Page 1

L

- CU

INFORMATION OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

WILLKOMMEN BEIM LKB-CUP 2016

2 016

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

INDHOLD Her findes oplysninger om: • Hvor ligger de forskellige baner? • Hvad gør man i tilfælde af skader? • Hvor kan man som gæst parkere? • Program for stævnets aktiviteter • Regler for afviklingen af turneringen, herunder bestemmelser om holdkort • Åbningstider • Og mange andre ting

INHALT Hier finden Sie Informationen über: • Wo befinden sich die verschiedenen Fußballfelder? • Wie verhält man sich bei Verletzungen? • Wo kann man als Gast parken? • Programm über die Aktivitäten während des Turniers. • Regeln für die Abwicklung des Turniers, hierunter Bestimmungen über Mannschaftskarten. • Öffnungszeiten. • Und vieles vieles mehr

LKB-CUP2015 1

KB

P

VELKOMMEN TIL LKB-CUP 2016


Baner/Plätze/Pitches

For jer med smart phones har i mulighed at følge stævnet online. Scan QR-koden eller tast linket ind i jeres browser på telefonen. www.cumap.dk/mob/appPIey.php

Klip ud og medbring på banerne


LKB-CUP2015 3

Program for

LKB-CUP 2016 Onsdag den 4. maj

Mittwoch den 4. Mai

Aften

Abends

Ankomst og indkvartering

Ankunft und Unterbringung

Torsdag den 5. maj

Donnerstag den 5. Mai

09.00 Alle deltagere mødes ved bane F 09.30 Officiel åbning af LKB-Cup 2016 på bane 1. På Gistrup Stadion afholdes en kort åbningsceremoni, hvor LKB-Cup 2016 åbnes af LKB-Gistrups hovedformand Kjeld Mølbæk og af den tidligere landsholdsspiller og nuværende vært på DR-Sporten Peter Møller. Peter startede sin flotte fodbold-karriere i LKB-Gistrup , inden han skiftede til AaB. Han fornemme karriere bragte ham også til klubber som Brøndby, FCK, FC Zürich, PSV Eindhoven, Real Oviedo og Fulham. Peter er stadig den spiller, der har scoret næstflest mål i Superligaens historie 10.30 - 20.00 Fodboldturnering 21.00 - 23.00 Musik i festteltet

09.00 Alle Teilnehmer treffen sich am Spielfeld F 09.30 Die offizielle Eröffnung des LKB-Cup 2016 wird auf dem Spielfeld 1 im Gistrup Stadion mit einer kurzen Eröffnungszeremonie abgehalten, wo der LKB-Cup 2016 durch den Vorsitzenden Kjeld Mølbæk und dem früheren Nationalspieler und jetzigen TV-Moderator Peter Møller eröffnet wird. Peter startete seine große Karriere im LKB-Gistrup, bevor er zu AaB gewechselt ist. Seine vornehme Karriere brachte ihn auch zu Vereinen wie Brøndby, FCK, FC Zürich, PSV Eindhoven, Real Oviedo und Fulham. Peter ist immer noch der Spieler, der die zweithöchste Torrate in der Geschichte der dänischen Superliga hat. 10.30 - 21.00 Fußballturnier 21.00 - 23.00 Musik im Festzelt

Fredag den 6. maj

Freitag den 6. Mai

08.45 - 16.30 Udflugter til Faarup Sommerland 17.00 - 20.00 Fodboldturnering 20.15 - 21.15 Landskampe for ledere og trænere. Der spilles turnering mellem 3 hold fra Danmark, Norge og Tyskland. 8-mands hold spiller om medaljer og en vandrepokal. Præmieoverrækkelse til ”landsholdene“ 20.00 - 01.00 Musik i festteltet

08.45 - 16.30 Ausflüge zum Faarup Sommerland 17.00 - 20.00 Fußballturnier 20.15 - 21.15 Nationalspiele für Leiter und Trainer, 8-Spieler Mannschaften aus Dänemark, Norwegen und Deutschland spielen um Medaillen und einen Wanderpokal. Preisverleihung an die „NationalMannschaften“ 20.00 - 01.00 Musik im Festzelt

Lørdag den 7. maj

Samstag den 7. Mai

08.00 – 20.00 Fodboldturnering. 21.00 - 23.30 Diskotek Foxy Beat underholder spillerne i Gistruphallen. 20.00 - 23.45 Levende musik i festteltet med duo’en”Mig & Charlie” 23.45 Stort festfyrværkeri på bane 1 ved Gistruphallen

08.00 - 20.00 Fußballturnier. 21.15 - 23.30 Diskothek Foxy Beat unterhält die Spieler in der Halle 1 21.00 - 01.00 Live Musik im Festzelt mit dem Duo „Mig & Charlie“ 23.45 Großes Festfeuerwerk auf Spielfeld 1

Søndag den 8. maj

08.00 - 10.00 Die letzten Endspiele 08.00 - 12.00 Frühstück und Abreise

08.00 - 10.00 De sidste finaler spilles 09.00 – 12.00 Oprydning og afrejse

Sonntag den 8. Mai


Velkommen til den 36. LKB Cup i Gistrup Den 17. juni her i 2016 fylder LKB-Gistrup 75 år og så er vi allerede inde i historien bag den årlige LKB Cup, som I heldigvis har valgt at være en del af. Turneringen så dagens lys helt tilbage i 1981, da klubben havde 40 års jubilæum. Her blev der lavet en række forskellige arrangementer og et af tilbudene var en fodboldturnering for venskabsklubber og omegnsklubber. Den invitation var der heldigvis mange, der tog imod, og den forløb så godt at der var enighed om at lave den til en årligt tilbagevendende begivenhed. Det er som bekendt lykkedes, men det var på ingen måde sket uden jeres opbakning for mødte der ingen klubber op her til turneringen, stod vi ikke foran starten på den 36. LKB cup i rækken. Turneringen har ændret sig løbende undervejs i de mange år for i 1981 var der også seniorspillere og ynglinge- samt juniorspillere med. Det er der af forskellige grunde ikke længere, men til gengæld er der kommet 7-mands fodbold med og det er kommet for at blive. Således har der de seneste mange år været flest tilmeldte hold med i 7-mands rækkerne og det har alt andet lige givet plads til flere hold, når der kun skal bruges en ”halv” bane til af afvikle en kamp. Der sker stadig ændringer selv i det gode gamle fodboldspil og senest er 7-mands fodbolden blevet ændret til 8-mands fodbold på en lidt større bane. Derfor har den seneste ændring givet pladskrav, som heldigvis kan honoreres. Som arrangør tror vi på, at en stærkt medvirkende årsag til den store succes for vores LKB Cup skyldes, at alle kampe spilles i Gistrup. Det giver nærvær og mulighed for at følge med i, hvordan det går med andre hold fra samme gæstende klub. Samtidigt satser vi hårdt på at lave noget socialt for de mange deltagende spillere og ledere for at få fælles oplevelser i form af turen

til Fårup Sommerland, diskoteket i den gamle hal og fyrværkeriet lørdag aften for at nævne nogle af de største arrangementer, som der tilbydes. Da rigtigt mange bruger fem dage i Gistrup har vi valgt også at gøre en del ud af præmieoverrækkelserne og i fortsættelse heraf er det vigtigt at understrege, at der også er medaljer samt pokal til de hold, der bliver nummer fire for alle hold i de to sidste afgørende pokaler skal have noget med hjem. Vi har desværre problemer med nogle af banerne, som ikke kan klare så meget nedbør. De klubber, der var med sidste år husker sikkert, at blot en enkelt kraftig regnbyge var nok til at en af banerne måtte lukkes. Det problem arbejder vi naturligvis hårdt på at få løst og indtil da må vi håbe på lunt og tørt vejr. Da turneringen i år på grund af kalenderen skal afvikles meget tidligt i maj kan vi frygte, at der kan blive problemer med fugtige baner, men omvendt kan det lune vejr jo komme på trods. Med den officielle åbning af den 36. LKB Cup slutter mange måneders forberedende arbejde af de mange frivillige ledere i LKB-Gistrup og resten er op til jer som deltagere for med den rette indstilling ikke bare på banen, men i høj grad også uden for banen, kan vi alle se frem til nogle hyggelige dage med fair-play omkring vores fælles interesse. Som DR-værten Peter Møller siger, må ikke mindst LKB cuppen være for ”alle os, der elsker fodbold” Rigtig hjertelig velkommen til Gistrup og god kamp til alle

Med sportslig hilsen Hovedformand Kjeld Mølbæk


Am 17. Juni 2016 wird der LKB-Gistrup 75 Jahre alt - und damit befinden wir uns bereits in der Geschichte über den jährlichen LKB Cup, bei welchem Ihr glücklicherweise gewählt habt, dabei zu sein. Das Turnier wurde 1981 ins Leben gerufen, da der Klub sein 40-jähriges Jubiläum feiern konnte. Hier wurde eine Vielzahl von verschiedenen Arrangements angeboten und eines dieser Angebote war ein Fußballturnier für Freundschafts- und Umgebungsvereine. Viele haben das Angebot angenommen, und Turnier verlief so gut, dass Einigkeit darüber bestand, dieses zu einem wiederkehrenden Ereignis zu machen. Wie bekannt, ist dieses geglückt, aber das ist nicht ohne Eure Unterstützung möglich. Wenn keine Vereine zum Turnier gekommen wären, würden wir nun nicht vor dem Start des 36. LKB Cups stehen. Das Turnier hat sich im Laufe der Jahre ständig verändert. In den Jahren vor 1981 waren auch Seniorspieler und Jugendspieler dabei. Diese sind aus verschiedenen Gründen nicht mehr dabei. Jetzt gibt es allerdings die 7-er-Teams, welche gekommen sind, um zu bleiben. Somit waren in den letzten Jahren die meisten angemeldeten Mannschaften in der 7-er-Reihe zu sehen, und dieses hat mehr Platz für weitere Mannschaften gegeben, da man nur ein ”halbes” Spielfeld für die Abwicklung des Spiels benötigt. Es werden immer noch Änderungen in dem guten alten Fußballspiel vorgenommen, und letztens sind die 7-er-Teams auf 8-er-Teams auf einem etwas größeres Fußballfeld geändert worden. Die letzte Änderung hat einen größeren Platzbedarf gegeben, welchem aber entgegen gekommen werden konnte. Als Veranstalter glauben wir, dass der wesentlichste Grund für den Erfolg des LKB Cups darin liegt, dass alle Spiele in Gistrup gespielt werden. Dieses fördert das Beisammensein und die Möglichkeit, den anderen Spielen unserer Vereine zu folgen. Gleichzeitig setzen wir alles daran, etwas Soziales für die vielen teilnehmenden Spieler und Leiter zu arrangieren, um gemeinsame Erlebnisse in Form von einem Ausflug ins Fårup Sommerland, Diskothek in der alten Halle und Feuerwerk Samstag Abend zu schaffen, um nur einige der größten angebotenen Arrangements zu nennen. Da richtig viele Teilnehmer 5 Tage in Gistrup verbringen, haben wir beschlossen, auch die Preisverleihung zu ändern, und in Fortsetzung hierzu ist es wichtig zu unterstreichen, dass Medaillen und Pokale auch an die Mannschaften verliehen werden, die den 4. Platz einnehmen, da alle Mannschaften in den letzten beiden entscheidenden Pokalen etwas mit nach Hause nehmen sollen. Wir haben leider Probleme mit einigen unserer Spielfelder, welche die große Regenmengen nicht verkraften können. Die Vereine, die im letzten Jahr dabei waren, erinnern sich sicherlich, dass nur ein einziger Regenguß ausreichend sein kann, um ein Spiefeld zu schließen. Wir arbeiten selbstverständlich daran, dieses Problem zu lösen, und bis dahin können wir

nur auf trockenes und warmes Wetter hoffen. Da das Turnier in diesem Jahr aufgrund des Kalenders früh im Mai stattfindet, fürchten wir, dass es Probleme mit feuchten Spielfeldern geben kann, aber auf der anderen Seite kann das warme Wetter trotzdem kommen. Mit der offiziellen Öffnung des 36. LKB Cup endet die monatelange vorbereitende Arbeit der vielen freiwilligen Leiter im LKB-Gistrup. Der Rest liegt bei Euch Teilnehmer, da mit der richtigen Einstellung, sowohl auf den Spielfeldern als auch weitgehend außerhalb der Spielfelder, können wir uns alle auf ein paar gemütliche Tage mit fair-play um unser gemeinsames Interesse freuen. Wie der DR-Moderator Peter Møller sagt, soll insbesondere der LKB Cup für ”alle, die Fußball lieben” sein. Richtig herzlich willkommen in Gistrup und guten Kampf für alle.

Mit sportlichen Grüßen Kjeld Mølbæk Hauptvorsitzender LKB-Gistrup

LKB-CUP2015 5

Willkommen zum 36. LKB-Cup in Gistrup


Praktiske oplysninger Rygning Rygning er ikke tilladt indendørs. Det gælder skoler, omklædningsrum, gangarealer, cafeteria, haller og festteltet. Rygning må altså foregå udendørs. Samaritervagt Når fodboldturneringen er i gang, er der samaritter til stede ved bane A. Telefon +45 23 80 38 57 Åbningstider i samaritertelt Torsdag: 10.00 - 22.00 Fredag: 16.30 - 22.00 Lørdag: 07.15 - 21.00 Søndag: 07.15 - 11.00 Samaritertjenesten er bemandet med erfarne læger og sygeplejersker. Ved alle skader og sygdomstilfælde inden for den anførte åbningstid skal man henvende sig direkte i samariterteltet eller ringe på vagttelefonen +45 40 31 02 71. Herefter foretager samaritertjenesten det fornødne, herunder kontakt til Falck, skadestue eller vagtlæge. Vore samaritter kan også komme ud og tilse tilskadekommen på skadestedet, hvis personen ikke umiddelbart kan flyttes til samariterteltet.

Skader og sygdom uden for åbningstid: Ved skader og sygdomstilfælde uden for samariterteltets åbningstid kontaktes vagtlæge på tlf. 70 150 300 eller Falck på tlf. 70 10 20 30. LKB’s abonnement-nr. til Falck er: 1 20 90 710 Ulykker Ved ulykkestilfælde kontaktes samaritterne, skolevagten eller informationskontoret. I værste fald kaldes alarm 112. Turneringsledelse og Information I underetagen ved LKB’s klubhus findes 2 kontorer: •T  urneringskontor, der tager sig af spørgsmål vedr. afvikling af fodboldturneringen. Turneringskontoret er åbent, medens der spilles kampe. •T  urneringsledelsen kan under stævnet kontaktes på mobil +45 29 69 45 63 (Niels Andersen) eller mobil +45 41 82 95 07 (Kristoffer Stormark) • I nformationskontor, der tager sig af alle andre opgaver, herunder modtagelse af betaling, veksling af valuta og salg af billetter. Det er muligt at betale ved hjælp af danske og internationale betalingskort. Ved internationale betalingskort fratrækkes et eventuelt gebyr til kortudstederen. Informationskontoret kan under stævnet kontaktes på tlf. +45 61 14 91 54. Glemte sager Glemte sager kan afhentes på informationskontoret.


LKB-CUP2015 7

Auskünfte Rauchen ist drinnen nicht gestattet. Das gilt in den Schulen, Umkleideräumen, Gängen, der Cafeteria, in den Hallen und im Festzelt. Rauchen muss also im Freien geschehen.

Turnierleitung und Information Im Kellergeschoß des LKB-Klubhauses befinden sich 2 Büros:

Bei Verletzungen Während des Fußballturniers befinden sich Sanitäter beim Spielfeld A. Telefon +45 23 80 38 57

• Das Turnierbüro behandelt Fragen über die Abwicklung des Fussballturniers. Das Büro ist während der Spielzeit geöffnet.

Öffnungszeiten des Samariters Donnerstag: 10.00-22.00 Freitag: 16.30-22.00 Samstag: 07.15-21.00 Sonntag: 07.15-11.00

• Der Turnierleitung kann während der Veranstaltung auf dem Handy kontaktiert werden, +45 29 69 45 63 (Niels Andersen) oder +45 41 82 95 07 (Kristoffer Stormark).

Rettungsdienst Bei ernsten Verletzungen oder im Zweifelsfall die Unfallstation des Krankenhauses benutzen. Telefon: +45 70 10 20 30 Die Abonnementsnummer des LKB ist: 1 20 90 710 Wachhabender Arzt Bei Krankheit ist der diensthabende Arzt telefonisch erreichbar. Telefon: 70 150 300 Unfälle Bei Unfällen setzen Sie sich bitte mit den Sanitätern, der Wache in der Schule oder mit dem Informationsbüro in Verbindung. Alarm ist 112.

• Das Informationsbüro behandelt alle andere Aufgaben, z.B. Entgegennahme von Bezahlungen, Geldwechsel, Kartenverkauf usw. Es kann mit dänischen und internationalen Scheckkarten/Kreditkarten bezahlt werden. Bei internationalen Scheckkarten/Kreditkarten berechnet der Kartenaussteller eventuell eine Gebühr. Das Informationsbüro kann während der Veranstaltung auf dem Handy kontaktiert werden, +45 61 14 91 54 Fundsachen Vergessene/gefundene Sachen können im Informationsbüro abgeholt/abgeliefert werden.


Deltagende klubber Teilnehmende Vereine HOLD / MANNSCHAFTEN

LAND

TRØJEFARVE/ FARBE DES TRIKOTS

SSC Hagen Ahrensburg

4

D

weiß oder blau

Tonndorf-Lohe

3

D

gelb-schwarz

Kragerø IF

6

N

Gul

FK Vigør

14

N

Brun

Randesund I.L

20

N

Grønn

Vindbjart Fotballklubb

24

N

Blå

Greipstad IL

7

N

Blå trøye - gul shorts

Otra IL

1

N

gul

Skjetten

1

N

Grønn

KLUB / VEREIN

Store Bergan IL

4

N

red/red

Sundjordet

1

N

Sort og hvit

AB Tårnby

7

DK

Rød

FC Lejre

10

DK

Blå

Fremad Valby

10

DK

Rød

Team Horne-Hirtshals

6

DK

Lyseblå

LKB Gistrup

21

DK

Rød/Blå

RB1906

1

DK

Hvid

Gundsømagle IF

1

DK

Rød

HIK

2

DK

Hvid

Østerbro IF

2

DK

rød/hvid

Aalborg Chang

2

DK

Sort/Hvid

Aalborg KFUM

8

DK

Hvid

Gug BK

1

DK

rød/blå

Hobro IK

1

DK

Gul

Kongerslev IF

1

DK

Hvid

NFK/VFB

3

DK

Rød

Nørresundby FB

1

DK

Rød (evt orange)

RKG

3

DK

Grøn

Mou IF

2

DK

Rød

Støvring IF

2

DK

Blå

Vodskov

1

DK

Gul

Hold i alt LKB-Cup 2016

170


LKB-CUP2015 9

Fodboldturneringen Holdkort Alle hold skal elektronisk på MyTeam portalen havde udfyldt holdkort, der indeholder samtlige spillere og deres fødselsdato, inden turnerings start.

Omklædning Det henstilles til de indkvarterede hold, at de klæder om, hvor de bor, og kun benytter omklædnings-rummene til at bade i.

Torsdag, fredag og lørdag spilles de indledende puljekampe. Alle hold går videre i turneringen. De bedste fra puljerne møder hinanden og spiller sig efterhånden frem til finale og kamp om 3. pladsen. Også de dårligst placerede spiller placeringskampe. Slutspilskampe finder sted lørdag eftermiddag og aften samt søndag morgen.

Omklædningsrum 1-6 findes i LKB’s klubhus ved hal 1. Omklædningsrum 10-15 findes i underetagen under hal 2.

Resultater Resultater kan følges online på App (se side 2 i dette hæfte), infoskærme og på computere på turnerings kontoret Præmieoverrækkelse De 4 bedst placerede hold bedes møde til præmieoverrækkelse umiddelbart efter finalen i den enkelte række. I alle rækker spilles finaler og slutkampe lørdag.

Rummene er fordelt som følger Rum 1, 5, 6, 10, 12 og 13: Herrer og drenge Rum 2, 3, 4 og 11: Damer og piger Rum 7: Dommere Da vi ofte oplever problemer med at få overtrækstrøjer tilbage efter brug, skal alle klubber medbringe 2 sæt spilletøj i forskellige farver eller egne overtræksveste og så bruge denne oversigt over trøjefarver til at planlægge trøjevalg under Cup’en. Iflg. Reglerne er det udeholdet, der skifter trøje.


Regler for afvikling af fodboldkampe Der spilles efter Fodboldloven (Love for Association Fodbold). I LKB-cuppen anvendes følgende særregler: Spillernes antal • 11-mands hold: højst benyttes 15 spillere pr. kamp • 8-mands hold: højst benyttes 12 spillere pr. kamp • 5-mands hold: højst benyttes 9 spillere pr. kamp Spilletiden • 11-mands rækker spiller 2 x 20 minutter • 8-mands rækker spiller 2 x 12 minutter • 5-mands rækker spiller 2 x 12 minutter Udskiftning • Udskiftning sker frit under stop i spillet • Dommeren varskos ved alle udskiftninger. • En tidligere udskiftet spiller må gerne skiftes ind igen. • Alle udskiftninger skal foretages fra sidelinjen tæt på midterlinjen. Advarsler og udvisning • En spiller, der tildeles en advarsel, udvises i 5 minutter. • En spiller, som tildeles sin anden advarsel i samme kamp, udvises for resten af kampen. • En spiller, som tildeles direkte rødt, udvises for resten af kampen

Slutspilskampe • Ved uafgjorte kampe, hvor der skal findes en vinder, går man videre til straffesparkkonkurrence • Straffesparkskonkurrencer indledes med 5 spark til hvert hold. Hvis der efter 5 spark til hvert hold stadig ingen vinder er fundet, sparker en spiller, der ikke hidtil ikke har sparket fra hvert hold skiftevis indtil, der er fundet en vinder. • I medaljekampe er der ved uafgjort efter ordinærspilletids udløb omkamp på 2 x 5 min. Hvis der efter omkampen stadig ikke er fundet en vinder, går man videre til Straffesparkskonkurrence efter ovenstående regler. Off-side • I 8 og 5-mands rækkerne anvendes offside reglen ikke. Tilbagelægning • I 8:8 og 11:11 er det ikke tilladt for målmanden at samle bolden op med hænderne, hvis den forsætligt er sparket til ham af en medspiller eller efter at have modtaget bolden direkte fra indkast udført af en medspiller. • Hvis målmanden i ovenstående tilfælde samler bolden op, dømmes der indirekte frispark til modspillerne. Frispark • Ved alle frispark (gælder også målhjørne & begyndelsesspark) skal modstanderen minimum være 5 meter væk. • I 8 og 5 -mands er alle frispark (gælder også målhjørne & begyndelsesspark) direkte Hjørnespark • I 5-mandsrækker SAMT U11 - U12 må der benyttes ”kort hjørnespark”, dvs. bolden må frit placeres et sted på baglinjen mellem målfeltet og sidelinjen. • I alle andre rækker benyttes normalt hjørnespark


LKB-CUP2015 11

Målspark • Målspark (samt frispark inden for straffesparksfeltet til det forsvarende hold) i 5:5 er gyldigt taget, selvom bolden ikke sparkes direkte ud af straffesparksfeltet blot bolden har bevæget sig eller er sparket op i hænderne på målmanden. • Det er ikke tilladt modstanderne at være i straffesparksfeltet ved målspark Ekstra spiller • Hvis et hold i 5:5 og 8:8 kampe kommer bagud med 3 mål, må der indsættes en ekstra spiller. Yderligere en ekstra spiller må sættes ind, hvis holdet kommer bagud med 6 mål etc. • Den ekstra spiller skal tages ud igen, hvis måldifferencen igen bliver mindre end 3 mål etc. Aldersdispensation • Det er tilladt at benytte op til to spillere på automatisk aldersdispensation der er født i sidste halvår i årgangen før den hvori spilleren skal spille, dvs. ikke er født tidligere end den 1/7 året før årgangen. • Ansøgning om alle andre former for aldersdispensation eller anden dispensation, skal indsendes til turneringsledelsen senest 7 dage inden turneringen. • Ved force majeure eller opstået problemer/skader under turneringen der på den ene eller anden måde kræver dispensation, skal turneringsledelsen straks kontaktes. Spilletøj • Ved sammenfald i tøjfarve er det udeholdet der skal benytte skifte til anden trøje eller benytte ovetræks veste • Klubberne skal selv medbringe overtræksveste Hold • En spiller kan kun repræsentere et hold under hele turneringen, brud på denne regel kan medføre repressalier for alle involverede hold • Det er altid op til turneringsledelsen at træffe afgørelse i hver enkelt sag

Protester • Protester skal nedlægges skriftligt til turneringskomiteen senest 30 min. efter en kamps afslutning med et depositum på 150 DKR, der tilbagebetales, hvis protesten tages til følge. Alle protester og klager skal rettes til turneringsledelsen (Turneringskontoret), hvis afgørelse er definitiv og bindende. Tiebreak regler • Ved point lighed i grupperne benyttes følgende regler 1. Poing indbydes møde. 2. Måldifferensen i indbydes møde 3. M  åldifferensen i SAMTLIGE kampe (d.v.s mål i alle kampe i gruppen) 4. Antal scoret mål. 5. Straffe

Holdkort • Alle hold skal elektronisk på MyTeam portalen havde udfyldt holdkort, der indeholder samtlige spillere og deres fødselsdato, inden turnerings start Flytning af kampe • Stævneledelsen kan til en hver tid flytte eller ændre kamp tidspunkt og baneplads Det kan forekomme at turneringsledelsen må flytte kampe, det kan være pga. baneforhold eller for at alle gæster kan få deres kampe afviklet. Vi vil til en hver tid kontakte begge klubber og information vil være tilgængeligt på stævnekontoret Aflysning af kampe Turneringsledelse kan aflyse kampe ved f.eks. tordenvej, hvis ikke afvikling er muligt vil kampene blive afgjort ved lodtrækning


Turnierregeln Es wird grundsätzlich nach den Regeln des Fußballgesetzes (Fodboldloven - Regeln für den internationalen Fußball) gespielt Im LKB-Cup werden folgende Sonderregeln benutzt: Anzahl der Spieler • 11-er Teams: max. 15 Spieler pro Spiel eingesetzt werden. • 8-er Teams: max. 12 Spieler pro Spiel eingesetzt werden. • 5-er Teams: max. 9 Spieler pro Spiel eingesetzt werden.

Spielzeit • In 11-er Teams beträgt die Spielzeit 2 x 20 Minuten. • In 8-er Teams beträgt die Spielzeit 2 x 12 Minuten. • In 5-er Teams beträgt die Spielzeit 2 x 12 Minuten. Auswechslung • Auswechslungen dürfen frei während eines Spielstopps stattfinden. • Der Schiedsrichter muss über die Auswechlung informiert werden • Ein ausgewechselter Spieler darf gerne zum späteren Zeitpunkt wieder eingewechselt werden. • Auswechslungen müssen von der Seitenlinie ausgeführt werden, unmittelbar an der Mittelinie.

Gelbe und Rote Karten • Bekommt ein Spieler die Gelbe Karte, wird er mit einer 5-minütigen Spielsperre bestraft. • Bekommt ein Spieler die Gelbe Karte zweimal im gleichen Spiel, wird er mit einer Spielsperre für das restliche Spiel bestraft. • Bekommt ein Spieler die Rote Karte, wird er mit einer sofortigen Spielsperre für das restliche Spiel bestraft. Endspiele • Bei Unentschieden in einem Endrundenspiel, wird das Spiel durch Elfmeterschießen entschieden. • Beide Mannschaften schießen je 5-mal. Sofern nach 5 Schüssen kein Gewinner feststeht, muss ein Spieler jeder Mannschaft, der noch nicht geschossen hat, noch einen Elfmeter schießen, bis ein Gewinner feststeht. • Im Endspiel gibt es bei Unentschieden eine Nachspielzeit von 2 x 5 min. Sofern kein Gewinner nach der Nachspielzeit feststeht, wird das Spiel durch Elfmeterschießen gemäß den oben genannten Regeln entschieden. Off-side • Wird in den 8- und 5-er Teams nicht angewandt. Rückpass • Bei 8:8 und 11:11 ist es dem Torwart nicht erlaubt, den Ball in die Hände zu nehmen, wenn er ihm vorsätzlich durch einen Mitspieler zugespielt wurde oder wenn er den Ball direkt bei einem Einwurf durch einen Mitspieler erhalten hat. • Sofern der Torwart in diesen Fällen den Ball in seine Hände nimmt, wird ein indirekter Freistoß für die gegnerischer Mannschaft erteilt.


LKB-CUP2015 13

Freistoß • Bei allen Freistößen (gilt auch bei Abstößen, Eckbällen und Anstößen) muss der Gegner mindestens 5 Meter Abstand halten. • In 8 und 5-Teams sind sämtliche Freistöße (gilt auch bei Abstößen, Eckbällen und Anstößen) direkt. Eckball • In 5-Teams und in U11-U12 ist eine „kurze Ecke“ erlaubt. • Alle andere Teams benutzen „normaler“ Eckball. Abstöße • In 5-Teams Abstöße (und Freistöße im Strafraum der verteidigenden Mannschaft) sind gültig, auch wenn der Ball nicht direkt aus dem Strafraum geschossen wird ,wenn der Ball bewegt wurde oder dem Torwart in die Hände gespielt wurde. • Es ist den Gegnern nicht gestattet, sich bei Abstoß im Strafraum aufzuhalten. Zusatzspieler • Sofern eine Mannschaft in 8:8 und 5:5-Spielen mit 3 Toren in Rückstand gerät, darf sie einen zusätzlichen Spieler einsetzen. Sofern sie mit 6 Toren in Rückstand rät, darf sie zwei zusätzliche Spieler ins Spiel schicken, usw. • Die Zusatzspieler müssen das Spielfeld wieder verlassen, wenn der Rückstand weniger als 6 bzw. 3 Tore beträgt. Altersdispensation • Es ist erlaubt, bis zu zwei Spielern Altersdispensation zu erteilen, wenn diese im letzten Halbjahr des Vorjahrganges, wo die Spieler spielen sollen, geboren sind, d. h. dass sie nicht vor dem 01.07. im Jahr des Vorjahrganges geboren sein dürfen. • Ansuchen um alle anderen Formen von Altersdispensation oder andere Dispensation müssen spätestens 7 Tage vor Turnierbeginn an die Turnierleitung geschickt werden. • Bei höherer Gewalt oder bei entstandenen Problemen/ Verletzungen/Schäden, die die eine oder andere Dispensation erforderlich machen, muss die Turnierleitung sofort unterrichtet werden. Spielkleidung • Bei gleicher Kleidungsfarbe muss das auswärtige Team zu einer anderen Farbe wechseln oder Überziehwesten tragen. • Die Vereine müssen selbst die Überziehwesten mitbringen.

Mannschaften • Ein Spieler kann während des gesamten Turniers nur eine Mannschaft repräsentieren. Ein Verstoß gegen diese Regel kann Auswirkungen auf alle beteiligten Mannschaften haben. • Die Turnierleitung trifft alle Entscheidungen und jeder einzelnen Angelegenheit Proteste • Proteste müssen schriftlich bei der Turnierleitung spätestens 30 Min. nach Spielschluss mit einer Anzahlung von Dkr. 150,00 eingereicht werden. Die Anzahlung wird zurückgezahlt, wenn dem Protest stattgegeben wird. Alle Proteste und Klagen müssen an die Turnierleitung (Turnierbüro) gerichtet werden, dessen Entscheidung definitiv und bindend ist. Tiebrake-Regeln • Bei Punktgleichheit in den Gruppen werden folgende Regeln angewandt: 1. Punkte im direkten Spiel. 2. Tordifferenz im direkten Spiel. 3. Tordifferenz in SÄMTLICHEN Spielen (d. h. Tore in allen Spielen der Gruppe) 4. Anzahl der erzielten Tore 5. Strafe Mannschaftskarten • Alle Mannschaften müssen vor Turnierbeginn in dem MyTeam-Portal Mannschaftskarten ausfüllen, die sämtliche Spieler und deren Geburtsdaten enthalten. Verlegung von Spielen • Die Turnierleitung kann zu jeder Zeit Spiele auf ein anderes Spielfeld verlegen oder den Zeitpunkt des Spieles ändern. Es kann vorkommen, dass die Turnierleitung Spiele auf andere Spielfelder verlegt. Dieses geschieht, wenn die Verhältnisse auf dem Spielfeld das Spiel nicht zulassen oder um dafür zu sorgen, dass alle Gäste ihre Spiele abwickeln können. Die Turnierleitung wird jederzeit die betroffenen Mannschaften darüber informieren. Informationen sind auch im Turnierbüro erhältlich. Absagung von Spielen • Die Turnierleitung kann Spiele z. B. wegen Gewitter absagen. Wenn die Abwicklung nicht möglich sein sollte, werden die Spiele durch Lotterie entschieden.


Das Fußballturnier Mannschaftskarten: Alle Mannschaften müssen vor Turnierbeginn in dem MyTeam-Portal Mannschaftskarten ausfüllen, die sämtliche Spieler und deren Geburtsdaten enthalten. Donnerstag, Freitag und Samstag werden die Spiele der Vorrunde gespielt. Alle Mannschaften gehen im Turnier weiter. Endspiele werden Samstag Nachmittags und Abends und Sonntag Morgens gespielt. Die Besten der Gruppen spielen gegeneinander und spielen sich allmählich zur Endrunde und zum Spiel um den 3. Platz vor. Auch die am schlechtesten eingestuften Mannschaften spielen noch einmal, damit alle am Ende eine gewisse Position in der Altersgruppe bekommen. Ergebnisse Die Ergebnisse können online auf der App (siehe Seite 2 dieser Broschüre), Infoscreens und Computer im Turnierbüro verfolgt werden. Preisüberreichung Preisüberreichung für die 4 besten Mannschaften findet unmittelbar nach der Endrunde der einzelnen Klassen statt. Alle Endspiele (Finalen und Placierungen) werden dieses Jahr Samstag gespielt.

Umkleiden Die untergebrachten Mannschaften werden gebeten, sich in ihrer. Unterbringung umzukleiden, und daß die Umkleideräume nur zum Baden benutzt werden. Die Umkleideräume 1-6 befinden sich im LKB-Klubhaus und bei Halle 1. Die Umkleideräume 10-15 befinden sich im Untergeschoss unter der Halle 2. Die Räume sind folgendermaßen eingeteilt: Raum 1, 5, 6, 10, 12 und 13: Herren und Jungen Raum 2, 3, 4 und 11 Damen und Mädchen Raum 7: Schiedsrichter Da wir oft Probleme haben, die Überzieh-Trikots nach Gebrauch zurück zu erhalten, müssen alle Vereine mindestens 2 Sets Spielkleidung in verschiedenen Farben oder eigene Überzieh-Trikots mitbringen und dann diese Liste über die Trikotfarben zur Wahl der Kleidung während des Turniers benutzen. Gemäß den Vorschriften, ist es die Gastmannschaft, die die Trikots wechselt.


Fotografieren

Der er et gratis holddiplom med foto til hvert hold. Alle indkvarterede hold bedes derfor henvende sig på turneringskontoret, når holdet er klar til at blive fotograferet. Fotografiet vil blive monteret på et holddiplom, som hvert hold får udleveret i ét eksemplar. Vi opfordrer holdene til at lade sig fotografere torsdag eller evt. fredag aften. I så fald vil holddiplomet være klar til afhentning lørdag, og det vil være muligt at bestille ekstra eksemplarer til levering inden hjemrejsen, hvorved man sparer porto.

Jede Mannschaft erhält ein kostenloses Mannschaftsdiplom mit einem Foto. Alle untergebrachten Mannschaften sollen sich deshalb bitte an das Turnierbüro wenden wenn sie zum Fotografieren bereit sind. Das Foto wird auf dem Mannschaftsdiplom angebracht, von dem jede Mannschaft ein Exemplar erhält. Wir fordern alle Mannschaften auf, sich am Donnerstag oder eventuell am Freitag fotografieren zu lassen. Dann kann nämlich das Mannschaftsdiplom am Samstag abgeholt werden. Weitere Fotos zur Abholung am Sonntag müssen spätestens Samstagmittag bestellt werden. Auf diese Weise wird Porto gespart.

Pris for yderligere eksemplarer Pris pr. diplom: DKK 30,00 Porto ved evt. eftersendelse (uafhængig af antal) Danmark: DKK 40,00 Norge og Sverige: DKK 60,00

Landskampe Fredag aften kl. ca. 20.15 afvikles “landskampe” med hold bestående af trænere, ledere og medrejsende forældre fra Tyskland, Norge og Danmark. Der spilles om guld- sølv- og bronzemedaljer. Desuden modtager det vindende hold en vandrepokal. Præmieoverrækkelsen finder sted umiddelbart efter sidste kamp. Tilmelding af spillere til landsholdene skal ske senest torsdag 5/5 inden kl. 21.00 til turneringskontoret.

Weitere Exemplare kosten Preis je Diplom: DKK 30,00 Porto für eventuellen Versand • Porto nach Deutschland (unabhängig von der Anzahl): DKK 60,00

Nationalspiele Freitag abend, 20.15 Uhr, werden die ”Länderspiele” mit Mannschaften, bestehend aus Trainern, Leitern und mitreisenden Eltern aus Deutschland, Norwegen und Dänemark abgewickelt. Es wird um Gold-, Silber- und Bronzemedaillien gespielt. Desweiteren erhält die gewinnende Mannschaft einen Wanderpokal. Die Preisverleihung findet unmittelbar nach dem letzen Spiel statt. Die Anmeldung für die Spieler in den Nationalmannschaften muss bis spätestens 5/5 bis 21 Uhr im Turnierbüro geschehen.  

LKB-CUP2015 15

Fotografering


Udflugter

Ausflüge

Der er følgende udflugtsmuligheder, hvortil billetter kan købes på informationskontoret:

Es gibt folgende Ausflugsmöglichkeiten. Hierfür sind Eintrittskarten im Informationsbüro erhältlich:

Faarup Sommerland

Faarup Sommerland

Beliggende mellem Blokhus og Løkken ca. 45 minutters buskørsel fra Gistrup. Stor forlystelsespark. Entreen inkluderer alle forlystelser. Pris: DKK 260 inkl. transport - DKK 175 ekskl. transport.

Liegt zwischen Blokhus und Løkken. Die Busfahrt von Gistrup dauert etwa 45 Minuten. Großer Vergnügungspark. Ist der Eintrittspreis bezahlt, dann sind alle Vergnügungen gratis. Preis: DKK 260 einschl. Transport DKK 175 ohne Transport.

Giv racismen det røde kort ”Giv racismen det røde kort” er Spillerforeningens initiativ, der har til formål at bekæmpe racismen og diskriminationen i sporten og i samfundet, ligesom det forsøger at sprede information og viden om det positive ved mangfoldighed og integration. Projektet bygger på det store arrangement som blandt andet de professionelle fodboldspillere og diverse kulturambassadører inden for musik, tv mv., lægger for dagen. Giv racismen det røde kort spreder primært sit budskab gennem idrætsbegivenheder, hvor udøverne videregiver budskabet til publikum på lægterne og bag skærmene og gennem skolebesøg, hvor fodboldspillere

deltager i fremlæggelser og lægger op til diskussion om racisme og diskrimination blandt de ældste elever i landets folkeskoler. Blandt kampagnens ambassadører regnes fodboldspillere som: Karim Zaza, Jores Okore, Patrik Mtiliga, Anders Lindegaard, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Bajram Fetai, Nadia Nadim. I år samarbejder Giv racismen det røde kort med LKB cuppen for at sprede et positivt budskab om fairplay og respekt for spillet og for hinanden.

Gib Rassismus die rote Karte ”Gib Rassismus die rote Karte” ist eine Initiative des Spielerverbandes, welche der Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung im Sport und in der Gesellschaft dient, und gleichzeitig versucht, Informationen und Wissen über die Vorteile von Vielfalt und Integration zu verbreiten. Das Projekt baut auf dem großen Arrangement, das u. a. Profi-Fußballer und verschiedene kulturelle Botschafter in der Musikbranche, im Fernsehen usw. an den Tag legen. „Gib Rassismus die rote Karte“ verbreitet hauptsächlich seine Botschaft durch sportliche Veranstaltungen, bei denen Athleten die Botschaft an das Publikum im Sta-

dion und hinter den Bildschirmen weitergeben, und durch Schulbesuche, wo Fußballspieler an Präsentationen teilnehmen und zu Diskussionen über Rassismus und Diskriminierung anregen. Unter den Botschaftern der Kampagne gehören Fußballer wie Karim Zaza, Jores Okore, Patrik Mtiliga, Anders Lindegaard, Christian Eriksen, Kasper Schmeichel, Bajram Fetai, Nadia Nadim. In diesem Jahr arbeitet „Gib Rassismus die rote Karte“ mit dem LKB-Cup zusammen, um die positive Botschaft des Fairplay und Respekt für das Spiel und für einander zu verbreiten.


Informationskontor Onsdag Torsdag 15-01 08-22 Cafeteria Onsdag Torsdag 16-24 10-24 Boder Torsdag Fredag 09.30-23 17-22

Öffnungszeiten

Fredag 08-10 16-22

Lørdag 08-22

Søndag 08-12

Fredag 16-24

Lørdag 10-24

Søndag 09-12

Lørdag 09-23

Søndag 09-12

Informationsbüro Mittwoch Donnerstag 15-01 08-22 Cafeteria Mittwoch Donnerstag 16-24 10-24 Läden Donnerstag Freitag 09.30-23 17-22

Freitag 08-10 16-22

Samstag Sonntag 08-22 08-12

Freitag 16-24

Samstag Sonntag 10-24 09-12

Samstag 09-23

Sonntag 09-12

LKB’s Venner afholder stor gril-fest

Lørdag den 7. maj 2016 kl. 19.00 i teltet ved LKB Der serveres helstegt pattegris, kartofler, salat og brød. Hertil kan der i baren købes øl, vin, vand til rimelige priser. Der vil være musisk deltagelse af vores fantastiske husorkester ”Mig & Charlie” som for første gang spiller i teltet. Prisen for dette fantastiske arrangement er kun kr. 150/person. Tilmelding sker på LKB’s hjemmeside www.lkb-gistrup.dk/lkbvenner/velkommen/Grisefest.aspx Aldersgrænse: 18 år. Vi ses til en festlig aften i venners lag!

LKB’s Freunde arrangiert eine große Grill-Party

Samstag, den 7. Mai 2016, 19.00 Uhr im LKB-Zelt. Meldet Euch zur Grill-Party des Jahres an, welches im LKB-Festzelt stattfindet, alle sind willkommen, begrenzte Anzahl Plätze. Es wird Spanferkel, Kartoffel, Salat und Brot serviert. Hierzu kann man in der Bar Bier, Wein, Wasser und Sprudel zu angemessenen Preisen kaufen. Unser phantastisches Hausorchester ”Mig & Charlie”, welches das erste Mal im Zelt spielen wird, wird mit ihrer Musik unterhalten. Der Preis für dieses phantastische Arrangement ist nur DKK 150 /pr. Person. Altersgrenze 18 Jahre. Anmeldung geschieht auf LKB’s Homepage www.lkb-gistrup.dk/lkbvenner/velkommen/Grisefest.aspx

Lørdag aften i festteltet Deltagerne i LKB-Cup er naturligvis også velkomne i festteltet uden at deltage i Grilfesten. Kom ned i festteltet lørdag aften kl. 21 og oplev en dejlig aften med god musik. Vi byder velkommen til ”Mig og Charlie”, som er en velspillende duo, der spiller hit’s fra mere end 5 årtier

Samstag Abend im Festzelt Die Teilnehmer des LKB-Cup sind selbstverständlich auch ohne Teilnahme an der Grill-Party im Festzelt willkommen. Kommt mit ins Festzelt Samstag abend, 21 Uhr, und erlebt einen schönen Abend mit guter Musik. Wir heißen ”Mig & Charlie” willkommen. ”Mig & Charlie” sind ein melodisches Duo, die Hits von mehr als 5 Jahrzehnten auf dem Repertoire haben.

Diskotek Lørdag aften kl 21.00-23.45 spiller Diskotek FoxyBeat op til årets LKB-Cup og vil sikre et brag af en fest. Festen er en alkoholfri fest for alle spillere og byens børn og unge. Efter festen er der stort festfyrværkeri

Samstag Abend zwischen 21.00 Uhr und 23.45 Uhr spielt Diskotek FoxyBeat beim LKB-Cup und sichert damit, dass das Fest phantastisch wird. Das Fest ist ein alkoholfreies Fest für alle Spieler sowie die Kinder und Jugendlichen der Stadt. Nach dem Fest findet ein großes Festfeuerwerk statt.

LKB-CUP2015 17

Åbningstider


Ud over fodbolden tilbyder LKB-Cup mange andre aktiviteter Motionscenter Ved henvendelse til informationskontoret er det muligt at benytte LKB’s Motionscenter. Denne adgang gælder kun ledere, trænere og medrejsende forældre, ikke spillere. Motionscentret ligger i underetagen af Hal 2.

Fitness-Studio Wenn Sie das Fitness-Studio nutzen möchten, bitte kontaktieren Sie das Informationsbüro. Zugang zum Fitnessraum gilt nur für Leiter, Trainer und begleitende Eltern, nicht für Spielern.

Spille Beach Volley På informationskontoret kan (mod betaling af depositum) lånes en bold til at spille Beach Volley på banen for enden af Hal 2.

Beach Volley Im Informationsbüro kann (gegen Zahlung einer Kaution) ein Ball für das Beach Volley-Spiel geliehen werden. Das Beach-Volley-Feld befindet sich am Ende der Halle 3.

Spille tennis På informationskontoret kan (mod betaling af depositum) lånes ketsjere og bolde til at spille tennis på banen for enden af Bane 1.

Tennis Im Informationsbüro kann (gegen Zahlung einer Kaution) Tennisschläger und –bälle geliehen werden. Die Tennisbahn befindet sich am Ende des Spielfeldes 1.

Quickplay Danmark ”GET in Play” med Quickplay produkter.

”GET in Play” mit Quickplay-Produkten Quickplay kommt zum LKB Cup und stellt tragbare Fußball-Rebounder, Fußballtore sowie andre fußballverbundene Produkte für Spieler, Geschwister und andere Gäste kostenlos zur Verfügung.

Quickplay kommer til LKB Cup og udstiller portable fodboldreboundere, fodboldmål samt andre fodboldrelaterede produkter til fri afbenyttelse for spillere, søskende og andre gæster. Bl. A. vil de vise deres helt nye prisvindende multifunktionelle ”tre i en” Elite Combo som udover at være Rebounder, mål også kan være frisparksmur.

U. a. führen sie ihre ganz neue preisgekrönte multifunktionelle ”drei in einem” Elite Combo vor, welche nicht nur als Rebounder und Tor, sondern auch als Freistoßmauer, genutzt werden kann. Auf der Homepage quickplay.dk kannst Du mehr sehen.

Du kan se mere på deres hjemmeside quickplay.dk


Medaljefordelingen ved årets LKB Cup 2015

Piger U10

U11

U12

U13

U14

U15

Fremad Valby 2 – Fremad Valby 1

1-3

Kragerø – RKG

2-0

Kragerø – Team Viborg

0-2

Støvring IF - SC Vier- und Marschlande

2-0

Randesund IL – Aalborg KFUM

4-3 (es)

Greipstad IL – Horne/Hirtshals

1-2 (es)

SC Vier- und Marschlande – Kragerø

2-1

Hånes IF – FC Solsiden

2-1

Støvring IF – Greipstad IL

2-0

Lyngdal IL – Greipstad IL

0-1 (es)

AB Tårnby 1

18 point

Lyngdal IL

13 point

RKG

9 point

FC Solsiden

8 point

Drenge U09

U10

U11

U12

U13

U14

U15

LKB-Gistrup 3 – Vejgaard BK

2-1

LKB-Gistrup 1 – LKB-Gistrup 2

3-1

Vejle Boldklub – Vindbjart Fotballklubb 2

5-0

LKB–Gistrup 1 – SSC Hagen Ahrensburg

3-1

Aalborg Chang – Fremad Valby 1

1-0

Horne/Hirtshals – FC Lejre

3-1

SCC Hagen Ahrensburg – Tonndorf Lohe

4-0

FC Solsiden – Greipstad IL

2-1

LKB-Gistrup 1 – Aalborg Chang

3-0

RB 1906 – FC Solsiden

1-0

Randesund IL – Lyngdal IL

5-6 (es)

Ab Tårnby – FC Lejre

3-5 (es)

AB Tårnby – LKB-Gistrup

2-0

Lyngdal IL 1 – Lyngdal IL 2

2-0

LKB-Gistrup AB Tårnby Lyngdal IL Aalborg Chang Fremad Valby Randesund IL Støvring IF SC Vierund Marschlande SSC Hagen Ahrensburg Vejle Boldklub Team Viborg Kragerø Greipstad IL Vejgaard BK Vindbjart Fotballklubb Fremad Valby Tonndorf Lohe Aalborg KFUM Horne/Hirtshals FC Solsiden RKG FC Lejre Hånes IF RB 1906

1. plads

2. plads

3. plads

4. plads

2 2 1 1 1 1 1

1

2

1 1 1 1

1

1 1 2

1

1

1

1 1 1

1

2 1 1 1 1 1 1

1 1

2 1 1 1 1 1

2

3 1 1

LKB-CUP2015 19

Kampene om medaljer i den 35. LKB Cup


Da der er meget begrænsede parkeringsmuligheder tæt på LKB-Gistrup, opfordrer vi alle til i så høj grad som muligt at benytte stævne­ busserne til og fra indkvarterings­ skolerne. Da es sehr begrenzte Parkmöglichkeiten in der Nähe von LKB-Gistrup gibt, fordern wir alle dazu auf, so viel wie möglich die LKBBusse zu/von den Unterbringungs­ schulen zu nehmen.

TIL STE ÅR Æ N N SY PÅ GEN KB-CUP 2017 7 L AJ 201 M 25.-28.

AUF WIE DER JAHR ZU SEHEN IM NÄCH M: LKBS CUP 201 TEN 25.-28. M 7 AI 201 7

Während des Turniers werden die Ergebnisse, Platzierungen und Bilder laufend auf der Homepage veröffentlicht. www.lkb-cup.dk

Tryk og layout: Novagraf A/S · www.novagraf.dk

Under afviklingen af Cup’en vil resultater, stillinger og billeder løbende blive lagt ud på vores hjemmeside www.lkb-cup.dk

Profile for LKB CUP

Infofolder: LKB CUP 2016  

Infofolder: LKB CUP 2016  

Profile for lkbcup
Advertisement