Page 1

СЕРЕДА

22 вересня

р.

2004 N!!72 Виходить 17 квітня 1937 року

(9579)

з

Ціна договірна

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністраці"

С;оціальна стратегія Уряду В. Януковича

rРИВНI

284

BirafMo~ Леоніде ВОnОДИМИРО8Иlfуl

-

Указом Президента України Л. Кучми від

TAKOIO ВІДНИНІ В УКРАЇНІ ІУДІ

6 вересня 2004

року за

значний особистий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток України, вагомі досягнення у професійній

МIНIМАІІЬНА ТРУДОВА ПIНСII

діяльності, багаторічну сумлінну працю нагороджено орденом «За заслуги»

ступеня голову Броварської районної ради

/11

Леоніда Володимировича СЛОБОДЯНЮКА.

З самого початку свого уряду­ вання пообіцявши людям, що створюватиме їм гідні умови життя, Глава уряду Віктор Яну­ кович протягом майже двох ро­ ків постійно зосереджував увагу виконавчої влади на «підтягу­

Ані» з~робітних плат, пенсій, .пендlИ, СОЦІальних виплат.

І хоч призначувані суми, відпо­ відно до можливостей держави, не були такими значними, запо­ чаткована тенденція вселяла громадянам упевненість у даль­ шому системному поліпшенні добробуту. Сьогоднішня ж економічна ба­

Броварські районна державна адміні­ страція та районна рада від імені трудо­ вих колективів підприємств, установ та організацій, усіх жителів району щиро і сердечно вітають чесну, принципову, доб­ ропорядну і благородну людину, вимогли­

Володимировича з нагородженням висо-

взагалі подією знаковою. Протя­

вого, виваженого і талановитого організа­

гом

тора і керівника, голову Броварської районної ради СЛОБОДЯНЮКА Леоніда

лежний рівень роботи 1Ітісцевого самовря­ дування та розбудови еКОНО1llіки району з

Нинішнє

себе,

а

і

увесь

світ,

дозволила

Уряду зробити чергові рішучі кроки у бік підвищення життє­ вого рівня громадян. Серед них назвемо лише останні, вересне­

ві.

Це і підвищена до

237

гри­

підвищення

мальної пенсії до нещедрому

на

284

міні­

гривень у

радощі

пенсіо­

нерському житті можна вважати

останнього

здійснено рамках

часу

також

інших

забезпечення.

ряд

видів

Урядом заходів

з

12

німальні

чорнобильські

печенні

ліквідація

які

закін­

2005

Починаючи з березня

ро­

богатирського

ного

щастя

і

здоров я,

великого родин­

благополуччя,

невичерпної

енергії і успіхів У справі підняття на на- [, ,)

!,'

метою поліпшення життя простих людей. v.'

л. А вАЙСФЕЛЬД.

СВІТ0 .аАIІОСI НА СІІАВУ

ріст трудових пенсій забез­

терв'ю», показували свій тала.нт

ініційованою

Міністрів

їх

у тій чи іншій сфері: дехто вра­

щоріч­

жав чарівним та.нцем,

ною індексацією на коефіцієнт, що складатиме не менше

20

від­

вень ;\rінімальна заробітна плата,

місячної заробітної плати у по­

передньому році. І хоч зараз ще не на часі вести точні підрахун­

посадові оклади бюджетників,

ки, порівняння торішньої серед­

462

дехто­

вишивкою та вироБШ\lИ з бісе­ ру,

сотків від збільшення середньо­

і збільшені завдяки запровад­ женню Єдиної тарифної сітки і

[: :,

дис­

чували службу в різний час.

Кабінетом

OPД~HOM

-

забез­

військовослужбовців

печуватиметься

Haгopo~o~o

пенсії,

у пенсійному

офіцерського складу,

ку,

державною

«3а заслуги» ІІІ ступ~ня І оажають иому :~ І

Голова райдержадміністрації

1 ве­

відсотків зросли мі­

розпочалася

пропорцій

у

кою

пенсійного

Зокрема,

ресня на

за, прискореним розвитком якої,

до речі, ми. здивували не тільки

ж

'.'['.

а

-

хто

мистецтвом

У перервах

між

ушу.

конкурсами

глядачі насолоджувались висту­ пами

зірок,

що

приїхали

під­

тримати юних красунь. Це бу­ ли

Любомир

Щербак,

солісти

зрослі удвічі стипендії студентів

ньомісячної зарплати в

та учнів професійно-технічних училищ.Та найбільше цей осін­

ні і сьогоднішньої, яка уже сягає

вального

600

Чанга». ПРИГОЛ()~ІШЛИВУ колек­

!.f~ місяць запам'ятається людям c~, -",шого ВІку: з першого верес-

.. ' міні:-'lальні

~

eНl

до

трудові пенсії під­

РІВня

прожиткового

,Іінімуму для непрацездатних, тобто, до 284 гривень. І відтепер понад 11 мільйонів наших літніх громадян отримуватимуть солід­

ну добавку до своїх пенсій.

грив­

гривень і має тенденцію до

представив

ня матеріальної підтримки стар­

яж», після якого сама організа­

шого покоління громадян будуть спрямовані

і

передбачувані

в

проекті бюджету-2005 додаткові

300

мільйонів гривень.

Значно

більші,

ніж

які

життя

протягом

мали

високі

фі­

протягом

разову

закладаються

до Дня

грошову

Перемоги,

допомогу

вете­

ранам війни. для надання роботі по поліпшенню життя старшого покоління наших громадян сис­

першого серпня, цим людям бу­ ла запроваджена щомісячна гро­ шова допомога у розмірі

30

гри­

захід,

протягом

а

року

копітка

робота

міської ради, її виконавчого ко­ мітету, управлінь та служб, тру­ дових колективів, підприємств, організацій, установ Броварів.

Прем'єр-міністра Загальнодержавна

архітектурні

програма

соціального

захисту

ветеранів, якою передбачаються різні напрямки підтримки літніх

людей.

Це і безплатне медичне

за

дукти

місцем за

проживання про­

зниженими

система субсидій

цінами,

і

на оплату ко­

будови,

впровад­

жуватн в життя сучасні обряди.

Одним словом щоб броварчани

зробити все, і госп довго

згадували теплом і щемом душі це свято, з нетерпінням чекали наступного року. шення

можна

горічні

Без перебіль­

сказати,

заходи

з

що

нагоди

цьо­

Дня

міста вдалися на славу. За тра­

створення у літніх людей постій­

міський голова В. О. Антоненко напередодні провів зустріч з групою учас­ ників Великої Вітчизняної вій­

ного відчуття побутової захище­

ни

ності та душевного комфорту.

були

мунальних послуг. Ці та інші за­ ходи

спрямовуватимуться

Н.ині

ж

У

понад

на

одинадцяти

мільйонів наших громадян стар­

шого віку своєрідне свято. Його забезпечило повідомлення Глави

Уряду Віктора Януковича про підвищення мінімальної трудової пенсії до рівня прожиткового мі­ німуму,

Це

з

тобто,

до

недавніх-то

284 132

гривень.

гривень.

Значить, обіцянки

справджуються таки нинішнього Кабінету

Міністрів

забезпечувати

людям

гідне життя.

дицією,

та

ветеранів вручені

плити,

праці,

газові

мобільні

котрим

колонки,

телефони,

а

учаснику бойових дій В. М. Мо­ розенку,

який

брав

участь

у

форсуванні Дніпра, пощастило найбільше він· одержав клю­ чі від новенької «Таврії», Цього ж дня минуло 50 років, як под­ ружжя Лип 'явок Павло Власо­ вич та Галина Макарівна стали на весільний рушник. З нагоди такої хвилюючої дати міський голова В. О. Антоненко золо­ тим ювілярам вручив пам'ятний адрес і подарунок. Кращих представників трудових колек­

Сергій ПЕРЕВЕСЛО.

тивів міста нагороджено Почес-

гра~10тами

міської ради та

ВИКОНКО:-.Іу

цінними пода­

рунками.

П

спрямована

створюється

жі

року

денний

ініціативою

заробітки.

поточного

Y;K~~~;~~ ПЕ:~~~~f

ними

Насамдеред хочеться відзначи­ ти, що це не одноденний-дво­

Вже стало доброю традицією до цього свята облаштовувати, чепурити місто, відкривати нові

трудового

самостійно «підправити» свої пенсії, донісши в управління Пенсійного фонду за місцем проживання довідки про найус­ пішніший відносно зарплати пе­ ріод трудової діяльності. Наступ­ ний крок щодо поліпшення життя ветеранів, чиї пенсії не сягали прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, Уряд зробив улітку. Починаючи з

вень.

щорічну,

забезпечення, і можливість придбавати в торговельній мере­

Перераховані їм пенсії склали навіть по кілька прожиткових "'lінімумів. Ті ж пенсії, які на пеРШО:-'IУ етапі реформи не зросли, Кабінет I\Ліністрів збіль­ шив на 12 відсотків. Крім того, усім громадянам була надана змога

на

ресурси

нині,

темності і цілеспрямованості за

сій,

«Чунга.­

цію

людя,,{ здавалося, не було.

представники інших профе­

колективу

збільшення, засвідчує, що індек­

нансові

ки,

вока.льно-танцю­

сувати буде з чого. На посилен­

Згадаймо, що ще зовсім недав­ но, у 2000 році, мінімальна тру­ дова пенсія в Україні становила лише 55 гривень, або ж чверть від тодішнього прожиткового мі­ німуму. І виходу з того стану, як

Край тій пенсіонерській без­ просвітності поклала започатко­ вана Урядом Віктора Януковича широкомасштабна пенсійна ре­ форма. Спочатку свій зиск від неї отримали шахтарі, металур­ ги, коксохіміки, машинобудівни­

молодіжного

див

РИЄМНО щО

в~дзна.чити,

МІСЬКИИ

голова

В. О, Антоненко не зра-

своїй традиції.

Недільного

ранку він побував у пологовому

будинку,

де

привітав

новонароджених

батьків

броварчан,

а

також завітав до вихованців дн­

тячого, будинку «Любисток».

та

Великий інтерес у броварчан викликали конкурси «Юна

приклад,

міс на

перукарів

Брова.рів».

це

змагання

На­

краси

прийшли подивитись сотні лю­ дей.

І

справді,

жодного Рівно о

в

залі

не

було

порожнього місця. 18.00 розпочалося за­

хоплююче

шоу.

конкурсанток,

запитання

в

показу,

чам

одну

відповідали

на

"lн-

своїх

зірка

прекрасних

ГРИМІВ.

що

всі

Здавалося,

звуки

зосереджені

Броварів в

одному

приміщенні «Прометею». І ось все

стихло

ча мить. ~lОжна

-

настала

хвилюю­

Хто ж переміг?

визначити

Хіба

переможни­

цю, коли всі конкурсантки бу­ ли просто неперевершені. Було присуджено

звання

третьої,

другої віце-міс та. віце-міс. І ось голова журі, с1ктивний організа­

тор

КОНК)lХУ,

~!іський

голова

Віктор Антоненко за. руку вивів вари,

конкурсі

зі

. АЛ

З

ту,

оригі­

художник,

« Во­

пісень.

14

глядача.м

вбрання

кра.си

Окса.на Вояж подарува.ла гляда­

до

років. Це були найгарніші дівчата Броварів, Конкурсантки

са.АОН

естради і просто чарівна жінка.

15

від

20

нальні вбрання,

тор

Змагалися

віком

демонстрували

екзотичного

котра

-

с[йл<l

Аліну

юною

:>Ііс

Бро­

Скуйбіду.

Всі

дівча.та. отри~raли букети казко­ вих

квітів,

а

!Іере~lОжниці

чудові подарунки.

(ЗахінЧЄНRЯ на 2-й стор,),


(21

І

І

N!!72 (9579)

ВДАЯОС. (Закінчення. Поч. на l-й стор.).

дитячий ВИЙ

АБУТЬ , ко/кен ОрОВир­

М

чаН/НІ ЩО

ХИ,\ЬНil до

ПIІШil<;ТЬСЯ

Сй:-Іі!

НИХ.

по-осінньо:чу

природа

Дні

Оу.уи

вий оркестр України. У ПilрКУ «Перемога»

,\ilгідни­

:-Ш, тепли~ш, ваоили нй вулицю і

:-JaЛИХ,

1 дорослих.

но,

1

ЩО

Тож. не див­

1

Яр~lс1рок,

ВИСТilвка

то­

виступи

Вирів ширвжитку, всі заходи на і

естрадних

сценйх

GаГс1ТUЛЮДНИ~IИ

виступами

були

тей

:3СIХОПЛЮIO-

ну

ЧИ~lИ.

ТРilдиційний яр'\шрок

із

гос­

райо­ добре

-

знаними

ПРОДil­

:3

дітей

ЗМІнювалися

стадіоні, !Ііі спортивних )Іайдан­

'ІИКilХ

із

Києва та Дер­ жавний духо­

при-

СВЯТil

напрочуд

духо­

«Славугич»

ти~І.

у

СЯАВУ

НА

оркестр

нас

стали підприємець В. В. Кулик (власник кіоску по вул. Гагаріна

Ті'! їхнім наймолодшим вихован­

багатоквартирний житловий будинок N2 49 по вул. Королен­ ка, КП «ЖЕК-5» (начальник Л. П. Кузв!енко), подвір' я бу­

закладів І

17),

пластику, КОАЬО­

лителів

Які талановиті діти, справжНІ фантазери відвідують ГУРТКІ!

міський

голова,

члени

не РОЗЧilРУВilВ ПОКУIlців. Тож су­

ром

оотнього РіІНКУ до

ка»

лим броварчанам та поховань загиб­ лих воїнів. Наступ­

ленні

виробники

ШШilЛИ

ЯК

ЧИС­

Броварщини, наметів

ВЛilСНИКИ

пос­

«великих

лавки ПРОДilвці ~юрозива, прохо­

гa~Ic1HцiB», так і пенсіонери, ти:\!

лщ\жувальних lI<l.Iюів,

оільше, що працівники сеЛil 1J1!-

і

б"гс1ТЬОХ інших

везли дорідний урожай сокови­

КІВ,

ТИХ П:\ОДllJ

ДІЛІ,

І ДОРОС.\І ДО

ІІІ,()І

IlllрИ.

топ,\ю.

І

овочів ,

в т

КilПУСТV,

огірки,

перець,

ПРИЧО,\IУ,

з(]

вихідні

Кйр­

ПО:I[IДUI)1I,

нолука

Огmк

V

'і.

ЦlIlі1~lИ

тощо.

lJироБНІ!Кі1.

омато

сі'\Іей

ОІаКУВеlЛП про/\укцією феР:-Іер­ ських ГОСІЮДсIIJLТВ «Журавочка» (І\длинівка)

Ті! «СвіТЛі1!!еl»

жичі),

ВАТ

«l\.О~Ібінат

НИЙ»

(К"линівк,,),

(Кня­

"Теплич­ й

також

'\r'ясоч курей Ті'! ЯЙЦЮІИ з Богд,,­ ювки,

овоча~ш

з

В.

ДИ~Іерки,

Требухова, ПЛОСКОІО, Русанова.

Як з"вжд/!, ВИДОВНЩНІВШ БУМІ

IIPOAYKIIll

виставки

наших

ветних

колективів

сівців,

ПОРОIlIківців,

сла­

П:\ilст"а­ ТОРОlilшів­

ців. :-Іеолевиків ф"орики '(ДруЖбе]». З гордістю де­ :-ЮНСТРУВ"ЛИ СВОІ досягнення ко­

лективи

З"lЮДШ

6УДКCJнструкцій, УСТilткуваlIНЯ,

il;\Ю:-Іінієвих

КО~Іунального гу:-ю-технічних

виробів, будівельних КОНСТРУК­ цІЙ, к jJ й Н () О У д І В !І оі фі р ~HI

"СтріЛil». Свою продукцію пре­ зентував ороварський цех Х.'\ібо­

K()~/oiHaTY

N2 10

ДП

;\Т

"Київ­

Х,\ІО» здавалося, і:з ЧilРlВНОЇ .Пl'IКИ, де І'орів «вогонь», ось-ось

викотиться ру~r'ЯНИЙ І\.олобок. СП]J"ВЖIIЮ дегустаЦIlО СВОЄІ ОІйЧНUЇ продукціі, 30Kpe~Ic1 ва­ рениКІВ

із сироч, влаштували :-Іайстрині з ~liCЬKOГO м(мокоза­

воду. ТУТ же активно торгувала своєю

НОВИНКОЮ

Н 11 :-1 11

.~.

pi:3HO~IЙHiT­

НИЗ Ь кок сІ ;\ О Р і й н 11 :-1 и

"LUВІІДКОСУПЮШ» фІ р:-Іс1 « Саllill" Вlапkа».

БаГilТО оаЖilЮЧИХ ОУ,\О прид­ ОilТИ ПО!ІУЛЯРНИЙ :-Іййонез "Фея», колготки ~/"рки ({Ргеstі­ че», постільну білизну і "ilхрові

вироби IIlВc'йHOi фабрики «Ні­ на», швейні й ВИШИВіlНі вироби обох літківських піДПРИПІСТВ,

ЯКІ!ЧI1

("ачних наід­

~;ilм()БКІ!

<1Ж

шашликів ,\"СУВ<1,Н!

І

ІІІЗНЬОІ СУООТ­

ПОКИ

небо· Нс1д

f;jJ()Kel[Jel:-ІИ HP (1Iеl\,IХНУ,\О Jа. \па­ ЧІІ

Р"3ІІ()К(НІ,ОРОВOl',)

О ноl

,'СПс1РТіlК».

святково!

ТіІ ПJггей

;\ОJJСі

иІ , \IО'IУ.

СНОІ3НЕ Д1йство відоу­ В".\()СЬ !lс! стадіоні сцени

ПРIІВlТйЛН

Віктор

З

цеНТР"АЬброварчclН

міський 1'0-

Антоненко,

народ­

ний Дl'ПУТіlТ УКрсliни IОрій Бой­

сенний

зорепа.д»

:\!И,

ще однією визначною подією

-

реконструк­

ції на

майдану перетині

бульвару He~ залеЖНОСТІ

вул. і

(Росій­

Гага­

н

а

О. Антоненко

(Білору­

висло­

щирі

Рокфорда

(США) та керів­ ник де ле ГііЦії Сні­

від

голови

в

l\.ИЇВСІ,КОЇ об"ас­ ної держад.\[ініс­ тра ції Анатолія

ЗіlC)'ХИ

ТСі

дента

асоціііції

вико­ вели-

СЬКИ~!И

і

ста

СПОГilдами

про

бу­

ремні роки воєнної молодості. Завітали високі

гості

на чолі з Віктором Олександровичем

ще

раз

і

___ _____ _ ...._===_____i&ili;,j

висловили

щирі слова подяки ветеранам за відвойоване чисте )!Ирне небо,

творчості :-ІО/\оді, дитячого ~

побажали довгих років життя Ні'! благо розквіту рідного міста, всі­

"КЮІелія»,

єї незалежної України. ПРАВЖНЬОЮ окрасою свята була і традиціЙНil

С

алея

~lИстецтв,

де

дорос-

та

гворчості,

клубів

за

;';licцe~1 ПРОЖ.ивання вімілу у справах СІ;';І]' та ,ІОЛОДІ, дитячого будинку «ЛюБИСГОІ(»

А ПРИЄ1\!­

..

ною заключною нотою ВИСТilВКИ

підтримки міського голови В. О. Антоненка торгова марка «Браво» безплатно пригощає

дина»,

яку

;\ийстерно

оголошення

про

те,

що

за

усіх діТЛilхів МОРОЗИВО"ІІ

пам'яталися. «ЧУМilЦЬКИХ шлях» 30Ш N29, «Найпопулярніша ро­

Д

зробили

ЕНЬ ~liCTa

це ще і свя­

-

ТО спорту. Адже Бровари

відомі

як

колиска

бilГil-

ть х З ан их СПОРТС~Іенів. Тож у ці дні відбулися з~!аГilННЯ, ;';Іасо­ ві спортивні заходи. Любителі ооксу ~lil;\И змогу СТіlТИ уболі­ вальниками посдинків відкрито' ГО кубк" ~!iCTa з боксу. У секто­ рі ДЛЯ ПОШТОВХУ ЯДРil пройшов відкритий кубок міста з легкоат­

пар,

летичних

метань,

на

заГlilСНОМУ

фугБОЛЬНО:\ІУ полі футболь­ ний турнір серед ДИТЯсІИХ ко­ манд, на стадіоні "Спартак»­

відбувся баскетбольний тур,

свя-

у

леГКОilтлетично:чу

:чане)!

змагання зі стрибків з жерди­ ною серед юнаків і дівчат. Вірні традиціям залишилися УЧд.СIlИКИ щорічного легкоатлетичного

ри сцени ~IiCTa і району. На всіх .\lclЙДс1НЧИКс1Х ЛУН<l.;\И ~lузика, сні­

Удень сцеНеl~ІИВОЛОділи ху­ са~ІОдіяльні

дитячої

стало

та творчості ко,\ективи та (i~IaTO­

ВИ.

юнацькоі

цe~

Будинку

вали свої талilНТИ. Хотілося на­

В тну ПРО/'РЮІУ підготували

ДОЖIl1

тико-натураЛIСТИЧIlОГО

лі та юні майстри продемонстру­

які взяли в цей день шлюб, пе­ ре'l[ожців конкурсів перукарів та ,,[Она :-Ііс БРОВ"рів». Е;\ИІ\.У і ЯСКрilВУ концер­ загальночіського

центру

грама­

СХВИЛЬОВilНО І не3ilбутньо прой­

до

навчально-виховного

задушевними

il їни Олександрcl О ~I (' ,\ Ь чен ка. }!()лодих

...

по;\ьовою

прези­

привітання

HiiBlТЬ

наРКО)Іів­

:-1 ] С тУк Р

Ш,\О

І

цибулиння l

парку

довго затриматися біля чарівних композицій шкіл, дитячих садоч­ ків, позашкільних закла.дів. За­

така (БіР:-Іенія). Оголошено приві­ ТеШНЯ

з

кухнею,

сюди

відбулось відкриття другої черги

у

кульок.

роботи поролону,

теранів облаШТУВil­ ли Hii~!eTOBe міс­

Вояж, АнЮТil Славська, В'ячес­ ,\ав Хурсенко, Тарас Петринен­ ко, ТеТЯНil Горобець та інші. Недільний день відзначився

Федерація),

сія).

міському

дня

керівники

вують деКОРilТИВНl пір'я, ~Іушлів, піску,

«Перемога» для ве­

течко

(ФРtIНl\lЯl'- СіАі\а­ ~I я с ( Ест О н і я ) , С\УЦИ,,1

на

ного

стадіоні «СПilртак», у якому взя­ ,ш участь відомі рок-групи та популярНІ СОЛІСТИ [неш, Оксана

поораТИ:-Іів Фон­ Тс1l!('-сv-Бу"

и~(),\KOBO

дитячим

хореографічним колективом Ка­ литянського будинку культури. А увечері велику кількість гля­ Дilчів зібрав шоу-концерт «Пі­

КО, керівники ДР ,\('І'е]ЦІЙ чіст­

ська

«Калитян­ та

численні панно, пред­ ставлені НеІ виставці. OKpi~I Тре!­ диційних вишиванок і плетива,

ОВОЧШ

лали квіти до пам' ятника загиб­

ПРОДОВОЛЬЧИХ

товлені

рових

делегацій суботнього ранку пок­

І

представляли

дошкільних

СОЛОНОГО тіста,

«Україночка» З Гоголева, хо­

які

дитя'IИХ

Із ЧОГО ТІЛЬКИ не виго­

ська визволили Бровари від фашистських Зilгарбників. У знак глибокої поваги до визво­

У

колективом

ПРОМИСЛUВИХ

із

орнаментів ІЗ рослинних матері­ алів, виробів із СОЛОМКИ. бісеру, апліКilцій і :-шлюнків, причаро.

виконкому, депугати,

ТОВирів,

ЦЯМ

динку N2 52 ПО вул. Короленка КП «ЖЕК-3» (начальник Н. [. Онопрієнко). ЦІ ВЕРЕСНЕВІ дні дале­ кого 1943 року наші вій­

фольклорним

жу

I~ФіФJ4)

22.09

КОll.ективи

пробігу "Кільце пам'яті», що проходить у парку "Перемога». Незабутнє враження н" бровар­ чан

та

з

садового

центру

"Далас».

А ще, Нclрешті, «вийшли З підпіл­ ЛЯ» декілька :-Ііських ~Ііні-фаб­ рик з

пошитгя якісного і

НІЖНОГО

'ІО.-\овічого

прес­

взуття

свої нові колекції з"пропонува­

ли фlРШІ «B[STFOR», «I\JIТRO», «!\,ІАХ !\[AYAR», "ENJCO», Tl\! ,'SIIitlel'>I. ТОВс1ри ДЛЯ рибалок, чис;\ивців, туриз~!у представив

ПП без

"Дренов». Не ооійшлося і численних виробників но­

вітніх вікон і дверей з ~Іеталоп­ ЛilСТИКУ

-

їхня ошаТНil продук­

НilЙ:-ІОЛОДШИХ

БРОВіlРЧilН

-

ви­

ХОВешців ДИТЯЧО! :-ІУJичноі шко­ ли, дитячоі школи }lИстецтв, ~IiCЬK()ГO клубу та :- Ііського куль­ турного центру "Прометей». Зil­ вітали до н"шого ~IicГ<l. на свято

МilННИМ ЙОМУ ilтриБУТШІ "~IO­ білкою», КОС~lетичкою тощо). Цікавинкою школи N2 6 бу,Ш

ДЮСШ

No 2

східних

єдиноборств

сно,

і

дитячі

-

ко'чанди ушу

та

карате.

У змаганнях, щО ПРОХОДИЛИ на

сіння та макет "Зе~IЛЯ у нас од­

ВИСОКО:ЧУ ОРГсНlізаціЙJ!О~\У рівні,

майдан милує око , робить наше ~liCTO більш приваоливим і неповторним. Після завершення повної реконструкції це буде од­

на,

брали

на 3 наЙКРilсивіших архітектур­

ний КО'lПлекс порадував В1ДВІДУ­

ра неоо над LРО;ИjJіІ\lИ 1)()3KBtт-

них ФОР:-І БроваРІВ. і\дже більш

вачJВ

.\О

ніж після десятиріЧНОІ біографІЇ

роБІТ

ДОВJ'Oбуду це ПРИ~llщення прий­

ладнuго

тимуть

служои,

для

які працюва­

зручностей

бровар­

ЧilН. Тут же відбулось Нilгородження учасників місько­

го конкурсу «Краща мала архі­ тектурна форма», «Кращий бу­ динок», «Кращий двір», пере~IОЖЦЯМИ

якого

відповідно

бережіть природу», де вина­

хідливі автори ЗМilйстрували навіть рівчачок з водою, яка сті­ кала 13 озерце. Навчально-вихов­

І

РО:3УІilIТГЯЧ

у

оаl'йТЬОХ

ОРИГlна,\ьних

/KelНpc1X

ПРИК ­

ської

участь

оБЛilсті

CllOPTC:-It'НИ

:-IlРlilДс1:-Ш

С HHTK()BlH'()

та

Київ­

цен­ трів Украlни. .'- .А.. о 2З годині L:\7GOTIII)OI ' O вечо­

130"1

мистецтва.

З СИВИНИ віків, із СИВИНИ

ооласних

яr."КРеIНfrх

(l)I::СІ.:ГН=РК \:r

С13!Т,\01

ДО.!\l

ТО!)І,

.\IIЮ'!fJК

и~{1C \И~ гідне

~liCTO І

років ... Київська Русь і сьо­ годення

маТИКil

N2 10.

-

ось

головна

те-

юних істориків ЗОШ Оригінальним штрихом

КО~ІІІозиціі

гімназії

ім.

С. Олій­

ника СТilла карта УКРilїНИ з кві­ тів та вітрильник усередині пляшки. ЗОШ N2 2 продемонс­ трувала

прина.ди

тинства»,

вручила

«Берега

ди­

шановаНlВI

гостя~! меру '\Ііста та пред­ СТilВНИКilМ ;';Ііськво обереги, а та­ кож єдина віДГУКНУЛilСЯ на трй­ гедію в Бес;\ані відповідною композицією. школа )!іста -

А

найстаріша - готується

N2 1 [ па~І'ятає

до свого 55-річчя.

усіх

і усе ..

розташували

притаманні

при-

справили

театралізовано-спор­ свята вихованці

:\1с1йстерно виконані ікони з на­

Дуже СКЛilДНО бодай декілько­ ма штрихами від.~Іітити творчий доробок і неабиякі ЗНilХlДКИ,

гостинні

~Ilста

учасники тивного

ція не потребувала рек;\юш. Л ближче до стадіону "СПilртак» свої

гостей

учні зош N27 (чого варті гарбу­ зи-батьки і діти, кожен із прита­

~Ie :-пські

ковдри Брuварського поБУТКО~І­ оінйту, вироби трикотажної фilОрики. Насіння, рідкісні квіти у горщик"х ре"ліЗОВУlJilЛИ дівча­

і

кий обсяг робіт. Групу кращих будівельників було нагороджено Почесними грамотами та цінни­ ~!И подаРУНКilМИ. В урочистій обстановці під оплески присут­ ніх В. О. Антоненко і Л. В. Гор­ баll0К перерізали стрічку. ДіЙ­

керіВНИКЮI

гуртків

СВЯТКОВИЙ репортаж

підготували Сергій ПРИСТУПКО,

Надія ГАМАЛІЙ,

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО, Дарія ІСАКОВА. Фото: Миколи Семинога, Олексія Мілька, Руслана Федуна.


22.09 СЕРЕДА, вересня

22

УТ-1

13.00 Абетка безпеки 13.1 О Сільський час 1.5.20 Крок до зірок 17.00 Подорож у дитинс­ тво

Народна служба порятунку - 01 17.45 Пенсійна реформа 18.15 Зелений коридор 19. ОО Вибори Президента України 19.40 Саме той 20.00 Суперлото. Трійка. Кено 20. 1ОМегалот Кандидати на посаду Пре­ зидента України 20.20 Петро Симоненко 20.30 Владислав Кривобо­

17.25

Богдан Бойко

Бельгія

3.10 Служба розшуку ді­ тей 3.15 Літні

ПараліМПійсьКі

ігри

12.15

УТ-2 Т/с -Вісім простих

правил

УТ-1

6.00 Доброго ранку, Укра­ їно!

6.30. 7.00, 8.00 Новини 6.45. 8.45 Джерело здоров'я

6.50 Смачна сім'я 7.05 Ера бізнесу 7.1 О, 8.05 Спорт 7.20, 8.20 Фінансова пого­ да

7.35 Мандри 7.55 Православний календар

8.30 Мusіс-бокс 9.00 Сільські вісті 9.25, 21.45 Ситуація 9.30, 14.00, 16.00, 22.20 Літні Паралімпійські іг­ ри

Служба розшуку ді­ тей 10.45, 14.45, 15.15 Для

10.40

тих. хто вдома

11.00, 1500, 18.45,21.00 Вісті 11.20 Німецька мова

ПЯТНИЦЯ, вересня

24

УТ-1

б.ОО Доброго ранку, Укра­ їноl

6.30, 700, 8.00 Новини 6.45, 8.45 Джерело здоров'я

6.50 Смачна сім'я 7.05 Ера бізнесу 7.1 О, 8.05 Спорт 720. 8.20 Фінансова

пого­

да

7.30 Вклад у майбутнє 7.55 Православний календар

9.00 Сільські вісті 9.25, 21.45 Ситуація 9.30. 14.00. 16.00, 22.25 Літні Паралімпійські іг­ ри

14.45,

15.20 Для

тих, хто вдома

11.00, 15.00, 18.45, 21.00 Вісті 11.20 Бачу землю 11.40 Французька мова

12.00 Аудієнція 1225 Поздоровляємо вас ... 13.00 Абетка безпеки 13.05 Перехрестя 13.30·Модна лінія 15.35 Від сузір'я до сузір'я 17.00 Надвечір'я 17.25 Хай щастить І 18.00 Антракт 18.25 Фаза

СУБОТА,

25

вересня

УТ-1 ОО В гостях у ...

6 7. 15 Контролер 7.45 Підсумки 8.10 Абзац 8. 15 Форсайт 8.35 ПравослаВН~1Й світ 9.00, 15.00, 21.00 Вісті 925 Хто там? 10.00 Чітко І ясно 10.30 Родом з Укра'IНИ 11 .ОО Кордон 11 15 Суперкнига 11.35 Край 12.00. 14.00, 16.00. 22.40 ЛіТНІ ПараЛімпійські іг­ ри

12.30 Classic-прем'Єр 13.00 Місце під сонцем 13.35 Милосердя 14.45 Для тих, хто вдома 15.15 Парламент 17. ОО Перехрестя 17.30 Вісті міжнародні 18.00 Футбол. Україна. «Іллічівець» - Ворскла­ Нафтогаз»

19.00 Баскетбол. Європи.

Кубо~ Україна

БереЗіна»

21.15 Т/с .Діти Арбата» 22.20 Без табу 23.30 Т/с «Слуги» 0.40 ТСН 1.00 Служба розшуку ді­ тей 1.1 О Народний артист 1.25 Х/Ф .БрудниЙ негід­ ник Шейм» 3.00 Т/с «Ідіот»

земля надїі»

«Північ і Південь»

17 .05 Хто У домі хазяїн? 17 ЗО Грані пізнання 17.50 Не все так погано ... 18.20 Енергетичне поле 19.00 Вибори Президента УкраїНи

13.20,19.00 Ключовий мо14.20 Єралаш 14.50 Дискавері 17.00 Т /с «Обійми мене» 12.20

Т/с .Вісім простих

правил

... »

ський 20.30 Олександр Яковенко 20.40 Володимир Нечипорук

20.50 Вечірня казка 21.40 Світ спорту 22.00 ТеJ)ереЙтинг.uа 22.40 Щоденник Верхов-

12.50 Т /с .Клена. 13.50 Т/с .ДруЗі» 14.20 Т/с «Земля кохання, Березіна. 16.20 Т/с .Північ І Південь»

17.20 Хочу і буду 18.25 Т /с ,Ундіна-2. 19.30 ТСН 20.00 ТСН. Проспорт 20.15 Т/с .Дорога Маша Березіна» 21.15 Т /с .Діти Арбата. 22.30 Я так думаю 23.30 Т/с .Слуги. 0.40 ТСН

1.00 Служба розшуку ді-

ної Ради

23.00 Підсумки 23.40 В гостях.

тей Е. Берез­

няк

0.45 Навколо сміху 1.20 Служба розшуку ді­ ПараЛімпійські

ут-з

6.05, 15.50 Я все про вас знаю

тер-спорт

Англійський алфавіт для дітей

7.25

7.35 Абетка-малятко 7.40 Уроки обережності 8.20, 16.55 Народна плат-

19.00 Вибори Президента

земля надії»

15.20 Т/с .Дорога Маша

Укра:іни

19.40 Саме той 20.1 О Трійка. Кено Кандидати на посаду Президента України 20.20 Юрій Збітнєв 20.30 Михайло Бродський 20.45 Вечірня казка 21 .40 Світ спорту 21.45 Вечірня казка

22.05 Така мода 22.40 щоденник

1.10 Народний артист 1.25 Х/Ф «15 хвилин» 3.20 Т/с .Ідіот

7.00 Подробиці. Економіка 7.10, 8.00, 9.00, 12.00, 16.00, 18.00 Новини 7.15,8.15,12.10,20.30 ін­

6.00 Хочу і буду 7.00 Сніданок з 1+1 7.30 Т /с «Ундіна-2» 8.30 Сніданок з 1+ 1 9.00 Т/с «Діти Арбата» 10.00 Без табу 11.00 Т /с «Ідіот» 12.05 Народний артист

Верхов-

ної Ради

23.00 Підсумки 23.25 Абзац 23.30 Спорт 0.00 Темник 0.35 Навколо сміху 1.20 Літні Паралімпійські ігри 2.05 Служба розшуку ді­ тей

УТ-2 6.00 Хочу і буду 7.00 Сніданок з 1+1 7.30·Т /с .Ундіна-2» 8.30 Сніданок з 1+1 9.00 Т/с .ДіТИ Арбата» 10.00 Я так думаю 11 .оо Т /с .ідіот» 12.00 Єралаш 12.20 Т/с «Вісім простих правил ... » 12.50 Т/с .Ксена» 13.50 Т /с ,<Друзі» 14.20 Т /с «Земля кохання,

Угорщина. У перерві Вісті

-

20.40 Суперлото. Трійка. Кено

20.50 Мегалот 21.35 Світ спорту 21.50 Концерт 23.00 Х/Ф 'Бабин Яр» 1.20 Літні Паралімпійські ігри

2.05 Служба розшуку ді­ тей

УТ-2 6,00 Д/Ф «Сільвіо Берлус­ коні - італійський маг­ нат»

7.00 Прихована камера 8.00 М/С «ВесеЛІ МУЛЬТИ» ТІс .Суперблискавка» 9. оо Народний артист 10.00 Ранок 11.00 Т/с «Ксена-6» 12.00 Х/Ф .Навіть не ду­ май!» 13.50 Концерт «Це мій світ» 15.30 Це -любов 16.40 Т/с «Менти-3,

8.30

17."45 Найрозумніший 19.30 ТСН 20.00 ТСН. Проспорт

Березіна16.20 Т/с .Північ і Південь. 17.20 Хочу і буду 18.25 Т /с .Ундіна-2» 19.30 ТСН 20.00 ТСН. Проспорт 20.15 Т/с -Дорога Маша Березіна. 21.15 Народний артист 22.20 Т /с «Менти-5. 23.20 Т/с .Слуги» 0.30 ТСН 0.50 Х/Ф ,Як бути?» 2.30 Т /с «ідіот» ут-з

6.05 Я все про вас знаю 7.00 Подробиці. Економіка 7.10, 8.00, 9.00, 12.00, 15.25, 18.00 Новини 7.15,8.15,12.10,20.30 ін­ тер-спорт

2.1 О Концерт .Галерея»

7.25 Сім'я від А до Я 8.20, 17.55 Т/с -Повернення Мухтара»

9.25 Т /с «Сестри» 10.30 Караоке на майдані 11.15 -Джентльмен-шоу. і зірки гумору Т/с -Жінка з арома-

12.20

том кави.

13.20 Ключовий момент 14.20 LG-Еврика 15.30 М/е .Качині історії. 16.05 М/с .МишачиЙ дім» 16.45 N-кілометр 17.00 Т/с «Обійми мене» Х/Ф ~Mic альність.

20.15

Конгені­

22.30 Народний артист 23.30 Х/Ф -Цукор і пе­ рець»

01.0 Х/Ф .Невинна кров. ут-з

6.05 Т/с «Слідчі ВМФ» 7.45 Планета Здоров'я 8.20 М/с 'Чудеса ма віражах»

8.50 М/с -Пригоди Базза Лайтера

тей

0.30 Т/с .БезсмертниЙ» 1.30 Перша експедиція

киІв '2.30, 0.1 О Т/с 'ПРОВінці­ алка·

13.10 Мерія 13.35 М/с .Пригоди котів Бобо і Томаса» Бухарі»

15.35

Т /с «Чотири танкісти

і пес.

16.35 М/с

-Сандокан тигр Малайзїl'» 17. ОО Молодіжна служба 17.35 Т /с .Привид»

форма

із

зоряної

команди»

9.15 Шанс 10.25 Смачно 11.05 Бадьорого ранку! 11.45 Жіночий погляд 12.25 Камера сміху 13.00 Дискавері 14.10 Пісня-2004 15.40 Т /с .Коломбо» 17.30 Академія сміху 18.15 РОЗіграш 20.00 Подробиці 20.30 інтерспорт 20.35 Комедійний клуб 22.05 Х/Ф .Виходу немає» 0.25 Х/Ф «Ніколи не роз-

Кандидати на посаду Президента України 19.00 Олександр Яковенко 19.15 Олександр Мороз 19.30 Петро Симоненко 20.15 Вечірня казка 21.15 Дозвольте запитати 21.30 Х/Ф .Лялечка» 23.1 О Споживач' 23.40 Чорний квадрат

Т/с «Мисли­

вець за старовиною»

14.10 Х/Ф «Універсальний солдат-3»

16.15 Т /с «Чи боїшся ти темряви?» Х/Ф «Мільйони Врюстера» 22.1 О Х/Ф -Незнайомець у

19.40

домі»

0.1 О Х/Ф -Мічений» 1.45 Х/Ф "Варіант -Оме-

тигр Малайзіі» 17.00 Добрий вечір,

13.20, 19.00 Ключовий момент

14.50 Дискавері 17.00 Т/с .0біЙми мене» 20.00 Подробиці 21.45 Т /с 'РОСійські ліки. 22.55 Гіннес-шок 23.50 Подробиці 0.15 Служба розшуку ді­ тей 0.20 Т /с .БезсмертниЙ. 1.20 Перша експедиція

киІв 7.00, 18.35 д/с .Експеди­ ція.

7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 8.00,21.005 хвилин 8.05, 19.40 Т/с .Невигадані історіі»

9.00 Х/Ф .Лялечка» 10.30 Мультфільм 10.45 Телепрес-клуб 11.30 Т/с ,Дикий місяць» 12.30 Т /с -Провінціалка. 13.10 Споживач 13.35 М/с .Пригоди котів Бобо і Томаса.

19.00 Усе для тебе 20.00 Подробиці 20.40 Пісня-2004 22.10 Природний відбір 23.25 Подробиці 23.50 Концерт 1.40 Гіннесс-шок 2.25 Х/Ф -Кривавий чет­ вер·

3.45 Х/ф .БРудниЙ ма­ ленький секрет» 5.10 МУЛЬТфіЛЬМ

киІв 7.00, 18.35 д/с .Експеди­ ція»

7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 8.00, 21.00 5 хвили 8.05 Т /с «Невигадані істо9.00 Х/Ф «Лялечка» 10.30 Мультфільм 10.45 Вибирай 11.00 Молодіжна служба 11.30 Т /с ,Дикий місяць» 12.30, 23.40 Т/с «Провінціалка»

М/с -Пригоди котів

Бобо і Томаса»

14.00 Х/Ф .Галка» 15.35 Т /с «Чотири танкісти і собака» 16.35 М/с .Сандокан тигр МалаЙзіі. 17.00 Подолання 17.35 Т/с .Привид» Кандидати на посаду Пре-

2.05 Х/Ф «Ейр Америка» 3.50 Х/Ф «Гарна дівчинка» 5.25 МультФільм

киІв 7.00 Мультфільм 7.30, 13.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30 СТН 8.00 5 хвилин 8.05 Концерт 8.50 Вісник роботодавця 9.00 Х/Ф -Незамінний» 10.40 М-стиль 11.00 Економічний вісник 11.30 Мистецькі обереги 12.00 Х/Ф .Свинарка і пастух»

13.35 Перлини класичної музики

14.00

.Сандокан кия­

ни! 17.35 Т/с -Привид» Кандидати на посаду Президента України 19.00 Анатолій Кінах 19.15 Василь Волга 19.зе Григорій Черниш 20.20 Вісник роботодавця

21.10 Музика 21.30 Х/Ф «Лялечка» 23.00 Київ класичний 23.40 Х/Ф «Галка»

Х/Ф

«Невикрадена

наречена»

15.35 Х/Ф .Лікар Ойбо­ лить»

ICТV 5.20 Х/Ф «Варіант .Омега» 6.40, 8.05 300 сек. 6.45 М/с 'ЧУДОВі Суперсу-

7.15

М/с

.ЧарівниЙ

свІт

Текса Ейворі"

7.45, 8.45, 12.45, 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 22.00 Спорт 8.10,19.10 Каламбур 9.05 Т/с .Пляж. Рятуваль­ ники Малібу» 10.00, 16.45 Т/с «Поліцей­ ські на велосипедах»

10.55 Дівочі сльози 11.45 Т /с «Затока Доусозидента України

5.25 Х/Ф .Варіант «Омега» 6.35 Служба розшуку ді­ тей

6.40, 8.05300 сек./ГОД. 6.45 М/с «Чудові Супер­ Сумо»

7.45, 8.45, 12.45. 18.45, 21.45 Факти 7.50 Ділові факти 7.55, 8.55, 22.00 Спорт 8.10, 19.10 Каламбур 9.05 Т/с «Пляж. Рятуваль­ ники Малібу» 10.00, 16.45 Т/с «Поліцей­ ські на велосипедах»

10.55 Дівочі сльози 11.45 Т /с «Затока Доусо-

16.15 Т /с .Чи боїшся ти темряви?»

«Кікбоксер-5.

Відплата»

22.10 Х/Ф «Мічений» 0.10 Х/Ф .Виття-6» 2.05 Х/Ф .Варіант .Оме­ га». Х/Ф .Козаки-роз­ бійники»

18.00, 23.30

Дивись! 7.00 Т/с «Прості істини» 7.30 Т/с .РаЙон Беверлі­ Хіллз» 8.30, 23.00 Деталі 9.30 Т/с .Агентство -Золо­

У

деталях

Т/е .РаЙон, Мелро-

уз»

13.00, 18.30 Крісло 14.00 Мультфільм 15.00 М/с «Веселі мелодії»

13.00 Візок 13.10, 17.40

2.35 Х/Ф ·Вічна битва». Х/Ф «Учень лікаря»

ТЕТ

6.30, 9.00,

18.00, 23.30

Дивись! 7.00 Т/с «Прості істини» 7.30 Т/с «Район Беверлі­ Хіллз»

8.30, 23.00 Деталі 9.30 Т /с «Агентство .Золо­ 10.30 Т/с .Робокоп" 11.30. 20.30, 1.00 історії у деталях

12.00 Т/с ·РаЙон Мелро-

Хілл з»

Т/с «Район Мелро­

Т/с .Мисли­

14.10 Х/Ф «Юкбоксер-5. Відплата"

Телепрес-клуб Шлягери ХХ ст. Доброго вечора, кияни! 21.30 Х/Ф «Дев'ять днів

19.15 20.00 21.00

21.00

Т/с .Слід перевер­

ТНЯ»

23.40 Х/Ф «Пограбування» 1.30 Х/Ф .МорськиЙ вовкICТV

5.50 Х/Ф -Дванадцять місяців»

7.00 Перехрестя 7.40 Т /с «Тарзан» 8.05 Х/Ф «Вершник без го­ ЛОВИ»

10.15 Автопарк 10.50 Х/Ф "Весна на ЗаРІчніЙ вулиці»

12.45, 18.45 Факти 13.00 Візок 13. 1О Подорожник 13.55 Х/Ф «Змова пусту­ НОЮ>

похід»

ризик»

21.00 Х/Ф "Вічна битва» 23.05 Х/Ф «Заповіді» 0.55 Плейбой

9.05, 2.50 Т/с .Неш Брід­ жес»

Вікна Принцип доміно Вікна Т/с .Пристрасті по-італійськи» 9.15 Вікна. Столиця 9.25 Рослинне життя 9.55 Т /с «Злодійка» 11.50 Футбол. Італія. ·Мі-

7.00 7.05 8.00 8.15

14.00 14.15 15.20

-

((МессіН8»

Вікна Шоу Бенні Хілла

Х/Ф

"Донька

жан-

дарма»

17.20 Рослинне життя 17.50 Вікна. Столиця 18.00 Принцип доміно 19.1 О Х/Ф «Надбання рес-

8.10 МУЛЬТФІЛЬМ 8.30 Полундра l 9.30 КВК. Українська ліга 11.30, 20.30 Історії у детапях

12.00 Група «АкваРІУМ" 13.00 О С П.·СТУДlq 14.00 Х/Ф "Весь у ВОГНІ" 16.00 Полvндра' 18.30 Т /с ;,Медісон" 17.00 Т/с .АмериканськиЙ дядечко»

18.30 КВК. Українська ліга 21.00 Група «Нічні снайпери»

22.00 О. С. П.-студія 23.30 Super l 0.30 Т/с «Американський дядечко»

1.30 XiT-ТБ 1.45 ХІТ -ТБ.

Нон-стоп

10.05,0.40 Т/с .На розі бі­ ля Патріарших» 11 . 1о, 5.1 О Шоу і. Найди 12.05,4.30 Т/с .Медикоп­ тер»

Х/Ф

13.05

.Закохатись у

нелюда»

МІс «Дещо про Мі­

15.00 мі»

Т /с .БунтіВНI-1Й шлях-2» lб.55. 2.00 Т/с .Енжел" 17.55 ТІс "Менти» 1915. 0.10 Репортер Спорт 19.30 Т/с «Таксистка» 20.20 Кунсткамера. Best 21.05. 3.40 Вікна

15.55, 6.15

Х/Ф

22.00

«ЧОЛОВІкам

властиво помилятися"

0.15 Швидкий гол 0.35. 1.30, 2.45, 3.35, 4.25 Зона ночі Мультфільм

5.55

Хіт-ТБ Хіт- ТБ. Нон-стоп

7.00, 9.00. 19.00, 1.20 Ре·

Наші хіти Мегв-хіти Тихі ХІТИ Денс-хіти Хіт-актив

7.20,"15.30 М/с «Хоробри~

СТБ Вікна Принцип доміно Вікна Т/с «Пристрасті поіталійськи» 9. 1О Вікна. Столиця 9.20 Рослинне життя 9.50 Т/с «Злодійка»

7.00 7.05 8.00 8.15

10.50 Х/Ф .надбання рес­ публіки»

13.30 Д/Ф .Світ дикої природи»

14.00 Вікна 14.15 Шоу Бенні Хілла 15.05 Х/Ф «Донька жан17.05 Рослинне життя 17.40 Вікна. Столиця 17.50 Футбол. Україна. .Динамо» - «Металург» 20.00 Х/Ф "Ресторан пана Септіма"

22.00 Вікна 22.25 Вікна. Спорт 22.35 Час К 23.1 О Подружні зради 0.15 Х/Ф "Донька жандарма»

7.00 8.40 9.00

і ді-

ТИ»

СТБ

ТЕТ

18.00, 23.00

23.45 Шоу Бенні Хілла 0.15 Х/Ф "Донька жандар-

цуцик Боягуз»

2.00 3.15 4.00 5.15 5.30

Дивись! 7.00 Х/Ф «Щен із сузір'я Гончих Псів»

МультФільм

8.00 Репортер. Бізнес 8.1 ОТ /с .МО·І дружина

1.30 Х/Ф Темні зізнання» 2.55 Х/Ф «Любовний напій N09» 4.30 Х/Ф «Дванадцять мі­

6.30, 9.00,

Зона ночі

портер

НОВИЙ КАНАЛ 6.30 ПідйомІ

одного року»

тей

0.50. 1.55, 3.05, 3.55, 4.45

7.20.15.25 М/с .ХоробриЙ

22.00 Т/с «Робокол» 0.00 Т /с «Мегре»

сяців»

нелюда»

НОВИЙ КАНАЛ 6.30 Підйом! 7.00, 9.00, 19.00, 0.00 Ре·

22.00 Т /с «Робокоп» 0.00 Т/с<,Метро» 1.30 Хіт-ТБ 1 45 Хіт- ТБ. Нон-стоп 2. ОО Наші хіти 3.15 Мега-хіти 4.00 Тихі хіти 5.15 Денс-хіти 5.30 Хіт-актив

дарма"

уз»

13.00 18.30 Крісло 14.00 Мультфільм 15.00 М/с .Веселі мелодії» 15.30 М/с -Шахерезада» 18.00 Т /с .Прості істини» 18.30 Т/с .Медісон" 17.00 Т/с .РаЙон Беверлі­

Спорт

21 . ОО Т /с «Агентство "Зо-

1.30 1.45 2. ОО 3.15 4.00 5.15 5.30

УЗ»

вець за старовиною»

Т /с .РаЙон Мелро­

18.15 Т /с «Чи боїшся ти

НОК»

16.55, 2.25 Т /с "Енжел» 17.55 Т/с "Менти» 19.15, 0.35 Репортер

6.45

публіки» 22.00 Вікна 22.30 Вікна. Спорт 22.40 Д/Ф «Друга росій­ ська революція»

темряви?»

шлях-2»

0.50 Служба розшуку ді­

ІтаЛІЯ.

МІс .Шахерезада» 16.00 Т /с .. Прості істини» 16.30 Т/с .Медісон» 17.00 Т /с «Район Беверлі­ Хіллз»

15.30

Т/с "Бунтівний

15.55,6.55

23.40 Шоу БеННІ Хілла 0.15 Х/Ф "Донька жандар-

лан):

10.30 Т/с "Робокоп» 11.30. 2030. 1.00 ІсторІІ

М/с "Дещо про Мі-

мі»

- "Ювен­

тус»

22.25 Вікна 22.45 Футбол.

лота куля»

Х/Ф .МільЙони Брюстера»

14.10

19.30

на»

17.55 Квартирне питання 19.05 Х/Ф «Максимальний

Споживач

Т/с «Мисли­

тір

15.00

19.30 Т/с Таксистка» 20.20. 4.50 Кунсткамера. Best 21.05.4.00 Вікна 22.00 Х/Ф "Закохатись у

уз»

та

7.15, 16.00, М/с «Чарівний

жан-

17.20 Рослинне життя 17.50 Вікна. Столиця 18.00 Принцип доміно 19.10 Х/Ф "Чисте небо» 21.25 Футбол, Італія. "Сампдорія» - "Ювен­

19.30

ньої зради»

ICТV

"Донька

тер))

22.10 Х/Ф ·Виття-б» 0.15 Плейбой 0.50 Х/Ф .Техніка подруж­

музики

Х/Ф

дарма»

ма»

ський 19.40 Чорний квадрат 20.05 Перлини класичної

20.15 Вечірня казка 21.15 Дозвольте запитати 21.30 Х/Ф «Незамінний» 1.00 Один у кубі

Вікна Шоу Бенні Хілла

НОВИЙ КАНАЛ 12.05, 5.20 Т/с "Медикоп­

вець за старовиною»

1208

14.00 14.20 15.20

тус»

1.30ХIТ-ТБ

1.45ХIТ -ТБ. Нон-стоп 2.00 Наші хіти 3.15 Мега-хіти 4.15 Тихі хіти 5.15 Денс-хіти 5.30 Хіт-актив

19.55 Х/Ф

талант»

"Сампдорія»

19.50 Х/Ф .Змова пусту-

17.1 О Життя без влади ді-

18.35

22. ОО Т /с "Робо коп» 0.00 Т /с "Мегре»

19.00 Андрій Чорновіл 19.15 Богдан Бойко 19.30 Олександр Ржав­

15.50 Х/Ф .Ернест йде у

мовляй з незнайомця­

Т /с "Агентство «Зо-

лота куля»

та куля»

МО»

М/с .Сандокан тигр Малайзіі»

ми»

уз»

ТЕТ

16.40

абету 17.35 Гаряча тема 17.50 Хіт-базар 18.15 Шлях до успіху

16.30 Т/с "Медісон» .17.00 Т/с 'Район Беверлі­

6.30, 9.00,

світ Текса Ейворі

ріі.

13.35

і пес))

М/С

10.45 Х/Ф "Кримінальний

ТЕТ 13.00, 18.30 Крісло 14.00 Мультфільм 15.00 М/с "Веселі мелодії» 15.30 М/с «Шахерезада» 1б.00 Т/с "Прості істини»

21.00

13.05 Х/Ф "ОФісний прос­

СТБ

"Особисте

на») 14.00 Дозвольте запитати І 13.00 Візок 14.15 Х/Ф «Дубровський» 15.35 Т/с «Чотири танкісти 13.10, 17.40

11 .О 5 Країна порад 12.20 Т/с .Жінка з арома­ том кави»

Х/Ф

19.30

'16.35

17.55

га-.

життя Діда Мороза»

Хілл з» Т /с «Район Мелро­

ICТV

13.00 Візок 13.10, 17.40

Т/с ,Повернення Мухтара. 9.25, 20.40 Т/с .Сестри. 10.30, 14.20 Єралаш

8.25,

15.20 Т /с «Дорога Маша

Кандидати на посаду Президента України 20.20 Дмитро Корчин­

тей Літні ігри

том кави»

земля надії.

19.40 Саме той 20.1 О Трійка. Кено

1.25

12.20 Т/с «Жінка з арома­

мент

15.20 Т/с «Дорога Маша

20.00 Подробиці 20.30 Інтерспорт 21.45 Т /с .РосіЙські ліки» 22.55 Дійові особи 0.00 Подробиці 0.25 Служба розшуку ді­

14.00 Х/Ф «Насреддін у

ут-з

УТ-2

11.35 Освітянські новини 11.45 Наша мова 12.00 Телефортуна 12.35 Поздоровляємо вас .. 13.05 Абетка безпеки 13.10 Сlаssіс-прем'єр 15.30 Зірки, на сцену!

17.20 Хочу і буду 18.25 Т /с .Ундіна-2» 19.30 ТСН 20.00 ТСН. Проспорт 20.15 Т /с .Дорога Маша

... »

12.50 Т/с "Ксена» 13.50 Т /с "Друзі» 14.20 Т /с "Земля кохання,

16.20 Т/с

ЧЕТВЕР, 2З вересня

1030,

ної Ради 23.00 Підсумки 23.40 Пісня року 1.20 Баскетбол. Чемпіонат Європи. Україна -

Березіна»

ков

20 .40

20.50 Вечірня казка 21.35 Світ спорту 21.55 Запитайте міністра 22.40 Щоденник Верхов-

Наші ХІТИ Мега-хіти Тихі хіти

Денс-хіти Хіт-актив

СТБ Х/Ф «Попелюшка" Рейс Д/с «Школа бойових

мистецтв»

10.00 Т/с .Володар звірів» 10.50 Т/с .Команда А· 11.50 Д/с .Дика природа» 12.25 Нові укра'lнці 13.00 Рослинна життя 13 ЗО Красива кварти~а 13.55 Х/ф "Ресторан пана Септім().»

15.40 Т!с "Таємниці Ніро Вульфа" 17.30 Вікна 17.50 Х/Ф .Справжня ІСТОрія дами з камеліями" 20.20 Х/Ф .Рубін Каїра» 22.25 Худ. фільм 0.15 Х/Ф .Янголи Фреда"

НОВИЙ КАНАЛ 8.05 М/С «Діти з кімнати 402» 8.30 М/с «Тутенштейн» 8.55 М/с «Нік і Перрі.

портер

цуцик Боягуз»

8. ОО Репортер. Бізнес 8.1 ОТ /с «Мої дружина

І ді·

ТИ»

9.05 Т/с .Неш Бріджес" 10.05 Т/с «На розі біля Патріарших»

11.10Шоуі.НаЙди

12.05 Т/с «Медикоптер» 13.05 Х/Ф "Чоловікам властиво помилятися»

15.05 м/с «Дещо про ММ» 15.55, 5.40 Т /с «Бунтівний шлях-2»

18.55,3.15 Т/с .Енжел» 17.55 Т /с «Менти» 19.15, 1.30 Репортер Спорт

19.25 Заборонена зона 20.25 Х/Ф .Утікач» 22.30 Кунсткамера 23.30 Х/Ф .Таємниці Мері Хіггенс Кларк. Ми ще зустрінемося»

1.50 Служба розшуку ді­ тей

1.55, 3.1 О, 4.00, 5.35 Зона ночі

2.25

Користь, честь і сла·

ва

Х/Ф .Утікач» Х/Ф «Таємниці Мері Хіггенс Кларк. Ми ще

4.05 8.25

зустрінемося»

9.20 М/с ·КітПес» 9.50 Усміхніться,

вас зні­

маюты 

10.30, 2.1 О За гроші 11.1 О Х/Ф .. Скарб старо­ давнього храму"

12.30 Запитайте у доктора 12.55 Х/Ф .. Скарб старс­ давнього храму"

Тим часом

14.10 14.45

Х/Ф .Великі манев­

ри··

17.00 Репортt:р 1720 6.30 Богатирс'; ,

іг­

ри

18.20

Х/Ф

.. І(авказьк~

по·

лонянка"

20.00 Х/Ф .. Донька д'A;JТa­ ньяна»

22.25 Х/Ф «Зруйновзний палац"

0.20 2.45 4.30

Х/Ф «Розслідування» Х/Ф «Великі маневри» Х/Ф .Донька д'Арта-

ньяна»

7.15

Мультфільм


Н!72

(9579)

НЕДІЛЯ,

22.09 .

Служба розшуку дітей

2.10

вересня

26

УТ-2

УТ-1

6.ОО ЩФ «Ясір Арафат»

8.00 Х/Ф «Бабин Яр» 8.10 Темник 8.40 Автоконтинент 9.10. 14.15. 22.45 Літні

7.00

Бокс по-справжньому.

Р. Джонс

-

Г. Джонсон

8.00 МІс 'Веселі мульти» 8.30 Т Іс «Суперблискавка» 9.00 Лото-забава 10.00 Народний артист 11.00 Т Іс «Печерна дівчина» 11.30 Т Іс «Ксена-6» 12.30 Х/Ф «Блеф» 14.30 Прихована камера 15.30 Д/Ф «Колізей - арена

Па-

ралімпійські ігри

9.40 Подружки 10.00 Телефортуна 10.40 Нова армія 11 .10 Територія безпеки 11 .25 Музика 1145 Шлях до зірок 12.10 Модна лінія 12.35 Здоров'я 13. ОО Аеросалон 13.15 Сільський час 13.50 Вікно в Америку 14.05 Подружки 15.00 Формула-1 17.00 Рада 17.30 Аудієнція 18.00 Світ. Огляд 18.25 Діловий світ. Тиждень 18.50 Для тих, хто вдома 19.00 Вісті 19.15 Тарасова церква 19.40 Феєрія життя 20.10 Футбол. Ліга чемпіонів 20.40 Трійка. Кено 20.50 Вечірня казка 21 .ОО Вісті тижня 21.55 Наша пісня 23.00 Х/Ф «Мамині синки» 1.25 Літні Паралімпійські іг-

смерті»

16.45 Т/с «Менти-3» 18. ОО Форт Буаяр. Україна 19.30 ТСН-епіцентр 20.15 Концерт «Криве дзер­ кало»

22.20

Т Іс «Чоловіки. жінки і

собаки»

23.1 О

Бокс по-справжньому.

Р. Джонс

-

Г. Джонсон

Х/Ф «Пінк Флойд. «Сті-

0.20

на»

зірки гумору

18.50 20.00 20.55

Книга тіней»

шають на допомогу»

ри

Хеп­

МультФільм

КИ-'-В Мультфільм

М/с

«Кім

«П'ять

із

Подорожник Т/с «Тарзан» Х/Ф «Ернест йде у по-

18.30 21.00

10.10 Війни роБОТіВ 11 1О Квартирне ПИ'J'ання 12.00 Галопом по Європах 12.45, 18.45 Факти 13.00 Візок 13.10 Х/Ф «Загадай бажан-

Споживач

11.50 Д/с «Аргонавти» 12.20 Х/Ф «Діти капітана

14.00

Х/Ф «Невикрадена на-

речена»

15.45 16.00 16.20

Х/Ф

Подолання

дечко»

8.40 9.00

ТЕТ

7.00

«Таємниці

Ніро

Колія Д/с

«Школа

мистецтв"

Х/Ф «Білявочка і Розоч-

«Лаціо»

(1.09.19229.03.1988)

НОВИЙ КАНАЛ

7.55 церква Христова 8.15 М/с «Діти з КІмнати 402» 8.35 М/с «Тутенштейн» 9.05 М/с «Нік і Перрі" 9.25 МІс «Кіт-Пес» Мультфільм

МІФ «Дюймовочка»

Х/Ф «Кавказька поло-

14.30 Тим часом 15.05 Х/Ф «Блиск» 17.00 Репортер 17.20 Готовий на все 18.25 Х/Ф .Невдахи» 20.15, 3.35 КВК 22.10,5.15 Мій товстий

на­

речений

бойових

9.55 Т /с «Володар звірів» 10.45 Т/с 'Команда А" 11.45 ЩФ «Світ дикої при-

Ди­

ВАСИЛЬ ПИНДЮРА

ВОГО щастя»

21.25 Футбол. Італія. - Мілан» 23.30 Автостиль 23.50 Т/с «Убивця»

нянка»

Вульфа»

АНТОЛОГІЯ

ної Долини»

15.50 Футбол. Італія. «Інтер» - «Парма» 18.00 Х/Ф «Зірка принадли­

10.50 11 .10 12.50

Красива квартира Т/С

ПОЕТИЧНА

«Рубін Каїра» «Серенада Соняч­

10.053х4

СТБ

6.30 6.55

вись!

Мерія

«Нічні снайпе-

1.30 Хіт-ТБ 1.45 ХІТ- ТБ. Нон-стоп 2.00 Наші хіти 3.15 Мега-хіти 4.00 Тихі хіти 5.15 Денс-хіти 5.30 Хіт-актив

«Максимальний

6.30. 9.00, 18.00, 23.00

Київ класичний

Група

ри»

ців»

Х/Ф «Кубанські коза­

КВК Українська ліга

22.00 О. С П.-студія 23.30 Зирег l 0.30 Т/с «Американський дя-

17.1 О Шоу О. Степаненко 18.00 Докладно 19.05 Х/Ф «Горець» 21.25 Х/Ф «Любовний напій N29» 23.30 Х/Ф «Озеро страху» 1.00 Автопарк 1.40 Х/Ф «Загадай бажання» 4.00 Х/Ф «Дванадцять міся-

Візит

12. 15 Х/Ф 14.10 Х/Ф

дядечко»

ризик»

Х/Ф .Дев·ять днів одно-

18.00 18.30

Прокинься і співай!

Х/Ф 'Дванадцять міся-

15.05

Концерт

КИ»

Академія сміху

ри»

СТН

го року"

Плюсом»

7.00 7.40 8.10

роди»

13.00 О. С. П.-студія 14.00 Х/Ф «Саботаж» 16.00 Полундра! 16.30 Т/с «Медісон» 17. ОО Т /с «Американський

ICТV

хід»

Гранта»

6.05. 5.15 МультФільм 6.25 РОЗіграш 7.55 М/с «Чіп і Дейл поспі­

8.50 9.30

Х/Ф «Завтра не вмре

берн»

7.00 7.30 8.00 9.00 9.20

ка»

8.15 МультФільм 8.30 Полундра! 9.30 КВК. Українська ліга 11.30, 20.30 Історії У деталях 12.00 Група «Нічні снайпе~

ців»

ПодроБИЦі тижня

23.15 Футбол. Огляд 0.00 Х/Ф «Пропозиція» 2.10 Х/Ф «Історія Одрі

ут-з

8.25

Шанс

ніколи»

5.15

18.50 Х/Ф .Весілля» 20.00 Київські мініатюри 20.30 СТН 21.00 СТН-спорт 21.30 Т Іс .ЛеЙтенант Рокка» 22.20 Х/Ф «Морський вовк23.30 Х/ф,»Пустун» 5.40

11.20Хіт-базар

Х/Ф «Відьма з Блер-2.

2.35

10.30 Містер Кук 11 .10 Караоке на майдані 11.55 Усе для тебе 12.50 Мелорама 13.30 LG-Еврика 14.40 Х/Ф «Діамантова рука" 16.30 Комедійний клуб 18.10 «Джентльмен-шоу.

23.15 0.25

Футбол. Голі Х/Ф

«Американський

перевертень у Парижі»

2.15

Х/Ф «Блиск»

СЕЛО МОЄ Село на нашій Україні, Ненач(' лисанка, село ...

т. Г. Шевченко.

Де, пахне сіном і сосною, ЛюБАЮ село я Hag Десною. В Поліськім pigHOMY краю

ЛюБАЮ я Пухівку свою На писанку вона не схожа, Та близька серцю і пригожа! для кожного із нас, Хто покупавсь в Десні хоч раз. Boga в красуні лікарняна, Тому й gівчата тут рум'яні, А хлопці наче ті gyби, Обвітрені у нас чуби. Село АЮбиме, pigHi АЮgи, Про вас я gyMaB, gYMaB всюgи, Kygu не киgало життя. І жgав найбільше вороття ...

ІАПРОШУЕ «крииицg»

Від щирого серця

у неділю,

лагословенної вересневої

-:"

вітаємо з днем

Вінницькому краї

народження директора

70

подоляночка Ганнуся, а нині

Михайла Олексійовича ТАРАНА.

-

об'єднання "Криниця».

вірна дружина, любляча мати і бабуся, Берегиня славного роду САЧАВСЬКИХ, невтомна трудівниця, чуйна і

щастя. добром-радістю обігрітого. долі світлої,

доброзичлива людина.

незрадливої. Хай

Від усієї душі вітаємо Вас,

наша рідна, з цим світлим

благополуччям і

щедротами земними буде

ювілеєм!

повна чаша Вашого

Нехай Ваше серце кохається в квітах

життя. Хай будуть ранки

для

навколо земля.

А нам, як без сонця,

без Вас не прожити, Без Ваших

стеляться дороги.

З повагою - колектив МП «КамАЗ-Автосервіс»

турботливих рук, їх тепла.

:,

Якщо вам потрібно провести будь-які

-

Центрі

технічної

ексnлуатаціі

земляні роботи. обов'язково з'ясуйте у

сільських

виконкомі міської або сільської ради, чи

(ЦТЕСЗЛ) м. Київ, вул. Івана Сірка, 2. Тел.: 234-20-36. ДЛКС-7 м. Бровари, вул. Осипова, 2. тел. 4-04-31.

не проходять на місці намічених робіт

кабельні лінії зв'язку і

вони належать.

траси

кому

На заміських ділянках

підземні ліні! зв'ЯЗКУ позначені

замірними

стовпчиками

і

попереджу­

-

Центрі

м. Бровари,

з'єднувальних

ЛІНІИ

електрозв'язку

вул.

Гагаріна,

Ng

1

Тел ..

20.

5-21-21,5-35-11. Без дозволу виконкому і відмітки в

вальними знаками.

Відповідно до «Правил охорони лінії

ордері вироБНИЧОI дільниці та виклику

зв'ЯЗКУ», затверджених постановою Ка­

представника підприємства, яке обслу­

бінету

говує кабельну лінію міжміського зв'яз­

29

міністрів

січня

УкраІНИ року.

1996

1З5

N2

при

від

проведенні

земляних робіт у Броварах, селах Бро­ варського району, а також в смузі авто­ дороги екти

Київ-Бровари-Семиполки

земляних

робіт

повинні

про­ бути

погоджені в:

Центрі технічної експлуатації первинних мереж N2 12 (ЦПМ-12), лі­ нійно-технічний цех N2 1О (ЛТЦ-1 о), м. Бровари. вул. Івана Сірка, 7. Тел.:

-

5-42-98, 235-10-08 торка і щоп'ятниці з

(київський) щовів­

9.00

до

11.00.

ку, виконання робіт в охоронніЙ зоні ка­

бельної ліНЇI ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: Пошкодження кабельної ліні! зв'язку

карається позбавленням волі на строк до одного року або виправними робо­

тами на той же строк, або штрафом у

-

теслярі

4-5 р.; 4-5 р.; 4'-"5 р.;

1-5

штукатури р.; маЩIРИ 4-5 р.; плиточники

-

4-5

р.;

електрозварювальники електрозварювальники

205

Адміністрація

виробів;

-

оператори

і обслуго­

Кри­

б/ilШТоВИХ

(ЦПМ-12).

ПОВIДОМЯЕннg Для запобігання знеструмлення всього масиву рада ОСТ «Трудовик» с. Рожни повідомляє членів садівни­

13 вересня 2004 року на 54 році життя раптово помер наш син, чоловік і батько Костянтин Михайлович АЛЕКСЕЄНКО. Наша сім'я висловлює сердечну по­ дяку працівникам пожежної части· ни N2 2 М. Бровари і особисто на­ чальнику Алексеєнку Михайлу ТРОХИМОВИЧУ, працівникам ві)JДілення

"Брокбізнесбанку», сусідам і друзям

чих товариств. що садівники. які ма­

ЮТЬ заборгованості, повинні сплати­ 1 жовтня 2004 року.

за моральну підтримку, які розділили

В Іншому рааl 6УАННКИ 60РJКИинl. &УДУТЬ 3HECТPYМnEHI_

дали допомогу в похованні дорогої

ти їх до

наш душевний біль разом 3 нами і на­ Ha~ людини.

Рада масиву_

О В Е

Ж И Т ТЯ'

Броварськuх

міської

та

-

газета

paїlOHHOЇ

ри, раионної Аержавної аАміністраuії.

спіВЗАСНОВНИКИ:

колекmuв

peAaKuiї газеmu, Броварські міська і раСlOнна

paAu,

раСlOнна

АеРЖаАмінісmраuія.

Свідоцтво про державну

реєстрацію кі N 259 від 10. 12. 1997р. індекс

61285

ААРЕСА:

07400, !<uївська 0611., jO\. Броварu, 6УIlЬВ. Незаllежносmі, 2 . РеАактор: 4-03-76. Заступнuк реАактора: 4-21-34. 8іААілu: сільського ГОСПОАарсmва 4-02-92; промuсловосmі і соuіальнuх numaHb, лuсmів і масової робоmu 4-04-81; бухгалmерія; ПРULІОМ оголошень 4-23-26.

• • • •

РедакЦія не завжди поділяє позицію авторів.

За точність викладених фактів відповідає автор. "истування з читачами

-

Броварської

цен­

тральної районної лікарні висловлює

бетонозмішувальної

Центр технічної експлуатації

Ng 12

випус­

тно-точкового зварювання;

мінального кодексу Укр,lJ'ни).

первинних мереж

р.;

контак-

- арматурники 3-5 р.; - формувальники залізобетонних

розмірі від семидесяти п'яти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мініму­ мів доходів громадян (стаття

3-5

громадян,

кних класів загальноосвіТНІХ шкіл міста та району, на якому буде подано сис­ тематизовану інформацію щодо: - наявності вакантних посад і віль­ них робочих місць на підприємствах і установах м. Броварів, Броварського району та м. Києва: - надання дотацій роботодавцям на створення додаткових робочих місць: - можливості отримання безробіт­ ними одноразової виплати допомоги по безробіттю для зайняття підприєм­ ницькою діяльністю: - можливості тимчасової зайнятос­ ті населення (громадські роботи): - можливості професійної підготов­ ки, перепідготовки та підвищення ква­ ліфікацї! в навчальних закладах регіону та за направленням служби зайня­ тості; - підготовчих курсів. умов навчан­ ня. перспективних спеціальностей, на­ явних факультетів та вартості навчан­ ня в навчальних закладах Броварів та Києва. В ході проведення ярмарку буде проведено знайомство з товарами, які випускають підприємства регіону. Запрошуємо мешканців міста та ра­ йону взяти участь у заході, який про­ ходитиме у приміщенні Броварського міськрайцентру зайнятості 23 вересня з 10.00до 15.00.

Й ромашками квітне

золоті, хай будуть славні перемоги. і хай завжди Вам у житті щасливі

підземні

13.00

літературно-мистецького

Ганна Іллівна,

Зичимо Вам віку довгого і

вересня, О

(вул. Гагаріна, 6) відбудеться чергове засідання

років тому

народилася красива

МП "КамАЗ-Автосервіс»

26

у міському клубі

пори у мальовничому

на сторінках zазети.

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

щиру вдячність директорові ПП "Сі­ мон» Сімону Миколі Івановичу за надану гуманітарну допомогу. Спасибі вам за щиросердечну доброту і готовність надати під­

тримку тим, хто її потребує.

• Втрачене свідоцтво майнового сертифікату КИ-VІ N2 528105 від 16.07.2003 року, видане Ка­ линівською сільською радою на ім'я СЕМЕНОГ Ганни Ульянівни, вважати недійсним. І Втрачене посвідчення учасника Великоі Віт­ чизняної війни, серії В-ІІ N2 617685, видане уп­ равлінням праці і соціального захисту міськви­

конкому 13.01.1999 року на ім'я РОМАНЮКА Миколи Петровича, вважати недійсним. І пп ,ЛЮОЛ. припиняє свою діяльність. Пре­ тензїі пред'являти протягом одного місяця з мо­ менту публікаціі оголошення в газеті. ІдентифІка­ ційний код 30930340.

t:..PYK офсетнuЙ. 1 Арукованuй аркуш .

Обсяг

8іААруковано в ЗАТ

"f)poBapcbKa Арукарня" управління у справах npecu та інформаuїі Кuївської оБЛАержаАміністраuїі.

Зам. Тираж

3379 1760

прим.

#72 2004  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you