Page 1

MAJ 2013

·

NR. 02

·

ÅRGANG 46

SÆRUDGAVE

LKB-CUP

Ord og billeder fra årets gymnastikopvisning

Bank og hovedsponsor for LKB Gistrup

L

Ekstra:

KB-C

VELKOMMEN TIL

UP

side 24-25

2013

2 013


LKB-Cup

Baner -Plätze -Pitches Samaritter Når fodboldturneringen er i gang, er der samaritter til stede ved bane E, D. Falck Ved alvorligere skader eller ved usikkerhed benyttes skadestuen. Kørsel foretages med Falck. Telefonnummeret til Falck er : 70 10 20 30 LKB’s abonnement-nr. er : 1 20 90 710 Bei Verletzungen Während des Fußballturniers befinden sich Sanitäter beim Spielfeld E, D. Rettungsdienst Bei ernsten Verletzungen oder im Zweifelsfall die Unfallstation des Krankenhauses benutzen. Telefon : 70 10 20 30 Die Abonnementsnummer des LKB ist : 1 20 90 710

Klip ud og medbring på banerne


Willkommen zum 33.

LKB Cup i Gistrup

LKB Cup in Gistrup

Så er tiden inde til endnu en LKB Cup her i Gistrup og det er igen en stor fornøjelse for mig som formand at kunne byde velkommen til rigtigt mange hold. Der er som altid gamle kendinge og nye bekendtskaber imellem og begge dele er lige vigtige. Det er i sagens natur rart at se, at mange har haft det så godt tidligere gennem årene, at de fortsat ønsker at være en del af den internationale ungdomsturnering i Gistrup og det er hyggeligt at snakke med både spillere og ledere, som har været her før og som derfor efterhånden virker bekendte. På længere sigt er det imidlertid også nødvendigt, at nye bekendtskaber kommer til for at få fyldt hullerne ud efter de klubber, der trods alt vælger at stoppe med at komme til Gistrup.

Nun ist es wiedermal Zeit für einen weiteren LKB Cup hier in Gistrup, und es ist mir als Vorstand wieder ein großes Vergnügen, richtig viele Mannschaften dazu zu begrüßen. Hier treffen sich immer alte und neue Bekanntschaften - und beide sind gleich wichtig. Es ist von Natur aus schön zu sehen, dass es vielen in den vergangenen Jahren so gut gegangen ist, dass sie weiterhin wünschen, einen Teil des internationalen Jugendturniers in Gistrup zu sein. Es ist immer wieder gemütlich, mit Spielern sowie Leiter zu sprechen, die schon mal hier gewesen sind und deswegen als alte Bekannte wirken. Auf längerer Sicht ist es notwendig, dass neue Bekanntschaften dazukommen, um die Löcher zu füllen, die die Vereine hinterlassen haben, die trotz allem gewählt haben, nicht mehr nach Gistrup zu kommen. Zum jetzigen Zeitpunkt, einen Monat, bevor der jährliche LKB Cup beginnt, sind die Fußballfelder des Clubs am Clubhaus noch nicht für den Gebrauch geeignet. Früher sind die Bedenken dahingehend gewesen, dass alle Fußballfelder zum Beginn des Turniers viel zu nass waren. Das Problem ist in diesem Jahr ganz anders, da der sehr lange und weiterhin anhaltende Winter bis lang in den April bewirkt hat, dass das Gras, als Folge des Frostes, noch gar nicht angefangen hat zu wachsen. Kombiniert mit einem unwahrscheinlich trockenen Frühjahr, bis heute ohne Regen, ist das Gras so trocken, dass es eher verbrannt wirkt - wie nach vier Wochen mit Hitzewelle. LKB’s eigene Fußballspieler haben bislang kein einziges Fußballspiel auf den Feldern gespielt. Deshalb hoffen wir natürlich, dass das Gras sich rechtzeitig erholt, so dass wir die fast 500 Spiele in den vier viel beschäftigten Tagen vom 08. bis 12. Mai abhalten werden können. Für den LKB-Gistrup als Veranstalter bedeutet das Soziale im Turnier sehr viel und wir halten deshalb fest an den vielen gemeinschaftlichen Veranstaltungen außerhalb der Fußballfelder, wie z. ”Länderkampf” für die Erwachsenen, Diskothek für die Spieler, Feuerwerk, Musik im Zelt sowie besonders den Ausflug zum Fårup Sommerland. Die vielen sozialen Veranstaltungen geben die Möglichkeit für alle Teilnehmer aus dem In- und Ausland, enge Beziehungen untereinander zu knüpfen, die viele Jahre halten, kreuz und quer der Vereine und Landesgrenzen. Das haben wir als Veranstalter in vielen Jahren in vielen Fällen gesehen und darüber haben wir uns gefreut. Beim Start des jährlichen Turniers, sind die Vorbereitungen des LKB während der letzten Monate reell abgeschlossen und es obliegt nunmehr den Teilnehmern selbst, so viel wie möglich aus dem Aufenthalt hier in Gistrup zu bekommen. Deshalb appellieren wir an alle Vereine, ”Fair Play” auf sowohl den Fußballfeldern wie auch außerhalb, auszuweisen, da die richtige Stimmung eine wesentliche Rolle für das Erlebnis für alle Teilnehmer bedeutet. Willkommen in Gistrup und guten Kampf.

I skrivende stund er klubbens baner ved klubhuset endnu ikke egnet til brug her kun en lille måned før årets LKB Cup begynder. Tidligere har bekymringerne gået på, at der har været alt for vådt på banen lige op til starten på årets cup. Problemet i år er ganske anderledes for den meget lange og vedvarende vinter her langt ind i april har bevirket, at græsset slet ikke er begyndt at gro endnu som følge af kulden. Kombineret med et usædvanligt tørt forår uden regn til dato er græsset også så tørt, at det virker svedet som efter fire uger med en hedebølge. LKB’s egne fodboldspillere har til dato ikke spillet én kamp endnu på banerne så håbet er naturligvis, at græsset får fat i rette tid, således at vi kan få afviklet de små fem hundrede kampe i de fire travle dage fra den 8. - 12. maj. For LKB-Gistrup som arrangør betyder det sociale meget i turneringen og derfor holdes der fast i de mange fællesarrangementer uden for fodboldbanerne med ”landskampe” for lederne, diskotek for spillerne, fyrværkeri og musik i teltet samt ikke mindst turen til Fårup Sommerland. De mange sociale arrangementer giver mulighed for at deltagerne fra ind- og udland kan få nære relationer, der holder i mange år, på tværs af klubberne og landegrænserne, for det har vi som arrangør både set og glædet os over i rigtigt mange tilfælde gennem årene. Med starten på årets turnering er LKB’s mange forberedelser gennem måneder reelt slut og fra nu af er det op til deltagerne at få så meget ud af opholdet her i Gistrup som overhovedet muligt. Derfor appellerer vi til at klubberne viser ”fair play” både på banerne og uden for, da den rette stemning er af afgørende betydning for deltagernes oplevelse af turneringen. Velkommen til Gistrup og god kamp. Med sportslig hilsen Kjeld Mølbæk Hovedformand

Mit sportlichen Grüßen Vorsitzender Kjeld Mølbæk

3

Velkommen til den 33.


Lønsomme

effektive printløsninger

Miljørigtige grafiske løsninger

Lyngvej 3 · 9000 Aalborg Telefon 96 35 77 77

www.novagraf.dk

www.xogco.dk

altid parat til eventyr i hele verden Spar nOrd tilbyder et internatiOnalt kreditkOrt, SOm giver dig flekSibel handlefrihed Og tryghed, uanSet Om du OphOlder dig inden fOr eller uden fOr landetS grænSer - Rentefri kredit fra 30.000 kr. (behov aftalesindividuelt med rådgiver) - Op til 42 dages rentefri kredit på kortforbrug - Fordelagtig tilkøb af rejseforsikring, der også sikrer ægtefælle/samlever og børn på egne ferierejser uden dig - Fordelsprogram - blandt andet rabat på leje af bil

Og som Stjernekunde kan du opnå ekstra fordele: - Ekstra sikkerhed ved køb af elektroniske ting til hjemmet fx hårde hvidevarer og fladskærms TV (Købsforsikring, prissikring og udvidet reklamationsret) - Gratis oprettelse og intet årligt kort holdergebyr

På gensyn i Spar Nord Gistrup Hadsundvej 346 9260 Gistrup Tlf. 96 36 45 00


Rygning Rygning er ikke tilladt indendørs. Det gælder skoler, omklædningsrum, gangarealer, cafeteria, haller og festteltet. Rygning må altså foregå udendørs. Samaritter Når fodboldturneringen er i gang, er der samaritter til stede ved bane E, D. Falck Ved alvorligere skader eller ved usikkerhed benyttes skadestuen. Kørsel foretages med Falck. Telefonnummeret til Falck er: 70 10 20 30 LKB’s abonnement-nr. er: 1 20 90 710 Vagtlæge I tilfælde af sygdom kontaktes vagtlægen på tlf. 70 150 30

Turneringsledelse og Information I underetagen ved LKB’s klubhus findes 2 kontorer: • Turneringskontor, der tager sig af spørgsmål vedr. afvikling af fodboldturneringen. Turneringskontoret er åbent, medens der spilles kampe. • Turneringsledelsen kan under stævnet kontaktes på mobil +45 26 17 55 38 (Claus Andresen) eller mobil +45 41 82 95 07 (Kristoffer Stormark) • Informationskontor, der tager sig af alle andre opgaver, herunder modtagelse af betaling, veksling af valuta og salg af billetter. Det er muligt at betale ved hjælp af danske og internationale betalingskort. Ved internationale betalingskort fratrækkes et eventuelt gebyr til kortudstederen. Glemte sager Glemte sager kan afhentes på informationskontoret.

Ulykker Ved ulykkestilfælde kontaktes samaritterne, skolevagten eller informationskontoret. I værste fald kaldes alarm 112.

Auskünfte Rauchen Rauchen ist drinnen nicht gestattet. Das gilt in den Schulen, Umkleideräumen, Gängen, der Cafeteria, in den Hallen und im Festzelt. Rauchen muss also im Freien geschehen.

Unfälle Bei Unfällen setzen Sie sich bitte mit den Sanitätern, der Wache in der Schule oder mit dem Informationsbüro in Verbindung. Alarm ist 112.

Bei Verletzungen Während des Fußballturniers befinden sich Sanitäter beim Spielfeld E, D.

Turnierleitung und Information Im Kellergeschoß des LKB-Klubhauses befinden sich 2 Büros: • Das Turnierbüro behandelt Fragen über die Abwicklung des Fussballturniers. Das Büro ist während der Spielzeit geöffnet. • Der Turnierleitung kann während der Veranstaltung auf dem Handy kontaktiert werden, +45 26 17 55 38 (Claus Andresen) oder +45 41 82 95 07 (Kristoffer Stormark) • Das Informationsbüro behandelt alle andere Aufgaben, z.B. Entgegennahme von Bezahlungen, Geldwechsel, Kartenverkauf usw. Es kann mit dänischen und internationalen Scheckkarten/Kreditkarten bezahlt werden. Bei internationalen Scheckkarten/Kreditkarten berechnet der Kartenaussteller eventuell eine Gebühr.

Rettungsdienst Bei ernsten Verletzungen oder im Zweifelsfall die Unfallstation des Krankenhauses benutzen. Telefon: 70 10 20 30 Die Abonnementsnummer des LKB ist: 1 20 90 710 Wachhabender Arzt Bei Krankheit ist der diensthabende Arzt telefonisch erreichbar. Telefon: 70 150 300

Fundsachen Vergessene/gefundene Sachen können im Informationsbüro abgeholt/abgeliefert werden.

5

Praktiske oplysninger


Kronborgs Køreskole

40 84 49 78 www.c-kronborg.dk Teori: Boulevarden 35, 9000 Aalborg

Claus Kronborg

Mølletoften 1 • 9260 Gistrup Tlf. privat: 98 31 49 78 Kørekort til: Bil • Bil+stor trailer • Motorcykel

Nyt hold hver måned

MIDTBUS Jylland Astrupvænget 24 • 9632 Møldrup • Tlf. 2131 2131

BØGSTED A/S Din forhandler af Fiat, Alfa Romeo & Mitsubishi i Aalborg

Hadsundvej 113-115 · 9000 Aalborg · Tlf. 98 13 40 22

www.boegsted-as.dk

EKSTRA BRÆNDSTOF TIL HJERNE OG MUSKLER


Program for Onsdag d. 8. maj

Mittwoch den 8. Mai

Aften ​A nkomst og indkvartering

Abends Ankunft und Unterbringung

Torsdag d. 9. maj

Donnerstag den 9. Mai

09.00 Alle deltagere mødes ved bane 4 09.30 Officiel åbning af LKB-Cup på bane 1. På Gistrup stadion afholdes en kort åbnings­ceremoni, hvor LKB-Gistrups formand Kjeld Mølbæk byder deltagerne velkommen. 0.30 - 21.00 Fodboldturnering 20.00 - 23.00 Musik i festteltet

09.00 Alle Teilnehmer treffen sich am Spielfeld 4 09.30 Offizielle Eröffnung des LKB-Cup auf Spielfeld 1. Im Stadion von Gistrup wird eine kurze Eröffnungszeremonie gehalten, wo der Vorsitzende des LKB-Gistrup, Kjeld Mølbæk, alle herzlich willkommen heißen wird. 10.30 - 21.00 Fußballturnier 21.00 - 24.00 Musik im Festzelt

Fredag d. 10. maj 08.45 - 16.30 Udflugter til Faarup Sommerland 17.00 - 20.00 Fodboldturnering 20.30 - 21.30 Landskampe for ledere og trænere. Der spilles Cup-turnering mellem 4 hold. Vestdanmark, Østdanmark, Norge og Tyskland. 7-mands hold spiller om medaljer og en vandrepokal. Præmieoverrækkelse til ”landsholdene“ 20.00 - 01.00 Musik i festteltet

Lørdag d. 11. maj

Freitag den 10. Mai 08.45 - 16.30 Ausflüge zum Faarup Sommerland 17.00 - 20.00 Fußballturnier 20.30 - 21.30 Nationalspiele für Leiter und Trainer. 7-Spieler Mannschaften aus Westdänemark, Ostdänemark, Norwegen und Deutschland spielen um Medaillen und einen Wanderpokal. Preisverleihung an die „National-Mannschaften“. 20.00 - 01.00 Musik im Festzelt

08.30 – 21.00 Fodboldturnering. 21.15 - 23.30 Diskotek Foxybeat underholder spillerne i Gistruphallen. 21.00 - 01.00 Skotsk/irsk folkemusik samt pop/rock i festteltet v/ den irske duo Harness. Kun afbrudt af festfyrværkeriet. 23.45 Stort festfyrværkeri på bane 1 ved Gistruphallen

Samstag den 11. Mai

Søndag d. 12. maj

Sonntag den 12. Mai

08.00 - 13.00 Afsluttende kampe, heriblandt finaler og bronzekampe.

08.00 - 13.00 Die letzten Spiele, hierunter Endspiele für die 4 besten Mannschaften.

Afrejse

​Abreise

08.30 - 19.30 Fußballturnier. 21.15 - 23.30 Diskothek Foxybeat unterhält die Spieler in der Halle 1 21.00 - 01.00 Das Irische Duo Harness spielt schottische/irische Volksmusik sowie Pop/Rock im Festzelt. 23.45 Großes Festfeuerwerk auf Spielfeld 1

7

LKB-CUP 2013


AALBORG CITY • 98 12 16 22


Der er et gratis holddiplom med foto til hvert hold. Alle indkvarterede hold bedes derfor henvende sig på turneringskontoret, når holdet er klar til at blive fotograferet. Fotografiet vil blive monteret på et holddiplom, som hvert hold får udleveret i ét eksemplar.

9

Fotografering Pris for yderligere eksemplarer: Pris pr. diplom: DKK 25,00 Porto (uafhængig af antal): Danmark: DKK 35,00 Norge og Sverige: DKK 73,00

Vi opfordrer holdene til at lade sig fotografere torsdag eller evt. fredag aften. I så fald vil holddiplomet være klar til afhentning lørdag, og det vil være muligt at bestille ekstra eksemplarer til levering inden hjemrejsen, hvorved man sparer porto.

Fotografieren Jede Mannschaft erhält ein kostenloses Mannschaftsdiplom mit einem Foto. Alle untergebrachten Mannschaften sollen sich deshalb bitte an das Turnierbüro wenden wenn sie zum Fotografieren bereit sind. Das Foto wird auf dem Mannschaftsdiplom angebracht, von dem jede Mannschaft ein Exemplar erhält. Wir fordern alle Mannschaften auf, sich am Donnerstag oder eventuell am Freitag fotografieren zu lassen. Dann kann nämlich das Mannschaftsdiplom am Samstag abgeholt werden. Weitere Fotos zur Abholung am Sonntag müssen spätestens Samstagmittag bestellt werden. Auf diese Weise wird Porto gespart.

Weitere Exemplare kosten: Preis je Diplom: DKK 25,00 Porto für eventuellen Versand: Porto nach Deutschland (unabhängig von der Anzahl): DKK 80,00


Fodboldturneringen Husk at aflevere holdkort på turneringskontoret inden første kamp! Torsdag, fredag og lørdag spilles de indledende puljekampe. Alle hold går videre i turneringen. De bedste fra puljerne møder hinanden og spiller sig efterhånden frem til finale og kamp om 3. pladsen. Også de dårligst placerede spiller placeringskampe. Slutspilskampe finder sted søndag.

Resultater Resultater af kampene i fodboldturneringen vil blive sat op på en tavle uden for turneringskontoret og kan dag for dag følges på www.lkb-cup.dk.

Præmieoverrækkelse De 4 bedst placerede hold bedes møde til præmieoverrækkelse umiddelbart efter finalen i den enkelte række. I alle rækker spilles finaler og slutkampe søndag

Omklædning Det henstilles til de indkvarterede hold, at de klæder om, hvor de bor, og kun benytter omklædningsrummene til at bade i. Omklædningsrum 1-6 findes i LKB’s klubhus ved hal 1. Omklædningsrum 10-15 findes i underetagen under hal 2.

Rummene er fordelt som følger Rum 1, 5, 6, 10, 12 og 13: Rum 2, 3, 4, 11 og 14: Rum 15:

Herrer og drenge Damer og piger Dommere


Bitte folgendes beachten: Die Mannschaftskarte muß vor dem ersten Spiel im Turnierbüro abgegeben werden. Donnerstag, Freitag und Samstag werden die Spiele der Vorrunde gespielt. Alle Mannschaften gehen im Turnier weiter. Endspiele werden Sonntag gespielt. Die Besten der Gruppen spielen gegeneinander und spielen sich allmählich zur Endrunde und zum Spiel um den 3. Platz vor. Auch die am schlechtesten eingestuften Mannschaften spielen noch einmal, damit alle am Ende eine gewisse Position in der Altersgruppe bekommen.

Ergebnisse Die Ergebnisse der Spiele des Fußballturniers werden an einer Anschlagtafel außerhalb des LKB-Klubhauses und täglich auf www.lkb-cup.dk bekannt gegeben.

Preisüberreichung Preisüberreichung für die 4 besten Mannschaften findet unmittelbar nach der Endrunde der einzelnen Klassen statt. Alle Endspiele (Finalen und Placierungen) werden dieses Jahr Sonntag gespielt.

Umkleiden Die untergebrachten Mannschaften werden gebeten, sich in ihrer Unterbringung umzukleiden, und daß die Umkleideräume nur zum Baden benutzt werden. Die Umkleideräume 1-6 befinden sich im LKB-Klubhaus und bei Halle 1. Die Umkleideräume 10-15 befinden sich im Untergeschoss unter der Halle 2.

Die Räume sind folgendermaßen eingeteilt Raum 1, 5, 6, 10, 12 und 13: Raum 2, 3, 4, 11 und 14: Raum 15:

Herren und Jungen Damen und Mädchen Schiedsrichter

11

Das Fußballturnier


LKB-Cup: Regler for afvikling af fodboldkampe Der spilles efter Fodboldloven (Love for Association Fodbold). I LKB-cuppen anvendes følgende særregler:

Off-side: • I 7-mandsrækkerne anvendes offside reglen ikke.

Spillernes antal: • På 11-mands hold må der højst benyttes 15 spillere pr. kamp • På 7-mands hold må der højst benyttes 10 spillere pr. kamp

Tilbagelægning: • 9:9 og 11:11 er det ikke tilladt for målmanden at samle bolden op med hænderne, hvis den forsætligt er sparket til ham af en medspiller eller efter at have modtaget bolden direkte fra indkast udført af en medspiller. • Hvis målmanden i ovenstående tilfælde samler bolden op, dømmes der indirekte frispark til modspillerne.

Spilletiden: • 11-mands rækker spiller 2 x 20 minutter • 7-mands rækker spiller 2 x 12 minutter Udskiftning: • Udskiftning sker frit under stop i spillet. • Dommeren skal varskos ved alle udskiftninger (11 og 9-mands). • En tidligere udskiftet spiller må gerne skiftes ind igen. • Alle udskiftninger skal foretages fra sidelinjen tæt på midterlinjen. Advarsler og udvisning: • En spiller, der tildeles en advarsel, udvises i 5 minutter. • En spiller, som tildeles sin anden advarsel i samme kamp, udvises for resten af kampen. • En spiller, som tildeles direkte rødt, udvises for resten af kampen Slutspilskampe: • Ved uafgjorte kampe, hvor der skal findes en vinder, går man videre til straffesparkkonkurrence • Straffesparkskonkurrencer indledes med 5 spark til hvert hold. Hvis der efter 5 spark til hvert hold stadig ingen vinder er fundet, sparker en spiller, der ikke hidtil ikke har sparket fra hvert hold skiftevis indtil, der er fundet en vinder. • I medaljekampe er der ved uafgjort efter ordinærspilletids udløb omkamp på 2 x 5 min. Hvis der efter omkampen stadig ikke er fundet en vinder, går man videre til Straffesparkskonkurrence efter ovenstående regler.

Frispark: •V  ed alle frispark (gælder også mål- hjørne & begyndelsesspark) skal modstanderen minimum være 5 meter væk. • I 7-mands er alle frispark (gælder også mål- hjørne & begyndelsesspark) direkte Hjørnespark: • I alle 7-mandsrækker og U13 må der benyttes ”kort hjørnespark”, dvs. bolden må frit placeres et sted på baglinjen mellem målfeltet og sidelinjen. Målspark: •M  ålspark (samt frispark inden for straffesparksfeltet til det forsvarende hold) er gyldigt taget, selvom bolden ikke sparkes direkte ud af straffesparksfeltet (i 7 mands: målfeltet) blot bolden har bevæget sig eller er sparket op i hænderne på målmanden. •D  et er ikke tilladt modstanderne at være i straffesparksfeltet (i 7 mands: målfeltet) ved målspark • I 7-mands må målmanden frit sætte bolden i spil, når der er dømt målspark.

Ekstra spiller: • Hvis et hold i 7:7 kampe kommer bagud med 3 mål, må der indsættes en ekstra spiller. Yderligere en ekstra spiller mål sættes ind, hvis holdet kommer bagud med 6 mål etc. • Den ekstra spiller skal tages ud igen, hvis måldifferencen igen bliver mindre end 3 mål etc. Aldersdispensation: • Det er tilladt at benytte op til to spillere på automatisk aldersdispensation der er født i sidste halvår i årgangen før den hvori spilleren skal spille, dvs. ikke er født tidligere end den 1/7 året før årgangen. • Ansøgning om alle andre former for aldersdispensation eller anden dispensation, skal indsendes til turneringsledelsen senest 7 dage inden turneringen. • Ved force majeure eller opstået problemer/skader under turneringen der på den ene eller anden måde kræver dispensation, skal turneringsledelsen straks kontaktes. Spilletøj: • Ved sammenfald i tøjfarve er det udeholdet der skal bytte til anden trøje eller benytte overtræksveste. Hold: • En spiller kan kun repræsentere et hold under hele turneringen, hvis dette ikke overholdes, vil alle hold som spillerne har været benyttet på i løbet af turneringen, blive trukket ud af turneringen. Protester: Protester skal nedlægges skriftligt til turneringskomiteen senest 30 min. efter en kamps afslutning med et depositum på 150 DKR, der tilbagebetales, hvis protesten tages til følge. Alle protester og klager skal rettes til turneringsledelsen (Turneringskontoret), hvis afgørelse er definitiv og bindende.


Es wird grundsätzlich nach den Regeln des Fussballgesetzes (Regeln für Association Fussball) gespielt. Im LKB-Cup werden folgende Sonderregeln benutzt:

eine Nachspielzeit von 2 x 5 min. Sofern kein Gewinner nach der Nachspielzeit feststeht, wird das Spiel durch Elfmeterschießen gemäß den oben genannten Regeln ermittelt.

Anzahl der Spieler: • In 11-er Teams dürfen maximal 15 Spieler pro Spiel eingesetzt werden. • In 7-er Teams dürfen maximal 10 Spieler pro Spiel eingesetzt werden.

Off-side: •D  ie Off-side-Regel wird in den 7-er Teams nicht angewandt.

Spielzeit: • In 11-er Teams beträgt die Spielzeit 2 x 20 Minuten. • In 7-er Teams beträgt die Spielzeit 2 x 12 Minuten. Auswechselung: • Auswechselungen geschehen frei bei Spielstop. • Bei Auswechselungen in 11-Teams und 9-teams muss der Schiedsrichter hierüber informiert werden. • Ein ausgewechselter Spieler darf gerne zum späteren Zeitpunkt wieder eingewechselt werden. • Alle Auswechselungen müssen von der Seitenlinie, unmittelbar an der Mittelinie, ausgeführt werden. Gelbe und rote Karten: • Bekommt ein Spieler eine gelbe Karte, wird er mit einer 5-minütigen Spielsperre bestraft. • Bekommt ein Spieler im gleichen Spiel 2-mal eine gelbe Karte, bekommt er eine Spielsperre für die restliche Spielzeit. • Bekommt ein Spieler eine rote Karte, bekommt er sofort eine Spielsperre für die restliche Spielzeit. Endspiele: • Bei einem unentschieden Spiel, wo ein Gewinner gefunden werden muss, wird das Spiel durch Elfmeterschießen entschieden. • Beide Mannschaften schiessen je 5-mal. Sofern nach 5 Schüssen für beide Mannschaften kein Gewinner feststeht, muss ein Spieler jeder Mannschaft, der noch nicht geschossen habt, wechselweise Elfmeter schießen, bis ein Gewinner gefunden ist. • Im Endspiel gibt es bei einem Unentschieden

Rückpass: • IBei 9-er Teams und 11-er Teams ist es dem Torwart nicht erlaubt, den Ball mit den Händen aufzusammeln, wenn dieser ihm vorsätzlich durch einen Mitspieler zugespielt wurde oder nachdem er den Ball direkt von einem, durch einen Mitspieler ausgeführten, Einwurf erhält. •W  enn der Torwart in den o. g. Zufällen den Bald aufsammelt, wird mit einem indirekten Freistoß zugunsten der Gegner entschieden. Freistoß: •B  ei allen Freistößen (gilt auch bei Tor-, Eckund Abstößen) müssen die Gegenspieler mindestens 5 Meter Abstand halten. • IBei 7-er Teams werden sämtliche Freistöße (gilt auch für Tor-, Eck- und Abpfiff) direkt gespielt. Eckball: • In 7-er Teams und U13 ist eine „kurze Ecke“ erlaubt, das heißt, dass der Ball frei auf der Rücklinie zwischen dem Torfeld und der Seitenlinie platziert werden darf. Torschüsse: •T  orschüsse (sowie Freistöße im Strafraum der verteidigenden Mannschaft) sind gültig, auch wenn der Ball nicht direkt aus dem Strafraum gestoßen wird (bei 7-er Teams: Torraum), wenn bloß der Ball sich bewegt hat oder in die Hände des Torwartes gestoßen worden ist. •B  eim Torschuss ist es der gegnerischen Mannschaft nicht erlaubt, sich im Strafraum aufzuhalten (bei 7-er Teams: Torraum). •B  ei 7-er Teams darf der Torwart den Ball frei ins Spiel setzen, wenn Torschuss entschieden worden ist. • IBei 7-er Teams darf der Torwart: ·b  ei Torschuss gerne den Ball auch über die Mittellinie schießen.

13

LKB-Cup: Turnierregeln · bei Torschuss den Ball frei in Spiel setzen. Zusatzspieler: • Sofern eine 7-er Team-Mannschaft mit 3 Toren in Rückstand gerät, darf sie einen zusätzlichen Spieler einsetzen. Bei einem Rückstand von 6 Toren darf ein weiterer Spieler eingesetzt werden usw. • Die Zusatzspieler müssen das Spielfeld wieder verlassen, wenn der Rückstand weniger 3 Tore beträgt usw. Altersbefreiung: • Es ist zugelassen, bis zu zwei Spieler mit automatischer Altersbefreiung einzusetzen. Diese Spieler müssen im letzten Halbjahr des Jahres vor dem Jahrgang, wo die anderen Spieler spielen, geboren sein, d.h. dass sie nicht vor dem 01.07. des Jahres vor dem Jahrgang geboren worden sind. • Die Anträge von allen Formen von Altersbefreiung oder anderer Befreiung, müssen der Turnierleitung spätestens 7 Tage vor Turnierbeginn zugesandt werden. • Bei höherer Gewalt oder entstandenen Problemen/Verletzungen unter des Turnieres, die auf die eine oder andere Weise Befreiung benötigen, muss die Turnierleitung umgehend kontaktiert werden. Spielkleidung: • Bei einem Zusammenfall von gleicher Spielkleidung müssen die auswertigen Spieler andere Kleidung oder Überzugswesten benutzen. Mannschaften: • Ein Spieler vertritt nur eine Mannschaft während des gesamten Turniers. Wenn dieses nicht eingehalten wird, werden alle Mannschaften, in denen dieser Spieler vertreten ist, aus dem Turnier gezogen. Klagen: Klagen müssen schriftlich spätestens 30 Min. nach Spielschluss bei dem Turnierkomitee abgegeben werden. Dabei wird ein Anzahlung von 150 DKK (€ 20) berechnet, die zurück gezahlt wird, wenn die Klage bestätigt wird. Alle Klagen müssen an die Turnierleitung (Turnierbüro) gerichtet werden, deren die Entscheidung


Fælles fest for Cup-hjælpere og ledere i

LKB-Gistrup Igen i år afholdes der

lørdag den 15. juni med start kl. 18.00 i Gistrup Idrætscenter en fælles lederfest for samtlige frivillige ledere og hjælpere i LKB-Gistrup. Uanset, hvilken afdeling, den enkelte gør sin gode gerning i, er der således fest med levende musik og underholdning i øvrigt, foruden en spændende buffet fra “Slagteren & Kokken” i Gistrup. Dertil serveres sodavand samt øl eller vin, så alt, hvad den enkelte selv skal medbringe, er et godt humør. Det er gruppen “Hey little Sister”, der havde stor succes fredag aften i teltet under sidste LKB Cup, der skal underholde de forhåbentligt rigtig mange deltagere fra klubben. Husk at tilmelde jer senest søndag den 12. maj på lkb@lkb.dk


Der er følgende udflugtsmuligheder, hvortil billetter kan købes på informationskontoret:

Faarup Sommerland Beliggende mellem Blokhus og Løkken ca. 45 minutters buskørsel fra Gistrup. Stor forlystelsespark. Entreen inkluderer alle forlystelser. Pris: DKK 200 inkl. transport - DKK 115 ekskl. transport.

AUSFLÜGE Es gibt folgende Ausflugsmöglichkeiten. Hierfür sind Eintrittskarten im Infor¬mationsbüro erhältlich:

Faarup Sommerland Liegt zwischen Blokhus und Løkken. Die Busfahrt von Gistrup dauert etwa 45 Minuten. Großer Vergnügungspark. Ist der Eintrittspreis bezahlt, dann sind alle Vergnügungen gratis. Preis: DKK 200 einschl. Transport - DKK 115 ohne Transport.

15

Udflugter


-

INDBRUD SKER IKKE KUN FOR NABOEN BESKYT DIT HJEM

MED EN PRIVATALARM

KR.

4.500,-

inkl. moms, levering og montering

GEMEN IAN NT BONNE

Aut. el-installatør

Melgaard Jens

Troensevej 19F · 9220 Aalborg Øst · Tlf. 9815 6563 · info@jens-melgaard.dk · www.jens-melgaard.dk

Støt LKB-Gistrup Nu introducerer vi en ny måde, hvorpå du kan støtte LKB. Det hedder ForeningsEl og betyder, at LKB får 2 øre for hver kilowatttime (kWh), du bruger. Så hvis du indgår en aftale om ForeningsEl, støtter du LKB døgnet rundt, hver dag, hele året. Mange bække små! 2 øre pr. kilowatttime lyder som en ubetydelighed. Men hvis blot 100 installationer tilmelder sig ForeningsEl, kan LKB få ca. 10.000 kroner om året. Faktisk er det sådan, at jo flere der tilmelder sig, jo flere penge får LKB. Alle kan deltage! Både medlemmer og ikke-medlemmer kan støtte LKB via ForeningsEl, og uanset hvor i landet du bor, kan du støtte LKB via ForeningsEl. Du kan også tilmelde dit sommerhus, din forretning eller lignende, så det kan hurtigt blive en succes.

Konkurrencedygtig pris! ForeningsEl er baseret på SpotPris. Prisen er variabel og fastsættes måned for måned. Vores erfaringer de sidste tre år har været, at det giver en slutpris, der er flere øre billigere end forsyningspligtprisen. Prisudviklingen kan ses i nedenstående tabel eller den kan følges på www.energinord.dk. Dog skal du være opmærksom på at der skal betales et abonnement på kr. 125, når du køber el til spot pris. Sådan tilmelder du dig! Du kan tilmelde dig på www.energinord.dk/ LKB-Gistrup eller ved at ringe til Energi Nords kundeservice på 9936 9875. Du kan også tage fat i Edmond Georgi fra Sponsorudvalgt, som kan hjælpe med tilmeldingen. På vegne af LKB Kjeld Mølbæk og Sponsorudvalget

2007

2008

2009

Forsyningspligtpris

33,98

52,85

36,60

ForeningsEl

28,14

46,07

30,84

5,83

6,78

5,76

233,2

271,2

230,4

Besparelse pr. kWh Årlig besparelse i DKK.*

* Den årlige besparelse er udregnet med udgangspunkt i et gennemsnitsforbrug på 4.000 kWh årligt.


LKB-Cup - Deltagende klubber 17

2013

Deltagende klubber / Teilnehmende Vereine Land SSC Hagen Ahrensburg D SV Henstedt-Ulzburg D SV Tonndorf Lohe D TSV Trittau D Lyngdal IL N Randesund IL N Riska FK N FK Vigør N Tønsberg IK N Greipstad N AB Tårnby DK Fremad Valby DK Hadsten Sports Klub DK Hirtshals Boldklub DK FC Lejre DK Kastrup Boldklub DK PFU05 DK Torslunde Ishøj DK Østerbro IF DK Roskilde Boldklub af 1906 ( RB1906) DK

Hold/ Mannschaften 3 2 4 2 7 14 4 14 1 7 12 4 5 7 9 2 7 1 5

Deltagende klubber / Teilnehmende Vereine Land Dall Ferslev DK B 52/AFC DK FC Solsiden DK GUG BK DK RKG DK Aalborg KFUM DK Chang DK LKB-Gistrup DK Støvring IF DK Kongerslev DK Svenstrup-Godthåb Fodb. DK Vejgaard BK DK Hold i alt

Hold/ Mannschaften 1 3 1 1 4 3 4 16 3 1 3 2 154

2

Igen i år er der nye klubber, der har fundet vej til Gistrup / Auch in diesem Jahr gibt es neue Mannschaften, die ihren Weg nach Gistrup gefunden haben Nye klubber / Neue Mannschaften Land Tønsberg IK N Roskilde Boldklub af 1906 ( RB1906) DK FC Solsiden DK

Hold/ Mannschaften 1 2 1


Autoværksted Reparation og service Plade- og karrosseriarbejde Klargøring til syn Salg og montering af: Aircondition · Oliefyr · Alarm Satellit TrackingAlarm · Navigation Læderkabiner · Chiptuning Sænkning · Alu. fælge

Sagavej 54, 9260 Gistrup Telefon 98 31 47 79 E-mail: jba@jba.dk www.jba.dk

www.jba.dk

Vælg dansk benzin og olie - 24 timer i døgnet

Nordjylland Tlf.: 70 10 20 33

Ø DE BR N E G A VELSM K S I T S FANTA

D

Nøvlingvej 23 · 9260 Gistrup · Tlf. 9831 4043

Hårde hvidevarer og el-artikler

El-Salg Center Otto Mønsteds Vej 6 9200 Aalborg SV Lige overfor Dreisler Storkøb

Tlf. 98 18 11 · Fax 98 18 05 26

Pokaler • Indgravering • Medaljer

SMYKKER & URE

v/ Hanne og John Andersen

Vejgaard Torv - 98 13 89 86

Kronborgs køreskole Sagavej 58C · 9260 Gistrup · Tlf. 98 31 46 55 / 40 86 56 19 E-mail: nordj.bl@post.tele.dk · www.nordj.dk

KLINIK FOR FODTERAPI statsaut. fodterapeuter Mette B. Egeberg & Anne K. Madsen Roden 2 ● 9260 Gistrup ● ☎ 96 36 60 70 ● www.gistrupfodterapi.dk

Tilskudsmuligheder: “danmark” & den offentlige sygesikring

www.c-kronborg.dk

Teori:

Mølletoften 1, Gistrup Boulevarden 35, Aalborg

Bil + Bil m. trailer Kontakt for tilmelding

+ Dorte 40 77 95 79 Claus 40 84 49 78

Kørekort! NYT HOLD hver måned


Besøg boderne og festteltet ved Når den officielle åbning af LKB-Cup 2012 er overstået torsdag formiddag 9 maj, åbner boderne og festteltet ved Gistruphallen. Derefter er der åbent dagligt indtil søndag middag, hvor de mange gæster rejser hjem.

19

GISTRUPHALLEN

I festteltet finder den musikalske underholdning sted. Festteltet holder åbent torsdag til kl. 23, fredag til kl. 01 og lørdag til kl. 01 under musikarrangementerne. Se herom andetsteds i bladet.

I de forskellige salgsboder kan der købes mad, drikkevarer, is, slik og souvenirs. Bag festteltet er der opstillet en oppustelig fodboldbane, som børnene kan lege på.

Der er under hele LKB-Cup’en gratis adgang til pladsen og festteltet.

Åbningstider Informationskontor Onsdag Torsdag 15-01 08-21 Cafeteria Onsdag Torsdag 16-24 10-24 Boder Torsdag Fredag 10-23 17-22

Öffnungszeiten

Fredag 08-10 16-21

Lørdag 08-21

Søndag 08-16

Fredag 16-24

Lørdag 10-24

Søndag 09-14

Lørdag 09-23

Søndag 09-13

Under afviklingen af Cup’en vil resultater, stillinger og billeder løbende blive lagt ud på vores hjemmeside www.lkb-cup.dk Wärend des Turniers werden die Ergebnisse, Platzierungen und Bilder laufend auf unserer Homepage www.lkb-cup.dk/ veröffentlicht

Informationsbüro Mittwoch Donnerstag 15-01 08-21 Cafeteria Mittwoch Donnerstag 16-24 10-24 Läden Donnerstag Freitag 10-23 17-22

Freitag 08-10 16-21

Samstag Sonntag 08-21 08-16

Freitag 16-24

Samstag Sonntag 10-24 09-14

Samstag 09-23

Sonntag 09-13


Kåringen af

ÅRETS LKB’ER Som det er sket de to sidste år, skal årets LKB’er kåres i forbindelse med evalueringsfesten efter årets LKB Cup. Den pågældende fest er en lederfest for samtlige frivillige hjælpere i LKBGistrup og holdes lørdag den 15. juni i Gistrup Idrætscenter. Derfor vil bestyrelsen i klubben gerne have forslag til, hvem der skal kåres som årets LKB’er 2013 til den tid og sidste frist for indsendelse af forslag på mail til hovedformanden Kjeld Mølbæk er søndag den 12. maj - sidste dag i årets LKB Cup. Årets LKB’er sidste år blev Gitte Nielsen, der til daglig ”gemmer” sig som holdleder i pigeafdelingen.


LKB-Cuppens musikprogram 21

2013

Der er gratis adgang til alle arrangementerne og såvel Cup-deltagere som Gistrups borgere er velkomne.

Lørdag aften kl 21.00-23.45 spiller

Diskotek Foxy i hallen

Vi gentager succesen fra sidste år med Diskotek Foxy som er blandt de største mobildiskoteker i Jylland. Festen er en alkoholfri fest for alle spillere og byens børn og unge. Efter festen er der stort festfyrværkeri

Kom ned i festteltet lørdag aften kl. 21 og oplev en god blanding af musik og show

Harness

Igen i år kan vi byde velkommen til den skotsk/ irsk duo Harness, der består af Archie Macfarlaen, Skotland og Fergie Mcelligott fra Irland. Archie regnes i dag for en af de absolutte bedste harmonikaspillere i Skotland og spiller med den helt specielle ”west coast” feeling. Fergie kendes efterhånden af alle kendere af skotsk/irsk folkemusik, og han er efterhånden blevet en institution på den danske musikscene, hvor han spiller ca. 225 jobs om året. I pausen er der stort festfyrværkeri.


Resultater fra 32. LKB Cup Medaljefordeling ved LKB Cup De i alt 56 placeringer i de 14 forskellige rækker blev fordelt mellem ikke færre end 22 af de deltagende klubber:

Klub

Bronze 4.plads

Resultaterne fra de i alt 14 forskellige rækker blev med finalen nævnt først:

Guld

Sølv

1. Fremad Valby

2

2

2

0

2. AB Tårnby

2

2

0

2

3. LKB-Gistrup

1

2

3

3

4. FC Lejre

1

2

3

0

5. Hadsten Sports Klub

1

0

2

0

6. Østerbro IF

1

0

1

0

7. SSC Hagen Ahrenb.

1

0

0

1

8. Lindholm IF

1

0

0

0

9. Støvring IF

1

0

0

0

10. B52/AFC

1

0

0

0

11. FK Vigør

1

0

0

0

12. Skjern GF

0

3

0

0

11-mands fodbold

13. RKG

0

1

0

0

14. HIK Hellerup

0

1

0

0

15. Skagen IK

0

0

1

0

Piger U12/13: 1. B52/AFC – Skjern GF 3. Fremad Valby – LKB U14/15: 1. Hadsten SK 1 – AB Tårnby 3. Lyngdal IL – Hamburg SV

3-0 3-0 1-0 2-0

16. Lyngdal IL

0

0

1

0

17. Randesund IL

0

0

0

3

18. Aalborg Chang

0

0

0

1

19. Torslunde Ishøj

0

0

0

1

20. Hamburg SV

0

0

0

1

Drenge U13: 1. Fremad Valby – Skjern GF 3. FC Lejre – Vindbjart IL U14: 1. FK Vigør – AB Tårnby 2 3. LKB 1 – LKB 2 U15: 1. LKB – Skjern GF 3. Hadsten SK 1 – PFU05 2

2-0 2-0 4-3 1-0 2-1 1-0

21. Vindbjart IL

0

0

0

1

22. PFU05

0

0

0

1

7-mands fodbold Piger U10/11: 1. FC Lejre – Fremad Valby 3. LKB 2 – Randesund IL U12: 1. RKG – Støvring IF 3. Hadsten SK – Randesund IL U13: 1. AB Tårnby – FC Lejre 3. AB Tårnby – Skagen IK

0-2 2-0 0-2 2-1 3-1 0-1

Drenge U9: 1. AB Tårnby – LKB 2 3. Aalborg Chang – LKB 1 U10: 1. FC Lejre – LKB 2 3. Fremad Valby – AB Tårnby 1 U11: 1. Lindholm IF – Fremad Valby 1 3. FC Lejre – SSC Hagen Ahrensb. U12: 1. SSC Hagen A. – HIK Hellerup 3. Randesund IL 2 – FC Lejre 1 U13: 1. Østerbro IF 1 – Fremad Valby 3. Østerbro 2 – Torslunde Ishøj

2-0 2-3 4-2 5-0 2-0 2-1 3-1 0-4 2-0 2-1


På gensyn næste år til

23

LKB-Cup 2014 29. maj - 1. juni 2014 I 2014 forventer vi at oprette følgende rækker: 7-mands Piger

9-mands Drenge

Piger

U9

U13

U10

U10

U11

U11

U12

U12

11-mands Drenge

Piger

Drenge U13

U14/15

U14 U15

Auf Wiedersehen im nächsten Jahr zum:

LKB-Cup 2014 29. Mai - 1. Juni 2014 In 2014 erwarten wir, dass folgende spielerreihen eingerichtet werden: 7-Mann Mädchen

9-Mann Jungen

Mädchen

U9

U13

U10

U10

U11

U11

U12

U12

11-Mann Jungen

Mädchen

Jungen U13

U14/15

U14 U15


Gymnastikopvisning 2013 Søndag den 7. april lagde Gistrup Idrætscenter endnu en gang gulv til afslutning af vinterens gymnastiksæson. Opvisningen startede med en fælles indmarch anført af faner og velkomst ved formanden. I den forbindelse blev alle instruktører og hjælpeinstruktører takket for deres store indsats: ”Uden jer, ingen gymnastikafdeling!”, lød det fra formanden. Det var flot at se LKB’s egne 350 børnegymnaster, men også de 60 gæstegymnaster der i år deltog fra Åbybro Gymnastikforening og Jammerbugt Landsdelsjuniorhold. Som gymnast og instruktør er det en bevægende oplevelse at blive klappet ind af 450 tilskuere. Første hold på gulvet var Piger 3 - 4 år, som med sorte piberensere i håret og sorte bluser, lignede små edderkopper. Det var nok ikke helt tilfældigt, at de startede med at synge ”Lille Peter Edderkop” med tilhørende bevægelser. Derefter hoppede, kravlede og sprang de på en redskabsbane. Det var en rigtig god start på opvisningen, som Lonnie, Louise og Julie havde lavet. Fra edderkopper til vilde drenge. Spring 1 drenge, med instruktørerne Gitte, Jakob, Mathias og Louise, viste muskler lige fra start, hvor de to-og-to forcerede teamtracken som ”trillebøre” og fører. Herefter så vi både rytmeserie, spring på måtte, teamtrack og trampolin. Tænk at nogle allerede i 0. - 1. klasse kan lave salto… Drengene sluttede af i bedste racer-stil. Til Ferrari-musik susede de på rullebrætter ud af hallen. Wroom, wroom… Fart over feltet kom der også med Far-barn tumlerne. Til ”Nephew” løb fædre og børn ind, over og under en lidt farlig redskabsbane. Fædrene (og børnene) var ikke bange for de vilde hop, ej heller da børnene blev kastet hen over fædrenes hoveder, godt nok liggende på rullemåtten, men alligevel... Sædvanen tro, gik fædrene ud med børnene siddende eller stående på skuldrene. Jens og Michael har virkelig fået det maskuline frem i gymnastikken med børnene. Det første gæstehold på gulvet var Akrobatik fra Åbybro Gymnastikforening. 13 piger viste hvor smidigt man kan

bruge kroppen, samarbejde og lave de flotteste formationer. Pigerne, som er fra 9-års alderen, er veltrænede og har styr på både balance, styrke, udholdenhed og det kunstneriske i selve udførelsen. Det var en meget spændende og afvekslende opvisning, en disciplin vi ikke har i LKB, og som høstede mange klapsalver undervejs. Christine, Lina og Mathilde havde forberedt opvisningen for Rope Skipping begyndere. Pigerne viste små frekvenser i både single rope, dubbledutch og long rope. Det var dejligt at se pigerne var meget koncentrerede, og samtidig så glade ud. I flotte lilla/hvide heldragter så vi Spring 2 piger starte deres opvisning med spring på teamtracken. Vejrmøller og flyveruller fra både den ene og den anden side af hallen. Her så vi også et varieret opvisningsprogram med rytmeserie til ”One Direction” med festlige crepe-bånd, og flere spring også i trampolinen. Det var nogle dygtige piger som Michaela, Ronnie og Rikke havde med. Man troede biler var forbudt i hallen, men på en stor saltolpint med hjul under, kom de sødeste små børn kørende med deres mor eller far. For når Mor-far-barn holdet kommer på gulvet, sker det med stil. Mie havde lavet et program, som viste, hvor mange sjove øvelser man kan lave sammen, barn og forældre. Men vi så også børnene tumle selv på redskaber. Regnvejr? Nej, det sneede faktisk, da indmarchen startede, men pludselig lå 25 lilla/pink stribede paraplyer på gulvet i en flot vifte. Piger 5 - 6 år, under instruktion af Lonnie, Louise og Julie, dansede en rigtig glad dans med de flotte paraplyer. Derefter viste de også, at de kunne hygge sig på redskabsbanen. Parkour er for seje drenge. Det var i hvert fald starten på Spring 2 drenges opvisning. Sejt hoppede de over forhindringer på teamtracken i et højt tempo i sorte bukser og hættetrøjer. Drengene viste, at de kan stå på hovedet, ”frø-


Rope Skipping øvede viste, hvordan man efter mindst 2 års træning kan mestre rope skipping kunsten. Over temaet ”Michael Jackson”, lavede de først en serie til Beat It, efterfulgt af et langt dubbledutch program, hvor de viste forskellige tricks som vejrmøller, split og push-up. Christine og Eva skal faktisk med 4 af pigerne fra dette hold til konkurrence i Glostrup i april. Det bliver meget spændende at høre, hvordan det går dem der. en”, hoppe over buk, lave overslag og salto i trampolinen. Mette, Jacob, Anna og Johanne kunne stolt se drengene lave vejrmøller, flyveruller (over Anna og Johanne) og kraftspring på teamtracken – inden 3 af drengene viste nogle imponerende saltoer på teamtracken. Det andet gæstehold var Jammerbugtens Landsdelsjuniorhold 4. - 7. klasse. Her så vi hvordan 50 børn kunne blande en opvisning af rytmeserier, springsekvenser, boldserie og parkour. Hele programmet var et sammenhængende show, så i en halv time blev vi alle underholdt. Landsdelshold er for gymnaster, som er aktive i deres lokale forening, og som gerne vil have mere træning og flere udfordringer. Det er fælles hold i DGI regi, som alle frit kan melde sig til – vi håber der til næste år også er gymnaster fra LKB, som vil deltage på et af disse landsdelshold. Det var første gang i flere år, vi havde gæstehold til vores gymnastikopvisning, men bestemt ikke sidste gang. Det var inspirerende for både gymnaster og instruktører at se andre og noget anderledes – især også for tilskuerne, som fik en stor oplevelse. Det er nok aldrig let at følge efter et stort showhold. Men Spring 1 piger formåede - med dragende og spændende musik - at få alles opmærksomhed. Anna, Johanne og Rikke havde trænet pigerne godt, så de både kunne vise en rytmeserie og mange flotte spring. Det var, som de andre springhold, en varierende sammensætning af flyveruller, vejrmøller, spring over buk og i trampolin – hvor vi også så nogle meget flotte saltoer. ”Velkommen til konkurrence for stærke mænd”. Med navnene råbt op i højtaleren, som var det til en professionel boksekamp, løb Drenge 4 - 6 år ind- én efter én. Helya, Stine og Mads havde forberedt nogle seje vægtstænger, som enkelte af drengene altså var stærke nok til også at svinge med. De lavede vægtløft som start på konkurrencen, og hold da op hvor de kunne, drengene. Som på deres flotte

Gymnastikafdeling har denne sæson slået flere rytmehold sammen, og alligevel var ”kun” 5 piger på gulvet til opvisningen. Rytmepiger 1. - 6. klasse, med Sara og Kristina i spidsen viste, hvordan de, i deres sorte heldragter og pink kjoler, kunne lave rytmeserie til ”Call me maybe” og One Direction. Derimellem lavede de en serie med vimpler, der både viste balancer, store og små sving og til sidst også et kast. Det var 5 stolte piger og deres trænere, der gik fra opvisningen til taktfaste klap. Sidste rigtige hold på gulvet var Spring 3. De ældste gymnaster viste, hvordan de med fokus på spring af alle slags og meget flotte udførelser, kunne levere et samlet opvisningsprogram, også med 2 rytmeserier. Her havde Michaela, Benno, Jan og Jacob sammensat øvelser, som på bedste vis viste den enkelte gymnasts kompetencer. Man må fremhæve afslutningen, hvor 3 gymnaster, til musik fra en kanon, lavede dobbeltsalto fra trampolinen. Man må sige det var et brag af en opvisning! Opvisning sluttede med en fællesserie, hvor alle LKB´s gymnaster fra rytme- og springhold. Omkring 100 gymnaster sluttede dagen festligt af, og serien endte i en udmarch med fane. Det var en god måde at sige ”på gensyn” på. Hele dagen havde gymnaster og andre børn mulighed for at deltage i en tegnekonkurrence. Der blev udtrukket 5 heldige vindere af et gavekort til DGI Nordkraft. I foråret 2013 tilbyder gymnastikafdelingen et enkelt sommerhold: Piloxing. Holdet, der byder på en blanding af boksning, pilates og dans, træner i gymnastiksalen tirsdag fra 18.30-19.30 frem til sommerferien. På gensyn, når vi midt i august, offentliggør programmet for næste sæson! Af Sara Ploughed Knudsen (instruktør) og Lene Michelsen (formand)

25

orange bluser, stod de til sidst med vægtstangen helt oppe i strakte arme! Efter en redskabsbane-konkurrence sluttede alle drengene med at blive udråbt som vindere af dagens konkurrence – og alle modtog en guldmedalje! Overskæg og tatoveringer på overarmen (”Mor”) giver kræfter!


• Pengeskabe • Nøgleskabe • Computersikring

Du kan også gå ind på www.safeshoppen.dk og se vores brede sortiment af kvalitetsprodukter inden for sikkerhed etc. til yderst konkurrencedygtige priser!

Skipperen’s Hundesalon

SALON

Vi sikrer dine værdier og tilbyder et bredt udvalg indenfor:

DAME-HERRESALON Mandag. . . . . . . . . . . . . . . . Lukket Tirsdag-fredag. . . . . 8.30 - 17.00 Lørdag . . . . . . . . . . . . . 8.00 - 12.00

Sagavej 7 · 9260 Gistrup

Ja, ja vovse, jeg skal nok huske vores tid på Skipperen Hundesalon

Parkering lige ved døren

v/ Anette Hansen Hadsundvej 376 - 9260 Gistrup Telefon 9832 2022

98 24 44 62 Sagavej 5 · 9260 Gistrup · Telefon 98 32 34 66 Fax 98 32 39 11 · E-mail info@daneta-security.dk www.daneta-security.dk

UP TR S I G

TANDLÆGE NIELS BO HANSEN Nøvlingvej 23a • Tlf. 9832 3233 www.gistruptand.dk

Hadsundvej 334 · 9260 Gistrup Telefon 98 32 33 00

Vi giver dig smilet tilbage

DAME- & HERRE-

FRISØR

ÅBNINGSTIDER Tirsdag - torsdag . . . . . . kl. 9.00 - 17.30 Fredag . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.00 - 18.00 Lørdag . . . . . . . . . . . . . . kl. 8.00 - 12.00

Tømrer & snedkerfirma

Frede D Nielsen

A S

NÅlemagervej 4 • Postboks 528 • 9100 aalborg telefoN 96 30 28 00 • www.frededNielseN.dk

lidt ud over det sædvanlige

SuperBrugsen Gistrup

v/ Thomas Korsholm Christensen Sagavej 50 · 9260 Gistrup · Tlf. 98 31 49 07 · 40 18 50 20 www.jyskautocenter.dk

ANLÆGSGARTNEREN v/ Lars Rasmussen · Sagavej 16 · 9260 Gistrup 98 33 35 84 · 22 31 52 90

GISTRUP VVS VVS GISTRUP v/ Hans Rasmussen

Nøvlingvej 25 | 9260 Gistrup | Tlf. 98 31 40 33 Åbningstider: Mandag-Fredag: 09.00-20.00 · Lørdag: 09.00-17.00 · 1. søndag i måneden kl. 10-17

Sagavej 16 9260 Gistrup

VVS & blik …et signal for kvalitet…

98 31 14 07 23 80 71 94

Gistrup Autolakering & Karosseri-Værksted Alt i autolakering og autoreparation Tlf./Fax 98 31 41 71 Hadsundvej 323 9260 Gistrup

Slagteren og Kokken i Gistrup · Nøvlingvej 21 Telefon 98 31 40 36 · www.slagteren-kokken.dk


AFDELINGERNE

BESTYRELSEN

Udgives af LKB-Gistrup. Bladet udkommer 4 gange årligt i 3900 eksemplarer og uddeles til samtlige husstande i Gistrup, Nøvling, Sdr. Tranders og universitetsområdet samt til alle medlemmer og annoncører.

Badminton Jette Bangshåb - 9831 5330 jette.bangshaab@gmail.com

Formand Pressekontakt og PR-ansvarlig Kjeld Mølbæk - 2164 5104

Fodbold Martin Bøgsted - 2529 5067 mboeg@boegsted-as.dk

Kasserer Hardy Pedersen - 2229 1271 hardy.pedersen@gmail.com

Gymnastik Lene Michelsen - 4099 3781 lene@michelsenweb.dk

Charlotte Rask - 2231 6131 rask-lassen@9260.dk

LKB-GISTRUP Er stiftet i 1941. På programmet er badminton, fodbold, gymnastik, petanque, tennis, volleyball og motionscenter. Medlemstallet har passeret 1500 (aktivitetsmedlemmer).

LKB LKBs administration Lone Laursen - 9831 5354 lkb@lkb.dk Kontortid: Mandag og torsdag kl. 10-12 Onsdag kl. 16-18

Mette Justesen - 9831 4997 familien-justesen@mail.dk

Motionscenter Anette Funder - 4081 1558 motionscenter@lkb.dk Petanque Jan Pedersbæk - 9831 4252 jan@pedersbaek.dk Tennis Søren Dahl - 9831 4071 sdahl@daks.dk

Suppleant Søren Dahl -9831 4071 sdahl@daks.dk Suppleant Jens Tom Toft Jensen - 4052 7331 jens.tom@mail.dk

LKBs inspektør Jan Jensen - 2029 5354 inspektor@lkb.dk LKBs Cafeteria 9831 5754

LKB’S HJEMMESIDE

På webadressen www.lkb-gistrup.dk findes alle oplysninger om klubbens organisation og om afdelingernes aktiviteter og resultater.

DEADLINE

Stof til KRATTEN nr. 3 2013 skal være redaktionen i hænde senest 22. august - mail kratten@lkb.dk

27

KRATTEN


Tryk og layout: Novagraf A/S · www.novagraf.dk

Profile for LKB CUP

Infofolder: LKB CUP 2013  

Infofolder: LKB CUP 2013  

Profile for lkbcup
Advertisement