Page 1

.:

;-.~ ~{~ ...- -

v номері:

Сьоrоднї

І

Довірмося людям. Вони -розберуться! початок передвиборної кампанії.

теле­

17

квітня

1937

полюванnя» розпочався.

Будьте обережні!

спорт, спорт

З-4

сторінки

2

сторінка

<<Техогляд-2009>> триває сторінка

5

6

б.па.гопо.пуччя!

і

добробут

Брова.р......,ині

Виходить з

Спорт,

програма

передач на тиждень Ваші улюблені канали

Ось-ось постукає в паші двері

сторінка

Сезон <<тихого

ТЕЛЕСВІТ

Субота, З жовтня

року

N2 76 (1 0093)

30 вересня ІііІіліотекарі міста і районv відзначили своє nрофесійне свято Від імені громади міста, міської ради І

Від імені Броварських районної державної адміністрації та район­ ної ради, трудових колективів підприємств, установ та організацій, усіх жителів району щиро і сердечно вітаємо вас з професійним свя­ том - Днем працівників освіти! Свято це символізує всенародне визнання та вдячність учителям і

1

,

Місія

дець, знання та самовіддану подвижницьку працю на освітянській

ницьку працю.

Хай щедрою буде до вас доля, обминають життєві негаразди, а

ванців теперішніх і колишніх,

13

голова Броварської

На розгляд чергового за­ сідання виконкому Броварсь­ кої міської ради, що відбулося

-

З повагою­

в.о. міського голови

Ігор САПОЖКО.

ки. Протягом звітного періо­

вивчене

питання

стосовно

знесення

самовільно

новлених

збірно-розбірних

мільйонів гривень.

гаражів в районі вулиці Се­

тань, пов 'язаних з повноцін­ ним функціонуванням місь­

дили мережу закладів освіти

сектора звернулись до місь­

навчаль­

кої влади з проханням допо­

кого господарства. Генеральний директор КП "Служба замовника" Павло

ний рік, яка представлена за­

Коврига

надав

інформацію

стосовно роботи зі звернен­ нями громадян на підпри­ ємстві,

він

яке

очолює:

за

гальноосвітніми

школами

NQ 1, 2, 3, 6, 9, 10, спеціалізо­ ваними - NQ 5 та NQ 7, гім­ назією ім. С. Олійника, нав­ чально-вихавним

лексом,

вечірньою

комп­

школою

вісім місяців поточного року

та

зафіксовано 836 звернень громадян - це на 40% більше

"Фортуна". Всього в школах

періоду

відповідного

лого року.

мину­

Пояснюється це

тим, що впродовж 2008-2009 років у комунальну власність було прийнято КП "Флора",

приватним

закладом

навчається близько нів.

До

9500

уч­

складу дошкільних

навчальних закладів увійшли 16 дитсадків, що перебува­ ють у комунальній власності,

гурто­

та 2 приватних ДНЗ. Погоджено розміщення на­

житки, що потребують капі­

метів з партійною символікою

19 будинків,

з яких

6-

тального ремонту. Ремонт дахів, герметизація стиків,

Броварської міської орга­

машко.

вста­

приватного

Жителі

могти у вирішенні цієї проб­ леми

гараж встановле­

- 21

но без будь-яких дозвільних

документів .

Крім

того,

що

вони псують загальну карти­

ну, наявність таких "сусідів" не

привносить комфорту

в

життя місцевого населення:

"залізних коней"

власники проводять

в

гаражах

ре­

монтні роботи, досить часто порушуючи

норми

по­

ведінки у побуті . Також

члени

виконкому

розглянули питання,

пов'я­

зані з роботою управлінь ко­ мунальної власності, місто­ та

архітектури,

нізації ВО "Свобода" з 1 по ЗО жовтня. з 1о до 17 години вони будуть розміщені на майдані

будування

Свободи, біля магазинів "Фо­ рум" (район Торгмашу), "Вест

яких були ухвалені відповідні

ось основні питання,

які вирішують комунальни-

Лайн" та по вулиці Короленка.

Лариса ШАПКА.

гідроізоляція

стін,

ремонти

під'їздів, козирків балконів,

ліфтів, зливової каналізації, доріг

-

служби

у

справах

,

~

.,;_

-"'"~-~- ~

-.-::

святкуваnн rромадо10

на загальну суму близько двох виконкому затвер­

-

20-річчя Народноrо Руху

замовника" виконали роботи

2009-2010

Юрій КУШНІРЕНКО.

ЮВІПЕ

У додатковому режимі було

ду працівники КП "Служба

міста на

районної ради

Андрій МАЗУР.

. ""; ..-·

·

звернення rромадян

Члени

державної адміністрації

· шс;;і-,~іі~tШі:ОО:]:~·;·~.:,.Г~·~~@@ · rшJ""ШЕ!="'"=ШЕ!=rшш;=rш;= ""'illi!""ШO""i2Гr!IO""шr!"""

вересня під головуванням в. о. міського голови Ігоря Са­ по~ка, було винесено 25 пи­

22

голова Броварської

голова Броварської районної

З повагою-

3АСІДАННВ МІСЬИВИИОНИОМV

динам .

фесійного злету.

районної ради Юрій КУШНІРЕНКО.

у ПОІІІ зору

благородній просвітницькій справі. Благополуччя вам і вашим ро-

міцного

здоров'я, миру і злагоди, високого про­

~~ тя, благополуччя, великих творчих успіхів і невичерпної наснаги. З повагою • . ~·

~~

Бажаємо вам, шановні бібліотекарі, творчої наснаги, міцного здоров'я, натхнення, радості, щастя, добра і нових успіхів у вашій

щирих усмішок, любові та поваги вихо­

~~ ваші серця зігріває людська довіра та любов . Міцного здоров'я, щас­

пізнавати реальну картину свІту 1 пам ятати минувшину. ку сустльства.

квітів,

Зичу вам море

iji,

~~Подальший розвиток бібліотечної справи- це запорука розвит- & .

подвиж­

подяку за вашу самовіддану,

шин знань і мудрості народу, провідники у світ нового і непізнана-

го - допомагаєте читачам бути обізн~ними у сучасних проблемах, ~~

Прийміть, шановні освітяни, глибок

~. на цьому благородному шляху вас завжди супроводжують устхи.

голова Броварської районної

@І які присвятили своє життя служІнню народу, книзІ, знанням. Саме ви - бібліотекарі-помічники та порадники на шляху до вер- ~

фесії педагога на належну сходинку.

Прийміть щиру вдячність за високе служіння обраній справі, нев­

державної адміністрації Ан ій МАЗУР.

інституція, як бібліотека. В цей день професійного свята ми ~~ віддаємо данину шани подвижникам бібліотечної с;прави, людям, ~~

праців­

ми ми врешті піднімемо престиж про­

~ томний творчий пошук, самовідданість, добро і щедрість душі. Хай

~ ~·

ликої ролі просвітництва, яку відіграє в державі така поважна ~~

учителів, вихова­

Переконаний, що спільними зусилля­

~ ми роду.

~~~

Україні у вересні, свідчить про глибоку повагу народу до культу- ~~

ри, освіти, духовних надбань і, безперечно, про визнання тієї ве- ~~

ників, майстрів виробничого навчання .

~ обов'язок• вчите нашу юнь пізнавати нове і пам'ятати про те, якого

~~

Всеукраїнський День бібліотек, що традиційно відзначають в ~~

патріота ,

науково-педагогічних

телів,

3

~

2500

~~

Днем бібліотек!

творити

і

громадянина

У закл<Jдах освіти міста на сьогодні

виконуєте свій професійний

Ви сумлінно

унікальна

педагога

працює близько

~~ вчителя, вихователя, викладача, майстра, зусиллями якого творить­ майбутнє.

Від імені Броварської райдержадміністрації та Броварської " j районної ради щиро і сердечно вітаємо вас з Всеукраїнським @

виховувати свідомого українця.

гами. Ми схиляємо голови перед мудрістю і жертовністю освітянина -

~' ся наше

Шановні працівники бібліотечної системи Броварщини!

себе

особисто щиро і сердечно вітаю вас з

особистість,

~ ниві. Цього дня кожен з нас згадує свого Вчителя - того, котрий долу­ ~ § чив до книги, запалив іскорку знань, був старшим другом і порадни­ ~ ком, кому ми зобов'язані своїми життєвими і професійними пере(І4о­

~.

від

комітету,

її виконавчого

та

Днем працівників освіти.

вихователям, викладачам, професорам і наставникам за тепло сер­

§

ВСЕVКРАЇНСЬКИЙ ДЕНЬ ІіІІіПІОТЕК

Шановні освітяни!

Дорогі освітяни Броварщини!

дітей,

відділу з житлових питань, з рішення.

29

вересня у великому залі

Броварської РДА відбулося урочисте

зібрання

гро­

мадськості з нагоди відзна­ чення 20-ї річниці створен­

ня Народного Руху України за

перебудову.

свята

привітали

Учасників представ­

ники міської і районної вла-

- народний депу­ тат України Іван Заєць т депутат облради, голова об­ ласної організації УНР Ми­ кола Стельмах і нагородили

ди та гості

ветеранів та активістів Руху . Валентина КОВАJІІВСЬКА. Фото автора .

,


2

Субота,

3

жовтнА

2009

року

НОВЕ ЖИТТЯ ДОWИІППR-2009" У ;>. .

РАДИ: ПОВНОВАJНЕННR І ДІR

"Нас

довірмося nюдям. вони · розоеоvться! редвибориоі кампанії. ()фіційний початок, адже · претенденти · на посаду Президента і сили, які іх підтримують, давно вже включи­ лися у гонку за здобуття голосів виборців. А за президеитськими й до парла- меитських та виборів місцевих рад рукою подати. Тож зрозуміло, що питання виборчого законодав­ ства, ймовірність, · ; а точніше необхідність внесеиня змін до . ньо?о, стають, а завтра­ позавтра ·ставатuМ,ущь дедалі актуальці;. шими. ЯкіІми ж бачаться такі зміни в чин­ иому законодавстві самим обраии,ям? Із .таким запитання.М ми звернулися до авторитетно і на Броварщині людини - голови депу­ ·татськоі фракції Народної партії в районній раді нинішнього ск.лика11ня В.М. Кукши11а. · Те, що необхідність внесення зм ін до законодавства щодо функціонування місцевого самов­ рядування назріла, зараз не запере­ чить ніхто. Минулі вибори березня 2006 року хоч і дозволили сформу­ вати районні, обласні ради за про­ порційною системою і закритими списками, але порушили право на­

ших співвітчизників вільно (!) оби­ рати і бути обраними до органів влади. Я ні в якому разі не хочу об­ разити своїх колег-депутатів, котрі представляють інші політичні сили в раді, де працюємо. Вони справді люди неординарні, свідомо йшли на вибори, аби допомогти громаді Бро­ варщини у розв'язанні Ті проблем.

Але одна сnрава робити це, живучи та

nрацюючи

десь

за

межами

регіону і буваючи тут час від часу, і зовсім інша - повсякдень 1 повсяк­

час стикатися із болями, негаразда­ ми земляків. Вісім деnутатів входить

до нашої фракції. Люди ці в раЙоні

авторитетні . Хто, скажіть, не знає Ігоря Стеnановича Рудака чи Ана­ толія Тихоновича Косенка , Віктора Анатолійовича Дядюка чи Олек­ сандра Валерійовича Фіщуна? Вони та їхні четверо колег-одноnартійців хоч і належать до Народної партії, але nрийшли до райради зі з нанням

реал і й життя нашої Броварщиіш, не рік-два трудилися на "й теренах, ма­ ють величезний досвід і життя, й громадської роботи. Ось чому і я, і

й мами у садо11ок

щоранку вод11rь запю6ки ... "

Ось-ось постука~'внаші двері початок пе­

-

rara

них і сільських рад мають проводи ­

Чудове дійство відбулося

25 вересия в

самих

вихователів,

Броварської міськради, науково-мето­ дичний центр за підтримки міської

ликала шквал оплесків усіх глядачів.

влади, депутатів та спонсорів, за учас­ тю дорослих і паймолодших броварчан вперше в нашо.му місті святкували

коли на сцену виходили музичні ро­

"Деиь дошкілля-2009". Працівииків дошкільиих закладів привітали викоиу­ ючий обов 'язки міського голови Ігор Са­ пожко, депутати міськради, колеги­ освітяни, батьки й виховаиці дит­ садків. "У нас- найкращі в світі діти і найк­ ращі вчителі-вихователі" - таким був лейтмотив виступу І.В. Сапожка. Ве­ ликій групі ветеранів-освітян та дошкільних працівників вручено гра­

1

моти, квіти і подарунки , а концертна програма за участю аматорів сцени і

мажоритарною системою

-

вихованців ДНЗ та їхніх батьків вик­

аж ніяк не за партійними списками, закритість яких, позакулісні інтри­ ги, що там точаться, аж ніяк не йдуть на користь виборцям. По-друге. На нашу думку, не­ обхідно переглянути кількісний склад райради, як це зробили в інших регіонах нашої ж Київщини ... Вона має складатися, як і гласить Закон України "Про вибори депу­ татів Верховної ради Автономної республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", із 50-ти де путатів . Більше в цьому органі влади мати обранців не потрібно . Причому вони мають представляти всі сільські й селищні громади, аби, знаючи запити житгя, проблеми людей , відстоювати їх інтереси і тим самим сприяти соціально-економічному й духов­

тися за

професіоналів

МКЦ "Прометей". Управліния освіти

Важко було всидіти на місці малечі,

дини

-

Саєнків чи Марина Одольська

і Сергій Манек та їхня маленька донь­ ка Люба

-

вихованка дитсадка "Ялин­

ка", інші виконавці.

...

Під час свята було багато зворуш­

ливих моментів. Тут після років роз­ луки

зустрілися

колеги,

друзі,

ко­

лишн і вихованці і їхні вихователі .

"Спасибі за свято! За подаронану радість спілкування! Запрошуйте ще!"

-

з таким піднесеним настроєм і неза­

бутніми враженнями розходилися по домівках учасники свята.

ному розвитку громад того чи іншо­

го

населеного пункту. Люди, постійно, упродовж багатьох років спілкуючись із потенційним канди­ датом у депутати, знаючи й ого

ділові здібності , моральні якості, зроблять свій вибір . Більше того, будь-коли

зможуть звернутися за підтримкою й допомогою. І, зреш­

тою, спитати: "А що Ви , шановний, зробили для громади? Ви ж свідомо йшли на вибори, тож давайте, вико­ нуйте свої обіцянки й захищайте наші інтереси!".

мої колеги твердо переконані: вибо­ ри до обласних, районних, селищ-

Записав Володимир НЕБРАТ.

Минулої недІЛІ відкрився новий творчий сезон літературно-мистець­ кого об'єднання <<Криниця>>. Перед початком роботи криничани відвіда­ ли краєзнавчий музей і оглянули нову етнографічну експозицію , з якою ко­ лег ознайомила керівник <<Криниці»,

старший науковий працівник музею Марія Овдієнко.

.. . Спогади про літо, нові поетичні і прозові твори , плани на майбутнє . На засіданні « Криниці >> зустрілися давн і друзі, прийшли нові люди . Попра­ цюймо з натхненням!

Добірку підготувала Валентина КОВАЛІВСЬКА. Фото Олексія МІЛЬКА.

· · .. ~~дІ"~ МІН

D]0[E[)] [j]CIJШJ~Шl]lli Ш1ШШСІJооо

ПОДІf .

-------=~~~----------~.-~

66-ту річницю визволення села від німецько-фашистських окупантів

відзначили у Требухові Uьо го дня стали

у сільській

традиційними

бібліотеці

зустрічі

1943

23 вересня. р.р. , коли

"...

стогнав в ід болю

вете­

світ, і рвались бомби стопудові, ри­

ранів війни та праці, солдатських вдів, дітей війни з учнями місцевої

дали тисячі сиріт". У сценарії було використано матеріали з книги 'Тре­ бухів у війні 1941 - 1945 р.р.", названо поім енно місцевих героїв, які за

школи. Майже кожна родина відпра­ вила на фронт когось зі своїх рідних: батька, сина , брата, сестру ... Немає такої сім'ї, яку б не обпалив вогонь

війни. Й дотепе р не висохли сльози

ратні подвиги на фронтах ВВв наго­ роджені високими державни ми наго­

родами

-

орденами та медалями. Ве­

матерів, солдатських вдів на похо­ ронках. Тому наше свято має два кольори -червоний і чорний , які на­

про страчених у центрі села сімох активістів, нагада­ ли присутнім, скільки односельчан

гадують про радість Перемо ги та трагічний біль втрат у роки ві йни. Свято , на якому були присутні го ­ лова Броварської районної ради ве­ теранів М.П. Хомич , голова район­ ної ради інвалідів війни та праці

не повернулося з війни, та вшанува­ ли їх пам'ять хвилиною мовчання. Восьмикласн ики читали вірші на

А.І.Кривенко, відкрив голова села Володимир Васильє в. А потім ведучі повел и присутніх туди, у дал екі 194 1-

воєнних літ у виконанні жіночого во­ кального ансамблю та солістів Тре ­ бухінського будинку культури.

дучі

розповіли

військову тематику місцевих поетів

Миколи Сома та авторки цієї замітки , слухали розповіді ветеранів та пісні

Ветеранам ввши вручил и букети квітів, учасницям виставки робіт на­ родн их умільців подарували сувеніри , а працівників сільської бібліотеки го­ лова села В. Вас ильє в привітав з про-

фесійним святом і вручив грамоти за вагомий внесок у відроджен ня духов ­

ності та культури села.

Надія КОЛЬЦОВА, бібліоте кар Требух і вської сільської б і бл іотеки .


НОВЕ ЖИТТЯ

;,~;~~~~r• УТ-1 06.00 "Доброго ранку!" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 08.45 Православний календар

06.10, 07.00, 08.00 Новини 06.15, 08.10, 06.20 Аграрна країна

06.25, 07.20, 08.30, 06.30, 07.25, 08.35 Подіі очима майбутнього

06.40, 07.30, 08.40 567 Поїхали!ІІ 07. 1О Ера бізнесу

07.15 07.40 08.15

Спорт Рейтингова панорама

Енергопанорама

09.00 • 16.00 Профілактика

16.00 Погода 16.05 Вікно в Америку 16.30 Індиго 17.00 М/с "Моко -дитя світу·· 17.15 Т/с "Стеж за мною" .1.8.05 Ситуація 18. 15 Погода 18.25 Український вимір 18.55 Анонс передач 19.00 Точка зору 19.30 Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.50 Погода 20.00 "Попередження" 21.00 Новини 21.20 Обговорення консти-

ВІВІОРОК 6ЖОВТН8 УТ-1

06.00 "Доброго ранку!" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 08.45 Православний календар

06.10, 0700, 08.00 Новини 06.15, 08.10, 06.20 Аграрна країна

06.25, 07.20, 08 зо. 06.30. 07.25, 08.35 Подіі очима майбутнього

Поіха-

06.40, 07.30, 08.40 567 ли!!! Ера бізнесу

07. 1О 07.15

Спорт 07.З5 Будівельний майданчик

08. 15 Рейтингова панорама 08.50 Паплавський запрошує 09.00 Ранок з Першим 09.00 Анонс передач 09.05 Діловий світ 09.20 Погода 09.30 Легко бути жінкою 10.ЗО Tfc "Стеж за мною" 11.15 Служба розшуку дітей 11.25 Життя триває ... 12.00 Новини 12. 1О Діловий світ 12.45 Український вимір 13.15 Здоров'я 14.10 АвтоакадемІя 15.00 Новини 15. 15 Діловий світ 15.25 Погода 15.55 Фестиваль дитячої творчості 16.ЗО Індиго 17.00 М/с "Моко- дитя світу 17.15 Т/с "Стеж за мною"

СЕРЕДА 7ЖОВТНІ УТ-1

06.00 "Доброго ранку!" 06.00 Ранкова молитва 06.05, 08.45 Православний календар

06.1 О, 07.00. 08.00 Новини 06.15, 08 10. 06.20 Аграрна країна

06.25. 07.20, 08.15. Об ЗО, 07.25, 08.20 ПодіІ очима май­ бутнього ЗО, 08.25 Поїхали! 07.10 Ера бізнесу

06.40. 07

07.15 08.50

567 -

Сnорт М. Паплавський запро-

шує ... 09.00 Ранок з Першим 09.00 Анонс передач 09.05 Діловий світ 09.15 Погода 09.25 Прес-анонс

09.ЗО Легко бути жінкою 10.ЗО Т/с "Стеж за мною" 11.15 Служба розшуку діТей

! 11.25 Життя триває ... 112.00 Новини

'12.10 Діловий світ ·12.45 Український вимір •1 З. 15 "Знайдемо вихід" '14.05 Книга.uа 15.00 Новини 15. 15 Діловий світ 15.25 Погода 15.55 Крок до ЗІрок 16.30 Індиго 1700 М/с "Моко- дитя світу" 17.15 ТІс "Стеж за мною" 18.05 Ситуація

.

чn•••··<. "а.~q-.тІQІІ) У· УТ-1

06.00 "Доброго ранку!" 06.00 Ранкова молитва 06.05. 08.40 Православний календар

06.1 О. 07.00, 08.00 Новини 06.15. 08.10. 06.20 Аграрна країна

21.15 Tfc "Маргоша- 2" 22.55 "Проспорт" 2З.ОО, 02.45 Х/Ф "Крикуни" 01.15, 04.ЗО "Документ"

туціі В. Ющенка

21.25 Діловий світ 21.40 Світ спорту 21.55 Погода 22.05 Далі буде ..

ІНТЕР

22.З5 ПроРегбі

22.55 Трійка, Кено 23.00, 00.00 Підсумки

України

ПроРегбі Служба розшуку дітей

1+1 07.З5, 08.05 "Сніданок 1+1" 07.00, 08.00, 09.00, 16.ЗО, 19.30, 22.30, 02.15 ТСН:

06.55, з

"Телевізійна служба новин" М/Ф

07.05

"Як

козаки

на

весіллі гуляли"

09.05, 19.15 "ТСН. Варта" 09.45, 05.30 "Караоке" 10.45, 20.15 Т/с "Крем" 12.00 Х/Ф "Східна наречена" 14.25 Х/ф "На даху СВІту" 16.50 "Не родись вродлива 17.50 Т/с "Лапочки" 19.10 "Погода" 18.05 Ситуація 18.15 Погода 18.25 Український вимір 18.55 Анонс передач 19.00 Точка зору 19.ЗО Діловий світ Світ спорту Погода

19.40 19.50 20.05

д/с

"Загадки

архсо-

Обговорення туції В. Ющенка 21.25 Діловий світ

консти-

Світ спорту

д/Ф "Гоголь. Між Бо-

Прес-анонс Трійка, Кено, Максима 2З.ОО, 00.00 Пщсумки

22.45 22.55

2З.10 Спорт

2З. 15 Погода 23.20 Від першої особи 00.10 Служба розшуку дітей 00.15 "Острів скарбів" 01.20 Парламентський день 01.З5 Класік-прем'єр, шоу 02.З5 Служба розшуку дітей 02.40 Д/с "Загадки археологіІ'

ОЗ.О5 Далі буде ... ОЗ.ЗО Співаємо французькою 04.ЗО Життя триває .. 04.55 Легко бути жінкою 05.50 Служба розшуку дітей

1+1 06.00 Служба розшуку дІтей 06.05, 02.50 Tfc "Циганське серце

з

07.З5,

08.05

"Сніданок

19.ЗО Діловий СВІТ Світ спорту Погода Особливий погляд Громадська варта Новини Обговорення конституції В. Ющенка 21.25 Діловий світ

19.40 19.50 20.00 20.35 21.00 21.20

Світ спорту Погода Відкрита зона Прес-анонс Мегзлот Лото, Трійка. Кено 2З.ОО, 00.00 Підсумки 23.10 Спорт 2З. 15 Погода

21.40 21.55 22.05 22.35 22.45 22.50

Від першої особи

Служба розшуку дітей "Острів скарбів" Парламентський день 01.З5 Культурно-мистецький арсенал

"Подорож у ... "Дон-Жу­ ан з КоломиГ 02.25 Кіно.uа 02.55 Телевізійний журнал "Околиця"

01.50

ОЗ.25

д/Ф

"Дика

лісова

кішка"

Служба розшуку дітей 04.ЗО Життя триває ...

04.20

04.55 Легко бути жінкою 05 50 Служба розшуку дітей

1+1 06. 1О "Служба

розшуку дітей"

06.25, 07.20, 08.15, 06.ЗО, 07.25, 08.20 Подіі очима май­ бутнього

06.40, 07.30, 08.25 567 Поїхали!'! 07.1 О Ера бізнесу 07.15 Спорт 08.50 М. Паплавський запро­ шує

09.00 09.00

08.10,

08.З5

"Ранок з "Інтером"

09.10 "Формула любові" 10.05, 20.ЗО Т/с "Обручка" 11.05 Тfc "Кармеліта" 12.15 Х/ф "Кур'єр" 14.05 Програма "Позаочі" 15.10 "Місце зустрічі" 17.15 "Чекай на мене" 19.00 Т/с "Кармеліта" 20.00, 01.40 "Подробиці"

Ранок з Першим Анонс передач

ОЗ.50 Погода 06.20, 08.35 ЗОО сек/год 06.ЗО Світанок 07.00, 11.15 "Леся+Рома"

07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.10, 01.20 Спорт 08.05 Пpo-ZiKaBe.ua 09.05, 17.З5 "Солдати". Т jc 12.00 Козирне життя 12.45 Факти. День 1З.ОО "Зоряні війни-З: Помс­ та ситхів". Х/Ф

1б.25, 21.55 "Агент нац. безпеки". Т/с 18.45 Факти. Вечір

19.15 19.50

НадзвичайнІ новини

"Вулиці розбитих ліхтарів-9.5". Тfc 20.50 "Братани". Т/с 2З ОО, ОЗ.55 Свобода слова з

21.ЗО Т/с "Візьми мене із собою" 2З.40 Док. проект "Смерть за загадкових обставин" 00.50, 05.00 "Прихована імперtя Рима" 02.1 ОТ jc "Бережіть чоловіків" ОЗ.З5 "Знак ~кості" 04.20 "Ключовий момент" 05.45 Уроки тітоньки Сови

Об.55,

08.10

ІСТV

07.00

Т /с

04.50 Служба розшуку дітей 04.55 КраІна має знати 05.25 Факти тижня 06.05, 07.50 Ділові факти 07.00. 08.00. 09.00. 1б.30. 19.30, 22.ЗО. 02.25 тсн 07.05 "Мультфільм 09.05. 19.15 "ТСН. Варта" 09.45. 17.50 Т/с "Лапочки" 10.50, 20 15 Т/с "Крем" 12.05 Т;с "Некраса по-аме­ 1З СО, 05.ЗО Т/с "Район Бе-

15.00 15.55

Т ;с "Усі жінки

-

ВІдьми"

Т/с "ТатусевІ дочки"

19.10 "Погода" 21.15 Тfc "Маргоша - 2" 22.55 "Проспорт" 2З ОО, 03.40 Х/Ф "Завдання" О 1 25 "Документ" ІНТЕР

06.10.

ОЗ.О5

"Гід.

перший

погляд

07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00. 12.00, 18.05 Нови­ ни

07.З5, 08.10, "Ранок з Інтером"

07.10,

08.З5

09.10 Т/с "Марш Турецького" 10.00, 20.30 Т/с "Обручка" 11.00, 19.00 Tfc "Кармеліта 12. 1О "Знак якості" 13.00 Tfc "Сімейні таємниці" 14.00 Док. nр-т "Смерть за загадкових обставин" "Галина"

15.00 Tjc

1б.ОО "Ключовий момент"

17.00 "Зрозумtти. Пробачиги" 18.20, ОЗ.45 "Судові справи" 20 ОО, 01.50 "ПодробицІ 21.ЗО Т/с "Візьми мене із собою" 2З.40 д/п "Золота молодь"

1+1"

18.15 Погода 18.25 Український вимір 18.55 Анонс передач 19.00 Точка зору

23.20 ОО. 1О ОО. 15 01.20

07.З5,

07.10,

1б.50 "Не родись вродлива··

гом і дияволом"

06.55,

ни

верлі-Хtллз" 14.00 Т/с "Район Мелроуз"

Ситуація Новини

21.40 21.55

07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 17.00 Нови­

риканськи

логіі''

20.45 21.00 21.20

перший

погляд"

2З.10 Спорт 2З. 15 Погода 2З.20 Окрема тема 00.15 "Острів скарбів" 01.20 Класік-прем'єр, шоу 02.20 Служба розшуку дітей 02.30 "Попередження" ОЗ.25 Служба розшуку дітей ОЗ.30 Фестиваль мистецтв

05.30 05.50

"Гід:

06.10, 02.50

06.15, 08.00, 09.00, 01.25,

06.15, 02.25

Т/с "Циганське

серце"

06.55. 07.35, 08.05 "Сніданок з 1+1" 0700. 08.00, 09 ОО, 1б ЗО, 19 ЗО. 22.ЗО, 02.00 ТСН 07.05 "Мультфільм" 09.05. 19.15 "ТСН. Варта" 09.45, 17.50 Т/с "Лапочки" 10.50, 20.15 Т/с "Крем" 12.05 Т/с "Некраса по-аме­

А. Куликавим

"Сонячний шторм". Х/ф ОЗ.25 Факти

01.30

СТБ ТелеШанс

04.50

Об.20 "Док. детектив"

06.50, 08.00, 18

1З.ОО, 05.15 Т/с "Район Беверлі-Хіллз"

2З.ОО, ОЗ.О5 Х/Ф "Кризаліс"

01.00

"Документ" 04.З5 "Караоке на майдані".

ІНТЕР

06.10,

ОЗ.15

"Гід:

перший

погляд"

07.00, 07.ЗО, 08.00, 08.ЗО, 09.00, 12.00, 18.05 Нови­ ни

07.З5, 08.10, 08.З5 "Ранок з Інтером" 09.10 Т/с "Марш Турецького" 10.05, 20.ЗО Т/с "Обручка" 11.00, 19.00 Т/с "Кармеліта"

07.10,

12.1 О

"Знак якості". 1З.ОО Т/с "Сімейні таємниці" 14.00 д/n "Золота молодь"

"Вона

08.15, 15.00

написала

Х/ф "Кохання Аврори"

00.50, 05 15 д/п

02.20 Служба розшуку дітей 02.25 Т /С "Бережіть ЧОЛОВІКів" 04.30 "Ключовий мо мен(' 06.00 "Уроки тітоньки Сови" ІСТV

05.45. 02.55 Факти 06.1 О, 07.50 Ділові факти Об.20, 08.00, 09.00, 01.15. ОЗ.20 Погода Об.25, 08.З5 ЗОО секjгод 06.ЗО Світанок

07.00, 10.10 Т/с "Леся+Рома" 07.45. 08.45 Факти 07 55. 08.55, 12.55, 19.10. 01.10 Спорт 08.05 Про-Zікаве.uа 09.05, 17.З5 Т/с "Солдати" 11.45 Т/с "Куля-дура-2" 12.45 Факти 1З.ОО Т/с "Мисливці за ста­ ровиною" 14.00, 19.55 Т/с "Вулиці роз­ битих ліхтарів-9.5" 15.10, ?1.00 Т·с "Братани" 1б ЗО. 22.U5 Т/с "Аг~нт нацюнальної безпеки"

НадзвичайнІ но-

вини

55 00.10 О І 25 03.25 04.55

Т/с "Віола Тара­

канова"

06.50, 07.10,

07.З5,

Факти

КолекІ:'" містера Р1nлі Х,'ф ",Цолhмен". 4 с. Х1Ф "До~ тор Ді"ройт'' Тіс "Вtини з монстра-

ми"

СТБ

06.55, 15.00 Т/с "Друзі" 07.30, 08.30, 19.20, 01.00

1З.45 М/с "Бетмен-4" 14.00 М/с "Поліцейська ака­

14.40, 15.55 Teen Time 14.45 Tfc "Як я познайомився з вашою мамою"

"Вікна-Новини"

06.55, 08.10 "Бізнес+" 07.00 Т/с "Вона написала убивство" "Давай одружи-

13.00 "Битва екстрасенсів" 14.00 Чужі помилки 1б.ОО "Моя nравда" 17.00 "ІсторіІ кохання" 18.10 Т/с "Доктор Хаус" 19.15 "Правила життя" 20.15 "Чужі помилки" 21.ЗО "Кулатін і Партнери" Т(с "Доктор Хаус" 2З.25 "Моя nравда"

22.20

Х/Ф "Корупція"

05.50 Служба розшуку дітей 05.55. 02.55 Факти 06.10, 07.50 ДІЛОВІ фаКТИ 06.20, 08.00, 0900, 01.15. 03.20 Погода 06.25. 08.40 ЗОО сек/год 06.ЗО Світанок

07.00, 10.10 "Леся+Рома" 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.10, 01.10 Спорт 08.05 Пpo-ZiKaBe.ua 09.05, 17.З5 "Солдати". Tfc 11.45 "Куля-дура-2". Т/с 12.45 Факти. День 1З.ОО "Мисливці за старови­ ною". Т/с 14.05, 19.55 "Вулиці розби­ тих ліхтарів-9.5". Tfc 15.05, 21.00 "Братани". Т/с 16.ЗО, 22.00 "Агент нац. без­ пеки". Т/с 18.45 Факти. Вечір 19.15, 23.05 Надзвичайні новини

Т jc "Петя Неперевер­

"Підйом"

14.50

Т/с "Друзt" 19.20 01 ОО По-

года

09.00 Х/Ф Толова J,с:р,.;;ви" 10.50, 19.25 Т/с "Кr,д'"'І" 12.10 Т/с "Євламп.'..J :'·Y.ta~ нон а

зом

блюз"

02.45, 04 25 Зона 02.50 Зима над1і 03.10 Роздоріжжя ОЗ 25 СтудІя Зона

ночі

;о,,.,._:.н<•р

М;'с "5с:м'""_,: ..

дсмІя

ночІ ОЗ ЗО Невщома Украіна 04.ЗО Козаччина руіна 04.45 Там на горі січ йде 05.00 Пристрасті навколо

З МОНСТроМІ1 .. Т/С

СТБ ТелеШанс Об.20 "Документальний де­ тектив" 06. 50, 08.00, 18 ОО, 22.00 "ВІкна-Новини" 06.55, 08.1 О "Бізнес+" 07.00 Tjc "Вона написала убивство" 08.15, 15.00 "Давай одружи­ мося" 09 15 Х/Ф "Попелюшка із Заnруддя" 12.00 "Фантастичні історїt"' 1З.О5 "Битва екстрасенсІв" 14.00 "Чужі помилки 16.00 "Моя правда" 17.00 "Історіі кохання"

04.50

18 10 Т/с "Доктор Хаус" 19.15 "Зіркове життя" 20.15 "Чужі помилки" 21.ЗО Т/с"Кулагін 1 партнери" Т/с "Доктор Хаус" 2З.25 "Моя правда" 00.25 "Вікна-Спорт" 00.50 Х/Ф "Не було смутку" 02.05 "Веселий концерт"

22.20

НОВИЙ КАНАЛ Т jc "Петя Неперевер­ шений" 06.00 Т/с "Євлампія Романова" 06.50, 07.10, 07.З5, 08.40 "Підйом"

05. 15

06.55, 12.50, 14.50

Т/с

"Друзі"

19.20, 01.00

По­

09.00 М/с "Веселі мелодіt"' 09.10 Х/Ф "Університетський

09.05 Діловий світ 09.15, 15.25, 18.15 Погода 09.25 Прес-анонс 09. ЗО Легко бути жінкою

14.ЗО Хай щастить

19.00 Точка

15.00 Новини 15.15 Діловий світ 15.55 М/ф "Казка про

года

блюз"

зору 19.ЗО Діловий світ 19.40 Світ спорту 19.50 Погода 20.00 "Знайдемо вихід" 21.00 Новини 21.20 Обговорення конституції В. Ющенка 21.25 Діловий світ 21.40 Світ спорту 21.50 Погода

18.ЗО.

18.45, 04 45 "Киtвський час" 19.00 22 ЗО. 00.00 03 ОО. 05.00 "Час новин" 19.20 "Час до виборtв" 19.ЗС• О і 15 "Новий час" 20 20. 21.45 "Час до вибор1в" 20.ЗО. 21 20. 01 40 "Час" 22 ОО. 02 ЗО 05 ЗО "Велика

20.2ri

Т с "С,•;<оrтиt"

21 2j 22 2)

Т.

17.20, 19.20.

ОЗ.50

Сnортивні події Об.45, 17.25, ОЗ.55 Погода

КАНАЛ

ОЗ

15.

10

07.30 Срібний апельсин 08.10 Т/с "Слід" 09.00, 04.00 Т/с "Безмовний свідок 2" 10.00 Т/с "Платина- 2" 11.00 Tfc "Моя прекрасна "Колись

13.00 Tfc "Північний вітер" 15.00 Т/с "Слід" 15.50, 02.10 Федеральний суддя

Uve

11.50, 19.25 Tjc "Кадети" 13.ЗО, 19.00, 00.40 Репортер 1З.З5 М/с "Бетмен-4" 1З.50 М/с "Поліцейська ака­ демія" 14.ЗО. 15.45 Teen Time 14.35 Т/с "Як я познайомився з вашою мамою" 15.50. 20.25 Т,'с "Ранетки"

Т/С

"ТатусевІ

дочки"

"Щасливі разом"

Спортрепортер 2З.25 Т/с "Грань"

01.05 Служба розшуку дітей О 1. 1О Х/ф "ВислизаючиИ ідеал" 02. 55. 04 25 "Зона ночі" 03.00 Райські сади гетьмана

1J2G

О:<

IG. 22

?~ їО

"ПогОі\о н у,~аtн1"

09 30. 13.30. 14 ЗО ··s елемемт" 10.00, 11.С". 12 ОО. 13.СО, 14.00 15 ОО. 16.00, 17.CG 18 ОО. 20 ОО, 21 оо 23 оо 01.00. 04.00 "Час новин"

11

ЗО.

Лрес-

12.30

конфсренцнї"

10 55 11.20

ОЗ 2'і

"Cr ляд

преси"

"Зверни увагу" 15.ЗО "Не першии погляд" 16.ЗО "М01ор- ТБ"

"АtНОПІЛОІ·t10~ИнИ"

..;.(;

"СмачнІ подорожі"

С·.

JiJ

·sелика полпика"

ТО НІС

ЗО.

02 20 04 15

,. , -~:~

УКРАЇНА 05.З5 Мультфільми 06.ЗО, 17.00, 19.00, оз.зо Подіі 06.40, 17.20, 19.20, ОЗ.50 Спортивні подіі 06.45, 17.25, 03.55 Погода 06.50, 17.ЗО, ОЗ.ОО Критична точка

07.ЗО Срібний апельсин 08.10 Т/с "Слід" 09.00, 04.00 Т/с "Безмовний свідок" 10.00 TLc "Платина"

11.00 І;с "Моя прекрасна "Студента потрібно лю-

бити"

22.45 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено, Максима 23.00, 00.00 Підсумки 2З.10 Спорт Погода 2З.20 Від першої особи 00.10 Служба розшуку дітей 00.15 "Острів скарбів" 01.20 Парламентський день

35

Твrй хіт

2: : ':; 23 ЗО О І 35. .: - ~:J з:: С-ильнІ світу 2J 30

Q1 1),

2310. 03 20.

С5.25

"ТОНІС

:Е ЗС

•j4 4'. (;7

.JC

07

~5

ІJБ

45

O:rtн:c-.A.P М

J

Я

ХІт-іlараn і!Ико'1

:9 Q.]

~~рирщ:V1

090С і С: і2

1500. 0045 01.50. 02.55 03.5J Диваки 20 ШО)' СІ<'саю: Марч1:нко QC СЛJ"Жба ;,:·.JЗШуку ДІі(]~1

12.05 12 55 ~f3

;J(J

Ч~.Цf:;_J~;ё.tlЬКІ СВІТИ І;_;rл~л ~.- майбутнt. 2~

05

Т·: "KOЛИL:Іttt~"

"ХронІка

ДН)і

18.45. 04 45 "Кишський час" 19.00. ?2 ЗО ОО ОО. ОЗ.СО. 05.00 "Час новин" 19.20 "Час до виборІв" 19.ЗО. Сі 15 "Новии час" 20.20. 21 45 "Час но виборІВ" НЯНtJка"

1200, 18.00 Ttc

"Колись

прийде кохання"

13.00 Т /С "ПІВНІЧНИЙ ВІТер" 15.00 Т jc "Слщ" 15.50. 02 10 Федерал.суддя 19 ЗО Шустер Ltve 20.20 Ttc "Слщопит" 21.20 Тіс "Платина" 22.20 Х/Ф "Колонія" ОО 15 Х/ф "Кат" 04.45 Т/с "Скарби мертвих"

5

4С.

18 50. 2·J С3.3С

КАНАЛ

2З ЗО,

04.ЗО

"Час­

ОЗ.ІО,

05.10

Тайм

06.15, 00.15, "Час спорту

курортах"

Об. ЗО "Ранок на 5-му"

2З.20,

05.20

"Бізнес-час"

09.20, 12 20. 14.20, 16.20, 17.50, 2З.50, ОЗ.20, 04.55 "Погода в Україні" 09.ЗО, 13.30, 14.ЗО "5-й еле­ мент"

10.00, 11.00. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16 ОО, 17.00, 18.00, 20.00, 21.00, 2З.ОО, 01.00, 04.00 "Час новин" 10.ЗО, 11.30, 12.ЗО "ПресконференціІ"' 10.55, ОЗ.25 "Огляд 11реси" 11.20, 15.ЗО "Зверни увагу" 16.ЗО "Арсенал" 17.ЗО "Велика політика" 01.З5 Класік-прем'єр. шоу

02.З5 д/ф "Центр Помпіду" ОЗ.ЗО Аудієнція ОЗ.55 Благовісник 04.20 Служба розшуку дітей 04.ЗО Життя триває ... 04.55 Легко бути жінкою 05.50 Служба розшуку дпей

1+1 06.00 Служба розшуку дtтей 06.05. 02.40 Т/с "Циганське

:i:J.

20 45 Сс;;:щка казка 21 ОО Кіно з Даш"'·' іІс· таф't.вою

23.00

Світські хроніки "ХронІКа

дня

18 45. 04 45 "КиівСІ,киИ час" 19 ОО, 22 ЗО. ОО ОО 0300. 05.00 "Час НОНИІ1. 19.20 "Час де виСор,в" 19 ЗО, J1.15 "Новий час" 20 20, 21.45 "~ас до нибор1н" 20.30. 21 20. 01.40 "Час" 22.00. 02.30 05.ЗО "Акцент" ОО.ЗО "АвтоnІлuт-новини" "РестораннІ новини"

00.40 03 ЗО

"Особливо небезпечно"

06.00 Програма' передач Об.01.

00 10.

1or ода

18.30, 02.20, 04.15

09.10, 22.40,

06.00,

0015. 02.10.

1:)3(1

·=-~ ~5 ~-::.:JO. С•5

17.ЗО "Особливо небезrте·Іно"

04.30 04.45 04.55 05. 1О

23. 15

30

0~'

05 20

06.25, 10.20, 1З.20, 15.20, 17.20, 18.25, 22.50, 00.25, 04.25 "Погода на

22.00

CJQ

Об.ЗО "Ранок на 5-му"

Сагайдачного 03.20 Козелець ОЗ.ЗО Студія "Зона ночі" ОЗ.З5 Невідома Україна Гартуючи юнацтво З полону на волю Останні лицарі Зона ночі

в

курщнах

18 Т/с

21 20. 01.40 "Час ЗО. 05.30 "Вікно

ІС

05

1320 15ё0. ·і?·') 18<5 2: оС 00 25 04 25 "Пои•да оІа

06.25

Свпські хронІКи

Єврuпу"

06.00 Проt рама ІІ.зредач Об.О 1 23 ЗО (·4 ЗО "ЧасТайм 15 с:::

Ас­

тафг'євою

22 C:J 02

Х;ф "Водtй для 81ри"

10.ЗО.

18.00, 22.25 19.15, 00.55

2"

INFO"

20.45 Солодка <азка 21.00 К1но з Дашею

20.ЗО.

ОО.оі~ Т•с "Жнець" 04 4с Т іс "Скарби мертвих"

Об 5О. 17.ЗО, ОЗ.ОО Критична

16.50. 21.25

"Плаtина-

5

"ТОНіС

18.40. 23.20, 01.20. 04.50

23.00

пол: тика

·

Природи

09.00. 1500, 00.45, 01.45, 02.50, ОЗ.50 Диваки 10.20 Шоу Оксани Марченко 12.05 ~удернацькі світи 12 55 Погляд у майбутнє 16.00. 21.05 Т/с "Колишня" 17.55 Кордони . 18.ЗО 20.30 23 10, 00.00, 01.10. оз 20 04.40. 05.25

0920. 1220 1420. 1620 17 50 2З 50 03.20 04 55

Подіі

12.00. 18.00

"Хроніка

02.20. 04.15

дня"

сього

07.30, 08.45 Фітнес-А.Р.М.І.Я 07.50, 19.00 Хіт-парад дикоі

"БІЗНt~(.-час"

Зона НОЧІ

19.ЗО Шустер

з ваtJІОю мrн.юю

"Майдан"

15.15, 16.15

Клуб

700 07.20, 18.50, 20.40, 00.10, ОЗ.ЗО Погода 06.30, 15.30, 00.15, 02.10, 04.15. 05 ОО, 05.З5 Твій хіт 07.00, 20.05, 2З.ЗО, 01 .ЗО, 02.35, ОЗ.35 Сильні світу

ча~ ";т.чну

прийде кохання

rv~.c "Пс:п,цє:·· ·)~:1 .-·rl-

"На власнІ очі" елемент" ОО, 1б.ОО, 17.00, 18 ОО, 20.00. 21 ОО, 2З.ОО, 01.00. 04.00 "Час новин"

"5

15.10, 17.20. 18.25. 22 50. 00.25. 04.25 "Погода на

06

нянька

19 ОО, 00.35

15.00 Т/с "Галина" 16.00 "Ключовий момент" 17.00 Зрозуміти. Пробачити"

рибака та рибку" 16.ЗО Індиго 17.00 М/с "Моко - дитя світу" 17.15 Т/с "Стеж за мною" 18.05 Ситуація 18.25 Український вимір 18.55 Анонс передач

Т/с "ЩасливІ ра-

точка

2З.55 Факти. Підсумок дня 00.1 О Колекція містера Ріплі 01.25 "Дольмен" Х/Ф ОЗ.25 "Ідеальна відпустха". Х/Ф

10.ЗО Т /с "Стеж за мною" 11 . 15 Служба розшуку дітей 11.25 Життя триває ... 12.00 Новини 12. 1О Діловий світ 12.45 Український вимір 1З.15 Фольк-musіс

22.20

19.15, 00.55 Спортрепортер 23.20 т;с "Грань" О 1.05 Х/Ф "УнІверситетський

Об.40,

ОО Т/с "У світі злочинних страстей-3" Об. 50, 07.10, 07.З5. 08 40

07.ЗО, 08.ЗО,

дочки

ОО.

06.00, 05.35 Мультфільми 06 ЗО, 17.00. 19.00. 03.ЗО

06

13.35 13.50

1550. 20.20 Т/с "Ранетки" 16 50, 21 20 Т/с "Тат 1 сев1

УКРАЇНА

шений"

1З.ЗО,

15.00 Т/с "Слщ 15.50. 02.10 Федерал.суддя

05.15

НОВИЙ КАНАЛ

ОВ.ЗО,

"Колись

СИМВОЛІКИ

"Вtкна-Спорт" Х/ф "Сім няньок"

Об.55,

Т/с

Прийде КОХаІІНЯ

18

мося" 09.15 Х/Ф "Молода дружина" 11.55 "Нез'ясовно. але факт"

07.30,

Укра·tні"

14.10

ну

1З.ОО Т/с "Північний оІтер"

16.00, 20.20 Т/с "Ранетки" 17.00, 21.20 Т/с "Татусеві

08.15, 15.00

Об.25,

07.ЗО Срібний апельсин

12.00, 18.00

ОЗ.25 "Огляд преси"

14.00 Програма передач 14.05. 16.10. 17.50, 23.50. ОЗ.20, 04.55 "Погода в

17.ЗО. ОЗ.ЗО "Територія зако­

нянька"

"Ресторанні новини"

00.40

ТОНІС

курортах

17.ЗО, ОЗ.ОО Критична

08.1 ОТfc "Слід" 09.00, 04.00 Т jc "Безмовний свідок 2" 10.00 Т/с "Платина" 11.00 Т/с "Моя прекрасна

демія"

04.55 "ВІЙНИ

ІСТV

06.50,

точка

09.00 Х/Ф "Спитайте Сіндї' 10.50, 19.25 Т/с "Кадети" 1З.30, 19,00, ОО.ЗS Репортер

05.15

По­

2З.ЗО, 04.ЗО "Час-Тайм" ОЗ.10, 05.10 "Час спорту" 00.30 "Автопілот-новини"

06.00

15

"Бізнес­

05.20

00.15,

Увага! Профілактика!

14.ЗО

2З.20,

час"

КАНАЛ

5

з

року

2009

22.40,

04.45 Т/с "Скарби мертвих" 01.20 Tfc "Жнець" 04.45 Т/С "Скарби мертвих"

05.35 Мультфільми 17.00, 19.00, оз.зо

Подіі

года

18.20, 04.00 "Судові справи" 20 ОО, 01.55 "ПодробицІ .. 21.30 Т/с "Візьми мене з со-

про секс та кохання

УКРАЇНА Об.ОО, 06.ЗО,

жовти•

ОЗ.50 Спорт 19.ЗО Шустер Uve 20.20 Т/с "Слідопит" 21.20 Х/ф "І(jнг-Конг" 01.20 Tfc "Жнець"

года

По-

14.30. 15.45 Тсе· т.,.,, 14.35 Т;с; "Як я п:·:tн,<:"Н.Н1БС"

02.25 Служба розшуку дітей 02.30 Т jc "Двtчі в житті" 04 40 "Ключовий момент"

"Зона ночі" ОЗ.45 Невідома Україна 04.ЗО Запоріжська Січ 04.45 Козацький флот 05.00 Зоряний час козацтва 05. 15 Зона НОЧІ

06.45, 17.25, 19.25, 03.55

04.50 ТелеШанс 06.20 "Док. детектив" 06.50. 08.00, 18 ОО, 22.00

бою" 23.40 Док. проект "Майя Бул­ гакова" ОО 50 Д/n "Правдиві історіІ

2З.20 Т/с "Грань"

08.40

"Підйом"

ОО 20 00.45 02. 1О

Спортрепортер

О 1. 05 Служба розшуку дітей 01.10 Х/ф "Танго втрьох" 02.40, 04.25 "Зона ночі" 02.45 Тарас Шевченко ОЗ. 15 Перемога над сонцем

шений"

"Ударна хви-

ля

Т jc "Петя Неперевер­

06.00, 12.10

"Давай одружи­

мося"

18 45 Факти 19 15, 23 05

НОВИЙ КАНАЛ 05. 15

Т/с "Щасливі ра-

зом"

19.15, 00.55

3

17.20, 19.20,

ДОЧКИ

18.00, 22.20

03.40

02.З5 Х/ф "Прощальна гастроль "Артиста"

"Бізнес+"

вбивство"

09.15

2З.25 "Моя правда"

00.25 "Вікна-Спорт" 00.50 Х/Ф "Третій зайвий"

1З.З5 М/с "Веселі мелодіІ'

22.00

"Вtкна-Новини"

риканськи"

14.00 Т/с "Район Мелроуз" 1·5.00 Т/с "Усі жінки- відьми" 15.55 Т/с "Татусеві дочки" 16.50 "Не родись вродлива" 19.10 "Погода" 21.15 Т/с "Маргоша - 2" 22.55 "Просnорт"

ОО,

11.55 "Битва екстрасенсів" 12.55 "Битва екстрасенсів" 1З. 55 Чужі помилки 16.00 "Моя правда" 17.00 "Історіі кохання" 18.10, 22.20 "Доктор Хаус" 19. 15 У пошуках істини 20.15 Чужі nомилки 21 .ЗО "Кулагін і Партнери"

Су6ота,

ТО НІС

06.00 Клуб 700 Об 25, 15.ЗО, 00.15. 02.15, 04.15, 05 ОО, 05.З5 ТвІй ХІТ Об 55, 20.05, 23.ЗО. 01.З5, 02.40, 03.35 СильнІ свtту сього

07.15, 18 зо. 20.ЗО, 23.10, 00.00, 01.10. 03.20. 04.40, 05.25 "ТОНІС INFO" 07.ЗО, 08.45 Фітнес-АР М І Я 07.45. 19.00 Хіт-парад дикоі nрироди

09.00, 15.00, 00.40, 01.50. 02.55, ОЗ.55 Диваки 10.20 Шоу Оксани Марченко 12.00 Служба розшуку дІтей 12.05 Чудернацькі світи 12.55 Погляд у майбутнє 16.00. 21.05 Т /с "Колишня" 17.55 Кордони 18.40, 2З.20, 01.20, 04.50 "Життя"

18 50. 20.40, 00.10, 01

ЗО,

ОЗ.30 Погода 20.45 Солодка казка 21.00 Кіно з Д.Астаф'євою 2З.ОО Світські хроніки серце"

07.З5, 08.05 "Сніданок 1+1" 07.00. 08 ОО, 09.00, 1б.ЗО, 19.ЗО, 22.ЗО, 02.10 тсн 07.05 "Мультфільм" 09.05. 19.15 "ТСН. Варта" 09.45. 17.50 Т/с "Лапочки" 10.50, 20.15 Tfc "Крем" 12.05 т;с "Некраса по-аме­

06.55, з

риканськи


4

3

Субота,

жовтиА

1З.ОО, 05.10 Т/с "Район Беверлі-ХІллз 14.00 Т/с "Район Мє;лроуз

15.00 1555

"УСІ ЖІНКИ

- ВідЬМИ ..

Т/с "ТаІусевІ до•1ки

1б.50 "Не родись вродлива 19.10 "Погода"

Т/с "Маргоша- 2" "Проспорт 2З.ОО, ОЗ.ЗО Х/Ф "Крапля" 01.10 "Докуменг

21.15 22 55

ІНТЕР

'06.10, 03.25 "Гід перший погляд" 07 ОО, 07 ЗО, 08 ОО, 08 ЗО, 09 ОО. 12 ОО 18 ОО Нови­ ни

07 10.

07.З5.

08 10.

08.З5

"Ранок з Інтером"

09.10 Т/с "Марш Турецького" 10.05. 20.ЗО Tfc "Обручка" 11.00 Т/с "Кармеліта 12 І О "Знак якосп" 13.00 Т /с "С,мейні таємниці" 14.00 Док проект "Майя Булгакова

15 ОО Т;с "Галина" 16 ОО Ключови1• момент 17.00 ЗрозумІти Пробачити 1815, 04.10 СудовІ справи 19 c<J Т 'с "КаІ)с,<>?nІТіі"

П'ІТНИЦІ

ЖОВТНІ

9

УТ-1

"Доброгс ~"'"у'"

06.00

Об ОО РанКІ)оа МіСJ:итва Об

05, 08 40

.1раюславний

к<1лендар

06.1 О. 07.00 0:1 ОО Новини 06.15. 08.1 о СІlЩ)J 06.20 Аграрнн кра1на 06.25. 07 20. 08 15. 06.30. 07.25 08 20 ПодіІ очима Mr1V16yTHD0ГP

06.40 07.30 08 25 567

ПОІХЗ-

лиІІІ

Ера бІзнесу

07 1О

07І5Спорт

07 08 09 09 09 09 09 09 1О

35

БуДІвельний майданчик

50

f~ІJІіЛЗВСЬКИЙ ЗаПрОШуЄ

І'

15 С.1ужба розшуку дІТей

ОО Ранок з Першим ОО Анонг fІОредач

G5 ДІлоний свІТ 15. 15.25. :в 15 25 Прес-анонс

Погода

ЗО Лет ко бути жІнкою

Т. с "Стеж за мною"

30

11 25 ЖитІ триває 12.00 Но1•ини 12 10 ДІЛОВИЙ CGIT 1245 УкрЗІНСЬКИЙ ВИМір 13. 15 "ЛІНІЯ ДОЛ( 13.50 Вихідні по-укра1нськи 14 30 "Надвечю';;" 15.00 Новини 15. 15 ДІЛОВИЙ СВІТ 15.ЗО Енергетична Украіна

16 1О Кордон ~ержави

СУ&ОТА

ЖОВТНІ УТ-1

06.00 Ранкова молитва Об.О5 Шлях до святинІ 06.ЗО М/Ф "Лис Микита" Крок ДО ЗІРОК 07.ЗО Св11 православ'я 07 50 НаркоманІЯ виліковна 08 15. 2З.45 Студента потрІбно любити 09.00 Анснс передач 09.05 Поrода 09.10 Прес-анонс 09.20 Доки батьки сnлять 10.00 Ігри чемnіонів

07.00

10.55 3108 11.ЗО Хто в домІ хазяін?

11.55 Експерти дозвілля 12.25 ВихІдні по-укра1нськи 12.50 Темний силует 1З.З5 Погода 1З.45 Парламент

15.00 Регбі. Україна- Бельгія 16 35. 03.20 Отм. хронометр 17.10 Книга.uа 17.45 Кіно.uа 18 15 Футбол. Л1га чемпіонів 18.50 Погода 19.00 Фестиваль "Червона рута

21.00 21.20

Новини Св1т сnорту

НЕДІЛІ

11

ЖОВТНІ

УТ-1 06.00 Ранкова молитва 06.05 Шлях до святині Об.ЗО М/ф "Лис Микита" 06.55 DW.Новини Європи

07.25 L-формат 07.50 Сільський час 08.20 Укравтоконтинент 08.40 Вільна гавань 09.00 Анонс передач 09.05 Погода 09.10 Доки батьки сплять 09.15 Підсумочки 09.ЗО Антивірус для дІтей

09.50 10.20

Крок до зірок

Погода 10.ЗО Нова армія 11.00 Муз.uа 11.ЗО Стильна штучка 11.50 Служба розшуку дітей 12 00 "ЛІНІЯ долі" 12.30 Здоров'я Погода 1З.40 "Околиця"

1З.ЗО

14.10 Аудієнція 14.45 Благовісник 15.20 Погода 15.30 Фестиваль "Червона рута" 17.40 Погода 17.55 Діловий світ. Тиждень

2009

20 ОО, 02.05 "Подробиці" 21.30 Т /с "Візьми мене із

со­

бою" Д/п "П'ять смертей академіка Корольова 00.55 д/п "Мисливець' жерт-

2340

ва

02.З5 Служба розшуку дітей 02.40 Т/С "Двічі В ЖИТТІ" 04.55 "Ключовий момент"

05.40

Уроки тітоньки Сови

1СТV 05.55, 02.55 Факти Об.10, 07.50 Ділові факти

06.20, 08.00, 09.00, 01.15, 03.25 Погода 06.25, 08.З5 ЗQО сек/ГОД 06. ЗО СВІтанок 07.00, 10.10 "Леся+Рома". 07.45, 08.45 Факти. Ранок 07.55, 08.55, 12.55, 19.10, 01.10 Спорт 08.05 Про-Zікаве.uа 09.05, 17.З5 "Солдати". Tjc 11.45 "Куля-дура-2". Т/с 12.45 Факти. День 1З 05 "Мисливці за старови­ ною" т;с "Вулиці розби-

14.05. 19.55

1ИХ ЛІХТЗрІВ-9.5". Т/С

16.25 М;ф "Жовтий лелека" 16.40 Пазли 17 15 Т ;с "Стеж за мною" 18.05 Ситуація 18.25 Укрзінський вимір 18.55 Анонс передач 19.00 Точка зору 19.30 Діловий світ 19.40 СвІТ спорту 19.50 Погода 20.00 Фест."Червона рута" 21.00 Новини 21.20 Обговорення конституціі В. Ющенка 21.25 Діловий світ 21.40 СВІт спорту 21.55 Право на захист 22.15 Автоакадемія 22.45 Прес-анонс 22.55 Трійка, Кено 2З.ОО, ОО ОО Підсумки 2310 Погода 2З 15 ВІД першОі особи ОО 1О Служба розшуку дітей ОО 15 "Острів скарбів"

О 1 20 Парламентський день 01.35 КласІК-nрем'єр, шоу 02.З5 Служба розшуку дітей 02.45 Фест. "Червона рута ОЗ.ЗО "Надвечір'я" 03 55 Право на захист

04.20

Служба розшуку ДІТей

04.ЗО Життя триває .. Легко бути жінкою Служба розшуку дІТей

04.55 05.50

1+1 06.00 "Служба розшуку дітей" 06.05, 01.50 т;с "Циганське серце"

21 .З5 Погода 21.45 Фольк-musіс 22.45 Мегзлот 22.50 Лото, Трійка, Кено 2З.ОО Вільна гавань L-формат "Острів скарбів"' Культурно-мистецький

23.25 00.15 01.20

арсенал

01.55 02.00

Служба розшуку дітей д/Ф "Містерія Марі!'

02.ЗО д/Ф "Гоголь" ОЗ.45 Футбол. Ліга чемпіонів 04.15 Служба розшуку дітей

04.25 04.50 05.20 05.50

Кіно.uа Хто в домі хазяїн? Експерти дозвілля Служба розшуку дітей

1+1 Об.20 ··хранителі історіІ"'

06.50 07.50 09.05 10.15 11.15

"Без табу" "Світське життя" "Хто там?" Мультфільм

рошині"

"Я люблю Украіну" ТСН

"Танцюю для тебе'·

Russia"

Фест~валь

18.40

мистецтв

Украіни

Новини Погода 21.ЗО Наш футбол 22.25 "Культурний фронт" 22.55 ТрІйка, Кено, Максима 2З.ОО Ера бізнесу. Пщсумки

21.00 21.15

100% Динамо

2З.ЗО

23.50 00.15 01.20 02.25

Оперативний об'єктив "Острів скарбів"

Класік-прем'єр, шоу д/Ф "Далеко Від Фіде-

ля

ОЗ.25 Аудієнція

ОЗ.55 Благовісник "Культурний фронт Стильна штучка Муз.uа Служба розшуку дітей

04.25 04.55 05.20 05.50

1+1 Об.О5 "Хранителі історіі' 07.15 М/Ф "Принцеса на горошині" 09.05 "Лото-забава" 10.15 "МультфІльм" 11.05 ··караоке на майдані" 12.05 "Смакуємо" 12,45 "Танцюю для тебе"

15.25

вини

2З.55 Факти. Підсумок дня, 00.1 О Колекція містера Ріллі 01.20 "Дольмен". Х;ф ОЗ.25 "Невигідна правда". Х/Ф 04.55 "Війни з монстрами". т;с

мося

Х/Ф "Людина народи-

"Фантастичні історії" 1З.ОО "Битва екстрасенсІв" 14.00 ЧужІ помилки 16.00 "Моя правда" 17.00 "ІсторіІ кохання" !8.10, 22.20 "Док10р Хаус"

11 .55

з

З5.

08.05

"Сніданок

риканськи" 1З.О5, 05.З5 Т/с "Район БеверлІ-ХІллз"

"Район Мелроуз" "Усі жінки - відьми" 1б.ОО Т/с "Татусеві дочки" 1б.55 "Не родись вродлива" 17.55 "ШІсть кадрів" 19.1 О "Погода" 20.15 Т jc "Крем" 21.15 Х/ф "Перевізник- З" 2З. 25 "Наша Russia" 00.05 Х/ф "Викрадення ШКІЛЬ­ ного автобуса" 02.45 "Смеханічні пригоди Штепселя і Тарапуньки"

14.05 Т/с 15.05 Т /с

"Караоке на майданГ

ІНТЕР

06.10, 02.45

"Гід:

перший

погляд

07.00 07.ЗО, 08.00, 08 ЗО, 09.00, 12.00, 18.05 Нови­ З5.

08 10,

Х/Ф "Зведи мене з ро-

зуму"

17.20 Х/Ф "Про 19.30 тсн

любов"

шений"

06.00

2З.40 Х/Ф "Чесна куртизанка" Х/Ф "Перевізник" ОЗ.15 "Тарапунька і Штеп­

01.40

т;с По-

года

09 ОО М/с "Веселі мелоді1"' 09 10 Х/Ф "Клоун" 11.45, 19.25 Т/с "Кадети" 13.30, 19.00, 00.40 Репортер

02.10

"Місце зустрічі" Х/Ф "'Бій місцевого зна-

чення

"Подробиці"

05.55

Факти

Програма "Позаочі" "Знак якості" "Ключовий момент·

14

ОО Д/п 'Пять смертей академІКа Корольова" ОО Т;с "Галина

15 16 ОО Ключовий момент 17.00 "ЗрозумІти Пробачити" 18.20. 04 05 "Судові справи" 19.00 Т/с "КармелІта 20 ОО, 01.20 "ПодробицІ" 21.30 "Велика ПОЛІТИКЗ 00.15 "НЛО. НІмецький слщ" 01.55 Tfc "ДвічІ в житп" ОЗ.25 "Знак якосп" 04 50 "Ключовий момент 05 35 М/с "Астро Бой" 06. 15 "Уроки тітоньки Сови"

Анекдоти

"Леся+Рома". Т/с 11.З5 Квартирне питання

20 20 "Я люблю Украіну" 22.05 "Світське життя" 2З 05, 02 50 Х/Ф "Діра" 01.05 Х/Ф "Чесна куртизанка" 04.10 Х/Ф "Пригоди Бурапно" ІНТЕР

ICTV 05.50 Служба розшуку дітей 05.55, 02.ЗО Факти 06.10, 07.50 Ділові факти Об.20, 08 ОО. 09 ОО, 00.55, 02.55 Погода 06.25, 08.З5 ЗОО секjгод 06.З5 СвІТанок

07.00, 10.10 Tjc "Леся+Рома" 07.45, 08.45 Факти 07.55, 08.55, 12.55, 19.10, 00.00 Спорт 08.05 Про-Zікаве.uа 09.05, 16.25 Tfc "Солдати" 1140 Т jc "Куля-дура-2" 12.45 Факти ровиною

15 1845 Факти 19.05 ДобрІ новини 19.15 Надзвичайні новини

на

ОО, 01.15 "Подробиці" 2З.ОО Х/Ф "Стриптиз" 02.55 "Знак якості" ОЗ.З5 "Ключовий момент" М/с ··дстро Бой" "Уроки тітоньки Сови"

Погода Об.20 "Альф". Т/с 06.45 "Зоряні війни-4". Х/Ф

09.20 Квартирне питання 10.25 Ти не повіриш' 11.З5 Козирне життя

Інший футбол

Диво калинове Студія Зона ночі Невідома Украіна Найкращі

..

Серед по-

Земці Чи повернеться лікар? Благодійна медицина Зона ночі

УКРАЇНА 05.З5 МультфІльми 06.ЗО, 17.00, 19.00, оз.зо Подіі 06.40, 17.20, 19.20, ОЗ.50 Спортивні nодіі 06.45, 17.25, ОЗ.55 Погода

06.00,

17.ЗО, ОЗ ОО Критична

1З.ОО

"Вулиці

розбитих

найкращих шахраїв

2З.О5 Прожекторперісхілтон 2З.55 Голі та смішні 00.15 "Вовк-маніяк". Х/ф 02.15 "Аферисти". Х/ф 03.З5 "Вночі". Х/ф 05.25 "Війни з монстрами". Т/с 'ТелеШанс"

Об.ОО "Улюблені м/ф"

07.25 "Еники-беники 08.00 "Навколо світу" 09.00 "Імо вдома" 10.10 "ВусоЛапоХвіст·· 10.50 "Улюблені мjф" 12.00 Концерт М. Задорнова 12.50 Х/ф "Танцівник диско" 1б.ОО 'Танцюють всі 1 -2"

18.00 19.00 21,10 22.10

"ІсторіІ кохання" Хfф "Діамантова рука··

Невідома версІя "Моя правда"

12.45 Факти. Світ 12 55. Спорт 1З.ОО Наша Russia 1З 40 ПрожекторперІСХІлтон 14.25 Велика р1зниця 15 З5 "ЗорянІ в1йни-5··. Х/ф 1845 Факти тижня 19 25 КраІна має знати 19.55 "V' означає вендетта".

Х/ф ОЗ.15 "Як вийти за мільйоне­ ра··. Х/Ф

СТБ Об.З5 "Улюблені м/ф"'

08.00 "Навколо світу" \09.00 "Імо вдома" 10.50 "ВусоЛапоХвіст" 11.ЗО Х/Ф "Афоня" 1З.15 У пошуках істини 14.20 "СЛідСТВО вели" 15.20 "Док.детектив 1б.ОО "Правила життя "Нез'ясовно, але факт" "Паралельний світ'' "Битва екстрасенсІв" Х/Ф "Вбивство в дачний сезон" 22.00 Х/Ф "Знак долі" 00.10 "Історіі кохання"

17.00 18.00 19.00 20.00

Х/Ф "Аеропорт 75" Т/с "Війни з монстра-

ми

вини

08.1 О т;с

"Бізнес+·· "Вона

написала

08.ЗО Х/Ф "Привіт ,від Чарлі Трубача" 10.40 Х/Ф "Велика перерва 1б.45 "Невідома версія" 17.45 "Вікна - Новини"

17.55 Х/Ф "Діамантова рука" 20.00 "Танцюють вс1 1 " 22.25 Х/ф "Танцівник диско" О 1.40 "Вікна - спорт" 01.50 Х/Ф "Любов зла" ОЗ.ОО Х/Ф "Ти іноді згадуй"

НОВИЙ КАНАЛ 05. 1О

Т/с "Петя Неперевер­

шений"

"Підйом"

06.55, 14.50 т;с "Друзі" 07 ЗО, 08.30, 19.20, О 1 45

Т/с "Скарби мертвих"

5 КАНАЛ 06.00 Програма nередач 06.01, 2З.40, 04.ЗО "Час-Тайм" 06.15, 00.15, ОЗ.10, 05.10

Х/ф "Літаком. пОіздом.

"Паралельний св1т'' Х/ф "Янгол"

ОЗ.ЗО Мобільна скринька ОЗ.45 Х/Ф ··тривожна неділя"

НОВИЙ КАНАЛ 05.10 06.45 09.35

Х/Ф "Думки про волю"

Х/Ф "Контакт" Будинок закритий на

ремонт

10.25 Зоряні драми 11.20 Інrуіція 12.20 Іпfо-шок 13.З5 Формула драйву 14.00 "Файна Юкрайна" 14.40 Дольчевіта Капут 15.10, 22.20 Хто проти блон­ динок?

16.40

"Моя

Т/с

прекрасна

нянька''

17.45 Х/Ф 19.55 Х/ф

ї б кварталІв" "Мумія-2"

2З.40 Спортрепортер 23.45 Х/ф "Елізабепаун"

02.20, 04.10, 05.25 02.25 Украінці Віра 03.15, 04.55 СтудІЯ

Зона ночі Зона ночі

ОЗ.20 Невідома Украіна Моя адреса- Соловки Я, милістю Божою, пан

04.15 05.00

10.20, 1З.20, 15.20, 17.20, 18.25, 00.25, 04.25

Об.25,

"Погода на курортах"

а в томобІлем

10.50 19.25 Т/с "Кадети" 1330, 19 ОО, 01.25 Репортер 1З 35 М/с "Бетмен-4" 13.50 М/с "Полщейська ака­ демія"

14 ЗО, 1545 Teen T1me 14.35 т;с "Як я познайомився 15.50, 20 25 Tjc "Ранетки" 16.55 Т;с "Татусеві дочки" 18.00 Т/с ·щасливі разом" 1915,01.40 Спортреnортер 21.25 Х/ф "Костянтин" 2З .45 "ФайнаЮкрайна" 00.25 Камеді-клаб 01.50 Х/Ф "Пустоголові" ОЗ.20 СтудІя "Зона ночі" ОЗ.25 Украінці. Надія 04.20 Студія "Зона ночі"

УкраінцІ Любов Зона НОЧІ

О 1. 15 "Дванадцять стільцІв". Мюзикл

НОВИЙ КАНАЛ Об.20 Х/Ф "Аероплан"

07.45 Церква Христова 08 ОО Запитайте у лікаря 0840 Живчик старти-2 09.05 Даєш молодь 09.45 Х/ф "МумІя-2" 12.30 Кліпси 12 55 Шоуманія 13.40 Ексклюзив 14.20 Аналіз крові 15.05 Зоряні драми 16 05 Іпfо-шок 17.1 О Інтуіція 18.10 Т/с "Татусеві дочки" 20.00 Фабрика зірок 22.30 "'Файна Юкрайна" 2З.15 Камеді-клаб

00.1 О 00.15

Спортрепортер Х/ф "Доктор Джекілл і

містер Хайд"

02.20, 04.30 СтудІя 02.25 Третя влада 03.15 Термінал

новин"

18.ЗО,

02.20, 04.15

"Час новин"

19.20

Інформаційний

19.30, 01.15 "Новий час" 20.30, 21.20, 01.40 "Час" 21.40 "Я так думаю" 00.30 "Автопілот-новини" 00.40 "Ні пуху ні пера'" 02.ЗО, 05 ЗО "Особливо

07.ЗО Срібний апельсин

Зона ночі

ОЗ.ЗО Студія Зона ночі ОЗ.З5 Нев;дома Украіна 04.З5 Школа спектраліаму 05.00 Зона ночі

УКРАЇНА 06.00, 05.15 Мультфільми

Об.15,

uve

ОЗ.50 Спорт 09.ЗО, ОЗ.55 Погода 09.40 Срібний апельсин

10.10 М/с "Чарівниці" 10.45 Х/Ф "Геніальні діти" 12.45 Х/Ф "Крила янгола" 15.00 Т/с "Слідопит" 17.00 ··народна зірка" 19.15 Футбол. Збірна України - збірна Англіі 21.00 Х/ф "Випадковий шпигун

Життєві сенсаціі 2З.50 "Зірка покеру"

22.50, 03.00

Щиросерде зізнання Т/с "Жнець"

Х/Ф "Повертається чо­

ловік з відрядження

Мультфільми

5

КАНАЛ

Об.ОО Програма передач

Об 01, 2З.ЗО, 04.ЗО "Час-Тайм" 06.15, 07.05, 00.15, ОЗ.10, 05.10 "Час спорту Об.25, 08.20, 10.20, 13.20, 15.20, 22.50, 00.25, 04.25 Об.ЗО,

18.45, 04.45

··киівський

час"

Об.40, Об. 50, Об. 55,

07.00 08.00

ПодіІ Спортивні подіі Погода Тотовий відповідати" Т/с "Моя прекрасна

09.00 09.15 09.20

нянька

09.30 Срібний апельсин 10.00 М/с "ЧарІвниці" 1О 35. 04.00 М/Ф "Земля

до

початку часІв

12.00 Шоу "Народна зірка" 14.00 Tjc "Слідопит" 15.50 Х/Ф "Віддалені наслідки" 18.00 Tjc "Висяки" 19.00, ОЗ.30 Подіі тижня 19.ЗО Т/с ··висяки" 21.ЗО "Насправді шоу" 22.20 Футбольний вікенд 2З.30 Х/Ф "До смерті" 01.ЗО Т/с "Жнець" 03.00 Щиросерде зізнання

5

КАНАЛ передач 04.ЗО "Час­

05.10

КАНАЛ

Об. ОО Програма передач 06.01, 2З.ЗО, 04.ЗО "Час­ Тайм"

07.05, 00.15, ОЗ.10, 05.10 ··час спорту" 06.25, 08.20, 10.20, 1З.20, 15.20, 18.25, 22.50, 00.25, 04.25 "Погода на Об.15,

курортах" Об. ЗО, 04.45 "Киівсь~ий час" Об.40 "Зверни увагу··

ОЗ.25 По­

Ас­

2З.ОО СвітсьКІ хроніки "Хроніка

18.30, 02.20, 04.15 дня

18.45, 04.45 "Киівський час" 19 оо. 22.ЗО. оо оо. 0300, 05.00 "Час новин" 19.20 "Час до виборІв" 19 ЗО, 01.15 "Новий час" 20.20, 2145 "Час до виборІв" 20.ЗО, 21.20, 01.40 "Час" 00.ЗQ "АвТОПІЛОТ-НОВИНИ

00.40

"Ресторанні новини"

ХІТ

20.05, 23.ЗО, о 1.35, 02.45, ОЗ.ЗО СильнІ світу

Об.55,

18ЗО, 20.ЗО, 2З 10. 00.00,01.10,0З.ОО,О435 05.25 "ТОНІС INFO" 07.ЗО, 08.45 Фітнес-А.Р.М.І.Я 07.45, 19.00 Хіт-парад дикоі

07.15,

природи

09.00, 15 ОО, 00.45, 01.50,

10.00, 11 ОО, 12.00, 1З ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17 ОО, 18 ОО, 20.00, 21.00, 2З.ОО, 01.00, 04.00

ОЗ.30 "Феєрія мандрів" 15.ЗО "Зверни

увагу

Об.45, 11.30 "Автопілот-тест" 0700, 07.ЗО, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15 ОО, 1б.ОО, 17.00, 18.00, 21.00,2З.ОО,О4.00

··час

Погляд у майбутнє

21.05 Т/с "Колишня" 17.55 Кордони 18.40, 23.20, 01 20, оз 10. 04.50 "Життя" 18.50, 20.40, 00.10, 01.ЗО, ОЗ.20 Погода Солодка казка Кіно з Д. Астаф'євою 2З.ОО Світські хроніки

20.45 21 ОО

21.20 ··народний контроль" 22 ОО. 02.ЗО, 05.ЗО "Територія закону

ОО.ЗО "Курс інтер'єру"

00.40

"Мотор"

06.00,

22.З5,

ТОНІС

02.40,

04.З5 Ди-

ваки

новин"

07.15, 09.20, 12.20, 14.15, 16.20, 17.20, 21.45,23.50, 03.20, 04.55 "Погода в Україні"

07.35, 08.50, 22.40, 23.20, 05.20 "Бізнес-час" 07.50 "Новобудова" 08.10, 19.20,21.50,02.20, 04.15 "Тема тижня" 08.ЗО "Бістро-ТБ" 09.25 "СвОіми очима" 09.45 "Тема тижня" 10.30 ··не перший погляд" 10.55, 03.25 "Огляд преси" 11.45 "Технопарк" 12.ЗО "Вперед, на Олімп!" 13.ЗО "Драйв"

14.20 "Страва від 14.40 Тра долі"

ОЗ45 Диваки Шоу Оксани Марченко Чудернацькі СВІТИ

10.20 12.05 12.55

1б.ОО,

10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО "ПресконференціІ' 10.55, ОЗ.25 "Огляд преси" 11.20 "Зверни увагу" 15.ЗО "СвО1ми очима" 1б.ЗО, 22.00, 02.ЗО, 05.ЗО "На межі"

11.20.

06.00 Клуб 700 06.25, 15.ЗО, 00.15. 02.20, 04.10, 0500, 05.З5 ТВІЙ

сього

05.20

мент

шефа"

1б.ЗО "Арсенал··

17.30. 03.30 "На межі'" 18.20 "Вікно в Європу" 19.00, 22.30, 00.00, 03.00, 05.00 "Час новин" 19.ЗО, 01.00 ··5 копійок" Об.45 "Технопарк"

07.00, 07.ЗО, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 1З.ОО, 14.00, 15.00, 16.00, 17 ОО, 18.00, 2З.ОО, 04.00 "Час новин" 07.15, 09.15, 1415. 1б.15, 17.20, 21.50, 2З.50, 03.20, 04.55 "Погода в Україні"

08.50, 22.40, 2З.20, 05.20 "Бізнес-час" 07.50 "Зодчий" 08.10, 19.20, 02.20, 04.15 07.З5,

"Тема тижня"

08.ЗО "Бістро-ТБ"

09.20 09.40

10.

ТО НІС ОЗ.10,

15,

"Погода в Україні" 09.ЗО, 1З.ЗО, 14.ЗО "5 еле­

Об.40,

05.30

не-

"Час спорту"

УКРАЇНА

00.50 01.20 04.00

оо

ОО

таф'євою

06.25, 10.20, 1З.20, 15.20, 17.20, 18.25, 22 50, 00.25, 04.25 "Погода на

17.30,

ОЗ.40 Подіі

природи

09.00, 15.00, 00.40, 01.45, 02.50, ОЗ.50 Диваки 10.20 Шоу Оксани Марченко 12.00 Служба розшуку дітей 12.05 Чудернацькі СВІТИ 12.55 Погляд у майбутнє 16.00, 21.05 Т/с "Колишня" 17.55 Кордони 18.40, 2320, 01.20, 0450

Тайм"

Х/ф "Повертається чо­ ловІК з ВІдрядження" 1500 Т /С "'Слід"

т;с "Безмовний свідок"

го

07.15, 18.ЗО, 20.ЗО. 23 10, 00.00,01.10,03.15, 04.40, 05.25 "ТО НІС INFO" 07.30, 08.45 Фітнес-А.Р.М.І.Я 07.45, 19.00 Хіт-nарад дикоі

20.45 Солодка казка 21.00 Кіно з Дашею

"Час новин"

1З.ОО

02.З5, ОЗ.ЗО Сильні світу сьо­

года

15.50. 02.10 Федерал суддя 19.25 Х/Ф "Крила янгола" 21.ЗО Шустер Live 01.ЗО Tjc "Жнець" 04.00 Рикошет

5

ТО НІС

06.00 Клуб 700 06.25, 15.ЗО, 00.15, 02.10, 04.15, 05 ОО. 05 З5 ТвІй хіт Об.55, 20.05, 2З.ЗО. 01 ЗО,

"Життя"

1З ОО Х/ф "Повертається чоловік з відрядження" 15.00 т;с "Слщ"

06.00 Програма 06 01, 2З.ЗО,

безпечно"

18.50, 20.40,

09.20, 12.20, 14.20, 1б.20, 17.50, 2З.50, ОЗ.20, 04.55

08.10 Т/с "Слід" 09.00 Т/с "Безмовний свідок" 10.00 Т/с "Платина" 12.00, 18.00 Т/с "Колись

05.ЗО Шустер

мара-

Об. ЗО "Ранок на 5-му" 2З.20, "Бізнес-час"

Об.ОО Мультфільми Об. ЗО, 17 ОО, 19.00, ОЗ.ЗО Події Об.40, 17.20, 19.20, ОЗ.50 Спорт Об.45, 17.25, ОЗ.55 Погода Об.50, 17.ЗО, ОЗ.ОО Критична

09.00, 19 ОО, 09.25, 2З.45,

"Хроніка

дня

18.45. 04.45 "Киівський час" 19.00, 00.00, ОЗ.ОО, 05.00

09.1 О, 22.40,

Невідома Украіна Зона ночі

УКРАЇНА

05.00

"Прес-

курортах"

"Погода на курортах"

возний

05 ЗО 06 25

10.00, 11.00, 1200, 1ЗОО, 14.00, 15.00, 1б ОО, 1700, 18.00, 2000, 21.00,01 ОО, 04.00 "Час

фон "Час до виборів"

"Час спорту"

04.25 05.05

еле­

14.30 "5

15.ЗО "Феєрія мандрів" 1б.ЗО "Драйв" 17.ЗО, ОЗ.ЗО "Акцент"

прийде кохання

По­

года

00.15 01.15

09.ЗО, 1З.30, мент"

10.55, ОЗ.25 "Огляд nреси" 11.20 "Зверни увагу"

точка

Служба розшуку дітей Об.ОО, 12.05 т;с "Слідство ве­ де дилетант -3" Об 50. 97.10, 07.З5, 08.40

05.55

09.00

"Погода в Україні"

з вашою мамою"

СТБ ТелеШанс "Док. детектив·· Об.50, 08.00. 22 ОО "Вікна-Но­

04.50 06.20

Об.55,

04.45

09.20, 12.20, 14.20, 1б.20, 17.50, 2З.50, ОЗ.20, 04.55

10.ЗО, 11.ЗО, 12.ЗО конференціІ"

19.ЗО Шустер Live 20.20 Т/с "Слідопит" 21.20 Т/с "Платина- 2", 22.20 "Готовий відповідати" 2З.20 Рикошет 00.20 "Зірка покеру" 01.00 Tjc "Жнець"

09.10, 20.20, 05.20

"Максимум" в УкраІні Ти не повіриш' ГоЛІ та смішні Автопарк ХІф "Джейсон Ікс"

07.00

1З.ОО Т/с "ПівнІчний вітер"

15.00 Т/с "Слід" 15.50, 02.10 Федеральний

06.ЗО "Ранок на 5-му" "Бізнес­ час"

точка

21.05 2145 22.45 00.10 01 ОО 0300 0440

"Колись

Т/с

nрийде кохання"

суддя

витух

04.25 04.40 04.55 05. 1О

12.00, 18.00

2З.15 "Зіркове життя"

12.45 Факти. День 12.55, 18.55 Спорт

Х/ф 5О "В один бік". Х/ф О 1.З5 Інтерактив: Тижневик 01.50 "Щоденники мертвих".

20

05.55 Факти 06.10, 06.40

ОО. 19 55 Т/с "Вулиці розбитих ліхтарів-9.5" 05 Tjc "Братани"

22

вістрі ножа"

ICTV

02.45 03.10 03.15 04.15

ОО, 04.00 Т/с "Безмовний свідок 2" 10.00 Т/с "Платина - 2" 11.00 Tjc "Моя прекрасна

09

нянька"

убивство"

СТБ

Автопарк Максимум в УкраінІ Добрі новини "Кривавий спорт" Х/Ф

Спорт

07.ЗО СрІбний апельсин 08.10 Т/с "Слід"

04.30

М/с "Астро Бой" "Уроки тітоньки Сови"

06.10, 02.05 "ГІД ІЗ ЗІркою" 06.55 Т/с "СьомІй" 09.00 М/ф "См1шарики" 09.20 "Квадра rний метр" 10.00 "'УкраІно, вставай'" 1О .40 Х/Ф Т ріх" 12. 5О Х/Ф "Чартер" 14. 5О Х/Ф "Стерво" 16.50 "Формула любові'' 17.55, 20.55 Х/ф "Любов

19.15, 00.55

2З.25 т;с "Грань" 01.05 Служба розшуку дітей 01.10 Х/Ф "Літаком, поіздом, автомобілем" 02.40, 04.10 Зона ночі

06.50,

14.50 Украінці афігенні 15.45 "Зоряні війни-4". Х/Ф 18.45 Факти. Підсумок дня 19.00 ··червона планета". Х/Ф 21.20 Наша Russia 22.00 Велика різниця

1б.50 "Позаочі" 17.50 Т/с "Сьомій'" 20.00 ··nодробиці"

Т;с "Щасливі ра-

зом

Укра·Іни

07.10 "Велика політика·· 09.50 ··у Городку" 10.25 "Городок' 11.05 Х/Ф "Вищий пілотаж" 15.05 "Найрозумніший"

22.25

з вашою мамою" 15.50, 20.25 Tjc "Ранетки"

14.05 12

"Гід із зіркою"

00.45 01.15 02.55 03.35 05.05 06.05

ОО,

14.30, 15.45 Teen Time 14.35 Т/с "Як я познайомився

ліхтарів-9.5". Т fc

ІНТЕР

12.00

14.50

07.30, 08.30, 19 20, 01.00

сель: їхали ми, Іхали··

05.05 05.45

12.50,

"Друзі"

14

09.10 Т/с "Марш Турецького" 10.05, 20.ЗО Т/с "Обручка" 11 ОО Т jc "Кармеліта 12.10 "Знак якості" 1З.ОО Т jc "СІмейні таємниці"

06.15 Об 50 07.35 07.40 09.40 10.00

Т /с "Євлампія Романо­

06.55,

08.З5

"Ранок з Інтером"

20.30 22.30

Т/с "Петя Неперевер­

05.15

1З.ОО Т/с "Мисливці за ста­

ни

07 10, 07

Об.25,

Х/Ф 'Тучний день"

НОВИЙ КАНАЛ

1+1"

ОО.

04.55

молодят"

02.20

"Татусеві

Т/с

дочки"

деМІЯ

08.00. 09.00, 16.З5. 19.30 тсн 07.05 "МультфІльм" 09 05, 19 15 "ТСН. Варта" 09.45 Т;с "Лапочки" 10.50 Т/с "Крем" 12.10 т;с "Некраса по-аме­

07

18

13.З5 М/с "Бетмен-4" 1З.50 М/с "Поліцейська ака­

лася

06.55. 07

16.55, 21.25

"Кулапн ' Партнери "Моя правда" "Вікна-Спорт" Х/Ф "Парасолька для

"Підйом"

"ВІКна-Новини 06.55, 08.10 "Бізнес+" 07.00 Tfc "Вона написала убивство" 08.15, 15.00 "Давай одружи­

09.15

"Моя правда" Чужі помилки

06.50, 07.10, 07.35, 08.40

18.00, 22.00

06 50, 08.00,

19.15 20.15 21.30 23.25 00.20 00.45

ва"

СТБ ТелеШанс Об.20 "Док. детектив"

04.50

Об.10, 07.ЗО Погода

щось"

"Наша

15.1 О, 21.00 "Братани". Тіс 16.ЗО, 22.00 "Агент нац. без­ пеки". Т/с 18.45 Факти. Вечір 19.15, 2З.05 Надзвичайні но-

ІСТV

М/Ф "Принцеса на го­

12.50 Х/Ф "Пригоди Буратіно" 15.45, 0430 Х/ф "Скажи хоч 1745 19.30 20.00 23.00

НОВЕ ЖИТТЯ

року

"Вікно в Америку" "Спожитив"

10.ЗО "Феєрія мандрів'"

10.55, ОЗ.25 "Огляд преси·· 11.20, 12.20 "5 копійок"

Об.20 Погода

Твій Хіт Фітнес-А.Р.М.І.Я Сильні світу сього 07.ЗО, 10.05 ЧудернацьКІ

06.25 07.00 07.1 О

світи Сім'я Від "А" до "Я"

09.00 11.00

За сім морів

11.ЗО Наука і образ

11.55, 20.30, 22.00, 01.50, 03.10, 05.05 Світські хроНІки 12.ЗО Обличчя з обкладинки

12.55 15.00

Погляд у майбутнє Х/ф "Людина у футлярі"

1б.40,

Зелена

02.15, 05.35

варта

Х/ф

17.10

"Діти

капітана

Гранта

19.00 20.00 21 ОО 23.10 01.00 03.40

П'ятий вимір Тиждень моди Шоу Оксани Марченко ТрипільцІ

Ольвія

Феодора

19.30, 01.00 "Майдан" 21.00 "Час: пщсумки 22.00, 02.ЗО, 05.ЗО "Особли­ во небезпечно ОО.ЗО "Курс Інтер'єру" "Смачні подорожі"

00.40

ТО НІС Об.ОО, 22.ЗО Диваки Об.25, 09.50, 18.45, ОЗ.ЗО По­ года

Об.ЗО,

23.ЗО,

05.З5

Зелена

варта

Об. 55, 10.50 Наука і образ 0740, 2З.О5, 02.1 О, 05.1 О Сильні світу сього

08.00

Сім'я від "А" до "Я"

08.ЗО За сім морів Обличчя з обк-

09.00, 22.00 ладинки

1З.ЗО "'Вікно в Європу" 14.20 "Страва від шефа"

10.00 ЧудернацьКІ світи 11.15 Х/Ф ··людина у футлярі" 12.55 Погляд у майбутнє 15.05 Х/ф "Щасливий рейс"

14.40 Тра долі" 15.ЗО "Мотор-ТБ" 1б.20 "Фактор безпеки"

19.00 20.00

1б.40 "Код 482" 17.10 "Палата"

17.ЗО, ОЗ.ЗО "Не перший пог­ ляд"

18.30 ··народний контроль" 19.00, 22.ЗО, 00.00, ОЗ.ОО, 05.00 "Час новин"

1б.40 Усередині П'ятий вимІр Тиждень моди

20.ЗО, 00.00, 02.З5 Світські хроніки 21.00 Шоу Оксани Марченко 00.25 Трипільці ОЗ.ОО Інші землІ ОЗ.З5 Ольвія 04.25 Боспорське царство


НОВЕ ЖИТТЯ

Субота,

жовтн11

3

СПОРТ

Переможця

Не впериtе спортивиі спору­ ди селища КалииівІ(а ста-

ВИЗНаЧаnи

ютьли місцем 11роведеиня

: райоииих с11ортивиих заходів. ' От і цими вихідни.ІІШ тут

• nІдери Минулий тур чемпіонату

відбулась С11артакіада Бро­

Броварщини з футболу висо-

варсь.кого Р~_йону серед депу­

кою результативністю не 110радував - у восьми матчах забито лииtе 25 голів. Але цьому є своє й основне пояснення -

ПІИАР РАДИТЬ

деnутати

В основі л ікува ння усіх форм вання. ма<::

добу .

ВІ1КЛЮЧі\ЮТІ,СЯ круна. А\ІІІJ І ІІ СИ ,

ному поєдинку перше місце виборов депутат Броварської райради Микола Теплюк. У

Гусак у змаганнях із настіль­ ного тенісу. У чоловіtюму шаховому турнірі перше

Загальнокоман д ну

пе~ -

шість виграли княжичани, які і були нагородже ні кубком та

почесною грамотою.

Другою стала команда рай­ ради. Нагороду отримав ка­ пітан команди Василь Сими­ ненко.

Нагородження

водив

начальник

про-

відділу

з

Спартакіада стала справжнім святом для всіх прихиль­ ників спорту і місцем зуст-

спортивній залі селищного будинку культури на волей-

річі депутатів різних рівнів. Усі учасники висловили

більшою кількістю видів спорту. Ігор ЛИЧ. Фото автора.

надію, що наступного року

------------------------ -- --- ---- ------------ - ----- - --- -- ---------------------------------

"Зоnота осінь" у &роварах

15-20 хви:tІІІІ і 3-4,5 гошнн1 . Пр11

інсуліном

половж е­

та ін.) їжа приймається вранні

після ін'є кнії ; потім кожні ГОД ИНИ Та за

30-40 XU. ДО

4-4,5

сну.

К ало рійні сть добо вого

ра­

uіону та 'І <ІС пр11ііому їж і вста­ ноuлююл,ся л ікарем тися

жичів. Вони ж взяЛи участь в комбінованій естафеті на місцевому стадіоні. Головнене перемога, а участь.

іншtвіду­

Необхі д но дотр ІІ .ІІува ­

режим у дІНІ,

прашс1

осо­

бистої гігієни і гігіСІІІІ ЖІІІ:Іа. При з начсні пре п аратн. шо :!І ІІІ­ жують вмі ст uукру, тrсба прІІ іі­

•tac.

мати в суворо визна•І еІІІІіі

У

х в ор 11 х,

шо

олерж у ють

ін сул ін. ін оді ~южут ь з ' яв:нІПІ­ ся слаб кість, троІТІ ІІІІ Н р у к п і т ­ ливість,

о ні ~ 1іннн

ПОЧУТТЯ

ГОЛО ду ,

губ ,

н :н1ка .

П О р у ШСІІІНІ

свідомості аж до ';ї втрати (І · іп о­

Uc

клінічн<І к ома) . СПрИЧИНСНС

м оже буТІІ

Н еС ІЮЄ'ІUСН ІІ~І

н едостат ні~! ввсденням

пр иіі О\ І О~ І

'ІІІ

їжі,

н ад мірної

дози

інсуліну, фізични~1 п срена н та ­ женням .

Для

усу неннн

гіпо­

глікемії необхідно з'їст и шма­

У Броварах на стадіоні "Спартак" нещодавно відбу­ лися обласні зоnальnі змагаn­ ня з футболу у рамках всеук­ раїнеької програми "Золота

точок

булки,

uукерку,

які

ПС'ІІІва, хвориі\

uукр у ,

п о шІн с н

завжди мати пр11 собі . Гостра інфе кuін, нссвое 1асне й

н,сдостат н є

введенш1

Ін су ­

осінь".

л ін у, розу мова Т<l фізична r tе ­

Спортивні заходи про­ йшли під патронатом Мініс­

жиму дня та хар ч ува нни і\ і н ші

рсвтома, груб і п ору ш е ння ре ­ причини

терства внутр ішніх справ

~южуть

пр11звести до

загострсннн хво роби. При ньо ­

Решта поєдинків турніру та- і України та за підтримки

му

кож не відзначалася високою : Міністе рства науки України, результативністю. Хіба що в : Міністе рства у справах сім'ї,

с п остер і гаються

І юс и :JеІ І а

спрага, сухість у рот і . загаль н а слабк і сть , п р и скоре н е іі С ІІ.'ІІ,н с

Гоголев і , де місцеві фут - : молоді та спорту, Міністер­

СС Ч ОВ І Ш іЛе НІІ Н . НУсЮТа .

болісти грали з богданівuями. 1 ства охорони здоров'я та було забито чотири голи- 2:2. : інших міністерств та ві­

T<l,

6.1\0IIO-

запах анетону пр11 :tІІ\анн і,

ПідlІ ИШеІІИ і і ЮІіСТ uукру В крові

й ка-: домств.

линівці та семиполкінці - І : І. :

В<.: ; ІІІКІІ~І

ної дії (інсулі н-tнІнк-суспсю ія

спорту РДА Віталій Федянін.

позбавила їх цієї надії. "Народилася" цього дня й своєрідна сенсація. Требухівський "Фенікс", який у другому колі чемп іонату діє

Мир ом ро зійшлися

лікуванні

аль но.

вона стане більш масовою і з

тур нірного зал іку.

З

ін'єкuії- через чере з кож ні

питань фізичної культури і

шлись дві команди з Кня-

атаці. І були винагороджені за такі дії ще трьома очками до

іірО;tу КТІІ

Особливо важливо прніімати

больному майдан чику зій-.

обороні й досить потужно в

· ·.•

Blllltli J\І . l .

ЇЖу В суворо ВИЗН<І'І<.:ІІІІіі 'Іа С при ввсденні інсулін у. Пі с1н

ротьбу за при зове місце в пер- : го тенісу - більше бажаючих

1

і і ІІІ \0.

пмісто~1 вуглеводів і жирів.

зібрати команди для гри у футбол, тому змагання не проводили. Тільки по одній

ченківuям ("Локомотив") І :2. Причини поразок бувають різні, але господарі недооuінили сил супротивника. А шевченківuі діяли надійно в

ІІа 11\' Kj)i. \І : ІІ І ІІ :І

фр укто ві L Оt-- ІІ ! LlYf..JJO~І. Оlі\Іс­

два голи, а то все по 6, 7, 9. Гостротою відзначався й матч у Рудні. Господарі, в разі

дещо

та

На футбольному полі зу­

сеч і,

а нетон

у

сечі ,

сон­

лиuість: ~южл 1ша втрата с ві сю ­

П еремоги 4:2 та 2: І святкува- : стрілися шість команд з Ба­

мост і .

П р и І Юяв і та кІІ \ о з н ак

ли плосківuі над світильнян- і ришівського, Бориспільсь­

н егай н о з ве ртаіі тссн :ю л ікар н .

ричанами відповідно.

понинен за вжди мапІ при соб і і

uями та красилінці над заво-: кого, Пер еяслав- Хм ел ь ­

Хвориіі

: ницького, Яготинського, Шість турів залишається до : Згурівського та Броварська­ завер шення чемпіонату. З : го районів Київщини аби ви-

матчів завтрашнього дня найuікавішими очікуються двобої сусідів - шевче нківці н ("Локомотив") і руднян та гра в Богданівuі , де місцева команда прийматиме требухів-

бороти право участі у змаганнях на обласному рі вн і. Кожна з команд мала свою спортивну форму, що під­ креслювало серйозне став­ лення гравців до турніру.

uів. Шо ~до зустрічейрим~р~ Переможцями відбірково­ кШа - Свпильня Пта Сбоюл : го туру стали гравці з Яготи( евченково ) - огре и то '. ; на. Вони и пощуть змагатися тут , здається, все з розумІло. ф' · К . у 1н ал 1 до. м. и єва. с ер иозного прот и стояння , З аступник начал ьник а можна очІкувати и шд матч ІВ Б . . . Заворичі- Гоголів та Плоске- : роварського мІс ~кшддшу (з Бровари. Але хто б них не : обслуговування МІста Б~ова. . У : ри та Броварського раиону) перемІг, на турюрну таблицю , ГУМВС у .. К .. . .. ue істотно не вплине. . краІНи в ИІвсьюи 1

1

V

..

1 1

..

1 1

1

обласп з кадрового забез п е -

Володимир НЕБРАТ. ; ч е ння С.В . При йма ч е нко ,

~

тримати

на нукровніі д іа бет в

досту пному

~ ІІ С І ІІ

"Картку хвоrого на нукровніі ді абет" . Щ об

з апоб і гт н

уск.l ад н е н ­

ням, серед нк ІІ Х н а іі•Іа ст іші

коментуючи подію , відмітив:

лучаємо дітей з вулиці для

"Н аші спільні зусилля нап ­ равлені на популяризацію здорового способу життя се­ ред молоді , зміцнення зв'яз­ ків населення з правоохо­ ронними органами. Вважа ю

того,

позитивом, що с а м е праців­

ники міліції є ініціаторами таких змагань, адже молодь

-

це наша змін а , ue зер но , яке потіr.І проросте і буде давати ті плоди , той позитив, який ми закладе мо зараз. Ми за -

шоб спрямовувати їх

вільний

час

на розвиток

і

вдосконалення їх тіла та ду­

ші. З цією метою підтриму­ є мо тісні контакти з дирек­ тора ми

шкіл ,

з

м і ським

управл ін ням освіти.

Броварський міський відділ (з обслуговування м. Бровари та Броварського

ураЖСННН

ніг,

суд ІІІІ

ОЧС і І .

з ахворюв аІ ІІ НІ

-

ІІІІР ОК.

ІІ ернової

С І1 СТСМ ІІ , НСе ІІ ТОШО . \ВО рІІіі на

uукров н й д і абе т пошІнен rІс ре ­ бувати під п ост і йнІІІІ лікарсь ­ ки м нагляцо\І, б ут и н а д непан ­

ссрному обл ік у. Длн ра ННІ>ОГО ІН І НІ!jіеІІ ІІ Н U)'К ­ рОВОГО

ііого

діа б ету

іі

Jа І ю б ігаНІІ Я

пр01 ·ресуваІІ ІІ Ю

стеж и т и

наіі бл ІІЖ 'ІИ Х

1

КОІІ;tІІ - ~

І ;І КОІІ'І<.:ІІ І k "І

..

а.іІКОІ Р.їі

жуютr,оІ

місце завоював Володимир Ми кал із Пухівки, який не програвжодної партії. Дуже гострою і безкомп­ ромісною виявилась боротьба за призові місця в чоловІчому тенісному турнірі , де піді­ брався дуже сильний і рівний склад учасників. У напруже­

майданчику

11:1

раІІ ІОІ Іу

LIYKOj).

BIIJIOlJII

TCpChKi

линівки представники депу­ татського кор11усу із Кня­ жичів на чолі із сільським головою Ольгою Касьян. Скороченими складами прибули представники Калити, Великої Димерки, Калинівки, Требухова і Русанова. Планувалося провести змагання з п'яти видів спорту: настільного тенісу, шахів серед чоловіків і шашок ееред жінок, волейболу, легкоатлетичної естафети й футболу. На жаль, не змогли

власному

-

lt Pp · .:

мальна вага доршнює рі 'J ІІ ІІІІ І:

йдуть другими. А в Рудні зійшлися потенційні призери рудняни й димерці, сили яких приблизно рівні. Тому очікувати великої кількості забитих м'ячів не доводилося. Так і вийшло. Погребівuі, попри відсутність у складі гос- 1 тей досвідчених О . Боровика: та Р. Нижника, хоч і здобули перемогу 2:0, але надто переконливою й не назвеш. У другомуколі був лише один матч, коли команда із Придесення забила у ворота суперників

несподіва но поступився шев­

"зріст /см / -1 ОО". Із попсяк ,тсн ноt о

лідер приймав тарасівців, які; складом приїхали до Ка­

потужно й ре зул ьтативно, на

J

ка- !

на 20-25 %, при дефіuІІТі стільки ж збільшусл,сн.

: дня в кількох населених ІІунк­ : тах Броварщини відбувалось : святкування дня села, тому думати про атаку. І ще одиу : не всі змогли приїхати на зма­ обставииу ue можна скидати з: гання. Депутатів райради рахуику. Цього дня календар : очолили голова ради Юрій звів у двобої лідерів. Судіть : Кушніренко і його заступник самі: в Погребах беззаперечний : Василь Си.ІІtиnеnко. Повии.11t

лись депутати із Княжич Антоніна Мозгова, яка автоматично стала переможницею в турнірі і з шашок, та Ольга

вазі

1

ЛОрІИНІСТЬ рашону JІІИЖУlТІ > С Я і

команда llllfttaгaєтьcя подбати 11ро иадійиий захист власних воріт, а вже потім -

1

дорос :ю1

заіівііі

j

j

рашон У.!

у

ккал на І кг на

35-50

Пр11

. ..

ua

шості. Але навіть нічия І: І не і не знайшлось. Ними вияви-

Ка п орі ііність

доршнювати

людНІІІІ

фіиіш не за горами, тож кож-; Правда, так вийшло, що того

успіху, могл и б зрівнятися з : учасниці взяли участь в димериями й продовжити бо- : турнірі з шашок і настільно-

Цукровий діабет І діабету леж ить д і єт ичне ХЩ1'ІУ-

татІв, в якtи взяли участь де­ 11утати Броварської районної ради, а також народні об­ раиці селищиих і сільських рад.

І

І 3АСТЕРІrАЕ

У Ка.nинівці змаrа.nись

• • мІсцевІ

5

року

2009

сл ід

оо ­

rодІІ•Іів

ХВО j)ОГО (І!іТе Іі, б раТіВ, сестер, батьків). Будьте зд о р ов і '

району) ГУМВС України

Олександр Л И ТВИНЕНКО,

в Київській області.

; 1ікар - са ноло г.


6

НОВЕ ЖИТТЯ

Су6ота, 3 JКОВТНА 2009 року

)(.7(~~\.~~~~~;t?'A-<~X.:C..~~ ' x.:c.~~~)U( )('к~~~~~~~~~~)('Х

І

.

І і

Отруєння організму вик­ ликають токсини, алкалоїди

Сердечно вітаємо з 60-річним ювіл.еєм ~· священика Свята-Троїцького храму

,_

протоієрея о. Миколая Христинченка!

, .

та

_

неправильне

поезія, написана мовою серця, служить відродженню людських

душ, наповнює їх вірою, милосердям, справедливістю, добром і

Щоб духовна Ваша нива

·

Зародила гарне жниво,

~

Щастя, світло і добро. Як зірок на небі ясних, А на землі квітів красних

-

Стільки літ ми Вам бажаєм. Хай над цілим Божим світом

Заясніє буйним квітом Вами обрана дорога Стежка до Святого Бога. . Прикожани Свято- Троїцького храму.

~~~~~~ -~~"~·

зниження

ДТО колісних транспортних засобів індивідуальних власників проводиться за адресою: м. Бровари, вул. Ен-

rельса 1-Б.

ДНІ ПРИЙОМУ: Пи, Вт, Ср, Чт, Птз09-00до 17-00. Субота - з 9-00 до 13-00. При технічному огляді власник пред'являє: транспортний засіб в технічно справному стані та укомплектовапаспорт

громадянина

України або документ, що підтверджує особу; протокол перевірки технічного стану транспортного засобу, виданий суб'єктом господарю-

вання; реєстраційний доку: мент на транспортний засіб код

L081135 1081130 1081132 1081132 1081137 1081132 L081252

(свідоцтво про реєстрацію); поліс обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів; посвідчення водія відповідної категорії та талон до нього; медичну довідку щодо придатності до керування Т.З. відповідної категорії; при наявності спеціальних звукових або світлових сигнальних пристроїв- дозвіл на їх ветановлення

та

використання;

на транспортні працюють

на

засоби,

ЩО

газовому

па-

ливі, документ, що підтверджує проведення випробування газової паливної системи;

ДТО автомобіля з видачею талона

ДТО автомобіля з видачею талона ДТО автомобіля з видачею талона

рік

рік рік

та видачею довідки (по заяві власника)

ДТО автомобіля з видачею талона

2010

ДТО причепа, мото з видачею талона

ДТО причепа, мото з видачею талона

2011 2010 2011

рік

рік

2010

рік

-

податку звертатись в

податкову інспекцію: м. Бровари, вул. Київська,

286.

Тел:

шлунок:

ви­

пийте 5-6 склянок кип'яче­ ної води або блідо-рожевого розчину марганцівки; на­ тисніть пальцями на корінь язика, щоб викликати блю­ воту; прийміть активоване вугілля (4-5 пігулок), коли промивні води стануть чис-

щими видами самолікування.

А. О. ЛІЧАПН, старщий інспектор ДІЦЗ та ТБ Броварського управління.

ч

<..:>

1~1

<..:>

итаите 1 передплачуоте

1~1

"НОВЕ LКИТТЯ"!

~~

11

1

~

Передплатити нашу газету ви можете з будь-якого ~

~ місяця поточного року у відділеннях зв'язку або листонош.

~

~ Про невчасну доставку газети повідомляйте редакції ~ ~ гfІЗети «Нове життя». ~

; Дnя індивідуаnьних

Дпя nідnриє~ств та ~

~

nередпnатників

орrанізацій (індекс f§j

~

(індекс 35064):

~

61285):

~~~місяць- 4 грн. 41 коп. ~~ З місяці - 13 грн. ОЗ коп. ~ 6 місяців - 26 грн. 46 коп. і на рік 52 грн. 92 коп.

1 місяць6 грн, 06 коп. З місяці - 18 грн. 03-коп. 6 місяців - З6 грн. 06 коп. на рік 72 грн. 12 коп.

~

~ ~

~

@J[@іllrШШШШШШШШ!ПШШШШШl!rШИ~ГrШШШШ!ГrШШШШШШШШШШd!rШШШ!ііllrШ!ГсШШШШ! @J

5-10-03. Квитанції з технічного огляду: одержувач - УДАІ ГУ МВС України Банк: УДК в Київській обл., МФО 821018 Код

24521910.

що

юстиції

відповідно

до

партії в Україні"

повідомляє, ЗУ

21

"Політичні

вересня

-

2009

Броварську міську партійну ор·

Ціна

раїнська

партія

організаціі (свідоцтво

рахунок

(грн.)

Керівник

35221002000751 35221002000751

58 грн. 50 к. 38 грн. ОО к

ротніков

35221002000751

97

грн.

35221002000751

77

грн. ОО к.

"Дітей

·

N21 35

Броварську

16.

районну

органі·

зацію політичної партії "Українська платформа". Керівник організаціі

А.І.

N2136

Рубанка (свідоцтво

смт.

Во­

Велика

госпна,

від

Димерка,

вул.

-

від

21.09.2009р.). Юридична адреса

війни".

В.В.

р.). Юридична адреса·

м. Бровари, вул. Гагаріна,

року зареєстровано:

·

50

21.09.2009

Броварське міськрайонне уп­ равління

ганізацію політичної партії "Всеук·

·

Рад·

38.

СОС-Дитяче містечко, що створене в м. Бровари, як заклад, що надає опіку дітям-сиротам та дітям,

к.

54 грн. 50 34 грн. ОО 93 грн. 50 73

35221002000751

Виїзд на місце стоянки на місце проведення ТО

(на конкурсній основі) таким працівникам:

-

к

соціальний працівник (вища

знання

освіта в сфері соціальної роботи;

к к.

вільне

знання законодавства в галузі за·

-

боти;

ги

транспортного

дітям,

які

мають

вміння

труднощі з

в

організаціі

·

ділової

водій (практичний досвід ро·

організація

експлуатації

засобу;

Зацікавленим

помічник дире.ктора (навички

ведення

володіння

водійські

права).

виховного процесу);

грн. ОО к.

ПК,

англійською мовою);

хисту прав дітей; надання допомо­ соціалізації;

грн. ОО к.

56

35221002000751

(по заяві власника)

-

засіб пред'являється на ТО, або документ, що підтверджує право на пільги; (Р/Р 33213808700005 - для м. Бровари, для Броварського р-ну рахунок С/Р). з питань

35221002000751

та видачею довідки (по заяві власника)

У разі відсутності будь

рік, в якому транспортний

35221002000751 35221002000751

рік

та видачею довідки (по заяві власника) ДТО причепа, мото з видачею талона

Не очікуючи П прибут­ промийте

тими. Після надання пер­ винної допомоги випийте міцний чай, каву або злегка підеолену воду; покладіть на живіт і до ніг грілки. Забороняється: вживати будь-які ліки та їжу, а надто ж алкогольні напої, молоко; займатися будь-якими ін­

позбавленим батьківського піклування, пропонує роботу

рік

та видачею довідки (по заяві власника) ДТО причепа, мото з видачею талона

103. тя,

~

засобів за попередній рік та

Р.озрахунковий

2011 2010 2011

дичну допомогу за номером

~

ку з власників транспортних

зкпо

сечовиділення,

розвиток серцево­

судинної недостатності. Перша допомога при от­ руєнні: викличте швидку ме­

f§j

- 2009

сплати

мимовільне проноси,

fРИ&И!

-

@J rШШШШШШШШ~ШШШПШШ!ГrШШШШШ!ГrШШШШШШШШШШШШШШ!ГrШ!J~ @J

квитанцію про сплату подат-

Найменування послуг

платежу

1081130 1081131

судами,

ВІДДІВ ДАІ &РОВАРСЬИОrО РАЙОНV iHIIJOPMVt::

ТРИВАЕ ТЕХОrnяд

ний;

приготування

тиску,

О&ЕРЕЖНО

ме­

умовно їстівних грибів; вжи­ вання старих або зіпсованих їстівних грибів; вживання грибів, що мають двійників або змінилися внаслідок му­ тації (навіть білі гриби і підберезники мають своїх небезпечних двійників). Симптоми отруєння: ну­ дота, блювота, біль у животі, посилене потовиділення,

_,

любов'ю до ближнього. Бажаємо.·

І

важких

талів, які містяться в грибах. Основні причини отруєнь: вживання отруйних грибів;

Хай Господь благословляє Вас рясними духовними дарами та -

здоров'ям на многії літа. Нехай Ваше пастирське слово і духовна

сполучення

особам

обЬв'яз·

ково надсилати резюме за елект­

документації,

ронною адресою:

sos-dm@ukr.net

якого документа, визначеного в цих пунктах, техогляд не про во-

диться.

LUановніброварчани

та жителі району! Керівництво УДАІ ГУ МВС України в Київській області вкрай стурбоване станом аварійності на дорогах Київщи­ ни. Стан дисципліни водіїв та пішоходів, їх взаємоповага в той же час залишається на дуже

низькому рівні. З початку по­ точного року за участю водіїв та пішоходів сталося 1586 ДТП, при яких 309 людей загинуло, 1955 отримали тілесні ушкод­ ження.

Особлива увага нині приді­ ляється пішоходам, які перехо­ дять проїжджу частину поза пішохідним переходом та во­ діїв, які порушують правила проїзду пішохідних переходів.

Також хочеться звернути увагу

батьків на роз'яснення дітям правил поводження на дорозі для попередження ситуацій, що можуть призвести до ДТП. Пам'ятайте - безпека дорож­ нього руху

-

це життя та здо­

ров'я людей. Проїжджу частину потрібно переходити лише у відведених для цього місцях. За перехід пішоходами поза пішохідним переходом або на червоне світло накладається стягнення у розмірі 51-85 грн; за порушення водіями правил проїзду пішохідних переходів у розмірі 255-340 грн. Віталій НІКІТЕНКО, начальник ВДАІ Броварського

району УДАІ ГУ МВС України в Київській області, майор міліції.

СБУ України в Київській області за скоєння злочину, ·nередбаченого

ч. 1 ст. 267 КК України, ·розшуку­ ється гр. в·ячеі:Лав Леоніда.ич

ЗАГОРОДНІЙ,

1974

р.н., уродже·

нець та житель м. Києва, п-т Мая­ ковського, 5 кв. У разі отри­ мання будь-якої інформації

210.

терміново повідомити за тел.: (044) 271-63-64, 271-21-23 або 102. Міністерством

внутрішніх

справ України розшукується Вік­

тор

КИЙ,

Олександрович

1963

ЛОЗИНСЬ­

р.н., уродженець Кіра·

ваградеької області, прож.: м. Київ, за скоєння злочину, передбаченого ст. ч. КК України. Якщо Вам

121

щось

2

відомо

про

розшукуваного,

просимо надати інформацію за ад· ресою: м. Бровари, вул. Кірова, Броварський міськвіміл ГУ МВС Ук­ раїни в Київській області, або за

24,

тел.:

або

8(04494) 5-34-04, 4-04-80 102 ..

З питань оrопошень і реклами телефонуйте

4-23·26

: Втрачене посвідчення ветерана праці дА : : N!! 508967, видане Броварським УП та СЗН : • 24.11.97 р. на. ., ім'я Васюкова Валерія Федоровича. 1 І

І

1 ВВаЖаТИ НеДІИСНИМ.

t

~---------------------------~

r---------------------------~

Надаю бухrаптерські поспуги зі зниJКкою 20% + безкоштовна фінансова консуяьтація.

Тел.:

8-063-831-20-21.

: 1

.,·

Втрачений студентський квиток, виданий :

Національним транспортним

університетом

1

: (дорожньо·будівельний факультет, спеціальність : : Бд!.~а ім'я Фень Вадима Анатолійовича, вважати : 1 НеДІИСНИМ.

1

~---------------------------~

- газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрацїі.

АДРЕСА: 07400, Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності, 2.

СПІВЗАСНОВНИКИ· колектив редакцїі Броварські міська і районна ради, районна держадміністрація.

Відділи: громадсько-гюлrrичного життя

«НОВЕ ЖИТТЯ•

(Редактор:

4-03-76.

За,ступник редактора:

ВідповЩальний секретар:

4-02-92. 4-21-34;

4-04-81.)

промисловості і соціальних

листів і масової роботи 4-04·В1; бухгаmерія, прийом оголошень

e-mail:

НОМЕР НАБРАНО І ЗВЕРСТАНО У КОМП'ЮТЕРНОМУ ЦЕНТРІ «НОВОГО ЖИПЯ•• Газета виходить

newlife@meta.ua

-

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

-

Листування з читачамн

За точність викладених фактів відповідає автор.

-

на сторінках rвзетн. несе

17

1937

з квітня р. 'ДНі 8 ИХ ОД у:

середа, субота:

Друк офсетний.

Віддруковано:

ЗАТ •Броварська друкарня" Тел.:

4-22·56

1853 2150 прим.

Зам. Тираж

#76 2009  
Advertisement