Page 1

TABLE

station


STOTELĖ M I Š K A S P A R K A S S O D A S


Tie, kas nors vieną kartą akis užvertę į šakomis dangų remiantį medį, matę pavasarį po ką tik nulijusio lietaus išsiskleidusį gėlės žiedą, žydinčiame vasaros lauke besidarbuojančias bites, skruzdėlę, į skruzdėlyną skubančią su, rodos, jos jėgoms per sunkia našta, negali nė akimirkai suabejoti gamtoje egzistuojančia harmonija ir jos grožiu • • •  DALIA CIDZIKAITĖ


STOTELĖ PAJŪRYS EŽERO KRANTAS NAMO KIEMAS


Mėgstamiausia spalva saulėlydžio


L a u k i a m

i š š ū k i ų !

Mr table station  
Mr table station  
Advertisement