Page 1

Субота вересня

12

1998

р.

N!! 74

(8966} Ціна

Виходить з 17 1937

договірна

квітня

року

Газета

Броварських

міської та

районної

рад, районної державної адміністрації

Сь().-()ДUі

LJJановні земАяки- спортсмени і фізкуАьтурники Броварщини! .

Серед усіх сфер життя Броварів фізична культура і сnорт- найnомітніша, бо значною мірою сnрияє становленню авторитету міста як в Україні, так і за їі кордонами. Неодноразово на честь нашого уславленого легкоатлета Олександра Багача, виnускників Броварського училища фізичної-культури боксерів Володимира Кличка, Сергія Дзіндзірука і багатьох інших лунав Державний Гімн і здіймався Державний nрапор України на найnрестижніших міжнародних змаганнях. За усnішний вистуn на XXVII зимових Олімnійських іграх 1996 року отримала відзнаку Президента України - орден «За заслуги» ІІІ

стуnеня лижниця Ірина Тараненко.

Маємо великий сnортивний nотенціал і на майбутнє -

в трьох дитячо-юнацьких сnортивних школах

та в училищі фізичної культури і сnорту займається близько 2,5 тисячі сnортсменів, із яких 80.входять до складу збірних команд України. У день свята- Дня фізичної культури і сnорту nоздоровляємо як юних, так і уславлених спортсменів~

земляків, всіх шанувальників оздоровчої фізкультури, яких у нашому місті чимало. Бажаємо й у майбут­

ньому радувати нас своїми сnортивними досягненнями, дружити з фізичною культурою. Міська ж рада, їі виконавчі органи й надалі сnриятимуть безперебійному функціонуванню сnортивних установ та спо­ руд, підтримці спортсменів і аматорів, тому що добре розуміємо: майбутнє нашого міста - діти, мо­ лодь- nовинні зростати дужими і здоровими! Швидких секунд вам

Іван ПЕТРЕНКО, ЬОГОДНІ Смільйони

спортсмени

та фізичного довголіття!

міський голова.

Сьогодні ви відзначаєте своє свято

-

День фізичної

культури і спорту. Ми по праву гордимося вашими здобутками на сnортивних аренах, радіємо при­

належності до славної когорти людей, які відстоюють честь району в багатьох nредставницьких турнірах. Але не менше задоволення викликає у нас і nрилучення до занять спортом сотень сільських працівників, котрим воно дарує наснагу для трудових буднів. Зі свого боку районна державна адміністрація та

райрада намагаються робити все можливе, аби сnрияти

вам у цьому. А тому, вітаючи із таким прекрасним святом молодості, краси, мужності, здоров'я, бажаємо і в майбутньому досягати високих спортивних вершин, завжди сповідувати здоровий спосіб життя на радість та користь собі і нашій незалежній Україні.

Володимир ХОМЕНКО, Леонід СЛОБОДЯНЮК, голова райдержадміністрації. голова районної ради. технік-Колос» успішно виступила в першості України. Разо~r і3 відомими спортсмена-

і

прихильннкіп фізичної культури нс·3алсжної України від-шачатимуть своє свя­ то - День фізичної культури і спорту. На Броварщині '3аходи з нагоди цієї події відбудуться на стадіоні Великої Димерки. Вошr стануть своєрідним підсумком

культури, до програми якої вклю-

доброю традицією щороку прово­

заліку. Чемпіонами ігор уже ста­

нишшнього

чеш

види

дити і кубковий турнір із волей бо-

ли гшщболісти. Прюерами- лег­

спорту - футбол, волейбол, бас­ кетбол, шашки, шахи, настільниіі теніс, пrрьовий спорт, бокс, легка атлетика. Крім спартакіадних по­ єтшків, на стадіонах і спортивних майланчиках наших сш упродовж

лу, присвячений пам ятІ колиш­

коатлети, боксери та гандболіст­

радІсть

нього щ1рсктора Шевченківської

ки. У цьому-- вагомий внесок тре­

<.:тає для ІІІ ІХ .тжсрелом поповнен­

школи В.І.Ковшуна.

нерів дитячо-юнацької спортшко­ ли та СК «Гарт» , які готують гідну

рамсржадміністрації, виконкомів

Взагалі Броваршина може гор­

спортивного се:юну проводяться

і сільських рад Рудні, Плоского,

дитися своїми тренерськими кал­

рі3І!оманітні кубкові турніри, зма­ пншя з різtшх шщів спорту.

Великої Димсрки, Шевченкового,

рами. Уперше в й історії за підго­ товку учасників Олімпійських ігор тренерам Є.Ф.Волкову, В . П. Gон­ дарснкута Л.С.Коварському при­ своєно звання «Заслужений тренер

спортипного

року,

який по всьому можна вважати

успішним для наших земляків. Судіть самі: '3а активної підтрим­ ки районної держадміністрації провідні спортсменн та збірні команди успішно виступили на обласних та рсспубліканСІ,ких змаганнях, а також ВІдстоювали

честь Броващиrш і нашої нержа­ вн на турнірах європейського, світового рівня, Олімпіііських Іграх.

Не менш успішно прохонять у райош1 туршри райоtшої шарта­ кіади серед колективів фі·шчної

Чи з ає е .. . гостинно

. . МИ раЛІСТЬ СЬОГО.l/ІІШІІЬОГО СВЯТа

розділяють і сотні шанувальників фі·шчної культури, прихильників 3дорового способу життя. І хоч вони й не ставлять псрсд собою

.

.

допустимІ для

ссльчан

Особлнвою популярністю в спортемснів і гляJ<ачів користу­ ються кубкові матчі з футболу, присвячені пам· яті воїнів-інтерна­ ціоналістів, фінал якого відбу­ вається в День Перемоги. Стало

о

відчинив двері для покупців,

тепер уже жителів південного мікрора­ йону міста, другий фірмовий магазин до­

чірнього підприємства ВАТ ссКиївхліб» ссБроварський хлібозавод>>, Магазин відре­ монтований за євростандартом і облашто­ ваний новітнім торговельним та холодиль­ ним обладнанням. Тут завжди є у продажу свіжий хліб, великий вибір хлібобулочних

Зрозуміло: все це є можливим завдяки значній підтримці з боку

Жердови, Семиполок, Гоголева ...

Саме завJ<яки цій підтримі(і збірні команди Броварського району ус­

пішно виступають на

Без торговельної надбавки реалізуємо у магазині «Хліб» кондвироби та торти, що ви­ робляємо у кондитерському цеху хлібозаво­ ду. Наші майстри-кондитери освоїли вироб­ ництво· багатьох видів тортів, в тому· числі нових- «Пікантний» та «Кокосовий», що так

само, як і улюблені «Київський», «Ярослав­ на», «Дніпровський», користуються великою

~опулярністю у покуnців. Їхні ціни на 2- З грн.

нижчі, ніж у торговельній мережі міста. У магазині відкрито також стіл замовлень, де, окрім тортів вагою один, два, 2,5 кг і

більше, можна замовити смачні і красИві весільні корQВСІХта булочки «віrальні»,. які ми

вИготов11ЯЄмо за кращими традИціямиуіфаї~ · нського хлібопекарського мистецтва. Усе це

молоді­

жних іграх Київщини, де наші земляки впевнено посідають пер­ ше місце в загальнокомандному

за бажанням замовника, за невелику плату можемо доставити за вказаною адресою

.

Є у нас у продажу і великий вибір морозива на будь-які смаки. Ось такий чудовий подару­ нок приготували броварчанам до Дня міста. Тож ласкаво запрошуємо до нашого фірмо­ вого магазину "Хліб» за адресою: вул. Кра­ совського, 12 (тел.: б-49-23). Тетяна ТОМІНА, начальник торговельного віРділу Броварського хлібозаводу.

виробів: від популярних півкілограмових ба­

тонів нарізних -до дрібної здоби. Особливо припали покупцям до смаку булки «Дніпро­ петровська», «Плетінка українська••, «Ріжок з повидлом••, «Родзинка••, «Кільця макові••, бу­ лочка «Українська•• та інші. У магазині також є великий вибір макарон­ них виробів: ріжки, вермішель, «павуіинка», «ригатоні», лапша вищого гатунку за ціною, найнижчою у місті - 1 грн. ЗО коп. за кг.

lV

зміну досвідченим спортсменам.

якому є надія на краще"- під

·з

,тру-зями

ного гарту.

А тому, вітаючІІ всіх спорт­ смснів і фізкус1ьтуршrків району із цим святом мололості, краси, здо­ ров 'я, ми бажаємо вам, шановні друзі, новнх спортивних злетів, нових рекордів, нових ралісних ХВИЛІІІІ спшкування

31

спортом.

Відліл фізичної t.:ультури та спорту

Ми можемо гордитися й тим, шо

квіти, затишні будинки, сонечко- словом усе те, що вселяє у серця радість та надію. Отож нехай здійсняться їх мрі1. як для кожного з учас­ ників свята, так і всього народу Укра·Іни.

спІ:Ікування

ня духовних сил, джерелом фізич­

райлержадміttістрації.

гандбольна команда «Світло-

... наприкінці

літа вихованці навчально­

виробничого центру творчості молоді взяли участь у сьомому відкритому фес­

* * * ... у справжнє свято з подарунками та

тивалі дитячого молодіжного кіно та те-

шампанським для покупців перетворилася презентація взуття відомих італійських

проходИв у Сумах. Участь у ньому взяли представники 44 творчих дитячих об'єднань

фірм, яку спільно з ··хніми представниками проводили працівники магазину "Візит",

і майже 150 учасників з усіх регіонів країни. Творчі роботи демонструвались у двох

що розташувався у колишньому "Дитячо-

кінозалах, де проходили перегляди творчо-

ливїсть придбати обновку

лебачення "Кришталеві джерела", що

го доробку талановитих дітей України. Були

Насамперед, усі покупці отримали можу

зультатів, але ,1ружба зі спортом,

України».

му світі".

... "Світ,

·за мсту досягнення рекордних ре­

тут і сильні роботи, і відверто слабкі.

зі знижкою п'ять

Броварські кіноаматори після перегляду

таким девізом проходило свято, влаштоване для дітей-сиріт, дітей-інвалідів і таких, що залишилися без батьківської опіки, яким цього року виповнилося сім рокі~.

відсотків, що набагато нижче, ніж у ма газинах Києва. Це суттєво знизило їхню вартість. Кожному десятому, двадцятому, тридцятаму і так далі покупцеві в ручався подарунок -

першої десятки фільмів вирішили, так би мовити, зійти з дистанці! і не показувати свою роботу "Як козаки авіамодель виготовляли". Тим більше, що набуті під час фестивалю

Тобто, вони є ровесниками нашої держави. Іх запросили до себе на гостину працівники

великі коробки сімейного морозива, а всім іншим- шоколадки, ручки, діткам- повітряні

досвід, знання дають підставу сподіватися на виготовлення продукціі кращого рівня.

центру соціальних служб для молоді та відділу У справах сім''іта молоді.

кульки. Головний же результат презентацїі поля·

Броварчани Максим Борисенко та Дмитро Скляров подружилися з неоднора;щвИм

Заступник міського голови Василь МІ-ІКО· лайович Троценко щиро привітав їх усіх.з Днем

гає у тому, що .багато броварчан - жінок, чоловіків, дітей придбали високоякісне взут-

знань та сьомою річницею незалежІ-J.ос:ті на~ шої держави і вручив пам'ятні подарунки. Дітки

тя, до того )J<_.. з гарантією... .·.·...... . . .. . У суботу та в неділю, 12 -13 вересня;рідбу-

диnломантом кількох фестивалів киянином Сергієм Сапфіровим. Навіть брали участь у створенні ним бліц-фільму, що. також вхо-

дило ..у nрограму творчого конкурсу. також не залишилися у боргу і намалюваіJИ Деться пqвторна nрезентаціf!. Тож з~nрршує• .... . .Бровqрські діти повернулися з фест11ва~ r-с_ві_т,-"-я_к_и_м__во_н~и__й_о_го__б_ач_а_ть_·_._ц_е__ ,~пе""р_е___в~аж_._н--о__ ; -~··--------()~р--о_в_ар_~_-а_н_J_г_9_ст--е_й_в_ід_.в__і_.ца_т_и_ч_е~·.й_.м-"-._аг~а_з~и--.н,, лю без ~город. Але вони сповнені бажа1-1• Відціл культури броварського міськвиконкому повідомляє, що під час святкуня добИ"(І-ІСЯ успіху вже наступного року, А вання традиційного Дня міста, що співпадає із відзначенням 75-літнього ювілею nщ<и:ЩQ<nродовжується буденна, чорноf!а Броварського району, відбудеться творчий фестиваль художників, скульпторів, пред- · раб · ··~.· sивчення азів кіномистецтва. · ставників народних промислів з наступним продажем їхніх робіт. У рамках свята . · . ..9 я також бажаІQІ.J\,.які 19Th також відбудеться фестиваль гармоністів, баяністів та акордеоністів, а також ." го. ??няття ПРоf!ОМт . фольклорних колективів. Бажаючі взяти участь у цих фестивалях повИнні подати о()ни~оt-Ау· це · · .·

заявку працівникам відцілу культури, який знаходиться у приміщенні краєзнавчого музею за адресою: вул. Гагаріна, 6. Довідки за телефоном 5-10-61.

а'х6ДИ'rьQЯ За

AaJ,J~-<чno~~peд


вересня

14

УТ-1 15.00, 18.00, 21.00, 0.15 УТН 15.20 ДІф ·Михайлова гора. Ма­ рІя•

Національний хіт-nарад

15.40 15.45

ДІф •Невідомий Чорно­ биль•. Фільм 12-й 16.00 М/с ·Кароліна та П дРузі• 16.30 Т/с •Чи боїшся ти темря..,?• 17 .ЗО День ва рення

18.20 т;с •Час кохати• 19.25 Саме той 19.50 Національний хіт-nарад 20.00 Т/с •Шоу БеннІ Xl.nna• 20.40 Вечірня казка 21.55 Футбол. Ліга чемnіонів. Представлення суnерників

22.25 Футбол від УТН 22.55 Т/с •ВОДІОНІ щури• 23.45 Три краnки 0.00 Фінансовий огляд 0.30 AtiOHC

УТ·2

1+1

ооАртек•-КJнофестиваль тсн Не всі дома 17.ЗО Tfc •РаАон 6eaepni-

15.05 16.00 16.15

Xtлnз•

18.ЗО Т/с •Чмказ .. ка надІя• 19.30 тсн

19.55 Х/Ф •Пригоди гусара• 21.45 Т/с •ПоnІцІя Н"оо-Аорка• 22.45 Мон01юги. Програма О.Герасим'юк •Версі!• 23.15ТСН

17.05 Правочин 17.30 За киівським часом 18.00 і><терновини 18.10 Угадай мелодію 18.40 Т/с •Ад'ютант Аого серІя

20.00 ·Подробиці• - •Час• 20.40 Інтерсnорт 20.45. 0.55 Погода 20.55 Х/Ф •6осцо.• 22.40 Телевізійна nатрульно служба •Ситуація• 22.50 •Обговорімо• з М. Гана­ nольським. •НелеП<е життя артиста•

2З.50 Т/с •Безмоан"" саІдос·

І'І'А.ІС

KQHQ.A

'УТ-1 Анонс Агромагазин

сійськ:и

Рекордні новини Інформ. nрограма •Наш

невідомими•.

1

серІя

11.30 Телеканал •Право• 12.00. 15.00. 18 оо. 21.00. 0.15 УТН

12.15 Національний хіт-nарад. Ton-10 12.45 Діф •Михайлова гора. Жадаю, жадаю весни•

13.15 Діnов><й.канал 15.15 Анонс 15.20 М/ф 15.55 Національний хіт-nарад 16.00 Зірки. на сцену! 16.30 М/с .. Кароліна та іі друзі• 17.00 Tfc •Чи бо1wс• ти тем18.20 Т/с •Час кохати• 18.50 Національний хіт-nарад 19.00 Саме той 19.25 Т/с •ЦарІвна•. З серІя 20.40 Вечірня казка 21.30 Антикризові дІІ уряду.

Драгоманов. СвІти близькі,

n. 7. Урок англійс....:ої мови 11 .45 ДІф ·Мальовнича Україна• 1 1 .55 Закон є закон 12.00 Від ·Перехрестя•- до усnіку

12.ЗО Дім і стиль

Камертон душІ 1З.30 Закон є закон

13.00

1З.35 Х/Ф •Крамниця •Рубинчик І ...... 14.55 Закон є закон 16.00 тсн

Не всі вдома 17.ЗО Т/с •РаАон 6eaepni-

16.15

XInn3• 18.ЗО Tjc •Чика:о""а

19.55 Х/Ф •Грек Зорба• 21.45 Сам собі режисер 22.15 Т/с •Район Меnроуз• 23.15 тсн 23.40 ПРО СПОРТ О. 15 Х/ф •Останн а куnя•

Х/ф •БІс у ребро•

Фінансовий огляд

О.ЗО Анонс Сnіває театр

.. Романс•

служба •Ситуація• Детектив братіа Вайне­

2 серІя 10.25 Вікенд 10.55 Вчасно 11 , f О Т;с •Cneцnlдi>03Ain • Па­ снфІк•

12.00 •Обr<mорімо• з М.;Гана-

УТ-2

16

вересня УТ-1

6.05 Агромагазин 6.15 Доброго ранку, Україно! 8.05 Національний хіт-nарад 8.10 Т/с •Час кохати• 8.40 Національний хіт-nарад nредставляє

9.10 Три краnки 9.20 Фінансовий огляд 9.35 Т/с •Зnо-н 3 багаn.ма невідомими•. 2 серІя 10.40 Планета лоадей 11.00 Національний хіт-nарад. Хіт-журнал

11.30 Телеканал •Право• 12.00. 15.00, 18.00. 20.45. 1.20 УТН

12.15 Служу +<ародові Украіни! 12.45 Скарбниця 13.15 Діловий канал 15.15 Вітражі 16.05 ДІф •Народження музики• ,16.30 М/с ооЧереnашки-ніндзя•. 1 · серія 17.00 Т/с ~чи боtwся ти тем­ рАви?•

18.20 Т/с ~час кохати• 18.50 Національний хіт-nарад. Хіт року

19.00 Саме той 19.25 Т/с ~ЦарІана•. 4 cepltl 20.40 Вечірня казка 21.35 Футбол. Ліга чемnіонів. •Панатінаікос• (Греція) •динамо• (Киів)

23.З5 Національний хіт-nарад. Хіт року

0.05 Футбол. Ліга чемnіонів. •Ла­ не• (Франція) - ~Арсенал• (Англія), 2 тайм 0.50 Три І<раnки 1 .05 Фінансовий огляд

н1

7.00 Сніданок з •1+1• 8.00 Т/С •РаАои Menpoy:s• 9.15 Т/С •МарІЯ• 10.05 Закон є закон 10.10 Камерата. На крилах nі­ сень

Освітний канаn. М. Рильсь­ кий. Сеіти близь1Сі, світи да­ лекі. Сан-Франциско. Калі­ форнія, n. 8. Урок фран­ цузьІСоі мови 11.45 Закон є закон

10.40

11.50 Чужа ДО/ІЯ 12.05 Оранта 12.30 Телевистава •Очит...а сатани•

14.00 Закон є закон 14.05 Кроки стабільності 14.35 Закон є закон 14.40 До зустрічІ .. 15.00 тсн 16.15 Не всі вдома 17.30 Т/с •РаАон БеаерntХІ.nлз•

18.30 Tjc •Чикагс""а надІя• 19.30 тсн 19.55 Х/ф •Засуд*еНИА на емер~·

21.45 СВ-2000 22.15 Т/с •Район Menpoy:s• 23.15 ТСН 23.40 Х/Ф •Ваn..мон•. 1 cepta

УТ·З

руючого

17.00 Телегазета. Нерухомість 17.15 Муз. nауза 17 .ЗО Автоторг 17.40 М/Ф 17.50 Програма дnя молоді •Ро­ весник•

18.20 Х/Ф •EIIcnpec-naa-a•

артиста•

12.50. 18.00 Інтерновини 1З. 10 Київські новини 13.20 Док. цикл ·Плюс-мінус 60· 14.10 Т/С ·~арІум•. 2 серія 15.00 •На березі ЖИТТЯ•. О. Злотник

15.З5 Х/Ф •БуЯна•. 1 серІя 16.45 Оnлески. оnлески ... 17.05 Солодке життя 17.30 За киівським часом

18.10 Угадай мелодІю 18.40 Т/с •Ад'ютант

2 cepkt 20.00 •Подробиці•- ·Час• 20.40 Інтерсnорт 20.45, 1.25 Погода 20.55 Вечірня казка 21 .05 Т. Тихоноа, Ю. СоnомІн у т/с •ТАРС уnоаноааже­ нмА :оаяемти ... •. 1 серІtІ 22.30 Т/с •Горян--5· 3.30 Футбол. Кубок УЕФА. •УдІ­ незе• (ІталІя) - ·Байзр• (Ні­ меччина). 1, 2 тайми. У nе­ рерві 0.20 • ПодІ)О6иці. ПІД­ сумки ДНЯ•

І'І'А8ІС

8ТТ

Т1'ТА8АПІІ

6.30. 9.ЗО. 13.00. 16.30, 17.45. 18.20. 21.30 Люди для лю­

І8ТU

•.-по•

7.00 Ра>ючок 9 ОО. 22.20 Телевізійна nатрульна служба •Ситуеwя-

9. 1 О Детектив братІВ: ВаАне­ рІа. Т/с •Вхід у nабІринт•. З сарІя

10.30 Планета здоров'я 11.00 Т/с •СnецпІдроздІn •Па· сифІк•

11.50 Життя серед життя 12.20 Е. ТейІІор у nporpaмl В. Вульфа •Срібна куля• 12.50, 18.00 Інтерноаинм

Інформ. nрограма ·Наш час•

7.15. 16.00. 17.35 Відеомузика 7.ЗО, 19.20 Ефіравтоторг 7.40 М/фи 8.ЗО. 15.55 ВоІстину відверто 8.50 С>еуднення за методом С. Смєлова

9.00. 13.20. 0.45 ТБ-клуб •ХМ· 9.45 його Величність Актор 10.10 Інфор... nрогрвuа •Наш час•

Погляд збоку

1З.О5

Киівські новини

1З.15 Док. uикл •Плюс-мінус 60• 13.45 Т/с oAxaaplyu•. 3 cephl 14.З5 д/ф •Т. Мельничук.

1!5.00 Х/Ф •6уtІиа•. 2 серІя 16.10 Кроо4ла 16.40 •Лоодн І долі•. Три новели про щастя

17.05

Шар ..

17.ЗО За киІвським часом 18.10 Ці кумедні тварини 18.40 Т/с •Ад'оотаит Аого преаосходитеn~аое1"8а•.

20.00 •Подробиці•- •Час• 20.40 Інтерсnорт 20.45, 1.30 Погода 20.55 Вео<ірня казка 21.05 В. Тихоноа, Ю. Со.nомІн у т/с •ТАРС уnоаноааже­

2

серІя

8АJ'Т

T08JC

ICQHQ.A

11'&8ІС • 8ТТ ТУТАUПІІ

7.05, 17.45 ГрвцІі від •Гравісу• 7.30 Вещ. світ театру 8.00 Телевистава 9. 15 Кафе •Флоріан• у Венеції 10.00 Моє • 10.ЗО. 12.30. 15.00;·17.30. 18.45. 19.35, 20.35. 21.30. 1.10 Торгінформ

10.45, 12.45, 15.15, 19.00, 19.50, 20.50. 1.25 Ноаосел 10.55. 13.00 Єралаш 11.00 Анатомія розnачу f 1.30 Муз. nрограма ·Корона• 12.00 ТанцюІІВЛьна аеробіка 13.10 Лев і Олександра 14.10 •домашній телетренео·: дитяча аеробіка

15.30 М/С •ГОРf<НИН• 16.00 Муз. nрограма. •Плач Єре­ мії•

16.30 ВідкритІ небеса 17.00 АндРе Дерен. Теми І варів­ ці!

20.50 На добраніч, діти! 21 .25 Гарні новини 21 .ЗО Розслабтеся. ви в ефірі 22.00 Х/Ф •X.nonцl :о ШаоnІня• 2З.20 Киів сьогодні Вистава. Ж. Ануй ·Заnро­

23.30

Телегазета.

Нерухомість

голос ві-

12.30 Т/с •АнастасІя• 13.10 Тинди-рннди 14.10 Кврт-бланш 14.40 Мfфи 16.05 МІфи 16.35 Анекдот-асортІ ·17.00 >іоо.сучка 17.45 )fочу КЛ ІІІ 17.55 Cвirrl дзвони

час•

Адреси діловоТ удачі Добрі новини 21.00'С1Т 21.15 ВІZ-інформ 21.45 Міста і сто"иці світу

17.40 ХІФ •КІнг-Конr• 20.05 Чарів,.ий ліхтарик 20.20 Цолком таємно 20.50 Зоря><і зустрічі-2 21 .35 Ракурс 21 .45 Діалоги 22.1 О Просто музика 22.35 Рок-архів від • Тинди-Р><н­ ди•

Комn'ютер Х Домовик Програма УХРТ

2З.ЗО Молодіжний канал •М• МІ.кс UІ'Т ТО8ІС

7.ЗО Ексnрес-інформ

7.45: Т/с •ТІ-· 8.30 Просто му3ика 9.00 •01• 9.30 •Він І Наталі• 9.50 •Tutti• 10.15 Світ музики Анжели Міша­ ніна!

23.50

Телегазета.

Нерухомість

Муз. nрограма

11.ЗО. 17.30 Автоторг 11.40 МІФ •Пригоди Боліка і

Льоліка•

13.10 Зореnад 13.35 М/ф 13.45 Анекдот-асорті 14.05 Чомучка 15.15 Муз. кліn"' 15.30 Діф •Цей надзвичайний світ собак•. Ч. 1 16.30 Всеnеремагаючий голос Муз. nауза

х•І•

14. ОО Джаз-стеn-танц-класІ 14.10 Tfc •Нвщ БрІд>кес• 15.05 Телекурс німецько! мови •АІІеs gut!• 15.25 Ім'я 16.ЗО Хрещатик

0.30

оо.

тат

KQHILf

16.45 Арт-афіша 17.15 ХІхоньки-хахоньки 17.25 ЗбераІІ<е~ здоров'я 17.45 ДіалоГ>< 18.00 Столиця 1 В. 15 Казка біля нічника 18.25 В. Щербачов nредставляє .. 18.55 Зроби себе! 19.25 Tfc •добрі хлоnцІ, noraнi Х/10ПЦІ•

Хрещатик СІТ Дай n'ять! Антресолька ЧІЗ Місь~і новини Корис><І nоради Ласкаво nросимо в •БР1костайл•

20.15 20.30 20.50 21.00 21.15 21.45 21.55 22.00

22.0!5 Х/Ф •Гра бе:о nереможця•

0.20

Вернісаж

0.З5

35 ХВИЛИ>і джазу

1.10

Х/ф •ЖІнка д.nя всіх•

32

ві­

7.00,

15.ЗО,

lt:Qiffl.A

0.00

Хіт-nарад

Аналітич·

на nрограма

т;с •Вдова Б.nанко•

9.00

·Вікна·сnорт•

10.00

1 О.ЗО

Х/Ф •Зустріч з бnн:sмю­

камм•

Молодіжна nрограма •Тру­ ба• 12.ЗО Х/Ф •ШанхаАс .. ка триа­

12.00

22.00 Х/Ф •Примадонна• 23.40 Ексnрес-інформ 23.55 Комn'ютер Х 0.10 Шарм О. 35 Привіт.. завтра!

З2 JКQHQ.A 7.00. 15.30, 0.00

ІСТ'f

·Територія А•.

8.00 Вісті 8.28 Миколина nогода 8.30 Е>:ономічний вісник 9.00 Т/с •Anno Domlnl• 1 0.00 Т/с •Со.ома ааеноо• 11.00 М/с •Шnигунські nристрас­ ті• 11.ЗО Візит. Пірей, ШвейІЩрІя. Ч.1

12.00 Муз. nрограма •Хмарочос• 1 З.ОО Т/С •ПоаІтря-А аоак• 14.00 ·Зх4•. Найкумедніwе домашнє відео

14.ЗО Т/с •Kencll ЛеАсІ• 16.ЗО Т/с •Wywo:aч• МІс ·Чокнутий• 17.ЗО Від •Перехрестя•- до ус­

17.00

Головні nодіі дн~ (ТІА •Вікна•) Миколина no·

17.55, 20.26, 22.55

17.58, 21.58, 22.58 года

•Територія А•. Муз. тиж-

18.00

день

18.ЗО Т/с •Повітряний аоак• 19.30 Т/с •Anno Domlnl• 20.30 Х/Ф .с ома авеноо• 21.30 Вечірньои вісті (ТІА 'Вікна•) 22.00 Tjc •Ренеrат• 2З ОО ОСС nредставляє: ·Сnор­

..

тивний тижневик•

35

rJOAiiJC

KQNQ.A

1 8.05, 21.10. 0.05 Торпкформ 1 8.20, 20.20 ГрацІ і sід •Гравісу• 18.45 Мі~та і стопиці С{/Іту 19 OD Курс "імеuькоі мови •Was?.

Що? Де? Почім?

зо

сп

ICQHQA

8.00 .. вІкна-тижневик•.

ХХІ

23.35 Ексnрес-інформ 0.00 Х/ф •Брудна дюжина•

соцького: •СучаснІ техноло­ rіf І методнки в навчаль><ому процесі•

17.15

50

Музична nрограма •Світ-Но­

лоху

Джаз-стеn-танц-клас•

17.45 Освіта 18.15 Трансформа 18.45 Т/с •Hew БрІд>кес• 19.40 ·Бона Деа• - nідnаги

22.00 Школа бізнесу ВІталія Пе-

22

yul!•

•Жінка завжди nрава•. І.

Т /с •добрІ x.nonцl, nоганІ хлопц!• 15.00 ппм 15.20 ··Київ класичний•. М. Дідик 15.50 МІФ 16.00 Вікна у свІт 16.30 М/ф 16.55 •даю вам СЛОВО•. П. Зіб-

· ~1:36

Віолі де Дюк. або Подвіr.­

руючого

2З.55 Діф

19.50 З5 хвилин джазу 20.ЗО сп

20.25 20.45

11.15

20.05 Податок 20 ЗО. 22.55 Новини 20.50 Пісня дня 21.00 Х/Ф •СоммерсбІ• 23.00 Ексnрес-Інформ 2З. 15 Диск-канал

Хіт-nарад

20.50 Дай п'ять! 20.55 Корисні nоради ~ 1.. 15 ·"~'"РаІ.,с:е ~ 1 .20 'МІськl іюви~;~k{

нІсть

11.00, 15.00. 17.00

19.З5 На зло рекордам!

СТОЛІТТЯ

18.10, 18.30 Програма УХРТ 19. 15 Курс німецької мови •Was?· 20.00 Інформ. nрограма •Наш

lt:QNQA

~~.

ров

руючого

10.5е; 13.00. 14.50, Телеексnрес

Диск-канал. Дайджест Рецеnти здоров'я

18.15 19.10

да•

14.00

10.З5 Діалоги

ЩИТ•

17.З5 Сnорт тижня

шення в замок ... Ч З

12.З5 Х/ф •Прийw.nа І кажу•

10.50, 13.00, 14.50. 16.50. 19.50

11.15 Муз. г:рограма 11 ЗО. 20.30 Автоторг 11.40 МІФ 12.00 Всеnеремагаючий

лекомnанії •Німецька хвиля•

12.25

7.00 М/Ф KtiHILf

rеоrрафічним товариством-.

ва•

Понаровська

22.30 •Люднна в масці•. Програ-

7

Подорожі з •Національним

10.30

11 .ЗО Х/ф •Жн-А 12.55 Разом з вами 17.00 М/фи

Комn'ютер Х

•дІІеs

обли­

жеш!•

7. ОО

19.ЗО Т/с •ГаадеІІуnе• 20.ЗО Тележурнал •Комnакт• те-

11.50

7.05 МІФи 7.30 Ексnрес-інформ 7.45 Святі дзвони 8.00 Х/Ф 9. 40 Діалоги 10.10 ВІдпуння nланети

25

В.ЗО Прем'єр-відео

Торrін·

Грації від ·ГраВІСУ• м;с .. горянин•

18.20 18.45 19 15

9.ЗО Концерт ансамблю Зброй­ них Сил України 11.00 Це - Ми! 11.30 Телекурс німецької мови

утопnе-кІа•

23.15 Х/ф •Лоаец. СОНЦЯ• 1.20 •Подробиці. ПІДсумки дня.

noa••c

7.00 СІТ 7.20 Дай n'ятьІ 7.25 Міські ноеини 7.35, 21.00 Антресолька 7.50 Корисні nоради 7.55 Джазова ретросnектива 8.30, 21.45 ХреЩЗТІ4К 8.50 Hexar. вам буде кольорово 9.00 Зро<Іи себе!

2З.О5 Х/ф •ВІдnІк

ма з В. Познером

K«Ntu

30 канІІА

20.35 Торгінформ 20.45 Гарні новини 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21.15 ВІZ-інформ 21.50 •K.I.S.S.• 22.15 Ескулаn 22.30 Оаза серед хаосу

22.20 22.40 23.00

А•. Х!т-nаІ'ад

16.05 Просто музика 16.35 Клятва Гіnnократа 19.00 Tjc •ТІн"• 20.15 М/Ф 20.40 МІфи 21.00 Т/с •АнастасІ•• 21.45 Х/Ф •Oтen.no• 23. 15 Разом з вами О. 15 Х/Ф •Ханна та П сестри•

утоnленмкІ••

З серІя

ниА :оаяаити ... •.

года

18.00 Футбольна nланета 18.30 Т/с •ПоаІтряниА аоеко 19.ЗО Т/с •Anno Domlnl•

35

20.55

розваги•

форм

16.50 ВІДеофільм •Поле орла• 17.05 Голос ·Перемоги• 18.00 Погляд збоку 18.40 Йоrо Величність Актор 19.05 Стимул 19. ЗО Вік><о у містику 20.00 Інформ. nрограма •Наш

17.10

Миколина по-

18.05. 21.10, 10.00, 0.30

10.50 Будьте здорові! 11.25 Х/Ф •Броос ЛІ• 13.50 Погтщ збоку 14.15 Х/ф •ВІдnІх

11.00, 20.00. 21.30

Головні nодії

дня (ТІА ·Вікна•)

17.58. 21.58. 22.58

Вогні цирку

Телеексnрес

6.50. 11.20. 14.10, 19.00, 20.25. 22.10, 2З.ОО Адреси діловоі

М/с ·Чокнутий•

17.ЗО Так і живемо

17.55. 20.26, 22.55

19.ЗО,

ТБ-дайд>о<ест •Подорожі і

8.55 ПІСНЯ ДНЯ 9 .. 10 О.С.П.-студія 10.00 Шоу іжі •Пальчики

М/с •Шукач•

лежурнал

15.З5 Т/с •Hew 6рмджес• 16.45 Зоряні зустрічі-2 17.30 нало"'ники 18.00 В об'єктиві- Польща 18:30 Звіт npo nоІздку в Крим 18.45 Усе npo nодатки 19.00 Поїхали! 19.25 Т/с •ГарнІ xnonцl, ПОГІІНІ хлоnцІ• 20.30 СІТ 21.15 Новини шоу-бізнесу 21.45 МІСЬКІ новини 22.00 Ласкаво nросимо в ·Бри·

дей

10.30

тичними роботами

16.30 17.00

0.00 • Територія

ТБ-шоn

25

rстт

KlZHQ.A

20.ЗО Т /с •С..ама ааенІО• 21.30 Вечірні звІстки (ТІА ·Вікна•) 22.00 Т/с •Ренегат• 2З.ОО Економічний вісник 23.30 •Люди•. Інформ.-nубл. те­

1 1.40 Астрологічний nрогноз 12.00 Кіноколо 12.20 М/ф 12.30 Телекурс німецької мови •Ar1es gut!• 12.50 Джаз-стеn-танц-клас! 1 З.ОО Т /с •Cnexa • Лос-Анд­

14.30 14.40

7.40 Телезірочки 8.00 Податок 8.25, 9.05, 17.10.

16.ЗО, nов·язану з nрофілак­

7.10 СІТ 7.30 Медичний тижневик 8.00, 20.50 Дай n'ять' 8.05. 20.55 Корисні nоради 8.1 О, 21.00 Антрасолька 8.30. 16.30, 20 15 Хрещатик 8.55 Що? Де? Почім? 9.1 О Гарні новини 9.25 Комn"ютер Х 9.40 Чорний квадрат 1 О. 1 О Х/Ф •ФраккhІ nоти Др а-

ЧВС•

Аого

npe•ocxoдJ!4тenw:тaa•.

7 ІС«NІІА

пІ•

ICIIHQ.A

ОТ Аа

aAnoa•a

KtiHIU

7.1 О Економічний огляд 7.30, 19.00, 23.45 ·Телемагазин•

Канаn вибачається за nерерву до

ставляють. Китай

могікан•

37

З ДОДSТКОМ •ДіЛОВИЙ ВіСНИК•

З2 тn

же.nесІ• 14.00 Посольства в Украіні nред-

14.ЗО ДіалоГ>< 15.15 Муз. кліnи 15.ЗО Діф 16.30 Всеnеремагаючий голос ві-

6.55

7.00 Раночок 9.00, 22.20 Телевізійна nатрульна

СЕРЕДА

Телегазета.

удачі

'УТ-3 9.1 О

•Ук­

Нерухомість

11. 15 Муз. nрограма 11.30 Це- Ми! 12.00, 17.30 Автоторг 12.10 М/Ф •Останній з 13.10 Просто музика 13.40 Ток-шоу •Тема•

wир•

куnи•

раТнсw::а десятка•

надІя•

19.ЗО тсн

рІ а. Т /С •Вхід у nабІринт•.

Круглий стіл 2З.45 Три краnки

0.35

1+1

7.00 Сніданок з •1+1• 8.00 Т/с •Район Мелроуз• 9.15 Т/с •Марія• 10.00 Телеанонс 10.05 Відкрита віза 10.20 Закон є закон 10.25 М/ф 10.35 Освітній канал. Михайло

рявк?•

зо

Телеексnрес

1 1.00, 15.00, 17.00

..

Х/Ф •Готеn" .н ю-Гемп­

0.20

одноrо•

nольським. •Нелеп:е життя

УТ-2

світ" далекі. Рено. Невада,

8.05 НацІональний хіт-nарад 8.10 Т/с •Час кохати• 9.1 О Три краnки 9.20 Фінансовий огляд 9.35 Футбол від УТН 10.05 М/Ф 10.25 Т/с •Зnочин 3 багаn.ма

0.00

8ТТ

18.30 Music news nо-украІнськи 19.00 ВІZтурботний ве-<ір

Доброго ранку. Україно!

·в.оо Анонс

22.25

ТУТА8АПІІ

14.00, 16.00 ВІZкінечний день 14. 15, 16.15 Новини кіно 14.30, 16.30 BIZ-ТV-news 14.45, 16.45, 19.15 Muslc news 15.00 ВІZсмертні хіти 17.00 ВІZnеречні хіти 18.00 ВІZ-nо-нашому 18.15, 18.45 Music news nо-ро-

ВІВТОРОК

6.00 6.05 6.15

.

·ПодробиЦІ. Підсумки дня•

7

ICQNQ.A

2З.З5 Крамниця стародавностей 0.05 Вернісаж

Х/ф •Ми так кохаnн одне

0.00

8АІ'Т ТО8ІС

7.05 М/ф 7.30 Т/с ·ТІ-· 8. 15 Час за Гринвічем 8.45 Маркет 9.15 М/Ф 9.45 АнеКдот-асортІ 10.00 Автандил і хІт-nарад

КОСТЗЙІ'•

22.05 Х/Ф •ПриАw.nа І rоаорю•

2З.40 Ексnрес-інформ

10.5Q, 13.00, 14.50. 21.55. 23.50

2З.30 Вчасно

19.45 20.00

15 вересня

25

nреаосходкте~таа•.

19.ЗО ВІZ-конкурс

2З.40 Х/Ф •Поган"•

Адреси дІлоеоІ удачІ Анонс nограм 20.З5 Торrінформ 20.45 Гарні новини 20.50 Новосел 21.00 СІТ 21.15 ВІZ-Інформ 21.45 BIZ-napaд най-най 22.45 ВІZСО+іНЯ 2З.ОО Модні новини 23. 15 Кращий кліn дня 2З.30 Модні новини 2З.45 Sех-символ 0.00 ВІZмиття

20.25 20.30

Профілактика до 18.00 1З.ОО Анонс 13.10 Київські новини 13.20 Док. цикл •Плоос-мінус бО• 14.05 Т/с •AI<aaplyu• 14.55 Сnособи 16.00 •Шлягер• nредста811яє ... 16.50 Тема тижня

0.45

20.00 Тинди-Ринди 21.00 Діалоги 21.15 Ракурс 21.20 Діалоrи 22.00 Х/ф

час•

УТ·З

ПОНЕДІЛОК

ІСТТ

·Територія д•.

Вісті

8.00 8.28

Миколина nогода Від •Перехрестя• -до успі­

8.30

ху

9.00 Т/с •Anno Domlnl• (:tак­ nоочна серІя)

10.00 Х/Ф •Со.ома ааеноо• (:saкn10чtta серІя)

11.00

Т/с •Шnнryнcwrl nрист­

расті•

11.30

•Територія А•. Муз. тиж-

день

\2.00

Мейстри ілюзіону

1З.ОО Т/с •ПоаІтряннА аовк• •Зх4•. Найкумедніше до-

14.00

машнє відео

14.ЗО Т/с •КегнІ І ЛеАсІ• 16.ЗО М/с •Шукач•

17.00 Mjc ·Чокнутий• 17.30 •Який Шевченко

nотрібний

Ухраіні?•. Із д/с ·Остання адреса•

17.55,

19.З0.

22.55

ГОЛОВНІ Події

дня іТ1д •Вікна•)

17.58, 21.58, 22.58

Миколина nо-

года

18.00 Родом з Украіни 18.ЗО Т/с •ПоаІтряИІСА вовк• 19.З5 Х/ф •ГоnnіаудсІоКІ дружмнн•. 1 серІя 21.30 Вечірні вісті (ТІА •Вікна•) Т/с •Ренегат• 2З.ОО •Вольно• і •Вікінг-Моторс·

22.00

nредставляють: •Автоnере­ гони•

35

KQNILf

18.05. 21.00, 0.10 Торrtнформ 18.20. 20.20 Граціі від •Гравісу18.45 Світ nідводної фотографіі 19.15 Комn'ютер Х 19.ЗО Т/с ·Гaaдenvne•

20.50 На добраніч, діти! 21.25 Добрі новини 21 .ЗО Ток-шоу ·Саме той• 22.00 Х/Ф •Зоряна хаороба• 23.ЗО Киів сьогодні

23.40

Новини з Євроnи


9.15 Tjc

ЧЕТВЕР вересня

17

Лос-Андже.пес.

п.

Фінансовий огляд

Закон є закон •Аудиторія•: -Смертельний вирок: за І nроти•. Переда­

ча

крапк.,.

•Зnочмн 3 бага~а невІдомими ... 3 серІ• 11.00 дІф 11 .ЗО Національний хіт-nарад. Хіт року

13.15 15.15 15.20 15.50 16.00

21

ОО,

1.00

і люди

16.00 16.15

.. череnаwкм-ніндзя•. 2

серІя т;с Чи бolwcw тм темряви?•

18.20 Т/с •Час кохати• 18.50 Національний хІт-па.рад 18.55 Футбол. Кубок кубк•е.

ХІпл3•

ЦСКА (Киіе)

.. локомотІо"Ів•

-

(Москва)

Ог-

огл'Ад

Телевізійна патрульна служба .. ситуацІя•

О ДетеІСТКІІ братІв ВаАне­

Сніданок з Т/с .. район

Мелроу::J•

серІя

над

10.25 Прокинься і сnіаай! 10.55 Т;с •Пох~иІ таємницІ•

11.30 ·ТавріАс""І'і trpи• nредстав·

1, .50 .. Q6личчя

12.00 Моледіжний канал •М·

ЛЯЮТЬ-

світу- з О. Тка-

13.30

Ширак

18.30

19.30

дУ•

22.15 т;с ·Hew БрІд>кес• 23.00 тсн 23.40 Х/ф •РятІ8НИК•

6.05 Аrромагазин 6.15 Доброго ранку, Украіноf 8.05 Національний хіт-парад 8.40

УТ-3

Т/с •Час кохатмНаціональний хіт-nарад nредс­ тавляє

Три краnки 9.35 Т/с •Злочмн з бsrат...ма неаІ­ домммм•. 4 серІ•

9.10

10.40 М/Ф 10.50 Т/с

·Зло... ин а баrаn.М8 новІ-

домими•.

5 cepltt

12.00, 15.00, 18.00. 21.00. 0.25

УТН

Відкриваємо Біблію

12.15 12.45

Нацюнальний хіт-nарад nредс­

тавляє

1 З 15 15 20

.Аіловий канал Немеркнучі зірки. Народний ар­

тист У~ераїни К. Стеnан~~:оа

15.50 16.00 16.30

Національний хіт-nарад Сім'Я

М(с

.. череnаш.:и-ніндзя•.

З се-

Р'"

17.00 Т/с •Чи бofwcR ти темрнам?• 18.20 Tjc •Час ІСох.аn.м

18.50

Нацюнальний х•т-nар3.,д

19.00 С:.м~ rой 19.25 .. час збираrи каме~о·н•. Фі~ьм

20.40

1-й

Ве-.tрня казка

21.55 Х/Ф •Винний• 23.25 Нове покоління 2"3.55 Три краnки

9.

(3ВІІU1ЮЧНа)

10.55

Х/Ф

Толока

За киівським часом Кохання з

19.00 20.00

Поле чудес

20.40

Інтерспорт

•Подробиц• ..

СУБОТА вересня

7

М/ф 9.00 Т ;с •МаnенwсиА 6урnака• 9.30 Снідан.ок меломана

М/Ф •Віс,юча ш•Іра•

11.00 Немеркнучі зірки. Народний ар­ тист У"раі11м К. Стеnанков. ФІflьм 2· 1. •Фазенда• 11.30 Телеканал .. право•

13 10

УТІ-

.. кас.:.адери-

21-й фестиваль цирку в Мо~оне­

І<арло

14.10

Д;-.;

.. n,.,анетз

··Пригоди•. ·Екст-

р~м;Jr.ьt•І с~туацІЇ•

,4.45 15 13

Т/с •Команда Aкanyn ... .:o• ~6-55 Н~ц:ональний ХІТ·nарад ОО Від ... nсрсхрест~·- до успіху 17.30 Реаnь,!ий сек-тор

15.20 17

18.15

18.55

Шоу ··Струм-ринr•

Х.fф

2':1.45 Sечtрня kЗЗка 21.55 Т/с •Лейтенант РоІКка•. 5 се-

?2 4.5 ВітражІ .?3.30 Нацюнальниt11 хіт-парад. Ton-10 ::.15 д.-юнс 0.20 Х/ф •Виnробуаанма маАбут· нім•

1+1

Т/с .. втеча ~ Юntтера• ОО Доброго ранку. кра іно!

8.30

Інформ. nрограма •Наш час•

ВІZ-інформ

7.30

Ексnрес·інформ

Муз. кліпи д/Ф ~Цей

Телегазета. Нерухомість Муз. nауза

17.40

Мfфи

20.20

детандил

t

15.00

15.45, 18.00, 19.10, 20.25. 22.00,

21.45 Т/с •ЦІnком тасмно• 22.45 ТСН - особnивий nогляд

15.50

lИТП' &ДТІ'К

18.05 .. цей

Погода

Дітвора

nlcoaoro naтpyn•·· 1 сері• 10.00 Каламбур 10.30 На nерш~1й nогnяд 10.50 .. Ран"ова nош-та• з Ю Нtко­

g.зs Т;с .nриr-одм

6.

СІОІКІН у nporp;:sмi иГОрІ'Іще ...

Wuy бра-тів Піrюпв 12.15 Фан~~уб 12 40 ТелевІЗІйний центр

13.40

ЖИТНІ Серед ЖИТТА

1"1.20 Гарний Ні1стрій 17.25 Т/с ·З•мn•: ост•ннІА конф·

Х/Ф •МІстер П/тdн • •Подробиuі•- ·Час•

20.50 Свfтоаа nрем"сра. Х/ф •дос­ ту.атмся до небес• 22.30 Музично-розважальне шоу

23.35

Х/Ф •Забути Рангун•

7

KQHtl..ll

І?А810 - ІІТУ ТТТА8А'ПJІ

8.00 в:z-стзрт BIZ-napaд най-най

9.00

За~о.:он є закон Мс-лод•>..н~ооtИ канал

10.00 ВІZхмарний 10.15 Music news

У'..:раіна агоарна Заа.::он є заІ(он

10.30 ВІZ-коно<урс 10 45, 13.30 BIZ-ТV-news

ранок

Торrінформ Новосел

ВІZ-інформ Шалом_ Києве!

Престиж

25

кана..о

М/Ф

Миколина nогод.а

12 20

ЗоРЯні зустрічі

1ак і :ж.ивемо

12.50 17.00

Труба

Х/Ф •ГолnІ•удсwd АРУ"'-··

2

7.30 7.45

Свs;~ті дзвони

8.00 Х/ф 9.35 Варіації 10.05 10.20

стилю

Нове з Євроnи Те­

Те.nегазета. Неру~

хомість

11.15 Муз. nауза 11.30, 20.45 Агтоторг 11 .40 Т /с •АнастасІ••

12.10

М/Ф

1 З. 1О 13.40

Еротичне оnовідання

Ав-тандил І хtт-nарад •Українсь-

ка десятка•

Діалоги

15.00 ·Блага вість• з Ріком Реннером 15.30 Вернісаж

16.05

7.25 7.35 7.50 7.55 8.30 8.50 9.00

Корисні поради

10.05. 15.35. 18.25, 20.30

... м­

д~,ректорський корnус Сгюрrивний канал

12.00

ВІZnеререи

20.15

Свtт !'Юдей. Медицина

rlісня ро~:у

13.00 8\Zюнечний вечір 13.15 НОВИfіИ КіНО 13.45 Mustc news 14.00 ВІZс~ртні х1ти

20.55

Нова армія

21.55 Т/с •АнастасІ••

I(J'Ijn

22.ЗО Х/ф •КрІз.. стрІА•

Граuіі від

.. гравісу .. Х/Ф •ХлоnцІ з заатра•.

рІ• Сакура-wоу 1 2. ОО Курс німецько і мови

12.15

·Зіtер ..

Телегра ·Відомості по·101fеськи•

20.50 21 15 21 25 21.30 21.35 21 45

Сnат~ пора

смертІ•

1

се-

.. was?•

С-то чудес світу

16.00

Відкриті небеса

17.00

Кл~тва Гіnnократа

17.30 18.20 18.45

Муз. nросрама

·ВJкна ... Новини

Х/ф •БонІ І Кnа~. Сn­

23.30 •Вікна•. Прес-анонс 23.40 Музична nрограма ·Свrт-Ноеа•

Весь свrт театру. Заспужений Комn'ютер Х

в

... ставз.

д

Островський ·Ше-

Ііені гроwІ•. Ч.1

Що? Де? Почім? Хрещатик

22.00 Х;Ф.•Нак•:sано знищктм•

О.

7.45 ІVІ/Ф s.oo Т/с •Тримай snoд.IR• 8.55 Т/с •ЖІнкм бl.nw мор••· S 1О.о0 Х/Ф •Асса•. 1 ceplt1

7 .ОО

20.50 На добраніч, діти І 21.10 МІс1-а· (сrоnицІ світу 21.30 ТоІК~шоу •Саме "Т"ОЙ" 22.00 Х/Ф •XnonцJ s :~аwтра~. 2 ее·

npot\-4oз

Х/Ф •ден

13.45

Х!Ф •МобІ Дик•

серІІІ

амгеnа•

14.35 Т/с •І це асе npo нІо.Сrо •.

6

s.

сер/Т

18.30 Т/с •ТрммаІІ 3110Д/11• 19.25 Студія • Вечір• 19.40 Х/Ф •Нв•копо с8Іту за

ВО

1 ceptA

21.15 СrудІА •Вечір• 21.45 Х/Ф ..д>консонм• 23.25 СтудІ" ·Ніч• 23.40 Х/Ф -з-чий тІ-А· 17.00 ІVІ/фи 17.25 Х/Ф оТуф.nІ :s зоnотммм nрІІ*kамм•. 1 cepiR 18.30 Катастрофи "'''"'" 19.10 ГоЛовниЙ! хід 19.30 Зірки про зірок

20.00 20.50

Арт-афіша Пісня дня

21.00 06оиz-шоу

22.00 Х/Ф 23.55 ДІф

•З•ради

50

,..._...

....

37 КІІНІІ.А

Разом з В<!МН

7.00. 9.00. 20.30

Нови~и

датком •діловмА вісник•

сщео

7.40

Киів ШееченківСЬkий

Єралаш

7.55 8.00

Найд)І)І(чІ Ток-wоу ·Зроби КР<Ж•

.ОО Т/с •Ваакпон·~~

12.00 Доміні"8нський собор 12.30 •Золоте стоnІТ1"111 кунr-фу.. Х/Ф •Ayent. ,Аракона• 14.00 -Вольво .. і •Вікінг·Моторс• nредс-тавляють: .. двтоnерегонtІ• 15.00 Суnербал '15.30 Валентин Щербачов представ­ nРє ..

12.00 13.35

Х/ф •ПОСІІаНе~ nІn.мм• Х!Ф •Бон/ .І кпа~- с

15.05 Х/Ф •Каnроноа• сІТІС.••

Телемаrазин Т /с .. вдоаа &панко•

19.00 ЗрозуміИ мене 19.30 Х/Ф •Не самий rарнмй дем~· 21.10 Телемаг.а~н

21.30

Т/с ·МЕШ•

22.00 .. е,кна-ти:жневfttС .. 22.45 Оля-ля ~.15 Xf~ •ІмnерІІІ • no.nyм•f,. 0.55 МузИ"fНа nрограма .. світ-Нова ..

52-t

ТБ-

дайдж.ест .подорожі і розваги•

Разом з вами

Х!Ф •Скарб мосІ родини•

12.30 CNN •Сnрави земні• 12.55 Планета людей

13.20

Х/Ф ·Усе або нІчоrо•.

серІ/

«Анатом"' ІСоханн••

10.00 Ще •Дика nрирода свІту• 1 0.5~ Х/Ф •Зоnоте теn•• 13.40 Собами від ·А· до ·Я· 14.05 Х/Ф •Кохана >od-a механІ«а

r •ІІР8UІО88.

nринцеса•

1В.ОО Х/Ф •Гора ГрМ811Іо

9.45, 12.25, 17.20. 20.55. 21.55 10.50

.. р.а.-•

Історt••

15.25 М/Ф -маленька 16.15 Х/Ф •РІднtІ• 17.50 Студія ·~ІР•

9.10 Пісня дня 9.15 Медичний тмЖІ-4ееик

9.50

СТ8

Фоnьk.І'Іорна програ~

8.20 Х/Ф •Через терни до 3tрок•. 1 cepltl 10.00 м;с .. nатру.nь Галактика• 10.30 Маnпет-wоу 1 1.00 д/с ·Стоnіттй•. 4 серія

7.00 Х/Ф 8 25 М/Ф

UТА8 аАІ'І'А8А

7. 1 О Експрес- інформ 7.30, 19.00:23.45 .. телемаркет• з до-

-3х4•. Найо<умеднІше до"'ашнє

K<IHIU

8.00 .. горицвіт•.

рІя Молодіжний кана.r. •М•

ІСТУ

8.00 Звістки 8.28 Миколина ПОf"Ода 8.30 д/с -Остання адреса•

11

...

12.35

23.20

І<ІІНаА

во••• ІІАИА./1

Студія •Ранок•

1 8. 1 5

артист УкпаІни В. Шестоnалов

Анонс

32

...

Істор.._.

18.00

.. шт~гер•

Гарні новини

19.15 19.30

Корисні nоради

23.35 Профі-nрес 15 Ко~n·ютер Х 0.30 ЛПМ. Астрологічний

mт..м

111.15 Т/с •МЕШ• 17.15 Теnемагазин 17.30 М/Ф

12.30, 18.00. 0.20 ТоргінфорМ

Міські новини

10.00 .. пан•·· Стиль життя 1О .ЗО Родом з Украіни

18.50 Рао<урс 1 9.00 т /С •Т1н .. ~

17А8ІС

1 1.50

9.30

Муз.

35 ·канІІ.А

Гро..,.адське теnебачення Ук-

СІТ

22.30

відео

21 .ЗО Х/Ф •НІчна дитина• 23.1 О Муз. nрограма •Хмарочос· 0.00 Х/ф •Перека-кІ ро3ПО8ІдІ•

1 о.зо

Святі дзвони Хочу КЛІП

Т fc •Вв•кnом-,_

>курнал (ТІА •ВІ~НВ•) •Зх4•. Найкумедніше домашнє

циро<у

ц

22.00

і син•

21.00

Артфафіша

Чомучка

18.05 1 не n~тайте! 18.15 ЗорянІ зустрічі-2

22.25

тижневик•

Хрещатик Нехай вам буде кольорово

20.30

16.35 Просто музика

16.55 17.40 1 7. 50

ОСС nредставляє ... сnортивниМ

18.30 Х/Ф .. таамммця особмстості &орна•~ З ceptw 19.00 Фабрика снів 20.00 Модний час 20.30 .. люди•. Інформ.-nу('Jл. теле­

д«азова ретросnектива

9.30 М/Ф 10.00 Вог~І

9.00

М/ф

Футбольна nnанета. Тижнееий

ОІ""ЛЯД

Анrресолька

18.15 Х/Ф ·Пос.n•нец.. 21. 1 О Телемагазин 21.30 Т/с •МЕШ•

дttl••.

М/Ф 17.35 Т/с •Чергоеа апт.._.•

17.30

·Вікна•. Новини Музична nрограма •Світ-Нова•

17 .ОО Телемагазин 17.30 Дитячий сеанс. •дом()і 10 сер1я 18.00 Телемагазин 18.15 Т/с •Вдоаа 6.nанко• 19.00 .вrкна•. Новини

plt1

16.00

СІТ Міські новини

19, 20

17.30 Т/с •ЖІмкм 6ЬІ" м~·· 5 ce-

.оо Х/Ф •МаАор Вмхор•. з серІя

nосмІwка•

І мир•.

15.55 М/Ф ·ЧарівнІ nригоди КвазІмо­ до•. 14 серія 1 7. t 5 Студія •день•

0.00 Мир nам 0.30 Х/Ф •НІжна

17.45 Ч13 \8.1 5 Х/Ф •ІлюзhІ 19 50 6леф·КГІу6

Анеf(Дот-а.сор-ті

юнаt(ІВ

1 В.О5 Х/ф •Усе або нІчого• 1 серІІІ 19.10 Киів Wееченківсьасий 19.35 Зроби крок

17.30

10.50, 13.00, 14.50, 16.45. 19.50

14.35

серІ"

раіни

Експрес-Інформ

.. дя

1 1 .ОО т ;с •Wnмryнcwcl nрмстрастt• 1 1 .ЗО Модний час 12.00 Шл"гер, бо wлягер

ТО КІС

13 ЗО 14 0:)

Т/С •Р•туааn~нмІі naтpyn~·.

11

ВАІ"Т

1 б .ОО

18 .ЗО

Звістки

16.00 Поїхали! 16.30 .. Іц"я•. Дует

11.1~ Music news 11.3;) BIZ- ТV-гoews 11.45 Mllsic news

17 .ОО Т /С •Ксена - nрмнцеса.аоrн• 18.00 Як стат"" зіркою

парад

9.10 Пісня дня 9.20 •K.I.S.S.• 9.35 Прем'єр-вІдео 10.00 Ycnlx-98

14.00

Хjф •НІкудишнІй• Т5-І(J1уб ·ХМ•

7.05

ІСТУ

О.Оа •ТериторІя А•. Хіт-

баn

Ескулаn

23.00

канІІ.А

32

до­

ЛЮ6ЛІ()•

10.55 Свrт людини. Медицина 11.20 А тлетик-ревю 11.55 Р. Кафман та його друзІ 12.35 "Еліос• - світ тканиt-t 12.40 1 все-таки романс .. 13.10 .. я- nам'ятни.: собі!,. Т.

Добрі 1--<ОВИН\'t

11.00. 20.00, 21.40 ТИІІу

ворога•

20.00

.. Qтже. •

Ноеи~и

Ток-шоу •Я сама•:

13.20 Х!Ф •ВІАна cepiJ 15.20 М/Фи

7 .ЗО

дайджест •Подорожі і розваги•

ЗО к•нtи

леексnрсс

серІ А

18.20 Наuіон&nьна· .rютсрея

18.25

СІТ

моди

15.05 Сгюрт~та~м 15 35 Ігри світу 16 .зо т ;с •СnецnІ.дро:адІ.n .. песм­

1

21.00

0.30

14.1 О Т /с ·Фnlnnep•. 1 сер Ін

ЛіІСТ-2•.

ІнфОрм. nрограма Анонс nporpaм

21.15 21.30 22.05 22.20

rаєвим

11.4Ь

20.00

7.00, 9.00. 20.ЗО, 22.50 7. 1 О Ексnрес~інформ

10.00 ХІФ •ВрwтоеамІ с:аІтnом• 11.40 Х/Ф •AнrnJcц. за кордоном• 12.50 ДІф •Магічні твар~ни•. 4 серІя

52-І

UТAR ~АІ?А8&

l<dHQ.A

8.05

7.00

М/Ф

20.30 20.35 20.45 20.50

37

21.:і0 Хjф •Тас:мни-tа JJС.ІнІКа•

Адреси .діnовоі удвчі Голос •Перемоги•

19.20 Стимул 19.45 Мода сьогодні

ТВІ~ день•

Фінансист

23.25 Імnерrя nристрасті 0.05 Х/Ф •Карнавал воаІdв•

22.55

•ІндоІСИТ8Й•

Київ сьогодні Катеринославсt:.«ий променад

1 б.ЗО

16.20, 19.35 Ефіравтоторг 16.30 Відеомузика 16.40 Оаза серед хаосу 17.10 Поrляд збоку 17 .ЗО '--Іітtео і ясно

За киівсь~им часом

Смак

BIZ-napaд по.російськи

15.30, 18.55. 22.35 Люди для людей

nредставля·

рІІІ

сп

8.30 8.40

СП

1<4rHIU

Музична nрограма «Світ-Нова• •Вікна•. Новини •Вікна•. Прес-анонс •Вікна•. Бізнес

15.45

І()ТЬ ..

23.30 23.40 23.45

50 7 .ОО 8.00

16.00

7 .ЗО, 19.00, 23.45 .телємаркет• 3 датком .. Діnовий вrсни-:• 7.40 Ец;І(ЛІ()ЗИВ 8 ОО. 9 15, 17.00, 19 ЗО. 21 15 ТБ­

хі-т-nарад •УІ(раінсь­

tеа· дес~тка•

О Ане"-дОТ-асорті 21.25 Ракурс

І7А8ІС

19.15 Комn'ютер Х 1 Q.ЗО Т/с •ГaaAenyne• 20.20 Граuіі від •Гравісу• 20.50 На добраніч, діти! 21.25 Гарні новини 21·.30 Ток-wоу .. Qаме то"• 22.00 Х/ф •ХnоацІ з 3а•тра•. 1 ее·

Хрещатик

9.00

21.1

КІІНаА

18.30 .. таврн1сьtСі irp.-.• •дІІеs

ХЛОПЦІ•

8.00 8.28 8.30

18.1 О Хjф •КІмr-Конr )І(ИВИА• 20.05 Каз~и Домовнчка

Поггяд збоку ВІДеофільм ·Центр розвитку ек·

11 25

Лакмус життя

7.00, 15.30,

4 серІ• 19.30 тсн 19.55 Х/Ф

9., 5

Хреwатик

16. 50

Всеnеремагаюч\-'Ій голос вірую~

17.00 17.15

35

Анонс nрограм 18.05, 21 10. 23.55 Торго~форм

17.00 Ktнoropocкon 17.30 Привіт .. завтра! 18.40 Гарні новини 19.25 Tfc •ГарнІ x.nonцJ, noraнl

собак ... Ч.2

ТБ-ІU1у<5 -хм.

ХрІ'ІСТІ'ІЯнська nрограма

16.30

...

18.00

Новини шоу-бізнесу

надзвичайний світ

чоrо

Ефіравтоторі

9.05. 20.40, 1.20

хлоnцІ• 12.30 Медичний тиж.невмк

Х/ф •ПрихІд ночІ• Домови..:

9.10Т/с •Вд088 Бnatnro•

представ­

Час ·Ч•. ВІйськовий тележурнал

23.30

20.50 дай n'ять! 21 .ОО Ан-тресольtса 2,. 20 Корисні поради 21.25 Місьtсі НОВМНИ 21.40 .. River РаІасе•

Зоряна старовина

Т/с •ПО..ТрtІНИЯ ВО8К•

Х/Ф •Лю--т1нІ•

Стадлер

моє рідне•

23.35

2З.55Щф

11.00 В. Щербачов представляє .. 11.30 Т/с .. rарнІ xnonцl, noraнl

20.15 20.30

22.00

До~Ініканський собор (ТК

ляє

14.30 35 хвилин джазу 15.25 Р. Кафман та його друзі. С.

Те­

.. люди-тіні•

Роаеснv.к

17. ЗО

Ексnрес-інформ

14.25

Телегазета. Неру-

.. was?· 19.15 Комn'ютер Х 19.30 Т/с •Гwадепуnе• 20.50 На добраніч, діти! 21.25 Гарні t4Оеини 21 .ЗО Ток-шоу ·Саме той•

22.00 т(с •Ренеrат• 23.00 Вален-тин Щерба•·fОВ

Комn'ютер Х

Торпнформ

Курс німецькоі моем

19.00 МІСїа і СТОІ'ІИЦі саtту

Антресолька Міські новини Що? Де? nо ... ім?

21.30 Вечірні звіс-тки (ТІА •Вікна•)

Що? Де? Почім?

K<IHIU

20.50 Рада 21.10 ПІсн" днs1 21.20 Х/Ф -д-Ун• 23.00 Експрес-Інформ 23.15 дмс•-..анал

Корисні поради

9.25

35

18.20, 20.20 Грації від ·Гравісу•

Х/Ф •ГопnІаудс.,кІ-м• (:sакnКJЧ"а серІ11)

Атлетик-ревю

Фуrбольна планета

14.30 Т/с •Kentl І .ІІеАсІ• 16.30 М/с ·Шукач• 17.00 М/с ·ЧокнутиИ•

18.30 19.30

ТОКІС

.. м.

Автограф дnя вас

16.30

8.45 М/Ф 9.55. 13 55 10.20

М/Ф

8.45 8.55 9.10

22.00 Т/с •Ренеr•т23.00 Супербел

·Міс-т•)

сп

серІІІ

2

(ТІА •Вікна•)

18.40

17.55, 22.55 Головні noдri дня 17.58, 21.58, 22.58 Миколина погода 18.00 Візит. Середземне море

ИАІ"Т

Молоді:.:ний канал

ка"~и

аедмед.мк•

13.00 Джаз-стеn-танц-клас! 13.10 Т/с •Hew &рІд.)І(ес• 14.05 Телекурс німєцькоі мови Gute!•

Міста і столиці світу

7.05

14.35 15.15 15.30

8ТJ'

Люд"" д.ля людей

Tc.лeat-tc..,c

:lам'яті М. Задніnроесьхого 13.СО Кгу5 700

Рекордні новини

14.05 Карт-бланш

Соnдат•

-

8-10 Інформ. nрограма •Haw час• 8.30, 1 1.40 Воіс-тину відверто

7.00 П::~~к автомобільного періоду 8.00 М/с • Пригом Сониtеа•. З серія

9 10.00 10.05 і О. 1 О 12.10 12 25 12 .ЗО

ім'•

Оаза серед хаосу

7.25. 13 55 7 35, 14 os

рія

УТ-2

Пітер Ус­

фІк•

·OniJC•

19.45 20.00

хомість

13.10й~:~;~=~~~~к· ... чебурашка

;-lр~с-кур'єр

АІ~ОНС

9ІZ-•онкурс

.. n.naoweeнA

8.ЗО Хрещатик

пews

11.15 Муз. nрограма 11.30. ,7.30 Автот_орг 11 .40 Разом з вами 13.10 Євроміt<с , 3.40 Аt1екдоти .. еело 13.55 І 1-1е nитайте!

Адреси д1лоеоі удачі

8.00 8.30

8.20

12.1:::і д/с

.. час•

ТУТ._.&~

УТ-3

Г,І'.,ІН·ІаСТИК.<t

12.00. 15.00. 18.00. 21.00. 0.05

KQHQ.A

6.30, 9.35. 10.50

Анонс

7.45 Людина на землі 8.15 Хто и домі госnодар?

19.30

81Zтур6отний ве-.ір

, 1.00, 15.00, 17.00

R&a.JC •

23.15 тсн 23.25 Х/ф

УТ-1

Дай n'ять!

10.50, 13.00. 14.50, 21.50, 23.50

650,805, 10.15, 12.00. 14.35. 20.25 6.55

7.50 7. 55 8.00

леекспрес

-

22.50 Наnередодні 23.40 Поо це 0.20 Х/Ф •Кодове

1+1

Міські новини

Поіха11и!

нм•.

.ЗО ВечІрнІ звістки

18.05. 21.10, 0.00

13.00 Т/с •Поаtтр.,..А woac• 14.00 Пані. СТиль життя

Х/ф Ексnрес·інформ

Антресо.nька

10.00

nершого nогля.ду

ГарниИ настрій

Час ч

19.З5 Т/с •Гonnlll}'дcwd дружм-

21

ХХІ

Дай n·ять~

Х/Ф

Миколина nо-

года

1 8.00 Пані. Стиль жиrтя 18.30 Т/с •ПовІтр•нмА 80IIIt•

23.30

КориснІ поради СІТ.

23.50

7. 1 О 7.25

Music

•Урочиста меса•

М/ф

0.05 Ексnрес-інформ 0.20 Комn'ютер Х 0.35 Привіт. завтра!

30 КІІНІІ.А

7.45 Т/с .nн .... 8.35 -zоом. 0.05 Європа сьоrодні 9.35 Зорепад

Киівсь.:1 мtніатюри Тема тижня

І не питайте! Ток-шоу .. драбескн• Хочу кліп Ракурс

7.00

25

Домашній лікар

М/ф

16.30 BIZ-T-news 17.00 ВІZnеречні

.. ааанко І цар ПогаttМН•

Естафета

-zоом-

О.ЗО Х/ф

nо-російськ.и

шинського.

століття Це- Ми 1

Святі дзвони

0.00

21.15 21.45 22.10

-тино• Зрк10n.., Пуеро • х/ф ·Убместао • трьох актах•

УТ-2

10.00

А. Маt<:а-

•Шлягер• nредставляє ..

18.45

23.40

nо-російСЬkИ

Громадське телебачення

УкраІни

16.00 Чорний квадрат 16.30 Оркестр і хор Ім. Б. Лято-

Діалоги

22.00

по-украінськ.и

дня (ТІА ·Вікна•)

~~:~~ ~~:яна старовина

16.45 ·17.10 17.40 18.00

Т/с •КеrиІ І ЛейсІ•

1б.ЗО М/с ·Шу.:вч• 17.00 IVIfc ·Чокнуn<А• 1 7 .ЗО Фабрика снів 17.55. 19.30, 22.55 Головні nодІІ

17.58. 21.58, 22.58

12.55 Телекурс німецьtс:оf мови •AIIes gut• 1 З. 15 Джаз-стеn-танц·клас! 13.25 Спортивне сузір"~

19.55 20.25 20.30 20.50 21 .ОО 21 15 21.35 22.15

21.35

ВІZ nо-нашому

Х/Ф •Гра 6е3 nеремож· Бnеф-клуб

17.40

14.40 його Величність Актор 15.00 Шалом, Києве! 15.30 ВІZ-парад nо·ухраінськи 16.00 81Zкінечний день 16.15 Новини кіно

Music news Music news Musk: news

Будинок і

18.10 ... уліос•- сsіт "Тканин 18.15 Т/с •Hew 6рмд»сес• 19.10 жt ... ка на асі 100? 19.45 •Бена Деа• - nідлоги

21.00

18.00 18.15 18.30 18.45 19.00 19.15

журнал

вис"tавки

ЦЯ•

11.15

Всеnеремагаtемий голос вІ-

Сто '-fудес світу

Аграрна nанорама Київщини

15.05 15.55 16.10 16.30 17 .ОО 17.,5 17.30 18. ,О

20.45, , .50 Погода 20.55 •ВеnмкІ смЩИ1СМ•.

7.00 СІ-1\ДЗНОІ( з .. 1+1 .. 8.00 т ;с •доктор К.Ін• 9.15 т /с .. марІя• 10.00 Тслеаtюнс 10.05 Телсk.анал •Право• 1 1.05 Щф .. 1 голос наш почус світ• , 1.55 За ком с закон 1 .2.00 Н. Матеієн~о. Власна пісня , 2.40 За кен є закон 12.45 Х/ф •КІшка• 14.00 У~ераіна сьогодні 14.30 За.::он є закон 14.35 Сntваночки "-'4Оі 14.55 Закон с заІ(ОН

7.30 7_35

Т/с •ПохоаанІ таемницІ•

11.50 Джентльмен-шоу 12.20 В. Трен•к у ГІрограмі ревича .. дбажур• 12.50, 18.00 Інтерновини 13.05 Киівсьtо::І новини

1 З. 15

12.00

Програма УХРТ

хіти

14.30

14.00

Автоторг

19.00

20.35. 21.30. 23.10, 0.35 Торгінформ 20.45 Гарні новини 20.50, 22 ОО. 23.25 Новоеег 21.00 СІТ

1 О 25 Телевізійний цеt-4Тр моди

Іtпеграл. Д. Боуі

19

nатрульна

слухба •Ситуаціsа• 1 О Детект--ме братІа ВайнерІа. Т/С ·Вхід у лабІринт•. 5 серІя

0.10 ФІІ-ІСІІІСОВИЙ ОГЛЯД

0.45

~

7.00 Рано4ОК 9.00, 22.40 ТелевіЗІйна

13.45

1-rt .... Студ~ ..

ФІЛЬ"-'4

хто ~-мт.. по n...о-

.. тоА.

8.45 Неха~ вам буде кольорово

1 2 .. 30 Тfc •АнастасІя• 13.10 Просто музиІКа 13.35 Teлecto::on 14.05 Маркет 14.35 Діалоги

1 В. 50

мене•

рас:тt•

9.00 ДІало.-.. 9. 15, 22.00 Щоденник

Муз. програма

1 1.30, 20.45 11.40 М/Ф

18.10 18.40

сnорту Ірану•

тсн

Телегазета.

Нерухомість

18.00

11.10 Студія-? 12.05 Х/Ф •ВрtІтуйте

Т/с оРаіІон Бе•ерпІ-ХІл11З• Т/с •Чика.з.wса надt•• Х/ф

Телеекспрес

Звістки

1 , .ЗО Родом з Украrн~ 1 2.00 Разом з вами 13.00 Т/с •По8ІтрянмА вовк• 14.00 Люд.... Інформ.-nубІ"І. теле-

10.00

1 9.00 Т /С •Тlн ... 20. 15 ВернІсаж

тсн

10.55

УТ-1

8.10

фІЛЬ'-4 •Сnогади 1

16.15 Не всі вдома

17.30

вересня

18

Муз.

14.35

Муз. nрограма -Скр<ІбІн•

14.00 Легенди далеких краін 14.25 Від~<:риті небеса 16.00 Фінансист 16.20 Енцикл()(lедfя танцю

Інтерновини 13.05 КиївськІ новини 1 З. 15 Док. цикл .. nлюс-мінус бО• 13.45 Т/с •Ах•арІум•. 4 серІА

16.00

П'ЯТНИЦЯ

10.45, 13.15, 15.45, 18.45, 19.50, 20.50, 0.45 Новосел 11.00 Катеринославський nроме­

Корисні поради

8.05 Вернісаж 8.20 Музика на каналІ 8.30. 21.45 Хрещатик

9.30 М/Ф

руючого

Торгtнформ

Ан"ТресОль~а

8.00

Зоряні зустрічІ·2

11.15

8.00. 22.35

Місь.:і новини

7.40

Святі дзвони

11.00, 20.00. 22.00

Муз. nрограма -Рубльова

канал

СТИЛЬ•

Телеаистава МОлодІжного театру. Г. Бюхнер .. войцек. ..

·ТериторіR А-

8.28 Миколина погода 8.30 д/с .. ос-тання адреса• 9.00 Х/Ф -гоnnІ8удс .. кІ дружм­ ни .... 1 серІя 11.00 Tjc •Wn...-yнc:wcl nрмст-

СІТ Дай n·ять!

7.20 7.30

ІС~

KIIHIU

Хі-т-парад

8.00

Ексnрес~Інформ

Світ ntдаодної фотоrрефН

Бульвари сонця, що захо­

7.00

32

7.00. 15.30, 0.00

М/ф

10.50, 13.00, 14.50, 17.00. 19.50

зона-

4енко~. ЖаІ(

.. 1+1•

7 ОО 8.00

Граці! вІд ·Гравісу•

Т/с •АиестасІн• Драйв nрим:арм•

22.45 Х/Ф •Помста 0.15 Муз. кліn 0.25 Х/Ф •Школа•

•Індустрія розваг.

ЦіЛком таємно Рок-архrа від •Тинди-Ринди• 10.20 Надзвичайний світ

10.30, 13.00. 15.30. 17.10, 18.30, 19.30, 20.35. 21 зо, о.зо

12.50. 18.00

1+1

ТО8ІС

8.45 9.15

дить

12.20 Шоб nам'ятали ..

УТ-2

•.arr

8.00

10.00

УТ-3

4

0.00 Муз. програма •f<./1iwe•

7.30

9.00

серІ•

рІ•. Т/с •В)СІд у лабІрнн1"•.

МЗТЧІВ

Три крапки Фінансовий Анонс

Menpoy-3• 2

1-А, 2-А таАми.

•ПодРОбиW.

-

К<ІНІЦ

7 05, 17.30

Табу

23.15ТСН 23.40 Х/Ф •Ваn~мон•.

9.1

21.55 Х/ф •дотим• 23.30 Фуrбол. fl•гa чемnіонів. л~д

7

Х/ф •За останн-.о10 рм-

Т/с •РаАон

::Ю.,ЗО Програма УХРТ

7.05 7.30 7.45 8.00

22.15

СІТ

•Обnиччя cetтv• з О. Тка­

Підсумкм дня•

7 ОО Телеранок

20.45 Вечірня казка

Інтерспоро 1.15 Погода Хfф •З nepu.Joro поглtІ­

(ІО<"осnавІА},

18.30 Т/с ·Чи.:•rсwс:• над.hІ• 19.30 ТСН

..

21., 5 ВІZ-Інформ 21 .45 Міста І столиці світу 22-00 Домовик 22.20 Комn'ютер Х 22.40 Світ nідводноі фотографІ1 ~3 .. 00 Клятва Гіпnократа

У nерерві

сою•

НадвечІр'я

21.00

Щасливий виnадок

4

21.30

30

За киівським часом

23.20 ~011. Кубок кубкJв. .. ньюкасл• - •Партизан...

Т/с •РаАон 6е8ерJІІ-

22.15

удачі

ченком. Джеррі Адамс

Не всІ вдома

2' .45

Нацюнальний хіт-парад

20.25 Адреси д;ловоі 20.30 Анонс nporpaм 20.45 Добрі новини

ду•

22 _45

М/Ф Анонс

Анонс Свічадо

М/с

Х/ф •Прорм••

17.30

Історія од.нієТ картини

20.45, 20.55

3-fl

Закон є закон ДІф •Історик І Історія•

19.55

17.00

0.30 0.45 1.15

14.35 14.55 15.40

Хто в будинку госnодар? Діnоеий канал

16.30

Аграрна nанорама Киіещ.и-

20.40

13.50 Закон є закон 13.55 Шлях до ХРЗМ)'-

чудес світу

УТН Село

17.00

19.15 Курс нІмецькаТ моеи •Was?• 20.00 Інформ. програма ·Наш час•

•Ад•ю-rант Aoro nре•осходитеп.ста••· серІ• 20.00 •ПодРобиці• - -Час·

11 .55 12.00

12.30

Три

9.20

12.15 12.45

ПІліrрим

18.45 Tfc

чості

nредставляє

9.10

ОО,

16.15 16.45 17.30 18.10

Каліфорнія,

Пісн~ і танець- най­

9.

Х/Ф •Ш•нс•

ни

давніші види народноr твор­

6.00 Анонс 6.05 Агро""'агазин 6.15 До6роrо ранку, Украіt-ео! 8.05 Національний хіт-nарад В. 1 О Т /с •Час кохати• 8.40 НацІональний хіт-nарад

12.00, 15.00. 18

мрП• .LVФ •У храмі ФармацП•

15.25

15.3S

СвІт-.. близькІ, свІти далекі.

УТ-1

9.35 Сто Q.SO Tjc

•М•рІ••

10.00 Телеанонс 10.05 Закон є закон 10-10 д!Ф ..-Прським Кримом• 10.40 Освітній канал. М. Коцюбинський ... Інтермеццо ...

19.35 Студія ·Вечір• 19.50 Х/Ф оНамоnо днІа• .. ·2 серІtІ 21.25 СтудІА •Вечір•

саІту

ВО

21.55 Х/Ф •Та8СТМ"ІнмА наnад•

23.25

Студія ·Ніч•

2З.ЗІІ Х/Ф •Жахи СтІ•-•

2, 3

:sa

Khtr••·

Ч.5 0.00 Х/ф •ПІщана mо_дмна•


18.00 Шоу 18.30 т;с

20

5

вересня

21.45 Т/с •Тмс•ЧІоnІтт'ІІ•. З серІ• 22.45 Те11еuаніJІ 23.45 Парк аетомобtльного nерюду

УТ-1 7.05 Село і люди 7.35 ГІмнастика 7.45 У"раtнське сnортлото 7.50 Національний :хіт·nарад 8.00 Вікно в дмерику 8.30 Відкриваємо Біблі10 9.00 Т/с .&.nакитие дереао•.

З се-

серІ•

Прокинься і

cniaaA!

10.20

Вікенд

10.50

Доки всі· вдома

10.15 М/Ф -.коза nана Сегена• 11.10 НемеркНV"'і зірки. Народний

11.25

Зоряниця

12. 1О

д/с ..-Підводна одіссея команди

ар­

т.,.ст УІСраіни К. Стеnанков. Фільм 1·й ... мtсто•

11 .40

УТН Сто чудес світу Телефестиваль •Надія-98• Домашній лікар Свічадо ... Ременс•- здоров'я хінки а

12.00, 15.00. ,8.00. 0.10 12.15

12.30 13.00

13.30 14.00

будь~яко~у еіці д/Ф •Проеост •дnьфа• 14.30 Телеканал -Право•

журнал

Чемnіонат Украіни.

-

16.55

-

21.00 7 21 .55

днів

Х/Ф •Коnи nocмlxaJO,..CR не·

6еса•. 3 серІя Нед1льне так~шоу ·Розслабтеся, Btt В ефІрі ... •

22.45 23. 15

Єврофутбол

УТ-2

1+1

10.05 1О 35 10.40

10.55 11.25 11.55 l2.00 14 .ОО 16.00

Реа.r.ьний сектор

Закон є закон Ві,о,крита віза

айяр•

17.00

ТІс •Пригоди Смндбада•. З

серІ•

25

18.40

Киів. УкраІна. Світ ГарнІ новини Міро ...айстрІв

IUIH4A

18.55

19.05 •ТІНt.•

19.20 19.40 19.55

Чомучка

BIZ-news 16 45 Mus1c news

17.00 ВІZnеречНІ 18.00 BiZ по-на.шоuу

1

народження

Життя в Слові калейдоскоn Євроn.,

13.40

І не nитайте!

23.30

14.20

МІФ

15.00

М/Ф ·Маленwс.а Лулу та іі ко-

з 2 КІІН4А 7.00 8.00 8.30 9.00

16.30

Все про nодат.си

17.15 17.25

МІФ Духовна бесіда

17.35

АаУандил І хіт-парад •Украінсь·

9.30

•Зх4•. НайtсумеднІwе домашнє

вІдео М/с •Нові nригоди Вінні·Пуха•

10.45

11 .ОО 11 .ЗО 12.00

Т /С •ТІм .. •

Х/Ф ·М•м- рок-н-роn•. Ч.2 Вернісаж Модний час

lV

ЧемnІонат ВЕХЛ (nря­

мий ефір): Сокіл

-

ПолІмир (Но­

еоnоnоць.к, Білорусь)

114,6

ПрtІЖІС8ММ•. 2

М/с

Х/Ф •ГордІсn. родмни Дlrre·

Корисні nоради

днтреСО/'ІЬКа

19.15 Т/с •дотик aмr•n•• 20.10 .. звістки тижня•. Інформ.-аналі·

ріа•. Ч.1

відбудут~;>ся публічні торги

1000

кв.м.

144.424 грн. 17 коп. Особи, які

Найдоро.JІсчого скарбу .1юдського.

закінчення торгів.

навця Олени Миколаївни Власенко за тел. 5-53-14. Прийомні

Хай .Іtu.10дість вічно ue сходить з обличчя.

дні: середа

Хай рІжuведуть у щас.1иве сторіччя.

суд знаходиться за адресою: м.Бровари, б·р Незалежності, 4-а.

,------------, Броварський спортивно-технічний І клуб ТСОУ (ДТСААФ) запрошує бажаючих на курси водіїв легков.их •. вантажних автомобілів та І автопоІЗдІв 1 автобусІв. Можлива оплата частинами про-

Довідки та запис на курси особисто І за телефоном !!-80-07. Адреса: ..._ м.Бровари, вул.Киtвська, 1-а. •

1

,------------, ~------------' ПТУ-4 запрошує на курси водїів

І катеrорії «В» (легкові автомобілі) та І

1

І Потрібен викладач з вищою освітою. І ..._ Тел.: 4-02-86. •

~------------,

\';'і'

~

м. Броварів і Броварського району.

району) створено комІсІиний майданчик для

До

-

ваших

прийом автомобілів на комісію; оцінка автомобілів;

Броварським міськвійськкоматом на ім·я КАСЯНЕНКО

проведення передпродажної підготовки;

-ремонтні роботи;

Катерини Кіндратівни,

юридичні консультації з реєтрації транспортних засобів;

-

вважати недійсним.

оформлення договорів купівлі-продажу з випискою довідки­

рахунку.

Телефони для довідок:

6-25-45, 5-31-29.

ВАТ «БРОВАРИСіЛЬБУД~> здає в оренду приміщення з

телефоном під офіс у Броварах по вул. Київській,

170.

АТ ВТ «Бориспільський

експериментальний комбікормовий завод» повідомляє, зберігання та переробку на комбікорми на вигідних умовах. За роз'ясненням звертатись за телеФонами відділу маркетингу:

'НОВЕ ЖИТтя··_ газета Броварських

pag,

СПІВЗАСНОВНИКИ: колектив

редакції газети, Броварські міська і ра­

йонна ради, районна держадміністрація. Свіgоцтво про gержавну реєстрацію К/ /У' 259 віg 10. 12 1997р. Інgекс 61285

(295) 5-21-35, 7-14-32.

ААРЕСА:

районної

gержавної аgміністрацїі.

на

Ёв

"()Л~§І"

[.:] Загублене посвід­ чення учасника бойових дій серї1 АА N2342475 від01.04.1997р., видане

послуг:

що з вересня 1998р. приймає зерно кукурудзи на сушку,

ра(юнної

nоБачuтu

~ ~

До відома керівників

(недорого)

міської та

мо>kете

nрезентаціі kолеkціі взутm go нового сезону торr:овельноl маркu

організац•и та громадян

так і тих, що були в користуванні.

ПРОДАЄТЬСЯ

4-23-26

спанп. ~---~--,----

~

5-Зо-24 ~

І

Тел.:

Bu

це

...

І

продажу транспортних засобів та номерних агрегатів як нових,

тягам усього навчання.

КАРТОПЛЯ

все

год., п'ятнИця в: 1О fод. Броварський міський

На численні побажання автомобілістів на базі

-

~ м.Бpos8f)U. npocnelfm Не3іJле/Ііності. 3 магазин ''АВАНГАРІJ.'• (СпорттоsІІри}

І Початок занять на легкові автомобілі І 115.09.98 р. о 17.00, на автопоїзди 1 категорії «Е» 16.09.98 р. о 18.00.

каtегорії "В,С» (вантажні автомобілі). Платню можна вносити частинами.

~ас•

1 \Jill~~OO& ЗАТ «КАМАЗ-УКРАЇНА» (с.Калинівка Броварського 1

1та

Х/ф •Тас:мне стас ІІ8ffММ•

23.25 Сrудія •Ніч• 23.35 Т/с •JICaX14 СтІ•ема Ktнr••· Ч.6

.

За всіма необхідними довідками звертатися до ст. судовико­

А рідні і б.шзькі зав.ждиповижшоть.

~ ~~!

21.45

Кохаєш -дивись! Rхад

23.55

Сrудія ·Вечір•

21. 15

----Із

.

І

Надзвича~ий світ

22.35

60

днІ••· З серІІІ

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Після торгів ця сума зараХовується nокуnцеві в рахунок сnлати вартості будинку, арешті учасників повертається негайно після

16-18

Cephl

ОСІНЬ-ЗИМА

відсотків суми nервинної оцінки будинку.

Та ншібі.JьІuе- здоров 'я і .ніцниго,

Хай друзі й знайо.ні скрізь Вас вітають,

18.00 Х/Ф ·ІІ eeclnwta нІч• 19.25 Сrудjя •Вечір• 1 9.40 Х/ф •Н88КОІ10 сеІту 38

2-

бажать взяти участь в публІчних торгах, по·винні внести. на депо­ зитний рахунок суду

•АІІАІІ Ва-

Сrудjя •ВечІр•

17.50

торги

кімнати, :ікорІf~Ором, кухнею, кладо­

Початкова вартість будинку

Щастя й радості бажасн,

19.00

7.45

4

Х!Ф •СаІдоцТ8о про бІднІсn.•

14.55

16.00 М/ф 18. 1 О Х/Ф

20.05 о.сл.-стуwя 20.50 Ви - очевидець 21.25 Х/ф •КрммІн8J1 ..НМІІІ

r.ригоди ВіІ-Іні-Пуха•

Собаки вІд ·А•

др •Я•

ге·

19.ЗО Прем'єр-вІдео

.. нові

Х/Ф •Сумка,

nоанасердеЦІІtІf

•Великі цінності світу•: •Рідний•. Ч.2

день

•дика nри­

Х/Ф •Гора

rpи:snl•

13.05

18.30

:ьдоеопенн•мІ•

... м•

рода С8Іtу•

1З.О5 Рада 13.30 Економічний оглм 14.00 Гарнізон 14.30 Авіатон ПіснJІ дня

18.00

8.25 М/Ф 10.00 д/с

14.25

М/ф

•3

wохан

11.00 Сніданок меломана 11.35 Медичн'-414 тижнеВ44k 12.05 Подорожі з •Національним

1.7.25 Х/Ф .Туфnt :о :ооnотммм

Так І :.:ивемо ·Територія А•. Музичний тиж­

aA8AD

.ОО Х/Ф •Коханнн 38

11.25

17.10

Х/Ф

7

ЗО, 17.20. 19.55, 21.20 ТБ· да~ест •Подорож і розваги• 10.00 Арт-афіwа 10.30 Людина собацІ друг

нал

.....

Імnерія nристрасті

52-І

•Телемар•ет• з

17.00

18.25

кв.м.,

0.30

З7 ІС/%114А

Шлягер, оо шлягер

Військовий тележур·

2

МуЗична nроrрв­ ма •Світ·Ноеа•

•Час

17.00 17.30

11-00

23.30

Візит

сп Міські НОВИНИ

рокуоб

дей·со6ак•. серІ•

15.00

.. ч •.

з nлеменІ~

Ч.2

На добраніч. дітмІ 21.10 МОЛОДІЖНИЙ канаn •М• 23.10 Х/ф •6урхnм81 НОЧІ•

13.30 14.00 15.30

IUIH4A

Гарні новини Муз. nрограма •Шлягер• Комn'ютер Х Вистава. А. ОстровсьІІСИЙ ·Ска-

ографічним товариством•

Єралаш Хокей.

Х/Ф •Оста-НІ 3 nneм_. nІQДеІt-собак•. 1 ceplw

9.55, 11

Фабрика снів

10.00

Зоряна старовина Хочу кліn

ІСТІ'

•Вікна•. Сnорт

19.00

РеальниІ.l сектор

rpowl•.

6na-o•

111.30

додатком •діІюаий вісник•

7 10 7 30 7 40

1998

21 . 05 Молодокна програма .. Т руба• 21.30 Т/с •МЕШ• 22.00 Фотограф 22.30 Х/Ф •ОстаннІІІ

Т/с •Вд0811

18.15

7.40 Гопавний хід 8.00 Скандали тижня 8.30 Кіt-4ескоn 9.30 C,..,N ... наука і те)(Нологі"А•

Муз. nограма. ·Хмарочос• м;с ·Подорож у минуле•

a

17 .ЗО 18.20 18.45 19.15 19.30

7.30, 19.00, 23.45

Х/Ф •За~аруаанн• Бермуд•

Теnемаrазин МуЗична nporpa .. Телемаrазин

17.45

жені

Стиль від Ельзи

Х{ф-пародІ• •ВІсІмнадц•та

Х/Ф •ХпоnцІ :о :оаетр••серІ•

20.50

Слати пора

23.55

вою, котельнею, розмір ділянки

J дие.ниарод.JІСеІІІІЯ вітасн,

І

Хрещатик

ресою: м.Бровари, вул.Осигrова 106·а; загальна гrлоиіа бу.;

Миколаївну.

1

жовтня

динку

Раїсу

І

20.50

поверхового цегляного будинку з nрисадибною ділянкою за ад­

ПОЛІТАНСЬКУ

1

Те-

21.1 О Джаз-стеn-танц-клас! 21 .35 Корисні nаради 21.40 Т/с •Сnека • Лос-Ан.джеnесІ• 22.40 ·R- nам'ятник собі!•.

Прилюдні

І

Казка біля нічника

.. Імnреза•

мови •Was?• Клятва Гіnnократа 12.45, 18.00, 0.40 Торгінформ 16.00 ВіДІ<риті небеса 17 .ОО Міста і стоnицІ світу 17.10 МуЗ. nрограма

Т. ГвердцителІ

13.10

зо

16.ЗО

з ювілейним днем

Сnожива't

20.30 СІТ. ВідлуНІіЯ ТИЖНJІ

Телегазета. Нерухомість

812-кінечний день Новини кіно

2

)(jхоньtси~.ахокьеси Стоnиця Кінокоnа

20.05

19.45 Діалоги 20.00 Ток-шоу •Те ...а• 21.15 Гарнізон 21.40 Це- Ми! 22.25 МуЗ. <.nіп 22.30 Х/Ф •Октагон• 0.05 Муз. ІІСЛЇПИ 0.10 ХІФ •Самрат•

15.05 Мода сьогоднІ 15.30 ·1+1•1· 15.00 16.15

МІФ

17.55 18.25

1\1.00

13.35 його Вел""чність Актор 14.40 Престю.;

Яхад Муз. nошта

Закон с закон МоnодІ>v.ний канал Сnортивний канал Ігрове шоу •КлtОЧІ ВІД форту Бу­

ГраціІ ВІД

·Гравісу•

17.45

ка десятка•

будьте здорові!

Бути жін~~:ою' Музична nрограма

О. ОО Нічни"' каnриз

18.35 18.50

10.35, 14.55 ЕфІравтоторr 10.45 •K.I.S S.• 11.10 Х/Ф •НІкудмwнІА• 12.45 М/ф

М/с ·Патру.nь~Галактика•

11.00 11.30

12.00 Х/ф •Не «UІМІІ r-міІ -""'" 13.30 Х/Ф .дама 3 камеnhІММ•- 1, 2 серП 15.30 М/Ф 16.00 телемаrазин 16.15 Т/с •MEW•

І?А8ІС

10.05, 15.35, 18.25

10.40

18.00

манда•

Оаза серед хаосу Погляд збоку

2 cephl 10.05 КЛуб ·Біли!< nanyra•

17.15

мtfYl. •еснм•

ВІдеоwvзика

35

Х/Ф •Че~ тернІt до 31Р<>К•-

8.30

ro•

12.15

12.00

звістка Інформ. nро,.".ма ·От-

npor ..

Х/Ф •Щоденник бо•е•Іпwю·

11.50 Caocypa-woy 12.00 t<ypc німецькоі

16.35

11.15 МуЗ. nауза 11.20, 21.30 Автоторг 11.30 МІФ

~А:~=~~

•РазОN з вами··. Розваж.

рама

Простіше простого Нон-стоn рандеву КиТвські мініатІОри

13.50

KQHaA

23.10

0.00

СТ8

I<IIICIU

Нова арміfІ

8.00

17. 15

11.00

6роос У\ІUІІС у Х/ф •МІцний

8.25 Добра 8.55, 20.00 же ... • 9.10, 14.20 10.05

Модні НОВИНИ Sех·симвоn

Х/Ф •РІІАІО ..:ере~·

10.30

15.30 16.00

леекспрес

Адреси дinosof удачі

9.45

.ОО Х/Ф •Поrан .. • 8.ЗО Т/с •Втеча 3 ЮnІтера• 9.00 Доброго ранку, кра іно'

7

Кращий tcЛir. ДНА

15.15

ВІZ-соння Модні новини

10.50, 13.00, 14.50, 18.25, 20.50

а.оо. 13.35 Люди для людей 8.20. 11 05, 12.40. 14.15, 15.20, 20.25

9. 1 5

23. 15

23.30

відео

21.30

М/ф Театр на долонях

К. Васиn..с:аа. З. Гердт у хfф

7

lnternational

ВІZ-сюрnриз

9.50 Просто музика 10.20 Клятва Пnnotepaтa

серІ•

roplwoк•

ВечІрна

казка)

ВІZ-інфор"'

22.00 22.30 23.00

9.05

Т/с •Земпя: останнІй конфм

20.45 Джентльмен~wоу 21 .15 Х/ф •&ожеаІ.n..,на• 23.05 Мелорама

23.45

Добрі новини Новосеn СІТ

50

·3х4•. Най"'f"'едніwе домашнє

21.00

ВіКНО у СВІТ

9.30 Зоряне меню 10.00 Х/ф •H8k838HO 3ММІLLІ.ИТМ• 11.35 ·Посмішка•. А. Демчук 12.00 А ми самі з вусами 12 .ЗО Паn-стоn 13.00 Крамниця стародавностей 13.30 Російські цвяхи 1~5 •Егіс .. -світ тканин 14 .ОО Просто собака 14.20 Тема з вар~ціRмt4 14.50 Безсuертн1 скарби Украіни

а .зо Зоряні зустрічІ-2

Подробиці ТИ)І(НА Поrода

20.35

20.45

7.05 МІФ 7,40 Tfc

Пісня року

20.00

ТорГІнфор"'

серІ•

•Брейн-ринг• Ііа •Інтерканалі ... Т/с •Сnецn\Дро:одІп •Пасм-

nfn-2•. 2

20.35

тварин

2

фІк• 16.50 .Гарний настрій

.. металург•

(Донецьк). (В nерервІ

Т/с •Фnlnnep•4

•Вас амкnикас •Таймир•

М/ф

(Киів}

16.00

18.20

16.05 Фільм·вистава •Чорна Пантера 1 Великий Ведuідь• 17 .ЗО На тенісних кортах свtту 18.20 Національний хіт·nарад. Хіт­ 18.55 Футбол. .. динамо•

15.00

17 45

14.05 15.20

14.00

РекорднІ новини

23.45

Кусто ..

13.00 Сміхоnанорама 13.35 .. дискавері-. Світ

Шоу самотнього хо.лостяка

9.00

Music news

.ЗО BIZ·napaд

тична програма (ТІА осВікна•)

Хрещатик

8.50 Що? Де? П<>'<і"'?

nо·російськи

19.45

21

Т /С •ПрмrоАИ nlcoвoro nа тру·

n•·· 2 9.50

8.30

nо-російськи nО·'(1tраінськtо~

ВІZтурfютний вечір

20.50 21.00 21.15

9.00. 20.35. 1.55 Поrода 9.15 М/ф -Муха-Цокотуха• 9.25

Music news Music news Music news

19.30 BIZ-KOH"YPC

УТ·3

рІ• СnУJІІСУ народові Украіни!

9.45

18.15 18.30 18.45 19.00 19.15

довгоносиків Р8туа•nІІJнаnt n•тpyn .... серІ• 1St.ЗO Х/Ф •Систем• Wарки•

НЕДІЛЯ

ir Р.ЕДАКТОР Волоь.uмuр ІfйБРА..т

255020,

Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

!і Загублені свідоцтва nриватних підnриємців N2238151 0824 від 20.05. 97 р., реєстр

N24330; N2217770 1068 від 05.08.96 р., реєстр N23022, вважати недійсними.

!і Загублене посвід­ чення "Ветеран праці" АА N2114057, видане 9.04.97р. управлінням соціального

захисту міськвиконкому на ім'я ЛОБКО Ірини Михайлівни, вважати

недійсним.

2.

Реgактор: 4-03-76. ВіgповіgальнuО се~ретар: 4-21-34. ВіААЇЛU: і

сільського госnоларства

соuіальнuх

nuтань,

лuстів

бухгалтерія; npuuoм оголошень

4-02-92; і

4-23-26.

Реgакція не завжgи поgіляє позицію авторів.

За точність виклаgених фактів віgповіgає автор.

Листування з читачами -на сторінках газети.

ТА РАЙОНУ!

Керівництво Броварської об'єднаної державної податкової інспекції просить Вас надавати інформацію про підприємства, підприємців та фізичних осіб, які ухиляються від сплати податків за телефонами: 6-20-00 та 5-63-33 з 8-ї до 17-ї години. Анонімність гарантуємо.

Продається автомобіль

8MW-318i. Дата випус­ ку - ХІ. 1987 р. Об'єм двигуна- 2,3 л, пробіг - 120 тис. км. Колір

4-04-81;

.. -

, • •~IC1illlll.:::881

Колектив Семиnолківської сільської ради та деnутати сільської ради висловлюють глибоке сnівчупя секретарю ради ГРАМАК Надїі Федорівні з nриводу тяжкої втрати смерті їі матері СТРІХИ Мотрі Михайлівни.

У справах ОГОЛОІ..UЄНЬ дзвоніть 4-23-26 .

ВИПУСКОМ ПРАЦЮВАЛИ:

комn'ютерні набір і аерстІСа-,

·Коректор В.І<овапІвс:Ш.

Офсетні форми С.Дзьома; Друкар Л.Шкуроnа,qс~кий.

Газета виходить

· • . з '17 квітНЯ 1937 р. .дні вихqду.:

.:j:ереда;

.

-~сріблястий металік. У хорошому стані. Звертатися: 4-05-43 ~о 22.00.

В.Васяйович, О.Капенченхо.

nромисловості

масової роботu

. НАд

ШАНОВНІ ЖИТЕЛІ БРОВАРІВ

субота~

Друк офсетний. Обсяг І друкований аркуш. Віддруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА ДРУКАРНЯ"

Київського обласного

комітету інформації. Зам. 3658 Тираж 2045 прим .

#74 1998  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you