Page 1

Середа

8

грудня

1999 р. N2 97 {9093) Ціна

Виходить з 17 1937

договірна

квітня

року

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністраціі

• •

4•

110 IB8tlllllfl8 - J rypuvrOIO Кожного дня до нашого тери­ торіального центру з обслугову­ вання самотніх престарілих та непрацездатних громадян прихо­

дять ветерани. Вони знайшли тут

затишок і співчуття, друзів, спільні

Запроваджено атрибути української державності Президент Леонід Кучма своїм указом запровадив атрибути укра­ 'інсько'і державності - офіційні символи глави держави. Згідно з до­

кументом ними є: прапор (штандарт) Президента України; Знак Пре­ зидента України; Гербова Печатка Президента України; Булава Пре­

зидента України. Указом затверджено також Положення про офіційні символи глави держави.

Перехід до радикального здійснення реформ Співпраця уряду та Верховної Ради має виЗначальне значення для успішного просування курсом реформ. Про це заявив під час засі­ дання Національного прес-клубу ринкових реформ віце-прем'єр­

міністр Сергій Тигипко. Він переконаний, що в українському парла­ менті має утворитися депутатська більшість, яка впливала б на фор­ мування Кабінету міністрів, відповідала б за його діяльність. Віце­ прем'єр переконаний, що надалі потрібні не реформатори в уряді, а

-

реформаторський уряд.

інтереси. Особливо насиченими видали­ ся дні напередодні Міжнародного дня інвалідів. У гості до відвіду­ вачів центру нагодились учні 7-Д класу ЗОШ N2 10 (класний керів­ ник А.О.Бородіна). Разом із чле­

нами батьківського комітету діти -Діма Чорноморець, Сашко Пала, Світланка Вакулка та інші підго­ тували святковий концерт. Вони співали, танцювали, читали вірші. А потім роздали своїм вдячним глядачам сувеніри, виготовлені власноруч. А їхні мами- НА Чор­ номорець, Т.М.Пала, К.Т.Карапи­ щенко принесли для благодійно­ го обіду домашню консервацію. Діти здоровили стареньких доб­ рим словом і пообіцяли.підготу­ вати нові концертні номери на 8 Березня. А власне З грудня працівники центру запросили .. на святковий обід 40 інвалідів. Іх порадували своїми піснями і танцями учні ЗОШ N2 1 під керівництвом С.М.Харахонді, а також учасники

МИНУЛОЇ неділі у на­ шому місті пройшов фе­

художньої самодіяльності терито­ ріального центру. Із Міжнародним днем інвалідів броварчан, котрі за станом здо­ ров'я вимагають особливої опіки

з боку оточуючих, привітав зас­ тупник міського голови В.М.Тро­ ценко. З інформацією про те, що

робить для людей із слабким здо­ ров'ям управління соціального захисту населення, розповіла його начальник В.І.Костина. Усі запрошені інваліди, а також з числа одиноких та малозабез­ печених (всього 300 чоловік) одержали продуктові набори.

Галина БЕРЕГОВА, директор територіального центру.

Від редакції: Красномовним доповненням до цього матеріалу є лист, який надіслали нам вете­ рани праці Л./. Гановська та К.М.Мостицька. У ньому вони вис­ ловлюють подяку Галині Павлівні Береговій, завідуючій відділом соціальноїдопомоги на дому Ва­ лентині Яківні Багнюк, соціально­ му працівнику Валентині Олек­

сандрівні Лисенко, масажисту Ользі Василівні Дударевій, усім працівникам центру за душевне тепло і доброзичливість, за їхнє піклування про літніх броварчан.

Щорічне свято Конвенція ООН про права дітей, яка була ратифікована майже у всіх країнах світу і в Україні також, охороняє такі права дітей: на свободу висловлювань, право подавати і отримувати інформацію, право висловлювати свою думку через будь-які засоби масової інформаці!'. Щоб реалізувати ці права, Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ впевнений, що діти повинні мати допуск до теле- і радіоефіру, щоб отримати інформацію і поділитися своїми проблемами з однолітками. У неділю, 12 грудня 1999 року, проводиться восьмий щорічний Міжнародний День Дитячого теле- і радіомовлення. З 1932 року- це щорічне свято енергі!' і творчого потенціалу дітей всього світу. Більше двох тисяч світових теле- і радіокомпаній беруть участь у святі. Цей День - надзвичайна можливість для дітей передати своє бачення світу через радіо і телебачення. Вони більше не пасивні глядачі та слухачі засобів масової інформаці!', вони- діючі особи. Броварська редакція радіомовлення та міський центр соціальних служб для молоді включилися в кампанію засобів теле- і радіоінформаціі' для дітей- Міжнародний День Дитячого теле- і радіомовлення, який буде проведено 1О грудня. Любов СИДОРЕНКО, директор відцілу соціальних служб для молоді.

ном було надано допо­ 33 сирота~!, одипо­ ким і багатодітниl\1 мате­ ря:--1 та сім'ям, які вихо­

тупник міського голови

ників церкви "Перемога"

В.М.Троценко.

вують інвалідів. Вони та­

хору,

{пастир С.Дудка). Зі сльозами на очах присутні слухали вірш про силу материнської молитви. Це була щира сповідь сина, який вів негідне життя, та мате­ ринська молитва до Гос­ пода навернула його на праведний шлях. Немає уже на світі пеньки, син гірко розкаюється у своїх гріхах, він змінив­

могу

стиваль християнського

lШ і ti L:E:iDUilВ»Ofii]JJ•I: [t] :Jj tg: І: fjl

І знову звучать пісні у

Марки до 2000-річчя

мистецтва, присвячений 2000-літтю Різдва Хрис­

християнства

тового, який був прове­

кож були запрошсні на

гальне духовне піднесен­

Спільну розробку білорусько-російсько-українського блоку марок, присвячених ювілею християнства, завершено видавницьким цент­ ром "Марка" об'єднання «Білпошта». Перший його тираж буде віддру­ ковано в Москві, він надійде в обіг одночасно у трьох державах 5 січня наступного року. В основі цих поштових знаків - ікони із зобра­ женням слов'янських ликів святих: українська Богоматір Оранта, ро­ сійська Володимирська Богоматір та білоруська фреска "Христос Все­

дений у будинку культу­ ри заводу "Торгмаш" за підтримки та сприяння міської адміністрації. Ще до проведення ос­ новного дійства глядачі могли ознайомитися з виставкою, оформленою

фестиваль.

ня,

держитель".

представниками

церков

Петра і Павла (настоя­

Ми

-

за співпрацю

У кінці листопада соціальні педагоги шкіл міста взяли участь у се­ мінарі по роботі з проблемними сім'ями, який був організований Бро­ варським міським центром соціальних служб для молоді. На семінарі обговорили питання про зміст роботи соціального педагога у школі та форми роботи з проблемними сім'ями. Соціальний педагог - це вчитель, зайнятий у сфері освітньо-вихов­ ної діяльності, який здійснює посередництво між школою, сім'єю та громадськістю, організовує їхню взаємодію, об'єднує зусилля з ме­ тою створення в соціальному середовищі умов для всебічного роз­ витку дітей та підлітків, учнівської молоді як особистостей, їх благопо­ луччя в мікросоціумі- така думка була пріоритетною на семінарі. Роль соціального педагога у складному соціалізуючому процесі, особливо в роботі з проблемними сім'ями, надзвичайно велика. Про їхню роботу з проблемними сім'ями розповіла спеціаліст цен­ тру соціальних служб для молоді Т.М.Ковкрак. На семінарі було обговорено результати анкетування серед учнів­ ської молоді на знання про СНІД, здоровий спосіб життя та гігієну жінки, яким було охоплено близько 140 учнів (спеціаліст ЦССМ Т.В.Згурська). Соціальні педагоги взяли участь у обговоренні проблем із соціаль­ ної роботи серед учнівської молоді, було підведено підсумки співпраці та намічено плани на майбутній рік.

Металева пошесть ... На жаль, і нашу Броварщину вона не обминула. Останнім часом почастішали повідомлення про те, що «мисливці» за кольоровим ме­ талом знахабніли до того, що вже нехтують навіть власною совістю. І все це заради наживи.

... Наприкінці листопада ц.р. жителі Гоголева Г.Т.К ... та І.І.Р ... з гли­ боким подивом виявили: з навколомогильних огорож на цвинтарі, де поховані 'іхні рідні, зникли алюмінієві кутові опори і верхівки круглої форми. Співробітники райвідділу ГУ МВС України в Київській області швидко вийшли на слід нечестивця, котрий переступив навіть через святе - спокій мертвих. Ним виявився 26-річний місцевий житель Олександр Луста, котрий ніде не працював. А втім, не лише кладовища стають об'єктом уваги любителів легкої наживи. Тієї ж таки останньої декади листопада поблизу Требухова невідомі злочинці викрали алюімінієвий дріт із діючої електромережі. Коментарі, як кажуть, зайві. Заради кількох гривень окремі наші співвітчизники здатні не те що пам'ять померлих зпаплюжити, але й нині сущим, вибачте, межи очі плюнути ... (Із засобів масової інформації та за nовідомленнями коресnондентів «Нового життя»).

тель отець Олекссtндр Левчук), "Воскресіння" (пастир Дмитро Шуляк), адвентистів сьомого дня (Павло Крушеницький) та єврейською общиною. У рамках підготовки до фестивалю представни­ ки цих конфесій, а також інші його учасники взя­ ли участь у благодійній акції, до якої підключи­ лися обласна спілка ХДП України (М.М.Дьомін), благодійний фонд Св. Петра та Павла у Брова­ рах {В.Д.Глей), завод "Торгмаіп" {директор М.С.Дзюба), фірма "Фроніус-Факел" (ген. директор О.І.Комісар), ТОВ "Бриз" {О.М.Кад­ най), ПП "Бест" (С.Т.Чиж) та фермер

церковного

викликаючи

очищаючи душі

за­

і

r---------------~

: ФЕСТИВАІІЬ : : ХРИСТИІНСЬКОrО : : МИСТЕЦТВА· : ~---------------~ Сцена оформлена ве­

личезним панно, на яко­

му в одязі подорожньо­ го зображений Ісус, кот­ рий стукає в двері оселі. Так само стукас він у

наші серця, щоб розбу­ дити від сну бездухов­ ності і безвір'я. Фестиваль відкрила найменша його учасниця Вероніка Булах, яка про­ читала вірш про Христа.

І.Л.Галагоза. Таким чи-

Хор української право­ славної церкви Св. Пет­ ра і Павла {настоятель протоієрей О.Левчук) виконав молитву "Отче Наш". Вітання учасникам фе­ стивалю

ПОВІДОМЛЕННЯ Дев'ята сесія районної ради ХХІІІ скликання відбудеться

16 грудня 1999 року об 11 годині ранку в ад­

міністративному приміщенні за ад­

ресою: вул.Гагаріна,

виконанні

15 (lV

поверх,

великий зал засідань).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Використання земель підприє­ мствами всіх форм власності на те­ риторі! ,Району.

Доповідає: М.В.Колодій- началь­ ник районного відділу земельних ресурсів.

2. Внесення змін до показників районного бюджету 1999 року. Доповідає: А.Г.Круковський- за­ відуючий фінансовим відділом рай­

виголосив

Ліричну поему про найвищу довготерплячу Божу любов до людей прочитала Віра Сатуніна {церква "Хвала і покло­ ніння" {пастирі О.Гонча­ ров, Б.Афонін). Розповідь про страд­

ницький шлях Христа на землі, яку інсценізували представники

церкви

"Слово віри" (пастир І.Шихабутдінов), та висо­ ка

музика

трепетати

змусили кожну

ло ще багато духовних

пісень та віршів. Програ­ ма фестивалю закінчила­ ся

виступом

представ-

варського район't_.

Доповідає: Н.И.Клепацька - на­ чальник управління прямих та не­ прямих податків об'єднаної держав­ ної податкової інспекції. 4. Внесення змін ДО рішення 11 сес

сі! районно'і радиХХІІІ скликання від 11.06.98 р. N2 12 "Про встановлен­ ня вартості торгового патенту на здійснення .торговельної діяльності та діяльності з надання побутових послуг і фіксованого податку з гро­ мадян, які здійснюють підприєм­ ницьку діяльність без створення юридичної особи".

Доповідає: Н.Й.Клепацька - на­

чальник управління прямих та не­

прямих податків об'єднаної держав­ но·, податкової інспекції. 5. Різне.

,,

за­

живу

душу! Того вечора звуча­

фізичних осіб на територіІ Бро­

держадміністрацїІ.

З. Ставки єдиного податку для

зас-

підносячи серця.

Голова районної ради Л.В.СЛОБОДSІНЮК.

ся, його серце прийняло Бога. На закінчення зведе­ ний xup виконав пісню "Молитва за Україну", яку разом з учасниками

фестивалю співав увесь :3ал.

Слід відзначити злагод­ жену роботу оргкоміте­ ту, який очолила дирек­ тор будинку культури Валентина Грабов'як,

вона ж була і ведучою свята, задала йому тон високого

духовного

піднесення. Залишається побажа­ ти, щоб такі фестивалі у нашому місті стали тра­ диційними, сприяли по­ р03уміншо віруючих усіх конфесій, духовному про:3рінню, пробуджува­

ли любов до ближнього. Надія ГРИЩУК.


Шановні читачі! Сьогодні перед вами сьомий випуск "Вісника міської ради", в якому, як і в попе­ редніх, висвітлюється діяльність окремих виконавчих органів влади, друкуються рішення сесій та виконавчого комітету з тих питань; які лідлягають обов'язковому інфор­ муванню населення. Враховуючи численні :щернення громадян, насамперед під­ приємців, у цьому випуску друкуємо рішен­ ня VIII сесії міської ради "Про затвердження

положень. про місцеві податки і збори в

РіК ПОДІЇ

( 1999

"" . . . urn'J\ ~··І··· . ~U4"'~D. ~--ААГ. - · · · · · ВИРІШИЛА:

Рішення N2 96 VIII сесїІ ХХІ ІІ скликання

1.

Відбувся другий тур виборів Прези·­ дента України. Під­

сумки

виборів ло

м.Бровар1-1. За . Л.Д.Кучму

57,7

відсотка

.,..

ви­

борців. За П.М.Симоненка - 33,9 відсотка ви­ борців.

18

25 лютого 1999 року «Про затвердження положень

про місцеві податки і збори в новій редакції" Відповідно до ст .15 Закону України «Про систему оnодаткування" із настуnними

змінами та доповненнями Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збо­ ри••, керуючись ст.26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи ре­

і зборів" вважати такими, що втратили

Положення про збір за nарковку авто-

бувся обмін досві­ дом роботи адмініст­

дозвіл обміну житла встанов­

рації та міськвикон­

люється згідно з Декретом Ка­

кому,

бінету Міністрів України «Про

підписання

протоколу

про

співробітництво на 2000-й рік.

місцеві nодатки і збори». Об'єктом обкладання збору є:

1.

Право на заселення окре­

мої квартири;

листопада

Народний депутат

України О.М.Іщенко провів прийом гро­ мадян нашого міста

і району.

Бронювання житла з вида­

2.

чею охоронного свідоцтва;

З. Видача довідок на дозвіл міжміського обміну житла. Платники збору

11.

го комітету міської ради, на якому розг­

40

різнопланових пи­

тань із забезпечення життєдіяльності

міського господар­ ства. З. усіх о!)гово­ рених nитань ухва,nе­

но конкретні ріШен­ ня.

ми на тривалий час.

вується до місцевого бюджету.

МЇСЬ!(ОЇ Jа•·•·раЙОННОЇ РСіЩД~р)К?ВНИМИ

службовцями. зо лисtоІ1ада

Відбулирs;t збори­ мітинг Міської орга­ нізацїі колишніх

в'язнів фашистських концта()орів ..

охоронного

свідоцтва та довідки на дозвіл

обміну житла.

VI.

Відповідальність плат­

ників і контроль податкових органів Податкові органи здійснюють контроль за своєчасністю та по­

внотою сnлати платниками збо­ ру за видачу ордера на заселен­

ня окремої квартири, охоронно­

го свідоцтва на заброньовану квартиру та довідок на дозвіл

обміну житла nри перевірці

проводиться податковою інспек­ цією.

V.

Відповідальність

плат­

ників і контроль податкових органів Відnовідальність за повноту і

своєчасність сплати збору по­ кладається на платників подат­

ку та адміністрацію ВУРЕЖФ відnовідно до чинного законо­ давства.

Контроль за оnлатою збору здійснюється

податковою

ру на квартиру, за видачу охо­

ронних свідоцтв та видачу дові­

док на дозвіл міжміського обміну житла встановлюються в розмірі

ЗО відсотків неоnодатковувано­ го мінімуму доходів громадян.

Пільги по збору

заброньовану квартиру та вида­ чу довідок на дозвіл міжмісько­

:

Інвалідам війни, учасникам

(

ційною метою за доnомогою

будь-яких засобів інформації nо­ винні надаватись за оnлату з урахуванням ставки nодатку за рекламу.

Податок з реклами сплачуєть­

ся з усіх видів оголошень і по­ відомлень, які передають інфор­ мацію з комерційною метою за допомогою засобів масової

інформаці!, nреси, телебачення, афіш,

nлакатів,

рекламних

платників зараховуються в чер­

майна та одягу

гові внески або повертаються

гістралях, майданах, будинках,

фінансовим органом платнику в

транспорті та інших місцях.

відділу з обліку та розnоділу жит­

5-ти денний строк з дня отри­

ла.

мання його nисьмової заяви.

: на

вулицях, ма­

Податок з реклами сплачуєть­ ся nід час оплати послуг за вста­ новлення та розміщення рекла­

Секретар ради

Секретар ради

А.Г.ЛЕМПІЦЬКИЙ.

А.Г.ЛЕМПІЦЬКИЙ.

ми.

Особи, які отримали доход за встановлення та розміщення

реклами, в 10-ти денний строк повинні перерахувати nодаток

ІІІ. Ставки збору

війни

Послуги по встановленню та

розміщенню інформації з комер­

до місцевого бюджету.

Ставки збору за видачу орде­

Порядок обчислення та

щитів, інших технічних засобів,

міжміського обміну житла.

го обміну житла надаються

lV.

строки сплати податку.

інсnекцією. Зайво внесені суми

го свідоцтва та довідок на дозвіл

Пільги по збору за видачу ор­

депуrатами

ордера,

Облік сплачених сум збору

право на отримання охоронно­

дера, охоронних свідоцтв на

Проведено навчан­

0,5

житлового фонду і перерахо­

заселення окремої квартири,

lV.

вартості послуг за розміщення

ронних свідоцтв та довідок на

особи, які отримали право на

Відбулося. чергове ;засіданнявиконаІЗчо­

Податок з реклами встанов­

люється в розмірі О, 1 відсотка

збору за видачу ордерів, охо­

Платниками збору є фізичні

листопада

лянуто близько

свідоцтв та видачу довідок на

Збір з власників собак стя­

ІІІ. Ставка податку

відсотка за розміщення рекла­

мання

за видачу охоронних

lV. Порядок обчислення та строки сплати збору з влас· ників собак

ням з ремонту та ексnлуатацїІ.

ся фізичними особами до отри­

Збір за видачу ордерів на квартиру,

Міський голова І.З.ПЕТРЕНКО.

жень nодаткових платежів по

дозвіл обміну житла сплачуєть­

І. Загальні положення

1 бе­

року.

одноразової реклами та

Збір за видачу ордера, охо­

житла.

1999

гується виробничим уnравлін­

ронного свідоцтва та довідок на

У Броварах пере­ бувала делегація з міста-п<;>братима кої області (Російсь­ ка Федерація). Від­

резня

житла ведеться облік надход­

дозвіл обміну житла.

19·20 листопада

Щолково Московсь­

З. Дане рішення набирає чинності з

Положення про ринковий збір;

ронного свідоцтва та довідки на

МД.Дубровського.

чинність.

трансnорту;

дозвіл обміну житла зарахо­ вується до бюджету міста. Відділом з обліку та розnоділу

теранів знову обрано

з

кання «Про встановлення місцевих nодатків

слуг;

Положення про збір з власників собак;

війни та праці. Голо­ вою місько'і ради ве­

ня

міської ради народних деnутатів ХХІ скли­

на розміщення об'єктів торгівлі та сфери по­

Положення про податок з реклами.

міської

місцевих nодатків і зборів», рішення ХХІ скликання від

Положення про збір за видачу дозволу

листопада

варської

23

«Про внесення змін до рішення ХІІІ сесії

Положення про збір за видачу ордерів

витку, міська рада

організаціі ветеранів

22

на бронювання житла та видачу довідок на

Положення про готельний збір;

на квартиру, за видачу охоронних свідоцтв

комендації комісії з nитань бюджету,

конферЕ}нція Бро­

сесії ХХІ скликання від року «Про встановлення

дозвіл міжміського обміну житла;

• •

фінансів, цін та соціально-економічного роз­

Звітно-виборна

2. Рішення ХІІІ 21 жовтня 1993

XIV сесіі 24.03.94 р., рішення міської ради від 07.05.96 р. N2 79-10-22, від 12.06.97 р. N2 122-15-22, рішення міської ради від 29.09.98 р. N!! 49-04-23, рішення міської ради від 24.12.98. р. N!! 75-07-23

Положення про комунальний nодаток;

від

листопада

Затвердити в новій редакції: (додають­

ся)

Броварської міської ради 14

новій редакці1" з всіма восьми. положення­ ми, закінчення яких буде в наступних номе­ рах "Нового життя". Щоправда, ці докумен­ ти уже прозвучали у випусках місцевого радіомовлення. Однак, редакція газети пішла назустріч своїм читачам і подає ці офіційні матеріали.

pa.an

БРоварсько~ї міськоі·

в т. ч. учасникам бойо­

вих дій);

Потерпілим від аварії на Чор­ нобильській АЕС І та 11 категорій. V. Порядок обрахування та строки сплати збору

Сума nлатежів по зборах за видачу ордера на квартиру, охо-

За несвоєчасне nерерахуван­ І. Загальні положення

І. Загальні положення

ня

Збір з власників собак вста­

Податок з реклами встанов­

розмірах, nередбачених чинним

новлюється згідно з Законом Ук­ раїни «Про систему оподатку­

люється згідно з Законом Украї­

вання» та Декретом Кабінету Міністрів України «Про місцеві

та Декретом Кабінету Міністрів

ників і

України «Про місцеві податки

органів

податки і збори».

збори"

Платники збору Платниками збору з власників

11.

собак є громадяни - власники собак (крім службових), які про­ живають у будинках державно­

ни «Про систему оподаткування"

11.

nодатку

стягується

пеня

в

законодавством.

V.

Відповідальність

плат­

контроль податкових

Відповідальність за повноту і

Платники податку

Платниками податку з рекла­ ми є юридичні особи та грома­

своєчасність сплати податку по­

кладається на платників подат­ ку.

дяни. Податок з реклами сnла­

Контроль за nравильністю об­

чується з усіх видів оголошень і

числення nлатниками і своєчас­

го і громадського житлового

повідомлень, які nередають

ністю nерерахування nодатку

фонду та приватизованих квар­

інформацію з комерційною ме­ тою за доnомогою засобів ма­

здійснюється

тирах.

ІІІ. Ставка збору Збір з власників собак справ­

nодатковою

інсnекцією.

сової інформації, nреси, телеба­

Стягнення не сnлаченого в ус­

чення, афіш, плакатів, реклам­

тановлений термін nодатку з

ляється за кожний рік в розмірі

них щитів, інших технічних за­

реклами здійснюється nодатко­

собів, майна та одягу

вою інсnекцією в безсnірному

на вули­

відсотків неоnодаткованого мінімуму доходів громадян на час нарахування збору за кожну

динках, трансnорті та інших

собаку.

місцях.

:

цях, магістралях, майданах, бу­

порядку.

Секретар ради

А.Г.ЛЕМПІЦЬКИЙ.


ли

зірки першої величини, провідні гравці радянського гандболу. І нинішнє покоління гравців, які виступають під пра­ пором "Автомобіліста", гідно, як і їхні попередниці, з честю про­ довжують славні традиції "Ме­ талурга" та СК "Полум'я", що­ року виборюючи призові місця в першості України. У 1985 році в місті створена чоловіча гандбольна команда "Будівельник" (нині "Світло­ технік"), якій не було рівних серед суперників по першій лізі в чемпіонатах Радянського Со­ юзу. Останніми роками колек­ тив займає призові місця в пер­ шості нашої країни, але вже представляє Броварський ра­ йон. Особливо великого поштовху

УПРОДОВЖ уже досить три­ валого часу Бровари славлять­ ся як в Україні, так і в Європі і навіть у світі своїми багатими спортивними традиціями та здо­ бутками. А починалося сход­ ження до нинішнього олімпу слави і визнання майже три де­ сятиліття тому. Тоді, в 1970 році, в Броварах нараховувалося мен­

розвитку спорту надало відкрит­

тя у

ше десятка невеличких за роз­

ігрових майданчиків і примітив­ ний стадіон.

Особливий імпульс розвитку

представники

юнацька

Цієї

на

змаганнях

різних

рангів і, як наслідок, почали за­ лучатися до збірних команд ко­ лишнього Радянського Союзу і навіть серед найсильніших спортсменів були найкращими в світі. Це - олімпійські чем­ піони з плавання, заслужені майстри спорту Олександр Си­ доренко та Сергій Фесенко, майстер спорту міжнародного

спортивна

ких першостях. На початок ве­ ресня поточного року ця систе­

ма

складається

з двох дитячо­

юнацьких спортивних шкіл, де займається понад дві тисячі дітей та підлітків, вищого учи­ лища фізичної культури з кон­ тингентом 340 учнів, вімілення обласної школи вищої спортив­ ної майстерності - 40 чоловік. До збірних команд України з різних видів спорту і вікових груп увійшло 76 наших зем­ ляків. Як відомо, значимість будь-якого явища дуже добре пізнається та особливо перекон­ ливо сприймається в по­ рівнянні. Так ось на Олімпійсь­ ких іграх 1988 та 1992 років наше місто представляли відпо­ відно лише один і два спортсме­ ни. На наступний всесвітній форум в американське місто Ат­ ланта - XXVI Олімпійські ігри - Бровари відрядили вже сімох своїх найкращих атлетів. 1 вони довели всій планеті, що броварчани навдивовижу сильні духом, дужі тілом, справжні майстри-віртуози у своїй сфері. Неабияк уславив наш край і рідну Україну вихованець вищо­ го училища фізкультури боксер­ суперваговик Володимир Клич­ ко. Він у фінальному бою без особливих ускладнень здобув переконливу перемогу

місце серед 194 держав світу. Ми випередили в спортивному відношенні такі могутні держа­ ви, як Португалія, Аргентина, Мексика та багато інших. Од­ ним словом, Бровари довели всьому світові, що в спорті з ними слід рахуватися. Приємно відзначити, що зав­

дяки успішному виступові на­ ших спортсменів на Олімпіаді, створенню їм належних умов підготовки до змагань тодішній голова міської ради

для

народних депутатів Олексій Іщенко вперше за роки існуван­ ня незалежної України був на­ городжений "Почесною відзна­ кою Президента України". Вдалим був і виступ на XVIII зимових Олімпійських іграх в м.Нагано (Японія) нашої услав­ леної лижниці Ірини Таранен­ ко- Те релі, якій не вистачило якоїсь миті, аби здобути олім­ пійську медаль. Але два четвер­ тих місця на такому престиж­

-

ному форумі

це теж подвиг,

за що вона і отримала з рук Президента України високу дер­

жавну нагороду орден "За заслуги" ІІІ ступеня. І вже на чемпіонаті світу 1999 року вона виправдала сподівання земляків та фахівців, завоювавши впер­ ше в історії українського спорту бронзову медаль. ·

З

над су­

певним

оптимізмом

та

перником і заслужено одержав

надією дивимось ми в майбутнє.

Олімпійську медаль найвищого

Адже Бровари стали солідною олімпійською кузнею, яка доб­ ре готує звитяжців найбільших

гатунку.

Якою драматичною

була боротьба легкоатлетів! Як

школа

спортивних

_

класу Валерій Кузниченко, чемпіон СРСР з плавання, май­ стер спорту Юрій Шаповалов та

установ

не

мах.

чимало інших.

У 1975 році на базі спортклу­ бу "Полум'я" було створено жіночу гандбольну команду "Металург" (нині "Авто­ мобіліст"). Очолила П олімпійсь­ ка чемпіонка, Заслужений май­ стер спорту Лідія Шевченко. Вона успішно поєднувала обо­ в'язки наставника та гравця. З часом наша дружина стала до­

сить міцним горішком для бага­ тьох команд тодішньої вищої ліги, навіть для П грандів. У різні роки в "Автомобілісті" виступа-

У

1991

році відкривається ди­

тячо-юнацька спортивна школа

вімілу з фізичної культури та спорту із відділеннями легкої ат­ летики, боксу, баскетболу, на­ стільного тенісу, ушу, шахів і карате. Баскетболісти стали ре­ гулярІю займати призові місця в обласних змаганнях, запрошу­ ватися до збірних команд об­ ласті. Нема рівних в області на­ шим тенісистам, шахістам і бок­ серам. А представники східних єдиноборств - ушу і карате завжди на чільних місцях в Ук-

зміна нашим уславленим атле­

там. Це легкоатлети Олександр Корчмід (стрибки з жердиною) та Віктор Ястребов (стрибки в довжину) - призери юнацької першості сі3іту, в плаванні Наталка Худякова перемо­ жець чемпіонату України і ба­ гато інших, яким належить про­ славляти наше спортивне місто вже в третьому тисячолітті. Хочеться звернути увагу на досить цікаву, промовисту де­ таль. Якщо раніше наше місто представляли в основному "за­ везені" спортсмени, то тепер переважаючу більшість членів команд становлять свої, виро­ щені вдома, вихованці.

Міський спорт

-· це вже не

тільки сфера соціальна, але й економічна. Завдяки наявності спортивної бази, спортивних ус­ танов, висококласних спеці­ алістів, розвинутої мережі по­ бутових послуг у місті прово­ диться близько 60 обласних, на­ ціональних та міжнародних зма­ гань, учбово-тренувальних зборів. Завдяки цьому щорічно майже 500 тисяч гривень вли­ вається в економіку міста, а більше 600 мешканців мають га­ рантоване місце роботи. Зага­ лом у сфері фізичної культури і спорту зайнято 168 фізкульт­ працівників, поміж яких 86 тре­ нерів і 47 викладачів фізичного Щодо оздоровчої фізкульту­ ри, то взірцем для інших про­ мислових підприємств був і за­ лишається спорткомплекс "Ме­ талург" Казенного заводу по­ рошкової металургії. 1 хоча ад­ міністрація і профспілковий ко­ мітет підприємства не в змозі надати необхідну матеріальну

лише

Київщини, але й України. До школи прийшли такі провідні фахівці: М.Багатікова (художня гімнастика), А.Парвін (плаван­ ня), М.Кузьмук (лижні гонки), В.Косік (гандбол), В.Подзигун (футбол) та багато інших. Саме завдяки наполегливій праці на честь перемог їхніх вихованців лунав Державний гімн на най­ престижніших світових фору­

легкоатлети Вікторія Вершині­ на (стрибки в довжину). Ірина Пуха (спринт), Людмила Блонсь­ ка (багатоборство), плавець Олег Бірса, боксери Андрій Личик, Юрій Нужненко, відповідальні відбіркові змаган­ ня ще попереду. І тому зараз їм треба створити необхідні умо­ ви для якісного учбово-трену­ вального процесу та участі у змаганнях. Підростає і гідна

виховання.

вімілу освіти, яка тіснилася в бараці біля пожежної частини і не мала власної спортивної бази, ще на початку 80-х років стала однією з провідних

міської

фізкультурної організації заяви­ ли про себе високими резуль­ татами

-

сучасні спортивні зали, запро­ шені для роботи провідні спортивні фахівці, поміж яких заслужені тренери СРСР Ігор Теофільович Корольов, Петро Петрович Папуш та багато інших. Завдяки школі-інтерна­ ту в Броварах надзвичайно швидко зростають інші спортивні об'єкти, які відпові­ дають найсучаснішим вимогам. Це - спортивно-ігровий комп­ лекс, легкоатлетичний манеж, палац водних видів спорту "Ку­ пава", стадіон "Спартак". По­ дальшому розвиткові "короле­ ви спорту" в місті неабияк сприяє відкриття на базі СПТУ-4 Центру олімпійської підготовки з легкої атлетики спортивного товариства "Трудові резерви". Єдина на той час дитячо­

фізкультури і спорту в місті на­ дало будівництво заводу порош­ кової металургії і відкриття спорткомплексу "Металург". На його базі запрацювали спорт­ клуб "Полум' я", дитячо-юнаць­ ка спортивна школа і ціла інду­ стрія для змістовного проведен­ ня дозвілля заводчанами та меш­ канцями Броварів. Неможливо тут не згадати ім' я колишнього директора заводу порошкової металургії О.Г.Большеченка. Це саме завдяки його сумлінню та вболівапню за майбутнє фізкультури і спорту спорудже­ но спорткомплекс. У Броварах досить стрімко почали розвива­ тися такі види спорту, як пла­ вання, художня гімнастика, важка та легка атлетика.

році школи-інтернату

вище училище фізичної культу­ ри). Цієї пори були збудовані

міром спортзалів, лише кілька

пори

1982

спортивного профілю (тепер

раїні та на світових і європейсь­

допомогу,

ми,

так 1 вся

краі­

м

ародних

спортивних

зма­

на, затамовували подих, коли на

гань,

авансцену

збірної України на участь в Олімпійських іграх уже внесені прізвища 10 броварчан - пред­ ставників таких видів спорту, як плавання, легка атлетика, бокс і вільна боротьба. . Безперечно, набільші споді­ вання ми покладаємо на досвід­ ченого спортивного бійця Олек­ сандра Багача, який в поточно­ му році став чемпіоном світу в приміщенні і виборов бронзо­ ву медаль на літньому все­ світньому чемпіонаті. Водночас великі надії ми також покладає­ мо на срібного призера чемпіо­ нату Європи плавця Олега Ліса­ гора. Ці спортсмени вже здобу­ ли олімпійські ліцензії. У інших наших кандидатів, серед яких

змагань

виходив

Олександр Багач. І він з честю виправдав наші сподівання, за­ воювавши "бронзу" у найвирі­ шальній останній спробі. Відчут­ тя особливої гордості викликав бойовий дух, спортивний под­ виг та воля до перемоги ще од­

ного бронзового призера - те­ пер уже з греко-римської бо­ ротьби Андрія Калашникова.

Досить солідним був внесок на­ ших спортсменів до загальнооб­ ласної скарбниці: вони виборо­ ли три медалі з п'яти, завойова­ них спортсменами Київщини. Якби окремі міста визначалися за кількістю одержаних медалей на Олімпійських іграх в Атланті, то наші Бровари зайняли б 43

директор

споруди

М.М.Шевченко вишукує нові і до попередніх списків

форми роботи і створює госп­

розрахункові оздоровчі групи та секції, які сприяють виживан­

ню колективу. У нашому місті діють аматорські об'єднання: клуб любителів бігу "Еллада", клуб оздоровчого плавання "Во­ долій", футбqльний клуб тощо. Завдяки цьому вдалося залучи­ ти до постійних занять фізкуль­ турою і спортом, оздоровчими

вправами близько двох тисяч броварчан. Є всі підстави і можливості проводити плідну роботу на пер­ спективу, спрямовану на досяг­

нення нашими земляками нових спортивних звершень.

Олександр ЧИГИРИН,

завідуючий вімілом фізичної культури і спорту.

)],'У ма оре:) м.анu"Утпє ЧУ'l"J.'Я: Всесвітньої Пожежі

Мені .всі грудн пропекдо -

О, де ж ви, дюди? Де ж ви? Де ж ви? Куди. ж вас, ·дюди, занесло? Звертаюсь до кожного батьkО. молебна.

До кож.ної Асdтері туж. но ·ячу

.._

Забудьте про себе, про власні nотреби,

Во діти вже топчуть останню J,teжy

...

А там, за межею,<- байдужісrnь, жорстокість.

А там, за межею, -І(рутій·чорторий: Затьмариться рШум, закрутиться совість

І .вискочать бісики на мордобЩ ... Тікайте з дітьми від скажених

Підіть у неділю до Божого храму Заради дітей замоліте гріхи. До спорту (долоту!!!)н.а лоні природи В спортзали, в басейтtи - з дітьми

разом! До сильного дуіу і гарпаї вродu Від клятого побуту- в л.іс!!!-ібіzо.м. ... 1 хворі, і кволі, і зовсім безкри.Л,і... Чи нащі·це діти? з·якихлихоліть? А Що ж ми, дорослі? · · · А що ж яихоmіли, Коли ми самі - mіJlЬІШ їсти J nить ... Чатує на нас ще страшніШий Чорнобиль, Зловтrсішн.о чатує з усіх підворіть ... Зверта/Ось до кожного слізно.

екранів

із болем­ Хоча би у дітях святе збережіть!

у творчі t!Jpтxu.

Олександр ЧЕРНИШ ОО;

В музшколи, в читальні,

Мабуть, важко не погоди­

(м.Бропари, вул.Возз'єg­

тися з автором цього вірша,

пання, ІЗА. Тел.: 5-Зl-45)

тренером-викладачем

Гандбол (юн., дів.). Худож­ ня гімнастика. Лижні гонки.

ДЮСШ, який закликає всіх нас стати активними учасни­

Плавання.

Футбол.

ками здорового способу жит­

ровчі сімейні групи з плаван­ ня.

освіти

Дитяча юнацька спортив­ на школа вї.мілу з фізич­

ної культури та спорту (м.Бровари, бульв.Неза­ лежності, 15-6.

Планальний басейн "Купана"

(м.Бровари, вул.Шевче1жа,

10.

(шейпінг,

пауерліфтінг).

на-спортивні танці).

Легкоатлетичний манеж (м.Бровари, вул.Гагаріна, ЗО. Тел.:

5-51-04)

Тел.:

4-24-45)

Фізкультурно-оздоровчі заняття з плавання, атлетич­

ної гімнастики, баскетболу, художньої гімнастики.

Тел.: 5-З5-75) Баскетбол. Легка атлетика. Бокс. Ушу. Карате. Шахи. Настільний теніс. ЗФП

Вільна боротьба. ЗФП (баль­

Оздоровча­

відновлювальний центр.

Оздо­

тя.

З цією метою. пропонуємо вашій увазі короткі відомості про спортивні заклади нашо­ го міста. Броварське вище учили­ ще фізичної культури (м.Бровари, вул.Шевченка, 21. Тел.: 5-69-08) Гандбол (юн., дів.). Бокс. Вільна боротьба. Велоспорт. Легка атлетика. Академічне веслування. Плавання. Дитяча юнацька спортив­ на школа NQ 1 вімілу

Айкідо. Шейпінг. Атлетич­

на гімнастика.

Спортивний комплекс

"Металург" (м.Бровари, промвузол. Тел.: 9З-4-04)

Міні-футбол, пауерліфтінг, боротьба вільна,

плавання,

шейпінг, художня гімнасти­ ка,

гідромасаж,

оздоровча­

відновлювальний центр.


#---------------------------------~--~~--,

1111

.· .·

·

··

· · ·

· · ·

··

··

· ·

·

··

f!

ньому

-

дим,

к1птнва,

шдв1дувач1

~І]:ltJa:.m, :ftJ;H:.J;JI:.JH;.J :L1 ~

І

ІКЩО ХО'ІЕТЕ

...

затрапезного вигАнду

1111 1

Зізнаюся чесно: оте явище, про І ви говорите, - то було нашим зуб- 1111

яке

ним болем. Поламали ми ту "карти-

І

1

Хочеш поїхати за кордон на власному ав­ томобілі- перевір свої документи, чи відпо­ відають вони вимогам Правил державної реєстраці1- автомототранспорту. Останнім часом у Броварське МРЕВДАІ все більше звертається громадян з nро­

11111

ханням пояснити порядок допуску транс­

11111!

портних засобів до поїздки за кордон. Отже, відповідаємо. До поїздки за кордон допускаються транспортні засоби, на які видано реєст­ раційні документи відповідно до Конституціі про дорожній рух та номерні знаки, серіям яких присвоєно літери латинського алфа­ віту. Документи на трансnортні засоби для по­ їздки за кордон можуть оформлятися на підставі довіреності, посвідченої в установ­

ну"! Сьогодні ми вариІVю каву декіль- І

1

кох видів, готуємо велику кількість

1

страв, наприклад, печеню в горщиках,

дуже смачні пельмені, кури-гриль за І

1111 І

спеціальни:-r рецептом, незабаром введемо перш1 страви ... І все це лошую! - недорого!

11111!

11111

І

-

наго-

-Можна зрозуміти так, що у ваше І к~rJ;e сьогодні можна прийти з І

1111 ПРОТЕ не будемо протиставляти ба-

дати- тут же пускаємо його за собівар-

с1мєю...

І потрібне, бо вони один одного доповнюють. Але якщо до базару далеко, а

пить його свіжим і з'їсть, ніж нам скупо триматися за зайву копійку і "зале-

чим посмакувати: морозивом, цук(;р- І ками, тістечками, десертами різними.

І зар магазинові -

і те й друге конче

І магазин, скажімо, та ж "Калина", зна-

1 ходи:ься "під б.оком", то MJ'.сиш ити до не1

-

- Саме так! Особливо для діток с І

жувати" продукт. Коротше кажучи, із

Невдовзі запропонуємо морозиво з І різними наповнювачами

красиво!,

І багатої, привабливої...

І

тістю. Тобто, нехай краще людина ку-

Яке ж було здивування,

коли, вивчивши асортимент

І в його хорошій ви кладці,

~

-

фруктовими, ягідними, кура-

rарна

гою, горіхами, будуть верш- І

''Kanuнa''

ки з чорносливом, фру,кта- І

HaJ8010

І ~7~вас~~в~в~шТхе~~і~~~~ не mІ· •···кu •V

1111 "маркетах", дійшов виснов-

І доброякісними товарами і їхніми

1 цілком помірними цінами. - 0Аьго Петрівно, - звертаюся go 1 gupeкmopa магазину пані Чебановоі; 1 безумовно, "супермаркет" -звучить

гордо. ААе ж, всупереч статусу цієї

І назви, ціни у вас зовсім не "супер".

1 ПарадоксаАьно, аАе з точки зору покупця приємно. І - Я теж вважаю, що наша гучна на1111 зване повинна відлякувати громадян.

-

кафе

що

б

легко дихалось у І

до новорічних свят

змонтуємо вентиляційну ви- І

тяжку, щоб випари і дим не І

1 ку, що "Калина" гарна і прИ: ютна не лише назвою, а и

А

ми...

йшли в зал.

-

Чи пАануєте запровади-

певною зміною психології покупця нам

ти щось новеньке у своїх посАугах І покупцеві? - Спробуємо налагодити виробниц-

1

страв для влаш1ування урочистостей. Думаємо запровадити торгівлю за за-

1

дзвінок жителя міста

прийом заяв-

1

ки на товар, узгодження часу достав-

!!!!

кадрів, і в самій схемі організації праці,

тво напівфабрикатів, різних банкетних І

якісного, свіжого товару. Слава Богу,

11111

явками покупців. Схема: телефонний

комерційні зв'язки у нас надійні, умови зберігання продуктів чудові.

- Зараз стіАьки вино-горіА ча ної

-

ки, суми.

111!1

І хто нас постійно відвідує, той давно в

11111!

цьому переконався. Наше торговель-

за свій товар, в тому числі і за вино-

них моментш.

І не кредо - не ціною треба "брати" 11111 покупця, а товарообігом. У нас націнки

горілчані вироби: одержуємо їх тільки перевіреними, сертифікованими. Ку-

Так, але ризикувати, "крутитись" треба. В ім'я інтересів людей.

мінімальні. Більше того, якщо, скажіІ мо, ми відчуваємо, що партію того чи 111!1 іншого товару з короткими термінами 11111! реалізації не зможемо оперативно про-

-Це цікаво, хоча тут може виник- І нути ДАЯ вас_ чимаАо непередбачува- 11!!1 11111

-

пуйте собі на новорічні свята - адже ж скоро вони! - не прогадаєте... -При ''КаАНні" кафе працює? Відверто кажучи, незатишно, пригіJАую, буАо

11111!

11!!1

"туфти" розвеАося... - От-от, я ж і кажу, що ми спокійні

111!1

1

довелося дещо змінити підходи до роботи в цілому - і в питаннях підбору цінової політики. /vІя нас найголовніше - дати покупцям найбільше добро-

- То нехай вам щ_а_стить та б_Ааго-

ПОЇХАТИ ЗА КОРДОН

1 111!1

леному порядку. При цьому особі, яка здійснює поїздку за кордон на загальних підставах і має таку довіреність; на період поїздки видається свідоцтво прq реєстра~ цію на їі ім'я, а свідоцтво про реєстрацію, виписане на ім'Я власника транспортного засобу, і довіреність зберігаються у відпо­ відному підрозділі ДАІ. Видане на період поїздки за кордон свідоцтво про реєстрацію повертається відповідному підрозділу ДАІ не пізніще, ніж через 1О Днів після повернення із-за кор-

дону.

Транспортний засіб, на якому власник виїжджає за кордон, повинен мати розпіз­ навальний знак України. Власник такого транспортного засобу перед виїздом зо­ бов'язаний укласти договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності влаСНиків трансnортних засобів. Транспортний засіб, на який встановле­ но тимчасову заборону на зняття з обліку, до nоїздки за кордон не доnускається.

11!!1

Анатолій КАЛЮК, державний автоінсnектор Броварського МРЕВ ДАІ, старший лейтенант міліціі.

Пf!Аучиться. в робоп1 не буде шдбою І шд покупцш! 11!!1 Андрій БЕРЕГОВИй._:

~-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••w

Хай диrина зроеrає в любові Взаємини між батьками і дітьми

-

важлива ланка родинного життя.

У кожній сім'ї вони складаються по-рІзному І, на превеликий жаль, не завжди вдало.

Дитину виховує все: люди, речі, явища, але насамперед батьки і пе­ дагоги. За виховання передусім відповідає сім'я. Основною ланкою правильного виховання є створення дружного

сімейного колективу. Невміння створити цей осередок любові руй­ нує родину, духовно нівечить дітей. Сьогодні діти страждають не лише у важких неблагополучних та не­ повних сім'ях, а й у зовні благопо­ лучних родинах, де батьки часто

забувають про внутрішній світ власних дітей. Адже багато хто вва­ жає, що, задовольняючи матері­ альні потреби, він вже сповна ви­ конує батьківський обов' язок. Тим часом, кожна маленька особистість потребує душевної турботи, розум­ ної вимогливості й зацікавленості 'й долею. Батьки повинні щоденно знахо­ дити бодай 15-20 хвилин, щоб щиро порозмовляти зі своїми си­ ном чи донькою. У цей час не тре­ ба перевіряти щоденник або уро­ ки, давати вказівки або сварити. Це час

невимушеного

приязиого

спілкування. Що ж дають розмови батьків з дітьми? Звільняють їх від почуття самотності, заспокоюють, додають їм віри в себе, утамовують триво­ гу, незадоволення, допомагають

знайти своє місце у житті, вчать, як висловлювати власні почуття і потреби.

Діти найбільше бажають, щоб батьки слухали їх уважно, коли вони щось розповідають, намага­ лися зрозуміти, раділи разом з ними або разом сумували, завжди їх помічали, відчували настрій.

Батьки повинні розмовляти з дітьми і запитувати, що вони ду­ мають про певні події, справи, речі. Не можна обманювати малюків, вважаючи, що вони нічого не ро­ зуміють. Батьки повинні разом з дітьми вирішувати, що в домі на­ лежить до їх обов'язків. Щоб син чи донька виросли здо­ ровими та щасливими, потрібно, щоб батьки не порівнювали їх з іншими, не казали "У всіх діти як діти, чому ти не такий?". Кожна особистість має право бути іншою, і навіть недосконалою. Не можна руйнувати 'й надій, казати: "З тебе путнього нічого не виросте". Ди­ тина повинна вірити, що обов' яз­ ково в житті чогось досягне. Не­ правильно чинять дорослі, які вик­

ЗОШ

міської

ma

НЕЩИМНОГО Миколу Михайловича з днем народження.

Здоров'я .міцного зичимо довіку, Щастя й радості повнії ріки. Берег спокою Ііехай зігріває. Горе Вас нехай обминає. Молодість душу Ііехай не покине. Пісня в оселі завжди нехай лине. Бажаємо щастя й достатку, В житті лиш злагоди й порядку. В роботі успіху й терпіння,

-

;АнтоніВну

безхмарного.

Осниц,ьку

Ми хочем щастя побажати

з 80-річ.ч.я.м. Від

І неба чистого, як во.1ошковий цвіт. Ніколи прикрощів не .ІНаmи,

дня народження.

Зич.и.м.о доброго

Любові світло!'- на сотню літ! Хай пахучим цвіто.п стелиться дорога І відходять в дале•t горе і біда. Хай же будуть щастя і ,піцне здоров'я, Радість і повага на довгії літа.

В сім'ї уваги і добра. Здоров' я .міцного і чистого неба І просто людського тепла.

іІ~іііІіі!Іїїїr~1 о грудня«Торгмаш" в будинкуо культури ~ заводу годині

здороВ'я та щаслиВого доВголіття.

листопада ц.р.

ної державно-і адміністраці•­ від 24 листопада 1999 року N!!414 «Про зняття карантин­

ня нервів, в порядку здорового, спокійного, нормального і розум­ ного життя. Наші діти - це май­ бутні батьки і матері, вони також будуть вихователями своїх дітей. Але й це не все: наші діти- це наша старість. Правильне виховання це наша щаслива старість, погане виховання - це наше майбутнє горе, це - наші сльози, це - наша провина перед іншими людьми, перед нашою країною.

них обмежень по туберкульо­ зу з КСП «Україна» с.Гоголів». З nовним текстом цього доку­ менту бажаючі можуть ознайо­ митися в загальному відцілі рай­ держаміністрації (м.Бровари, вул.Гагаріна, 15). У с.Щасливе (три зуnинки від Києва no Борисnільській автотрасі) ПРОДАЄТЬ· СЯ телефонізована приватизована одно­ кімнатна квартира (корисна площа- 20,5 кв.м, загальна- 39 кв.м} на першому nо­ версі 4-поверхового будинку. Є лоджія, nідвальне приміщення для погреба, nо­

Тетяна КОВКРАК, спеціаліст І категорії Броварського міського центру соціальних служб для молоді.

руч школа, магазини, кафе. Тел. 8 (294) 5-37-28; 564-28-57.

255020,

Київська обл., м. Бровари,

«Повір у себе». У програмі:

концерт, виставка дитячих робіт, благодійна лотерея, подарунки і наша доброзичливість. Оргкомітет.

і

газети, Броварські міська і районна~·············~~~~~~~~~·~~!~·······················

сільського госnоАарсmва

соuіальнuх

numaнь,

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

ради, районна держадміністрація. Свідоцтво про державну

• •

і

25.01.2000 року Тел.: 5-50-01.

~і' Загублене nосвідчення «Ветеран nраці• АВ видане уnравлінням соціального захисту населення на ім'я ГІМЕЛЬ­

масової poбomu

4-04-81;

нику голови правління КОВБАСИНСЬКО­ МУ Миколі Миколайовичу у зв'язку зі смер­ тю його матері Софїі Семенівни.

нАД вИnУском npдL\IQ~~и;

.•

ДруІ(ар Л; ЩкуроnІІ,І\С~К~~;

Газета вИХодит~

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

з

За точність викладених фактів відповідає автор.

дні ви Ходу.: ·середа, субота>

Аистування з ч.итача.чи

-

на сторінках zазети.

•.

комn'ютерні набір і вер~тка -:; в Васянович, .· Q~Ка/1енч!і'нко; Коректор ~.КовалівськЦ; Офсетні фо~м~: С~.Ц?~()Іі,1З.

4-23-26.

17 квітня .1937

4-23-26; 5-21-71.

Колектив ВАТ •Броварський райагропо- · стач" висловлює щире сnівчупя заступ­

N2155840 від 18.11.98 року,

nромuсловосmі

14.00.

запчастини.

Тел.:

ШТЕЙНА Ізраля Нісоновича, вважати недійсним.

4-02-92;

о

((ГАЗ-69» розукомплектований,

Загублене nосвІдчення учасника війни В-11 N2564637 від 16.04.97 року, видане уnравлінням соціального захисту населення Броварського міськвиконкому на ім'я ЯКУШІ Геннадія Петро­ вича, вважати недійсним.

2.

акціонерів

ПРОДАЄТЬСЯ автомобіль

Тел.: 6-06-20 (після 19.00).

,·,

Редактор: 4-03-76. ВідповідальнuІі секретар: 4-21-34_ ВіААілu:

Реє'страція

ІІІ' ''''' :>ІІ=1tі: ДАЧА приватизована із

земельною дІлянкою 0,06 га в районі зупинки «Ялинка• за адресою: вул.Садова, 1, ділянка 660. Двоповерховий будинок, сарай, nогріб, баня (сауна) і водогін. .

бульв. Незалежності,

«Агропак»

повідомляє, що 25.01.2000 року відбудуться чергові збори акціонерів за адресою: Броварський район, с.Калинівка, вул.Рожівська, 7. Порядок денний: 1. Звіт про виконану роботу за 1999 рік. 2. Відчуження частини майна ЗАТ.

відбудеться ІІІ-й міський фестиваль творчості дітей-інвалідів та сиріт

за

розпорядження голови район­

Виховання дітей- це легка спра­ ва, коли вона робиться без тріпан­

'S

ЗАТ

14

чи доньки.

раїіонної

N 259 10. 12. 1997 р. Індекс 61285

незмірного, неба

У справах -вічного горіння.

ни. Дитина не має відповідати за проблеми дорослих. Не можна по­ грожувати і залякувати 'й, казати: "Я люблю тебе, коли ти гарно по­ водишся, я куплю тобі за це цукер­ ку". Дитина хоче любові своїх батьків задарма. Ніколи не треба ображати, висміювати якості сина

СПІВЗАСНОВНИКИ; колектив редакціі

від

Щиросердечно вітаємо з 25-річчям нашого сина і брата Анатолія Павловича Константинівського. Бажаємо, дорогий наш, міцного здоров'я, щастя­

ликають у дитини почуття прови­

ра.а., раііоІПІої державної адмінісmраuїі.

реєстрацію Кі

ступенів щиро вітає

свого директора

АдРЕСА:

Броварських

1-111

р.

·

Друк офсетний. Обсяг І друкований аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ" Киівського обласного комітету інформацїі. Зам. 4238 Тираж 3450 прим.

#97 1999  
#97 1999  
Advertisement