Page 1

TECHNIK

HOTELARSTWA


W ostatnim czasie w Polsce zauważamy intensywny rozwój hotelarstwa. Zawód ten daje możliwość zdobywania zawodu z przyszłością i znalezienie ciekawej pracy. Szkoła zapewnia ciekawe praktyki w dobrych hotelach, co później umożliwia pracę w Polsce i zagranicą.


chce uczyć się języków obcych

pragnie pogłębiać znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych

jest twórczy i pełen pomysłów szybko nawiązuje kontakty z innymi ludźmi

lubi zadania, które wymagają zaangażowania


rezerwacji usług hotelarskich

obsługi gości przyjeżdżających i wyjeżdżających

utrzymywania czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych

przygotowywania i podawania śniadań

organizacji usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie


SZKOLNA PRACOWNIA HOTELARSKA


recepcjonista kierownik recepcji kierownik obiektu

hotele motele pensjonaty schroniska domy wczasowe

menedżer concierge stewardessa

promy turystyczne

pracownik służby pięter kierownik sali

restauracje

kelner barman barista sommelier

biura turystyczne

specjalista do spraw obsługi klienta sprzedaży konferencji

ośrodki wypoczynkowe rehabilitacyjne i sportoworekreacyjne


KONTYNUACJA NAUKI:  uczelnie państwowe: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu i in.  szkoły niepaństwowe: Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy i in.


Technikum hotelarstwa  

Najlepsze technikum hotelarstwa, Zespół Szkół Budowlanych Konin

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you