Page 1

Универзитет у Београду | Архитектонски факултет La Sapienza Universita` di Roma | Facolta di Architettura Ludovico Quaroni

Кандидати | Studenti

Филип Митровић М-2009/62 | Љиљана Видовић М-2009/13 Ментори | Correlatori

Prof. Roberto Cherubini | Проф. Зоран Ђукановић

>>

KА ВОДИ VERSO L’ACQUA Мастер пројекат М 9.2. | Progetto finale

Београд, 2012.


1 IMPRESSUM

Мастер пројекат М 9.2. | Progetto finale назив пројекта: ``KА ВОДИ`` | ‘VERSO L’ACQUA’

Кандидати | Studenti Филип Митровић М-2009/62 | Љиљана Видовић М-2009/13 Ментори | Correlatori Prof. Roberto Cherubini | Проф. Зоран Ђукановић Чланови комисије | I membri di commissione Проф. Миодраг Несторовић | Проф. Дејан Миљковић

Пројекат рађен у оквиру Базилеус програма у сарадњи: | Progetto fatto nel quadro della cooperazione Bazileus : Универзитет у Београду | Архитектонски факултет Università degli Studi di Roma “La Sapienza” | Prima Facoltà di Architettura “L.Quaroni

Београд, март 2012.


САДРЖАЈ

2

1 | локација и историјат | aspetti storici e l’area di progetto

4

2 | пројектни задатак | oggetto del concorso

12

3 | концепт | il concetto

16

4 | мастер план | il concetto urbano

32

5 | мултифункционални центар / Филип Митровић | centro multifunzionale / Filip Mitrović

40

6 | центар за конференције и семинаре / Љиљана Видовић | centro seminari e convegni / Ljiljana Vidović

54

0

7 | биоклиматска одрживост | sostenibilità e fattori bioclimatici

68

8 | примери умањених постера | le tavole ridotte

78

0 | садржај | il contenuto

| PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


1

1 | увод у локацију пројекта и аисторијски аспекти локације и Музеја римских бродова | introduzione del area di progetto ed aspetti storici del’area e Museo delle navi Romane


5

УВОД У ЛОКАЦИЈУ ПРОЈЕКТА И ИСТОРИЈСКИ АСПЕКТИ ЛОКАЦИЈЕ И МУЗЕЈА РИМСКИХ БРОДОВА

1

3

| МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |

2

4


INTRODUZIONE DEL AREA DI PROGETTO ED ASPETTI STORICI DEL’AREA E MUSEO DELLE NAVI ROMANE

6

1. Језеро Неми у односу на Рим Језеро Неми се налази у провинцији Лацио, 30км од Рима и 23км од Тиренског мора. Најближа насеља језеру су Неми, Ђенцано и Арића. Област се налази у Регионалном Парку ‘‘Castelli Romani’’, а посебно се истиче јужни део језера Неми који представља и Биолошки резерват. 2. Однос језера Неми и језера Албано Језеро Неми је смештено у кратеру вулканског порекла које испуњава два гранична кратерска басена; ивица која их дели је релативно скоро потопљена и због ерозивних струја воде делимично је разграђена. Језеро се налази на територији Општине Неми која броји 2.026 становника. Језеро Албано је удаљено 2км од Језера Неми и истог је порекла. 3. Геолошко порекло језера Неми Језеро Неми, вулканског порекла, се налази између насеља Неми и Ђенцано на надморској висини 316м, чак 25 метара више од суседног језера Албана, на брдима Албана у оквиру целине ‘‘Castelli Romani’’. Површина језера је 1,67 км2 док је његова максимална дубина 33 метара. Са историјског центра суседног насеља Неми пружа се панорамски поглед на језеро. 4. Ужа локација У оквиру задате локације налази се Музеј римских бродова који излази на језеро Неми. Терен је у благом паду и мочварног карактера. У близини се налази стари храм богиње Дијане, античко археолошко налазиште. Постоје три колска приступа локацији: из Ђенцана, из Немија и пут који окружује само језеро. У окружењу се такође налазе и поља намењена земљорадњи као и неколико домаћинстава које их одржавају. 1. Raporto tra Roma e lago di Nemi Il lago di Nemi si trova in regione di Lazio, 30 km da Roma e 23km dal mare Tireno. I paesi piu vicini al lago sono Nemi, Genzano di Roma ed Arricia. L’ area è compresa all’interno del Parco Regionale dei Castelli Romani, in particolare il bacino Sud del lago di Nemi è una Riserva Parziale Biologica. 2. Raporto tra lago Nemi e lago Albano Il lago di Nemi è uno specchio lacustre di origine vulcanica che riempie due conche crateriche contigue; l’orlo che le divide è attualmente sommerso e in parte si è dissolto per l’azione erosiva delle acque.La stazione di treno piu vicino è situato ad Albano Laziale 4km lontano.Nemi è un comune italiano di 2.026 abitanti nella immediata vicinanza di Lago. Lago Albano è 2 km lontano da Lago Nemi. 3. Origine geologica del lago Nemi Il Lago di Nemi è un piccolo lago vulcanico, posto tra Nemi e Genzano di Roma, a quota 316 m s.l.m. ben 25 metri più in alto del lago Albano, sui Colli Albani nel territorio dei Castelli Romani. Esteso per circa 1,67 km2, ha una profondità massima di 33 metri. Il centro storico di Nemi è situato in posizione panoramica sul Lago di Nemi. 4. Area di progettazione L’area di progettazione contiene Museo delle Navi Romane ed esce al lago di Nemi. Il sito è piato e paludoso. Nella vicinanza del area si trova resto di tempio di Diana , un sito archeologico della epoca antica. Ci sono tre accessi: da Genzano, da Nemi e uno circondando il lago. Nel ambiente si trovano diversi tipi di campi agroindustriali ed anche famiglie che li stano serviziando pero la maggior parte del ambiento è composto da bosco. | PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


9

УВОД У ЛОКАЦИЈУ ПРОЈЕКТА И ИСТОРИЈСКИ АСПЕКТИ ЛОКАЦИЈЕ И МУЗЕЈА РИМСКИХ БРОДОВА

Језеро Неми са римским бродовима Име језера потиче од речи Намус (света шума) Дианае, будући да се на његовим обалама налази храм посвећен Дијани, античкој богињи. Језеро је представљало важно место забаве античких Римљана. Изнад језера налази се насеље Неми, формирано у деветом веку. Император Калигула је у првом веку н.е. конструисао два брода за потребе религиозних церемонија и за разоноду. После његове смрти, бродови су потопљени у воду испред данашњег музеја и тако остављени. Антички римски бродови унутар музеја пре 1944. године 1928./29. године добро очувани остаци су премештени на суво и смештени у Музеј. Према пројекту архитекте Морпурга, иза бродова на обали је конструисан објекат који треба да пружи заштиту бродовима. Током Другог светског рата 1944. бродови и део музеја су били уништени у пожару. Музеј римских бродова данас Данас, након пожара и реконструкције, музеј садржи реконструисане моделе Калигулиних бродова. Зона испред музеја је празна и чека нове објекте у функцији музеја који су предложени пројектним задатком. Оно што је предвиђено је да се између музеја и обале језера пројектују објекти и простори који би подржали потребе савременог музеја.

| МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |


INTRODUZIONE DEL AREA DI PROGETTO ED ASPETTI STORICI DEL’AREA E MUSEO DELLE NAVI ROMANE 10

Il lago di Nemi con le navi Romane Il lago occupa un cratere vulcanico. Il suo nome viene da Namus (bosco sacro) Dianae, siccome sulle sue rive si trovava tempio dedicato a Diana, antica dea. Il lago era un luogo importante di divertimenti degli antichi romani. Sopra il lago è posizionato Nemi, il paese che cominciò ad esistere nel secolo IX. L’imperatore Caligola nel I secolo d. C. costruisce due navi per ceremonie religiose e per otia. Dopo la sua morte, vengono affondate con tutto il loro carico davanti museo attuale. Le antiche navi Romane dentro il museo prima del 1944 Nei anni 1928/1931 gli scafi ben conservati furono tirati a secco e alloggiati in due grandi edifici - il Museo. Letteralmente intorno alle navi romane fu costruito, su progetto dell’architetto Morpurgo, un edificio-contenitore. Durante l’ultima guerra nel 1944 le navi furono distrutte a causa di un incendio. Il Museo delle navi Romane oggi Oggi, dopo l’incendio e ricostruzione, museo contiene i modelli ricostruiti delle navi di Caligola. L’area davanti l’edificio è vuota, e è in attesa di nuove funzioni museali, proposti con il bando. Quello che è previsto è che mentre l’area tra il museo e la riva si ospitano i edifici e spazi dedicati ai funzioni dei musei contemporanei.

| PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


2

2 | пројектни задатак | oggetto del concorso ...места између тла и воде,

малих димензија али јаких изражајних форми

posti tra terra e acqua, di piccole dimensione ma di forte contenuto formale...


13 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

Функционална спецификација Пројекат укључује развој система четири малих зграда и припадајућег јавног простора који си уско повезани са Музејом бродова и обалом језера Неми. Дизајн објеката мора да садржи активности које се односе на функцију изложбе, која заокружује понуду једног савременог музеја. Објекти одговарају на четири различите функционалне области чија употреба је заокружује целу понуду постојећег музеја, са посебном пажњом на археолошки контекст, природу као и близину водене површине. Величина једног објекта не прелази више од 6000 метара кубних. Карактери функција објеката су гурписани у следеће области: 1. Центар за пријем и информације Центар за информације Комуникациони системи који такође чине екран са индикацијама за аудиовизуелну подршку посетиоцима музеја. Индивидуални и групни рад у повезаном простору. Пословне услуге Простори посвећен промоцији музеја, књижара. Билетарница Машина за издавање улазница, билетарница са оператерима, панелима, интерактивни прикази и информациони центрима за планирање посета. 2. Рад и смештајне јединице за истраживаче Привремене Стамбене куће за научнике 15 апартмана хотелског типа са индивидуалним простором за рад Учионице Сале за рад научника у групи, укључујући и малу специјализовану библиотеку за слободно консултовање и интернет центар- укупно 300 квадратних метара. 3. Центар за конференције и семинаре једна сала за конференције са 200 места са припојеним сервисима. две сале за конференције са 50 места са припојеним сервисима. Ресторан Бар-кафетерија и ресторан сна услузи новим павиљонима 4. Мултифункционални центар Археолошке радионице и складишта- око 500 квадратних метара Изложбени простор Мултифункционални простор за привремене изложбе Комерцијални садржаји на услузи посетиоцима и корисницима. | МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |


OGGETTO DEL CONCORSO 14

Specifiche funzionali Il progetto consiste nella messa a punto di un sistema di 4 piccoli edifici e degli spazi pubblici di connessione localizzato nell’area a disposizione tra il Museo delle Navi di Nemi e il fronte d’acqua del lago. Gli edifici di progetto devono ospitare le attività correlate alla funzione espositiva che consuetamente completano il quadro dell’offerta dei musei contemporanei. Esse corrispondono ai quattro distinti ambiti funzionali elencati la cui collocazione è libera all’interno dell’area di progetto, con particolare attenzione dedicata al contesto archeologico e naturalistico dell’area e alla problematica del fronte d’acqua nella sua relazione con il museo esistente I caratteri dimensionali degli ambiti funzionali di progetto sono i seguenti: 1. Centro accoglienza e informazioni Centro di informazioni Sistemi di comunicazione anche da schermo per fornire indicazioni di inquadramento a supporto audiovisivo ai visitatori del Museo, per complessivi mq. 200, eventualmente multipiano. Spazi di lavoro singoli e collettivi connessi. Servizi commerciali Spazi dedicati alla commercializzazione dell’immagine del Museo, bookshop. Biglietteria biglietteria automatica, biglietteria con operatore, pannelli, schermi interattivi e ambiti informativi per la programmazione delle visite. 2. Foresteria Residenze temporanee per studiosi 15 maisonette di tipo alberghiero con spazi individuali di lavoro Sale studio Sale collettive di lavoro per studiosi comprensive di piccola biblioteca specializzata in libera consultazione e postazioni internet per complessivi mq 300. 3. Centro seminari e convegni Sala conferenze 1 con 200 pоsti con annessi servizi. Due sale conferenze con 50 posti con annessi servizi. Ristorazione Bar-caffetteria e ristorante a servizio dei nuovi padiglioni 4. Edificio multifunzionale Laboratori e magazzini archeologici per complessivi mq. 500 Spazi espositivi Spazi multifunzionali per mostre temporanee Spazi commerciali a servizio dei visitatori e degli utenti. | PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


3

3 | концепт | il concetto

Weaving produces strength by combining two weak systems in a reciprocal pattern.*

*Aranda_Lasch-Tooling


19 КОНЦЕПТ

> ИНПУТ | INPUT > значајне информације

> informazioni maggiori

локација једном страном излази на језеро близина два села: Неми е Ђензано Музеј римских бродова остаци Дијаниног храма - археолошко налазиште близина пољопривредног парка 2 прилаза: из села Ђензано, из села Неми пољопривредно шумске активности вулканско порекло језера језеро релативно плитко, прима воду само од кише

area di progetto sul lago vicinanza delle due paesi: Nemi e Genzano di Roma Museo delle Navi Romane resti del Tempio di Diana – sito archeologico parco agricole 2 accessi: verso Genzano, verso Nemi attivita’ agroforestali origine vulcanica del lago lago pocco profondo che riceve l’acqua solo da piogge

40 0m

> постојеће стање | lo stato attuale 1 2

350 m

4

6

32 4m

3

5

| МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |

1| 2| 3| 4| 5| 6|

прилаз из села Неми Музеј римских бродова подручје пројекта почетак стрмог терена језеро Неми главни приступ из Ђензана

1| 2| 3| 4| 5| 6|

Acesso del vilaggio Nemi Museo delle navi Romane Area del progetto Inizio della collina Il lago di Nemi Acesso maggiore del Genzano


IL CONCETTO 20

> АУТПУТ | OUTPUT 1 | Решити сложен однос између воде, музеја и терена 2 | Конфликт између очувања постојећег и стварања новог 1 | Risolvere complesso rapporto tra l’acqua e la terra 2 | Conflitto tra preservazione del’ esistente e nuovo

> зонирање | azzonamento Идеја је анализирати различите могућности приступа води са залеђа локације. Желимо да пронађемо најадекватније решење, или алгоритам, у циљу интегрисања комуникација, изграђених објеката и отворених простора. Идеја је преплетање воде и терена. L’idea e’ di analizzare varie possibilita’ per raggiungere l’acqua dal ingresso. Vogliamo trovare la soluzione piu’ appropriata, o algoritmo, per ottenere l’integrazione tra percorso, architettura e spazi publici. L’idea del intreccio tra l’acqua e terra.

Центар за пријем и информације Centro accoglienzae informazioni Апартмани Foresteria

Центар за семинаре и конференције Centro seminari e convegni Мултифункционални центар

Edificio multifunzionale Отворен простор Spazio aperto | PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


21 КОНЦЕПТ

објекат вода тло

| МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |

>


>

IL CONCETTO 22

објекат вода тло ИДЕЈА О ПРЕПЛИТАЊУ ИЗГРАЂЕНОГ, ВОДЕ И ТЕРЕНА

Weaving produces strength by combining two weak systems in a reciprocal pattern.*

*Aranda_Lasch-Tooling

| PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


23 КОНЦЕПТ

| МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |


IL CONCETTO 24

> АЛГОРИТАМ | L’ALGORITMO Kao алгоритам изабрали смо логику текстила, његов патерн. Одабирамо један од њих који може да однесе замишљене идеје и најадекватније преплитање. Алгоритам патерна се преводи на локацију и прилагођава. Como algoritmo abbiamo scielto la logica del tessile, il suo pattern. Sceliamo uno di loro che puo’ ottenere le idee desiderate e l’intreccio il piu’ appropriato. L’algoritmo del pattern viene tradotto all’area e si adatta.

> НАЧИН ПОНАШАЊА ТРАКЕ | IL MODO DI COMPORTAMENTO DELLA STRICSIA

> ФОРМИРАЊЕ ТРАКА И ПРИЛАГОЂАВАЊЕ | LE STRISCIE E L’ADATTAMENTO 1 | кретање између музеја и воде

2 | прилагођавање кретања терену

3 | прилагођавање трака кретању

| PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


25 КОНЦЕПТ

> ПРИНЦИПИ ФОРМИРАЊА НАГИБА У ОДНОСУ НА МАТЕРИЈАЛЕ | LE TIPOLOGIE PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

опис

нагиб

материјал

пролаз зелени простор јавни простор мост рампа пролаз степениште аудиторијум на отвореном кров споњашњи простор у нагибу кров зид надстрешница зид надстрешница зид надстрешница пролаз покривање када са водом

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT | МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |


IL CONCETTO 26

> МОГУЋИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КРЕТАЊА И ПОЗИЦИОНИРАЊЕ - најближи начин стизања до воде - тачке гледишта корисника - отварања погледа ка језеру - визуелна комуникација између музеја и језера - нагиб терена - положај нових објеката У табели лево приказане су комбинације различитих функција, нагиба и материјала. Наиме, у овој фази пројекта, желели смо да формирамо систем у ком ћемо дефинисати различите функције, а затим и контролисати њихове могућности. Тако смо свакој врсти нагиба терена приписали одређену групу материјала које смо желели да користимо, а онда сваки од тих нагиба има одређен скуп функција које може да подржи.

> TIPI DEI CRITERI CHE POSSONO DETERMINANARE PERCORSI E RIASSESTAMENTO / - il percorso piu’ vicino per raggiungere l’acqua - punti di vista dei visitatori - apertura verso il lago - la relazione visiva tra Museo e lago - incilinazione tel terreno - diposizione dei nuovi edifici La tabella a sinistra mostra le combinazioni di funzioni diverse, la pendenza e materiali. In effetti, in questa fase del progetto, abbiamo voluto creare un sistema in cui possiamo definire le funzioni diverse, e quindi controllare le loro capacità. Così abbiamo ogni tipo di pendenza attribuito a un gruppo specifico di materiali che abbiamo voluto usare, e poi ogni pendenza ha uno specifico insieme di funzioni che possono essere supportati.

> МАТЕРИЈАЛИ На следећој страни је приказ материјала које желимо да имплементирамо. То су углавном природни материјали, затим они који могу да се рециклирају, и материјали који подржавају биоклиматску одрживост објеката.

> I MATERIALI Nella pagina successiva è un display di materialI che desideramo implementare. Questi sono principalmente materiali naturali, e quelli che possono essere riciclati e materiali che supportano la sostenibilità bioclimatica degli edifici. | PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


Strada di servizio

Простор за чекање

Passeggiata maggiore

Паркинг за аутобусе Museo delle navi Romane Зелени простор

Центар за пријем и информације Acesso dal vilaggio Nemi Anfiteatro all’aperto

Зона за одмор

Centro accoglienzae informazioni Језеро Неми Parcheggio per auto e bus Зона за седење уз језеро, дрво Parcheggio per pullman

Централни трг Lo spazio di attesa

Прилаз из села Неми Molo e noleggio di eco barche e pedalò

Спортски терен

Мол и издавање еко-бродића и педалина La piazza centrale

Centro seminari e convegni Апартмани Parcheggio riservato per foresteria

IlАмфитеатар lago di на Nemi отвореном

Zona soggiorno in legno al lago Прилаз из Ђензана / Рима Центар за семинаре и конференције

Spazio verde

Паркинг за аутомобиле и аутобусе Доставни пут Zona chill out

Паркинг резервисан за апартмане

Campo di sport

Foresteria Шеталиште уз језеро, кортен Passeggiata lungo il lago in cor-ten

‘Museo delle navi Romane’

Edifcio multifunzionale Главни пешачки пролаз


4

4 | урбанистички концепт | il concetto urbano


УРБАНИСТИЧКИ КОНЦЕПТ

1. Центар за пријем и информације 2. Мултифункционални центар Филип Митровић 3. Центар за семинаре и конференције Љиљана Видовић 4. Јединице за истраживаче Anne Honkasalo

| МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |


IL CONCETTO URBANO

1 2

3 4

| PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


35 УРБАНИСТИЧКИ КОНЦЕПТ

Након дефинисања алгоритма - логике одређеног текстила - формиране су траке у подужном и попречном правцу, помоћу којих је заправо извршено превођење представљеног алгоритма на конкретну локацију у физичком смислу. Наиме, траке су формиране тако да се њиховим “преплитањем” остварује укрштање: - КРЕТАЊА - ОБЈЕКАТА - ЈАВНИХ ПРОСТОРА - ЗЕЛЕНИЛА - ВОДЕ

> ПРИСТУП

Главни приступ локацији остварује се из правца оближњег места Ђенцано, односно правца Рима. Прва приступна тачка односи се на паркинг за аутомобиле и аутобусе, после којих корисници приступају на прилазни плато. Затим могу да приђу директно променади уз језеро или се упуте ка првом објекту (Центар за пријем и информације - 1). Друга два, споредна приступа међусобно су повезана бетонском траком у попречном правцу, тако да је омогућено кружно кретање доставних возила.

вода l’acqua | МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |

трава l’erba

висок


IL CONCETTO URBANO 36

> ОБЈЕКТИ

Објекти су распоређени тако да се самим приступом на локацију кориснику исти један за другим отварају, и то по логичном редоследу. Након Центра за пријем и информације (1), корисник улази у Мултифункционални центар (2), затим након широког централног парковског простора улази у Центар за семинаре и конференције (3), а последње, и уједно и са највише приватности су смештајне јединице за истраживаче (4). Објекти су формирани од трака у подужном правцу, и то груписањем једне, две или више трака у различитим нивоима. Преклапањима на различитим висинама се стварају занимљиви простори, како на нивоу испод тако и изнад.

> ЗЕЛЕНИЛО

Будући да је и сама локација “зелена”, односно неизграђена и окружена ливадама и шумама, настојали смо да и увођењем нових садржаја карактер остане релативно непромењен. На нивоу приземља, зелене површине су обогаћене ниским и високим растињем, а поједине траке које формирају кровове су такође (п)остале травнате површине. Оне у исто време чине и један од фактора побољшања биоклиматске одрживости објеката, а и постају јавни простор, као простор за одмор, разоноду, видиковац.

> МАТЕРИАЛИЗАЦИЈА

Као што се сагледава на мастерплану, могуће је јасно разграничити употребу различитих материјала у одређеним зонама. Наиме, материјали су, на одређен начин, распоређени по функцијама, односно тракама. Коришћени су бетон, дрво, кортен, као и лим и трава као кровни покривачи.

ка и ниска вегетација vegetazione

комуникације и јавни простори muovimento e spazi publici

постојећи музеј + предвиђени објекти museo esistente + edifici previsti | PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


УРБАНИСТИЧКИ КОНЦЕПТ 1. Centro acoglienza e informazioni

1.1. Biglietteria / Билетарница 1.2. Cassa / Каса 1.3. Guardaroba / Гардероба 1.4. Uffici aperti / Отворене канцеларије 1.5. Toilette / Тоалет 1.6. Uffici personali / Канцеларије 1.7. Deposito libreria / Магацин за библиотеку 1.8. Libreria / Библиотека

dell e na vi d i Tib erio

2. Edificio multifunzionale

2.1. Salone d’esposizione / Простор за излагање 2.2. Sale riunioni/ Сале за састанке 2.3. Aula per i ricercatori / Сала за истраживаче 2.4. Toilette / Тоалет 2.5. Archivio / Архив 2.6. Aula per i workshop / Учионице за радионице 2.7. Spazio per lo scarico / Простор за доставу 2.8. Dispensa / Остава 2.9. Spazio per la mostra al’aperto / Простор за изложбе на отвореном 2.10. Molo per le barche / Пристаниште за чамце 2.11. Zona relax sul lago / Зона поред језера 2.12. Lungolago / Променада уз језеро

2.9. 2.6. 2.3. 2.2. 1.7.

1.4. 1.3.

2.4.

1.6.

Via

2.2.

1.5.

2.9.

3. Centro seminari e convegni

3.1. Guardaroba / Гардероба 3.2. Sala seminari / Сала за семинаре 3.3. Toilette / Тоалет 3.4. Ristorante / Ресторан 3.5. Cafeteria / Кафић 3.6. Cucina / Кухиња 3.7. Dispensa / Остава 3.8. Amfiteatro al’aperto / Амфитеатар 3.9. Spazio publico / Јавни простор

2.5.

2.7.

1.1.

2.1.

1.2.

2.9. 1.8. 2.1.

4. Foresteria

4.1. Internet point / Интернет центар 4.2. Spazio lettura / Читаоница 4.3. Libreria / Библиотека 4.4. Sala studio / Сала за учење 4.5. Deposito libri / Магацин за књиге 4.6. Toilette / Тоалет 4.7. Stazna per ricercatori / Апартмани за истраживаче

2.12.

2.11.

2.10.

| МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |


Via de

lle Pa

ntana

IL CONCETTO URBANO

3.8. 4.7. 3.2.

4.7.

3.2.

4.7.

4.7. 3.5.

3.1.

4.5.

3.3. 3.6.

4.6.

4.1. 3.7.

3.9.

4.2.

3.4.

4.7. 4.3. 4.7. 4.4.

4.7.

4.7. 4.7.

4.7.

4.7.

4.7. 4.7.

| PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


5

5 | мултифункционални центар | centro multifunzionale

Filip Mitrović


41 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР

Мултифунционални центар је други објекат на који посетиоци наилазе са главног улаза. Форма објекта прати прати идеју целог пројекта, а то је да се преклапају путања посетиоца и траке односно кровови објекта који уједно и дефинишу његову форму. Зидови су транспарентни да би се траке нагласиле и да би се повезао унутрашњи простор са спољашњим.

Кретање ван објекта Постоје три стазе за посетиоце у правцу паралелним са језером које су у различитом односу са објектом. Прва се налази уз језеро и пролази само једним делом кроз објекат, постоји и алтернативна стаза која га у том делу обилази, затим главна стаза пролази кроз централни простор објекта и трећа стаза која је уједно и сервисна комуникација се налази најдаље од језера, а најближе постојећем музеју и она пролази ван објекта али и испод њега.

Веза са постојећим музејом Мултифункционални центар је смештен најближе у односу на постојећи музеј јер у себи садржи складишта која треба да га сервисирају. Објекат је смакнут у односу на замишљену осу музеј-језеро и простор испред музеја је замишљен као логична спона која их повезује. Од постојећег музеја полазе три траке, три правца ка језерумеђутим само две се користе као пешачка променада док је средишња трака сачињена од три равне водене површине које су постављене на начин да директно повезују музеј и језеро. До објекта такође води и колски пут који користе доставна возила односно камиони који имају директан приступ магацинима и складиштима.

| МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |


IL CENTRO MULTIFUNZIONALE 42

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

| PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


43 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР

legno / дрво erba / трава calcestruzzo / бетон acciaio Corten / Кортен челик vegetazione bassa/ ниско растиње acqua / вода

VERSO L’ACQUA / Filip Mitrović M-2009/62 КА ВОДИ/ Филип Митровић M-2009/62

| МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |


IL CENTRO MULTIFUNZIONALE 44

| PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


45 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР

Функција објекта У објекту је неколико различитих функција. и оне се могу поделити у односу на главни правац кретања кроз комплекс на део објекта ближи језеру и део објекта ближи музеју. тако да у ствари форма објекта ни на који начин не открива организацију простора у самом објекту. Простор за привремене изложбе

Простор који је посвећен излагању је замишљен као веза главне променаде и шеталишта уз језеро и својим највећим делом пружа поглед ка јавном простору испред објекта који се такође користи у сврхе излагања. Због различитих потреба коришћења изложбени простор је флексибилан и може се трансформисати у више мањих целина односно једну велику. Такође овај део мултифункционалног центра прати пад терена тако да се састоји из три каскаде на antaразличитим scala 1:200 нивоима повезаних рампама и степеницама.

ар / Партерно решење размера 1:200

a

Зелени кров Покривач једног дела објекта односно једне траке представља зелени проходан кров са ког посетиоци могу доживети простор из другачије перспективе док се крећу ка језеру. Погледи се отварају и затварају, усмеравају помоћу форме суседне траке која се прожима у истом правцу док се креће ка ка музеју из правца језера или обрнуто. Пад крова у том делу је благ и прилагођен је на тај начин да посетиоци могу и да да се задрже, простор може да се користи и као пријатно место за пикник. 12.

13.

16. 14.

1.

1.

| МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” | 11.

10.

10.


IL CENTRO MULTIFUNZIONALE 46

3.

2.

6. 8.

16.

7.

4.

4.

5.

9.

15.

| PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” | 15.


47 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР

Рекапитулација површина Сала за привремене изложбе Ходници Мушки и женски тоалет Сале за састанке Учионице за радионице Сала за истраживаче Простор за припрему изложбе Простор за доставу/магацин Архив Укупно:

Комерцијални и сервисни садржаји 713м2 113м2 28м2 39м2 56м2 61м2 65м2 58м2 75м2 1208м2

Са друге стране се јављају комерцијалне функције и фунцкије које сервисирају како главни постојећи музеј тако и већ споменути простор за привремене изложбе. Постоје два ходника која повезују садржаје, са једне стране ходник који води посетиоце до тоалета, до лабораторија за истраживаче, главног магацина и други ходник који се усмерава ка салама за састанке, учионицама за радионице, архива и такође главног магацина односно простора за истовар предмета од значаја за музеј. Просторије које се користе у сврхе едукације посетилаца, сале и учионице пружају поглед на променаду испред музеја док су остали садржаји окренути ка мање атрактивним зонама.

Јавни простор У непосредној близини мултифункционалног центра налази се неколико амбијенталних целина. То су простори на отвореном где посетиоци могу да се задрже краће или дуже и где постоји одређен садржај који их привлачи и чини тај простор племенитијим. Прва целина која се издваја је зона обале. Она је сачињена од дрвених каскада које се постепено спуштају ка језеру и опремљена је клупама и осветљењем. Такође и саме каскаде могу имати улогу нечега на чему се седи и тиме читав простор може да опслужи велики број посетилаца. Још један квалитет који тај простор поседује је могућност за изнајмљивање чамаца за веслање или педалина који сигурно употпуњава цео садржај комплекса. 

Следећа целина која се издваја су две траке које се пружају од музеја ка језеру. Између њих се налази водена површина у истој ширини која освежава читаву зону и чини простор пријатнијим. Променаде се постепено спуштају ка језеру у виду рампи или степеница и тај простор је богато опремљен клупама и осветљењем јер представља централну зону читавог комплекса, спону између нових павиљона, предметом пројекта, и старим изграђеним музејом.

| МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |


IL CENTRO MULTIFUNZIONALE 48

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

| PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


49 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР

7

Фасада

Edificio Мултиф

Урбани мобилијар

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Објекат је осмишљен тако да се стави акценат на траке које су додатно наглашене остављањем транспарентне фасаде. Фасада је типа ‘‘спајдер’’ и скоро у потпуности се ослања на челичне стубове који носе конструкцију. С обзиром да су растојања велика уведена је ситнија подела тако да у растору од четри и по метара постоје три поделе и оне се носе тако што су разапнуте сајле са тих стубова. Стакло је полурефлектујуће тако да спречава непотрбно грејање лети, а зими пропушта топлотне зраке у довољној количини да се створе одређене уштеде у грејању унутрашњег простора.

Мобилијар прати концепт пројекта, а то је да је сваки део урбаног мобилијара форма сачињена од трака одређених димензија па тако и клупе излазе из земље у виду трака као и осветљење које се ломи али увек у форми траке. Материјали се мењају у односу на позицију на којој се налазе. Урбани мобилијар игра битну улогу у читавом пројекту јер он на неки начин даје печат пројекту и утиче на атмосферу самог јавног простора.

Конструкција Објекат је конструисан помоћу челичних стубова који чине потпору за челични роштиљ односно челичне решетке које се пружају у оба правца. Челични роштиљ и стубови се повезују димензионисаним и појединачно профилисаним челичним кутијама које у себи садрже одређене инсталације. С обзиром да објекат има специфичну форму која се мења у зависности од пресека, не могу се користити префабриковани елементи већ је потребно прерачунати оптерећења за сваки елемент појединачно. врсте префабрикације.

VERSO L’ACQ КА ВОДИ/ Фи

Темељи Објекат се темељи темељима самцима који су повезани везним темељним гредама у оба правца. У делу где се јавља денивелација, на осама А,Б,Ц,Д, тракасти темељ има већу висину и има улогу стабилизатора јер је тло претежно мочварниг карактера и спречава да објекат ‘‘клизи’’ ка језеру. Слојеви пода се састоје од слоја шљунка, слоја армираног бетона, хидроизолације, слоја неармираног бетона, цементне кошуљице и слоја гранитног поплочања или у једном делу слоја кортена.

| МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |


IL CENTRO MULTIFUNZIONALE 50

o multifunzionale / Sezioni scala 1:200 функционални центар / Пресеци размера 1:200



QUA / Filip Mitrović M-2009/62 илип Митровић M-2009/62

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

| PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


51 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР

9

Edificio mult Мултифункц

Слојеви крова

Вегетација

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Изнад челичног гредног роштиља који је уједно и елемент у ентеријеру постављају се сендвич панели у делу где је кров непроходан док у делу где се кров користи јавља више слојева који омогућавају појаву траве. Посетиоци који се налазе на том делу крова који је проходан могу завирити у суседни део објекта јер је разлика та два дела представљена у облику стакла тј прозора и чини објекат транспарентнијим. Такође ‘‘зелени’’ део крова је обезбеђен адекватном оградом.

Локација је богата бињним екосистемом. На обали језера се налазе биљке у облику бамбуса, трске и локвања. На копну се разликује високо од ниског растиња. Постоје одређене зоне где се налази само ниско растиње али углавном се јавља њихова комбинација. Што се тиче високог растиња јављају се врсте типичне за то поднебље како зимзелено тако и листопадно дрвеће. Такође су пројектом предвиђене палме које се налазе на пешачкој променади која повезује већ постојећи музеј и језеро и лоцирано је тако да баца сенку на клупе и на тај начин повећава угодност посетилаца јер у летњем периоду температуре могу често бити тропске. | МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |


IL CENTRO MULTIFUNZIONALE 52

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

tifunzionale / Detaglio scala 1:50 ционални центар / Детаљ размера 1:50





| PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


6

6 | центар за конференције и семинаре | centro seminari e convegni

Ljiljana Vidović


55 ЦЕНТАР ЗА СЕМИНАРЕ И КОНФЕРЕНЦИЈЕ

| МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |


CENTRO SEMINARI E CONVEGNI 56

Центар за семинаре и конференције је трећи објекат у низу од планирана четири допунска објекта. Објекат се формира тако што се траке заправо “издижу” из земље, па у том смислу две од четири траке (укупно од колико се објекат састоји) су “остале” прекривене травом. Као што је већ поменуто у одељку о урбанистичком концепту, и овде на микро плану, посматрајући само појединачан објекат, успоставља се исти систем преклапања трака у подужном и попречном правцу. На тај начин систем постаје јачи и стабилнији. Објекат се може анализирати са неколико аспеката.

>ПРИПАДАЈУЋИ ЈАВНИ ПРОСТОР

Центру за семинаре се приступа из неколико праваца. Такође, ове приступе можемо поделити у три јасно дефинисане зоне: - главна приступна трака - променада уз језеро - приступ са доставног пута У случају прве две категорије постоје улази и са источне и са ѕападне стране објекта. Између Мултифункционалног центра и Центра за семинаре пружа се пространи централни трг, који повезујући визуелно ова два објекта, успоставља однос и између постојећег Музеја римских бродова и језера Неми. Тај централни простор је замишљен претежно као парк, и то тако да непосредно уз објекте служи функцијама њих самих, а сам централни део је простор за одмор, шетњу и разоноду. Ту се налазе клупе, надстрешнице, ниска и висока вегетација и осветљење, и то тако да и даље прате, сада на још ситнијем нивоу, логику почетног алгоритма, односно преплитања.

> КРЕТАЊЕ

У оквиру подужних и попречних трака различитих материјала, посетилац је вођен управо ка жељеном циљу, било да је то директно ка објекту, неком од амбијенталних целина јавног простора, постојећем музеју или језеру.

| PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


5

CENTRO SEMINARI E CONVEGNI / La situacione S 1/200 57 ЦЕНТАР ЗА СЕМИНАРЕ И КОНФЕРЕНЦИЈЕ ЦЕНТАР ЗА СЕМИНАРЕ И КОНВЕНЦИЈЕ / Ситуација Р 1/200

| МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |

VERSO L’ACQUA / Ljiljana Vidović M-2009/13

0

4m

20m


CENTRO SEMINARI E CONVEGNI 58

I materiali / Материјали

Cemento / Бетон

Cor-ten / Кортен

Legno / Дрво

L’erba / Трава

Scale verde / Зелено степениште

Stagno / Лимени покривач

L’acqua/ Вода

Vegetazione bassa / Ниско растиње

Canna / Трска “VERSO L’ACQUA” | | PROGETTO FINALE


59 ЦЕНТАР ЗА СЕМИНАРЕ И КОНФЕРЕНЦИЈЕ

Sezzione A - A / Пресек A - A

Sezzione B - B / Пресек Б - Б

| МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |


CENTRO SEMINARI E CONVEGNI 60

> ФУНКЦИЈА Функције унутар објкета су претежно подељене у односу на траке у којима су смештене. Главни приступ објекту је са западне стране. Корисник улази у главни хол, који заправо представља осу објекта. Док су са северне стране смештене три, односно две сале за конференције, са јужне стране се налази простор за одмор, кафе бар, ресторан, затим гардероба са тоалетима и кухиња са пратећим садржајима. Предвиђене су три сале за семинаре, међутим како су две у оквиру две суседне траке, могуће је уклонити покретну преграду између и по потреби формирати једну већу салу. Ресторан је смештен у најистуренијој траци ка језеру, ради отварања визура како ка јавном средишњем простору тако и ка језеру. Из ресторана постоје још два излаза, и на тај начин се остварује веома динамична комуникација са осталим функцијама на локацији. Доставни пут са северо-источне стране снабдева магацин кухиње. Поменути главни хол се, као што је поменуто, протеже кроз цео објекат до источног улаза, и даље корисници одлазе до четвртог објекта, односно смештајних јединица. У главном холу се можда најјасније чита преклапање трака на нивоу таванице, будући да су висинске разлике између трака транспарентне (стакло).

> ФАСАДА Фасада је типа “спајдер” и ослања се на челичну конструкцију (стубове). Док су кровови масивни, са лименим или травнатим покривачем, фасаде су потпуно транспарентне. На так начин се остварује непосредна веза између спољашњег и унутрашњег простора, претапање материјала, и као да се у неким тренуцима губи осећај границе. Такође, поспешује се општи утисак да су кровови заправо траке издигнуте из земље.

> ЗЕЛЕНИ КРОВ Одређене траке крова постају травнате површине, и то на местима где нагиб то дозвољава, некад у виду зелених рампи а некад зеленог степеништа. Травнати кровни покривач поспешује биоенергетску одрживост објекта, а у тој функцији су и соларни панели који су смештени на свим тракама и то увек са јужне стране објекта на оптималним нагибима од 30-45%. Ограда је постављена између трвнате површине и соларних панела, како их пролазници не би оштетили.

> РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОВРШИНА главни хол тоалети + гардероба сале за семинаре кухиња + магацини бар + ресторан укупно

410,5 м2 56,9 м2 560,7 м2 137,8 м2 380,7 м2 1544,7 м2 | PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


61 ЦЕНТАР ЗА СЕМИНАРЕ И КОНФЕРЕНЦИЈЕ

> КОНСТРУКЦИЈА Конструкцију чине челични стубови које пружају ослонац20m решеткастим коленастим гредама у подужном правцу, 4m 0 и решеткастом роштиљу у оба правца. Челичне греде у облику два “U” профила садрже одређене инсталације. У одређеним позицијама се уместо челичних стубова налазе АБ зидови, који додатно укрућују конструкцију. Челични роштиљ представља и елемент у енеријеру: спуштени плафон се јавља само на одређеним местима, тамо где функција просторије захтева мању висину (у кухињи и магацинима). > ТЕМЕЉИ

0

4m

20m

Челични стубови се ослањају на темеље самце, који се повезују везним гредама у оба правца. У појединим деловима долази до денивелације због нагиба терена, па се јављају каскаде у нивоу везних греда. На местима где се завршава коленаста греда налази се посебно димензионисан тракасти темељ у попречном правцу, за који се греда посебно анкерише.

| МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |


CENTRO SEMINARI E CONVEGNI 62

Sezzione B - B / Пресек Б - Б

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

Sezzione B - B / Пресек Б - Б

Sezzione C - C / Пресек C - C

Sezzione C - C / Пресек C - C

| PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


65 ЦЕНТАР ЗА СЕМИНАРЕ И КОНФЕРЕНЦИЈЕ

| МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |


CENTRO SEMINARI E CONVEGNI 66

| PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


7

7 | биоклиматска одрживост | sostenibilità e fattori bioclimatici


69 БИОКЛИМАТСКА ОДРЖИВОСТ

biologia

tecnologia clima

architettura

| МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |


SOSTENIBILITÀ E FATTORI BIOCLIMATICI 70

Принципи биоклиматске одрживости / Principi di sostenibilità bioclimatica Биоклиматска одрживост је од изузетног значаја за околину и живот једног објекта тако да је то теми разрадом кроз пројекат посвећено доста пажње. Пројекат је замишљен да оствари значајне уштеде у потрошњи електричне енергије, чисте воде и гаса за потребе грејања. Издваја се неколико битнијих принципа али такође постоје други чиниоци који утичу на биоклиматску одрживост, а који се можда не виде на први поглед као на пример вегетација, положај објеката и близина водених површина. Sostenibilità bioclimatica è molto importante per l’ambiente e la vita di un edificio in modo che essa è soggetta alla elaborazione a cui è dedicato molta attenzione. Il progetto è stato progettato per ottenere risparmi significativi nel consumo di energia, acqua potabile e gas per il riscaldamento. Si distinguono alcuni principi più importanti, ma ci sono altri fattori che influenzano la sostenibilità bioclimatica, e che non si può vedere alla prima vista, come la vegetazione, ubicazione degli impianti e la vicinanza ai superfici d’acqua.

facciata fotosensitiva фотосензитивна фасада

| PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


71 БИОКЛИМАТСКА ОДРЖИВОСТ

Биоклиматски пресек- Осунчанње и проветравање Il funzionamento bioclimatico passivo / Sezione bioclimatica- Soleggiamento e ventilazione

зима / inverno

лето / estate

-топлотна изолација -зелени кров као термичка маса за превазилажење топлотних губитака -енергија сунца се хвата кроз велике стаклене површине ка југу, природно освељење и оптимизација термичких губитака -током ноћи топли зидови и под одржавају угодну температуру

-зелени кров и термичка изолација минимизирају расхладне системе зидова и простора -кровни препусти због стварања сенке на фасади -вегетација и зеленило ради евапотранспирације и оптимизације микроклиме -транспарентни елементи са могућношћу отварања због струјања летњег ветра -системи вентилисане фасаде која избегава феномен конденза и претераног хлађења

-isolamento termico a cappotto; -tetto verde come massa termica per il miglioramento dei guadagni termici -ampie superfici trasparenti verso sud in vetro bassoemissivo per l’illuminazione naturale e l’ottimizzazione dei guadagni temici; -durante la sera i muri riscaldati mantengono tempteratura piacevole

-tetto verde e isolamento termico per minimizzare il riscaldamento di superfici e ambienti; -tetto a sbalzo per l’ombreggiamento della facciata -elementi verdi per l’evapotraspirazione e l’ottimizzazione del microclima; -superfici trasparenti apribili per la captazione dei venti freschi estivi; -sistemi di facciata ventilata per evitare fenomeni di condensa e l’eccessivo riscaldamento estivo

| МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |


SOSTENIBILITÀ E FATTORI BIOCLIMATICI 72

Утицај сунца / Influsso del sole У првој фази пројектовања треба посветити пажњу на утицаје који могу носити велику улогу и усмеравати пројекат. Једна од тих ствари је сигурно и утицај сунца. Климатске карактеристике поднебља на коме се објекат налази су такве да већу пажњу треба посветити хлађењу објекта јер су у летњим периодима температуре јако високе док се зими оне ретко спуштају испод нултог подеока на целзијусовој скали. Такође после утврђивања на који начин је локација изложена сунцу односно где сунце излази а где залази може се доћи до закључка да је потребно избећи директно излагање објекта јужној страни. Nella prima fase di progettazione si dovrebbe dedicare attenzione ai influssi che possono avere un ruolo importante e dirigere il progetto. Una di quelle cose è certamente l’influenza del sole. Caratteristiche climatiche della zona in cui l’edificio è situato condurre che maggiore attenzione dovrebbe essere prestata al raffreddamento dell’edificio in quanto i periodi estivi di temperatura è molto alta, mentre in inverno raramente scendono sotto lo zero. Inoltre, dopo aver previsto come il sito è esposto alla luce solare si conclude che è necessario evitare l’esposizione diretta verso il lato sud dell’edificio.

N

N

9:00 19:32

16:28

9:00 4:26

12:00

12:00

15:00

15:00

7:32

| PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


73 БИОКЛИМАТСКА ОДРЖИВОСТ

Потребна површина соларних панела / Area di paneli solari e paneli fotovoltaici necesari

Мултифункционални центар Centro multifunzionale

18m x 1m = 18m²

5m x 1m = 5m²

5m x 1m = 5m²

15m x 1m = 15m²

10m x 1m = 10m²

7m x 1m = 7m²

9m x 1m = 9m²

30

10

5

10

30

48m²

6m x 1m = 6m²

10

20

30 9m x 1m = 9m²

20

60

70

30 10m x 1m = 10m²

20

30

10

10m x 1m = 10m² 84m²

| МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |


SOSTENIBILITÀ E FATTORI BIOCLIMATICI 74

Центар за цеминаре и конференције Centro seminari e convegni

> 9² 9M * 1M

30°

30°

30°

30°

9M * 1M > 9²

10.5M * 1M > 10.5M² 18M * 1M > 18M²

30°

30°

30°

30° 18M * 1M > 18M² 11M * 1M > 11M²

30°

18M * 1M > 18M²

30°

30°

30°

11M * 1M > 11M²

18M * 1M > 18M²

28M * 1M > 28M²

9M * 1M > 9M²

30 28M * 1M > 28M²

30°

30°

30°

9M * 1M > 9M²

| PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


75 БИОКЛИМАТСКА ОДРЖИВОСТ

Детаљ пресека крова и соларног панела Detaglio di tetto verde e paneli fotovoltaici 1. Слој траве 2. Филтер слој 3. Дренажни слој 4. Термо и хидроизолација 5. Кровна конструкција

1. Strato vegetale (erba) 2. Strato filtrante 3. Drenaggio di acqua piovana 4. Impermeabilizzazione 5. Struttura portante panello fotovoltaico

1 2 3 4

5

Основни типови соларних ћелија / Tipi fondamentali di paneli solari Кристалне соларне ћелије / Celle solari cristalline

Tанким филм / Film sottile

Монокристални силицијум степен ефикасности- 18-25% рок трајања- 20 година скупља производња

Поликристални силицијум степен ефикасности- 12-18% проценат тржишта- 65% јефтина производња

Аморфни силицијум степен ефикасности- 8-12% широка употреба мала дебљина, флексибилност

Polycrystalline silicon efficienza- 12-18% scadenza- 20 anni produzione costosa

Silicio policristallino efficienza- 12-18% quota di mercato- 65% produzione economica

Silicio amorfo efficienza- 8-12% ampio diffusione, spessore ridotto flessibilita

| МАСТЕР ПРОЈЕКАТ М 9.2. “КА ВОДИ” |


SOSTENIBILITÀ E FATTORI BIOCLIMATICI 76

vento invernale vento invernale

1

vento estivo vento estivo

brezza di monte

2

brezza di monte

Утицаји ветрова / Influsso di vento 1. Ветар који долази са језера пролази између објеката и на тај начин проветрава јавни простор док планински ветар удара са задње стране објеката и у врелим летењим месецима хлади посетиоце који се задржавају ван објеката. 2. Летњи ветар доноси освежење у зонама где борави највише посетилаца ван објекта а то су зоне које се налазе између објеката и језера док су зоне зоне иза објеката мирније и мање се проветравају лети али су такође у хладу па се и те области не прегрејавају претерано. 1. Vento che viene dal lago passa tra gli ediffici e ventila spazio publico mentre vento da montagna colpe gli ediffici dal indietro e in mesi caldi rifresca i visitatori che si mantengono fuori d’edifficio. 2. Vento estivo porta rinfresco nelle zone dove stano il piu visitatori fuori d’ediffici e questo sono le zonetra gli ediffici e lago mentre l’area dietro e’ piu tranquila e non si ventila tanto durante estate pero questa area si trova nel ombra quindi non si riscalda troppo. | PROGETTO FINALE “VERSO L’ACQUA” |


8

8 | примери умањених постера | le tavole ridotte


1

Introduzione del area di progetto Увод у локацију пројекта

2

Raporto tra Roma e lago di Nemi Језеро Неми у односу на Рим Il lago di Nemi (1) si trova in regione di Lazio, 30 km da Roma (2) e 23km dal mare Tireno (3). I paesi piu vicini al lago sono Nemi, Genzano di Roma ed Arricia. L’ area è compresa all’interno del Parco Regionale dei Castelli Romani, in particolare il bacino Sud del lago di Nemi è una Riserva Parziale Biologica.

1

3

Језеро Неми (1) се налази у провинцији Лацио, 30км од Рима (2) и 23км од Тиренског мора (3). Најближа насеља језеру су Неми, Ђенцано и Арића. Област се налази у Регионалном Парку Castelli Romani, нарочито јужни део језера Неми који је и Биолошки резерват.

Raporto tra lago Nemi e lago Albano (4) Однос језера Неми и језера Албано (4)

4

Il lago di Nemi è uno specchio lacustre di origine vulcanica che riempie due conche crateriche contigue; l’orlo che le divide è attualmente sommerso e in parte si è dissolto per l’azione erosiva delle acque.La stazione di treno piu vicino è situato ad Albano Laziale (5) 4km lontano.Nemi (6) è un comune italiano di 2.026 abitanti nella immediata vicinanza di Lago. Lago Albano è 2 km lontano da Lago Nemi. Језеро Неми је смештено у кратеру вулканског порекла које испуњава два гранична кратерска басена; ивица која их дели је релативно скоро потопљена и због ерозивних струја воде делимично је растворена. Најближа железничка станица се налази у месту Албано Лациале (5) удаљено 4км. Општина Неми (6) која броји 2.026 становника се налази у непосредној близини језера. Језеро Албано је удаљено 2км од Језера Неми.

6 5

Origine geologica del lago Nemi Геолошко порекло језера Неми

5

Il Lago di Nemi è un piccolo lago vulcanico, posto tra Nemi e Genzano di Roma (7), a quota 316 m s.l.m. ben 25 metri più in alto del lago Albano, sui Colli Albani nel territorio dei Castelli Romani. Esteso per circa 1,67 km2, ha una profondità massima di 33 metri. Il centro storico di Nemi (5) è situato in posizione panoramica sul Lago di Nemi Језеро Неми представља мало вулканско језеро, ситуирано између Немија и Ђенцана (7) на надморској висини 316м, чак 25 метара више од суседног језера Албана, на брдима Албани у оквиру територије Римских Замкова. Површина језера је 1,67 км2, а максимална дубина 33 метара. Историјски центар Немија (5) има панорамски поглед на Језеро Неми.

7

9

8

10

Area di progettazione Локација L’area di progettazione contiene Museo delle Navi Romane (8) ed esce al lago di Nemi. Il sito è piato e paludoso. Nella vicinanza del area si trova resto di tempio di Diana (9), un sito archeologico. Ci sono tre accessi: verso Genzano, verso Nemi e uno circondando il lago. Nel ambiente ci sono diversi tipi di campi agroindustriali (10). У оквиру задате локације налази се Музеј римских бродова (8) који излази на језеро Неми. Терен је раван и мочваран. У близини се налази стари храм богиње Дијане (9), археолошко налазиште. Постоје три колска приступа локацији: из Ђенцана, из Немија и пут који окружује само језеро. У окружењу се такође налазе и поља пољопривредног карактера (10).

VERSO L’ACQUA Ljiljana Vidović M-2009/13 / Filip Mitrović M-2009/62 / Anne Honkasalo La Sapienza / Universita di Roma / Facolta di Architettura Ludovico Quaroni Mentori: Prof. Roberto Cherubini / Prof. Zoran Đukanović Membri di commissione: Prof. Miodrag Nestorović / Prof. Dejan Miljković Laboratorio di progettazione architettonica 4

КА ВОДИ Љиљана Видовић М-2009/13 / Филип Митровић М-2009/62 / Ане Хонкасало Универзитет у Београду / Архитектонски факултет Ментори: Проф. Роберто Керубини / Проф. Зоран Ђукановић Чланови комисије: Проф. Миодраг Несторовић / Проф. Дејан Миљковић Мастер пројекат М 9.2.


Aspetti storici del’ area e Museo delle navi Romane Историјски аспекти локације и Музеја римских бродова I secolo d.C. / 1. век п.н.е.

Il lago di Nemi con le navi Romane Језеро Неми са римским бродовима Il lago occupa un cratere vulcanico. Il suo nome viene da Namus (bosco sacro) Dianae, siccome sulle sue rive si trovava tempio dedicato a Diana, antica dea. Il lago era un luogo importante di divertimenti degli antichi romani. Sopra il lago è posizionato Nemi, il paese che cominciò ad esistere nel secolo IX. L’imperatore Caligola nel I secolo d. C. costruisce due navi per ceremonie religiose e per otia. Dopo la sua morte, vengono affondate con tutto il loro carico davanti museo attuale. Језеро заузима вулкански кратер. Његово име потиче од речи Намус (света шума) Дианае, будући да се на његовим обалама налази храм посвећен Дијани, античкој богињи. Језеро је представљало важно место забаве античких Римљана. Изнад језера налази се Неми, село формирано у деветом веку. Император Калигула је у првом веку н.е. конструисао два брода за потребе религиозних церемонија и за разоноду. После његове смрти, бродови су потопљени у воду на месту испред данашњег музеја и тако остављени.

Il Museo delle navi Romane / la pianta e la facciata Музеј римских бродова / основа и фасада

anni 1928-1931 / 1928. - 1931. год. Le antiche navi Romane dentro il museo prima del 1944 Антички римски бродови унутар музеја пре 1944. године Nei anni 1928/1931 gli scafi ben conservati furono tirati a secco e alloggiati in due grandi edifici - il Museo. Letteralmente intorno alle navi romane fu costruito, su progetto dell’architetto Morpurgo, un edificio-contenitore. Durante l’ultima guerra nel 1944 le navi furono distrutte a causa di un incendio. 1928./29. године добро очувани остаци су премештени на суво и смештени у Музеј. Према пројекту архитекте Морпурга, иза бродова на обали је конструисан објекат - који треба да пружи заштиту бродовима. Током Другог светског рата 1944. бродови и део музеја су били уништени у пожару. anno 1944 / 1944. год.

anno 1995 / 1995. год.

Le relazioni archeologiche Археолошки аспект

Il ricostruimento delle navi in scala 1:5 oggi Реконструкција бродова у размери 1:5 данас Dentro il museo si trovano i alcuni scafi dei tempi precedenti, e i plastici delle navi in scala piu’ piccola. Унутар музеја се налазе поједини остаци из претходног времена, и макете бродова у смањеној размери.

Il Museo delle navi Romane oggi Музеј римских бродова данас Oggi, dopo l’incendio e ricostruzione, museo contiene i modelli ricostruiti delle navi di Caligola. L’area davanti l’edificio è vuota, e è in attesa di nuove funzioni museali, proposti con il bando. Quello che è previsto è che mentre l’area tra il museo e la riva si ospitano i edifici e spazi dedicati ai funzioni dei musei contemporanei. Данас, након пожара и реконструкције, музеј садржи реконструисане моделе Калигулиних бродова. Зона испред музеја је празна, и чека нове објекте у функцији музеја, који су предложени пројектним задатком. Оно што је предвиђено је да се између музеја и обале језера пројектују објекти и простори који би подржали потребе савременог музеја. oggi / данас

L'importanza storica di questo luogo è confermata dalla ricchezza archeologica. Историјски значај овог места је потврђен археолошким богатствима.


2

Il concetto Концепт

il concetto / концепт

L’IDEA DEL INTRECCIO TRA

Weaving pro *Aranda_Lasch-Tooling l’algoritmo / алгоритам 0m

INPUT / INPUT

40

1

lo stato attuale / постојеће стање 2

350 m

4

Como algoritmo abbiamo scielto la piu’ appropriato. L’algoritmo del pa

Kao алгоритам изабрали смо логик најадекватније преплитање. Алгор

le strisce e l’adattamento del direz 3

1 Acesso del vilaggio Nemi / прилаз из села Неми 2 Museo delle navi Romane / Музеј римских бродова 3 Area del progetto / подручје пројекта

6

32

4m

4 Inizio della collina / почетак стрмог терена 5 Il lago di Nemi / језеро Неми 6 Acesso maggiore del Genzano / главни приступ из Ђензана

5

maggiori informazioni / значајне информације area di progetto sul lago vicinanza delle due paesi: Nemi e Genzano di Roma Museo delle Navi Romane resti del Tempio di Diana – sito archeologico parco agricole 2 accessi: verso Genzano, verso Nemi attivita’ agroforestali origine vulcanica del lago lago pocco profondo che riceve l’acqua solo da piogge

/ локација једном страном излази на језеро близина два села: Неми е Ђензано Музеј римских бродова остаци Дијаниног храма - археолошко налазиште пољопривредни парк 2 прилаза: из села Ђензано, из села Неми пољопривредно шумске активности вулканско порекло језера језеро мало дубоко, прима воду само од кише

LE TIPOLOGIE della inclinazione dei t PRODUCED BY AN AUT

Specifiche funzionali proposte dal bando / функционални захтеви предложени конкурсом 1. Centro accoglienzae informazioni 2. Foresteria 3. Centro seminari e convegni 4. Edificio multifunzionale

/ 1. Центар за пријем и информације 2. Апартмани 3. Центар за семинаре и конференције 4. Мултифункционални објекат

OUTPUT / OUTPUT 1. Risolvere complesso rapporto tra l’acqua e la terra 2. Conflitto tra preservazione del’ esistente e nuovo

1. Решити сложен однос између воде и терена 2. Конфликт између очувања постојећег и стварања новог

azzonamento / зонирање Centro accoglienza e informazioni Центар за пријем и информације Foresteria Апартмани

Centro seminari e convegni Центар за семинаре и конференције

L’idea e’ di analizzare varie possibilita’ per raggiungere l’acqua dal ingresso. Vogliamo trovare la soluzione piu’ appropriata, o algoritmo, per ottenere l’integrazione tra percorso, architettura e spazi publici. L’idea del intreccio tra l’acqua e terra. Идеја је анализирати различите могућности приступа води са залеђа локације. Желимо да пронађемо најадекватније решење, или алгоритам, у циљу интегрисања комуникација, изграђених објеката и отворених простора. Идеја је преплетање воде и терена.

Edificio multifunzionale

Spazio aperto Отворен простор

VERSO L’ACQUA / Ljiljana Vidović M-2009/13 / Filip Mitrović M-2009/62 / Anne Honkasalo КА ВОДИ/ Љиљана Видовић M-2009/13 / Филип Митровић M-2009/62 / Ане Хонкасало

l‘uso dei materiali naturali - l’idea d CATIONAL PRODUCT

Мултифункционални објекат


L’ARCHITETTURA, L’ACQUA E LA TERRA

ИДЕЈА О ПРЕПЛИТАЊУ ИЗГРАЂЕНОГ, ВОДЕ И ТЕРЕНА

oduces strength by combining two weak systems in a reciprocal pattern.*

logica del tessile, il suo pattern. Sceliamo uno di loro che puo’ ottenere le idee desiderate e l’intreccio il attern viene tradotto all’area e si adatta.

ку текстила, његов патерн. Одабирамо један од њих који може да поднесе замишљене идеје и ритам патерна се преводи на локацију и прилагођава.

zione / формирање трака и прилагођавање праваца пружања il modo di comportamento della striscia / начин понашања траке

tetti e l’uso dei materiali adatti / принципи формирања нагиба у односу на материјале TODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

della sostenibilità / употреба природних одрживих материјала

tipi del movimento e collegamento / начини кретања и повезивања Visitatori possono scegliere tra vari modi di muovimento, e tutto dipende delle sue neccessita’.

tipo ‘museo’ / тип музеј

L’algoritmo del percorso conduce verso il lago, ma la scelta e’ sempre aperta. L’idea e’ di allineare in qualche modo nuovi edifici, e generare percorsi tra loro che conduscono i visitatori verso l’acqua.

tipo ‘scopo’ / тип циљ

Корисници могу да бирају између различитих начина кретања, у зависности од њихових потреба. Алгоритам путању усмерава ка језеру, али избор је увек отворен и могућ. Идеја је повезивање нових објеката и генерисање путања између њих које воде посетиоце ка води.

tipo aproccio / тип прилаз l’idea finale / финална идеја

PRODUCED BY AN AUTODESK ED


3

Il masterplan S 1/1000 Мастерплан Р 1/1000

spazi e edifici простори и објекти

museo esistente+ edifici previsti постојећи музеј + предвиђени објекти

1 Acesso maggiore del Genzano / Roma Прилаз из Ђензана / Рима 2 Acesso dal vilaggio Nemi Прилаз из села Неми 3 Parcheggio per auto e bus Паркинг за аутомобиле и аутобусе 4 Museo delle navi Romane ‘Museo delle navi Romane’ 5 Lo spazio di attesa Простор за чекање 6 La piazza centrale Централни трг 7 Zona soggiorno in legno al lago Зона за седење уз језеро, дрво 8 Zona chill out Зона за одмор

vegetazione висока и ниска вегетација

9 Campo di sport Спортски терен 10 Passeggiata lungo il lago in cor-ten Шеталиште уз језеро, кортен 11 Molo e noleggio di eco barche e pedalò Мол и издавање еко-бродића и педалина 12 Strada di servizio Доставни пут 13 Parcheggio riservato per foresteria Паркинг резервисан за апартмане 14 Spazio verde Зелени простор 15 Centro accoglienzae informazioni Центар за пријем и информације

movimento e spazi publici / concreto, legno e corten комуникације и јавни простори / бетон, дрво и кортен

16 Edifcio multifunzionale Мултифункционални објекат 17 Centro seminari e convegni Центар за семинаре и конференције 18 Foresteria Апартмани 19 Il lago di Nemi Језеро Неми 20 Anfiteatro all’aperto Амфитеатар на отвореном 21 Passeggiata maggiore Главни пешачки пролаз

l’erba трава

22 Parcheggio per pullman Паркинг за аутобусе

l’acqua вода

1

VERSO L’ACQUA / Ljiljana Vidović M-2009/13 / Filip Mitrović M-2009/62 КА ВОДИ/ Љиљана Видовић M-2009/13 / Филип Митровић M-2009/62


2

4

14

13 12

20

3 16

12 21 15

9

5 17 18

6

10

11

7

19

8

0

20m

100m


4

Masterplan scala 1:500 Мастер план размера 1:500

1. Centro acoglienza e informazioni

2. Edificio multifunzionale

rio

1.1. Biglietteria / Билетарница 1.2. Cassa / Каса 1.3. Guardaroba / Гардероба 1.4. Uffici aperti / Отворене канцеларије 1.5. Toilette / Тоалет 1.6. Uffici personali / Канцеларије 1.7. Deposito libreria / Магацин за библиотеку 1.8. Libreria / Библиотека

vi d i

e na

2.9. 2.6. 2.3. 2.2. 1.7.

1.4. 1.3.

2.4.

1.6.

dell

Via

2.2.

1.5.

2.9.

3. Centro seminari e convegni

3.1. Guardaroba / Гардероба 3.2. Sala seminari / Сала за семинаре 3.3. Toilette / Тоалет 3.4. Ristorante / Ресторан 3.5. Cafeteria / Кафић 3.6. Cucina / Кухиња 3.7. Dispensa / Остава 3.8. Amfiteatro al’aperto / Амфитеатар 3.9. Spazio publico / Јавни простор

2.5.

2.7.

Tibe

2.1. Salone d’esposizione / Простор за излагање 2.2. Sale riunioni/ Сале за састанке 2.3. Aula per i ricercatori / Сала за истраживаче 2.4. Toilette / Тоалет 2.5. Archivio / Архив 2.6. Aula per i workshop / Учионице за радионице 2.7. Spazio per lo scarico / Простор за доставу 2.8. Dispensa / Остава 2.9. Spazio per la mostra al’aperto / Простор за изложбе на отвореном 2.10. Molo per le barche / Пристаниште за чамце 2.11. Zona relax sul lago / Зона поред језера 2.12. Lungolago / Променада уз језеро

1.1.

2.1.

1.2.

2.9. 1.8. 2.1.

4. Foresteria

4.1. Internet point / Интернет центар 4.2. Spazio lettura / Читаоница 4.3. Libreria / Библиотека 4.4. Sala studio / Сала за учење 4.5. Deposito libri / Магацин за књиге 4.6. Toilette / Тоалет 4.7. Stazna per ricercatori / Апартмани за истраживаче

2.12.

2.11.

2.10.

VERSO L’ACQUA / Ljiljana Vidović M-2009/13 / Filip Mitrović M-2009/62 КА ВОДИ/ Љиљана Видовић M-2009/13 / Филип Митровић M-2009/62


Via de

lle Pa

3.8. 4.7. 3.2.

4.7.

3.2.

4.7.

4.7. 3.5.

3.1.

4.5.

3.3. 3.6.

4.6.

4.1. 3.7.

3.9.

4.2.

3.4.

4.7. 4.3. 4.7. 4.4.

4.7.

4.7. 4.7.

4.7.

4.7.

4.7. 4.7.

ntana


5

Edificio multifunzionale / Situazione scala 1:200 Мултифункционални центар / Ситуација размера 1:200

legno / дрво erba / трава calcestruzzo / бетон acciaio Corten / Кортен челик vegetazione bassa/ ниско растиње acqua / вода

VERSO L’ACQUA / Filip Mitrović M-2009/62 КА ВОДИ/ Филип Митровић M-2009/62


6

Edificio multifunzionale / Pianta scala 1:200 Мултифункционални центар / Партерно решење размера 1:200

2. Edificio multifunzionale 1. Sala esposizioni temporanee 2. Informazioni 3. Toilette per uomini e done 4. Sale riunioni 5. Aula per workshop 6. Aula per i ricercatori 7. Spazio per preparazione della mostra 8. Spazio per lo scarico/ magazzini 9. Archivio 10. Spazio per la mostra al’aperto 11. Molo per le barche 12. Direzione principale di spostamento 13. Zona relax sul lago 14. Lungolago 15. Piazzetta / mostre al’aperto 16. Prato / zona picnic

13.

16. 14.

1.

2. Мултифункционални центар 1. Сала за привремене изложбе 2. Инфо пулт 3. Мушки и женски тоалет 4. Сале за састанке 5. Учионице за радионице 6. Сала за истраживаче 7. Простор за припрему изложбе 8. Простор за доставу/магацин 9. Архив 10. Простор за излагање на отвореном 11. Пристаниште за чамце 12. Главни правац кретања 13. Зона за релаксацију поред језера 14. Променада уз језеро 15. Плато / изложбе на отвореном 16. Ливада / пикник зона

1.

11.

10.

10.

15.

legno / дрво erba / трава calcestruzzo / бетон acciaio Corten / Кортен челик vegetazione bassa/ ниско растиње acqua/ вода pietra / камен

VERSO L’ACQUA / Filip Mitrović M-2009/62 КА ВОДИ/ Филип Митровић M-2009/62

13.

14. 16.


12.

3.

2.

6.

16.

8. 7.

4.

4.

5.

9.

15.

15.

12.

15.


7

Edificio multifunzionale / Sezioni scala 1:200 Мултифункционални центар / Пресеци размера 1:200

VERSO L’ACQUA / Filip Mitrović M-2009/62 КА ВОДИ/ Филип Митровић M-2009/62





8

Edificio multifunzionale / Facciate scala 1:200 Мултифункционални центар / Фасаде размера 1:200

VERSO L’ACQUA / Filip Mitrović M-2009/62 КА ВОДИ/ Филип Митровић M-2009/62


9

Edificio multifunzionale / Detaglio scala 1:50 Мултифункционални центар / Детаљ размера 1:50

sezione A

пресек А

sezione B

-latta 1cm

-лим 1цм

-lastre di granito 2cm

-гранитне плоче 2цм

-isolamento termico 15cm

-термоизолација 15цм

-massetto di calcestruzzo 3cm

-цементна кошуљица 3цм

-latta 1cm

-лим 1цм

-termoisolazione 5cm

-термоизолација 5цм

-impermeabilizzazione 0,5cm

-хидроизолација 0,5цм

-piastra di calcestruzzo armato 10cm

-армирано бетонска плоча 10цм

-barriera al vapore 0,5cm

-парна брана 0,5цм

-idroisolazione 0,5cm

-хидроизолација 0.5цм

-calcestruzzo non armato 10cm

-неармирани бетон 10цм

-ghiaia 20cm

-шљунак 20цм

-elemento portante- trave di acciaio 50cm -носећи елемент- челична греда 50цм

VERSO L’ACQUA / Filip Mitrović M-2009/62 КА ВОДИ/ Филип Митровић M-2009/62

пресек Б






LEGENDA ghiaia шљунак calcestruzzo armato армирани бетон termoisolazione термоизолација massetto di cemento цементна кошуљица legno дрво celcestruzzo confezionato набијени бетон idroisolazione

хидроизолација


12

Edificio multifunzionale / Visualizzazione Мултифункционални центар / Визуализација

VERSO L’ACQUA / Filip Mitrović M-2009/62 КА ВОДИ/ Филип Митровић M-2009/62


11

Edificio multifunzionale / Visualizzazione Мултифункционални центар / Визуализација

VERSO L’ACQUA / Filip Mitrović M-2009/62 КА ВОДИ/ Филип Митровић M-2009/62


5

CENTRO SEMINARI E CONVEGNI / La situacione S 1/200 ЦЕНТАР ЗА СЕМИНАРЕ И КОНВЕНЦИЈЕ / Ситуација Р 1/200

VERSO L’ACQUA / Ljiljana Vidović M-2009/13 КА ВОДИ/ Љиљана Видовић M-2009/13

0

4m

20m


I materiali / Материјали

Cemento / Бетон

Cor-ten / Кортен

Legno / Дрво

L’erba / Трава

Scale verde / Зелено степениште

Stagno / Лимени покривач

L’acqua/ Вода

Vegetazione bassa / Ниско растиње

Canna / Трска


6

CENTRO SEMINARI E CONVEGNI / La pianta S 1/200 ЦЕНТАР ЗА СЕМИНАРЕ И КОНВЕНЦИЈЕ / Партерно решење Р 1/200 1 Ingresso principale Главни улаз 2 L’atrio / lo spazio di attesa Лоби / простор за чекање 3 Bar-caffetteria Бар 4 Il ristorante Ресторан 5 Sala conferenze 1 Конференцијска сала 1 6 Guardaroba Гардероба 7 Toilette / m / f / inva Тоалет / м / ж / за инвалиде 8 Ingresso laterale Споредни улаз Sala conferenze 2 9 ж Конференцијска сала 2

10 Sala conferenze 3 Конференцијска сала 3 11 Ingresso di servizio Сервисни улаз 12 Magazzino Магацин 13 Toilette per il personale Тоалет за особље 14 Cucina Кухиња 15 Ufficio Офис 16 Ristorante all’aperto Ресторан на отвореном 17 Molo e noleggio di eco barche e pedalò Мол и издавање еко-бродића и педалина 18 Strada di servizio Доставни пут 19 Anfiteatro all’aperto Амфитеатар на отвореном 20 La piazza centrale Централни трг 21 Passeggiata maggiore Главни пешачки пролаз 22 Passeggiata lungo il lago in cor-ten Шеталиште уз језеро, кортен 23 Zona soggiorno in legno al lago Зона за седење уз језеро, дрво

VERSO L’ACQUA / Ljiljana Vidović M-2009/13 КА ВОДИ/ Љиљана Видовић M-2009/13

0

4m

20m


I materiali / Материјали

Cemento / Бетон

Cor-ten / Кортен

Legno / Дрво

L’erba / Трава

Scale verde / Зелено степениште

Stagno / Лимени покривач

L’acqua/ Вода

Vegetazione bassa / Ниско растиње

Canna / Трска


7

CENTRO SEMINARI E CONVEGNI / Sezzioni S 1/200 ЦЕНТАР ЗА СЕМИНАРЕ И КОНВЕНЦИЈЕ / Пресеци Р 1/200

VERSO L’ACQUA / Ljiljana Vidović M-2009/13 КА ВОДИ/ Љиљана Видовић M-2009/13

0

4m

20m


Sezzione A - A / Пресек A - A

Sezzione B - B / Пресек Б - Б

Sezzione C - C / Пресек C - C


9

CENTRO SEMINARI E CONVEGNI / Detaglio S 1/50 ЦЕНТАР ЗА СЕМИНАРЕ И КОНВЕНЦИЈЕ / Детаљ Р 1/50

PIANTA

FACCIATA SPIDER PILASTRO IN ACCIAIO

PAVIMENTO IN LEGNO

MURO IN CALTRUSCEZZO

VERSO L’ACQUA / Ljiljana Vidović M-2009/13 КА ВОДИ/ Љиљана Видовић M-2009/13

D BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

PAVIMENTO IN CALTRUSCEZZO

1

2

3


SEZZIONE A - A

PANELI SOLARI

TRAVE IN ACCIAIO IN APPARENZA TRAVE IN ACCIAIO

PILASTRO IN ACCIAIO

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

2 / L’atrio / lo spazio di attesa Лоби / простор за чекање

3 / Sala conferenze 1 Конференцијска сала 1

DILATAZZIONE

TRAVE DI FONDAZIONE IN SEZZIONE

TRAVE DI FONDAZIONE IN APPARENZA

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PR

1 / Ingresso principale Главни улаз

PILASTRO IN ACCIAIO

legenda legenda

sezzione A пресек А

sezzione B пресек Б

ghiaia шљунак

latta 1cm лим 1цм

pavimento in legno 2cm паркет на лепку 2цм

calcestruzzo armato армирани бетон

isolamento termico 15cm термоизолација 15цм

massetto di calcestruzzo 3cm цементна кошуљица 3цм

isolamento termico термоизолација

latta 1cm лим 1цм

isolamento termico 10cm термоизолација 10цм

massetto di cemento цементна кошуљица

impermeabilizzazione 0,5cm хидроизолација 0,5цм

piastra di calcestruzzo armato 10cm армирано бетонска плоча 10цм

legno дрво

barriera al vapore 0,5cm парна брана 0,5цм

idroisolazione 0,5cm хидроизолација 0.5цм

celcestruzzo confezionato набијени бетон

elemento portante- trave di acciaio 70cm носећи елемент- челична греда 70цм

calcestruzzo non armato 10cm неармирани бетон 10цм

idroisolazione хидроизолација

ghiaia 20cm шљунак 20цм


11

CENTRO SEMINARI E CONVEGNI / I renderi ЦЕНТАР ЗА СЕМИНАРЕ И КОНВЕНЦИЈЕ / Рендери

VERSO L’ACQUA / Ljiljana Vidović M-2009/13 / Filip Mitrović M-2009/62 / Anne Honkasalo КА ВОДИ/ Љиљана Видовић M-2009/13 / Филип Митровић M-2009/62 / Ане Хонкасало


10

Sostenibilità e fattori bioclimatici Биоклиматска одрживост и биоклиматски фактори

Principi di sostenibilità bioclimatica Принципи биоклиматске одрживости paneli fotovoltaici соларни панели

tetto verde зелени кров

biologia биологија

tecnologia технологија

energia d’illuminazione efficiente енергетски ефикасна расвета

clima клима doppia facciata дупла фасада paneli solari termici per riscaldamento соларни панели за загревање воде filtrazione d’acqua piovana филтрација кишнице

architettura архитектура

Soleggiamento estivo Осунчање лети

Soleggiamento invernale Осунчање зими

N

N

9:00 tramonto залазак

16:28 tramonto залазак

Caratteristiche climatiche del Lago di Nemi Климатске карактеристике Језера Неми

19:32

9:00 4:26

alba свитање

12:00

12:00

15:00

15:00

7:32 alba свитање

max

min

2 Gennaio Јануар 3 Febraio Фебруар Marzo Март Aprile Април 19 7 Maggio Мај 24 11 Giugno Јун 28 14 Luglio Јул 31 17 Agosto Август 31 17 28 Settembre Сепрембар 14 23 Ottobre Октобар 10 17 6 Novembre Новембар 13 3 Dicembre Децембар 12 14 16

5

Il funzionamento bioclimatico passivo / Sezione bioclimatica- Soleggiamento e ventilazione Биоклиматски пресек- Осунчанње и проветравање

inverno зима

estate лето

-isolamento termico a cappotto; -tetto verde come massa termica per il miglioramento dei guadagni termici -ampie superfici trasparenti verso sud in vetro basso-emissivo per l’illuminazione naturale e l’ottimizzazione dei guadagni temici; -durante la sera i muri riscaldati mantengono tempteratura piacevole

-tetto verde e isolamento termico per minimizzare il riscaldamento di superfici e ambienti; -tetto a sbalzo per l’ombreggiamento della facciata di vetro -elementi verdi per l’evapotraspirazione e l’ottimizzazione del microclima; -superfici trasparenti apribili per la captazione dei venti freschi estivi; -sistemi di facciata ventilata per evitare fenomeni di condensa e l’eccessivo riscaldamento estivo.

-топлотна изолација -зелени кров као термичка маса за превазилажење топлотних губитака -енергија сунца се хвата кроз велике стаклене површине ка југу, природно освељење и оптимизација термичких губитака -током ноћи топли зидови и под одржавају угодну температуру

-зелени кров и термичка изолација минимизирају расхладне системе зидова и простора -кровни препусти због стварања сенке на стакленој фасади -вегетација и зеленило ради евапотранспирације и оптимизације микроклиме -транспарентни елементи са могућношћу отварања због струјања летњег ветра -системи вентилисане фасаде која избегава феномен конденза и претераног хлађења

VERSO L’ACQUA / Ljiljana Vidović M-2009/13 / Filip Mitrović M-2009/62 КА ВОДИ/ Љиљана Видовић M-2009/13 / Филип Митровић M-2009/62


Detaglio di tetto verde e paneli fotovoltaici Детаљ равног проходног крова и соларног панела

Edificio multifunzionale Мултифункционални центар

1. Strato vegetale (erba) 2. Strato filtrante 3. Elemento di acumulo e denaggio acqua piovana 4. Impermeabilizzazione 5. Struttura portante

18m x 1m = 18m²

5m x 1m = 5m²

15m x 1m = 15m²

5m x 1m = 5m²

10m x 1m = 10m²

7m x 1m = 7m²

9m x 1m = 9m²

30

10

5

10

30

48m²

1. Слој траве 2. Филтер слој 3. Дренажни слој 4. Термо и хидроизолација 5. Кровна конструкција

6m x 1m = 6m²

20

10

20

30

70

60

20

30

30

10m x 1m = 10m²

9m x 1m = 9m²

10

10m x 1m = 10m² 84m²

panelli fotovoltaici фотонапонски панели

panelli fotovoltaici фотонапонски панели

area(edificio) површина > A+B+C+D > 1553m2 area(panelli)> 1553/80 > 19,41kW 19,41kW*12/1,5 > 155,3m2 disponibile омогућено > 171m2

area(edificio) површина > A+B > 1200m2 area(panelli)> 1200/80 > 15kW 15kW*12/1,5 > 120m2 disponibile омогућено > 132m2

panelli solare termico соларни панели

erba трава panello fotovoltaico

ristaurazione (piatti per giorno) број тањира > 150 150*2 > 30m2 disponibile омогућено > 36m2

1 2 3 4

> 9² 9M * 1M 5

erba трава

30°

30°

30°

30°

Tipi fondamentali di paneli solari Основни типови соларних ћелија

9M * 1M > 9²

10.5M * 1M > 10.5M²

Celle solari cristalline Кристалне соларне ћелије

18M * 1M > 18M²

30°

30°

30°

30°

Sottile film di celle solari Соларне ћелије са танким филмом

18M * 1M > 18M² 11M * 1M > 11M²

30°

18M * 1M > 18M²

30°

30°

30°

11M * 1M > 11M²

18M * 1M > 18M²

28M * 1M > 28M²

9M * 1M > 9M²

30 28M * 1M > 28M²

30° 9M * 1M > 9M²

Centro seminari e convegni Центар за семинаре и конференције

1.

vento invernale зимски ветар

30°

30°

Polycrystalline silicon efficienza- 12-18% scadenza- 20 anni produzione costosa

Silicio policristallino efficienza- 12-18% quota di mercato- 65% produzione economica

Silicio amorfo efficienza- 8-12% ampio diffusione spessore ridotto, flessibilità

Монокристални силицијум степен ефикасности- 18-25% рок трајања- 20 година скупља производња

Поликристални силицијум степен ефикасности- 12-18% проценат тржишта- 65% јефтина производња

Аморфни силицијум степен ефикасности- 8-12% широка употреба мала дебљина, флексибилност

Influsso di vento Утицаји ветрова Il vento ha un rolo importante in fare un progetto sostenibile. Il edificio deve essere ventilato naturalmente. Analizzando i venti estivi e invernali anche il venti da lago e montagna concludiamo che si rispamia di piu se gli ediffici sono posizionati al asse Nord-Sud perche cosi si fa ventilazione d’ediffici quando e’ necesario e anche creazione delle zone piu tranquile senza grande influenza dei venti 1. Vento che viene dal lago passa tra gli ediffici e ventila spazio publico mentre vento da montagna colpe gli ediffici dal indietro e in mesi caldi rifresca i visitatori che si mantengono fuori d’edifficio. 2. Vento estivo porta rinfresco nelle zone dove stano il piu visitatori fuori d’ediffici e questo sono le zonetra gli ediffici e lago mentre l’area dietro e’ piu tranquila e non si ventila tanto durante estate pero questa area si trova nel ombra quindi non si riscalda troppo.

vento estivo летњи ветар

brezza di monte поветарац са планине

2.

Утицаји ветра играју битну улогу у пројектовању једног одрживог објекта. Објекат мора бити природним пут проветраван. Анализом зимских и летњих ветрова као и ветрова са језера и планине долази се до закључка да су највеће уштеде ако се објекат позиционира на оси север југ јер се тако омогућава проветравање објеката кад је то потребно као и стварање мирних зона које нису под великим утицајем ветра. 1. Ветар који долази са језера пролази између објеката и на тај начин проветрава јавни простор док планински ветар удара са задње стране објеката и у врелим летењим месецима хлади посетиоце који се задржавају ван објеката.

brezza di lagо поветарац са језера

2. Летњи ветар доноси освежење у зонама где борави највише посетилаца ван објекта а то су зоне које се налазе између објеката и језера док су зоне зоне иза објеката мирније и мање се проветравају лети али су такође у хладу па се и те области не прегрејавају претерано.


Подржано од стране | Supportato da

Master thesis Architecture  

Toward's water

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you