Page 13

Delaktighet ger engagemang Genom att låta elever engagera sig i måltidsfrågor kan skolan ta del av elevernas syn på skolmåltiden. När eleverna involveras får skolan också möjlighet att arbeta med elevernas kunskaper och värderingar kring mat och måltider. Ökad delaktighet kan leda till ökat ansvarstagande. På så vis kan skolmåltiderna utgöra en viktig del i skolans demokratiarbete. Många unga har bestämda åsikter om vad de vill äta och varför. Att på ett pedagogiskt sätt förmedla fakta om matens betydelse för hälsan och dess påverkan på miljön men samtidigt respektera elevernas egna ståndpunkter kräver både kunskap och lyhördhet. Skolmåltiden produceras inom vissa givna ramar. I menyplaneringen måste hänsyn tas till exempelvis budget, upphandlade livsmedel, miljöpåverkan och lagkravet på näringsriktig skolmat. Det är viktigt att eleverna har förståelse för dessa förutsättningar när de är med och fattar beslut om menyn och de serverade rätterna.

Måltidsråd Det finns många olika sätt att involvera elever och vårdnadshavare i måltidsverksamheten. Att lyfta måltidsfrågor på klass- och elevråd är ett sätt som kan bidra till arbetet med bra måltider i skolan. Att ha ett måltidsråd är ett annat sätt, som kan stärka samverkan mellan berörda personalgrupper, föräldrar och elever. Måltidsrådet kan även vara ett forum för att sprida kunskap om hur mat, hälsa och miljö hänger ihop. På rådens möten uttrycks ofta bestämda åsikter om hur maten smakar, måltidsmiljön, serveringstider,

ljudnivån, antalet rätter, utbud i kafeterian – maten engagerar och berör de flesta. Genom måltidsrådet kan alla i skolan få möjlighet att påverka, till exempel genom att ge förslag på hur menyn ska se ut, hur man kan göra det lugnt och trivsamt vid måltiderna, diskutera hur skolan vill att måltiden ska utformas eller hur måltiden kan vara ett tillfälle för lärande. För att få ett underlag för förbättringar kan måltidsrådet genomföra elevundersökningar. Måltidsråd bör dock inte vara den enda formen för eleverna att påverka skolans måltider.

13

Profile for Livsmedelsverket

Bra måltider i skolan  

Skollunchen ska ges förutsättningar att vara en av dagens höjdpunkter. Eleverna ska känna matglädje och må bra av maten. Måltiderna i skolan...

Bra måltider i skolan  

Skollunchen ska ges förutsättningar att vara en av dagens höjdpunkter. Eleverna ska känna matglädje och må bra av maten. Måltiderna i skolan...