Page 1

LIVREDDEREN NR. 3 - 2017

LIVREDDERNE ER KLARE NYTT PILOTPROSJEKT: STRANDSERVICE


INNHOLD Leder...............................………………...………............................................................. 3 Ønsker Livreddere på flere strender....................................................... 6-7 En av fem bekymret i Vestfold ................................................................... 8-9 Norges yngste livredder.……........................................................................... 10 Sveriges livredningshåp.................................................................................. 14 Landsmøte i Norges Livredningsselskap................................................ 17 Oslo Open Water 2017.................................................................................. 17 Reddet to fra drukningsdøden.................................................................... 18 Småplask……....…….................................................................................................. 26-27

LIVREDDERE N NR. 2 - 2017

« Livredderen 2 - 2017

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/norgeslivredningsselskap Følg oss på YouTube: Norges Livredningsselskap Følg oss på Instagram: @norgeslivredningsselskap

NM I LIVRED FRA SVØMM ER NY GIV I STEIN

NING 2017

TIL LIVREDD

ER

KJER SLK

LIVREDDEREN, ÅRGANG 33 — NR. 163 ISSN nr.: 08 05 63 23. Organ for Norges Livredningsselskap ANSVARLIG REDAKTØR Claire Ann P. Alfonso Norges Livredningsselskap Boks 9, 1324 Lysaker Telefon: 67 91 86 00 E-post: president@livredning.no

ANNONSERING Kontaktperson: John-Inge Austad Telefon: 67 91 86 00 E-post: john-inge.austad@livredning.no

MEDLEMSKAP Årskontingent kr 250,Giro ble sendt ut i september. Kto.: 3460 07 50323 FOTO FORSIDE: André Clark-Utvik

PRESIDENT: Claire Ann P. Alfonso (Romerike Krets) VISEPRESIDENT: Bjørg Thorell Krabbedal (Bergen Krets) STYREMEDLEMMER: Vigdis Braar Fredsrud (Vestby SLK), Steinar Knutsen (Arendal SLK), Ståle Elstad (Helgeland Krets), Louis Belaska (Vestfold Krets)

VARAREPRESENTANTER: Mette Lillebo (Sjøstjerna SLK), Cecilie Jørandli Marki (Delfin)

KONTAKTPERSONER KLUBBER/KRETSER: Bergen Krets, Reidar Krabbedal, tlf. 991 08 801 Glåmdal Krets, tlf. 45 02 06 84 Helgeland Krets, Ståle Elstad, tlf. 900 93 437 Vestfold Krets, Louis Belaska, tlf. 47 62 07 76 Oslo og Bærum Krets, tlf. 22 29 74 11 Os og Omegn Krets, Ingrid Kjørsvik, tlf. 916 15 356 Romerike Krets, tlf. 63 81 06 46 Vansjø Krets (Moss), Morten Hulleberg, tlf. 930 08 449

MEDIEPLAN 2017 Utgave: Livredderen 4/17 Livredderen 5/17 Livredderen 6/17

Utgivelse: 08/09 10/11 19/12

Materiellfrist: 25/08 27/10 01/12

KONTAKTINFORMASJON Norges Livredningsselskap Besøks- og leveringsadresse: Drammensveien 288, 0283 Oslo Boks 9, 1324 Lysaker Telefon: 67 91 86 00 Faks: 67 91 86 01 E-post: nls.post@livredning.no Nettside: www.livredning.no COPYRIGHT Kopiering av artikler og annonser er ikke tillatt uten avtale med utgiver.

2


LEDER

GOD SOMMER! Kjære livreddere – kjære venner Sommeren er her og mange av våre viktigste oppgaver står foran oss. Oslo Open Water, Strandtjenesten og det helt nye informasjonskonseptet StrandService starter alle i løpet av de neste ukene. Vi gleder oss! Norges Livredningsselskap årsmøte ble avholdt 28–30. april i Arendal. På vegne av hovedstyret takker jeg for tilliten dere har vist oss. Vi er både rørt og takknemlig, og klare til å brette opp ermene for sammen sikre at den gode utviklingen i Norges Livredningsselskap fortsetter. Jeg ønsker å dele litt av tankene vi har gjort oss i styret med dere. Årene som kommer er avgjørende for alle som driver med svømmeopplæring, babysvømming og drukningsforebygging i Norge. Det skyldes i hovedsak to ting. Det første er den nye opplæringsplanen og svømmedefinisjonen i skoleverket. Planen innebærer en solid videreutdanning av lærere, og det er få organisasjoner som i dag har mannskaper til å gjennomføre planen. Derfor vil det å styrke instruktørene våre og fortsette det gode faglige arbeidet sentralt være viktig for Norges Livredningsselskap. Både for å hjelpe skolene til å lære alle barn å svømme, og for å sikre Norges Livredningsselskaps stilling som den ledende drukningsforebyggende organisasjonen i Norge. Det andre er StrandService som er vårt felles initiativet til å jobbe der hvor folk er med forebyggende informasjon som vi i Norges Livredningsselskap i år lanserer sammen med Redningsselskapet. Målet er å endre holdninger og få folk til å forstå at beslutninger som blir tatt på land fører folk i drukningsfare. Vi har her mulighet til å endre hvordan strandgjester i Norge tenker sikkerhet på, ved og i vann. Det er første gang vi introdusere folk utenfor Oslo-regionen med personale fra oss på strendene.

På sikt kan dette føre til en helt annen tilnærming til livredningstjenesten langs vår langstrakte kyst. Og vi i Norges Livredningsselskap er klare! Oslo Open Water vil som vanlig gå av stabelen i august måned. Jeg vil oppfordre alle som har mulighet, og som ikke er involvert i sikkerhetsarbeidet, om å melde seg på konkurransen eller møte opp som tilskuere. Ikke bare får dere med dere en god idretts-begivenhet, dere får også se alle våre livredderne i aksjon. Sist, men ikke minst, er Norges Livredningsselskaps kanskje mest synlige tjeneste tilbake i aksjon. Strandtjenesten, vår livredningstjeneste på Oslostrendene, er allerede i gang. I år som tidligere år, skal våre dyktige livreddere sikre Oslostrendene I fjor sommer reddet vi elleve liv som var i drukningsfare og bisto ved over 8.500 hendelser. Alle i hovedstyret sender en stor takk til våre livreddere for den enorme innsatsen de gjør, og ønsker de lykke til i årets tjeneste. Kjære alle sammen, god sommer. Vi sees på stranden!

NYTT HOVEDSTYRE I NLS • • • • • •

CLAIRE ALFONSO, ROMERIKE KRETS BJØRG KRABBEDAL, BERGEN KRETS VIGDIS BRAAR FREDSRUD, VESTBY SLK STEINAR KNUTSEN, ARENDAL SLK STÅLE ELSTAD, HELGELAND KRETS LOUIS BELASKA USTAD, VESTFOLD KRETS 3


33

livreddere vokter Oslo-strendene i sommer

4

strender i Oslo-omrĂĽdet voktes av strandlivreddere i sommer

1

nytt hode i hovedstyret i 2017

4


25

StrandVerter bemanner StrandService i sommer

6

strender er med i pilotprosjektet StrandService i sommer

3

glade utøvere fra landslaget

5


NLS BARN OG UNGDOM STRANDTJENESTEN Foran fra venstre Ane Lillebo Sletten, Frida Egner, Maja Hogseth, Mia Louise Gjermundsen. I midten fra venstre Mia Lillebo Sletten, Emilie Unneland, Tove Frøberg, Madeleine Skillebekk, Kamilla Ottesen , Celina McGrory. Bakerst fra venstre Kristian Boye Ørbæk, Tobias Rosenberg Hansen, Eivind Høiseth, Jasper Haug Vandenhove, Nils Aslaksrud, Mats Melbye.

ØNSKER LIVREDDERE PÅ FLERE STRENDER I juni starter Strandtjenesten hvor livreddere vokter de mest besøkte Oslo-strendene. Norges Livredningsselskap ønsker livreddere på flere strender i Norge. INGIERSTRAND (Livredderen): – Vi oppfordrer alle norske kommuner til å kontakte oss slik at deres innbyggere blir bedre tatt vare på i den hektiske sommersesongen, oppfordrer president Claire Alfonso i Norges Livredningsselskap (NLS). Det druknet 91 mennesker i Norge i fjor, og Norges Livredningsselskap har som visjon at ingen skal drukne. Livredderne på strender hvor hundrevis ferdes er et viktig ledd i det forebyggende arbeidet. SAMFUNNSNYTTIG JOBB I et par tiår har NLS i samarbeid med Oslo Kommune bemannet fire av de mest besøkte Oslo-strendene i sommermånedene, som Huk, Hvervenbukta, Ingierstrand og Sørenga Sjøbad. Tjenesten starter opp medio juni for årets sesong, og totalt jobber det 33 livreddere og ni assistenter fordelt på fem operative ledere. – Dette er en viktig samfunnsnyttig tjeneste som flere i Norge burde få på sine lokale strender, og sikkerheten til befolkningen er politikernes ansvar, sier Alfonso. Ifølge en undersøkelse utført av InFact på oppdrag for Norges Livredningsselskap og Redningsselskapet mener knappe tre av ti av det norske folk at myndighetene ikke gjør nok for å hindre drukningsulykker i Norge. ALVORLIG SAMFUNNSPROBLEM Livredderen tok en prat med statssekretær Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet. – Gjør regjeringen nok for å møte problemet med at alt for

mange drukner i Norge? – Så lenge det fortsatt er drukningsulykker vil vi aldri kunne si at vi har gjort nok. Altfor mange dør både på veien og i drukningsulykker, og vi bør ha en nullvisjon for begge typer dødsfall, svarer Thue på mail. – Hvilke konkrete tiltak gjøres for å imøtekomme at flere drukner i Norge, enn antallet som blir drept i trafikken årlig? – Det viktigste tiltaket mot drukningsulykker er god svømmeopplæring. Vi ser at minoritetsspråklige barn er spesielt utsatt og har derfor bevilget ekstra midler for svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever, sier han og legger til at det også jobbes med å bedre svømmeopplæringen generelt. – Dette gjør vi gjennom å stille tydelige krav til hva elevene skal lære, kombinert med nasjonal ferdighetsprøve i svømming, sier han. Statssekretær Thue sier regjeringen er opptatt av at barn får erfaring med vann og svømming på et så tidlig tidspunkt som mulig. – Derfor har vi sammen med Venstre og KrF etablert en ordning med svømming i barnehagen. Denne ordningen har vist seg å være veldig populær, og vil videreføres i årene som kommer, sier han. GIR TIPS OG RÅD To livreddere som gjør seg klar for årets sesong som strandlivreddere i Oslo er operativ leder, Maja Hogseth (22), og instruktør Mia Louise Gjermundsen (23). Hogseth sier at Strandtjenesten er blitt mye mer synlig i mediebildet og det reflekteres gjennom at strandgjestene. Statssekretær Magnus Thue (Foto- Marte Garmann)

6


kontakter livredderne oftere for tips og råd. NLS hadde 250 saker i norske medier i fjor og livredderne er en god del av disse sakene. – Kravene til kunnskap og fysisk mestring er styrket betydelig som følge av rekordsøkning til tjenesten i år, sier Hogseth. Det har vært søkerrekord til årets tjeneste hvor 80 søkte til et par titalls plasser. – Hva er den viktigste egenskapen til en livredder? – Det å jobbe forebyggende med strandgjester, og ikke minst se hendelser før de inntreffer, sier instruktør Gjermundsen. Både Hogseth og Gjermundsen er erfarne livreddere med mange år i tjeneste på Oslo-strendene, førstnevnte har blant annet jobbet som livredder et år i Australia. – Det beste av alt, sesongen starter med knallvær, hva er bedre, sier Gjermundsen. Livredderne har tre slike båter i tjenesten.

REDDET ELLEVE FRA DRUKNINGSFARE I FJOR Livreddere reddet elleve mennesker fra drukningsfare i fjor, og fagansvarlig i Norges Livredningsselskap sier troppen er ytterligere styrket foran årets sesong. I fjor reddet Oslo-livredderne elleve mennesker i drukningsfare og bisto i over 8.500 hendelser. Dette er bortkomne og solbrente barn, småskader og direkte råd rundt bade- og strandvett. Det er hektiske dager for livredderne. – For første gang har vi også en ren test av tidligere kvalifiserte livreddere som styrker tjenesten betydelig, sier fagansvarlig Mats Melbye til Livredderen. Melbye sier han er fornøyd med det han har sett på samlinger på Ingierstrand ved inngangen til juni. Troppen fungerer bedre enn noen gang. – Dette er en veldig oppegående gjeng som vil gjøre en god tjeneste, sier han.

Mats Melbye er imponert over prestasjonene under oppfriskningskurset.

I år etablerer Norges Livredningsselskap et nytt informasjonskonsept i samarbeid med Redningsselskapet. 7


NLSSTRANDSERVICE BARN OG UNGDOM Seks strender er utvalgt som pilotstrender for StrandService i sommer.

EN AV FEM BEKYMRET I VESTFOLD Ifølge en InFact-undersøkelse er mange redde eller bekymret når de bader på stranden eller oppholder seg ved vann. Badegjester i Vestfold er mest bekymret i Norge. OSLO (Livredderen): – At folk i Vestfold er mest redde overrasker meg ikke, sier leder Nina Fostås Bråthen i Lågen Livredning- og Svømmeklubb som er i Vestfold og legger til at dårlig infrastruktur i fylke og utallige ubevoktede badestrender gjør folk engstelige. Redningsselskapet og Norges Livredningsselskap har etablert en ny informasjonstjeneste – StrandService – hvor livredningsorganisasjonene skal drive forebyggende innsats der folk ferdes, nemlig på strendene og ved vann. StrandService er et rent informasjonskonsept og må ikke forveksles med strandlivreddere som er operative. STRANDSERVICE StrandService er et pilotprosjekt i sommer med stasjoner i Steigen i Nordland, Ålesund i Møre og Romsdal, Bergen i Hordaland, Arendal i Aust Agder, Oslo, og Larvik i Vestfold hvor folk er mest bekymret for å ferdes på strender og ved vann i følge undersøkelsen. – Jeg er veldig glad vi får på plass StrandService i Vestfold i som8

mer som et pilotprosjekt, sier president Claire Alfonso til Livredderen. Det er StrandVerter til å hjelpe strandgjester som er bekymret på Batteristranda fire lørdager i sommer i Vestfold. Målet er å utvide pilotprosjektet sommeren 2018. REDDE OG BEKYMRET Undersøkelsen som er utført av InFact på vegne av Norges Livredningsselskap og Redningsselskapet viser at en av fem i Vestfold er redde på stranden. – Vi håper at de som er mest bekymret kan få hjelp av StrandService, sier Alfonso. Nummer to på listen er Oppland med 19,5 prosent, etterfulgt av Hedmark 18,5 prosent, Buskerud 17,9 prosent, og Telemark 17,1 prosent. På en den andre siden av skalaen finner vi Hordaland og Troms med henholdsvis 7,8 prosent og 9,1 prosent som er redd eller bekymret på strand eller ved vann. Snittet i Norge er 13,1 prosent, som er på stranden.


ÅRETS PILOTSTRENDER

STED: STEIGEN, NORDLAND STRAND: BØSANDEN DATO: 8. JULI, 15. JULI, 22. JULI, 29. JULI

STRANDSERVICE 2017 StrandService er et samarbeid mellom Redningsselskapet og Norges Livredningsselskap. I sommer skal vi teste seks strender med vår nye informasjonstjeneste StrandService.

STED: ÅLESUND, MØRE OG ROMSDAL STRAND: VOLSDALSBERGA DATO: 29. JULI, 30. JULI, 12. AUG., 13. AUG.

STED: OSLO, OSLO STRAND: SØRENGA SJØBAD DATO: 24. JUNI, 1. JULI, 8. JULI, 15. JULI

Steigen

STED: BERGEN, HORDALAND STRAND: HELLENESET DATO: 1. JULI, 8. JULI, 23. JULI, 29. JULI

Ålesund STED: LARVIK, VESTFOLD STRAND: BATTERISTRANDA DATO: 17. JUNI, 18. JUNI, 29. JULI, 30. JULI

Bergen Oslo Larvik

STED: ARENDAL, AUST AGDER STRAND: STØLSVIKA DATO: 24. JUNI, 1. JULI, 8. JULI, 15. JULI

Arendal

9


Stina Kletvang er tidlig ute og sanker medaljer til Norge.

NORGES YNGSTE LIVREDDER Stina Kletvang (11) svømmer raskere enn de fleste på sin alder, og synes det er gøy å vinne over utøvere som er eldre enn henne. JÖNKÖPING (Livredderen): – Jeg synes det er veldig morsomt å vinne over motstandere som er mye eldre enn meg, sier Stina Kletvang til Livredderen. I mai stilte 100 livreddere i det svenske mesterskap for Forsvarsmakten i Jönköping. Fra Norge stilte fire klubber og den unge livredderen Stina Kletvang var den yngste utøveren i mesterskapet. Hun hevdet seg i toppen i sine øvelser. LIKTE IKKE Å SVØMME 11-åringen sier at hun egentlig ikke likte å svømme og at turn – som er hennes andre idrett – var mye mer morsomt å drive med på fritiden på Jessheim. – Før hatet jeg faktisk å svømme, men med klubbturer som denne til Jönköping er det mye mer morsomt, sier hun. 10

Stina Kletvang er medlem i Norges største livredningsklubb NLS Romerike Krets. – Jeg er veldig stolt over en to medaljer her i Sverige, sier hun og legger til at hennes favorittøvelse er svømming med hinder, hvor det ble sølv i Sverige til den unge Jessheim-jenta. TYDELIGE MÅL Storesøsteren – Linnea Kletvang (16) – som er en sentral utøver i norsk livredningssport de siste årene, er imponert over sin egen lillesøsters prestasjoner. – Hvis hun setter seg et mål, klarer hun alltid å nå målet, sier hun. Pappa Runar Kletvang mener at god treningsviljen gjør at barna lykkes godt innen livredning. – Både Stina og Linnea er begge enormt treningsvillige, og det gir resultater i mesterskap som dette, sier han.


Fyllinga Båthavn Rustad gata 67, 3187 HORTEN Tlf. 918 78 404 Antall gjesteplasser: 12 Badeplass - Dusj - Ferskvann - Parkering Strøm - Søppelkontainer - Toalett

Meny Fritzøe Brygge Stavernsveien 1, 3264 LARVIK Tlf. 33 15 67 00 www.meny.no

Kjøkøy Gjestehavn 1676 KRÅKERØY - Tlf. 69 36 14 18 Antall gjesteplasser: 5 Havnedybde: Over 2 meter - Fortøyningssystem: Langsmed Kjøkøy Gjestehavn ligger ved siden av Kjøkøy Marina AS som selger drivstoff, båtutstyr og kioskvarer.

Søvik og Gamlem Småbåtlag Gjestehavn, 6280 SØVIK - Tlf. 957 08 274 Antall gjesteplasser: 8-10 Fortøyningssystem: Flytebrygge Tettstedet Søvik ligger 3 km fra gjestehavnen. Mange av fasilitetene ligger der. Dusj, Vaskemaskin, Tørketrommel og toaletter er åpent fra og med uke 26 til og med uke 36

11


12


13


SVERIGES LIVREDNINGSHÅP

Pontus Carlsson er 27 år gammel og bosatt i Luleå i Sverige. Akkurat nå er han den beste svensken på Brett, Surf Ski og Oceanman. Han er en av de svenske landslagsutøverne. VESTFOLD (Livredderen): Han har de siste årene konkurrert i livredning i Australia og har tatt seg til to VM finaler. Men veien hit var tøff. Han har lykkes å komme til det nivået han er i dag, hvor han kjemper om medaljer på mesterskap og hevder seg internasjonale konkurranser, etter mye slit og hard jobbing. – Många brukar tro att jag är en gammal elit simmare, kanotist eller surfare. Jag är inget av dessa, vad jag är, är orienterare. Jag kom först i kontakt med sporten när jag var 20 år gammal och började inte träna aktivt förrän jag var 22 år. Jag lärde mig crawla själv när jag var 20 år, och lärde mig paddla bräda vid 21 år i Australien, forteller en åpenhjerlig Carlsson. Det er tydelig at ikke alt er som man tror ved Carlsson. Han forteller videre at mange tror at han har hatt en lett reise for å bli så god. Mange tenker at han var et talent i vannet og at livredning kom naturlig for han, at det er derfor hanhevdet seg i konkurranser. Det er alt annet en sant. – Vi ble testade på en brädtävling under min livräddarkurs, jag kom inte bara sist, utan var över 50 meter efter den näst sista i ett race där både tjejer och killar ställde upp (alla nybörjare), forteller han. Carlsson ga seg ikke like vell ikke, og han forteller ivrig videre om sin historie. – När jag satte mig på en Surf Ski för första gången, var jag nästan 22 år, och det tog mig en hel sommar att lära mig att bara hålla balansen i den. Om man sammenligner dette med det faktum at han vant både 90 meter Beach Sprint og Beach Flag første gangen han stilte opp i en konkurranse, så var han ikke dårlig på alt. Han forklarer at i disse to grenene var han naturlig

14

dyktig, for det var jo løping som han hadde brukt som orienterer. Derimot hadde han aldri satset eller konkurrert aktivt i disse to disiplinene. Så hvordan kunne han bli så god utøver på noe han var dårligst på? – Jo, jag tyckte det var kul att paddla bräda, jag tyckte det var kul att paddla Surf Ski och utmaningen av att genomföra en Oceanman var nog för att jag skulle bli en bra simmare, svarer han. Han satte seg klare mål og fokuserte på det som var positivt. Han er en reflektert ung mann og han har flere råd til andre som befinner seg i samme situasjon som han var. Han mener at dersom en velger å begynne med konkurranse livredning, så er det motivasjonen det står på. Han mener selv det er grunnen til hvordan han kom seg dit han er i dag. Du skal ikke bry deg om hva du er god på, eller hva som du synes er lett eller vanskelig, starter han med. –Enda du ska bry dig om är ifall du tycker det er kul eller inte, tycker du att det är kul så kommer du tillslut att lyckas, oppfordrer han. – Till sist så vill jag bara säga att även om vi tävlar mot varandra så är det viktigt att se till sin egen utveckling. Jämför dig inte med de som har tävlat i sporten i flera år, eller med de som har en naturlig fallenhet för sporten, de kommer vara bättre än dig ett tag, men inte för alltid! Skal vi tro Carlsson rett så er det bare å kaste seg ut på det du synes er gøy og jobbe deg opp derfra. Det er mulig, det har Carlssons resultater og historie bevist. TEKST: Trude Aastad


15


16


Etter landsmøte i Arendal i mai er følgende valgt inn i hovedstyret i Norges Livredningsselskap: PRESIDENT Claire Ann P. Alfonso/Romerike VISEPRESIDENT Bjørg Thorell Krabbedal/ Bergen STYREMEDLEMMER Vigdis Braar Fredsrud/Vestby Steinar Knutsen/Arendal Ståle Elstad/Helgeland Louis Belaska Ustad/Vestfold

LANDSMØTE 2017

LANDSMØTE I NORGES LIVREDNINGSSELSKAP

VARA Mette Lillebo/Nesodden, Sjøstjerna Cecilie Marki/Nesodden, Delfin LEDERE AV KOMITEER Kjellaug Magnesen, Bergen/leder Lov Kjersti Borge Aase, Bergen/Leder Valg Anna-Martine Bye Tosterud, Vestby/Leder BU Reidar Krabbedal, Bergen/Leder Kontroll Her ser vi landsmøtedelegatene fra alle klubber og kretser i Norges Livredningsselskap.

OSLO OPEN WATER 2017

Svømmefesten i Oslofjorden sikter mot nye høyder med øvelser tilpasset alle aktivitetsnivåer. Norges Livredningsselskap er også med som fullverdig medarrangør. OSLO (Livredderen): Oslo Open Water har etablert seg som det viktigste sjøsvømme-stevnet i Norge. Den store svømmefesten har opplevd noe vekst de siste årene, men nå er fokuset å sikre posisjonen som en av de store idrettsarrangementene. NORGES LIVREDNINGSSELSKAP SOM ARRANGØR Nytt i år er at Norges Livredningsselskap har tiltrådt rollen som medarrangør. Det innebærer større ansvar for NLS og også muligheter til påvirkning fremover. De siste årene har konkurransen vært preget av Triatlon-utøvere og svømmere, og Trude Aastad, Norges Livredningsselskaps prosjektleder for Oslo Open Water, håper at medlemmene i NLS vil sette sitt preg på årets konkurranse. Hun legger til at årets konkurranse kommer i gunstig tidsperiode for NLS. – Jeg oppfordrer alle klubber og kretser til å stille sterkt i Oslo Open Water, både fordi konkurransen er spennende og god i seg selv, men også fordi Oslo Open Water arrangeres noen uker før NM Hav, som er norgesmesterskapet i livredning i sjøen. Den perfekte oppkjøringen, sier hun. Hans Jacob Stoebner, daglig leder og sportssjef for Oslo Idrettslag Svømming, mener organisasjonene sammen er en perfekt arrangørmiks og trekker spesielt frem kompetansen på sikkerhet fra livredningselskapet.

– Det finnes ingen bedre i Norge på dette, slår Stoebner fast. SIKKER SUKSESS Norges Livredningsselskap har vært ansvarlig for sikkerheten siden starten i 2014, og med tre vellykkede år bak seg går arrangørene årets stevne trygt i møte. – Vi har tre vellykkede år bak oss. Det har vært situasjoner som kunne blitt farlig uten livreddere til stede, og våre livreddere har alltid håndtert situasjonen på en slik måte at alt har gått bra. Jeg er veldig stolt av den jobben livredderne gjør, sier Aastad. I år vil Norges Livredningsselskap stille med et mannskap på rundt 30. De vil både være stasjonert i IRB redningsbåter, på redningsbrett og på land. – Vi har mannskaper til å dekke hele løypen på en god måte, så her kan deltagerne føle seg trygge, sier Aastad, som likevel oppfordrer alle deltagere til å vise hensyn til hverandre og tenke på både egen og andre deltageres sikkerhet.

17


Denne uken fikk Tommy Thornes (i midten) endelig heder for sin heltedåd som 20-åring. Det var treningskompisen Sindre Høisæth Jørgensen (t.v.) som tipset Norges Livredningsselskap om redningsaksjonen og ordfører Ole Ueland var vertskap for hedringsseremonien.

FOR ELLEVE ÅR SIDEN REDDET TOMMY TO PERSONER FRA DRUKNINGSDØDEN Denne uken mottok Tommy Thornes heder og diplom for sin heltedåd av Norges Livredningsselskap. Ordfører Ole Ueland var vertskap for hedringsseremonien. HEDER: En lørdag kveld i mars 2006 var Thornes egentlig på vei til å legge seg da han hørte rop fra utsiden av huset ved Kalhammeren i Stavanger. – Jeg hørte plasking fra sjøen og gikk ned for å sjekke. Jeg reagerte på lydene og tenkte at noe var galt, forteller Thornes. Det var mørkt og han så lite, men da han kom ned oppdaget han folk i sjøen. Det lå en båt opp ned i vannet og flere ungdommer rundt den. Noen av dem lå i vannet, mens noen hadde kommet seg opp på bryggen. – Jeg tenkte «hva gjør jeg nå?», men så var det bare å hoppe uti. Det var kaldt og mørkt, men jeg fikk dratt dem opp av vannet og ringte politiet. Etterpå gikk jeg å la meg, forteller Thornes. KUNNE GÅTT GALT I Rogalands Avis står det at det var fire menn og en kvinne som var på båttur da det gikk galt. Båten med ungdomsgjengen veltet og flere personer falt i vannet. En av dem var sterkt nedkjølt, da Thornes reddet ham opp. Politiet sa til Rogalands Avis at det kunne gått riktig galt om dette hadde skjedd midtfjords. De hadde flaks at de var så nær land, og at det var noen som hørte ropene. I dag jobber Thornes i politiet og har vært borti mange verre hendelser gjennom jobben. Men det er klart at en rednings18

aksjon som 20-åring er spesielt. – Men jeg har ikke tenkt så mye over det nå, og ble overrasket da Norges Livredningsselskap ringte, sier Thornes. Han var derimot ikke overrasket over at han klarte å handle riktig i denne dramatiske situasjonen. – Det er nok derfor jeg har valgt det yrket jeg har valgt også, sier politimannen. ENDELIG HEDRET Han synes Norges Livredningsselskap gjør en viktig jobb og synes det er bra at det blir delt ut heder til de som har reddet personer fra mulig drukning. Likevel er han ikke så glad i oppmerksomhet selv. Thornes forteller at han fikk en telefon fra avisen dagen etter ulykken, som ønsket et intervju med han, men da hadde han ikke lyst på oppmerksomhet. Nylig fortalte Thornes imidlertid historien sin til treningskompisen Sindre Høisæth Jørgensen og han sørget for å tipse Norges Livredningsselskap om heltedåden. Tirsdag denne uken fikk dermed Thornes endelig heder for redningsaksjonen, og siden han nå er blitt solabu, ble utmerkelsen utdelt på Sandetun med ordfører Ole Ueland (H) som vertskap. – Vi er heldige som har en helt som Tommy Thornes. Han


hoppet på sjøen uten tanke for seg selv, for å berge noen andre. Dette er det vi alle håper vi skal gjøre i slike situasjoner, og det er sånne personer vi ønsker å kjenne og vil ha som innbyggere i kommunen vår, sier Ueland. FLEST HEDRET I ROGALAND Norges Livredningsselskap skriver i sin begrunnelse, at hadde det ikke vært for Thornes sin snartenkte handlemåte kunne hendelsen fått en tragisk utgang. Arnvid Brunstveit, som er ansvarlig for utdeling av heder, kan fortelle at Rogaland er det fylket det er flest overrekkelser av diplom for redningsaksjoner i Norge. – Dette er sjette gangen Norges Livredningsselskap deler ut heder til personer som har reddet noen fra mulig drukning i Sola kommune. I Rogaland har vi delt ut heder 74 ganger, sier han. Noen helter får de tips om, andre leser de om i avisen og prøver å spore dem opp. De har delt ut heder til heltedåder som har vært alt fra 50 år gamle til et halvt år.

Feda Småbåthavn Feda Småbåthavn 4485 FEDA - Tlf. 38 35 25 66 4485 FEDA - Tlf. 38 35 25 66 Antall gjestehavner: 6 - Havnedybde: 1,7 meter Antall gjestehavner: 6 -(opp Havnedybde: 1,7 meter Badestrand 200 meter elva), Bensin, Buss, Dagligvarer, Diesel, Dusj, Ferskvann, Parkering, Badestrand 200 meter (opp elva), Bensin, Buss, Sjøsettrampe, Toalett Dagligvarer, Slipp, Diesel,Strøm, Dusj, Søppelkontainer, Ferskvann, Parkering, Sjøsettrampe, Slipp, Strøm, Søppelkontainer, Toalett

HVA SKJER? Oversikt over utdanning, kurs, seminarer, konkurranser og mesterskap i regi av NLS. KONTAKT: Tlf. 67 91 86 00, e-post: nls.post@livredning.no

JULI Hele juli Strandtjenesten, Oslo-strendene. Hele juli StrandService, Steigen, Bergen, Ålesund, Arendal, Larvik, Oslo. (Se datoer på www.strandservice.no/hvor). 1.

Svenska Öppna Mästerskapen i Surf Life Saving, Malmø.

10. - 16.

BU - camp med SLS, Fredrikstad.

14. - 16.

Tyske cupen. Info. kommer.

AUGUST 12. - 13.

StrandService, Ålesund.

19.

Oslo Open Water - Tjuvholmen Rundt, Tjuvholmen

Uke 35

Vanntrygghetsuken. Hele landet.

25. - 27. LL leir for EM deltagere inkludert deltagelse på Nesodd-Rescue. 26. 31.

Nesodd-rescue, Nesodden. Nordisk møte, Færøyene. Tvedestrand Gjestehavn Tvedestrand Gjestehavn 4901 TVEDESTRAND

SEPTEMBER 2. - 3. 3. - 10.

4901 TVEDESTRAND Antall gjesteplasser: 70 Instruktørsamlingen 2017, Hunderfossen, Lillehammer. Antall gjesteplasser: 70 EM i Kontakt livredning. Tvedestrand Turistkontor

16.

37 16 11instruktør 01 Instruktørutdanning: NLS selvberging KontaktE-post: Tvedestrand Turistkontor tvtk@c2i.net 37 16 11 01 og svømming, steg 1. E-post: tvtk@c2i.net NM i livredning utendørs. Arrangør Arendal SLK.

16. - 17.

Instruktørutdanning: NLS instruktør i livredning, modul «livredning og svømming – begrenset område».

9. - 10.

23. - 24. Instruktørutdanning: NLS instruktør i «vannaktivitet for baby og småbarn", modul "aktivitet for baby».

OKTOBER 17. - 20.

Sundbakken 14, 1513 MOSS - Tlf. 69 27 01 17

E-post : mosmot@online.no - www.betongen.no IWDPC Vancouver, Canada.

Sundbakken 14, 1513 MOSS - Tlf. 69 27 01 17

: mosmot@online.no - www.betongen.no 21. - 22. Instruktørutdanning:E-post NLS instruktør «førstehjelper nivå 1 (HLR/DHLR)».

6590 TUSTNA - Tlf. 475 08 077 E-post: lfringholmen.as@gmail.com - www.ringholmen.no 6590 TUSTNA - Tlf. 475 08 077 E-post: lfringholmen.as@gmail.com - www.ringholmen.no

Vi har åpent hele året for selskap og kurs/konferanse. er for åpen dagligogjuni-august. Vi har Restauranten åpent hele året selskap kurs/konferanse.

NOVEMBER 04. - 05. Instruktørutdanning: NLS instruktør «Vannaktivitet for baby og småbarn (modul 2)». 11. - 12. Instruktørutdanning: NLS instruktør «Vannaktivitet for gravide.»

Restauranten er åpen daglig juni-august.

DESEMBER 01. - 03. BU Julesamling 13. Luciassvøm, Lysaker.

Tvedestrand Gjestehavn 4901 TVEDESTRAND Antall gjesteplasser: 70 Kontakt Tvedestrand Turistkontor 37 16 11 01 E-post: tvtk@c2i.net

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/norgeslivredningsselskap Følg oss på YouTube: Norges Livredningsselskap Følg oss på Instagram: @norgeslivredningsselskap

19


FØLG OSS PÅ FACEBOOK!

Velkommen til Holmestrand! Sjøkart nr. 3 Posisjon:N59 29`Ø10 19` - Innseilingsforhold: nordøst- gode

Havnetilbud: Vi har stor kapasitet på gjesteplasser, havnekontor med havneverter, vaskemaskiner, tørketromler, vann, strøm, tilhengerrampe, badeplass, fiskemolo, dusj, toaletter, drivstoff, mulighet for service på motor og båt, mulighet for kranløft, butikker, restauranter, kiosker, hotell m.m.

20


Østre Bolæren

Nøtterøy kommune, 3163 Nøtterøy - Tlf. 409 10 509 Kontakt: Alex Rositto

Gjesteplasser: 90 Havnepris per døgn: < 31 fot: kr. 200,- 31-40 fot: kr. 250,> 40 fot kr. 320,Pris inkl. strøm, vann, internett og servicebygg med toaletter. Velkommen til oss!

Borshavn Gjestehavn Borshavn, 4563 BORHAUG - Tlf. 900 83 555 Antall gjesteplasser: 10 Dusj - Ferskvann - Kiosk - Strøm - Toalett

Grønsundveien 16, 0198 OSLO - Tlf. 952 71 515

Hardbakke Hamn 6924 HARDBAKKE - Tlf. 971 76 822 Antall gjesteplasser: 24 - Havnedybde: 3,5 m Fortøyningssystem: Langs kai og flytebrygge Drivstoff: Dieselfylling med kortautomat i havna. Avstand til bensin: 400 m

Sandane Gjestehavn Grandavegen 9, 6823 SANDANE - Tlf. 57 88 38 00 Antall gjestehavner: 13 - minimum 2 meter dybde

Volda Havn Stormyra 2, 6100 VOLDA - Tlf. 908 63 846 Antall gjesteplasser: 4 - minimum 2 meter dybde Avstand til bensin: 200 meter

Rygge Båtforening 1520 MOSS - Tlf. 69 26 80 42 www.ryggebf.no

21


NORGES LIVREDNINGSSELSKAP TAKKER FOR STØTTE: Coop Orkla Møre SA

avd. 53 - Stokkøy Gjestebrygge Rakkestadv 1, 1814 ASKIM Tlf. 69 83 80 10 - www.dynatec.no

Olsvollstranda Industriområde, Radøyvegen 717 5938 SÆBØVÅGEN Tlf. 56 34 70 80 - www.plastinvent.no

Breivollveien 31, 0668 OSLO Tlf. 22 88 46 80 - www.kgk.no

Knarren Brygge Drift AS 7242 KNARRLAGSUND Tlf. 72 44 27 00 - www.knarren.no

Land & strand utleie AS ved fab nr 8

Nedre Bjørkåsen 6, 5228 NESTTUN Tlf. 992 41 000

7178 STOKKØY Tlf. 979 94 930

Forskningsparken, Raveien 205 3184 BORRE Tlf. 33 07 12 20

KNUDSEN REGNSKAP

Sykkylven Småbåthamn SA

Bergen og Omlands Friluftråd - Kollevåg

Sunndalsøra Småbåtlag

Hellebakken 45, 5039 BERGEN Tlf. 55 39 29 50

Naustveien 6600 SUNNDALSØRA Tlf. 908 51 728

Plassabakeriet Gjestehavn

Handelsstedet Hopsjø Gjestehavn

Hilde Knudsen Autorisert regnskapsfører NARF hilde@krregnskap.no Mobil 905 42 652

Ålfjorden, 5568 VIKEBYGD Tlf. 928 33 190

Uthaug Slipp og Marina Sjøgata 46, 7142 UTHAUG Tlf. 72 52 37 34

Vingsand Brygge AS P.O. Box 4070 Dreggen, 5835 Bergen Tlf. 55 21 63 00, Fax: 55 21 63 05, e-mail: mailbox@jlmr.no

Ølesund

Randøy 4130 HJELMELAND Tlf. 51 75 29 47

Vingsandveien 478 7740 STEINSDALEN Tlf. 72 57 77 72

Fjaler kommune fjaler.kommune.no

Fet kommune fet.kommune.no

hamar.kommune.no

Heiane, 6230 SYKKYLVEN Tlf. 908 03 380 / 926 25 786 E-post: leiar@sykkylven-smabathavn.no Antall gjesteplasser: 20 Havnepris: Kr. 130,- / Kr. 150,-

Hopsjøveien 1 7250 MELANDSJØ Tlf. 403 23 385

Halsa Båthavn

Kirkeveien 145, 8178 HALSA Tlf. 979 52 250 Mobil 415 04 548

Ytterøy Småbåthavn SA 7629 YTTERØY Tlf. 913 64 250

Ølen Båtlags Gjestehavn

Stavern Gjestehavn

FV 762, 5580 ØLEN Tlf. 53 76 85 30

Strandveien 3, 3290 STAVERN Tlf. 993 76 927

Brønnøy kommune oppegard.kommune.no

RS Sjøredningsskolen AS

bronnoy.kommune.no

Nordkapp kommune

Surnadal kommune

nordkapp.kommune.no

surnadal.kommune.no

Hitra kommune hitra.kommune.no

Leka kommune leka.kommune.no

Hareid kommune hareid.kommune.no

Torsken kommune torsken.kommune.no

Norddal kommune norddal.kommune.no

Eidskog kommune

Oppvekst og Læring eidskog.kommune.no

Sandnes kommune sandnes.kommune.no

Teknisk avd

holmestrand.kommune.no

Kvam Herad www.kvam.no gildeskal.kommune.no

gjovik.kommune.no

22

sola.kommune.no

smola.kommune.no

svk.no

Sektor kommunal utvikling meraker.kommune.no


Kvam Herad

NORGES LIVREDNINGSSELSKAP TAKKER FOR STØTTE: www.kvam.no

gildeskal.kommune.no

smola.kommune.no

gjovik.kommune.no

Sektor kommunal utvikling

svk.no

Ikornnes Båtforening

sola.kommune.no

meraker.kommune.no

NesnaSmåbåthavn

Hongsand Handel Gjestebrygge

Telefon havnevakta: 913 92 223 www.nbf-nesna.no

7180 ROAN - Tlf. 906 03 581

Gjesteplasser: 15-20 Havnepris: kr 100 inkl strøm

Industrivegen 5, 6222 IKORNNES Tlf. 70 25 51 22

Gjesteplasser: 10-15, Havnepris: kr. 100 Kontakt: Per Gipling - E-post: pergip@frisurf.no

Antall gjesteplasser: 50 +, Kr. 150,-

Ytterst på trøndelagskysten. Dagligvarer og medisinutsalg. Båtutleie og 4 utleieleiligheter. Bensin- og dieselutsalg like ved.

KNBF-forening - Ferskvann - Bensin/Diesel Serviceverksted - Restaurant/Kafé - Postkontor Badestrand vannsklie

Diesel - Restaurant - Trådløs internett

Havøysund havnevesen Måsøy KF Strandgata 85 9690 HAVØYSUND Tlf. 78 42 40 71 www.havoysundhavnevesen.no

Alle gjester har fri tilgang til foreningens båthus, som har toalett, dusj, kjøkken, pc, tv-stue, vaskemaskin og tørketrommel. Nesna Feriesenter og Motell er nærmeste nabo.

Borgarøya

6067 ULSTEINVIK Tlf. 70 01 75 00

Meny indre havn AS Kilgata 25, 3217 SANDEFJORD Tlf. 33 48 27 50

Jomfruland Gjestehavn Ytre Strandv 16, 3770 KRAGERØ

www.sintef.no

Tlf. 35 98 17 50 - Mobil 932 20 920

Lille Kalvøy Lille Kalvøy 6021 ÅLESUND Tlf. 911 33 203

Gjesteplasser: 26 Havnepris: Kr. 125,Velkommen til oss

Malvik Båtforening Havnegata 1 7550 HOMMELVIK

Leirvik Gjestehavn 5402 STORD sh@stord.kommune.no

23


NORGES LIVREDNINGSSELSKAP TAKKER FOR STØTTE:

Malvik Båtforening

Leirvik Gjestehavn

Gjesteplasser: 8 Havnepris: Kr. 100,- + strøm

Gjesteplasser: 200 Havnepris: Under 35 fot - Kr. 100,Over 35 fot - Kr. 350,-

5402 STORD sh@stord.kommune.no

Havnegata 1 7550 HOMMELVIK

Velkommen til oss

Velkommen til oss

Lysøysund Båtklubb Småbåthavna 7168 LYSØYSUNDET Tlf. 913 23 345

0212 OSLO - Tlf. 21 03 90 00 - www.hoegh.no

Skattøra Marina Skattøraveien 27, 9018 TROMSØ Tlf. 77 60 75 20

Hamn i Senja 9385 SKALAND Tlf. 901 42 869

Vangen 1, 5745 AURLAND - Tlf. 57 63 33 12

Stokmarknes Båtforening 8455 STOKMARKNES Tlf. 480 53 824

7940 OTTERSØY Tlf. 74 39 71 66 - www.eidshaug.no

Valen Båthamn Valevågen Nordre Vågen 5451 VALEN Tlf. 481 07 450

3855 TREUNGEN Tlf. 35 04 71 70 - www.haugsjaa.no

Husebybadet Vålerv. 157, 1599 MOSS Tlf. 69 24 11 30 - www.mtf.no

Haugens Rør AS Bregnev 3, 8680 TROFORS Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14 post@energisentret.no - www.energisentret.no

I ndustrihøyden 6

9513 ALTA

Saupstadringen 13, 7078 SAUPSTAD Tlf. 952 63 688 Ordinær publikumsbading, Morgenbading, Trimsvømming voksne, Vanngym, Babysvømming For mer info. se www.trondheim.kommune.no/husebybadet

Tlf. 952 19 288

Batteri og produkter til høreapparat

Andreas Bottolfs Verksted AS Vikersundgata 27 3370 VIKERSUND Tlf. 32 78 84 81

Malmøya slipp A/S

Sundv. 11, 0198 OSLO Tlf. 22 29 77 10

Uskedal Båtlag Døsslandssido 173 5463 USKEDALEN Tlf. 926 65 599

24

Kiwi Åskollen Nordbyveien 75 3038 DRAMMEN

Kråkerøy Båtforening

Bjørnebyveien 20 1672 KRÅKERØY Tlf. 69 34 12 72

Kaien AS

Senja Entrepenør AS

9392 STONGLANDSEIDET Tlf. 77 85 47 50

Strandavegen 15 6905 FLORØ Tlf. 57 75 70 00

Vallø Marina AS

Vartdal Hamn Gjestehavn

Kruke havn

Tjøme kommune Rødsgata 36 3145 TJØME

Marvik 4235 HEBNES Tlf. 478 82 985

6170 VARTDAL Tlf. 959 05 608

Vatlandsvåg Gjestebrygge Vatlandsvåg 4235 HEBNES

Fiskeværet Nordøyan

Skjaanesvegen 2 7900 RØRVIK Tlf. 957 97 077

Sletteland 6963 DALE I SUNNFJORD Tlf. 57 73 63 40

Longva Småbåtlag

Fjord1 AS

Tingvegen 74, Sveio 5555 FØRDE I HORDALAND Tlf. 901 72 883

Carl 15 gate 3 3150 TOLVSRØD Tlf. 915 37 676

Marvik Gjestehamn

3516 HØNEFOSS Tlf. 909 62 992

4298 TORVASTAD Tlf. 971 60 601

Oasen Svømme & Miljøsenter Jarle Hildrums veg 6 7800 NAMSOS

6293 LONGVA Tlf. 913 69 239

2001 LILLESTRØM Tlf. 22 11 01 10

Speed Båtsenter A/S

Børsa Båthavn

Sika Norge AS

Eggebogen båtforening

3206 SANDEFJORD Tlf. 33 42 84 15

Sanitetsveien 1 2013 SKJETTEN Tlf. 67 06 79 00

7358 BØRSA Tlf. 911 12 456

Bogavegen 98 7725 STEINKJER


Uskedal Båtlag

Vallø Marina AS

Vartdal Hamn Gjestehavn

Speed Båtsenter A/S

Børsa Båthavn NORGES LIVREDNINGSSELSKAP TAKKER FOR STØTTE: Døsslandssido 173 5463 USKEDALEN Tlf. 926 65 599

Kiwi Åskollen Nordbyveien 75 3038 DRAMMEN Tlf. 32 80 02 95

1740 BORGENHAUGEN Tlf. 69 10 25 00 www.brenntag.com

Carl 15 gate 3 3150 TOLVSRØD Tlf. 915 37 676

Vatlandsvåg Gjestebrygge

Oasen Svømme & Miljøsenter

Bremanger Hamn

Vedholmen

ANONYM STØTTE

Kruke havn Rødsgata 36 3145 TJØME Tlf. 922 29 054

Granden 6723 SVELGEN Tlf. 57 79 63 00

Ulsteinvik Småbåtlag

Brendehaugen 24 6065 ULSTEINVIK Tlf. 482 26 801

Blokkerbukta Camping Barkevikveien 56 3295 HELGEROA Tlf. 33 18 85 19

Jotron AS

Østbyveien 1 3280 TJODALYNG Tlf. 33 13 97 00

TS Plast

RHJ AS

Bjørnebyveien 21 1892 DEGERNES Tlf. 412 11 111

Vågan Båt og Sjøfiskeforening Marinepollen Svolværveien 45 8300 SVOLVÆR Tlf. 415 68 234

Røtingavegen 112 5216 LEPSØY Tlf. 56 30 54 04

Storg 1 A 4876 GRIMSTAD Tlf. 37 25 01 69

Tommy Skjeggedal 4120 TAU Tlf. 51 74 05 15

Vatlandsvåg 4235 HEBNES Tlf. 52 79 61 00

Grimstad havn

Fjorå 6210 VALLDAL Tlf. 70 25 77 77

Atråvegen 164 3656 ATRÅ Tlf. 900 30 042

4298 TORVASTAD Tlf. 971 60 601

Tjøme kommune

Viken Gjestehavn

Powersport AS

6170 VARTDAL Tlf. 959 05 608

Malmvegen 1 4735 EVJE Tlf. 37 93 04 03

Halvorsen Rør AS

Løvikg. 15 4400 FLEKKEFJORD Tlf. 38 32 11 90

Fimreite Bergboring AS Fimreite 6856 SOGNDAL Tlf. 465 81 000

Shipping Publication AS 3251 LARVIK Tlf. 33 18 11 80

Larsnes Gjestebrygge

Hokksund Båt og Camping

Horten Motorbåt forening

Drammen Interkommunale Havn

Rådhuset 6084 LARSNES Tlf. 70 02 67 00

Moloveien 10 3187 HORTEN Tlf. 918 78 404

Stryken 3300 HOKKSUND Tlf. 32 75 42 42

Hans Kiærsgt. 1A 3003 DRAMMEN Tlf. 32 20 86 50

Jarle Hildrums veg 6 7800 NAMSOS Tlf. 74 21 90 40

Kirkehamn

Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Tlf. 38 32 80 00

Frydenbø Industri AS

Hanøytangen 116 5310 HAUGLANDSHELLA Tlf. 55 34 91 00

Brækkens Elektro AS

Ballstad 8373 BALLSTAD Tlf. 76 08 81 26

Hopen Fisk AS

3206 SANDEFJORD Tlf. 33 42 84 15

Sika Norge AS Sanitetsveien 1 2013 SKJETTEN Tlf. 67 06 79 00

Stokkøy Marina as

7358 BØRSA Tlf. 911 12 456

Eggebogen båtforening

Bogavegen 98 7725 STEINKJER Tlf. 74 16 63 50

7178 STOKKØY Tlf. 72 53 42 95

Nikøy Bulandet

Stokkøy Båtforening

Jørpeland Båtforening

7178 STOKKØY Tlf. 481 82 949

6987 BULANDET Tlf. 57 73 21 44

Vågen 4100 JØRPELAND Tlf. 411 01 496

Kragerø Naturstein AS Lønneveien 14 3766 SANNIDAL Tlf. 913 28 783

Bilia Follo

Myrfaret 1, 1406 SKI Tlf. 08 555

9060 LYNGSEIDET Tlf. 906 59 786

Ørland Båtklubb

7140 OPPHAUG Tlf. 72 52 16 35

8310 KABELVÅG Tlf. 76 06 74 40 Din lokale hvalkjøttleverandør! www.hopenfisk.no

AS Kvalvåg

Arnulf Hansen & Co AS

El Service

Hellik Teigen A/S

Vesterålen Sjøhus

Strandgt 1 3960 STATHELLE Tlf. 915 59 475

5398 STOLMEN Tlf. 971 79 498

Loesmov 1 3300 HOKKSUND Tlf. 32 25 27 00

Båtsfjord Havn KF

Holmenvegen 16 9990 BÅTSFJORD Tlf. 78 98 55 10

5346 ÅGOTNES Tlf. 56 31 17 60 www.maritim.as

Vågaholmen 8185 VÅGAHOLMEN Tlf. 75 09 89 00

Ånstadsjøen 8400 SORTLAND Tlf. 76 12 37 40

Øre Båthavn Gjestehavn

6631 BATNFJORDSØRA Tlf. 909 99 508

Kristiansand Havn KF

1620 GRESSVIK Tlf. 69 36 07 00

Beverstien 3 3188 HORTEN Tlf. 33 07 07 50

1692 NEDGÅRDEN Tlf. 69 37 88 33 www.brabaat.no

Gravane 4, 4610 KRISTIANSAND S Tlf. 38 00 60 00 - www.portofkristiansand.no

25


FORNYER BILAVTALE

BLI MED PÅ VANNTRYGGHETSUKA!

Mobile Kjeller og Mazda fornyer bilavtalen med NLS slik at Oslos livreddere har en hensiktsmessig bil i tjenesten på Oslo-strendene.

Vi setter fokus på vanntrygghet også i år, og oppfordrer alle instruktører til å bli med å arrangere vanntrygghetsuka i uke 35.

Bilsamarbeidet ble etablert sommeren 2015. Mobile Kjeller leverer en Mazda CX-5. – Dette er en hensiktsmessig og gunstig avtale som vi setter stor pris på, sier generalsekretær John-Inge Austad i Norges Tvedestrand Gjestehavn Livredningsselskap. 4901 TVEDESTRAND

Vi håper enda flere instruktører og klubber/kretser blir med å arrangere vanntrygghetsaktiviteter i perioden 28.08 – 03.09. I denne uken er det fokus på selvbergingsaktiviteter og vanntrygghet står sentralt som tema. Det handler om å gi et tilbud som gjør det norske folk bedre forberedt til å takle alt som finnes ute i den norske naturen. Fokuset er satt i et drukningsforebyggende perspektiv hvor badevettreglene naturlig nok står sentralt i undervisningen. Det er viktig med kunnskap om egne begrensninger i møte med tang, brennmaneter og kaldt vann. Ved å bli kjent med disse utfordringene kan man mestre angsten og kontrollere ubehag.

Antall gjesteplasser: 70 Strandtjenesten starter i Oslo på Sørenga Sjøbad i helgene Kontakt Tvedestrand 3.-4. juni, 10.-11. juni og 17-18. juni.Turistkontor Fra og med 23. juni til 37 16 11 01 og med 20. august er E-post: det kvalifiserte livreddere også på tvtk@c2i.net Ingierstrand, Huk og Hvervenbukta i Oslo-regionen fra 12.00-22.00, på Sørenga fra 10.00-20.00.

Ta kontakt med Torill Hindmarch på e-post: th@livredning.no om dere vil være med på dette.

Sundbakken 14, 1513 MOSS - Tlf. 69 27 01 17 E-post : mosmot@online.no - www.betongen.no

HAR DU FÅTT INSTRUKTØRKORTET DITT I ÅR? KORTET SENDES TIL DEG HVERT ÅR PÅ VÅREN DERSOM DU HAR SENDT INN AKTUELL DOKUMENTASJON OG HAR DELTATT PÅ SAMLING MINIMUM HVERT 2. ÅR. UTEN KORTET ER DU IKKE SERTIFISERT SOM INSTRUKTØR HOS NORGES LIVREDNINGSSELSKAP.

26

TA KONTAKT MED TORILL HINDMARCH UMIDDELBART HVIS DU IKKE HAR MOTTAT KORT PÅ E-POST: TH@LIVREDNING.NO


NB! MATERIELLFRIST 25/8 FOR Å LEVERE INNHOLD TIL NESTE NUMMER!

INNVANDRERE PÅ UTEKURS Kari Engvig er NLS-instruktør og hun har de siste årene hatt flere innvandrerkvinner på svømmekurs innendørs i Ås. I år, som i fjor, valgte hun å ta siste kursdag ute for å teste kunnskapene utendørs. Det var en gjeng kvinner fra Kina, Iran og fra afrikanske land som møtte opp på Skipelle. Det var en solfylt ettermiddag, men vinden stod friskt inn i bukta og lagde en del bølger på den langgrunne stranda. I dette miljøet er det viktig at aktivitet blir tilpasset deres kulturelle behov, så det var ingen tilfeldighet at avslutningen ble holdt før Ramadan. Det var heller ingen tilfeldighet at alle måtte ha ullundertøy og klær på seg. Da fikk de testet selvbergingsegenskapene sine samtidig som en tok hensyn til deres kulturelle behov. – De slapp å føle på at de skilte seg ut i mengden, for alle badet med det samme utstyret, forteller Engvig. De startet kurset med en runde HLR før de gikk ut i vannet og badet med redningsvest. De fikk erfare hvordan bølgene påvirker kroppen når en svømmer ute. Latteren satt løst når de fikk til å svømme med bølgene inn på stranden og det var tydelig at de synes det var gøy å kjenne bølgerytmen på kroppen. Engvig hadde med seg Torill Hindmarch som instruktør denne dagen og de fikk derfor å padle litt på brett i bølgene sammen med Hindmarch. Til slutt lærte de litt om hvordan de kunne redde andre gjennom bøye- og linekast. – Det er veldig artig å se at de tingene vi har trent på inne fungerer ute, og se hvordan spenningen i starten forvandles til latter og morro, avslutter Engvig. For å gjenvinne varmen etter den kalde økten avsluttet de med varm mat og drikke.

FRISKT I FRANKRIKE Landslaget stilte i Rescue 2017 i Dinard, i Frankrike. Mesterskapet er for hav og basseng. Celestin Alfonso sikret bronseplass på Beach Flags for junior. I øvelsen Line Throw ble det gull til guttene og sølv til jentene. Gard Øvergaard tok for øvrig sølv på 100 Manikin Carry etterfulgt av Mats Kamnes på 5. Tobias Rosenberg-Hansen på 10., Linnea Melander Kletvang på 6. plass og Ida Kjølberg på 13. I øvelsen Manikin Tow endte Kamnes og Knutsen i B-finalen med en 8. plass. I øvelsen 50 meter Carry endte Øvergaard og Knutsen med en 7. plass. I Manikin Relay fikk guttene en 7. plass med tiden 1.25.89. I Medley Relay 50 meter sikres en sterk 4. med tiden 1.49.75. – Resultatene i mesterskapet legges til grunn for uttaket av troppen til EM i september, sier landslagstreneren Svein-Harald Afdal i en kommentar.

27


Returadresse

Norges Livredningsselskap

Returadresse: Boks 9, 1324 Lysaker

Norges Livredningsselskap Postboks 39 1471 Lørenskog

TrygVesta-bøyen redder liv

Da den nye Baywatch-filmen, med blant andre Dwayne Johnson, Zac Efron og Pamla Anderson hadde førpremiere, var Norges Livredningsselskap på plass for å informere om Strandtjenesten. Det var Maja Hogseth og Frida Egner som representerte Norges Livredningsselskap, og fikk rikelig med anledning til å informere om både badevett og sikkerhet på, ved og i vann.

Følg oss på Facebook: www.facebook.com/norgeslivredningsselskap Følg oss på Youtube: Norges Livredningsselskap Følg oss på Instagram: @norgeslivredningsselskap

28

Profile for Livredderen

Livredderen nr. 3 - 2017  

Livredderen nr. 3 - 2017  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded