Page 1

Виходить

з

17 квітнн 1937 року

Газета Броварських міської та районної рад, районної державної адміністрації

Віддавна головним мірилом ціннос­ тей нашого народу був і залишається хліб, який є уособленням працелюб­ ства українського народу, поваги до традицій пращурів. Тому ми маємо низку свят і традицій, пов'язаних із хліборобською працею. У наші дні

найбільш поширені жинки.

Серед.С8,.

N2 67 ( 1 0084-)

- зажинки та об­

Здається, ще вчора на район­

ному святі всі ми зичили хліборобам Броварщини сил та наснаги на успішне збирання врожаю цього року, але пройшло зовсім небагато часу, і героїв

жнив запросили на віншування під час

свята

обжинків.

Місцем

його

прове­

дення стала галявина на околиці ма­

льовничого лісу поблизу села Княжичі. Організатори влаштували святково прибрану сцену, а керівники госпо­ дарств виставили барвисто прикра­ шені квітами, городиною, всім тим, чим багата земля Броварщини, курені. Тут же, біля казанів із борщем, капус­ няком, гарбузовою кашею, шашлика­ ми, варениками із найрізноманітнішою начинкою, клопочуться господині.•• майже б тисяч гектарів. Прак­ тично завершується сівба ози­ мого ріпаку, зерновий клин ста­ новитиме 10 тисяч гектарів, що на 500 гектарів більше року нинішнього.

Хоч і повільно, але оновлюєть­ ся парк посівної та збиральної техніки. Незважаючи на еко­ номічні труднощі, господарства купують комбайни, автомобілі. Лише протягом останніх двох років на ці цілі було витрачено понад

2 мільйони

гривень.

Ми низько схиляємо голови перед

ветеранами

вітати

вирішили стали

праці,

молодих людей, стати

справи

З глибокою вдячністю

ною говорять у наших селах про

ся

зур широ подякував керівникам, спеціалістам середньої ланки, а

справжніх керівників , котрі очолили і повели за собою ко­ лективи. Серед них - Сергій Лу­ кич Плакся, фермерське госпо­ дарство "Журавушка", Олексій

битися за щедрим частуванням.

Отож зі святом вас!" Організатори свята вручили кращим керівникам колективів, жниварям грамоти обласної та

Олександрович

районної держадміністрації та

виробниитва продукції рослин­

нинтва. Адже ви працюєте з Бо­

Оснач,

СТОВ

"Требухівське" , Олександр Ми­ колайович Борсук, ПП "Ру­

новою продовольчого благопо­

санівське", Тетяна Миколаївна Руденко, СТОВ Княжицьке, Віктор Іванович Волоха, фер­

луччя громадян нашої держави.

мерське

жою допомогою, щоб виростити якиайвиший врожай, який є ос­

Кажуть

-

хороший

господарство "Волош­

господар

кове поле", Вячеслав Арнольдо­

завжди має врожай за будь-якої погоди у будь-який рік. Однак нинішній сільськогосподарсь­ кий рік продемонстрував, шо погодні умови - річ об'єктивна і

вич Люстсрник, СВАТ "Агро­ комбінат Калита", Григорій Ми­ колайович Товстенко, СТОВ "Войтівське". Незважаючи на вкрай неспри­ ятливі погодні умови, хліборо­

на них все-таки доводиться зва­

жати. Холодна, посушлива все­ на, спекотне літо, шквальні віт­ ри зі зливами тивно

врожайності. на

-

вплинуло

примхи

все це не нега­ на

Але,

погоди,

показники

незважаючи трудівники

полів забезпечили значний приріст виробниитва продукцїі.

бам Броваршини вдалося зібра­ ти по 28 центнерів зерна на кожному з 15.5 тисячі гектарів, у бункерній вазі намолочено 41 тисячу тонн збіжжя. На порі підготовка

до

сівби

зернових

врожаю наступного року. Ста­ ном на 28 серпня підготовлено

ради,

розсла­

цінні подарунки та гро­

шові премії. До слова запрошується вико­

нуючий обов'язки міського го­ лови Ігор Васильович Сапожко: "Я радий передати вам щирі вітання від жителів нашого міс­ та, депутатського корпусу, подя­ кувати

району.

за

ваш

труд

на

ланах

Віддавна наше місто і

район були і залишаються єди­ ним цілим. Тому ми й надалі бу­ демо надавати один одному по­

сильну допомогу та підтримку".

Далі святкування перейшло у, так би мовити, неформальну ппо­ шину. Керівників та гостей свята під спів сільських хорових колек­ тивів грстинні селяни пригошали всім тим, чим багата броварська

земля. Після дегустації компете­ нтне журі визначило переможців

у різних ~юмінаціях - "Кращий коровай" (СТОВ "Требухівське"), "Найсмачніша ковбаса", (ПП "Русанівське"), "Напухкіший ва­ реник"

(фермерське

господар­

ство ММП), "Найсмачніша гар­ бузова каша" (Товариство "Сад"), "Найгостинніша

господа "Во­

лошкове поле"), "Найкраща гос­ подиня"- Тетяна Миколаївна Ру­ денко. Після завершення кон­ цертної програми всі учасники свята розташувалися за величез­

ним, багато сервірованим сто­ лом.

Про відзначення свята обжи­ нків у вечірній·програмі того ж дня

розповідали

журналісти

відомого каналу СТБ.

Лукич ПЛАКСЯ, фер­

- Іншої праці, як хліборобська, я і не знав. Після здобуття відповідного фаху, не маючи ще й тридцяти років, очолив одне з господарств району. Одним з перших на Київщині я повірив у ідею фермерства, заснував бага­ топрофільне фермерське господа­ рство "Журавочка". Майже за 2 десятиліття всього було: і ра­ дість успіху, і розчарування, але жодного разу не сумнівався у правильності обраного шляху. Сьогодні наш день, наше свято! Тетяна Миколаївна РУДЕН­ КО, СТОВ "Княжицьке": ~ Мені приємно, що голова адміністрації у своїй вітальній промові відзначив і наше господа­ рство. Так, ми важко працюва­ ли, щоб отримати якомога ви­ щий урожай. Але потребусно підтримки держави, щоб гідно реалізувати вирощене. Адже зер­ нотрейдери намагаються вику­ кими, а то й збuткови,wи цінами. Це ж не сприяє розвитку госпо­ дарства. Але як би там не було,

і

Звертаючись до присутніх, го­ лова Броварської РДА А.М. Ма­

особливо механізаторам за доб­ росовісний труд: "Мені приємно бачити всіх вас, хто причетний до зростання хлібного колоса,

Сергій

мерське господарство "Журавуш­ ка":

пити його за .wаксимально низь­

Сьогоднішній день- добра на­ года поспілкуватися, обміняти­ новинами, зрештою,

Сnово уІІасникам свята:

раді

своїх дідів та прадідів.

поша­

верес-я

котрі

хліборобами

продовжувачами

2

від свого колективу хочу подяку­ вати за сьогоднішнє свято, відзнаки нашої праці. Віктор Іванович ВОЛОХА, "Волошкове поле": -Як і до всього іншого, до -сьо­ годнішнього свята ми ретельно готувалися

-

творчий колектив

підготував відповідну культурну програму, кухарі подбали про час­ тування

наших

працівників

та

гостей. Адже після важких буднів обов 'язково повинно бути свято. Поспілкуємося, відпочине­ мо і знов візьмемося за одвічний хліборобський труд. Микола Маркович ТЕПЛЮК ТОВ "Сад": - На Броварщині наше това­ риство "Сад" єдине і унікальне нам вдалося не лише зберегти, а й збільшити площу саду, розширити асортимент. У передвоєнні та по­ воєнні роки Велика Димерка сла­ вилася на всю Київщину багатими врожаями ягід, яблук, груш. Отож ми і повертаємося до доб­ рого досвіду наших батьків та дідів. Окрім традиційного асор­ тименту,

пригощали гостей на­

шого куреня яблуками, грушами, сливами

...

Микола Петрович МИРО­ НЕЦЬ Фермерське господарство "ММП":

-

Сьогодні />Ш робимо підсумок

першого

етапу

сільськогоспо­

дарського року -збір ранніх зерно­ вих. Не буду говорити про проб­

леми. Їх вистачало вчора, є вони сьогодні, будуть вони і завтра. Але всі ми протиставляємо нега­ раздам свій професіоналізм та працелюбство. Я вірю, перекона­ ний, що нам вдасться зберегти славу Броварського району як од­ ного провідних виробників сільсь­ когосподарської продукції. Тому відразу ж після свята продовжи­ мо дбати про врожай вже нас­ тупного року.

Репортаж Миколи ГОМЕНЮКА. Фото автора.


Пріор.итети ються додаткові групи.

іДІІітають птахи до вирію, пада­

в ють достиг~і яблука ~а груші, все прохолодНІшає

повІтря,

а

Проте, не скрізь так гладко, є і проб­

леми, які потребують негайного втру­ чання і вирішення. Андрій Миколайо­ вич детальніше зупинився на них і

ДІІЯ

учнівської молоді та педагогів району розпочинається гаряча пора - час здобу­ вати знання після довгого літнього відпочинку. Спішать до садочків до­ шкільнята, дзвоником

проаналізував причини їх виникнення і шляхи розв'язання. Одне із основних досягнень - це наші педагоги. Район забезпечений високо­ кваліфікованими освітянами, що мають вищу категорію, звання вчитель-мето­ дист , старший учитель. За минулий рік є троє переможців районного та призерів обласного конкурсу "Вчитель року". Це кращий показник у Київській області.

покликала заливчастим школа своїх учнів . Нагода

зустрітися вчителям ще до навчального

року випала під час серпневої конфе­ ренції педагогічних працівників Бро­ варшини минулої п'ятниці в Калинівсь­ конфе­ кого будинку культури. На ренцію завітали і керівники району -

Адже 2009-2010 навчальний рік є пе­ рехідним на професійне орієнтування учнів старшої школи . У попередні роки цьому питанню прилілялось замало ува­ ги - тож немає інструментів у майстер­ нях, комп'ютерна грамотність учнів по­

А.М. Мазур та Ю . І . Кушніренко, освітяни району, депутати районної ра­ ди, керівники структурних підрозділів, представники управління освіти і науки

Київської ОдА, сільські та селищні го­ лови,

керівники

спонсори ,

господарств

представники

району,

терпає через ненайновіше обладнання комп'ютерних класів. Звичайно, все це потребує коштів, і немалих, яких завжди

батьківських

комітетів закладів освіти . Після привітань та слів вдячності від учнів Плосківської школи учасникам

конференції Гімн України відкрив це щорічне зібрання . Від їх імені було пок­

новоrо нав11аnьноrо

·

не вистачає. Що ж говорити тоді про нинішні складні часи . За таких умов не­ обхідно активізувати забуту традицію

у вересні

закріплення шефства над закладами освіти, залучати до масових заходів в школах депутатів сільських і селищних рад , голів та депутатів місцевих і район­

підбиття підсумків розвитку загальної, середньої, дошкільної та позашкільної освіти Броваршини у 2008-2009 роках та

та потенційних шефів. У виступі начальника відділу освіти Броварської РДЛ С. І . Лукашевича також було проаналізовано стан справ у освіті та визначено пріоритети на новий нав­

ладено корзини квітів до пам'ятника Т.Г. Шевченку, до обеліска воїнам-за­ хисникам столиці України, які загинули

1941 р. Голова Броварської РДЛ А.М . Мазур зачитав порядок денний нинішнього зібрання . Ключовим питанням стало

завдання на новий рік .

2009-2010 навчальний

У своєму виступі

голова привітав

освітян з Днем Знань, проаналізував здо­ бутки і недоліки освітньої діяльності в районі. Акцентуючи увагу присутніх на вико­ нанні районної комплексної програми розвитку освітньої системи в Броварсь­ кому районі на 2007-2010 роки, він відмітив, що матеріа.пьно-технічна база уд осконал ює ться : 12 шкіл отримало но­ ву комп'ютерну техніку, є 6 комуналь­ них автобус і в · для підвезсиня дітей до за кл адів освіти , проведено заміну техно­ логічного обл аднання в шкільних їдаль­ нях. ~' 2008 році вступили в дію навчаль­ но-виховні

комплекси

(школа

+

дит­

садок) у Семиполках та Рожнах . За кош­ ти ін в есторів збудова но дитсадок у Пог­ ребах , облаштовано теплі туалети, абсо­ лютно нове приміщення їдальні у Літках. Після зниження народжуваності і напі в порожніх дитсадків і шкіл поволі більшає дітлахів у наших селах і сели­

щах. Для них у ДНЗ сіл Світильня, Ру­ санів та у Тарасівському НВК відкрива-

но! рад, батьківський комітет, нинішніх

чальний рік . Одним із головних досяг­ нень на Броварщині, наголосив Сергій Іванович , є те, що освіта не виживає , а живе і розвивається . У нас не закрито жодного закладу освіти , на відміну від інших регіонів області . Відмітив він і кваліфікаційний рівень наших учителів .. їх постійний розвиток і самовдоскона­ лення. У райметодкабінеті сконцентро­ вано матеріали, які це засвідчують, 350 методичних збірок, розробок , посіб­ ників , авторських і адаптованих навчаль­ них програм, створених нашими освітя­ нами . Педагоги району постійно беруть участь в обласних і районних конкурсах "Вчитель року" . Ось і цього року заступ­ никдиректора Великодимерського НВК, вчитель англійської мови А. В. Дудар -є переможцем обласного і дипломант Все­ конкурсу "Вчитель року2009". А вчителі Шевченківської ЗОШ

українського

Коровай та Пухінської ЗОШ Бахтіна стали призерами обласного конкурсу у номінаціях інформатика та музика . У питанні персходу старшої шко­ ли на профільну вже є деякі зрушення: 33 І . В.

0 .0 .

відсотки учнів 8-11 класів, а це 1300 чо­ ловік, поглиблено вивчають профільні Результати не забарились предмети . збільшилась кількість учасників олім­ піад, членів МАНу. Сільська школа - це об'єкт постійної РДЛ, райради, сільських та се­ уваги лищних рад, спонсорів, керівників сіль­

госппідприємств. За представленої на­ годи начальник відділу освіти подякував сільським головам , що не стоять осто­ ронь проблем підготовки до нового нав­

ШІулоі пЯтниці в МКЦ "Проме­

М тей" відбулося пленарне засідання серпневої загаль-

традиційної

номіської конференції працівників освіти за участю представників органів .міської влади, керівників та педагогічних працівників шкіл, дошкільних, позашкільних, вищих навчальних закладів, депутатів, представників громадсь­ кості, засобів .масової інформації. А напере­

додні, 26 серпня, у Броварській СШ .М 7 відбу­

нормального функ­

лися секціііні засідання вчителів .міста.

важливі у роз­ витку дитини та з метою підтримки і розвитку здібностей і нахилів у дітей дошкільного віку, ДНЗ району мають

равління освіти та директори навчальних

чального року та

ціонування шкіл . Оскільки перші

Наступного дня,

6 років

перейти на створення груп розвиваючо­ го характеру за одним чи кількома

пріоритетними напрямками. Продов­ жується підготовка школярів до зовніш­ нього незалежного оцінювання. У червні-липні 2010 року відбудеться ЗНО, результати якого будуть зарахову­ ватись як вступні , тож необхідно ак­ тивізувати підготовчу та роз'яснювальну роботу з учнями та батьками . Залишається, на жаль, актуальною проблема модернізації, створення та застосування новітніх навчальних за­ собів, поповнення та оновлення лабора­ торної бази шкіл, кабінетів - літерату­ рою, посібниками, збірниками. Забез­ печення спортінвентарем теж залишає бажати крашого - відмітила у своєму виступі директор Калитянеької школи В . С. Мудревська. А ше- запропонувала, аби окрім діючих проектів "Обдаровані діти", "Трикутник" та ін . додати ще одну, яка б стояла 1-щ захисті прав педагога, освітянина і підносила б на вищий рівень соціальний захист і значущість цієї професії. Від імені депутатів Броварської райра­ ди з початком нового навчального року

керівники

серпня,

27

уп­

закладів брали участь в обласній педагогічній конференції в столиці Украіни. Розпочалася міська нарада вчителів з пе­ регляду кінофільму "Освіта Броварів". З по­ чатком нового навчального року весело і вдячності,

словами

щирими

з

завзято,

з

жартівливими наказами і піснею про вчи­ тельку усіх присутніх привітали вихованці

приватної школи "Фортуна". З вітальним словом до педагогів звернувся виконуючий обов'язки міського голови І . В. Сапожко . Він, зокрема, зазначив, що на роз­

122 мільйонів бюджетних 65 мільйонів, що на 7 млн.

виток освіти з коштів виділено

більше від суми, визначеної Кабміном . У своєму виступі Ігор Васильович відзначив, що всі навчальні заклади готові до нового навчального року, найближчим часом буде

ліквідовано заборгованість по зарплаті та виплачено оздоровчі, а до Дня працівників

освіти

-

премії. Він торкнувся питання хар­

чування дітей, взаємодії шкіл з правоохо­

і технічного

кадрів

гогічних

збереження

органами,

ронними

педа­

персоналу,

забезпечення житлом учителів міста.

З доповіддю "Реалізація програми розвит­ ку освіти м. Бровари у

2008-2009

н. р. та зав­

привітав присутніх їі голова Ю.І. Куш­ ніренко. Він подякував учителям, бать­ кам, директорам шкіл, які в цей склад­ ний час все ж змогли підготувати школи до нового навчального року : <<Перекона ­

дання педагогічних колективів дошкільних,

ний, що у новому навчальному році ви зможете досягти високих успіхів у нав­

ник управління

чально-виховному процесі. І ми будемо пишатись вами і вашими вихованцями . А щодо тих проблем, які прозвучали і які не прозвучали, -будемо разом працюва­ ти над їх вирішенням всією громадоЮ >> . Також на конференції виступили зас­ тупник директора Великодимерського НВК А.В . Дудар , заступник директора Зазимського НВК В . А. КуДІІаєнко , ви­

хователь-методист ДНЗ "Зірочка" смт. Калита О.А . Хейло , голова постійної де­ путатської комісії з питань освіти, куль­

тури , молоді та спорту М . М. Нещимний , ди­ ректор Центру туриз­

му

Білановська,

0 .0.

представник головно­

го управління освіти і науки,

зав.

навчаль­

но-методичним кабі­ нетом практичної пси­ хології Київського обласного інституту

Л.А. Пєтушкова , ди­ ректор Пухінської ЗОШ М . Г. Гурбич . На завершення кон­ ференцїі освітян райо­ ну

залишилось

приємніше:

най­

Ю . І.

Ку­

шніренко та А.М . Ма­ вручили трудові

зур

книжки молодим спе­

закладів з

позашкільних

загальноосвітніх,

питань сталого розвитку якісної освіти і ви­

ховання у своєму

н . р." виступив началь­

2009-2010

освіти

В . І.Онищенко.

зробив

він

виступі

У

розгорнутий

аналіз діяльності усіх структурних підроз­ ділів у минулому навчальному році, зокрема питань навчання і виховання дітей, їх оздо­ ровлення

і

харчування,

змістовного доз­

вілля, а також взаємодії між освітянами і

батьками, співпраці з шефами, впроваджен­ ня інформаційних технологій у навчальний процес та інших важливих і злободенних проблем.

Розповідаючи

варських освітян

про участь бро­

в обласній конференції,

з приємніСтю відзна­

Володимир Іванович

чив, що робота його пЇДІІеглих у минулому

навчальному році в області була оцінена найвищими балами . Від імені усіх колег він привітав

з

початком

трудової діяльності

сімох молодих вчителів міста.

На конференції також виступили дирек­ тор

Броварської

ст .

Ng 5

заступник начальника

МВ

Броварського

І-ІІІ

СЗОШ

П . М.Федоренко,

ГУ

МВС

України

в

Київській області Р. А. Хартанович, заступ­ ники директорів

НВК та

гімназії

імені

С. Олійника О. В. Чорненький та С. М. Хо­ мич, голова піклувальної ради управління

освіти А .

В.

Кривонос,

методист центру

практичної психології та соціальної роботи

Київського обласного інституту післядип­ ломної освіти педагогічних кадрів А. В. Ано ­ сова.

... І

вересня

9600

сердець броварських

ціалістам освітянської

школярів забилися в унісон, почувши зак­

ниви.

личний голос шкільного дзвоника: час до

Учасники конфе­ ренції прийняли ре­ золюцію

-

звернення

до освітян району.

Світлана ОБОДОВСЬКА.

школи, вперед, до знань . Успіхів і терпіння вам, шановні наші вчителі, у вашій благо­ родній щоденній праці. Хай щастить вам,

діти, у вашому

поступі

до висот науки і

пізнання! З Днем Знань!

Валентина КОВАШВСЬКА.


АО 20-річчя НАРОАНОГО РУХУ УКРАЇНИ ЗА ПЕРЕБУДОВУ Броварський Рух, як і в цілому rJecь Народний Рух Украіни, веде своє офіційне літочислення з (810) вересня 1989 року, коли в Києві відбулись Установчі збори Народного Руху за перебудову. У

поточному році ця подія відзна­ чається на державному рівні. З цього приводу виданий Указ Пре­ зидента і відповідна постанова Верховноі Ради Украіни. У

роботі

названих зборів

якості делегатів

брали

у

участь

Микола Лисенко, Марія Ов­ дієнко, Валерій Середа, Володи­ мир Сіроклин, ІгоР' Данилюк, Борис Шероцький. Вони предс­ тавляли осередки Руху, що діяли в той час на території Бровар­ шини, -Товариство "Момеріал" імені Стуса (М.Лисенко), Това­ риство української мови імені Т.Шевченка (М.Овдієнко), еко­ логічний осередок. Після повернення з Установ­ чих зборів активісти Руху, серед яких варто згадати

Івана Оль­

ховського, Івана та Надію Одинців, Василя Сташенка, Во­ лодимира Шваба, Василя Шус­ тя, Олександра Анісова, Петра Рубанку, Віталія Дикого, Олега Рожка та інших, стають ор­ ганізаторами та учасниками низки масових заходів, як місце­ вого, так і загальнонаціонально­ го характеру. Найважливіші з

Постуn &роварськоrо Руху триваЕ лелюдні зібрання під Батури­ ним,

Берестечком,

Хотином,

Лубнах тощо. З прикрістю можна констату­ вати, що у пік найбільшого піднесення всенародного руху за

шим

зміни,

ється Іван Оль­ ховський. В по­

коли

встановлювались

перед будівлями виконкомів рад українські

прапори,

проводи­

лись масові мітинги, зібрання, маніфестації, у рухівців Бровар­ шини (і не тільки) не вистачало "пороху" зробити ще один важ­ ливий рішучий відповідальний і

вирішальний крок

-

взяти владу

в районі у свої руки. Зроблено цього не було, чим, вочевидь, отямившись від остраху, ско­ ристалась

правляча досвідчена

компартійна дальшому

верхівка,

перебіг

і

в

по­

подій

вже

відбувався під їх диктовку за ни­ ми розробленим сценарієм.

Серед важливих подій

Бро­

варського Руху варто згадати йо­ го участь у підготовці і прове­ денні виборів ВР України в

1990

році. Тоді за підтримки рухівців до Верховної Ради України було обрано

директора

Київської

птахофабрики Івана Капштика.

Верховна Рада зіграла визначну

них були спрямовані на утверд­

роль у проголошенні державної

ження українського народу, як

незалежності України. Назвемо ще декілька фактів з

нації,

встановлення

держав­

ності, відродження історичної пам'яті: святкування 500-річчя Українського козацтва на За­ поріжжі, "Живий ланцюг" до Дня злуки ЗУНР та УНР, агітаційний похід "Дзвін"90, ве-

минулого

і

сьогодення

Бро­

варської рухівської організації. 7 травня 1990 року проведені Гі ус­ тановчі збори. До керівного складу міськрайонного осередку

Про утворення

тимчасової

комісії з перевірки ефективності використання земельних ділянок фермерсь­

-

кими господарствами у Броварсь­ кому районі

Керуючись ст.ст. 21, 39 Закону України <<Про місцеві державні

17

Земельного

кодексу України, з метою здійс­ нення

реалізації

державної

політики у галузі використання

та охорони

земель,

ефективності

перевірки

використання

зе­

мельних ділянок усіх

категорій

-

фермерсь­

землекористувачами

кими

господарствами

у

І. На підставі Закону України "Про військовий обов'язок і

військову службу" та Указу Пре-· зидента України 05.11.2008 року N2999/2008 "Про строки прове­ чергових

призовів,

чер­

гові призави на строкову війсь­ кову службу громадян України

-

варському районі (далі

-

тивності

комісія)

земель­

фермерськими

господарствами у Броварському районі.

Про результати перевірки інформувати голову адміністрації.

2.2.

2.3. шень, ня,

У разі

виявлення

неналежного

використання

ченням

пору­

використан­

не

за

призна­

земельних ділянок

формувати

ін­

відповідні державні

органи для вжиття заходів.

3. го

Контроль за виконанням цьо­ розпорядження

залишаю

дається населенню різноманітна посильна юридична допомога.

Сьогодні міська організація Народного Руху України при­ діляє основну свою увагу кон­ солідації прагнень мешканців міста у відстоюванні своїх гро­ мадянських та

та

налагодження

співпраці

організації Народного Руху України.

На світлині: Іван Ольховський

міською владою. У 20 - ту річницю свого засну­

авторську книжку "Боротьба за

вання

Броварський Народний Рух звертається до всієї громади

конституційних

міста із закликом до єднання національної демократії у силь­ ній соборній Українській держав і. Слава Україні! Олександра ЯРОШЕНКО, голова Броварської міської

з

ОБОРОНИ

вручає

Олександрі

Ярошенко

незалежність Україні на Бровар­ щині".

УКРМНИ

N!! 57

м. Бровари

за

собою.

Голова адміністрації А. М МА.1УР.

строкову військову службу восени

а також громадяни, які 1984-1991 роках, у котрих закінчилась відстрочка від призову, або не призвані раніше на строкову військову службу з різних обставин. 3. Усі громадяни, котрі підля­

18 років,

строкову

тимчасово перебувають на тери­

підп риє~1 ств,

торії Броварського району, зо­

ганізацій, кооперативів та нав­

гають

призову

на

бов'язані

військову

негайно

службу

і

повернутися

до місця постійного проживан­ ня

та

з'явитися

у

районний

військовий комісаріат для про­ ходження призовної комісії.

строкову

повісткою

ву на строкову службу підляга­

ють усі громадяни родження,

1991

яким

року на­

на

період

чергового призову виповниться

року

2009

народилися у

за

службу,

адресою:

м.

зобов'язані

Бровари,

вул.

Грушевського,2 у зазначений час з документами, що названі в особистих повістках. 4. Усі особи призовного віку, котрі підлягають призову на

до

комісаріату

військового

несуть

військову

від

форм

керівники

установ,

ор­

підпорядкування

власності,

відкликати відряджень

1

зобов'язані

призовників для

з

забезпечення

своєчасного прибуття їх на при­

;

зовну ді.lЬНИЦЮ.

Віталій НОЖЕНКО,

відпо­

військовий комісар

відальність згідно з чинним за­

Броварського об'єднаного

конодавством.

6.

службу>>

чально-виховних закладів, неза­

лежно

міського військового

На підставі Закону України військовий обов'язок і

<<Про

комісаріату підполковник.

ПЕНСІЙНИЙ ФОНА інформує:

·

.

·' ·> .. :~

·. -·

Поrашеннg борrів зі сплати • •

страхових внескІв Своєчасна та у повному обсязі страхових

внесків

до

бюджету Пенсійного фонду без­

-

ванню громадянської свідомості жителів, як однієї з основ побу­ дови громадянського суспіль­ ства. Здійснюється наполегли­ вий пошук шляхів порозуміння

"Народного адвоката", в якій на­

Явці на призовну дільницю Броварського району для призо­

2.

сплата

них ділянок усіх категорій земле­

користувачами·

також знаходиться приймальня

5. Громадяни, які ухиляються від призову і не з'являються за

Бро­

перевірку ефек­

використання

го законодавства з боку поса­ довців та чиновників, форму­

прибути на призовну дільницю

Бро­

у складі згідно з додатком.

2. Комісії: 2.1. Провести

прав і свобод, боротьбі з різного роду порушеннями норм чинно­

військову

фермерськи­ у

Павло Дятлов, Наталія Недошит­ ко. В кінці 2005 року організація була розділена на міську і районну. Міську невдовзі очолила Олекса­ ндра Ярошенко. На даний час в міській органі­ зації Руху нарахо­ вується більше 200 членів, об'єд­ наних у 31-му за­ реєстрованому осередку. Ор­ ганізація має в Броварах свш офіс по вул. Короленка, 54а, де

та звільнення у запас військо­ вослужбовців у 2009 році".

І. Утворити тимчасову комісію

господарствами

хайло Бунь, Воло­ димир Шваб,

Про призов rромадян на

з перевірки ефективності вико­ ристання земельних ділянок зем­ ми

по­

НАКАЗ

варському районі:

лекористувачами

цю

саду послідовно обіймають Ми­

МІНІСТЕРСТВО

дення

адміністраціЇ>>, ст.

дальшому

ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРА БРОВАРСЬКОГО ОБ'ЄДНАНОГО МІСЬКОГО ВІЙСЬКОВОГО КОМІСАРІАТУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Mll08

землекористувачами

Ор­

обира­

03.08.2009 р.

Броварської районної державної адміністрації Київської області

19 серпня 2009 року

ГОЛОВОЮ

ганізаціЇ

ввійшли Віталій Білан, Валерій

РОЗПОРІІД)КЕННІІ

від

Середа, Михайло Павлов, Марія Овдієнко, Володи­ мир Шваб. Пер­

посередньо

впливає

на

визна­

чення розміру страхового стажу та пенсійної виплати. Тобто однією з основних умов вклю­ чення періодів до страхового стажу для обчислення розміру пенсії

за

віком

відповідно до

статті 24 Закону є сплата страхо­ вих внесків до Пенсійного фон­ ду України.

Згідно дальність

з за

Законом

відпові­

сплату страхових

внесків покладено на страхуваль­

ників, тобто роботодавців. Тому саме вони відповідають за май­ бутні пенсії своїх nрацівників. Більшість платників розрахо­ вується з Пенсійним фондом вчасно. Пооте, на жаль, не всі

керівники зуміють,

що

підприємств порушення

ро­ ними

обов'язків зі сплати внесків за найманих працівників не лише позбавляє останніх частини пенсії, а й зменшує надходжен­

ня коштів до солідарної систе­ ми, які мають бути сnрямовані на підвищення розміру виплати нинішнім пенсіонерам. Найбільшими боржниками є: - СТОВ "Княжицьке" - борг 436,9 тис.грн., керівник Руденко Тетяна Миколаївна; - ДПЗ "Плосківський" - борг тис.грн., керівник Топіха Василь Григорович; - ТзОВ "Бобрицьке" - борг 244,0 тис.грн., керівник Малюга Станіслав Григорович; - ВАТ "Броварисільбуд"- борг 235,3 тис.грн., керівник Сінічен-

279,2

-

пІд контролем

ко Анатолій Михайлович; - ТОВ "Київпроменергобуд"­ борг 71,0 тис.грн., керівник Бе­ режний Володимир Миколайо­ вич;

- КП "Калитянський" - борг 64,3 тис.грн., керівник Парасоч­ ко Олександр Петрович; - ЗАТ "Медодар" - борг

41,8

тис.грн., керівник Клюйко Ми­ кола Петрович;

-

ПП

"Ковалі"

тис.грн.,

-

борг

керівник

8, 7

Гнашук

Андрій Васильович.

Кожен

керівник

стваборжника

підприєм­

повинен

зрозу­

міти, що, не сплативши своєчас­ но кошти до Пенсійного фонду, він,

з

одного

своєчасну

іншого

-

боку,

виплату

повинен

затримує пенсії,

з

додатково

витрачати значні суми коштів на

- КП "Плосківське"- борг 44,9 тис.грн., керівник Терлюк Ва­

сnлату пені та фінансових санк­

лентина Василівна; -ТОВ "Десна-Агро"- борг

не сплачені страхові внески. не

29,9

тис.грн., керівник Стрілець Ми­

хайло Петрович; - ДП "Рожниторф"

-

борг

22,1

тис. грн.;

- ТОВ "Світпром" - борг 11,5 тис.грн., керівник Насібович Володимир ВолодИмирович;

цій. А головне будуть

-

включені

періоди, за які застрахованій

особі-найманому працівнику у страховий стаж та у заробіток для обчислення пенсій. Управління Пенсійного фонду України у Броварському районі.


БРОВАРИ І БРОВАРЧАНИ політехнічного інституту.

Нап­

равлення він одержав на будівництво Свердловського атомного комбінату, куди поїхав із молодою дружиною Ренатою. Це зараз існує такий напівжарт, що найкращим ключем до серця

дівчини є ключ від БМВ, а в ро­ ки молодості ОлексаНдра Івано­ вича таким ключем була любов, взаємоповага і відданість.

Сувора wкona життя, а6о Моnоді

"

. ..

макаренкІВЦІ

бані, на хвильку заїхав до родичів: можливо,

козацьке

н

ародна

мудрість гово­ рить: "Яка хата - такий тин, який батько - та-

кий син". Що "стосується Олек­ сандра

Івановича

колишнього

Єрошенка,

заступника

голов­

ного інженера з наукової роботи Броварського заводу порошко­ вої металургії, то ці слова підтве­ рджуються сторицею.

Звичайно ж, як хороше дитя, любин нін обох батьків. Але батько був для нього взірнем у всьому від малих літ і до сивини

нинішніх днів. І було для цього

безліч причин: Іван Фролович любив техніку, добре розумівся на ній і вмів керувати практично всіма їі наземними видами. У рисах його характеру панували

цілеспрямованість

і

наполег­

ливість у досягненні поставленої мети. Досить сказати, що зали­ шившись сиротою (мати теж із

ті

мають

якісь

відо­

"Була глуха ніч,

-

ників

розповідає

Олександр Іванович. - Станиця - в абсолютній темряві. І раптом всі

прокинулись від яскравого

-

і

військових-будівель­

до в'язнів, яких приво­

якого

вимагає

зварювання

касів

висотних

споруд

Держава високо оцінила творчі

ще

та

мавір, звшки евакуйовували ро­

хворим

самі

доробки їх авторів: заступнику головного інженера по науці й техніці 0.1. Єрошенку, головно­ му інженеру О.К. Гайдучснку і директору Броварського ЗПМ О.Г. Большаченку тричі було nрисвоєно звання Лауреатів дер­ жавних nремій: один раз - Ради Міністрів СРСР і двічі- УРСР. Ось вони на знімку тих років:

дини військовослужбовців.

в'язні nоnросили мене взяти йо­

тричі лауреати (зліва направо):

го nід особливу опіку. І ось ми із

О.І. Єрошенко, О.Г. Больша­ ченко, О.К. Гайдученко. Треба бачити, з якою обізна­ ністю і любов'ю розповідав Олек­ сандр Іванович про рідний завод, його колектив і nродукцію. Це була не nросто розповідь, це була nісня про метал! Зауважимо, що крім найви­

електричного світла фар, нап­ равлених на вікна. Ошелешено

атомного призначення, було об­

повнекакували у двір, а там

доводилось і керувати, і навчати,

маль". Тому молодому інженеру

-

батькова бронемашина і сам він - ніби з неба впав! На свій страх і ризик він садовитьдружину і си­

і знаходити спільну мову з усіма "категоріями" nідлеглих.

"Особливо запам'ятався мені, - згадує Олександр Іванович, в'язень Володя Семенов. Він був

на (донька на той час померла) у машину і

щодуху мчать в Ар­

Важко навіть уявити. яка то була

небезпечна

поїздка

і

на туберкульоз,

і

Ренатою Григорівною, перетво­ рившись на "макаренківців", по­ чали допомагати Володі nовер­ нутися до повноцінного життя. Вона доnомогла здобути серед­

що

сталося б з ними усіма, якби військові патрулі виявили б у бойовій машині таких "неустан­ них" пасажирів! Тому перед кожним nостом "nролітали" на

ню освіту у вечірній школі, а я,

го

Перед нами знімок: двоє мо­ лодих чоловіків Олександр і Во­

тора,

стає

теж усnадкував Ярошенко-син. Він дуже любить і гордиться

молодшим командиром, а війсь­

своїми дітьми й онуками (нині

кову

має двох дочок і трьох онучок).

П'яти­

службу завершує

підпол­

ковником-танкістом! Єрошснко-молодший,

так

склалася доля, не став віІ1сько­ вим, але головні батькові риси

боку

беззавітна

-

служба

п

нести через усе життя.

ся в школі і працював. З особли­

де

nлемінному конезаводі, де, крім

батькоRа частина. Війна обірва­ ла зв'язок військових із їх роди­ нами, і мати вирішує їхати на

догляду, доводилось об'їжджати

Кубань, до родичів. Мабуть, тому, що батьки самі

ка кров! Ті часи відзначсні ме­

рожили один одним і своїми дітками. І сам Всевишній їм у цьому допомагав. деталь:

через

Така суттєва

повну

відсутність

зв'язку батько навіть уяви не мав,

де знаходиться його сім'я. та, ви­ конавши

бойове

завдання

з

про духовність, демократизм і людяність цієї сім'ї. До речі, після

із ув'язнення

закінчив

будівельний

1941-

після війни у Потсдамі, де слу­ жив батько і куди забрав сім'ю.

1963

році

nодружжя

перстворю­

загальносоюзного

значення.

Виконком Броварської міської ради оголошує

Відділ ДАІ Броварського району УДАІ

конкурс на заміщення вакантної посади:

ГУМВС України в Київській області

застуnника нача.nьника віміпу каnітаnьноrо будівництва Вимоги: технічна/,

громадяни

Украіни,

освіта

повна

яких не розшукано

вІльне володіння державною мовою. досвІД роботи на

04 01 2009 04.02.2009

знання ПК не нижче рівня користувача) інформація.

щодо

основних

функціональних

обов'язків, розмІру та умов оплати працІ надається вімІлом з кад-

Заяви подавати протягом місяця з дня опублікування оголошен­ ня в газеті за адресою: м. Бровари, вул. Гагаріна, телефон дЛS! довідок

•НОВЕ ЖИПИ"

-

міської та районно·,

15,

кімната

5-32-48.

АДРЕСА:

газета БроварсL.ких

колектив редакціі газети.

р Е Д А

К Т

0

р А

Вааентина

Свідоцтво про дРожавну реєстрашю

КІ N9 259

B(l! 10. 12. 1997 р. 35064, для відомчої передплати - б/285.

Індекс

КОВАlІІВСЬКА

цілий

ряд

"Мені нікому не соромно по­

служив рідному підприємству не з вигоди, а з любові, нічого не

"вибиваючи" і не вимагаючи. До нинішнього часу_ живе у nриват­ ному будинку, збудованому ще

за

часів

роботи

комплексі,

на

біля

атомному

воріт

якого

зустрів нас - елегантний, по­ спортивному підтягнутий, в тра­ диційно світлому одязі і сучас­ них черевиках.

І

це на

nорозі

80-річчя, яке відзначатиме початку вересня!

на

"Подружжя", "дружина", "друr"

однокорІннІ

Яка у нас чарівна мова, які ємкі в ній означення! Не "nожи­ лой", а "літній", не "брак", а "од­ руження", не "суnруга"- "дружи­

на"!

Після

смерті

Ренати

Гри­

горівни (світла їй nам'ять, вона була

йому

другом

вірним

упродовж

і

відданим

усього

nод­

ружнього життя!) спливло·нема­ ло часу, перш ніж Всевишній, як

вважає

Олександр

Іванович,

послав йому іншу дружину-дру­

га, Людмилу

Григорівну, дуже

гідну людину, колишню сnор­ тсменку, майстра сnорту Між­ травму

народного

класу,

хребта,

якій,

через

довелося

зали­

шити великий сnорт.

дожніх творів,

золота, срібна та бронзова ме­ далі ВДНГ тощо.

гіркого досвіду знає ця чарівна

Підстуnна хвороба очей nри­

а з

Не з ху­

грамота Верховної Ради УРСР,

тень вогнів зварювальних апа­

ратів на атомному комплексі.

Козацький "nорд"

-

неза­

7: "ВАЗ-21101",

н.з. АІ6897ВН,

р.- "ВАЗ-21124", н.з. АІ

07400,

Колишня

кадрів

3034

особистого

жінка, що таке КЛІНІчна смерть 1 нерухомість.

Але

зусиллям

відділу

себе до nовноцінного життя. До

речі, свою розnовідь про Олек­ віршів, у яких дякує Богові за

нього. А ще розповіла Людмила Григорівна, ця духовна людина, що їх вінчання nроходило у nри­ сутності 40 священників, які приїхали привітати свого колегу з нагоди 40-річчя від дня народ­ ження.

ВМ,

була що

Все­

дві

nодії

яким їй запам'ятався О.І. Єро­

сnівпали.

шснко, з теnлою nосмішкою відnовіла словами відомої nісні:

існувати цьому шлюбу ще бага­

Тож,

ці

воля

вишнього,

безnеречно,

то-багато років!

"Яким він був, таким він і зос­

Григорій КИР'ЯН,

тався ... " Високий, показний, завжди у бездоганному світлому одязі, а ще - уважний, привіт-

голова ради ветеранів міста. Раїса ЧЕКАЛЕНКО, ветеран-nенсіонер, журналіст.

р.

"ЛЕКСУС

н.з.

АІ

GX 470", 8008 СА,

чорного кузов

JTJBT20X480166829; 12.07.2009 р. "КІА-БЕСТА", н.з. АІ3321СВ, синього кольору, кузов KNHTP7352W6356014; 27 08.2009 р. - "ВАЗ- 21093", н.з. 649- 24 КК, синього кольору, кузов ХТА21093023271777. Найчастіше викрадають нові автомобілі марки "ВАЗ", необладнані протиникрадним пристроєм та залишені власниками без нагляду в нічний час біля будинків. Якщо ви володієте будь-якою інформацією, повідомляйте за телефонами:

49-94, 6-71-76, 5-05-26, 4-04-80 або конфіденційність гарантуємо.

Листування з читачами

За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець ..

Зв ТО'4Ність викладених фактів відповідає автор. на сторінках rазетн.

nравоустановчі

до·

за адресою: м. Бровари, вул. Воз· з'єднання, 6.9, кв. 193, видані Бра· варським БТІ за N!11819567 Від 04.10. 2005р. на nідставі договору куnівлі-nродажу реєстр. N!1158 Bi!J 15.09.2005р. на ім'я Чебишево1 НаталіІ Анатоліівни, вважати недІйсними. ';;;"Втрачене посвідчення ветерана праці серіі АБ N9538773,~ видане УП та СЗН м. Бровари 15.05.<000 р. на Ім'я Зіненко Віри Андріївни, вважати недійсним

Друк офсетний.

.. ноВОГО

ЖИТТЯ•

з

17

квітІUІ

Дні

1937

р.

виходу:

середа. субота.

1

друкований аркуш.

Вімрукована в ЗАТ

"Броварська друкарня".

Газета виходить

• •

,§Втрачені

кументи на квартиру, що знаходиться

Обсяг

newlife@meta.ua

Редакція не завжди поділяє позицію авторів.

602,

.; Втрачене nосвідчення ветерана праці сері1 М N!475543, виАане УП та СЗН м. Бровари 25.03.2009 р на ім'я Францевича АнатолІя Павловича, вважати недійсним.

2.

4-03-76.

-

Така

вого К.А Микула на запитання,

Київська обл., м. Бровари, бульв. Незалежності,

Редактор:

працівниця

Броварського nарашко­

4-21-34; промисловостІ І СОЦІальних питань. вщповщальноrо секретаря 4-04-81; листів 1масовоіроботи 4-02-92; бухгалтерія. прийом оголошень 4-23-26.

e-mail:

вишуканий

життя честь і гідність.

Відділи: громадсько-полничноrо жипя

Броварські мІська і районна ради. районна

держадt.ш<~страція.

р.

V

районнеІ державної адм;ністраці!

СПІВЗАСНОВНИКИ

34

04.03.2009 р. "НАВАНТАЖУВАЧ ФРОНТАЛЬНИЙ XG95511", жовтого кольору, н.з. 46128 АА, двигун С308000 185; "ВАЗ-21101", н.з. АІ6174ВН, 15.03.2009 р.

рад,

був

за

скатертина, заслали увесь стіл: орден Трудового Червоного nрапора, 7 медалей, Почесна

кольру,

року скоєно

сірого кольору, кузов ХТА21124080550620:

рових питань Броварсько1 міської ради.

417,

2009

сірого кольору, кузов ХТА21101081071441:

фахом на керівних посадах в інших сферах- не менше 7-ми років,

нагород,

не лише

вигляд, а за пронесені через усе

інших відзнак: коли він розклав їх на столі, вони повністю, мов

22.03.2009

конних заволодінь транспортними засобами, з

вища /будівельна.

ндра Івановича "лордом", і ма­

сірого кольору, кузов ХТА21101081071441;

повідомляє: За звітний період

керІвних посадах в державній службі не менше 5-ти років або за

Додапава

пе­

вався на провідне nідnриємство

зварюваль­

Київського

леги жартома називали Олекса­

сандра Івановича вона nочала із

син

студентом

Так,

Тричіnауреат,а6о Пісня npo метаn

Одразу після школи Єрашенко­ факультету

своє.

взнаки і багаторічна робота за куль~tаном, і вловлені очима у ні•Іних змінах "зайчики" від со­

уці і техніці. Завод nоступово

став

про

технікум і залишився працювати на атомному комnлексі.

металургії. Зауважимо, з єдиним заnисом у трудовій книжці, хіба що назви посад змінювалися - від механіка газового цеху до заступ­ ника головного інженера по на­

Атестат зрілості одержував уже

ного

щих

Олександр Іванович починає працювати на заводі nорошково·І

даллю "За доблесний труд у роки

розповів

ніби нещодавно бачились. До речі, свого часу західні ко­

залізної волі зуміла повернути

реїжджає до Броварів на батьківщину Ренати Григорівни.

ли для армії. Сказано ж- козаць­

про моє пенсійне життя, довір­ ливо

nинила трудову діяльність О.І. Єрошснка у повному розквіті творчих сил і задумів. Далися

В

красенів-скакунів, яких готува­

Великої Вітчизняної війни 1945рр."

звільнення

Володя

вою теплотою згадує роботу на

дислокувалася

були сиротами, вони над усе до­

док із життя подружжя Єра­ шенків чи не найкраще говорить

вертаються із евакуації

nідлітки військового часу, вчив­

Кіровограді,

одному руки на плечі. Цей випа­

ісля звільнення Кавка­

ливісТІ> успадкував і зумів про­ Початок війни застає сім'ю в

залу, довірливо nоклавши один

зу вони з матір'ю nо­

в Армавір, але мати відnравляє Сашка на Кубань, де він, як і всі

-

лодимир стоять на nорозі сnорт­

Батьківшині, а з іншого ней­ мовірна любов до сім'ї. Цю рису

наполсг­

цілеспрямованість,

в

кар­

така вже батькова вдача: з одно­

школу.

її

го господарства.

можного козака (рід Єрашенків - із Кубані), він згодом при но­ воствореній МТС освоює трак­

закінчує

застосуванню

Але сnеціалістів вищого класу,

сиріт), батько наймитуван у за­

танкову

ширшому

різноманітних галузях народно­

коли він вилікувався, став залу­ чати його до спорту".

пізніше

сом інституту матсріаловедення,

зили на роботу прямо із таборів.

повній швидкості, а мати і Саш­ ко ховались у броньовику. Але

горську

комплек­

во-технічних розробок по дов­ говічності і зносостійкості ви­ робів із nорошкової nродукції,

вольців

мості про його дружину й діток.

мічної співдружності в галузі по­ рошкової металургії, а також із

Єрошснко. Контингент працю­ від комсомольців-добро­

достуnний.

дивитись в очі", - сказав він у розмові. І це свята nравда. Він

а також країн еконо­

став основою серйозних науко­

-

і

СРСР,

розповідає О.І.

ючих

простий

Зустріла якось у місті, розпитав

буть,

його ОКБ і заводом. Цей досвід

-

в

ний,

Постуnово накопичувався досвід науково-технічної діяль­ ності, збагачений співпрацею більш ніж із ЗО інститутами

моєму

житті не було,

відправки важкої техніки з Ку­

Дитя війни, дитя

комплексі,

ров, відвідавши, разом із Прези­ дентом АН УРСР академіком Б.€. Патоном, завод і ознайо­ мившись із його діяльністю, назвав порошковий "перлиною вітчизняної металургії".

науково-виробничим

"Більш суворої школи, ніж на атомному

Недаремно Президент АН СРСР академік ОЛ. АлексаНд­

Зам. Тираж

1539 720 прим.

#67 2009  
#67 2009  
Advertisement