a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1


Yogans

RENANDE KRAFT


Yogans

RENANDE KRAFT Kriyor och andra holistiska detoxtekniker för hälsa och välbefinnande

Swami Saradananda Översättning: Eva Trägårdh


Yogans renande kraft Swami Saradananda Översättning från originalet: The Cleansing Power of Yoga All rights reserved Text copyright © Swami Saradananda 2018 Design och typografi copyright © Watkins Media Limited 2018 Artwork copyright © Hannah Davies 2018 Photography copyright © Watkins Media Limited 2018 Första utgåvan publicerades i Storbritannien och USA 2018 av Watkins, en del av Watkins Media Limited. www.watkinspublishing.com

någon av informationen eller annat innehåll i den här boken, tar författaren och utgivaren inget ansvar för de direkta eller indirekta konsekvenserna. Läsaren bör rådgöra med sin läkare eller annan professionell utövare innan hen antar några av förslagen i den här boken eller drar slutsatser från den. Åsikterna i boken är författarens egna. Originalets titel: The Cleansing Power of Yoga Översättning: Eva Trägårdh Layout svensk utgåva: Anders Sahlqvist

© 2020 Svenska utgåvan Livsenergi, Brafö AB Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc.

Tryck: Jelgavas Tipogrāfija, 2020 ISBN: 978-91-88633-52-1 Utgiven av Livsenergi Forumvägen 14 131 53 Nacka www.livsenergi.se

Författaren till boken ger inte medicinsk eller annan professionell rådgivning eller föreskriver användning av någon teknik som en form av diagnos eller behandling för fysiska, emotionella eller medicinska tillstånd. Författarens avsikt är bara att erbjuda information av generell och allmän karaktär som kan vara en del av din strävan efter emotionellt och andligt välbefinnande. Om du eller andra använder


TILLÄGNAN Jag tillägnar den här boken både mina lärare och mina elever, som har gett mig så många lärdomar och så mycket inspiration.

”Apyayantu mamangani vak pranas caksuh srotram atho balam indriyani ca sarvani” ”Må mina armar och ben, mitt tal, min prana, min syn, min hörsel, min styrka och alla mina sinnen få mer kraft och vitalitet” ”OM Shanti Shanti Shanti” ”OM Fred Fred Fred” Shantimantrat, som finns i både Kena- och Chandogya-upanishaderna ”Av vem befalls och styrs sinnet till att söka sig till yttre ting? Vem får pranan att strömma? Genom vems vilja talar människor? Vilken kraft styr ögon och öron? Det är örats öra, sinnets sinne, talets tal, pranans prana, ögats öga. De kloka och befriade (från sinnenas lockelser och från falska föreställningar), avsäger sig den här världen och blir odödliga.” Kena-upanishaderna 1.1-2


INNEHÅLL Inledning

8

Den yogiska reningens rötter

10

Vad är renande kriya-övningar?

14

Rening av de tre kropparna

16

Rening av pranan, din livsenergi

18

De ayurvediska konstitutionerna

20

Rening av sinnena

23

Meditation

24

Hur du kan använda boken

26

Gör reningen till en del av ditt liv

27

Skulderstående: Sarvangasana – lös upp blockeringar för din kreativitet

57

Övningar för nacke och hals – ta bort alla spänningar

58

Sträva efter renhet i ditt tal – släpp taget om stress och dömande

60

Frivillig tystnad: Mouna – sök stillhet för återhämtning

61

Mantrasång med OM: Nada-nu-sandhana – ge energi till nervsystemet

62

Den segerrika andningen: Ujjayi – lindra rädsla och

1. Att se med klarare blick

28

stimulera halschakrat

64

Rening av synsinnet – och olika sätt att se

30

Bada öronen – stärk din hörsel

Ögonövningar – stärk din syn

32

Chakrarening med ljud – ett ljudbad för chakrana 67

Stabilt fokus: Tratak – förbättra din koncentration 36 Ögonbad – friska upp din blick och din livssyn

38

Trädet: Vrksasana – se med stadig blick

40

Rena halsen: en meditation över Vishuddha-chakrat – främja en positiv kommunikation

Banjanträdet: Vatyasana – upplyftande grundning 41

3. Andas djupare

Shivas dansare: Natarajasana – utveckla din inre

Maximera doftsinnet och din förmåga att

jämvikt

43

möjligheter

40

Renande andning: Kapalabhati – rena

44

Växelandning genom näsan: Anuloma Viloma

45

Pranayama – balanera och stärk din energi

andningsvägarna

Blicka in i tomrummet: Bhuchari Mudra – stärk din koncentration Visualisera Chitra-meridianen – höj din energi

46 48

72 74 76 78

skapa ett optimalt energiflöde

80

Sagarbha – stärk din potential

82

Lugnande andetag: Sheetali och Sitkari Pranayama

Rena dina chakran med ljus – rena din energi

70

Rening med mantran, färger och andning:

Meditera på chakrana – aktivera chakranas renande kraft

68

Rena energikanalerna: Samanu –

Fokusera blicken: Drishti – rena din inre syn och balansera din energi

njuta av livet Rening av näsan: Neti – öppna näsgångarna

Örnen: Garudasana – öppna dig för nya

66

49

– rena kroppen och få ny energi

83

Rena näsan med olja: Nasya – främja klarhet

2. S tärk din kommunikation Förhöj din hörsel – hur du låter

50 52

Ayurvedisk ansiktsmassage – återge huden

54

Grunda dig och släpp taget: visualisering för

dess lyster

Humlan: Bhramari Pranayama – befria sinnet från inre tjatter

Muladhara Chakra – njut av varje ögonblick

Lejonet: Simha Kriya – rena och vitalisera halschakrat

i sinnet

56

84 86 88


4. Vikten av god näring

90

En renande handgest: Apana Mudra – stärk

92

Rening av hjärtchakrat: Hrid Dhauti – främja

94

Meditationer för hjärtchakrat – tillåt dig att

96

Reningsritual: Achamana – förbered dig för

immunförsvaret

Rena matsmältningen – för att kunna smaka allt som livet ger

fysisk och känslomässig rening

Rengöring av tänder, tunga och tandkött – stärk smaksinnet

släppa taget och förlåta

Oil pulling: Kaval Dharnam – avlägsna skadliga bakterier Tungövningar – minska spänningar

97

126 128 130

Pranayama med Gayatri-mantrat – rening

En renande kost – skapa balans i kropp och sinne 

att göra yoga

125

98

med hjälp av ljud

131

Regelbunden fasta – låt kroppen vila och underlätta läkning

100

slaggämnen

102 104 106 108

synsinne

136

förnöjsamhet

138

utveckling

140

Röj upp och rensa ut i det yttre och det inre

Rening av de nedre matsmältningsorganen: Basti – återställ hela systemet

134

Rena din självbild – berika din personliga

Massera magen med yoga: Nauli – vitalisera hela systemet

tankar

Detox av negativa känslor – hitta inre balans och

Rening av de övre matsmältningsorganen: Dhauti – främja en god matsmältning

132

Rening av pannchakrat – rena ditt inre

Trumpetsnäckans reningskur: Shankh-prakshalana – rena matsmältningsapparaten

6. Förenkla ditt liv Rensa upp i ditt sinne – fyll det med ädla

Rena levern – befria kroppen från

110

– förenkla ditt liv

142

Rena din omgivning med ljus: Arati – skapa mer

5. S tärk din kontakt med andra människor

glädje och harmoni i ditt hem

112

Smudging – rensa bort oönskad energi

Öka hudens känslighet – för beröring med medkänsla

114

Renande växter – ta vara på naturens

116

Rena dina motiv: Karma Yoga – gå bortom

renande kraft

Bastu och ångbad: Svedhana – främja ett hälsosamt energiflöde Torrborstning – öka vitaliteten

118

144

Energirening med örter och rökelse:

dig själv

145 146 148

Drick vatten och gör yoga – spola rent systemet  Detoxbad – få hjälp med avslappning

119

7. Reningsprogram

120

Program för det allmänna välbefinnandet

152

Program för att lindra fysiska åkommor

153

Ordlista

156

Renande varmt och kallt vatten – förbättra cirkulationen

121

Detoxmudra: Shaucha Mudra – hitta tillbaka till din inre essens

122

Rening av handchakrana – öka känsligheten i handflatorna

150

124

Källor

157

Register

158

Författarens tack

160


INLEDNING Den yogiska livsstilen handlar om att leva enkelt och tänka positivt. Den går bortom de kroppspositioner som de flesta förknippar med yoga och omfattar även de reningsmetoder som på sanskrit kallas kriyor, naturliga sätt att få bort anspänning, orenheter och energiblockeringar som kan vara ett hinder för god hälsa. I den här boken beskriver jag ett flertal olika tekniker som är avsedda att rena kropp och sinne. Även om den här boken handlar om yoga är de flesta övningarna inte avsedda att öka din styrka eller rörlighet. Det kan hända att de skiljer sig från de övningar du är van vid, men när du börjar praktisera de här reningsritualerna regelbundet, kan du märka att du känner dig starkare och mera rörlig. När kroppen renas märker du att din hälsa förbättras. När sinnet renas märker du att du känner dig gladare, har en mer positiv inställning och blir klarare i tanken. Då börjar du också inse att lycka och välbefinnande inte kommer från yttre ting och omständigheter, som endast ger kortvarig njutning, utan att det kommer från ditt eget inre. Din kropp, dina tankar och dina känslor blir strålande speglingar av ditt inre jag. Den yogiska reningstraditionen är mycket värdefull i vårt moderna samhälle. Den är till hjälp om du har svårt att slappna av och få tillräckligt med sömn och vila, om du ständigt känner dig stressad eller om du pressar dig alltför hårt. Den är effektiv om du bor i en stad, arbetar med andra människor, går på restaurang, går i affärer eller åker kollektivt, eftersom det då är nästan omöjligt att inte ta på sig andra människors sjukdomar och negativa energier. Du kanske oroar dig för att maten du äter innehåller tomma kalorier, socker och tillsatsämnen, att vattnet du dricker inte är rent och att du omges av föroreningar i form av luftburna toxiner, buller och artificiell belysning. Allt detta bidrar till en ökad stressnivå som kan försvaga din kropp. Om du inte trivs och mår bra i din egen kropp kan det försvaga din hälsa, och då kanske inte det sedvanliga utövandet av yogapositioner kan ge dig den inre glädje som yogan annars utlovar. Kriyorna kan aktivt motverka detta eftersom de befriar kroppen från ansamlade föroreningar och stärker de subtila energikanalerna som kan beskrivas som ett slags gränssnitt mellan kroppen och sinnet. Detta ger en ökad balans och jämvikt, vilket i sin tur kan förebygga och läka en rad olika kroniska sjukdomar. Regelbundet utövande befriar dig också från mycket av det som hindrar dig från att engagera dig i din omgivning på ett positivt sätt. Det tar väldigt lite tid att praktisera kriyor – det är till exempel enkelt att göra dem till en del av dina morgonrutiner. De är effektiva oavsett om du redan utövar yoga eller inte. När du gör de här renande övningarna till en del av din vanliga yogapraktik och

INLEDNING

8


även kombinerar dem med en kost baserad på obearbetade vegetabiliska matvaror, kan de vara oerhört värdefulla för att uppnå ett positivt tillstånd av strålande, glädjefyllt välbefinnande – ett tillstånd som är något mycket mer än enbart frånvaron av sjukdom. Parallellt med känslan av fysisk renhet som en ”Anden kommer till regelbunden yogisk rening ger, stärks din mentala uttryck i proportion till klarhet och de slöjor som har dolt den oerhörda utvecklingsnivån hos den styrkan och strålglansen hos ditt sanna jag lyfts kropp och det sinne den bebor.”  bort. Kontakten med andra blomstrar och du Swami Vishnu-devananda, kan återspegla livets underverk mera helt och Complete Illustrated fullt i alla dina relationer. När du gör några av Book of Yoga reningsövningarna i den här boken till en del av ditt dagliga liv tror jag du kommer att häpna över de positiva effekterna. Swami Saradananda SKULLE DU HA NYTTA AV YOGISK RENING? Om du svarar ja på någon av de följande frågorna kommer du att hitta tekniker i den här boken som hjälper dig med det: •  Skulle du vilja förbättra din hälsa och ditt välbefinnande? •  Behöver du sänka din fysiska stressnivå och minska din oro? •  Har du svårt med fokus och koncentration? •  Skulle du vilja rensa bort allt onödigt i kropp, sinne och omgivning? •  Har du en tjock beläggning på tungan när du vaknar på morgonen? •  Blir du trött fortare och har sämre uthållighet än du har varit van vid? •  Kan du känna en brist på sund motivation i ditt liv? •  Skulle du vilja ha mer energi? •  Känner du behov av att förbättra din sömnkvalitet? •  Blir du ofta förkyld, eller har du återkommande huvudvärk? •  Har du för vana att inta skräpmat, socker och koffeindrycker? •  Plågas du av en känsla av tyngd eller uppsvälldhet i kroppen? •  Lider du av kronisk förstoppning eller andra magbesvär? •  Skulle du vilja stärka ditt immunförsvar? •  Har du svårt att sätta sunda gränser för dig själv? •  Längtar du efter mer harmoni i dina relationer? •  Skulle du vilja känna mer glädje och entusiasm för livet rent allmänt?

INLEDNING

9


DEN YOGISKA RENINGENS RÖTTER I den här boken vill jag presentera de yogiska lärorna, såväl gamla som nya, om att rena kropp och sinne – shaucha kallas de på sanskrit – på ett vardagligt språk och inspirera dig med enkla sätt att utöva dem på. Avgiftningsprocessen hjälper till att rena kroppen från ansamlade fysiska ”föroreningar” och befria sinnet och känslorna från ”orenheter” som kan ha oönskade effekter på din hälsa och ditt välbefinnande. Många livsstilsprogram innehåller liknande detox-metoder – alltifrån att fasta till att undvika viss mat och rena kroppens utrensningsorgan – men inga går så djupt in i reningen på alla nivåer som den yogiska traditionen, som lär oss att betrakta kroppen som själens redskap och fysiska tempel. Forna tiders yogamästare Patanjali beskrev för första gången shaucha, fysisk och mental rening, i de klassiska texterna som kallas för Yoga Sutra, där yogans regler och föreskrifter samlades mellan 200 f.v.t. och 400 e.v.t. Här presenterar han den åttafaldiga vägen för att leva med glädje och nå sin högsta potential. Av yogans alla grenar är Patanjalis psykologiska förhållningssätt det mest vetenskapliga och lättillgängliga i vår moderna livsstil. Aldrig har det mänskliga sinnet analyserats så grundligt och aldrig har processen för att eliminera de mänskliga svagheterna beskrivits så koncist. De åtta principerna är kraftfulla redskap för att lindra den stress som det moderna livet medför (se nästa sida). För att hitta de praktiska teknikerna för att rena kropp och sinne behöver vi läsa de medeltida texterna om hatha yoga. De ger oss vägledning i att rena sinnet och kroppen såväl energimässigt (se s. 18–19) som fysiskt. Hatha Yoga Pradipika från 1400-talet beskriver shad-kriyorna, de sex reningsteknikerna (se s. 15). medan den mest praktiska och systematiska texten Gheranda Samhita från slutet av 1600-talet tar upp 21 olika kriyor. 1900-talets indiska yogier, bland dem Dhirendra Brahmachari och Swami Satyananda, har sedan vidareutvecklat de gamla traditionella teknikerna och gjort dem mer allmänt kända.

INLEDNING

10


PATANJALIS ÅTTAFALDIGA VÄG TILL RENING Patanjalis yoga sutras är än i dag vår främsta vägledning till en ”ren” yogisk livsstil. Genom att följa dess råd kan du tillägna dig stor visdom och ett mer fridfullt sinne – även om du inte blir helt upplyst! Patanjali menar att var och en av oss besitter omfattande mentala och psykologiska resurser, av vilka många ligger praktiskt taget outnyttjade under det medvetna sinnets yta. I yoga sutras föreskriver han en process för att utforska vårt inre som hjälper oss att få tillgång till dessa superkrafter och samtidigt förändras som människa. De bygger på en fast grund bestående av etik, moral, yogaställningar, andningskontroll och tekniker för att vända sinnena och uppmärksamheten bort från yttre ting. Bara med en fast grund kan vi bygga en stark struktur av koncentration och meditation. Patanjalis yoga omfattar åtta (ashta på sanskrit) grenar eller delar (anga) som gör kroppen och sinnet mer rena, starka och rörliga. 1 Yama: vägledning om vad vi inte ska göra, från att undvika våld till att tala sanning (se s. 12–13). Det här är de gränser och etiska riktlinjer som bör styra över såväl vårt yogautövande som vårt sätt att interagera med andra människor. Yama-principerna hjälper dig att förenkla ditt liv så att du kan leva i fred med dig själv och med omvärlden. 2 Niyama: vägledning om vad vi ska göra, från att leva enkelt till självstudier (se s. 13). Dessa principer handlar om självdisciplin och styr din inställning och relation till dig själv. Att följa niyamas ger dig ett positivt sätt att ta ansvar för dina handlingar. 3 Asana: att kunna stanna kvar i en position som är avspänd, stabil och bekväm. Regelbundet utövande av yogapositioner (asanas på sanskrit) förbereder både kroppen och sinnet för meditation. 4 Pranayama: att styra och förlänga din subtila energi, prana, med början i det fysiska andetaget. 5 Pratyahara: att leda din mentala energi inåt och stänga av sinnenas utåtriktade uppmärksamhet med hjälp av specifika tekniker som vänder uppmärksamheten inåt och därmed hjälper till att förbereda sinnet för meditation. 6 Dharana: koncentration. 7  Dhyana: meditation; upplevelsen av inre frid. 8 Samadhi: upplysning, eller det högsta tillståndet där man upplever alltings enhet och smälter samman med alltet och det gudomliga.

INLEDNING

11


VARFÖR RENINGEN BÖRJAR MED ETIKEN Patanjali råder dig inte att påbörja yogapraktiken med de fysiska positionerna eller med meditation. I stället börjar han med läran om etik som på sanskrit kallas för yama och niyama. Varför inbegriper de här första stegen i yogan ett gott uppförande? Därför att det är av största vikt att rena såväl våra motiv som kroppen och sinnet när man ska börja praktisera yoga. Det sägs att de flesta människor använder mellan fem och tio procent av sin mentala potential. Yogan tenderar att väcka många latenta förmågor i människans personlighet, och allteftersom de utvecklas blir sinnet mer kraftfullt. Om man då inte har integritet och självdisciplin kan sådana nya förmågor vara distraherande och påverka oss själva och andra på negativa sätt. Forna tiders yogamästare, så kallade rishis, var medvetna om att starka människor lätt kan dominera över svagare personer. Med insikten om att makt korrumperar ville de se till att de första stegen på yogans väg – yama och niyama – skulle rena sinne, kropp och motiv och skapa en god grund för ett balanserat utövande. Utövandet av yoga tenderar också att snabba upp karmans återverkningar (konsekvenserna av tidigare handlingar), så att de andliga framstegen accelereras och behovet av att agera etiskt ökar. När du tillämpar yogans etik och moral i ditt liv upptäcker du att ditt beteende förändras, blir mer konstruktivt och leder dig i mer positiva riktningar. Yama och niyama är inga hårda regler utan snarare en beskrivning av människans potential. De erbjuder dig ett sätt att börja leva med större integritet och glädje.

YAMA Återhållsamhet, det vill säga yama, hjälper dig att reglera ditt sätt att förhålla dig till omvärlden och till andra människor. Den vördnad du för in i det dagliga livet förstärker din känsla av att livet är heligt. Det är ingen slump att Gandhi lade ner så mycket arbete på hälsovård och hygien både i Indien och Sydafrika. Ahimsa: icke-våld, eller att avstå från att orsaka skada. Ahimsa är den starka personens ultimata vapen. Genom att praktisera vänlighet och medkänsla i tanke, ord och handling befriar du dig från alla former av aggression. Satya: att tala sanning och avstå från att ljuga. Ahimsa och sanning går alltid hand i hand. Att försöka uppfatta sanningen i dess djupaste bemärkelse är inte alltid enkelt, men sökandet i sig renar sinnet och stärker beslutsamheten.

INLEDNING

12


Asteya: att inte stjäla. Detta innebär att avstå från avundsjuka och från att stjäla. Det handlar om att inte vilja ha det som inte är ens eget. Aparigraha: att avstå från girighet. Aparigraha innefattar allt från att vägra ta emot mutor till att inte vara alltför vinningslysten. Det kan ses som att befria sig från rigida samhällsföreskrifter, eller att leva utan fler ägodelar än man behöver, och uppmanar till att se skillnaden mellan vad man verkligen behöver och vad man vill ha. Brahmacharya: att inte tillåta sinnet att uppslukas av sinnena. Denna yama handlar om självkontroll och förmågan att motstå sinnlighetens yttre (lågstående) lockelser. Brahmacharya transformerar fysisk energi (ojas) till andlig medvetenhet (tejas).

NIYAMA Dessa fem principer är andliga lagar som syftar till att få bättre kontroll över instinkterna och känslorna och finna det mest positiva sättet att bemöta sig själv. Den första niyaman, shaucha (rening på alla nivåer) är den mest relevanta för den här boken. Rening av kropp och sinne främjar ett tillstånd av jämvikt och är en förutsättning för att ta del av allt som yogan erbjuder. Shaucha: inre och yttre renlighet. Genom att iaktta shaucha skapar du en ren miljö för din yogapraktik samtidigt som du befriar sinne och hjärta från osunda bindningar och fixeringar. Det här innefattar fysisk renlighet genom att regelbundet tvätta kroppen samt att hålla ordning i hemmet, äta hälsosam mat och dricka rent vatten. Men det handlar också om mental klarhet och om att tala utan att använda ett känsloladdat språk. Santosha: förnöjsamhet. Denna niyama handlar om att vara nöjd med sig själv och samtidigt odla sin andlighet och sin inre frid. Tapas: avskalad livsstil eller frivillig enkelhet. Bara genom att leva ett enklare liv kan man ”bränna bort” fysiska, mentala och känslomässiga orenheter. Svadhyaya: självstudier. Denna niyama handlar inte om att samla information utan om att försöka få en bättre förståelse för din inre natur. Ishvara-pranidhana: släppa tanken om att du är åtskild från resten naturen. När denna kvalitet utvecklas kan du överlämna dig till en högre makt, så som du ser den.

INLEDNING

13


VAD ÄR RENANDE KRIYA-ÖVNINGAR? Vare sig du redan utövar yoga, funderar på att börja eller bara vill ha mer klarhet i ditt liv kan reningsövningarna hjälpa dig att uppnå dina mål, minska eventuellt motstånd mot positiv förändring och ge dig nya perspektiv på livet. Övningarna som beskrivs i den här boken är redskap som kan hjälpa dig både på och utanför yogamattan eller meditationskudden. De är avsedda som en inledning på reningsprocessen som kommer att förhöja alla aspekter av ditt liv. De flesta yogasystem och många av de moderna yogastilarna innefattar mer än enbart de fysiska positionerna (asanas). De förespråkar också andningsövningar (pranayama), energilås (mudras), kroppslås (bandhas), meditationer (fokus på chakrana) samt olika reningstekniker (kriyor). Alla dessa övningar syftar till att rena och stärka meridianerna eller energibanorna, som i yogan kallas för nadis, och som genomströmmas av prana, det vill säga den subtila energin eller livskraften (se s. 18–19). Övningarna verkar genom att förstärka pranaflödet i energikanalerna och höja din frekvensnivå på så kort tid som möjligt. Syftet är att väcka den latenta potential som kallas för kundalini och transformera den från statisk energi till ett dynamiskt tillstånd. För att förstå vikten av rening kan en liknelse om elektricitet vara till hjälp. Vissa ämnen, såsom koppar, är bra ledare för elektrisk ström, men om de belastas av föroreningar minskar deras ledningsförmåga. På liknande sätt är det om din fysiska kropp och dina energikroppar (se s. 16–17) är förorenade, eftersom det orsakar större motstånd mot ett fritt energiflöde. Genom regelbunden användning av reningsövningarna kan du frigöra hela systemet och återskapa ledningsförmågan. Det är lätt att ta med en eller två kriyor i ditt dagliga program. När det blir till en vana, bara lägg till en eller två till. I själva verket gör du förmodligen redan några av dessa kriyor bara genom att tvätta händerna och duscha regelbundet. En enkel sak skulle vara att ta för vana att tvätta händerna varje gång du har varit ute på en offentlig plats och sedan skaka dem kraftigt i 10–20 sekunder. Känn dig inte pressad att göra alltför mycket yogisk rening på en gång, eller att gå för djupt eller snabbt fram. Att ta ett steg i taget i långsam takt och hålla dig inom din kapacitet är det mest effektiva sättet att rena och stärka dina nadis eller energikanaler. Ett mer intensivt utövande ger inte nödvändigtvis bättre resultat.

INLEDNING

14


YOGANS SEX RENANDE HANDLINGAR: SHAD-KRIYA Enligt Hatha Yoga Pradipika finns det sex klassiska handlingar inom yogan som renar kroppen: de verkar på de övre matsmältningsorganen (Dhauti, se s. 106), tjocktarmen (Basti, se s. 110), näsgångarna (Neti, se s. 74), ögonen och framsidan av kroppen (Trataka, se s. 36), buken (Nauli, se s. 108) och andningsorganen (Kapalabhati, se s. 76). Alla sex övningarna åtnjuter högt anseende hos de stora yogamästarna. Dessutom rekommenderar man i yogafilosofin så kallade energilås eller mudras, där prana används i ett renande syfte, liksom vissa bandhas eller ”kroppslås” som styr in pranan i positiva kanaler, och du kommer att finna exempel genom hela boken.

BÄSTA TIDPUNKTERNA FÖR ATT GÖRA RENINGSÖVNINGARNA De mest effektiva tidpunkterna att göra reningsövningarna på är i gryningen och skymningen, eftersom atmosfären då är laddad med en speciell andlig kraft. Det är också bäst att göra dem innan man äter. I vår moderna livsstil är det ofta svårt att passa in övningarna just vid soluppgång och solnedgång, men välj då i stället en tidpunkt när du kan lägga alla vardagsbestyr åt sidan och fokusera på dina övningar. Många tycker det fungerar bra att göra kriyor på morgonen, kanske när man precis har vaknat, eftersom sinnet då är i ett ”rent” tillstånd och man ännu inte har börjat engagera sig i dagens sysslor. Eller också kanske du föredrar att göra dem på kvällen när du är klar med allt annat och kan avsätta en stund i lugn och ro åt att rena din inre miljö. Att göra övningarna sent på kvällen kan vara ett effektivt sätt att rena sinnet innan du går till sängs. Om du kan lugna sinnet genom att göra kriya-övningar kan det hända att du somnar snabbare, får en djupare vila och vaknar på morgonen och känner dig pigg och full av energi. Varje dag är en bra dag för rening. Dock anses övergångarna mellan årstiderna – när sommaren blir till höst och vintern blir till vår – som de bästa tillfällena för en mer intensiv rening. Det här är de mest gynnsamma perioderna för att göra sig av med de toxiner som kan ha ansamlats under de föregående månaderna. Ofta säger människor att de skulle vilja komma igång med reningsövningarna, men att de inte har tid. Så snart den tanken dyker upp, påminn dig om att regelbundna reningsrutiner kan hjälpa dig att arbeta mera effektivt, känna dig lugnare och mer centrerad samt kanske till och med minska ditt sömnbehov och ge dig fler aktiva timmar per dygn.

INLEDNING

15


RENING AV DE TRE KROPPARNA För att lära dig mer om hur reningsteknikerna i den här boken fungerar och kan vara till hjälp i ditt dagliga liv är det bra att sätta dig in lite mer i yogafilosofin och den modell i form av tre kroppar som den beskriver: den fysiska kroppen, astralkroppen och kausalkroppen. Var och en av dem är mer subtil och mindre lätt att förstå än den föregående.

DEN FYSISKA KROPPEN Den mest påtagliga av kropparna är den som du är mest bekant med. Den är din fysiska kropp, som i den gamla traditionen ansågs bestå av mat och vid döden återgå till naturens kretslopp. Du kan rena din fysiska kropp genom: •  yogaställningar (asanas). •  de här reningsövnignarna (kriyorna), i synnerhet Neti (se s. 74), Nauli (se s. 108), Dhauti (se s. 106), Basti (se s. 110), Kapalabhati (se s. 76), Tratak (se s. 36). •  En ”ren” kost (se s. 98–99) och återkommande fasta (se s. 100–101).

ASTRALKROPPEN Liksom de flesta som intresserar sig för yoga vet du förmodligen att livets viktigaste dimensioner ligger bortom den fysiska kroppens ”verklighet”. Den astrala, eller subtila, kroppen är den andra kroppen. Det är den som anses inkarnera och inta en ny kropp vid födelsen. Döden definieras som att astralkroppen och den fysiska kroppen skiljs åt helt och hållet. Astralkroppen innehåller din personlighet och dina tankar, det du gillar och ogillar – alla egenskaper och känslor som är icke-fysiska. Tänk till exempel på hur känslorna påverkar din kropp – till exempel hjärtat eller magen – trots att känslorna inte är fysiska. Även om känslorna har en stark påverkan på din fysiska kropp har de sitt säte i astralkroppen – liksom sinnet, intellektet och den subtila energi som i yogan kallas för prana. Astralkroppen består av tre lager, som på sanskrit kallas för koshor. Astralkroppens första lager, pranamaya kosha, innehåller din subtila energi eller livskraft, liksom kanalerna genom vilka den flödar (nadierna) och energipunkterna (chakrana) som tar emot och sänder ut den (se s. 18). Denna ”eteriska dubbel” ligger närmast den fysiska kroppen och dess energi genomströmmar den och fyller den ungefär som vatten fyller en svamp. Det här är det lager av kroppen som upplever förnimmelser av hunger, törst, värme och kyla. Det här lagret av astralkroppen kan renas med hjälp av:

INLEDNING

16


•  pranayama – tekniker för andningskontroll. •  att tala på ett ”rent” sätt: genom att säga vad du menar och inte skvallra (se s. 60). •  frivillig tystnad, eller Mouna (se s. 61). •  chakrareningstekniker och chakrameditation. •  att upprepa mantran. Astralkroppens andra lager, manomaya kosha, är det intellektuella lagret där du upplever känslor såsom ilska och glädje. Sinnena (lukt, smak, syn, hörsel och känsel) är förankrade här, liksom det automatiska sinnet med dess medvetna, omedvetna och instinktiva aspekter. Det här lagret kan belastas av mentala och fysiska distraktioner, kroppsliga beroenden, upplevelser från det förflutna samt förväntningar på framtiden. Du kan rena det här lagret med hjälp av: •  yogapositioner (asanas) med avspänd andning för att lugna tankarna och känslorna. •  pranayama – yogiska andningsövningar. •  chanting eller mantrasång. •  osjälviska handlingar, eller karma yoga (se s. 148–149). •  pratyahara, att dra bort uppmärksamheten från sinnena (se s. 11). •  mindfulness och meditation. Astralkroppens tredje lager, vijnanamaya kosha, är det intellektuella lagret där man upplever tvivel, diskuterar med sig själv och fattar beslut. Det innefattar intellektet (buddhi) och känslan av en unik personlighet (ahamkara): egot eller den person du upplever dig vara. Detta hindrar dig från att identifiera dig med det universella medvetandet. Om du är intresserad av inre utveckling och andlighet kan du rena intellektet och egot genom: •  osjälviska handlingar, eller karma yoga (se s. 148–149). •  positivt tänkande och meditation. •  fokuserad reflektion och kontinuerliga studier.

KAUSALKROPPEN Yogafilosofin säger att vi också har en ”kausalkropp” där vår karma (konsekvenserna av tidigare handlingar) och subtila intryck från den här och tidigare livstider lagras. Den innehåller också de frön som avgör dina talanger och förmågor, dina känslomässiga tendenser och ditt fysiska utseende. Kausalkroppen har ett lager, lycksalighetens lager eller anandamaya kosha, där vi upplever glädje. Du kan rena kausalkroppen genom: •  meditation. •  osjälviska handlingar, eller karma yoga (se s. 148–149).

INLEDNING

17


RENING AV PRANAN, DIN LIVSENERGI Det finns en subtil energi som omger och ger energi till den fysiska kroppen som på sanskrit kallas för prana. Även om den strömmar genom och ger liv åt den fysiska kroppen är den inte en fysisk energi, och den har inga fysiska beståndsdelar – prana är något helt annat än de elektriska strömmar som löper genom nervsystemet. Pranan strömmar genom de subtila energikanaler som kallas för nadier, som ingår i det lager av astralkroppen som kallas för pranayama kosha (se s. 16). Det sägs att astralkroppens energibanor utgörs av cirka 72 000 nadier, som i akupunkturen kallas för ”meridianer”. Tre nadier som har särskild betydelse för yogautövare och för de yogiska reningsteknikerna är dels ida och pingala, som löper till vänster respektive till höger om ryggraden, dels sushumna som följer ryggradens mitt. Ett bra sätt att förstå begreppet på är att föreställa sig nadierna som vägar i ett vägnät som gör att trafiken (din prana) flyter på och fordonen kan ta sig runt. I en korsning där två eller fler vägar möts blir det lättare trafikstockning än på en rak, obruten vägsträcka. Och ju fler vägar som möts på en plats, desto större är risken för att det ska bli stopp i trafiken. De områden där de stora nadierna korsar varandra kallas för chakran och fungerar som mötesplatser för de subtila energibanorna. Många av de mindre chakrana där flera nadier möts används som akupunkturpunkter. De sju huvudchakrana är belägna längs sushumnanadien. Vart och ett av dem organiserar, tar emot, assimilerar och ger ut energi. Och de är även förknippade med ett sinne, en typ av känsla, ett sinnestillstånd och en kropp (se motsatta sidan). Vart och ett av chakrana verkar på olika viktiga aspekter av det mänskliga medvetandet. I och med det är det särskilt viktigt att energin i chakrana är ren, så att pranan kan flöda obehindrat genom nadierna. Yogierna har utvecklat olika reningsövningar för att öppna och rena nadierna och chakrana – för att ha en riktigt god hälsa behöver vi ha ett obehindrat flöde av prana i hela kroppen.

RENING AV DE SJU HUVUDCHAKRANA Chakrana fungerar som gränssnitt mellan den fysiska kroppen och den eteriska dubbeln, pranayama kosha, och kan ses som multidimensionella bollar av strålande energi. Eftersom varje chakra har sin egen frekvens, kan reningen se olika ut.

INLEDNING

18


1 Rotchakrat (muladhara), som är beläget vid ryggradens slut, handlar om att vara trygg och grundad. Det är sätet för en kraftfull energipotential som kallas för kundalini och är förknippat med luktsinnet. Rena det med jordelementet genom att äta grundande växtbaserad mat och att bara äta när du är hungrig och inte för att fylla känslomässiga behov. Rena det också genom att släppa rädsla och negativa vanor och beteendemönster. 2  Sakralchakrat (swadhisthana), som är beläget i mitten av korsryggen, förkroppsligar den kreativa energin och är sätet för sexualitet, planer och begär. Det är förknippat med smaksinnet. Rena det med hjälp av vattenelementet, till exempel genom att vattenfasta, svettas i en torrbastu eller ångbastu eller ta varma bad med mineralsalt. Rena det också genom att släppa taget om skuld och skam. 3  Solar plexus-chakrat (manipura) är kroppens kraftcentrum och är sätet för matsmältningsenergin liksom för viljestyrkan. Det är förknippat med synsinnet. Rena det med hjälp av yogapositioner med vridningar, livliga (eldbetonade) aktiviteter såsom att springa eller dansa eller inta måltider tillsammans med vänner. Rena det också genom släppa taget om ilska och negativa tankar. 4  Hjärtchakrat (anahata) har att göra med kärlek och medkänsla. Det är förknippat med beröringssinnet. Rena det med luftelementet, till exempel djupandning och pranayama-övningar. Rena det också genom att förlåta dig själv och dem du upplever har sårat dig, lära av dina misstag och gå vidare samt att sörja helt och fullt och sedan släppa taget. 5  Halschakrat (vishuddha) är centrum för kommunikation och kreativitet. Det är förknippat med hörselsinnet. Rena det med hjälp av ljud och mantran. Rena det också genom att be en tacksamhetsbön före maten och visa tacksamhet för livets välsignelser, tala sanning, undvika negativt språkbruk och se till att dina ord, tankar och handlingar är samstämmiga och autentiska. 6  Pannchakrat (ajna), som brukar kallas för ”tredje ögat”, är sätet för intuition, fantasi and livssyfte. Rena det med hjälp av bön och positiva tankar. Rena det också genom att undvika våldsamma filmer och tv-program. 7  Kronchakrat (sahasrara), som är beläget vid hjässan, ger dig kontakt med din oändliga potential. Rena det med solljus, meditation och kontakt med en högre medvetenhet.

INLEDNING

19


Profile for Livsenergi

Yogans renande kraft  

av Swami Saradananda

Yogans renande kraft  

av Swami Saradananda

Advertisement