Lízing Szakmai Nap 2022 - Kiadvány

Page 1

LÍZING SZAKMAI NAP

2022. november 24. Ensana Thermal Margitsziget - Budapest

Elnökségi Tagok értékelései

Zs. Nagy István - elnök, Merkantil Bank

Zrt.

A 2022-es év elején nagy reményekkel vágtunk bele az idei üzleti évbe, a pandémia-hullá mok csitultak, a kereslet adott volt, a szállítási láncok helyreállásában bizakodva rekord évre készültünk, de a világ történései újabb nehézségek elé állították a lízingpiacot. A 2008 előtt és óta szerzett tapasztalatoknak köszönhetően egy teljesen más állapotban érkeztek meg a lízingcégek a mostani komoly kihívásokkal teli környezetbe. A jövőre készülve, amikor a mostani helyzetet elemezzük, az látszik, hogy a korábbi mechanizmusokat sok eset ben feladva más megközelítéssel kell tovább mennünk, ezt nem csak komoly feladatnak, de izgalmas lehetőségnek is gondolom. A következő évek a digitalizációról, a fenntarthatóságról és a szolgáltatás központúság erősítéséről fognak szólni. A sebességváltás, a felgyorsulás sokkal inkább része lesz az életünknek, mint azt gondolnánk ma, és ki jön ki győztesként eb ből a versenyből.. ne legyenek kétségeink, az ügyfelek elfogják majd dönteni.

Zrt.

A lízingszakma 2022-ben nagyon erőteljesen kettévált. Miközben kiemelkedő eszközfinan szírozási eredményeket lehet elérni, az autófinanszírozás látványos lejtmenetbe kezdett. Az eszközfinanszírozást nem csak kedvező kamatozású források, de gépbeszerzéshez elérhető állami támogatások is erősítik, miközben az egyébként is kedvezőbb kamatú euró források is bőven rendelkezésre állnak. Ezzel párhuzamosan az autófinanszírozásban a magánszemé lyek „eltűnése”, a szállítási nehézségek, az akár évekre elhúzódó rendelési idők és az extrém áremelkedés mély nyomot hagyott, miközben a támogatások köre is rendkívül szűk. Az elmúlt 2-3 évre visszatekintve azt látom, hogy az élet igazolta a több lábon állás gyakorlatát: ritka, amikor ilyen direkt módon lehet átélni annak az előnyét, ha egy lízingcég valóban univerzális. A közeljövő tekintetében pedig abban bízom, hogy a mostani gazdasági nehézségek közepet te is ez a több lábon állás fog olyan stabilitást adni, amivel nyertesként jöhetünk ki még egy ilyen időszakból is.

Ferenc - alelnök, RCI Lízing és

A 2022-es évet a korábbi évekhez hasonlóan markánsan érintette a koráb bi évek autóhiánya. Az év második felében a forint leértékelődése komoly áremelkedéseket eredményezett. Ezen negatív hatások mellett a magyar országi gazdasági környezet rendkívül megemelkedett kamatkörnyeze te az év végére teljesen lecsökkentette a magánszemélyek autóvásárlási kedvét. A 2022-es év eredményeit kizárólag az állami kamattámogatott programok tartják életben. Az év egészét nézve közepes eredményeket tapasztalhatunk. A 2023-as évre további negatív piaci hatásokat vetítek előre. Ezen időszak ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy energiáinkat a jövőbeni fejlesztésekre fordítsuk, és valóban a jövő fellendülő piaci hely zetét készítsük elő.

Nyikos

A lízing szerződések aláírása és az gépek tényleges birtokba vétele között je lentős és egyre hosszabb időszak telik el, így a 2022-es év elmúlt időszakának teljesítése még nem tükrözi az egyre romló makrogazdasági körülményeket.

A kihelyezéseknél az EXIM-mel történő együttműködés jelentős támaszt nyújtott, a KAVOSZ program hatékonyan működött.

A felhők azonban folyamatosan gyülekeznek. Az energiaválság baljós jelei, a magas nyersanyagárak, a kétszámjegyűvé vált infláció és annak kezelésére beindított rendkívüli kamatemelés következtében a kiszámíthatóság jelen tősen csökkent, mely máris a beruházási kedv visszaesését eredményezte -

Vály Judit - alelnök, Euroleasing Thomka Autófinanszírozási Zrt. Katalin - elnökségi tag, Deutsche Leasing Hungaria Zrt.

Elnökségi Tagok értékelései

mind az iparban, mind az aszály sújtotta mezőgazdaságban. További nehézség, hogy az eddigi motor, az EU-s és állami támogatások rendszere is akadozik.

A jelentősen szűkülő üzleti potenciál mellett a szakmának komoly kihívást jelent, hogy az extraprofit adó és a kamatstop következményeként romló profitabilitást és a növekvő költségeket elfogadható egyensúlyba hozza.

A szakma továbbra is minden segítséget megad a kkv-szektornak, hogy a romló gazdasági helyzetben beruházni kívánó vállalkozásokat forrásokhoz juttassa, ugyanakkor számol a kereslet jelentős csökkenésével és a finanszírozási kockázatok növekedésével a következő félévben.

Pesti

Tímea - elnökségi tag, LeasePlan Hungária Zrt.

2022 különösen nehéz év volt a vállalatok számára! Ennyi változóval, kihívással és mindezek kel egyszerre számolni és megküzdeni talán még nem kellett soha. Mostanra oaáig jutottunk, hogy nem tudjuk mikor jönnek a járművek, - egy év körüli még az átlag szállítási idő - nem tudjuk mennyibe fog kerülni és mennyi lesz a kamat mire érnek.

Ezen körülményekhez lehetetlen car policy-t igazítani… jönnek az egyen autók, hosszabb futa midők és elindulunk a kisebb autók felé, mert nem tud ennyire rugalmas lenni a cégek költség vetése. 2023 pedig még ennél is nehezebb lesz a recesszió begyűrűzésével.

Agárdi Marianna - elnökségi tag, De Lage Landen Finance Zrt. Úgy tűnik egyelőre nem lélegezhetünk fel, a kihívásokkal teli időszak továbbra is folytatódik. A Covid okozta nehézségek nagy részben velünk maradtak 2022-ben is, és ezt tovább erősíti a geopolitikai helyzet, az orosz – ukrán háború, a magas infláció, idei évben bevezetett ext raprofit adó és kamatstop. A 2023-as év is bizonyára nagyon izgalmas időszak lesz, újabb megpróbáltatásokkal, de mindezek ellenére nem állunk meg és bízunk benne, hogy a fenti nehézségek hamarosan megszűnnek, és valóban arra koncentrálhatunk teljes gőzerővel, ami a küldetésünk: ügyfe leink magas színvonalon történő kiszolgálása és a gazdaság ezen módon történő további támogatása a lízingfinanszírozás keretében. Ugyanakkor új irányok jelennek meg az életünkben, ami szemléletváltást igényel, izgalmas területre kell eveznünk, ez pedig az ESG, fenntarthatóság. Úgy gondolom ez csak akkor mű ködik, ha a gyártókkal, szállítókkal együtt gondolkodunk és ügyfeleinket is ebbe az irányba tereljük, megismertetjük velük ezen területet, lehetőségeket. Örülök annak, hogy a Magyar Lízingszövetség is kiemelten foglalkozik az ESG-vel, továbbá a Future Club tehetségei is felkarolták a témát. A teljes szakmának sok sikert kívánok a következő évre!

Fekete Csaba - elnökségi tag, CIB Lízing Zrt. 2022 egészén egyfajta kétarcúságot lehetett érezni : növekvő egy szerződésre jutó finanszí rozott összeg szemben a csökkenő szerződéses darabszámmal; növekvő teljes kihelyezési volumen szinte minden eszköztípusban szemben a csökkenő ügyfélszámmal, rekordközeli portfólió bővülés szemben az üzleti kilátások romlásával. A magyar lízingpiac hasonló stratégiai fordulópont előtt áll, mint a 2008-2010-es válság után. Változnak az értékesítési csatornák, az ügyfelek elvárásai, egyre újabb kormányzati intézkedések érkeznek. Mindezen tényezők értékesítési, hatékonysági, kockázatkezelési és technológiai szempontból is eddig nem látott stratégiai kihívások elé állítják a piac szereplőit. Ahogyan az ismert sorozatban mondták : közeleg a tél…

Magyar lízingpiac

FOLYAMATOK JELLEMEZTÉK A HAZAI LÍZINGPIACOT A HARMADIK NEGYEDÉVBEN

A Magyar Lízingszövetség idei harmadik negyedéves jelentése beigazolta a korábbi piaci prognózisokat. Bár az új finanszírozás 596 milliárd forintot tett ki, amely 16%-kal volt magasabb 2021 azonos időszakához képest, ezzel párhuzamosan, a tartósan kedvezőtlen gazdasági környezet hatására a szerződések száma 14%-kal csökkent. Az ellátási láncok zavarai, az elszabaduló infláció és a gyengülő forint okozta kumulált drágító hatások ellenére is töretlen fejlődésről számoltak be a Magyar Lízingszövetség tagjai a harmadik negyedévben. A 16%-os, kétszámjegyű növekedést egy nagy, 54 milliárd forint értékű, egyedi ingatlanlízingnek köszönhetően sikerült elérni, bár ezzel korrigálva már csak 7,7%-os bővülésről beszélhetünk. Kevésbé rózsás a kép, ha a finanszírozási érték alapján elért eredményt a megkötött szerződések számával vetjük össze, mivel az 52 419 darab megkötött szerződés jelentős, 14%-os csökkenést jelentett az előző évhez képest.

Mi áll a jelenlegi ellentétes trendek hátterében?

„Az egyidejű növekedés és csökkenés ellentmondásának oka a lízingeszközök bruttó árának alakulásában keresendő, hiszen a lát ványos volumencsökkenés ellenére 12%-kal, 801 milliárdra emelkedtek a finanszírozott eszközök beszerzési árai az ingatlanszektor nélkül is. Ez a kettős hatás a portfólió esetében is megfigyelhető: miközben 11%-os növekedés mellett, 1 906 milliárd forintot ért el a finanszírozott állomány, addig a szerződésállomány 343 430 darabról 335 245 darabra esett vissza” – részletezte Kőszegi László, a Magyar Lízingszövetség főtitkára.

Mik voltak a fő jellemzői a hazai lízingpiacnak az idei évben?

A lízingszolgáltatók legnagyobb ügyfele továbbra is a KKV-szektor 398 milliárdot kitevő, 66,7%-os részaránnyal, amit a nagyválla latok követnek 19,3%-os részesedéssel. A 8,8%-ot képviselő lakossági ügyfélkör zsugorodása egyelőre megállíthatatlan, 2021-hez képest 10%-kal csökkent a finanszírozott összeg ebben a célcsoportban.

A finanszírozási megoldások közül hazánkban a zárt végű pénzügyi lízing a legkeresettebb, amely a teljes finanszírozott összeg 44%át, 256 milliárd forintot tesz ki. A nyílt végű pénzügyi lízing szintén jelentős, 36%-os szeletet képvisel 215 milliárd forintos értékkel. Mellettük eltörpül a kölcsönök 10,4%-os és az operatív lízing 9%-os részesedése.

A finanszírozás hitelösszegének eszközönkénti megoszlásának alakulását tekintve nem történt meglepetés az elmúlt 3 hónapban. A piac 45%-át a személygépkocsi és a kishaszonjárművek, 18,6%-át a nagyhaszonjárművek, 15,1%-át a mezőgazdasági gépek, 9%-át az ingatlan, 7,7%-át az egyéb gépek és 3,5%-át az építőipari gépek tették ki. A finanszírozott eszközök iránti kereslet elsősorban az új eszközökre irányult (83%).

Tovább gyengélkedett a személygépkocsi és kishaszonjármű piac

Az ellátási láncok zavarai miatt akár 2 évet is elérő szállítási határidők, az infláció és a gyengülő forint miatti kiszámíthatatlan vételár rányomták bélyegüket a 2022-es évre, aminek az autópiacon 9,3%-os, míg a kishaszonjárművek esetében 19,3%-os csökkenés lett az eredménye.

JANUS-ARCÚ
Zárt végű Új Nyílt végű Használt Kölcsön Nem definiált Operatív 8,5% 32,6% 54,6% 300 E 200 E 100 E 0 271 E 111 E 264 408,84 494 976,28 101 358,6 0 215 747,69 62 589,97 53 588,38 90 E 54 E 46 E 21 E 2 E 1 E Nem definiált Retail Flotta Refi Flotta SZGK + kishaszon + motor Mezőgazdasági gép Egyéb gép Egyéb eszköz, vasút Nagyhaszon Ingatlan Építőipari gép IT és irodai gépek
Finanszírozott összegmegoszlások (m Ft)

Az autópiacon a teljes finanszírozott összeg 71%-át a KKV-k vették igénybe, miközben a lakosság részaránya immár 10% alá zuhant. A 270,8 milliárd forintot kitevő, új finanszírozást tekintve a retail részesedése 75,6%-ot, a flotta 18,5%-ot, a flotta refinanszírozás pe dig 9,5%-ot képviselt. Ugyanakkor darabszám alapján a flotta már kissé magasabb, 20% feletti szintet ért el. Összességében a retail szegmens a finanszírozott összeg szempontjából enyhén csökkent, 194,5 milliárd forintot realizált. A teljes lízingpiacnál kisebb visszaesés ugyanakkor csak a meredeken, akár 40%-kal megemelkedő beszerzési áraknak volt köszönhető.

A darabszámokat vizsgálva pedig még drámaibb a kép: a romló gazdasági körülmények és az egyre emelkedő kamatok miatt a hanyat lás 21,5%-os mértékű lett az idei évben. A retaillel szemben a flottapiac a nehézségek ellenére is képes volt megőrizni stabilitását. A harmadik negyedév végéig 50,5 milliárd forint értékben sikerült új finanszírozást teljesíteni, ami kis híján elérte az előző évi eredményt. Bár a volument tekintve ebben a szeg mensben is zsugorodás volt tapasztalható 2021-hez képest, de ez csupán 6%-os volt, 8301 jármű forgalomba helyezése mellett.

A mérsékeltebb csökkenés részben azzal magyarázható, hogy mivel a flottaautók nagy része munkaeszköz, ezért a szállítási prob lémákat látva a szektor ráállt a szabad készletek megrendelésére. Így az ügyfeleknek ugyan kompromisszumokat kellett kötni, de a flottakezelők rövid szállítási határidővel tudták a keresletet kielégíteni.

Válságálló szegmensek

Bár az autópiachoz hasonlóan a nagyhaszonjárművek esetében is emelkedő eszközárakat tapasztalhattunk, a hazai piac második leg nagyobb szegmensében a finanszírozott összeg 11%-os növekedése meghaladta a volumen esését (8%), így összességében pozitív a mérleg. A tőkekintlévőség 9,5%-os bővüléssel 377 milliárd forintra rúgott, míg az állomány 25 402 darabra nőtt 2022-ben.

A nagyhaszonjárművek célcsoportjait tekintve a KKV-k dominálnak, de a nagyvállalatok is jelentős mértékben, 21%-ban találhatók meg az ügyfelek között.

A mezőgazdasági gépek finanszírozott összegének növekedését szintén elsősorban a magasabb eszközárak táplálták, miközben meny nyiségben nem történt visszaesés az előző évhez képest. Így 89,7 milliárd forint új finanszírozással közel 20%-ot volt képes erősödni a szegmens az elérhető állami támogatásoknak is köszönhetően.

Legdinamikusabban, 56%-kal a traktoreladások növekedtek, de a mezőgazdasági vontatókból is 22%-kal többet helyeztek forgalom ba az első három negyedévben.

Az egyéb gépek kategóriája a többi szegmenshez viszonyítva kiemelkedően teljesített 27%-os bővüléssel, 40%-kal nagyobb szerző désszámmal, kihelyezett összegben pedig sikerült a 37,6 milliárd forintos szintet elérni.

Továbbra is jelentős a támogatások szerepe a lízingpiacon „A jelenlegi gazdasági környezetben minden piaci szegmensben komoly segítséget jelentenek az államilag is támogatott lízingkonst rukciók, amelyek idén összesen 141,6 milliárd forint finanszírozott összeget és 10 668 darab szerződés megkötését jelentették. Ennek közel 70%-a, 97 milliárd forint a Széchenyi Kártya Programból származott. 40 milliárd forintot és 1224 szerződést hozott az Eximbank terméke, amely a nagyhaszonjármű és mezőgazdasági szegmensekben bizonyult a legsikeresebbnek. Ezeken felül 600 da rab szerződés jött létre 2 milliárd forint értékben a nagycsaládokat támogató kampány során, illetve további 2 milliárd forint értékű finanszírozásra került sor az áthúzódó e-autó és Növekedési Hitelprogramnak köszönhetően is.” – zárta az elemzést Kőszegi László, a Magyar Lízingszövetség főtitkára.

Magyar lízingpiac SZGK Retail autófinanszírozás Kishaszon Motor 0,81 28,23 27 33,75 41,09 37,46 46,14 42,04 150,96 149,31 130,21 156,11 140,67 102,98 77,53 0,92 1,16 1,57 1,61 1,86 1,45 200 150 100 50 0 2016Q3 2017Q3 2018Q3 2019Q3 2020Q3 2021Q3 2022Q3 Finnanszírozott összeg (Mrd)

Program

08:00 - 09:00 Regisztráció, könnyű reggeli

09:00 - 09:10 Megnyitó

Előadó: Kőszegi László Főtitkár Magyar Lízingszövetség

09:10 - 09:40 A magyar lízingpiac alakulása

Előadó: Zs. Nagy István Elnök Magyar Lízingszövetség

09:40 - 10:10 Makrogazdasági kitekintő

Előadó: Nyeste Orsolya Vezető makrogazdasági elemző Erste Bank Hungary

10:10 - 10:30 Kávészünet

10:30 - 11:00 Gazdasági kilátások, támogatások

Előadó: Bókay Márton Nemzeti fejlesztés-finanszírozásért felelős helyettes államtitkár GFM

11:00 - 11:45 Lifecycle Asset Management

Előadó: Egbert de Jong Head of Global Asset Management De Lage Landen

11:45 - 12:15 Nemzeti hidrogénstratégia, a hidrogéngazdaság kiépítésében rejlő új lehetőségek

Előadó: Butsi Zoltán Főtanácsadó Magyar Hidrogéntechnológiai Szövetség

12:15 - 13:45 Ebédszünet

13:45 - 14:00 Az Év lízingszakembere a Moore támogatásával Díjátadó

14:00 - 14:30 Kapaszkodók a hintán - HR kihívások és lehetőségek Előadó: Esse Bálint, PhD Training Manager PwC

14:30 - 15:15 Technológia és innováció, a hazai autókereskedelem jövőképe Előadó: Várkonyi Gábor Autópiaci szakértő

15:15 - 16:15 Minden, amit tudni kell az ESG-ről Panelbeszélgetés A beszélgetés moderátora: Malkócs Tamás, a Lízingszövetség Oktatási Bizottságának vezetője; Head of Leasing Assets and Services K&H Résztvevők: Harmat Eszter Kereskedelmi igazgató LeasePlan Hungária Firon Fanni Senior Manager Risk Advisory Deloitte Co. Ltd. Papp Dávid Fenntartható pénzügyi stratégiai osztály vezetője MNB

16:15 - 16:35 Kávészünet

16:35 - 17:05 Future Club projektek bemutatása Karbonsemlegesség Papírmentes működés A jövő közlekedése és a lízing

17:05 - 17:35 Innováció a pénzügyekben - mit hoz a jövő? Előadó: Szombati Anikó Digitalizációért és a FinTech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgató Magyar Nemzeti Bank

17:35 - 18:00 Vezetői döntések: probléma-megoldás helyett polaritás-menedzsment Előadó: Pozvai Zsolt Global CEO DEVELOR International