Page 1

Rasinari

Grzegorz Lizurek


Rasinari Grzegorz Lizurek


Š Grzegorz Lizurek


Zdj!cia powsta"y przez Andrzeja Stasiuka i jego "Jad#c do Babadag". Jest tam rozdzia" pt. Rasinari, kt贸ry od pierwszego akapitu mnie op!ta" i musia"em tam pojecha$ i zobaczy$ to po swojemu.


Š Grzegorz Lizurek


Š Grzegorz Lizurek


Š Grzegorz Lizurek


Š Grzegorz Lizurek


Š Grzegorz Lizurek


Š Grzegorz Lizurek


Š Grzegorz Lizurek


Š Grzegorz Lizurek


Š Grzegorz Lizurek


Š Grzegorz Lizurek


Kontakt GRZEGORZ LIZUREK http://lizur.blogspot.com/ glizurek@gmail.com

ŠGrzegorz Lizurek


Rasinari Grzegorz Lizurek

Rasinari  

This is photo essay inspired by one chapter of A. Stasiuk book "Jadac do Babadag"

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you