Page 1

Livsgledenytt

November 2013


Anne Hilde snakker Kjære livsgledemedarbeidere! Først av alt vil jeg takke for en flott opplevelse da Livsgledekonferansen 2013 ble gjennomført i Asker 1.-3. noAnne Hilde Hals, daglig leder vember. For meg som relativt nybakt leder for Stiftelsen ble det et verdifullt møte med alle dere som jobber med å skape livsglede for eldre i lokalforeninger, på videregående skoler, livsgledesykehjem og i barnehager. Livsgledekonferansen gav meg mer oversikt over Livsglede for Eldre, det ble lettere å forstå den store sammenhengen mellom ulike deler av virksomheten. Jeg tror vi var mange som kjente på stolthet over å få være en liten del av det hele. Men mest av alt ble jeg berørt og beveget, inspirert og motivert. Det var godt å få påfyll og å møtes til livsgledeprat. Og latter. Og god mat. Og dans og moro. Jeg vil benytte anledning til å takke for all den positive responsen og at dere var med å gjøre Livsgledekonferansen til en suksess. Og takk til våre gode sponsorer Kavlifondet, Helsedirektoratet og Vitus Apotek som gjorde det mulig å invitere hele 194 deltakere! 2013 har på mange måter vært et år for konsolidering. Vi har brukt tid og krefter på å jobbe med fundamentet i Stiftelsen, dvs. kvalitetssikre rutiner og prosesser og profesjonalisere driften. Vi bygger en organisasjon som skal tåle vekst samtidig med at vi opprettholder det gode samarbeidet med det etablerte arbeidet i lokalforeninger, på skoler og på sykehjem. Vi er også i gang med noen gode utviklingsprosjekter som kan bli satsingsområdet i fremtiden. Barnehageprosjektet og Livsglede for hjemmeboende eldre er to av prosjektene våre som det er spennende å følge – og som dere skal få høre mer om ettersom arbeidet skrider frem. I høst har vi styrket teamet med tre dyktige medarbeidere som skal drive med administrasjon og oppgaver knyttet til alle områdene våre. Dette er viktig ledd i jobbing på tvers. Sissel Eikeland jobber med lokalforeninger og skoler, og Lene Sødal har administrative oppgaver i sertifiseringsordningen. Frode Salvesen er administrasjonskonsulent og jobber med økonomi, regnskap, søknadsprosesser og andre driftsrelaterte oppgaver. Fra desember ansetter vi en ny medarbeider på Trondheimskontoret, Tanja Hopsø. Hun skal jobbe som sertifisør i Livsgledesykehjem. Fra 1. januar begynner Silje Solbakken som koordinator for skole og utdanning. Hun bor og jobber i Oslo men skal ha hele landet som arbeidsplass. Med dette får vi opprettet et Oslo-kontor – noe vi ser som en strategisk lurt med tanke på videre utbredelse av Livsglede for Eldre i og rundt hovedstaden. Det er spennende å se inn i 2014. Det gode samarbeidet vi har med Helsedirektoratet har gjort det lettere for oss å planlegge utvikling og drift i Stiftelsen. At vi er inne på statsbudsjettet allerede nå, gir oss lenge etterlengtet forutsigbarhet. Neste år satser vi igjen på videre utbredelse av alle områdene våre. Vi skal vokse i antall lokalforeninger og videregående skoler. Vi skal gjøre oss gjeldende på utdanningsinstitusjonene. Det blir en flerdobling av antall Livsgledesykehjem. Ønsker dere en fortsatt god høst – og lykke til med å gjøre mørketiden lys for mange!

Nettsiden vår Høsten er godt i gang, og det er på tide å oppdatere nettsidene.

Oppdatering på nettsidene for skolene

Vi vil at alle skolene skal sende inn bilde av elevene sine og aktivitetsplan. Bildet av elevene kommer i et eget menypunkt på intranett som heter livsgledegruppen. Her kan dere også skrive litt om skolen og legge ved navnene på elevene. Aktivitetsplanen sendes inn ved å bruke malen som ligger på intranettet (Dokumentarkiv --> Felles --> Aktivitetsplan). Denne blir lagt under skolens nettside under et eget menypunkt som heter aktivitetsplan. Husk å sende inn artikler like etter arrangementene deres. Da er nyheten enda fersk. Les gjennom retningslinjene for innsending av innhold til nettsidene på intranettet (Egne nettsider --> Sende inn innhold). Husk ferdig skrevet tekst direkte inn i mailen og originalfilene (bilder osv.) som vedlegg. Har dere mange og store bilder, så kan dere sende inn filene til IT-ansvarlig via intranett (Dokumentarkiv --> Sende inn filer). Ved spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt!

Oppdatering av aktivitetsplaner for lokalforeningene Det er på tide å se over aktivitetsplanen. Gjør endringene i malen som dere har liggende fra i år, og send inn hele dokumentet på nytt.

Om litt så begynner planleggingen av 2014 og aktivitetsplanen der. Vil bare minne dere på å bruke aller siste mal av aktivitetsplanen som ligger på intranettet. Aktivitetsplaner som kommer inn i et annet format, vil dere få i retur med beskjed om å sende inn ved hjelp av riktig mal.


Livsglede fra sidelinjen

Nytt skoleår - masse livsglede!

Nå er det over 8 år siden Livsglede for Eldre så dagens lys og utrolig mye har skjedd siden den gang. I 8 år har jeg vært en del av noe som skulle vise seg å bli noe stort!

Da var et nytt skoleår godt i gang og mange skoler i dette landet er klare for å spre masse livsglede til de eldste i samfunnet.

I takknemlighet over dette, er det nå på tide å følge med Stiftelsen Livsglede for Eldre fra sidelinjen. En ny spennende jobb venter og jeg gleder meg til å få nye utfordringer. Det er litt rart at denne epoken i livet mitt tar slutt, litt vemodig er det også. Vemodig fordi jeg ikke skal være en del av det flotte miljøet i Stiftelsen, fordi det ikke jeg som skal være den som får tilbakemeldinger om det flotte arbeidet som gjøres rundt i hele landet, fordi jeg ikke skal «være der det skjer». Tanken på at andre skal få muligheten til dette og oppleve det jeg har opplevd i 8 år, gjør at jeg kan overlate arbeidet med en god følelse. Spørsmål som jeg har fått av flere er; hvordan er det å skulle slutte? Kommer ikke det til å bli rart? Svaret mitt er da; Jeg kommer til å savne samholdet, livsgleden, humoren, engasjementet og diskusjonene fra kollegaene og jeg kommer til å savne entusiasmen, pågangsmotet, kreativiteten og takknemligheten fra lokalforeninger, skoler og andre jeg har truffet på veien. Hver og en av dere har satt spor hos meg. Jeg kommer til å ta med meg alt det jeg har lært og fått, videre i livet og tenke at jeg har vært utrolig heldig!

Det er stadig flere skoler som melder sin interesse for å inngå samarbeid med Stiftelsen Livsglede for Eldre, og det er mye takket være de videregående skolene som gjør en fantastisk jobb ved å spre glede! Dette blir lagt merke til! Rapportene for tildelte Vitusmidler har strømmet inn for noen måneder siden og det har vært mye spennende lesning. Det er mange varierte aktiviteter, men de fleste har samme resultat; livsglede, tårer, latter, mestring og respekt! Fristen for Vitusfondmidler har nylig gått ut, og vi jobber for fult med å gå gjennom og med å tildele midlene. Det er mange som har søkt og vi håper at midlene blir godt brukt til å spre livsglede! 1-3. november var det Livsgledekonferanse og i år igjen ble det dagskonferanse for lærere. Nytt av året var at ansatte ved Livsgledesykehjem også deltok denne dagen. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Programmet ble omtalt som spennende med blant annet Vigdis Haugan, lærer ved Thor Heyerdahl videregående skole, som presenterte sin masteroppgave: ”Sånn vil jeg også være når jeg blir 92”. Ettersom deres kontaktperson i Stiftelsen går nye veier, vil dere få Sissel Eikeland som ny kontaktperson. Hun er ansatt som prosjektmedarbeider og vil ta kontakt med dere, enten pr telefon eller mail, så fort som mulig!

Jeg sitter igjen med utrolig mange gode minner, erfaringer og et nytt perspektiv på hva livet egentlig handler om; å leve mens en lever! Jeg kommer til å følge med og kommer fremdeles til å snakke om de Gule Englene, livsgledesykehjemmene og den flotte jobben som gjøres i hele landet, både av ansatte i Stiftelsen, de frivillige, skolene og sykehjemmene! Husk at bare et smil kan gjøre en forskjell og ikke minst; Lev livet – Livet ut!

Hver og en av dere har satt spor hos meg

Elin Anita Verdal, gründer Livsglede for Eldre

Hønefoss videregående skole


5 år and still going strong! GRATULERER TIL HVER OG EN!

Lokalforeninger Etter flere år med fokus på styrearbeid og samarbeid, fremstår våre lokalforeninger som sterke , trygge og selvdrevne. Det er en fryd å følge den utviklingen som skjer! Alle våre lokalforeninger er drevet av personer som har et ekte ønske om å gjøre mer mulig i hverdagen for eldre i Norge. Arrangementer utføres på en trygg og rutinert måte.

Livsglede for Eldre Sola 5 år!

Det er en ære og oppriktig glede å få lov til å delta på de ulike arrangementene over hele landet. Det er en stolthet og glede som viser, og igjen smittes over på deltakere. Som vi så ofte erfarer, Livsglede for Eldre blir livsglede for alle :O) I år har vi to lokalforeninger som har feiret 5 års jubileum. Dette er henholdsvis LFE Sola og LFE Odalen. De har begge markert dette med stor flott arrangement med servering av deilig mat, åresalg og underholdning fra flotte artister som Kjell Elvis, GT-Sara og Tre Skalder. Det å kunne feire 5 år som lokalforening vitner om ekte glede og engasjement. Livsglede for Eldre blir rett og slett en livsstil! Alle lokalforeninger drives forskjellige, noen reiser mye, andre arrangerer mest lokale arrangementer. Det er dette som er det unike - alle kan tilpasse seg til behov og ønsker fra lokalsamfunnet. LFE Nesna skal nå i gang et stort prosjekt. De ønsker å pusse opp det lokale sykehjemmet. Prosjektet er et samarbeid med Nesna sykehjem, Nesna kommune og andre samarbeidspartnere. Det er i gang satt en kronerulling der de som ønsker kan bidra. Dette er et prosjekt som krever at hele lokalsamfunnet samler seg. De har sammen med personalet på sykehjemmet satt opp en prioriteringsliste over hva som bør gjøres. Vi ønsker gjengen på Nesna LYKKE TIL! Det som arrangeres av ulike arrangement og prosjekter over hele landet vitner om at alle samler seg om vårt motto, VI GJØR MER MULIG!

Livsglede for Eldre Odalen 5 år!

Lev livet - Livet ut!

Det blir flere og flere beboere på sykehjem som er rammet av en eller annen form for demenssykdom. Ikke alle i Livsglede for Eldre har utdanning eller erfaring innen denne tematikken, og ut i fra dette ønsket vi i år å øke kompetansen på området. Derfor ble tema for årets livsgledekonferanse frivillighet og demens. Vi gleder oss over at så mange var så fornøyd med gjennomføring og innhold av konferansen. Etter evalueringene å dømme så var årets konferanse en knall suksess! Hilsen Anita :O) Livsglede for Eldre Nesna skal i gang med å restaurere det lokale sykehjemmet. Lykke til med et flott prosjekt!


Prosjekt - Livsgledebarnehager Vi har i flere år hatt samarbeid med mange barnehager som har deltatt og bidratt på diverse arrangementer med våre lokalforeninger og videregående skoler. Midler fra Kavlifond har gjort det mulig for oss å gå i gang med «Prosjekt Livsgledebarnehager»

Det å være en Livsgledebarnehage vil si at barnehagen har Livsglede for Eldre som tema i barnehagen. Vi ønsker at barna skal omgås de eldre på en mest mulig naturlig måte. Vi ønsker å fremme gleden og respekten og gjennom dette hente lærdom fra dem som har levd et langt liv. Barna skal ikke være underholdere for de eldre, men de skal synge sammen med de eldre, spise nistepakken sammen, gå turer sammen og lærer hverandre å kjenne. Alle barnehager som er med i vårt prosjekt mottar en start pakke.

Tregde familiebarnehage på vei til bursdag til Olga 93år!

”Startpakken” inneholder:

Matboks Drikkeflaske Refleksvest Stor og liten bamse Bok

Den store bamsen er beregnet til å ha i barnehagen som en ”maskott”. Den lille bamsen skal sammen med boken brukes som en ”vandrebamse” som barna skal få mulighet til å ta med seg hjem. Sammen med foreldre, søsken, besteforeldre osv, kan barna skrive ned sine tanker og opplevelser de har etter møte med de eldre. Tanken er å samle sammen gode øyeblikk og gullkorn i en bok på slutten av året. Bildene til høyre viser Tregde familie barnehage som har mye kontakt med eldre i lokalmiljøet. Her er barna på vei for å feire bursdagen til Olga som fylte 93 år. For meg en fantastisk opplevelse! Hilsen Anita :0)

Olga er strålende fornøyd med livsgledekopp og livsgledepledd!

Vi gjør mer mulig


Sertifiseringsordningen 19. september ble Mandal sykehjem sertifisert Livsgledesykehjem!

Sertifiseringsordningen Livsgledesykehjem øker stadig i omfang, og livsgleden sprer seg over hele landet! I høst har totalt åtte nye sykehjem hatt kick-off dag, fem i Trondheim, og tre i Aust- og Vest-Agder. Mandal sykehjem er sertifisert som første Livsgledesykehjem i Vest-Agder, og nylig ble også Munkvoll helse- og velferdssenter i Trondheim sertifisert. Vi er stolte! Kick-off-dagen er en pangstart på sertifiseringsprosessen som sykehjemmene nå har startet opp med, og dagene har vært fylt med engasjement, glede og motivasjon. I august og september gjennomførte vi kick-off-dag for fem sykehjem i Trondheim. På disse dagene deltok ansatte fra Dragvoll, Ilsvika, Hjorten, Nypantunet og Ilevollen helse- og velferdssenter (HVS). Nye Livsgledekonsulenter er ansatt på Sørlandet, og i oktober hadde tre sykehjem kick-off dager. De som har startet opp er Feviktun bo- og omsorgssenter i Grimstad, Færvik bo- og omsorgssenter i Arendal og Lindesnes omsorgssenter. Vi gleder oss til å følge Livsgledekonsulentene og alle de åtte nye sykehjemmene videre i prosessen! 19. september var det en stor dag på Mandal sykehjem. Livsgledekonsulenten og de ansatte har jobbet svært godt over tid, og kan nå stolt kalle seg et Livsgledesykehjem. 8. november fulgte Munkvoll HVS etter, og spente ansatte gikk opp til sertifisering. Gjennomgangen vist at de hadde utrolig mye godt livsgledearbeid å vise til – de hadde til og med mottatt naboklager på grunn av hest i hagen. Vi ønsker å gratulere Mandal sykehjem og Munkvoll HVS med det flotte livsgledearbeidet, og ønsker dem lykke til med det videre livsgledearbeidet.

Kick-off i Grimstad

Pågangen fra kommuner og sykehjem som ønsker å delta i sertifiseringsordningen øker stadig, og satsningsområdene fremover er Nord- og Sør- Trøndelag, Aust- og Vest- Agder, samt Osloområdet og Nordland. Mange spennende oppgaver står for tur, og vi gleder oss til å fortsette og spre livsglede over hele landet!

Julegavetips til elever og samarbeidspartnere! Notisbok er nå til salgs i Livsgledebutikken! Kroner 35 per stk. Tilbud - Ved kjøp av 20 stk kroner 600.-.

Samarbeidspartnere

Stiftelsen Livsglede for Eldre

post@livsgledeforeldre.no

www.livsgledeforeldre.no

tlf 93498500

Livsgledenytt november  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you