Page 53

Bilaga till råden "Bra måltider i skolan"

GOD SÄKER

INTEGRERAD

NÄRINGSRIKTIG

TRIVSAM

HÅLLBAR

Måltidskvalitet utifrån Måltidsmodellen En måltid är mer än maten på tallriken. Måltiden omfattar exempelvis även rummet, sällskapet och stämningen. Det är en fördel om all personal på skolan har en gemensam bild av vad en bra måltid är.

Måltidsmodellen ger ett helhetsperspektiv på bra måltider och kan användas i planering och uppföljning av den offentliga måltidsverksamheten.

Profile for Livsmedelsverket

Bra måltider i skolan  

Skollunchen ska ges förutsättningar att vara en av dagens höjdpunkter. Eleverna ska känna matglädje och må bra av maten. Måltiderna i skolan...

Bra måltider i skolan  

Skollunchen ska ges förutsättningar att vara en av dagens höjdpunkter. Eleverna ska känna matglädje och må bra av maten. Måltiderna i skolan...