Page 1

Rasinari

Grzegorz Lizurek


Rasinari Grzegorz Lizurek


Š Grzegorz Lizurek


Zdj!cia powsta"y przez Andrzeja Stasiuka i jego "Jad#c do Babadag". Jest tam rozdzia" pt. Rasinari, kt贸ry od pierwszego akapitu mnie op!ta" i musia"em tam pojecha$ i zobaczy$ to po swojemu.


Š Grzegorz Lizurek


Š Grzegorz Lizurek


Š Grzegorz Lizurek


Š Grzegorz Lizurek


Š Grzegorz Lizurek


Š Grzegorz Lizurek


Š Grzegorz Lizurek


Š Grzegorz Lizurek


Š Grzegorz Lizurek


Š Grzegorz Lizurek


Kontakt GRZEGORZ LIZUREK http://lizur.blogspot.com/ glizurek@gmail.com

ŠGrzegorz Lizurek


Rasinari Grzegorz Lizurek

Rasinari  
Rasinari  

This is photo essay inspired by one chapter of A. Stasiuk book "Jadac do Babadag"