Page 1

СУБОТА

16 жовтня

2004

р.

N280 (9587)

Виходить з 17 квітня 1937 року

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

Україна в ИІ с,оnіnі. Західний варіан,?

ІРУД І КРИМIНAJ1 Не обходиться нинішня президентська виборча кампанія і без використання «брудних» техноло­ гій та «чорного»

PR.

Наприклад, зовсім недавно

шахтар Леонід Гричков виявив у газеті «Луганча­ Напередодні президента

ною

виникла

альтернатива. ження

з

виборів

перед

Європа прийме Україну на ріВНИХ і виділить їй гідне

Украї­

місце в західному світі. На гідне місце розрахо­ вували і країни Балтії, і Польща, і Угорщина, усі,

серйозна Або

країнами

чої сили. А багато хто для прийому до Європу зму­ шені був розмістити в се­ бе шкідливі виробництва. Наприклад, Латвія побуду­ вала в себе завод з пере­ робки хімічних відходів. Не зрозуміло, чому Вік­

збли­ Заходу

шляхом вступу в НАТО і єс. Або самостійна полі­

хто

тика з обліком винятково своїх інтересів і пошук свого місця У світі, що бу­ ло б гідно однієї з найбіль­ ших країн Європи. Сьогодні Європа нічого

в

травні

цього

року

став членом єдиної Євро­ пи. Можливо, політична еліта цих країн і виграла щось. Однак, для простого населення євроінтеграція стала одкровенням. Ціни на усі без винятку товари, включаючи і продукти

їни», що вийшла 10-го ве­

нагору. Наприклад, у Ризі

тор Ющенко розраховує на те, що Україні діста­ неться краща доля. Амери­ канці не приховують, що ЇМ від нас треба, і в статті «Прохолодне ставлення до України», що вийшла у впливовому виданні «Тhe Wall Street Journal» вони пишуть: «Україна дер­

ресня в американській га­

ціни на товари і продукти були лише незначно вище

жава з населенням 48 млн. чоловік, що має 5 % за­

київських цін, але від єв­ ропейських відставали на 25-30 %. для вступу в ЄС, країни-новачки повинні були підвищити ціни на товари і послуги відповід­ но до діючого в Західній Європі. При всьому цьому

гальносвітових запасів ко­

допомогою дешевої робси­

зарплати більшими не ста­

ли

ли,

ри­

використовуватися в інте­

нувся на заробітки в За­ хідну Європу. Однак вона

ресах країн Заходу. A,rvкe,

не

може

запропонувати

Україні. Усі це розуміють,

У) тому числі і В. Ющенко. у своїй статті «Шлях Укра­

«The

зеті

Herald ко

харчування,

в

International

ТтіЬипе», В. Ющен­

запитує

в

«наших

пар­

тнерів на Заході», яка їхня позиція «щодо місця Укра­ їни в пан'європейскому 'суспільстві, політичному й економічному процесі». Тобто, менше, ніж за два місяці до виборів, Віктор Андрійович вімає захід­ ним політикам право вирі­ шувати долю України в Європі. При цьому, наївно думати,

що

Євросоюз

і тому

до

вступу

різко

пішли

багато

хто

рисних

копалин,

-

висла­

вила бажання вступити в ЄС». Тобто, Україна для

-

них

кою що

це

країна

кількістю будуть

(цілих

з

вели­

ресурсів,

добуватися мільйонів!)

48

свої ринки праці від напливу дешевої робо-

бералізації»

економіки

"fii]

є

особливим

сектором

спрямована

економіки

безпосередньо

району, на

адже

людину,

Тож

напередодні

у

Окрім того, У регіонах повсюдно проходить по­

ширення агітаційних матеріалів без вихідних да­

сировинну

колонію Заходу.

них. У них звучать заклики голосувати за пред­

Перетво­

ставників опозиції. Нерідко також фіксувались факти розміщення агітаційних материалів у не­

риться остаточно, адже за­ хопивши контроль над УК­

визначених місцях. Зокрема, 18 серпня в Кіро­ воградській області зафіксовано факт роздачі агі­

раїнською економікою (а у випадку її лібералізації по­

таційних

іншому БУТИ'не може), За­ хід не стане фінансувати розвиток наукових дослід­

готова

продукція

вихідних

даних:

на

Досить часто порушення виборчого законо­ давства несуть за собою відверто кримінальний характер. Наприклад, у Івано-Франківській об­

ласті усього за одну ніч невідомі пошкодили 18 із

40 біг-бордів З агітаційними матеріалами канди­ дата на пост президента Віктора Януковича. Не­

в

рідко

підконтрольних країнах, де є дешева робоча сила. І змінювати подібний стан речей для України ніхто не буде. А чи готові ми до такої ролі, стане ясно вже в листопаді, відразу після президентських виборів.

трапляються

випадки

підпалу

рекламних

щитів, зафарбовування їх. Подібні факти неодно­ разово

спостерігалися

в

Львівській,

Чернівець­

кій, Одеській областях та в Києві. Наведені факти свідчать про те, що певні полі­ тичні сили, які гордо іменують себе «опозицією», насправді сповідують псевдодемократичні l1РИН­

ципи. Але треба пам'ятати, що остаточну пере~/О­ гу не можна отримати, ПРИТРИМУІочись макіавел­ лівського принципу <<Ціль виправдовує засоби».

Е. ТУРВИНЕНКО.

в

без

раж, дата і місце виготовлення.

країнах Заходу, а випуска­ ється

матеріалів

передвиборних листівках не було зазначено ти­

жень в Україні. Сучасний Західний світ улаштова­ ний так, що винаходи роз­ робляються в розвитих

промисловості.

Запашний

цукерки і печиво

вашого

свята

від

-

хліб

на

столі

серця

бажаємо

"

"':~~

-

є

особливим

І

сектором

економіки,

адже

її

кінцеві

"1

'ф"IKoBaНl

висококвалІ

_

ІІ

виробництво,

І

. . ...

кадри, працІВНИКИ ЦІЄІ галУЗІ вносять вагомии вклад

потенціалу міста,

стабільно

нарощуючи

розширюючи асортимент, вкладаючи у свою роботу пошук, творчість, тепло рук та! сердець. Сьогодні продукція наших харчовиків відома і користується попитом далеко за межами Броварів. Впевнені, що ви і надалі будете працювати над збільшенням виробництва високоякісних, конкурентноспроможних та екологічно чистих продуктів

чи

вам

харчування.

міцного здоров'я, великого родинного щастя і благополуччя, вагомих трудових звершень у справ відродження економіки району і держави

в цілому. З повагоюголова райдержадміністрації

промисловість

у розвиток промислового

все зроблено вашими

щирого

ШАНОВНІ ПРАЩВНИКИ ХАРЧОВО! ПРОМИСJl.ОВОСТІ!

люмдини. аю чи

Кожен із нас, готуючи обід чи вечерю, запрошуючи в гості родичів,

тістечка, ковбаса і сир, турботливими руками.

звучить)

монтаж зі зображенням свого лиця.

результати спрямовані на задоволення найперших життєво необхідннх потреб 'І.'

її

для

друзів чи знайомих, не може обійтися без продукції, яку виготовляють харчової

не

Харчова

задоволення її найперших життєво необхідних потреб.

працівники

високотехнологічною розвитою країною і перет­ вориться (як це банально

щиро вітаю вйс із професійним святом!

ПРАЦІВНИКІВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ! продукція

на утратить усі шанси ста­

Від імені гро:vrади міста, міської ради та її ви.конавчого комітету, від себе особисто ІІі

Від імені Броварських районних державної адміністрації та ради і сердечно вітаємо вас з професійним святом ДНЕМ галузь

то нічого, але от тільки в одному з шахтер ів ви­ борець упізнав себе. Але найбільш цікаве: Леонід Гричков ніколи не фотографувався поряд із Вік­ тором Ющенком і не давав своєї згоди на фото­

ти

11'/ '"

щиро

Ваша

і

не» NQ 31 від 31 серпня 2004 року фото Віктора Ющенка з передовою бригадою шахтарів. Усе б

ДЕНЬ nРАqlВНИКIВ ХАР.,ОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

-

ШАНОВШ ХАРЧОВИКИ БРОВАРЩИНИІ

кінцева

за

не викликає найменшого сумніву, що у випадку «лі­

закрила

прагматична

3АВТРА

ще

Україну прийдуть найба­ гатші західні корпорації, конкурувати з яким ми бу­ демо не в змозі. А це значить, що Украї­

Спасибі за С'У"'Ілінну працю і високу майстерність.

Від усієї душі бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, миру і злагоди. ,'І!

Іі

Нехай

;

супутниками.

людська

вдячність

і

і

від

творчої

З повагою

J

голова райради Л. В. СЛОБОДЯНЮк.

радість

праці

завжди

будуть

вашими

j

-

міський голова В. О. АНТОНЕНКО. '. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~. Л. А. вАЙСФЕЛЬД.

.КупуЙ броварське НАПЕВНО, не всі броварчани знають:

віднині

вони

купують

хліб не міського, а київського виробництва. Фактично він ви­ пікається на потужностях Бро­ варського

хлібозаводу,

на

базі

NQ 2 Ки­ хлібокомбінату NQ 10.

якого організовано цех ївського

Це стратегія ДП АТ «Київхліб»,

який вирішив взяти під свою опіку невеликі та середні під­ приємства з тим, щоб, вклавши

туди необхідні кошти, відроди­ ти ці виробництва.

З часу приєднання пройшло трохи

більше

місяця,

але

нам

уже вдалося ситуацію не лише

стабілізувати, а й стати на шлях поліпшення. Так, різко збільше­ но обсяги виробництва,

поліп-

аМІН НА

O'lIKYCMO шується

якість.

вий факт: тва

і

показо­

колектив підприємс­

розпочав

зміни

Такий

працювати

тепер

у

три

щодобовий

ви­

пуск становить 25 тонн різно­ манітних хлібобулочних виро­ бів. Ми вже отримуємо прибуток і стаємо рентабельни­ ми.

Наявність коштів, які виділені керівництвом головного підпри­ ємства хлібокомбінату NQ 10, дало

змогу

проводити

реконс­

трукцію лінії NQ 2 з випуску хлі­ ба пшеничного першого сорту. Також буде відновлюватися лі­ нія з виробництва такого попу­ лярного сорту хліба, як «Укра­ їнський». Поки що броварчани забезпечуються ним із комбіна-

ту

NQ 10.

Хоч обсяг робіт дуже

великий, але вони будуть вико­ нані до початку нового року. А в цілому в реконструкцію ви­

робництва вже вкладено понад 2,5 мільйона гривень. Одним з головних завдань ке­ рівництва броварського цеху є також необхідність відновлення мережі реалізації. Поки підпри­ ємство переживало економічні труднощі, меткі конкуренти скористалися цією ситуацією і зуміли перехопити наших по­ тенційних партнерів. Зараз во­ на (ситуація) виправляється і зв'язки поновлюються, адже нам

є

чим

переконувати

-

асортиментом, біЛьш низькими цінами, зрештою з якістю. Щи-

KPAIq::1

смачними

цівники

та

апетитними,

нашого

пра­

підприємства

та колеги по всій Україні докла­

ро вдячні за підтримку та поро­

дають усе своє вміння та знан­

зуміння з боку міської та йонної влад і сподіваюся,

ня.

така

спіьпраця

ра­ що

Тому від імені керівництва

Київського

хлібозаводу

NQ 1О

продовжувати­

мені хотілося б щиро привітати

меться і надалі. Особливість хлібопекарської

працівників Броварського цеху

справи

вої промисловості й запевнити

полягає

у

тому,

що

якість продукту залежить не лише від складових, обладнан­ ня, а й кваліфікації та вміння працівників. Тому ми робимо все можливе, щоб повернути досвідчених працівників на ви­ робництво. Запорошуємо на розмову, враховуємо їх поба­ жання

...

Скромний сніданок чи велике застілля ні в якому разі не об­ ходяться без хліба, кондитер­

ських виробів. Щоб вони були

NQ 2

із Днем працівника харчо­

їх, що невдовзі працюватиметь­ ся їм легше,

заробітки зроста­

тимуть. Зрозуміло, якщо всі ми старатимемося. Адже перед на­ ми стоїть відповідальне завдан­

ня і

--

забезпечувати броварчан

жителів

району

високоюjс­

ною продукцією.

Ігор КРАСІЛІНЧУК,

NQ 2 No 10,

начальник цеху

Київського хлібокомбінату


16.10

ВИ&ОРИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 3r

_О....н.

2004

року

Територіаnьна виборча комісія з виборів Президента України територіаnьноrо виборчоrо OKPYry

N!! 98

Київська область

ПОСТАНОВА Н! 92

22

М. Бровари, вул. Кірова

13

жовтня

2004

року

Про внесенн. змін до СIUJОДУ діnьни"них ви60Р"ИХ комісій, ЗОl'вердженоrо nOCI'OHOBOIO l'еРИl'оріоnьно; ви60Р"О; комісі; від 25 вересн. 2004 року Ng '6 «Про yrBopeHH. діnьни"них .и60Р"ИХ комісій з .и60рі. nрезиденl'О Укро;ни» Виборча дільниця

Розглянувши заяви про звіль­

нення від обов'язків голів, зас­ тупників голів, секретарів та членів дільничних виборчих ко­ місій з виборів Президента Ук­ раїни та подання довірених осіб кандидатів

України

на

про

кандидатур

пост

Президента

включення

до

складу

нових

зазначе­

них комісій і додані до них зая­

ви цих осіб про їх згоду на участь у роботі відповідних діль­ ничних виборчих комісій та від­ повідно до пунктів 1, 2 частини четвертої, частин п'ятої та вось­ мої статті 30 Закону України "Про вибори Президента Украї­ ни» територіальна виборча комі­ сія постановляє: Припинити достроково пов­ новаження членів дільничних ви­ борчих комісій з виборів Прези­ дента України.

1.

Виборча дільниця

N23

Філіпової Ніни Василівни.

Каранди

1953 ває

Віри

Рябушиць Марини Миколаївни,

N2 40

Михайлівни,

р. Н., освіта середня, прожи­ в селі Підлісея Броварського

району

-

від

Президента

кандидата

України

на

в

селі

Підлісея

Петра

Броварського

Михайловича,

варського району від кандидата на пост Президента України Ющен­ ка Віктора Андрійовича; Івана

Григоровича,

1928 р. н" освіта вища, проживає в селі Підлісея Броварського району - від кандидата на пост Президен-. та України Бойка Богдана Федоро­ вича.

1941

р.Н., освіта вища, проживає в м. Бровари від кандидата на пост Президента України Ржавського Олександра Миколайовича (за осо­ бистою заявою); Демченко Катерини Володи­ мирівни, 1964 р.Н., освіта середня спеціальна, проживає в м. Брова­ ри - від кандидата на пост Прези­ дента України Вітренко Наталіl Ми­

Виборча дільниця

N2 41

Максака Олексія Івановича, 1964 р. Н., освіта вища, проживає в селі Тарасівка Броварського району

та

від кандидата на пост Президен­

України

Корчинського

Дмитра

Олександровича (за особистою за­ Яf!ОЮ). Виборча дільниця освіта

середня

1951

спеціальна,

хайлівни (за особистою заявою). Виборча дільниця N211 Попова Григорія Даниловича, 1932 р.Н., освіта середня, проживає

проживає в селі 3аворичі Бровар­ ського району від кандидата на пост Президента України Нечипору­

в м. Бровари від кандидата на пост Президента України Мороза Олександра Олександровича (за

бистою заявою). Виборча дільниця N2 45 Барановського Анатолія Вікто­ ровича, 1949 р. Н., освіта середня спеціальна, проживає в м. Бровари - від кандидата на пост Президен­ та України Мороза Олександра

особистою заявою). Виборча дільниця

Литвиненка вича,

1937

Віктора

N221 Федоро­

р.Н., освіта середня спе­

ціальна, проживає в м. Бровари - ' від кандидата на пост Президента України Мороза Олександра Олек­ сандровича (за особистою заявою); Литвиненко Валентини Олексі­ ївни, 1936 р.Н., освіта середня спе­ ціальна, проживає в м. Бровари від кандидата на пост Президента України Мороза Олександра Олек­ сандровича (за особистою заявою).

Виборча дільниця N226 Пінчук Віри Анатоліївни, 1967 р.Н., освіта середня спеціальна, проживає в м. Бровари від кан­ дидата на пост Президента України Ржавського Олександра Миколайо­ вича (за особистою заявою).

Виборча дільниця N231 Лизуна Миколи Володимиро­ вича, 1984 р.н., освіта середня, проживає в селищі Велика Димерка Броварського району від канди­ дата на пост Президента України Ржавського Олександра Миколайо­

вича (за особистою заявою). Виборча дільниця N232

Яценко Лілії Володимирівни, 1954 р.н., освіта незакінчена вища, проживає в селищі Велика Димерка

Броварського району дата

на

пост

-

від канди­

Президента

України

Грабара Миколи Федоровича (за особистою заявою); Нишенко Валентини Григорів­ ни, 1971 р.Н., освіта середня, про­ живає в селищі Велика Димерка Броварського району від канди­ дата на пост Президента України Грабара Миколи Федоровича (за особистою заявою); Селюка Анатолія Анатолійови­ ча, 1979 р.н., освіта вища, прожи­ ває в селищі Велика Димерка Бро­ варського району від кандидата на пост Президента України Мороза Олександра Олександровича (за особистою заявою). Виборча дільниця N2 35 Ференець Вікторії Леонідівни, 1~82 р. н., освіта середня спеціаль­ на, проживає в селі Гоголів Бровар­ ського району від кандидата на пост Президента України Базилюка Олекса[jдра Філімоновича (за осо­ бистою заявою).

ка Володимира Павловича (за осо­

Олександровича (за особистою за­ явою); Сопової Вікторії Миколаївни, 1970 р. н., освіта середня спеціаль­ на, проживає в селі 3азим'є Бро­ варського району від кандидата на пост Президента України Мороза Олександра Олександровича (за особистою заявою). Виборча дільниця N2 49 Соловей Алли Іванівни, 1960 р. н., освіта вища, проживає в селищі Калита Броварського району від кандидата на пост Президента Ук­ раїни Грабара Миколи Федоровича (за особистою заявою). Виборча дільниця N2 50 Нечмоні Володимира Степано­ вича, 1927 р. Н., освіта неповна се­ редня, проживав в селищі Калита Броварського району від канди­ дата на пост Президента України Нечипорука Володимира Павловича (у зв'язку зі смертю). Виборча дільниця N2 59 Назарова Володимира Мико­ лайовича, 1948 р. н .. освіта серед­ ня спеціальна, проживає в селі Мокрець

Броварського

району

-

від кандидата на пост Президента України Грабара Миколи Федорови­ ча (за особистою заявою); Зайцевої Ніни Василівни, 1967 р. н., освіта середня, проживає в селі Мокрець Броварського району - від кандидата на пост Президен­ та України Яковенка Олександра Миколайовича (за особистою зая­ вою). Виборча дільниця N2 60

Самокиш Світлани Олексіївни, 1977 р, н., освіта середня, прожи­ ває в селі Мокрець Броварського району від кандидата на пост Президента України Яковенка Олек­ сандра Миколайовича (за особис­ тою заявою);

Севрук Ольги Василівни, 1956 р. Н., освіта середня спеціальна, проживає в селі Мокрець Бровар­ ського району від кандидата на пост Президента України Ющенка Віктора Андрійовича (за особистою заявою);

Ржавського

1936 р. Н., освіта вища, проживає в селі Світильня від кандидата на пост Президента України Грабара Миколи Федоровича (за особистою заявою). Виборча дільниця Малій

Алли

N2 71

Олександрівни,

р. Н., освіта середня спеціаль­

1980

на, проживає в селі Броварського району дата

N2 44

Ільєнко Ольги Григорівни, р. н.,

України

бистою заявою). Виборча дільниця N2 68 Вахненко Зінаїди Володими­ рівни, 1939 р. н., освіта середня, проживає в селі Русанів Бровар­ ського району від кандидата на пост Президента України Мороза Олександра Олександровича (за особистою заявою). Виборча дільниця N2 69 Рудобаби Галини Яківни, 1962 р. Н., освіта середня спеціальна, проживає в селі Світильня від кандидата на пост Президента Ук­ раїни Грабара Миколи Федоровича (за особистою заявою); Магдич Тетяни Михайлівни,

р. Н., освіта середня спеціаль­ проживає в селі Підлісея Бро­

Бартош а

Президента

Нечипорука

1944 на,

від кандидата на пост

-

Олександра Михайловича (за осо­

району від кандидата на пост Президента України Нечипорука Володимира Павловича; , Гаценка

м. Бровари

пост

Володимира Павловича; Ільєнка Миколи Антоновича, 1935 р. Н., освіта середня, прожи­ ває

р. Н., освіта вища, проживає в

1986

на

Волги

пост

Семиполки від канди­

Президента

України

Василя Олександровича (за

особистою заявою); Сетанюка Сергія Володимиро­ вича,

1965

р. Н.,

освіта

середня,

проживає в селі Семиполки Бро­ варського району від кандидата на пост Президента України Вітрен­

ко Наталіі Михайлівни (за особис­ тою заявою).

Виборча дільниця N2 72 Валентини Віталіївни, 1974 р. Н., освіта середня спеціаль­ на, проживає в селі Семиполки Броварського району від канди­ дата на пост Президента України Грабара Миколи Федоровича (за особистою заявою). Виборча дільниця N!! 73 Жигун Євдокії Петрівни, 1934 р. Н., освіта середня спеціальна, про­ живає в селі Требухів Броварського району від кандидата на пост Президента України Мороза Олек­ сандра Олександровича (за осо­ бистою заявою); Корчинської Інни Володими­ рівни, 1984 р. н., освіта середня, проживає в селі Требухів Бровар­ Котляр

ського району від кандидата на пост Президента України Вітренко

Наталіі Михайлівни

(за особистою

заявою).

Виборча дільниця

N!! 74

Дем'яненко Валентини Миколаїв­ ни, 1965 р. Н., освіта середня, про­ живає в селі ТребуХіВ Броварського

- від кандидата на пост Президента України Вітренко Ната­

району

Виборча дільниця N2 35 Оксану Вікторівну, 1971 р. Н., освіта середня спеціаль­ на, проживає в селі Гоголів Бровар­ ського району від кандидата на пост Президента України Корчин­ ського Дмитра Олександровича (за особистою заявою). Виборча дільниця N!! 43 Луценко

Решетняк

1957

Любов

Олексіївну,

р. Н., освіта середня спеціаль­

варського району

-

від

виконання

Виборча дільниця Заліську Валентину

Ng 13 Гаврилів­

ну, 1957 р. Н., освіта середня спеці­ альна, проживає в місті Бровари від кандидата на пост Президента України Вітренко Наталіі Михайлівни (за особистою заявою). 9иборча дільниця N!! 29

Новохацького Федора Федо­ ровича, 1951 р. н., освіта середня

спеціальна, проживає в селі Богда­ нівка Броварського району від кандидата на пост Президента Ук­

раїни Мороза Олександра Олексан­ дровича (за особистою заявою),

р. Н., освіта вища, прожи­

Бродського Михайла Юрійовича (за особистою заявою),

Виборча дільниця N!! 74 Гречуху Валентину Андріївну,

1940

селищі Баришівка

Віру

Миколаївну,

1958 р. Н., освіта вища, проживає в селищі Калита від кандидата на пост Президента України Бродсько­ го Михайла Юрійовича залишивши їі членом дільничної виборчої комі­ сїі(за особистою заявою). Виборча дільниця N!! 50 Зв'ягінцеву Марію Гордіївну, 1951 р. Н., освіта середня, прожи­ ває в селі Опанасів Броварського району

-

від

кандидата

на

пост

Президента України Бойка Богдана Федоровича

(за

особистою

вою). Виборча дільниця

зая­

N2 54

Окольнич Віру Миколаївну, 1968 р,н., освіта середня, проживає в селі Кулажинці Броварського ра­ йону від кандидата на пост Пре­

зидента України Грабара Миколи Федоровича (за особистою зая­ ВОЮ). Виборча дільниця No 55 Пучок Валентину Володими­ рівну, 1964 р. Н., освіта середня, проживає в селі Літки Броварського району від кандидата на пост Президента України Яковенка Олек­ сандра Миколайовича (за особис­ тою заявою). Виборча дільниця N!! 63 Кононенко Любов Миколаївну, 1966 р. н., освіта середня спеціаль­ на, проживає в селі Пухівка Бровар­ ського району від кандидата на пост Президента України Ющенка Віктора Андрійовича. Виборча дільниця N!! 68 Алексеєнко Катерину Федорів­ ну, 1947 р. Н., освіта неповна се­ редня, проживає в селі Русанів Бро­ варського району від кандидата на пост Президента України Мороза Олександра Олександровича (за особистою заявою). Виборча дільниця N!! 71 Дяченко Валентину Миколаїв­ ну, 1958 р. н., освіта середня, про­ живає в селі Семиполки - від кан­ дидата на пост Президента України Бродського Михайла Юрійовича (за особистою заs:lВОЮ). з.

Звільнити

від

Виборча дільниця

N2 3

Боярину Тетяну Вікторівну, 1964 р. н., освіта вища, проживає в місті Бровари від кандидата на

пост Президента України Януковича Віктора Федоровича (за особистою Виборча дільниця N!! 29 Бражевського Віктора Михай­ ловича, 1962 р. Н., освіта вища, проживає в селі Богданівка Бровар­ ського району від кандидата на пост Президента України Черно­ вецького Леоніда Михайловича (за особистою заявою). Виборча дільниця N!! 36 Кирій Людмилу Миколаївну, 1955 р. н., освіта середня спеціаль­ на, проживає в селі Гоголів Бровар­ ського району від кандидата на пост Президента України Грабара Миколи Федоровича (за особистою заявою). Виборча дільниця

р. н., освіта вища, проживає в

-

від кандидата

на пост Президента України Брод­ ського Михайла Юрійовича, зали­ шивши їі членом дільничної вибор­ чої комісїі (за особистою заявою), Звільнити

4.

від

виконання

обов'язків голови дільничної ви­ борчої комісії: Виборча дільниця

N2 7

Самофалова Віктора Іванови­ ча, 1947 р. Н., освіта вища, прожи­ ває в місті Бровари - від кандида­ та на пост Президента України Мороза Олександра Олександрови­ ча, перевівши його членом дільнич­ ної виборчої комісії виборчої дільни­ ці NQ 3 (за особистою заявою). Виборча дільниця N2 11 Онуфрієнка Миколу Федоро­ вича, 1945 р. Н., освіта середня спеціальна, проживає в місті Брова­ ри - від кандидата на пост Прези­ дента України Ржавського Олексан­ дра

Миколайовича,

залишивши

його членом дільничної виборчої ко­ місїі (за особистою заявою). Виборча дільниця N!! 24 Босого Мирослава Васильови­

ча, 1939 р. Н., освіта вища, прожи­ ває в місті Бровари від кандида­ та

на

пост

Вітренко

Президента

Наталії

України

Михайлівни

(за

особистою заявою).

Виборча дільниця N!! 28 Свірську Олен.У Іванівну, 1964 р. Н., освіта середня спеціальна... проживає в селі Бобрик Бровар'" ського району від кандидата на пост Президента України Козака Романа Миколайовича. Виборча дільниця N2 29 Теплюк Світлану Вікторівну, 1984 р. Н., освіта незакінчена вища, проживає в селі Богданівка Бровар­ ського району від кандидата на пост Президента України Грабара Миколи Федоровича (за особистою заявою).

Виборча дільниця Мандрику

N!! 42

Олександра

Івано­

вича, 1961 р. Н., освіта середня, проживає в селі Михайлівка Бро­ варського району

-

від кандидата

на пост Президента України Козака Романа Миколайовича (за особис­

виконання

заявою).

Звільнити

1974

ває в селі Кулажинці - від кандида­ та на пост Президента України

Богдана Федоровича (за особистою заявою). Вибооча дільниця N!! 49

Верходуб

від канди­

Президента

на пост Президента України Бойка

Олександра Олександровича особистою заявою).

2.

пост

Шкарупу Тетяну Володимирів­ ну,

від кандидата

обов 'язків заступника голови дільничної виборчої комісії:

обов ·язків секретаря дільничної виборчої комісії:

на

-

України Мороза Олександра Олександрови­ ча (за особистою заявою). Виборча дільниця N!! 54

на, проживає в селі 3аворичі Бро­

ліl Михайлівни (за особистою зая­ вою). Виборча дільниця N!! 75 Хіврича Валентина Васильови­ ча, 1964 р. Н., освіта середня, про­ живає в селі Шевченкове Бровар­ ського району від кандидата на пост Президента України Мороза

(за

Броварського району

дата

N!! 51

Руденка Володимира Іванови­ ча, 1949 р. Н., освіта середня спеці­ альна, проживає в селі Княжичі

тою заявою).

Виборча дільниця N!! 50 Хижній Тетяну Василівну, 1952 р. н., освіта середня спеціальна, проживає в селищі Калита Бровар­ ського району від кандидата на пост Президента України Бродсько­ го Михайла Юрійовича (за особис­ тою заявою).

Виборча дільниця

N!! 63

Мороза Андрія Андрійовича, 1930 р. Н., освіта вища, проживає в селі Пухівка Броварського району - від кандидата на пост Президен­ та України Бойка Богдана Федоро­ вича (за особистою заявою). Виборча дільниця N!! 71

Крившу Миколу Григоровича,

1974

р. н .. освіта вища, проживає в

селі Семиполки

-

від кандидата на

пост Президента України Януковича

Віктора Федоровича, залишивши його членом дільничної виборчої ко­ місії (за особистою заявою). Голова територіальної виборчої

комісії М. М. НЕЩИМНИЙ. Секретар територіальної

виборчої комісіі В. Г. ДАВИДОВ. (Закінчення у наступному номері).


16.10 ПОНЕДІЛОК, 18 ЖОВТНЯ

15.15 Я здивую світ 15.40 Дитяча лінія 16.05 До 100-річчя Націо­

УТ-1

6.00 Доброго ранку, Україно!

6.30, 7.00, 8.00 Новини 7.05 Ера бізнесу 7.10,8.05 Спорт 7.20,8.20 Фінансова погода 7.30 Мандри 7.55 Православний календар

8.30 Мusіс-бокс 8.45 Джерело здоров'я 9.00 Сільські вісті 9.30, 10.25, 14.10 Для тих, хто вдома

9.50,21.55 Ситуація 10.00 Дорогами України 11.00, 15.00, 18.50, 21.00 Вісті 11.20 О. Довженко .Зачарована Десна»

11.40 Асканія-Нова 11.50 Родина Антоновичів 11.55 Антисуржик 12.10 Народний календар 12.25 Поздоровляємо вас ... 13.00, 14.40 Служба розшуку дітей

13.10 Наша пісня 13.55 Абетка безпеки ВІВТОРОК, 19 ЖОВТНЯ УТ-1

6.00 Доброго ранку, Укра:іно!

6.30, 7.00, 8.00 Новини 7.05 Ера бізнесу 7.10,8.05 Спорт 7.20, 8.20 Фінансова погода 7.30 Будівельний майданчик

7.55 Православний календар

8.30 Мusіс-бокс 8.45 Джерело здоров'я 9.00 Сільські вісті 9.ЗО, 10.25, 14.10 Для тих, хто вдома

9.'50,21.50 Ситуація 10.00 Дорогами Украіни 11.00, 15.00, 18.45, 21.00 Вісті 11.20 Французька мова 11.55 Антисуржик 12.05 Зелений коридор

12.25 Поздоровляємо вас .. 13.00, 14.40 Служба розшуку дітей

13.05 Милосердя 13.ЗО Перехрестя lЗ.55 Абетка безпеки 15.15 До 100-річчя Націо­ нального університету театру, кіно й телеба-

СЕРЕДА,

20

ЖОВТНЯ УТ-1

6.00 Доброго ранку, Україноl

6.30, 7.00, 8.00 Новини 7.05 Єра бізнесу 7.10, 8.05 Спорт 7.20, 8.20 Фінансова погода 7.55 Православний календар

.0,

6.45 Джерело здоров'я аРО Сільські вісті 10.25, 14.10 Для тих, хто вдома

10.00 Дорогами України 11.00, 15.00, 18.45, 21.00 Вісті

11.20 Німецька мова 11.50 Майстри українського живопису

11.55 Антисуржик 12.00 Аудієнція 12.25 Поздоровляємо вас .. 13.00, 14.40 Служба розшуку ДІтей

13.05 Сільський час 13.55 Абетка безпеки 15.20 Джерело здоров'я 15.45 Крок до зірок 16.20 Студія 5 17.05 Народна служба по­ рятунку - 01 ЧЕТВЕР, ЖОВТНЯ

21

УТ-1

6.00 Доброго ранку, Україно! б.30, 7.00, 8.00 Новини 7.05 Ера бізнесу 7.10, 8.05 Спорт

7.20,8.20 Фінансова погода 7.30 Мандри 7.55 Православний календар

8.ЗО Мusіс-бокс 8.45 Джерело здоров'я 9.00 Сільські вісті

9.30, 10.25, 14.35 Для тих, хто вдома

10.00 Дорогами України 11.00, 15.00, 18.50, 21.00 Вісті

11.20 11.35 11.45 11.55 12.05 12.25 13.00

Німецька мова Освітянські новини Наша мова Антисуржик

Така мода Поздоровляємо вас .. До 70-річчя Інституту

електрозварювання

ім.

Є. Патона 13.55 Абетка безпеки 13.10 Таланти твої, Україно І 14.00 Телефортуна 14.55 Служба розшуку дітей 15.25 Надія 16.00 Подорож у ДИТИНСТВQ

нального університету театру, кіно й телеба­ чення ім. 1. Карпенка­ Карого

16.ЗО Студія 5 17.00 Художня панорама 17.25 Людина й закон 18.00 Україна. День за днем 19.10 Саме той 19.40 Кандидати на пост Президента. Микола рогожинський.

Владис­

лав Кривобоков 20.40 Трійка. Кено 20.50 Вечірня казка 21.45 Світ спорту 22.10 Наш футбол 23.00 Підсумки 23.40 Контролер 0.10 д/с .ВіЙська особливо­ го призначення.

УТ-2

6.00 Хочу й буду 7.00 Сніданок з 1+1 7.30 Т/с ,Ундіна-2» 8.30 Сніданок з 1+1 9.00 Т/с ·Даша Васильєва2» 10.00 Т/с .Моя прекрасна чення їм. І. Карпенка­ Карого 15.36 Святий лист 16.00 Фестиваль »Молода ХВИЛЯ»

18.ЗО Студія 5 17.05 Резонанс 17.25 Право 17.45 Експертиза 18,00 Межа 19.10 Саме той 19.40 Кандидати на пост Президента України. Михайло Бродський Олександр Мороз 20.40 Трійка. Кено 20.50 Вечірня казка 21.30 Футбол. Ліга чемпіо­ нів. "Реал. - ,Динамо» (К) 23.40 Підсумки 0.20 Футбол. Ліга чемпіонів «Байер» ~ «Рома»

УТ-2 6.00 Хочу й буду 7.00 Сніданок з 1+1 7.30 Т/с 'Ундіна-2» 8.30 Сніданок з 1+1 9.00 Т/с .Даша Васильєва» 10.00 Т/с .Моя прекрасна 10.40 Документ 11.40 Т /с .Месія» 12.30 Народний артист 12.45 Т /с «Ксена.

17 .25 17.50 18.20 19.10 19.40

Футбольні діалоги

Пенсійна реформа Зелений коридор Саме той Кандидати на пост Президента України. Петро Симоненко - Во­ лодимир Нечипорук 20.40 Суперлото. Трійка. Кено 20.50 Мегалот 21.30 Футбол. Ліга чемпіо­ нів .• Шахтар» - .Селтик» 0.20 Футбол. Ліга чемпіонів. ((Мілан»

-

«Барселона»

УТ-2 Хочу й буду Сніданок з 1+1 Т/с "Ундіна-2. Сніданок з 1+1

6.00 7.00 7.30 8.30 9.00 Т/с ·Даша Васильєва2» 10.00 Т/с .Моя прекрасна нянька»

10.40 11.40 12.30 12.45 13.50 14.20

Подвійний доказ Т /с .Месія» Народний артист Т /с .Ксена»

Т/с "Друзі. Т/с .Земля кохання,

земля надії»

15.20 Т/с .Гріхи батьків» 16.20 Т/с -Північ і Південь» 16.30 17.00 17.25 17.55 18.25 19.10 19.40

Студія 5 Хто У домі хазяїн? Хай щастить! Не все так погано ... Енергетичне поле Саме той

Кандидати на пост Президента України. Сергій Комісаренко Наталія Вітренко 20.40 Трійка. Кено 20.50 Вечірня казка 21.40 Світ спорту 21.50 Ситуація 22.00 Четверта влада 22.40 Щоденник Верховної Ради 23.00 Підсумки 23.40 Мusіс-бокс 0.00 Пісня року УТ-2 Хочу й буду Сніданок з 1+1 Т/с ,Ундіна-2» Сніданок з 1+1

6.00 7.00 7.30 8.30 9.00 Т/с .Даша Васильєва-

Аншлаг! Аншлаг! Т/с ·Менти-3» Народний артист Т/с .Ксена» Т/с »Друзі»

Т/с »Земля кохання, земля надіі» 15.15 Т/с »Менти-3» 16.20 Т/с .Північ і Південь» 17.20 Хочу й буду

18.25 19.30 20.00 20.15

Т/с 'Ундіна-2» ТСН ТСН. Проспорт Т/с .Гріхи батьків»

21.ЗО Т/с .Даша .Васильєва»

22.30 Документ 0.00 ТСН ут-з

14.00 ВВС. Жива природа-2 15.10 Премія .Муз-ТБ2004» 16.00, 18.00 Новини 17.00 Народна платформа 17.05 Т/с .Пригорни мене. 18.15 Кримінал 18.40 Чекай на мене 20.00 Подробиці 20.30 Інтерспорт 20.40 Т/с »Мару. 21.55 Т/с »Час жорстоких. 13.45 Т/с .Друзі» 14.19 Т/с .Земля кохання, земля надіі.

15.10 Т/с .Гріхи батьків. 18.28 Т/с .Північ і Південь» 17.25 Хочу й буду 18.30 Т/с .Ундіна-2. 19.30 ТСН 21.18 Т/с .Даша Васильева2» 22.15 Подвійний доказ 23.15 Епіцентр. Вибір-2004 23.30 Т/с ,Золото Югри. 0.35 ТСН 0.55 Служба розшуку дітей ут-з

6.00,7.10, 8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 6.05, 16.05 Я все про вас знаю

7.00 Подробиці. Економіка 7.15,8.15,12.10,20.30Iнтерспорт

7.25 Уроки географіі 7.35 Абетка-малятко 7.40 Уроки обережності 8.20, 15.55 Народна платформа 8.25 Т/с »Спецвідділ. 9.30 Спецпроект 10.10 Т/с »Життя триває»

11.05 Країна порад 12.20 Т/с .Жінка з арома­ том кави»

17.20 Хочу й буду 18.25 Т/с .Ундіна-2» 19.30 ТСН 20.00 ТСН. Проспорт 20.15 Т/с .Гріхи батьків» 21.15 Т/с .Даша Васильєва2» 22.15 Без табу 23.15 Епіцентр. Вибір-2004 23.30 Т/с ,Золото Югри» 0.35 ТСН ут-з

6.00,7.10, 8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 6.05, 16.05 Я все про вас знаю

7.00 Подробиці. Економіка 7.15,8.15, 12.10,20.30 Інтерспорт

7.25 Уроки географіі 7.35 Абетка-малятко 7.40 Уроки обе~ежності 8.20, 15.55 Народна платформа

8.25 Т/С .Спецвідділ» 9.35 Смачно 10.10 Т/е .Житtя триває. 11.05 Країна порад 12.20 Т/с »Жінка з арома­ том кави-

13.25, 19.00 Ключовий мо­ мент

14.25 Єралаш земля надіі»

15.20 16.20 17.20 18.25 19.30 20.00 20.15 21.15

Т/с .Гріхи батьків» Т/с .Північ і Південь. Хочу й буду Т/с ,Ундіна-2» ТСН

ТСН. Проспорт Т/с .Гріхи батьків. Т /с .Даша Васильєва-

2"

22.15 Я так думаю 23.15 Епіцентр. Вибір-2004 23.30 Т/с ,Золото Югри. 0.35 ТСН 0.55 Народний артист ут-з

6.00,7.10,8.00,9.00,12.00, 16.00, 18.00 Новини 6.05, 16.05 Я все про вас знаю

7.00 Подробиці. Економіка 7.15,8.15, 12.10,20.30 Інтерспорт

7.25 Уроки географіі 7.35 Уроки гарної поведінки 8.20, 15.55 Народна 'платформа

10.00 Т/с .Моя прекрасна нянька»

10.40 11.40 12.30 12.50 13.50 14.20

нянька»

10.40 11.30 12.30 12.45 13.45 14.15

Без табу Т/с .Месія. Народний артист Т/с .Ксена» Т /с .Друзі» Т/с .Земля кохання,

8.25 Т/с -Спецвідділ. 9.35 Камера сміху 10.10 Т/с .Життя триває. 11.05 Країна порад 12.20 Т/с .Жінка з арома­ том каВИ»

13.20, 19.00 Ключовий мо­ мент

22.55 Спецпроект 23.З5 Післязавтра Т/с ,ПолтергеЙст. Спадщина»

0.00

ки-'-в

7.00 7.20 7.30 8.00

Мультфільм Вісник роботодавця СТН СТН-спорт

8.ЗО Х/Ф .Заради любові. 11.30 Т/с ,Дикий місяць» 12.30 Київ класичний

t.3.00 Чорний квадрат 13.30, 15.30, 16.ЗО, 17.30, 18.30,20.30,23.30 СТН 13.40 М/с .Пригоди котів Бобо й Томаса»

14.00, 21.15 Дозвольте за­ питати

14.15 Х/Ф -Велике космічна подорож»

15.35 М/с »Пригоди Марка й Джини»

16.35 М/с .Сандокан - тигр Малайзіі»

17.00 д/с .Аргонавти» 17.40 Телепресклуб 18.35 Методика схуднення 18.40 Шлях до успіху Кандидати на пост Президента України

19.00 Владислав Криво бо13.25 Чекай на мене 14.40 Єралаш 14.55 Дискавері 17.08 Т/с .Пригорни мене18.15 Кримінал 19.00 Ключовий момент 20.00 Подробиці 20.40 Т/с »Мару» 21.88 Т/с .Час жорстоких» 22.55 Усе для тебе 23.55 Подробиці 0.20 Служба розшуку дітей 0.25 Т/с .другий спецвідділ»

1.20 Перша експедиція

киІв 7.00, 18.35 Д/о .Експеди­ ція»

7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 8.00, 21.00 5 хвилин 8.05,19.40 Т/с »Непридума­ ні історіі»

9.00 Х/Ф .Незакінчена п'єса для механічного піаніно11.00 Вибирай 11.30 Т/с .Дикий місяць» 12.20 Т/с .Повітряні замки13.10 Життя без влади діабету 13.40 М/с .Пригоди котів Бобо й Томаса» 14.00 Дозвольте запитати

14.55 Дискавері 17.05 Т/с .Пригорни мене» 18.15 Кримінал 20.00 Подробиці 20.40 Т/с • Тільки ти ... » 21.55 Т/с .Час жорстоких» 22.55 Дійові особи 0.05 Подробиці

киІв 7.00, 18.35 Д/с .Експеди­ ція.

7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 8.00, 21.00 5 хвилин 8.05, 19.40 Т/с .Непридумані історіі.

9.00 Х/Ф .lсторія Джо Луїса. 10.45 МульТфільм 11.00 Перлини класичної музики

11.15 М/с .Галявина лева Кінгслі.

11.30 Т/с .Дикий місяць» 12.20, 0.10 Т/с ,Повітряні замки»

13.10 Мерія 13.40 М/с .Пригоди котів Бобо й Томаса·

14.00 Х/Ф .КотовськиЙ. 15.10 Школа майбутнього 15.35 М/с .Пригоди Марка й Джини.

14.20 Єралаш 14.55 Дискавері 17 .05 Т/с .Пригорни мене. 18.15 Справжній детектив 20.00 Подробиці 20.40 Т/с .Тільки ти .... 21.55 Т/с .Час жорстоких» 22.55 Народна платформа 23.55 Подробиці 0.20 Служба розшуку дітей

киІв 7.00, 18.35 Д/с .Експеди­ ція»

7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 8.00, 21.00 5 хвилин 8.05,19.40 Т/с .Непридумані історії.

9.00 Х/Ф .Комедія помилок» 10.30 Мультфільм 1О .45 Телепрес-клуб 11 .30 Т/с .Дикий місяць» 12.20 Т/с ,Повітряні замки« 13.10 Споживач 13.40 М/с .Пригоди котів Бобо й Томаса-

14.00 Дозвольте запитати 14.15 Х/Ф .Перша рукавич­ ка»

15.35 М/с -Пригоди Марка й Джини»

16.35 М/с .Сандокан - тигр 'Малайзії» 17.00 ДОброго вечора, кия-

ков

19.15 Олександр Безилюк 19.ЗО Богдан Бойко 19.40 Т/с .Непридумані історіі» 20.15 Вечірня казка 21.00 5 хвилин

Х/Ф

21.30

.Незакінчена

п'єса для піаніно»

механічного

23.40 Доброго вечора, кия­ ни! 0.1 О Т Іс "Лейтенант Рокка-

ICТV

5.25 Х/ф .Непрофесіонали» 6.35 Служба розшуку дітей 6.40, 8.05300 сек 6.45, 15.40 МІс "Спайдер­

лець»

23.15 Х/Ф "Стежка· 1.25 Україна енергетична

16.05 МІС "Сучасне

жипя Рокко»

ТЕТ

6.ЗО, 9.00, 18.00, 23.30 Ди­ вись! 7.00 Т/с .Прості істини» 7.30 Т /с "Район Беверлі­ Хіллз8.30, 23.00 Деталі

9.ЗО Т/С "Полювання на По­ пелюшку»

7.45, 8.45, 12.45. 18.45, 22.50 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 23.00 Спорт 8.10 Галопом по Європах 9.05 Т/с .Подорожі Гуллівера-

10.10, 16.45 Т/с .ПоліцеЙ­ ські на велосипедах»

11.05 Дівочі сльози 11.45,17.40 Т/с ·Ві-АЙ-Пі» 14.15 Х/Ф ,Золотий ключик. 15.35 М/с .Пригоди Марка й Джини"

16.35 М/с .Сандокан - тигр Малайзіі"

ви"

11.30, 20.30, 1.00

IсторїI у

деталях

12.00 Т/с "Район Мелроуз" 13.00, 18.30 Крісло 14.00 Мультфільм 15.00 М/с .Веселі мелодіі» МІс "Шахерезада» 16.00 Т/с "Прості істини» 16.30 Т/с ·Коли серця б'ються у такт" 17.00 Т/с "Район Беверлі­ Хіллз»

15.30

11.05 Дівочі сльози 11.45, 17.40 Т/с .Ві-АЙ-Пі. 13.00 Візок 13.15 Х/Ф «Вправний стрі15.15 Мультфільм 21.00 Х/Ф «Мозкова атака" 23.30 Х/Ф "Нічний циклон" 1.25 Х/Ф .Міраж". Х/Ф «$1

дента України 19.00 Віктор Янукович 19.15 Петро Симоненко 19.30 Дмитро Корчинський 21.10 Мерія 21.30 Х/Ф 'Історія Джо Луї-

тебе ненавиджу". Х/Ф "Ох, вже ця Настя!»

са·

ICТV

5.23 Х/Ф .Міраж. 6.40, 8.05 300 сек. 6.45, 15.40 МІС "Спайдер­

ТЕТ 6.ЗО, 9.00, 18.00, 23.30 Ди­ вись! 7.00 Т/с "Прості істини. 7.30 Т/с "Район Беверлі­ Хіллз· 8.30, 23.00 Деталі 9.30 Т /с "Полювання на По­ пелюшку»

10.30

Т/С ,Сходинка до сла­

ВИ»

11.30, 20.30, 1.00 ІсторіІ у

мен»

7.15', 16.05 М/с .Сучасне життя Рокко» 7.45, 8.45, 12.45, 18.45,23.00 Фак­ ти

7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 23.15 Спорт 8.10, 19.25 33 квадратних метри

9.05, 20.00 Т/с .Діти дюни» 10.10, 16.45 Т/с .ПоліцеЙ­ ські на велосипедах·

деталях

12.00 Т/с .РаЙон Мелроуз" 13.00, 18.ЗО Крісло 14.00 Мультфільм 15.00 М/с .Веселі мелодіі" 15.30 М/с .Шахерезада" 16.00 Т/с "Прості істини" 16.30 Т/с .Коли серця б'ються у такт"

17.00 Т/с «Район Беверлі­ Хілл з»

17.00 Молодіжна служба 17.35 Т /с "Привид» 18.25 Методика схуднення

11.05 Дівочі сльози 11.45, 17.40 Т/с .Ві-АЙ-Пі" 13.00 Візок 13.15 Х/Ф .НічниЙ циклон· 15.20 Мультфільм

Кандидати на пост Прези-

21.00

дента України 19.00 Анатолій Кінах 19.15 Наталія Вітренко

23.35 Х/Ф ,Повсталі з мер-

16.35 М/с .Сандокан - тигр Малайзіі«

19.30 Олександр Омельчен-

Х/Ф .НеRиправниЙ"

ЛОК»

23.10 Споживач 23.40 Чорний квадрат

кадрон гусарів летючих« ТЕТ

6.30,9.00, 18.00, 23.30 Ди­ ВИСЬ! 7.00 Т/с «Прості істини· 7.30 Т /с .РаЙон Беверлі­ Хіллз)

8.30, 23.00 Деталі 9.ЗО Т/с ,Полювання на По­

10.30 Т/с "Сходинка до сла­ ви"

11.30, 20.30, 100 Історіі у

16.05 МІс .Сучасне

життя Рокко"

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 23.05 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 23.20 Спорт 8.10, 19.25 33 квадратних метри

9.05, 20.00 Т/с .Діти дюни» 10.10, 16.4В Т/с .ПоліцеЙ­ ські на велосипедах»

ни!

17.35 Т /с .Привид» 18.25 Методика схуднення кандидати на пост Президента України

19.00 Микола Грабар 19.15 Олександр Яковенко 19.25 Перлини класичної музики

20.20 Вісник роботодавця 21.10 Музика 21.30 Х/Ф .Комедія поми­ ЛОК-

23.00 Київ класичний 23.40 Х/Ф .Кріпосна актри­ са»

12.00 Т/с .РаЙон Мелроуз" 13.00, 18.30 Крісло 14.00 Мультфільм

15.00 МІс "Веселі мелодіі" 15.30 М/с .Шахерезада· 16.00 Т/с "Прості істини. 16.30 Т/с .Коли серця

5.30 Х/Ф .Міраж' 6.40, 8.05 300 еек. 6.45, 15.40 М/с .СпаЙдер­ мен»

7.15, 16.05 М/с .Сучасне життя Рокко·

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 23.00 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 23.15 Спорт 8.10, 19.25 33 квадратних метри

9.05, 20.00 Т/с «Діти дюни· 10.10, 16.45 Т/с "Поліцейські на велосипедах·

11.05 Дівочі сльози 11.45, 17.40 Т /с .Ві-АЙ-Пі" 13.00 Візок

7.00 Вікна 7.10 Гарна квартира 7.35 Автостиль 8.0 Вікна 8.15 Т/с "Пристрасті по-іта­ лійськи»

9.25 Т/с "Злодійка" 11.25 Х/Ф "Небеса обітоваНІ»

14.00 14 15

Вікна

14.45

Т/с "Донька жандар-

16.45 17.15 18.15 18.25 20.00 22.00

Рослинне життя

Шоу БеННІ Хілла

Принцип доміно

Хіллз·

13.15 Х/Ф "Невиправний. 15.30 Мультфільм 21.00 Х/Ф ·База» 23.30 Х/Ф .Кінцева зупинка· 1.20 Х/Ф .Без сина не приходь". Мар' ••

Х/Ф

.. Іван

та

ТЕТ

6.30,900, 18.00, 23.ЗО Ди­ висы 

7.00 Т/с .Прості істини" 7.30 Т/с .РаЙон Беверлі­ Хілл з»

8.ЗО, 23.00 Деталі 9.30 Т/с "Полювання на По­

10.30 Т/с ,Сходинка до сла­ ви»

11.30, 20.30, 1.00 Історіі у

б'ються у такт"

17.00 Т/с "Район Беверлі­ Хіллз»

19.30 Т/с .РаЙон Мелроуз" 21.00 Т/с ,Полювання на Попелюшку" 22.00 Т/с ,Сходинка до сла­ ВИ))

Джекі Чана.

9 .05 Готовий на все 10.15, 17.45 Т/с .Менти» 11.25 Х/Ф 'Швидкість-2. Контроль над круїзом.

14.15 М/с .Лицарі Всесвіту» 14.40 М/с "Огті й кукарачі» 15.20 М/с .ХоробриЙ цуцик Боягуз.

16.35, 22.15

Мій

товстий

противний наречений

16.45 Т /с "Енжел-2. 19.10,0.35 Репортер. Спорт 19.20 Т/е .БальзаківськиЙ

20.20 Кунсткамера. Best 21.10 Вікна 22.20 Х/Ф "Життя гірше

23.55 Шоу Бенні Хілла 0.20 Т/с "Донька жандарма»

0.50 25 кадр

19.30 Т/с .РаЙон Мелроуз" 21.00 Т /с ,Полювання на Попелюшку"

22.00 Т/с ,Сходинка до сла­ 0.00 Т/с "Гарячі пси" 1.30 Хіт- ТБ СТБ Вікна Принцип доміно Вікна Метрополіс Т/с "Пристрасті по-італійськи» 9.20 Вікна. Столиця 9.30 Т/с .ЗлодіЙка» 10.30 Т/с .Вхід у лабіринт" 12.05 Х/Ф "Міміно» 14.00 Вікна 14.30 Т/с ,Донька жандар-

7.00 7.05 8.00 8.10 8.20

ма»

Рослинне життя Принцип доміно Вікна. Столиця Метро поліс Т/с .BxlД у лабіринт. Х/Ф "Кінець Імператора тайги" 22.00 Вікна 22.30 Вікна. Спорт 22.40 Цілком таємно 23.40 Колія 0.00 Т/с "Донька жандарма"

16.40 17.15 18.1 О 18.20 18.40 20.05

НОВИЙ КАНАЛ 19.30 Т/с .РаЙон Мелроуз» 20.30 Історіі у деталях 21.00 Т /с ,Полювання на Попелюшку· 22.00 Т/с "Сходинка до сла-

.0.00

Т/с "Вовча лезгинка·

7.00 7.05 8.00 8.15

СТБ Вікна Принцип доміно

Вікна Т/с .Пристрасті по-іта-

лійськи»)

9.16 Вікна. Столиця 9.30 Т/с "Злодійка. 10.40 Т/с "Вхід у лабіринт» 12.05 Х/Ф .Кінець імперато14.00 Вікна 14.20 Шоу Бенні Хілла

16.10 17.10 17.45 18.45 18.56 20.40

Т/С "Донька жандарРослинне життя Принцип доміно Вікна. Столиця Т/с .Вхід у лабіринт" Х/Ф "Хліб, золото, на-

ган»

22.00 Вікна 22.40 Таємниці розвідки 23.25 Шоу Бонні Хілла 0.00 Т/с .Вовча лезгинка" 1.30 Хіт-ТБ СТБ

7.00 7.05 8.00 8.10 8.25

вік, СВО

або

Усі

мужики

.. ,»

звичайного.

6.30 Підйом! 6.45, 21.05 Камера-кафе 7.00, 9.00, 19.00, 0.20 Репортер

7.05, 15.43 Т/с .БунтівниЙ шлях-2/)

8.00 Репортер. Бізнес 8.10, 14.55 М/с «Пригоди Джекі Чана»

9.03, 19.20 Т/с .Бальзаків­ ській вік, або Усі мужики сво ... • 10.15, 17.50 Т/с "Менти. 11.30 Х/Ф .Життя гірше

звичайного·

13.25, 20.20, 5.40 Кунстка­ мера. Best 14.20 М/с .Лицарі Всесвіту. 14.40,6.05 М/с ·Оггі й кука­ раЧI'

15.20 М/с .ХоробриЙ цуцик Боягуз.

16.45, 22,15 Мій товстий противний наречений

16.30,2.10 Т/с .Енжел-2» 19.10,0.35 Репортер. Спорт 21.10,3.00 Вікна 22.20 Х/Ф ,Солодка сіль» 0.50, 1.45, 2.55, 3.40, 4.30 Зона ночі

23.96 Т /с "Донька жандар­ ма·

новий КАНАЛ 6.30 Підйомі 6.45, 21.05 Камера-кафв 7.00, 9.00, 19.00, 0.30 Репортер

Вікна Принцип доміно Вікна

Метрополіс Т/с "Пристрасті по-іта-

лійськи»

9.25 Вікна. Столиця 9.35 Т/с «Злодійка. 10.35 Д/Ф «Світ дикої при­ роди·

7.09, 19.45 Т/с "Бунтівний шлях-2»

8.00 Репортер. Бізнес 8.10, 14.55 М/с -Пригоди Джекі Чана.

8.05, 19.20 Т/с -Бальзаків­ ський вік, або Усі мужи­ КИ СВО

.. ,»

10.15, 17.50 Т/с .Менти. 11.25 Х/Ф ,Солодка сіль» 13.20, 20.20, 5.55 Кунсткамера. Best 14.15 Міс "Лицарі Всесвіту» 14.40,6.20 М/с .Оггі й кука­ раЧI»

15.20 М/с "Хоробрий цуцик Боягуз.

16.40, 22.15 Мій

товстий

противний наречений

16.80,2.28 Т/с .Енжел-2" 16.10,0.40 Репортер. Спорт 21.10,3.15 Вікна 22.20 Х/Ф "Датч. 0.65 Служба розшуку дітей

новий КАНАЛ 6.30 Підйом' 6.45, 21.05 Камера-кафе 700, 9.00, 19.00, 0.25 Репортер

7.05, 15.45

Т/с .БунтівниЙ

шлях-2»

8.00 Репортер. Бізнес 8.10, 14.55 М/с .Пригоди Джекі Чана .. 9.05, 19.20 Т/с "Бальзаків­ ський вік, або Усі мужи­ ки СВО ... "

14.00 Вікна 14.20 Т/с «Донька жандар-

10.15, 17.50 Т/с .Менти. 11.25 Х/Ф ·Датч' 1З.20, 20.20, 5.55 Кунстка­ мера. Best 14.15 М/с -Лицарі Всесвіту. 14.40,6.20 М/с «Оггі й кука­

Принцип доміно

15.20 М/с «Хоробрий цуцик

11.00 Т/с .Вхід У лабіринт» 12.30 Х/Ф «Хліб, золото, на­ ган»

деталях

12.00 Т/с "Район Мелроуз. 13.00, 18.30 Крісло 14.00 Мультфільм 15.00 М/с .Веселі мелодіі .. 15.30 М/с .Шахерезада" 16.00 Т/с «Прості істини" 16.30 Т/с «Коли серця

8.00 Репортер. Бізнес 8.10, 14.55 Мjc .Пригоди

Вікна. Столиця Т/с «Вхід у лабіринт" Х/Ф «Міміно» Вікна 22.ЗО Вікна. Спорт 22.40 Футбол. Італія. Огляд

22.ЗО Вікна. Спорт

б'ються у такт·

17.00 Т/с .РаЙон Беверлі­

7.05, 15.40 Т/с .БунтівниЙ шлях-2»

ма·

деталях

пелюшку'

ICТV

Хіт-ТБ

ра тайги.

пелюшку»)

новий КАНАЛ 6.30 Підйом! 6.45, 21.05 Камера-кафе 7.00, 9.00, 19.00, 0.25 Репортер

Т/С «Гарячі пси.

1.30

1.35 Х/Ф .Міраж •. Х/Ф -Ес­

ICТV

меНІ'

ВИ»

0.00

1.30 Хіт-ТБ

6.35 Служба розшуку дітей 6.40, 8.05300 сек. 6.45, 15.40 М/с "Спайдер7.15,

22.00 Т /с "Сходинка до сла­

ВИ))

ТВИХ"

ко

20.15 Вечірня казка 21. 15 Дозвольте запитати 21.30 Х/Ф "Комедія поми-

Попел юшку»)

ви"

лець»

17.00 Економічний вісник 17.35 Т/с .Привид' 18.25 Без дієт і рецептів Кандйдати на пост Прези-

23.40 Хіт-базар 0.10 Х/Ф ·Добровольці"

19.30 Т/с "Район Мелроуз" 21.00 Т/с "Полювання на

СТБ

10.30 Т/с ,Сходинка до сла­

мен»

7.15,

13.00 Візок 13.15 Х/Ф "Проект .А» 15.25 Мультфічьм 19.2533 квадратних метри 20.00 Т/с "Діти дюни» 21.00 Х/Ф .ВправниЙ стрі­

рачі»

16.30 17.30 17.40 17.50 19.25

Вікна. Столиця Метро поліс

Т/с "Вхід у лабіринт.

Футбол. Кубок УЄФА.

«Дніпро»

-

«Брюгге»

21.30 Найзагадковіші місця світу

22.00 22.30 22.40 23.15 23.45

Вікна

Вікна. Спорт Таємниці РОЗВідки

Шоу Бенні Хілла Т/с "Донька жандар-

ма»

Боягуз"

16.45, 22.15

Мій

товстий

противнии наречений

16.50,2.20 Т/с .Енжел-2. 19.10,0.35 Репортер. Спорт 21.10, 3.55 Вікна 22.20 Х/Ф "Купити собі чо­ ловіка»

0.45 Швидкий гол 1.05, 1.50, 3.05, 3.50, 4.40 Зона ночі

1.05,3 10 Т/с "Амазонка Пі­ тера Бенчлі.


N!!80 (9587) П'ятниця,

22.40

ЖОВТНЯ

22

2З.ОО Підсумки 2З.25 Абзац

6.00 Доброго ранку, Украіно! 6.30, 7Ж 8.00 Новини 7.05 Ера бізнесу 7.10, 19.05 Спорт 7.20, 8.20 фінансова погода 7.30 Вклад у майбутнє 7.55 Православний календар 8.30 Мusіс-бокс 8.45 Джерело здоров'я 9.00 Сільські вісті 9.30, 10.40, 14.10 Для тих, хто

2З.40 Темник О.ЗО Спорт УТ-2

6.00 Хочу й буду 7.00 Сніданок з 1+1 7.30 Т/с -Ундіна-2. 8.30 Сніданок з 1+1 9.00 Т/с -Даша Васильєва-2. 10.00 Т/с -Печерна дівчина10.35 Я так думаю 11.35 Т /с -Месія» 12.25 Єралаш 12.45 Т/с -Ксена» 13.45 Т/с -Друзі. 14.15 Т/с .Земля кохання,

вдома

9.50, 21.50 Ситуація 10.00 Четверта влада 1100,15.00,18.50,21.00 Вісті 11.20 Бачу землю 11.40 Французька мова 11.55 Антисуржик 12.05 Фестиваль .Ветерани молодь - майбутнє» 12.25 Поздоровляємо вас ... 13.00 Абетка безпеки 13.05 Модна лінія 13.30 Від сузір'я до сузір'я 13.55 Абетка безпеки 14.40 Служба розшуку дітей 15.20 До 100-річчя Національкіно

університету

й

Щоденник Верховноі Ра-

ди

УТ-1

ного

16.10

земля надіі.

15.15 Т/с .ГРІХИ батьків. 16.20 Т /с .Північ і Південь» 17.20 Хочу й буду 18.25 Т/с ,Ундіна-2. 19.30 ТСН 20.00 ТСН. Проспорт 20.15 Т/с «Гріхи батьків. 21.15 Народний артист 22.15 Т/с -Даша Васильєва-2» 23.15 Т/с -Золото Югри» 0.25 Народний артист. Підсум­

театру,

телебачення

ім.

Карпенка-Карого

16.05 16.30 17.00 17.30 18.00 18.30 19.10 19.40

ут-з

Грані пізнання

Студія

6.00,7.10,8.00,9.00, 12.00, 15.35, 18.00 Новини 6.05 Я все про вас знаю 7.00 Подробиці. Економіка 7.15, вТі5, 12.15, 20.30 Інтер-

5

Надвечір'я Баскетбольний огляд

Антракт Фаза

спорт

Саме той

7.25 Сім'я від А до Я 8.20 Т (с «Спецвідділ» 10.35 Т(с .Життя триває» 11.30,14.15 Єралаш 12.26 Т/с ·Жінка з ароматом

Кандидати на пост Пре­

зидента

України.

Леонід

Черновецький' - Андрій Чорновіл

20.40 Трійка. Кено 20.50 Вечірня казка 21.40 Світ спорту 22.10 Наголос

МІс -Качині історіі-

16.10 М/с -Мишачий дім» 16.40 Афіни-2004. Шлях до

14.З5 Артек. ,Змінимо світ на

6.40, 8.05300 сек. 6.45, 15.40 МІс ·СпаЙдермен» 7.15, 16.05 МІс .Сучасне жит-

Т /с .Пригорни мене»

Подробиці Концерт -Улюблені ме­

22.50 Природний відбір 0.10 Подробиці

СТН

8.00, 21.00 5 хвилин 8.05 Т/с .Непридумані історіі. 9.00 Х/Ф .Комедія помилок» 1О .30 Відбиття 11.00 Молодіжна служба 11.30 Т/с .дикий місяць» 12.20,6.10 Т/с -Повітряні замки·

13.40 М/с .Пригоди котів Бобо й Томаса. Х/Ф -Веселі хлоп'ята» М/с -ПРИГОДИ Марка й

Джини»

16.35 М/с .Сандокан - тигр 17.00 Подолання 17.35 Т/с .Привид» 18.25 Без дієт і рецептів 19.00 Музика 19.30 Чорний квадрат 20.15 Вечірня казка 21.15 Дозвольте запитати 21.30 Х/Ф .Два дні чудес. 23.00 Музика 23.40 Фестиваль -Майстер і місто»

1.50

7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 23.05 Спорт 8.1033 квадратних метри 9.05, 20.00 Т/с -Діти дюни» 10.10, 15.45 Т/с .ПоліцеЙські

новий КАНАЛ

Ди-

7.05,

7.00 Т/с .Прості істини' 7.30 Т/с -Район Беверлі-Хіллз. 8.30, 23.00 Деталі

Крісло

15.20

М/с »Шахерезада· Т/с .Прості істини.

16.45, 23.50

Т/с .Коли серця б'ються .РаЙон

Беверлі­

Хіллз·

пелюшку'

ходь»

6.35 Служба розшуку дітей

[

22.00 Т/с -Сходинка до слави» 0.00 Т/с .Вовча лезгинка» 1.30 Хіт-ТБ

pigHe

сеАО не вернувсь.

А СКРШlКУ, поранену

з НІІМ У священній борні,

в

Він ЗМаАКУ її 1l0АюбllВ,

3

наші Аюgll ...

собою на фронт

О, ЯК вона грала КОАllСЬ! Аж С,\Ьо:іll J'иРЮlі АlІАllСЬ.

П{JllХОІlllВ.

цуцик

Тепер вона вже не заграє:

О, як вона граАа,

як ГРаАа! ..

Мій товстий про-

А

BgoMa

gРУЖllна

В Аніпрі заКllIlаАа

Хазяїни в неї немає. Свій вік gОЖllвиє

pllgUAa. Boga

BgoBa.

Та пам'ять про нього

ТремтіАа фаШllстська

Жllва

ВllСШ!lЬ на

opga. На захіg КОПllLAась

Острів смерті.

-

у Марії

cmiHi

ПросшреАена

німота

Служба розшуку дітей

rpygll,

Край Аісу знайШАll

БУАа йОГО СК{JШLКа співуча.

16.50, 2.45 Т/с «Енжел-2. 19.10, 1.55 Репортер. Спорт 19.20 Заборонена зона 20.20 Х/Ф .Облога· 22.45 Кунсткамера 23.55 Х/Ф .РаЙськиЙ вірус, або

2.10

У

Як сонце 'lОрніАо у тучах,

тивний наречений

у такт»

ICТV

5.10 Х/Ф .Без сина не при­

«Хоробрий

AHgpYCb був на війні.

.БальзаківськиЙ вік,

МІс

Та в бllI1lві заГlLНУВ

В ін АЬот 'IllКОМ

Боягуз.

1О .30 Т/с -Район Мелроуз» 21.00 Т/с ,Полювання на По-

Один у кубі

Т/с

піАОIJШМ.

СКРШlка Анgрія.

10.15, 17.50 Т/с .Менти» 11.20 Х/Ф .Петрівка, 38» 13.10 Кунсткамера. Besl 14.05 МІс .Лицарі Всесвіту» 14.30 МІс «Оггі й кукарачі»

Т/с .РаЙон Мелроуз»

Т/с

.БунтівниЙ

або Усі мужики сво ... »

14.00 Мультфільм 15.00 М/с -Веселі мелодіі»

17.00

Т /с

кі Чана.

талях

15.30 15.00 15.30

15.45

9.05

10.30 Т/с -Сходинка до слави» 11.30, 20.30, 1.00 Історіі у де-

ПРllllШАОСЬ поmруgllПlllСЬ

ПростреАена

шлях-2·

Т /с ,Полювання на Попе­

12.00

ВІ1СllПlЬ на стіні у Марії

8.00 Репортер. Бізнес 8.10, 14.55 М/с «Пригоди Дже­

люшку'

року)

БАЛАДА ПРО СКРИПКУ

тер

вись!

13.00, 18.30

(народився

8.03.1923

6.30 Підйомі 6.45, 22.35 Камера-кафе 700, 9.00, 19.00, 1.40 Репор­

ТЕТ

9.30

ФЕДІР ПЕТРОВ

14.3В Т/с -Донька жандарма.

16.35 Рослинне життя 17.05 Принцип доміно 18.05 Вікна. Столиця 19.55 Х/Ф -Земля Санникова. 22.00 Вікна . 22.25 Вікна. Спорт 23.40 Т/с -Донька жандарма.,

11 .05 Дівочі сльози 11.45, 17.40 Т/С .Ві-АЙ-Пі. 13.00 Візок 13.15 Х/Ф.В яблучко!15.20 Мультфільм 19.25 М/с 'Дятлоw's» 21.00 Х/Ф .Клуб шпигунів» 23.25 Х/Ф «Карнозавр-3, 0.55 Плейбой 6.30, 9.00, 18.00, 23.30

<n[Xj[pmrnml!1a)J)

ПОЕТИЧНА АНТОЛОГІЯ

Т/с .Пристрасті по-італій-

9.15 Вікна. Столиця 9.25 Т/с ·ЗлодіЙка» 10.30 Т/с »Вхід у лабіринт. 11.50 Футбол. Кубок UEFA 14.15 Шоу Бенні Хілла

на велосипедах.

київ 7.00, 18.35 д/с -Експедиція» 7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30

тю ~(!)о[ра~~lЛ

Принцип доміно

СЬКИ»

Факти

лодіі»

14.00 15.35

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 22.55

Кримінал

18.ЗО Т /с .Убивча сила-5»

20.00 20.40

СТБ ВІкна

7.00 7.05 8.15

ТЯ Ракко»)

ремоги

17.05 18.15

кави»

13.20 Ключовий момент краще»

пе-

МалаЙзіі.

ки

І.

15.40

СКрlшка Анgрія.

-

YBArA! з

01.09.04

року набрав чинності

наказ Державного комітету України із земельних ресурсів

.. Про

вердженняГраничних плати

з

виконання

зат­

розмірів

землевпо­

рядних

ВИ ХОЧЕТЕ ВІДСВЯТКУВАТИ ЗНАМЕнну ДАТУ У ВАшому жиml

3АПРОШУЕМО до

HAWOrO

IAНKETHoro ІМУ.

Вам запропонують різноманітне меню і приймуть замовлення на ваш смак. На вас чекають в рестораНі .0ліМП». Стоянка автомобілів під охороною.

Наша адреса: м. Бровари, вул. Кугузова, маршрутом

Ng 5

та

Ng 327 до

127. Їхати до нас

((Олімпа».

Замовлення приймаються за телефоном:

23

в

OKF.6p.

3РЕНИЕ· &Е3 ОЧКОІ &ез операцай

-

боп. пече.ае:

косоrllазиеі сnазм-аККОМОАаqии.

ІІIІВIІ.IІВIІ.А....а

""..." ме."ВIІІІIІ Ае.еВIІ.

РаЙОННЬІЙ дом КУЛЬТУРЬІ (ул. Киевская, Телефон для справок: Вход:

5

ГРН., дети до

235) 8-(050)-47-55-302. 14 лет - бесплатно.

-

для ведення

особистого се­

ське господарство розташоване на

двох земельних ділянках, застосо­

І3.00

астиrмаТИЗМі 611ИЗОРУКОСТЬі АаllЬНОЗОРКОСТЬі

З3 N2 1042/9641. Граничні розміри плати за вико­ нання землевпорядних робіт у разі безоплатної передачі громадянам України земельних ділянок (без ПДВ) становлять: лянського господарства - не біль­ ше 150 грн. Якщо особисте селян­

5-61-93.

3ТО РЕAJlЬНО

робіт» від 12.08.04 р. N2 264, зареєстрований у Міністерстві юстиціі України 21.08.04 р.

вується коефіцієнт

:

1,2; -

1,1;

на трьох

на чотирьох і більше

-

1,4;

для будівництва та обслуго вування житлового будинку, гос­ подарських будівель і споруд (присадибна ділянка), для індиві­ дуального дачного будівництва не більше 176 грн; - для ведення садівництва, бу­ дівництва індивідуальних гаражів - не більше 1З2 грн

Броварський міськиЙ відділ земельних ресурсів.

• ТОВ .. Металобудкомплект» припиняє свою діяльність. Претензіі пред'являти протягом одного місяця з моменту пуб­ лікаціі в газеті.

• Втрачене посвідчення інваліда війни 11 N2 004522, видане Ки­

по країнах СНД

ївським аВК на ім'я МАЄВСЬКОГО Васи­ ля Васильовича, вважати недійсним.

• Втрачене пенсійне посвідчення N2 127299/001, видане управлінням соц. захисту населення м. Бровари на ім'я КОМАРОВА Анатолія Івановича, вважати недійсним.

• Втрачений сертифікат на земельну 0282726, виданий КСП .Жердівське» 15.09.99 р. за NQ 567 на частку (пай) КВ

ім'я ЗАХАРЧЕНКО Олександри Іванівни, вважати недійсним. А~МіНістраціЯ і профспілковий КОМІТет заЛІЗНИЧНОЇ станціі Броварів висловлюють щире співчуття черга.: вій по станціі Бровари КРАСІВСЬКІИ Катерині' Данилівні з приводу смерті їі матері .

О В Е

Ж И Т ТЯ'

-

газе ..а

Броварськuх міської та раііонної рilA, раliонної Аержавної ilAMiHicmpauiї.

СПІВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

peAaKuiї газеmu, Броварські міська і раСlОнна ра.щ, pauoHHa АержаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

61285

ААРЕСА:

07400.

ВіААілu: і

соuіальнuх

бухгалmерія;

• • • •

KUЇBcbKa 061\., "". Броварu,

6УI\ЬВ. Незалежносmі.

2.

РеАакmор: 4-03-76. 3асmупнuк РеАакmора: 4-21-~4. сільського rocnoAapcmBa 4·02-92; промuсловосmі numaHb, лuсmів і масової робоmu 4-04·81; npuuoM оголошень 4·23-26.

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

3а точність викладених фактів відпавідає автор. Аистування з читачами

-

на сторінках zазети.

3а зміст реклами відпавідальність несе рекламодавець.

Віддруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня· управління у справах

npecu

та інформації Кцївської облдержадміністрації.

Зам. Тираж

3647 1700

прим.

#80 2004  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you