Page 1

Kyrkposten En tidning om tro, hopp och kärlek i livets alla skeden från Svenska kyrkan i Ljungby, Ljungby Maria, Angelstad, Annerstad, Torpa, Lidhult, Odensjö och Vrå församlingar

TEMA: EN ANNORLUNDA JUL ÅRETS JULKLAPP Gratis men ovärderlig

VAR INTE RÄDD! Betraktelse över julen

JULENS GUDSTJÄNSTER Se hur du kan ta del av julens gudstjänster

4

2020


Kyrkoherden har ordet Årets julklapp är gratis.

Det är nämligen en plats i kyrkan. Visst låter det konstigt? Alla är väl välkomna till kyrkan? Jo, såklart är det så. Alla är verkligen välkomna till kyrkan, eftersom Gud älskar alla människor, och genom sin Son Jesus vill Gud ge oss den hjälp och

Varje gång vi samlas till gudstjänst finns det därför begränsning för hur många vi får vara i våra kyrkor, och vi behöver hålla avstånd. Det är ju komplicerat, inte minst i juletid, då vi brukar vara många i kyrkorna på varje gudstjänst. Vi vill ju fira jul tillsammans. Vi vill ju hylla Jesus tillsammans. Vi vill ju sjunga ”Nu tändas

Årets julklapp: En plats i kyrkan! det hopp vi behöver för att klara våra liv. ANMÄL DIG TILL GUDSTJÄNST I år är det dock mycket som är annorlunda. Till många av gudstjänsterna i våra kyrkor i advent och jul kommer man att behöva anmäla sig. Det kostar såklart inget! Men det blir nödvändigt med anmälan för att ingen som kommer för att fira jul ska behöva vända i dörren. Så kan även vi, du och jag, som tillsammans är kyrkan här i Ljungby pastorat, ta ansvar och följa Folkhälsomyndighetens och regeringens riktlinjer och beslut mitt i vårt julfirande.

2

tusen juleljus” och få höra julevangeliet tillsammans. Det är ju en väsentlig del av ett riktigt julfirande. Genom anmälan bereds plats för dig rent fysiskt i kyrkan. Genom att fira några gudstjänster flera gånger ges fler människor möjlighet att komma. Genom att livesända våra gudstjänster på Facebook bereds plats för dig att vara med och fira digitalt. Ge bort en plats i kyrkan. Anmäl dig och någon närstående till julfirande i kyrkan. Anmäl dig via pastorsexpeditionen på telefon 0372-671 10 (vardagar kl 9-12) eller på Ljungby pastorats hemsida www.svenskakyrkan.se/ljungby. Se vidare sid 7. Hjälp en närstående att se gudstjänsten på Facebook. Alla är vi inte lika bra på det här med datorer. För några är det lätt. För andra är det svårt. Hjälp någon som inte är så bra på datorer att ändå få se gudstjänsterna live på Facebook. Det är också en gratis julklapp. Det är också ett sätt att bry sig om andra i juletid.

• •

Läs mer om digitala gudstjänster på sid 6 och kom ihåg: Vi behöver hålla avstånd. Men Jesus tar inte avstånd från dig! INGA AVSTÅND NÄR VI HÅLLER AVSTÅND Inget avstånd är för långt och för stort för Jesus. Det är ju det som är det fina med julen och den kristna tron. Jesus gör så att det inte längre ska behöva vara något avstånd mellan Gud och oss människor. I Jesus blir Gud människa, för att genom allt han gör ta med oss människor tillbaka till Gud. Nu och i evighet. Vi som så ofta drabbas av ondska och mörker i livet. Vi som så ofta själva tar del i det som är ondska och mörker i världen. På oss lyser Jesus med sitt juleljus av kärlek. Han vill sprida Guds kärlek och ljus i ditt hjärta och i hela världen. Jesus som säger: ”Jag är världens ljus. Den som kommer till mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus”. Ett välsignat advents- och julfirande önskar jag dig!

AXEL FORS KYRKOHERDE

KYRKPOSTEN 4

2020


Julinsamlingen 2020

Legenden om Lucia -

om alla flickors rätt till ett värdigt liv Legenden om helgonet Lucia bär på många viktiga budskap. Ett budskap handlar om att en flicka ska få säga ja till det hon själv vill. En flicka har rätt till sin egen kropp och sitt eget liv. Hon ska kunna skriva sin egen historia.

FLICKORS SITUATION IDAG Runtom i världen utsätts flickor än idag för samma typ av övergrepp som Lucia utsattes för. Tvångsgifte, könsstympning, sexuellt våld och våld inom

KYRKPOSTEN 4

2020

BRYT EN TRADITION

Foto: Deborah Rossouw / Ikon

Berättelsen om Lucia är en berättelse om förfärliga övergrepp. Lucia blev bortlovad för att gifta sig redan som ung flicka. När hon övertalade sin mor att bryta förlovningen, straffades hon genom tortyr och sedan till ett liv på bordell. Hon uppges då ha sagt att eftersom hon inte gav sig frivilligt skulle hennes kyskhet bestå. Lucias motstånd väckte stor ilska hos omgivningen. Enligt vissa berättelser stack de ett svärd genom hennes hals, enligt andra stack de ut hennes ögon. Oavsett vilket våld hon utsattes för, så är en sak säker: Lucia straffades hårt för att hon trotsade samhällets normer.

familjen är exempel på vanliga övergrepp mot flickor. Varje dag könsstympas över 10 000 flickor. Varje dag gifts över 30 000 flickor bort. Flickor får tidigt ta hand om barn och utföra oavlönat hushållsarbete, vilket begränsar deras möjligheter att utbilda sig och skaffa sig en egen försörjning. Flickors och kvinnors kroppar ses i många fall som mäns egendom. I vissa samhällen har kvinnor ingen rätt att äga mark eller egendom, ingen rätt att ha eget bankkonto och ingen rätt att rösta. Beroendeställningen leder till stor ohälsa.

Tillsammans kan vi stoppa tvångsäktenskap, könsstympning och andra övergrepp.

SWISHA DIN GÅVA TILL 900 1223 svenskakyrkan.se/act

ska tillåtas gå i skolan. Det handlar om att bryta tabun som rör jämställdhet och sexualitet och stå upp för alla människors lika värde. LEGENDEN OM LUCIA GER HOPP Kanske är det just Lucias kamp för sitt liv, sin kropp och sin värdighet som gjort att vi idag firar henne med en stor ljushögtid. Att vi låter Lucia bli en symbol för ljuset i mörkret. Legenden om Lucia kan ses som en påminnelse om att värna alla flickors rätt att få bestämma över sina egna kroppar och kunna göra egna val. Tillsammans genom Act Svenska kyrkan kan vi ge fler flickor möjlighet att ta makten över sina egna liv. ACT SVENSKA KYRKAN

ACT SVENSKA KYRKAN GÖR SKILLNAD Som trosbaserad aktör har Act Svenska kyrkan ett unikt nätverk i samhällen där religiösa ledare har stort inflytande över människors liv och vardag. Det ger möjlighet att påverka kränkande normer och diskriminerande familjelagstiftning. När kyrkor tar ställning emot exempelvis könsstympning och barnäktenskap, kan en förändring ske i samhället. Act Svenska kyrkan arbetar tillsammans med lokala krafter för att långsiktigt förändra. Det handlar om utbildning kring farorna med könsstympning, påverkan för att förbjuda barnäktenskap och projekt för att flickor

3


Hälsning från församlingarna Advent kommer av latinets

adventus, som betyder ankomst, Adventus Domini – Herrens ankomst.

LJUNGBY Första söndagen i advent är inte endast den första av fyra adventssöndagar utan inleder även hela kyrkoåret. Tack för all omtanke och värme under detta ”prövningens år”. Ljungby församlingsråd önskar er alla en fin adventstid och ett Gott Nytt Kyrkoår. Var rädda om varandra! ULLA SJÖÖ ORDFÖRANDE LJUNGBY FÖRSAMLINGSRÅD

När jag skriver detta vet jag inte hur långt om- och tillbyggnaden av sockenstugan har kommit när tidningen kommer

ANGELSTAD ut. Vi har redan börjat tömma, och en del av det som vi inte kommer att behöva efter renoveringen sålde vi på loppmarknad och auktion på Kyrkans dag. Vi är inte färdiga ännu, för det finns mycket i skåp och lådor och förråd, men vi är en god bit på väg. Under byggtiden kommer vi att disponera två rum i bottenvåningens östra del. Där kan torsdagskul hålla till, men inte så mycket mer. Vi kommer inte att kunna ha några kyrkkaffen eller församlingsaftnar. För minnesstund efter begravning och annat liknande får vi

Hälsning från församlingarna Ljungby Maria församling hälsar välkommen till

LJUNGBY MARIA högmässa söndagar kl 9.30. Detta är församlingens centrum, nav och hjärta, det viktigaste vi gör. I mässan möts himmel och jord, och vi får vara med om det ständigt pågående under som nattvarden är. Barnen har en viktig plats i gemenskapen, och under terminstid ordnas söndagsskola för dem under delar av gudstjänsten.

hänvisa till andra församlingshem. Det kommer att bli lite besvärligt under byggtiden, men tänk vilken glädje det skall bli att hälsa välkommen till ett fräschare och större församlingshem när det väl blir klart! MATTIAS FJELLANDER PRÄST ANGELSTAD, ANNERSTAD OCH TORPA FÖRSAMLINGAR

Torpa församling önskar

God jul och gott nytt år! Vi lever i en tid där Corona härjar

TORPA men vi hoppas att vi kan samlas i våra församlingar och kyrkor ändå. Vi längtar efter normala samlingar igen, att få umgås fritt med varandra. Väl mött framöver och Guds rika välsignelse till er alla! GUNILLA MATTSON DAHL ORDFÖRANDE TORPA FÖRSAMLINGSRÅD

4

KYRKPOSTEN 4

2020


Kyrkoval 2021

Du behövs! Till er alla i Ljungby pastorats församlingar! Det kan tyckas vara

långt till kyrkovalet i september 2021 men vissa saker måste vara klara långt innan dess. Det är bra att förbereda sig nu och framför allt för er som vill bilda nya nomineringsgrupper. Även de som har nomineringsgrupper från tidigare val behöver kanske utse nya kontaktpersoner. Kontakta personer som vill vara med och jobba med kyrkans framtid. Ta

en titt på Svenska kyrkans hemsida: www.svenskakyrkan.se/kyrkoval för mer information. RÖSTMOTTAGARE Valnämnden har i sitt första möte beslutat att det ska vara vallokaler i varje församling valåret 2021, lika tidigare år. Till det behövs det personer som vill vara med i arbetet att ta emot röster, föra röstlängden och också räkna rösterna när valdagen är slut. Kontakta Valnämndens ordförande Lennart Hansson, tel 0372-921 00 eller pastorsexpeditionen, tel 0372-671 10. VALNÄMNDEN I LJUNGBY PASTORAT GENOM ORDFÖRANDE LENNART HANSSON FOTO: MAGNUS ARONSSON/IKON

KYRKPOSTEN 4

2020

5


Digitala gudstjänster

Digitala gudstjänster när du inte kan ta dig till kyrkan Mitt i oron är kyrkans gemenskap och det att vi får fira gudstjänst tillsammans i Jesu namn något som är

För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Matteus 18:20.

tryggt. För dig som saknar möjlighet att komma finns möjlighet att delta i andakter och gudstjänster inom Ljungby pastorat via Facebook. Facebooksidorna är öppna så du behöver ingen inloggning för att följa med. OM FACEBOOK Facebook är ett socialt medium eller en social nätverkstjänst som grundades år 2004. Idag har tjänsten mer än 2 miljarder användare. På Facebook kan du som har ett facebbokkonto följa personer och sidor som intresserar dig. Vi publicerar löpande videoinspelningar av våra högmässor, gudstjänster och andakter. Du kan även följa med utan att ha ett konto på Facebook genom att besöka någon av våra sidor:

6

Ljungby pastorat - facebook. com/svenskakyrkanljungby Ljungby Maria församling facebook.com/mariakyrkan Angelstad Annerstad och Torpa - facebook.com/ SvenskakyrkanLjungbyAAT Lidhult, Odensjö och Vrå - facebook.com/ SvenskakyrkanLjungbyLOV

Vi föreslår att du gör så här när du deltar: Välj en avskild, stilla plats där du kan slappna av. Tänd ett ljus eller två. Gör platsen ombonad. Se till att ha psalmboken intill dig. Följ livesändningen över Facebook.

• • • •

TIPS TILL DIG SOM VILL FIRA GUDSTJÄNST ELLER HÖGMÄSSA HEMMA Vi sänder i regel från Mariakyrkan kl 9.30 och Ljungby kyrka kl 11.00 på söndagar via Facebook.

KYRKPOSTEN 4

2020


Advent och jul 2020

Advent och jul 2020 Ljungby, Ljungby Maria, Angelstad, Annerstad, Torpa, Lidhult, Odensjö och Vrå

Anmälan

Advent

Vi följer rådande restriktioner och därför är antalet platser vid varje gudstjänst begränsat. Därför behöver du anmäla dig till vissa gudstjänster, se notering vid aktuella gudstjänster på följande sidor. Från måndagen den 30 november kl 9.00 börjar vi ta emot anmälningar till julens gudstjänster.

Första söndagen i advent 29 november

Boka din plats

Boka din kostnadsfria plats direkt via vår hemsida www.svenskakyrkan.se eller ring till pastorsexpeditionen på tel 0372-671 10 (vardagar kl 9.00-12.00) dock senast kl 12.00 närmaste vardag före. Anmäler du dig direkt via formulär på vår hemsida får du en automatisk återkoppling på att din anmälan är registrerad. Vi kommer sedan att besvara anmälningarna manuellt för att vara säkra på att vi inte tar in fler än vad som är tillåtet. Hör du inte av oss är du välkommen att kontakta pastorsexpeditionen på tel 0372-671 10 (vardagar kl 9.00-12.00). Anmälan stänger kl 12.00 närmaste vardag före den aktuella gudstjänsten, eller när platserna tagit slut. Därefter är du välkommen till kyrkan och kan då delta i gudstjänsten i mån av plats (som kan uppstå p g a sena återbud).

Kl 09.30 Högmässa med söndagsskola i Maria-

kyrkan. Markuskören medverkar. Anmälan. Kl 10.00 Gudstjänst i Angelstads kyrka. Angelstads kyrkokör medverkar. Anmälan. Kl 11.00 Högmässa i Ljungby kyrka. Ljungby kyrkokör medverkar. Anmälan. Kl 11.00 Familjegudsjänst i Vrå kyrka. Anmälan. Kl 14.00 Högmässa i Mariakyrkan. Anmälan. Kl 14.00 Gudstjänst i Angelstads kyrka. Angelstads kyrkokör medverkar. Anmälan. Kl 14.00 Gudstjänst i Torpa kyrka. Medverkan av Torpa kyrkokör och Charlotte Polsson: saxofon. Glöggservering efter gudstjänsten. FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA

Kom i tid

Vi ber er inta er bokade plats/platser minst 5 minuter före gudstjänstens början.

Om du behöver avboka

Eftersom antalet platser är begränsat är det ytterst viktigt att du så snart som möjligt avbokar din plats om du av någon anledning inte kan komma så att någon annan kan få möjlighet att få plats. Ring till pastorsexpeditionen på tel 0372-671 10 (vardagar kl 9.00-12.00) senast kl 12.00 vardagen före.

KYRKPOSTEN 4

2020

7


Advent och jul 2020 Kl 14.00 Musikgudstjänst i Odensjö kyrka.

Delar av LOV-kören medverkar. Glögg och pepparkakor serveras efter gudstjänsten. Anmälan. Kl 16.00 Högmässa i Lidhults kyrka. Kl 17.00 Högmässa i Annerstads kyrka. Gunilla Andersson och Anne-Maja Hjalmarsson medverkar på flöjt och sång. Kl 18.00 Musikgudstjänst i Ljungby kyrka ”Vi sjunger in advent”. Anmälan.

Andra söndagen i advent 6 december

Kl 09.30 Högmässa med söndagsskola i Mariakyrkan. Anmälan.

Kl 11.00 Högmässa i Ljungby kyrka. Kl 11.00 Gudstjänst i Angelstads kyrka. Kl 11.00 Högmässa i Odensjö kyrka. Kl 14.00 Högmässa i Torpa kyrka. Kl 14.00 Gudstjänst i Lidhults kyrka. Kl 17.00 Kyrkvärdsledd gudstjänst i Annerstads kyrka.

Lördag 19 december

Kl 16.00 Musik i juletid i Angelstads kyrka.

Angelstads kyrkokör medverkar samt Gunilla Andersson: flöjt. Anmälan. Kl 18.00 Julmusik med familjen Tägil i Ljungby kyrka. Anmälan. Kl 19.00 Musik i juletid, Angelstads kyrka. Angelstads kyrkokör medverkar samt Gunilla Andersson: flöjt. Anmälan.

Fjärde söndagen i advent 20 december

Kl 09.30 Högmässa med söndagsskola i Mariakyrkan. Anmälan. Kl 11.00 Högmässa i Ljungby kyrka. Kl 11.00 Gudstjänst i Odensjö kyrka. Kl 14.00 Gudstjänst i Torpa kyrka. Kl 14.00 Musikgudstjänst i Vrå kyrka.

Tredje söndagen i advent 13 december

Kl 09.30 Högmässa med söndagsskola i Mariakyrkan. Anmälan.

Kl 11.00 Högmässa i Ljungby kyrka. Kl 11.00 Familjegudstjänst i Annerstads kyrka.

Tisdagskul och Torsdagskul medverkar. Kl 11.00 Högmässa i Vrå kyrka. Kl 14.00 Familjegudstjänst i Odensjö kyrka. Anmälan. Kl 16.30 Luciagudstjänst i Lidhults kyrka. Barn- och ungdomskörerna medverkar. Anmälan. Kl 17.00 Musikgudstjänst i Mariakyrkan. Markuskören medverkar. Anmälan. Kl 17.00 Lovsångsmässa i Angelstads kyrka. Kl 18.00 Lovsångsgudstjänst i Ljungby kyrka. Kl 18.00 Luciagudstjänst i Lidhults kyrka. Barn- och ungdomskörerna medverkar. Anmälan.

8

KYRKPOSTEN 4

2020


Advent och jul 2020

Jul

Annandag jul

Julafton

Kl 10.00 Samling vid krubban i Mariakyrkan. Anmälan. Kl 10.30 Julbön i Annerstads kyrka. Anmälan. Kl 11.00 Julbön vid krubban i Ljungby kyrka. Medverkan av Jannica Arnesson: sång. Anmälan. Kl 11.00 Kyrkvärdsledd julbön i Angelstads kyrka. Anmälan. Kl 11.00 Julbön i Lidhults kyrka. Anmälan. Kl 12.00 Samling vid krubban i Mariakyrkan. Anmälan. Kl 12.00 Julbön i Torpa kyrka. Anmälan. Kl 14.00 Julbön i Vrå kyrka. Anmälan. Kl 17.00 Julbön i Ljungby kyrka. Ljungby kyrkokör medverkar. Anmälan. Kl 23.00 Julnattsmässa i Ljungby kyrka. Anmälan. Kl 23.00 Julnattsmässa i Mariakyrkan. Markuskören medverkar. Anmälan. Kl 23.00 Julnattsmässa i Angelstads kyrka. Anmälan. Kl 23.00 Julnattsmässa i Vrå kyrka. Anmälan.

Kl 11.00 Högmässa i Ljungby kyrka. Kl 11.00 Högmässa i Angelstads kyrka. Kl 11.00 Gudstjänst med julens sånger och psalmer i Odensjö kyrka. Anmälan. Kl 15.00 Musikgudstjänst med pastoratets musiker i Annerstads kyrka. Anmälan. Kl 17.00 Musikgudstjänst med pastoratets musiker i Mariakyrkan. Anmälan.

Söndagen efter jul 27 december Kl 09.30 Högmässa i Mariakyrkan. Anmälan. Kl 11.00 Högmässa i Ljungby kyrka. Kl 11.00 Högmässa i Lidhults kyrka. Kl 14.00 Gudstjänst i Torpa kyrka. Kl 14.00 Gudstjänst med extra musik i Vrå kyrka.Vi sjunger julens psalmer.

Juldagen

Kl 06.00 Julotta i Torpa kyrka. Anmälan. Kl 06.00 Julotta i Odensjö kyrka. Anmälan. Kl 07.00 Julotta i Ljungby kyrka. Anmälan. Kl 07.30 Julotta i Annerstads kyrka. Anmälan. Kl 08.00 Julotta i Lidhults kyrka. Anmälan. Kl 09.30 Högmässa i Mariakyrkan. Anmälan.

KYRKPOSTEN 4

2020

9


Advent och jul 2020

Nyår

Trettonhelgen

Nyårsafton

Trettondedag jul 6 januari

Kl 14.00 Nyårsbön i Lidhults kyrka. Kl 15.00 Nyårsbön i Angelstads kyrka. Kl 16.00 Nyårsbön i Odensjö kyrka. Kl 17.00 Nyårsbön i Ljungby kyrka.

Nyårsdagen

Kl 11.00 Högmässa i Ljungby kyrka. Kl 14.00 Högmässa i Torpa kyrka. Kl 14.00 Gudstjänst i Lidhults kyrka.

Söndagen efter nyår 3 januari

Kl 09.30 Högmässa i Mariakyrkan. Anmälan. Kl 11.00 Högmässa i Ljungby kyrka. Kl 11.00 Högmässa i Angelstads kyrka. Kl 11.00 Gudstjänst i Lidhults kyrka. Kl 17.00 Högmässa i Annerstads kyrka.

Kl 09.30 Högmässa i Mariakyrkan. Anmälan. Kl 11.00 Högmässa i Ljungby kyrka. Ljungby

kyrkokör medverkar. Anmälan. Kl 11.00 Familjegudstjänst i Angelstads kyrka. Angelstads kyrkokör medverkar. Anmälan. Kl 14.00 Gudstjänst i Torpa kyrka. Torpa kyrkokör medverkar. Församlingens julfest efteråt med underhållning av Bälgaskrynklarna. Kl 14.00 Högmässa i Vrå kyrka. Kl 16.00 Högmässa i Odensjö kyrka. Kl 18.00 Gudstjänst i Lidhults kyrka.

Första söndagen efter trettondedagen 10 januari

Kl 09.30 Högmässa i Mariakyrkan. Anmälan. Kl 11.00 Högmässa i Ljungby kyrka. Kl 11.00 Högmässa i Angelstads kyrka. Kl 11.00 Gudstjänst i Odensjö kyrka. Kl 14.00 Gudstjänst ”Vi sjunger ut julen” i Torpa kyrka. Torpa kyrkokör medverkar. Kl 14.00 Gudstjänst i Lidhults kyrka. Kl 17.00 Högmässa i Annerstads kyrka.

Eventuella ändringar meddelas på Ljungby pastorats hemsida www.svenskakyrkan.se/ ljungby och i predikoturerna i Veckobladet som delas ut på helgerna.

10

KYRKPOSTEN 4

2020


Tävling

Korsord

Vilka ord bildas i de färgade rutorna?

Skicka in din lösning senast den 11 januari till: Pastorsexpeditionen, Box 4, 341 21 Ljungby eller e-post: ljungby.pastorat@svenskakyrkan.se Märk ditt svar med ”Korsord 4/2020”samt ange namn, adress och telefonnummer. Lycka till!

KYRKPOSTEN 4

2020

Av de inlämnade svaren kommer tre vinnare att dras. Lösning och vinnare presenteras i nästa nummer. Vinster är handgjorda ljus från Mariadöttrarna i Heliga Hjärtas kloster, Omberg.

11


Julbetraktelse Vi lever sannerligen i en märklig tid, där situationen förändras, ibland faktiskt från dag till dag. Nu när julen står vid dörren kommer frågorna: ”Hur skall det bli i år? Kan vi träffas? Får vi fira julen i kyrkan?” Mitt i en tid av oro möts vi dock av hoppets evangelium. Det måste vi ändå säga att julevangeliet är. Vi vågar tro att mitt i denna hoppets berättelse så fanns rädslan: ”Hur skall det gå till? Vad skall alla säga? Var skall barnet födas? Hur skall vi klara oss?” Men mitt i oron möts Maria av ängelns ord, likaså herdarna på ängen. Kanske kan orden nu också nå oss: ”Var inte rädd!” ALLT LJUS PÅ BARNET I KRUBBAN Barnet i krubban är en hoppets bild. Något nytt har börjat. Världens frälsare ligger där – han som skall ge föda in i världen, in i varje människa som tar emot honom – han ligger där djuren som äter brukar ha sin mat. När vi ändå är inne på den bilden kan vi också tala om Betlehems betydelse. Ortsnamnet betyder: ”Brödhuset”. Det är verkligen spännande att se hur allt hänger ihop. Gud sänder sin Son in i världen och låter honom födas i ”Brödhuset”. Sonen som själv säger att Han ÄR ”Livets bröd”. Vi får verkligen ödmjuka oss inför det. Om du besöker födelsekyrkan i Betlehem för att se själva födelseplatsen

12

En stunds eftertanke över julevangeliet på plats vid Herdarnas äng. Foto taget på gruppresa år 1994 av Wicke Augustsson.

Var inte rädd! måste du först passera Ödmjukhetens port som bara är en meter hög. Antingen måste du böja dig mycket djupt eller också gå ner på knä för att ta dig igenom porten. Det får oss att förstå att det är något stort, något himmelskt som vi möter där vid krubban. Barnet i krubban är en ikon, något som öppnar upp till något högre och djupare.

JOSEF, HERRENS FOSTERFAR Låt oss som avslutning också fästa blicken på Josef, Jesu fosterfar. Han finns där i periferin, undanskymd, inget ljus på honom men ändå så viktig. Evangelisten Matteus lyfter fram Josef som rättfärdig. I sina rädslor lyssnar han och söker Gud, dels genom att ta Maria till sig, men också i en dröm, som gör att han tar Maria och

Jesus med sig och flyr till Egypten för att komma undan den grymme kung Herodes. Och efter något år får han också i en dröm budskapet att han nu kan åka tillbaka till Israels land. Vi får i juletid komma med våra rädslor och vår oro till Gud. Vi får, liksom Josef i skymundan, ta emot ord och tröst från Gud och söka honom i hoppets evangelium. JÖRGEN EKLUND PRÄST I LJUNGBY FÖRSAMLING

KYRKPOSTEN 4

2020


Pyssel

Tre vise män såg en stjärna på himlen och visste att Jesus var född. De följde stjärnan och efter tretton dagar kom de till stallet där de fann Josef och Maria med Jesusbarnet. De hyllade Jesus och gav honom gåvor som de hade med sig. Vill du veta vad Jesus fick? Hitta bokstäverna och se. E M

L

R

A

Y

K

R

Pyssel

Gåvor till Jesusbarnet

R

E Ö S

KYRKPOSTEN 4

2020

Svar: Guld, Rökelse, Myrra

U D G L

13


Kyrkogårdshistoria

Christer Ekmans målning över Torget 1936, Ljungby kommun.

Helsingfors, Finland, var med om mycket i sitt liv. Han var nära döden tre gånger under andra världskriget. Tragman tjänstgjorde som överportier i olympiska spelen i Helsingfors 1952, eftersom han behärskade ett flertal främmande språk. Från 1965–1983 var Hotell Terraza i Ljungby hans arbetsplats, där han blev mycket uppskattad. Köpmannen Richard Haraldsson 1878–1959 som drev det välkända varuhuset Norden i Ljungby. Han började som fabriksarbetare vid Brännö gårds bomullsspinneri i Halland. Ett tufft och hårt arbete som belönades med Kungliga Patriotiska Sällskapets medalj för lång och trogen tjänst under 35 års tid. Han använde nu sitt sparkapital till att överta

Kyrkogårdar och historia Skogskyrkogården har en viktig del av Ljungbys och Sveriges kulturarv att förvalta. Människorna som vilar där har en gång verkat i vår kommun och på olika sätt bidragit till samhället. Alla människor har en historia att berätta om. En del berättelser har bevarats, medan andra har försvunnit för alltid. I det kulturhistoriska inventeringsarbete som nu genomförs på kyrkogårdsförvaltningen av återlämnade och återtagna gravar, kan man oftast skapa en helhetsbild av de avlidna personerna. Allt är fragment som läggs till ett pussel. Till hjälp finns följande vägar att gå: ArkivDigital, Riksarkivet, församlingsböcker samt olika register där man kan forska fram information om

14

den avlidnes familjeförhållanden. Nästa steg är vår lokala tidning, Smålänningens tidningsarkiv, där det oftast finns mera information om den bortgångne under sin levnadstid. Det kan också finnas äldre Ljungbybor som har kunskap om dåtidens historia, med koppling till de avlidna personerna. Dessutom kan man bedriva forskning på Ljungby Museum, Kulturparken Småland eller Ljungby kommunarkiv, litteratur etc. MÅNGSIDIGA MÄN Några av de personer som är intressanta och ingår i inventeringsarbetet är följande: Sjökaptenen och konstnären Christer Ekman 1881–1937. Han deltog i första världskriget och blev torpederad ett flertal gånger men lyckades alltid ta sig hem till Sverige. Han bodde hos sin syster Gerda Ekman i Ljungby som hade en manufakturaffär på Torget. När han inte var till sjöss, målade han tavlor hos sin syster. Sjömannen och nattportieren Holger Tragman 1908–1991 som var född i

det välkända varuhuset Norden 1936 i Ljungby. FÖRSTA KVINNLIGA MÄKLAREN Nyligen har Anna Sandberghs och Gerda Lundqvists gravplats blivit en kulturgrav. Anna Sandbergh 1881–1950 var med största sannolikhet Sveriges första kvinnliga mäklare. Hon var även Ljungbys första kvinnliga fabrikör och drev i kompanjonskap med Gerda Lundkvist 1881–1973 en bokbinderi och kartongfabrik. De hade över 6 anställda under 1910–1920-talet i Ljungby. Detta är några av de personer som ingår i inventeringen av vårt kulturarv på Skogskyrkogården och arbetet fortgår. Hör gärna av Er till oss om information om gravsatta, där det finns en historia att återberätta. CARL-MAGNUS GRIPENHED OCH BERNT FRIDH

KYRKPOSTEN 4

2020


Begravningsverksamhet

Återanvända gravstenar till försäljning I samband med att gravrättsinnehavare återlämnar en gravplats eller att gravplatsen återtas, tillfaller i de flesta fall gravstenen kyrkogårdsförvaltningen. Det står kyrkogårdsförvaltningen fritt att förfoga över de gravstenar som inte bedöms ha särskilt kulturvärde. Kyrkogårdsförvaltningen bedömer om en gravsten är lämplig för återanvändning, om så är fallet, avidentifieras gravstenen. Att nytillverka en gravsten kräver sju gånger mer energi än en gammal som återanvänds. Följande gäller vid återbruk av gravstenar inom Ljungby pastorat: Gravstenen placeras på gravplats inom Ljungby pastorat. Gravstensritning godkänns av förvaltningen, i vanlig ordning.

• •

Två gravstenar med olika karaktär som finns tillgängliga för återbruk inom Ljungby pastorat. Foto: Maria Nilsson/Ljungby pastorat

ny inskription på gravstenen •samt Föruppsättning av gravstenen vänligen kontakta ett stenhuggeri.

Välkommen att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen för visning av gravstenar och ytterligare information. Telefon: 0372-671 40.

Ljusare och tryggare utemiljö För att öka tryggheten och

säkerheten för besökare på kyrkogården så har trygghetsbelysning

installerats vid minneslunden på Lidhults kyrkogård.

Tryghetsbelysning vid minneslunden på Lidhults kyrkogård. Foto: Ljungby pastorat

KYRKPOSTEN 4

2020

15


Skriv till oss! Har du något du vill berätta om? Skicka in material till nästa nummer senast 11 januari. Se adress till höger.

TIDER... för våra gudstjänster och sammankomster hittar du på svenskakyrkan.se/ljungby och i Veckobladet som delas ut på helgerna.

KORSORD

Jesus säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

LJUNGBY PASTORAT Kyrkogatan 3, Box 4, 341 21 Ljungby Växel 0372-671 00 Telefontid måndag–fredag kl 8.00–12.00 och 13.00–16.00 E-post: ljungby.pastorat@svenskakyrkan.se Hemsida: svenskakyrkan.se/ljungby Kyrkoherde Axel Fors Telefon 0372-671 12 E-post: axel.fors@svenskakyrkan.se PASTORSEXPEDITION Bokning av lokaler och kyrkliga handlingar Telefon 0372-671 10 Telefontid måndag–fredag kl 9.00–12.00 Besökstid måndag–fredag kl 9.00–12.00 KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING Gravskötslar, gravrätter m m Skogskyrkogården, Donationsgatan, 341 35 Ljungby Telefon 0372-671 40 Telefontid vardagar säkrast kl 10.00–12.00 E-post: ljungby.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se Hemsida: svenskakyrkan.se/ljungby/kyrkogard

Joh 8:12

Tack för alla svar som kommit in till oss. Denna gång gratulerar vi vinnarna: Britt Sörensson, Ljungby, Jörgen Andersson, Ljungby och Alf Holmquist, Ljungby. Vinnarna är meddelade och kommer att få varsitt ljus.

Sociala medier På våra sociala medier kan du följa vad som händer i pastoratet och se gudstjänster online. #DärMänniskor finns @SvenskakyrkanLjungby @SvenskakyrkanLjungbyAAT @SvenskakyrkanLjungbyLOV @Mariakyrkan @ljungby.kyrkogardsforvaltning

16

KONTAKT

Kyrkogårdschef Bernt Fridh Telefon 0372-671 31 E-post: bernt.fridh@svenskakyrkan.se

svenskakyrkan.se/ljungby Ansvarig utgivare: Axel Fors, kyrkoherde Foto omslag: Maria Nilsson, Ljungby pastorat Tryck: Åtta.45 tryckeri

Jourhavande präst Ring 112 akutjouren är öppen varje natt 21–06 eller chatta direkt. Chatten är öppen varje kväll kl 20–24 på www.svenskakyrkan.se/ jourhavandeprast/chatta Kyrkposten delas ut som samhällsinformation till alla hushåll i Ljungby pastorat.

KYRKPOSTEN 4

2020

Profile for Ljungby pastorat

Kyrkposten nr 4 2020  

Vilka gudstjänster firas i kyrkorna och hur kan jag delta digitalt? Få svaren och läs betraktelse över julen i detta nummer av Kyrkposten.

Kyrkposten nr 4 2020  

Vilka gudstjänster firas i kyrkorna och hur kan jag delta digitalt? Få svaren och läs betraktelse över julen i detta nummer av Kyrkposten.

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded