Page 1

Газета

Броварських міської та О)

Ng 93 (991

районної рад, районної державної адміністрації

Субе>тс:.,

В

rруд .. я

2007

ре>ку

------------------i!17M11Ш!'ffi!RIOШ·"RШni·Ffu!'й!!i&lйМilliiim!!J;;;ffi&й!!i~!!iШ:!!J"t..:@·q:'g,,z-m;~:'·=·Will·%11~~Th{tEЖfdfШlillИИEЖШШi11:....... '9fr§If?SE:П1Я.IЛf?JJt:z~:=:·:=:-o~-:}J]JJZI''"Jl:Zl.=г:2;,_:_. -.-C::З:Ш:CC~,т·_·;;::·: JT.:~~.-;.~_::~- - -·---·

ІІАfОМІН RОАІі

Дебют виявився вдалим Минуло;·· неділі завершився, вже традиційним, третій обласний чемпіонат по міні-фут­ болу серед вихованців дитячих бу­ динків. Два місяці тривали фут­ больні баталії на різних спортив­ них майданчиках області за спон­ сорської підтримки благодійної організації "Планета в руках ді­ тей", а їі президент Ю.В. Грушо­ вснко не тільки вболівав за кожну із команд, а й особисто знайомий з кожним юним футболістом. Фінальний турнір для четвірки кращих команд, які пройшли дво­ колове відбірконе сито серед 28 учасників змагань, відбувся в с. Красилінка Ставишенського ра­ йону, до якого потрапила і коман­ да дитячого будинку "Надія" на­

як і на.:1ежить, був завжди поруч, і це відіграло виріша.:%ну роль в успішному виступі. Медалі, со­ лодкі подарунки, нові незабутні зустрічі - найкращі спогади цієї осені. Кращими ж цього разу були команди Білої Церкви та Василь­

шого району.

зультат- чи не найкращий привід підтримати дітлахів, вільний час

ставши

"Ставлення. до осіб, обділених долею, визначає

му рівні загострити увагу всіх,

ступінь цивілізованості суспільства··. (]ро це вар­

мадськості

то частіше нагадувати усім нам, щоб, як кажуть,

інвалідів.

"не розслаблялися", Цен 111/.Jомин вислів нагадала присуrнім ведуча,

про11іДний . методист РБК На­

- до . кожного

від влади і

гро­

з нас, на ·проблемах

І все-таки це теЖ: свято, адже люди з·особливи­ ми

потребами

цього< дня

могли

зустрітися,

Талія Чирик під час заходу, організованого в бро­

поспілкуватися у колІ · старих дРузів, познайоми­

варському кафе

тися з

інвалідів.

"Оазис" до

Міжнародного дня

Цей день не називають святом, адже

новими,

долучитися. до

мистечтва,

отри­

мати гостинці і хорqШІfй.настрій.

засновано його було дЛя того,. щоб на державноДвісті продуктових наборів від рай­

імені голови Броварської

держадміністрації М.Ф.Діденка підготували турботливі сестрич­

ки разом з головою Л. Б .Драп ей з міськрайонної організації Това­ риства

Червоного

Хреста

Ук­

раїни для nідопічних соціальних

Тривала поїздка в затяжний ту­

працівників Броварського райо­

ман не завадила нашим хлопчакам

ну та запросили

виграти почесне трете місце, пе­ регравши команду Бородянського району з рахунком 6:2. Директор дитячого будинку О.А. Бєляков,

чоловік з

100

·усіх населених пунктів Бровар­ щини на обід до кафе "Оазис".

На зустріч завітали заступник голови

райдержадміністрації

В.Є.Шульга,

начальник

РДА Л.П.Яїцька,

ди­

Про

цікаву

музичну

гостей

равління

спортивного

комплексного

майданчика, адже отриманий ре­

яких здебільшого проходить на свіжому повітрі. Олена МИРНА, заступник директора.

програму

потурбувалася

культури

ку

тривають

ректор Терцентру Г.А.Ткаченко. для

Діти дякують районній дер­ жавній адміністрації, особисто Миколі Федоровичу Діденку за спортивну форму, подаравану до Дня знань, яка була найкращою на турнірі. Разом з тим звер­ таємось до спонсорів, меценатів, благодійних організацій допомог­ ти матеріально у вирішенні побу­ дови на території дитячого будин­

Восьмі спортивні іrри

уп­

равління праці та соцзахисту на­

селення

кова.

і

уп­

туризму

РДА (начальник Г.П.Унгуряну), запросивши чудовий вокальний

колектив

з

Бобрика

"Кумасі",

яким опікується сімейний дует Лідії та Михайла Черненків.

Не

були

терігачами

і

пасивними спос­ запрошені. Вони

читали

вірші,

хайло

Марченко,

Панченко

та

гуморески.

інші

Ми­

Анастасія

учасники

зустрічі говорили щирі слова по­ дяки на адресу організаторів

-

районної державної адмініст­ рації та Червоного Хреста. У свою чергу слова подяки райдержадміністрації та спонсо­ рам (Корпорація "Полісся", МП "Журавушка", ВАТ "Комбінат "Тепличний", Українська фрук­ това компанія, кафе "Камелія" і "Наталка") висловила від імені усіх присутніх Л.Б.Драпей.

Середовище інвалідів, нагадує ведуча,

має значний інтелекту­

альний, організаційний та твор­ чий

потенціал.

політики,

Це

-

відомі

право~шавuі,

нау­

ковці, конструктори,

письмен­

ники,

Завдяки

спортсмени.

своїй наполегливості, цілесnря­

мованості,

винятковій

муж­

ності, силі волі і оптимізму вони досягають значних успіхів і вер­ шин,

змушуючи

нас

не

просто

пишатися і захоплюватися ни­

ми, а й брати собі за взірець для наслідування.

Допомогти

розкритися на повну силу

-

їм зав­

дання держави і родини.

* * * 55

... Відчувати радість буття, буrи

підопічних з Територіального центру обслуговування самітніх

непрацездатних гроАtадян міськоїради зібралися на зустріч у місько,wу

корисними

для

близьких

і

клубі. Їх привітати прийшли начальники управління праці та соцзахис­

суспільства, потребуючи водно­ час особливої уваги з боку спів­

ту населення А.І.Петренко та відділу культури Н.А.Багмут, голова

громадян,

ради ветеранів Г.Я.Кир'ян. Цікава виставкоробіт підопічних Терце­

ного житгя інвалідів. Щира по­

нтру під назвою "Струни душі': виступи ансамблю "Доля", танцю­ вальної пари Євгена Рогози та Аліни Івченко з міського клубу, вакаль­ ного колективу під керівництвом

Галини

Васюк

(БДЮТ),

вірші

Олександра Чернишова та Галtши Ульченко, а потім святковий обід у Терцентрі створили хороший настрій учасника:.·t цієї зустрічі.

-

ось ознаки повноцін­

дяка всім, хто забезпечує людям з обмеженими можливостями такі реалн, допомагає без страху і смуrку дивитися у майбуrнє. Валентина КОВАЛІВСЬКА. Фото автора.

За підтримки упрапління освіти відділу фізичної культури і спорту міської ради тривають VIII спортивні ігри серед школярів міста, урочисте відкриття яких відбулося 15 листопада в легкоат­ летичному манежі. Учні будуть

бол, волейбол, легкоатлеТІРІний крос. У змаганнях з легкої атлети­

ІІІ- СЗОШ N2S. Позавчора, у четвер, змагалися кращі шахісти шкіл міста. У складі кожної команш1 - двоє юнаків і одна дівчина. Місця розподілили­ ся таКИ\! чином: І - НВК, 11 БСШ N27, ІН - гімназія і~І. С Олійника. Зма!-а.mя тривають. Приходьте повбо,1івати за своїх' Андрій АРТЕМЧУК, голова СК "Гарт".

ки місця рОЗІІОдLlИЛИСЯ таким ЧИ­

На фото: тvрнір з шахів.

та

змагатися в таких видах спорту, нк

легка атлетика, шахи, насті . 1ьний теніс, nлавання, футбол, баскет­

НОМ: і ~ticuc- ЗОШ

N29, 11-

Читайте

НВК,

Фото <штора.

передпаачуите

··:п:«:>вв .ІК.и:тт..и··! Шановні читачі' Триває nерсдплата газет і журналів на 2008 рік. Передплатна ціна "Нового жипя" на 2008 рік nомітно зросла. Якщо інші районні видання поступово підні~!али персдплатну uіну, то вартість "Нового життя" впродовж останніх рокіп залишалася незмінною - 14 rрн. 40 коп. (І це за сто з лишком но:-.Іерів: торік вийшло 103 номери газети). Та економічні реалії такі, що доводиться на них зиюкати (вартість паперу, поліграфічні послуги, інші витрати). Отже, ціна передплати "Нового життя" ни 2008 рік така:

An• ін.циві.цуаnьних nepe.цnnатників (ін.цекс 35064): 1 місяць- 4 rрн. 15 коn., 3 місяці- 12 rрн. 45 коn., 6 місяців- 24 rрн. 90 коn., на рік- 49 rрн. 80 коn.

An• nідnриt:мств та орrанізацій (ін.цекс 61285): 1 місяць- 5 rрн. 75 коп., 3 місяці - 17 грн. 25 кnn., 6 місяців- 34 rрн. 50 коn., на рік - 69 rрн. ОО коn.

Такою ж вартість передплати (чи вищою), стапау районних газс­ тах Богуслава, Борисполя, Василькова, Переяслава, Володаркч.


nпан підrотовки nроектів реrvпяторних антів v сQІері rосподарської д.Іяпьності Ііроварської районної д.ерисавної адмІнІсrрацrі на 2008 рІк

Звіт про повторне відстеження результативності реrуляторноrо акта Заходи відстеження регуляторного акпш проводяться КП "Броваритеплоенергомережа ·:Поштова адреса: 07400, м. Бровари, вул.

збитковості підприємства, - збитковість підприємства виникає через зміну цін на паливно-енергетичні

рішення є забезпечення якісних, своечасних і в повному обсязі послуг з теплопостачання споживачам, то впровадження

Грушевського,3-а, тел.б-96-33. Рішення виконавчого комітету Бро-

ресурси, зміну мінімальної заробітної плати, подорожчання: матеріалів для

даного регулювання надає КП "Броваритеплоенергомсрежа" можливість:

варської міської ради "Про затвердження

проведення ремонтних робіт.

-

вчасно розраховуватися за енерго-

тарифів на теплову енергію для 2-ї та 3-ї

Детальний аналіз показав, що фактич-

груп споживачів". Надання послуг з централізованого теплопостачання споживачам 2 та З груп

но діючі тарифи відшкодовують лише 82,2% від необхідних. Всього планова сума нарахувань за

-проводити у повному обсязі ремонтні роботи, пов'язані з підтриманням у належиому стані котельного обладнання та

(бюджет та інші організацїІ), їх якість та

послуги з теплопостачання установ, шо

теплових мереж;

фінансуються з місцевого бюджету на рік, очікується на рівні 5289,6 тис. грн. Якщо порівняти з нарахуваннями по

-поповнювати бюджет (зокрема відрахування у пенсійний фонд) через дотримання рівня заробітної плати, шо відповідає вимогам чинного законодавства.

своєчасність залежить, в першу чергу, від суми даходу, яке отримує КП "Броваритеплоенергомережа". До І лютого 2007 року підприємство проводило нарахуван-

діючих тарифах, то додаткова сума становитиме- 940,62 тис. грн. на рік. Для 3-ї групи споживачів ( Інші ) фак-

21 ,08.2006 р. NQ 373.

конавчого комітету Броварської міської

вплинув цілий комплекс факторів.

тично діючі тарифи відшкодовують лише

ня плати за послуги з теn,юnостачання та

68,7% від необхідних.

розрахункових. зроблених з урахуванням нових тарифів на nослуги з теплоnоста-

ради від 23.01.2007 NQ 41 було внесено зміни до вищезгаданого рішення та збільшено тарифи для бюджетних споживачів. Тарифи для 3-ї групи залишилися без

Протягом 2006 року та з січня 2007 року неодноразово та різко збільшувалась ціна на газ, тому при перезатвердженні тарифів (з 1липня та 1 вересня 2006 року

На збільшення тарифів з

1.01.2008 року

чан ня 2 та З груп сnоживачів.

Відстеження за основними показниками результативності даного рішення показують, шо: розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів і дер-

змін ідіютьдотеперішнього часу. Незважаючи на те, що перегляд тарифів на теплопостачання для 2 та З груп :щійснювався останні 2 роки щорічно, діючі тарифи на теплову енергію для бюджетних та інших споживачів не відшкодовують фактичні витрати на послуги теплопостачання, відповідно чинне регулю-

та 1 лютого 2007 року) для населення, бюджетних та інших споживачів переглядалася тільки складова газу. Інші складові тарифу не переглядались та залишилися на рівні початку 2006 року. Ue було зробле но для недопущення ше більш різкого зростання тарифів. Ще одним чинником перегляду та-

жавних цільових фондів, nов'язаних з дією акта; надходження коштів за спожиті послуги з теплоnостачання. шо надають можливість підтримувати належну якість цих послуг; рівень відшкодування встановленими тарифами для 2-ї ( в т.ч. бюджетні організації) та 3-ї груп споживачів витрат на послуги теплопостачання

- не забезпечує ефективного та пот-

ників промислової продукції тільки за 10 місяців 2007 року становить 15,8%. Оскільки основною метою цього

Все це призводить до необхідності перегляду вищезгаданих тарифів та приведення їх до рівня економічно-обгрунтованих

вання:

рифів є інфляція. Так, індекс цін вироб-

рібної якості надання послуг з теплопостачання споживачам і призводить до

не відnовідають необхідним показникам.

'-----------------------------------в_и_,тр'-а_т_.---"'·"'·--·---·-·-----1

Погода

УТ-1 Об.ОО "Доброго ранку, Ук­ раїно'" Об.ОО Ранкова молитва Об.О5, Об.ЗО, 07.00, 08.00 Новини Об.35, 07.15, 08.10 Спорт 06.40, 07.20, 08.15 Погода Об. 55 Глобус України 07.55, 08.40 Православний календар

Ера бізнесу 07.ЗО Ера здоров'я 07.40 VІР-сніданок 08.20 Рейтингова панорама 08.45 Ранкові поради 09.00 Новини 09.15 Аграрна країна 09.20 Діловий світ 09.З5 Зх4. Домашнє відео 10.00 Експерти дозвілля 10.З5 Кордон

07.10

15.30

11.10 Жипя триває 12.20 "Собаки від А до Я" 13.20 Гандбол. Чемпіонат світу серед жінок. Фінал Кубка Президента

15.25 Індиго 15.50 д/ф "Театр" 1б.25 д/с "Легенди Середземномор'я" 17.00 Новини міжнародні 17.15 д/Ф "Гомо сапієнс" 18.20 Український вимір 19.20 Діловий світ 19.30 Громадська варта 19.45 Світ спорту 19.55 Далі буде ... 20.30 д/Ф "Свято жипя" 21.00 Новини 21.ЗО Діловий світ 21.40 Світ спорту 21.50 "Один за всіх" 22.55 Трійка, Кено 23.00 Підсумки

1+1

18.55

14.00 "Хто в домі госnодар?"

11.00, 1З.ОО, 15.00, 19.00

14.55, 20.10 їСН. Погода" 15.00 Tjc "Моя прекрасна

10.55, 12.55,

14.55,

Ситуація

14.ЗО, 19.ЗО "ТСН"

Новини

11.10,

1З.10,

нянька"

Глобус України

.55, 08.20 Православний календар

07. 1О Ера бізнесу 07.З5 Будмайданчик Дай лапу! Ранкові поради Новини Новини міжнародні Аграрна країна Діловий світ Погода Далі буде ... Кіно.uа

10.15 10.55, 12.55, 14.55, 18.55 Ситуація 1З.ОО, Новини

11.00,

15.00, 19.00

відьми"

"Янгол-охоронець" 18.ЗО "Серцю не накажеш"

17.25

20.15 Т/с "Атлантида" 21.15 Tjc "Кадети" 22.1 О "Американський шанс" 22.50 Т/с "Секс і місто" ІНТЕР Об.ОО,

07.00, 08.00, 12.00, 17.25 Новини

Об.10 "Доки всі вдома". Об.55 "Уроки тітоньки Сови".

07.10, 08.10

"Ранок з Інте-

ром"

08.50 Tjc "Ваша честь". 09.55, 20.ЗО Т/с їетянин день".

10.55 Т/с "Багата і кохана". 12.10 Аншлаг і компанія. 13.05 д/Ф "Особисте жипя Мері Поппінс".

1З.40, 15.30 Х/Ф "Доярка з Хацапетівки". 17.40 "Чекай на мене" 19.00 "Багата та кохана".

20.00

"Подробиці.

21.ЗО Т/с "Квиток у гарем".

1+1 07.45

"Сніданок

"Моя прекрасна нянька" 15.ЗО "Всі жінки ·відьми" 1б.20 "Сімейні справи" 17.25 "Янгол-охоронець" 18.ЗО "Серцю не накажеш" 20.15 Т/с "Атлантида" 21.15 Tjc "Кадети" 22.10 "Американський шанс" 22.50 Т/с "Секс і місто" ІНТЕР Об.ОО, 07.00, 08.00, 12.00, 17.45 Новини Об.10 Знак якості. Лампоч­

15.00 Tjc

зоологія" 1б.25 д/с "Легенди Середземномор'я" 17.00 Новини міжнародні 17.15 д/ф "Гомо Сапієнс" 18.20 Український вимір 19.15 Точка зору 19.З5, 21.ЗО Діловий світ 19.45 Світ спорту 19.55 д/Ф "Стовідсотковий шоколад" 21.00 Новини 21.40 Світ спорту 21.50 Погода 21.55 "Світське жипя" 22. 15 Історія ресторану 22.50 Прес-анонс 22.55 Трійка, Ке но 2З.ОО Підсумки Об.ОО,

-

22.30 д/Ф "Звіряча любов".

14. 1О Здорово 15.25 Індиго 15.50 д/с "Цікава

07.15, 08.10 Спорт , 07.20, 08.15 Погода

"Всі жінки

1б.20 "Сімейні справи"

з

1+1"

07.00 Mjc "Веселі мелодіІ' 09.00 Tjc "Кадети-З" 10.00 "Американський шанс"

ки розжарювання.

Об. 55 "Уроки тітоньки Сови". 07.10, 08.10 "Ранок з Інте­ ром"

1б.40 Tjc "Полюван­ ня на Попелюшку". 09.55, 20.ЗО Т/с їетянин день". 10.55, 19.00 Т/с "Багата і кохана". 12.10, 21.30 Т/с "Квиток у Гарем". 1З.10 д/ф "Звіряча любов". 14.05 д/Ф "Три карти Л<Іри­ си Удовиченко". 14.40 "Любов як любов". 15.45 "Знак якості". Пре­

08.50,

11.10, 15.15, 19.50 Погода 11.10 Жипя триває 12.20 "Собаки від А до Я"

10.ЗО "Серцю не накажеш" 11.30 "Не RОдись вродлива" 12.ЗО "Янгол-охоронець" 13.30 Tjc "Атлантида" 14.ЗО, 19.ЗО їСН"

1З.10

14.55, 20.10

18.00 "Ключовий момент".

09.55 Історія ресторану

19.55 д/ф "Кельти" 21.00 Новини 21.50 Погода 21.55 "Світське жипя" 22.15 Історія ресторану 22.45 Прес-анонс 22.50 Лото, Трійка, Кено

за всіх"

10.ЗО "Світське жипя"

10.55, 12.55, 14.55, 18.55 ОО "Доброго ранку, Ук­ раїно! ОО Ранкова молитва Об.ЗО, 07.00, 08.00 Новини З5, 07.15, 08.10 Спорт 07.20, 08.15 Погода Глобус України 1О Ера бізнесу .55, 08.20 Православний календар

08.45 Ранкові поради 09.00 Новини 09.15 Новини міжнародні 09.25 Аграрна країна 09.ЗО Діловий світ Прес-анонс

09.40

Ситуація

11.00, 15.00, 1З.ОО, 19.00 Новини

11.10, 13.10, 15.15 Погода 11.10 Жипя триває 12.20 д/с "Цікава зоологія", 1З.20 В гостях у Д. Гордона 14.10 Зелений коридор 15.25 Індиго 15.50 д/с "Цікава зоологія", 1б.25 д/с "Легенди Середземномор'я"

17.00 Новини міжнародні 17.15 д/Ф "Гомо саnієнс", 18.20 Український вимір 19.15 Точка зору 19.З5, 21.ЗО Діловий світ 19.40, 21.40 Світ спорту 19.50 Мегалот

зервативи.

2З.ОО Підсумки

1+1 Об.ОО,

07.45 "Сніданок з

1+1"

07.00 М/с "Веселі мелод;,09.00 Т jc "Кадети-З" 10.00 "Американський шанс" 10.ЗО "Серцю не накажеш" 11.30 "Не родись вродлива" 12.ЗО "Янгол-охоронець" 1З.ЗО Tjc "Атлантида" 14.ЗО, 19.ЗО "ТСН" 14.55, 20.10 ТСН. Погода 15.00 Tjc "Моя прекрасна нянька"

N!

Назва проекту

Мета прийняття

робки проекту

дального за роз-

регуляторного акта

регуляторного акта

регуляторного

робку проекту ре-

акта (квартал)

гуляторного акта,

ІСТV

05.40 Служба розшуку дітей 05.45 Факти тижня 06. 15, 07.50 Ділові факти 06.20, 08.00, 09.00, 19.15 Погода Об.30, 08.З5 ЗОО секjгод. Об.35 М/с "Екшен-мен". 07.00 Tjc "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.05 Каламбур 09.05 Х/ф "Бермудський трикутник". 11.00, 15.50 Галілео 11.45 Х/ф "Учень Мерліна". 12.45 Факти. День 13.05 Х/Ф "Учень Ме рл іна" 16.ЗО Tjc ."Вулиці розбитих ліхтарів". 18.45 Факти. Вечір 19.20 Tjc "ГероГ. 20.20 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів-б". 21.25 Х/Ф "Останній конт­ ракт". СТБ 05.30 Ранковий виграш 07.00, 08.00, 18.00 Вікна­ Новини

"Подробиці". 22.ЗО д/Ф "Зворотна сто­ рона душі". ІСТV Об.ОО, ОЗ.О5 Факти Об.15, 07.50 Ділові факти Об.20, 08.00, 09.00, 19.15 Погода Об.25, 08.35 ЗОО сек;год Об.З5 Mjc "Екшен-мен". 07.00, 10.10 "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.05 Каламбур 09.05, 1б.ЗО Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів". 10.50, 15.55 Галілео 11 .ЗО Т/с "Лінія захисту". 12.45 Факти. День 13.00 Tjc "На ім'я Барон". 14.10 Т/с їрикутник". 14.55, 19.20 Т/с "ГероГ. 18.45 Факти. Вечір 20.20 Т "Вулиці розбитих ліхтарів-б". 21.25 Х/ф їерор у супер­ маркет!'. СТБ 05.30 Ранк'1вий виграш 07.00, 08.00, 18.00 Вікна­

20.00

fc

07.05, 08.10 07.10 Таєм

"Бізнес"

15.ЗО "Всі жінки - відьми" 16.20 "Сімейні справи" 17.25 "Янгол-охоронець" 18.ЗО "Серцю не накажеш" 20.15 Т/с "Атлантида" 21.20 "Про Лігу"

21.30

Футбол.

"Динамо" ІНТЕР Об.ОО, 07.00, 08.00, 17.40 Новини Об.10 "Знак якості.

Пре­

зервативи.

Об. 55 "Уроки тітоньки Сови" 07.10, 08.10 "Ранок з Інте­ ром" 08.50, 1б.30 Т/с "Полювання на Попелюшку". 09 55 т;с їетянин день". 10.55 Т/с "Багата і кохана". 12.1 21.ЗО Т/с "Квиток у

які потребують соціального

них конкурувати на ринку

захисту"

праці

що

28.11.2007

зв'язок

з

з

начальником

Михайлом

Володими­

Прямий телефонний зв'язок з ресурсів

Колодієм

Михайлом

Володимировичем відбудеться

12.12.2007 З 10.00 ДО 12.00. Контактний телефон 6-29-08.

14.45 Обшук і побачення 15.45 Tjc "Вероніка Марс" 1б.45 Х/Ф "Зламана стріла"

"Кулагін та партнери"

Вікна-Новини "За Вікнами"

Т ;с "КонфЩенційна кухня" Об.ОО Т/с "Фірмова історія" Об.50, 07.25, 07.55, 08.50 "Підйом" Об.55, 13.45 М/с "Пщлітки­ титани"

07.20, 08.15, 19.20 Погода 07.40, 1З.35 МІс "Злюкибобри"

08.20 Т(с "Як сказав Джим" 09.05 Фабрика зірок. 11.15 Х/ф "Дитина напро­ кат

19.00. Репортер "Ханна Монтана"

на Волзі Х(ф "Весна на Зарічній вулиці" 10.20 "Паралельний світ" 11.50 "Наша АББА" 12.50 "Кулагін та партнери" 13.55 "Док/ детектив. Фатальний діагноз" 14.15 "За вікнами" 15.15 "Прокляття картини Рєпіна" 1б.ОО "Битва екстрасенсів" 17.00 "Навколо світу" 18.10 "Звана вечеря" 19.15 "Правила ;киття. Чого хоче жінка .. 20.20 "Російські сенсаціі" 21.30 "Кулагін та партнери" 22.00 Вікна-Новини

08.15

"Нез'ясоБно, але факт"

НОВИЙ КАНАЛ

"Конфщенційна кухня" Об.ОО Т/с "Фірмова історія" Об.50, 07.25, 07.55, 08.50 "Підйом"

05.40

Об.55, 13.50 М/с "ПідЛітки­ титани

19.15 Спортрепортер 19.25 Т(с "Солдати-1З" 20.ЗО ТV-таблоїд 21.00Т/с "Щасливі разом" 22.00 Т/с "Колишня"

УКРАЇНА

Об.ЗО Мультфільми

07.20 Autonews 07.50 Т/с "Клон" 09.00 Т (с "Безмовний свідок"

09.40 Т/с "Затьмарення", 11.00 Грошові хвилини 12.00, 19.ЗО Щиросерде зізнання 1З.ОО "Зірки на льоду" 1б.ОО Срібний апельсин 17.00, 20.00 Подіі 17. 15, 20.25 Спортивні подіІ 17.25, 20.З5 Погода 17.ЗО Т(с "Затьмарення", 18.30 Т(с "Дві долі- 2", 20.45 Критична точка 21.10 Х/Ф "Чумова п'ятниця" 5 КАНАЛ Об.ОО Програма передач Об. 10, 18.45 "Київський час"

11.20, 19.25 Т/с "Солдати" 12.25, 22.00 Т/с "Колишня" 1З.ЗО, 19.00 Репортер 14.20 Т/с "Ханна Монтана" 14.50 Обшук і побачення 15.20 Фабрика зірок. 1б.ОО Т/с "Вероніка Марс" 1б.55, 21.00 Т(с "Щасливі разом" 18.00 Tjc "Молодий валка­ дав" 19.15 Спортрепортер 2 20.ЗО ТV-табло:;.ц УКРАІНА Об.30, 17.00, 20.00 Події 07.00, 17.15, 20.25 Спор­ тивні подіі 07.05, 17.25, 20.35 Погода 07.20, 1б.ОО Срібний апель­ син

07.50 Т(с "Клон" 09.00 Т(с "Безмовний свідок" 09.40 Т(с "Затьмарення" · 11.00 Грошові хвилини 12.00, 19.30 Щиросерде зознання

07.20, 08.15, 19.20 07.40, 13.35 М/с

І

начальником відділу земельних

Погода "Злюки

бобри" Т(с "Як сказав Джим"

Х(ф "Смерть їй до ли-

палички.

12.00,

захисту і не здатні на рів-

них причин.

гарем". "Зворотна сторо­ на душі". 14.20 Т/с "Любов як любов" 15.З5 "Знак якості". Крабові

-

потребують соціального

працевлаштування громадян,

базовий міськрай-

. центр зайнятості, тел. 6-91-29.

ровичем не відбувся з техніч­

13.10 д/ф

Ліга

чемпіонів: "Спортинг"

у працездатному віці, які

лодієм

НОВИЙ КАНАЛ

08.20 09.00

новини

приємствах, установах та органі-

заціях Броварського району для

ний

05.40

22.25

ня працездатних громадян

відділу земельних ресурсів Ко­

Х/Ф "Ідеальна дружина" 1З.ОО Х/Ф "Рам і Лакхан" 1б.15 "Імо вдома" 18.10 "Звана вечеря" 19.15 Х/Ф "Весна на Зарічній вулиці"

14.15 Т/с

тій щодо працевлаштуван-

у 2009 році робочих місць на під-

Броварський

10.00 до 12.00 прямий телефон­

Х(ф "Невдачливі"

1З.30,

адміністраЦІЇ "Про бронювання

Приносимо вибачення,

принца

21.30 22.00 22.25

Розпорядження голови райдерж- Надання додаткових гаран- lV квартал

запланований на

07.05, 08.10 "Бізнес+" 07.10 Загадка "Чорного 08.30 11.00

І

~телефону

1.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта проводиться на підставі фаКТИ'! НИХ даних про нарахуван-

У зв'язку зі зміною вартості газу для 2-ї групи споживачів (бюджет) рішенням ви-

nідрозділу, відпові-

З/П

носії, зокрема газ та електроенергію;

2008

ня за спожиті послуги по тарифах, які були затверджені рішенням виконавчого комітету Броварської міської ради від

Найменування Термін роз-

"Ключовий момент" Т/с "Багата і кохана" "Подробиці". Т/с "Тетянин день" 22.ЗО д/ф "Олександр Дедюшко. Перевищення

17.55 18.55 20.00 20.30

швидкості"

ICTV 05.55 Служба розшуку дітей 06.00 Факти Об.15, 07.50 Ділові факти Об.20, 08.00, 09.00, 19.15 Погода 06.25, 08.35 ЗОО секjгод. Об.35 М/с "Екшен-мен". 07. 10.10 "Леся+Рома".

1З.ОО Х/Ф "Чумова п'ятниця" 15.00 "Московська сага" 17.ЗО Т/с "Затьмарення"

18.30 20.45 21.25

Т/с "Дві долі-2" Критична точка "М

07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.05 Каламбур 09.05, 1б.ЗО Т(с "Вулиці розбитих ліхтарів". 10.50, 15.55 Галілео 11.ЗО Т/с "Лінія захисту". 12.45 Факти. День 1З.ОО Т/с "На ім'я Барон". 14.10 Т/с "Трикутник". 14.55 Т/С "Геро'о~. 18.45 Факти. Вечір 19.20 Т(с "Герої сезону" 20.20 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів-б". 21.25 Х(ф"Прихована загроза" СТБ 05.ЗО Ранковий виграш 07.00, 08.00, 18.00 Вікна­ новини

07.05, 08.10 "Бізнес" 07.10

Об.20 Огляд преси

22.25

Об.25, 08.20, 10.15, 1З.15 "Погода у світі" Об.ЗО, 07.10, 08.10, 09.50, 19.45 "Бізнес-час"

06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час сnорту"

Об.50,

08.50, 11.15, 14.15, 22.40 "Погода в Україні" 07.00, 07.30, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 1б.ОО, 17.00, 18.00, 2З.00 "Час НО· вин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 22.15 "Погода на курортах" 07.50 "Автопілот-новини" 09.20 "Огляд преси" 09.ЗО "Час-Тайм" 10.30, 11.ЗО, 12.30, 13.ЗО "Прес-конференцїГ 14.ЗО, 15.ЗО "5 елемент" 1б.10, 17.10 "Майдан" 18. 15 "Чорний квадрат" 19.00 "Час новин" 19.15, 20.ЗО "Новий час" 20.00 "Час новин" 21.00 "Час" 22.00 "Час новин"

(Франція)

-"Ліверпуль"

(Англія)

КАНАЛ Об.ОО Програма передач Об.10, 18.45 "Київський час" Об.20, 05.45 Огляд преси Об.25, 08.20, 10.15, 1З.15, 1б. 15 "Погода у світі" Об.ЗО, 07. 10, 08.10, 09.50, 19.45 "Бізнес-час" Об.40, 07.40, 08.40, 22.45

5

"Час спорту" Об.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.40 "Погода в Україні" 07 ОО, 07.30, 08.00, 08.ЗО,

09.00, 10.00, 12.00, 1З.ОО, 15.00, 1б.ОО, 18.00, 23.00 "Час 07.20, 09.25, 12.20, 22. 15 "Погода на

11.00, 14.00, 17.00, новин"

15.20, курор­

тах"

07.50 "Автопілот-новини" 09.20 "Огляд преси" 09.ЗО "Час-Тайм" 10.ЗО, 11.30, 12.ЗО, 1З.ЗО "Прес-конференціо~ 14.30, 15.30 "5 елемент" 1б.ЗО Програма "Арсенал" 17.ЗО Програма "Драйв" 18.15 "Територія закону" 19.00 "Час новин"

Російський їитанік"

08.15 Х/Ф "Невістка" 10.00 "Паралельний світ" 11.25 "Правила жипя. Чого хоче жінка: .." 12.З5 "Кулагін та партнери"

1З.З5 Tjc "Пуаро А. Крісті" 17.00 "Навколо світу" 18.10 "Звана вечеря" 19.15 "Зіркове жипя. Зірки змінюють професію"

20.20 "Слідство вели" 21.25 "Кулагін та партнери" 22.00 Вікна-Новини 22.25 "Нез'ясовно, але факт" НОВИЙ КАНАЛ

05.40

"Конфіденційна кухня"

Об.О5 Т/с "Фірмова історія" Об.50, 07.25, 07.55, 08.50 "ПЩйом"

Об.55, 13.55 М(с "Підлітки титани"

"Час економіки" . ТОНІС

Об.ОО Клуб 700 06.30 Медичні новинки 07.00 Чудернацькі світи 07.55 Програма "Банкнота" 08.00 "Нерухомість" 08.15, 08.55, 18.55, 21.05 "Погода"

08.20 Спецпроект 09.00, 1б.45 "Дві правди" 10.00, 15.05 Життя - мрія 10.30 Гомо сапієнс 11.30, 20.00 Рятівники 12.00, 17.50 Жіночий погляд Оксани Пушкіної

12.40 Замки Європи 13.15 Кращі готелі світу 14.00 Чиста наука 15.40 Світ природи Бі-бі-сі 18.ЗО, 20.ЗО "24 години" 18.45, 21.00 "Спорт" 18.50 "24 години. Життя" 19.00 Таємниці розвідки 19.ЗО Цей дивовижний світ

21.10 22.1 О 22.ЗО

Парад дикої природи "Світські хроніки"

Таємниці

сучасної

криміналістики

19.15, 20.ЗО "Новий час" 20.00 "Час новин" 21.00 "Чш:" 22.00 "Час новин" 22.25 "Час економіки" ТОНІС Об.ОО Клуб 700 Об.30, 07.50, 18.45, "24 години. Спорт" Об.З5, 15.40 Світ природи 07.ЗО, 18.30, 20.30 "24 години" 07.55 Програма "Банкнота" 08.00 "Нерухомість" 08.20, 18.50 "24 години Життя"

08.30, 08.55, 18.55, 21.05 Програма "Погода·

09.00, 1б.45 "Дві правди" 10.00, 22.10 "Світські хроніки" 10.20, 15.05 Життя - мрія 10.50, 20.00 Рятівники 11.20, 19.00 Таємниці розвідки

11.55 Служба розшуку дітей 12.00, 17.50 Жіночий погляд 12.40 Школа ремонту 1З.ЗО Підводний світ Хіт-парад

14.00, 21.10

природи

19.ЗО Цей дивовижний світ 22.30 Таємниці

07.20, 08.15, 19.20 Погода 07.40, 13.35 М/с "Злюки бобри" Т(с "Як сказав Джим"

08.20 09.00

Х(ф "Розлучення і семеро дітей"

11.15, 19.25 Т/с "Солдати" 12.25, 22.00 Т/с "Колишня" 1З.ЗО, 19.00 Репортер 14.25 Т/с "Ханна Монтана" 14.55 Обшук і побачення 15.25 Фабрика зірок. 1б.ОО Т/с "Вероніка Марс"

17.00, 21.00 т;с разом" "Молодий вовкодав" Спортрепортер

18.00 19.15

20.ЗО ТV-табло:ор, УКРАІНА

Об.ЗО,

20.00 07.00, 20.25 07.05, 20.35

Подіі Спортивні

• •


07.20 Срібний аnельсин 07.50 Tjc "Клон" 09.00 "Безмовний свідок" 09.40 Т/с "Затьмарення 11.00 Гроuюві хвилини 12.00, 19.00 Щиросердне

Ранкова молитва

06.05, 06.30, 07.00, 08.00 Новини

Спорт Погода 06.55 Глобус України 07.10 Ера бізнесу Ера якості Ера споживання , 08.20 Православний

, 07.15, 08.10 07.20, 08.15

"Ворскла" (Полтава)

18.00 Т/с "Затьмарення" 20.45 Критична точка 21.10 Х/Ф "Олігарх"

5

КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.1 О, 18.45 "Київський час" 06.20 Огляд nреси 06.25, 08.20, 10.15, 13.15, 16.15 Погода у світі 12.20 д/с "Цікава зоологія" 13.20 Книга, ua 14.05 613 14.50 Служба розшуку дітей 15.20 Індиго 15.45 Біатлон. Кубок світу. Індивідуальна

гонка

(жінки)

17.00 Новини міжнародні 17.10 Плавання. Чемпіонат Євро11И. Коротка вода

18.20 Український вимір 19.15 Точка зору 19.35, 21.30 Діловий світ 19.45, 21.40 Світ сnорту 19.55 д/Ф "Кельти" 21.00 Новини 21.50 Погода 21.55 "Світське життя" 22. 15 Історія ресторану 22.50 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено 23.00 Підсумки

1+1 06.00, 07.45 "Сніданок з 1+1" 07.00 М/с "Веселі мелодіІ' 09.00 "Серцю не накажеш" 10.05 Т/с "Моя прекрасна нянька"

10.30 "Серцю 11.30 Tjc "Не

не накажеш" родись врод­

лива"

Ранкова молитва

06.30, 07.00, 08.00 Новини

Спорт Погода Глобус України 1О Ера бізнесу .35 Будівельний майданчик 07.45 Ера інвестицій 07.55, 08.40 Православний

06.35, 07.15, 08.10 06.40, 07.20, 08.15

календар

08.20 Ера відпочинку 08.45 Ранкові поради 09.00 Новини 09.15 Новини міжнародні 09.25 Аграрна країна 09.30 Діловий світ 09.40 Прес-анонс 09.45 Погода Історія ресторану ""Світське жипя"

10.30 10.55, 12.55, 14.55, 18.55 Ситуація

11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новини

11.10 Жипя триває 12.25 Зелений коридор 13.20 "Ваш вихід" 14.10 "Надвечір'я" 15. 15 Крок до. зірок 15.50 д/с "Цікава зоологія" 16.25 д/с "Легенди Середземномор'я" Новини міжнародні Плавання. Чемпіонат Євроnи. Коротка вода 18.20 Український вимір 19.15 Точка зору 19.35, 21.30 Діловий світ 19.45, 21.40 Світ сnорту 19.55 До Дня благодійника. д/Ф "Люди добрі" 21.00 Новини 21.50 Погода 21.55 Оперативна частина 22.20 Екіnаж 22.50 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кенр 23.00 Підсумки

17.00 17.10

1+1 06.00, 07.45 "'Сніданок з 1+1" 07.00 М/с "Веселі мелоді1' 09.00 т/с "Кадети -з· 10.05 Т/с "Моя прекрасна нянька"

10.30 "Серцю 11.30 "Не

Ранкова молитва Дні, які вразили світ 15 д/Ф їрагедія сторіччя'" .ОО Автоера 7.20 Олімпійські меридіани України "Оріфлейм" Форсайт "Православньїй Мірь" Погода Екіпаж Хто в домі хазяїн? 10.00 Вихідні по-українськи 10.25 Експерти дозвілля 10.55 Історія ресторану 11.25 "Світське жипя" 12.05 Богатирські ігри. 13.05 Погода 13. 1О Чотири стіни 13.35 Муз.иа 14.10 Аграрна країна. 14.45 Здорово 15.05 Парламент 15.55 Біатлон.

16.40 17.05 17.50 18.20

не накажеш"

"Перехрестя"

Події світу. Підсумки

1+1 06.30 М/ф "Суперкнига· 07.00 їоп Гір- 2" 08.05 ""Сніданок+" 09.05 ··хто там?" 10.05 "Смачна країна" 10.55 М/Ф їом і Джеррі: Політ на Марс" 12.20 їанці на льоду. Ок­ самитовий сезон" 13.45 "Юрмаліна"

14.40 Т jc

"Час сnорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.40 "Погода в Україні"

07.00, 07.30, 08.00, !)8.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 12.30 "Янгол-охоронець" 13.30 Tjc "Атлантида" 14.30, 19.30 їСН" 14.55, 20.10 їСН. Погода" 15.00 Т/с "Моя nрекрасна нянька"

15.30 "Всі жінки - відьми" 16.20 "Сімейні сnрави" 17.25 "Янгол-охоронець· 18.30 "Серцю не накажеш" 20.15 Т/с "Атлантида" 21.20 Т/с "Кадети -з· 22.15 ·я так думаю· ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.40 Новини 06.10 "Знак якості". Крабові nалички.

06.55 "Уроки тітоньки Сови". 07.10, 08.10 "Ранок з Інте­ ром"

Т/с "Полювання на Попелюшку". 09.55 Т/с їетянин день". 10.55 Тjc "Багата і кохана·. 12.10, 21.30 Т/с "Квиток у Гарем". 13.10 д/ф "Олександр Де­ дюшко. Перевищення

08.50

"Хто в домі гос по-

Трійка, Кено Ера бізнесу. Підсумки

1+1 Ранкова молитва Правда про наркотики

.50 Подіі світу. 08.20 Автоконтинент 08.40 Капітал-uюу "Патріот" 09.00 Погода 09.10 Крок до зірок 09.40 "Вуличний футбол" 10.10 М/с "Горець" 10.35 Цивілізація на ім"я "Україна"

~

ff.b5 Jx4. Домашнє відео 11.35 Нова армія 12.05 Здоров'я 12.35 Вікно в Америку 12.55 Благовісник 13.30 До Дня благодійника. д/Ф

"Бюджет

святого

Миколая"

"Ваш вихід" В ГОСТЯХ у Д.Гордона Біатлон. Кубок світу. Естафета (жінки) 17.00 Погода 17.10 Плавання. Чемпіонат

14.00 15.15 16.05

Європи. Коротка вода

17.50 "Діловий світ." 18.35 Х/Ф "Улюбленець долі" 1.00 Новини 1.10 Погода 1.20 "Світське жипя" Наш

06.05 07.00

М/Ф "Суперкнига" "Бокс по-справжньо­

му:

Роман

тах

07.50 "Автоnілот-новини· 09.20 Огляд nреси 09.30 "Час-Тайм 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 "Прес-конференціІ~

18.55 Tjc "Багата і кохана" 20.00 "Подробиці". 20.30 Tjc їетянин день" 22.30 д/Ф їаємниці вели-

07.05, 08.10 "Бізнес" 07.10 їанець зі смертю" 08.15 Х/ф ·Людина-амфібія" 10.20 ··нез'ясовно, але факт·· 12.00 "Зіркове життя. Зірки

ких смертей".

ІСТV 06.00 Факти 06.15, 07.50 Ділові факти

06.20, 08.00, 09.00, 19.15 Погода

06.25, 08.35 300 секjгод 06.35 М/с "Екшен-мен". 07.00, 10.10 "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.10 Спорт 08.05 Каламбур 09.05, 16.30 Tjc "Вулиці розбитих ліхтарів". 10.55, 15.55 Галілео

17.55 "Ключовий момент" 18.55 Т/с "Багата ікохана" 20.00 Подробиці 20.30 Tjc їетянин день" 21.30 "Великі українці".

15.30 "Всі жінки- відьми" 16.20 "Сімейні справи"' 17.25 "Без табу" 18.30 "'Серцю не накажеш" 20.15 Т/с "Атлантида", 21.20 їанці на льоду" 22.40 Х/ф "Мій найкращий коханець·

ІНТЕР

06.00, 07.00, 08.00, 12.00, 17.40 Новини 06.10 "Знак якості". Супи швидкого приготування.

06.55 "Уроки 07.10, 08.10

тітоньки Сови". "Ранок з Інте­

ром"

Т/с "Полювання на Попелюшку". 09.55 Т/с їетянин день" 10.55 Т/с "Багата і кохана· 12.10 Т/с "Квиток у Гарем·. 13.10 д/Ф "Таємниці вели-

08.50, 16.30

ІСТV 06.05 Служба розшуку дітей 06.10 Факти 06.25, 07.50 Ділові факти 06.30, 08.00, 09.00 Погода 06.35, 08.35 300 секjгод 06.45 Акули бізнесу 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 19.00 Спорт 08.05, 13.05 Каламбур 09.05 Т jc "Вулиці розбитих ліхтарів". 10.10 Tjc "Леся+Рома".

10.55, 16.00 Галілео 11.40 Т/с "Лінія захисту". 12.45 Факти. День 13.20 Х/Ф "Навколо світу". 16.45 Хjф "Нація прибульців: Тіло і душа·.

18.45 Факти. Вечір 19.10 Свобода слова 21.30 "Максимум"' в Україні 22.10 Ти не повіриш! СТБ

ких смертей".

14.25 Т/с "Любов як любов" 15.35 "Знак якості". Гігіє-

05.30 Ранковий виграш 07.00, 08.00, 18.00 Вікна­

"Найрозумніший" Х/Ф "Поїздка до Америки"

15.10 16.55

19.30 ·тсн· 20.00 Х/Ф "Гаррі Попер і · таємна кімната" ІНТЕР 06.00, 05.30 Мультфільм 06.10 "Великі українці". 08.50 "Квадратний метр".

09.35 "Картата потата". 10.25 "Аншлаг і компанія". 11.25 "Жди меня". 12.40 "КВК-2007."". 15.05 "Городок". 15.40 Х/ф "Старики-полковники".

17.35 Т/с "Ваша Честь". 18.35, 20.25 "Дві зірки" 20.00 "Подробиці"" 22.30 Х/ф "Точка розлому". ІСТV

05.25 Факти 05.40, 07.40 Погода 05.45 Свобода слова 07.45 Автоnарк. 08.20 ."Нація

Кармазін

Алехандро Гарсіа"

08.00 ··сніданок+" 09.05 ·Лото-Забава" 10.05 "Єралаш" 10.30 їаксі" 11.05 "Караоке на майданГ 12.05 Х/Ф "Селеста в містГ 14.15 "Катастрофи" 14.50 "Хто в домі господар?" 15.20 "Криве дзеркало" 17.40, 20.15 "Шанс" 19.30 ·тсн· 22.05 Детектив "Стікс" ІНТЕР 06.00 М/с "Люди ікс: Еволюція". 07.00 "Квадратний метр". 07.40 "Городок" 08.20 "Шиканемо!". 09.35 "Доки усі вдома". 10.30 Х/ф "Ялинка, кролик і паnуга". 12.25 "Все для тебе". "Східний танець·.

13.30 д/Ф "Ірина Слуцька.

23.00

велитель пітьми".

22.45

Х/ф '"Хижак'" СТБ ·у пошуках пригод"

07.00 07.40 "Навколо світу" 09.00 "Їмо вдома" 10.10 "Вусолапохвіст'" 10.55 '"Еники-беники" 11.30 Мультфільми 13.20 Городок 14.00 "Концерт М. Євдоюмова·· 16.05 Х/ф "Укол парасолькою" 18.00 "Неймовірні

п

Х/ф "Ескадрилья "Ла­

фаєт".

ІСТV 05.35 Факти 05.50, 07.50 Погода 06.00 "Автора' Автора!". Х(ф 08.00 ·дльф". Т/с 09.00 Хвилина слави 11.00 Скотч-uюу 11.45 Квартирне nитання 12.45 Факти. День 12.55 Євро-2012 13.05 "Ідемо nід воду". Х/Ф 14.45 "Перстень нібелунгів", Х/Ф 18.45 Факти тижня 19.15 "Леся+Рома". 20.00 Х/Ф "Зелена миля" СТБ 05.30 Ранковий виграш

07.00 "У nошуках пригод" 07.40 "Навколо світу" 08.45 "Їмо вдома" 09.50 Х/Ф "Укол парасоль­ кою" 11.50 Х/ф "За два кіломет­ ри до Нового року" 13.50 ·у пошуках істини. Слава Іллі Муромця"

"Історичний детектив. Галан: подвійне вбив­ ство" 15.25 "Док. детектив. Нес­ терпні бажання" 16.00 "Правила жипя. Шко­ ла виживання"

14.25

1О. 20 Анекдоти з Росіі 10.55 "Леся+Рома". 11.40 Дитина-робот. 12.45 Факти. День 13.05 Клуб колишніх дружин 14.10 Скотч-шоу 14.45 Х/Ф "Аферисти"'. 16.40 Хвилина слави 18.45 Факти. Підсумок дня 19.05 Квартирн·е питання 20.00 Х/Ф ··костянтин: По-

історіі

кохання" Хjф '"За два кіломет­ Нового

19.00

17.00 18.00 19.00 20.00

'"Нез'ясовно, але факт"

"Паралельний світ" "Битва екстрасенсів" Х/ф "Ти завжди будеш зі мною" 22.05 ""Російські сенсаціі. Зак­ ритий показ··

НОВИЙ КАНАЛ Церква Христова Запитаєте в доктора Х/Ф '"В бідності й у багатстві" 11.25 Розіграш 12.55 Шоуманія 13.35 Ексклюзив 14.10 Аналіз крові

07.45 08.00 09.00

14.50 17.00 17.10 17.15 17.20

Хfф ··виклик""

Репортер Спортреnортер Погода Хjф '"Підземелля дра­

конів-2"

19.30 21.20

Фабрика зірок. Х/ф "Блейд-2"

УКРАЇНА

06.30, 09.00 ПодіІ 06.50 Спортивні подіі 06.55, 09.40 Погода 07.00 Хjф '"Сніжні пси" 09.30 Спорт 09.50 Срібний апельсин 11.00 Зірки гумору 13.00 Х/Ф '"Московська сага·· 15.00 Х/Ф ··великий бізнес'" 17.00 ··загибель імnері1"' 19.00, 20.30 . і

новини

змінюють професію" 13.00, 21.25 Tjc "Кулагін і nартнери" 14.00 "Док. детектив. Приворотне зілля" 14.45 Т /с "Пуаро А. Крісті" 17.00 "Навколо світу" 18.10 ··звана вечеря" 19.15 "Моя nравда. М. Круг" 20.20 ""Слідство вели" 22.00 Вікна-Новини 22.25 "Паралельний світ"

НОВИЙ КАНАЛ

05.40 ··конфщенційна кухня· 06.05 Tjc "Фірмова історія" 06.50, 07.25, 07.55, 08.50 "Підйом··

06.55, 13.55

М/с "Підлітки­

титани"

07.20, 08.15, 19.20 07. 13.35 М/с

07.05, 08.10 07.10 Трім

Погода "Злюки

"Бізнес" над палубою.

Доля авіаносця"

08.15 Х/Ф "Недільний тато" 10.10 ··нез'ясовно, але факт"' 11.50 ··моя правда. М. Круг" 12.55 "Кулагін і партнери" 14.00 ··док. детектив. Зробіть мене вдовою"

14.40 Tjc "Луаро А. Крісті" 17.00 ··навколо світу" 18.10 ··звана вечеря" 19.15 Городок 19.55 ··концерт М. Євдокімова" 22.00 Вікна-Новини 22.20 Х/Ф ··я -лялька" НОВИЙ КАНАЛ

05.35 Служба розшуку дітей 05.40 Т jc "От якби" 06.05 Т/с "Фірмова історія" 06.50, 07.25, 07.55, 08.50 "Підйом"

06.55. 13.55 Mjc

""Підлітки

титани"

07.20, 08.15, 19.20 07.40, 13.35 Mjc

Погода "Злюки

бобри""

08.20 Tjc ··як сказав Джим" 09.00 Х/Ф ··весела подорож" 11.15 Т/с ··солдати-13" 12.25, 22.00 Т "Колишня" 13.30, 19.00 21.00

ТО НІС

··зіркове життя. Зірки

змінюють професію" 22.00 "Моя правда. М. Круг" 23.00 ··нез'ясовно, але факт··

НОВИЙ КАНАЛ Х/ф ··детективи з клубу в пошуках скарбів" 09.35 Корисна площа 10.35 Смачні пригоди 11.10 Жертва моди 11.45 Алла, гараж!-2 12.25 Будинок закритий на

07.50

дини"

Хjф

бідності, й у багатстві" 17.00 Репортер 17.10 Спортреnортер 17.15 Погода 17.20 Фабрика зірок. 17.25 Х/Ф '"Це усе вона· 19.20 Х/ф ··солдата Джейн"

22.00

Комеді-клаб

до

разом"

"Молодий вовкодав" Спортреnортер ТV-табло:1;ц УКРАІНА 06.30, 17.00, 20.00 Подіі 07.00, 17.15, 20.25 Спорт 07.05, 17.25, 20.35 Погода 07.20, 16.00 Срібний аnельсин 07.50, 05.30 Tjc "Клон" 09.00 "Безмовний свідок" 09.40 Tjc "Затьмарення" 11.00 Грошові хвилини 12.00, 19.30 Щиросерде зізнання 13.00 Хjф "Митниця" 15.00 "Московська сага" 17.30 Tjc "Затьмарення" 18.30 Т/с "Дві долі- 2" 20.45 д/с "Лихі 90-ті" 21.45 Ток-uюу "Дуель" 5 КАНАЛ

18.00 19.15 20.30

14.25 Т jc "Ханна Монтана" 14.55 Обшук і побачення 15.25 Фабрика зірок. 16.00 Т/с "Вероніка Марс" 17.00, 21.40 Тfc "Щасливі разом" 18.00 "Молодий вовкодав" 19.15 Сnортрепортер 19.25 Х/ф ""Чужий-4" 23.00 Фабрика зірок.

УКРАЇНА

06.30, 17.00. 20.00 Подіі 07.00, 17.15, 20.25 Спор­ тивні подіі

07.05, 17.25, 20.35 Погода 07.20, 16.00 Срібний апельсин

07.50, 05.30 Т/с "Клон" 09.00 "Безмовний свідок" 09.40 Т/с "Затьмарення" 11.00 Гроuюві хвилини 12.00 д/с "Лихі 90-ті" 13.00 Хfф "Вімблдон" 15.00 Зірки гумору 17.30 Tjc ··затьмарення" 18.30 Tjc "Дві долі- 2" 19.30 Щиросерде зізнання 20.45 "Сміхота" КАНАЛ

5

06.00 Програма передач 06.10, 18.45 "Київський час" 06.20 вих дзеркал"

09.50 Срібний апельсин 11.00 Кулінарний дозор 11.30 Зірки гумору 13.00 Х/Ф ··московська сага· 15.00 COSMOPOLITAN. 16.00 Х/ф "Сніжні пси" 18.00 "Сміхота" 20.40 Т jc "Загибель імперіі 22.30 Autoпews 23.00 Х/ф "Пила. Гра на ви­ живання··

КАНАЛ

06.00 Програма передач 06.10, 17.45 ""Київський час" 06.20, 05.45 Огляд nреси 06.25, 08.20, 10.15, 13.15, 16.10, 23.40 "Погода у світі"

06.30, 07.10, 08.10, 09.20, 21.50 "Бізнес-час· 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час спорту"

УКРАЇНА

06 ЗО, 09 ОО, 20.00 07.00, 09.30, 20.30 07.05, 09.40, 20.35 07.

"Прелюдія

поцілунку"

11.20, 19.25 Т/с "Солдати" 12.25, 22.00 Т/с "Колишня" 13.30, 19.00 Репортер 14.25 Tjc "Ханна Монтана· 14.55 Обшук і побачення 15.20 Фабрика зірок. 16.00 Tjc "Вероніка Марс" 17.00, 21.00 Tjc "Щасливі

5 дикі ангели"

Подіі Спорт Погода

20.00 22.20

06.50, 07.50, 14.15, 18.15, 22.40 "Погода в Україні" 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12. 13. 14.00

Подіі тижня Футбольний уік-енд 5 КАНАЛ 06.00 Програма передач 06.10 "'Київський час· 06.20 Огляд преси 06.25, 08.20, 16.10 ·погода у світі"

18.20 їема тижня" 18.30 "Велика політика" 19.00 "Час новин" . 19.15 Ток-шоу "Майдан" 21.15 "Час інтерв'ю'" 22.00 "Час новин" 22.15 ··особливо небезпечно'"

06.30, 07.10, 08.10, 09.15, 21.50 "Бізнес-час" 06.40, 0740, 08.40, 22.45

ТОНІС

··час спорту"

06.50, 07.50, 14.10, 22.40 ··погода в Україні"

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 23.00 ··час новин··

,07.20, 09.25, 12.15, 15.20 "Погода на курортах"

08.45 "Туристичний путівник'" 09.30 "Вікно в Америку" 10.10, 11.10 ··5 копійок" 12.20 "Феєрія мандрів" 12.45 ··страва від шефа" 13.15 '"Світ нерухомості" 13.30 ··вибір року - 2007" 14.45 Програма "Зодчий" 15.30 ··час за Грінвічем" 16.15 ··не перший погляд" 16.40 Програма "Гра долі" 17.10 Програма "'Палата· 17.30 '"Код жипя" 17.45 '" тижня"

Об. ОО Палітра

06.35 07.05 ·07.35 08.10 08.40

Цей дивовижний світ Королі кухні Безглуздіші винаходи Чарівність тварин Няня поспішає на до-

помогу

09.40 10.40 11.15 11.50 12.40 13.10 13.50 14.20 14,55 15.30 16.00 17.00 18.00 19.05

розвідки

08.25, 08.55, 18.55, 21.05 Погода

08.30, 19.30 Дивовижний світ 09.00, 16.45 "Дві nравди" 10.00, 22.10 "Світські хроніки"

07.55 "Банкнота" 08.00 "Нерухомість· 08.20, 18.50 "24 ГОДИНИ.

ремонт

13.25 Tfc ··три 14.25 Х/ф "ї в

Жипя"

06. ОО Клуб 700 06.30, 07.50, 18.45, 21.00 "24 години. Сnорт" 06.35, 15.40 Світ nрироди 07.30, 18.30, 20.30 ""24 го-

09.00

05.30 Ранковий виграш 07.00, 08.00, 18.оо· Вікна-

12.30 "Янгол-охоронець· 13.30 Т/с "Атлантида" 14.30, 19.30 ·тсн· 14.55, 20.10 ·тсн. Погода" 15.00 Tjc "Моя прекрасна нянька"

СТБ

"Полювання на Попел юшку". 17.55 "Ключовий момент"

14.35 Tjc "Любов як любов" 15.40 "Знак якості".

швидкості".

14.30, 15.30 ""Пятий елемент·· 16.30 ··особливо небезnечно·· 17.30 ""Феєрія мандрів" 18.15 ··велика nолітика" 19.00 "Час новин" 19.15, 20.30 "Новий час· 20.00 "Час новин" 21.00 ·час" 22.00 "Час новин" 22.25 "ЧаG економіки"

швидкого приготування.

16.35 Tjc

11.30 Т/с "Лінія захисту". 12.45 Факти. День 13.00 Tjc "На ім"я Барон". 14.10 Tjc "'Трикутник 14.55 т;с ТероГ. 18.45 Факти. Вечір 19.20 "Навколо світу". 22.00

Тіло і

22.55 23.00

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 23.00 "Час новин·· 07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 22.15 Погода на курор­

новини

Книга, ua Кіно, ua д/Ф "Микола Гринь­ ко. Три епізоди" 19.10 Х/Ф "Сюжет для невеликого оповідання" 20.50 Мегзлот 21.00 Новини 21.20 Світ спорту 21.35 Погода 21.40 Плавання. Чемпіонат Європи.. Коротка вода 22.50 "Лото··, 'Трійка··, "'Кено"

23.00

06.30, 07.10, 08.10, 09.50, 19.45 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45

Парад дикої природи Найсмішніша реклама Програма "Диваки"

Школа ремонту Хто швидше постаріє

10.20, 15.05 Жипя - мрія 10.50, 20.00 Рятувальники 11.20, 19.00 Таємниці 06.00 передач 06.10, "Київський час· 06.20, 05.45 Огляд nреси 06.25, 08.20, 10.15, 13.15, 16.15 "Погода у світі" 06.30, 07.10, 08.10, 09.50, 19.45 "Бізнес-час· 06.40, 07.40, 08.40, 22.45 "Час сnорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.40 "Погода в

11.55 Служба 12.00, 17.50

розшуку дітей Жіночий nог-

ляд Оксани Пушкіної

12.40 Школа ремонту 13.30 Підводний світ 14.00, 21.10 Парад

дикої

nрироди

Таємниці сучасної криміналістики

22.30

19.15, 20.30 "Новий час· 20.00 "Час новин" 21.00 "Час" 22.00 "Час новин" 22.25 "Час економіки" ТОНІС

06.00 Клуб 700 06.30, 07.50, 18.45, 21. "24 години. Сnорт" 06.35, 15.40 Світ природи 07.30, 18.30, 20.30 "24

Україні"

дини"

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 23.00 "Час но­

07.55 Програма "Банкнота·· 08.00 "Нерухомість· 08.20, 18.50 "24 години. Життя"

08.25, 08.55, 18.55, 21.05 Програма "Погода"

вин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 22. 15 "Погода на курор­ тах"

07.50 "Автоnілот-новини" 09.20 "Огляд преси" 09.30 "Час-Тайм" 10.30, 11.30, 12.30, 13.30

08.30, 19.30 Дивовижний світ 09.00, 16.45 "Дві правди" 10.00, 22.10 "Світські хроніки" 10.20, 15.05 Жипя- мрія 10.50, 20.00 Рятівники 11.20, 19.00 Таємн розвідки

"Прес-конференці1' 14.30, 15.30 "5 елемент" 16.30 "Велика nолітика.· 17.20 "Іпотека-Експрес" 17.30 Програма "Мотор-ТУ" 18.15 Програма "Арсенал" 19.00 "Час новин"

11.55 Служба розшуку дітей 12.00, 17.50 Жіночий погляд 12.30 Школа ремонту 13.30 Підводний світ 14.00, 21.10 Парад nрироди 22.30 Таємниці суч

06.25, 08.20, 10.15, 13.15, 16.15 "Погода у світі" 06.30, 07.10, 08.10, 09.50, 19.45 "Бізнес-час" 06.40, 07.40, 08.40, 22.45

21.00 22.00 22.25

"Час спорту"

06.50, 08.50, 11.15, 14.15, 17.15, 22.40 "Погода в Україні"

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 23.00 "Час новин" · 07.20, 09.25, 12.20, 15.20, 22. 15 "Погода на курор­ тах"

07.50 "Автопілот-новини" 09.20 "Огляд nреси" 09.30 "Час- Тайм" 10.30, 11.30, 12.30 "ПресконференціІ'

13.30 "Сильні люди" 14.20 "Страва від шефа" 14.30, 15.30 ··5 елемент" 16.30 Програма "Драйв" 17.30 "Не перший погляд"" 18. 15 ··особливо небезпечно·· 19.00 "Час новин" 19.15, 20.30 "Новий час·· 20.00 "Час новин" 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 23.00 "Час новин"

07.20, 09.25, 12.20, 15.20 "Погода на курортах"

08.45 "'Туристичний путівник" 09.30 "Код жипя" 09.50 "Іпотека - Експрес" 10.30 "Не nерший погляд" 11.15 "Автопілот- тест" 11.30 "Час куnувати" 11.45 ··ви практично здорові"' 12.25 "Страва від шефа" 12.40 Програма "Гра долі" 13.30 Програма "'Драйв" 14.30, 18.30 "Хроніка тижня" 15.30 "Особливо небезпечно·· 16.15 Програма "Арсенал· 16.35 "Бістро-ТВ" 17.15 "Час за Гринвічем" 19.00 "Час новин" 19.15 "5 копійок" 21.15 "Час: важливо" 22.00 "Час новин" 22.15 їериторія закону" 06.00 06.30

ТО НІС Палітра

криміналістики

"Час" "Час новин" "Час економіки"" ТОНІС Клуб 700

06.00 06.30, 07.50, 18.45, 21.00 ""24 години. Спорт"" 06.35, 15.40 Світ природи 07.30, 18.30, 20.30 ""24 години"

07.55 Програма ""Банкнота" 08.00 "Нерухомість" 08.20, 18.50 "24 години . Жипя"

08.25, 08.55, 18.55, 21.05 "Погода"

08.30 Цей дивовижний світ 09.00, 16.45 "Дві правди"" 10.00, 22.35 Про "Світські хроніки·

10.20, 15.05 Жипя- мрія 10.50 Рятівники 11.30 Таємниці розвідки 12.00, 17.50 Жіночий по ляд Оксани ПушкІної Школа ремонту Підводний світ Парад дикої природи Фатальні камені Спецпроект Сильні світу сього ФБР

12.40 13.30 14.00 19.00 20.00 21. 15 21.30

06.35. ""24 години. Спорт'" 06.40 "24 години. Життя" 06.50 Представляючи і 07.20 "Віва" 07.50 Медичні новинки 08.20 Подіумна колекція 08.50 Королі кухні 09.20 Цей дивовижний світ 09.50 Шлях до успіху 10.10 Світ природи Бі-бі-сі 11. 15 Врятовані види 11.45 Повернення в рай 12.20 П'ятий вимір 13.00 Квіти як диво 13.30 Чарівність тварин 14.00 Няня поспішає на допомогу

15.00 Хто швидше постаріє 15.30 Парад дикої природи 16.35 Школа ремонту 17.30 Спецпроект 18.00 Сильні світу цьогQ 18.20 Безглузді винаходи 18.50 Планета розкоші 19.20 Таємниці минулого 19.55 Автолегенди 20.30 21.00

&роварське управління Державноrо казначейства з

7.12.2007

р. по

7.01.2008

р.

оrолошує конкурс но

заміщення вакантної посади

сnеціаnіста 1 катеrоріі віддіnу 6ухrаnтерськоrо о6nіку та звітності Вимоги: громадянин України, освіта вища спеціальна, знання комп'ютера. Стаж роботи за спеціальністю не менше 3-х років. Адреса: м. Бровари, вул. Київська, 286, 5-й поверх, к. 514 (приміщення ОДПІ).

Таємниці минулого Квіти як диво

Планета розкоші

Замки Європи Кращі готелі світу Чудернацькі світи Фатальні камені Чиста наука Гомо Сапієнс

&РОВАРСЬКИИ МІСЬКИМ КЛУ&

(адреса: м. &ровари, вул. rarapiнa, 6, теn.: 5-60-69) зanpo­ wyt: діжей у коnектив народно­ rо хореоrрафічноrо ансамбn10 "Черевички", керівник ІІросnав

Микоnайович СМАПЬ. кат,rорія - з 1 ~ років.

Вікова


Люба матусю, бабусенько мила, Велике спасибі, що ти нас ростила. Спасибі, матусю, за руки робочі, За довгі й нелегкі недоспані ночі. Живи, рідненька, довго на світі,

всьо

й твоєю любов'ю ми будем зігріті,

( С ИО_ІІ 01\:11

Бо поки є мама, доти є сонце, Доти пташина і цвіт під віконцем,

ВироЬtнtцтпо

_ t<ІJ•'<сИ.;!.!:••

1v1. Xapкtu

Доти краса, доти поміч, розрада. Живи, наша мила, сто років,

і ми будем раді.

З любов'ю та повагою

простіше

-'

сини Василь та Володимир,

.

невістки Наташа та Світлана, онуки та правнучка Анюта.

Управління житлово-комунального господарства Броварської міської ради оголошує конкурс на

замішення вакантної посади:

1.

Гоnовноrо спеціаnіста-бухrаnтера віддіnу планування та бухrаnтерськоrо обnіку. 2. Гоnовноrо спеціаліста віддіnу по бnаrоустрою міста. З. Гоnовноrо спеціаліста віддіnу по експлуатації житnа. 4. Гоnовноrо спеціаnіста-юриста. Вимоги:

громадянин

професійного

України,

спрямування,

освіта вища відповідного

вільне

володіння

державною

мовою, досвід роботи не менше трьох років, знання ПК. Заяви подавати не пізніше

9 січня 2008 року за адресою: : 6-04-13.

м. Бровари, вул. Гагаріна, 8-а. Довідки за тел.

ВАТ ··мономах·· запроІ..ІJуЄ на робот-у:

оnераторі•

фасу•апьних машин. Гарантуємо пристойну зарплатню та умови роботи. Звертатись за номерами:

3-33-00; (044) 332-08-48; 331-61-08; 331-79-84.

~> УКРПРОМБАНК @)

Мрієш про власне авто?

КРЕДИТ НА АВТО

._

~L~~",_./ ~~-rт~--(.-V-.:

--~N~

(!) На придбання нових автомобілів

®

(f;

а!

На авто, що були у використанні· Аванс від 0%

~ !;іі

!_fJ Термін кредитування до 7 років

від 264 rрн на місяць· 4,2 °/о річних··

1998

.·~.

~ LADA

·....

~

CHERY

Мегамаркет "Термінал", фойє, вхід з боку Льодової арени,

КИЇВ:

ТК "Метроград", nл. Льва Толстого, т.

вул. Київська,

316, т. (044) 223-99-12; (044) 247-57-26; 1З-Б,

ТЦ "Магелан", nр-т Академіка Глушкова,

БОРИСПІЛЬ:

т. (044) 496-86-93; ТК "Сільпо", вул. Драйзера, 21, т. (044) 33 1-56-49; ТЦ "Городок", пр-т Московський. 23, т. (044) 223-47-32; ТРК "Плазма", Московський nроспект, 20-Б, т. (044) 223-70-69; СалонАВТОПЛАН, вул. Киівський шлях. 10-8, ринок "Зоряний", пав.

www.autoplan.com.ua *

••

N2101,

т.

(044) 223-95;68; 40, т. (04463) 3-29-18.

БІЛА ЦЕРКВА: Торговий Центр, вул. Я. Мудрого,

Мінімальний щомісячний внесок на Славуту станом на грудень що включає в себе страховий платіж та ціну послуг. Подробиці в салонах АВТОПЛАНу.

вік

- 50 днів.

Те11.:

Ціна

- договірна.

Адреса: с. 3азим'я, ayn. Озерна,

42.

вул. Миропільська. З, (044) 543-41-21 пр. Повітрофлотський, 36, (044) 244-05-17 вул. Автозаводська, 99, (044) 426-99-29 вул. Госпітальна, 2, (044) 234-08-87 пр. Повітрофлотський, 1812, (044) 249-40-91 пр. Свободи, 18129, (044) 463-50-98

м. 6роаар•, вуп. Гаrзріна, 10 е. 76, (044) 234-82-70 м. 06ухІв, вуп. Київська, 109, (044n) 7-20-66

rpynax

:'"Втрачені державний акт на nраво власності на зе~ельну ділянку qерія КВ N2106316, видании Княжицькою сІльською радою ВІД 1.04.2004 р. за реєстр N2 66 на ім'я Потьомки Дмитра Миколайовича, вваж;пи недій9ним~ паспорт громадянина УкраІни, технІчнии паспорт,

посвІдчення

водІя

та

бойових дій, вважати недійсними.

учасника

вул."Оболонська, 47, (044) 463-68-88 вул. Кіквідзе, З 1, (044) 285-24-02 вул. Виборзька, ЗВ/19, (044) 453-17-82 вул. О. Теліги, 15. (044) 458-27-95 вул. Фрунзе. 115/1, (044) 468-51-61 вул. Солом'янська. 5, (044) 244-01-03 пр. Перемоги, 22. (044) 238-04-48 вул. Городецького, 9, (044) 270-50-28 вул. Б.Хмельницького, 50, (044) 230-25-50 вул. Княжий Затон, 15, (044) 570-56-67 вул. Гагаріна , 2/35, (044) 559-96-87 вул. Новоконстянтинівська. 1, (044) 536-18-96 вул. Артема, 14. (044) 272-07-21 бул. Лесі Украrнки. 26, (044) 590-22-68 вул. Маршала Тимошенка, 21, (044) 585-22-51 вул. Щербакова, 72. (044) 443'68-3З вул. Хрещатик. 16, (044) 278-01-58 вул. Герцена. 1 О, (044) 489-29-84 бул. Лесі Українки. 34, (044) 536-93-04 вул. Мельникова, 32, (044) 489-36-19 с. Петропавлівська Борщаrівка. вул. Петропавлівська,

12, (044) 459-69-82

м. &іла Церква, вул. Соборна.

8 800 500 23 50

(дзв>нfи ЗІ стгuюча:~них т;;r:іфонш в Укра н: безч1штов~І)

111, (04463) 5-85-11;

www.ukrprombank.ua· _

Головний офіс: Київ, бульв л Українки, 26 Іnfo@ukrprombank.ua ~Втрачений договір про надання в дос~ ~Втрачене пенсійне посвідчення серія М

вважати НЄДІИСНИМ.

Куnівля у

29·1·91, 29-4-31.

ВІдАіnенни м.К•і• вул. Закревського, 61/2, (044) 533-30-50 Русанівська Набережна, 16, (044) 555-18-86 вул. А.Ахматової, З. (044) 572-55-86 вул. Героїв Сталінrраду, 24-А, (044) 468-99-90 вул. Серафимовича, 7-А, (044) 550-21-48 бул. Дружби народів, 32 кв.87, (044) 285-23-49 вул. Васильківська. 11/11, (044) 257-49-1З вул. Жилянська, 56, (044) 288-06-86 пр. Науки, 9, (044) 524-41-14 пр. Бажана. З8, (044) 574-79-56 пр. Гагаріна, З, (044) 573-37-77 вул. Харьківське uюсе, 172. (044) 563-15-58 Чоколівський бульвар, ЗО, (044) 243-35-99 вул. Саксаганськаrо, 69. (044) 287-7>64 вул. Гончара, 82, (044) 486-18-23

t-12475887 видане Броварським РУ ПСЗН 19.10.2007 P.QКV на ім'я Прут Галини Петрівни,

2007 року,

ПРОААІОТЬСІ КУРИ·&РОИЯЕР.И,

9 5°h х: ••~•n ,..,,.м:е ~::~.:: :.:.~:--~ощ ~ ~~71 О.

бул. Давидова. 12, (044) 517-18-45

БРОВАРИ:

~!

gокове

користування

земельно1

.д~лянки

для

будівництва житлового будинку від 28.01.1961р., посвjдчений Броварською ).1ержкомкон;QDРJ'1 03.03.1961 р. за N2449 на Ім'я Герасько Jliдil СергіІвни, вважати недійсним.

!!:: Втрачене свідоцтво про право на спадщину за заповітом, видане БроваР<;ькою _районною нотаріальною конторою на ім'я "ГЕО-СЕРВІС" 30.05.2007 р. за реєстg. N2 2-148~ на бланку НОТ!І,Ріальних діи ВЕО N273578o, вважати

~Втрачену угоду, посвідчену Броварською Держкомконторою 19.01.1984 р. за реєстрацій· ним N2 1·84 на ім) Гераська Василя Денисе.

НеДІИСНИМ.

вича, вважати нед1исною.

t~Вшачене пенсійне посвідчення серія АВ N2<fJ7576, видане пенсійним Фондом України в Броварському районі 22.10.2003 р. на ім'я

434878,

Дяченко Людмили недійсним.

ТихонІвни,

вважати

:~: Вт_рачене пенсійне nосвідчення АВ N2 видане Управлінням пенсійного Фонду

України у Броварgькому районІ ІМ я Раиковсько1 недійсним.

Мар11

22.05 2003' р.

АнтонІвни,

Друк офсетний. Обсяг

1 друкований

на

вважати

аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "Броварська друкарня".

#93 2007  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you