Page 10

Integrerade måltider INTEGRERAD

Oavsett hur mycket resurser skolan lägger på skickliga pedagoger och bra läromedel är det svårt att ta till sig kunskap när man är hungrig. En bra skolmåltid ger mätta elever med goda förutsättningar att orka vara fokuserade och prestera. Mätta och nöjda elever bidrar också till en lugnare stämning på och mellan lektionerna. Men måltiderna kan också användas i det pedagogiska arbetet och bidra till ökad trivsel, social samvaro och goda relationer.

Ett tillfälle för social samvaro, delaktighet och lärande Skolmåltiden är en del av utbildningen i skolan. Det står angivet i förarbetet till skollagen (2010:800). Förutom att ge energi och näring kan måltiden användas som ett pedagogiskt verktyg – inte minst

10

inom skolans uppdrag att ge eleverna kunskap om en hållbar och hälsosam livsstil. I många skolor är dock måltiderna en outnyttjad pedagogisk resurs.

Pedagogiska måltider Syftet med en pedagogisk måltid är att bygga goda relationer mellan eleverna och med de vuxna, att ge eleverna en positiv upplevelse av måltider och en sund inställning till mat. Barn och unga behöver vuxna som förebilder och stöd även vid måltiderna. Detta kan ske naturligt genom att sitta vid samma bord och äta samma mat. Pedagogen kan agera förebild och kanske även uppmuntra eleverna att utforska smaker, dofter, färger och nya livsmedel. Måltiden kan användas till att väcka nyfikenhet på odling, ekologi och matematik, eller för att prata om

Profile for Livsmedelsverket

Bra måltider i skolan  

Skollunchen ska ges förutsättningar att vara en av dagens höjdpunkter. Eleverna ska känna matglädje och må bra av maten. Måltiderna i skolan...

Bra måltider i skolan  

Skollunchen ska ges förutsättningar att vara en av dagens höjdpunkter. Eleverna ska känna matglädje och må bra av maten. Måltiderna i skolan...