Page 1

1

SENTITU, PENTSATU, EKIN Hobetzeko irrikaz. Lizeoan azterketa egin berri dugu. Asebetetze galdetegiak bete ditugu familiok, ikasleok eta langileok. Horretaz gainera, Lezoko eta Pasaiako guraso, guraso ohi eta bestelako herritar eta eragileekin ere hitz egiteko aukera izan dugu Lizeoaren jardunaz. Emaitzak uztailean eskuratu ditugu eta hausnarketarako prest gaude. Zeregin horri irailean ekingo diogu. Komunikazio Batzordeak azterketaren ondorioak Artezkaritza Kontseiluan azaldu ondoren, abian jarriko dugu prozesua: emaitzak komunitate osoarekin konpartituko ditugu, gogoetarako foroak martxan jarriko ditugu eta Lizeoa osatzen dugun guztion parte hartzearekin, arlo sendoak mantenduz eta ahuleziak hobekuntzarako bidean jarriz, deďŹ nituko dugu 2013-2017 Plan Estrategikoa. Hau izango da 2012-2013 ikasturtean aurrera eramango dugun erronka handi eta polit bat. Nolako Lizeoa ikusten dugu 2017 urtean? Zein bide egingo dugu hori lortzeko? Ziur nago denon artean bermatuko dugula etorkizuneko ikastola indartsua, kalitatezkoa eta datozen erronkei egokitua. Bitarte horretan, oporraz gozatuz indarberritu gaitezen, ikasturte berria irrikaz eta kemenaz bizitzeko. Besarkada handi bat,

Elena Mendia Zuzendaria


2

HAUR HEZKUNTZA / LEHEN HEZKUNTZA / LIZEOKO GIDA 12/13

AURKIBIDEA I.- FUNTZIONAMENDU OROKORRA 1.1.-GOBERNU ETA FUNTZIONAMENDU EGITURA ......................................3 1.2.- IKASLEEN EGUTEGI ETA ORDUTEGIA .................................................7 1.3.- AUTOBUS ORDUTEGIA ........................................................................9 1.4.- KONTUAN HARTZEKO OHARRAK .....................................................13 1.5.- TELEFONO, HELBIDE ETA KONTU KORRONTEAK..............................16

II.- FUNTZIONAMENDU PEDAGOGIKOA 2.1.- HAUR HEZKUNTZA..............................................................................18 2.2.- LEHEN HEZKUNTZA.............................................................................21 2.3.- EUSKARAZ BIZI...................................................................................24 2.4.- ARAUTEGIA.........................................................................................26


3

I. FUNTZIONAMENDU OROKORRA 1.1.- GOBERNU ETA FUNTZIONAMENDU EGITURA ARTEZKARITZA KONTSEILUA Gotzon Bereziartua Karmele Cervera Agurtzane Sistiaga Ibon MuĂąoz Alain Idigoras Aitor Sarasola Ainara Zabala Xabier Murua Jone Abando Txaro AriztimuĂąo Gema Lopetegi Alaitz Ipintza Mikel Arnaez Jabi Zubizarreta Lurdes Sistiaga Txema Maritxalar Josune Saizar

Bazkide erabiltzailea Bazkide erabiltzailea Bazkide erabiltzailea Bazkide erabiltzailea Bazkide erabiltzailea Bazkide erabiltzailea Lan bazkidea Lan bazkidea Lan bazkidea Lan bazkidea Lan bazkidea Lan bazkidea Bazkide laguntzailea Bazkide laguntzailea Bazkide laguntzailea Bazkide laguntzailea Bazkide laguntzailea

ZUZENDARITZA TALDEA xZUZENDARIA ..............................................................................Elena Mendia x GERENTEA .....................................................................................Peio EgaĂąa s(( ,(KO)+!3+%4!"525!-ARIJO%RTZIBENGOA s$"( $"(/KO)+!3+%4!"525!*ULEN%ZKURDIA s+//2$).!4:!),%!+ HAUR HEZKUNTZA .....................................................Karmele Sistiaga LEHEN HEZKUNTZAKO 1. ZIKLOA .........................................Ione Arnaez LEHEN HEZKUNTZAKO 2. ZIKLOA ..........................................Axun Olarra LEHEN HEZKUNTZAKO 3. ZIKLOA .................................Txini Gorrotxategi BIGARREN HEZKUNTZAKO 1. ZIKLOA ..............................Ander Etxebeste BIGARREN HEZKUNTZAKO 2. ZIKLOA................................Lea Dorronsoro BATXILERGOA ...............................................................Edurne Murgiondo ORIENTAZIO DEPARTAMENDUA .............................................Maite Larrea HEZKUNTZA BEREZIA ............................................................Euge Alfonso


4

HAUR HEZKUNTZA / LEHEN HEZKUNTZA / LIZEOKO GIDA 12/13

GELABURUAK PASAIA-LEZO LIZEOAk partaidetza sozialean oinarritzen du bere izaera. Horrek titularitatean ez ezik, kudeaketa estiloan eta ikastolako estamentu guztien parte hartze zabalean ere izan behar du isla. Gurasoen partizipazioa, beraz, gure ďŹ losoďŹ aren ezinbesteko ardatza da. Gurasoen partizipazioa ez ezik, euren iritzi, kezka eta iradokizunak jasotzeko bidea ahalbideratu nahi da. Horretarako, hain zuzen, jarri zen martxan GELABURUen ďŹ gura.

GELABURUEN FUNTZIOAK 1. Harreman estua izango dute ikasgelako tutorearekin, eurak izango direlako gainontzeko gurasoen kezken bide izango direnak. 2. Ikasgelako ordezkariak izango dira Artezkaritza Kontseiluaren nahiz zuzendaritzaren aurrean aipatu kezkak bideratzeko, eta baita hobetze iradokizunak egiteko garaian ere. 3. Gelako gurasoen partizipazioa bultzatuko dute Lizeoaren eguneroko bizitzan. 4. Gelaburu guztiek Gelaburuen Foroa eratuko dute. 5. Gelaburuen Foroa ikasturtean bitan bilduko da gutxienez: hasieran (urteko plana aztertzeko eta urteko batzarra prestatzeko) eta ikasturte amaieran balantzea egiteko. 6. Urtarrila aldera, era berean, beste bilera mota bat izango: Gelaburuen Foro Autonomoa. Irakas-zikloka, edo herrika Haur Hezkuntzan, gelaburuak bilduko dira nahi duten gaiez hitz egiteko. Bertan tratatutakoak zuzendaritzara pasatuko dira, egon daitezkeen iradokizun eta ekarpenak bideratzeko.

HAUTABIDEA Gelako familiaburuen artean bi gelaburu aukeratuko dira gela bakoitzean ikasturteko lehenengo gelako bilera orokorrean. Gelaburu kargua, beraz, konpartitu egingo dute bien artean. Tutorea arduratuko da gelako gainontzeko guraso guztiei gelaburuen berri emateaz. Iraupena, gutxienez, urtebetekoa izango da, aukeraketa urtero egingo delako.


5


6

HAUR HEZKUNTZA / LEHEN HEZKUNTZA / LIZEOKO GIDA 12/13

TUTORE ETA IRAKASLEAK


7

1.2.- IKASLEEN EGUTEGIA ETA ORDUTEGIA


8

HAUR HEZKUNTZA / LEHEN HEZKUNTZA / LIZEOKO GIDA 12/13

ADMINISTRAZIO eta ZERBITZUETAKO LANGILEAK s!$-).)342!2)!+/LATZ!RRIETA )¶IGO2UBERT ,EIRE0AGALDAY !MAIA)RULEGIETA)RATXE Gorostegi. s!54/"53:!).4:!),%!+0AKI-ENDIZABAL !INHOA)BARGOIEN )KER,APIDO -©#ARMEN /SA !INHOA'OIENETXEA !LAITZ)PINTZAETA%NARA-ECERREYES s (!52 (%:+5.4:!+/ '!2")4:!),%!+ !RANTXA 6ELASCO -AITE %TXEBERRIA %DURNE Elizalde, Belen Alvarez, Idoia Urresti eta Lurdes Garmendia. s %2!)+)..!'53)+/'!2")4:!),%!+.EKANE)NTXAUSTI )DOIA,OINAZ 'EMA,OPETEGI +OLDOBIKE%TXEBERRIA *OSUNE6ILLARRUBIAETA%LVIRA3AGARZAZU s*!.'%,!!RRATE,ABOA -ERTXE%ZEIZA -©!NGELES-ARTINEZ %LI!RRIETA )DOIA5RRESTI Lurdes Garmendia, Lorea Novo, Nekane Intxausti, Maite Etxeberria, Itziar EtxeBERRIA/TAEGI !RANTXA6ELASCO %LENA'OMEZ ,URDES'ARMENDIA )DOIA,OINAZ 'EMA,OPETEGI +OLDOBIKE%TXEBERRIA -©!NTONIA%TXARRI &E/TXOTEKO ,URDES Etxeberria eta Amaia Egidazu. s+/.43%2*%! -!.4%.5!)NA-ARIEZKURRENA


9

1.3.- AUTOBUSEN ORDUTEGIA sHAUR HEZKUNTZA


10

HAUR HEZKUNTZA / LEHEN HEZKUNTZA / LIZEOKO GIDA 12/13

sLEHEN HEZKUNTZA 3., 4., 5., eta 6. mailak


11

sLEHEN HEZKUNTZA 1. eta 2. mailak


HAUR HEZKUNTZA / LEHEN HEZKUNTZA / LIZEOKO GIDA 12/13

12

OHARRAK: s $ONOSTIAKOGELTOKIETANBERTAKOAUTOBUSGELTOKIARENZENBAKIAAGERTZENDA s /RDUTEGI HAU IKASTURTE HASIERAKOA DA AGIAN ALDAKETAREN BAT EGIN BEHARKO da ikasturtean zehar. s %GUERDIKO BIDAIEK AGIAN EZ DUTE BAT EGINGO GOIAN ADIERAZTEN DEN AUTOBUS zenbakiarekin. s 0ASAI !NTXOKO IKASLEAK !NTXOKO IKASTOLAKO AUTOBUS GELTOKIAN JAITSIKO DIRA EGUERdian. Arratsaldean, Lehen Hezkuntzako ikasle guztiak ibai ondoko autobus geltokian jaitsiko dira. s 5RTEBETETZE OSPAKIZUNAK DIRELA ETA ARAZO HANDIAK SORTZEN DIRA GARRAIOAREN EGUNErokoan. Beraz, horrelakoetarako ezin izango da ikastolako autobusa erabili. s !UTOBUSEZ ALDATU NAHI IZANEZ GERO FAMILIAK ESKAERA ALDEZ AURRETIK EGINGO DU IDAtziz eta autobuseko zaintzaileari emango dio. Zaintzailea familiarekin harremanetan jarriko da erabakitakoa adierazteko. Ez dira egun bereko aldaketa eskaerak onartuko.


13

1.4.- KONTUAN HARTZEKO OHARRAK ASISTENTZIA Asistentzia hutsegiteak familiak idatziz adieraziko dizkio tutoreari.

OSASUN ALDERDIAK Osasunak lotura handia du haurraren garapen ďŹ siko eta psikologikoarekin. Haurra gaixorik dagoenean, arreta eta baldintza bereziak eskatzen ditu, eta horiek ezin ditu ikastolak eskaini. Hau horrela izanik, haurrak ez dira ikastolara etorriko honelako kasuetan: s s s s s s

KALENTURA KONJUNTIBITISA BEHERAKOA GONBITOAK ZORRIAKBARTZAK GAIXOTASUNKUTSAKORRAKERRUBEOLA ELGORRIA BARIZELA HAZIZURRIAK

Ikastolan gaixotuz gero, gurasoei/tutoreei edo larrialdietarako adierazitako pertsonari deituko zaie. Medikazioari dagokionez, haurrak mediku tratamendua behar izanez gero, eta botikak eskola orduen barne hartu behar baditu gurasoek/tutoreek eman beharko diote irakasleari pediatraren errezeta, zeinetan dosia eta hartze orduak azalduko diren. Era berean, ez da inolako botikarik emango gurasoen/tutoreen idatzizko onespenik gabe.

ARROPA Ikasleek arropa identiďŹ katuta ekartzea komeni da. Ikasturtean zehar biltzen dena, hiruhilero birziklatzera eramaten da

ASEGURUA Eraikin nagusian funtzionamendua honelakoa izango da: ikasleak min hartzen duenean, sendagileari deitu eta familiari adieraziko diogu. Istripuaren arabera, honela jokatuko dugu: s )STRIPUARINETAN SENDAGILEAKZAURITUAIKASTOLANSENDATUKODUETAFAMILIARIINFORMEA igorriko dio s )STRIPULARRIETAN ZAURITUAOSPITALERAANBULANTZIAZERAMANGODA s :AURITUAOSPITALERAERAMANBEHARDENBESTEKASUETAN FAMILIAKONORBAITEKBEREKAbuz eramango du edota Lizeoa arduratuko da.

JAI GIROKO EKINTZAK Gelaz kanpo egiten ditugun ekintzetan ikasleak irakasleen ardurapean egongo dira. Behin amaituta, aurretik adostuko dugun moduan itzuliko dira haurrak familiarengana.


HAUR HEZKUNTZA / LEHEN HEZKUNTZA / LIZEOKO GIDA 12/13

14

JANGELA ZERBITZUA BAZKARIAK Urtero bezala, jangela zerbitzua hasierako egunetik azken egunera arte egongo da zabalik, nahiz eta klaseak goizez bakarrik izan. Beraz, datorren ikasturtean irailaren 7tik ekainaren 21era arte, biak barne, egongo da zabalik. Prezioei dagokionez, duela bi urte hasitako bidearekin jarraituko dugu, hau da, pixkanaka bereizten joango dira Haur Hezkuntzako (2-5 urte) bazkariaren prezioa eta gainontzeko mailena (6-18 urte). Hauek dira 2012/13 ikasturteko prezioak: a) Haur Hezkuntza (2–5 urte bitarte): Egunero geratuko direnei bazkariko 5’51 euro kobratuko zaizue, hau da, 97’50 euro hilero urritik ekainera bitarte, biak barne. Urte osoan geratzen direnei 14 egun ez zaizkie kobratuko eta beti bezala, 15 egun baino gehiagoko gaixotasuna izanez gero, kuotatik kenketa egingo litzateke. Noizean behin geratzen diren ikasleek 6’15 euro ordainduko dute bazkari bakoitzeko eta hamarnaka erosi beharko dira. Takoaren prezioa 61’50 eurokoa izango da eta ordainketa behean agertzen diren bi kontu korronteetako batean egin beharko da. b) Lehen Hezkuntzatik aurrera (6–18 urte) Egunero geratuko direnei bazkariko 5,12 euro kobratuko zaizue, hau da, 91,00 euro hilero urritik ekainera bitarte, biak barne. Urte osoan geratzen direnei 14 egun ez zaizkie kobratuko eta beti bezala, 15 egun baino gehiagoko gaixotasuna izanez gero, kuotatik kenketa egingo litzateke. Noizean behin geratzen diren ikasleek 5’70 euro ordainduko dute bazkari bakoitzeko eta hamarnaka erosi beharko dira. Takoaren prezioa 57’00 eurokoa izango da eta ordainketa bi kontu korronte hauetan egin ahal izango da: Gipuzkoako Kutxa: 2101 0089 63 0000606152 Euskadiko Kutxa: 3035 0125 11 1250014694 Ogitartekoei dagokionez ez da igoerarik izango. Handiak 1’50 euro balioko du eta txikiak 0’60 euro. Hauek bosnaka erosi beharko dira goian aipatu bi banketxeko kontu korronteetan dirua ingresatuz (handiak 7’5 euro eta txikiak 3 euro).

DIETA ETA KANPOKO JANARIA Jakiren batekin osasun arazoak izanez gero, beharrezkoa da sendagilearen agiria. Dieta bereziren bat jarraitu behar badu, familiek ohar bidez adieraziko dute. Agiria edota oharra idazkaritzan entregatu beharko da, jangelan jakitun izan daitezen. Ezin da kanpoko janaririk ekarri jangelara

BAZKARI TXANDAK Eraikin nagusian Lehen Hezkuntzako ikasleek bi txandatan bazkalduko dute: sETAMAILAKOBITARTEKOEK AN sETAMAILAKOEK AN Lezon 1. eta 2. mailako ikasleak 12:20an bazkalduko dute.


15

EGUERDIETAKO EREMUA LIBURUTEGI ZERBITZUA EGUERDIZ Bazkaltzen geratuko diren ikasleek 12:25etik 14:25ak bitarte liburutegia erabiltzeko aukera izango dute. Bertan irakasle arduraduna egongo da.

JOLAS EREMUA Bazkaltzen geratuko diren ikasleek 12:25etik 14:25ak bitarte jangelako jolas eremua erabiltzeko aukera izango dute. Bertan arduraduna egongo da. Era berean, kanpo aldeko zaintzaz eta jolasaz arduratuko diren beste hiru hezitzaile egongo dira

EGUERDIETAKO EKINTZAK Aurten ere, eguerdi partean, nahi duten ikasleentzat hainbat ekintza antolatu dugu. Hala, aukeran egongo dira: trikitixa, panderoa, txalaparta, klarinetea, tronpeta, ingelesa, euskal dantza, xakea, bertsolaritza, buztina eta marrazketa.

HAURRAK GOIZAGO JASOTZEA Gurasoen/ tutoreen lanagatik edo, haurrak ikastolara lehenago ekartzeko beharra dutenentzat, Lizeoak aurten ere Haur Hezkuntzako haurrak goizago jasotzeko zerbitzua mantenduko du. Hala, haur horiek goizeko 07:30etik jasotzeko aukera egongo da. Zerbitzu hau tarteka erabiltzen duten ikasleentzako bost aleko tako bat egongo da eta bere prezioa 17,60 eurokoa izango da. Nahiko maiztasunarekin erabiltzen duten ikasleei ďŹ nkoak balira bezala kobratuko zaie.

ESKOLA KIROLA s s s s

s s s s s

%USKARAZKOJARDUERAIZANGODAETAHEZITZAILEA ,IZEOAKEKIPOBAKOITZARENEKIPAJEAJARRIKODU ,EHEN(EZKUNTZAKOMAILATIKGORAKOENTZATANTOLATUTAKOJARDUERADA %NTRENAMENDUAK AHALDELA HALAKOETANIZANGODIRA - Benjaminak (LH 3. eta 4. mailak) astelehen eta asteazkenetan - Alebinak ( LH 5. eta 6. mailak) astearte eta ostegunetan %NTRENAMENDUAKBUKATZERAKOANAUTOBUSZERBITZUAEGONGODAAN %NTRENAMENDUANGELDITUKOEZDIRENIKASLEEK AURREZBEREOHIKOAUTOBUSEKOARDURAdunari lekurik dagoen galdetu beharko diote +UOTA URRIANHASITAMAIATZERABITARTEKOBRATUKODA )ZENAEMATEANIKASTURTEOSORAKOKONPROMEZUAHARTZENDA 'URASOEKTUTOREEKKIROLHEZITZAILEARENESANAKERRESPETATUBEHARDITUZTE

GAZTELUTXO GURASO ELKARTEA Gurasook dugun elkartea da: familia arteko irteerak burutzeko eta Herri Urratsera bezalako txangoak egiteko. Edozein dela ere egin beharreko ordainketa, hona hemen Kutxako kontu korrontearen zenbakia: 2101 0089 66 0010446706

BEKAK ETA DIRULAGUNTZAK Ikasturtean zehar abisatuko bazaituztegu ere, kontuan izan honako beka mota hauek daudela: s nURTEBITARTEKOENTZATIKASMATERIALAETAJANGELARAKO


HAUR HEZKUNTZA / LEHEN HEZKUNTZA / LIZEOKO GIDA 12/13

16

Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak ateratzen du. Deialdia irailan argitaratzen da Euskal Herriko Buletin OďŹ zialean (0 eta 1 urtekoei kuotarako laguntza ematen zaie eta batxilergoko ikasleei jangela zerbitzua ez zaie bekatzen). s nURTEBITARTEKOENTZAT,IZEOKOKUOTARAKO Pasaia-Lezo Lizeoak ematen dituen bekak dira 2 urte eta 18 urte bitartekoentzat. Irailan banatzen da zirkularra Eusko Jaurlaritzako bekarekin batera aurkezteko.

1.5.- TELEFONO, HELBIDE ETA KONTU KORRONTEAK e-maila: pasaia@ikastola.net WEB ORRIA: www.lizeoa.com

DIRU SARRERETARAKO KONTU KORRONTEAK s*ANGELA OGITARTEKOETAIKASLEENEGONALDIETARAKO 2101 0089 63 0000606152 3035 0125 11 1250014694 s&AMILIAARTEKOMENDIIRTEERETAKO ETA(ERRI5RRATS .AFARROA/INEZETAGISAKOENTZAT 2101 0089 66 0010446706

TELEFONOAK HAUR HEZKUNTZA Pasai Antxo Pasai Donibane

- 2 eta 5 urte bitartekoak - 0 eta 1 urte bitartekoak - 3 eta 5 urte bitartekoak - 0 eta 2 urtekoak

Pasai San Pedro Lezo

943 943 943 943 943 943

345283 345405 524455 341854 395562 340763

ERAIKUNTZA NAGUSIA Telefonoa Faxa

943 526850 943 526854

Lizeora deituko duzuenean luzapena eskatuko zaizue, eta hura eman ezean, idazkaritzara desbideratuko da deia. Hona luzapenak: s,EHEN(EZKUNTZARADEITZEKO1 s$"(ZIKLORADEITZEKO4 s$"(ZIKLORADEITZEKO5 s"ATXILERGORADEITZEKO6


17

II. FUNTZIONAMENDU PEDAGOGIKOA LIZEOAK BULTZATZEN DITUEN JARRERA ETA BALOREAK Honatx gure hezkuntza komunitateko familietan eta ikastolan bertan landu nahi ditugun baloreak sLeialtasuna: leiala dela ulertuz, printzipioetan oinarritutako pertsona izatea, emandako hitza aintzat hartzea, eta norberaren buruarekin koherentea izatea. s Errespetua: errespetuzkoa dela ulertuz, bestea den bezala onartzen duen pertsona izatea. Besteak pentsatzen edo esaten duenarekin bat ez etorrita ere, bestea errespetatzen lagunduko duen jarrera demokratikoaren jabe izatea. s +RITIKOTASUNA kritikoa dela ulertuz, bizitzea egokitzen zaizkion abaguneak, berezko irizpideekin baloratzeko gaitasuna duen pertsona izatea. s %NTZUTEKO GAITASUNA hori dela ulertuz, besteak esaten duena jasotzeko gai den pertsona izatea. Hau da, errespetuzko jarrera neutraletik haratago, bestearen esanarekin inplikatzen den pertsona izatea. s3OLIDARITATEA solidarioa dela ulertuz, besteen beharren aurrean laguntzera egiten duen pertsona izatea. s.ORBERARENAUTONOMIA autonomoa dela ulertuz, besteen esanen edota laguntzen zain egon gabe, eta gainontzekoak kontuan hartuz, bizimodua aurrera ateratzeko eta erabakiak hartzeko gai den pertsona izatea. s3ORMENA sortzailea dela ulertuz, problema eta egoera desberdinetan aukera eta soluzio desberdinak bilatzeko gai den pertsona izatea. s Euskalduntasuna: euskalduna dela ulertuz, euskara ezagutu eta erabiltzen duena, eta Euskal Herria ezagutu eta maite duen pertsona izatea. s"ESTEKULTUREKIKOBEGIRUNEA hori dela ulertuz, besteen kulturak onartzen eta errespetatzen dituen pertsona izatea. s'IZARTEAREKINKONPROMISOA konprometitua dela ulertuz, gizartearen arazoen aurrean kezka agertu eta haien konponbidean konprometitzen den pertsona izatea. s)NGURUMENAREKINKONPROMISOA konprometitua dela ulertuz, ingurumenaren arazoen aurrean konprometitzen den pertsona izatea. Balore hauek, bistan da, eskolaldi osoari dagozkio eta Lizeoaren eta familiaren artean sustatu beharrekoak dira.


18

HAUR HEZKUNTZA / LEHEN HEZKUNTZA / LIZEOKO GIDA 12/13

2.1.- HAUR HEZKUNTZA OHITUREN HEZIKETA Ohitura hauek hartu behar ditu HAUR HEZKUNTZAko haurrak, gure ustetan, ikasketa eta bizikidetasuna ahalik eta egokiena izan dadin. Familiaren laguntzak lorpena erraztuko du, noski.

BIZIKIDETASUNARI DAGOZKION OHITURAK Haurra, aurreko egozentrismoa gainditzen doa etapa honetan eta hau, besteenganako harremanetan garbi nabari da, gero eta jarrera lankidegoa izaten baitu lanean eta jolasean ere. Hona hemen maila honetan lortu nahi ditugun helburuak: s Lagundu gelako eta etxeko lanetan, agindu zaionean, eta ez zaionean ere. s "ESTEEIGAUZAK utzi eta komeni denean gustu onez eman ere. s )NGURUNEAerrespetatu; gauzak, animaliak, landareak; eta paperik eta zakarrik lurrera ez bota. s %SKOLANELKARBIZITZAKOEZARTZENDIRENARAUAKerrespetatu eta besteenganako ohiturazko diren formak erabili: agurtu, eskatu, eskertu eta barkamena eskatu. s "ESTE BATEK HITZ EGITEN DUENEAN ENTZUTEN jakin, eta elkarrizketa erabili, norberaren pentsaerak gainetik jarri gabe. s "ERENAHIAKadierazi. s 5TZITAKOA itzuli. s "ESTEEITRABARIKEGINGOEZDIENERANhitz egin. s "ERAKDITUENGAUZAKBESTEEKINbanatu. s 4ALDELANETANINIZIATIBAKeduki. s %DOZEINZEREGINETANBERETXANDAIRITSIARTE egoten jakin.

LANERAKO OHITURAK s ,ANEANALA edozein ekintzetan beharrezko den egoera mantendu eta zailtasunik gabe eta besteak nekarazi gabe aldatzen jakin izan. s !DIERAZPENETAN EMATENDIRENARAUETANETABETEBEHARDITUENLANETANadi egon. s (ASITAKOLANA bukatu. s ,ANAKGARBIETAORDENANaurkeztu. s 'UZTIENAK DIREN GAUZAK elkarrekin erabiltzen jakin eta eskatzen zaion lana egiteko bere burua antolatzen jakin. s "EREADINARIETALANARIEGOKIENDATORKIONDENBORAEPEBATEAN adia gal ez dezala lortu. s %RABILTZENDUTENMATERIALAKDITUENARRISKUAK ezagutu. s *OSTAILUAKETAERABILITAKOLANTRESNAKBERELEKUAN gordetzen jakin, eta baita paper puskak, kartulinak eta, bildu eta zakarretara botatzen ere.


19

AUTONOMIA OHITURAK s *ANZTEKO GARAian: Begirale zuzenik gabe janzten ohitu behar du; jantzien aurreko eta atzeko aldeak ezagutu eta egoki janzten ikasi behar du. Gehienez ere, jantziren bat alderantziz badago, zuzen jartzea eskatuko du. Mantalak edo soinekoak aurrean dituen botoiak askatzen eta lotzen jakin behar du; oso gazteak ez badira behintzat. s +OMUNERABAKARRIKJOATENETAESKUAKGARBITZENETALEHORTZEN ikasi behar du. Hortzetako eskuila erabiltzen hasi. s %TXETIKKANPOIBILTZENJAKINKALEAKZEHARKATU SEMAFOROAKezagutu. s -AHAIHORNIAKERABILIZJATENIKASI-AHAIAJARTZEN lagundu. s -UKIAKKENTZEN ikasi.

OSASUN OHITURAK !DINHONEtako haurrak egunero 10-11 ordu lo egin beharko luke. *AKIMOTAGUZTIAKHARTZEN ikasi: haragia, arraina, barazkiak, fruituak... %SKOLARAJOANBAINOLEHENONGIgosaldu behar du. 'OXOKIGEHIEGIRIKEZ hartu. "OTIKEN GARBIKETAPRODUKTUEN ETXE TRESNAELEKTRIKOENARRISKUAKezagutu. 0APERAK AZALAKLURRERAEZBOTATZEN ikasi, baita zakarrontzia modu egoki batez erabili ere. s *ANBAINOLEHENESKUAKgarbitu. s ,URRETIKJASOTAKOAKAHORAEZSARTZEN ikasi. s "AZKARIBAKOITZARENONDORENhortzak garbitu.

s s s s s s

IRAKASLE ETA FAMILIA ARTEKO HARREMANAK EBALUAZIO TXOSTENA: s  ETA  URTEKO IKASLE BAKOITZEKO ikasturtean zehar, bi ebaluazio txosten bidaliko dizkizuegu: urtarrilean eta ekainean. s URTEKOEI URTEBETEKOEI BIETAHIRUURTEKOEI berriz, informe bat helaraziko zaie ekainean. BILERAK: Familiekin bi bilera mota egingo ditugu. s /ROKORRAK (gelaka): ikastaldearen lan dinamika eta harremanak aztertzeko, mailaadinari dagokion informazioa emateko, oharrak, iradokizunak jasotzeko... s "ANAKAKOAK (familiak eta tutoreak): ikasleen egoera ezagutzeko eta informeak bidali ondoren haiek komentatzeko egiten ditugu batik bat. Bilera hauek gutxienekoak dira, eta irakasleek nahiz familiakoek horretarako beharra ikusiz gero, behar adina egingo dira. Horretaz gain, talde bakoitzak bi GELABURU izango ditu, tutorearen eta gainontzeko familien artean zubi-lana egiteko.


HAUR HEZKUNTZA / LEHEN HEZKUNTZA / LIZEOKO GIDA 12/13

20

JAI GIROKO EKINTZAK Euskararen erabilera eta euskal kultura bultzatzeko asmoz herriko kale eta plazetan honako hauek ospatuko ditugu s 3!.4/-!3!+%4!/,%.4:%2/ Abenduan Gabonetako hainbat abesti ikasten ditugu, eta gelak apaintzeari ekiten diogu. Dena Olentzero inguruan kokatzen dugu. Honetaz gain, abenduaren 21ean Gabon kantak abestuz kalera aterako gara. Egun honetan haurrak baserritarrez jantzita etortzen dira eta txistor jatea egiten dugu familiekin batera. s 3!.3%"!34)!. San Sebastian ospatzeko, urtarrilaren 18an, kalera aterako gara danborra jotzera. s ).!54%2)!+ Jai hauek ere garrantzitsuak dira haurrentzat. Hori dela eta otsailaren 8an, arratsaldez, ikastolan egindako mozorroekin etor daitezen eskatuko diegu. s %53+!2!:"):) San Tomas egunaren inguruan Pasai Antxon, Pasai Donibanen eta Lezon ohiko Gabon kanten emanaldia egingo dugu. s +/22)+! Euskara berreskuratzeko lagungarri izan nahian, KORRIKA 18an parte hartuko dugu Esan beharrik ez dago, jai hauetan guztietan ikasleek gustu handiz hartzen dutela familiak bertan egotea, batez ere, txikiak direnean. Gonbidapena hementxetik egina daukazue; zuen zain geratzen gara.

TXANGO ETA EGONALDIAK Ikasleei eskaintzen dizkiegun hezkuntza aukerak osatzeko asmoz, ikastolatik kanpo ere zenbait ekintza programatzen ditugu. Irteera hauetan parte hartzea garrantzitsua da, ikasleek ikastolatik kanpo harremanak sendotzeko eta beraien autonomian aurrerapauso interesgarriak garatzeko aukera eskaintzen baitigute. Ikasleen adinaren arabera, hiru motatako ekintzak antolatzen ditugu: s (ERRIRAEGITENDIRENIRTEERAK s %GUNBATEKOTXANGOAK s "IEGUNETAKOIRTENALDIA Gelako lehenengo bileran ekintza hauen berri zehatza emango dizuegu.


21

2.2.- LEHEN HEZKUNTZA OHITUREN HEZIKETA ETXEKOEN LAGUNTZAZ JARRERA BAIKOR HAUEK SARTZEN SAIATUZ s s s s s s s s

%TXEANZENBAITORDUTANPRESENTEEGOTEA %TENGABEANIMATU BEREBURUAREKINPOZIKSENTITZENLAGUNDU "ERAIEKINKONlDANTZAIZATENSAIATU "ETIENTZUTEKOPRESTEGON +ONPARAZIORIKEZEGIN+ONlDANTZAETAMAITASUNAERAKUTSI "EREMARTXAHURBILETIKJARRAITU ASTUNEGIAKIZANGABE "ERAIEKINHITZEGIN EGUNERO LASAI LASAI MEHATXATUGABE ERRESPETATUZ 0AZIENTZIAIZAN

ETXEAN AHALIK ETA GIRO GOXOENA ESKAINI ASPEKTU HAUEK EKIDINEZ s s s s

'URASOTUTORELATZAKETAGOGORREGIak izatea %SKOLAKOGAUZEZBAKARRIKKEZKATZEA 3EME ALABAKGEHIEGIBABESTEA 'EUREBELDUR ANTSIETATEETAARAZOAKGEURESEME ALABENGANPROIEKTATZEA

ESTUDIATZEKO TOKI EGOKI BAT BILATUZ s ,ANERAKOLEKUJAKINA TELEBISTA IRRATIETAZARATARIKGABE

BEREN DENBORA PLANIFIKATZEN ETA LANA ANTOLATZEN OHITURARAZIZ s %gunero lan pixka bat egiteko ohitura landu s %GUNEKOETAASTEKOLANAK ESKOLAKOAKNAHIZKANPOKOAK ANTOLATZENLAGUNDU s %TXEKOBIZITZANORDUTEGIERREGULARBATIPINTZENSAIATUOTORDUAK OHERATZEKOORDUA

IRAKURTZEKO ZALETASUNA BULTZATUZ s 4XIKIAk direnean beraiekin eta beraientzat irakurri s )RAKURKETAGIROASORTU LIBURUEIGARRANTZIAEMANEZBEGIRATZEA EROSTERAJOAN OPARITU gu irakurtzen ikustea, etab.) s (ERRIKOLIBURUTEGIKOERABILTZAILEIZATERABULTZATU

ESKOLAZ KANPOKO AKTIBITATEAK ORIENTATUZ s "EHartu eta ito gabe, denbora librea erabat bete gabe s %SKOLAKOLANEKINBATERAGARRIEGIN s 4EKNOLOGIA BERRIAK TELEBISTA ORDENAGAILU INTERNET BIDEO JOKOAK MUGIKORRA ETA antzekoak aztertu, mugatu eta ahal den neurrian elkarrekin ikusi, aritu…


HAUR HEZKUNTZA / LEHEN HEZKUNTZA / LIZEOKO GIDA 12/13

22

ESKOLAKO LANETAN LAGUNDUZ 'UK ez ditugu beren lanak egin behar !RGIBIDEAKETALAGUNTZAAHALDENNEURRIANEMAN !KTIBOKIIKASTENANIMATUZOHARRAKHARTUZ AZPIMARRATUZ )KASTEN ARI DIRENEAN INTERESA AGERTU AHAL DENEAN PRAKTIKARA ERAMANEZ MENDIRA erakusketak, bidaiak, etab.) s 3EGURTASUNAETAAUTOESTIMUASENDOTU s s s s

ELIKADURA OHITURA ONAK BULTZATUZ s ,ITXARRIKERIAKJOLASGARAIETAN URTEBETETZEETAN IRTEERETAN IKASTURTEBUKAERAKOOSPAkizunetan‌) ekidin s (AMAIKETAKOETANETAIRTEERETANFRUTAETAOGITARTEKOAKBULTZATU

IRAKASLE ETA FAMILIEN ARTEKO HARREMANAK EBALUAZIO TXOSTENA. Ikasle bakoitzeko ikasturtean zehar egindako ebaluaketen emaitzak familiei bidaltzen dizkizuegu urtarrilaren bukaeran eta ekainaren lehenengo hamabostaldian BILERAK. Familiekin bi bilera mota egingo ditugu: s /ROKORRAK(gelaka): ikastaldearen lan dinamika eta harremanak aztertzeko, maila-adinari doazkien informazioak emateko, oharrak jasotzeko, etab.Behean bilera hauen datak ematen zaizkizue. Datak gerturatzen doazen heinean, zirkular bat ailegatuko zaizue bilerara deituz. - LH 1: Irailaren 25ean arratsaldeko 16:45ean - LH 2: Irailaren 19an arratsaldeko 16:45ean Maiatzaren 28an arratsaldeko 16:45ean - LH 3: Irailaren 26an arratsaldeko 16:45ean - LH 4: Irailaren 20an arratsaldeko 16:45ean Maiatzaren 29an arratsaldeko 16:45ean - LH 5: Urriaren 5ean arratsaldeko 16:45ean - LH 6: Irailaren 24ean arratsaldeko 16:45ean Maiatzaren 30ean arratsaldeko 16:45ean s "ANAKAKOAK (familiak eta tutoreak): ikasleen egoera ezagutzeko eta ebaluaketaren emaitzak bidali ondoren hauek komentatzeko egiten ditugu batik bat. Bilera hauek gutxienekoak dira, eta irakasleek nahiz familiek horretarako beharra ikusiz gero, behar adina egingo dira. Horretaz gain, ikasgeletan GELABURUAK izango dira, tutorea eta gainontzeko familien artean zubi-lana egingo dutenak.


23

JAI GIROKO EKINTZAK Euskararen erabilera eta euskal kultura bultzatzeko asmoz herriko kale eta plazetan honako hauek ospatuko ditugu s3!.4/-!3!+ - Donibaneko plazan ikasleek aldez aurretik ekarritako barazki eta fruituekin azoka egingo da - Lizeoko DBH 4ko ikasleek prestaturiko txistor ogitartekoak jango ditugu. - Lezoko plazan Lizeoko baratzeko produktuen, tresnen eta ikasleen eskulanen erakusketa egingo da - Egunaren inguruan, Antxoko, Donibaneko eta Lezoko plazetan kanten emanaldia egingo dugu jaia hobeto girotzearren, baserritarrez jantzita etortzea gomendatzen dugu. s%53+!2!2%.%'5.! Azaroaren 30ean ospatuko dugu. s/,%.4:%2/ Gabon jaiak girotzeko asmotan eta ohitura honi jarraituz, hainbat ekintza egiten ditugu Olentzeroren inguruan: abestiak ikasi, korridore eta gelak apaindu, pertsonaia aztertu‌ s3!.3%"!34)!. Urtarrilaren 18ko arratsaldean ospatuko dugu. Jai polita burutzen dugu danborradaren inguruan, etortzera animatu nahi zaituztegu s3!.4!!'%$!"%:0%2! Otsailaren 4an ospatuko dugu. Haurrek egunari dagozkion koplak abestuko dituzte s).!54%2)!+ Otsailaren 8an ospatuko ditugu Trastamintxo eta Trapujalerekin. Goiz partean Lezoko Inauterian parte hartuko dugu. Badira hainbat urte TRASTAMINTXO kideak egun honetan bisitatzen gaituela. Aurretik kide honen inguruan bi ekintza antolatuko ditugu: s 42!34!-).48/88)6)05).,%()!+%4! s 42!34!-).48/88)648!24%,,%()!+%4! Egun honetan, arratsaldez, TRASTAMINTXO lagun dugularik, Lehen Hezkuntzako ikasle guztiek hainbat joko dibertigarritan parte hartuko dute.


HAUR HEZKUNTZA / LEHEN HEZKUNTZA / LIZEOKO GIDA 12/13

24

Jai honetan mozorroak duen garrantzia azpimarratu nahi dugu. Eta honen harira, jantzien prestaketan zuen seme-alabek protagonismoa har dezaten zuen kolaborazio estimatuarekin kontatzen dugu. s+/22)+! Euskara berreskuratzeko lagungarri izan nahian, KORRIKA 18an parte hartuko dugu

TXANGO ETA EGONALDIAK Gelan lantzen ditugun hainbat proiektuk gelaz kanpo programatzen ditugun beste hainbat ekintzatan izaten dute plaza, horrela: s48!.'/!+ - Herrira egiten diren irteerak - Egun bateko txangoak s%'/.!,$)!+ - Harremanak, autonomia eta beste zenbait balore lantzeko ere ezin hobeak izaten dira gela osoekin antolatzen ditugun zenbait egunetako egonaldiak. - Egonaldien kobrantza hiru zatitan egingo da. Lehenengoa azaroko kuotarekin batera, bigarrena otsailekoarekin eta hirugarrena maiatzekoekin. Guztiz inportanteak diren ekintza hauen berri zehatza lehenengo bilera orokorrean emango dizuegu.

2.3.- EUSKARAZ BIZI Gure Hezkuntza Proiektu bateko pasarte batek honako hau dio: gure seme-alabak formazio euskaldunaz hezi daitezen nahi dugu, hau da, euskara ongi menderatuz, euskararen eta euskal kulturaren transmisioarekin eta garapenarekin konprometitu daitezen nahi dugu. Gure ezaugarri nagusienetakoa izanik, beste hainbat ikastolarekin batera, EUSKARAZ BIZI proiektuan sarturik gaude. Aipatutako programaren bidez, ikasleen arteko hizkuntza harremana euskara izatea nahi dugu. Horretarako baliabide hauek erabiltzen ditugu: s s s s s s

%BALUAKETa objektiboak !UTOEBALUAZIOAK 'ELAKOKANPAINAK %SLOGAN MEGAFONIA MURALKANPAINAKx !2')48/IRATXOA(AUR(EZKUNTZANETA,EHEN(EZKUNTZAKOLEHENZIKLOAN *ARDUERAINTERESGARRIAK

Nolanahi ere, ikastola esparrua garrantzizkoa bada ere, familiarena are garrantzizkoagoa da.


25 Egun egiten ari diren ikerketa guztiek adierazten dute euskararen familia bidezko jarraipena dela garrantzizkoena hiztun aktiboak lortzeko. Familia euskaldunetan ere, ikasleak euskararen aldeko jarrera sumatu behar du; ezin da hizkuntza ikastea ikastolaren gain soilik utzi. Hona hemen zuek ere etxean aurrera eramateko zenbait aholku: s !NAI ARREBEN Artean euskaraz egitera gonbidatu eta bultzatu, eta egiten dutenean goraipatu. s 3ENITARTEKOEK LAGUNEKETABESTENAGUSIEKHAURRARIEUSKARAZEGIN s (AURRABERELAGUNEKINEUSKARAZEGITERABULTZATUETAEGITENDUENEANONETSI s %USKALEKINTZETANPARTEHARTU+ILOMETROAK ANTZERKIAKETAPELIKULAKEUSKARAZx s %USKALKANTU IPUINKASETAK BIDEOAKETAIRRATIAKENTZUTERAANIMATU s Bikote euskaldunek euskaraz egin. s 'URASOETATIKTUTOREETATIKBATEUSKALDUNABADA HAURREKINBETIEUSKARAZEGITERABULtzatu. s (AURRA%USKAL4ELEBISTAKOPROGRAMAZIOEGOKIAIKUSTERAGONBIDATU s 'URASOAKTUTOREAK EUSKALDUNAK BADIRA LAGUN ARTEAN DENDETAN nonahi, lehen hitza euskaraz egin. s !HALDENNEURRIANGURASOEKTUTOREEKEUSKARAIKASI/ARSOALDEKOUDALETXEEKETABESte erakunde batzuk euskara ikasteko ikastaroak antolatzen dituzte). s /PORRALDIETANEUSKARARIEUTSI - Euskaraz bizitzea bermatuko duten udalekuetara, kanpaldietara‌ eraman haurrak. - EITB, euskal komunikabideak, edo hauek ezin badira, euskarazko bideoak, $6$AKBULTZATU - Herri euskaldunetara txangoak egin eta bertako bizilagunekin harremanetan jarri haurra (jatetxean eskaria euskaraz eginez‌).


26

HAUR HEZKUNTZA / LEHEN HEZKUNTZA / LIZEOKO GIDA 12/13

2.4.- ARAUTEGIA Elkarbizitzarako arauen helburua da eguneroko funtzionamenduari lagunduko dion giro egokia sortzea. Arau hauek betearaztea denon eginbeharra da (familia, langile nahiz ikasle) eta denok horren arduradun sentitu behar dugu. Arauak betetzen ez direnean, hutsegitearen araberako neurriak ezarriko dira, eta familiei jakinaraziko zaizkizue.

IKASGELA s .OLASARRERAHALAJOLas-garaiko itzuleran puntualtasunez jokatuko dugu. s ,ANGIROABERMATZENDUTENJARRERAKHARTUKODITUGU s ,ANERAKOMATERIALABETIPRESTETAERAEGOKIANIZANGODUGU s -AHAIAK APALAKETA TXUKUNMANTENDUKODITUGU s ,ANGARAIANEZDUGUEZERJANGO EZTAEDANGOERE s 'UZTIEKINERRESPETUZETALANKIDETZAZJOKATUKODUGU s +LASEGARAIANARRETAMANTENTZEARREN BIDEO JOKOAK MP IPODEDOANTZEKOTRESNAKETABESte edozein eratako jostailuak ez ditugu onartuko. Ahal den neurrian ekartzea ekidin. OHARRA Mugikorrak: Ikasleek ezin izango dute erabili Lizeoko eremu osoan, autobusa barne.

ETXERAKOAN s !ULKIAKBERE lekuan jarri behar ditugu: eguerdian mahai azpian eta arratsaldean mahai gainean. s )RTETERAKOAN GELAERAEGOKIANUTZIKODUGULURRA APALAK MATERIALA ARGIAx

KORRIDOREAK ETA ESKAILERAK s +ORRIDOREAKETAEskailerak ez dira jolaslekuak. s )RTEERAETASARRERETANLASAIIBILIKOGARA

JOLASGARAIAK s )KASLEok gure mailari dagokion pistara joateko aukera izango dugu. Bertan eta ez beste inon erabil ditzakegu baloiak eta pilotak. s 'ELANGERATZEAERABAKIZGERO JOKOLASAIETANARITZEKOIZANGODAEZINIZANGODUGUBALOIRIK zibotarik edo antzekorik erabili). Erabakia jolas garai osorako izango da. s 4ERRAZARA JOATEA ERABAKIZ GERO BAKOITZA GURE SOLAIRUKORA JOANGO GARA ETA MUGIMENDUZKO jolasetan aritzeko aukera dugu, baloi, pilota, edota antzekorik erabili gabe. s 3OTORA JOATEA ERABAKIZ GERO MUGIMENDUZKO JOLASETAN ARITZEKO AUKERA DUGU BALOI PILOTA edota antzekorik erabili gabe.

LIBURUTEGIA s !HOTSAALTXATUGABEhitz egingo dugu. s "ERTAKOARAUAKERRESPETATUKODITUGU


27

EGUERDIAK Denbora librean honako eremuetan ibiliko gara: s SOTOAN s LIBURUTEGIAN s JANTOKIKOJOLASEREMUAN s ,IZEOARENAURREALDEKOJOLASLEKUETANETAZELAIAN s ZIKLOKOAK'AZTELEKUANERE Esparru hauetan hezitzaileak daude. Beraiek arduratuko dira bertako ordenaz eta funtzionamendu egokiaz. Denok arauen barruan murgilduko gara eta laguntza behar izanez gero, beraiengana joko dugu.

AUTOBUSA s Ikasleek autobusa hartzeko ordua baino bost minutu lehenago egon beharko dute geltokian. s Autobuseko hezitzaileak arduratuko dira bertako ordena eta funtzionamendu egokiaz. Denok arauen barruan murgilduko gara eta eurek hartutako erabakiak, onartuko ditugu. s Errespetu osoz tratatu behar ditugu ere gidaria, kideak, autobusetik kanpo ikusten ditugun pertsonak eta, nola ez, autobusa bera ere bai. s Gure lekuan eserita egingo dugu bidaia osoa, arduradunak esandako lekuan. s Autobusean ezin dugu ezer jan ezta edan ere. s Ikastolako joan-etorriak autobusez egingo dira. Autobusa erabiliko ez duten ikasleek oharra ekarriko diete irakasleari eta autobuseko arduradunari, hori bera adieraziz. Ondorioz, ikastola ez da kargu egingo gerta litezkeen ezbeharrez. s Ikasleak bere ohiko autobusa hartuko du beti.

JANGELA s Jangelara sartzeko txandak errespetatuko ditugu. s Jangelako hezitzaileak arduratuko dira bertako ordena eta funtzionamendu egokiaz. Denok arauen barruan murgilduko gara eta eurek hartutako erabakiak, onartuko ditugu. s Bazkaldu aurretik nahiz ondoren, komeni da eskuak garbitzea. s Bazkalorduan eserita egongo gara lekuz aldatu eta istilurik sortu gabe. s Denetik jaten ikas dezagun jaki bakoitzetik gutxieneko bat jango dugu. s Jangelatik kanpora ez dugu janaririk aterako. s Arazoren bat dugunean bertako arduradunarengana joko dugu.


28

HAUR HEZKUNTZA / LEHEN HEZKUNTZA / LIZEOKO GIDA 12/13

HH - LH GIDA 2012-13  

Pasaia - Lezo Lizeoko Gida

HH - LH GIDA 2012-13  

Pasaia - Lezo Lizeoko Gida

Advertisement