Page 1

Внходнть

17 квітнн 1937 року

Газета

Броварських міської та

районної рад, районної державної адміністрації

з

Ng 73 (9989)

СередСІ,

24

верес .. я

рс:»к.у

2008

Минулої суботи в столичному Палаці спорту відбувся урочис­ тий захід "Земляки, єдиаймо Ук­ раїну!': присвячений Дню зем­ ляцтв

.

... На

сцену ОДИН за ОДНИМ Під­

НіМаЮТЬСЯ

очільники

земляць­

ких осередків і прикріплюють до карти України капсули з рідною землею

...

Земляцький рух в Україні по­ ширюється рік від року. Вихідці з різних куточків України об'єд­ нуються в регіональні осередки,

яких у Києві нині налічується вже

27.

вересня

А рівно

2000

8

років тому,

19

р., представники

існуючих на той час

16 осередків

зібралися разом і утворили Ко­

18

вересня відбулося чергове колегії Броварської

спеціа­

ординаційну раду земляцтв для

засідания

ліст-адміністратор апарату адмі­

тісної

районної державиої адмініст­

ністрацїі

співпраці,

координації

дій, поширення досвіду. Земляцтва

-

це модель суспіль­

ства толерантності,

порозумін­

ня, єднання в любові до рідного краю, для спільної праці в ім'я неньки-України. Учасники урочистостей отри­ мали вітання і квіти від Прези­ дента України, Кабінету Мініст­ рів, Київського міського голови. Велику

концертну

підготували

програму

виконавці

з

усіх

рації під керівництвом голови РДА М. Ф. Діденка. Розглянуто питання порядку І. Стан наповнення бюджету

Валентина КОВАЛІВСЬКА. Фото автора.

Морозова.

голови

гованих

про

виконання

повноважень

деле­

виконко­

Пенсійного

фонду

та

про

звернення

громадян

до

органів державної влади та ор­

України в Броварському районі та погашення заборгованості

ганів

платників податків. Доповідала начальник управління Пен­

сільський голова С. П. Соловей.

сійного фонду України в Бро­ варському районі С.І. Решетова.

них

2.

регіонів України.

го

1.0.

Звіт Русанівського сільсько­

мом Русанівської сільської ради

денного:

управління

3.

Про виконання Закону Ук­

раїни "Про дозвільну систему в сфері господарської діяльності".

ня.

місцевого

Доповідач

самоврядуван­

-

Русанівський

З усіх розглянутих і обговоре­ питань

голова

жадміністрації підписав

райдер­

М.Ф.

відповідні

Діденко

розпоряд-

ження.

Ганна ПРОСЯНОВА.

Ось так, під акомпанемент дощових крапель і спалахи святкового феєрверку, відшуміло у на­ шому місті це традиційне свято -День народження Броварів. Звичайно, не все сталося так, як

сповіщали афіші. Низку заходів довелося відмінити (зокрема деякі заходи па свіжому повітрі недільного дня, серед яких

-

традиційна солдатська каша, концерт дитячих колективів), а

"Мистецьку алею" та концерт майстрів веселого цеху "Здоров ше з гумором живеться" переба­ зували до МКЦ "Прометей·:

І все ж більшість із запланованого вдалося втілити в життя. Святкові заходи у місті три­ вали упродовж кількох днів. Розпочали святкування зі вшанування ветеранів та концерту <<Дорогі мої батьки» за участю

народних артистів України Ніни Матвієнко та Олега Марципківського в МКЦ "Прометей". У четвер, 18 вересня, серед 25чарівних, безпосередніх і, безперечно, талановитих 4-6-

їхніх батьків- Людмили і Сергія Давидюків та Лесі і Юрія Гуназ! Наступного дня, 19 вересня,

річних броварчан обирали пере­ можців конкурсу краси "Міні­ модель Бровари-2008".

відбулося відкриття Броварсь­ кого центру соціально-трудової, професійної та медико-соціаль­ ної реабілітації інвалідів "Праг­

ти

Упродовж трьох тижнів

під

опікою досвідчених наставників та батьків готувалися малята до

свого першого балу, вчилися бу­ вишуканими, граційними справжніми панянками і галант­ ними кавалерами. І ось вони, ошатно вбрані, поважні і безпо­ середні водночас один за одним піднімаються на сцену "Проме­ тею". У кожного своя роль і свій неповторний костюм: Кіт у Чо­

ти

ботях і Мальвіна, Мавка і Су­ пермен, Мальвіна і Мушкетер, Білосніжка, Дюймовочка, Фея, Червона Шапочка, Спарта­ нець

...

Всі діти отримали подарунки від організаторів свята, стрічку на довгу згадку: "Міні-модель2008". Звання "Міні-міс Брова­ ри-2008" отримала 4-річна Марійка Давидюк, а міні-місте­ ром-2008 став шестирічний Во­ лодя Гуназа. Ото вже радість для

нення". Його відкриття відбула-

ся за участю в. о. міського голови

Ігоря Сапожка, заступника го­ лови РДА Наталії Откидач, зас­

тупника голови райради Василя Симиненка, гостей з Києва, представників ЗМІ та постійних відвідувачів

Uснтру.

Генераль-

Продовження на стор.

2


Продовження . Початок на стор.

ний

директор

Центру

1

Валерій

Іваненко подякував представни­ кам влади за підтримку і допо­ могу в ремонті, надане облад­ нання для Центру і вручив Почесні грамоти тим, хто по­ одинці і цілими родинами допо­ магав, не шкодуючи рук і часу, під час ремонту . Валерій Івано­ вич jа з начив , що за 6 років існу­ вання такої підтримки Центру ще не було. Почесну відзнаку районної ради "Знак пошани" Ш ступеня В . І.Симиненко вручив голові

Того ж вечора, у п'ятницю, в МКЦ "Прометей" відбувся кон­ курс краси "Міс Бровари-2008".

топлю за ціною дві

Компетентне

ше продавали крохмалисту з ма­

продукції виробників міста і району . Але дощова і прохолод­ на погода таки наклала відбиток на проведення традиційного яр­ марку, що ось уже впродовж ба­

котрий набивав м'яча, долаючи щодня марафонську дистанцію.

гатьох років

відкриває

програмою

Броварчани продовжують ди­ вувати світ. Минулого року ми куштували найбільший торт, а нині знову рекорд . Об 11-ій го­ дині дня в суботу на Майдані Свободи броварчани і гості міс­ та стали свідками вручення в.о . міського голови І.В . Сапожку свідоцтва про реєстрацію нових рекордів України : найбільшої міської символіки - герба і пра­ пора Броварів розміром 9,5 х 13,5 метрів, виготовлених з повітряних кульок, та виконан­ ня 5-тисячним дитячим хором Гімну нашого міста . Того ж дня о 15-ій годині на майдані відбувся вже тради­ ційний для Броварів конкурс "Караоке на майдані" з Ігорем Кондратюком . Голосисті бро­ варчани Ліза, Юрій, Світлана та дует "КІМенджелс" змагалися між собою за призи "Караоке". І ось у фіналі гроші збирають дует і Світлана Антонюк . Перемогла в напруженій боротьбі випус~t­ ниця СЗОШ NQ 5, студентка. другокурсниця Київського На­ ціонального університету ім . М.Драгоманова Світлана Анто­ нюк . Принагідно слід зазначи­

- 5

копійок дешев­

гривень за кілог­

Та найбільше покупців зібра­ лося біля автомобіля став "Аг­ рокомбінат "Калита" , з якої тор­ гували м'ясом . Порівняно низь­ ка ціна - 22 гривні за кілограм була по кишені броварчанам, і багато хто із них брав продукцію "про запас" . І по 5, і по 10 кілог­ рамів. Як і в попередні роки, якісну

ню запланованих заходів . Зранку на бульварі Незалеж­ ності було розгорнуто ярмарок

передбачені

марок.

Чимала черга вишикувалася й біля торгової точки сільгосп­ підприємства "Сад" із Великої Димерки . І також ціна тут була

20

гривні за

рам яблук.

Суботнього дня обійшлося без

про участь броварчан у всеук­ раїнській акції - марафоні на підтримку "Євро-2012 ". Пройш­ ли пів-України до Пол~;,щі , май­ же тисячу кілометрів за 17 д нів подолали колясочники та їх близькі і друзі , підтримуючи

грама моркви.

доступною

конкурсу.

дощу, і це не завадило проведен­

шини СТОВ "Требухівське". Та­ кою ж була і ціна одного кіло­

"Стріла", переконатися у ви­ сокій якості меблів, що їх виго­ товляє фірма "Явір", а також ви­ робами для облаштування бу­ динків і при()удинкових тери­ торій. А ще - автомобілів різних

кілограм . На

журі найкращою серед 24 учасниць назвало Вік­ торію Остапенко, студентку КНЛУ. Вона й отримала титул "Міс Бровари-2008" . Другою віце-міс стала Анна Нестеренко , першою віце-міс - Марія Пет­ рик. Приз глядацьких симпатій отримала Анна Новак . Пере­ можниці нагороджені путівками до Єгипту . Подарунки від спон­ сорів отримали всі учасниці

громадської організації "Праг­ нення" Олегу Іваненку. Зверта­ ючись до присутніх з вітальним словом , О.Іваненко розповів

харків'янина Миколу Куценка,

"Княжицьке" реалізовувало кар­

продукцію представили на яр­ марку ВАТ "Агрокомбінат "Теп-

заходи,

свят­

кування Дня міста . Хоч ор­ ганізатори свята й відвели для учасників ярмарку частину

ти, що так гарно співати вона

навчилася у Зразковому дитячо­ колективі "Калинка" (ке­

му

рівник Любов Шумовська). Ігор Кондратюк пообіцяв броварцям показати наше "Караоке" нас-

тупної недІЛІ Дочекаємось? Того ж дня на майдані відбува­ лося

вшанування

молодих

nод­

ружніх пар і поважних пар, котрі прожили у шлюбі

50

і більше зо­

лотих літ. Броварчан привітали гості з Росії,

Франції.

Польщі,

Відбувся

Естонії ,

святковий

концерт за участю Наталії Ва­ Ані Лорак, квартету

левської,

"Гетьман", ансамбл-ю "Пісняри" .

Концерт завершився тривалим багатобарвним феєрверком. А ще у Броварах відкривали дитячий садок "Сонечко", вша­ новували ветеранів у кафе "Оа­ зис", змагалися у веселому тур­ нірі "Тато, мама і я - дружна сім'я", дивилися водяне шоу ... ... Свято завершилося, почали­ ся робочі будні . В умовах неп­ ростої ситуації в країні побажай­ центрального

варів але

-

проспекту

бульвару Незалежності ,

суботнього/ ранку

прибуло

личнии , підприємство "Брова­ ри-молоко", цех NQ\0 "Київ­

рантності,

ського хлібокомбінату".

шому чудовому пристоличному

Жваво

мо одне одному доброти, толе­

взаємоповаги

у на­

сюди не так уже й багато сіль­

розкуповувалися й заліські ков­

госпвиробників .

місті, яке живе і розбудовується

баси.

стараннями кожного з нас.

Щоправда,

у

городян усе ж була можливість продукцію за прий­

Потенційні покупці мали змо­

придбати

Репортаж підготували

гу також ознайомитися з харак ­

нятною ціною. Приміром, СТОВ

теристиками

Валентина КОВАЛІВСЬКА та Володимир НЕБРАТ.

кранів

від фірми


ВСАУ.ІАО1

е.,.,,,,,,;,,~~~''';'''"ШВ~~,~ ''~rn'miffi1flli' 'В""'''і'ЖSШ~@~В11~~

Воrонь безпечності не прощає Тривожне повідомлення про пожежу в житловому будинку меш­ канця Пухівки Олександра Гол­ децького надійшло до нашого уп­ равління МНС за кілька хвилин після опівночі. За короткий час вогнеборці прибули на місце лиха і приступили до ліквідації пожежі. Зробити це вдалося аж під ранок, і задіяти довелося не тільки від­ ділення ПДПЧ-10, але й сільські пожежні команди. І хоч обійшлося без трагічних наслідків, але вогонь

. ..

усе

ж

встиг

завдати

чималих

збитків. Знищено дах, перекриття будинку, домашнє майно, пош­ коджено стіни будівлі. Збитки від пожежі, причина якої встанов­ JUОється, склали понад п'ять тисяч гривень. На щастя, вдалося збе­ регти

неушкодженими

два

жит­

лові будинки, розташовані поруч. Не зробили б цього, збитки вимі­ рювалися б уже десятками тисяч гривень.

А загалом за вересневі дні на Броварщині вже виникло дві по­ жежі і вибух газу при запалюванні котла. У останньому випадку постраждав 82-річний броварча­ нии Іван Л-о, котрий з 50-проце­ нтними опіками тіла був доставле­ ний до опікового центру м. Києва. Загалом же упродовж січня-серп­ ня в місті і районі виникло 67 по­ жеж. Хоч ця кількість на 19,З відсотка менша, ніж за такий же nеріод торік, але серед загиблих винвилося на два більше - І О чо­ ловік. Ще 9 - вдалося врятувати.

із причин виникнення пожеж за­ лишаються підпали та порушення правил експлуатації електрогос­ подарства. Вони складають поло­ вину від усіх зареєстрованих по­ жеж.

Якщо зробити аналіз виникнен­ ня пожеж в населених пунктах, то

можна побачити: їх кількість збільшилася у Великій Димерці, Калиті, Літках, Рудні. А от у Гого­ леві, Княжичах,- Пухінці "черво­ ний півень" "гостював" рідше. Є й такі населені пункти, де ні торік, ні ниніш•1ього року за вказаний період пожеж взагалі не було. Це Захарівка, Кулажинці, Михай­ лівка, Плоске, Опанасів. З особливою тривогою вогне­ борці очікують початку опалю­ вального сезонуе Із його настан­ ням кількість пожеж у приватному секторі збільшується. Так само, як і зростають збитки від них. Ось чо­ му саме в цей період працівникам сільських пожежних команд слід активізувати роз'яснювальну ро­ боту серед населення. Особливу увагу слід приділити сім'ям, що з

складаються

непрацездатних

громадян та людей старшого віку, бо саме в їхніх оселях здебільшого й трапляється лихо.

А загалом усім нам слід пам'ята­ ти: вогонь не прощає безпечності і навіть найменше порушення, най­ менша недбалість можуть оберну­ тися і загибеллю людей, і величез­

ними збитками.

Сергій КУЗЬМИК,

Збережено також майна та ма­ теріальних цінностей на суму по­ над 12 мільйонів гривень. Прикро констатувати, що з року

начальник Держпожежнагляду Броварського управління

ГУ МНС України в Київській області.

в рік у нашому регіоні основними

ВJНАМ ПИШУТЬ

He~tttte Іttеж АЮ~сІІкіtЇ ~оброті Минулого року нашу сім'ю спіткало велике лихо. У моєї доньки - матері двох непов­ нолітніх діток трапився інсульт і

У

лопнув тромб.

центральній

районній лікарні зробили опе­ рацію, але стан здоров'я не Ми

поліпшувався.

звернулися

до фахівців інституту нейрахі­ р ургії в Києві і ті порадили піти

ще на одну операцію. Цього разу вже за кордоном - у Словаччині. Але для цього, зрозуміло, були потрібні немалі кошті. Я звернулася за підтримкою до Шевченківського сільського голови Власа Миколайовича Дя­ ченка. І той, спасибі йому, від-

гукнувся на нашу біду, звернув­ ся із проханням допомогти до громади Шевченкового. Прак­ тично всім селом збирали гроші на операцію доньки. За лю­ дяність, душевну доброту, хо­ четься

висловити

материнську

вдячність Майї Миколаївні Ти­ мошенко, Людмилі Василівні Петрикеєвій, настоятелю місце­ вого храму отцю Володимиру. Усіх, хто прийшов нам на допо­ могу у

скрутну хвилину,

важко

перелічити. Хай же Бог дасть вам, дорогі земляки, здоров'я і щастя! Прийміть наш уклін і по­ бажання всіляких гараздів! З повагою і щирою вдячністю сім'я СИТЮКІВ.

Аобрі гocno~ttpi Цього літа ми із сім'єю побува­ ли на Волині, на озері Світязь. Відвідали районний центр Шацьк і віддалене село Пульмо, що знаходиться на протилежно­

му боці

озера,

на

кордоні

із

Польщею. Їдучи дорогою до се­

ла, були приємно вражені: поля засіяні озиминою, засаджені картоплею. Та коли в'їхали в се­

ло, сподівалися побачити бідні, старенькі хати, адже так далеко від центру, на самому краю Ук­ раїни. Але те, що побачили, змусило мене написати, аби зна­ ли всі, яке це незвичайне село.

Такого красивого я не бачила! Пульмо в перекладі з латині легені. А легені повинні бути чистими. Саме таким є Пульмо. Колись, у 1987 році, дивувалася чистотою Слов'яногірська, де бу­ вала в санаторії. Але то курортне містечко, а це звичайне село. Красиві добротні будинки, а де й невеличкі, але розфарбовані, мов казкові. Низенькі штахетні паркани, а на подвір'ї море

квітів, виноград. Вулиці чисті. Ніде тобі ніякого сміття, бур'янів

і звалищ.

-

Такої чистоти я ще ніде не

бачила,- сказала моя донька. Коли приїхали до своїх госпо­ дарів у село Світязь, розповіли їм про свої враження і запитали чо­

II...II,;;;.;:;:,:;<.;:;•::::::"'''''"'''''''''''"''''"'''''''''''''''''''"'''''"'''"•'''''''''''''::':':::,.:J~,,,,,,,,,,,.;;:,!.i::\!"{:::,:,:,;;:,.,:;:,.,,c.r;,J,,,,,,,,,,,:,:,,:;,:,:,;,:,,.,.;,,:,::::•::•::•:•: ..:..,:,:,:,:,:, :,:,: : : : : :•.'•'•'•'•'" ' ' ' ' ' "' ' ' "' ' ' "' '·' ' ' ' ' ·' ' ·' ' ' ' ' ' ' ' ' ' M:·•' ' ' ' ' ~' ' "' ' "' "' ' ' ' "' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '·'•' ' ' '·' '

Профілактика серцевосудинних захворювань

дарство тепер називається). Сільський голова все, що обі­

-

виконав.

від

Світязя,

цяв перед виборами,

Село,

відміну

на

освітлене. Люди мають роботу і добрі заробітки. А ще кожної су­ боти, до сqят, уже без нагадуван­ ня голови, всі прибирають при­ леглу до подвір'я територію.

·

Всього дві людини, два добрі господарі могли змінити облич­ чя

села

життя

і

забезпечити

хороше

жителям. Як би аби скрізь були такі

своїм

хотілося,

керівники і така чистота!

Віра ХОЛОШВІЙ, село Пухівка.

6. Страви з яєць: цільні яйця (не більше З у тиждень) для дода­ вання в їжу, страви з яєчних білків. 7. Напої: неміцний чай, кава, соки, несолодкі компоти, киселі, відвар шипшини.

Чому важливо дотримуватися дієти? Жири. Основна частина жирів в організмі людини представлена холестерином, тригліцеридами і фосфоліпідами. Вони входять до складу клітинних стінок, не­

туацій. Вплив на фактори ризику, що модифікуються, комплексом не­ медикаментозних заходів і приз­

обхідні для синтезу статевих гор­ монів, утворення жовчних кис­ лот. У крові зазначені класи жирів знаходяться в зв'язаному

наченням специфічних лікарсь­ ких препаратів є важливою час­ тиною профілактики і лікування. Немедикаментозні заходи не тільки видозмінюють перебіг захворювань на пізніх стадіях, але часто є достатніми для їхньої корекції на ранніх стадіях. До немедикаментозних заходів профілактики серцево-судинних захворювань відносять: відмовлення від паління; зни­ ження маси тіла при їі надлишку; збільшення рухової активності рекомендується ходьба по ЗО-45 хвилин З-5 разів на тиждень; психоемоrіійне розслаблення, вщхщ від стресових ситуацій; дотримання дієти. Загальні вимоги: І. Збільшення прийому різно­ манітних овочів і фруктів.

стані з білками. Велика частина жирів утворюється в печінці і кишківнику в необхідних для ор­ ганізму кількостях. Надлишко­ вий вміст жирів у раціоні призво­ дить до підвищення концент­ рації холестерину і тригліцеридів у крові і, як наслідок, розвиткові атеросклерозу (ущільнення сті­ нок судин у результаті відкладен­

ня на їхній поверхні жирових бляшок), гіпертонічної хвороби й ожиріння. Наступне ушкод­ ження зовнішньої частини (ку­ пола) атеросклеротичних бля­ шок з утворенням на їхній по­ верхні тромбів може привести до таких грізних ускладнень, як інфаркт міокарда й інсульт. Жири, що входять до складу харчових продуктів, у залежності від їхньої хімічної структури, можна розділити на насичені, не­

2. Вживання достатньої кіль­ кості продуктів із зернових куль­ тур.

З. Перевага- знежиреним фор­ мам молочних продуктів. 4. Збагачення раціону продук­ тами, що містять калій, магній. Пацієнтам, що страждають серцево-судинними захворюван-

нями або мають високий ризик їхнього розвитку, варто обмежи­ ти: продукти з високим вмістом жирів тваринного походження,

холестерину; кухонну сіль до 4-6 г у день (близько І чайної ложки), а пацієнтам з артеріальною гіпертензією (підвищення ар­ теріального тиску вище 140/90 мм рт. ст.) -до 4 г в день; рідину (при наявності серцевої недос­ татності); алкоголь; менше вжи­ вати цукру (60 г на добу) і про­ дук:rів, які його містять, частково замінюючи цукор на мед (але не

більше З чайних ложок на добу). Для цього рекомендувати:

-

купуючи

продукти,

переко­

натися, чи не є цукор основним компонентом;

-

уникати вживання їжі і на­

-

з

високим

вмістом

цукру

готуючи їжу, цукор додавати

в невеликих кількостях.

Дієта повинна бути збалансо­ повноцінна і відповідати енерговитратам пацієнтів протя­ гом їхньої щоденної активності. Продукти та страви, що реко­ вана,

мендуються:

І. Страви з круп: хліб і хлібобу­ лочні вироби - хліб пшеничний або з висівками, вчорашній, з низьким вмістом або випічка без солі, нездобне печиво, сухарі з білого хліба, різні каші (вівсяна, гречана, манна), макаронні ви­ роби. 2. Перші страви: супи з круп, овочів, молочні. З. Страви з м'яса і риби: не-

Молочні продукти: знежире­ молоко, кефір, кисляк, ря­

жанка, сир.

родичів). 2. Що модифікуються (зво­ ротні): паління; надлишкова ма­ са тіла; малорухомийспосіб жит­ тя; підвищений рівень холес­ терину в крові; цукровий діабет; підвищений рівень стресових си­

Чи не від Польщі? сільський голова і голова колгос­ пу (можливо, по-іншому госпо­

не

І. Що не модифікуються (не­ зворотні): чоловіча стать; вік більш 40-50 років; генетична схильність (наявність захворю­ вань серцево-судинної системи в

(солодкі безалкогольні напої, кондитерські вироби, здоба); - вибирати свіжі, сушені або консервовані фрукти без цукру;

є два господарі:

5.

ку Прийнято розділяти на:

nоїв

Там

добу).

Фактори ризику їхнього розвит­

му Пульмо такс багате і красиве?

Ні!

сорти телятини; курка, індичка без шкіри; неж.ирна риба. 4. Страви з овочів і фруктів у різному виді (не менше 400 г на

жирні

Захворювання серцево-судинної системи є одними з найбільш роз­ повсюджених у світі і займають перше місце серед причин смерті.

·

насичені, моно - і поліненасичені. "Шкідливими жирами" для на­ шого організму, вживання яких призводить до підвищеної про­ дукцїі в печінці і, отже, підви­

щення концентрації в крові,­ зв'язаних з білками холестерину і тригліцеридів, є насичені і нена­ сичені жири - переважно жири тваринного походження (м'ясо, особливо червоне (яловичина, свинина, баранина), яйця, верш­ ки, цільні молочні продукти), продукти з високим змістом хо­ лестерину (мозок, ікра, вим'я, внутрішні органи тварин). У той же час вживання продуктів, що

містять моно- і полінснасичені жири,

є

корисним

для

вашого

здоров'я. До продуктів, що міс­ тять ці жири, відносяться рос­ линні олії, риба (лосось, тунець,

скумбрія, сардини), птахи, морсь­ кі продукти, горіхи і зернові культури.

Віддавайте

перевагу

пісним

(нежирним) сортам м'яса у варе­

ному або тушкованому вигляді, а не смаженому. При готуванні різних страв використовуйте при­ прави з низьким змістом солі або без неї. Додавайте до страв не­ жирні соуси (без вершкової олії, маргарину, майонезу). Обсма­ жуйте продукти в невеликій кіль­ кості рослинної олії (краще оливкової). Не використовуйте для цих цілей вершкову олію і са­ ло, багаті насиченими жирами і холестерином. Не зловживайте продуктами, у готуванні яких ви­ користовуються ненасичені жи­ ри, -вироби зі здобного тіста, пе­ чиво, картопляні чіпси. Обмежте прийом продуктів, приготованих

на "тропічних" оліях (кокосовій, пальмовій, кісточковій паль­ мовій). Рекомендована добова кількість

'


Щ@JOO[p®[![!!]'j/@ І Щ

Л106иму10 жену,

~fК[piOGOIO[!!JШ гп ~~

Мапьченко Лиди10 Васнпьевну,

Нам с тобою повезла. Чтоб здоровья бьт избь1ток.

Пус ть звездь1 светятся в глаза твоих

Мама, ть1 у нас одна!

Пусть сча с тье,

Спасибо за все, что тЬІ нам дала,

ка к шампанское, искрится .

Пусть слезь1 никогда не блещут в них, И в сердце пус ть печаль не постучится . Пус ть зто т день , ка к песня соловья,

·

Перечеркнет

в сех мудрь1х д ней нена стье .

За то, что дарила так много тепла,

С Днем рождения, родная! Наш семейнЬІй командир! Мама, ть1 для нас опора,

За мудрость, что нам,

логічного відділення централь­

та професіоналізм лікарів віЗь­

ЗОШ І-ІІІ ст. Вадима Б. З тілесними ушкодженнями

часу,

ної районної лікарні. Хочеться сподіватися: молодий організм муть своє і рани швидко заго­

яться. А от скільки потрібно

сідниць

ранами

аби дитина

стресу,

позбулася

отриманого через

зло­

чинну безпечність дорослих?

хлопчика доставлено до невро-

Бійтесь, румуни, наїзників наших! Дві

са померли на місці пригоди. Того ж дня і знову в Заліссі

дорожньо-транспортні

пригоди зі смертельними нас­

трапилася ще одна ДТП. Наш земляк семиполкінець Олек­ сандр Б. допустив зіткнення з

лідками і тяжкими тілесними ушкодженнями водіїв та паса­ жирів трапилися в один із верес­

іномаркою, якою керував гро­

невих днів на автомагістралі Санкт- Петербург- Київ- Одеса.

мадянин Румунії Даніїл Т. Са­ ме він та пасажирка іномарки, його співвітчизниця, постраж­ дали найбільше. Із тілесними ушкодженнями їх госпіталізо­ вано до ЦРЛ . А от винуватець аварії обійшовся лише незнач­ ними травмами лоба та

Поблизу Залісся пенсіонер із Києва Віталій Г., котрий пере­

бував за кермом ДЕО Ланос, виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з автомобілем з напівпричепом,

яким

керував

житель Обухівшини Віталій Сулима. Водій і пасажир Лано-

Наркотик

•••

ТЬІ нас любишь и ждешь! Любящие дети, зять,

дослідження в лабораторії Го­

бухона обрали кінцевою метою своєї прогулянки наші земляки

Сергій З. та Сергій П., але факт залишиться фактом: пов'язана

за зберігання дурману Сергієві доведеться відповідати за час­ тиною 1-ю статті 309-ї Кри­ мінального кодексу України,

uя подорож була із наркотика-

адже саме за нею попередньо

ми. у кишені спортивної куртки в гаманці, що належав 27річному Сергієві П . , було виявленодва поліетиленові пакетики. Затриманий пояснив, що в них сильнодіюча психатропна речовина . Яка саме, покаже

кваліфікували дії шукачів пригод співробітники Бориспіль­ ського міжрайонного відділу управління боротьби з органі­ зо ван ою злочинністю та Еро­ варського райвідділу внут­ рішніх справ , котрі й затри­ мали молодиків.

ловного управління МВС Ук­ раїни. Та як би там не було, але

За повідомленнями Броварського райвідділу ГУ МВС України в Київській області.

1. 2.

КАМАЗ (тягач) причіп Автокран КС-

25

-9

тн.,

тн;

З. Автовишка ГАЗ-53 (виліт стріли

4.

Екскаватор

ЕО

2621

(ківш

18 м) ; 0,25,

Бульдозер Т -170; ДЕК (кран на гусеничному ходу);

Продаютьс11: двері 2000х800 мм.; швелер N214- 6 м.;брус 2300х100х140 • З шт. Тел.: 4-98~64; 8(067)496-80·07.

Здам в оренду автомобіль "Опель·Кадет", повний капремонт.

Ten.: 8-050-750-75-44. газета Броварських ЖИТТЯ• міської та районної рад, де~ІЖаІ!НОі адміністраціі.

•ltOBE

~~~~~~tt колек'Гив редакціі rазети, Е

Трал вантажопідйомністю Міксер Міксер

10. 11.

відвал) ;

5. 6.

7. 8. 9.

районна ради, районна

V4 V7

60

тн.;

З, призначена для заправки автотранспо­ ртних засобів екологічно чистим паливом - стисненим природним газом і розрахо­ вана на 500 заправок на добу . Забруднюючою речовиною, що пот­

розсіювання за затвердженою у Міністерстві екологіі та природних ре­

сурсів України програмою "ЕОЛ", макси­ мальні концентрації забруднюючих речо­ вин у приземному шарі на межах

рапляє в атмосферне повітря в процесі

санітарно-захисних· зон не перевищува­

-

заправки автотранспорту , є метан

-

це речовина без кольору, вияк

користовується

заправки

для

авто­

мобілів, так і для інших потреб народного господарства і побуту (в газових плитах. водогрійних колонках та котлах). Використання його ї( якості палива для

автотранспорту зменшує шкідливі викиди в атмосферу вуглеводневих з'єднань в 510 раз, оксиду азоту - удвічі, повністю виключає викиди сажі і свинцю. З метою виявлення кількісних та якісних характеристик викидів, що пот­ рапляють в атмосферне повітря в процесі діяльності АГНКС , нами було проведено міськрайонне

Броварське равління

"Політичні партії в Україні" ресня

15

ве­

тн.),

а також іншу техніку.

Te.n.: 6-72-06, 6-47-94.

Всі ВИДИ ІJдІвеПІаІИІ Іtlh: 8JІД8М811, СІЇІИ, ІОІРІІПІ,

С81118ХІІІ8, lnaraJCІPIЙ. ПІ·

цензів. теа: 8·050-150-15-44, 8·

095·88-31·600.

Разом з цим , нашим підприємством постійно розробляються та реалі~уються щодо

заходи

римання дозволу на викиди.

позаштатних ситуацій та заходи , спрямо-

-

(свідоцтво

Федорівна

115 від - село

Ng

Лисенко Ана­

-

Богданівна, вул. Садова,

- Ковалевський Сергійович (свідоцтво NQ

Керівник осередку

від 15.09.2008р.). Юридична адре­ село Літки, вул. Харченко,

46;

Калинівська селищна організацію

Єдиного Центру. Керівник осередку

Іванюта Наталія

(свідоцтво

NQ

109

від

15 . 09 . 2008р.). Юридична адреса - смт. Калинівка, вул. Чекістів, 5, кв. 60; Калитянську селищну організацію

Єдиного Центру .

Керівник осередку • Мирончук Ва­ лентина Василівна (свідоцтво NQ 110 від 15.09.2008р.). Юридична адреса смт. Калита, вул. Бредака, З кв. ЗВ;

- Гоголівську сільську організацію Керівник осередку Григорівна

ла

Лебідь Людми­

-

(свідоцтво

NQ 111

від

15.09.2008р.). Юридична адреса- село Гоголів, вул. Леніна,

Руднянську

11,

кв .

сільську

12; організацію

Петрівна (свідоцтво NQ 112 від 15 . 09.2008р.~. Юридична адреса- село

га

Рудня, вул . Леніна,

·-

7; сільську

Семиполківську

ор­

Керівник осередку

Литвин Микола

-

(свідоцтво

Бобрик, вул. Кооперативна,

24;

Керівник осередку

від

NQ 117

Юридична адреса

15 . 09 . 2008р . ) .

-

село Рожни, вул . Шевченка, 13; - Требухівську сільську організацію

організацію

Єдиного Центру.

-

Олійник Артем

Володимирович (свідоцтво

Ng 119

село Зазим'є , вул . Київська, юстиції до

відповідно

2008

-

уп­

шо

повіпомляє.

України

Закону

17

"Політичні партії в Україні" ресня

-

51.

мjськрайонне

Бооварське

равління

від

адреса

Юридична

15.09.2008р . ).

ве­

року зареєстровано:

Шевченківську сільську організацію

Єдиного Центру.

- ·Герасименко Ng120 від

Керівник осередку

Ганна Миколаївна (свідоцтво

15.09.2008 р.). Юридична адреса - се­ 1О, кв. 1; - Русанівську сільську організацію

Єдиного Центру .

-

Костира Юрій

N2 114

від

-

Редактор:

сільську

Рожівську

Керівник Олег

осередку

Анатолійович

-

20 організацію

Герасименко

(свідоцтво

Ng 121 від 17.09.2008р.). Юри~чна адреса -

село

Рожівка,

люціі,

51.

Київська обл., м . Бровари, бупьв. Незалежності,

1if

~;

61285): 1 місяць- 5 грн. 75 коп., З місяці- 17 грн. 25 коп., 6 місяців - З4 грн. 50 коп.

15 . 09 . 2008р.). Юридична адреса- село

Керівник осередку

nідnриємств

(індекс

(свідоцтво

Требухів, вул. Тиха, 5-а; - Зазимську сільську

І

та орrанізацій

- Хромець Леонід Ng 118 від

Керівник осередку

17.09.2008р.). Юридична адреса- село

(свідоцтво

An•

Єдиного Центру. Михайлович

1~~:

35064): 1 місяць- 4 грн. 15 коп., ~\ З місяці- 12 грн. 45 коп., l[f. 6 місяців - 24 грн. 90 коп. 1~:

Галушка Вален­

-

Шевченкова, вул . Польова,

Єдиного Центру. Керівник осередку

(індекс

Єдиного Центру. тина Олексіівна (свідоцтво

індивідуаnьних ~~l

nередnnатників

організацію

сільську

Рожнівську

-

An•

від

116

NQ

Керівник осередку- Григор'єв Борис Петрович (свідоцтво NQ 11 З від ло Семиполки , вул. Єсеніна,

~тти··! Іі\J

організацію

сільську

Бобрицьку

-

Єдиного Центру.

ганізацію Єдиного Центру .

07400,

··пов в

2;

15.09.2008р.}. Юридична адреса - село

передпаачуите

Єрьоміна Олена

-

Григорович

Миколаївна

-

Єдиного Центру.

Єдиного Центру .

108 са ·

Читайте і

9;

Богданівську сільську організацію

село Княжичі, вул . Лисенка , 39; - Літківську сільську організацію

Олександр

Курупенко С.С., начальник РВУ "Київавтогаз" .

виникнення

недопущення

15.09.2008р.). Юридична адреса

толій Миколайович (свідоцтво NQ 107 від 15.09.2008р.). Юридична адреса ·

Анатолійович

АДРЕСА:

личуть.

Керівник осередку

Керівник осередку - Компанець Оль­

(30

здоров'я мешканців, які проживають поб­ лизу АГНКС, негативного впливу не вик­

15.09.2008р.). Юридична адреса· село

організацію

сільську

Княжицьку

фонами: 5-21-80, 5-04-21 до райдер· жадміністраціі. В подальшому документи . у яких обфунтовуються обсяги викидів забруд­ нюючих речовин в атмосферне повітря, буде надано на розгляд і затвердження до відповідних Державних органів для от­

Русанів, вул. Польова,

року зареєстровано:

2008

для АГНКС NQ1 м. Бровари. Шановні жителі! Просимо відгукнутись на наше повідомлення і висловити свої зауваження га пропозиції з приво діяльності нашого підприємства за теле

wo

України

Закону

до

відповідно

концент­

допустимих

рацій. Найближчі до зони впливу забрудню­ ючих речовин житлові забудови знахо­ дяться на відстані 800 м. Враховуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що викиди природно­ го газу в атмосферне повітря у процесі експлуатаціі АГНКС на життєдіяльність та

уп­

повідомляє,

юстиції

.

розрахунком

проведеним

з

гранично

тимуть

новний компонент природного газу.

Метан

конання

Згідно

ос­

Єдиного Центру.

м';

МАЗ - самоскид (36 тн . ); МАЗ бортовий з причепом

інфор.uаація

графіків планово-попереджу­ вальних ремонтів основного та до· поміжного обладнання с танцїі, дотри­ мання вимог технологічного регламенту та беззаперечне утримання стану АГН КС на високому технічному рівні. РВУ "Київавтогаз" має намір подовжи­ ти термін діі дозволу на викиди забруд­ нюючих речовин в атмосферне повітря

-

м';

Крини чани.

ємства,

Єдиного Центру .

ТОВ "&роварський Д&К "NІеркурій" пропонуЕ послуги по здачі в оренду автотранспорту:

:~

вані на зменшення рівня викидів природ­ ного газу в атмосферу. До таких заходів відносяться: повноцінне та своєчасне ви­

Керівник осередку

Слідство встановить, чому саме виведену з експлуатації паливну станцію поблизу Тре­

~і;і;

розробку матеріалів, в яких обфунтову­ ються обсяги викидів забруднюючих ре­ човин від підрозділів нашого підпри­

-

<

:;j.

Шановні жителі нашого міста! Автомобільна газонаповнювальна компресорна станція (АГНКС) N21 , яка розташована за межами міста Бровари , за адресою: с . Требухів , вул. Перемоги ,

Єдиного Центру.

rаманц•

запрошуємо на наше зібрання.

внученька Лидочка.

Еко.nоrі .. на

гомілки.

у

\~!

ця·. Усіх творчих людей нашого краю ";.;

поддержишь, поймешь, За то, что всегда

Так живи на радость людям - врагам назло,

лася в Бобрику. Посеред білого дня на вулиці Каті Свірської ротвейлер, що належить місце­ вому жителеві Степанові Ч., Бобрицької покусав учня

рваними

За то, что всегда ть1

До ста лет

Ротвейпер "атакував" дитину

rурно-мистецького об'єднання "Крини-

не скупясь, отдавала.

Ть1 судья любого спора , Ть1 для нас авторитет!

в лад онях с ча сть е! С любовью, муж.

-

Учила, воспитьІвала, помагала .. .

Ть1 на все найдешь ответ,

%( · Приносит каждь1й день

відкриття черговоrо творчого сезону І~! Броварського міськрайонного літера· ·~·

-

С Днем рожденья, дорогая! Ть1 наш Бог и наш кумир!

Пусть жизнь тво я, как майская заря,

Ця страшна трагедія розігра­

УнеР;лю, 28 вересня, о 12.00 у місько· ІШІ муілубі (вул. Гагаріна, 6) відбудеться !~!

Вместе мь1 счастливь1 будем.

поздравп1110 с 50-nе'Іием!

вул.

Жовтневої

рево­

!!і: Втрачений атестат пgо nовну загальну сеQедню освіту МГАВ N201З427, виданий ЗОШ N25 м . Бровgри 20.06.1997 р. н_а Ім' я Череnеніноі Ірини ВалерІІвни , вважати нед1исним .

:::.1 Втрачений дублікат свідоцтва npo nраво власності (б/н 23 .03.2007 р.), виданий виконкомом Богданівської сjради на nідставІ рішення вір. 16.02.2007 р . N214 на ім'я Новохацько'І Катерини Семенівни, вважати недійсним.

2. Друк офсетний.

4-03-76.

Обсяг

4-21-34; nромисловості і соціальних питань, відпов\1.\аnьного сеtо:ретаря 4-04·81 ; nИСlів і масової роботи 4-02-92; r.м·onт.>nra прийом оголошень 4· 23-26.

Відділи: громадшо-політичного жипя

1 друкований

аркуш.

Віддруковано в ЗАТ

·

Газета І$ЮФдІ'ІТІ:;

з 17 квіпів Дні

виходу:

середа. субота.

"Бf)Оварс:ька друкарня".

#73 2008  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you