Page 1

MANIFESTUA H E R R I

E K I M E N A

EUSKARAZ BIZI ETA IKASTEKO ESKUBIDEA NAHI DUGU! Hamaika dira azken urteotan aurrera eraman ditugun dinamikak, baina gure aldarrikapenak esaldi bakarrean laburtu ditzakegu: gure seme-alabentzat nahi dugun hezkuntza erabakitzeko eta euskaraz bizi eta ikasteko eskubidea. Asko gara euskararen aldeko hautua egin dugunok, eta horregatik, gure haurrek eredu euskaldunean ikas dezaten nahi dugunok. Hala ere, hautu hau indartu eta lagundu beharrean, orain arte trabak eta mugak baino ez dizkigu jarri Nafarroako Gobernuak. Oraingo eta etorkizuneko belaunaldiak euskaraz nonahi eta noiznahi bizi daitezen ezinbestekoa da euskaraz ikasteko eskubidea bermatzea. Baina Nafarroa Garaiko legeak ez digu horretarako aukera handirik eskaintzen. “Zonalde ez euskalduna eta mistoa” izendatutako eremuetan bizi garenok munduan beste inon ezagutzen ez diren mugak bizi ditugu egunero. Vascuencearen legearen ondorioz lerro batek banatzen gaitu euskaraz ikasi ahal izateko eskubidetik. Muga horrek jendartearen zati bat egunero kilometro mordoa desplazatzera behartzen du, horrek sortzen duen gastu ekonomikoarekin eta errepidean egunero bizi duten arriskuarekin. Hizkuntza batek aurrera egiteko beharrezkoa du berau erabili eta biziko duen herri bat. Eta herri horrek bizirauteko eta aurrera egiteko ezinbesteko du babestu eta bultzatuko duen lege bakarra, aukeratze askatasunari bide emango diona. Hizkuntza eskubideen bermea oinarri, euskaraz bizitzea helburu izango duen Ofizialtasuna behar du euskararen herriak. Ofizialtasunaren bidean urratsak emateko nahitaezkoa deritzogu “zonifikazioarekin” amaitu eta euskaraz ikasteko eskubidea Nafarroa Garai osoan bermatzea. Gobernuak eta alderdi politikoek arduratsu jokatu behar dute, eta milaka nafarrok egiten dugun aldarrikapena bideratzeko neurriak eta epeak jarri behar dituzte. Guztiagatik, Nafarroako Gobernuak Vascuencearen Legea lehenbailehen indargabetu behar du euskararen ofizialtasuna eta aukeratze nahiz erabilera askatasunak Nafarroa osoan bermatzeko. Euskaraz Bizi eta Ikasi Herri Ekimena 2013ko Azaroan


MANIFIESTO H E R R I

E K I M E N A

EUSKARAZ BIZI ETA IKASTEKO ESKUBIDEA NAHI DUGU! Son muchas las dinámicas que hemos llevado a cabo en los últimos años, pero todas nuestras reivindicaciones se pueden resumir en una única frase: derecho a decidir la educación que queremos para nuestros hijos e hijas y poder vivir y estudiar en eskera. Somos muchas las personas que hemos apostado por el eskera, y por esa razón, las que queremos que nuestras hijas e hijos estudien en un modelo educativo en dicha lengua. Aún así, en lugar de reforzar y ayudar esta decisión, hasta ahora sólo hemos conocido impedimentos por parte del Gobierno de Navarra. Para que las generaciones actuales y futuras puedan vivir en euskera cuándo y dónde quieran, es imprescindible garantizar el derecho a estudiar en euskara. Pero las leyes vigentes en Nafarroa no nos dejan muchas opciones. Los habitantes de la denominada “zona no vascófona y mixta” vivimos todos los días unos límites no conocidos en ningún otro lugar del mundo. A consecuencia de la Ley del Vascuence, una línea es la que nos separa del derecho a estudiar en euskera. Y esa línea supone que una parte de la ciudadanía tenga que desplazarse decenas de kilómetros diariamente, con el desembolso económico que ello supone y el riesgo que corren todos los días en las carreteras. Toda lengua necesita un pueblo que la use y la viva para seguir adelante. Por ello se necesita que haya una única ley que la proteja y la fomente, que garantice la libertad de elección. permitir vivir en euskera, reconociendo los derechos lingüísticos. garantizar el derecho de estudiar en euskara en todo Nafarroa. El Gobierno y los partidos políticos han de actuar con responsabilidad y deben poner plazo y tomar medidas para llevar a cabo la reivindicación de miles de navarros y navarras. Por todo ello, el Gobierno de Navarra debe derogar cuanto antes la Ley del Vascuence y todo Nafarroa. Euskaraz Bizi eta Ikasi Herri Ekimena Noviembre de 2013

Manifestua euskaraz bizi eta ikasi  

Euskaraz bizi eta ikasteko eskubidearen aldeko manifestua.

Manifestua euskaraz bizi eta ikasi  

Euskaraz bizi eta ikasteko eskubidearen aldeko manifestua.

Advertisement