Page 1

СУБОТА

2 жовтня

2004

р.

N275 (9582)

Виходить 17 квітня 1937 року

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрацїі

Завтра

День працівників освіти

Шановні neyaгoгu БроварщURU! Від імені Броварської районної дер­

Від імені громади міста, міської ради та

жавної адміністрації та районної ра­

її виконавчого комітету, від себе особисто

ди, усіх жителів району щиро і сер­

щиро вітаю вас з дійсно народним профе­ сійним святом Днем працівників освіти.

дечно

вітаємо

святом

-

вас

із

професійним

ДНем працівників освіти!

У своїй щоденній творчій праці ви дбаєте про найцінніше, що в нас є, підростаюче

покоління

-

нашої держа­

ви. Не знаю'ш спокою і втоми, ви на­ магаєтеся передати своїм вихованцям у всій своїй ПОВНОТІ найкращі людські здобутки,

робите

усе

~ІОжливе

і

не­

можливе, аби зацікавити учнів науко­ вими

надбаннями,

пробуджуючи

в

них цікавість до пізнання нового, нез­ віданого.

-

Недаремно всі ми

випус­

кники навчальних закладів різних ро­ ків,

протягом

всього

життя

з

вдячністю згадуємо своїх дорогих пе­ дагогів-наставників,

дякуючи

ім

за

все, що вони нам дали, і глибоко ша­

нуємо їх нелегку, але таку необхідну і благородну працю. Висловлюємо

всім

вам

сердечну

Все наше суспільство сприймає педагога, як професійного творця особистості, як людину, на яку покладена велика відпові­ дальність виховання будівника нової де­ мократичної держави. Недаремно В.О.Су­ ХО;\ІЛИНСЬКИЙ

порівнював

учителів

зі

дали себе нелегкій освітянській справі. Доброго наставника, досвідченого учителя не замінить найдосконаліша ~Іашина. Вімаючи серце і душу, усі GВoї знання вихованцям, ви пробуджуєте в них вогник допитливості, любов до знань, намагаєтесь передати їм найкращі моральні цінності й людські надбання. Тож пам'ятаймо своїх учителів, шануймо і дорожімо ними. Труднощі і недоліки

освітянської сфери

врешті піднімемо престиж професії педаго­

мудрості і допитливих учнів.

l·олова

раЙД('РЖilNlіllі'·ТРill\іі

вАЙСФЕЛЬд.

Шановні освітяни! Прийміть глибоку по­ дяку за вашу самовіману, подвижницьку працю. Щиро зичу вам море квітів, щирих

ного здоров'я, ",шру професійного злету.

l'ОЛО13й

Леонід

га на належну сходинку.

усмішок, любові та поваги вихованців, ~liц­

-

І. С

Ру дак

ра й раі\И

і

злагоди,

З повагою

Леонід

високого

-

~lіський голова Віктор АНТОНЕНКО.

СЛОБОДЯНЮК.

~~~",~~~~~~~~~~~I~.~~~~~~~~~~~~,~

СПАСИ&І ВАМ, ЩО ВИ НА СВІТІ Е ...

виборчих перегонів та на знач­

ному

в кладі

вав

В. Ф. Януковича життєвого

України

проект

і

звернення

до

В. Ф. Януковича.

Після жвавого

і ділового обговорення депутати одноголосно

ухвалили

ники

форуму

підписали

створення громадського

ху

«Депутати

вересня агітаційний

З

великим

задоволенням

сприйняли

пові­

вість з наступного '\оІісяця виплачувати освітянам над­ бавку, а з переселенням вімілу освіти до нової будівлі міськвиконкому, що відбудеться зовсім скоро, з'явиться :чожливість надати службове житло 20 учителям. 1\'lоре квітів, щирі побажання, виступи талановитих учнів, знаних дитячих колективів «Галатею>, «Калинка», «Оксамит» та інших зробило свято незабутнім.

Надія ГАМАЛІЙ.

пройшли організовано,

сокій

підтримці

при

кандидата

ло

порушено

ряд

серйозних

бує втручання Кабміну Украіни.

30

вересня

Відбулося засідання координа­

ційної ради політичних партій і ГРО~Іадських оргсшіЗіщій «Бро­ варщина за Януковича». Голова координаціЙНОI ради д.. Б. Боч­ карьов надан слово депугату об­ ласної ради довіреній особі кан­ дидата в Президенти України В. Ф. Януковича І. С. Рудаку. Ігор Степанович загострив ува­ гу присутніх на невідкладних справах щодо проведення акцій політи'ІНИХ партій та громад­ ських організаці~ в населених

нії кандидата в Президенти України В. Ф. Януковича проліг через селища В. Димерка та

пунктах району на піДТРЮІКУ свого кандидата. Учасники зіб­ рання одностайно підтримали Звернення до жителів району «Депутати БРОВiJРЩИНИ за Яну­

Калита,

ковича».

учасника!:vІИ яких стало

rpoMaACIaKoro форуму

IpoBapCbKoro району

пост

Президента України

від демократичних

Броварського району вже отримали установлену допла1У до

пенсій. Збільшено допомогу Григорівна

телька

учи­

НВК,

своє

географії

захоплення

ками

Теплюк,

природничими

передає

дітям,

нау­

прищеп­

лює їм любов до рідного краю, розвиває

жадобу

допитливість

до

знань.

Її

розуму,

учениця

Катруся Діденко стала пере­ можницею 1/1 етапу Всеукраїн­ ських учнівських олімпіад та учасницею

четвертого етапу.

при

народженні дитини

планується додатково направити альний розвиток села. Тенденції зростання

в

2,1

раза,

1 1'Іільярд гривень на соці­

:JафіКСОВilН1

в усіх <.:фер"Х соціально­

еКОНОМІЧНОГО та політичного )киття в наШО~lУ районі. Тільки в 2004 році ми отримали 3 державного бюджету від

I.VIiHicTepcTBa агрополітики України дотацію за проданий сlг товаровиробниками молодняк великої рогатої худоби та за продані свині 4,6 млн. грн., на підтримку розвитку бджіль­ ництва 10,8 тис. грн., за часткову компенсацію вартості мі­ неральних добрив 305 тис. грн. та компенсацію за посіяне зерно озимої та ярої пшениці 557 тис. грн. В жовтні місяці, за вказівкою Прем'єр-міністра В. Янукови­ ча, буде погашено заборгованість по заробітній платі праців­ никам ліквідованих та збанкрутілих сільськогосподарських підприємств, в Броварському районі це 536,8 тис. грн. Обрано координаційну раду політичних партій та громад­

ських організацій Броварського району «Броварщина за Яну­

на

рІК.

Ціна запиwаеrься без змін.

3 питань переАп.nати звертайтеся у віААі.nення зв-язку або АО 'nИСТОНОIU

в

проблем, вирішення яких потре­

Ми констатуємо позитивні зрушення в нашій державі за час перебування на посаді Пре"І'єр-міністра України В. Ф. Януковича. Так, підвищено розмір мінімальної заробітної плати до 237 грн. та мінімальний розмір пенсії непрацездатних пенсіоне­ рів до прожиткового міні:\IУМУ 284 грн. 19400 пенсіонерів

Ольга

ви­

Президенти України В. Ф Яну­ ковича. Водночас виборцями бу­

сил Віктора Януковича.

Пошанував Віктор· двом учителям подарува­

педагоги

тур

Центрального виборчого штабу в рамках передвиборчої каl'oша­

кандидата на

влади.

домлення мера про те, що в бюджеті віднайшли можли­

за

громадську

Дорогі 3eмJ1ЯКU!

та його помічники вручили почесні грамоти I.VIiHicTepcтва науки і освіти України, облдержад~Ііністрації та цін­

єНІ високої відзнаки «Відмінник освіти УкраїнИ».

розгорнуто

приймальню Кабінету Міністрів України та встановлено прямий зв'язок з головою фракції Партії регіонів у Верховній Раді Украї­ ни Р. Богатирьовою. Зустрічі

жовтня 2004 року відбудуться вибори Президента Укра­ їни. Від результатів нашого вибору залежатиме майбутнє держави, народу України, наближенні рівня та якості житгя кожного громадянина до загальноєвропейських стандартів Ми, депутати Броварщини, представляючи інтереси наших виборців, керуючись почугтям особистої відповідальності за майбутнє України, об'єднуємо наші зусилля задля підтримки

ховної Ради України Ю. А. Бойко, голова піклувальної ради В. 1\1. Гринь, керівники та представники вищих навчальних закладів нашого міста, директори шкіл та дошкільних закладів, учні. Великій групі освітян міський голова В. о. Антоненко

ЛИ газові плиту та колонку. Кращі учителі були удосто­

ру­

Броварщини

Януковича».

29

ковича,

31

це свято кожного, ХТО носить у серці довічну

-

угоду

про

Черговий

ведення заходу було проде­ монстровано фільм про В. Яну­

звер­

нення до жителів району та резолюцію, в якій засудили про­ вокаційні події в М. Івано-Фран­ ківську щодо В. Ф. Януковича. ФОрYJIІ також обрав делегатів на обласний громадський форум «Київщина за Януковича». Учас­

Ао ви60рців

вдячність своїм наставникам, своїм духовним батькаl\І. Теплі і щирі вітання освітянам Броварів виголосили ~Ііський голова В. о. Антоненко, народний депутат Вер­

подарунки від міської Олександрович і ветеранів

жите­

лів Броварського району на під­ тримку кандидата в Президенти

більше 600 виборців обох населених пунктів. Під час про­

«Депутати Іроварщиии за Інуковича!»

ни у копіткій щоденній праці сіють у серцях учнів зер­ на доброго, мудрого, вічного, а, значить, роблять світ людяніШИ~l, гуманнішим. Саме від учителя залежить, яким буде наше майбутнє. Тому професійне свято учи­

НІ

з

рівня

запропону­

ГУ :чіському культурному центрі «Прометей» відбуло­

-

на

ЗвернеИНIІ учасників

ся велике свято вшанування працівників освіти. Це во­

теЛІВ

Украї­

зупинився

найважливіших питаннях перед­

громадян

ви вімаєте нашим дітям.

ного здоров'я, великого родинного щастя і благополуччя, педагогічної

ни

нього.

Це свято привід ще раз вімати належ­ не людям, які присвятили своє житгя, від­

вересня

кандидата в Президенти

підвищення

відомі, та вірю, що спільними зусиллями ~Ш

Від щирого серця бажаємо вам міц­

28

Відбувся районний громад­ ський форум «Депутати Бровар­ щини за Януковича» . Депутат обласноі ради, довірена особа

скульпторами, що творять людину майбут­

вдячність за тепло ваших сердець, яке

З повагою

ХРОНІКА ПОДІЙ

Шановні освiтяRu!

ковича»

.

I\/Іи вважаємо, що Віктор Янукович, як людина з високою

громадянської відповідальністю та працьовитістю, зробить гідний внесок у подальший розвиток де:,юкратії, збереження миру, злагоди та порозуміння у нашому суспільстві. В цей доленосний для нашої держави час ми розраховуємо

на розуміння та вашу підтримку кандидата на пост Прези­ дента України Віктора Януковича.


21

N!!75 (9582) І

Jt(fJ:J#l)?fJiifi!i]

2.1.0

СКІІАД діnЬНИlfНИХ виБОРlfИХ комісій J'еРИJ'оріаnьноrо ви60Рlfоrо OKPYry по виборах nрезидеНJ'а Украіни

3 J ЖОВJ'НІІ 2004

ВІд кандидата

1 Машкевіч

на пост

Президента Украіни

Тамйр(]

Не('ТРI)('lIКО

П(}ІЖЙ . . \(JU(І ПаціР(1

Володимирівна

:\ртсм

Онраl\lОВИ11

IВС1ніВН<l

':\106013

.\ідія

Павлівна

Пу,'оВКіна

Світлана

РОМСНIt.!НКО

Микол«

Ні\талія

Слуцька

Шевченко

Серr'іївн()

Матвійович

Іванівна

Микола

Андрійович

року

3

2 1933

вища

Ng 98 5

4

Бродського М.Ю.

1<)З7

В1IIЦ<l

ЬРОВ"РІІ Ь,ЮU<ІРИ

1'1:)·1

l.H-IЩ<1

СроваРI1

BiTP~HK()

IЩб

('Щ){~ДНН

БРО«вІ

Бродськuго М.ІО.

19'19 1932 1951 1963

вища

Бров"ри

Грабара

М.Ф.

вища

Бров«ри

10щенка

НА

вища

Бровари

Симоненка П.М.

Бровари

Симоненка П.М.

БроваРІ!

IJiтренко

Н.М.

Бровари

Ющенка

НА

Бров«ри

Грабара

М.Ф.

ІІ/ВИЩ«

БРОВ'ІРИ

ЯНУКОВИЧ"

В.Ф.

ВИіЦ,!

J)РОВйРlI

ЯНУКОI:Н1Чі1

НФ

('eP(~I\HH~

Г;РОI::S(IРИ

Чеl)flонеЦІ-}КОI't)

-\.1\1.

Бровари

Чсрновсцько['о

АМ.

Бров"ри

Ющенка

вища

Бровари

Симоненка П.М.

вища

БРОВ«]JИ

Морuза

ВИЩ«

Бров«ри

Бродського М.ІО.

середня-

Бров«ри

Кінахй

Бровари

1\101'0:1<1

ССІК'ДНН

ЬрОВіІ]JИ

I'iРОI\l"КОГО М.10.

ШIЩt\

БРОВ(ІРИ

Кінаха

С~РСАНЯ·

6Р{)В(IРИ

Ржавсью)го

БРОВ<1РИ

Грабара

ЬрОВ<lрИ

СНМОllенк« П.М.

БРОU,ІРИ

rptI6apd

Бровари

Ржавського

ВІ11ца

ЬрОВ«рН

Кіllаха

ВИІЦ<)

ьровари

Бродс"кого

lНІЩ<1

ьроварн

Моро",\

('('Р('ДJlН

Еровари

l,родп,к()П) М.ІО.

ВJ1Щtl

ЬРОІИРl1

І(JЩ<,ІІК,І

ВИll~а

Брон"рн

l"Ло[)о:и

вища

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ ~

1\10РО'<іІ

O.U. ІІ.IVI.

6

Голова комісії Дуд«р Тетян"

Микuлаївн«

1978

вища

Заступник голови комісії

Сйвчинський

Петро

Михайлович

1946

вища

Секретар комісії

Лещик

Павло

Миколайович

1977

середня-

Сllсціальна Члени комісії Антонова

Юлія

Валеріївна

БЛОЦЬКІІЙ

Олег

Володимирович

БОД'lШСВ(' ~)K<I

1984 1966 1%5

БорисіВН(l

Hiti<t

Сl1сціальна Булгйкс)вй

РаїСи

ІваніВНи

1951

сереДІ1Я-

снеціаЛЬНil

Петрович

ЛJlато~й

Да"чук

1955

сер"Д"я-

ВА

спрціальна

Петрівна

1958

КОВ«ЛЬ'lУК

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ N~

2

ЛИl"С)IКО

Голова комісії

I(ЛО'lенко

Володимир

Миколайович

І

1933

І Бровари

вища

І Бродського М.Ю.

Петро

Сергій

Андрійович

1947 1955 1933 1965

J\1иколайович

Аяшенко

Михайло

Степанович

Медяник

Світлана

Миколаївна

Заступннк головн комісії

Думенко

Людмил«

Григорівна

І

вища

1952

!\1иколс1

Григорович

І Бровари

І Гр«бара

М.Ф.

Нещерсц

Олексійович

Нолодимир

1927

сеР"д IlЯ -

Бровари

Симоненк« П.М.

'Гt'хнічна

Uлена

КОНДР<)ТIUК

.\('ВЧРНК()

Костннтинівна

Григuрій

Миколайович

ОАеКСilН,л,р

Миколайович

1953 1949 196()

ПИВОВі1РЧИК

ПРУДК,І

Члени комісії

Вільгоцьк«

ТИМОШf'НКU

вища

Бровари

Кінах«

вищ«

Бровари

Ющенка

В.Л.

сереДІ!Я-

ьровари

JОщеНК'1

В.А

Бровари

МОРО'JiI

0.0.

вищ"

Бровари

Мороза

0.0.

середня­

Бров«ри

Бродського М.Ю.

середня

Бровари

~.жавського

ВИЩй

Бровари

Черновецького

1\.М.

середня­

Бровари

Черновецькuго

1\.М.

вища

Бровари

Грабара

вища

Бровари

Вітренко

О"ег іванович

19J1J 1%'2 193·1

МиколаїШ-I<l

.\ЮДМИЛ<l

ГjJl1горіПН(1

РаУсl1

л.г.

ИОСУ1піВІШ

1950

ІВilIЮВИЧ

1937 1956

середня­

'\.Г. О.М

('!If'ціі1ЛЬНt1

ЧеРIl>І

МикоЛ<1

t\·1ихаЙлович

1'151

сер.

,\11>1-

М.Ф.

<..:пеціальна

спеціаЛЬІІа llатй . . \ін

\'lclll1tlpOBa

оо.

СIІрціаЛЬНіl

середнн-

1939

А.Г.

СllсційЛЬН<І

Секретар комісії IПilКЇн

0.0.

.вИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ ~

.,

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ ~

9

спеціальна ~11111l.'lIK()

дЛі1тu,\ій

Г\10іісеСIlКО

Сергій

Іванович

спеціальна Рнбуха

ЛЮДМИЛ(І

(~іlВИЧ

Н<lТilлія

(~al\1йpeЦI>

r-v1ихайлівна

1981 1968 1953

Вікторівна

Ніна

ІваніВНи

О.М.

спеціальна

Х<}лнва

ГііННіі

Чорний

Володимирівна

Григорій

1954 1983

ГРИГОРОВИЧ

ВИJЮРЧА ДІЛЬНИЦЯ

М.Ф. Н.М.

NQ 3

Голова комісії

Явдuщак

1\1ихайло

Степанович

1960

Бровари

ВИіца

~l Черновецького

1\.1'.1.

Заступник голови комісії f)оярин(}

Тетяна

Вікторівна

1964

вища

Брuвари

І

Янукuвича

Бровари

І

Ржавського

В.Ф.

Секретар комісії f)ілf'IІКО

ЛJодмила

Андріївна

вища

1938

О.М.

Члени комісії Gir\ОI'ралов(}

Зінаїда

Миколаївна

1936 1936

вища

Бровари

Бродського М.Ю.

срреДН}І-

Бровари

Мороза

Бровари

Вітренко

0.0.

спеціальна

.'\('МЧ(ЧІКО

Кdтерина ВолодимиріВН«

1964

середня­

Н.М.

спеціальна

КЛИLlТкін

Віктор

ЛіІІііІЧУК

П,ШЛО

~/lіРОШllіllеlІКО

Вікторович Анатолійович

Ан(}толій

:--1()шкіUСLЮІЙ Віктор

:-"Іутил()

Л!І«толій

Руойнка

Петро

Петрович

Григорович

Семенович

ТКtlченко

Оксана

ФеД'lенко

Дмитро

(Dі.ліlIОНс\

Ніна

Ш~вченко

Васильович

Ярославівна

Олександрович

Василівна

Катерина

Олексіївна

1942 1980 1936 195.5 1941

ВИlца

Бров«ри

Симоненка П.М.

ВИil~а

ьров«ри

)\нукuвич«

ьровари

Граб«р,\

t\·1.Ф.

МОРШ,І

0.0.

193б

вища

Грабара

!\і.Ф.

1964 1983 1941 1964

ВИЩil

Бровари

Ющенка

Н.!\.

н/ВИіца

Бров«ри

БРUДСЬКОІ'О М.ІО.

вища

Бровари

Ржавського

середня

Бровари

Симоненка П.М.

виu~с1

Бров«ри

ВИЩі1

Бров«ри

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ

В.Ф.

О.М.

NQ 4

Голова комісії КilГЙIЮВl'I.к(\

НЇllil

Дмитрівна

1935

І

вища

Бровари

І

Кінаха

А,Г,

Заступник голови комісії Косяк

Анна

АнтоніВН(1

1946

серсдня-

Бровари

Ржавського

О.М.

Бровари

Черновецького

UІІЩй

Бровари

ГІибара

МФ

серЕ'ДНЯ-

Бровари

IОщснко

Н.А.

спеціаЛЬНil Секретар комісії

Конлрат('нко

Нолодимир

1978

вища

Л.М.

\'IИХ,lі'L\ОlНtч

Члени комісії f)_\улwй

І-\ilталія

j\/lико.\,йвнс1

1966 1961

спеціаАЬНil

I\.OHiI_\(~HKO

ТеТНН<1

[(UЗdКОВЦf'Вil

ВіІИ

МИКОЛйїllНil

1969 1950

Михайлівна

вища

Бров«ри

Грабар«

М.Ф.

сереДfШ­

Бров«ри

Моро"а

0.0

Вlнца

Бровари

Ющенк«

ВА

СЕ'редня­

Бровари

Вітренко

Н.М.

середня

Брuвари

Ржавського

вищ«

Бровари

Симоненка П.М.

сереДІІЯ­

Бровари

Бродського М.Ю.

Бровари

Бродськ()!"О

Голова комісії

спеціальна

КУНИЦЬКіІ ;\уценко

13аЛ~НТННil Ніна

Іванівна

1964 1953

Ів«нівна

ГайворонсьКІ ІЙ

УМІІІИЧ

Олексій Федорuвич

Томас

1927 1930 1952

ВаСИЛЬUВІ!'1

X.\lНIiICL Надія

Григорівна

!\1икuла

ІВillI{)ВПЧ

I'Н2

сереЛflЯ~

1\1.10.

Сергіївна

Б JOBa JИ

ВИЩu

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ

~10 юза

19'15

ВОАОI\ИМИрОВИl1

С('РС'ДНН-

Бровари

Гр«б'lра

!\/1ИКОА<1іUJf<1

1960

середня-

Бровари

Ба{)абйlll

0.0.

спеціальнй

Миколаївнu Миколайович

Тамара

НОЛОДИМИ]Jівн"

І

1968

вища

МИКUЛil

К<lIІЛіl!

Борис

КУЛИНИЧ Кулініll

Гаврилович ОлексаНДРОВІ!"

Григорій Віктор

Г«врилович

Петрович

1937 1968 1938 1950

ВИЩu

І

1981

І

Бровари

І

Черновецького

( ).\екс«ндр

1955 1%2 195:, 19:,1 1957 1951 1958 1928 1960

()леК('йIIДРОВНІI

М,ІЙЯ

C'ppI'iїВlftl

ВаЛС'!ПИfl<J іванівна

СвіТЛullu

;\РОI[ідіНlі<l

ГilАИllа

Т«ратух«

В(}СИАL

ЧСРНУХil

Лідія

Бровари

Ржавського

вища

Бровари

Черновецького

ВИЩй

Бровари

Ющенка

МнколаїВJІu

Григорович

l\1иколаїШIёl

UИІЦil

Бровари

Кінаха

АГ.

1'.1.10. 0.0. В./\.

0.0.

ВНIЦс}

Бровари

IОщ"нка

с('редн>!

Бровари

Вітренко

("{'реДЮІ

БРОlJ«РИ

ГрабаІJа

ПА ІІ.М.

М.Ф.

1955

середня

БРОВі\РИ

Черновеl~ЬКОГ()

АМ.

1947

середня

Бровари

Черновецькогu

АМ.

JiBH«

N! 1(}

Голова комісії Любов

Леонідівн"

І

1948

1

I3ИIJ\а

І

ВИlца

ВА

І

Брuвари

І

І

Бров«ри

І Януковича

І

Бровари

І Кінах«

10щенк«

Заступник ГОЛОВИ комісії

О.М. М«РТИНUВі1

Любов

Вітольдівн«

І

1952

Секретар комісії

ВА

А.Г.

О.М.

ц иганков" Зоя Федо І\.М.

1\.М.

М.Ф.

ХЛОII'IУР Віра Мнкuл«ївна

КОІIОВ<lЛ{)В<1

вища

І

ВИlца

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ

Члени комісії

Буряк

1950

1\1иколаїВlf<1

ОЛЬГil

Секретар комісії

Гурик

І

('теllс1нівнй

НаТilлія

БорзеНКОВ<l

Нік()лаЄIІКО

М.Ф

~10Рo:J«

виu~а

Члени комісії

Мухіна

СІlрці<lЛhlМ

,і\10дМИЛi:l

Костянтин

М<1l\1чеIlК{)

Заступник голови комісії

ФРl'I{)К

Дем'янчук

і\1аКСИМРІIКО

0.0.

N25

Голова І<омісії

С'Т"ЛІ,М«ЩУК Дмитро

1930

Секретар комісії

Глухов

('Іlсці<JАЬJЮ

Шелест Наталія

Валентина

Литвиненко

О.М.

спеціальна

{IУIІРllllа

І

Заступник голови комісії

спеціальна

ПОР{'НЮК

Степанович

Олексій

.л.исеIIК()

Микола

Павлович

І

1959

І

вища

АГ.

В.Ф.


(3 І

ПОНЕДІЛОК,

4

жовтня УТ-1

6.00 Доброго ранку. Укра'lно!

6.30,7 ОО, 8.00 Новини 7 05 Ера бізнесу 7.10,8.05 Спорт 720,8.20 Фінансова погода 7.30 Мандри 7.55 Православний календар

8,30 Мизіс-бокс 8.45 Джерело здоров'я 14.05 Абетка безпеки 14 25 Для тих, хто вдома 14,40 Служба розшуку дітей 15,00,18,45,21.00 Вісті 15.15 Я здивую світ 15.40 Дитяча лінія 16 ОО СТУДІЯ 5 дJф "Характер коман­ ди. Кроки приватизації в

1630

УкраІні»

18.00 УкраІна. День за днем 19,00 Вибори Президента України 19.40 Саме той 20.1 О Трійка, Кено Кандидати на посаду Президента України 20.20 Сергій Комісаренко 20.30 Олександр Яковенко

ВІВТОРОК, 5 жовтня УТ-1 Доброго ранку, Укра'lно!

6,00

630,700, 8,00 Новини 7,05 Ера бізнесу 710,8.05 Спорт 720,8.20 ФІнансова погода 7 30 Будівельний майданчик

Православний

7 55

кален-

дар

830 МИ3ІС-бокс 8А5 Джерело здоров'я

9 оо Сільські вісті 9.30, 10.25, 14.30

Для тих,

хто вдома

"50 21 50 Ситуація ~ .00 Зелений коридор 1045, 14.45 Служба розшуку ДІТей

! 1 оо,

1500,

18.45, 21.00

ВІСТІ Антисуржик Французька мова

11.20 12.25 12.00 1225 13 оо 13 15 13.40 14.10 15 25 16,00 1630

Перехрестя Поздоровляємо вас" Абетка безпеки

Милосердя Святий лист НаДІЯ Подорож у дитинство Понтійська арена Студія 5

СЕРЕДА, жовтня УТ-1

6.00 Доброго ранку, Украlно

'

7 ОО, 8.00

Новини

Ера БІзнесу 8.05 Спорт Православний

кален-

дар

8.45 Джерело здоров'я ~ ?О СІЛЬСЬКІ ВІСТІ

30. 10.40, 14.30 Для тих, хто вдома

~ 50 21.50 СитуаЦІЯ 10.00 Дорогами УкраІНИ 10.30, 14А5 Служба розшуку ДІтей

1100, 1500, 18,50, 21.00 ВісТІ

11 20 Антисуржик 11 25 НІмецька мова 11 55 Майстри украІНСЬКОГО МультфІЛЬМ Поздоровляємо вас" Абетка безпеки Сільський час Форсаж Крок до зірок Студія 5 Пенсійна реформа Баскетбол.

Укра·lна.

ЧЕТВЕР, жовтня

·7

УТ-1

6.00 Доброго ранку, Укра іHO~

б

30, 7.00, 8,00 Новини 7 05 Ера бізнесу 7 10.8.05 Спорт 7 20 8.20 ФІнансова погода 7 зо М"ндри

-: 55 Прзвославний календар

а 30 МИЗІС-бокс 8.45 Джерело здоров'я 9,00 СІЛЬСЬКІ вісТІ 930, 10.40, 14,35 Для тих, хто вдома

9 50, 21.50 СитуаЦІЯ 10.00 Дорогами Украіни 10,30, 13,35 Служба розшуку дітей

15,00,

ГО призначення"

УТ-2

6.00 Хочу й буду 7.00 Сніданок з 1 + 1 7.30 Т(с "Ундіна-2» 8 .30 Сніданок з 1+ 1 9.00 Т(с «Менти-3» 10,00 Це -любов 11,00 Т(с «Менти-3» 12,00 Народний артист 12,15 Т(с "Вісім простих правил ... » 12,45 Т(с "Ксена» 13,45 Т(с "Друзі» 14.15 Т(с "Земля кохання, земля надїі» 15,15 Т (с "Дорога Маша Березіна» 16,15 Т(с "Північ і Південь» 17.15 Хочу й буду 18,25 Т(с "Ундіна-2» 19,30 ТСН

20,00 ТСН. Проспорт 20,15 Т(с "Даша Васильєва2»

Резонанс Право Експертиза Межа ЕКСПОСВІТ Вибори Президента Украіни 19.40 Саме той 20,10 Трійка. Кено Кандидати на посаду Президента Украіни 20,20 Владислав Кривобо-

16,55 17.25 17.45 18,00 18.20 19,00

ков

Петро Симоненко Леонід Черновецький Вечірня казка Світ спорту Відкрита справа Щоденник Верховної Ради 23.00 Підсумки 23,40 Хjф «Сільська вчи­

20.30 20,40 20.50 21.40 22.10 22,40

телька,>

УТ-2 6.00 Хочу й буду 7.00 СНіданок з 1+1 7,30 ТІс «Ундіна-2» 8 ,30 СНіданок з 1+ 1 9.00 Т іс «На розі біля Патрі­ арших-4" 10.10 Документ 11,00 Т /с «Незалежна жінка"

12.00 Народний артист ТІс

12,15

простих

БК

-

«Пульсар-93». У перерві - Зелений коридор 19.00 Вибори Президента УкраІНИ

19.40 Саме той 20 05 Суперлото

ТРІйка.

Кандидати на

18,45, 21,00

Антисуржик Німецька мова Освітянські новини Наша мова

Мультфільм

Т(с "На розі біля Пат-

ріарших-4>.

посаду Пре-

знаю

7.00 ПодроБИЦІ. ЕКОНОМІКа 7,10, 8.00, 900, 1200, 16,00, 18.00 Новини 7.15,8.15, 12,10,20,35 ін­ терспорт

7.25 Футбол, Огляд 8,20, 15,55 Народна

плат­

форма

8,25, 17,05 Т(с "Повернення Мухтара»

9,30 Х(ф "Щасти вам, пано­ ве!»

11.30, 13,20 Єралаш 12,20 Т(с "Жінка з аромаТОМ кави»

13,45 16,05 18,15 18,40 20,00 20,45 21,50 23.00 23,40

ВВС, Жива природа-2 Т (с "Пригорни мене» Кримінал Чекай на мене Подробиці

Т(с "Сестри» Т (с .Російські лікиСпецпроект Післязавтра

правил

16,15

ТІс «ПіВНІЧ і Південь»

17.15 Хочу й буду 18,25 Т;с «Ундіна-2» 19.30 ТСН 20,00 ТСН. Проспорт 20,15 Т Іс «Даша Васильєва2»

21,15

ТІс «На розі біля Пат-

ріарших-4»

22,15 Подвійний доказ 23,15 Епіцентр, Вибір-2004

23,30 ТІс «Клітка» ОАО ТСН ут-з

знаю

7,00 ПодроБИЦІ, Економіка 7.15,8,15, 12.10,20,35 Ін­ терспорт

Англійський

алфавіт

для дітей 7,35 Абетка-малятко

7,40 Уроки обережності 8,20, 15,55 Народна плат8,25, 17,05

12,00 12.15

Народний артист

«Вісім

правил

12.50 13.50 14.20

ТІс «Повернення

Т(с

простих

ТІс «Даша Васильєва-

23,00 Підсумки 23,40 Пісня року 1.25 Х(ф «Єдиний

ТІс «ПІВНІЧ І ПІвдень"

ТІс «Даша Васильєва«На РОЗІ біля Пат-

ріарших-4»

22.15 Без табу 23,15 ЕПІЦентр.

23,30 вихід

0.40

Вечір О. Злотника «Му­

УТ-2 6,00 Хочу й буду 7,00 Сніданок з 1+1 Тіс «Ундіна-2»

8,30 Сніданок з 1+1

9,00 ТІс «На РОЗІ біля Патрі­ арших-4»

10,00 Подвійний доказ 11,00 Т Іс «Незалежна жінка» Студія 5 Хто у домі хаЗЯIН? Хай щастить І

Не все так погано

Енергетичне поле Вибори Президента

Украіни

19.40 Саме той 20.10 Трійка. Кено Кандидати на посаду Президента УкраІНИ

Віктор Ющенко Богдан Бойко Вечірня казка Світ спорту Четверта влада Щоденник Верховної Ради 23,00 Підсумки 2340 Пісня року

20.20 20.30 20.45 21,40 22,05 22.40

1,20 Х/Ф "Потяг до Брукліна»

УТ-2

6.00 Хочу й буду 7,00,8,30 Сніданок з 1+1 7.30 Т/с «Ундіна-2» 9.00 Т/с «На РОЗІ БІЛЯ Патрі­ арших-4»

Поздоровляємо вас .. Абетка безпеки Така мода

10,00 Без табу 11,00 Т/с "Незалежна ЖІН­

Телефортуна Джерело здоров'я Співає Г. Ципола

12.00 Народний артист 12.15 Т /с "Вісім простих правил .. >'

ка"

Вибір-2004

ТІс «Клітка»

ТСН

смерть"

ут-з

600,7.10,8.00,9.00,1200, 16.00, 18.00 Новини 6,05, 14,55 Я все про вас знаю

7,00 Подробиці, Економіка 7.15,8,15, 12,10,20,35 ін­ терспорт

7.25

Англійський

алфавіт

для дітей

7.35 Абетка-малятко 7,40 Уроки обережності

12,45 13,45

ТІс «Ксена»

ТІс "Друзі» 14.15 Т іс "Земля кохання, земля надії" 1515 Т/с "Даша Васильєва-

16.15

дJc «Аргонавти» 17,40 Телепрес-клуб 18,25 Без дієт і рецептів 18,35 Методика схуднення 18.40 Шлях до успіху Кандидати на посаду Президента Украіни 19,00 Олександр Яковенко 19,15 Богдан Бойко 19,30 Олександр Базилюк

17.00

ТОМ кави"

ТІс «Пригорни мене»

18.15 Кримінал 19.00 Ключовий момент 20,00 Подробиці 21,50 Т іс .РосіЙські ліки» 23.00 Усе для тебе 0,00 Подробиці КИ-І-В д/с

7,00, 18.35

«Експеди­

ВОДИЛИ)]

6.35 Служба розшуку дітей 6.40, 8,05 300 сек. 6.45 М(с "Чудові Супер-Сума')

Рlарших-4»

22,15 Я так думаю 23.15 Епіцентр. Вибlр-2004 23.30 Т/с "Клітка» 0,40 ТСН ут-з

6.00,7.10,8,00,9,00, 12,00, 16,00, 18,00 Новини 605, 14,50 Я все про вас знаю

7 ОО ПодроБИЦІ. Економіка 7.15, 8.15, 12~0. 20,35 Ін­ терспорт

Англійський алфавІТ ДЛЯ ДІтей 7.35 Абетка-малятко 7.40 Уроки обережносТІ 8.20, 15,55 Народна платформа 8,25,17,00 Т(с "Повернення

М(с "ЧаРІВНИЙ світ Тек­

са Ейвері»

7.45, 8.45, 12,45, 18,45, 23.10 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 855, 23,20 Спорт 8.10 Галопом по Європах 9,05 Шоу О, Степаненко 10.10, 16,45 Т(с "Поліцейські на велосипедах»

11,00 Дівочі сльози 11.45, 17,40 Т(с

«Мисли-

вець за старо виною')

13,00 Візок 13,15 Х(ф "Останній рубіж» 15,25 М/с "Спайдермен» Хjф «Дівчина з харак­

тером»

15.35 Т (с «Згадати все» МІс «Сандокан - тигр

16.35

1700 ЕКОНОМІЧНИЙ вісник 17.35 Т,'С "Привид» 18.25 Без ДІЄ r І рецептів Кандидати на посаду Президента України 19,00 Віктор Янукович 19.15 Ігор Душин 19,30 Михайло Бродський 21 10 МеРІЯ 21.30 Х/Ф "Собачий бенкет» 23,40 Хіт-базар 0.10 Х!ф "Коре День Змія»

ICТV 5.10 Х(ф «Два Федори» 6.40. 8.05 300 сек,fгод. 6.45, 15.25 МІС «Спайдер-

7 15,

життя Ракко" 7А5, 8А5, 12.451 18.45, 23.10 Факти 7.50 ДіЛОВІ факти 7.55,8,55, 23,20 Спорт 8,10, 19,20 33 квадратних

8,20, 15,55

Народна плат­

9.05, 2002 ТІс «Динотопія» 10.10, 16.45 ТІс «Поліцей­ ські на велосипедах,)

11,00 Дівочі сльози 11.45, 17.40 Т/с «МислиПерлини

11,00

14,25 Єралаш 16,05 Т(с «Пригорни мене» 18.15 Кримінал 20.00 ПодроБИЦІ 20А5 Т(с «Мару» ТІс «Російські ліки»

23,00 ДіЙОВІ особи 0,05 Подробиці 0,25 Служба розшуку дітей 0.30 Т(с «Безсмертний» 1.30 Перша експедиція 7,00, 18,35

М/с

11 15

лева

Д(с

13.10 МеРІЯ

13.40

МіС "Пригоди Бобо Й Томаса»

,отів

14.00

Хjф «ПОВІТРЯНИЙ вІз-

15,35

ТІс "Згадати все»

16.35

М/с «Сандокан

тигр

-

Малайзії" 17,00 Молодіжна служба

Кандидати на посаду

Пре-

зидента України

19,00 Віталій Кононов 19.15 Олександр Омельчен­ Владислав

Кривобо-

Хjф

Мухтара»

9,25 Між першою й другою 10.15 Камера сміху 11.05 КраІна порад 12,20 Т(с «ЖІнка З арома­ 19.00 КлЮЧОВИЙ мо·

ICТV

5,20 Х/Ф «Візит до Мінотав­

мент

14,20 Єралаш 16,05 Т/с "Пригорни мене" 18.15 СпраВЖНІЙ детеК1ИВ 20.00 ПодроБИЦІ

20,45 ТІс "Мару» 21.55 Т/с "РОСІЙСЬКІ ЛІКИ" 23.00 Народна платформа 0,00 Подробиці КИ-І-В

700, 18.35 ДІс "Експеди­ ЦІЯ»

7,30, 13,30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23,30 СТН 8,00,21.005 хвилин 8,05,19,40 Т(с "Непридума­ ні історіІ)}

9,00 Хjф "Доживемо до понеДІлка}}

Телепресклуб Т/с "ДИКИЙ місяць» Т/с "ПРОВІНЦІалка» Споживач

Міс "Пригоди КОТІВ Бобо й Томаса» 14.00 Дозвольте запитати

14.15 Х/Ф "Двобій» 15,35 Т(с "Згадати все» 16,35 МІс "Сандокан - тигр МаJJайз,"!" ОО Доброго вечора, кияни!

17.35 18 25

Т. сПривид" Методика схуднення

КаНllидати

на

посаду Пре-

зидеНfJ УКРJІНИ ОО ЛеОНІД Черновецький

19 19 15

Володимир

Нечипо-

рук

19.30 20.20 21 10 21.30

Серг:й КОМІсаренко ВІСНИК роботодавця Музика Х;ф «Пірати ХХ століт-

ТЯ»

23.00 Київ класичний 23.40 Х(ф «Корі, Смерть Зомбі"

"Район

Беверлі-

Хіллз»

8,30, 23.00 Деталі 9.30 Т(с "Слід перевертня» "Граф

Монте-

11,30. 20,30, 1,00

історіі У

10,30

ТІс

Крісто» деталях

12.00

ТІс "Район Мелроуз»

1300, 18.30 Крісло 14,00 Мультфільм

15,00 МІс "Веселі мелодіі» 15,30 МІс .Шахерезада» 16,00 ТІс "Прості істини» 16.30 ТІс «Коли серця б'ються у такт»

17,00

ТІс

"Район Беверлі­

Хіллз»

вець за старовиною»

13,00 Візок 13,15 Х/Ф «Ейр Америка» 16.10 Т(с «Чи БОIШСЯ ти

жах"

1.35 Х(ф "Візит до Мінотав­ ра»,

Хjф

«Спочинок

мандрівників"

6.30, 9.00, 1800, 23,30

Ди­

ВИСЬ! Т/с «Прості істини» Т/с

«Район

Беверлі-

Хіллз»

8.30, 23,00 Деталі

9,30 ТІс «Слід перевертня» 10,30 Т/С «Граф МонтеісторіІ у

11.30, 20,30, 1.00 деталях

12.00

ТІс «Район Мелроуз"

13 ОО 18.30 КРІСЛО 14.00 Мультфільм 15.00 М(с «Веселі мелодіі»

15,30 16.00

Міс «Шахерезада»

ТІс «Прості істини» 16.30 Т(с «Коли серця б'ються у такт» 17,66 ТІс «Район Беверлі­ Хіллз» 19,30 Т(с «Район Мелроуз»

6,35 Служба розшуку дітей 6,40,8.05300 секІгод, 6.45, 15.25 М(с «Спайдер7 15,

15.50 МІС

«Сучасне

905, 20.02 Т(с «Динотопія» 10.10, 16,45 ТІс «Поліцей­

Х/Ф "Візит до Мінотав­

«Мисли-

мен»

15.50 МІС

«Сучасне

ЖИТТЯ Ракко,)

7,45, 8.45, 12,45, 18.45 23.00 Факти 7.50 ДіЛОВІ факти 7.55,8.55,23.10 Спорт 8.10, 1920 33 квадратних

705. 15.50 Т!с "Бунтівний шлях-2"

СТБ

7.00 ВІкна 7,10 Гарна квартира 7.30 Автостиль 8,00 Вікна 8.15 Т Іс "Пристрасті по-іта9,10

ТІс «Чи темряви?»

боїшся

ти

20,00,21.00 ГаРЯЧІ факти 21,02 Х/Ф «КОСМІчні загар­ бники" Х/Ф «Один, вісім, СІМ» Х(ф «Візит до Мінотав­

2,00

ра». Х/Ф «Два Федори» ТЕТ

6,30,9,00, 18,00,23,30 Ди­ вись ' 7.00 ТІс «Прості іс ГИНИ» 7,30 Т(с «Район Беверлі­

10.05,1,00 ТІс "На розі біля Патріарших-3»

11 15 Х(ф "МіЦlJИЙ горішок. Умирати,

11,10

Хjф Театр»

14,00 14,10

Вікна

14.30

Хjф "Донька жандар-

14,05

Шоу Бенні Хілла

ма»

16,30 Рослинне життя 17,00 Принцип доміно 18,05 Вікна. Столиця Хjф "Циган»

18,15 20,20

Хjф "Сім старих й од-

на дівчина»

22,00 Вікна 22,30 Вікна, Спорт 22,40 Футбол, італія. ОГЛЯД 23,45 Рейс Хjф "Донька жандар-

0,05

21,00 ТІс «Слід перевертня» 22,00 ТІс «Граф Монте­ Крісто»

0.00 Т/с «Гарячі 1.30 Хіт- ТБ

метри

Візок

Х/Ф «КОСМІЧНІ загар­ бники" 16.10 Т/с "Чи бс',ШС51 ти темряви?)) 17.40 Т(с "Ві-Ай-Пі» 20,00, 21,00 ГаРЯЧІ факти 21,02 Х/Ф «Соло» 23.30 Х/Ф «Зіпсована кров» 1,10 Х/Ф "Дві версіl одного зіткнення".

ТЕТ

6.30,9.00, 18.00,23.30 Ди­

Мультфільм

14.45 М/с "Лицарі Всесвіту» 15.1 О МІс "Дещо про Мімі» 15,35 М(с "Хоробрий цуцик Боягуз»

16.45,

МІЙ

21,55

товстий

противний наречений

16,55 Т(с "Енжел» 17.55 Т/с "Менти» 19.10,0,20 Репортер, Спорт

19.20

ТІс "Таксистка»

20.15 Кунсткамера, Best 21.00 Вікна 22.05 Х(ф "Жовтий карлик» 0,3525 кадр НОВИЙ КАНАЛ 6,30,8.10 ПідйомІ 700, 900, 19.00, 23.55 Ре­

пси"

портер

Т'с

705, 15.50

«Бунтівний

шлях-2"

7.00 ВІкна 7.05 Принцип ДОМІНО 8,00 Вікна 8.10 МеТРОПОЛIС 8,20 Т(с «ПристрасТІ

по-іта-

8.00 Репортер Бізнес 8.10,20.50 Камера-кафе 9,05,4,50 Шоу і, Найди 9,55, 0.30 Т/с «На розі біля Патріарших-3» Хjф «Жовтий карлик»

9.15 Вікна, Столиця

11.05

9,25 ТІс «Злодійка» 10.20 Хjф «Циган»

13,10, 2,45

12.15 Х(ф «Сім старих й од­

14,20

МІс «Оггі й кукарачі»

на дівчина,' 14,00 Вікна 14.20 Хjф «Донька жандар-

14.30

М/с «Лицарі Всесвіту»

14.55

МІс «Дещо про Мімі»

15.20

М(с «Хоробрий цуцик

ма,)

16,20 Рослинне ЖИТТЯ 16.55 Принцип доміно 18.00 Вікна. Столиця 18,10 Метрополіс 18.15 Х(ф «Циган" 20.00 Х/Ф «З життя начальника карного розшуку»

22,00 22,30

Вікна

22,40

дJф «Друга російська

Вікна, Спорт

революція»

23,45 Колія

0,05

Хjф

«Донька

жандар­

16А5.

товстий

16.50.1.55 Т/с «Енжел» 1750 Т/с «Менти» 19.10,0.10 Репортер. Спорт 19,20, 5.25 Т/с «Таксистка» 20.05, 4.25 Кунсткамера. Best 20.55,3,30 Вікна 22.00 Х(ф «Дитина Джеккі» 0.25, 1.30, 2.40, 3.25, 4.20

8,30,23.00 Деталі

23,45

ТІс «Слід перевертня» 10.30 Т(с «Граф Монте-

0.15

11.30.20.30, 1.00 іСТОРІІ У 12.00 Т/с "Район Мелроуз" 13.00, 18.30 Крісло 14,00 Мультфільм 15,00 М(с «ВесеЛІ меЛОДI'I" 15,30 М/с «Шахерезада" 16,00 Т(с «Прості істини» 16,30 Т(с «Коли серця б'ються у такт" Т/с «Район Беверлі-

Хіллз» 19,30 Т(с «Район Мелроуз» ТІс «Слід перевертня»

Т/с

"Граф

Монте-

КРІСТО" ООО ТІс «Гарячі ПСИ» 1.30 Хіт-ТБ

тердама»

НОВИЙ КАНАЛ 6.30,810,8,15 Підйом 7 ОО 9.00. 19 оо, 0.05 Ре­ портер

705, 15.50 Тіс «Бунтівний шлях-2»

8 .00 Репортер. БІзнес 8.10,2050 Камера-кафе 9,05,4,50 Шоу і. Найди 9,55, 0,25 ТІс "На розі біля Патріарших-3»

11.05 Х(ф "Дитина Джеккі» 1305, 2,40 Т(с "Кобра-11"

14.10 14,30 14.55

МІс "Оггі й кукараЧІ» МІс «Лицарі Всесвіту»

МІс "Дещо про Мімі» М(с «Хоробрий ЦУЦИК

Боягуз»

16.45,

16.15 Шоу Бенні Хілла 16,45 Рослинне життя 17,15 Принцип доміно 18,20 Вікна, Столиця

18,30

Хjф «Циган"

20,10

Х(ф «Перстень із Амс-

тердама"

22,00 Вікна 22,30 Вікна. Спорт

21,55

Мій

ТОВСТИЙ

противний наречений

16.55. 1,55 Т/с "Енжел» 17.50 Т(с "Менти» 19 10,0.05 Репортер. Спорт

19,20,5.25

ТІс "Таксистка».

2005, 4.20 Кунсткамера, Best 20,55,330 Вікна 22.00 Х/Ф "Хлопчики й дів-

дJф «Друга російська

чатка"

О ,20 Служба розшуку дітей

15,30 МІс «Шахерезада» 16,00 ТІс "Прості ІСТИНИ" Т/с

Шоу Бенні Хілла

Хjф «Перстень ІЗ Амс­

15,20

СТБ

16.30

Мій

2155

противний наречений

Зона ночі

9,30

22,40

Т(с «Неш Брід-

Боягуз»

ма"

"Коли

серця

Т/с ХІЛЛЗ"

Беверлі-

8.30, 23.00 Деталі 9.30 Т /с "Слід перевертня" 1030 Т,с "Граф МонтеКРІСТО» історіІ у

деталях

12,00 Т(с "Район Мелроуз» 13.00, 18,30 Крісло 14.00 Мультфільм 15.00 М/с "Веселі мелодіі»

"Район

БеверЛl-

10.30 Т'с ',Район Мелроуз" 21.00 т іс "СЛІД перевеРТН51'· 22,00 Т/с «Сходи до слави' Т/с "ГаРЯЧІ пси" 1 30 Хіr-ТБ

0.00

СТБ

7,00 Вікна 7,05 Принцип доміно 8.00 Вікна 8.10 Метро поліс

8,20

революція"

23,45 Шоу БеННІ Хілла О 15 Х/ф "Донька жандарНОВИЙ КАНАЛ 630.810,8 15 ПідйомІ 700, 900. 19.00. ооо Ре­ портер

705,

9,20 Вікна, Столиця 9,30 Т/с "Злодійка» Хjф Циган"

14.00 Вікна 14.10 Шоу Бенні Хілла 14.40 Х/Ф «Донька жандар-

22,40

Рослинне ЖИТТЯ Принцип ДОМІНО ВІкна, СТОЛИЦЯ МетропuЛlС Х;Ф "Циган, Х(ф "КОРУПЦІЯ" Вікна ВІкна Спорт дJф "Друга РОСІйська

Т'с

«Бунтівний

8.00 Репортер. БІзнес 810,20.50 Камера-кафе 9,05, 5.00 Шоу і. Найди 9.55, 17,55 ТІс "Менти» 11.05 Х/Ф "Хлопчики й дівчатка»

1300.3.20 Т/с "Кобра-11» 14.1 О М/с «Оггі й кукараЧІ>' 14.30 М,с "Лицарі Всесвіту» 14,55 М(с «Дещо про МіМІ" 15,20 МІс "Хоробрий цуцик Боягуз»)

1645,

ма'

16.35 1710 18.05 18.15 18.20 20.15 22,00 22,30

15.50

шлях-2"

Тіс "ПристрасТІ по-іта-

лійськи»

10.35

11.30.2030, 1.00

музи-

14,20 МІс "ОГіі й кукарачі»

СТБ

17.00 за

СТiJРОВИНОЮ'

«Район

з

б'ються у Ті]КТ"

СЬКІ на велосипедах')

ДІВОЧІ сльози Т,с "Мисливець

так

КОЮ,)

реВОЛЮЦІЯ»

0,05,20,02 Т(с «ДИНОТОПІЯ» 10 10 16.45 Т/с «Поліцей­

7.30 Т(с

8.00 Репортер. Бізнес 8.10,20,55 Камера-кафе 9,05 Готовий на все

Т(с "Злодійка»

21,00 22.00

Візок Х(ф «Ляльководи»

ХІЛЛЗ»

6.40, 8.05 300 сен. 6.45, 1525 МІс "Спайдер-

портер

0,00 Т/с "ГаРЯЧІ пси" 1.30 Хlт-ТБ

17.00

СЬКІ на 8елосипедах"

13.00 13,15

Монте-

деталях

18,45

23.10 Факти 7 50 ДіЛОВІ факти 7.55, 8.55, 23.20 Спорт 8.10, 1920 33 квадратних

11 ОО 11 45

"Граф

Крісто»

життя Ракко" 7 45. 8.45 12А5,

13.00 13.15

Т іс

22,00

НОВИЙ КАНАЛ 6,30, 8,10 Підйом! 7 ОО, 900, 1900, 0,10 Ре­

лійськи»

ТЕТ

7,00 7,30

ТІс "Слід перевертня»

ма»)

7.00 ТІс "ПРОСТІ істини»

ра»

7.15,

Т/с

Т(с "Район Мелроуз»

лійськи)

Т(с "Прості істини»

ВИСЬ!

ICТV

5,20

7,00 7.30

Хіллз»

ра»

17

ВИСЬ!

до

понеділка"

ні історії»

Хjф «Велике ЖИТТЯ»

«Доживемо

23.40 Чорний квадрат

10.30 Фестиваль

Ди­

23.40

20,15 Вечірня казка 21,15 Дозвольте запитати

21.30

ТЕТ

6.30,9,00, 18.00,23,30

16.10

ков

7,30, 13,30, 15,30, 16.30, 17,30, 18.30, 20.30, 23,30 СТН 8,00,21,005 хвилин 8,05, 19,40 ТІс «Непридума­

19.2033 квадратних метри 20 оо, 21.00 ГаРЯЧІ факти 20,02 т Іс ,'ДИНОТОПІЯ» 21.02 Х(ф "Ейр Америка» 23.35 Шоу О, Степаненко 0.25 Украіна енергетична

вець за старовиною,'

Методика схуднення

19.30

ти

10,30

21.00

Крісто»

11.00 Дівочі сльози 11,45, 17,40 Т/с

т/с «Привид»

17.35 18.25

боїшся

метри

НИК"

15.1 О Школа майбутнього

ко

«Експеди­

"Чи

темряви?"

мен,)

ка"

ЦІЯ»

10,55 11.40 12,30 13,10 13.40

«Галявина

11 30 Т/с «Дикий МІСЯЦЬ» 12.30. О 10 Т/С "Провінціал­

КИ"І-В

13,20

класичної

КrнгсЛl»

1325, 19.00 Ключовий мо-

9,00

«Сучасне

музики

том кави"

21.55

М(с

15.50

метри

форма

9.25 Т/с «Сестри» 10.25 Смачно 11.05 Кра'lна порад 12,20 Т(с "ЖІнка з арома­

16.10 Т(с

Крісто»

мен"

12,30

життя

20.00. 21 ОО ГаРЯЧІ факти 21.02 Х'ф "Ляльководи" 2340 Х/ф ',Незбагненний

19АО Т(с «Непридумані іСТОРЇI» 9,00 Хjф «Більше за ЖИТТЯ» 1О ,30 Фестиваль 1100 Вибирай 11,30 Т (с «ДVfкий місяць» ТІс "Провінціал ка» 13,10 Життя без влади діабету 13,40 МІс «Пригоди котів Бобо й Томаса» 14.00 Дозвольте запитати

"Сучасне

темряви?),

Малайзіі»

7.30, 13.30, 15,30, 16.30, 17.30, 1830, 2030, 23.30 СТН 8,00,21,005 хвилин

8.05,

М(с

ICТV

5.30 Х(ф "Вулицею комод

ТІс «Жінка з арома-

13.20 Чекай на мене 14,35 Єралаш 14.50 Дискавері

'

Т(с "Лейrенант Рокка»

14.15

9,25, 20,45 ТІс «Сестри» 10,30 Спецпроект 11.05 Краіна порад

ТОМ кави"

Т/с «ПІВНІЧ і Південь" Хочу й буду

1715 18,25 Т(с "Ундіна-2" 19.30 ТСН 20.00 ТСН Проспорт 20.15 ТІС "Даша Васильева2» 21 15 Т/с .. На РОЗІ біля Пат-

7.25

Малайзіі»

мент

ТІс «Ундіна-2»

2» 21 15 Т(с

ни

Мухтара»

19,30 ТСН 20,00 ТСН Проспорт

20.15

15,35 Т(с "Згадати все» 16,35 М(с "Сандокан - тигр

16,05

бов" 23,10 Споживач 23.40 Доброго вечора, КИЯ­

0.10

15,50

Ракка «

20.15 Вечірня казка 21.00 5 хвилин 21 30 Х/Ф "Рашель та ЇІ лю­

Х(ф "Казка, яку роз­

повіли вночі»

12.20

торіі»

7,15

питати

14,15

Т(с «Непридумані іс-

19,40

Дозвольте за­

8.25, 17.00 Т(с «Повернення

... »

ТІс «Ксена»

ТІс «Друзі» ТІс «Земля кохання, земля наДЇI}'

16,20

Бобо й Томаса«

14,00,21,15

ЦІЯ»

6.00,7.10,8,00,9,00,12.00, 16.00, 18,00 Новини 6,05, 14,55 Я все про вас

7,25

7.00 Мультфільм 7.20 Вісник роЬотодавця 7.30 СТН 8.00 СТН-спорт 8.30 Х(ф "Ритми люБОВІ» 11,40 Т(с "Дикий місяць» 12,30 Київ класичний 13,00 Чорний квадрат 13.30, 15,30, 16,30, 17,30, 18,30,20,30,23,30 СТН 13,40 М(с "Пригоди КОТІВ

Мухтара»

... )

ТІс "Ксена» 13.50 Т/с «Друзі» 14,20 Т (с «Земля ~охання, земля надіі» 15,20 ТІс "Даша Васильєва-

12,50

18.25

Ради

16,25 17,00 17.25 17.55 18,25 19.00

про вас

17.20 Хочу й буду

20,30 Роман Козак 20,40 Андрій Чорновіл 20.50 Вечірня казка 21,40 Світ спорту 22,05 Запитайте міністра 22.40 Щоденник Верховноі

7.30

Я все

зидента Украіни 20.20 Анатолій Кінах

3.35

киІв

ут-з

6,05, 14.50

Т(с "Полтергейст, Спадщина»

0,00

0,55 Т(с "Безсмертний»

22,30 Документ 23,45 ТСН 0.05 Народний артист

15,20

20.10 Мегалот

ВіСТІ

11.20 11.25 11 35 11 45 1205 12.25 13 оо 13.10 1400 15.30 16.00

«Вісім

21,15

форма

зика РІДНОГО дому»

живопису

11 оо,

20,40 Олександр Мороз 20,50 Вечірня казка 21,40 Світ спорту 21.50 Ситуація 22.00 Наш футбол 22.40 ТелереЙтинг.uа 23,00 ПІДСУМКИ 23,40 Контролер 0.10 Д(с "Війська особливо­

Кено

8.20 ФІнансова погода

12.05 12.25 13.00 13,05 14.00 15.20 16 оо 16.20 17.00

2.10

Чоловіки. БК «Киів»

6

6.30 7 05 7 10 7 20 7 55

І'"

N!!7S (9S82)

21.55

МІЙ

товстий

ПРОl ивний наречений

16 55 2 30 Тіс «Енжел» 1910 О 10 Репортер, Спор, 19.20 5.35 Т, с "Таксистка" 20.05 Кунсткамера Best 20.55,4.10 ВІкна 22.00 Х(ф "Кому ПОТРІбне О

кохзння?" ШвидКl;Й ГОЛ

20


2.10 П·ЯТНИЦЯ.

в жовтня УТ-1

6.00 Доброго ранку, Україно!

630, 700, 8.00 Новини 7 05 Ера бізнесу 7.10,8.05 Спорт 720,8.20 ФІнансова погода 7.30 Вклад у майбутнє 7.55 Православний календар

8 30 МUSIC-бокс 8.45 Джерело здоров'я 9.00 СІЛЬСЬКІ ВІСТІ 930. 10.30. 1420 Для тих. хто

вдома

950,21.50 СитуаЦІЯ І О .00 Четверта влада 11.00, 15.00. 18 50. 21.00

16.00 16.25 17.00 17.30 18.00 18.30 19.10 19.35

Студія 5

13.45

Баскетбольний огляд

14.15 Т /с «Земля кохання, земля надіі» 15.15 Т/с

Фаза

Т/с «ПіВНІЧ і Південь»

Трійка Кено ВеЧІРНЯ казка

20.15

Т/с «Даша Васильєва-

13.10 Мультфільм 13.30 Модна лінія 15.30 ВІД сузір'я до сузір'я СУБОТА.

МИТ­

тєвостей

СВІТ спорту Наголос Щоденник Верховноі

23.00 Підсумки 23.25 Абзац 23.40 Темник 0.30 Спорт

сумки

УТ-З 6 00,7 10,8.00.9.00. 1200, 16.05, 18.00 Новини 6.05 Я все про вас знаю 7.00 ПодроБИЦІ Економіка 7.15, 8.15, 12.10, 20.35 Ін-

Хочу й буду

900

Т/С «На розі біля ПаТРI­

Сніданок з 1+1 Т/с «Ундіна-2»

Сніданок з 1 + 1

терспорт

арших-4"

10.00 Я так думаю 11.00 Т/с «Незалежна ЖІН­ ка·,

20.50 Мегалот 21.35 Світ спорту

7АО Підсумки

21 АО

8.0Е Абзац

Бокс. Новини

22.10 Така мода 23.00 В гостях. М. Поплав­

8 15 Форсайт 8.З5 Православний СВІТ

9.00. 15.00,21.00 Вісті 9.25 Хто там? 10.00 ЧІТКО і ясно 10.30 Родом з Украіни 11.00 ЗІРКИ. на сцену І 11.30 Місце ПІД сонцем 12.10 Край 13.10 Спорт І ми 13.35 Характер 14.00 Служба розшуку ДІтей 14.05 Милосердя

СЬКИЙ

0.1 О Д/с «ВІйська особливо­ ГО призначення»

ОА5 ПІСНЯ року УТ-2

15 15 Парламент 16.00 Дзеркало 16.30 Для тик. хто вдома 16.4Ь Перехрестя

14АО Х/Ф "Погана поведін­

:,.

ка"

~ НЕДІЛЯ.

,- .10

жовтня УТ-1

6.00 Пісня року 6.50 Х/Ф «Золотий ключик» 8.05 Темник 8.40 Автоконтинент 9.05 Суперкнига 9.30 Крок до зірок 10.00 Телефортуна 10.35 Нова армія 11.05 Територія безпеки 1 1.20 Музика 11 40 Подружки 12.00 Модна ліНІЯ 12.25 Здоров'я 12.50 Аеросалон 13.05 СІЛЬСЬКИЙ час 13.55 РеЛlквїI й храми Укра-

17.30 17.45 18.15 19.10 19'.40 20.10

Для тих, хто вдома

ЗІРКИ гумору

16.30 Т/с "Менти-3» 17.50 Найрозумніший

1 40

Х/Ф

11 40 Камера сміху

12.15.

4А5 ДискавеРІ

19.ЗО ТСН-епіцентр

22.20 Т/с "Чоловіки, жінки й

Вісті тижня

собаки» Бокс

23.15

"Джульєтта

по-справжньо­

8.05 8.35

7.50

МІс "Чіп І Дейл ПОСПІ­ М/с «Кім П'ять Із Плю-

СОМ)

9.05 Прокинься й співай l 10.05 Містер Кук 10.45 Караоке на майдані 11.30 Усе ДЛЯ тебе

кия­

ф

,..кіНОЧ"И

РІД

Х'Ф

ТЕТ

ПІСНЯ УкраІНИ

6.30, 900, 1800, 2300 ДиПетрова

Х/Ф "Чорний ЩИl Фол­

ВВС. Жива природа-2 Академія сміху

Пісня року «Джентльмен-шоу»

і

зараз»

18А5 Факти

16.00 Полундра l 10.30 Т/с "Коли

13.00 Візок

ни»

Москви»

Х/Ф «Село Качка»

19.05

Т/С «Життя у кольорі»

20.00 20.30 21.00 21 30

Київські мініатюри

Візит

СТН

IЗ.ОО Візок

д/с "Аргонавти»

Х/Ф

1 .45 Служба розшуку дітей

Вікна. Спорт

0.50 Х/Ф "Під гаванським

Т /с "Мерилін Монро»

місяцем»

КВК. Українська ліга

новий КАНАЛ

Концерт

8.1 О М/с "Діти 402»

О. С. П.-студія

за

9.25

"Поговоримо,

брате!»)

16.55 Репортер 17.1 О Богатирські ігри

18.15

Х/Ф "Настя»

20.05 Х/Ф

НО»

0.00 Х/Ф "Арахнія» 23.55 Х/Ф «Чоловік як жінка» серця

новий КАНАЛ 7.50 Церква Христова

17,00 Т/с "Мерилін Монро»

8.1 О

М/с

"Діти

з

кімнати

402»

21.00 Концерт 22.00 О. С. П.-студія 23.30 Super '

8,55 М/с «Нік і Перрі»

О.ЗО Т/с "Мерилін Монро»

9.20

8,ЗО М/с "Тутенштейн"

1.30 Хіт-ТБ

МІс «КітПес"

10.00 Зх4

Т/с

«Таємниці

10.45 Камера-кафе Ніро

9.00 Т/С "Сафарі скаупв» 9.58 Т/с "Торнблоу" 10,45 Т/с "Команда А" 11.50 Д/с "Світ ДИКОІ при­

11.20 М/Ф "Тропічний ліс" 12.40 Х/Ф «Настя» 14.30 Тим часом 15.05 Х/Ф "Зустріч Із Епл­ гейтами))

17.00 Репортер

Х/Ф

17.15

Готовий на все

18.20 Х/Ф "Доктор Дуліттл»

14.15 Х/Ф "Ді-джей» 16.15 Х/Ф "Сабрина» 18.ЗО

Від-

22.1 О Хjф "Убий мене ніж-

Король CBIТY)~

16.00 Полундра l 16.30 Т/с «Коли

«ЧужиЙ-4.

родження),

17,45 Х/Ф "Ді-джей» 19.50 Х/Ф "ШизофреНІЯ» 23.05 Х/Ф "Мохаммед Алі.

Король світу»

20.05 КВК Літній кубок

"Благочестива

Марта»

12.00 Концерт 13.00 О С. П.-студія 14.00 Х/Ф "Оцеола»

Х/Ф

11.25

торія-2»

12.25 Х/Ф "Мохаммед Алі.

лях

мають!

10.40 За ГРОШІ

14.25 Тим часом

13.55 Х/Ф "Аліса й БУКІніст» 15.35 Т/с "Таємниці Ніро

8.ЗО Полундра!

9,30 КВК Украінська ліга 1130, 20.30 Історіі у дета-

МІс "КітПес»

1О ОО УсміхнІТЬСЯ, вас ЗНІ­

14.55 Х/Ф "Поліцейська Іс-

роди»)

8.20 Мультфільм

кімнати

8.55 М/с "Нік і Перрі»

Вульфа"

"Мисливець

з

8.30 М/с "Тутенштейн»

СТБ

2ЗОО Ди­

Х/Ф «Поліцейська Іс­

торія-2»

13.ЗО Гарна квартира

22.30 Мій товстий противний наречений

21.30 Х/Ф "Кара небесна»

23.30 Футбол. ГолІ

2З.35 Автостиль

0,40 Х/Ф «Кузина Бетті»

ЗДАЄМО ПІД ОФІСИ ПРИМІЩЕННІ

за адресою: м. Бровари, вул. Кутузова, площею 410 м', після євроремонту.

127,

ПРОl10ИУЄ

За довідками звертатися за телефонами:

8-(044) 234-47-55, 8-(04494)-6-28-51.

ДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОї Го7402;-;' Бр~в~"и,-вуnJ ТА АВТОМОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ! В.lнтернаціонаn;,т;в, 2. і в наявності: сальники, підшипники,

прокладки, ремені, вкладиші ГПГ, лемеші, відвали, стійки плугів,

Автомаrазин ТОВ IІТреМ8іТ311 J'JlP®JJ®liJ'JC38 АВТОЗАПЧАСТИНИ ДО ВАНТАЖНИХ АВТОМО&ІЛІВ

I]][РGЯОШ®0@ w@WОВ@Ш'rоnовийй IпrUТЕР з досвідом роботи в сфері громадського харчування зі знанням

1С.

КАМАЗ. ЗІВ. ГАЗ, Газель, VАЗ. Адреса: м. Бровари, вул. Красовського, 26-а (окружна дорога). Тел,: (067) 234-85-98.

З/п за домовленістю, на конкурсній основі. ....

23.25

12.25 Нові украІнці 12.55 Рослинне життя

&роварська сіпьrоспrехніка ТОВ «ОIТРОН»

ТОВ "Автозапчастина" ~I!p,.o<~, і ОфіціЙИИіl предсТ3В....К торгово! марки

,..

Х/Ф "Аліса й БУКІНІСТ»

705 Хlф "РІДНЯ« 9 ОО Т!С "СафаРІ скаупв ,. 0.55 Т/с "Горнблоу» 10.55 Т/с "Команда А» 11.55 Д/с "Світ ДИКОІ при-

браконьєрами»

Х/Ф "Божевільне сер-

Хіт-базар

22 20 Кунсткамера

Вікна

6.50

ВИСЬ!

Х/Ф "Осляча шкура»

Унікальна Украіна

Х/Ф "РІДНЯ»

18.ЗО КВК. Українська ліга

6 30,900, 1800,

6.50 Подорожник 7 40 Т/с "Тарзан» 8 05 Х/Ф "Лабіринт» 10.10 ВІЙНИ робопв 1 І 1О Квартирне питання 12.00 Галопом по Європах 1245, 18.45 Факти

Хоакіна Мур'єти»

на

ТЕТ

й 8асеЧКlна»

смерть

"Мисливці

Х/Ф "Замкнуте КОЛО»

2020

б 'ються у такт»

Х/Ф

22.55 Х/Ф "Мері Рейллі» 1.05 Автопарк

7 оо

на

Вікна. Столиця

на у ліфТІ»

"Лейтенант Рок-

5 З5 Х/Ф "КаНІКУЛИ Петрова

й

у

21.00 Х/Ф "Сто дівчат й од­

ICTV

Споживач

років

леВУJI

СТН-спорт

22 30 ПІСНЯ УкраІНИ 23 30 х!ф "Лев ГОТУЄТЬСЯ до

Концерт

«Відлуння

17.10 Шоу О. Степаненко 18.00 Докладно 19.05 Х/Ф «Атака на «Коро­

стриБК,J>'

СТН

-

ПРИВИДІВ)

МеРІЯ

Рослинне життя

СТБ

серця

товстий

16.55,2.15 Т/с «Янгол» 1910,1.25 Репортер. Спорт 1920, 3 10 Заборонена зо-

0.30 Т/с "МериЛІН Монро» 1.30 ХІТ-ТБ

ефірі»

15,05

Київ класичний

МультфІЛЬМ

Концерт

13.10

Подолання

15.45 16.00 16.20 18.00 18 30

Т1с

Х/ф "Чингачгук - Ве­

Мій

23.15

противний наречений

17.ЗО Вікна

ликий Змій»)

фесія"

16.50,

Вульфа»

12.00 Концерт 13.00 О. С. П.-студія

ка"

Х/Ф «КорабеЛЬНІ НОВИ-

Х/Ф "Зірка

лях

14.00

Боягуз»

роди»

7.00 Х/Ф «Каліф-лелека» 8.30 Полундра l 9.30 КВК. Украінська ліга 11 30. 20.30 Історіі у дета-

МІс "Хоробрий цуцик

15.25

2З.ЗО Super '

ВИСЬ~

.. КаНІ<УЛИ

МІс "Огті й кукарачі»

14.35 М/с "Лицарі Всесвіту» 15.00 М/с «Дещо про Мімі»

ма,)

на

23 іО Хф «Черепи' 1 ОО Плейбой

це»

LG-Еврика

"МИСЛИВЦІ

ПРИВИДІВ'

9.55 Автопарк 1ОАО Хjф "Небезпечна про­

Мелорама

зірки гумору

10.50 11 20 11.50 12.20 14.00

ЕЗ~Ч\)IJ,]

()

варта"

київ

шають на допомогу»)

)',

1245,

020

6.05 Мультфільм 6.50 Розіграш

21 ОО

й ВаСЄЧКIНL.I"

18.25 Шанс 20.00 Подробиці тижня 2055 Х/Ф "Помри, але не

7 ОО 7.30 8.00 9 ОО 9.20

ефІРІ"

7 ОО Перехрестя 7.40 Мультфільм

12.30 Концерт 13 40 Школа майбутнього 14.00 Х/Ф "Божевільне сер-

йорга

УТ-З

клаСИЧНОI

ни'

21 зо

545 Х, Ф

Т/С "Життя у КОЛЬОРІ»

КВР'

ту"

17.55 Квартирне питання 19.05 Концерт "Відлуння Москви" - 10 РОКІВ У

ICТV

23.45 Футбол. Огляд

Х/Ф "я крокую по Мос-

16.00 Х/Ф «Дитина на бор­

Т/с «Кобра-11»

13.05 14.15

Вікна

17.00 18.30 21.00 22.00

потрібне

кохання?»

Т/с "Пристрасті по-іта-

1735 18.05 18.20 20.15 22.00 22.25

Х/Ф "Кому

11.05

Принцип доміно

б'ються у такт»

IЗ.55 Х/Ф "Лабіринт»

;v1НСЖИН,J"

му. Ф Тринідад - Р, Ма­

0.20

оо Доіmог

23.40

17.10 Життя без влади Дlа-

20.15 Концерт "Хороші піс-

21

Т/С "Район Мелроуз',

1300, 18 30 КРІСЛО 14.00 Мультфільм 15.00 М/с "Веселі мелодіі»

музики

Х/Ф «Два капlТ"НИ"

12.25 13.05 14.20 15.30 16.05 17.40

18А5,

19 15 Телепрес-клуб 20 ОО МистеЦЬКІ обереги

lv'1алаЙЗЇt»

Трійка. Кено

11.45 Т/с "Ксена-6»

розпо­

15.35 Т/с "Згадати все» 16.35 МІс "Сандокан - тигр

1325 Бенефіс Ю. Шифріна 15.25 Т/с "Коломбо .. 17.20 Розіграш

18.00 Форт Буаяр. Украіна

Т/с "Печерна дівчина»

море

це»

Футбол. Ліга чемпіо-

8.00 М/с "ВесеЛІ мульти" 8.30 Т/с "Суперблискавка» 9.00 Лото-забава 10.00 Золотий грамофон

11.30

життя

деталях

12.00

Вікна

9.10 Вікна. Столиця 9.25 Т/с «Злодійка .. 10.35 Х/Ф «Циган» 12.15 Х/Ф "Корупція" 14.00 Вікна 14.15 Шоу БеННІ ХІлла 15.30 Х/Ф «Донька жандар-

1З.10 Подорожник

Перлини

19.05

СТН

9.00

Діловий світ. Тиждень

6.00 МІФ "Чудотворець» 7.00 Бокс по-справжньому Ф. ТРИНІДад - Р. Майор­

17.00 Рада

Х/Ф "Зворотна тяга ..

11.00 ЕКОНОМІЧНИЙ вісник

УТ-2

11.10

2245

945 Смачно 10.20 Бадьорого ранку' 11 ОО 90 секунд довжиною у

Си"

Японії

ко­

8 30, 23.00 ДетаЛІ 9.30 Т/с «Слід перевертня» 10.30 ТІС "Сходи до слави" 11 ЗО, 20.30. 1.00 ІСТОРІі У

18.З5 Споживач

8А5 Шанс

га

14.00 Мультфільм 14.30 Духовний ВІСНИК 14.50, 19.00 Вісті 15.00 Формула-І. Гран-прі

зоря но І

ХІЛЛЗ»

бету

8.00 5 ХВИЛИН 8.05 Концерт

Із

7 ОО Т/с "Прості ІСТИНИ» 7.30 Т/с "Район БеверЛl-

17.35 Гаряча тема 17.50 Хіт-базар 18.15 Шлях до успіху

- ГреЦІЯ. У пе­

СТБ

7 ОО 7.05 8.00 8.15

mйськи),

ВИСЬ!

"Сучасне

8А5, 1245, 23.00 Факти 7.50 ДіЛОВІ факти

В/ТУРНІР

CBlTy-2006.

8 15 М/с

парфуми»

ІНИ

Футбол

ВІСТЬ"

Базза

МіС

7.45.

І

7 ОО МультфІЛЬМ 730 13ЗО. 1530 1630 1730. 1830, 20.30 2330

16А5 Т/с "Менти-З»

1 25 Х/Ф "Дзеркало для Алі-

10.30 ВІДдзеркалення 11.00 Молодіжна служба 11.30 Т/с "Дикий МІСЯЦЬ»

6.05 Т/с "СЛІДЧІ ВМФ» 705 Планета Здоров'я 745 М /с «Чудес" на ВІра­ жах .. "ПРИГОДИ

15 50

шлях-2,)

8.00 Репортер. Бізнес 8 10,22.10 Камера-кафе 9.05,4.00 Шоу І. Найди 955,17.55 Т/с «Менти»

1 30 ХІТ- ТБ

6.30. 9.00. 18.00 23.30 Ди­

жит rя Ракко"

київ

14.45 Х/Ф "Туз»

Х/Ф

тя"

УТ-3

Тарасова церква

Наша пісня

7 15

7.05, 15.50 Т /с «Бунтівний

О ОО Т'с «Гарячі пси»

ТЕТ

рll»

портер

на

22 ОО Т/с "Сходи до слави» ти

23.30 Х,'ф «Карнозавр» 1.05 Плейбой

ICТV

«Полювання

Попелюшку»

ту"

5.10 Х'ф «ЖІнка ти,кня" 6 35 Служба розшуку ДІтей 6 40. 8.05 300 сек'гоД. 645 15 25 М/с 'Спайдер-

новий КАНАЛ 6.30,8.10,8.15 ПідйомІ 700, 900, 19.00, 1.15 Ре­

Т/с "Район Мелроуз»

19.30

ll~МРЯВI1?>'

зидента Vr,ГJ3IЮ1

730, 1330, 15.30. 16 зо 17.30, 1830, 20.30 2330 СТН 8.00, 21.00 5 хвилин 8.05 Т Іс "Непридумані :сто-

б'ються у такт»

1700 Т /с «Район Беверлі­

21.00 Т /с

20 ОО 21.00 ГаРЯЧІ факти 21 05 Х/Ф "Дитина на оор­

19.00 Микола Грабар 19.15 Микола Рогожинський 1940 Чорнии ,вадрат 20.15 ВеЧіРНЯ казка 21 15 Дозвольте запитати 21 30 Хф .. Два каПІТани" 1.00 Один У куБІ

рерві - ПодроБИЦІ 21.10 ПІСНЯ року

20.00 ТСН Проспорт 20.15 Х/Ф "Чорна діра» 22.30 Золотий грамофон 23.40 Х/Ф "Білий олеандр" 1 А5 ХіФ "Чужі"

МtТОДУ1К,} г:уул.fН~ННЯ

Кандидати на пос"ду Пре-

ЦІЯ»

Укра іна

Світ. Огляд

Вечірня казка

17 ОО ПОДОЛ"ННЯ 1735 Тс ПРИВИД'

22.35 Подружні зради 23.40 Х/Ф "Донька жандар-

Хіллз»

11.00 Дівочі сльози 1145. 1740 Т/С "V.I Р " 13 ОО Візок 13 15 Х Ф,Соло" 16 10 V/C ,Чи БОIШСЯ

МапаИЗЇJ"

18 25

15,30 М/с "Шахерезада» 16.00 Т/с "Прості істини» 16.30 Т/с «Коли серця

ські на велосипедах»

15.35 Т;с «Згадати все" 16.35 М/с «Сандокан - тигр

київ 18.35 Д/с,Експеди-

ЧеМПІОнату

19.ЗО ТСН

метри

905,20.02 Т/с «Динотопія» 10.10, 16.45 Т/с "Поліцей-

ний каПІтан»

16.10 Т/с «ПРИГОРНИ мене" 16 15 Академія СМІХУ 18.50 Т;с «Убивча сила-5" 20.00 ПодробlЩ 20,45 БенефІС Ю. ШифРІна 2250 ПРИРОДНИЙ ВІДБІР 0.10 ПодроБИЦІ 0.30 Футбол. В/турнір Чем­ ПІОнату CBlty-2006. ЮНІ­ ори Украіна - ГреЦІЯ

18.55

13А5 Прихована камера

нів. Огляд

20.40 20.50 21 .ОО 22.00 23.00

9.25 Між першою й другою 10.30 Караоке на майдаНІ 11.15 «Джентльмен-шоу» і

12.45 Аншлаг l Аншлаг '

Аудієнція

МІс "Мишачий дім»

'7 ОО,

котів

14.00 Х/Ф «П'ятнаДЦЯТИРІЧ­

9.00 Хjф "ПІрати ХХ СТОЛІТ-

манди»

8.ЗО Т/с «Суперблискавка»

17 15 ВІсті МІжнаРОДНІ

Мухтара»

Лайгера

6.00 М/Ф "Чудотворець» 7.00 Прихована камера 8.00 М/с "Веселі мульти» 9.00 Народний артист 10.00 Ранок 11.00 Т/с "Печерна дівчина» 11.30 Т/с «Ксена-6» 12.30 Аншлаг ' Аншлаг ' 13ЗО Це - любов

14.ЗО Сlаssіс-прем'єр

7 25 Сім'я ВІД А ДО Я 8.20, 17.05 Т/с "Повернення

простих

но

Навколо сміху

7 1О Контролер

Т/с «Клітка»

0.30 Народний артист. ПІД­

6.00 7.00 7.30 8.30

12.00 Єралаш 1215 Т/с «ВіСІМ

Проспорт

21 15 Народний артист 22.15 Т Іс «Менти-5"

23.20

Ради

18.20 Фестивал ь 20.40 Суперлото Трійка. Ке-

УТ-1

ТСН

«Пригоди

Бабо й Томаса»

перемоги

Т/с «УНДlна-2»

ТСН

13.40 М/с

15.45 Афіни-2004 Шлях до

Хочу й буду

2"

17А5 Вікно в Америку

,- '.9 жовтня 6.00

олімпійських

УТ-2

ку ДІтей

_

Сімнад­

755,855,23.10 Спорт 8.10, 19.20 33 квадратних

алка»

13.20 Ключовий момент 1420 Єралаш 1440 М/с «КаЧИНІ історіІ»

15.10

16.15 17.15 18.25 19.30 20.00

Афіни-2004.

Вісті

11.20 Антисуржик 11.25 Бачу землю 11.40 Французька мова 12 ОО Майстри кіно 12.25 Поздоровляємо вас 12.55 Абетка безпеки 1300, 14.40 Служба розшу-

Т/с «Друзі»

«Даша Васильєва-2»

Саме той

цять

20 .40 20.50 21.40 22.05 22.40

ТОМ кави»

Надвечір'я Антракт

12.30, 23.40 Т/с «ПРОВІНЦІ­

1220 Т/с «Жінка з арома-

правил ... » 12.45 Т/с «Ксена"

Грані пізнання

Тел.:

8-061 "303,55~08;

ШQDJї][;)[1]@1j)@Ug\1 Ш®WО0ШО IiJВАЧКИ~5 РОЗРЯДІВ. Одна зміна, Зарплата - від 500 грн. Довідки за тел.:

5-35-70, 5-15-79.

і Тел.: (04494) ~·4~·60. і І ... ~_

3 ДОСВІДЧЕНИМИ МАЙСТРАМИ. НОВІ навчаЛЬНІ ав;омо61Л!. Тел. для довідок

5-02-86

Тел.:

r.

Сергей Васильєвич.

Gr\7Iill1i1 ИJlИ!]@~ о

Бровар ....

За

оправками

обращаться

АТ3Т ВТФ нrоrОПівсьиа СТРіqиотиацька фаlрикзн

по

430-66-34, (QSQ} 480.23;;26.

BO:!,m.~'!I~~"qn

.:

«Автозаnчас:ть», корnорации «АІРО-СОI03»_ Требования: наличие собственного легково:о возраст:

23-35

лет, образование:

техническое,

знание

компьютера,

транспорта, работ~

в

сфере продажи запчастей

опыT

к авто мо­

бильной и сельскохозяйственной технике, вы1о-­

КClя самоорганизация и обучаемость. Оплата: базовая ставка

+ %

от реализации.

Справки ПО телефонам: (044) 568-70-73, 568-72-24, 568-99-56, (067) 430-66-34, (050) 480-23-26. KOHTaJ<ТHoe лицо - Голуб Де­ нис Александрович,

15.

8-044-239-21-05, 8-050-465-36-05,

.--.J

______

ОРfАНИЗАЦИ8

Броварской район, пгт, Калиновка, УЛ. Игорева,

OOI.3rд!.!J'17 ПР.МО;l rutЕФОННWЙ НОМЕР

вы1шееe

АВТОWКОЯА НАДАЄ посяvrи з ПОНОВЯЕННЯ НАВИЧОК ВОДІННІ АВТОМО&ІЯЯ

СДАІОТСЯ В АРЕНДУ

СКnАдСКИЕ ПОМЕЩЕНИR:

Ціна договірна, Тел.jфакс:

(04494) 27-2-44; тел.: 27-2-84.


(Sj

N!!75 (9582)

І

2.1.0 І

1

2

!

3

4

ВрржGіlll>ка

Г{'оргіївнй

~ !()T,L\i>l

(),\рксu. 1I ЛРОВИЧ

;\llйтuлі(1

ГоріШІІІІІЇ

І

I~Ю

II/ВИU~il

Бров"ри

Бродського М.ІО.

1949

середнн·

БJЮВ"РИ

Ржавського

Ва('ИЛІ.

Бровари

Вітр"нко

вища

Бровари

Симоненка П.М.

сС>рС>дня-

Бровари

Мороза

1ІО(;

( )лекіїlOВИЧ

КО{)КО

Ол[>кс"ндрович

Во.\ОI\НМНІ)

1935 1973

i'v11IХuЙЛОВИЧ

:

...

IltlТil.\ія

1963

lB(lHiBJlil Нilталін

Ф~дорівна

РОМ(ІНРІІКО -3аЛРIIТИНй

МИКОЛilїВНil

СвіТЛilНil

СilЛКU

КаТРРИllil

Надія

УдйльtІина

Г\1нколаївна

1977 1947

Ігорівна

Ва.\еНТИllil

1933

Андріїl3l1<1

Бровари

ВА

10щенка

1948

:\РОllтіііОВIІЧ

г\llдрій

І

І 1'17(;

13йЛ('}I'I'НI{(1

Вйс'и.\іВНil

[;УРІІІ', '\Н<1l'()Лi(J В<l<. їLАI . . ОВlfЧ

І ч:,{)

НіIЩеl

БРОВ(lIНI

С/СП<"Ц.

[)ровари

\·lupo.'d rPilU,'P"

().С)

1%7 1'147

Вllща

f)PUI3<1PII

!\1';~1103i1

0.0.

;\Н(lТолі(ЮUJIЧ

:\'11 І КІ . пі ВІ Ій

Ку·\іllі'!

":\IIТОllіll<1

.. \(llIіков

:\ронід (DРОф(НЮВlIЧ

~\УК(llllенко

Лнйтолій

Григорій

ПОІІОВ

ГР'"'оріВllа

]"{ат(}лін

ВilЛ(\IIТНllй Во,\uдимирі13Нu

Маlценко

! іаl'оuіl~ИН lfYHHK

1ІІІКllфоріВll<l

ГvlИКU:\uЙОRИЧ

,:\()НИЛОВИЧ

Л.М.

ДМІПРРІІКО Віктор ГРІП'UРОПІІЧ

Е155

ВliЩu

БРОНйРIl

liродп,кого М.ІО.

Грабара

КОРОЛІ, Тillсія ГрнгоріВНи

Вllща

БроваРIІ

СНМОНРНК(} П,М,

С/СПРЦ,

Бровари

ЧЄ'.рнов~цького Л.М.

ВПЩ(!

Бровари

Чернuвецького л.М.

вrПЦil

БРОl3ilРIl

СIІМОlIенкй П.1\1.

СТРОЙ hОГД(}Н ІНilНОВІІЧ

1951 1')8IJ 1983 197() 198(;

с/('[1ец.

fiропаРI!

ВіТРС'НКО Н.М.

СУРllі'І Анатолій ВilСПЛЬОВІІЧ

!95()

ВІIІНй

Бровар"

Мороза

ШРВЧ 'К Євдокія Павлівнд

1~)5]

С/СIIЕ>Ц,

Бр()ваРIІ

J>ЖuІЗl:ЬКОГО

ШJfТПЙ Василь Андрійович

1957

13ІНЦсі

Gронари

10щ<еНКiJ В.А.

г.;РОВ<1{>IІ

\10РОЗ"

[JРОІИРІІ

Гра""р" V1.Ф

БРОВйРІІ

Вітренко Н.М.

М.Ф.

Міниі'tЛОВ Євген Qлександрович

вища

Бровари

Бродського М.Ю.

гередня-

Бровари

Грабара

Бровари

('(lХilIЮН Віктор В'ячеСЛДВОВІІЧ

М.Ф.

Мороз.,

0.0.

N2 11 Бровари

Ржавського

-ІЕ'стеррнко АlГГОН ВОЛОДІIМІlРОВІІЧ

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ

О.М.

5ІЦ('IІК"

Rі'l\1ліі'І

Ігор

Вuлоли 1\1 11 ро вич

11%1

:'\ОМРНКО Віталі{1 !()ріЙОНІІЧ

І

Бровари

"Р'ІЕ'вська (·ві'l'.\,1 1<1 МlІколаїВН<І

J(орепанов Г{:'нйді(1 На . \РJПIIIIOВIІЧ

Ч(~РІЮВРЦЬКОІ'О

Бровари

Секретар l(омїсіі

.'\М

І

Затягав Марія i'vlпколаївнu

I'Jб 1

,\.М.

fipOAcl.Koro

С/ПІРЦ.

Г;р()ваРІІ

IOIЦ<,IIKa В.А

ГОЦІОК ОЛСКСilНДР ВіКТОРОВIІЧ

[9Н.')

С/СIJец.

f)POl3uPII

IОІЦРНК" ВЛ.

Де;\tЧРНКО ВаДI1:-.1 ?vllIко,\айОВllЧ

1~)j·1

шаЦі1

GpOBilplI

~'Iop().M

1~J()

СРРl"дн.и

GplH}<II)JI

(

Бров.,ри

Ч"рновецького

Бровари

БродCl,КОГО М.ІО.

Ві1RЄ'ЛЮК Валерій ВОЛОЛIlМНРUl3IlЧ

Лукашов Мпкола КОСПllПIlНОВІІЧ

Бровари

Кінаха

виu~а

БІювари

Симоненк., П.М.

Мilllланюк ВіТі1лї(І ;'\ЛІІКОЛili'rОШllJ

І')В[;

('/сІІРІ].

nропарн

[)РОДГІ,КОГО

ВИЩil

Бровари

Бродського М.ІО.

rv1іННйАОВ<l Uлена Олрксандрівн()

ВIІЩiJ

f)РОВйРІІ

ЧРРНОПРЦЬКОГО Л.]\1,

вища

Бровари

Ющенка

ВА

ПісТІ>НК ВіТilлій МИКОЛilйОВlrч

19HZ 1')71

('/('11<'1(.

~POHiIPH

РЖ(ШClJКОГО

вища

Бровари

10щ"нка

ВА

РУЛі1 .І\ідін ПЄ"І'nіВНil

19:)3

B}[I1~a

Броварн

Г))"бара !\І.Ф.

lЮ:2

середня

Бровари

Мороза

"<,редня

БРОВuРl1

ЧРРІ:ІОВСЦЬКОГО Л.l\tf,

Бровари

Вітренко Н.М.

fiровари

:v10РО:.ш

Г)ІХ>Вс1РІI

:'v!(JІЮ3(1

БІювари

ЯНУКОВИЧil

БроваРIl

tfl)РНОВРЦЬКОГО Л,I\t1.

БРОl3il}>ll

Гра6аР{1 М.Ф.

І

БРОВі1РИ

Черновецького л.М.

СШ\j()lIеІІКй ПJ\tl,

І

Бровари

Бродського М.ІО.

С":ереДня-

А.Г.

1971

Топіха Ніна Петрівна

0.0.

•• '

t

('('редня-

.

.

ВИІ.Ці\

І

В.Ф.

І

вища

1959

І

І Бровари

ВИЩі1

Кінаха А.г.

19б2

СРРДНЯ

БРОВі1РИ

СlІмоненка П.М.

:\РЛ'МРІІК(J О.\иl·(\ і\,11IКUЛ(йВIІIІ

1957 1')68

виu~а

Бровари

Вітренко Н.М.

ІІ/середня

Бров"ри

ГР<lб<1Рil М.Ф.

t~)5б

Н/ВНІЦ(\

БРОRари

10щ"нк"

('РРРДІНІ-

fiровари

Бродп.коr·" \·1.ІО.

г;РОНі1РИ

~1()p("",

Еровйри

Моро!аО.О.

середня

Бровари

ГРі1бара М.Ф.

('ердня-

Бровари

ЧЕ'рнов"цького л.М

3l),\t'IІП,К(\ І [ін(\ \IIIК(),\IІЇВlI(1

1972 195[;

l'ррдня-

1983

't'lн'іШIІ{\

С('РДНН-

197~

('ЙТУllін(\ ВіР'І 130Л()ЛН~\lіріНllil

1%2 1967 1985

ЩРIЮIlК Андрій Олександрович

І

1967

вища

Бровари

Ющенка В.А.

Бровари

Кінаха А.г.

І

1932

Бровари

Ющенка В.А

І

В{lЛРllТИllil Гіlври . -\іВIIЙ

І957

І

ССРСДНН-

1971 1959 1950 19:27 1947 1979 1970 1959 1958

ГРИUl(}1f ІІ'ОР ЯКОВІІЧ

;\H('f'HKU

[У'!ИКUЛ(І ГРНI'ОРОНиtl

НС'ГОД<1 lВ<111 Олексійович ()В('РЧУК Вікторін Ол{'гівн() ОКОll1lа ТеТЯНil

130. '\ОДlІмиріВllа

ПОJ'о'ріЛі1 Нilта.\іл Петрівна ПOl'орілнй Петро <r)С'ДОРОВIІЧ

РЖ(ІВС},КОf'О

Єркіна Тетян() Юріївна

198б

Cf'peAH.

[)роваРІІ

В ітр" нко Н ..\1.

tUpi(1

I3iKTOP()\Hi~1

Бровари

І

Мороза

1934 1968

ТИТі1Р<!НКО А·\ла Петрівна

І

І

1937

0.0.

Бровари

Кінаха А.Г.

Бровари

Ржавський О.М.

вища

Бровари

Мороз.,

вища

Бровари

10щенка В.А.

середня

Бровари

Бродського М.Ю.

вища

Бровари

Черновецького л.М

0.0.

ВИЩil

Бровари

Гр"бара М.Ф.

Бровари

БРОДСІ,КОГО М.ІО.

ссредня-

Бровари

Грабара М.Ф.

І 1949

Шt'lI[~()В(1 (:віТЛ<lНil IОріїВllil

Б!ювари

Симоненка П,1'Vl,

виш;а

Бровари

ЧсрновеЦЬКОI'О Л.М

N2 14

С/{'[Іец.

Бровари

І

fОщенка В.;\.

БРОДСІ)КОГО

М.Ю.

Секретар комісії

І

k(IЙ Л..ілін ВtlПI.\іШI,1

сСРедн.

19Н5

БрUВі1рИ

Члени комісії

І

БРОЛС\,КОІ'О ;\'l,ІО,

Г>!ЮIИІJlІ

l!('!)І!ОНf>ЦI,КОП) Л,

Вltщ<\

[,"jp()/)tIPII

('IІ:ЧОIІ('НКil П.\ІТ.

Г;ІН)Н'!ІJlІ

\.'10рО ~/I (),О.

ГJp()B(lpI!

JОЩ('Jlк.L Н ...-\

l3 ... \.

GpUB,I[HI

С/ПJ(.'Ц.

N.! 19 І f)POililPII

Ш1Щ(1

0.0,

\'·I{)po;.k\

І

шнца

БРОlЗ(IРIі

І

f>IЮЛСЬКОl'() ІУl.ІО,

І fipoBa!,1I

внща

'1ePHOBPЦЬKOIТ) л.М.

cepeДlHI

СроваРlі

Ч('РlIOВРЦIJКUГО Л.!'vІ.

('ереДн.

f)POl3ёlPll

БРОДСЬКОІ'О М.ІО.

впща

г,роваРІI

г\'Jороза

н/ВIІЩil

ИрОВilрll

rp,j(Japil

:VІЛ),

19.r)t!

С/(,ГlРЦ.

Г;роварн

rP"U<1Pd

1v1.Ф.

lщ,'2

("('реI\IIН

Г)РОІИРІІ

\'Ж(lRС/,Ю)/'О

1'11Ч

("l'jJl'l\fI.

l";poB~II)l1

('IІ:'\IOIН>l!ка П

197·1 1')70

ВllIl~,1

БРОВ,IIJlI

1{)11~"I1KiI

ВІІШ,il

Б,ЮВ,"\РІІ

IОЩ(>IІК(! В.А.

Сухінін ВUЛОДІІМІІР Іміч

І'МIJ

серРЛ IІ

G!JOB<1!)11

СІlі\lиllf'IІК(! П,I'vI.

Янко ЛнаТО.\іЙ Г )111'0 )ОВІІЧ

19,,7

ceI)(-'ДllН

БроваРll

Вітр""ко

Gl J01И РІІ

10Щ"IІК<1 В.Л.

Г;ропаРIІ

('II:\lOl!f'IIKil П ;\'1,

('!'11'.К.\..-\1І

l(іll(IХ(1

.

0.0.

11.1'1.

Голова комісії

1973

ЯКУШil Ніпалія МІІХШ':'L-\і13ІІс1

Bl1и~й

Заступник голови комісії

1~),25

ВIІіца

Очкур і\ндпій Іванов!!ч

Януковича В.Ф.

С/ПІРІ~.

I~B·1

:\,1\..

JlіВК(l

ЙО('І1ПРНКО Людмила Дмнтрішi<t Члени І(омісії

hOllKo ОлеК(і1НДР Мнколаі!ОНlfЧ

1~):)7

C/Ciil'l\

Г; І){) I~, І І) І J

ВЛUДИК(і Віталій ()ЛРКС<lНЛ}>ОВIIЧ

19ІО

Il/ВlIIЦ(1

GРОІИРІІ

ДРОЖ1ІйШI(І С~рr'ій Гvlнха(IЛОВIlЧ

1')7В

('{'ІН'ДНН

f)fJOB(\IHj

С'аМСОНОВі] Ганна ПртріВН(l

І ~ив

ВШЦtl

J)POB(lJ)11

ГrИ()(IР<1 :""1.<f) { It-РlIOIН'ЦI,КОI'О :\.1vI. Г;РОЛ('І,КШ'О 1\1.10, Ч('IJlЮВРЦЬКОП) /\.1\1.

СІІДОІХ"НКО МІlхайлu ВаСІLЛЬUВИЧ

ІЮО

Вllщ.1

Г;РUlі<lРII

РЖі1IНї~КUІ'() O,Гv1,

Со . \овЙов Анатолій ГеоргіЙОВІІЧ

19Liб

Вllща

БРОН(ІРІІ

Моро.!,'О.О.

Соловйов Eдy~apд Георгійович

1l)6б

шнца

f)P013(IIJJ!

j\/lороза

Тоцька Ніна lваніШiil

19·11 197·1 1%7

(,(~PPДHH

[)РОВ(\РІІ

ГJpOACIJKUI'() іУl.10.

БРОІ3ё1Рll

ВіТРРIІКО Н.М.

Бр<)В.lрlІ

l()ll~(,lIKiI В.Л

...

0.0

1')Н4

lI/llИII~й

Бровари

Кінаха ЛJС

I(Ц8

ВНІЦі1

fiровари

Моро:!а

ГСНУОlІlІчнli l\tlИКОЛіl Григоровач

1~J55

НИl.Ці1

Бровари

Чсрновецько,'о

ЛIlIlНК iv111кола ('t'РІ'ійович

IСЦО

сещ'днн

Б,ювщ)И

Ржавського О.М.

Лt~JЦIІК llйдія fkl:'lю/юліl3l'М

1973

t3ища

БJЮВilРИ

IОщенка В.А.

і\1аР\I)'К Т(~'ІЯІІ,І (r)рлuріВllil

1')Н2

Н/ПИЩil

Бровари

Черновецького Л.

\'lР,\і,ННКОВ<І Лідін ()M'Kt.:aIlApiUHa

19·1(;

ВИЩі'І

Бровари

Бродськоro М.Ю.

П~}ціР(1 ЛІ'оні", ,\lІлріїIOВlIЧ

1~'13

ВIІЩu

БрОВі1рИ

Грабара М.Ф.

П('II?1'~"L О.\І'IІі1 ІОРЇІНllіІ

1')73 19'14

сlспец.

Бровари

Вітренко Н."'І.

(',I!\lКО «л(шлін !\'11IКОЛ(JЇПlltl

сlспец.

Бровари

Мороза

С 'О . \():"оlСI,кніі ('('РI'іl"! 13іКТ()~(Н3I1Ч

191:Ю

середня

Бровари

Грабара М.Ф.

3UjJOЖРК 3інаїдц ПIІЛJlпіВНil

1~): ~.)

ШtIl~(l

r;p013 t lpll

1931

сеDедня

Бровари

Симоненка П.М.

Кашу-к ТЕ'ТЯlkl ,А..натоліївна

1954 1935 1')3(; IlJJ7 197J 1973 1984 1955

Cl'pt'AIlH

[)роваРІІ

Вітр"НК()

ССРРДllЯ

r;pOB,lpIJ

Сl1монеIlКй

Шевцова Світлана ЮріїВНd Ясько Віктор Іванович

...

L!L1\ta t IPIIKO

]\.1I1КОЛі1 /\МИТрОШI11

І

1:'1111

.

ЧррніКОІ~(1 8ікто Jія Олрксандрівна

0.0

ШРВЧСНКU Нu.Тінія ОлексіїВНil

І вища

І 1952

І

ВИІ.ца

[ОРIlI1 ОАеК<'(llІl\ра Нкінна

І

1958

І сІ спец.

І

СимонеНКі1 П.М.

Бровари

І Грабара М.Ф. Вітренко Н.М.

ВИЩil

Бровари

Мороза

ВИЩі1

Бровари

ІОщенк., В.А.

,\ОUРОIJОЛЬ('І..>КІІІЇ І\.ОСТННТИІІ

19Н5

ІІ/вища

fiровари

Бродськ()('() М.ІО.

Бровари

0.0.

Моро,," ОЛ.

І\.РІІВОЩ{ШОН (),\t'K('cliIAjJ ('еjJl'іЙОВt1ч

19Ю

Н/Вl1Іца

БРОВ<1РИ

ІОщ"нк"

. \.lріОlIOВ(1 () . ·\),г(] 1\'lltКО.\(j·ІВIiЙ :\1I1рОllеЦI") Во . '\ОДII:'>ШР IВtlНО13I1Ч

19'18 1949 1985

виu\й

Бровари

Грабара М.Ф.

середнн

Бровари

Ржавського О.М.

C/(,II~Ц,

Бров.,ри

Чернuв(~цького Л,М

ПРllПIЖIІІОК 11'ОР l\,lНХ\lі'I:\ОШIЧ

І

БРОН(lрlt

І

ГРЙО(ІІІО м.е!),

BIIи~a

І

Г;роваРIІ

І

РжаВСl,К(}l'()

І

f)pOB~\f)}1

І ('IIMOIIPIIKil

O,lv1,

Секретар комісії

1<J.12

І

РіІтурнна Людмила Микитівн(}

ЛIГГВlІненко Віктор Федорович МеЛКОНОВil Олена ВОЛО,l\lIмирівна Островерх Олександр

:

.

ВіКТ()IЮВИЧ виrца

ВlII.цa

('ррелнн

П,!\'1

н

('/('I1('Ц.

БроваРIІ

('/('111'1(.

f1poBapll

с/спС'ц.

Бровар"

liРОДСьКОI'О М.ІО.

сеРСДШI

БроuаРIІ

rP<1UdP"

('<,редня

Брuвйр"

РжаВСІ,КОГU О. !\tf ,

с/СIІРЦ.

БроваРIf

'IРРI108ецькш'U Л.М.

19·И

('/СПРЦ,

Бровари

10IJ\l'IIKiI

19:38

Шllца

БРО~"Рll

IОЩ"IІК" В.л.

J)POB(!PII

51I1УКОВIIЧ(\

{'",PO!J1IjJll

І( )Щ""К,' В ...\.

•• •

І

()l\PKCiiiHi,1

о.1.Ф.

В.А.

Голова комісії Вінінй Тамарй

f)POA('I,KOI'O \1.10

1-1.:',.1. n,(Vl, Моро]а 0.0. :\10РОЗ" 0.0.

Володимпровнч

1957 1961

l~55

Голова комісії

І 1952

Ілларіонович

Мельченко Олександр Віталійович

ГОЛУt>Сна ЛЮЛ;\О111,\(1 [\·111КОЛil'іПНil

КОВ(].\l, Во.\ОДНМIІР \'ltlкаРОВИIJ

..\(·овід

МашеВСЬКIІЙ Cepriй Олексійович

Члени комісії f)()lIЛ(IРt.'IIКО ВОЛОI\НМНР Васи.\М)ШIЧ

Гук

ЛИТВІІненко Валентина Олексіївна Бровари

І

.

Заступник голови комісН

Кузьнєцов Юрій Андрійович

Бровари

С/СlIl'Ц.

Члени комісії

Секретар комісії L

Cl'P<::'AHH

1939

КllріСIІКО ПаВЛІJlЮ l'v1нколаїВНil

0.0.

Заступник голови комісії Ьil6існко СвіТЛilНі} 1\'1иколаїВНtI

:

.\

Голова комісії

19:27

~1,

\,1.

20

ВіПНJ1~hКИЙ ()лрг ВОЛОДН1\ІИРОВlfll

:

()

1\ .. \.

НОlютнію)в ПіКТОI) ВО..\ОЛИ!\lИlюниtl

;\.(Ірченко Віталій ПtlН:\UВIIЧ

I\tl,

Секретар комісії

середня

І

[~~.ЮВ(\РИ

('L'Р('ЛIIН

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ М

середня

nроuйри

('/"""ц.

\1,10.

1984 1986 1949 1')83

СТЙСІОК ПilВЛО Сuгеновпч

ВИІца

I3ИIІ~а

19В1

1%7 1')31 1')11

І 1952

РУI\II(1 5ІРОСЛilВ '-\Ніпол..іЙОВIІЧ

Заступник голови комісії

БРОДСІ,КОJ'U

5ІJJУК()ШІLJ(\ 13.(1),

І 1958

Паl3ЛЮК Любов lванінн(}

11111(1 CpPГЇIВHa BaCIL\b І3аСІL\l>ОВIfЧ КошоВt~IІКО 1'vlIlКОЛ(l (DE'AOPOBIJtl ~ltlJfч,ltч І іадін IUrlI1iRlICl 1\1нха . -\к() }/ків ('РJ\Iрн.ОI3IIЧ

Голова комісії

У{'()IНї}КИЙ і\'lнхаіfЛО ГРИI'ОРОI:НfЧ

БРОl3ilIJlI fJPOBtlPl1

1936

ГОРОВіІ

ВИЩu

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ

н/ВIІЩ,' ВІІщt1

Заступник голови комісії

('lІеціальна c.'~ppдa МНХі1ИЛ() КУ:\ЬМl)ВНЧ

O.l'vl,

1972

[()ЩРIIК(і

І\ороніll

Вітренко Н.М.

Бровари

М.Ф.

1976

1')БН

ГuнчаР<ЧIКU ІОрій Володимирович

спеціальна

ВО.\ОХ(1 ВОЛОДИМИР Іванович

F>P()Bc1PII

Члени комісії

Члени комісії БL'l'{IРйU ЛЮДМIIЛ(l ПаСltліВНil

rpauiJpa

сер"дн.

С(}НЧС'ІІКО Олекс(}ндр ІВШЮВІРІ

Секретар комісії

\A..tl . .,ic!JI01

БРОП(IРН

ГОJJlIi:lJНЧIКО Ігор ВОЛОДІІМИРОВНЧ

І

ви[ца

J)ро[юрн

н/шнцй

Секретар комісії

Заступник голови П,ІРХОМ~НКО Ол("~ксій Олексійович

середн.

ДуБUВ(l Ганна Олександ іВНі1

1932 1985 198:3

ГулаСilРЯН Дем'ян Володпмирович

МйТКОНСЬКІІІІ Павло ПаВЛОВI1Ч

N2 13

lJИЩil

Члени комісіі

Голова комісії

Голова комісії О,\{'ксіснко С )ЛРКСіlНI\Рu МИКUЛil'івнu.

І

с/спец.

1975

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ

середня

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ

J

Щнголr.. аксана Hill'll.A1BH<l

спеціальна Ш(lIIОВ(l;\ f','ll1к{)лtl і\'111ко:\айович

ШІЩ,'

ТураНСЬКllй БОlлt1Н П{'ТІЮВІІІІ

0.0.

('llрційЛЬН(}

П.\II1'іlli"l П(J . \іН(l ОЛРКС:і1l1дрі13Н()

0,0.

Секретар комісії

ПОIІJїні

В.А

(:lн~ці().\ІзН

f IО('('IІКО .. \ілін (

в"ща

1979

Н('стеренко МИКОЛil П(ШЛ()Нlf11

(,IIPI~iЙ,\ЬHa 1\.,\НЧРIІК() іIIlїН(\ ТiJфі.\Шllil

І

ЗuреЦЬК(l Світлана ВалеНТllніuна

:\БРII\lОНі\ Г(\ЛIIIІ<l 1)(IСIІАіШkl

.\ІО()()В В{llїl.\іIНltl

0.1\.:1,

1

IЩ0

БJМХ ИОСІІП <Dранцешrч

Заступник голови

1947

:vlіщl'НКU Павло Пр'rpОШIЧ СП'.\J.МШЦУК Павло ДМИТРUВІ1Ч

ВИІ.ца

l'v1,]O.

Заступник голови комісії

спеціі1ЛhНі1 fJ'fП{

'ІІМОНСІ:ІК(] П,М,

Голова комісії

І

ТОКflР lВ(1Н КilРГЮВlРІ

0.0.

Члени комісії

ГІ'РК(\В(І

U.O.

вища

М.Ф.

Голова комісії

!\ lйратіНIІ(}

М.ІО.

БРОГИР11

1~)5a

БОРІІС(~НКО Тимара МllКО.\а'і13llй

середнн Сс:'РСДНН-

Секретар комісії

I)('(HI(IЦ~~K{I )І\.(\НІІ{\

С<'Р"ДНН

Члени комісії

1')53 1947 1977 1947 1948

1957

КОЧ('НКО НЙТЙ . \і}1 lв,шніВНil

0.0.

Грабара

1958

ГЙ . \КОІКhКJIЙ В<lл<,рііі ~lItКОЛ<1ЙОВИЧ

ВlIща

Заступнии, голови комісії

"'І.Ф.

Грабара

І

Бровари

l:f.

;

N.! 17

ВИlца

1973

ОЛ"КСіlllДРОВИ'l

O,.ivl.

Голова комісії

І H:~ ціальна

спеціі1:Лl.Ні\

ШРВЧ<?НКО

0.0.

1'JЗ7

1970

HiH(~..'\l~ Ва,\рнтнніВlІй

\1.Ф

ЧеРlювецького

('IIf>ЦЇil:lhllil І< J.\iH

I\.tlTpl'IIK(j

Г'Р<1бі1ра \l1.Ф

Бровари

CPP"ДHH~

1957 19'11

( )ЛРКСilJIдріш·w

!\іПРРllll<1

J)POB,1PII

Бровари

(Ilt>ціальна

:~B()IIK()Blї,Ka

ПШЦd

ВеЛlltl('НI\.() rt:'IldAil'"

Члени комісії :~clРУ(Jінй

БРОЛ(1)КОГU ~·1.Ю.

вища

ВИll~а

1')4G

В(I(·II.\івна

СРОВиРІІ

середня-

Секретар комісії

11,'дін

,\укйш~нко

С/СllС'Ц.

Секретар комісії

ГypiH(~ НіР(1 ВО . \()даМlІріВl{а

Заступник голови комісії ...\(ШІКО

JОщ<,нка В.А

л.і\·I.

срредня-

r

Г;РИВйРIІ

Черновецького

вища

I'Ч5

Фрдорович

5 Черновецького Л.М

Бровари

Голова комісії І\'fllкuла

І

вища

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ Оllуфріснкu

4 БРОВйРІІ

Члени комісії

спеціальна

10дна

BIILJJ,a

1972

Зу{j(н~нк() Ірина СнгсніїНН,l

0.0

спеціальна Сокира

·

1937

8еЛll t Н'НКо Наталія Олексіївна

('рредня-

1978 1937 1979

!\ндріівн(}

.

ВІІЩ<l

Заступник голови комісії

Н.М.

сп<'ціальна Про('куренк()

з

І

Голова комісії

спеціальна

КУ\!.

І

2 1976

ЦІIГilНОК Валентина Олексіївна

('('ррдня-

спеціальнiJ. Віктор

КЛИi\lРНКО

Ф"СЮК Наталія Володимнрівна

О.М.

спеціuАЬНu І<авррін

t

1

5

І

Члени комісії

l'/(їl(,l~.

1')·1Н

13.(1).

3аСТУПНИI{ голови комісії

В.А Ку . \І1К ('віТ\{\Н(l

BU1\UAJ1J\1IIP1BlI l t

1'171

ВlIЩtl

Секретар I(ОМісії ПогрiUН(} .\юбов l\1I1кuл(}ЇВНil v

(ПроgовжeRRЯ на 6-u епюр.).

J ~) .)~)

І

ВlІЩ,l

f)POH(lpll

І Ч('ІНЮВРЦЬКОГО ;\.'"'1.

І


(61

N!!75 (9582)

І

2.10 (ПроgОВЖeRRJl. Початок на 2-S-й СПlOр).

СКІІАД діnьни"них вибор"их комісій l'еРИl'оріаnьноrо вибор.,оrо OKPYry Не по виборах nрезидеНl'а Украї·ни 1

f

2

І

З

І

4

3r

ЖОВІ'НІІ

1

5

Вllща

Бровари

Ржавського О.М.

ЄМРЦІ:. Г<lHHil Павлівна

Il/ІЗИlца

Бровари

СИМОllенка П.l\.1.

Клімuв ЛІПUН ()леКСillіДРUВИlJ

IJИJЦ(І

Бровари

Грабара М.Ф.

КОЧЕ:'нко Марина Степанівна

внща

Бровари

Ржавського О.М.

Парфьонова Вікторія Миколаївна

Сl'РРЛII.

Бронари

Ющенка В.А.

СИЧUВt\ Лідія Q)едосїівна

\lt'(JРНГРР П~тро Пil8.\ОШIЧ

1981 1976 19'19 1975 1978 19,10

ВИU~і1

Бровари

Мороз

ШКil()лат Любов ВолодимиріВНtl

\:ІУЗІІЧРНКО Га.\11НЙ С(,МРllіВIl(}

1955

.. /спец.

Бровари

Грабара М.Ф.

/"ftlJapOBt1 Наталін f\·IIIKOAiJtBIM

1955 19'16 1932 1971 1963 1963

с/спец.

Бровари

Януковича В.Ф.

с/спсц.

Бровари

Вітренко Н.М.

ВИІЦu

Бровари

Моро"

ВИІЦі1

Бровари

Черновецького л.М.

Бровари

БРОДСЬКОІ'О М.Ю.

Бровари

БРОДСhКОГО М.Ю.

;\OrOIllPHKU ()ЛРКСі1НДР ВаСИ.\LОВИЧ Кузовкон Сергій В<IСНЛLОВИЧ

KYJb;\lYK ОЛl->ксаНДР~1 IU(ШЇUНil КУХйІХ"hКИЙ ІІ"ОР ВНЧ{-'('Лі1ВОВИ 1 1 КУЦРIIКО Світлt1Н<l !\lихйЙл.іuна

ХИТРОlЗСІ,К(1 11<lлін

'-- 'ПНРИЛОllіШIi1

ШІІІІРР Яків Антонович ШНХil6утдінов Ігор Павлович

Шl:lітов Лндрііі J\/lиколclЙОВИЧ Шнітова ТеТШlil Іванівна

С/Сllец. с/спец.

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ N~

.- ,

23

Голова комісії lllШI;\ilК ('('РI'ііl (Вйl-ІОВНЧ

19Н3

І

ІНІЩ<І

0.0.

Ш 'ляк" ВОАОДИМИР l\'lиколайович

І

19Н

1

І

j

І

ЯНУКОВИЧt1 \І10Р(Н (),О

Бровари

ЧЕ'РІЮВРІ~І~К()ГО

Бровари

ЧеРIІОВРЦI,КОГО 1\.м.

1'):і9

('('ІІОДН.

Бровари

ВіТР<,IІК(}

1'1·18 1959 1975 19010 1939

("/СIJ(~Ц.

БРО13(IРН

МОРО.' О.().

Ш-1Ш,іl

Бровари

ІОщенка В.А

С/СІІРЦ.

('КОК 13(IЛ('IІТlIIІ П(Ш.\ОВI1l1

1959

.'(ом{'Й ЛюGО!\III(> IВ<l.IЮШ1Ч

1<)72 1953 198() 1941

\НЧРІІКО Н<IПI.\І., :\lIдріЙОШ.-Рl

І-Іікіl іllЙ ВаЛ(-'IІТИНt\ !\'1ИХ(!ЙАівна

1{)РК('ВlРІ ~'-ІІІХ(\Й,\О ,.:\!\ІІПРОВИЧ

}(вдощук ВilЛl'IIТIIНі1 POMaHiВJ-li1

І

1939

І

І 1951

І

І 1952

І

rU:\YlJCB ВО:\(),t\нмир ;\НАріЙОВltч ГР(IИОВСI,ка НіН(1 . . \Р()lIіліВНіІ

і 1986 І 1')82 І 1% 1

С/СІІец.

Бровари

ЯНУКОВИ'!il В.Ф.

сер"д н .

Бровари

СИМОllеllка П.М.

с/спец.

Бровари

Морuза

0.0.

Моро"а

0.0.

NQ

0.0. :VI.IO.

25

І ВИЩiJ

Бровари

І

І

1956

вища

Бровари

Ржавського

0.1\'1.

ICJGli

ВИЩ(}

Бровари

г,РОДСЬК()ГО

!VI.lO.

GpOBclIJH

Граб"ра "·І.Ф.

БРОВ(1РИ

I()Щ('lІка В.А

КОЧ(IIЮН('ЬКrl ().'\.І,І·() ВО.\()днмнріl3і1(1

I%~

ВИІца

БРОВtllJl.-I

ІUщ"нка В.А.

l<удрЯВЦt>В Володимир Пі1ВЛUВИЧ

1935 196'1 1973 1983 1926 1971 1940

СРРСДІІ.

БрОВі1рИ

с..:ИМОНl'lІка П.М.

сереДІІ.

Бровари

Вітренко Н.М.

ВИLца

БРОВі1РИ

Бродського М.ІО.

вища

Бровари

Грабара М.Ф.

срр"дн.

I-JРОВі1РИ

Симоненка п.r\1.

Бровари

БРОДСЬКОІ'О М.ІО.

С/ТРХН.

Бровари

Грабара М.Ф.

('('IН'Д Il .

Бровари

LИМОllенка П.М.

ВIІIЦ<1

БРОВі1РИ

Ржавського О.М.

Вllща

Бровари

Грабара М.Ф.

Бровари

СИМОllеllка П.М.

Бровари

Вітренко Н.М.

ВИІЦil

Бровари

Чf'рновецькuго Л.М.

вища

Бровари

Мороза

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ N~

0.1\1.

0.0.

26

Голова комісії Вім'нко Віктор Вікторович

1967

вища

І Бровари

І

Бродсько\"О

І

БІ)ОВ,1Рl1

І

СИМОllеl!ка П.М.

І

F>РОВilРИ

1\'1.10.

Заступник голови комісії ЧОРНі1 ,\ЮДМИ.'\(} Вul'илjВН<l

С/Т<,ХІІ.

1960

-

Секретар комісії

l<)(jli

/\удко НаТі1лія Леонідівна

ВИU\<l

ЧеРf-IОНС'ЦЬКОГО Л.IV1.

Члени комісії

Ng 24

Бо['ЙЧУК (),\l'KCilllAP ()АРКСuНДРО13ИЧ

19Ю

IJИLЦu

БРОIІ,11'11

ГР,}О,ІІІО :\'I.Ф.

ВіllННЦhКНЙ ВОЛОДИМИІ)

IЮ9

С/ТРХН.

БРОВі1РИ

1\<101'0:'"

1918 1951 1955 1967 1967 1974 1960 1984 1959

С/СIlРЦ.

Бровари

fОщенкiJ. В ..!\.

Вlнца

Бровари

РЖiJВСЬКОI'О О.М.

вища

Бровари

ЧерновеЦЬКОI'U 1\.М.

с/техн.

Бровари

РЖі1ВСЬКОГО О.М.

сереДн.

Бровари

ІОщенкiJ. В.А

ВИІЦil

Бровари

Бродського М.ІО.

с/техн.

Бровари

Грабара М.Ф.

вища

Бровари

Вітр"нко Н.М.

с/спец.

Брuвари

Мороза

ОЛ

ПаllТ(>,КЙМ()IЮННЧ

вища

І

Бровари

І Вітренко Н."І.

С/("l1ец.

І

Бровари

І

;\С'іідріі Ів.ш ГРI1ГОРОВИ\}

/\НІ\1'НIІ Ірина Вікторівна

ЧеРlІовецькогu 1\.м.

:~.IЇIЦ('П(1 О.\ЬІ'Й Ол('ксіїнна Пінчук 13іра ЛНilтолїіВНil

ВНІЦй

Іnровари

І

ЯНУКОВИЧ,} В.Ф.

ПIН'лаЧРIІКО ЛIOООI3 Миколuївнй

Члени комісії Г;OHД(~p О,\L'КСі1НЛР ~/ll1хаЙ.\ОВНЧ

БІЮДСЬКОГО

ВШЦіі

Секретар комісії (\жуте Bi\.A/:-'IІї1lllіl Е :ш·(.'ніВII(1

БРОВ()РІІ

lН1Щ<!

Чувенко ВuСИЛЬ СРМЕ'ІІОВИЧ

Заступник голови комісії ('ІіЦ1..'IІКО ()ЛРКСЙІІАР Вuло,t\И!\1ИРОIНJlI

Мороза

вища

І ~):т

надuлыс1 t\Ні1стасія I\ІІИКО.\ilїВНі1

Голова комісії БОСІІІІ і\Тнрос,\()в В<lСН...\ЬОВНЧ

Бровари

1')77

ШерстlОК ГаЛИНі1 Федорівна

Бровuри

ВИIЦil

Грабара 1\'I.Ф.

ВИlца

f)їлик \Іlйрія ПртріUllі\

Шевченко Дмитро Миколайович

вища

ВИJ:iОРЧА ДlЛЬНИЦЯ

Симоненка П.lvl.

БРОВи ри

f}ay.\OHt) Г<IIIH~I .\р()ніліВIІ(1

Ме,\.ьниченко Оксана f\1иколаївна

1-1.1\1.

РЖilВСf)КОl'U

CPpPAII.

І

.\('СИК .. \юдми.\(1 МнхаЙАіВІІ(!

..:\.;\1.

НИІца

Карт '11 l'\1ИКCJ,\{l ВаПІАЬОІН1Ч

Бровйри

с/сш'ц.

Секретар комісії

13 Ф

ІЮ')

t

І

;---\ухніч Аllдрііі Аврамо13ИЧ

Члени комісії

!JOI';\,<IIIO!S(1 Ва,\(>lіТllll(і ГРИI'оріВI-И

cept:'AH.

Члени комісії

[)РОВйрН

ВИIЦil

5 РжаВСI,КОI'О О.М.

Заступник голови комісії

Секретар комісії

,\()j>ОШ('НК() O:\PKC{lHAp ВаСИ:\LОВИЧ

4 Бровари

Голова комісії

І 1968

\ОМРІ1КО IРИНі1 Вtlси..--\іЮIi1

0.0.

ГйлкіН{1 Вікторін Георl'ЇЇfill(j

Тррбухів

lНllца

3 вища

ВИБОРЧА ДІЛЬНИЦЯ

Заступник голови комісії

195()

року

2004

2 1979 19:>9 1983 1977 1969 1953 1964 1948

Грищук Оксана 1\t1иколаїВНі1

Члени комісії

98

РрОріll.1

. \t1РИС<l

ПРlрівна

І сереАН.

І Бровари

І Грабара М.Ф.

УЛЬЧ('ІІКО Нuдія Миколаївна

І І

І БРОВiJРИ

І

ЧОРН.:J Тртнна Григорівна

І Бровари

І ІОЩРlІка В.А

Н/Вl1ща вища

Бродського М.Ю.

IОрчук Тимофій Іl3ilНUНИ(l

Голова територіальної виборчої комісії

0.0.

М. М. НЕЩИМНИЙ.

(Проgовження у наступному номері).

І!І ~ І!І Від щирого серця вітаємо з 50-річним ювілеєм дорогого

рідного брата, дядка

Миколу Івановича ШЕВЧЕНКА з Требухова. СОІІЦЯ іl тепла !Зал,

ао рі(}I/ОЇ хати. :!,)оров' Л.'ІІ і ()РУJЯNU

б!fdыгle багаті. у І/острої ,)оброЛlУ. в pal)ocmi. в .uоаі Сто літ ПРОЖllвіmlJ, ЛІС кажуть в IШРОIIi. Rажає.lИ и~е усмішок, щеdрої dолі, JjYIIIY хоіІ /'рі/" ЛIO()с/,ка ()оброmа. ПmО.>1lJ ІІІ' ,J/ш;ultl' ні/(ОЛll

й ІІі в '10.111І/. нуаьml' .JI)opoei ІІа dаші .'Ііl1lО'

з любов'ю

-

сестри

Галина, Оля, зяті Василь, Валерій, племінники Володимир, Петро, Ірина, Інна.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ш1

ДН.М ПРАЦІВНИКІВ Від усієї душі вітаємо вас зі святом. Дякуємо

Щиро бажаємо щастя, здоров 'я, успіхів у вашій нелегкій роботі, здійснення всіх

ваших бажань. З повагою учні 1 О-А класу ЗОШ І-ІІІ ст. N!/ 8 та батьки.

Коnектив Економіко-

!нівер~и,ету І': ~ ~~ ,ex~onori~Horo ВІтає ВСІХ ОСВІ,." МІста І. ~ І Iipo~apH і IipoBap.cv.,Koro І ~ ~.:,~ рано"уСВАТОМ 3 nрофеСIН"НМ 1:.:1 І:) ~ ;~ І.:; Днем ~ ft працІвникІв ~~ освlrиl ~ I~М ~ навчати Підрос.таюче поколін' 1'~1 ~ ~ ~I' світ, оволодівати. знаннями, ~

··ВіТ· (T6piO•• ДiM~~BIIl;»

~~~~ ЕЯЕКТРИК.

. • ·. ~. 6~:Q2~O~,..5'1Q3..1~~~'11~tQ7;.·.·.·.

<

і

ПОТЕРlnАС" СО&АЧКА. Её примеТЬ1: сучка, чёрненькая,

небольшая, с седой бородкоЙ. Просьба её вернуть, так как она старая и очень больная.

5-92-68, моб.: 8-066-205-53-80,

.

н О В Е

Ж И Т ТЯ'

-

СПІВЗАСНОВНИКИ:

1:.1

РЕМОНТУ rUOBOrO УСТАТКУВАННІ. Навчання слюсарів здійснюється

на базі виробництва.

І'

peAaKuiї газетu. Броварські міська і раСюнна paAU. раионна АержаАміністраuія.

ААРЕСА: .. '

."P~~J\ .~.!().p. .'QС)ДОАUJ\1ЦР НЕБРАТ

Свідоцпшо про державllУ

61285

.

• і

щастя

2004

року

кандидата в Президенти України від Комуністичної партії

СИМОНЕНКА Петра МИКОllайовича,

високої ~ й ~

керівника фракції Компартїі.

Збір виборців о

~

14.30.

Запрошуються жителі міста й району,

бажаємо ~

Вам, святкового настрою, ро· ~

.~ успіХІВ У Вашій нелегкій, але І

І!!І Втрачений сертифікат на земельний пай КВ 0056190 від 12.11.1997 року за реєстраційним номером 578, виданий КСП «Богданівське» на ім'я РОМАНЕНКО Катерини Тихонівни. вважати недійсним.

І Втрачений майновий сертифікат се­ ріl КИ-VІ NQ 528301. виданий Калинів· ською сільською радою на ім'я ДЯЧЕНКА Володимира Семеновича, зареєстрова· ний за NQ 195 від 1.02.03 р., вважати не­ дійсним.

почесній і блаГОРОДНІЙ праЦІ.

І

президент Л. І. САЗОНОВА~

Петру Петровичу зприводу

~

передчасної смерті його ма­ тері Ольги Павлівни.

.' .~ :_'~~~~~'R~~~~;:

Арук офсетнuU. Обсяг 1 ApYKoBaHuu аркуш .

07400, Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежиості, 2 .

РеАактор: 4-03-76. Засmупник реАактора: 4-21-34. ВіААілu:

сільського ГОСnОАарства

соціальнuх

пцтань,

лuстів

і

4-02-92;

промuсловості 4·04-81;

ВіААруковано в ЗАТ "Броварська Арукарня"

масової роботц

4-23-26.

управління у справах npecu

та інформаuїі Київської

Редакція не завжди поділяє позицію авторів. За точність викладених фактів відповідає автор. І\истування з читачами

-

фі­

Трудовий колектив став «Требухівське» висловлює глибоке співчуття головному агроному КРАСНОЩОКУ

за дорученням колективу ~~

ВН3 "ЕТУ" -

з обмеженою відпові·

"Виробничо-промислове

нансове підприємство "Енерго·Промву· зол", юридична адреса: Ки'lвська обл., м Бровари. вул. Промвузол, К3ПМ, ад­ мІн корпус. Код ЄДРПОУ 32628850, заре­ єстроване виконавчим комітетом Бро· варської місько! ради 4.11.2003 року за NQ 2837, повідомляє про ліквідацію Това· риства. Претензі! пред'являти протягом одного місяця з моменту публікаціІ ого· лошення в газеті.

~

З глибокою повагою І шаною, ~

Товариство

дальністю

І

І І : '

Ук­

раїни.

,

бухгалтерія; nРUЙОМ оголошень

• • • •

Гоголів Київської

Приймальнt;IoI

народного депутата

зумних учнів, студентів, ба'I" оптимізму, наснаги і І 'І І·' дьорості, :, ':

3а довідками звертатися 9а тел.;

газета

колектuв

реєстрацію кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

~I'" та Здоров житгя.. я,

CJlIОСАРIВ 3EKCnnYATAqd ТА

с,

в парку "Перемога» м. Бровари відбудеться зустріч

~ шановні освітяни, умови праці ~

~.\

Броварських міської та раї/онної palt., раї/оииої lt.ержавиої iU.MiHicmpauiї.

з жовтня

9~

~ отримати достойні, гідні Вас, ~~

4-06-12, 5-04-46.

Тел.:

11"'1 І':'

fi§

майстерності

району

толійовича.

2004

Керівник організаціі: Гончарова Віра миколаівна.

~

~ ликанням, вчителів з великої І .. ';, букви, які .виростили немало 1.;1 :'. .' талаНОВИТОІ ТВОРЧОІ МОЛОДІ, ~ 1''>1 що прославила землю Бро$t~ варщини. ~ :;"1 Бажаємо Вам завжди бути у ~ .. творчому пошуку, досягти ви· ~

~ професійної

адреса:

України Бойка Юрія Ана­

"Кобзар»

червня

Керівні органи: правління.

~ сердець нам, вчителів за пок· 11".

І

товариство

Юридична

йом народного депутата

організацію

Ng 2 від 21

Броварського області.

І . . І му, допомагати їм пізнавати ~

І!І ~ І!І

сою: м. Бровари, бульв. Незалежності, 2 відбу­ деться особистий при­

садівниче

Нехай завжди у Ваших сер' $'~

1"'1 НОВІТНІМИ технолоГІЯМИ. ,', Ми з великою вдячністю : пам'ятаємо і згадуємо вчите,' . ЛІВ, щО Вlдцавали любов СВОІХ

області, відповідно до Закону України «Про об'єднання

(свідоцтво року).

1.,1 ЦЯХ палає бажання вчити і ~ 1 .;1 НЯ мудрому, доброму, вічно· ~~

~

4 жовтня 2004 року з 10.00 до 14.00 за адре­

Громадську

1,'1

1

Гоголівською сільською радою Броварського району Київської

громадян» зареєстровано:

-

~~ сот досконалості,

28 СЕНІІ&РІ В РАЙОНЕ УI1ИЦ 8·rO СЬЕ3ДА-rAJIЬ&ИЧА

~

"1

ОСВІТИ за вашу старанну працю.

~-Ш'~~~~~~ ~

Щиро вітаємо колектив вчителів НВК з

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

.~ ..

'.A.~<, •..' ....у с::ередtJ; . •··(fубо~а.

оБЛАержаАміністраuїі.

Зам. Тираж

3643 1740

прим.

#75 2004  
#75 2004  
Advertisement