Hitta din övernaturliga kraft

Page 1

Det är exakt vad läkaren Joe Dispenza erbjuder i den här revolutionerande boken: en kunskapskälla och en verktygslåda som tillåter vanliga människor som du och jag att nå tillstånd utöver det vanliga. Joe Dispenza är författaren bakom Tänk dig frisk som hamnade på New York Times topplista. Han har även skrivit Breaking the Habit of Being Yourself och Evolve Your Brain. Hitta din övernaturliga kraft bygger på den senaste forskningen inom neurovetenskap, epigenetik och kvantfysik för att visa hur den här sortens förvandling går till och hur den kan påverka våra liv. Du kommer att lära dig: • Hur du kan frigöra dig själv från det förflutna genom att omprogrammera din kropp till ett nytt sinne. • Hur du genom att förändra din frekvens kan skapa verklighet i ”det generösa ögonblicket nu”. • Den hemliga vetenskapen kring tallkottkörteln och hur den möjliggör för oss att få tillgång till verklighetens mystiska världar. • Hur vi kan förflytta vårt medvetande bortom den begränsade, förutsägbara materialistiska världen in i kvantfältets oändliga möjligheter. • Och mycket mer. Joe erbjuder inget mindre än ett program för att ta steget utanför vår fysiska verklighet och in i en ny värld. Han visar vägen med verktyg och övningar, allt från forskningens senaste hjärnbilder till övningar som gående meditationer och allt däremellan. ”Det här visar vilka vi verkligen är. Jag presenterar framtiden – en framtid där var och en av oss kan hitta vår övernaturliga kraft”, säger Joe Dispenza.

HITTA DIN ÖVERNATURLIGA KRAFT

Hur skulle det vara att hitta sin inneboende övernaturliga kraft, och vad skulle det innebära? Tänk om man kunde ställa in sig på frekvenser bortom vår materialistiska värld … förändra kemin i hjärnan och få tillgång till översinnliga nivåer av medvetenhet … skapa en ny framtid … och förändra vår grundläggande biologi för att möjliggöra djupgående läkning?

JOE ­ ISPENZA D New York Times bästsäljande författare

ISBN 978-91-88633-09-5

HITTA DIN ÖVERNATURLIGA KRAFT

Hur vanliga människor lyckas med det ovanliga

JOE DISPENZAHITTA DIN ÖVERNATURLIGA KRAFT

Hur vanliga människor lyckas med det ovanliga

JOE DISPENZA Översättning: Anders Bellis


Av Joe Dispenza har tidigare utgivits på svenska: Tänk dig frisk: placeboeffektens betydelse för läkande och hur du själv åstadkommer den

www.livsenergi.se © 2017 Joe Dispenza Originally published in 2017 by Hay House Inc. © 2017 Svenska utgåvan Livsenergi, Brafö AB Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätt förbjudet utan medgivande av förlaget. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, bandinspelning, elektronisk lagring och spridning etc. Åsikterna i boken är författarens egna. Råd och metoder som beskrivs i boken bör ses som alternativa. Frångå inte ordinär läkarvård. Författarens anteckning: Även om berättelserna baserats på verkliga händelser, har namn och identifierbara detaljer ändrats i vissa fall för att skydda enskildas privatliv. Originalets titel: Becoming Supernatural Översättning: Anders Bellis Omslagsdesign: John Dispenza Inlaga: Karim J. Garcia Illustrationer i inlaga: John Dispenza Illustrationer på sidorna 57, 61, 75, 81, 84, 98, 120, 126, 127, 128, 130, 142, 144, 149, 159, 291: Symbol formgiven av John Dispenza från www.flaticon.com Tack till HeartMath® Institute för bilderna på sid 199, 200, 202, 327 samt på sid 22 i bilagan Fotografi på sid 287: återgivet med tillstånd av Simon Baconnier et al., ”Calcite microcrystals in the pineal gland of the human brain: First physical and chemical studies,” Bioelectromagnetics 23, no.7 (October 2002):488-495. Fotografi på sid 305: © Steve Alexander Tack till Dr. Konstantin Korotkov för bilderna på sid 1, 2, 6, 23 och 24 i bilagan. Formgivning enligt amerikansk förlaga: Lilla blå tornet Tryck: ScandBook AB, 2017 ISBN: 978-91-88633-09-5


Till min bror John, som alltid varit en sann mystikerINNEHÅLL Förord  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 Inledning – Att förbereda sig på att hitta sin övernaturliga kraft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13 Kapitel 1: Hur man öppnar dörren till det övernaturliga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 Kapitel 2: Nuet.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53 Kapitel 3: Nya möjligheter i kvantvärlden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87 Kapitel 4: Välsignande av energicentra .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  111 Kapitel 5: Anpassa kroppen till ett nytt medvetande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139 Kapitel 6: Fallstudier – levande exempel på sanningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  169 Kapitel 7: Hjärtintelligens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  181 Kapitel 8: Medvetandefilmer/Kalejdoskop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203 Kapitel 9: Gående meditation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229 Kapitel 10: Förverkligande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  237 Kapitel 11: Rumtid och tidrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  243 Kapitel 12: Tallkottkörteln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  279 Kapitel 13: Koherensprojektet – för en bättre värld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  311 Kapitel 14: Fallstudier – Det kan hända dig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  329 Efterord – Vara fred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  339 Tack . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  345 Slutnoter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  349 Om författaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  357FÖRORD Genom hela mänsklighetens historia har det funnits berättelser om hur vanliga människor haft upplevelser som fört dem bortom gränsen för vad som ansetts vara möjligt. Från kampsportmästaren Li Chieng-Yuens 256 år långa liv, som påbörjades 1677 och inkluderade 14 hustrur och fler än 200 barn innan han dog 1933, till spontana tillfrisknanden från en myriad av sjukdomar, dokumenterade av Institute of Noetic Sciences (IONS) i form av 3 500 referenser ur fler än 800 tidskrifter på 20 olika språk, återfinns bevis som utgör belägg för att vi inte är vad som påståtts, och att vi till och med är något utöver vad vi tillåtit oss att tro ens i våra vildaste fantasier. I och med att acceptansen för utökad mänsklig potential vinner terräng i vårt allmänna medvetande, har frågan kommit att skifta från ”Vad är möjligt i våra liv?” till ”Hur åstadkommer vi det? Hur väcker vi vår extraordinära potential i vårt vardagliga liv?”. Svaret på frågan utgör grundvalen för denna bok, Hitta din övernaturliga kraft: hur vanliga människor lyckas med det ovanliga. Joe Dispenza är filosofie doktor, vetenskapsman och modern mystiker. Han sammanställer fakta utifrån en vision som sträcker sig bortom någon enskild, vetenskaplig disciplins begränsningar. Genom att utgå från vitt skilda fält inom grundmurade vetenskaper, som epigenetik, molekylärbiologi, neurokardiologi och kvantfysik, överskrider Joe de traditionella gränser som löpt mellan vetenskapligt tänkande och mänsklig erfarenhet. Därmed öppnar han dörren till ett nytt, djärvt paradigm som innebär en självförverkligad, fantastisk förmåga – ett sätt att tänka och leva som grundar sig på vad vi inser är möjligt i våra liv, liksom vad vi accepterar som veten9


skapliga fakta. Denna utvidgning av realiserad potential omdefinierar vad som är möjligt för en normal männi­ska. Och det är en yttersta gräns som erbjuder varje männi­ska hopp, från hemmafruar, studenter och arbetare till vetenskapsmän, ingenjörer och sjukvårdspersonal. Anledningen till detta enorma fält är att Joes arbete i dag utnyttjar en bevisligen fungerande modell som mästare framgångsrikt använt i undervisningen av sina lärjungar i århundraden. Idén bakom modellen är enkel – när vi direkt erfar större potential, är vi fria att införliva potentialen i vårt vardagsliv. Boken du håller i din hand, Hitta din övernaturliga kraft, är den första manualen i sitt slag som erbjuder just detta. Den tar oss steg för steg med på en resa där vi uppnår vår största potential gällande kropp, hälsa, relationer och syftet med våra liv, och den tillåter oss att genomföra resan i vår egen takt. Det var på väggarna i en grotta på den tibetanska platån jag med egna ögon såg hur denna modell använts av en av forntidens stora yogamästare, då han befriade sina lärjungar från de hämmande föreställningar de hade. Metoden i hans undervisning består än i denna dag, bevarad i den grotta som var mästarens hem och klassrum för åttahundra år sedan.

Våren 1998 arrangerade jag en gruppresa i form av en pilgrimsfärd till västra Tibets högländer. Vår resrutt förde oss raka vägen till den avlägsna grotta som bebotts av poeten, mystikern och yogin Ujetsun Milarepa, som levde på 1100-talet och på sin tid bara kallades Milarepa. Jag hörde först talas om den legendariske yogin när jag studerade för den sikhiske mystiker som kom att bli min yogalärare på 1980-talet. Jag läste om mysteriet kring Milarepas liv i flera år – hur han kom från en privilegierad familj och ändå valde att avsäga sig sina världsliga ägodelar, hur han under brutala och tragiska omständigheter förlorade sin familj och sina nära och kära i ett utbrott av massvåld och hur hans hämnd, och därpå följande lidande, ledde till att han drog sig tillbaka högt upp i Himalaya, där han i egenskap av hängiven yogi upptäckte sin extraordinära potential. Jag ville med egna ögon se platsen där Milarepa bröt mot fysikens lagar för att visa för sig själv och sina lärjungar att våra övertygelser begränsar våra liv. Efter nitton dagars resande fick jag tillfälle att göra just det. När jag hade acklimatiserat mig till den ensiffriga luftfuktigheten 4 500 meter över havet, befann jag mig på exakt den plats där Milarepa stått inför sina lärjungar 800 år tidigare. Med ansiktet bara några centimeter från grottväggen, stirrade jag 10


rakt på det olösta mysterium som moderna vetenskapsmän inte har lyckats förklara eller upprepa. Det var precis här som Milarepa första gången lade sin handflata mot grottväggen, ungefär i axelhöjd, och sedan pressade handen rakt in i berget, som om grottväggen inte fanns! När han gjorde det, blev grottväggen under hans handflata mjuk och formbar, och gav efter för trycket från hans hand. Resultatet blev ett perfekt avtryckt av yogins hand som hans lärjungar kunde beskåda då, och senare andra människor. När vi svepte med ljusstrålarna från ficklamporna över grottans väggar och tak såg vi fler handavtryck, och det stod klart att Milarepa hade demonstrerat fenomenet vid mer än ett tillfälle. När jag lade handflatan mot avtrycket, kände jag fingrarna omfamnas av yogins, i exakt den position som hans hand tagit åttahundra år tidigare. Min hand passade så perfekt in i avtrycket att varje tvivel jag hade känt kring dess autenticitet bleknade bort direkt. Det fick mig att känna mig både ödmjuk och inspirerad. Jag började genast tänka på Milarepa själv. Jag ville veta vad som hänt med honom när han påverkade stenväggen. Vad tänkte han på? Och kanske viktigare, vad kände han? Hur bar han sig åt för att trotsa de fysikens ”lagar” som säger oss att hand och sten inte kan uppta samma utrymme samtidigt? Som om han läst mina tankar, besvarade den tibetanske guiden mina frågor innan jag ställt dem. ”Geshes [den store lärarens] meditation lär ut att han är en del av klippväggen, inte skild från den. Berget kan inte hindra honom. För geshen utgör grottan en plats för upplevelser snarare än en begränsande barriär. På denna plats är han fri och kan röra sig som om berget inte existerar.” Det min guide sa lät fullt rimligt. När Milarepas lärjungar såg sin lärare åstadkomma något som enligt traditionell uppfattning var omöjligt, ställdes de på sin tid inför samma dilemma som var och en av oss står inför i dag då vi väljer att befria oss från våra hämmande uppfattningar. Dilemmat är detta: Det tänkesätt som omfattades av lärlingarnas familjer, vänner och samhälle, betraktade världen i form av begränsningar och gränser. Detta inbegrep föreställningen att en grottvägg utgör en barriär för den mänskliga kroppen. När Milarepa tryckte in handen i grottväggen, visade han dock sina lärjungar att det finns undantag från sådana ”lagar”. Det ironiska är att båda sätten att se på världen är absolut korrekta. Båda beror på det sätt vi väljer att betrakta oss själva i ett givet ögonblick. När jag pressade in handen i avtrycket som yogin lämnat efter sig åt sina lärjungar för så länge sedan, frågade jag mig: Hindras vi i dag i våra liv av samma hämmande föreställningar som Milarepas lärjungar hyste på sin tid? Och om så är fallet, hur väcker vi den kraft till liv som transcenderar våra hämmande uppfattningar? 11


Jag har funnit att när något i livet är sant, uppenbaras sanningen på många olika sätt. Av den anledningen är det ingen överraskning att den vetenskapliga dokumentationen från Joes workshopupptäckter leder till samma slutsats som Milarepa och andra mystiker genom århundradena har dragit – att universum ”är” som det är, att våra kroppar ”är” som de är, och att omständigheterna i våra liv är som de är på grund av själva medvetandet och på grund av hur vi betraktar oss själva i vår värld. Jag har berättat historien om Milarepa för att illustrera denna synbarligen universella princip. Nyckeln till yogins undervisning är denna: När vi själva upplever, eller ser en annan männi­ska uppleva, något som vi trodde var omöjligt, befrias vi från våra föreställningar och kan överstiga begränsningarna i våra liv. Och det är precis därför som boken du håller i din hand har potentialen att förändra ditt liv. Det gör den genom att visa dig hur du kan acceptera din framtida dröm som din nuvarande verklighet, och göra det på ett sätt som orsakar en kaskad av emotionella och fysiologiska processer som speglar din nya verklighet. Neuronerna i hjärnan, nervsystemet i hjärtat och kroppens kemi speglar i harmoni det nya tänkesättet, och livets kvantmöjligheter omorganiseras och ersätter ditt förflutnas oönskade omständigheter med nya omständigheter, som accepteras som de nu gällande. Och det är den inneboende kraften i denna bok. Joe Dispenza har på ett lättillgängligt och lättförståeligt sätt i en enda volym vävt samman kvantfysikens paradigmskiftande upptäckter och de djupa lärdomar som lärjungar i det förflutna ägnade hela sina liv åt att bemästra – han visar oss hur man får övernaturliga krafter. Gregg Braden Bästsäljande författare till Human by Design och The Divine Matrix

12


INLEDNING Att förbereda sig på att hitta sin övernaturliga kraft Jag inser att denna bok innebär en risk för både mig och mitt anseende. Vissa människor – bland dem somliga i det vetenskapliga etablissemanget – kan komma att kalla mitt arbete för pseudovetenskap, i synnerhet efter det att Hitta din övernaturliga kraft publicerats. Jag brukade vara överdrivet orolig för kritikernas åsikter. Tidigt i min karriär skrev jag alltid med skeptikerna i åtanke och försökte förvissa mig om att de skulle godta mitt arbete. På någon nivå trodde jag att det var viktigt att bli accepterad av etablissemanget. Men så en dag, när jag stod inför en publik i London och en kvinna som fått mikrofonen berättade hur hon övervunnit sin sjukdom – hur hon hade helat sig själv genom de övningar jag skrivit om i andra böcker – fick jag en uppenbarelse. Det stod plötsligt klart för mig att de skeptiker och stränga vetenskapsmän som har sina egna uppfattningar om vad som är möjligt inte kommer att gilla mig eller mitt arbete oavsett vad jag gör. När jag väl insett det, förstod jag att jag hade slösat bort en stor del av min viktiga energi. Jag var inte längre intresserad av att övertyga dem som tillhör just den kulturen – särskilt inte dem som forskar i det normala och naturliga – om den mänskliga potentialen. Jag var passionerat intresserad av allt förutom det normala och ville studera det övernaturliga. Jag var helt på det klara med att jag skulle ge upp mina fåfänga försök att övertyga det vetenskapliga etablissemanget om någonting över huvud taget och i stället inrikta min energi på en helt annan 13


grupp människor, en grupp som faktiskt tror på nya möjligheter och som vill lyssna till vad jag har att säga. Vilken lättnad det var att fullt ut acceptera den tanken och ge upp varje försök att förändra den där andra världen. När jag lyssnade till den rara kvinnan i London, som inte var munk eller nunna eller akademiker eller forskare, insåg jag att hon genom att berätta sin historia för publiken hjälpt andra att se sig själva i henne. De som fick ta del av hennes resa kanske därefter skulle tro att det var möjligt för dem att åstadkomma något liknande. Jag befinner mig vid den punkt i livet där jag inte längre bryr mig om vad folk säger om mig – och jag har utan tvivel många brister – men jag vet nu, i högre grad än någonsin förut, att jag bidrar med något väsentligt i andra människors liv. Det säger jag med den största ödmjukhet. Jag har slitit i åratal med att göra invecklad, vetenskaplig information tillgänglig, så att folk ska kunna tillämpa den i sina liv. Faktum är att under de senaste fyra åren har min forskargrupp, min personal och jag gjort stora framsteg då vi vetenskapligt mätt, registrerat och analyserat förvandlingar i människors biologiska tillstånd, för att bevisa för världen att vanliga människor kan göra det ovanliga. Den här boken handlar om mer än bara healing, även om den innehåller berättelser om människor som har åstadkommit väsentliga förändringar i sin hälsa och faktiskt fått sjukdomar att gå tillbaka – och beskriver hur du ska göra för att åstadkomma samma sak. Det börjar bli rätt vanligt att våra studenter lyckas med det. Det du står i begrepp att läsa ligger bortom konventionella synsätt och större delen av världen varken ser eller förstår det. Innehållet i boken är baserat på en evolution av läror och praktik som har kulminerat i våra studenters förmåga att djupdyka i dem. Och naturligtvis hoppas jag att våra metoder ska slå en bro mellan vetenskapens och mysticismens värld. Jag skrev den här boken i syfte att föra upp vad jag alltid har trott var möjligt till nästa nivå av insikt. Jag ville visa för världen att vi kan skapa oss bättre liv och att vi inte är linjära varelser som lever linjära liv, utan dimensionella varelser som lever dimensionella liv. Förhoppningsvis kommer du att genom att läsa den få insikt om att du latent redan har den anatomi, kemi och fysiologi du behöver för att finna din egen övernaturliga sida, och att förmågan bara väntar på att väckas till liv och aktiveras. Tidigare har jag tvekat att prata om denna del av verkligheten, eftersom jag varit rädd för att det skulle dela en publik i två läger, på grund av var och ens personliga övertygelser. Jag har dock länge velat skriva den här boken. Under årens lopp har jag varit med om mycket omtumlande, mystiska upplevelser som har förändrat mig för alltid. Dessa inre skeenden har påverkat vem jag är i dag. Jag vill presentera den di14


mensionsvärlden för dig och beskriva några av de mätningar och studier vi gjort i våra avancerade workshops världen runt. Jag började samla in data om studenter i våra workshops, eftersom vi bevittnade viktiga förändringar i deras hälsotillstånd och jag visste att de – i realtid – förändrade sin biologiska natur under meditationerna. Vi har tusentals och åter tusentals hjärnröntgenbilder som bevisar att de förändringarna inte bara var inbillningar, utan rent fysiskt ägde rum i deras hjärnor. Flera av studenterna vi gjorde mätningar på åstadkom förändringarna inom loppet av fyra dagar (den tidrymd våra avancerade workshops pågår). De vetenskapliga team jag organiserat har tagit hjärnröntgenbilderna med kvantitativ elektroencefalografi (EEG) före och efter våra workshops, liksom gjort realtidsmät­ningar under själva meditationerna och övningarna. Jag var inte bara imponerad av förändringarna, jag var chockad – de var dramatiska. Våra studenters hjärnor fungerar på ett mer synkroniserat och koherent sätt efter det att de har deltagit i de avancerade retreater vi hållit världen runt. Denna högre grad av ordning i deras nervsystem hjälper dem att väldigt tydligt inse vilket slags framtid de kan skapa sig och de förmår bibehålla intentionen att göra det oavsett omständigheterna i sin yttre tillvaro. Och när deras hjärnor fungerar som de ska, fungerar studenterna som de ska. Jag kommer att lägga fram vetenskapliga fakta som bevisar hur mycket bättre deras hjärnor blev på bara några dagar, vilket betyder att du kan åstadkomma detsamma med din hjärna. I slutet av 2013 började något mystiskt hända. Hjärnröntgeninspelningarna förbryllade de forskare och neurologer som i syfte att studera mitt arbete kom till våra evenemang. Den höga grad av energi i hjärnan som syntes på inspelningarna när en student genomförde vissa meditationer hade aldrig tidigare registrerats. Och de obegripligt höga mätvärdena dök upp gång på gång. När vi intervjuade deltagarna, rapporterade de att deras subjektiva upplevelse under meditationen var mycket verklig och mystisk, och att den antingen fullständigt förändrade deras världsbild eller dramatiskt förbättrade deras hälsotillstånd. Vid de tillfällena förstod jag att deltagarna varit med om transcendentala upplevelser i sin inre meditationsvärld, upplevelser som var verkligare än någonting de någonsin upplevt i den yttre verkligheten. Och vi registrerade de subjektiva upplevelserna rent objektivt. De har blivit det nya normala för oss nu och faktum är att vi ofta kan förutsäga när de höga energiamplituderna i hjärnan kommer att uppstå, baserat på vissa indikatorer och tecken som vi vid det här laget har sett i åratal. På dessa sidor vill jag avmystifiera vad det innebär att ha en inderdimensionell upplevelse, liksom redogöra 15


för den vetenskap, den biologi och den organiska kemi, och de system och de signalsubstanser, som gör sådana upplevelser möjliga. Det är min förhoppning att den information jag presenterar ska utgöra en handledning i hur du åstadkommer sådana upplevelser för egen del. Vi har även registrerat häpnadsväckande förändringar i hjärtrytmsvariabiliteten (HRV). Det är då vi vet att en student öppnat sitt hjärta och vidmakthållit upphöjda känslor som tacksamhet, inspiration, glädje, godhet, uppskattning och medkänsla. Sådana känslor får hjärtat att slå på ett fullödigt sätt – det vill säga, med rytm, regelbundenhet och balans. Vi vet att det krävs en tydlig intention (en koherent hjärna) och upphöjda känslor (ett koherent hjärta) för att påbörja förändringen av en männi­ skas biologiska tillstånd så att hen övergår från att leva i det förflutna till att leva i framtiden. Den kombinationen av medvetande och kropp – av tankar och känslor – förefaller också påverka materia. Och det är så man skapar verkligheten. Så om man verkligen tänker tro på en framtid som man föreställer sig av hela sitt hjärta, bör man se till att hjärtat är öppet och fullt ut aktiverat. Varför inte, genom övning och kvantitativ återkoppling, bli bra på det och fortsätta tills det blir en färdighet? Vi började samarbeta med HeartMath Institute (HMI), en grupp forskare i Boulder Creek i Kalifornien. De hjälpte oss att mäta reaktionerna hos tusentals av våra deltagare. Vår förhoppning är att våra studenter ska utveckla förmågan att reglera inre tillstånd oberoende av förhållandena i den omgivande miljön, och att de ska förstå när de har lyckats åstadkomma en hjärtkoherens och när de inte har gjort det. Med andra ord, när vi mäter de invärtes förändringarna kan vi tala om för den personen att hen har skapat ett mer balanserat mönster i hjärtats mätvärden och att hen klarar sig utmärkt och ska fortsätta på precis samma sätt. Eller så kan vi låta dem få veta att de inte åstadkommit några biologiska förändringar och sedan ge dem de instruktioner som behövs och erbjuda flera möjligheter att öva upp färdigheten. Det är vad återkoppling innebär; den hjälper oss att förstå när vi gör något rätt och när vi inte gör det. När vi kan förändra en känsla eller tanke inom oss, kan vi se förändringar omkring oss, och när vi konstaterar att vi gjort rätt, fäster vi uppmärksamheten på vad vi gjort och gör om det. Det handlingsmönstret medför en konstruktiv vana. Genom att visa hur andra utför sådana bedrifter, vill jag klargöra för dig vilken stor effekt de kan få. Våra studenter vet hur de ska påverka det autonoma nervsystemet (ANS), det system som bibehåller hälsa och balans genom att automatiskt sköta om våra kroppsfunktioner, medan vi har den fria viljan att leva våra liv. Det är det undermedvetna 16


system som skänker oss vår hälsa och ger våra kroppar liv. När vi väl vet hur vi ska få tillgång till det systemet kan vi inte bara förbättra vår hälsa, vi kan även omdana oönskade, självbegränsande beteenden, uppfattningar och vanor så att de blir mer produktiva. Jag kommer att lägga fram en del av de data vi har samlat in under flera års tid. Vi har även lärt våra studenter att när de åstadkommer hjärtkoherens, ger deras hjärtan upphov till ett mätbart magnetfält som projiceras utanför deras kroppar. Det magnetfältet är en energi och den energin är en frekvens och alla frekvenser bär på information. Den information som finns i den frekvensen kan vara intentioner eller tankar som kan påverka en annan männi­skas hjärta, en person som befinner sig en bit bort, genom att försätta hens hjärta i koherens och balans. Jag kommer att visa, med bevis, att en grupp människor som sitter i ett rum kan påverka andra som sitter en bit bort i samma rum, så att de alla uppnår hjärtkoherens i exakt samma ögonblick. Bevisen åskådliggör klart och tydligt att vi är omgivna av ett osynligt fält av ljus och information som påverkar oss själva och andra. I skenet av det, föreställ dig vad som kan hända när vi alla gör detta samtidigt för att förändra världen. Det är precis vad vi strävar efter, som en rörelse av individer passionerat hängivna tanken att i framtiden påverka världen till det bättre för både människor och de andra livsformer som bebor planeten. Vi har grundat Project Coherence (Koherensprojektet), i vilket tusentals människor samverkar vid exakt samma tidpunkt på exakt samma dag för att öka den här planetens frekvens och frekvensen hos alla som bebor den. Låter det omöjligt? Inte alls. Fler än 23 expertgranskade artiklar och fler än 50 fredssamlande projekt visar på att sådana evenemang kan minska graden av våld, krig, brott och trafikolyckor, och samtidigt gynna ekonomisk tillväxt.1 Vad jag vill göra är att vetenskapligt visa dig hur du kan bidra till att förändra världen. Vi har även mätt energinivån i ett rum medan våra workshops pågått och sett hur den förändrats när man har en grupp på mellan 550 och 1 500 människor som höjer sina energinivåer tillsammans och som skapar hjärt- och hjärnkoherens. Vi har sett betydande förändringar gång på gång. Även om instrumentet vi använder oss av för att utföra mätningarna inte har godkänts av det vetenskapliga etablissemanget i USA, har det accepterats i andra länder, bland dem Ryssland. Vid varje tillfälle har vi blivit oerhört överraskade av mängden energi vissa grupper lyckats ge upphov till. Vi har också analyserat det osynliga fält av energi som omger kroppen på tusentals studenter, för att avgöra om de kan förstärka sitt eget ljusfält. Allting i vårt materiella universum utstrålar ständigt ljus och information – du också. När du befinner dig 17


i överlevnadsläge, tyngd av stresshormoner (som adrenalin), får du kraft från detta osynliga energifält och omvandlar det till kemi. När du gör det, krymper fältet runt din kropp. Vi hittade mycket avancerad utrustning som kan mäta emission av fotoner (ljuspartiklar) för att avgöra om en männi­ska bygger upp ett ljusfält omkring sig eller försvagar sitt redan befintliga ljusfält. Ju mer ljus som strålar ut, desto mer energi – och därmed liv. När en männi­skas kropp omges av mindre ljus och mindre information, blir hen mer materia och utstrålar därmed mindre energi. Omfattande forskning har visat att kroppens celler och olika system kommunicerar inte endast via den kemiska växelverkan som är välkänd, utan även via ett fält av koherent energi (ljus) som bär på ett meddelande (information), vilket får miljön inom och runt hela cellen att ge instruktioner till andra celler och biologiska system.2 Vi har mätt mängden energi som våra studenters kroppar avger på grund av de invärtes förändringar de åstadkommit genom våra meditationer, och jag vill visa dig vilka förändringar de uppnår på bara fyra dagar eller ibland ännu fortare. Förutom hjärtat kontrolleras även andra centra i kroppen av det autonoma nervsystemet. Jag kallar dem energicentra. Vart och ett har sin frekvens, sin egen intention (eller medvetande), sina egna körtlar, sina egna hormoner, sin egen kemi, sin egen lilla hjärna och sitt eget unika sinne. Man kan få dessa centra att fungera på ett mer balanserat och integrerat sätt. Men för att göra det måste man först lära sig hur man ska förändra sina hjärnvågor för att ta sig in i detta undermedvetna operativsystem. Faktum är att nyckeln är att övergå från betahjärnvågor (där den tänkande hjärnan oavbrutet analyserar och ägnar mycket uppmärksamhet åt omvärlden) till alfahjärnvågor (som tyder på att man lugnt ägnar mer uppmärksamhet åt den inre världen). Genom att medvetet sakta ner hjärnvågorna, kan man enklare programmera det autonoma nervsystemet. Studenter som genom åren ägnat sig åt mina olika meditationer har lärt sig att förändra sina hjärnvågor, liksom att skärpa den sorts koncentration som krävs för att vara närvarande tillräckligt länge för att åstadkomma mätbara effekter. Vi har hittat ett instrument som kan mäta de förändringarna och även i detta fall kommer jag att redogöra för forskningsresultaten. Vi har även mätt flera olika biologiska markörer relaterade till förändringar av genuttryck (en process som kallas att göra epigenetiska förändringar). I den här boken kommer du att få lära dig att du faktiskt inte är bunden vid dina gener och att genuttryck är möjliga att förändra när man väl börjat tänka, handla och känna annorlunda. Under våra retreater lämnar studenterna sina familjer i fyra, fem dagar för att i stället tillbringa tiden i en miljö som inte påminner dem om vilka de tror att de är. 18


När de gör det isolerar de sig från personerna de känner, sina ägodelar, de automatiska beteendemönstren i sina vardagliga liv och platserna de regelbundet besöker. De börjar då förändra sina inre tillstånd genom fyra sorters meditation – gående, sittande, stående och liggande. Och genom var och en av dessa, lär de sig att bli någon annan. Vi vet att detta är sant, eftersom våra studier har påvisat betydande förändringar i våra studenters genuttryck och studenterna i sin tur har rapporterat betydande förändringar i sina hälsotillstånd. När vi väl kan visa någon mätbara resultat som bevisar att hen har förändrat sina signalsubstanser, hormoner, gener, proteiner och enzymer med enbart tankekraft, blir hen mer motiverad i sina ansträngningar och bevisar för sig själv att hen verkligen håller på att förändras. När jag delar dessa tankar med dig i den här boken, förklarar processen för dig och den vetenskapliga forskning som ligger bakom det arbete vi gör och varför, kommer du att lära dig en hel del ganska detaljerade fakta. Men oroa dig inte: jag går igenom vissa nyckelbegrepp flera gånger, i olika kapitel. Det gör jag avsiktligt, för att påminna dig om det du redan har lärt dig, så att vi utifrån det kan bygga en större modell av förståelse. Det jag lägger fram kan ibland vara utmanande. Eftersom jag lärt ut detta i åratal, vet jag att det kan bli mycket på en gång. Jag kommer att på nytt gå igenom och påminna dig om vad du har lärt dig, så att du inte behöver bläddra tillbaka i boken och leta efter informationen, även om du förstås kan läsa om tidigare kapitel då det känns befogat. Denna information lägger grunden för din egen, personliga förvandling. Ju bättre du förstår begreppen, desto lättare blir det för dig att hänge dig åt de meditationer som beskrivs i slutet av flertalet kapitel och använda dem för att uppnå din egen, personliga upplevelse.

Vad innehåller den här boken?

I kapitel 1 berättar jag tre historier som kommer att ge dig en grundläggande förståelse för vad det innebär att hitta sin övernaturliga kraft. I den första berättelsen får du träffa en kvinna som heter Anna och som drabbades av flera svåra sjukdomstillstånd på grund av ett trauma som höll henne fjättrad vid det förflutna. Stresskänslorna triggade hennes gener och de motsvarande hormonerna orsakade ett antal mycket farliga sjukdomstillstånd. Det är en påfrestande historia. Jag valde den med flit och tog med alla detaljer, för att jag vill visa dig att oavsett hur illa det kan gå, så har du förmågan att åstadkomma en förändring lika häpnadsväckande som Annas. För att omdana sin personlighet och hela sig själv, tillämpade hon många av meditationerna 19


i den här boken. För mig är hon ett levande exempel på sanning. Men hon är inte den enda som har fortsatt att dagligen övervinna sig själv tills hon blivit någon annan. Hon tillhör en stor grupp studenter som har gjort samma sak och om de kunde göra det, så kan du. Jag berättar också två av mina personliga historier här, upplevelser som har förändrat mig mycket djupt. Boken handlar lika mycket om det mystiska som om healing och att skapa nya möjligheter i sitt liv. Jag delar med mig av dessa berättelser för att jag vill förbereda dig på vad som är möjligt när vi lämnar rumtiden (den newtonska värld vi undervisades om på gymnasielektionerna i naturkunskap) och aktiverar tallkottkörteln, så att vi kan ta oss in i tidrummet (kvantvärlden). Många av våra studenter har haft liknande mystiska och interdimensionella upplevelser, som kändes lika verkliga som denna materiella verklighet. Eftersom andra delen av boken djupdyker i fysiken, neurologin, neuroendokrinologin och till och med genetiken som ligger bakom hur detta sker, hoppas jag att dessa berättelser ska kittla din fantasi och locka dig att öppna ditt sinne för vad som är möjligt. Det finns ett framtida du – ett du som redan existerar i det eviga nuet – som kallar på det gamla vanliga du som läser denna bok. Och detta framtida du är kärleksfullare, högre utvecklat, mer medvetet, mer närvarande, snällare, fyllt av större livsglädje, uppmärksammare, mer övernaturlig och helare. Det är det du som väntar på att du dagligen ska förändra din energi, så att den matchar hens energi, så att du finner detta framtida du ... som i själva verket existerar i det eviga nuet. Kapitel 2 handlar om ett av mina favoritämnen. Jag har skrivit det för att du till fullo ska förstå vad det innebär att befinna sig i det innevarande ögonblicket, i nuet. Eftersom alla möjligheter i den femte dimension som kallas kvantfältet (eller det storförenade fältet) finns i det evigt innevarande nuet, måste du ta dig bortom dig själv för att skapa dig ett nytt liv, hela din kropp och förändra din förutsägbara framtid. Detta eleganta ögonblick – som vi har sett på tusentals hjärnröntgenbilder – inträder när en männi­ska slutligen ger upp minnet av sig själv till förmån för något större. Så många människor tillbringar större delen av sina liv med att omedvetet välja att leva i enlighet med samma gamla rutiner – eller romantisera det förflutna – och känner sig på samma sätt dag ut och dag in. Effekten blir att de programmerar sin hjärna och kropp att befinna sig i en förutsägbar framtid eller ett välbekant förflutet, och därför aldrig lever i nuet. Det kräver övning för att nå dit, men det är alltid mödan värt. Att slutligen finna det generösa, ljuva nuet kräver att du övar upp en viljestyrka som är större än några av dina automatiska program, men jag kommer att uppmuntra dig vartenda steg på vägen. 20


Kapitlet börjar med en grundläggande genomgång av några vetenskapliga principer, så att vi kan etablera en gemensam terminologi för utvecklandet av modeller av förståelse i resten av boken. Jag tänker göra det hela ganska enkelt. Att prata om hjärnfunktion (alltså, medvetandet), nervceller och neurologiska nätverk, olika delar av nervsystemet, kemiska ämnen, känslor och stress, hjärnvågor, koncentration och energi, och några andra ämnen, är nödvändigt för att föra dig dit du vill komma. Jag måste etablera det språk som behövs för att förklara varför vi gör det vi gör innan jag lär dig att göra det, genom de meditationer som dyker upp genom hela boken. Om du vill ha mer detaljerad, djupgående information, föreslår jag dig att läsa någon av mina tidigare böcker (till exempel Breaking the Habit of Being Yourself och Tänk dig frisk: placeboeffektens betydelse för läkande och hur du själv åstadkommer den). Kapitel 3 utgörs av din introduktion till kvantvärlden, den femte dimensionen. Jag vill att du ska förstå att det finns ett osynligt fält av energi och information som existerar bortom denna tredimensionella värld av rum och tid, och att vi har tillgång till det. Faktum är att när du väl befinner dig i nuet och du har inträtt i den världen, som finns bortom dina sinnens räckvidd, är du redo att skapa den verklighet du planerat. När du kan avleda all uppmärksamhet från din kropp, människorna i ditt liv, dina ägodelar, platserna du brukar besöka, och till och med själva tiden, kommer du bokstavligt talat att glömma bort din identitet, som har formats genom att du levt som en kropp i rumtiden. Det är i det ögonblicket som du, som rent medvetande, inträder i den värld som kallas kvantfältet och som existerar bortom rumtiden. Du kan inte inträda i denna immaterella värld med dina problem, ditt namn, dina tidsscheman och rutiner, din smärta och dina känslor. Du kan inte inträda som kropp; du måste inträda okroppsligt. Faktum är att när du väl vet hur du ska rikta din varseblivning bort från det kända (den materiella, fysiska världen) och mot det okända (möjligheternas immateriella värld) och känner dig väl till mods där, kan du förändra din energi så att den överensstämmer med frekvensen hos vilken möjlighet som helst i kvantfältet. (Spoilervarning: Faktum är att alla potentiella framtider existerar där, så du kan skapa dig vilken du vill.) När en överensstämmelse i vibration inträffar mellan din energi och energin hos den möjlighet du valt i det storförenade fältet, kommer du att dra till dig den upplevelsen. Jag ska visa dig hur alltsammans fungerar. Kapitel 3 slutar med en kortfattad beskrivning av en meditation som jag har utvecklat för att ge dig en konkret upplevelse av kvantfältet. Vart och ett av de undervisande kapitlen kommer från och med nu att sluta med en kort beskrivning av en meditation. Om du vill låta mig guida dig, kan du köpa en cd eller ladda ner 21


en ­ljudinspelning med vilken som helst av meditationerna från min webbplats, ­drjoedispenza.com. Självklart kan du också välja att prova på alla meditationerna i boken på egen hand, utan att lyssna till min inspelning. För det ändamålet har jag lagt upp detaljerade beskrivningar gratis på min webbplats, där varje steg i meditationerna gås igenom – drjoedispenza.com/bsnmeditations. Om du mediterar på egen hand, rekommenderar jag att du lyssnar på musik under tiden. Den bästa sortens musik är instrumental musik, och jag skulle föreslå långsam musik som hjälper dig att uppnå ett trancetillstånd. Det är bäst att lyssna på musik som får dig att sluta tänka och som inte väcker minnen av det förflutna till liv. Det finns en lista med musikförslag på min tidigare nämnda webbplats. I kapitel 4 beskriver jag en av de populäraste meditationerna i vår rörelse. Den kallas Välsignelse av energicentra. Varje centrum kontrolleras av det autonoma nervsystemet. Jag ska tala om hur du på vetenskaplig väg kan programmera dessa centra för att förbättra hälsan och uppnå det högsta goda när du mediterar. Om du har ägnat dig åt meditationerna i min grundkurs, där man koncentrerar sig på olika delar av kroppen och rummet runt kroppen, vill jag att du ska veta att alla de övningarna syftade till denna meditationsteknik. De är övningar som har hjälpt dig att skärpa din koncentrationsförmåga och förändra dina hjärnvågor, så att du kan ta dig in i det autonoma nervsystemets operativsystem. När du väl är där, kan du programmera operativsystemet med de order som krävs för att hela dig, balansera hälsan och förbättra din energi och ditt liv. I kapitel 5 redogör jag för den andningsteknik vi använder oss av i början av våra meditationer. Den gör det möjligt för dig att förändra din energi och låta elektricitet strömma genom kroppen, och därmed skapa ett starkare elektromagnetiskt fält omkring dig. Som jag kommer att förklara är de flesta människors energi lagrad i kroppen därför att de har betingat sin kropp att bli deras medvetande genom åratals tänkande och handlande med oförändrat känslotillstånd. Det är den processen – som är relaterad till att leva i överlevnadsläge – som får merparten av den kreativa energin att slå rot i kroppen. Därför måste vi ha en metod att dra ut den energin ur kroppen och ge tillbaka den till hjärnan, där den blir tillgänglig för ett högre syfte än blotta överlevnaden. Jag kommer att beskriva andningens fysiologi, så att du kan lägga större intention bakom den när du börjar befria dig från det förflutna. När du väl har börjat befria all den energin och låtit den strömma tillbaka till hjärnan, kommer du att lära dig hur du ska anpassa kroppen till ett nytt medvetande. Jag kommer att visa dig hur du känslomässigt ska lära din kropp att leva i framtids-nuets verklighet i stället för det 22


Kapitel 3

NYA MÖJLIGHETER I KVANTVÄRLDEN Att ta sig bortom kroppen, den yttre miljön och tiden är inte lätt, men det är värt besväret. När man väl har lämnat den tredimensionella verkligheten, inträder man i en helt annan verklighet kallad kvantvärlden, en värld av oändliga möjligheter. Att beskriva denna verklighet är något utmanande, eftersom den är olik allting vi känner till i det materiella universum. Den newtonska fysikens lagar, och därmed det sätt på vilket vi tror att världen fungerar, gäller helt enkelt inte. Kvantfältet (eller det storförenade fältet) är ett osynligt fält av energi och information – eller intelligens, eller medvetande – som existerar bortom tid och rum. Det finns inget materiellt där. Det ligger bortom allting man kan uppfatta med sinnena. Detta storförenade fält av energi och information styr alla naturlagar. Vetenskapsmän arbetar på att kvantifiera processen för att vi ska förstå det hela bättre och de upptäcker mer och mer hela tiden. På grundval av min kunskap och erfarenhet, tror jag att det finns en självorganiserande intelligens som är energi och genom observation ordnar alla universum och galaxer. Ibland får jag höra att den tanken låter något ovetenskaplig. Jag svarar alltid med samma fråga: Vad händer efter en explosion? Blir det ordning eller oordning? Jag får alltid svaret att det blir oordning. Sedan frågar jag: I så fall, hur har så mycket ordning uppstått efter Big Bang, den största explosionen någonsin? Det måste vara någon intelligens som ordnar materia och energi och förenar alla naturkrafter för att 87


skapa ett sådant mästerverk. Den intelligensen, den energin, är det storförenade kvantfältet. För att du ska få något slags uppfattning om fältet, föreställ dig att man avlägsnar alla människor och kroppar från jorden, alla djur och växter och fysiska föremål – både naturliga och tillverkade – och alla kontinenter, hav och till och med själva jordklotet. Föreställ dig att man därefter avlägsnar alla planeter och månar och asteroider i vårt solsystem, plus solen. Föreställ dig sedan att man avlägsnar alla andra solsystem i vår galax och sedan alla galaxer i universum. Det finns ingen luft och det finns inte ens något ljus som är synligt för ögonen. Det finns bara absolut mörker, tomrum, ett nollpunktsfält. Det är viktigt att hålla detta i minnet, för när du som ett medvetande i det innevarande ögonblicket brer ut dig i det storförenade fältet, befinner du dig i ett oändligt, svart tomrum, där det inte finns något som är materiellt. Föreställ dig nu att du inte bara ingenting ser där, utan eftersom du inträder i denna värld utan en fysisk kropp har du inte ens några ögon att se med. Inte heller har du någon hörsel eller känsel, och inget smaksinne och inget luktsinne. Här har du inga sinnen alls. Det enda sättet att existera i kvantvärlden är som varseblivning. Eller, för att uttrycka det tydligare: det enda sättet att uppleva den här världen är med din varseblivning, inte dina sinnen. Och eftersom medvetande är varseblivning och varseblivning är att fästa uppmärksamhet och att lägga märke till, förenas ditt medvetande med högre frekvens- och informationsnivåer när du befinner dig bortom sinnevärlden och fäster uppmärksamhet på energin. Hur märkligt detta än låter, så är kvantvärlden inte tom. Den är ett oändligt fält fyllt med frekvenser och energi. Tänk därför på kvantfältet som att vara fylld med oändliga mängder av energi som vibrerar bortom den materiella världen och bortom våra sinnen, som osynliga energivågor som är tillgängliga för oss att skapa med. Vad exakt kan vi skapa med all denna energi som flyter runt i ett oändligt hav av möjligheter? Det ankommer på oss, för i korthet är kvantfältet det tillstånd i vilket alla möjligheter finns. Och som jag just sa, när vi befinner oss i kvantuniversumet, existerar vi helt enkelt som varseblivning eller medvetande: mer specifikt en uppmärksam varseblivning som observerar ett fält av oändliga möjligheter, som i sin tur existerar inom ett ännu större medvetande och en ännu högre energinivå. När du inträder i denna ändlösa, enorma rymd som varseblivning, finns inga kroppar, inga människor, inga föremål, inga platser och ingen tid. I stället existerar okända, oändliga möjligheter i form av energi. Kommer du på dig med att tänka på sådant du känner till i ditt liv, är du tillbaka i den tredimensionella rumtidsverkligheten. Men om du kan stanna kvar i det svarta okända tillräckligt länge, förbereder det 88


dig på att skapa det okända i ditt liv. När jag i förra kapitlet instruerade dig att återvända till nuet, syftade jag på att du skulle hindra dig själv från att tänka på den förutsägbara framtiden och från att minnas det välbekanta förflutna och helt enkelt bre ut dig i denna eviga, ofantliga rymd av varseblivning, och inte längre rikta uppmärksamheten mot någon eller något i den tredimensionella verkligheten (sådant som din kropp, människorna i ditt liv, dina ägodelar, platserna du besöker och själva tiden). Om du gör det fullt ut, är du ingenting förutom varseblivning. Det är så du kommer dit. Låt oss nu gå tillbaka lite och se på hur vetenskapsmännen kom att upptäcka kvantuniversumet, vilket inträffade när de började studera den subatomära världen. De upptäckte att atomer – all materias byggstenar i det materiella universumet – består av en kärna omgiven av ett stort fält innehållande en eller fler elektroner. Det fältet är så stort i jämförelse med de små elektronerna att det förefaller vara 99,999999999999 procent tomrum. Men som du just läste, är tomrummet egentligen inte tomt; det består av en ofantlig samling energifrekvenser som utgör ett osynligt, sammanhängande informationsfält. Så allting i vårt kända universum består till 99,999999999999 procent av energi eller information, även om det förefaller vara solitt.1 Faktum är att merparten av universum består av ”tomrum”; materia är en infinitesimalt liten komponent i förhållande till det enorma rum som inte består av något materiellt. Forskarna upptäckte snart att elektronerna som rör sig i det ofantliga fältet uppträder på ett fullkomligt oförutsägbart sätt – de förefaller inte lyda de lagar som styr materien i vårt större universum. De är här i ena ögonblicket och försvunna i nästa, och det är omöjligt att förutsäga när och var elektroner kommer att dyka upp. Som forskarna så småningom upptäckte beror det på att elektroner existerar i ett oändligt antal möjligheter och sannolikheter på en gång. Det är först när en observatör fokuserar sin uppmärksamhet och letar efter något ”föremål” som det osynliga fältet av energi och information kollapsar i en partikel vi känner som elektron. Det kallas vågfunktionskollaps eller kvanthändelse. Men så fort observatören tittar bort och alltså inte längre observerar elektronen och slutar tänka på den subatomära materien, försvinner den tillbaka in i energin. Med andra ord, den partikeln av fysisk materia (elektronen) kan inte existera utan att vi observerar den, ger den vår uppmärksamhet. Och i samma ögonblick som vi inte längre fäster vår uppmärksamhet på den, blir den på nytt energi (mer specifikt en energifrekvens som vetenskapsmän kallar våg) och möjlighet. Medvetande och materia är alltså förenade i kvantvärlden. (Förresten, precis som vi, som subjektiva medvetanden, ger elektronen form genom att observera 89


den, finns det ett objektivt, universellt medvetande som oupphörligt observerar oss alla och vår tredimensionella verklighet och därmed ordnar den och ger den form.) Vad detta innebär för din del är följande: Om du betraktar ditt liv från samma medvetandenivå varenda dag och föregriper en framtid baserad på ditt förflutna, kollapsar du oändliga energifält till de informationsmönster som du kallar ditt liv. Om du till exempel vaknar upp och tänker Var är smärtan?, dyker din välbekanta smärta snart upp, eftersom du väntade dig att känna den. Föreställ dig vad som skulle hända om du i stället förmådde avleda uppmärksamheten från den materiella världen och den yttre miljön. Som du lärde dig i förra kapitlet, när du riktar uppmärksamheten bort från din kropp, blir du ingen kropp och har inte längre tillgång till (eller användning för) de fem sinnena. När du riktar uppmärksamheten bort från människorna i ditt liv, blir du ingen och därför har du inte längre någon identitet som förälder, äkta hälft, syster, vän eller ens som yrkesutövare, medlem i en församling eller ett politiskt parti, eller ens någon nationalitet. Du saknar rastillhörighet, könstillhörighet, sexuell läggning och ålder. När du riktar uppmärksamheten bort från föremål och platser i den materiella världen, är du inget ting och ingenstans. Slutligen, om du riktar uppmärksamheten bort från linjär tid (där det finns ett förflutet och en framtid), befinner du dig i ingen tid. Du befinner dig i det innevarande ögonblicket, där alla möjligheterna i kvantfältet finns. Eftersom du inte längre identifierar dig med eller hör samman med den materiella världen, försöker du inte längre påverka materia med materia. Du befinner dig bortom materia och bortom hur du identifierar dig själv som kropp i rumtiden. På ett högst verkligt plan är du det storförenade fältets svarta mörker, där ingenting materiellt existerar. Det är den omedelbara effekten av att oupphörligt anstränga sig för att befinna sig i nuet, som jag beskrev i förra kapitlet. I det ögonblick då det inträffar, brer du ut din uppmärksamhet och energi i ett okänt fält bortom materien, där alla möjligheter existerar – ett fält som inte består av någonting förutom osynliga frekvenser som för med sig information eller medvetande. Och precis som med kvantforskarna som riktade uppmärksamheten från elektronen bara för att upptäcka att den återgått till att vara energi och möjlighet, förvandlas ditt liv till möjlighet om du riktar uppmärksamheten bort från det eller tar dig bortom minnet av det. För om du fokuserar på det välbekanta, får du det välbekanta. Om du fokuserar på det okända, skapar du möjlighet. Ju längre du kan dröja kvar som varseblivning i det fältet av oändliga möjligheter – medveten om att du är medveten i denna ändlösa, svarta rymd – utan att rikta uppmärksamheten mot kroppen, föremål, människor, platser och tider, och ju längre du därmed investerar din energi i 90


det okända, i desto högre grad kommer du att skapa en ny upplevelse eller nya möjligheter i ditt liv. Det är en naturlag.

Förändringar i hjärnan

När du träder in genom dörren till kvantfältet, kan du inte göra det som en kropp. Du måste träda in som ingen kropp, som endast varseblivning eller medvetande, en tanke eller en möjlighet, lämna allt i den materiella världen bakom dig och leva endast i nuet. Och som jag sa i föregående kapitel, den processen kräver att du övervinner ditt kemiska beroende (åtminstone tillfälligt) av de känslor som styrde dina tankar och slutar att känna dig på samma sätt, så att du kan sluta att rikta uppmärksamheten på den tredimensionella, materiella världen (partikeln) och i stället fokusera uppmärksamheten på energi eller möjlighet (vågen). I sken av allt detta, förvånar det dig förmodligen inte när du får veta att en sådan upplevelse orsakar ganska betydande förändringar i hjärnan. För det första, eftersom du uppfattar dig själv som bortom den materiella världen, vilket innebär att det inte längre finns någon yttre fara att oroa sig för, saktar den tänkande delen av hjärnan – neocortex, medvetandets säte – ner, blir mindre upphetsad och arbetar på ett mer holistiskt sätt. Tidigare pratade vi om hur ett liv med stresshormoner kan få våra hjärnvågor att aktiveras på ett mycket oordnat, inkoherent sätt (vilket i sin tur betyder att våra kroppar inte kan arbeta effektivt) eftersom vi försöker kontrollera och förutsäga allting i våra liv. Vi blir överdrivet fokuserade och riktar uppmärksamheten först mot en männi­ska och sedan mot ett föremål och sedan mot en plats vid en viss tidpunkt. Vi aktiverar olika neurologiska nätverk som alla tilldelats ett av dessa välbekanta element. När vi väl hamnar i nuet och blir medvetna om det oändliga informationsfält där det inte finns någonting materiellt – det eviga tomrummet – och när vi inte längre analyserar eller tänker på någon, något, någon plats eller någon tid – aktiverar vi inte längre de olika facken av neurala nätverk i hjärnan. Och när vi flyttar vår varseblivning från den begränsande fokuseringen på materia (föremål, människor, platser, vår kropp och tiden) i vår yttre miljö och i stället vidgar vårt fokus och varseblir enormiteten i denna oändlighet genom att fästa uppmärksamheten på ingenting, på tomrummet, på energi och information, förändras våra hjärnvågor. De olika fack som tidigare var uppdelade i mindre enheter börjar nu förenas och röra sig mot ett koherent helhjärnetillstånd. Olika neurala grupperingar söker sig utåt och formar större grupperingar. De synkroniseras, organiseras och integreras. Och det som synkronise91


SKILLNADEN MELLAN KOHERENTA OCH INKOHERENTA HJÄRNVÅGOR

Koherenta hjärnvågor

Inkoherenta hjärnvågor Diagram 3.1 När vi riktar uppmärksamheten bort från den materiella världen och börjar rikta den mot det okända och stannar kvar i nuet, arbetar hjärnan koherent. När hjärnan är koherent, arbetar den i ett mer holistiskt tillstånd och man känner sig helare. När hjärnan blir upphetsad av stresshormoner och vi begränsar vårt fokus och riktar uppmärksamheten än mot människor, än mot föremål och än mot platser i vår välbekanta yttre värld, aktiveras hjärnan inkoherent. När hjärnan är ur balans på det sättet, blir man fragmenterad, ofokuserad och lever i högre grad av dualitet och uppdelning.

92


ras i hjärnan börjar sammanlänkas i hjärnan. När hjärnan väl blir koherent, blir du koherent. När hjärnan blir välorganiserad, blir du välorganiserad. När hjärnan arbetar effektivt, arbetar du effektivt. Kort sagt, när hjärnan fungerar mer holistiskt, känner du dig helare. Med andra ord, när du börjar kopplas samman med det storförenade fältet i form av varseblivning (eller när du blir mer medveten om det genom att fästa uppmärksamheten på det), blir ditt biologiska tillstånd fullkomligare och enhetligare, eftersom det storförenade fältet per definition är en förenande energi. För att se skillnaden mellan koherens och inkoherens tydligare, ta en titt på grafikdiagram 2 i färgbilagan, liksom på diagram 3.1. Som du ser, när hjärnvågorna är koherenta, är de i fas med varandra. Båda vågtopparna och båda vågdalarna överensstämmer med varandra. Eftersom koherenta hjärnvågor är mer välordnade, är de även kraftfullare. Man skulle kunna säga att de talar samma språk, följer samma rytm, dansar i samma takt och delar samma frekvens, och därför finner det enklare att kommunicera. De är bokstavligt talat på samma våglängd. När hjärnvågor å andra sidan är inkoherenta, är de elektrokemiska signaler – eller meddelanden – som de skickar till olika delar av hjärnan och kroppen hopblandade och oregelbundna, vilket gör att kroppen inte fungerar på ett balanserat, optimalt vis. Den andra förändring vi upplever i hjärnan när vi inträder i kvantvärlden är att våra hjärnvågors frekvens blir långsammare – från betahjärnvågor till koherenta alfahjärnvågor och sedan thetahjärnvågor. Det är viktigt, för när vi saktar ner våra hjärnvågor, förflyttar sig medvetandet från neocortex till mitthjärnan (det limbiska systemet) och där sammanlänkas det med det autonoma nervsystemet, kroppens undermedvetna operativsystem (se diagram 3.2). Det är den del av nervsystemet som kontrollerar matsmältningen, hormonsekretionen, kroppstemperaturen, blodsockernivån, hjärtats slag, produktionen av antikroppar som bekämpar infektioner, reparationen av skadade celler och en myriad av andra kroppsfunktioner över vilka de flesta vetenskapsmän tror att vi saknar medveten kontroll. Kort sagt, det är det autonoma nervsystemet som håller oss vid liv. Dess huvudsakliga uppgift är att upprätta ordning och homeostas, som balanserar hjärnan och i slutänden kroppen. Ju längre vi kan vistas i nuet som ingen kropp, ingen person, inget föremål, ingenstans och i ingen tid, desto mer integrerade och koherenta blir våra hjärnor. Det är då det autonoma nervsystemet kliver in och börjar hela kroppen, eftersom vårt medvetande fusioneras med dess medvetande. Med andra ord, när du befinner dig i nuet, är du inte längre i vägen för dig själv. När du blir rent medvetande – ren varseblivning – och förändrar dina hjärnvågor från beta till alfa och till och med theta, får det autonoma nervsystemet – som är mycket 93


MEDVETANDEFLÖDE SOM HJÄRNVÅGSFÖRÄNDRINGAR Neocortex

Limbiska systemet Hjärnstam

Lillhjärnan

Diagram 3.2 När man saktar ner hjärnvågorna och blir mindre medveten om kroppen, omgivningen och tiden, flödar medvetandet ut ur neocortex och mot det limbiska systemet, det autonomiska nervsystemets säte (representerat av de mörka pilarna som rör sig mot hjärnans mitt). När dessa båda system kopplas samman, börjar det autonoma nervsystemet – vars uppgift är att skapa balans – upprätta koherens i neocortex, ditt tänkande medvetandes säte (representerat av de ljusare pilarna som rör sig mot hjärnans utkanter).

bättre på att hela kroppen än medvetandet – äntligen tillfälle att städa upp. Det är det som skapar hjärnkoherens. Om du tittar på grafikdiagram 3A–3C i färgbilagan, ser du tre olika hjärnröntgenbilder. Grafikdiagram 3A föreställer en normalt tänkande hjärnas betahjärnvågor. Grafikdiagram 3B registrerades när en student genomförde öppet fokus och uppvisar synkroniserade alfahjärnvågor. Grafikdiagram 3C representerar ett djupare hjärnvågsstadium bestående av koherent synkroniserade thetavågor. Om du i det här tillståndet inte längre på nytt bekräftar det välbekanta – samma gamla liv – utan i stället investerar din energi i det okända (som du skulle investera pengar i aktier) är du förmögen att skapa nya, okända möjligheter i ditt liv. Precis 94


som den materiella elektronen expanderar tillbaka till immateriell energi i kvantfältet så fort vetenskapsmännen slutar observera den, återgår din smärta, ditt inrutade liv och dina problem till att vara energi när du slutar observera dem och blir därmed ett oändligt antal möjligheter, ren potential. Först när du verkligen är närvarande på denna mycket energifyllda plats bortom tid och rum – den plats varifrån alla materiella ting kommer – kan du börja åstadkomma verklig förändring. Under en fyra dagar lång, avancerad workshop 2016 i Tacoma i Washington, genomförde vi en studie för att visa hur det här fungerar. Vi mätte hjärnvågorna på 117 deltagare med elektroencefalogram.2 Vi gjorde EEG-mätningar före och efter workshopen. Vi ville se om det fanns några förändringar mellan de båda mätningarna av hjärnfunktionen. För det första mätte vi hur lång tid det tog för försökspersonerna att uppnå meditativt tillstånd, definierat som förmågan att bibehålla ett tillstånd av alfahjärnvågor i minst 15 sekunder. Det visade sig att deltagarna förmådde uppnå meditativa tillstånd 18 procent snabbare när de fyra dagarna var över. För det andra mätte vi det inbördes förhållandet mellan proportionen deltahjärnvågor (förknippade med att man sjunker till djupare nivåer av det undermedvetna) och betahjärnvågor av hög frekvens (vanligen förknippade med hög stressfaktor). Ängsliga människor har vanligen en stor andel betahjärnvågor av hög frekvens och en mindre andel deltahjärnvågor. Vi ville ta reda på om meditation – i synnerhet den framgångsrika meditation där man glider in i kvantvärlden och blir ingen kropp, ingen, ingenstans och i ingen tid – kan förbättra de värdena, och faktum är att den gjorde det. Deltagarna sänkte andelen betahjärnvågor av hög frekvens (vilket tydde på att de var mindre stressade) med i genomsnitt 124 procent och höjde andelen

VÅR STUDIE AV HJÄRNFÖRÄNDRINGAR, I TACOMA I WASHINGTON Hastighet med vilken stabilt alfatillstånd uppnåddes............ Andelar deltahjärnvågor och betahjärnvågor........................ Betahjärnvågor av hög frekvens.............................................. Deltahjärnvågor ...................................................................... Diagram 3.3

Diagrammet illustrerar förändringarna i hjärnvågsaktivitet under vår avancerade workshop i Tacoma i Washington i januari 2016.

95


Det är exakt vad läkaren Joe Dispenza erbjuder i den här revolutionerande boken: en kunskapskälla och en verktygslåda som tillåter vanliga människor som du och jag att nå tillstånd utöver det vanliga. Joe Dispenza är författaren bakom Tänk dig frisk som hamnade på New York Times topplista. Han har även skrivit Breaking the Habit of Being Yourself och Evolve Your Brain. Hitta din övernaturliga kraft bygger på den senaste forskningen inom neurovetenskap, epigenetik och kvantfysik för att visa hur den här sortens förvandling går till och hur den kan påverka våra liv. Du kommer att lära dig: • Hur du kan frigöra dig själv från det förflutna genom att omprogrammera din kropp till ett nytt sinne. • Hur du genom att förändra din frekvens kan skapa verklighet i ”det generösa ögonblicket nu”. • Den hemliga vetenskapen kring tallkottkörteln och hur den möjliggör för oss att få tillgång till verklighetens mystiska världar. • Hur vi kan förflytta vårt medvetande bortom den begränsade, förutsägbara materialistiska världen in i kvantfältets oändliga möjligheter. • Och mycket mer. Joe erbjuder inget mindre än ett program för att ta steget utanför vår fysiska verklighet och in i en ny värld. Han visar vägen med verktyg och övningar, allt från forskningens senaste hjärnbilder till övningar som gående meditationer och allt däremellan. ”Det här visar vilka vi verkligen är. Jag presenterar framtiden – en framtid där var och en av oss kan hitta vår övernaturliga kraft”, säger Joe Dispenza.

HITTA DIN ÖVERNATURLIGA KRAFT

Hur skulle det vara att hitta sin inneboende övernaturliga kraft, och vad skulle det innebära? Tänk om man kunde ställa in sig på frekvenser bortom vår materialistiska värld … förändra kemin i hjärnan och få tillgång till översinnliga nivåer av medvetenhet … skapa en ny framtid … och förändra vår grundläggande biologi för att möjliggöra djupgående läkning?

JOE ­ ISPENZA D New York Times bästsäljande författare

ISBN 978-91-88633-09-5

HITTA DIN ÖVERNATURLIGA KRAFT

Hur vanliga människor lyckas med det ovanliga

JOE DISPENZA


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.