Page 1

Середа

24

листопада

1999 р. N2 93 (9089) Ціна

Виходить з 17 1937

договірна

квітня

року

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністрації

QентрвиОорчком піаОив піасgмки Центральна виборча комісія на підставі опра­ цювання протоколів ви­

нішньому, назвав кращі тру­

борчих комісій встано­ вила офіційні результати

дові колективи, якими по пра­

АГРОПРОМ ЗАБЕЗПЕЧУВАТИМЕТЬСЯ ПО-НОВОМУ Прем'єр-міністр Валерій Пустовойтенко провів нараду за участю голів облдержадміністрацій, представників усіх регі­ онів України. Після їі завершення прийнято постанову уряду,

якою передбачається запровадження спеціальної системи забезпечення матеріально-технічними ресурсами підприємств агропромислового комплексу. Нинішня систе­ ма забезпечення села, що зводиться, по суті, до безплатної допомоги господарствам, є малоефективною і не дає тієї

віддачі, на яку розраховує держава. Прем'єр-міністр висло­ вив думку про доцільність створення державних лізингових компаній, акціонерних товариств, лізингових фондів, які аку­ мулювали б кошти в галузі транспорту.

НЕЗАВЕРШЕНІ GnОРУДИ ДО КОМУНАЛЬНОІ ВЛАСНОСТІ З метою мінімізаціІ. наслідків Чорнобильської катастрофи свого часу було розпочато будівництво великої кількості об'єктів житла та соцкультпобуту. Однак через брак коштів та інші причини роботи на деяких з них розтяглися. Для при­

скорення добудови таких об'єктів Кабмін прийняв постано­ ву про передачу їх у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст. На сьогодні, повідомили з МНС Ук­ раіни, із 225 об'єктів незавершеного будівництва у Київській, Миколаївській, Рівненській, Харківській та Черкаській облас­ тях у комунальну власність передано 78 об'єктів. Нині ста­ виться завдання значно прискорити цю передачу.

ОЛЕКСАНДР ОМЕJ]ЬЧЕНКО- .. ПРЕЗИДЕНТ АСОЦІАЦІІ МІСТ УКРАІНИ Президентом Асоціації міст України обрано Київського міського голову Олександра Омельченка. На проведеному цими днями у столиці засіданні Національної ради АМУ за нього проголосували 157 із 159 представників малих і вели­

ких міст. Вибори відбулися після того, як було прийнято відставку колишнього президента асоціаціі В.Олійника, що подав заяву про дострокове припинення повноважень глави

АМУ. Це рішення В.Олійник, який балотувався на пост глави держави і програв їх, пов'язане, за його визнанням, з по­ літичними мотивами і спрямоване на збереження єдності організації.

Напередодні професійного свята сільських трудівників -Дня працівників сільського гос­ подарства голова обласної адміністрації А.А.Засуха вручив високу державну нагоро­ ду директору держплемзаводу "Плосківсь­

кий" П.Ф.Волосі- орден "За заслуги"

У листопаді Мінюст України зареєстрував нову політичну партію «Яблуко», їі очолює народний депутат журналіст Віктор Чайка. Мета партrі, за його словами, «зробити Україну силь­

як і в попередні роки, зібрало керівників сільгосппід­

приємств, передовиків виробництва, представників районних вімілів та

служб. І і1роходило воно, як і зав­ жди, нетрадиційно і захоплююче. А звуки пісні дівчата в національних костюмах вручили коровай із ново­ го врожаю голові районної ради Л.В.Слободянюку. Перший заступник голови рай­

держадміністрації А.Т.Косенко роз­ повів про підсумки роботи праців­ ників сільгосппідприємств у році ни-

Відзначення Дня

працівників

Бобрика і Шевченкового співпало

Заключним акордом цього заходу стала зустріч з міні-фут­ болу між працівниками адміністрацій Щелковеького району і нашого міста та району. Цей цікавий і захоплюючий поєди­ нок закінчився з рахунком 3:1 на користь наших гостей. Насамперед, тут відчувався великий досвід щолківців, які регулярно проводять тренування з цього виду спорту. Запо­ чаткована традиція знайде широку підтримку і ceprІJ, праців­ ників виконавчих органів місьl<ої влади з тим, щоб повернути у Бровари перехідний кубок з міні-футболу. Обов'язок бро­ варчан

-

примножувати спортивну славу рідного міста.

(Із засобів масової інформації та за повідомленнями кореспондентів сеНОВОГО ЖИТТЯ»).

вича, який одержав 15 мільйонів 870 тисяч 722 голоси виборців, сказа­ но в постанові Центрви­

борчкому. його опонент Петро Симоненко на­ брав 1 О мільйонів 665. тисяч 420 голосів. Пере­ вага Леоніда Кучми ста­

ти і грошові премії.

На честь кращих виробнич­

новить

як

5

дуету Тулік із Зазим'я, Олександра Усика, Ганни Унгуряну. Треба було бачити, яким щастям сяяли оченята

татами другого туру го­

маленьких виконавців, коли зал на­

лосування,

городив їх за

Михайло Рябець, кіль­ кість виборців, які не

прекрасний виступ

повідомив

підтримали жодного кан­

тому, що ор1·анізатори його відмови­

дидата,

лися від таких набридлих уже офі­ ційних церемоній. Усе було щиро і невимушено, як і прийнято серед лю­ дей, чия доля пов'язана із працею

більше 980 тисяч. Всьо­ го ж до виборчих списків було внесено 37 мільйонів 680 тисяч 581 виборець. Взяли участь у голосуванні 28 мільйонів 212тисяч484вибnр~.

на землі.

Кор. ·:нового життя".

700

більше

мільйонів голосів ви­ борців. За офіційними резуль­

-

років

40

угод па обробіток овочевих

станшо достатку країни, пазвав на урочисто~rу

культур.

Високопродуктивно

працювали

становила

зібрані

з

40-

нагоди

річного ювілею голова КСП С.Г.l\1а­

бобричапи і в закритому грунті. З

люга. Кращим із кращих

кожної теплиці вони реалізовували

цівникові

госпу, а потім і КСП "Бобрицьке".

по

У далекому 1959-у це сільгосппід­

рамів з кожного квадратного мет­

цівникам господарства вручені гро­

ра, що було на той Чdс непоганим показником. Вагомих результатів

шові премії. Зі зпамешюю датою ви­

досягали і тваринники. Доярки Ніко­

лови Шевченкового і Бобрика, ве-.

лаєнки надоювали майже по чоти­

терани праці, вихованці дитсадка, а

ри тисячі кілограмів молока від ко­

також учасники художньої само­

рови.

діяльності Літок, котрі виступили з

ще з однією знаменпою датою

-

приємство було створепс на тери­ торії сіл Бобрика,

Шевченкового,

Жердови, Фрунзівки, Михайлівки. Із перших же днів члени колективу зарекомендували себе вправними господарями, із року в рік нарощу­

Ветерани цього знаного далеко за межами Броварщини

колективу

\

зараз пам'ятають часи, коли щодня радгосп відправляв до Києва по

150 автомашин

з овочами.

100-

свіжо­

му, і в консервованому вигляді вони

СРСР. Причому не лише працівпи­

споруд міста.

Кучму Леоніда Данило­

уп­

40-річчям створення місцевого рад­

пустельним «безгоспом», остаточно знищеним і розграбо­ ваним цинічним чиновництвом». Партія змагатиметься за право кожного стати багатим, і не лише в плані матеріальної власності, а й інтелектуальної.

бітництво між Щелковським районом Московської області і нашим містом на 2000 рік. Члени делегаціі відвідали ряд про­ мислових підприємств, установ медицини та спортивних

по

равлінню, яким відзначено велику групу кращих вироб­

11 &обрицькому'' сільського господарства для жителів

наказ

бурхливими оплесками. Свято вдалося. І, мабуть, завдяки

що під

надходили в різні кінці колишнього

ДРУЖНІ ЗВ'ЯЗКИ МІЦНІЮТЬ

оголосив

рував присутніх виступ сімейного

го господарства,

ною і багатоЮ країною приватних власників, а не нічийним

Постійно підтримуються ділові стосунки Броварів з міста­ ми-побратимами. Минулої п'ятниці до броварчан завітала делегація з російського міста Щелкова на чолі з главою районної адміністраціі Леонідом Андрійовичем Твердохлєбо­ вим. Головна мета поїздки- укладення договору про співро­

ченко

ників учасники художньої са­ модіяльності виконували пісні. Зача­

Цьогорічне свято в Калинівці, при­ свячене Дню працівників сільсько­

почалося це свято із того,

ня АПК району В.М.Дмитри­

ки учасників зібрання їм були вручені квіти, Почесні грамо­

господарс~кого виробництва в. Україні. Вітаємо, Петр~ Федосійовичу, із цим ви­

соким вйзнанням.Ваших звершень!

виборів Президента Ук­ раїни. Вважати обраним

ничників. Під бурхливі оплес­

r{еня за вагdмий~несок у роЗв~ток сільсько­

ючи виробництво сільгосппродукції.

«ЯБЛУКО>> «ДОЗРІЛО» В ЛИСТОПАДІ

11 сту­

ву пишається наша Бровар­ щина. А начальник управлін­

ки господарства, а й жителі паселе­ них пунктів брали участь у виро­ щенні вітамінної продукції. Бували роки,

коли

радгосп

укладСІВ

понад

21

тонні овочів

-

по

кілог­

Минали часи, змінювалися керів­

- 51

пра­

сільгосппідприсмства

були вручені подарунки, ще

273

ЩJd­

нуватців свята привітали сільські го­

прекрасним

концертом.

1

ники, але працівники господарства

Того дня було багато спогадів.

продовжували робити свою добру

про перші кроки становлення гос­

справу на землі. І рік нипішпій не

подарства,

став цьому винятком.

року

жував його славні традиції. Знамен­

КСП отримало УІЮЖСІЙ зерпових

ІЮ, що поряд із сивочолими ветера­

понад

1200

1999

топп при урожайпості

і про тих, хто примно­

нами в залі будинку культури сиді­

20

центнерів із гектара, реалізува­

ли і їхн~внуки.

ли

408

знають,

тошr овочів. Через заклади

торгівлі, лікарні, місяців

дитсадки

ц. р. реалізоnапа

857

за

10

тошr

для

1 то

чого

символічно: хай

жило

старше

коління, щоб з часом стСІти

по­

йому

па заміну.

молока.

Ці цифри, а також імена тих лю­

Петро КУДІН,

дей, хто своєю працею сприяє зро-

громадський кореспондент.


ДОВЕДЕННЯ тарифів на житло­

не здасться і здаватися не збираєть­ ся, з нього треба робити свого

во-комунальні послуги для населен­

ня (себто на водопостачання і водо­ відведення, опалення та квартплату)

спільника. На практиці це виглядас так. Якщо не можна підвищувати тарифи, але дуже хочеться, то підви­ щуймо. Але перед тим робімо все, аби знизити собівартість наданих

до стовідсоткового рівня вартості цих послуг останнім часом стало чи не

найгострішою проблемою в стосун­ ках між парламентом та урядом. Кожна сторона наво­ дить,

помешканнях,

-

справа з місця не

ся), якщо ми не будемо платити за

послуг.

надані нам послуги.

Втім, сподіватися на

Управління соціального захисту населення м.Бро­

аргументи

те, що всі ми миттєво «Прозріємо» і побіжимо

вари на колективну заяву громадян повідомляє, що

У Кабінеті Міністрів вважають, що зволікання з вирі­

до

шенням цього питан­

точну руйнацію кому­

роблені «Кровні», не варто. І не тільки тому, що багатьом з нас міся­

нального

цями

спричинить

ства,

жевріє.

ощадбанківських

філій перераховувати комунальникам їхні за­

оста­

господар­

цих-таки

«кров­

ледь

них» не платять, а також

За інформа­

тому (треба і про це го­

яке

зараз

цією уряду, заборго­ ваність

із

заробітної

платні в житлово-кому­

нальній сфері є чи не найбільшою в країні. І це

r-------------------------------------------------------, Кабінет Міністрів має намір зробнтн все в.Ц нього

заАежне, абн розв'язати пробАему повноІ опАатп за

жнтАово-комунаАьні посАугіf з боку громалнн. ВіZ(е­

ворити),

що

чимало

з

нас, переплутавши ри­ нок з комунізмом, вза-

галі відмовляються пла­ тити і за квартиру, і за

комфорт у ній. Судячи з усього, таких saпeBHJZЄ, ЩО ГОАОВну увагу В ній AiARHZ(iроботи УРНА троенергію та газ вже «відмовників>> стає дедалі більше. Недарма ж члени сягнула кількох зосереАНТЬ на ЗАешевАенні собівартості таких послуг. мільярдів гривень. Цих комісії доручили представ­ коштів вистачило б не тільки для никам Мінюсту подати на розгляд Хто виступатиме проти такої полі­ того, аби виплатити заробітну плат­ пропозиції щодо підвищення нашої тики? Депутати? Ні. Користувачі відповідальності перед комунальни­ ню комунальникам їх було б до­ житлово-комунальних послуг? Ні. при

тому,

що

несплата

тільки за спожиті елек­

прем'єр-міністр з питань економіки Сергій Пrіпко

сить і для того, щоб комунальники

Отже, амбіції всіх сторін вгамову­ ються напрочуд швидко. Не тільки політична, а й економічна доцільність саме такої роботи очевидна. За сло­ вами Сергія Тігіпка, завдяки втілен­

покрили свої борги перед бюджетом. У Кабміні ставлять риторичне запи­ тання: ми будуємо ринкову економ­ іку чи якусь іншу, раніше не відо­

му? Якщо йдеться про ринкову еко­ номіку, то за все треба платити по­ вністю і вчасно. Натомість теперішні тарифи в середньому покривають лише 80% собівартості житлово-ко­ мунальних послуг. Парламентарі ма­

ню тільки

фи, паралельно не підвищуючи жит­ тєвого рівня населення. Врешті, уря­ довцям набридло ходити в «багнет­ ну» атаку на Верховну Раду: вдав­ шись до обхідного маневру, вони створили міжвідомчу комісію на чолі із Сергієм Тігіпком. Члени комісії ви­ рішили надто не мудрувати і почали діяти за принципом: якщо опонент

го газу, і встановлення газових та во­

долічильників у квартирах ... Щоправ­ да, застерігають члени комісії, отри­ ~ати бажаний результат можна буде лише в тому разі, якщо держава здійснюватиме перелічені заходи од­ ночасно, а громадська свідомість зро­ сте до того рівня, щоб розуміти доцільність новацій. Згадка про гро-

-z~

.

пропозицій, які підго­

бівартість житлово-комунальних по­ слуг майже на третину. Серед цих пропозицій і част­ кове звільнення комунальників від сплати ПДВ, і купівля дешевшого, по­ рівняно з імпортованим, українсько­

ють свій погляд на проблему і дово­

Приенна новина

18

тувала комісія, вдасться знизити со­

дять, що не можна піднімати тари­

'~'"

У Броварах відкрито ви­ щий навчальний заклад представництво «Відкри­ того міжнародного уні­

Про що йтиметься в тих рекомен­

даціях, поки що не відомо. Але Сергій Тігіпко про всяк випадок уточнив: виселяти з квартир нікого не будуть. Водночас віце-прем'єр­ міністр запевнив, що підвищення плати за житлово-комунальні послу­ ги не торкнеться малозабезпечених прошарків населення, яких захища­ тимуть житлові субсидії. Натомість виrрає держава. Після запроваджен­ ня нових тарифів відпаде потреба виділяти дотації житлово-комуналь­ ному господарству, яке нині «вис­

моктує>> з бюджету близько 2 млрд. грн. на рік. Хто програє? Ті, в чиїх кишенях ще не перевелися гроші: вони можуть покладатися тільки на себе. Що вдієш ринок ...

верситету розвитку люди­

ни «Україна>>, президен­ том якого є дійсний член АПН України, Заслуже­ ний діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор П.М.Та­ лапчук.

Петро Михайлович був першим міністром освіти незалежної України, до­

клав багато зусиль до ре­ формування освіти та на­ уки в незалежній державі, йому належить ідея ство­ нового

навчально­

го закладу. Скептик може запитати: «А навіщо в

YJ'IOBax

економічної кри­

вчання.

Сприяння повноцінній інтеграції інвалідів у сус­ пільство шляхом забезпе­ чення їхньої професійної підготовки - одне з важ­ ливих завдань університе­

ту.

Це стало можливим

завдяки

широкому

впро­

зи, безробіття відкривати

вадженню

нові навчальні заклади?>>.

фраструктуру виробницт­ ва та сфери послуг ком­ п'ютерної техніки, розши­

Саме тому, що найкра­ щим способом соціально­ го захисту в умовах рин­

кової економіки є глибокі професійні знання. А сьо­ годні в Україні не так і багато закладів освіти, у яких навчальні програми

в

сучасну ін­

рення телекомунікацій­ них мереж, появи бага­

ються свідомий вибір май­

тьох спеціальностей, де може успішно використо­ вуватися праця інвалідів. Число ж молодих інвалідів з сенсорними та фізични­ ми вадами постійно зрос­ тає як у нашому місті, так і в Україні. Відкритий уні­

бутньої професії, мож­ ливість перекваліфікації,

ни

були б адаптовані до швидких змін ринку пра­ ці. Проблемними залиша­

набуття освіти без відри­ ву від роботи та зміни місця проживання. Все це було враховано при зас­ нуванні нового навчально­ го закладу. Керівництво Броварського представ­ ництва

висловлює

щиру

подяку місцевій владі, зок­ рема міському голові І.З.Петренку та його за­

ступнику В.М.Троценку,

верситет розвитку люди­

-

можливість для цих

людей розкрити свої здіб­ ності та таланти. Це пре­ красний шанс для інва­ лідів-броварчан, адже їм не потрібно буде добира­ тися на навчання до Киє­ ва. Такі представництва університету уже відкриті у 19 регіонах України. Уже сьогодні Броварсь­

культетах,

серед

яких

фізична реабілітація, до­ кументознавство та ін­

формаційна робота, між­ народне право, міжнарод­ на інформація, соціальна робота, менеджмент зов­ нішньоекономічної діяль­ ності, правознавство, ком­ п'ютерні системи та ме­ режі, фінанси, технологія харчування, іноземні та українська мова й літера­ тура й інші. Таке ж пред­ ставництво університету відкривається і у Велико­ димерській ЗОШ. Зараху­ вання студентів прово­ диться на основі тестових випробувань, що дає змо­ гу рекомендувати абіту­ рієнту опанувати фах від­ повідно до його типу мис­ лення та рівня знань. Для абітурієнтів та студентів працюють групи вирівню­ вання, що дозволяє лік­ відувати прогалини у знаннях.

Характерно, що робота університету включає в себе як навчальну, так і виховну,

наукову,

куль­

турну, методичну діяль­

ність, формування грома­ дянських позицій, патріо­ тизму, національної свідо­ мості та розвитку соціаль­ ної зрілості. В університеті розроб­ лена гнучка система опла­

ти

із залученням спон­ сорів. За детальнішими роз' яснениями та довідка­ ми слід звертатися до ЗОШ N29.

Юрій ШЕПЕНЮК, керівник Броварського

ке представництво запро­

представництва

33 фа-

В МУР оЛ.

шує на навчання на

лення величини вартості межі малозабезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати на

1999 рію>

встановлена величина вартості межі малозабезпе­ ченості на І півріччя 1999 року в розмірі 90.7 гривні, на ІІ півріччя

1999 року в

розмірі

118,3

гривні. Відпо­

відно до чинного законодавства вартісна величина межі малозабезпеченості застосовується під час індексації грошових доходів громадян та призна­

чення житлових субсидій. Постановою КМУ від

21.12.98

р.

N2 2034

установлено, що індексації підля­

гають грошові доходи, що не перевищують вели­

чину вартості межі малозабезпеченості. Субсидії за користування житлом, його утриман­ ня і житлово-комунальні послуги призначаються

за умови, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного проживаючого в житловому приміщенні не перевищуватиме величини вартості межі мало­

забезпеченості. Згідно з Постановою КМУ

N2 915

від 27.05.99р.

«Про розміри державної допомоги сім' ям з дітьми

уІІ півріччі

1999

року>> допомога з догляду за дити­

ною віком від двох до трьох років непрацюючим

жінкам, грошові виплати матерям (батькам), зай­ нятим доглядом трьох і більше дітей віком до років, допомога на дітей віком до

18

16

16

років, учнів до

років), допомога на дітей, які перебувають під

опікою чи піклуванням, у ІІІ та

IV

кварталах

1999

року призначається, якщо середньомісячний сукуп­ ний доход на кожного члена сім'ї, обчислений відпо­

відно за квітень-червень та липень-серпень року, не перевищував

41

1999

гривню.

З вищенаписаного випливає, що величина вар­ тості межі малозабезпеченості та середньомісяч­

ний сукупний дохід є два різних поняття, які й за­ стосовуються в певних випадках.

Валентина КОСТИНА,

Підготув~в Олег ПЕЛІХОВСЬКИИ. («Кур'єр нового ринку>>).

·

завідуючому міськво М.М.Скирті та директору ЗОШ N2 9 М.Г.Корінько­ ву за підтримку та допо­ могу в організації діяль­ ності вищого навчального закладу Університету «Україна». Наш універси­ тет - відкритий і доступ­ ний навчальний заклад для різних груп, в тому числі і для інвалідів, оск­ ільки має денну, заочну і дистанційну форму на­

відповідно до Закону України від 15.09.99р. «Про внесення зміни до Закону України, «Про встанов­

ками.

УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЯІОДИНИ У &РОВАРАХ

рення

·•··nвн·•тт•

зрушиться (або майже не зрушить­

на своЮ користь.

ня

•"-· РІЗНИХ

жували, скільки б вимірювальних приладів не встановлювали в наших

б,

здавалося

«залізні»

мадську свідомість не випадкова. Бо які б технічні новації в житлово-ко­ мунальному господарстві не впровад­

начальник міського управління соціального захисту населення.

ВІДКРИВС. СnОРТИВНИЙ СЕЗОН В УЧИЛИЩІ ФІЗИЧНОЇ КУЛ6ТУРИ БОКС

тури: Юлія Ніколаєнко, Катерина Кунгурцева, Сергій Бреус, Андрій Гри­ гораш, Дмитро Козлов, Олена Іщенко (тренери Г.Г.Шеін, В.А.Турчин).

Нещодавно у Бердичеві проходив міжнародний турнір з боксу серед юні­ орів на призи чемпіона XXVI Олімпійських ігор в Атланті, колишнього вихо­ ванця Броварського вищо­ го училища фізичної куль­ тури Володимира Кличка. У змаганнях взяли участь 105 учасників з багатьох міст України, Білорусі, Росії. На цьому турнірі Київщина була представле­ на боксерами Броварсько­ го вищого училища фізич­ ної культури та боксерами з Білої Церкви. На турнірі добре висту­ пив вихованець БВУФК Артем Ополінський. У півфіналі він переміг фіна­ ліста Росії, а у фіналі -

Юлія Ніколаєнко на дис­ тан:ціях 200 та 400м (комп­ лексне плавання) зайняла перше місце. Катерина Кунгурцева на дистанціях 100 та 200 м (на спині) зай­ няла друге місце. Це була перша офіційна зустріч між збірними ко­ мандами Київської та Мінської областей з пла­ вання. Змагання проходи­ ли у 25-метровому басейні. За час перебування в м.Солігорську команда БВУФК жила в готелі. Усі учасники нагороджені па­ м'ятними вимпелами та су­ венірами. Переможці зма­ гань отримали грошові ви­

переможця першості Ук­ раїни, майстра спорту з

нагороди

Бердичева. Браварчавин Сергій Тюрін одержав пе­ ремогу

у двох

6-8

листопада у Білій Церкві проходив чемпіонат України серед плавальних клубів, училищ, ліцеїв фізкультури. До Білої Цер­ кви з'їхалося 14 команд з усієї України. Із 182 учас­ ників - З майстри спорту

поєдинках,

а у фіналі поступився оч­ ками майстру спорту між­ народного класу, чемпіону Європи Євгену Кибалюку. Вихованець училища Кос­

тянтин Матенко перший поєдинок виграв, а другий програв. Наші боксери включені до складу збірної команди України (юніори). Переможці були нагород­ жені пам'ятними медалями, цінними подарунками.

ПЛАВАННЯ Наприкінці жовтня у Со­ лігорську Мінської області проходив відкритий кубок Мінської області з плаван­ ня за участю збірної коман­ ди Київської області, до складу якої увійшли вихо­ ванці Броварського вищо­ го училища фізичної куль-

.•

.

міжнародного класу, 82 майстри спорту, 68 - кан­ дидати, решта учасників змагань мала І спортивний розряд. Змагання проходи­ ли у 25-метровому басейні ДЮСШ N2 1. Броварське вище учили­ ще фізичної культури вис­ тупало двома командами і за підсумками змагань зай­ няло третє місце серед учи­ лищ фізкультури. Практич­ но всі спортсмени показа­ ли свої кращі результати відповідного рівня.

смени вімілення. Майстри спорту Олег Бірса та Ната­ лія Худякова, які є канди­ датами на участь в Олім­ пійських іграх у Сіднеї 2000 року, та кандидат у майст­ ри спорту Катерина Вссе­ лова у складі збірної коман­ ди України знаходяться па навчально-тренувальному

зборі у м.Харкові.

Очки

команда отримала по пере­

заліку, але це послабило характер естафетного пла­ вання. У цілому команда виступила рівно, без зри­

вів. До складу команди

Ng2

входили спортсмени-новач­

ки і для більшості з них це були перші змагання тако­ го рівня.

БОРОТЬБА ВІЛЬНА У Запоріжжі відбулася особиста першість України з

вільної боротьби серед юнаків 1984-1985 р.ІІ .. У

змаганнях брали участь 387 спортсменів, 28 команд з усіх куточків України. Першість проводилася у манежі заводу «Запоріж­ сталь>> у великому світло­ му залі. Боротьба проходи­ ла на трьох килимах.

Учні Броварського вищо­ го училища фізичної куль­ тури у своїх вагових кате­ горіях посіли такі місця: Сергій Ратушний - друге, Ярослав Коваленко - дру­ ге, Дмитро Аляб'єв - чет­

верте місця. Сергій Ратуш­ ний на першості України вперше виконав норматив

кандидата

в

майстри

спорту.

Прес-центр Броварського

За команду БВУФК не

вищого училища

виступали провідні спорт-

фізичної культури.


смерті Чупринки невідома. Вва­ жається, що це сталося 1921 р., а день ще треба уточнюві1ти дослідникам.

Як підтвердив автору "Золо­ тої очеретини"

В.

Гузію син

генерала УПА Романа Шухеви­ ча Юрій Шухевич, його батько

взяв собі псевдо Чупринка від

.'iJt · · cлqвa;qoej;~ Гриць;ка. Чупринкй,.н;jІ.JJоrо· Земляка ~ .JА~гоJ"Іева,

;)!JЕ!вною ~ipqlfJ. (?"fOCYКJ7JЬCfІ>I його • са.мол(J· Лірик за обдаруванням, ~{lf ~liC0Л1'!31f.EJ.I!!I.ICJI,lJ'! На(? TaKИMJ,f f!Є ЛірИЧНИМИ прорОЧИМІf СЛОВаІvfИ,

!(/lІ-g. '/;lf!BJ'Є.f!!CIJ q.orq 1"Е!.'!В&/С1.МУ ІJ,іапа.~о.ну. А . .BJ/Ivf•·•.- нічого• див11оrо~ fj(f'i'ipJ$.1-ІJf/AFf/!. гtq(;JЗ{fl ЦіJ71f9сЛ1 Ef.i,c{:qq.EJ.iдaf; fiOГ.'?;!JКИrr/()1 В ЯКОМУ.·.булq Іvfісце

fiп iнfh.lvfiiii/Іvf, І JЛ[JЦіонрльнІfМ почуттям, >І непересічній естетиці,· й Р.~~qіjІDційній••боротьбі, і неприйняттю радянської влади, і мріям .; !Jрq і f.;!айбутнє ... ·< j)i6,~ іJистопада минає . .1 20 років від . дня народження Грицька ;; f!jl/fjpйlfки. . Тішуся надією, що ця скромна публікація пробудить у 'І:(.JІ~З,емляківзацікаВЛеність творчістю.Грицька Чупринки- однієІ· з

!і:!'fіііfіскравіших літературних постатей в Украіні першо/" чверті ХХ ст. ного і трагічного часу

-

розділив долю багатьох тала­ новитих і не­ покірних ...

У людській і творчій долі Чупринки досі чимало нероз­

гаданого.

Навіть дати його народження

й

зробили трус, знайшли листів­ ки, а вже 15 листопі1да він, як відомо з архівних доку!\1ентів, головував на революційному сході в Требухові. Чупринка пе­ ребував під жандармським на­ глядом, кілька разів його ареш­ товували й кидали до в'язниці - то до Лук'янівської в Києві, то аж у Смоленську. Перший вірш Чупринки ук­ раїнською мовою "Моя кобза",

Григорій Оврамович Чуприн­

смерті в різних джерелах різні.

як пише Микола Жулинський

ка повернувся не лише до сво­

Народився Григорій Оврама­ вич Чупринка 29 листопада 1879 р. в містечку Гоголеві Ос­ терського повіту Чернігівської губернії. Цю дату народження можна вважати точною, оскіль­ ки земляки Чупринки, сестра і брат Ольга та Віктор Коцюби, цього року знайшли запис про хрещення Григорія Чупринки в церковній книзі. LЦе задовго до народження Чупринки Тарас Шевченко на­ писав: «Чи по знаку кому той Оглав білохатий?».

у "Літературній Україні"

Чупринці Оглав був "по зна­ ку". Адже тут він побачив світ,

дою", в якій спочатку друкував­ ся Чупринка, і "Українською

го читача, а до всього українсь­ кого

народу зовсім

недавно.

Вісім років то:-.1у у видавництві "Радянський письменник" на­ кладом 16 тисяч примірників вийшла книжка "Грицько Чуп­

ринка. Поезії". За моїми підра­ хунками, в ній уміщено 417 творів. А найповпішим вва­ жається празьке видання року, до якого ввійшли

1926 447

творів. Як зазначив Василь Яре­ менко, перу Чупринки нале­ жить 22 літературно-критичні статті й рецензії та 425 віршів. Між останнім виданням творів Грицька Чупринки ра­

од окса~штовоі української ре­

тут до наших днів збереглася його батьківська хата, сюди по­ спішав він ховатися в часи ли­ холіття, тут чекали його люб­

волюції кінця ХХ ст., пролягла

ляча мати, сестри, родинне теп­

дянського

часу

і

названою

вище книгою, виданою в пері­

часова ущелині1 протяжністю 60 років. 60 років німоти, забо­

рони Чупринчиного слова. Зі1 природнього перебігу подій творчість Грицька Чуп­ ринки навряд чи обірвалась би так рано і читач мав би змогу не лише Ні1солоджуватись його лірикою, а й вивчати його творчість за численними літе­ ратурознавчими розвідками та грунтовними дослідженнями, яких, я певна, не бракувало б в українському 'Літературо­ знавстві. Та не

судилося ... Грицько - дитя свого бурем-

Чупринкі1

ло

...

Батько поета, заможний се­

лянин-хлібороб, мав 40 десятин землі. СИн Григорій та дочки Софія і Марія були дітьми від другого шлюбу їхньої матері Олександри Наумівни. У них було ще два брати по матері Євген і Микола. Доля родини склалася трагічно. Як і багато українських родин, Чупринок розкуркулили. Дочоквиселили

з батьківської хати, вімали й радянським активістам. Софія та Марія мусили наймитувати, жити по чужих людях. А в го­ лодомор, як стало відомо з poз-

гоголівців на rjiiiiiiiiiiiii~i~ii;їl повідей позаминулорічному

.L' .D

'Н. Ц Ь .,~ О

Чупринському святі,

~ ~н.

сестри

.:'

лодною смертю. LЦурі

померли

го-

павиїдали їм очі. Так

N2ЗО),

опубліковано в

"Раді1"

13 травня 1907

одинокої і гордої людини, вільної від юрби, наблизила його поезію до розряду чисто­

прізвища нашого поета-зе:-Іля­

ка.

Очевидно,

Чупринки,

ім'я

Грицька

оповите

ореоло:v1

таємничості, було популярне в Україні тих років.

До недавнього часу на бать­ ківщині поета в с. Гоголів про Чупринку мало хто згадуві1в:

одні нічого не зні1ли, інші боя­ лися. І лише в

1997

р. в селі з

ініціативи учительки

Ольги

Олексіінни Коцюби відбулося літері1турне свято "Чупринчи­

на осінь",

старання~ш О.

О.

Коцюби, В. Г. Медведенка Ті1 сільського голови Т.В.Решетняк відкрито пам'ятний знак біля

"мистецтва для

садиби Чупринки, його ім'Я!\!

Оцінки його творчості над­

ня БМКПЦ "Українська ідея"

го мистецтва,

мистецтва".

названо вулицю. На запрошен­

від захоп­

на святі були академік Микола

лення до заперечення. Мабуть,

Жулинський, народна артист­

найкатегоричніше і найжорсто­

ка України

кіше оцінив одну з

Микола Со!\І,

звичайно полярні

-

книжок

Ніна

Матвієнко,

Михайло Сла­

Чупринки Миколі1 Зеров: "Для

бошпицький, Тарас Сергійчук

української ж поетичної мови

та інші гості.

(1988, газеті

р. Прик­

метно, що в час, коли зневіра, продиктована

поразкою

рево­

люції 1905-1907 рр., охопила душі багатьох, Чупринка ви­ значає лінію поведінки, шукає певні орієнтири на шляху. Олекса Коваленко - відомий тогочасний письl\Іенник і вида­

вець залучає Чупринку до роботи в журналі "Українська хата", що виходить у Києві з 1909 р. До полеміки між "Ра­

хатою", з якою він підтримує творчі стосунки, певною мірою

долучився й Чупринка. Думаю, в "Раді" його приваблювали, по-теперішньому кажучи, рево­ люційно-національні орієнти­ ри, а в "Українській хаті" він знаходив підтримку своїм аван­ по­

Чупринка наробив великого

риванням. Його погляди посту­ пово еволюціонують, що зна­

лиха, засмітивши й варвариз­ мами і прозовими виразами, од

ження Грицька Чупринки "Ук­

ходить відображення і в поезії.

яких одгонить газетним жарго­

Завдяки Олексі Коваленку, як зазначає Микола Жулинсь­

ном".

книжку історико-краєзнавчих

кий, Побачили світ поетичні

ційних подій 1917 1918 рр. Чупринка відсторонився: не стояв ні на боці більшовиків,

гардистським

мистецьким

збірки Грицька Чупринки "Ог­ нецвіт", "Метеор", "Ураган", "Білий гарт", "Сон-трава", "Контрасти",

поемі1

"Лицар­

Вважається, що від револю­

ні на боЦі прихильників УНР. Проте

це

не

завадило

ра­

Сам". Олекса Коваленко писав

дянській владі знищити його.

вступні статті до перших збірок Чупринки. Саме О. Ковален­ кові належать відомі слова: " ... поезія Чупринки - це ме­ теор на обрії української по­

Він "відбував покарання" не­ відомо за що у Кожухівському концтаборі в 1919 р. Дослідни­ ки вважають, що ім'я Чуприн­

етичної ночі".

холоднояреького постанеького

Подальша еволюція творчості поета зробила його оспівувачем

комітету, за що його й було

ки могло значитися в списках

арештовано в

1921

До

120-річчя від дня народ­

раїнською ідеєю" підготовлено

нарисів про с. Гоголів Ольги Коцюби та Віктора Коцюби, в

якій є розділ і про Грицька Чуп­ ринку.

Небайдужих, тих, хто

хоче і може иСІДати фінансову допомогу на її видання, прошу

озватися за телефоном 5-76-59. 29 листопада 1999 р. в Гоголеві відбудеться Чупринчине свято (початок о

12

год.). Вклонити­

ся пам'яті зеtчляка може кожен із нас.

Марія Овдієнко, керівник БМКПЦ "Українська ідея"

р.Точна Ді1Та

і поховали їх у без­

іменній могилі. Григорій Чупринка навчався в Лу­ бенській та Київській гімназіях, із яких його було виключено. Жив у Гоголеві біля

(~_____ Гр_и_ц_ь_ко__Ч_У_П_Р_И_Н_КА ____~)

батьків. Дивував своїх земляків буй­ ною вдачею і силою. Як пишуть зі спогадів односельчан у своїй книзі про Гоголів

3

Ольга і Віктор Коцю­ би, тягне, було, Грицько через село копицю

соломи

на

мотузці, а люди хрес­ тяться,

побачивши

таку дивовижу.

Обкладинка празького видання творів Г.Чупринки

Буй·н& і непокірна вдача Грицька кину­ ла його у вир револю­ ційної боротьби. Уве­

ресні 1905 р. в хаті батьків жандарми

3

ПРАЦЯ ПОЕТА піснею, з казкою, з словом, з молитвою,

рідною мовою

гострою

-

бритвою

Муза явилась моя. Струни сердечною кров'ю окроплені,

Вільним жаданням акорди

. 3

охоплені

нею несем .ми в життя.

Гнівом та сумом родина повитая,

Кров'ю народная нива политая­

На шої праці простір. Що там не буде співатимем, гратиме.м,

Щиро на рідній землі працюватимем

Вздовж, і навколо, і вшир! ..

моєжиття

Прощай, прощай! Іди од мене,

СОН-ТРАВА Я дістану, я зірву В вечір тихий Без поміхи Дивне зілля самовтіхи­

Таємничу Сон-Траву.

Не стій зо мною серед шляху:

Од бурхливого життя,

Моє життя таке шалене,

Од тремтіння, Од горіння

Таке нахильне до розмаху.

Дивись, дивись!

-

Я сміло знищу

Свою найкращую надію, Своє життя й мету найвищу,

Як дим, як попіл, я розвію!

в світлих чарах ворожіння Перейду я в небуття. Я свавільно погашу Гострі болі,

Глум недолі І в туманах на роздоллі

Іди ж, іди, тікай од мене,

Всі шукання залишу.

Не стій зо мною серед

Я бажаю смерті- сну,

шляху,­

Моє життя таке шалене,

А ти не витримаєш жаху!

Переходу

В світлу вроду, В сині шати пебозводу, В далеч, зорями рясну.

Дивись: я впав, лежу в безодні ...

Я дістану, я зірву

Дивись: лечу в блакить небесну!

В вечір тихий

Я сам розбив себе сьогодні, А завтра сам же я й воскресну.

Без поміхи

Дивне зілля самовтіхи

Таємничу Сон-Траву.

-


C]Imfm!J[g:ШJj - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - УСМІХИ Е нЕ ся о во (Л.М. Губенко), украінського письменника-сатирика «Який би я був щасливий, якби своїми

навчався його старший брат Василь, теж

творами зміг викликати усмішку, хоро­

майбутній письменник-гуморист, що пи­

шу, теплу усмішку в народу! Ви уявляєте

сав під псевдонімом В.Чечв'янський. Дея­

собі: народ радісно усміхнувся! Але як

кий час Вишня навчався на історико-філо­

це трудно! ... ». Так писав

своє­

логічному факультеті Київського універ­

иу щоденнику Остап Вишня. Писав тоді,

могу справедливості. Не мав Остап Виш­

ситету, але на перешкоді стали події 1917 року. Про той неспокійний час Остап Вишня згадував: <<Як ударила революція - завертівся. Будував Україну. Бігав з Центральної Ради в університет, а з уні­ верситету в Центральну Раду. Тоді до св. Софії, з св. Софії до «Просвіти», з <<Про­ світи» на мітинг, з мітингу на збори ... Хотілося, щоб і в війську бути, і в парла­ менті бути, і в університеті бути, і по всіх коиітетах бути, і на національний фонд

ня за життя ні почесних звань, ні вели­

збирати, і пісень співати ... »

коли позаду була війна, роки ув' язнення в сталінських концтаборах,

писав,

по­

стійно відчуваючи на собі недремне око

НКВС. .. Так, йоиу довелося жити і творити, в епоху великих,соціальних зрушень і доб­ рих надій, які розтоптала сталінська дик­ татура. І все ж він залишався порядною, усиіхненою людиною, бо вірив у пере­

ких благ. Зате здобув славу у мільйонів

Тоді, в 1927-му, коли писалися ці рядки,

читачів, ставши воістину народним пись­

письменникові здавалося, що то просто

менником.

спогад про молоді літа. Чи міг він думати,

Справжнє прізвище письиенника

на десять років ув'язнення в Ухтинсько-

що має розвиватися без потворних «Пережитків минулого».

му Печтаборі. Вийшов він із холодної північної неволі З грудня 1943 року.

після якої отримав

свідоцтво, що давало право обіймати по­ саду поштово-телеграфного чиновника. А він мріяв бути вчителем. Та в родині, де було дванадцятеро дітей, звісно ж, коштів не знайшлося, тож вімали його у військо­

Був Остап Вишня людиною національ-

Зрозуміло, що після каторжних випро-

бувань не так легко було повертатися до праці літератора-гумориста. Та Вишня залишився вірним своєму усміхненому

..

r

кульну «Зенітку», що завоювала широку

раївському народові, хто сприяє його

популярність і на фронті, і в тилу. А в

матеріальному і духовному розвиткові>>.

мирні роки всенародну славу принесли

І навіть тоді, коли писав такі дошкульні

Вишні його чарівні «Мисливські усміш­

памфлети, як <<Чухрею> і <<Чухраїнці>>, де

ки», що по праву ввійшли до класики

висміював лінощі, заздрісність, хуторян­

українського гумору.

ство, робив це незлобиво, з бажанням

лише іронізував

ПДПЧ-1 О

так і кожної сім'ї зокрема.

Слід зазначити, що активну

жене

участь у спорудженні бере і

ще у повоєнний час.

Тому останніми роками воно вже не відповідало нинішнім

ливців-невдах, а й пророче попереДжав

житті співвітчизників. Як не посміхну­

про майбутні екологічні катастрофи, яки­

тися сьогодні, персчитуючи памфлет, де

ми загрожувала бездумна діяльність по

Вишия іронізує над п'ятьма вадами ук­ раїнського націопального характеру:

І.

Якби ж знаття!

4.

Наприкінці

потребам, адже лише за ос­

наших проблем і управлін­ ня державної пожежної охо­

вий фонд Броварів практич­

рони Київської області, керівництво якого сприяє по­

водиться виїжджати на села, бо у складних випадках місцеві пожежні дружини не

стачанню обладнання й ма­ теріалів, яких немає у Бро­

справляються із вагненною

електричних шаф). Нині колектив ОП "Брова­

стихією Було

два

варіанти

варах

(зокрема

рипромжитлобуд"

-

пив до внутрішніх опоряджу­

діючого

пожежного

депо чи збудувати ще одне. владою зупинилися на остан­ ньому,

новлюється огорожа. Вико­

що

дасть

змогу

більш оперативно виїжджа­ ти на гасіння у найбільш гу­ сто заселену частину міста, до того ж поряд

промислових

-

комплекс

підприємств.

Правда, із завершенням бу­ дівництва

приміщення,

до

речі, на шість виїздів, відра­ зу ж постає проблема прид­

бання

спеціального авто­

транспорту. Поки ж маємо тільки чотири одиниці спец­ автотранспорту,

в

т.ч.

одну

автодрабину, тобто новобу­ дова

розрахована

на

перс­

пективу. Тут доводиться на­

діятися

на

підтримку

як

міської, так і районної вла­ ди, які взяли найактивнішу участь у виведенні важливо­

го об'єкта зі статусу довго­ буду, в якому він перебував кілька років поспіль. Були використані також спон­ сорські кошти. Із задоволен­ ням можу констатувати,

більшість колективів

що

про­

мислових підприємств,

ко­

нано і фасадні роботи

(ас­

во-будівельне управління-

Із встановленням вікон

та дверей виробництва Киї­ вського завод· lЛЮМінієвих будівельних к :трукцій і їх заскленням буде підготовле­ но фронт робіт для електро­ монтажників, вентиляцій­ ників, штукатурів. Коли стане до ладу сучас­

частіше сипалися звинувачення, що письменник <<оспівує назадницьке, обмежене, реакційне село>>, а його памфлети севиконують ворожу сучасності роль». Письменник притих, різко звузив коло сатиричних тем і типажів. Але це вже не допомогло. 25 грудня 1933 року Вишню заарештували і, звинувативши у контрреволюцшнш діяльності та підго-

на потреби як усього міста,

·новЕ

життя·­

Броварськuх

міської

ma

раА, районної Аержавної іІАМінісmраuії. СПІВЗАСНОВНИКИ: колектив

інАекс

61285

рук безсмертні <<Вишневі усмішкИ>> і, їй­ Богу, наперекір щоденним клопотам ста­

·не на душі тепліше. Бо сміх

- непере-

можний.

Наталія БОНДАР, науковий співробітник Державного музею літератури України

(АІНАУ).

ПЕРЕМОfА НАД РАКОМ НЕ ЗА fОРАМИ:

розмноження ракових клітин.

том Бенезра встановила, що гени

І Тим самим світо~ою науко~ І зроблено надзвичаино важливии

Ай-Ді1 іАй-ДІ3,берутьучастьубудІвництвІ кров я них судин, ЯКІ, за-

організму і вони швидко гинуть. І Таким чином, у світовій науці зроблено відкриття, здатне при- І

крок на шляху до розкриття ге-

безпечуючи кров'ю ракові кліти-

2000 року про­

11

годині.

резуЛьтатів фінансово-гос­ подарської діяльності това­ риства.

2. Про рішення загальних зборів N!2 5 від 17.06.97 р. З. Внесення змін до уста­ новчих документів.

Вибори керівних органів

4.

товариства.

у разі небезпеки.

Різне.

5.

ПРОДАЄТЬСЯ автомобіль ссГАЗ-69>> розукомплектований, запчастини. Тел.: 4-23-26; 5-21-71.

ньої служби Броварської ПДПЧ-10.

ААРЕСА:

V

січня

1. Звіт правління за 19961999 рр. та затвердження

взяли участь у гасінні 94 по­ жеж. Покращаться також умови роботи диспетчера, всього особового складу служби, яка завжди готова прийти на допомогу людям

них на чолі з професором Робер-

ни і пухлини, підтримують їх жит-

«Відключення» ракових клітин від І

1

вести до повної перемоги над

онкологічними захворюваннями. І

IHOJEMHI

255020,

ВіААілu: і

удосконалення англійської у Вели­

французької та інше. Бажаючі зай­

у Німеччині та Австрії, французь­

матися можуть почати навчання у

кої

зручний для себе час у новоство­ рених групах або приєднуватися до вже існуючих практично впро­ довж усього року,

що дуже зруч­

но. Спеціально розроблена систе­

ма тестів дозволить найбільш оп­ тимально підібрати групу, яка най­ краще підійде для вас за рівнем підготовки. І це тому, що «Інтер­ лінгва>> іде назустріч усім, хто ба­ жає вивчати іноземні мови. Дякуючи налагодженому зв'яз­ ку з мовними школами багатьох країн, ссlнтерлінгва>> допомагає та­ кож в організації вивчення чи

Києва по Бо€испільській авто­

трасі) І•Щ•Ші :;і='!їJ;І приватизо­ вана однокімнатна квартира (ко­ рисна площа- 20,5 кв.м, загаль­ на- 39 кв.м) на першому поверсі 4-поверхового будинку. Є лоджія, підвальне приміщення для погре­ ба, поруч школа, магазини, кафе.

Тел.

8 (294) 5-37-28.

Молода сім'я з трьох чоловік (дитина 2,5 роки) найме одно­ кімнатну кваритиру на трива-. лий період в районах житлового масиву або заводу «Торгмаш». Оплату і порядність гарантуємо. Довідки за тел.: 5-73-39.

Дзвонити щоденно з

21.00

сільського госnоАарсmва numaнь.

лuсmів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

• •

і

4-02-92;

20. ОО

до

ГОДИНИ.

•• • • • • ДАЧА nриватизоваt~а із земелькою д1ляккою 0,06 га в райа­ кі зуnикки «Ялинка» за адресою: вул. Садова, 1, ділякка 660. Двоnоверховий будикок, сарай, nогріб, бакя (саука) і водогін. Тел.: 6-06-20 (після 19.00).

Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

соuіальнuх

МОВИ

паю чи з п'ятирічного віку, курс ділової англійської, німецької,

2.

Редактор: 4-03-76. ВіАповіАальнuіі секретар: 4-21-34.

ради, райокка держадмікістрація. Свідоцтво про д_ержавну реєстрацію Kl N 259 від 10. 12. 1997 р.

вірити в краще треба. Частіше берімо до

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Броварів

підполковник внутріш­

працюємо

...

Нелегко нам зараз усім. Але жити і

му впливі на ці гени відбувається І

об

виклики. До речі, з початку

мінням поставилася до цієї ми

ся щасливим

отримано з Лондона. Група вче-

акціонерів ВТ АТЗТ <<Тіко»

оперативного реагування на

Михайло АЛЄКСЄЄНКО,

адже

лише злою насмішкою долі, він почував­

І ше в світі вдалося ідентифікува-

11

вського, з'явиться мож­ ливість збільшити кількість ліній зв'язку "01" для більш

мерційних структур з розу­ справи,

Остап Вишня був реабілітований. І хоч

.................................

водяться загальні збори

го депо на вулиці Черняхі­

пожежники

28 жовтня 1955

для важко хворого письменника це було

У с.Щасливе (три зупинки від

на типова споруда пожежно­

ц.р.

розпочався

на класового

ІКЩО ХОЧЕТЕ ВИВЧАТИ

фальтування провів колек­ тив ВАТ "Броварське шляхо­

50").

років

наступ

хмари, з боку офіційної критики дедалі

Узявши до уваги численні поба­ жання броварчан та зважаючи па зростаючий попит у вивченні мов, Київські державні курси інозем­ них мов <<lнтерлінгва>> відкрили нове вімілення у нашому місті. За час свого існування 22 роки - Київські державні курси іноземних мов навчили мовам 20000 чоловік, причому багато ви­ пускників опанували кілька мов. К_урси пропонують усім бажаю­ чим вивчення п'яти європейських (англійська, німецька, французь­ ка, італійська, іспанська) та двох східних мов. Причому, це може бути загальний курс, інтенсивний (англійська та німецька), іпозем­ на для різних вікових груп, почи-

вальних робіт. До новобудо­ ви підведені мережі водо­ проводу і теплопостачання, на черзі - каналізація, вста­

За погодженням з міською

Я так і знав!

«перетворенню природи».

року, за одинадцять місяців до смерті,

~--································-~

вже об­

лаштував покрівлю і присту­

провести реконструкцію

5.

ворога>>. Над Вишнею стали згущатися

І нетичних основ механізму рако-

кабелю,

зміцнення матеріальної бази нині

Забув. З. Спізнився.

20-х

«більшовицький

І ти два гени, які забезпечують ріст

осторонь

тсшні два десятиліття житло­ но подвоївся, часто-густо до­

2.

Якось-то воно буде!

m,•;1~!."9

особовий склад загону. Не залишається

Письменник не

над пригодами мис­

ІЬ І кового центру Нью-Иорка впер- вихзахворювань. Цю новинубуло тєдіяльність і ріст. При активно-

міста Бровари було споруд­

Приміщення

-

допомогти позбутися негативних рис у

ника. Він багато пише про село, про бо-

ЧЕКА

слову. У роки війни він пише свою дош­

а того, хто бажає добра ук-

писав він,

=IШ!!Hsm!=*0I=жrnl=mO!I!II=C==-~::ttrn:.u 0· 1 0~====10==- w-!~~:==ученимзра-

111111, ІК

-

і не того, в кого прізвище на <<КО>>,

біографії? А тоді стрімко входив у літературу. Уже 1923 року виходять його перші збірки сеМарк Твен-Остап Вишня. Сільськогосцодарська пропаганда>> і <<Діла небесні», що здобули схвальну оцінку критики. Здавалося, не було в тодішньому житті таких актуальних проблеи, яких би не торкнулося гостре перо письмен-

..-------~г.ь::--~~~~-------

розстрілу, потім смертну кару замінили

но свідомою. «Я вважаю за українця не того, хто вміє добре співати «Реве та стогне Дніпр широкий ... » та садити гопака,

жорстоко розплачуватися за ті сторінки

родині. Закінчив початкову та двокласну

во-фельдшерську школу в Києві, де вже

І все це з щирою вірою в нове життя,

що через кілька років йоиу доведеться

-

Губенко. Народився Павло Михайлович на Полтавщині, у багатодітній селянській Зіньківську школу,

товці терористичних актів, засудили до

зацію, шмагає бюрократизм, міщанство.

13 листопада виповнилосR 110 років від днR народженнR Остапа Вишні

1949 року в

ротьбу з неписьменністю, про україні-

nромuсловосmі

масової poбomu

4·04-81;

4-23-26.

кобританії та США, німецької

-

у Франції та іспанської

За точність викладених фактів відповідає автор. ЛисmуваJUtя з читачами

-

на сторінках zазети.

-

у

Іспанії. Отож, у нашому місті з'явився чудовий шанс опанувати інозем­ ну мову і навіть підготуватися до

складання іспиту на Кембріджсь­ кий

сертифікат,

що

є

вагомим

підтвердженням мовної компе­ тенції

при

вступі

на роботу у

вітчизняні, спільні фірми та за­ рубіжні навчальні заклади.

Курси працюють за адресою: вул.Київська, ЗОб-А, з Jб до 20-ї год., крім суботи та неділі. Тел.:

5-02-22.

Кафе ТОВ «Камелія» --пропонує-­

різноманітні торти, тістечка, каву, чорнослив, курагу із натуральни­ ми вершками, морозиво з разно­

манітними наповнювачами. Приймаємо індивідуальні за­ мовлення на виготовлення тортів.

Довідки за тел.:

4-05·18, 5-11·36. половина

будинку у с. евченкове (ст. Бобрик). Житлова площа 43 кв.м. Земельна ділянка - О, 12га. Є колодязь, сарай. Довідки за тел.: 4-23-26 (у робочий час). ~ Втрачене посвідчення учасника бойових дій в Афганістані АК Ne167483, видане 10.06.84 року Броварським райміськвійськкоматом на імя ШВИ­ дАКА Бориса Федоровича, вважати недійсним.

@ Втрачене свідоцтво на право заняпя приват­ ним підприємництвом Ne3339 від 21.10.96 року, видане Броварською ОДПІ на імя ПЕТРОСЯНUА ГА. Ne2029802511 вважати

Обсяг

Друк офсетний. І друкований аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ" Киівського обласного комітету інформаціі.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

-

Зам. 3711 Тираж 3550 прим.

#93 1999  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you