Page 1

СЕРЕДА

16 жовтня

з

2002 р. N2 83 (9385)

Виходить 17 квітня

року

1937

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраціі

\.$~'%:.::;c~+т~S:~rz~~;~~~r:z;J~~s&r~r:$;z;~~s~~1;s;<;~~zтs&.13ПJ·~;,·mrtrжnr~&,~z.l~3~i~~&%1-~~J~(::.~h$J{(;;щ~;z;~~~~~;s~~~~'%,%~;~:

itOii~~HOUИiPii11-dUiiUMY~i:-1f-ijUi~KPDЦiiФBІ~i-1~

~щ І Одне з найшанованіших в Україні І І

НЕМА ПЕРЕВОДУ!»

І І Нещодавно в районному Будинку культури відбу- І ~

•:'>:9.

1релігійних

<>:'

ІІІ Невелика,

fZ.,'\,

І дована на благодійні КОШТИ І І ~~і~рн::. н~fт~~~~~~орг~мур~=~т~~ ~~~~І І торічну працю було висловлено завідуючій І ~ Міжрегіональної академії управління Жердівською сіАьською бібліотекою-філіалом

Свят

-

·це Покрова Пре-

11

1 1лося

свято вшанування ветеранів бібліотечної праці

1 ,~

~-~ І свя:ої Богородиці. ОтоЖ 14 жовти~ !і День українського козацтва 14 жовтБроварщини, присвячене Всеукраїнському дню ~ 'л·~ пухшчани з1бралися на сво1 храмою ; І ня, на Покрову, вчетверте, відзначили І І бібліотек. На святі був присуrній голова Броварської І ';-{> ~~ ш урочистості у новозбудованій церкві. m 1 броварчани у l'!іському культурному 1 1 райо~ної ради Л.В. САободянюк, котрий виступив із 1 небесно-синього

кольору !!І

,q~ і споруда із куполом та дзвіницею лобу- І І

(У.

центрІ «Прометеи».

Присутніх зі святом приві!али благо- І І

{t

приютальним словом.

~:~

Щиру подяку за творчу роботу та натхненну бага- І Х'~

r. <>"

~:j: І персоналом. Її Президент Г.В. Щокін є І І толів Петра_ і Павла отецьВ_Ол~~сfндр, І І В.В. Гірченко та завідуючій сільською бібліотекою-І ~ 9J:'f І ктитором храму, що був реконструйо- І І заступн~к ю_сuького г~лови . lТалш . ва~: І І філіалом с. Мокрець Г.І. Магдик. Від обласного уп- І ('3 , « ванииu архпектором . ковськии вшськовии комкар В1талш . К .. .. б . . ... \,}і 0 .В . С телановим ~~; Лутак. ' . равлшня культури ишсько1 <~ І на місці колишнього будинку побуту. І І

W:

о лдержадююстрацн

у к_онцертній програмі взяли участь І І Почесною грамотою нагор?~ено за~1~у~чу Вели- І ·~~

t~: І Особливо складно було зводити купол, І І ДИТЯЧl Таf!Ц~алью колективи «Любич» І І кодимерською СlJ\ЬСЬКОЮ бІблютекою ф!Лlалом г.м. І r~ таких майстрів на Україні небагато. (А. ~урдеинии), «Черевички» (Я. емаль), Рубанку. . '" . u ~?

S>1

)$~ І Тож із цим завданням успішно впорав-І І студш «Театр мод» НВЦТМ (Л. Г<:>rич), І І

('-;;

~/;<;

І ся М.В. Феє~ із

~~ І

на ЗакарпаттІ.

Тячівського району І

mфольклорю

І «Перевесло»

,

гурти (Г.

Урочисту літургію на честь Богаро- І І дитячого садка

«Доля»

(С.

Ольховська),

r:!она~u30_ро_к~в працює в Бровар~ь~ш централью_и І :7~ !!! ·~

Мпша), fi 1 раионюи б~бАюrец1 Лuюдмила Леоюдш~а _Низовська,

колектив В

Ш котра за Цl роки проишла шлях в1д бюлютекаря до І у:;;

«Джерельце» (Л. Ку- І І ;<;t~і~уючої

вімілом . обсАуговування Центральноuї І ??~~

х~; І диці провів благочинний Броварського І І лажсь~_?.). СОJ\.~СТИ Натал.ка Чорна та ;;.;;. району протоієрей о. Олександр (ЛевОлекеш Рогозш. ~. 1чук). Він звернувся до прихожан зі 1 1 А яке ж свято на честь козацтва без

1ховності,

~~:, 111 храмі була

І Знаком пошани Броварської районної ради,

(-~, ~словом Божим, побажав, щоб у новому!!!

козаць~Ьгt? духу, козацьких за?ав?! Ви-

·i,(~J. 1всіх віруючих, u. також причастив ба-І жаючих.

1та ф1зичного ви~овання (А. ~асиленко)

благодать Господня для 111 І ховаІ~Цl м1ського центру патрютичного

Освятити воду йому допомазмаг?Л~ся У силl, ~притностl, витрива~~' І гав настоятель храму о. Олег. Прихо- І І ЛОСТl _МlЖ собОJ? та з глядача~и - учня';?$ 1жани взя:'-и участь у хресному ході та m !!! ми МІських шюл. ПереможцІ ци~. весе~ ~'\

освяченю церкви.

<"»

І

\:}

І ти

~>

!!І !!! л~х

с~ред

як~х

~сі церковні

не тільки гучні

наи~кти~

01-

оплески гля-

таїнства у гарному І І дачів, а й призи на згадку. А гоАо~ний

храм1, де над олтарем

.'!'<

змагань,

Вl'дтепер пухl'вчани І\1ОЖуrь справля~ и 11 НlШИМИ були учю зош N_lO та N_7, !!І !!! римали розпростерла

приз свята

сезонний абонемеJІт

_

на

~~ І свій омофор Всеблага Мати Спасите.ля І І безплатне відві~ування .:'\искотеки uв

R·> ~"~

І нашого, ікона якої після знищення І І МКЦ «Прометеи» __ ДІстався наицеркви у Пухівці 60 років зберігалась спритнішому і найерудованішому учас-

~; І у Зазим'ї. J:Іині_ вона по~ернулася, аби І І нику поєдинків -

учню гімназії ім.

~? І дить сюди з молитв~ю та покаянням.

нема переводу!

~'-':<,), 111 захистити 1 вт1шити ус1х, хто прихо-

~\ І

1

І С. Олійника Максиму Розуменку.

НаталІЯ ЧЕМЕРИЧЕНКО. І І

Козацькому роду -

Інф. «Нового життя».

І ОЮЛlОТЄ:КИ. з_а багаторІчну ~YMJ\.lHHY працю, високии 11 професюнал1зм та вагомии внесок

утвердження

??' 1 S3

у розвиток ду- 111 ,Cf~ _гуманістИчн~Х: ... ідей, високих

моральних засад у сусшльному житт1 в нагороджено

''·~

.І ~

1 Завідуючий Броварським районним віМілом куль-І 'R)

f& za·

тури М.М. Шевер висловив щиру подяку біблі6течІ ним працівникам району за їх сумлінну працю та І 1вручив Цінний подарунок Броварській центральній ІІІ .~~ районній бібліотеці. 11 ~~;х ІІІ н •u ·,. б r ' . 11 <>;<> ІІІ а цш зустр1 в )Л3../':lкож О()Говорено нагс:ль~l ш ·Q)~ І п~таюш з розв~тку оюЛ1от_ечн01 справи в ~аиою. І @• П1сля урочист01 частини в1дбувся святковим кон-

~:·\{

І церт. в якому в_зял.и уч~сть завідуючий Броварськ~м І ~*

І раио~~им ~lMlAOl\1 культури МІ~кола Шевер, ху- І >'~ дожюи кершник Калинн~ського оудин~у ~ультурl1. ;<:;;

І Оксана Смирнова та гост1 з ПолтавськоІ ф1лармонн і %5 111 - дует «Хорошії гості». . 11 ~"?: І Людмила КОШЕЛЄВ~, 11 ~

І

директор Броварськ01 ЦБL. І ·~.

~~L------f~i:В;;;~rp;~::гя<x''®:Yi!iJc:Is~}8& ------dL----------dL----= ~<Жi~:д!;';:·{JJ:iJ&:':8C:В:Z'ri§}i! --=-=--== --dм .'?'J<1'!&1?i')?;/fti!i?fJlt:Y:.~;,~ e;r&?11§:5.J&Ж~~~%~~:'iJ65~Г{:;;;,г: :~?;~;~:~:;;-~?~~<?(>>?::<<~::c.Yz{( (;:.:>~?Z<-<>::><~<~;:/!!)

r~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~

У цю осінню пору хлібороби нашого району наполегливо дбають про урожай зернових на­ ступного року. Вони готують площі до сівби, продовжують сіяти озимі культури, орють на зяб. За оперативними даними диспетчерської служби управління сільського господарства і продовольства райдержадміністрації, станом на 14 жовтня ц.р. посіяно озимі зернові на площі 5668 .гектарів. Найбільше озимих в ра­ йоні посіяАи механізатори ТОВ «Тре­ бухівське» 1000 гектарів. А трудівники ВАТ «Рудні» посіяли озимину на площі 940 гек­ тарів. Вони добре підготували площі і висівали високоврожайні сорти насіння. Весь посівний матеріал перевірено на якість у державній насінневій лабораторії.

Чимало озимих зернових культур посіяли та­ кож трудівники стов· «імені Щорса» 4.17 гектарів, СВК «Зоря» 411 гектарів, ТОВ «Агро-2000» 360 гектарів та інші. Як і раніше, особливу увагу вирощуванню зерно­ вих культур приділяють хлібороби СВАТ «Аг­ рокомбінат «Калита». Вони посіяли· їх на

ПАОЩі

500

гектарів. Перший крок на шляху до

одержання високого врожаю зернових у 2003 році вже зроблено. На черзі здійснення інших заходів на озимому полі, необхідних для забезпечення успіху.

Одночасно хлібороби району піднімають зяб. У СТОВ «імені Щорса», ТОВ «Требухівське», СВАТ «Агрокомбінат «Калита» на полях пра­ цюють спеціально створені мехіназовані лан­ ки орачів. Для цього задіяні важкі трактори. Механізатори підняли зяб на площі 560 гек­ тарів .. Інф. «Нового життя».

1ffiiШii:tФmПa3,raamn-.

1

не ниж11е мінімуму /1

1/ Onnara npaqi І

Суб'єктам підприємницької

робітною платнею вважається

діяльності сАід пам'ятати і не-

плата за просту некваліфікова-

9-ї

же проводитися оплата за ви-

І ухильно дотримуватися статті ну роботу, нижче якої не моЗакону

України

«Про

І підприємництво», якою перед- канану працівником місячну,

І І І І

бачено: при укАаданні трудавого договору з працівником

За

умови,

якщо

суб'єкт І

підприємницької діяльності не

має в устdнові банку рахунків І

і виплачує заробітну ІІАату з

виру:,ки від реалізації про- І

дукцн та

надання послуг,

суми

годинну норму праці. При виплаті заробітної плати найма-

утриманого прибуткового 110 _ І датку перераховуються до бю- ·

підприємець повинен забезпе-

ним працівникам нарахований

джету через установи банків І

чити умови та охорону праці,

і уrриманий прибуrковий по-

наступного дня після виплати

н оплату не нижче встановАе-

даток за минулий місяць пере-

громадянам належних сум.

ного її мінімуму.

раховується

З

1

липня

до

бюджету

не

2002 року він становить 165

пізніше

гривень.

установі банку коштів на ви-

Що ж до

статті 3-ї

І Закону України «Про охорону праці»,

то

мінімальною

за-

плату

строку одержання

належних

І

Наталія ОТКИДАЧ,

в

начальник управління опо- І даткування фізичних осіб

громадянам

об'єднаної І

сум.

податкової інспекції.

~~~~~~~-~-~~~~~-~~-~~~ на півроку-

7 грн. 20

коп.

на квартал -З грн. на місяць

- 1

60 коп. . 20 коп.

ВІДОМЧА: на півроку на

- 9 грн. ЗО коп. квартал - 4 грн. 65 коп. - 1 . 55 коп.


16.10

.

не в усіх. Якщо для Щ ОПРАВДА, багатьох законодавців найви­

Виконком "

делеговані

їй районною радою щодо реалізації положень цільової Програми охорони довкілля, раціонального вико­ ристання ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. Навіть склад

щого органу влади літній відпочинок продовжується за рахунок різних поїздок у складах делегацій, то депута­ ти місцевих органів самоврядування, зайняті на постійній роботі, змушені

МІСЬКОІ ради

інформує

повснкдень спілкуватися з виборцями,

7 жовтня Міський голова В.О. Антоненко зустрівся з керівниками вищих навчальних закладів міста: Броварського вищого училища фізичної культури, Економіко-технологічного університету, Броварського представництва Від~ритого міжнародного університету розвитку людини "Україна", Поліцейського фінансово-правового коледжу. У ході зустрічі обговорювались питання організації навчального процесу, забезпеченості учбовими площами, гуртожитками для студентів. жовтня Міський голова провів зустріч з керівниками силових структур міста: МВ ГУ МВС України в Київській області, СБУ в Київській області, відділення держслужби по боротьбі з економічною злочинністю. На нараді обговорено суспільно­ політичне життя міста в зв'язку з останніми подіями в Україні. Акцентовано увагу на заходах з виявлення місць

8

виготовлення

та

*

*

В.О. Антоненко здійснив прийом громадян. До нього звернулося 18 броварчан, якими порушено 19 питань. Найбільше з них стосується поліпшення

жовтня У Броварському вищому училищі фізичної культури відбулося офіційне відкриття Міжнародного юнацького турніру з боксу пам'яті Заслуженого тренера Ігоря Корольова. У відкритті взяв участь міський голова В.О.Антоненка, котрий привітав усіх учасників змагань, організаторів та вболівальників з черговим спортивним святом. Нинішній турнір, що проходив з 8 по 11 жовтня, проводиться вже втретє. Цього разу у ньому взяв участь 121 спортсмен з восьми областей України, в тому числі 1О команд з Київської області. На офіційному відкритті були присутні дружина видатного тренера Галина Володимирівна, його вихованці, представники Федерації боксу України,

секретар міської ради Л.В. Горбатюк та керуючий

справами

виконкому

В.П.

Дворський, директор Республіканського училища фізично·і культури В.Г. Гамав та директор Броварського вищого училища

фізичної культури О.Г. Чигирин. Змагання відбувалися в гострій і напруженій боротьбі. Приємно відзначити, що вихованці нашого училища завоювали дев'ять медалей вищого гатунку у різних вагових категоріях.

11 Міський

голова

жовтня відвідав

гімназію

ім.

С.Олійника. Ознайомився з готовністю даного закладу до 2002/2003 навчального року, обладнанням класів, забезпеченістю літературою та посібниками, готовністю закладу до опалювального сезону. В.О. Антоненко зустрівся з педагогічним колективом, відповів на поставлені запитання.

жовтня В.О. Антоненко разом зі своїми заступниками зустрівся з жителями Броварів (34-й мікрорайон, південний мікрорайон, центр міста). У зустрічі взяли участь депутати міської ради, керівники комунальних служб, працівники структурних підрозділів міської ради. Обговорювались питання підготовки міста до осінньо-зимового періоду, стан

12

сплати населення за комунальні послуги.

13 У

жовтня

Броварському

манежі

легкоатлетичному

відбулися

легкоатлетичного

кросу,

змагання. в

якому

з

взяли

участь 243 учасники з 24 команд Київської області. Команда м. Бровари зайняла 5 місце, а перемогу святкувала команда Білоцерківського району.

односельців.

І

нашої районної ради нинішнього скли­ кання. Наведу лише два приклади. Днями на своє засідання збиралися де­ путати, котрі входять до кладу комісії з питань

агропромислового

земельних відносин,

РО ЛЕГЕНДАРНОГО П комісара Семена Васи­

голова

комІсІІ

висловили

чимало

«Враг народа». Брехню Сіро­

ник

молотного

Україні

партизани

відки­

няній

і

о1ля

подвиги.

Та

героїчні

правду

про

смерть його і його сина довгі

(ці

громадянської

вшни,

на

захист

листи

зберігаються в

й

архівах ком­

13

червня Ковпак

ніби-то

льови•гу

на

полі

зору

що

точне

рішення

депутатського

загалу,

стверджувати однозначно: обранці жи­ телів

Броварщипи

тримають

руку на

пульсі життя. З-поміж вирішення бага­ тьох

важливих

питань

вони

намага­

ються активно впливати на розв'язан­ ня найгостріших проблем .. Григорій ШУРИГА,

заступник голови районної ради.

у

Великій

війні,

Герой

руху

на

Вітчиз­ Радянсь­

загинув

Делятипа

Франківської

увагу на цьому

покаже чергова сесія. Але одне можна

слушних

Союзу

привернули їхню

етапі, значно ширше. Яким буде оста­

у

бою

Івано­

області.

Май­

же одночасно загинув.

і його

1941

син Радій, який також з

ния, которь1е бь1ли пред'ЬЯВ­ леньr рос

1938

ему в в

кую

году, и вьr­

крупную

фигуру.

много

политичес­

Ведь

рассказать

он

о

мог

преступ­

лениях бериевцев. Вот они и решили его убрать». («Прав­

13

да»,

1990

апреля

года,

стр.7)

були перезаховані в Яремчі в

му,

одній мог.иАі».

«боржником» -він дезерти­

рейд

що

з'єднань,

у

півтора

які

за

через

Про

десятка

планом

по­

винні були прибути в указа-

обставини

Руднєва

П.

повів П.

загибелі

Вершигора

Брайку,

роз­

колишньо-

який

вважався

в

них

рував із Миколаєва, де пови­ нен

був

очолити

організацію.

У

підпільну

Карпати

він

«Шпіонажі»,

знав,

та

що

Він

контррево­

діяльності».

1939

да,

в

не ходив, бо був боязливим і

диверсіЙ>>

«організації люційної

називаю тільки деякі з

перебували

обвинувачу­

у

«здійсненні

що

КарпатИ.

із

ють

Я навмисне питань,

Організувати таємне вбив­

те,

його

на суд своїх колег.

ство доручили Сіромолотно­

ідеалам ленінізму-станілізму.

де

та­

війни останки батька і сина

він виявився

11954,

зібрання

кож визнали за необхідне винести їх

му з'єднанні Ковпака. Після

Тяжким

номером

держадміністрації»,

депутатського

за ра­

ЦК.

хунком

за

районнш

учасники

повели

підпільного

палацу. Він був від початку і

справу

жень

ня

до кінця свого життя вірним

ведено

проект рішення

«Про делегування райрадою повнова­

року воював у партизанська­

партизанів у шостий

році і на нього за­

ради та розглянувши

і Руднєв, виконуючи рішен­

учасником штурму Зимового

1938

досі

партії).

У ніч на

Семен Васильович був ге­

роєм

писали

УШПД

роки замовчували.

асоціації

ливість вступу до неї нашої районної

партизанського

кого

· його

Української

місцевих і регіональних влад про мож­

пропозицій, своє бачення розв'язання тих чи інших проблем. Чи сприймуть їх усі депутати ради і в якому обсязі, і в якій редакції, пока­ же наступна сесія, на розгляд якої і винесено ці питання. Як, до речі, і два інших із тих, що були включені до по-

комісара листи в ЦК КП(б)У

про

та

кання нашої райради. Коло ж проблем,

себе:

лося,

легенди

об­

селищними

Слободянюк, заступник голови райдержадміністраціі В.М. Дмитричен­ ко, начальник регіональної екологічної інспекції Л.Ф. Прус, начальник відділу теплоенергозбереження С.Ф. Боч­ ковський... І вони, і члени постійної

за

дали,

різні

народних

з

членів двох комісій нинішнього скли­

сам

льовича Руднєва багато писа­

поши'рювалися

діяльності взаємодії

пропозицією

Л.В.

витку села та екології. І обговорювали вони вкрай важливі проблеми раціональне використання землекори­ стувачами усіх форм власності земеЛь­ ного фонду на територіях Княжицької, Русанівської та Красилівської сільрад та хід передачі тут у комунальну власність об'єктів соціальної інфраст­ руктури. А ще комісія аналізувала, як на Броварщині районна держ­ адміністрація виконує повноваження,

та

райради

ворить

роз­

засідання депутатської

сільськими радами. Ознайомившись із

учасників обговорення цих питань го­

комплексу,

соціального

ранців

У ДЕПУТАТІВ КАНІ КУЯ НЕ &УВАЕ

навіть

Підтвердження цьому діяльність членів постійних депутатських комісій

Та в

9

і

туальних питань.

житлових умов та житлово-комунального

господарства. На ряд звернень дано роз'яснення, з решти керівникам відповідних відділів та служб доручено вивчити ситуацію по суті справи і вжити оперативні заходи.

земляків

період між сесіями є для них порою напруженої роботи над розглядом ак­

розповсюдження

~;~аркотичних засобів, підтримання належного правопорядку в Броварах.

*

ми

безпечення

tomm•

;ш·tdШВI,!~Jm м :tшt~n! f;

стикатися з різноплановими проблема­

рядку денного

комісії з питань регламенту, етики, за­

це

не

знайшов

«ВИКОНаВЦЯ»,

Прав­

ЧИВ

прогулянка.

конкретного ЯКОМУ

і

дору­

вбити комісара. А вико­

року Семену Васи­

навицею була радистка Вер­

вдалося

нигори

свободу.

вирватися

Однак,

через

кілька літ рука НКВС все-та­

ко.

ки

чим

ДІстала

нашого

-

Анюта.

Про

це

знали і Ковпак, і Коротчен­

парти­

Та

мовчали.

це

може

Бо

знали,

закінчитися.

занського комісара в глибо­

Вернигора міг би багато роз­

кому тилу ворога.

повісти,

... У

1943

травні

паківською

року ков­

розвідкою керу­

вав представник Головного розвідуправління Петро Пет­

ний

район,

з'єднання

вийшло

тільки

Ковпака.

Воно

му начальнику штабу. обставини

прийняло на себе весь удар

я

карателів. На вечір З серпня

П.

загибелі

вперше

«Про

Руднєва

дізнався

Вершигори,

від

який

після

життя.

та

рано

Йому

пішов

з

допомогли

цьому, використавши

підлу

зброю

.

цькування

ка­

гебістів.

Крюгера

виходу з Карпат водив ще у два рейди: в Польщу і по ти­

П.

лах груп гітлерівських армій

чальник українського штабу

вдалося щільн9 оточити Ков­ пака в районі гори Синички. Однак, уночі з'єднання не­

році рішенням уряду Ук­ раїни була організована екс­

партизанського

помітно,

рович Вершигора.

У новий,

утворений на Поліссі, парти­ занський край прилетіли на­

військам

генерала

«Центр». Розповів мені Пет­

Вершигора Брайка

в

листі

писав:

«У

до

1946

ро Петрович про трагічну за­

педиція в гори. Брали участь

міжгір'ям із ворожого кільця

гибель

Васильовича

у ній Панін,

КП(б)У Д. Коротченко з не­

і,

дещо

коли

парткомісії

великою

метровий

Т.

Строкач

пою.

і

руху

секретар

оперативною

Заодно

високі

ЦК гру­

гості

вужем

виповзло

здійснивши тридцятикіло­ марш,

вийшло до

містечка Делятин.

Наше ко­

Семена пізніше,

власному

гіркому

я

на

і

начштабу

брудними

з'єднання) і я. На горі Діл і в урочищі Ділок ми знайшли

(?еззакон­

могили загиблих партизан в

ня». Далі автор пише: «Нача­

делятниському бою ... За фо­

дізнався,

якими

привезли Ковпаку і Руднєву

мандування вирішило рапто­

руками

новеньку генеральську фор­

вою

штаб

му: партизани кричали

Крюгера, що був розташова­

лась та история с мелочи. В

тографією

і почали підкидати команди­

ний

1948

когда я бь1л уже

де був Похований ще не ста­

ра й комісара.

рівнину.

на последнем курсе Военной академии имени М.В. Фрун­

рий красивий чоловік із чор­

зе,

могилу, ми

«ура»

Через два тижні, коли на­ ше

з'єднання

вирвалося

з

У

атакою

знищити

у Делятині, ніч

4

на

партизани,

і

вийти

серпня

ніби

на

наші

гірська

ла­

творяться

досвіді

Базима (голова

году,

приглянулея

«особисту»

ними вусами.

на

Делятин.

капитану Пегеде автоматиче­

•юними

Прип'яті, вже було на березі

Ворожий Гарнізон

був зни­

ский маузер,

він!"

річки

щений.

боями із межиріччя Дніпра й

Уборть,

Коротченко

вина,

рушили Але

сам

генерал

дист Рюмин (расстрелянньІЙ

партизанського

формування

блокувати

партизан

на

вому

Прикриваючи з невеличною

промат»

понував

групою

-

прорив

з

Прут.

ворожого

что следователь-са­

впоследствии)

виступив Руднєв. Він запро­ проведення

річки

пра­

України. На цьому засіданні план

березі

знову

цев

вь1бивал на

восемь из

меся­

меня

«врагов

корифеев

«ком­

народа»

партизанекай

крупної

партизанської

опе­

кільця, комісар Руднєв за не

войньr генералов Вершигору,

рації...

Підпільний

ЦК

з'ясованих до кінця обстави­

Ковпака и Строкача. Не до­ бившись

КП(б)У підтримав його план.

нах загинув. Сидір

Руднєв був щасливий: спра­

вич

ву, заради якої він не

спогадів

шко­

Ковпак

дував ні сил, ні життя, схва­

Карпат»)

лено

Руднєва

до

своїми

дії·.

Захоплений

сміливими

ідеями,

у

(«Від

книзі

Путивля

«...

пише: довго

невідомою ...

Артемо­

своїй

до

Доля

залишалас-я

Нарешті

з'ясу­

ческих

от

меня

клеветни­

показаний,

Рюмин

передал дело в ОСО, а далее направили

меня

лаг-ГУ ЛАГ»,

из

в

«Архипе­

которого

вьrрвался только в

1953

я

году,

Семен Васильович не здога­

валося, що Руднєв з Галею та

после смерти Сталина...

дувався,

іншими бійцями, які його ви­

тогда-то

несли

сделал мне странное призна­

що

постійно

над

висіло

ним

зловіще

«'уголовное дело N211954». Навесні

1943

року

у

з' єднанні з' явився представ­

пораненого

ние

комиссар.

В

Українській

енциклопедії

Як

пишеться:

прибув,

розпускати

чутки

про

те,

що

Руднєв

-

Петр

з ворогом ... (стор.

Сіромолотний. почав

оточен­

ня, загинув у нерівному бою

ник ЦК КП(б)У і УШПД І.К. тільки

з

188). радянській

про

Руднєва

«... Руднєв Семен Васильович (22.02.18994.08.1943) - активний учас-

-

от чьей

могли

всей

он,

-

крикнути

був

руки

и

погиб

Колишня радистка після війни працювала в торгівлі. Тепер вона Анюта Туркіна. У листі до колишньої радистки

Брянського

не

фронту Марини

Бакуменко вона писала:

«... И лот

мне поручил Серомо·

убрать

Руднева.

врага

Я

народа

вьшолнила

-его

приказ» ... Так було знищено

і сина Руднєва

Радія. Ма­

-

ти умовляла Радика поверну­ тися додому і вчитися, а він відповів:

Закінчиться розіб'ємо

ворога,

війна,

тоді

піду

вчитися.

Так було знищено мільйо­ ни

тезка,

Рудиеву

сковій частині.

вірних синів

нашого на­

роду.

он

Андрій БАБИЧ,

боевой

жизнью

нелепьrе

обвине-

учасник боїв, інвалід війни, м. Бровари.

простить

своей

оправерг

Вот

Петрович

Понимаешь,

говорил

"Це

хотілося

черепі кулеві пробаїни у ви­

резерви.

вдалося

вусами.

мені, як тільки я побачив в

дело тем,

Їм

Розривши цю

впізнали череп з

УШПД,

партизан він кинув усі свої

крупного

-

вказали,

Кончилось

начальник

генерал Строкач.

ЦК КП(б)У за участю коман­ комісарів

наших

наградил

встиг

і

Проти

меня

провів засідання підпільного дирів

утекти.

которь1м

гуцули

то,

что


(З 1 N!!B3 (9385} І' .•

16.10

Начальник філії

з

Жебель В.М.

з

Головний інженер

Вівторок

з

Гол бавський Г.П.

Четве

з

Заступник начальника філії Дейнеко ОА

Понеділок Четве

з З

10.00 до 14.00 до 10.00 до 14.00 до 10.00 до 14.00 ДО

12.00 19.00 12.00 19.00 12.00 19.00

5-04-40 5-04-ЗЗ 5-04-4З

Проведення прямого телефонного зв'язку: Головний інженер

Четвер

з

10.00 до 12.00

5-04-ЗЗ

Понеділок

з

10.00 до 12.00

5-04-4З

Голубавський Г.П.

Заступник начальника філії Дейнеко ОА

З

8.00

ДО

12.00

6-06-60

Проведення прямого телефонного зв'язку:

Середа

З

8.00 до12.00

П'ятни я

Проведення прямого телефонного зв'язку:

Середа

з

9.00 до 17.00

з

10.00 до 12.00

П'ятниця

Начальник центру зайнятості Пашнюк Г.М.

Друга середа міся я

Заступник начальника центру зайнятості Бобовська 1.0.

6-6З-З5

Проведення прямого телефонного зв'язку: Середа

Начальник центру зайнятості

з

9.00

до

12.00

Пашнюк Г.М.

Начальник ЦЕЗ

5-20-90

N21

КОД ВАТ "Укртелеком" ГаюкВА

·

Заступник начальника з технічних

Середа

з

10.00

до

12.00

Четвер

З

з

14.00 до 17.00

5-21-21

Проведення прямого телефонного зв'язку:

Середа

Начальник ЦЕЗ N21 КОД ВАТ "Укртелеком"

Проведення прямого телефонного зв'язку: Начальник відділу освіти

Четвер

9.00 до 12.00

з

10.00

до 1З.ОО

5-20-90

ГаюкВА

Ски та М.М.

Начальник управління Яїцька Л.П.

Понеділок міліціі Бонда

Середа

6-28-01

Ю.М.

Заступник начальника райвідділу

Вівторок

підполковник міліції

Субота

з 9.СО до 15.00 з 14.00 до 18.00

5-З5-6З

Середа

з15.00до

П'ятниця

з

Заступник начальника райвідділу

Понеділок

майор міліції Марем ха О. І.

Четвер

Начальник Калитянеького

Вівторок

селищного відділення міліції

П'ятниця

19.00 9.00 до 15.00 З 9.00 ДО 15.00 з 15.00 до 19.00 з 15.00 до 19.00 з 15.00 до 19.00

Заступник начальника відділення Зінченко Г.П. Заступник начальника відділення

Попелуха О. В.

Заступник начальника райвідділу підполковник міліції Головач В.Ф.

Начальник відділення казначейства

5-ЗЗ-14

4-04-45

6-15-66

Ланеділок

Філонова Л. І.

-

Середа

з

14.00 до 17.00

Четвер

з

9.00

до

12.00

6-15-66 6-15-66

головний бухгалтер Негода Л.М. Проведення прямого телефонного зв'язку:

Начальник відділення казначейства

Останній

Філонова Л. І.

понеділок

з 11.00до 1З.ОО

6-15-66

місяця

4-15-60

Броварського РВ майор міліції Біло це ківський С. В.

Проведення прямого телефонного зв'язку:

5-ЗО-28

Начальник відділу

Середа

З

9.00

ДО

12.00

Тимошенко В.С.

Архітектурно-планувальне бюро

Понеділок

Се еда

з З

9.00 до 12.00 9.00 ДО 16.З0

5-З2-52

Заступник голови адміністрації, керівник апарату

П.П. ІВАНЕНКО.


41

N!!83 (9385) І

Jt{j]?}*#EJ(f!iifi)J

ВСЮ СВОЮ ЗА раїнський народ

історію ук­ народжував немало людей, здатних носити зброю. В яких тільки арміях не

Українська П>Jвстанська Армія не була створена владою якогось уряду. Український уряд на вигнанні не мав засобів, щоб забезпечити цілу армію. УПА

служили наші хлопці, в яких «га­

рячих точках» не воювали. Про­ являли чудеса хоробрості та вит­ ривалості, одержували нагороди. Та найвищою нагородою є слава. «Поліг козак, співає народна дума, ~ але слава його не вмре, не поляже'» Саме про козаків на­ род склав найбільше пісень. Бо жодна збройна сила не припала так до душі народові, як козацтво та Запорізька Січ. Хоробрі лицарі СХОДИЛИСЬ

туди

не

.за

ЧИЄЮСЬ

створив

що

хоплення

козаки своєю

вдачею

та

часто

як Байду яничари.

був дійсно смертоносною зброєю.

законом. Бо не заПитала дозволу

Ось чому образ повстанця в уяві

український

народ,

обивателя-«гречкосію>

-

Ми всгrш<.·лщ, це ті, що хочут& жum&.

В лісах Вілоцерківuшпи, в Таращі Вже першшї бій J Іtімотою Іpu.мum&

за­

Всі ті, у ко1о мрія і мета•>

правді.

-

Повстанці

не

носили

Cydяm& Бaitdy юш•Іари П 3oлomiAt Гилитп.кіАІ PoJi." (Грицько Чупринка).

насмІхається

з

Спробував

він

би

тих

посміятись

Це

так

вони

Бо

же,

про

і

ко­

стрілялись

по

християнське.

них

співається

вперше друкувало, здається,

2.

Тебе, .мій діду, шукати.

Витягла .мати з діжки Солені огірки,

3

* * *

Надворі осінь. Ніч. Пітьма. У хаті плаче свічка.

груби картоплю пече ну,

Сивий на ній ".мундир". 3 .матір'ю

Сиджу в кімнаті я сама І гладжу сіру кицьку. Дивлюсь

.ми вечеряєм

на

Хліба окраєць, сіль. Та.м, за вікном,

Безсоння:

на скрtто•щі .малиіt цвіркун

...

СВІТЛОЇ ПАМ'ЯТІ МОГО ДІДА СТЕПАНА

Не сплю,

сиджу собі одна, Вже догорає свічка.

7.

Степане? Пройшов ти полями, степами,

Пройшов ти лісами і горами­

Війною земля -поорана. Тілами солдатськими

пітьма,

Безсоння. Сіра кицька ...

Сядь, як колись було. На ше зелене поле

Снігом навкруг замело.

Сядь, розкажи що·небудь, Думи, .мов х.мари в небі,

Лебедем біли.м пливуть,

Сльозами і кров'ю поли та.

Де тебе, діду, шукати? Де твоя вічная хата? Чи під с.мерекою, чu під ялиною? Лину до тебе з

* * *

Сядь біля .мене поруч,

Тяжко тобі, .мабуть.

вкрита,

бувало:

Срібло.м ісІсршпься сад, Так лtені треба .мало. Тільки ти поруч сядь.

• Н О В Е Ж И Т Т Я • - raзema Броварських міської ma районної ра.а, раііонної Аержавної аиtінісmрації.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

колекmuа

реАакuїі газеmu, Броварські міська і раіюнна

paAu,

раіюнна

лержаь.міністраuія.

Сuідоцтво про дсржао!іу

реєстрацію Кі від

10. 12. 1997р.

N 259 індекс

скликання акціонерів,

грудня

року о

2002

Київська

обл.,

м.

61285

ДЮСШ

Адже змінилися лише час і зброя

(директор

незмінним

особливе

Віра ХОЛОШВІЙ.

залишився

стає

і

в

то

Реєстрація акціонерів ( представ­ ників): 6 грудня 2002 року з 12.00 до

все

та

зи

законодавством;

документ,

що

посвідчує особу.

УправАіннR Пенсійного фонаg України g Броварськомg районі Київської оfіАасті ПОВІДОМЛІІЄ, року припинена ви­

2002

плата пенсій та допомогою за паспортами

старого

зразка,

Кабінету

Міністрів

2002

р.

згідно

з

України

постановою

від

24

січня

«Про термін чинності пас­

N279

більше.

Не

1 /2

будинку Мічуріна,

2002

постанови

N2976 11.07.2002)<>. -

коn11

одноповерхового

Бровари,

Броварах.

ТелеФон до

269-35-69, 268-34-96 з 10.00

18.00. ААРЕСА:

07400,

посвідчену що

копію

надає

nраво

nроведення

конверт

обладнання, продовольчих та промислових товарів зі значними знижками.

Просимо відвідати

Адміністрація ВАТ «Торговий Дім Ліза».

статуту

між ·Фондом

ЗАТ ••Київська конаитерська фаfірика ім. к. Маркса"

OOOiJ[;)®l!!J)J@

із

експертної оцінки

зазначенням

~

бізнес-програму учасника зазначається

досвід

конкурсу,

в

екс­

пертної оцІнки цілісних майнових комплексів та індивІДуально визначеного майна, пропо­

Адреса:

Київ,

Відділ

кадрів

робіт;

Тел.:

~

ліцензію на виконання робіт, пов'яза­ з

державною

підприємств,

які

таємницею

мають об'єкти,

що

пр-т

(кімн.8)

12.00 (робочі дні).

Науки

1,

з

10.00 до

(044) 267-70-61.

(щодо

містять

державну гаємницю).

оплати

відnовідно до

конкурсу щодо

умов

калькуляції витрат та

терміну виконання робіт подаються у запеча-

/

таному конверТІ.

Пропозиції щодо умов терміну виконання

робіт необхІДно зазначити в єдиній одиниці виміру ~ календарних днях.

Конкурс

2002р.

о

майна

за

відбудеться

16

год.

Документи

2002 За

листопада

18

у Фонді комунального

адресою:

Незалежності, 2.

м.

Бровари,

бульв.

·

приймаються до

8

листопада

Дітей 5-6-річного віку у підготовчу групу з комплексом загальноосвітніх та естетич­

них дисциплін; дітей 5-б років у підготовчу групу хореографічного відділу; дітей 9- 12 років у групу народного та сучасного тан­ цю; у клас акордеону; у театральну студію

(акторська майстерність, ораторське мис­

тецтво, режисура, організація свят). Вік дітей необмежений.

року. довідками

Звертатися: звертатися

за

тел.:

5-10-63, 6-60-46.

бульвар

Незалежності,

12·6,

4·14-83.

Дочірне підприємство "Меблевик" ТОВ БМФ "ДРУЖБА" ЗАПРОШУЄ. НА РОБОТУ:

ло, видане фондом комунального майна о3.07.200~р. Ne337 на ім'я ОСАУЛЕНКА Ярослава Микмайовича,

столярів;

вважати недійсним.

І Втрачене свідоцтво про nраво власності на жит­

- верстатників; - електриків; - слюсарів з ремонту деревооброб-

N2155751

ного обладнання;

СОВОЇ ЛідІі Овдіівни, вважати недійсним.

-

масових

Броварська міська дитяча школа мистецтв.

Тел.:

спеціаліста з маркетингу.

І

Втрачене від

посвідчення •Ветеран nрацІ• АВ 25 03.98р., видане Броварським

відділом соціального захисту населення на ім'я ВЛА­ І

Втрачене nосвідчення ветерана праці АА Від 19.05.1997 року, видане Броварським

З питань працевлаштування зверта­ тися за адресою: м. Бровари, вул.

N2114325

Залізнична,5. Тел.:

ЧЕНКО Валентини Григорівни, вважати недійсним.

Кuївська обл., м. Броварu,

_5-11-94.

бульв. Незалежності,

відділом соціального захисту населення на ім'я БОЙ­

!).рук oфcemнuu.

2.

Редакція не завжди поділяє позицію· авторів. За точність викладених фактів відповідає автор.

-

м.

ЗАТ «ККФ ім. К. Маркса".

зицїі щодо умов оплати та терміну виконання

·

f.Y®B@lJ)J

(жінок до 40 років, навчання на виробництві).

адреси

проведення

~

КОНДИТЕРІВ

що

учасника конкурсу;

якій

16)

з 20.1 0.2002р.

проводиться продаж

державного майна; один

N22.

торговельного, холодильного

подати

підтверджують

укладеної

Редактор: 4-03-76. Заступнuк редактора: 4-21-34. ВіААілu: сільського rоспоАарсmва 4-02-92; nромuсловос!)lі і соuіальнuх numaнь, лuсmів і масової poбomu 4-04-81; бухгалтерія; npuuoм оголошень 4-23-26.

J\истування з читачами

ДЮСШ

вул.

виконання експертної оцінки;

8

• • • •

тренер з шахів

наше підприємство.

конкурсу необхідно

угоди,

з

Анатолій СТЕПАНЕЦЬ,

на реконструкцію

·

документів,

копію

України

(м. Бровари, вул. Гагаріна,

кваліфікацію працівника, який залучається до ~

Попереду

ВАТ ссТорrовмІ ДІм ЯІJІ»

учасника конкурсу;

~

16-ти

У зв'язку з закриттям універмагу

1

року.

до

вдалих стартів.

4. м.

групі

шахів. Побажаємо юн'им

ва героям'

нотарІально

та

призером у

першість

заяву на участь у конкурсі за встанов­

~

Яна Бе­

у старшій ~

Гребенюк

хович.

леною формою;

від

Підприємству потрібен кресляр в "Автокаді" (інженерні мережі) для роботи в

віковій

конкурсної комісії такі документи: ~

Кабінету

(976-2002-П)

Семен

за

Артем

середній

віковій групі ~ резняцька,

що і.вмирати -то тільки за неї! Слава Україні' Слава УПА! Сла­

адресою:

Учасникам до

стали

у

років ~ Олександр Брю­

нежитлового

за

молодших

і

Киів-

ви. Якщо комусь і доведеться· во­ ювати то лише за Україну. Як­

Оцінка проводиться станом на ЗО листопада

нього Союзу РСР (зі змінами, внесеними Міністрів

виступили до­

бронзовим

Вбудовано-прибудоване приміщен­

1.

використанням бланків паспортів колиш­ до

N22

Чаба­

Переможцями

Не

вмирати

портів громадян України, що оформлені з

відповідно

які

О.П.

чужих володарів та чужі держа­

ня колишнього кафе за адресою: м. Брова­

них

Правління ЗАТ СПМК-2 ТТМ.

вересня

привілей.

висновків об'єктів комунальної власності

~

Для участі в зборах акціонери по­ винні представити: документ, що посвідчує особу. Представники від акціонерів: довіреність на право участі у зборах, яка засвідчена у відповідності з -чин­

1

також

територіальної громадим. Бровари:

14.00.

що з

нюк),

«гарячих точках>>, яких

які будуть залучені для проведення експерти­

2.

інше). Розгляд інших питань, які виникнуть на зборах.

ним

вічний

лицарі

сить вдало.

маємо

право

воювати в

Кажуть,

ри, вул. Геологів,

ГЛЯНЬ, ЯК КОЛись

.молитвою.

юні

шахівниці

державного мзйна України і експертом,

Надворі осінь, дощ,

Де ти, .мій діду

ставляли

Пропозиції учасника

А дощ дороги .миє.

Маестро~

козацьке

IDOHA

З. Звіт ревізійної комісїі. Внесення змін та доповнень до ус­ тановчих документів (статуту та до­ говору). 5. Видача сертифікатів іменних акцій. 6. Про рух акцій (купівля, проДаж та

думи, .мрії. цок-цок,

Богородиці,

області.

свято, стало святом також і УПА

голова Броварської міськрайон­ ної організації НРУ.

Годинник стукає:

Снігом старий тріскун. Грає в запічку

Команду Броварів пред­

Національному гімні: «Душу й тіло· ми положим за нашу свобо-

Звіт правління про підсумк;, фінан­ сової та господарської діяльності за 2001-2002 роки та план на 200З рік. Звіт спостережної ради.

вогник-язичок.

поскрипує

шахістів

Покрови

свято

Наталя НЕДОШИТКО,

4.

«Криниця».

з ас ні же но. Місяць ясний, зірки.

юних

народної армії.

нашому

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.

Лину я в гори Карпати

карали

як

«Слава Україні!>> Іх катували

Бровари, вул. Кутузова, 8-а.

Валентина КОВАЛІВСЬКА, секретар літературно-мистецького об'єднання

слава героїчної нашої і трагічної І

участь

Омеля,

повідомляє про загальних зборів

ще наприкінці 80-х років), проте коли розгорнула зошит і почала читати, то за­ хотілося, щоб читачі, особливо ті, хто знає Віру тільки як «майстра веселого цеху», доторкнулися до інших, ніжних струн їі вразливої душі. Можливо, авторка вибрала б якісь інші вірші зі свого зошита, проте тоді це не було б для неї сюрпризом.

взяли

найсильніших

®G'®!JJ®l!!Jtl@ Ід®Ш[{'і'l[;)@ ~ OIJ!]J13®1.;)'V lЗ!д@СіОlЗ[;)'і]UЩ,

адресою:

які

90

ПравАіннІ закритого акчіонершu

за

серед

понад

товариства ••СПМк-2 •• тшичктехмвнтаІІІІІ

14.00

шахів

лежність?»),

постійно.

точнісінько

про

6

пісень,

з

юнаків пі дівчат. У цих змаганнях

КОМgНаАЬНОГО майна Броварської міської рааи

яке відбудеться

він

щини з шахів серед най­

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ! У житТі так іноді буває: знаєш людину багато років, спілкуєшся з нею, і раптом якоїсь миті відкриваєш їі з іншого боку, знаходиш у ній нові, приховані риси. Так сталося і зі мною, коли взяла до рук зошит З-віршами Віри Холошвій. Звичайно, я знала, що вона любить не тільки гумор, а й поезію, сама пише вірші (їх «Нове життя»

гарних

неї

бойовий дух народу.

невідспівана християнська душа мучиться більше, ніж тіло. Чи не

з

биста першість Київської області

І тепер, коли ми вже маємо за­

вже

козака тоді, коли в руках у нього

багато

Про

жовтня у Білій

проходила осо­

будуть жити вічно, як вічна буде

-

Простому людському, не кажучи

шаровар.

воюючу.

Пресвятої

і до цього

Їм відмовляли навіть у похованні.

жупанів

як

склав

по тюрмах, а інколи і прилюдно.

«мрії і мети»!

dopoJi

Та.м, за вікном,

раїну, не за й ката>>. Але УПА вже саме

6

~

войовану їхньою кров'ю державу («що мені дала ця неза­

ми

так написав по~т Михайло Сит­ ник, свідок того часу. Як же не вистачає декому з нас зараз тієї

4

Церкві

давно визнав український народ, і

криївках, щоб не потрапити до ворожих рук, і вмирал.и зі слова­

та шаровар, як це роблять інколи сучасні козаки. Хтось нають

ЗИМОВИЙ ВЕЧІР

катів» Сталіна та Гітлера! От якби дозволили - тоді було б все гаразд. Бо воювала «за Ук­

«За Україну, за й волю, за честь і

заків.

Hexati і unepm&, але вмuрают& ІОріІо

виспnипи ВДАJІО

славу, за народ!» І ЖИТТЯ!VІ своїм іх

'Голоч.І;•tи і палячи жита.

Бо була поза

на своє існування у «споріднених

став ще солодко-карамель­

ризикували

JJepiвnuit біu. РоJсшш;шся орди,

"До великої покари при

сам

<•:Зашелестіли вибалки і хащі,

Козаків, що потрапили у ворожий полон, карали надзвичайно жор­ стоко. Бо були вони «поза зако­ ном>>. Згадаємо хоча б засновни­ ка Січі Байду Вишневецького:

Ila po.mymmi

ця, який змінив козацьку шаблю,

ним. Адже УПА робила те саме, що роблять усі армії світу. По­ встанці лили кров ворожу і свою.

вигля­

відповідала

ду!>> Зараз УПА не хочуть вИзна­ ТІ! воюючою стороною. Судять її,

не

лу.

дом, а і тому, що ця «антирекла­ ~rа>>

а

повстан­

час не

палю

викликали

автомат

ні в кого не питщочи на це дозво­

приr::днуйтесь до запорожців». київські «спудеї>> дивились на них - та плакали. !\Ложе, не тільки тому,

Справжня,

І

НЕ ПИТАІОСЬ!>>

ламу» своєму війську. «Хто хоче бути повішеним, колесованим, на

шаблюка.

<<ЩО& ЖИТЬ НІ В KOrO ПРАВА

вказівкою, а за велінням серця. Козаки навіть робили «антирек­

посадженим

була

бутафорська.

також

16.10

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Обсяг

1

друкованuu аркуш.

Віддруковано в ЗАТ "Броварська друкарня" R..,.~..,.,....,.,...,..,.~~..,.,....,.,..~..,.,..,.,.f уnравління у справах пресu

ma

інформаuії Кuївської

облдержадмінісmраuії.

Зам. 3958 Тираж 2130 прим.

#83 2002  
#83 2002  
Advertisement