Page 1

СЕРЕДА

13 вересня

2000 р. N2 71 (9170)

Виходить

з 17 1937

квітня

року

ШАНОВНІ ФАРІІІІАЦЕВТИ ТА nРАЦІВНИКИ ARTEK! У розмаїтті людського життя

Броварська районна державна адміністрація

діяльність фармацевтичних праців­

та районна рада щиро вітають вас з професійним

ників є надзвичайно важливою, ак­ туальною і необхідною кожній лю­ дині з моменту наfЮдження і до глибо­ кої старості.

Броварська міська рада, їі вико­ навчий комітет вітають вас з Днем фармацевтичного працівника!

Впевнені, що до нашого вітання приєднуються вдячні броварчани, котрі· мають змогу придбати ліки, інші ліку­

вальні засоби в будь-якому мікрора­

святом - Днем фармацевтичного працівника. Враховуючи значний внесок фармацевтів в охо­

щини зібралися минулої суботи в Рудні на сnортивні змагання, що присвячувалися Дню фізичної культури та спорту і 50-річчю з дня

створення ФСТ "Колос".

про повагу до системи, яка разом з медичними

установами стоїть на сторожі здоров'я людини.

З ЦИМИ подіями учасників змагань при­ вітав голова райдержадміністрації Л.А.Вайс­

В аптечних Закладах району в даний час пра­ цює 45 чуйних, доброзичливих, високо кваліфі­

фельд. Броварщина, відзначив він. сла>~на ве­ ликими спортивними тррадиція~ш. Не раз і не двічі наші земляки завойовували високі місця на престижних турнірах європейсько­ го та світового рівнів . Ось і нещодавно ми

кованих працівників, яким не байдужа доля кож­

ної людини, їі здоров'я, самопочутгя, які готові у будь-який :'>Іомент прийти на виручку, на допомогу.

о

відправили наших землячок Ірину Пуху та Людмилу Блонську на літні Олімпійські ігри в Сідней. Сподіваємося, що і в далекій Авст­ ралії на їхню честь прозвучить П:.ш України. Ми по праву гордимося і здобу'tками ганд­ больної команди "Світлотехнік-Колос", яка ось уже кілька років підряд стає призером першості України. Та не тільки у великому спорті район ~1ає досягнення. Фізична культура і спорт стали невіддільною часткою життя і праці сільських трудівників. І тут у нас є свої флагмани. Це - колективи фізкультури, що діють у Рудні, Великій Дю1ерці, Калинівці, інших селах ра­ йону. Нам радісно усвідомлювати: навіть за нинішніх непростих умов до здобуття фізич­ ного гарту прилучається все більше молоді . Зі свого боку районна влада робить і робити­ ме все можливе, аби сприяти їй у цьому . Разо.'-І із Л.А.Вайсфельдом участь в урочис­ тому відкритті взяли заступник голови Киї­ вської обласної ради ФСТ "Колос" М.В.Горо­ вий, заступник голови райдержадміністрації С.І.Лукашевич, завідуючий вімілом освіти райдержадміністрації М.М.Скирта, директор ВАТ "Рудня" В.В.Фролов, інші гості. За до­ сягнуті здобутки в розвитку спортивно-масо­ вої роботи Л.А.Вайсфельд, завідуючий відділом

Від щирого серця бгжаємо вам міцного здо­

Бажаємо вам усnіхів у вашій гу­ манній справі, міцного здоров' я, ро­ благополуччя,

ров «Я, великого зе:'>Іного людського щастя, добра

і злагоди вашим родинам.

Голова райдержадміністрації ЛеQнід ВАИСФЕЛЬД.

завершення

усіх добрих намірів.

З повагою

Голова районної ради Леонід СЛОБОДЯНЮК

міський голова Іван ПЕТРЕНКО.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

: XVI ••

конкgрс

8

біотехнологів із штучного

• •

•8

• ••• •• •• •

Аержавниіі

осіменіння сільськогоспо­ дарських тварин відбувся

8

• вересня на базі Київського ~ обласного племпідприєм­ • ства в Броварах. У ньому • брали участь кращі пред­

• •8

1

БЛИЗЬКО двохсот сільських спортсменів та їхніх наставників, чис­ ленні шанувальники фізичної культури із населених пунктів Бровар­

рону здоров'я, рівно рік тому Президентом Ук­ раїни був підписаний У каз про встановлення ва­ шого окрс:'>Іого професійного свята. !Je говорить

йоні міста.

динного

Рудні

ставники областей України

• та Криму. Перемогли • фахівці із Дніпропетровщи­ • ни. • На знімку - учасник цьо-

фізичної культури та спорту райдержаNІіні­ страції В.М.Федянін вручили великій групі кращих спортсменів і тренерів Броварщипи грошові преl\Іії. Цінні подарунки й прс:.Іії від райради ФСТ "Колос" її голова В.М.Грикун вручив кращю1 інструктора;.! 3і спорту, тре­

нерам, а також ветеранам спорту із Рудні. Після цього розпочалися змагання з міні­ футболу та волейболу, настільного тенісу й легкої атлетики. У них юяли участь представ­

ники колективів фізкультури Мокреця, За­ ворич, Калинівки, Калити, Княжич, Красилі­ вки, Рудні, Шевченкового та інших населе­ них пунктів. Особливо напружено проходив турнір із міні-футболу, де, окрім дорослих,

персмогу виборювали юніори. Проде"юнст­ рувавши високу майстерність та волю до пе­ ре!'юги, до фіналу пробилися ко~Іанди Рудні. Досвід старших дався взнаки, і основний склад футболістів ВАТ "Рудня" став ЧС)Шіо­ но:.І турніру. У змаганнях волейболістів найкраще вис­ тупили ;.1айстри шкіряного ;.!'яча із Калинів­ ки. Другюш тут були шевченківці. У особис­ тих змаганнях тенісистш пере:.югу святкував представник команди з Великої Ди:черки.

Турнір легкоатлетів виграли спортоІеви з Княжич. Усі пере"южці нагороджені почес­ ними гра!Іоюта~ш та приза:.ш.

Довго тривали того дня посдшІки сільських спортсменів, за яких гаряче вболівали чис­

ленні ГЛЯДаЧі. З~!dГаНІ!Я іще раз проде:\ІОНСТ­ рували 3рослу майстерність наших зс"Іляків, котрі наснагу для повсякденної праці черпа­ ють у дружбі з фізкультурою та спорто;.І.

• • 8

9 ВЕРЕСНЯ,

го престижного конкурсу із

Княжич біотехнолог в номі­

у День фізич­

ної культурн і спорту відбу­ лося урочисте зібрання

ба", переможець обласних змагань Володимир Євге­ нович КЛИМЧУК (справа)

разом із суддею Ольгою

Іванівною Гриб. Фото Олексія МІЛЬКА.

ПІДСУМКИ роботи спортивної організації підбив заступ­ ник міського голови П.В.Гон­ тарєв. Він вручив подяки та премії від міського голови І.З.Петренка кращим тренерам та представникам фізкультур­ ного активу міста.

рувала спортивний інвентар, баскетбольні та гандбольні м'ячі. СпортоІеви уже традиційно

Шановні броварчани та гості міста! Запро­ шуємо вас взяти участь у святкуванні Дня

міста

16-17

вересня

2000

року.

У ПРОГРАМІ СВЯТА: вересня 8.00- Ярмарок (біля легкоатлетичного манежу). 9.00- Урочисте покладання квітів до пам'ятника загиблим воїнам. 11.00 - Хода колони учасників свята та всіх ба­ жаючих (від шахового клубу на стадіон "Спартак"). 11.30- Урочисте відкриттЯ свята (стадіон "Спар­

16

так").

Сnортивно-мистецьке свято (стадіон "Спартак"). 12.30- Парад 1 виставка ретро-автомобілів киї­ вського клубу "Автоветеран".

13.00- Спортивні змагання (на спортивних спо'

рудах та майданчиках міста): теніс, бокс, футбол, шахи, легкоатлетичний крос, велоспорт, богатирські розваги.

13.00 -

Концерт Президентського оркестру

Збройних Сил України (біля легкоатлетичного ма­ нежу).

15.00-

Ігри та конкурси для дітей (біля легкоат­

летичного манежу).

17 .ОО - Концерт лауреатів міського дитячого конкурсу "Спалах нової зірки та народного інстру­ ментального ансамблю школи мистецтв (біля легкоатлетичного манежу).

..

спонсори. Фір~1а "Демос" пода­

ДЮСШ вімілу освіти (тренер М.Р.Кузьl\Іук) та райради "Ко­ лос" (тренер Яків та Нша Ялає­ ви), завоювала друге ~Іісце.

За повідомленнями кореспондентів "НОВОГО ЖИПЯ" .

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Dень м.ісmа-2000

проводять свое свято активнlJ.

Тож у ці днt в нашш1у ~rісті пройшли обласні з~ІагаІшя з літнього лижІюго багатобор­ ства, Б ЯКО)ІУ ВЗЯЛИ у'ЧаСТL 80 лижників. Збірна нашого чіста, у складі якої представники ви­ щого училища фізичної куль­ тури (тренер Олена Лсснікова),

ли гандбольна команда вищого училища фізичної культури та баскетбольна ДЮСШ вімілу фізичноі культури та спорту. Не залишилися осторонь і

фізкультурного акrнву міста.

нацїІ "Велика рогата худо­

Чудові подарунки від ~!іської адміністрації ко~шлекти спортивної фор:чи - одержа­

ПОВІДОМЛЕННЯ

Ігри-забави для дорослих (біля легкоат­ летичного манежу). 20.00- Святкове шоу "Пісенний зорепад" (біля легкоатлетичного манежу). 20.00 - Святкова молодіжна дискотека (ПКіВ "Перемога"). 22.00- Великий святковий фейєрверк (біля лег­ коатлетичного манежу).

деться

Танцювальний марафон (біля легкоат­ летичного манежу).

ликий зал засідань ради).

19.30-

22.00 -

17

трада в ПКіВ "Перемога"). 14.00- Ігри та конкурси для дітей (танцюваль­ ний майданчик в ПКіВ "Перемога").

з міні-футболу (стадіон "Спар­

так").

20.00- Молодіжна дискотека

ради ХХІ/І скликання відбу­

21

вересня

(ПКіВ "Перемога").

У святкові дні працюють:

-"Луна-парк" (біля стадіону "Спартак"); -.виставка живgпису _9роварських художниКІв (краєзнавчии музеи). До ваших послуг буфети та кіоски. Бажаємо здоров'я на многії літа. Хай завжди в житті будуть щастя і квіти, Хай буде до хліба, і хліб на столі. Затишок у хаті і мир на землі! Оргкомітет.

2000 року

о 11-й годині ранку в адмін­ приміщенні за адресою: вул. Гагаріна,

15 ( lV

ПОРЯДОК

вересня

10.00- Змагання з лижоролерів (вул. Гагаріна). 11.00- Виставка собак (стадіон "Спартак"). 11.00- Виставка квітів (ПКіВ "Перемога"). 13.00- Концерт "Я люблю тебе, місто моє" (ес-

14.00- Змагання

П'ятнадцята сесія районної

1. Хід

поверх, ве­

ДЕННИЙ:

реформування земель­

них відносин на території ра­ йону у відповідності до Указу Президента 03.12.99р. N2

України

1529

від "Про не­

відкладні заходи щодо приско­ рення реформування аграрно­

го сектора економіки".

2.

Звіт постійної комісії з пи­

тань агропромислового комп­

лексу, земельних ресурсів та соціального розвитку села. З. Про затвердження ліквіда­ ційного балансу комунального підприємства "Агровіт".

4. 5.

Земельні питання.

Різне. Голова ради Л.СЛОБОДЯНЮК.


2

Nl 71 (9170) ЛЯ

lw.ii] ВЛАСНЕ

IIJJ житло

Однією з найбільших цінно­ стей для кожної сім'ї є жит­ ло. На жаль, останнім часом держава майже не фінансує

таке будівництво. Тому лево­ ва частка його споруджуєть­ ся за рахунок підприємств, організацій та окремих гро­

мадян. Зрозуміло, що дале­ ко не кожна сім'я може собі дозволити одночасно викла­

сти чималенькі кошти. Тому мрія мати власні квадратні метри подекуди залишаєть­

ся мрією. Так принаймні було останнього

часу,

поки

у

будівництві не запрацювали ринкові засади.

Сьогодні ми пропонуємо інтерв'ю завідуючого

відділом капітального будів­ ництва міськвиконкому Івана Андрійовича ЗУБКА, котрий розповість про діяльність на­ родної кредитної спілки

"Добробут". Останнє десятиліття значною мірою підірвала віру населення у можливість давати гроші в кредит - пригадаймо гіркий досвід сум­ нозвісних Московського "МММ", Київського "Меркурія" та числен­ них трастів. Відповідно проблема­ тично взяти кошти і в кредит. Адже для цього необхідно мати заставу, тобто нерухомість. Та й відсоткова плата за кредит до­ сить висока. Через ці причини ри­

-

нок

кредитування

щоб

практично

не

як наслідок

небажання

шкільний стd.рт був

відвідувати школу. Постійне

дитини молодшого шкільного віку оцінка - це

успішним і став запо­

перебування в такому стані

не просто оцінка виконан­

викликає

ня конкретного завдання, а

укою подальших здо­

тривогу,

що

стає

бутків та перемог, дитина має

причиною відчуття страху.

бути готовою до нового життя - шкільного. І ця го­

Якщо ви бачите, що дити­ на часто розгублюється, коли її запитують, не зна­

товність полягає не лише у навичках читати, писати й

В КРЕАИТ

до

ТОГО,

Д

рахувати.

Важливо, щоб дитина та її сім'я психологічно були

ходить потрібних слів для відповіді, говорить тремтя­ чим голосом і робить бага­ то зайвих рухів, а потім рап­

готові й здатні до напруже­

том

замовкає

на

півслові,

ного і насиченого ритму нового життя.

ніби ціпеніє, долоні в

неї

Для

оцінка усієї її особистості. Прикро, що дуже часто до­ рослі дотримуються такої точки зору: "Ти поганий, бо погано навчаєшся ... ". В усіх дітей різні здібності, проте кожен із них хоче мати пра­

во бути хорошим. Бо усі діти

-

хороші, лише не всі до­

рослі вміють знайти до них

Ваша дитина .------.f:lo"'f"''r'IUI'I'J""'~.,.,'f\I'IF;\171r:~'(lrY7'1\.-------,

вперше

пере-

підхід.

Отже, пере-

в

ступила поріг

..

школи. вона

·.

д•·.·о··р· ..... о· ГА

стала учнем. Для батьків це

а

ж

н

а

б і ль ш і с т ь

страхівмолодших школярів пов'язана з на-

свято, а для ди-

в

ч

а н

н я м

;~~~п~~~і ДО. ШК О Л Н ~~,:~~~~~і

дорослі не ус- L-'-------'-------'-------~----'-------І дитину психовідомлять

логічного

усією серйозності моменту

стають вологими, вона може

комфорту,

і не готові допомогти, у пер-

скаржитися на шум у голові

шокласника може розвинутися тривожність і страхи перед школою. Початковий період навчання викликає перебудови всього способу житгя та діяльності дитини. У цей час

і в ділянці серця, па те, що всередині все холоне і тіло "наливається свинцем" - ці симптоми повинні насторожити. Соціальна позиція школяра накладає на першоклас-

ня, але й сприяють розвитку неврозів. У тaкorvry випадку радимо вам звернутися до психолога, який є у кожній школі. Він проведе відповідпу корекцію. Шановні батьки, для вашої дитини саме ви - най-

формується важлива риса особистості внутрішня позиція школяра - мотивація спрямованості дитини на навчання, емоційно-пазитивне ставлення до школи,

ника почуття відповідальності, обов'язку і може спровокувати появу страху "бути не тим": дитина боїться не встигнути, зробити щось не те і не так, бути

перші і найважливіші вчителі. Саме ви вчите її робити перші кроки, вимовляти перші слова, потім ще багато-багато іншого, що їй потрібно знати і вміти.

зу хорошого учня. У тих випадках, коли ця

міяною. Понад усе такі діти бояться відповідати біля

відповідайте на запитання, ставте свої, малюйте, вчіть

'намагання відповідати обра-

осудженою, покараною, ос-

-

саме

там

радості навчан-

внутрішня позиція якимось

дошки

вони

дитину уважно виконувати

чином не задовольняється, дитина може переживати

відчувають свою хисність.

безза-

завдання, учіть її спілкуватися, висловлювати свої

стійкий емоційний дискомфорт: постійне очікування неуспіху у школі, негатив-

Велику помилку роблять батьки, коли педантично перевіряють зошити, щоден-

думки і бути почутою. Бажаємо вам і вашій дитипі успіхів і натхнення!

ного ставлення до себе пе-

ники, з осудом ставляться до

Тетяна КОВКРАК,

да го гів та однокласників,

помилок та поганих оцінок.

провідний спеціаліст ЦССМ.

Проте це не стосується народ­

ної кредитної спілки "Добробут". У цій громадській фінансовій організаціі пропонується низький відсоток плати за користування кредитом - лише три відсотки річних, а головне - стопроцентна гарантія отримання квартири вже

у

найближчим часом. Так, незаба­ завершуються

опоряджу­

вальні роботи першої черги жит­ лового будинку на вул.Кирпоно­ са, споруджуються 11 та ІІІ черги цього будинку, введення яких у дію- 2001 рік. Отож, багато май­ бутніх новоселів уже скорист.али­ ся послугами кредитної спілки "Добробут". Адже в основі їі діяль­ ності є відповідальність сторін, врахування взаємних інтересів, зрештою, порядність. І це не лише декларування намірів, а й реальне втілення їх у життя через систему запобіжних заходів. Так, кошти виділяються виключно на будівництво житла, їх не можна використовувати длЯ придбання автомобіля, інших потреб. Право власності на квартири партнер "Добробуту" отримує лише після повної сплати за неї. Обумовлено також і багато запо­ біжних механізмів, що максималь­ но

захищають

права

до

отримання

походження (аналогічно з

обміняти паспорти грома­ дян колишнього СРСР на паспорт громадянина Ук­ раїни. І навів він мене на сумні

громадЯнством в США) та затнердження Верховною Радою (голова І.С. Плющ) відповідно до статті 5 За­ кону України "Про грома­

роздуми. Бо як же може нормальну людину, украї­

дянство України" 26 чер­ вня 1992р. "Положення

нця, не зачіпити, як мов­

про паспорт громадянина

лять, за живе те, що в пас­

України та свідоцтво про народження", в яких гра­ фа "національність"

на колесо чийого млина ллється вода, щоби пере­ молоти національні озна­ ки цілого народу, хто за­ цікавлений в його космо­ політизації, навіщо пере­ творювати українців на політичне населення без

отриманням

-

Рромадян­

позбавлен­

де народи цілеспрямовано ~озбавля­ лися національної іденти­ фікації, коли свідомо кремлівськими ідеологами формувалась історична спільність радЯнський народ,

в

"молоткастому,

серпастому" графа "націо­ нальність" була присутня і чітко заповнювалась. Безглуздя з виникнен­ ням безнаціонального дер­

Харківському районах Києва, у Львові, Харкові, Севастополі, Су­ мах, а й у Броварах. Отже, за­ прошуємо броварчан, котрі хо­

жавного документа грома­

дян України виникло з легкої руки голови Вер-

взяти

т· хавної Ради України Л.М.

+

пи­

тання: кому це потрібно,

з

кому (;:оюзі,

жовтні 1996 року у м.Києві. Сьо­ годні їі філіали працюють не лише у Подільському, Радянському;­

-

зволікати

ня права на національну ідентифікацію, яка, за сло­ вами віце-прРм'єра, акаде­ міка М.Жулинського, є необхідною умовою "фор­ мування духовної неза­ лежності України". у колишньому РадЯНСЬ­

й той факт, що вона заснована у

відсутня. А звідси

тобто нас закликаtЬть не

ських прав

ної спілки "Добробут" може бути

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

кладені поради, як краще

ступі розбудови незалеж­ ної держави України, чому, безперечно, сприя­ тиме графа "націо­ нальність" у паспорті гро­ мадян, тому таку графу необхідно негайно ввести. І це працюватиме на кон­ солідацію, розвиток украї­ нської нації. Відомо, що націо­ нальність новонародженої

порушення

кредиту.

участь у будівництві на засадах кредитування. Довідки за телефо­ ном: 5-21-37, або за адресою: м. Бровари, бульв. Незалежності, 2 (навпроти МКЦ "Прометей".

лежно від національного

сти голос протесту проти

кредита­

власне житло,

громадян України "неза­

міном паспортів", де ви­

безнаціопального паспор­ та! Зрозуміло, що це її служба, але не зайве пра­ цівникам паспортного ре­ жиму у всій Україні підне­

Аргументом на користь кредит­

мати

теріал "Не зволікайте з об­

нового зразка відсутня графа "національність",

Отож, кредит надається в розмірі 60 відсотків терміном до 15 років.

чуть

української нацн є вкрай необхідним кроком в по-

прочитав ма­

портах громадян України

одержувача. Ніхто не вправі ро­ зірвати з ним угоду і таким чином позбавити житла, якщо він регу­ лярно сплачує належні суми по кредиту та відсотки по ньому. І ще одна умова вступу до "Доб­ робуту" - попередня оплата 40 відсотків вартості майбутньоrо житла

листопада 1991р.) про формування спільноти

(26.07.2000)

Кравчука, котрий підтри­

.:;: мав звернення І-го Всеук1: раїнеького міжнаціонального конгресу (Одеса, 16

роду і племені?

..

А;vке через півстоліття

нащадки будуть ритися в архівах, щоби відтворити свій родовІД, дізнатися про національність своїх предків. Кожна людина осо­ бистістL за лінгвістични­ ми, етнографічними, куль­

дитини визначається при­

належністю до тієї чи іншої нації її батьків, що й фіксувалося в паспор­ тах. Тепер при реєстрації новонароджених

грома­

дян позбавляють їх націо­ нальної приналежностІ, бо в паспортах батьків дити­ ни не вказано націо­ нальність: така графа про­

сто відсутня. Ось так!

-

дожились,

докозакувались.

Мій онук Андрійко Москвич побачив світ Бо­ жий 16 квітня минулого року. У його свідоцтві про народження в графі- "на­ ціональність" стосовно батька зроблено прочерк, бо його батько Москвич

національ­

Сергій Володимирович має дійсно український

ний тип, писав М.С. Гори­ левський, "являє собою цілком визначену націо­ нальну різновидність, відміну від своїх сусідів поляків, білорусів, велико­

безнаціональний паспорт. Я дякую долі, що мати малюка Світлана Григо­ рівна Москвич ще має "союзний" паспорт із штемпелем "Україна", де

турними особливостями. Український

росі в,

-

...

органічно

зв'язку воєдино разом зі своїми окраїнами спільни­ ми рисами і розумінням цієї спільності, і цілком ясно протиставляючи себе іншим народностям". У час, коли іде шалений тиск на українську мову, культуру, історію з боку шовіністичної Росії, бо­ ротьба

за утвердження

роботі З МОЛОДІJ,Ю На сесії Шевченківської сільської ради було розглянуто ряд питань. Та особливо активно депутати обгово­ рювали проблеми ветеранів. З інформацією про роботу ради ви­ ступив їі голова М.П.Родименко. Він, зокрема, відзначив, що ветеранам

війни та вдовам загиблих надається матеріальна допомога, вони прово­ дять виховну роботу серед шкільної молоді, беруть активну участь у свят­ куванні днів Перемоги, Пам'яті, Захисника Вітчизни. Разом з тим було відзначено, що ветерани війни ще мало

виступають

перед призовною

молоддю, недостатній зв'язок вете­ ранської організаціІ. з військовими ча­ стинами.

На сесії було прийняте рішення, яким передбачено поліпшити роботу з надання методичної, організаційної та матеріальної допомоги раді та ве­ теранам Шевченкового, створити групи милосердя за участю депутатів,

поліпшити роботу з призовниками, відновити зв'язки з військовою час­ тиною ТОЩО.

Петро КУДІН, громадський кореспондент.

Грайтеся разом з дитиною,

працює.

ром

.

Головна увага

чітко записано її націо­

- українка. Так мій онук став українцем. Тож старий паспорт на сьогоднішній день є єди­ ним документом, який за­ нальність

відчує національність гро­ мадЯнина. От і постає пи­ тання: чи варто його міня­

ти негайно? .. Володимир МОСКВИЧ, с. Семиполки.

,. -

ВАТ "Київоблгаз" порушує законодавство Київським обласним територіальним ві,DДіленням Антимоноnольного комітету Украї­ ни завершено розгляд сnрави

npo

nорушення

антимоноnольного законодавства з боку відкритого акціонерного товариства "Київобл­ газ", яке займає моноnольне становище на ринку встановлення nобутових лічильників газу та є nриродним моноnолістом на ринку транс­ nортування nриродного газу розnодільчими газоnриладами в Київській області. Зловживаючи своїм моноnольним станови­ щем, ВАТ "Київоблгаз" nри виконанні робіт з монтажу лічильників газу в ряді виnадків не виконував усіх оnерацій, з яких складалася вартість монтажу. Одночасно, nри встановленні лічильників nідnриємство включала nлату за ви­ користані матеріали, кількість яких штучно за­ вищувалась. Крім того, nри виконанні nроект­ них робіт ВАТ "Київоблгаз" використовувалась nодвійна оnлата заробітної nлати інженерно­ технічного nерсоналу. Одночасно, використо­ вуючи виключні nовноваження, ВАТ "Київобл­ газ" віднесло об'єднання мешканців багато­ квартирних будинків, що збудували для влас­ них nотреб мінікотельні (ТОВ "Криниця" - м. Обухів, ЖБК "Вчитель" - смт.Глеваха), до ка­ тегорїІ nідnриємств комунальної теnлоенерге­ тики і застосовувала для них ціну на nрирод­ ний газ значно вищу за ту, що мала застосову­ ватись для населення.

Завдяки вищевказаним діям ВАТ "Київобл­ газ" незаконно стягнуті зі сnоживачів більше ЗО тис. грн. За nостановою територіального ві,DДілення незаконно стягнуті кошти nовернені сnожива­ чам, а на самого nорушника накладено штраф.

м. Переяслав-Хмельницький

Гуманітарна допомога по 1200 дойчмарок 15 серnня Переяслав-Хмельницький район­ ний будинок культури nеретворився на сnравжній "клондайк". І не стільки для колишніх остарбайтерів, скільки для їхніх родичів. Євдокї1. Севастянівні Шевченко з Дівичак 78 років. Вона вже ледве ходить, nогано бачить і говорить, тому слова nодяки всім тим, хто "не забув і npo нас" сказав один із їІ трьох синів: "Моя мама nрацювала у Німеччині три роки, багато nоклала там свого здоров'я і сил, тому це дуже сnраведливо і nо-людськи, що хоч nід старість вона знатиме, за що на німця гнула сnину". Сnало на думку меру німецького Мю* хена виділити, окрім державних комnенсаціі!ІF­

них виnлат, ще й так звану гуманітарну доnо­ могу колишнім остарбайтерам, котрі в роки

війни nрацювали на заводах і фабриках саме цього міста. А що багатим: задумали - зроби­ ли. Через фонд "Взаєморозуміння і nримирен­ ня" встановлені та складені сnиски таких ук­ раїнських громадян, а столичний "Брокбізнес­

банк" уже здійснює виnлати зазначеної суми. 80 без сумніву щасливих nенсіонерів райо­ ну та 40 осіб з міста отримали no 1200 німець­ ких марок кожен. До речі, як nовідомили у міському ві,DДілі соціальних гарантій, родичі тих остарбайтерів, котрим належала така доnомо­ га, але вони не дочекалися їІ і nомерли nісля 5 травня ц.р., можуть отримати їІ, зібравши не­ обхідні документи.


13.09

N9 71 (9170)

_ 46 років тому військова частина 31941, що дисло­ кувалася у Броварах, була терміново передислоко­ вана у район Тацького полігону, що в Оренбурзькій області, для виконання особливого завдання, про яке ніхто достеменно не знав. І лише 14 вересня 1954 року, коли на полігон з літака було скинуто атомну

цію тоді майже не зГадувалося. Дозиметрів не було. Ось чому другого дня була організована екскурсія солдат до епіцентру, і

бомбу, учасники "навчань" зрозуміли, що стали об'єктом страхітливого експерименту- випробування ядерної зброї. До цієї трагедії причетні десятки бро­ варчан, які повернулися додому інвалідами. Багато

люди одержували додаткове оп­

з них вже померло, так і не розповівши людям того,

ромінення. Ні про саме випробування за­ галом, ні про ці його наслідки громадськості майже нічого не було відомо, аж доки не сталося чорнобильське лихо. Учасники випробувань тоді почали вима­ гати, щоб їм надали статус чор­ нобильців. ПІДНЯТТЯМ архівних до­

що бачили. А ті, хто залишився живими, лише через десятки років відкрили скуті страхом уста ••.

Ф

АШИСТСЬКА Німеччина бул~ розб_ита, ксрівники

ред випробуваннями дислакувалася у Броварах. Разом з нею

реиху шдписали до-

було

передислоковано

в степи

з

говір про беззастережну капітуляцію. Союзники добивали японсr,ких мілітаристів. Саме у ЦL'Й час американці винайшли атомну бомбу і вирішили випробувати па японських островах

під Тацьком й інші військові частини. З березня 1954 року почали ся "тренувальні заняття". У районі Тацького полігону знахадилося також 15 сіл, що робило експеримент ще цікавішим, по-

'Сіросі~Іі й Нагасакі. Вони вив-

внішим.

Федорович ... проходил службу в

чали її дію та особливості.

учАСНИКИ тих подій, котрі

военной части

кументів вперше було ого­ лошено

про

тоцьку траге­

дію. Ось що прислали з архіву

браварчаниву Івану Федорови­ чу Мовчану:

"...

Мовчан Иван

13941,

которая в

Війна ще не закінчилася, а со-

ще нині мешкають у Бро-

полном

ю:шики готувалися воювати один

варах, згадують, що салда-

местах дислокации даже охраньr,

з одние\І за світове панування. Те, про що дізналися америюшці під час випробувань зброї, було засекречено. Сталін та його військові прагнули будь-що розкрити секрет цієї боІІІби.

ти почали навесні рити окопи, будувати інженерні споруди. Запрацювали пилорами. Ліс брали поруч. Різали вікові дерева листяних порід. Як розповідають учасники

Тому Жуков, котрий тоді був командувачем Урало-Приволзького військового округу, запропопуnав Сталіну випробувати атомну бомбу на своїх військах в Оренбурзькій області. Сталін схвалив цей план, але невдовзі

тацької трагедії, кадебісти постійно перевіряли кожного на вірність Вітчизні. Потім у кожного взяли підписку, що ніколи, нікому не будуть розповідати, де вони були і що там бачили. - На вашу долю випала вели-

диктатор помер.

ка честь

Після смерті Сталіна Жукова

_.Іризначають

-

щила Хіросіму. ВІ НЕВЕЛИКІ атомні бомби в Хіросі~і ~Нагасакі не дали

ко, наприклад, стверджує, що ніяких жертв під час випробувань не було, а хто про жертви

переважну

пише, той говорить неправду. За

більшість питань, та й одержані відомості були засекречені американцями. Тому радянські ке-

вІдповІдІ

на

його словами, випробування були необхідні, нічого страшного не сталося. Хоч сам nовер-

рівники вирішили одержати потрібні відповіді, застосувавши

нувся

герях,

В епіцентрі були розставлені опудала людей, ніби ворогів. На полігоні були розміщені різні види військ і техніки, стояли тан­ ки, літаки, різні машини. Нака­ зали лягати ногами до епіцент­ ру в окопи за першим же сигна­

лом.

• ОСЬ 14 вересня 1954 року о 9

І годині ЗО хвилин було скину­

то атомну бомбу. Льотчик влу­ чив у ціль, бо перед цим довго тренувався. Бомба вибухнула на висоті 200-300 метрів. -Пролунало два вибухи. Зем­ ля під нами захиталася,

-

каже

Іван Федорович. Три най­ ближчі села згоріли дотла. Тан­ ки відкинуло на

100 метрів,

літа­

ки і машини теж порозкидало, деякі з них горіли.

Дмитро Олексаt!дрович Завго­ родній, колишній старшина, а тепер інвалід, каже: - До нас поставилися не по­ людському. Про бомбу повідоми­ ли в останню мить. А після ви­ буху, на другий день, нас пове­ ли на екскурсію до епіцентру. Казали, що нічого страшного немає. І тримали нас там до бе1955-го. Ми відбудовува-

ЩИ"

. . . .••. т~.,,.,_.,р..r,щ:u

т.ттхтттс•uі села і опромінюва­

20, 21

J.t;;,.

постраждали

внаслідок

продуктів харчуванн5! за липень

2000 року. Дл5! осіб, старших 18 років, 1 (50 відсотків вартості набору продуктів f.:.арчуванн5!), при вартості продуктів харчуванн5! 261 гривн5! 44 коп. віднесених до категорї1

розмір часткових грошових компенсацій встановлено у сумі 1ЗО гривень

72

коп.

Для осіб, старших

18

років, віднесених до категоріІ

2 (25

відсотків

вартості набору продуктів харчування), компенсація сплачуватиметься в сумі

65

гривень З6 коп.

Цим же документом встановлена вартість продуктів харчування в дошкільних закладах на день, яка відповідно до віку становить: до З років

від З-х до

- 4,68 гривні; 6 років - 5,89

гривні.

Вартість продуктів харчування за день становила для учнів: віком від

від від

6 до 10 років - 6,4З rривні; 10 до 14 років- 7,59 гривні; 14 років і старших- 8,69 гривні. Інф. "Київської правди".

инженерньrе

восстанавливала и

соору­

поврежденньrе

дома

местньrх жителей по окончании учений".

Іван Федорович охоче дав мені фото "гриба" ядерного вибуху під Тоцьком.

Жертв було багато. За його сло­ вами, усі тварини, що були на полігоні, загинули. Іван Андрі­ йович в тяжкому стані перебу­ вав в госпіталі.

у

ТОЙ час, коли деякі учас­ ники трагедії бояться ще й ДОСІ

розПОВІСТИ

Правду,

у

книзі "500-летпяя война в Рос­ сии", яка вийшла в трьох томах у Петербурзі, зазначається, що багато людей - оглушених, об­ печених, осліплих, були направ­ лені у госпіталі Самари, Сверд­ ловська й Оренбурга. Палати були переповнені. Три села зго­ ріли повністю. На решту сіл ви­ пав радіоактивний пил, а ядер­ ний смерч був радіусом майже 50 кілометрів. Деякі селяни хо­ тіли залишити оселі, але їх за­

ст

егли: "не nіддавайтесь .•• u . . . . ....,., нічого страшного". По"

випадків випробувань зброї на ·своїх людях. Він нагадує, що в

1955

році було проведено

пробування

ви­

атомної зброї на

полігоні Нової Землі. Крізь ядер­ ний гриб, що піднявся, там зму­ сили пролетіти цілий полк бом­

бардувальників

Іл-28,

екіпажі

яких теж зобов'язалися "никог­ да, никому не сообщать", з якої причини через два місяці вони почнуть помирати

І в

...

цьому жахливому факті

колишньої ~мперії знову ж про­ глядається

історична

зако­

номірність: великий злочин зав­ жди вкритий великою таємни­

цею. Тому й прошу своїх зем­ ляків, котрі були підневільними свідками цієї події, не мовчати, а допомогти хоч нащадкам

по-

також

запобігання винесенню радіо­ нуклідів, реабілітації забруднених земель, дотримання протипожеж­

ної безпеки. Департамент .також контролю­ ватиме систему пропускного ре­

жиму і недопущення вивезення

-ЧИ НЕМАЄ НЕБЕЗПЕКИ, ЩО РААІОАКТИВНІ ВІАХОАИ (НА­ ПРИКЛАд,БРУ~ТКОЛЬОРОВИХ МЕТААІВ. ЯКИИ КОРИСТУЄТЬСЯ ПОПИТОМ) МОЖУТЬ БУТИ ВИ:. ВЕЗЕНІ З 30-КІЛОМЕТРОВОІ

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ?

Відповідає начальник Держав­ ного департаменту - Адмініст­ рації зони відчуження і зони бе­

зумовного (обов'язкового) відсе­ лення ВОЛОДИМИР ХОЛОША:

- Якісно новий статус отримав Державний департамент - Ад­ міністрація зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення відповідно до поло­ ження про його діяльність, затвер­ дженого IlOCTaHOBOIO уряду. І ~ей урядовий орган де ржеШ Ію­ :JІІсІХОДИТІоСЯ

и

Як пише відомий публіцист

ЗаnИтання, які ДІНАУ отрИNfУЄ від редакцій

упрсІВ \іІІНЯ

ннях

жения

Ігор Буніч, це один із багатьох

і . ІJЇДОМСТВ УкраЇНИ.

го

дения учений, у<Ііlствовала в уче­

лася масою розплавленого піску.

Чорнобильсько·! катастрофи" та листів обласного управлінн5! статистики, встановлено розміри грошових компенсацій вартості

вьшолняя

лені, а вся поверхня яру вкри­

раjі()нних газет, відповідають керівники міністерств

та ЗО Закону України "Про статус і 5!Кі

стверджує: "Те, що сталося під ніж війна". Місце, над яким скину­ то атомну бомбу, мало вигляд ,,\ибu:,:..::·и нру мискаподібної форми. По боках яру були кільцеподібні східці. Вікові дере­ ва вирвані з коріпням або спа­ Тоцьком, було жахливіше,

ЗАПИТАННЯ ДО УРЯДУ

КОМПЕНСАЦІЇ ЗА ЛИПЕНЬ громад5!н,

года

нерньrх сааружений для прове­

----liDmmkШШ: І·ffl~ !J 1tf!Ш!J захист

Вооружен­

25.5.1954

работьr по строительству инже­

не по-

Відnовідно до статей

сил СССР от

ядерного оружия в Тоцких ла­

зброю

соціальний

в

находилась в районе испьпания

випробувати на собі

До цієї трагедії причетні десятки нинішніх броварчан. Усі вони повернулися додому інвалідами. Серед них, зокрема, Г.С.Бігун, Д.О.Завгородній, М.П.Печериця, І.А.Найдьонов, В.А.Лущина, Л.О.Пащенко, Є.І.Сорокін, С.І.Баранець та багато інших. Мені вдалося відвідати дев'ятьох учасників випробувань, я мав з ними бесіди. Усі вони стали інвалідами, живуть завдяки лікам, почуваються погано. Дехто ще й досі боїться розповісти правду. Адже давали підписку про "неразглашение". А Леонід Олексійович Пащен-

оставляя

соответствии с Директивой

ньrх

- попереджували політпрацівники.

заступником

не

Генерального штаба

новий вид зброї,

міністра оборони (Булганіна). Коли до влади прийшов Микита Хрущов, Жуков в оновленому варіанті запропонував йому свій план випробування атомної бомби. Хрущов із захопленням схвалив ці наміри. З архівних джерел нині стало відомо, що передбачалося зібрати на Тацькому полігоні військо чисельністю в 40.000 осіб. Розмістити там треба було різні види військ і техніки, збудувати інженерні споруди. На все це й мала впасти атомна бомба потужністю 100 кілотонн, тобто в дuа рази більша, ніж та, що зни-

А

в

составе,

В

складі Міністерства з питань над­ звичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильсr,кої катастрофи. Він координуватиме

ухвалення

рішень про техногенну безпеку і проведення всього комплексу за­

ходів у Чорнобильсr,кій зоні відчуження і приедваних терито­ ріях безумовного (обов'язкового)

відселення. Значно підвищується роль департаменту в зв'язку з ух­ валенням рішення про закриття Чорнобильської АЕС і активіза­ цією робіт з перетворення об'єк­ та "Укриття" на екологічно без­ печну систему. Важливими є зав­ дання з прискорення будівницт­ ва комплексу з переробки і по­ хов,шrш радіоактивних відходів "в~·кт(.·р". а також :Jдійснешrя рялу ~Ііжнаро 1\ІІИХ пр<н'ктів щодо

радіаційно небезпечних матері­ алів і лісу по всr,ому 700-кіломет­ ровому периметру Чорнобильсь­ кої зони, з яких 134 кілометри є Державним кордоном. Підготувала Людмила ВАЛУЄВА (ДІНАУ). Примітка:

На жаль, доки депар­

тамент, про який ідеться вище, от­ римував новий статус, за чотирнад­

цять років дуже багато чорного й ко­ льорового металу із зони відчужен­ ня ЧАЕС вивезено. Це явище учас­ ники історико-культурно'І експедиціІ, що обстежила всі населені пункти за колючим дротом, фіксували навіть у

дуже забрудненій 10-км зоні ... Але це вже тема окремого розслідування. Микола СЕМИНОГ, відеооператор експедиціІ.


13.09 ,

-----------------------------------------, ХВОРИЙ зуб, хворі по черзі

повна сімейна гармонія. Коли

тається до своєї колеги. "Це, ма-

- чоловіча імпотенція. Страш-

в зуба з характерним завиванням циркулярки, стає боляче.

ними сірими очима", - професійно відзначає пацієнт. - Я

І внутрішні органи і як результат

І

но навіть подумати. Такий пе-

І ребіг ускладнень Завірюха виІ читав у науково-популярній

І

буть, та миловидна жінка з гар-

Завірюха сіпається. Пронизливі

повинна виконати одне дору-

звуки вмовкають.

брошурі, що потрапила під руку. Після болісних роздумів визрі-

-Ох, ці чоловіки! Вони такі боягузи,-укарихочахлукавин-

зуби. Поки не пізно. Світла кімната заводської ам-

на, наче він цій

булаторії, чарівна посмішка

п а н 1

І ло рішення: негайно лікувати

І

інструмент починає вгризатися

чення. Дуже пікантне.

-Цікаво, а яке? - Попросив Микола, мій

ки, а посмішка така невідворот-

<

знайомий, щоб підшукала йому

жінку. А я такого

не люб-

-А Марися? Лаборантка.

-

Вона не схоче. Звикла вже

І

-одна, то й одна. І -Якби щось путнє трапило- І

ся, не ветояла б.

- Путніх нема. Перевелися.

І

"І вуха не затулиш- руки зайняті. Це вже занадто. Дискри-

мі нація. Слова позбавляють. Закривають рота", - Завірюха нервово совається.

- Слабаки вони всі. То кри-

~Е~F~~~~~~1~Е~~~і ~~]] cltlltll:ilи ~~J.~ ~~J~F~;y~~:~::: Завірюха випростує ноги, почу-

троянд.

вається комфортно. Ледь вловимий шум механізмів - і якась небесна сила підносить його угору. - А ну, показуйте, що там у вас? Від увімкнутого яскравого світла Завірюха зажмурюється, наче кіт, з готовністю роззявляє рота, бо усвідомлює: не дай Боже потрапити до сексопато-

- І не н а м а -

лага та ще й показувати той

.

+· ·

<

····.······.···.·········•····.·

'

···.:··•····················:.п. ;i·••"·J, . .•. :, .• .-.•. ,... , .,,.-с· ·c::·~·:,·:-c:t:I::

- Дак

він же недавно осьо оженився. Ото вже нагулявся! - Таке женіння. Майже місяць терпів. А тоді утік. Не витр~мав. У Валі на першому плаю- секс. Всі голосно сміються, навіть пишнотіла медсестра, з виду серйозна.

гайтесь.ворухнути язиком, вчасно зуПиняє протест Завірюхи.- Подряпинами не обійдеть-

ся. Інструмент алмазний. Пів'язика- як мінімум. Проходить майже вічність, лікар нарешті прикладає до зубів спеціальну пасту, закриває відвислу щелепу, упирається

обома руками у підборіддя. Все

То;

-

може,

Леся

йому

наче гусак, Завірюха.

- Я й забулася про свого клієнта! - схоплюється лікар. Гіпсовий зліпок ніяк не відокремлюється, хоч долонька з прозорими пальцями вільно почувається в порожнині рота і планомірно розхитує його. "Може, вкусити за пальці і за всі приниження віддячити?" спалахує nідчайдушна рішучість і відразу гасне. Нарешті Завірюха відчуває

орган, котрий чомусь відмовився виконувати свої прямі обов'язки. Але, слава Богу, ще надає йому душевної рівноваги та творчого неспокою. І - процес пішов. Відкрити рота, закрити рота. Відкрити закрити. Якби всі чоловіки так

робиться в одну мить, професійно-блискавично. - Так тримати, поки не скажу. Після пережитого брязкіт медичних інструментів Завірюсі в~дається музичного сим фоюєю.

підійде. З бухгалтерії. Вдачі спокійної. - Егеж, спокійної. Та вона з Миколою і за тиждень упорається. -А так, наче, тихоня. Навіть розмов про таке не підтримує. - Про таке не говорять. Все

полегшення. -На сьогодні все. Призначаю побачення на понеділок. Завірюха упевнений, що обов'язково прийде. Він доброзичливо дивиться на милих та прекрасних жінок, а злості - як і не було.

слухалися своїх жінок, була б

-А знаєш, Галю,- лікар звер-

забуваєш. Одне лише на думці.

Володимир ЯКУБОВСЬКИЙ.

'-----------------------------------------~

ІІнек~оти На медичні теми ***

Лікар малює квадрат і питає пацієнта: -Що це таке? -Ліжко. Якщо жінку так покласти, то самому доведеться лягти от так. Лікар малює коло: -А це? -Теж ліжко. Якщо жінку так покласти, асамому отак.

- Ну а це? - і малює трикутник. - ЛІкарю, а ви сексуальний маньяк?

.

t

***

- Покличте, будь ласка, наступНО[О пацієн­ та, - просить лІкар хворого, котрии покидає його кабінет. - Прошу вас, - говорить пацієнт дамі, яка сидить у дверях, і йде до виходу. - А куди ми йдемо? - раптом чує жіночий голос позаду, йдучи вже по вулиці.

***

У лікарні з'явився новий співробітник. Про­ водить прийом і записує в журналі: - Ваше прізвище? Станьте на ваги. Ваш зріст? Об'єм грудей? Ширина плечей? Так. Наступний? Один із хворих питає: -Скажіть, лікарю, а коли мене випишуть? - Я, голубчику, не л~кар. Я -тесля.

*** -

Чому ви думаєте, що малярія легка хво­

роба? - питає професор.

-Та тому, -відповідає студент,- що їІ пе­ реносить навіть комар.

***

Лікар, оглянувши пацієнта, питає: "Скільки вам років?". "П'ятдесят буде", - відповідає пацієнт. "Більше не буде",- говорить лікар.

*** - Лікарю, мій чоловік хворий ... - Зрозуміло. Роздягніться і покажіть, де в нього болить.

Дорогого нам

Миколу Івановича НАУМЕНКА щиросердечно поздоровляємо із ювілейним днем народження.

Зичимо літ жипя довгих, здоров'я міцного, невкипучої енергі!, поваги від земляків, друзів, дітей і внуків.

Дідусь наш любий. батьJ\О, чоловік, Наш рідний. найдорожчий в світі.

Володимир Зотов ... Тих,

народились, як і він , під сузір'ям Водолія ком ХХІ століпя .

хто

Щодня група, яка прибула до Сімферополя залізницею, долала по 60-70 кілометрів за п'ять годин їзди . Зупинялись на березі Чорного моря, вибираючи найкрасивіші місця поблизу джерел з питною водою . На багажниках своїх "Туристів" везли кожен по ЗО-40 кілограмів вантажу: наме­ ти , продукти, питну воду, бензин для "джмеля", котел для приготування їжі. Відпустка ви.цалась

знає

цю

людину- енер­

гійну , неспокій­ ної вдачі , справжнього

ентузіаста фізичної куль­ тури і спорту, мабуть, не зди­ вуєш черговою

розповіддю про його до ­ сягнення . Ма­ рафонець влітку і лижник узимку, він ще ;.....;....:;:..~~...__ _.з й завзятий ве-

-

зна­

на славу! Вірні друзі, чудова погода, відпочинок біля чистого моря, і, звичайно, море вражень. Бо часто відхилялись від маршруту, щоб відвідати визначні місця Криму . Адже є на що подивитись у Бахчисараї, Севастополі, Алупці, Массандрі, Місхорі, Ялті , Алушті, Судаку, ФеодосіІ...

Пам ' ятни к и і музеї, а також Нікітський ботані­ чний сад, Воронцовський палац, царський пляж і грот Шаляпина, акваріум і дельфінарій ... Хіба

лосипедист і турист, що й довів цього літа, здійснивши давню мрію: подолати за 20 днів 450кілометровий маршрут п'ятої категоріІ складності

перелічиш усе, що довелось побачити на леген­ дарному півострові, де морський клімат по­

у Криму. Хто там був, той знає, що спіралевидна траGа від Сімферополя до ФеодосіІ не лише ба­

Від себе Володимир Ілліч радить тим, хто має бажання й можливості відnочивати у наметах, зупинити свій вибір на Планерському - селищі, що у 22-х кілометрах від ФеодосіІ, до якої мож­ на дістатися залізницею. Тут є затишна бухта із радоновими грязями (лікує хвороби суглобів), а

гата на дивовижної краси краєвиди, а й піднімається до 1000-1 ЗОО метрів над рівнем моря.

Отже, разом із Заслуженим тренером з вело­ спорту з Білої Церкви Володимиром Зюлковсь­ ким, майстрами спорту Валерієм Воронцовим з Обухова і Тарасом Анисимовим з Києва наш зем­ ляк вирішив присвятити свій ювілейний, з наго­ ди 60-річчя, велотур усім жителям Землі, що

-

Шахи

Шанувальники шахі~ знають, що у Польщі проходив міжнародний шаховий турнір "Ме­

моріал Акиби Рубінштейна". Перш за все, вразила масовість цих зма­ гань. Понад 1ООО шахістів із різних куточків світу взяли участь у цих змаганнях. Вони проходили

у

мальовничому

курортному

містечку Поляниця-Здруй, яке славиться своїми мінеральними водами. У головному турнірі за круговою системою переміг Б.Гельфанд (Ізраїль), другим був Ван Веллі (Нідерланди), третім О. Широв (Іспанія). Наш ·новЕ

життя·­

Броварськuх

міської

ma

раііон:ної

раА, paUOIDIOЇ Аержавної іІАІІUНЇ<СПІJ:ІаUії. СПІВЗАСНОВНИКИ: колекmuв

єднується із високогір'ям і степом!

реєстрацію Кі N 259 від 10. 12. 1997р. ІнАекс 61285

з дружньою сім'єю.

АТЗТ "Гоrолjвська стрінко­ ткацька фабрика'. · запроwує на роботу: .... слюсаря 5-6 розрядів - 25~-

Ну, а роки ... Ніколи хай нестарять,

І не приносять у твій дім біди.

онуки, куми, друзі.

r-----------..

300 грн.; • • • • • • • · • • · • · . '- зва~ювальника 5-6 розрядів - 300-350 грн. За довідками звертатися: 2-72-85. ТОВ "БУХСІР" приймає на роботу

Броварське представництво Відкрм-

І того міжнародного у~jверситету роз-І І11итку людини "УКРА/НА" продовжує І набір абітурієнтів до вступу в універси-

дипломованих газозварювальників. Робота у Броварах. Тел.:

1тет на денну та заочну форми навчання І спеціальностями: правознавство, со1 І за ЦJальна робота та економІЧНІ дисциплІ-

..1 ___________ .. ни: Зарахув. за тестув~нням .. Звертати-І

ся. м.Бровари, ЗОШ

N.9.

Т ..

5-30-90.

...._

шліфувальники-полірувальники 23-35р.; різноробочі 23-35 р. Прописка обов'язкова. Зарплата- від виробітку. Апоеса: м.Бровари, вул.Будьонного, 25а, тел.: 5-ЗО-52, 6-ЗВ-47.

·І сонце тепле світить хай завжди, І кожен день дарує світлу радість.

Дружина, син, дочка, зять,

нержавІЮЧІИ

466-38-26.

~

Загублене nосвідчення інваліда 2-ї групи Б видане управлінням соціального захисту населення Броварського міськвиконкому 31.08.98р. на ім'я Яроша Анатолія Стеnановича, вважати не­

N2490961, дійсним.

На фото: у горах Криму; при вr1Зді до Бах­

В.Іванчук був четвертим. У турнірі А переміг талановитий харків'янин П.Ельянов, йому лише 20 років. Другим був С.Височин (м.Ки'Ів). Приємно відзначити, що наш земляк бро­

варчанин Семен Гребенюк у групі "С", на­

бравши 7 очок із 9 можливих, nоділив З-9 місця і це, безперечно, чудовий результат. Поздоровляємо Семена Гребенюка, учня ЗОШ N!! 2 та вихованця ДЮСШ N!!2 з успі­ хом! Мене вразило, яку увагу. приділяють владні структури Польщі

підростаючому

поколінню! Ось так би у нас! Анатолій СТЕПАНЕЦЬ, тренер-наставник.

ААРЕСА:

tl

07400,

.;; Товариство з обмеженою відповідальністю "Плак­ ся" повідомляє про реогранізацію шляхом перетворен· ня у nриватне nідnриємство "Мира". .;; Загублений сертифікат на землю серії КВ N2 0230737 від 26.06.98р., зареєстрований за N2 893,

виданий КСП ім .Щорса на ім'я КОЛОМІЧЕН КОРаіси Іва­ нівни, вважати недійсним.

.;; Заrублені номерні знаки тракторів: МТЗ-82 ~ 50· 57 КВ; МТЗ-80 ~ 20·45 КД; МТЗ-80 N2 20-41 КД, що належать КСП "Мічуріна", вважати недійсними.

.;; Втрачений атестат N2 О 11267, виданий в 1994 році Броварським училищем фізично! культури на ім'я ЛОЗИ Тамари Григорівни, вважати недійсним.

Кuївська обл., м. Броварu, бульв. Незалежності,

2.

РеАакmор: 4-03-76. Засmупнuк реАакmора: 4-21-34. ВіААілu:

сільського госnоАарсmва

і

Свідоцтво про державну

В затишнім колі

по

чисараю, зліва направо: В.Зюлковський, В.Зотов, В.Воронцов.

бухгалтерія; npuuoм оголошень

АержаАмінісmраuія.

Печалі всі нехай підуть за нею, А келих щастя випивай до дна

зварник-аргонник

сталі). Досвід роботи, 28-45р.;

Наталія ЧЕМЕРИЧЕНКО.

міська і ра(юнна

районна

Нехай тебе хвороба обмина,

nовітря рекомендоване хворим на астму.

реАакuїі газеmu, Броварські

paAu,

Хай буде довгим твій безхмарний він:, Рясним і щедрим, наче сонце в літі.

соuіальнuх

numaнь,

лuсmів

4-02-92; nромuсловосmі і масової poбomu 4-04-81; 4-23-26.

+ Редакція не завжди nоділяє nозицію авторів. + За точність викладених фактів відnовідає aemop. + Листування з читача..чи - на сторінках uзети. + За зя~т реІСЛа..чи вЮRоаідальнісmь несе ректvсодавець.

.;: Заrублене nосвідчення nриватного підприємця N22374, зареєстроване 22.09.95р., код 64903998, ви· дане Броварським міськвиконкомом на ім'я ВАКУТІНА Олександра Володимировича, вважати недійсним. і Втрачене свідоцтво на право власності на житло, видане Фондом комунального майна БроварськQ) міської ради за N2 330 від 31.03.97 р. на ім'я ІЩЕН\91 Олексія Максимовича, вважати недійсним .

і Заrублене свідоцтво про підприємницьку діяльність від 28.02.2000 року N26061, ідентифікаційний N22578412917, видане Броварським міськвиконкомом на ім'я дМИРАСЛАНОВА Фармана Дильгам огли, вва­ жати недійсним.

-------------------Арук oфcemнuu. 1 Арукованuu аркуш.

Обсяг

ВіААруковано в ЗАТ "БРОВАРСЬКА АРУКАРНЯ" уnравління у сnравах

npecu

інформаuії Кuївської облАержаАмінісmраuії.

ma

Зам.

ЗЗ22

Тираж 1980 прим.

#71 2000  
#71 2000  
Advertisement