Page 1

DECEMBER 2016

LÆS INDE I BLADET

·

NR. 04

·

ÅRGANG 49

Guldmedaljer til ungdomsspillere · Målet er at komme i 3. division Løbefællesskab i LKB-Gistrup kom godt fra start · Vellykket oktoberfest

Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup BADMINTON · FODBOLD · PETANQUE · TENNIS

GYMNASTIK · MOTIONSCENTER · VOLLEYBALL · BORDTENNIS DECEMBER 2016

/

NR. 04

/

1


Vi bygger grønt Nyanlæg - villaanlæg pleje og vedligeholdelse af grønne arealer Buus & Co. Sagavej 4 · 9260 Gistrup Telefon 98 31 52 50 · www.buus-anlaeg.dk

Pokaler • Indgravering • Medaljer Vi brænder for at skabe god kommunikation. Særligt den type der flytter kunder, holdninger og virksomheder.

SMYKKER & URE

v/ Hanne og John Andersen

Læs mere på novagraf.dk

Vejgaard Torv - 98 13 89 86


Formandens julehjørne Så er der på forunderlig vis igen gået et helt år og som det desværre oftere og oftere bliver tilfældet i Danmark, har vi groft sagt hverken haft sommer eller vinter i det forgangne år. De fire årstider er ved at glide over i et langt og trist efterår og det er absolut ikke tilfredsstillende. Sidste år havde jeg på fornemmelsen, at 2015 havde været et kedeligt efterår for LKB-Gistrup, men sådan er det heldigvis ikke i år for der er rigtigt meget positivt at se tilbage på og sandsynligvis meget mere at se frem til. Således har flere af de etablerede idrætter gjort det godt og nye er tilsyneladende på vej. Stort er det også, at LKB-Gistrups projekt sammen med Gistrup skole er kommet med på budgettet for 2017, men om det bliver til noget i det hele taget, afgøres på et møde

på Gistrup skole i begyndelsen af december. Derudover var 2016 jo året, hvor LKB-Gistrup blev 75 år, og det blev markeret med en lille fest med beskeden deltagelse for at sige det pænt. Desværre stod de faktiske arrangementer ikke mål med planerne på forhånd, men som det fremgår af det følgende har der været meget andet at se til. Det gælder ikke mindst LKB Cuppen, hvor vejret var med til at skabe en meget stor succes med et imponerende overskud. Afdelingerne Vores gymnastikafdeling gør det glimrende og med veluddannede instruktører tilbydes der år efter år hold, som borgerne i Gistrup hellere end gerne vil deltage på. Der er stor trængsel ikke mindst på de mange hold med springgym-

nastik og for at få det optimale ud af træningen, bliver den af og til flyttet til haller med en springgrav. Her kan LKB på sigt tabe medlemmer, som vælger at melde sig ind i de klubber, hvor de kan træne ”i” en springgrav hver gang. Derfor skal der snarest etableres en springgrav i den gamle hal i Gistrup Idrætscenter for der er et meget stort potentiale i de nuværende medlemmer og mange flere vil i givet fald komme til. En af de positive ting i år har været, at taget på den gamle hal er blevet efterisoleret og totalt renoveret. Der har længe været en udskiftning af gulvet på vej og med et intakt tag giver det pludselig mening at forny det meget slidte gulv. Efter aftale med Gistrup skole er vi derfor i gang med at sondere terrænet med henblik på at få etableret en springgrav, når gulvet skal af. Derfor bliver det en af ting,

Årets LKB Cup gav et meget flot overskud.

DECEMBER 2016

/

NR. 04

/

3


der skal følges tæt op på i løbet af 2017. Et alternativ til den relative dyre løsning med en springgrav i en eksisterende hal kunne være at bygge til på en sådan måde, at springgraven bliver permanent tilgængelig. Fodboldafdelingen skal også have et par ord med på vejen for efter at have fået særdeles godt styr på de mange spillere i ungdomsafdelingen og fået en ”rød tråd” i udviklingen af spillerne aldersmæssigt, valgte bestyrelsen i fodbold at fokusere på seniorafdelingen. Her har udviklingen i flere år vakt bekymring og helt galt blev det i efteråret, da en række old boys spillere måtte træde til for at redde andenholdet fra en dyr udtrækning. Det meget stærke U19-hold, der i foråret blev det tredje bedste hold i Jylland i rækken lige under Elite-klubberne, blev forfremmet til førstehold og fik den arbejdsomme træner Flemming Lassen med i serie 3. Dermed kom hovedparten af de tidligere førsteholdsspillere til at spille på det nyoprykkede hold i serie 4 og det gjorde de så godt, at det blev til en ny oprykning. Førsteholdet i serie 3 gjorde det også glimrende og var næsten til det sidste med i kampen om oprykning til serie 2, men det glippede desværre efter nederlaget på Gistrup stadion til det ubesejrede tophold fra Arden. Der var også tilmeldt et tredjehold i serie 5 og de formåede at rykke op i serie 4, så der venter en meget spændende forårssæson. Med en ny række af U19-spillere, der rykker op i seniorafdelingen, er der sandsynligvis fire hold med i DBU Jyllands forårsturnering og det er første gang i årtier. Afdelingen har også taget initiativ til at få en tradition op at stå med at holde en ”Oktoberfest” i Gistrup Idrætscenter og efter en flot premiere sidste år, steg deltagerantallet i år og der kom også et overskud ud af anstrengelserne denne gang. I 2017 holdes der således oktoberfest lørdag den 7. oktober og det bør skrives i kalenderen med det samme. 4

/

DECEMBER 2016

/

NR. 04

Gistrup Motionscenter gør det imponerende godt og er ved at investere i nyt udstyr.

I volleyball går det heldigvis fortsat den rigtige vej og de dygtige spillere i ungdomsafdelingen markerer sig fortsat ganske godt ved stævner rundt omkring i landsdelen. Således havde afdelingen forleden trehold med ved et stort stævne i Vestbjerg og resultatet blev guldmedaljer til alle tre LKB-hold. Flere af de tidligere Kids-spillere er nu blevet så gamle, at det igen er muligt at få hold i Teen-volley og det i sig selv er en solstrålehistorie. Det samme er det faktum, at LKB-Gistrup igen har et herreseniorhold i volleyball. Det blev eftertilmeldt turneringen i serie 1 sidste efterår og efter en formidabel indsats blev det til 16 kampe med en sætscore på 48-0, så der blev ikke tabt ét eneste sæt i løbet af hele sæsonen. Med maksimumpoint rykkede LKB-holdet derfor op i Danmarksserien og med tilgang af endnu flere spillere er truppen blevet så bred, at målet er at vinde Danmarksserien og dermed kvalificere sig til forårets oprykningskampe til 3. division. Der er også nye vinde på vej i tennisafdelingen for efter et år uden at der stort set har været betalende medlemmer på banerne, bliver det fremover muligt – via mobiltelefonen – at købe adgangsbillet til banerne for et beskedent beløb.

Som følge af en aftale med Gistrup skole om, at eleverne kan benytte tennisanlægget i motionstimerne, har flere unge fået interesse for spillet og det ideelle vil derfor være at finde nogle, som vil være træner og holdleder for et ungdomshold i DGI’s turnering. Interesserede må derfor gerne melde sig til klubbens kontor på mailen kontor@lkb.dk De mange aktive ledere og instruktører i motionsafdelingen gør det også glimrende for trods stadig flere motionscentre i omegnen, stiger det lokale medlemstal fortsat støt. Da flere af ”maskinerne” fra starten er mere end godt slidte, vil der snarest ske en nødvendig udskiftning for en vigtig forudsætning for at holde på medlemmerne er, at ”maskiner og redskaber i øvrigt” er i tip-top stand. Der er stadig stor rift om at komme med på et af holdene med de mange spændende træningsformer, som tilbydes i Gistrup Motionscenter. Det er heldigvis stadig muligt at spille badminton i Gistrup for ungdomsspillere af begge køn samt for motionister. Seniorafdelingen blev desværre nedlagt sidste forår, men i de øvrige afdelinger gøres der mange tiltag for at få nye medlemmer og er du interesseret er det bare at møde op.


I petanque er der et sammenhold helt ud over det sædvanlige for udover at deltage både i holdturneringer og stævner rundt omkring i landet, er der en række sociale arrangementer med samvær som det vigtigste. Her er nye medlemmer naturligvis også særdeles velkomne til at være med. Den ottende og nyeste idrætsgren i LKB-Gistrup har det desværre meget svært for interessen for at spille bordtennis er overraskende beskeden og det på trods af, at spillet er meget populært både i DUS-ordningen og i den lokale ungdomsskole. En sidste chance for at holde liv i LKB’s bordtennis er derfor, at nye spillere samt en træner og holdleder melder sig snarest. Gang i cafeteriet igen En af de helt store opgaver for bestyrelsen har været at få liv i cafeteriet igen efter at der har været lukket stort set alle hverdage i en længere periode. Den bærende ide har været at honorere afdelinger, der sparer samme til en spændende rejse eller noget udstyr. Der er mulighed for at tjene et ikke uvæsentligt beløb til brug i afdelingerne og det har mange benyttet sig af. Derfor er der åbent igen alle mandage til torsdage og som tiden er gået, er der kommet mere og mere liv i klubhuset. For at gøre det endnu bedre fremover vil jeg ikke undlade at gentage opfordringen til medlemmerne om ikke længere selv at medtage drikkevarer. Udover at det nu er lykkedes at få åbnet igen, arbejdes der også på at få gjort lokalet mere interessant med nyt inventar samt diverse spil med mere, så skulle der blandt de mange læserne være nogle gode idéer både til inventar og arrangementer, hører bestyrelsen gerne herom. At det overhovedet er lykkedes skyldes ikke mindst et kæmpearbejde af det nedsatte udvalg, så til deltagerne skal lyde en meget stor tak. Nyt tiltag med succes På opfordring fra Lisa Skov og med hjælp fra DGI Nordjylland blev det

besluttet at starte en løbeklub i LKB-Gistrup og det er blevet en stor succes med træning hver torsdag aften kl. 19.30 og hver søndag formiddag kl. 9.30, Til premieren den sidste søndag i oktober mødte knap hundrede deltagere op og ønskerne fra de fremmødte vælter ind. Der er imidlertid et gennemgående tema og det er fællesskab for deltagerne er trætte af at løbe alene på gader og veje. Derfor ønskes der fælles opvarmning og gerne noget socialt derudover. Som en del af konceptet er LKB-Gistrup kommet med i det landsdækkende ”GoRun – løb for livet”, som DGI og Dansk Idrætsforbund har søsat for senest i 2025 at få mindst 3 ud af 4 danskere til at motionere. For at finde ud af, hvilken vej løbefællesskabet skal, holdes der sidst i november et møde for at få sat en kurs. EDB kræver sin mand I det forløbne år har der været meget ”knas” med det EDB-mæssige for først skulle hjemmesiden opdateres og siden skulle der en helt ny til, da den gamle pludselig ”lukker” her pr. 31. december i år. Der har også været

masser af problemer med vores info-skærme, så havde det ikke været for et kæmpe arbejde af Jan Olesen og Jan Pedersbæk havde det set sort ud. Det er i årets løb også lykkedes at få en officiel LKB-side på Facebook og derfor vil jeg naturligvis opfordre medlemmerne til at holde sig orienteret her. Tak for opbakningen Til slut vil jeg rette en stor tak til ikke mindst støtteforeningerne LKB’s Venner og SUG i Bankocenter Danmark samt de mange trofaste sponsorer i klubben – herunder ikke mindst vores hovedsponsor Spar Nord Bank. Der skal naturligvis også lyde en stor tak til alle vores trænere og frivillige ledere samt hjælpere til cuppen, lukkevagter og hjælperne i cafeteriet med meget mere for uden jer var det ikke muligt at få klubben til at fungere.

Glædelig jul og godt nytår – På gensyn i 2017 også gerne til nye medlemmer Hovedformand Kjeld Mølbæk

LKB-Gistrup fyldte 75 år den 11. juni og det gav en pæn check fra Spar Nord Fonden.

DECEMBER 2016

/

NR. 04

/

5


Nekrolog

En fighter gav op LKB-Gistrup blev som klub meget fattigere, da vi forleden modtog meddelelsen om, at vores mange-årige medlem, Jørgen Pedersen, var død i en alder af kun 60 år. For Jørgen var der kun én klub og han spillede fodbold i LKB-Gistrup fra barns ben og mere end 50 år frem. Han var en meget alsidig spiller og kunne bruges stort set over alt på banen og endda gerne som målmand også. Derfor er han nok den spiller i LKB-Gistrup gennem tiderne, der har spillet flest kampe, for manglede der en spiller på et hold, vidste alle, at Jørgen ikke sagde nej til at hjælpe. Oven i var han en gudsbenådet fighter, der

nægtede at se et nederlag i øjnene før dommerens sidste fløjt. Derudover var han en kammerat ud over det sædvanlige for der var altid en opmuntring til en holdkammerat i knibe. Da LKB i sin tid havde det meget populære ”far-barn fodbold” søndag formiddag, var Jørgen Pedersen naturligvis også med som en meget central person – akkurat som han var det i old boys-afdelingen gennem mange år. Vores tanker går naturligvis til familien i den svære tid for de må om muligt savne Jørgen endnu mere end fodboldspillerne i LKB-Gistrup gør. Hovedformand Kjeld Mølbæk

Æret være Jørgens minde


Trænger du til at få svedt noget af julemaden ud? Så kom til LKB’s hyggelige julestævne i indendørs fodbold! Hvem kan deltage? Turneringen afholdes for alle interesserede. Der spilles futsal hyggebold! Altså ingen elitehold og meget gerne mixhold. Spillere skal være minimum 18 år.

Jeg vil med! – Hvad gør jeg? Du samler et hold med minimum 5 personer. Gerne med tilknytning til Gistrup, men ellers fri rekruttering. Derefter skriver du til mail@andersv.dk senest 15/12 og melder holdet til med angivelse af holdnavn og kontaktperson. Forplejning Øl, vand, snacks, kage mm. købes i LKB’s cafeteria. Der planlægges fællesspisning efter stævnet for alle interesserede. Mere info om dette fås ved tilmelding til stævnet

Hvor og hvornår? Julestævnet afholdes i Hal 1 onsdag den 28/12 kl. 15 – 19. Der vil blive udsendt kampprogram ud forud for dagen.

Hvem står bag? Stævnet er arrangeret af LKB Gistrups U12 pigefodbold – bare fordi vi kan lide at spille fodbold! Det koster 100 kr. at tilmelde et hold. Betales ved fremmøde.

Hvad kan man vinde? Ud over håneretten og et par ømme ben vil der være spurtpræmier i løbet af dagen


Guldmedaljer til ungdomsspillere fra LKB-Gistrup Ved et stort stævne i Vestbjerg i begyndelsen af november havde LKB-Gistrup tre ungdomshold med i henholdsvis Level 1, Level 2 og Level 3. Med 14 sejre i 14 kampe gjorde alle tre hold rent bord og det resulterede naturligvis i guldmedaljer til alle deltagende hold fra LKB. Der er således fortsat fremgang i afdelingen og næste stævne bliver ganske spændende for her skal flere af spillerne spille ét Level højere end hidtil for at kunne fortsætte den gode spillemæssige udvikling i Kids-afdelingen. Det er ikke mindst Christian, Lauge og Sofia samt Rumle, der på trods af deres unge alder efterhånden er blevet veteraner i Kidsvolley i LKB-Gistrup med adskillige flotte og overbevisende kampe i Level 2. De skal udfordres lidt mere og derfor skal

de næste gang stille op i Level 3. Træner Jacob Thrane mener ikke det tidligere er sket, at så ungt et hold har spillet Level 3. Tilsvarende skal de ældste af spillerne i Level 3 prøver kræfter med Teen 1 næste gang og det er i høj grad noget, som både spillere og trænere har kæmpet hårdt

På billederne ses de glade guldvindere fra stævnet i Vestbjerg – med træner Jacob Thrane i front

8

/

DECEMBER 2016

/

NR. 04

for at nå og derfor glæder sig meget til. Fremover vil LKB-Gistrup således igen være repræsenteret i både Kids- og Teenvolley. Hovedformand Kjeld Mølbæk


Kronborgs Køreskole

40 84 49 78 www.c-kronborg.dk Teori: Boulevarden 35, 9000 Aalborg

Claus Kronborg

Mølletoften 1 • 9260 Gistrup Tlf. privat: 98 31 49 78 Kørekort til: Bil • Bil+stor trailer • Motorcykel

Nyt hold hver måned

MIDTBUS Jylland Astrupvænget 24 • 9632 Møldrup • Tlf. 2131 2131

BØGSTED A/S Din forhandler af Fiat, Alfa Romeo & Mitsubishi i Aalborg

Hadsundvej 113-115 · 9000 Aalborg · Tlf. 98 13 40 22

www.boegsted-as.dk

EKSTRA BRÆNDSTOF TIL HJERNE OG MUSKLER DECEMBER 2016

/

NR. 04

/

9


Afdelingsmøde i gymnastikafdelingen Søndag den 15. januar 2017 kl. 11 i AMFI på Gistrup Skole

Afdelingsmøde i Gistrup Motionscenter Torsdag den 26. januar 2017 kl. 19.30 i klubhuset

Dagsorden: 1. Oplæg ved Rikke Nielsen (tidl. Håndbold landsholdsspiller) ”Sådan bliver du en rigtig vinder – i dit eget liv” 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Aflæggelse af formandens beretning v/ Lene Michelsen 5. Fremlæggelse af regnskab 2016 og budget 2017 v/ Inge Damsgaard 6. Indkomne forslag (skal afleveres til formanden senest den 5. januar 2017) 7. Valg af afdelingsformand 8. Valg af økonomiansvarlig 9. Valg af 3 udvalgsrepræsentanter 10. Valg af 1. og 2. suppleant 11. Evt.

Vi håber, at mange har lyst til at komme og høre om - og sætte præg på - gymnastikafdelingen. Vel mødt! LKB-Gymnastik

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Aflæggelse af beretning ved afdelingsformanden 4. Orientering om økonomi 5. Valg af afdelingsformand 6. Valg af økonomiansvarlig 7. Valg af 3 øvrige udvalgsmedlemmer 8. Valg af 2 suppleanter til udvalget 9. Indkomne forslag 10. Evt. Bestyrelsen ser frem til at se rigtig mange af motionscentrets kunder – og andre interesserede – til afdelingsmødet. NYHED CROSSDANCE!! - Kom og prøv et af vores hold ! Hvis du har lyst til at se, om et af vores hold skulle være noget for dig, kan du få en gratis prøvetime. Du skal bare henvende dig i motionscentret mandag til torsdag mellem 18-20, hvor der er bemanding, så booker vi første ledige plads til dig. Åbningstider i julen Motionscentret vil være lukket 24. og 31. december. Samtlige hold i træningssalen holder desuden lukket hele uge 52 - med mindre andet aftales med holdinstruktøren. Der er heller ingen instruktør-bemanding i motionscentret i uge 52. Gistrup Motionscenter ønsker alle Rigtig glædelig jul og godt nytår - tak for i år !

10

/

DECEMBER 2016

/

NR. 04


Afdelingsmøde i petanque

Årsmøde i Volleyball

Onsdag den 1. februar 2017 kl. 19.00

Tirsdag den 31. januar 2017 kl. 18.00 i klubhuset

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab og budget 5. 2017 – Hvordan griber vi det an! (Vi skal have aftalt dato’er – så tag en kalender med) a. Træning: I. Hvor mange træningsaftener – evt. eftermiddagstræning ? II. Hvornår starter vi? III. Vintertræning. b. Limfjordsturnering - hvor mange hold, Skal vi have eftermiddagshold? c. Træning med teknik og taktik d. Øl petanque / andre stævner e. Grill aften f. Klubmesterskab g. Afslutningsfest 6. Valg a. Petanqueudvalg (Nuværende: Jan, Erik og Ernst) 1. afdelingsformand 2. økonomiansvarlig 3. øvrige udvalgsmedlemmer b) Festudvalg (Nuværende: Inger, Margrethe, Else og Annette). 7. Indkomne forslag 8. Eventuelt Forslag til behandling på afdelingsmødet skal afleveres skriftligt til Jan Pedersbæk, senest 27. januar 2017

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Orientering om regnskab og budget 5. Valg af formand, økonomiansvarlig og øvrige medlemmer 6. Indkomne forslag 7. Eventuelt Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 22. januar 2017

Årsmøde i Badminton Tirsdag den 31. januar 2017kl. 19.30-21.00 i LKB idrætscenter (billardrummet) Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v. /Jette Bangshaab 3. Regnskab 2016 og budget 2017 v./Jette Bangshaab og Marianne Boesvang 4. Valg til badmintonudvalget 5. Indkomne forslag 6. Ideer til aktivitetsplan for badmintonafdelingen 2017 v./badmintonudvalget 7. Eventuelt. Vel mødt! På afdelingsudvalgets vegne Jette Bangshaab, formand for badmintonafdelingen.

DECEMBER 2016

/

NR. 04

/

11


LKB-Gistrup afholder generalforsamling

LKB`s Venner afholder generalforsamling

mandag den 27. februar 2017 kl. 19.00 i klubhuset

Onsdag den 8. februar 2017 kl. 18.30 i LKB´s Klubhus

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Hovedformandens beretning 3. Kassereren fremlægger regnskabet 4. Indkomne forslag 5. Godkendelse af arbejdsprogram og budget. 6. Valg af bestyrelse: a. Valg af hovedformand b. Valg af aktivitetskoordinator c. Valg af et medlem af bestyrelsen 7. Godkendelse af formænd for afdelinger: Badminton Fodbold Gymnastik Motionscenter Petanque Tennis Volleyball 8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen 9. Eventuelt

Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af beretning 3. Fremlæggelse af regnskab 4. Behandling af indkomne forslag 5. Valg af bestyrelse 6. Valg af 2 suppleanter 7. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant 8. Eventuelt

Glædelig og jul godt nytå r

I forlængelse af generalforsamlingen vil der blive serveret et let traktement, hvor tilmelding er nødvendig senest den 1. februar 2017 til: venner@lkb.dk eller ved henvendelse til bestyrelsen. Med venlig hilsen Finn Hassing, Formand for LKB`s Venner

En stor tak LKB´s Venner laver forskellige arrangementer igennem året, hvor overskuddet går til alle ungdomsafdelinger i LKB. I den forbindelse vil bestyrelsen i LKB´s Venner gerne sige en stor tak, til alle de der har støttet, både som hjælper eller/og som deltager i vores arrangementer. Desuden skal der også lyde en stor tak til alle sponsorer som har støttet os. VI ønsker alle en glædelig jul , samt et godt nytår. På bestyrelsens vegne Finn Hassing


Nyt fra

Petanqueafdelingen Nu nærmer vi os året afslutning, og der spilles stadig petanque – der sker hver søndag formiddag kl. 11. Herudover er der DGI stævner i ridehaller ca. gang om måneden.

afholdt i Karolinelund den 28. august. Der var 2 hold som deltog et i A-rækken og et i B-rækken, begge hold blev placeret som nr. 13. Det 3 hold kunne desværre ikke deltage.

Ud over disse stævner, så holdes der også jævnligt stævner i ridehallen i Sulsted, så der er også om vinteren gode muligheder for at komme rundt og spille.

Afslutningsfest Den 4. november holdt petanqueafdelingen sin afslutningsfest. Vanen tro deltog en stor del af afdelingens medlemmer. Det blev en rigtig hyggelig aften. I år blev det afholdt i Spar Es. Stor tak til festudvalgt for et godt arrangement og for de mange gode arrangementer i løbet af året.

Limfjordsturneringen. Vi havde i år 5 hold med i limfjordsturneringen. Det lykkedes 3 af holdene af kvalificere sig til DGI Nordjyllands finalestævne, som blev

Vintertræning Vi er nu gået over til vintertræning - søndag fra kl. 11-12, når vejret tillader. Afslutningsvis vil jeg ønske en rigtig glædelig jul og et godt nytår til alle.

Jan Pedersbæk Ps. Husk afdelingsmødet den 1. februar 2017, se annonce andet sted i bladet.

Stor tak fra

Sponsorudvalget Sponsorudvalget vil hermed gerne benytte lejligheden til at ønske alle LKB-Gistrup’s mange og trofaste sponsorer : God Jul samt et Godt Nytår !! Ligeledes vil vi gerne takke for jeres uundværlige opbakning samt samarbejde i 2016 ! Af nye tiltag i 2017 kan vi oplyse, at det netop er blevet besluttet, at Kratten igen skal husstandsuddeles i både Gistrup og Sdr. Tranders.

Vi håber at dette tiltag - sammen med de eksisterende Informationstavler i Gistrup Idrætscenter og hos vores hovedsponsor SparNord – vil være med til at fremme vore sponsorers bekendtskabsgrad i lokalområdet. Vi er stadig meget åben for nye ideer eller tiltag, som du mener kan være til gavn for det fremtidige sponsorsamarbejde, ligesom vi gerne står til rådighed, hvis du ønsker et personligt møde.

Vi ser frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde og takker på forhånd for din fremtidige støtte og opbakning til LKB-Gistrup.

På Sponsorudvalgtes vegne Jens Pedersen Bent Sørensen


Julehilsen

fra gymnastikafdelingen 2016 Vi er endnu en gang nået til den tid af året, hvor mørket sænker sig tidligere om eftermiddagen, og hvor halvdelen af sæsonen snart er gået. Det betyder også at julen nærmer sig. Denne sæson 2016-2017 er kommet godt fra start. Så godt, at enkelte hold allerede efter få timers mulighed for tilmelding havde venteliste. Så vi måtte hurtigt afsøge muligheder for at optage flere, ved at få flere instruktører. Det lykkedes faktisk rigtig godt, så kun et enkelt hold har måtte skuffe enkelte. Med 498 medlemmer er vi stadig en af de største afdelinger i LKB. Hold for børn under skolealderen For de mindste har vi oprettet et helt nyt koncept: stimulastik. Det er for børn 0-12 mdr og en forælder. Børnene stimuleres ved hjælpe af sansemotoriske øvelser som er med til at skabe kropslig fornemmelse og bevægelsesglæde. Forældrene får muligheden for at blive endnu mere opmærksom på barnets udvikling. De lidt større småbørn har vi på enten ”Gymnastik, leg og bevægelse” eller ”Far-barn-tumler”. Her er samværet mellem barn og voksen i fokus, og sammen udfordrer kroppens evner og grænser. Redskabsbaner er lavet til formålet, og aktiverer både store og små. Den mere rå musik spiller fædrene lørdag formiddag – og her er der adgang forbudt for mødre  For både drenge og piger under skolealderen har vi flere hold. Eneste betingelse er dog man kan klare en træning uden mor eller far. Det kan godt være en udfordring som 3-årig at skulle til gymnastik med mange andre i samme alder, 14

/

DECEMBER 2016

/

NR. 04

som ikke kender hinanden. Men som så meget andet i livet, skal man øve sig (og det skal forældrene jo også). Så på disse hold fyldes gymnastiksalen af energiske og glade børn, som får trænet deres motorik gennem lege, dans, boldspil og redskabsbaner. Der er helt sikkert forskel på træningen hos pigerne og drengene, hvorfor vores instruktører tilrettelægger træningen så den passer lige præcis til målgruppen. Men fælles for alle er energiniveauet er højt, og der er fuld fart på! Hold for børn i skolealderen For piger som gerne vil danse og røre sig til musik har vi i denne

sæson ændret lidt på indholdet så vi har ”Rhythm’n dance” for både 0.-2 klasse og 3.-6.klasse. Det er stadig med udgangspunkt i forskellige dele af gymnastikken, men med inspiration og elementer fra dansens verden der trænes. Her har interessen været større end tidligere, så den nye sammensætning er taget vel imod. Vi har i denne sæson været nødt til at træne sjippere på begynder og øvede niveau på samme hold. Vi håber at kunne sende nogle af de øvede sjippere til konkurrence til foråret, hvor man er sammen i hold og laver egne serier.


Endnu en gang er vi blevet overraskede over interessen for spring. Fordelingen varierer fra år til år på de enkelte hold, men i denne sæson er det pigerne som er helt vilde med at gå til spring. Så både spring 1 piger og spring 2 piger er udvidet/med venteliste. For drenge på samme alderstrin er tilslutningen desværre ikke så god. Men de som deltager er aktive og engagerede, så de skal nok lære en masse. Spring 3 har sprængt alle rammer denne sæson. Med 62 tilmeldte og nu 9 instruktører er hallen mere end fyldt hver torsdag aften. Men ikke desto mindre er aktivitetsniveauet højt idet der laves 5-6 stationer, så alle får kvalitet i

træningen. Holdet har afholdt en weekendtræning med overnatning, da også det sociale er vigtigt.

og derigennem give mulighed for efterfølgende bedre at kunne bruge hinanden på tværs af holdene.

Spring-modtage kursus De fleste af vore springinstruktører og hjælpeinstruktører var i oktober på et fælles modtage-kursus. Her fik vi i fællesskab en større indsigt i og erfaring med teknik til modtagning, lige fra de helt grundlæggende ruller til kraftspring, flik-flak og salto. Vi afholdt kurset i hallen, så vi kunne bruge de redskaber vi kender og derfor få endnu mere konkret ud af kurset. Og med deltagere kun fra LKB Gymnastik, kunne vi også styrke sammenholdet blandt instruktørerne

Hold for teenagere og voksne Der er teenagere som hverken synes dans eller spring er sagen, dertil har vi ”teenage fitness” som er inspireret af crossfit. Hele kroppen trænes med både styrke, kondition og udholdenhed. Der anvendes vægte, sjippetove og mange andre redskaber i træningen. Men som alle andre hold i LKB Gymnastik vægtes også sammenholdet, hvorfor der også laves små konkurrencer og boldspil.

DECEMBER 2016

/

NR. 04

/

15


Der er også mulighed for at røre kroppen, hvis man er voksen. Om onsdagen trænes ud fra et mix af forskellige træningsmetoder. Men formålet er at træne både kondition, styrke og udholdenhed til glad musik i vekslende tempo. ”Body and mind fit” er for kvinder, hvor træningen veksler mellem elementer af yoga, mindfuldness, Chi Gong og coretræning. Mænd har også deres eget hold. Her bliver der trænet kondition og styrke, og der holdes øje med formen gennem små lege og konkurrencer. Mændene slutter med en omgang basketball. Førstehjælpskursus I november havde vi 16 instruktører på Førstehjælpskursus, også afholdt kun for os i egne lokaler. Her gennemgik vi alt fra de små skader, til større skader og livredende førstehjælp. En kompetence vi ikke håber at skulle bruge alt for ofte i forbindelse med gymnastik  Cafeteriet Vi har siden januar bemandet cafeteriet i klubhuset hver torsdag

16

/

DECEMBER 2016

/

NR. 04

aften, samt nogle weekender. Dette er et nyt tiltag fra LKB, at de enkelte afdelinger mere direkte skal engageres i at cafeteriet holdes åben og der kommer mere liv i klubhuset. Fra januar til juni havde spring 3 opgaven, for på derigennem at tjene et tilskud til Italiensturen. Fra august har vi valgt at dele opgaven ud på nogle af vores hold, en måned ad gangen. Her har gymnaster på voksenholdene og forældre til de ældste gymnaster kunne byde ind på en vagt – og vi kan kun sige der har været god opbakning. De vagter, det enkelte hold har dækker, giver et tilskud til et arrangement på holdet – så direkte motivation til at tage del i fællesskabet. Dette er igen et tiltag for at få flere til at engagere sig i LKB og vores fælles fritidsliv. Opvisninger 2017 Foråret betyder opvisninger, og vi er igen valgt til arrangører for DGI Børneopvisning søndag d. 5, marts 2017. Vi havde debut som vært ved denne opvisning i 2016, og det med stor succes. Succes både med et stort antal tilmeldte hold, besøgende og selve afholdelsen af dagen. Et sådant arrangement giver et økonomisk

tilskud til afdelingen, så det er bestemt det hele værd. Her deltager vores egne hold fra 0.-4. klasse. Gymnaster på Rhythm’n dance 3.-6. kl og spring 3 tager til DGI junioropvisning i KFUM Hallen i slutningen af marts 2017. Sæsonen slutter med vores egen opvisning søndag d. 2. april 2017. Der er generalprøve lørdag d. 1. april 2017. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. De hold som ikke direkte deltager i selve opvisningen, forventer vi deltager som hjælpere, så vi alle kan markere dagen som sæsonafslutning sammen. Afdelingsmøde januar 2017 Men inden vi når til opvisninger, har vi afdelingsmøde søndag d. 15. januar 2017 (se indkaldelse andet steds i Kratten). Afdelingsmødet indledes med et oplæg af tidligere håndboldspiller Rikke Nielsen, om hvordan vi alle bliver inspireret til at finde den indre vinder. Hun vil ud fra sit eget liv fortælle og inspirere, håber rigtig mange vil tage imod dette og møde op. Derudover er der beretning om året 2016, økonomi og valg til udvalget.


Vi mangler 1-2 som vil gå med i gymnastikudvalget. Vi er få i forhold til de opgaver der er, og vil meget gerne dele disse, så det bliver overkommeligt for os alle. Som medlem deltager man i 4 udvalgsmøder om året, hvor der arbejdes med afdelingens ve og vel. Det være sig både i forhold til økonomi, indkøb af redskaber, kurser til instruktører/ hjælpeinstruktører, koordinering af cafeteriavagter, planlægning af hold, instruktørteams og fordeling af ugeplan til sæsonstart. Imellem de 4 møder, er vi i kontakt på mail, ved konkrete opgaver. Interesserede kan kontakte os for yderligere informationer om opgavens omfang og karakter. Tak til instruktører, hjælpeinstruktører og gymnastikudvalg Her midt i sæsonen, skal lyde en stor tak til alle instruktører og hjælpeinstruktører, som hver uge planlægger og gennemfører træning

på de mange hold til stor glæde for vores gymnaster. I inspirerer, er rollemodeller og yder en kæmpe indsats for, at alle vores gymnaster går fra træning med sved på panden og smil på læben – for det er I rigtig gode til!

glædelig jul samt et godt nytår. På gensyn til endnu flere gode, sjove og svedige oplevelser i gymnastikafdelingen i 2017! Hilsen Lene Michelsen formand for gymnastikafdelingen

Derudover vil jeg sende en særlig tak til medlemmerne af gymnastikudvalget, som alle yder et stort arbejde. Dette arbejde er ikke altid lige synligt, men er nødvendigt for at afdelingen kan fungere, og for at vores dygtige instruktører og hjælpeinstruktører kan koncentrere sig om deres indsats i gymnastiksal og haller. Vi har et rigtig godt fundament at arbejde ud fra, og det gør det muligt at sørge for at gymnastikafdelingen er i konstant udvikling og at vi kan tilbyde en bred vifte af holdtyper for alle aldersgrupper. Alle med tilknytning til gymnastikafdelingen ønskes hermed en

-

INDBRUD SKER IKKE KUN FOR NABOEN BESKYT DIT HJEM

MED EN PRIVATALARM

KR.

4.500,-

inkl. moms, levering og montering

GEMEN IAN NT BONNE

Aut. el-installatør

Melgaard Jens

Troensevej 19F · 9220 Aalborg Øst · Tlf. 9815 6563 · info@jens-melgaard.dk · www.jens-melgaard.dk


Autoværksted Reparation og service Plade- og karrosseriarbejde Klargøring til syn Salg og montering af: Aircondition · Oliefyr · Alarm Satellit TrackingAlarm · Navigation Læderkabiner · Chiptuning Sænkning · Alu. fælge

Sagavej 54, 9260 Gistrup Telefon 98 31 47 79 E-mail: jba@jba.dk www.jba.dk

www.jba.dk

Vælg dansk benzin og olie - 24 timer i døgnet

Nordjylland Tlf.: 70 10 20 33

Ø DE BR N E G A VELSM K S I T S FANTA

D

Nøvlingvej 23 · 9260 Gistrup · Tlf. 9831 4043

Hårde hvidevarer og el-artikler

El-Salg Center Otto Mønsteds Vej 6 9200 Aalborg SV Lige overfor Dreisler Storkøb

Tlf. 98 18 11 · Fax 98 18 05 26

Pokaler • Indgravering • Medaljer

SMYKKER & URE

v/ Hanne og John Andersen

Vejgaard Torv - 98 13 89 86

Gistrup Autolakering & Karosseri-Værksted Alt i autolakering og autoreparation

18

/

Tlf./Fax 98 31 41 71 Hadsundvej 323 9260 Gistrup DECEMBER 2016 / NR. 04


Målet er at komme i

3. division I sidste sæson fik LKB-Gistrup efter nogle års pause igen et herreseniorhold med i holdturneringen i volleyball og det blev et ganske fornemt comeback for i sæsonens 16 kampe blev det til 16 sejre og holdet tabte ikke ét sæt i hele sæsonen. Det blev derfor til en særdeles suveræn oprykning til Danmarksserien i indeværende sæson og her skulle målet være at slutte mellem de seks hold, der i foråret 2017 skal spille oprykningsslutspil om at komme i 3. division. Premieren på den nye sæson faldt usædvanligt tidligt og LKB-holdet nåede ikke rigtigt at træne for den første turneringsrunde med opgør mod Vesthimmerlands VK og Hjallerup GF. Ved den lejlighed kom LKB’erne ned på jorden igen for efter en suveræn sidste sæson uden tab af blot ét sæt, blev fire tabt i to kampe. Det blev endda til et nederlag i den første kamp efter en skidt kamp. Opgøret var dog usædvanligt tæt for

alle fire sæt endte med de minimale to point mellem holdene og i ikke færre end tre af sættene skulle der ombolde til for at finde en afgørelse med cifrene 27-25, 25-23, 25-27 og 27-25 med Vesthimmerlands VK nævnt først. Heller ikke i den følgende kamp gik det helt efter planen, men med lodder og trisser lykkedes det dog at vinde over Hjallerup. Opgøret var ikke just jævnbyrdigt, men meget afvekslende for Hjallerup vandt første og tredje sæt relativt sikkert med 25-15 og 25-18, mens LKB-Gistrup svarede igen med at vinde andet og fjerde sæt med næsten tilsvarende cifre 25-14 og 25-18. Dermed skulle der et afgørende femte sæt til og her trak Gistrup-holdet heldigvis fra og vandt med 15-11. I de fire følgende kampe kørte det helt som i sidste sæson og med en pæn tilgang af stærke spillere, specielt på centerpladsen, har LKB nu en langt bredere trup og dermed burde det være slut at møde med blot seks

spillere. Det blev til sejre over Trekroner IF to gange med cifrene 3-0 og samme resultat blev det også i opgørene mod VK Vendsyssel og Hobro VK 77. I flere af sættene fik modstanderne kun 8, 10 eller 11 point så Gistrup-holdet er tilsyneladende ved at finde formen. Det bekræftede den første kamp i Nørresundby Idrætscenter efterfølgende for her blev det til en sikker sejr på 3-0 over Aalborg Volleyball 4, mens det kneb ikke så lidt mere i lokalopgøret samme sted mod hjemmeholdet Shima Nørresundby. Efter en relativ god start med en sejr på 25-21 i første sæt, blev gæsterne for alvor presset til det sidste i de to følgende sæt, hvor det lige akkurat lykkedes at vinde så knebent som overhovedet muligt med 25-23 og siden 27-25. Efter de første otte kampe er LKB-Gistrup nu avanceret til andenpladsen og i næste runde venter rækkens tophold fra Aalborg Volleyball 3. Hovedformand Kjeld Mølbæk

DECEMBER 2016

/

NR. 04

/

19


Særdeles vellykket

oktoberfest

i Gistrup Idrætscenter

Sidste år tog LKB-Gistrups fodboldafdeling et nyt initiativ ved at invitere til en oktoberfest i Gistrup Idrætscenter sidst i oktober og det blev en ganske pæn succes med lidt over tre hundrede deltagere, hvoraf mange var udklædte i det rette sydtyske ”look”. På baggrund af den pæne modtagelse af det nye tiltag var der i år arrangeret en ny oktoberfest her forleden den 8. oktober og med over

fire hundrede deltagere blev den fest en endnu større succes. Det var igen ”Tirolerband Aalburg”, der trak det helt store læs med at få deltagere op i de rette omdrejninger. Det skete med en blanding af tyske og danske ”syng med hits” og mange af medlemmerne i orkestret gik rundt mellem de spisende både med mikrofon og diverse instru-

menter. Der blev derfor hurtigt gynget og sunget så det gamle tag var ved at give efter og indimellem blev der tid til at spise af den spændende sydtysk buffet fra ”Slagteren & Kokken” i Gistrup. Der kom indimellem også kendte ”sangstjerner” på besøg og ikke mindst parodien på Hansi Hintersee vakte jubel blandt de mange festdeltagere. Der var også en pæn omsætning i ”Biergarten” og alt i alt blev det en succes for arrangøren. Med de mange tilfredse festdeltagere, hvoraf flere kom fra nabobyerne, er det blot at sætte et kryds i kalenderen allerede nu ved lørdag den 7. oktober i 2017. Hovedformand Kjeld Mølbæk

20

/

DECEMBER 2016

/

NR. 04


l a t æ S

u n e d lere

X

d g a lørd

17 0 2 i r e b o t k o . 7 en

DECEMBER 2016

/

NR. 04

/

21


Løbefællesskab

i LKB-Gistrup kom godt fra start LKB-Gistrup blev som en af de største idrætsforeninger i Nordjylland forleden en del af DGI’s og Dansk Idræts Forbunds kampagne frem mod år 2025, hvor mindst tre ud af fire danskere helst skal dyrke motion. Således startede ”GoRun-løb for livet” i Gistrup og det skete med et imponerende fremmøde for i det flotte efterårsvejr mødte små hundrede op til det første løb. Tilbuddet om at løbe gælder alle, uanset alder og køn, og der var

glædeligvis mange børn og ældre med til premieren. Udover almindelig løb på gader og stier, både i byen og i Lundby Bakker, er der også mulighed for at få en ekstra naturoplevelse i form af ”Trailløb”, der mere er en livsstil end en kamp mod stopuret. Til denne disciplin kræves der specielle løbesko og en pandelampe her i det kommende halve år. Det er indtil videre aftalt, at løbefælleskabet i

De mange deltagere lavede en flot ”hale” gennem Gistrup

22

/

DECEMBER 2016

/

NR. 04

Gistrup mødes hver torsdag aften kl. 19.30 og hver søndag formiddag og kl. 9.30. Konceptet med ”GoRun” er som udgangspunkt en kontingentfri aktivitet, der er åben for alle interesserede. På et møde sidst i november vil der blive samlet op på erfaringerne og mange ønsker at få fælles trøjer og få hold med til forskellige løb i landsdelen. Hovedformand Kjeld Mølbæk


Der var mødt mange forventningsfulde deltagere frem

Initiativtager Lisa Skov fortæller de fremmødte om baggrunden for løbefællesskabet

DECEMBER 2016

/

NR. 04

/

23


LKB-Gistrups seniorafdeling

tæt på tre oprykninger Efter mindst syv magre år var der for alvor tegn på i efterårssæsonen, at LKB-Gistrups seniorafdeling i fodbold går lysere tider i møde. Det store lokomotiv i den sammenhæng er naturligvis spillerne fra det suveræne U19-hold fra 2. division vest, der med træner Flemming Lassen i spidsen blev det tredje bedste hold i Jylland. De mange U19-talenter blev her i efteråret forfremmet til førstehold i serie 3 og det var meget tæt på at blive et flot hattrick for LKB-Gistrup i DBU Jyllands holdturnering i serierækkerne med tre oprykninger ud af tre mulige for holdene i henholdsvis serie 3, 4 og 5. Desværre lykkedes det ikke for førsteholdet i serie 3 at rykke for op for Arden, der var rækkens eneste ubesejrede hold og som tog fire point i de indbyrdes opgør med LKB, blev en fortjent oprykker. Det unge LKB-hold har imidlertid lært af de mange kampe i efterårssæsonen det

vil de mange talenter givetvis kunne udnytte til foråret. Det blev til i alt 32 point på andenpladsen efter ti sejre, to uafgjorte og kun to nederlag i de fjorten spillede kampe, der gav en imponerende flot målscore på 53-18.

undtagelsesvis spillet tre runder og facit blev, at LKB-holdet vandt de seks kampe, spillede én uafgjort og tabte to undervejs. Det blev derfor til 19 point og en målscore på 34-14, så bredden i LKB-Gistrup er absolut i orden.

Andenholdet i serie 4 startede faktisk sæsonen som oprykker, men med den markante forstærkning efter tilgangen af de mange oprykkede U19-spillere på specielt førsteholdet, blev det et særdeles stærkt hold i efteråret. Det blev med flotte 34 point ud af 42 mulige til førstepladsen i rækken efter elleve sejre, én uafgjort og to nederlag samt en målscore på 41-16. Holdet sluttede som nævnt ganske flot og oprykningen til serie 3 blev blandt andet sikret efter en 5-0 sejr ude over det daværende tophold fra Kongerslev.

I forårssæsonen bliver der med to hold i serie 3 to muligheder for at rykke op i serie 2 og lykkedes det igen at klare to oprykninger i streg, vil LKB-Gistrup være tilbage i serie 1 næste år til jul. Det er i den grad mange år siden, men med den nuværende talentmasse er det heldigvis ikke bare en drøm, men en absolut mulighed. Med til de mange positive ting fra efterårssæson 2016 er, at det ikke mindst takket være Flemming Lassen er lykkedes at overbevise spillerne om, at de ikke bare blive bedre fodboldspillere af at træne – det hele bliver også lidt sjovere når der er langt imellem nederlagene.

Også i serie 5 blev det til en fortjent oprykning i en pulje, hvor der desværre kun var fire hold mod normalt seks. Derfor blev der

Der blev festet med guldhår og fyrværkeri efter at oprykningen var sikret

24

/

DECEMBER 2016

/

NR. 04

Hovedformand Kjeld Mølbæk

Træneren fik en lufttur efter 5-1 sejren over Øster Hornum i sidste kamp


AALBORG CITY • 98 12 16 22


• Pengeskabe • Nøgleskabe • Computersikring

Du kan også gå ind på www.safeshoppen.dk og se vores brede sortiment af kvalitetsprodukter inden for sikkerhed etc. til yderst konkurrencedygtige priser!

SALON

Vi sikrer dine værdier og tilbyder et bredt udvalg indenfor:

Her er plads til din annonce

DAME-HERRESALON Mandag. . . . . . . . . . . . . . . . Lukket Tirsdag-fredag. . . . . 8.30 - 17.00 Lørdag . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 12.00

Sagavej 7 · 9260 Gistrup

Ja, ja vovse, jeg skal nok huske vores tid på Skipperen Hundesalon

Parkering lige ved døren

v/ Anette Hansen Hadsundvej 376 - 9260 Gistrup Telefon 9832 2022

98 24 44 62 Sagavej 5 · 9260 Gistrup · Telefon 98 32 34 66 Fax 98 32 39 11 · E-mail info@daneta-security.dk www.daneta-security.dk

Skipperen’s Hundesalon

P RU T GIS

TANDLÆGE NIELS BO HANSEN Nøvlingvej 23a • Tlf. 9832 3233 www.gistruptand.dk

Hadsundvej 334 · 9260 Gistrup Telefon 98 32 33 00

Vi giver dig smilet tilbage

Sagavej 58C · 9260 Gistrup · Tlf. 98 31 46 55 / 40 86 56 19 E-mail: nordj.bl@post.tele.dk · www.nordj.dk

lidt ud over det sædvanlige

SuperBrugsen Gistrup

DAME- & HERRE-

FRISØR

v/ Thomas Korsholm Christensen Sagavej 50 · 9260 Gistrup · Tlf. 98 31 49 07 · 40 18 50 20 www.jyskautocenter.dk

ANLÆGSGARTNEREN v/ Lars Rasmussen · Sagavej 16 · 9260 Gistrup 98 33 35 84 · 22 31 52 90

GISTRUP VVS VV S GISTRUP v/ Hans Rasmussen

Nøvlingvej 25 | 9260 Gistrup | Tlf. 98 31 40 33 Åbningstider: Mandag-Fredag: 09.00-20.00 · Lørdag: 09.00-17.00 · 1. søndag i måneden kl. 10-17

ÅBNINGSTIDER Tirsdag - torsdag . . . . . . kl. 9.00 - 17.30 Fredag . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.00 - 18.00 Lørdag . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.00 - 12.00

Sagavej 16 9260 Gistrup

VVS & blik …et signal for kvalitet…

98 31 14 07 23 80 71 94

Gistrup Autolakering & Karosseri-Værksted Alt i autolakering og autoreparation Tlf./Fax 98 31 41 71 Hadsundvej 323 9260 Gistrup

Slagteren og Kokken i Gistrup · Nøvlingvej 21 Telefon 98 31 40 36 · www.slagteren-kokken.dk


KRATTEN

AFDELINGERNE

BESTYRELSEN

Udgives af LKB-Gistrup. Bladet udkommer 4 gange årligt.

Badminton Jette Bangshåb - 9831 5330 karsten.bangshaab@gmail.com

Formand Pressekontakt og PR-ansvarlig Kjeld Mølbæk - 2164 5104 kjeldm@outlook.com

LKB-GISTRUP Er stiftet i 1941. På programmet er badminton, fodbold, gymnastik, petanque, tennis, volleyball og motionscenter samt bordtennis. Medlemstallet har passeret 1500 (aktivitetsmedlemmer).

LKB LKBs administration Forretningsfører Jan Olesen, Tlf. 40 38 09 44. Herudover kan forretningsføreren kontaktes på mail kontor@lkb.dk, hvor der løbende vil blive svaret

Bordtennis Anders Vestergaard – 2213 7570 mail@andersv.dk Fodbold Claus Burchardt – 2014 8887 haals.burchardt@gmail.com Gymnastik Lene Michelsen - 4099 3781 lene@michelsenweb.dk Motionscenter Anette Funder - 4081 1558 motionscenter@lkb.dk

Kasserer Bent Sørensen - 3190 5428 lkb-gistrup@mail.tele.dk Aktivitetskoordinator Kenneth Vestergaard - 2093 3692 westerby@9260.dk Mette Justesen - 5174 1731 familien-justesen@mail.dk Helle Thomsen - 2167 3186 helleniels9260@gmail.com

Petanque Jan Pedersbæk - 9831 4252 jan@pedersbaek.dk Tennis Søren Dahl - 9831 4071 sdahl@outlook.com Volleyball Anders Vestergaard – 2213 7570 mail@andersv.dk

LKB’S HJEMMESIDE

På webadressen www.lkb-gistrup.dk findes alle oplysninger om klubbens organisation og om afdelingernes aktiviteter og resultater.

DEADLINE

Stof til KRATTEN nr. 1 2017 skal være redaktionen i hænde senest den 10. marts 2017 - mail kratten@lkb.dk

DECEMBER 2016

/

NR. 04

/

27


136381 kratten no 4 2016 web  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you