Page 48

Fördjupning

Svenska mervärden – kunskapsunderlag om mervärden inom svensk kött- och mjölkproduktion, Jordbruksverket, 2016 En livsmedelsstrategi för Sverige, Regeringen.se

Bra måltider i förskolan – hanteringsrapport, Livsmedelsverket 2016 Bedömning och dokumentation av näringsriktiga skolluncher – hanteringsrapport, Livsmedelsverket 2013

Oorganisk arsenik i ris och risprodukter på den svenska marknaden. Del 3 – Riskhantering, Livsmedelsverket rapport 16, 2015 Information om livsmedel som inte är färdigförpackade. Informationsbroschyr, Livsmedelsverket

Barns matvanor ur ett sensoriskt och pedagogiskt perspektiv – en litteraturgenomgång. Livsmedelsverkets rapport 11, 2016

Checklista för upphandling av måltidstjänster, Livsmedelsverket, Upphandlingsmyndigheten, 2018

Nordic Nutrition Recommendations 2012. Integrating nutrition and physical activity. 5th edition. Nord 2014;002. Nordiska ministerrådet, 2014

Branschriktlinje för offentlig säker mat, utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och på Livsmedelsverkets webbplats.

Nordiska näringsrekommendationer 2012 – rekommendationer om näring och fysisk aktivitet. Bakgrund, principer och användning. Livsmedelsverket, 2014

Webbplatser

Hitta ditt sätt – att äta grönare, lagom mycket och röra på dig, Livsmedelsverket, 2015 Råd om bra matvanor – risk- och nyttohanteringsrapport. Livsmedelsverkets rapport 5, 2015 Bra livsmedelsval för barn 2 – 17 år – baserat på nordiska näringsrekommendationer 2012, Livsmedelsverkets rapport 11, 2015 Minska matsvinnet i kommunen – fakta och goda exempel. Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, 2013 Vad görs åt matsvinnet? Data, åtgärder och styrmedel med fokus på Norden, Storbritannien och Nederländerna, Naturvårdsverkets rapport 6620, 2014 Miljöpåverkan från animalieprodukter – kött, mjölk och ägg, Livsmedelsverkets rapport 17, 2013 På väg mot miljöanpassade kostråd, Livsmedelsverkets rapport 9, 2008

48

Arbetsmiljöverket www.av.se Barnombudsmannen www.barnombudsmannen.se Boverket www.boverket.se Diskrimineringsombudsmannen www.do.se Folkhälsomyndigheten www.folkhalsomyndigheten.se Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Livsmedelsverket www.livsmedelsverket.se Naturvårdsverket www.naturvardsverket.se Skolverket www.skolverket.se Sveriges kommuner och landsting www.skl.se Upphandlingsmyndigheten www.upphandlingsmyndigheten.se www.miljomal.se www.globalamalen.se

Filmer Mat för alla sinnen – sensorisk träning med Sapere-metoden, Livsmedelsverket Lära med måltiden, Livsmedelsverket Se filmerna på Livsmedelsverkets webbplats eller Youtube-kanal.

Profile for Livsmedelsverket

Bra måltider i skolan  

Skollunchen ska ges förutsättningar att vara en av dagens höjdpunkter. Eleverna ska känna matglädje och må bra av maten. Måltiderna i skolan...

Bra måltider i skolan  

Skollunchen ska ges förutsättningar att vara en av dagens höjdpunkter. Eleverna ska känna matglädje och må bra av maten. Måltiderna i skolan...