfælde kommer ud til kunden er kun et spørgsmål om forkert kommunikationen fra Privileged til kunden. Derfor kommer jeg frem til at Privileged’s kernefortælling er:

- Privileged handler ikke blot om tøjet, men lige så meget om skabelsen af og historien bag det. Her er der mulighed for at skabe en relation eller en forbindelse mellem kunde

og forhandler, da man som kunde kan følge histoiren fra start til slut. Derved gøres forbrugeren opmærksom på andre ting, som Privileged finder mere vigtigt for kunden, end blot designertøj og dyre mærkevarer. Blandt andet lægges fokus på det økologiske og på fairtrade mærket, som er meget oppe i tiden, og også på et godt design og en anderledes oplevelse for forbrugeren.

6

PRIVILEGED<--PAGE


CASE#2 STORYTELLING

LARS KLINGGAARD

09MMD2B AARHUS TECT

Eventyrmodellen For at kunne definere en handling på Privileged’s kernefortælling, vil jeg benytte mig af eventyrmodellen.

Giver

Mål

Modtager

Privileged

At få kunden til at identificere Folk der trodser den danske sig med arbejdet og historien mainstream kultur bag tøjet.

Hjælper

Helt

Modstander

Designerne bag tøjet. Og de

Privileged’s grundlægger

Kunder der kun tænker over

mennesker der tror på

Jacob.

at have det rigtige tøj. Og ikke

Privileged

tænker historien bag tøjet.

Ved at bruge eventyrmodellen får man sat et billede på hvordan rollefordelingen ligger i Privileged’s kernefortælling.

Handling i kernefortælling Efter at have afdækket de forskellige punkter i Privileged’s historie er jeg kommet frem til at Privileged’s kernefortælling til dels er unik. Privileged prøver at fortælle kunderne en historie som andre virksomheder ikke fortæller. Til dels fordi de lægger meget vægt på designerne og ikke kun tøjets udseende. Og det gør at kunden tilegner sig en anden opfattelse af købet, fordi kunden bliver indraget i processen. Privileged har som mål at fortælle kunden historien om tøjet, og prøver at ændre på den danske holdning til mode og associationer til branchen.

7

PAGE ---> PRIVILEGED


CASE#2 STORYTELLING

LARS KLINGGAARD 09MMD2B AARHUS TECT

Papanek modellen I dette afsnit vil jeg kort beskrive de forskellige elementer der er tilstede ved designet af Privileged’s hjemmeside, og derefter komme med en kort sammenfatning af modellen.

Behov Privileged har brug for at have en hjemmeside til at fremvise deres produkter på en spændende måde. Derudover skal de bruge siden til at formidle historien om tøjet. Kunden har behov for se produktet før det købes, og hvis kunden ikke bor i en by hvor tøjet sælges, kan kunden købe det på hjemmesiden.

Telesis I dag er det ikke nok at vise billeder af tøjet. Derfor bruger mange modesider catwalk videoer til at vise deres produkter, og derved skabe en dybde i fremvisningen, og drage kunden ind i et andet univers. Derudover er det oppe i tiden at inddrage sociale medier, da det er en rigtig god måde til at få kunden med i processen, og få en bredere kommunikation.

Association Da Privileged har de forskellige mijlømærker, vil de gerne have at kunden skal forbinde det med at være miljørigtig og spille på andet end deres design. Designet på hjemmeside tager udgangspunkt i tøjet som er meget simpelt design.

Æstetik Her skal det være et meget brugervenligt og overskueligt design. Der skal ikke være mange farver, da det kan tage fokus fra tøjet. Stilen skal derfor holdes meget afdæmpet og simpel. Det betyder i dette tilfælde at der vil være stærk kontrast på siden i form af sort og hvid. Teksten på hjemmeside holdes i Helvetica Neue, da den er en neutral skrifttype, der har stor klarhed, uden egentlig betydning i sin form.

8

PRIVILEGED<--PAGE


CASE#2 STORYTELLING

LARS KLINGGAARD

09MMD2B AARHUS TECT

Metode Jeg vi bruge LAB modellen til at udvikle deres kernefortælling. Dette ville afspejle sig i hjemmesiden i form af storytelling. Så ved at bruge de rigtig værktøjer og rette proces, kan man opbygge god storytelling der virker.

Brug Siden er bygget op som en normal modeside. Dermed er det let tilgængeligt for kunden at navigere rundt. Kunden skal benytte hjemmesiden til at finde nye informationer om Privileged. Nye kunder vil pga. den simple opbygning, hurtigt kunne navigerer rundt på siden. Siden vil også blive brugt til kontaktinformationer og bestilling af tøj.

Papanek modellen bliver brugt som inspiration og vurdering af om det visuelle og funktionelle kan arbejde sammen. En mere dybdegående analyse er det ikke. Men den er med til at sætte fokus på nogle ting man ikke først tænker over, og som kan have store konsekvenser for hjemmesidens design.

9

PAGE ---> PRIVILEGED


CASE#2 STORYTELLING

LARS KLINGGAARD 09MMD2B AARHUS TECT

Konklusion Til at starte med stillede jeg mig selv nogle sprøgsmål, som jeg har forsøgt at besvare gennem rapporten. Jeg er kommet frem til at Privileged formår at samle deres identitet og image godt. Men en ting de fejler væsentlig på, er deres måde at viderebringe den historie de gerne vil frem med. Dette skyldes at deres hjemmeside ikke formår at skabe den rette stemning over for kunden og derfor synes kunden ikke at hjemmesiden er interessant, og går derfor hurtigt videre. I mit redesign har jeg lagt meget vægt på at siden skal være så simpel, at designet ikke overskygger den historien Privileged gerne vil fortælle. Derudover har jeg valgt at lave en bro mellem tøjet og artisten som designer, ved hjælp af præsentationer, der formår at sammenkoble disse to. Derudover stillede jeg også spørgsmålet.

Hvordan kan storytelling styrke Privileged’s brand?

Her fandt jeg hurtigt ud af at Privileged havde mange gode historier, som bare manglede at blive samlet til en sammenhæng. Måden historien kan styrke deres brand på, er ved at samle disse historier, så kunden ikke skal lede efter den. Derimod skal kunden inddrages i Privileged’s univers, så snart de kommer i nærheden af det.

Perspektivering Med reference til min opgave mener jeg, at Privileged i den nærmeste fremtid bør overveje at skifte deres nuværende design ud med et der har større fokus på storytelling, da mange af deres historier er fangende og tiltalende. Derved ses et mere sammenfattet billede af deres virksomhed og deres ansigt ud af til. Jeg har efter opgaven aftalt med Privileged at jeg laver siden færdig sammen med dem. De synes at siden fanger deres identitet, og forhåbentlig kan vi sammen skabe det image de gerne vil.

10

PRIVILEGED<--PAGE


CASE#2 STORYTELLING

LARS KLINGGAARD

09MMD2B AARHUS TECT

Litteraturliste • Storytelling kompendium af div. forfattere 2010 • Design for the Real World af Victor Papanek, 1972

11

PAGE ---> PRIVILEGED


PRI VI LEG ED


Privileged  

School project

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you